a852fb719dd94badf29d67a34e674204b53cb0fd
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 #
14 # 2004, September 20: First Preliminary new translation.
15 # This translation will be revised and corrected
16 # during October 2004.
17 # ===================================================
18 #
19 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
20 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
21 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
22 #
23 # $Id$
24 #
25 msgid ""
26 msgstr ""
27 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.1\n"
28 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
29 "POT-Creation-Date: 2004-10-26 18:05+0200\n"
30 "PO-Revision-Date: 2004-09-20 22:12+0100\n"
31 "Last-Translator: Per Tunedal <pt@radvis.nu>\n"
32 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
33 "MIME-Version: 1.0\n"
34 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
35 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
36
37 #: cipher/md.c:137
38 #, c-format
39 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
40 msgstr "sammandragsalgoritmen `%s' kan endast läsas i denna programutgåva\n"
41
42 #: cipher/primegen.c:120
43 #, fuzzy, c-format
44 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
45 msgstr "kan inte skapa ett  primtal med mindre än %d bits\n"
46
47 #: cipher/primegen.c:311
48 #, c-format
49 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
50 msgstr "kan inte skapa ett  primtal med mindre än %d bits\n"
51
52 #: cipher/random.c:163
53 msgid "no entropy gathering module detected\n"
54 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
55
56 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
57 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
58 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
59 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
60 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
61 #, c-format
62 msgid "can't open `%s': %s\n"
63 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
64
65 #: cipher/random.c:391
66 #, c-format
67 msgid "can't stat `%s': %s\n"
68 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
69
70 #: cipher/random.c:396
71 #, c-format
72 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
73 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
74
75 #: cipher/random.c:401
76 msgid "note: random_seed file is empty\n"
77 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
78
79 #: cipher/random.c:407
80 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
81 msgstr "varning: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
82
83 #: cipher/random.c:415
84 #, c-format
85 msgid "can't read `%s': %s\n"
86 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:453
89 msgid "note: random_seed file not updated\n"
90 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
91
92 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
93 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
94 #, c-format
95 msgid "can't create `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:480
99 #, c-format
100 msgid "can't write `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:483
104 #, c-format
105 msgid "can't close `%s': %s\n"
106 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:728
109 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
110 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
111
112 #: cipher/random.c:729
113 msgid ""
114 "The random number generator is only a kludge to let\n"
115 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
116 "\n"
117 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
118 "\n"
119 msgstr ""
120 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
121 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
122 "stark slumptalsgenerator!\n"
123 "\n"
124 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
125 "\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:204
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
134 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
135 "på entropin.\n"
136
137 #: cipher/rndlinux.c:134
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
142 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
143 msgstr ""
144 "\n"
145 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
146 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
147 "(Behöver %d fler byte)\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:534
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:547
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
157 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
170 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
173 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
174
175 #: g10/app-openpgp.c:784
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:801
180 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:807
184 msgid "card is permanently locked!\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:814
188 #, c-format
189 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:818
193 msgid "Admin PIN"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1301
197 #, c-format
198 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
199 msgstr ""
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
204 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
205
206 #: g10/app-openpgp.c:1668
207 #, fuzzy, c-format
208 msgid "error getting serial number: %s\n"
209 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1763
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "failed to store the key: %s\n"
214 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1805
217 #, fuzzy
218 msgid "reading the key failed\n"
219 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1812
222 msgid "response does not contain the public key data\n"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1820
226 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
227 msgstr ""
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1831
230 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/armor.c:317
234 #, c-format
235 msgid "armor: %s\n"
236 msgstr "skal: %s\n"
237
238 #: g10/armor.c:346
239 msgid "invalid armor header: "
240 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
241
242 #: g10/armor.c:353
243 msgid "armor header: "
244 msgstr "rad i skalet: "
245
246 #: g10/armor.c:364
247 msgid "invalid clearsig header\n"
248 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
249
250 #: g10/armor.c:416
251 msgid "nested clear text signatures\n"
252 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
253
254 #: g10/armor.c:551
255 #, fuzzy
256 msgid "unexpected armor: "
257 msgstr "oväntat skal:"
258
259 #: g10/armor.c:563
260 msgid "invalid dash escaped line: "
261 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
262
263 # överhoppad eller hoppades över?
264 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
265 #, fuzzy, c-format
266 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
267 msgstr "hoppade över ogiltigt radix64-tecken %02x \n"
268
269 #: g10/armor.c:758
270 msgid "premature eof (no CRC)\n"
271 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
272
273 #: g10/armor.c:792
274 msgid "premature eof (in CRC)\n"
275 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
276
277 #: g10/armor.c:800
278 msgid "malformed CRC\n"
279 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
280
281 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
284 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
285
286 #: g10/armor.c:824
287 #, fuzzy
288 msgid "premature eof (in trailer)\n"
289 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
290
291 #: g10/armor.c:828
292 msgid "error in trailer line\n"
293 msgstr "fel i avslutande rad\n"
294
295 #: g10/armor.c:1115
296 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
297 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
298
299 #: g10/armor.c:1120
300 #, c-format
301 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
302 msgstr "felaktigt asciiI-skal: raden är längre än %d tecken\n"
303
304 #: g10/armor.c:1124
305 msgid ""
306 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
307 msgstr ""
308 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
309 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
310 "använts\n"
311
312 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
313 #, fuzzy, c-format
314 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
315 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
316
317 #: g10/card-util.c:63
318 #, c-format
319 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
323 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
324 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
325
326 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
327 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
328 #: g10/keygen.c:1361
329 msgid "Your selection? "
330 msgstr "Vad väljer du? "
331
332 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
333 msgid "[not set]"
334 msgstr ""
335
336 #: g10/card-util.c:376
337 #, fuzzy
338 msgid "male"
339 msgstr "enable"
340
341 #: g10/card-util.c:377
342 #, fuzzy
343 msgid "female"
344 msgstr "enable"
345
346 #: g10/card-util.c:377
347 #, fuzzy
348 msgid "unspecified"
349 msgstr "Ingen anledning har angivits"
350
351 #: g10/card-util.c:396
352 #, fuzzy
353 msgid "not forced"
354 msgstr "inte behandlade"
355
356 #: g10/card-util.c:396
357 msgid "forced"
358 msgstr ""
359
360 #: g10/card-util.c:439
361 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
362 msgstr ""
363
364 #: g10/card-util.c:441
365 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
366 msgstr ""
367
368 #: g10/card-util.c:443
369 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
370 msgstr ""
371
372 #: g10/card-util.c:460
373 msgid "Cardholder's surname: "
374 msgstr ""
375
376 #: g10/card-util.c:462
377 msgid "Cardholder's given name: "
378 msgstr ""
379
380 #: g10/card-util.c:480
381 #, c-format
382 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
383 msgstr ""
384
385 #: g10/card-util.c:502
386 #, fuzzy
387 msgid "URL to retrieve public key: "
388 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
389
390 #: g10/card-util.c:510
391 #, c-format
392 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
393 msgstr ""
394
395 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
396 #, c-format
397 msgid "error reading `%s': %s\n"
398 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
399
400 #: g10/card-util.c:611
401 msgid "Login data (account name): "
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:621
405 #, c-format
406 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
407 msgstr ""
408
409 #: g10/card-util.c:641
410 #, fuzzy
411 msgid "Language preferences: "
412 msgstr "uppdaterat inställningar"
413
414 #: g10/card-util.c:649
415 #, fuzzy
416 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
417 msgstr "Ogiltigt tecken i inställningssträngen\n"
418
419 #: g10/card-util.c:658
420 #, fuzzy
421 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
422 msgstr "Ogiltigt tecken i inställningssträngen\n"
423
424 #: g10/card-util.c:679
425 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
426 msgstr ""
427
428 #: g10/card-util.c:693
429 #, fuzzy
430 msgid "Error: invalid response.\n"
431 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
432
433 #: g10/card-util.c:714
434 #, fuzzy
435 msgid "CA fingerprint: "
436 msgstr "visa fingeravtryck"
437
438 #: g10/card-util.c:737
439 #, fuzzy
440 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
441 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
442
443 #: g10/card-util.c:785
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "key operation not possible: %s\n"
446 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
447
448 #: g10/card-util.c:786
449 #, fuzzy
450 msgid "not an OpenPGP card"
451 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
452
453 #: g10/card-util.c:795
454 #, fuzzy, c-format
455 msgid "error getting current key info: %s\n"
456 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
457
458 #: g10/card-util.c:878
459 msgid "Replace existing key? (y/N) "
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
463 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:920
467 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
468 msgstr ""
469
470 #: g10/card-util.c:929
471 #, c-format
472 msgid ""
473 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
474 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
475 "You should change them using the command --change-pin\n"
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:968
479 #, fuzzy
480 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
481 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
482
483 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
484 msgid "   (1) Signature key\n"
485 msgstr ""
486
487 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
488 #, fuzzy
489 msgid "   (2) Encryption key\n"
490 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
491
492 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
493 msgid "   (3) Authentication key\n"
494 msgstr ""
495
496 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
497 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
498 msgid "Invalid selection.\n"
499 msgstr "Felaktigt val.\n"
500
501 #: g10/card-util.c:1047
502 #, fuzzy
503 msgid "Please select where to store the key:\n"
504 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
505
506 #: g10/card-util.c:1082
507 #, fuzzy
508 msgid "unknown key protection algorithm\n"
509 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
510
511 #: g10/card-util.c:1087
512 #, fuzzy
513 msgid "secret parts of key are not available\n"
514 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
515
516 #: g10/card-util.c:1092
517 #, fuzzy
518 msgid "secret key already stored on a card\n"
519 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
520
521 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
522 msgid "quit"
523 msgstr "avsluta"
524
525 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
526 msgid "quit this menu"
527 msgstr "avsluta denna meny"
528
529 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
530 msgid "q"
531 msgstr "q"
532
533 #: g10/card-util.c:1164
534 msgid "admin"
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1164
538 #, fuzzy
539 msgid "show admin commands"
540 msgstr "motstridiga kommandon\n"
541
542 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
543 msgid "help"
544 msgstr "help"
545
546 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
547 msgid "show this help"
548 msgstr "visa denna hjälp"
549
550 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
551 msgid "list"
552 msgstr "list"
553
554 #: g10/card-util.c:1167
555 #, fuzzy
556 msgid "list all available data"
557 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
558
559 # ???
560 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
561 msgid "l"
562 msgstr "l"
563
564 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
565 msgid "debug"
566 msgstr "debug"
567
568 #: g10/card-util.c:1170
569 #, fuzzy
570 msgid "name"
571 msgstr "enable"
572
573 #: g10/card-util.c:1170
574 msgid "change card holder's name"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/card-util.c:1171
578 msgid "url"
579 msgstr ""
580
581 #: g10/card-util.c:1171
582 msgid "change URL to retrieve key"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1172
586 msgid "fetch"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1173
590 msgid "fetch the key specified in the card URL"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1174
594 #, fuzzy
595 msgid "login"
596 msgstr "lsign"
597
598 #: g10/card-util.c:1174
599 #, fuzzy
600 msgid "change the login name"
601 msgstr "ändra utgångsdatum"
602
603 #: g10/card-util.c:1175
604 msgid "lang"
605 msgstr ""
606
607 # originalet borde ha ett value
608 #: g10/card-util.c:1175
609 #, fuzzy
610 msgid "change the language preferences"
611 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
612
613 #: g10/card-util.c:1176
614 msgid "sex"
615 msgstr ""
616
617 #: g10/card-util.c:1176
618 msgid "change card holder's sex"
619 msgstr ""
620
621 # skall dessa översättas?
622 #: g10/card-util.c:1177
623 #, fuzzy
624 msgid "cafpr"
625 msgstr "fpr"
626
627 #: g10/card-util.c:1177
628 #, fuzzy
629 msgid "change a CA fingerprint"
630 msgstr "visa fingeravtryck"
631
632 #: g10/card-util.c:1178
633 #, fuzzy
634 msgid "forcesig"
635 msgstr "revsig"
636
637 #: g10/card-util.c:1179
638 msgid "toggle the signature force PIN flag"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1180
642 #, fuzzy
643 msgid "generate"
644 msgstr "allmänt fel"
645
646 #: g10/card-util.c:1181
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
650
651 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
652 msgid "passwd"
653 msgstr "passwd"
654
655 #: g10/card-util.c:1182
656 msgid "menu to change or unblock the PIN"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
660 msgid "can't do that in batchmode\n"
661 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
662
663 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1393
664 msgid "Command> "
665 msgstr "Kommando> "
666
667 #: g10/card-util.c:1281
668 #, fuzzy
669 msgid "Admin-only command\n"
670 msgstr "motstridiga kommandon\n"
671
672 #: g10/card-util.c:1356 g10/keyedit.c:1860
673 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
674 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
675
676 #: g10/cardglue.c:280
677 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
678 msgstr ""
679
680 #: g10/cardglue.c:364
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
684 "   %.*s\n"
685 msgstr ""
686
687 #: g10/cardglue.c:372
688 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
689 msgstr ""
690
691 #: g10/cardglue.c:638
692 msgid "Enter Admin PIN: "
693 msgstr ""
694
695 #: g10/cardglue.c:638
696 msgid "Enter PIN: "
697 msgstr ""
698
699 # se förra kommentaren
700 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/verify.c:101
701 #: g10/verify.c:154
702 #, c-format
703 msgid "can't open `%s'\n"
704 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
705
706 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
707 msgid "--output doesn't work for this command\n"
708 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
709
710 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
711 #, c-format
712 msgid "key `%s' not found: %s\n"
713 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
714
715 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
716 #: g10/revoke.c:436
717 #, c-format
718 msgid "error reading keyblock: %s\n"
719 msgstr "fel vid läsninga av  nyckelblock: %s\n"
720
721 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
722 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
723 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
724
725 #: g10/delkey.c:127
726 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
727 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
728
729 #: g10/delkey.c:139
730 #, fuzzy
731 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
732 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
733
734 #: g10/delkey.c:147
735 #, fuzzy
736 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
737 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
738
739 #: g10/delkey.c:157
740 #, c-format
741 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
742 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
743
744 #: g10/delkey.c:167
745 msgid "ownertrust information cleared\n"
746 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
747
748 #: g10/delkey.c:195
749 #, c-format
750 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
751 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
752
753 #: g10/delkey.c:197
754 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
755 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
756
757 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
758 #, c-format
759 msgid "error creating passphrase: %s\n"
760 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
761
762 #: g10/encode.c:215
763 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
764 msgstr "kan inte använda symetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
765
766 #: g10/encode.c:228
767 #, c-format
768 msgid "using cipher %s\n"
769 msgstr "använderchiffer %s\n"
770
771 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
772 #, c-format
773 msgid "`%s' already compressed\n"
774 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
775
776 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
777 #, c-format
778 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
779 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
780
781 #: g10/encode.c:472
782 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
783 msgstr ""
784 "du kan endast krypterar till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
785 "pgp2-läge\n"
786
787 #: g10/encode.c:494
788 #, c-format
789 msgid "reading from `%s'\n"
790 msgstr "läser från \"%s\"\n"
791
792 #: g10/encode.c:530
793 msgid ""
794 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
795 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
796
797 #: g10/encode.c:540
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid ""
800 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
801 msgstr ""
802 "att kräva symetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
803 "inställningar\n"
804
805 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid ""
808 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
809 "preferences\n"
810 msgstr ""
811 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
812 "inställningar\n"
813
814 #: g10/encode.c:735
815 #, c-format
816 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
817 msgstr ""
818 "att kräva symetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
819 "inställningar\n"
820
821 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
822 #, c-format
823 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
824 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
825
826 #: g10/encode.c:832
827 #, c-format
828 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
829 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
830
831 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
832 #, c-format
833 msgid "%s encrypted data\n"
834 msgstr "%s krypterad data\n"
835
836 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
837 #, c-format
838 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
839 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
840
841 #: g10/encr-data.c:92
842 msgid ""
843 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
844 msgstr ""
845 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i den symmetriska\n"
846 "krypteringen.\n"
847
848 #: g10/encr-data.c:103
849 msgid "problem handling encrypted packet\n"
850 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
851
852 #: g10/exec.c:48
853 msgid "no remote program execution supported\n"
854 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
855
856 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
857 #, c-format
858 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
859 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
860
861 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
862 #: g10/exec.c:325
863 msgid ""
864 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
865 msgstr ""
866 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
867 "inställningsfilen\n"
868
869 #: g10/exec.c:355
870 #, fuzzy
871 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
872 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
873
874 #: g10/exec.c:433
875 #, fuzzy, c-format
876 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
877 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
878
879 #: g10/exec.c:436
880 #, fuzzy, c-format
881 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
882 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
883
884 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
885 #, fuzzy, c-format
886 msgid "can't create file `%s': %s\n"
887 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:521
890 #, c-format
891 msgid "system error while calling external program: %s\n"
892 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
893
894 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
895 msgid "unnatural exit of external program\n"
896 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
897
898 #: g10/exec.c:547
899 msgid "unable to execute external program\n"
900 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
901
902 #: g10/exec.c:563
903 #, c-format
904 msgid "unable to read external program response: %s\n"
905 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
906
907 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
908 #, c-format
909 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
910 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:621
913 #, c-format
914 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
915 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
916
917 #: g10/export.c:176
918 #, fuzzy
919 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
920 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
921
922 #: g10/export.c:206
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
925 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppade över den\n"
926
927 #: g10/export.c:214
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
930 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
931
932 #: g10/export.c:361
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
935 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK kontrollsumma\n"
936
937 #: g10/export.c:393
938 msgid "WARNING: nothing exported\n"
939 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
940
941 #: g10/g10.c:358
942 msgid ""
943 "@Commands:\n"
944 " "
945 msgstr ""
946 "@Kommandon:\n"
947 " "
948
949 #: g10/g10.c:360
950 msgid "|[file]|make a signature"
951 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
952
953 #: g10/g10.c:361
954 msgid "|[file]|make a clear text signature"
955 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
956
957 #: g10/g10.c:362
958 msgid "make a detached signature"
959 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
960
961 #: g10/g10.c:363
962 msgid "encrypt data"
963 msgstr "kryptera data"
964
965 #: g10/g10.c:365
966 msgid "encryption only with symmetric cipher"
967 msgstr "endast symetrisk kryptering"
968
969 #: g10/g10.c:367
970 msgid "decrypt data (default)"
971 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
972
973 #: g10/g10.c:369
974 msgid "verify a signature"
975 msgstr "verifiera en signatur"
976
977 #: g10/g10.c:371
978 msgid "list keys"
979 msgstr "räkna upp nycklar"
980
981 #: g10/g10.c:373
982 msgid "list keys and signatures"
983 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
984
985 #: g10/g10.c:374
986 #, fuzzy
987 msgid "list and check key signatures"
988 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
989
990 #: g10/g10.c:375
991 msgid "list keys and fingerprints"
992 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
993
994 #: g10/g10.c:376
995 msgid "list secret keys"
996 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
997
998 #: g10/g10.c:377
999 msgid "generate a new key pair"
1000 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1001
1002 #: g10/g10.c:378
1003 msgid "remove keys from the public keyring"
1004 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1005
1006 #: g10/g10.c:380
1007 msgid "remove keys from the secret keyring"
1008 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1009
1010 #: g10/g10.c:381
1011 msgid "sign a key"
1012 msgstr "signera en nyckel"
1013
1014 #: g10/g10.c:382
1015 msgid "sign a key locally"
1016 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1017
1018 #: g10/g10.c:385
1019 msgid "sign or edit a key"
1020 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1021
1022 #: g10/g10.c:386
1023 msgid "generate a revocation certificate"
1024 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1025
1026 #: g10/g10.c:388
1027 msgid "export keys"
1028 msgstr "exportera nycklar"
1029
1030 #: g10/g10.c:389
1031 msgid "export keys to a key server"
1032 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1033
1034 #: g10/g10.c:390
1035 msgid "import keys from a key server"
1036 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1037
1038 #: g10/g10.c:392
1039 msgid "search for keys on a key server"
1040 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1041
1042 #: g10/g10.c:394
1043 msgid "update all keys from a keyserver"
1044 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1045
1046 #: g10/g10.c:397
1047 msgid "import/merge keys"
1048 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1049
1050 #: g10/g10.c:400
1051 msgid "print the card status"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: g10/g10.c:401
1055 msgid "change data on a card"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: g10/g10.c:402
1059 msgid "change a card's PIN"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: g10/g10.c:410
1063 msgid "update the trust database"
1064 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1065
1066 #: g10/g10.c:417
1067 msgid "|algo [files]|print message digests"
1068 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1069
1070 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1071 msgid ""
1072 "@\n"
1073 "Options:\n"
1074 " "
1075 msgstr ""
1076 "@\n"
1077 "Flaggor:\n"
1078 " "
1079
1080 #: g10/g10.c:423
1081 msgid "create ascii armored output"
1082 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1083
1084 #: g10/g10.c:425
1085 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1086 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1087
1088 #: g10/g10.c:436
1089 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1090 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1091
1092 #: g10/g10.c:437
1093 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1094 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
1095
1096 #: g10/g10.c:442
1097 msgid "use canonical text mode"
1098 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1099
1100 #: g10/g10.c:452
1101 msgid "use as output file"
1102 msgstr "använd som fil för utdata"
1103
1104 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1105 msgid "verbose"
1106 msgstr "utförlig"
1107
1108 #: g10/g10.c:465
1109 msgid "do not make any changes"
1110 msgstr "gör inga ändringar"
1111
1112 #: g10/g10.c:466
1113 msgid "prompt before overwriting"
1114 msgstr "Fråga före ersättning"
1115
1116 #: g10/g10.c:511
1117 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: g10/g10.c:512
1121 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: g10/g10.c:537
1125 msgid ""
1126 "@\n"
1127 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1128 msgstr ""
1129 "@\n"
1130 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1131
1132 #: g10/g10.c:540
1133 msgid ""
1134 "@\n"
1135 "Examples:\n"
1136 "\n"
1137 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1138 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1139 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1140 " --list-keys [names]        show keys\n"
1141 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1142 msgstr ""
1143 "@\n"
1144 "Exempel:\n"
1145 "\n"
1146 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1147 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1148 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
1149 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1150 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1151
1152 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1153 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1154 msgstr ""
1155 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1156 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1157
1158 #: g10/g10.c:743
1159 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1160 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1161
1162 #: g10/g10.c:746
1163 msgid ""
1164 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1165 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1166 "default operation depends on the input data\n"
1167 msgstr ""
1168 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1169 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1170 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1171
1172 #: g10/g10.c:757
1173 msgid ""
1174 "\n"
1175 "Supported algorithms:\n"
1176 msgstr ""
1177 "\n"
1178 "Stödda algoritmer:\n"
1179
1180 #: g10/g10.c:760
1181 msgid "Pubkey: "
1182 msgstr "öppen nyckel:"
1183
1184 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1185 msgid "Cipher: "
1186 msgstr "Chiffer"
1187
1188 #: g10/g10.c:772
1189 msgid "Hash: "
1190 msgstr "Kontrollsumma: "
1191
1192 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1193 msgid "Compression: "
1194 msgstr "Komprimering:"
1195
1196 #: g10/g10.c:861
1197 msgid "usage: gpg [options] "
1198 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1199
1200 #: g10/g10.c:964
1201 msgid "conflicting commands\n"
1202 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1203
1204 # Vad betyder detta?
1205 #: g10/g10.c:982
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1208 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1209
1210 #: g10/g10.c:1179
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1213 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1214
1215 #: g10/g10.c:1182
1216 #, fuzzy, c-format
1217 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1218 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1219
1220 #: g10/g10.c:1185
1221 #, fuzzy, c-format
1222 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1223 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1224
1225 #: g10/g10.c:1191
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1228 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1229
1230 #: g10/g10.c:1194
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1233 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1197
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1238 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1203
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1243 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1206
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid ""
1248 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1249 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:1209
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1254 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1215
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1259 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1218
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid ""
1264 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1265 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1266
1267 #: g10/g10.c:1221
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1270 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1362
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1275 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:1762
1278 #, c-format
1279 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1280 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:1804
1283 #, c-format
1284 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1285 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:1808
1288 #, c-format
1289 msgid "option file `%s': %s\n"
1290 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1291
1292 #: g10/g10.c:1815
1293 #, c-format
1294 msgid "reading options from `%s'\n"
1295 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
1296
1297 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1298 #, c-format
1299 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1300 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:2048
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1305 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:2260
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1310 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3433
1313 #, fuzzy
1314 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1315 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2285
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1320 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2288
1323 #, fuzzy
1324 msgid "invalid keyserver options\n"
1325 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2295
1328 #, c-format
1329 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1330 msgstr "%s: felaktiga importalternativ %d\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2298
1333 msgid "invalid import options\n"
1334 msgstr "felaktiga importalternativ\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2305
1337 #, c-format
1338 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1339 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2308
1342 msgid "invalid export options\n"
1343 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
1344
1345 #: g10/g10.c:2315
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1348 msgstr "%s: felaktiga importalternativ %d\n"
1349
1350 #: g10/g10.c:2318
1351 #, fuzzy
1352 msgid "invalid list options\n"
1353 msgstr "felaktiga importalternativ\n"
1354
1355 #: g10/g10.c:2340
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1358 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:2343
1361 #, fuzzy
1362 msgid "invalid verify options\n"
1363 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2350
1366 #, c-format
1367 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1368 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2540
1371 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1372 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:2544
1375 #, c-format
1376 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1377 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2553
1380 #, c-format
1381 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1382 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2556
1385 #, c-format
1386 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1387 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2577
1390 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1391 msgstr ""
1392 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1393 "i --pgp2-läge\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2583
1396 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1397 msgstr ""
1398 "du kan inte både signera och kryptera samtidigt tillsammans med --pgp2\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2589
1401 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1402 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) tillsammans med --pgp2\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2602
1405 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1406 msgstr ""
1407 "för att kryptera meddelanden med --pgp2 krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1410 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1411 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är ogiltig\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1414 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1415 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2684
1418 #, fuzzy
1419 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1420 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är ogiltig\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2690
1423 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1424 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
1425
1426 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
1427 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
1428 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
1429 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
1430 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
1431 # för internationella felsökare
1432 #: g10/g10.c:2705
1433 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1434 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2707
1437 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1438 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2709
1441 #, fuzzy
1442 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1443 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1444
1445 # cert-level? Vad är det?
1446 # inte testnivå i alla fall!
1447 # Kanske är det nivån för hur lång förtroendekedjan får vara?
1448 #: g10/g10.c:2711
1449 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1450 msgstr ""
1451 "ogiltigt standardvärde för certifikatnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1452
1453 # testnivå!? Vad är detta???
1454 # längd på förtroendekedjan?
1455 #: g10/g10.c:2713
1456 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1457 msgstr ""
1458 "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2716
1461 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1462 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2720
1465 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1466 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2727
1469 msgid "invalid default preferences\n"
1470 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2736
1473 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1474 msgstr "felaktiga inställningar av krypteringsalgoritm\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2740
1477 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1478 msgstr "felaktiga inställningar av checksummealgoritm\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2744
1481 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1482 msgstr "felaktiga inställningar av kompressionsalgoritm\n"
1483
1484 #: g10/g10.c:2777
1485 #, c-format
1486 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1487 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2824
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1492 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2829
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1497 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2834
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1502 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2930
1505 #, c-format
1506 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1507 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2941
1510 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1511 msgstr ""
1512 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2952
1515 msgid "--store [filename]"
1516 msgstr "--store [filnamn]"
1517
1518 #: g10/g10.c:2959
1519 msgid "--symmetric [filename]"
1520 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1521
1522 #: g10/g10.c:2961
1523 #, fuzzy, c-format
1524 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1525 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1526
1527 #: g10/g10.c:2971
1528 msgid "--encrypt [filename]"
1529 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1530
1531 #: g10/g10.c:2984
1532 #, fuzzy
1533 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1534 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1535
1536 #: g10/g10.c:2986
1537 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/g10.c:2989
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1543 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1544
1545 #: g10/g10.c:3007
1546 msgid "--sign [filename]"
1547 msgstr "--sign [filnamn]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3020
1550 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1551 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1552
1553 #: g10/g10.c:3035
1554 #, fuzzy
1555 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1556 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1557
1558 #: g10/g10.c:3037
1559 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1560 msgstr ""
1561
1562 #: g10/g10.c:3040
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1565 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:3060
1568 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1569 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1570
1571 #: g10/g10.c:3069
1572 msgid "--clearsign [filename]"
1573 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1574
1575 #: g10/g10.c:3094
1576 msgid "--decrypt [filename]"
1577 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1578
1579 #: g10/g10.c:3102
1580 msgid "--sign-key user-id"
1581 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1582
1583 #: g10/g10.c:3106
1584 msgid "--lsign-key user-id"
1585 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1586
1587 #: g10/g10.c:3110
1588 msgid "--nrsign-key user-id"
1589 msgstr "--nrsign-key användaridentitet"
1590
1591 #: g10/g10.c:3114
1592 msgid "--nrlsign-key user-id"
1593 msgstr "--nrlsign-key användaridentitet"
1594
1595 #: g10/g10.c:3138
1596 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1597 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1598
1599 #: g10/g10.c:3209
1600 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1601 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3246
1604 #, c-format
1605 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1606 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1607
1608 #: g10/g10.c:3248
1609 #, c-format
1610 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1611 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1612
1613 #: g10/g10.c:3250
1614 #, c-format
1615 msgid "key export failed: %s\n"
1616 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1617
1618 #: g10/g10.c:3261
1619 #, c-format
1620 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1621 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1622
1623 #: g10/g10.c:3271
1624 #, c-format
1625 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1626 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1627
1628 #: g10/g10.c:3312
1629 #, c-format
1630 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1631 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
1632
1633 #: g10/g10.c:3320
1634 #, c-format
1635 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1636 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
1637
1638 #: g10/g10.c:3407
1639 #, c-format
1640 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1641 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1642
1643 #: g10/g10.c:3530
1644 msgid "[filename]"
1645 msgstr "[filnamn]"
1646
1647 #: g10/g10.c:3534
1648 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1649 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3824
1652 msgid ""
1653 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1654 "an '='\n"
1655 msgstr ""
1656 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1657 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1658
1659 # user notation namme??
1660 #: g10/g10.c:3832
1661 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1662 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknetr\n"
1663
1664 #: g10/g10.c:3842
1665 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1666 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1667
1668 #: g10/g10.c:3876
1669 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1670 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är ogiltig\n"
1671
1672 #: g10/g10.c:3878
1673 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1674 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
1675
1676 #: g10/g10.c:3911
1677 #, fuzzy
1678 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1679 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
1680
1681 #: g10/getkey.c:150
1682 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1683 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1684
1685 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1686 #, fuzzy
1687 msgid "[User ID not found]"
1688 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1689
1690 #: g10/getkey.c:1614
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1693 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1694
1695 #: g10/getkey.c:2169
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1698 msgstr ""
1699 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1700 "- hoppar över\n"
1701
1702 #: g10/getkey.c:2400
1703 #, fuzzy, c-format
1704 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1705 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1706
1707 #: g10/getkey.c:2447
1708 #, fuzzy, c-format
1709 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1710 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1711
1712 #: g10/gpgv.c:68
1713 msgid "be somewhat more quiet"
1714 msgstr "var något tystare"
1715
1716 #: g10/gpgv.c:69
1717 msgid "take the keys from this keyring"
1718 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1719
1720 # vad menas?
1721 #: g10/gpgv.c:71
1722 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1723 msgstr "konflikter vid utförande av tidsstämpling enbart en varning"
1724
1725 #: g10/gpgv.c:72
1726 msgid "|FD|write status info to this FD"
1727 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1728
1729 #: g10/gpgv.c:96
1730 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1731 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1732
1733 #: g10/gpgv.c:99
1734 msgid ""
1735 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1736 "Check signatures against known trusted keys\n"
1737 msgstr ""
1738 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1739 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1740
1741 #: g10/helptext.c:48
1742 msgid ""
1743 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1744 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1745 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1746 msgstr ""
1747 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1748 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1749 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1750 "nätet av certifikat."
1751
1752 #: g10/helptext.c:54
1753 msgid ""
1754 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1755 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1756 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1757 "ultimately trusted\n"
1758 msgstr ""
1759 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1760 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1761 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1762 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1763
1764 #: g10/helptext.c:61
1765 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1766 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1767
1768 #: g10/helptext.c:65
1769 msgid ""
1770 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1771 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1772
1773 #: g10/helptext.c:69
1774 msgid ""
1775 "Select the algorithm to use.\n"
1776 "\n"
1777 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1778 "for signatures.\n"
1779 "\n"
1780 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1781 "\n"
1782 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1783 "\n"
1784 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1785 msgstr ""
1786
1787 #: g10/helptext.c:83
1788 msgid ""
1789 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1790 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1791 "Please consult your security expert first."
1792 msgstr ""
1793 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1794 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1795 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1796
1797 #: g10/helptext.c:90
1798 msgid "Enter the size of the key"
1799 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1800
1801 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1802 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1803 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1804 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1805
1806 #: g10/helptext.c:104
1807 msgid ""
1808 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1809 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1810 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1811 "the given value as an interval."
1812 msgstr ""
1813 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1814 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1815 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1816 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1817
1818 #: g10/helptext.c:116
1819 msgid "Enter the name of the key holder"
1820 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1821
1822 #: g10/helptext.c:121
1823 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1824 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
1825
1826 #: g10/helptext.c:125
1827 msgid "Please enter an optional comment"
1828 msgstr "Ange en valfri kommentar"
1829
1830 #: g10/helptext.c:130
1831 msgid ""
1832 "N  to change the name.\n"
1833 "C  to change the comment.\n"
1834 "E  to change the email address.\n"
1835 "O  to continue with key generation.\n"
1836 "Q  to to quit the key generation."
1837 msgstr ""
1838 "N  för att ändra namnet.\n"
1839 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1840 "E  för att ändra epostadressen.\n"
1841 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1842 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1843
1844 #: g10/helptext.c:139
1845 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1846 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1847
1848 #: g10/helptext.c:147
1849 msgid ""
1850 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1851 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1852 "know how carefully you verified this.\n"
1853 "\n"
1854 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1855 "the\n"
1856 "    key.\n"
1857 "\n"
1858 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1859 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1860 "for\n"
1861 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1862 "user.\n"
1863 "\n"
1864 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1865 "could\n"
1866 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1867 "the\n"
1868 "    key against a photo ID.\n"
1869 "\n"
1870 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1871 "could\n"
1872 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1873 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1874 "a\n"
1875 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1876 "the\n"
1877 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1878 "exchange\n"
1879 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1880 "\n"
1881 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1882 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1883 "\"\n"
1884 "mean to you when you sign other keys.\n"
1885 "\n"
1886 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1887 msgstr ""
1888 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
1889 "nyckeln\n"
1890 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
1891 "andra att\n"
1892 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1893 "\n"
1894 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
1895 "kontrolleratnyckeln.\n"
1896 "\n"
1897 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1898 "det\n"
1899 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1900 "användbartför\n"
1901 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
1902 "pseudonym.\n"
1903 "\n"
1904 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
1905 "att\n"
1906 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
1907 "nyckeln\n"
1908 "    mot en fotolegitimation.\n"
1909 "\n"
1910 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
1911 "Detta kan t.ex.\n"
1912 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
1913 "nyckelinnehavaren\n"
1914 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
1915 "identitetsdokument\n"
1916 "a\n"
1917 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
1918 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
1919 "(genom att utväxla\n"
1920 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
1921 "nyckelinnehavaren.\n"
1922 "\n"
1923 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
1924 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
1925 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
1926 "\n"
1927 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
1928
1929 # felstavat original meddelat till Werner.
1930 #: g10/helptext.c:185
1931 #, fuzzy
1932 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1933 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
1934
1935 #: g10/helptext.c:189
1936 msgid ""
1937 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1938 "All certificates are then also lost!"
1939 msgstr ""
1940 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
1941 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
1942
1943 #: g10/helptext.c:194
1944 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1945 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
1946
1947 #: g10/helptext.c:199
1948 msgid ""
1949 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1950 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1951 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1952 msgstr ""
1953 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
1954 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
1955 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
1956 "certifierad av denna nyckel."
1957
1958 #: g10/helptext.c:204
1959 msgid ""
1960 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1961 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1962 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1963 "a trust connection through another already certified key."
1964 msgstr ""
1965 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
1966 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
1967 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
1968 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
1969
1970 #: g10/helptext.c:210
1971 msgid ""
1972 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1973 "your keyring."
1974 msgstr ""
1975 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
1976 "din nyckelring."
1977
1978 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
1979 #: g10/helptext.c:214
1980 msgid ""
1981 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1982 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1983 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1984 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1985 "a second one is available."
1986 msgstr ""
1987 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
1988 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
1989 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
1990 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
1991 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
1992
1993 #: g10/helptext.c:222
1994 msgid ""
1995 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1996 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1997 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1998 msgstr ""
1999 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2000 "valda)\n"
2001 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2002 "påverkade\n"
2003 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2004
2005 #: g10/helptext.c:229
2006 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2007 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2008
2009 #: g10/helptext.c:235
2010 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2011 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2012
2013 # # felstavat/ologiskt original
2014 #: g10/helptext.c:239
2015 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2016 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2017
2018 #: g10/helptext.c:244
2019 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2020 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2021
2022 #: g10/helptext.c:249
2023 msgid ""
2024 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2025 "file (which is shown in brackets) will be used."
2026 msgstr ""
2027 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2028 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2029
2030 #: g10/helptext.c:255
2031 msgid ""
2032 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2033 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2034 "  \"Key has been compromised\"\n"
2035 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2036 "      got access to your secret key.\n"
2037 "  \"Key is superseded\"\n"
2038 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2039 "  \"Key is no longer used\"\n"
2040 "      Use this if you have retired this key.\n"
2041 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2042 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2043 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2044 msgstr ""
2045 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
2046 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
2047 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2048 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2049 "personer\n"
2050 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2051 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2052 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2053 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2054 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2055 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2056 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2057 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
2058 "     är ogiltig.\n"
2059
2060 #: g10/helptext.c:271
2061 msgid ""
2062 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2063 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2064 "An empty line ends the text.\n"
2065 msgstr ""
2066 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2067 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2068 "och koncis.\n"
2069 "En tom rad avslutar texten.\n"
2070
2071 #: g10/helptext.c:286
2072 msgid "No help available"
2073 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2074
2075 #: g10/helptext.c:294
2076 #, c-format
2077 msgid "No help available for `%s'"
2078 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2079
2080 #: g10/import.c:247
2081 #, c-format
2082 msgid "skipping block of type %d\n"
2083 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2084
2085 #: g10/import.c:256
2086 #, fuzzy, c-format
2087 msgid "%lu keys processed so far\n"
2088 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2089
2090 #: g10/import.c:273
2091 #, c-format
2092 msgid "Total number processed: %lu\n"
2093 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:275
2096 #, c-format
2097 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2098 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:278
2101 #, c-format
2102 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2103 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:280
2106 #, c-format
2107 msgid "              imported: %lu"
2108 msgstr "                      importerade: %lu"
2109
2110 #: g10/import.c:286
2111 #, c-format
2112 msgid "             unchanged: %lu\n"
2113 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2114
2115 #: g10/import.c:288
2116 #, c-format
2117 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2118 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2119
2120 #: g10/import.c:290
2121 #, c-format
2122 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2123 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2124
2125 #: g10/import.c:292
2126 #, c-format
2127 msgid "        new signatures: %lu\n"
2128 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2129
2130 #: g10/import.c:294
2131 #, c-format
2132 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2133 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2134
2135 #: g10/import.c:296
2136 #, c-format
2137 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2138 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2139
2140 #: g10/import.c:298
2141 #, c-format
2142 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2143 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2144
2145 #: g10/import.c:300
2146 #, c-format
2147 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2148 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2149
2150 #: g10/import.c:302
2151 #, c-format
2152 msgid "          not imported: %lu\n"
2153 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2154
2155 #: g10/import.c:543
2156 #, c-format
2157 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: g10/import.c:545
2161 #, fuzzy
2162 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2163 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2164
2165 #: g10/import.c:582
2166 #, c-format
2167 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: g10/import.c:594
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2173 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2174
2175 #: g10/import.c:606
2176 #, c-format
2177 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/import.c:619
2181 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: g10/import.c:621
2185 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: g10/import.c:645
2189 #, c-format
2190 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: no user ID\n"
2196 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2197
2198 # eller är det en skadad HKP-nyckel som reparerats?
2199 # Jag tror att undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2200 #: g10/import.c:713
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2203 msgstr "nyckeln %08lX: HKP skadad undernyckel har reparerats!\n"
2204
2205 # vad innebär fnutten i slutet?
2206 #: g10/import.c:728
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2209 msgstr ""
2210 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2211
2212 #: g10/import.c:734
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2215 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2216
2217 #: g10/import.c:736
2218 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2219 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2220
2221 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2224 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2225
2226 #: g10/import.c:752
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2229 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2230
2231 #: g10/import.c:761
2232 #, c-format
2233 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2234 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2235
2236 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2237 #, c-format
2238 msgid "writing to `%s'\n"
2239 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2240
2241 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2242 #, c-format
2243 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2244 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2245
2246 # fixme: I appended the %s -wk
2247 #: g10/import.c:791
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2250 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel  \"%s\"\n"
2251
2252 #: g10/import.c:815
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2255 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2256
2257 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2260 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2261
2262 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2265 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2266
2267 #: g10/import.c:872
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2270 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2271
2272 #: g10/import.c:875
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2275 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2276
2277 #: g10/import.c:878
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2280 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2281
2282 #: g10/import.c:881
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2285 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2286
2287 #: g10/import.c:884
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2290 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2291
2292 #: g10/import.c:887
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2295 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2296
2297 #: g10/import.c:908
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2300 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2301
2302 #: g10/import.c:1053
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2305 msgstr ""
2306 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2307 "över den\n"
2308
2309 #: g10/import.c:1064
2310 #, fuzzy
2311 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2312 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1081
2315 #, c-format
2316 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2317 msgstr "inga standardnyckelringar: %s\n"
2318
2319 #: g10/import.c:1092
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: secret key imported\n"
2322 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1121
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2327 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1131
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2332 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1161
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2337 msgstr ""
2338 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2339 "spärrcertifikatet\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1204
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2344 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1236
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2349 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2350
2351 #: g10/import.c:1301
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2354 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2355
2356 # fixme: I appended the %s -wk
2357 #: g10/import.c:1316
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2360 msgstr ""
2361 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2362 "\"\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1318
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2367 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1336
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2372 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2377 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1349
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2382 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1364
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2387 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1386
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2392 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1399
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2397 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1414
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2402 msgstr "nyckel %08lX: tog bort ogiltig spärr av undernyckel\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1456
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2408
2409 #: g10/import.c:1477
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2412 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1504
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2417 msgstr ""
2418 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2419
2420 # Vad skippades? nyckeln eller spärrcertifikatet??
2421 #: g10/import.c:1514
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2424 msgstr "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2425
2426 # nyckeln eller certifikatet??
2427 #: g10/import.c:1531
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2430 msgstr ""
2431 "nyckel %08lX: felaktigt sp?rrcertifikat (revocation certificate): %s - "
2432 "hoppade ?ver\n"
2433
2434 # signaturen?
2435 #: g10/import.c:1545
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2438 msgstr ""
2439 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över den\n"
2440
2441 # nyckeln eller klassen?
2442 #: g10/import.c:1553
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2445 msgstr "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - överhoppad\n"
2446
2447 #: g10/import.c:1653
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2450 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
2451
2452 #: g10/import.c:1715
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2455 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2456
2457 #: g10/import.c:1729
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2460 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1788
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2465 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1822
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2470 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelignatur\n"
2471
2472 #: g10/keydb.c:167
2473 #, c-format
2474 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2475 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2476
2477 #: g10/keydb.c:174
2478 #, c-format
2479 msgid "keyring `%s' created\n"
2480 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2481
2482 #: g10/keydb.c:685
2483 #, c-format
2484 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2485 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:253
2488 msgid "[revocation]"
2489 msgstr "[spärrad]"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:254
2492 msgid "[self-signature]"
2493 msgstr "[egensignatur]"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2496 msgid "1 bad signature\n"
2497 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2500 #, c-format
2501 msgid "%d bad signatures\n"
2502 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2505 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2506 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2509 #, c-format
2510 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2511 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2514 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2515 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2518 #, c-format
2519 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2520 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2521
2522 #: g10/keyedit.c:344
2523 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2524 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:346
2527 #, c-format
2528 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2529 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2532 #, fuzzy
2533 msgid ""
2534 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2535 "keys\n"
2536 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2537 "etc.)\n"
2538 msgstr ""
2539 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2540 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2541 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2542 "källor...)?\n"
2543 "\n"
2544
2545 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2548 msgstr " %d = Jag litar maginellt på denna användare\n"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "  %d = I trust fully\n"
2553 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:426
2556 msgid ""
2557 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2558 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2559 "trust signatures on your behalf.\n"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: g10/keyedit.c:442
2563 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: g10/keyedit.c:584
2567 #, c-format
2568 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2569 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2570
2571 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2572 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2573 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2574 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2577 #: g10/keyedit.c:1488
2578 msgid "  Unable to sign.\n"
2579 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:610
2582 #, c-format
2583 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2584 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2585
2586 #: g10/keyedit.c:636
2587 #, c-format
2588 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2589 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2590
2591 #: g10/keyedit.c:675
2592 #, c-format
2593 msgid ""
2594 "The self-signature on \"%s\"\n"
2595 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2596 msgstr ""
2597 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2598 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2599
2600 #: g10/keyedit.c:684
2601 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2602 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2603
2604 #: g10/keyedit.c:698
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "Your current signature on \"%s\"\n"
2608 "has expired.\n"
2609 msgstr ""
2610 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2611 "har gått ut.\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:702
2614 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2615 msgstr ""
2616 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2617 "n) "
2618
2619 #: g10/keyedit.c:723
2620 #, c-format
2621 msgid ""
2622 "Your current signature on \"%s\"\n"
2623 "is a local signature.\n"
2624 msgstr ""
2625 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2626 "är en lokal signatur.\n"
2627
2628 #: g10/keyedit.c:727
2629 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2630 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2631
2632 #: g10/keyedit.c:748
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2635 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:751
2638 #, fuzzy, c-format
2639 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2640 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:756
2643 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2644 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:778
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2649 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:793
2652 msgid "This key has expired!"
2653 msgstr "Notera: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:813
2656 #, c-format
2657 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2658 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:817
2661 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2662 msgstr ""
2663 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2664
2665 #: g10/keyedit.c:850
2666 msgid ""
2667 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2668 "mode.\n"
2669 msgstr ""
2670 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2671 "läge\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:852
2674 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2675 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:877
2678 msgid ""
2679 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2680 "belongs\n"
2681 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2682 msgstr ""
2683 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2684 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:882
2687 #, c-format
2688 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2689 msgstr ""
2690 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:884
2693 #, c-format
2694 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2695 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:886
2698 #, c-format
2699 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2700 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:888
2703 #, c-format
2704 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2705 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2706
2707 #: g10/keyedit.c:894
2708 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2709 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
2710
2711 #: g10/keyedit.c:918
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid ""
2714 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2715 "key \"%s\" (%s)\n"
2716 msgstr ""
2717 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2718 "med din nyckel: \""
2719
2720 #: g10/keyedit.c:925
2721 #, fuzzy
2722 msgid "This will be a self-signature.\n"
2723 msgstr ""
2724 "\n"
2725 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:931
2728 #, fuzzy
2729 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2730 msgstr ""
2731 "\n"
2732 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2733 "\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:939
2736 #, fuzzy
2737 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2738 msgstr ""
2739 "\n"
2740 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2741 "\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:949
2744 #, fuzzy
2745 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2746 msgstr ""
2747 "\n"
2748 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2749 "\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:956
2752 #, fuzzy
2753 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2754 msgstr ""
2755 "\n"
2756 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2757 "\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:963
2760 #, fuzzy
2761 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2762 msgstr ""
2763 "\n"
2764 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:968
2767 #, fuzzy
2768 msgid "I have checked this key casually.\n"
2769 msgstr ""
2770 "\n"
2771 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:973
2774 #, fuzzy
2775 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2776 msgstr ""
2777 "\n"
2778 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:983
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Really sign? (y/N) "
2783 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2786 #: g10/sign.c:369
2787 #, c-format
2788 msgid "signing failed: %s\n"
2789 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1084
2792 msgid "This key is not protected.\n"
2793 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1088
2796 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2797 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1092
2800 msgid "Key is protected.\n"
2801 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1112
2804 #, c-format
2805 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2806 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1118
2809 msgid ""
2810 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2811 "\n"
2812 msgstr ""
2813 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2814 "\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2817 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2818 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1132
2821 msgid ""
2822 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2823 "\n"
2824 msgstr ""
2825 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2826 "\n"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1135
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2831 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1201
2834 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2835 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1247
2838 msgid "save"
2839 msgstr "save"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1247
2842 msgid "save and quit"
2843 msgstr "spara och avsluta"
2844
2845 # skall dessa översättas?
2846 #: g10/keyedit.c:1250
2847 msgid "fpr"
2848 msgstr "fpr"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1250
2851 msgid "show fingerprint"
2852 msgstr "visa fingeravtryck"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1251
2855 msgid "list key and user IDs"
2856 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1253
2859 msgid "uid"
2860 msgstr "uid"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1253
2863 msgid "select user ID N"
2864 msgstr "välj användaridentitet N"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1254
2867 msgid "key"
2868 msgstr "key"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1254
2871 msgid "select secondary key N"
2872 msgstr "välj undernyckel N"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1255
2875 msgid "check"
2876 msgstr "check"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1255
2879 msgid "list signatures"
2880 msgstr "räkna upp signaturer"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1256
2883 msgid "c"
2884 msgstr "c"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1257
2887 msgid "sign"
2888 msgstr "sign"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1257
2891 msgid "sign the key"
2892 msgstr "signera nyckeln"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1258
2895 msgid "s"
2896 msgstr "s"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1259
2899 #, fuzzy
2900 msgid "tsign"
2901 msgstr "sign"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1259
2904 #, fuzzy
2905 msgid "make a trust signature"
2906 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1260
2909 msgid "lsign"
2910 msgstr "lsign"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1260
2913 msgid "sign the key locally"
2914 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1261
2917 msgid "nrsign"
2918 msgstr "nrsign"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1261
2921 msgid "sign the key non-revocably"
2922 msgstr "signera nyckeln utan möjlighet att återkalla signaturen"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1262
2925 msgid "nrlsign"
2926 msgstr "nrlsign"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1262
2929 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2930 msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1264
2933 msgid "adduid"
2934 msgstr "adduid"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1264
2937 msgid "add a user ID"
2938 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1265
2941 msgid "addphoto"
2942 msgstr "lägg till bild"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1265
2945 msgid "add a photo ID"
2946 msgstr "lägg till en användaridentitet med foto"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1266
2949 msgid "deluid"
2950 msgstr "deluid"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1266
2953 msgid "delete user ID"
2954 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1268
2957 msgid "delphoto"
2958 msgstr "ta bort bild"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1269
2961 msgid "addkey"
2962 msgstr "addkey"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1269
2965 msgid "add a secondary key"
2966 msgstr "lägg till en undernyckel"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1271
2969 #, fuzzy
2970 msgid "addcardkey"
2971 msgstr "addkey"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1271
2974 msgid "add a key to a smartcard"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1272
2978 msgid "keytocard"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1272
2982 msgid "move a key to a smartcard"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1274
2986 msgid "delkey"
2987 msgstr "delkey"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1274
2990 msgid "delete a secondary key"
2991 msgstr "ta bort en undernyckel"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1275
2994 msgid "addrevoker"
2995 msgstr "Ange spärrnyckel"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1275
2998 msgid "add a revocation key"
2999 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1276
3002 msgid "delsig"
3003 msgstr "delsig"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1276
3006 msgid "delete signatures"
3007 msgstr "ta bort signaturer"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1277
3010 msgid "expire"
3011 msgstr "expire"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1277
3014 msgid "change the expire date"
3015 msgstr "ändra utgångsdatum"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1278
3018 msgid "primary"
3019 msgstr "huvud"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1278
3022 msgid "flag user ID as primary"
3023 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1279
3026 msgid "toggle"
3027 msgstr "toggle"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1279
3030 msgid "toggle between secret and public key listing"
3031 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och öppna nycklar"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1281
3034 msgid "t"
3035 msgstr "t"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1282
3038 msgid "pref"
3039 msgstr "pref"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1282
3042 msgid "list preferences (expert)"
3043 msgstr "skriv ut inställningar (expertläge)"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1283
3046 msgid "showpref"
3047 msgstr "showpref"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1283
3050 msgid "list preferences (verbose)"
3051 msgstr "skriv ut inställningar (utförligt)"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1284
3054 msgid "setpref"
3055 msgstr "setpref"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1284
3058 msgid "set preference list"
3059 msgstr "ange inställningslista"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1285
3062 msgid "updpref"
3063 msgstr "updpref"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1285
3066 msgid "updated preferences"
3067 msgstr "uppdaterat inställningar"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1286
3070 #, fuzzy
3071 msgid "keyserver"
3072 msgstr "nyckelserverfel"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1286
3075 #, fuzzy
3076 msgid "set preferred keyserver URL"
3077 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1287
3080 msgid "change the passphrase"
3081 msgstr "ändra lösenmening"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1288
3084 msgid "trust"
3085 msgstr "trust"
3086
3087 # originalet borde ha ett value
3088 #: g10/keyedit.c:1288
3089 msgid "change the ownertrust"
3090 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1289
3093 msgid "revsig"
3094 msgstr "revsig"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1289
3097 msgid "revoke signatures"
3098 msgstr "återkalla signaturer"
3099
3100 # ska detta översättas? Verkar vara ett kommando.
3101 #: g10/keyedit.c:1290
3102 msgid "revuid"
3103 msgstr "revuid"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1290
3106 msgid "revoke a user ID"
3107 msgstr "spärra en användaridentitet"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1291
3110 msgid "revkey"
3111 msgstr "revkey"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1291
3114 msgid "revoke a secondary key"
3115 msgstr "spärra en undernyckel"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1292
3118 msgid "disable"
3119 msgstr "disable"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1292
3122 msgid "disable a key"
3123 msgstr "deaktivera en nyckel"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1293
3126 msgid "enable"
3127 msgstr "enable"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1293
3130 msgid "enable a key"
3131 msgstr "aktivera en nyckel"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1294
3134 msgid "showphoto"
3135 msgstr "visa bild"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1294
3138 msgid "show photo ID"
3139 msgstr "visa bild-ID"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1344
3142 #, c-format
3143 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3144 msgstr "fel vid läsning av hemlig nyckel\"%s\": %s\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1361
3147 msgid "Secret key is available.\n"
3148 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1423
3151 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3152 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1428
3155 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3156 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1476
3159 msgid "Key is revoked."
3160 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1496
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3165 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1498
3168 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3169 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1523
3172 #, c-format
3173 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3174 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3177 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3178 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1547
3181 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3182 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1549
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3187 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1550
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3192 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1600
3195 #, fuzzy
3196 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3197 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1612
3200 #, fuzzy
3201 msgid "You must select exactly one key.\n"
3202 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3205 msgid "You must select at least one key.\n"
3206 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1635
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3211 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1636
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3216 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1671
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3221 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1672
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3226 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1691
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3231 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1692
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3236 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1731
3239 msgid ""
3240 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1763
3244 #, fuzzy
3245 msgid "Set preference list to:\n"
3246 msgstr "ange inställningslista"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1769
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3251 msgstr ""
3252 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1771
3255 #, fuzzy
3256 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3257 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1821
3260 #, fuzzy
3261 msgid "Save changes? (y/N) "
3262 msgstr "Spara ändringarna? "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1824
3265 #, fuzzy
3266 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3267 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1834
3270 #, c-format
3271 msgid "update failed: %s\n"
3272 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1841
3275 #, c-format
3276 msgid "update secret failed: %s\n"
3277 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1848
3280 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3281 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1920
3284 msgid "Digest: "
3285 msgstr "Sammandrag:"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1972
3288 msgid "Features: "
3289 msgstr "Funktioner:"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1983
3292 msgid "Keyserver no-modify"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3296 msgid "Preferred keyserver: "
3297 msgstr ""
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2239
3300 #, c-format
3301 msgid "This key may be revoked by %s key "
3302 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:2243
3305 msgid " (sensitive)"
3306 msgstr " (känsligt)"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3309 #: g10/keyserver.c:366
3310 #, fuzzy, c-format
3311 msgid "created: %s"
3312 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3315 #, fuzzy, c-format
3316 msgid "revoked: %s"
3317 msgstr "[spärrad]"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3320 #, fuzzy, c-format
3321 msgid "expired: %s"
3322 msgstr "[går ut: %s]"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3325 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3326 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "expires: %s"
3329 msgstr "[går ut: %s]"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2266
3332 #, c-format
3333 msgid "usage: %s"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: g10/keyedit.c:2281
3337 #, fuzzy, c-format
3338 msgid "trust: %s"
3339 msgstr " tillit: %c/%c"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2285
3342 #, c-format
3343 msgid "validity: %s"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2292
3347 msgid "This key has been disabled"
3348 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2320
3351 msgid "card-no: "
3352 msgstr ""
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3355 #, c-format
3356 msgid "[%8.8s] "
3357 msgstr ""
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3360 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3361 #, fuzzy
3362 msgid "revoked"
3363 msgstr "[spärrad]"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3366 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3367 #, fuzzy
3368 msgid "expired"
3369 msgstr "expire"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2396
3372 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3373 msgstr ""
3374 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2404
3377 msgid ""
3378 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3379 "unless you restart the program.\n"
3380 msgstr ""
3381 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3382 "om du inte startar om  programmet.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2535
3385 msgid ""
3386 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3387 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3388 msgstr ""
3389 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3390 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3391 "vara huvudidentitet.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2595
3394 msgid ""
3395 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3396 "versions\n"
3397 "         of PGP to reject this key.\n"
3398 msgstr ""
3399 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3400 "vissa versioner\n"
3401 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3404 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3405 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2606
3408 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3409 msgstr "Du kan inte lägga till ett bild-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2746
3412 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3413 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:2756
3416 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3417 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2760
3420 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3421 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2766
3424 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3425 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3426
3427 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3428 #: g10/keyedit.c:2780
3429 #, c-format
3430 msgid "Deleted %d signature.\n"
3431 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2781
3434 #, c-format
3435 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3436 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2784
3439 msgid "Nothing deleted.\n"
3440 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2873
3443 msgid ""
3444 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3445 "cause\n"
3446 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3447 msgstr ""
3448 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3449 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2884
3452 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3453 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2904
3456 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3457 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln:"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2927
3460 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3461 msgstr "Det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2942
3464 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3465 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2964
3468 #, fuzzy
3469 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3470 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin spärrnyckel!\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2983
3473 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3474 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3475
3476 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3477 #: g10/keyedit.c:2989
3478 #, fuzzy
3479 msgid ""
3480 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3481 msgstr ""
3482 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3483 "N): "
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3050
3486 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3487 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3056
3490 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3491 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3060
3494 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3495 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3063
3498 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3499 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:3109
3502 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3503 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3125
3506 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3507 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3205
3510 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3511 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3514 #, fuzzy, c-format
3515 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3516 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:3415
3519 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3520 msgstr ""
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3494
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3525 msgstr "Vill du verkligen sp?rra denna nyckel? "
3526
3527 #: g10/keyedit.c:3495
3528 #, fuzzy
3529 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3530 msgstr "Vill du verkligen sp?rra denna nyckel? "
3531
3532 #: g10/keyedit.c:3557
3533 #, c-format
3534 msgid "No user ID with index %d\n"
3535 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:3603
3538 #, c-format
3539 msgid "No secondary key with index %d\n"
3540 msgstr "Ingen undernyckel med index %d\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:3720
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3545 msgstr "användaridentitet: \""
3546
3547 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3548 #, fuzzy, c-format
3549 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3550 msgstr ""
3551 "\"\n"
3552 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3555 msgid " (non-exportable)"
3556 msgstr "  (icke exporterbar)"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3729
3559 #, c-format
3560 msgid "This signature expired on %s.\n"
3561 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3562
3563 # nyckel? signatur?
3564 #: g10/keyedit.c:3733
3565 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3566 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3737
3569 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3570 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3764
3573 #, fuzzy, c-format
3574 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3575 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:3790
3578 #, fuzzy
3579 msgid " (non-revocable)"
3580 msgstr "  (icke exporterbar)"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3797
3583 #, fuzzy, c-format
3584 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3585 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:3819
3588 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3589 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:3839
3592 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3593 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:3869
3596 msgid "no secret key\n"
3597 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3939
3600 #, c-format
3601 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3602 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3956
3605 #, c-format
3606 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3607 msgstr ""
3608 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3609 "framtiden\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:4125
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3614 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:293
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3619 msgstr "inställningen %c%lu är dubblerad\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:300
3622 #, fuzzy
3623 msgid "too many cipher preferences\n"
3624 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:302
3627 #, fuzzy
3628 msgid "too many digest preferences\n"
3629 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:304
3632 #, fuzzy
3633 msgid "too many compression preferences\n"
3634 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:401
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3639 msgstr "Ogiltigt tecken i inställningssträngen\n"
3640
3641 #: g10/keygen.c:827
3642 msgid "writing direct signature\n"
3643 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:866
3646 msgid "writing self signature\n"
3647 msgstr "skriver egensignatur\n"
3648
3649 #: g10/keygen.c:912
3650 msgid "writing key binding signature\n"
3651 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3654 #, c-format
3655 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3656 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3659 #, c-format
3660 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3661 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1247
3664 #, fuzzy
3665 msgid "Sign"
3666 msgstr "sign"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1250
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Encrypt"
3671 msgstr "kryptera data"
3672
3673 #: g10/keygen.c:1253
3674 msgid "Authenticate"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: g10/keygen.c:1261
3678 msgid "SsEeAaQq"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: g10/keygen.c:1276
3682 #, c-format
3683 msgid "Possible actions for a %s key: "
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keygen.c:1280
3687 msgid "Current allowed actions: "
3688 msgstr ""
3689
3690 #: g10/keygen.c:1285
3691 #, c-format
3692 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: g10/keygen.c:1288
3696 #, c-format
3697 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keygen.c:1291
3701 #, c-format
3702 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keygen.c:1294
3706 #, c-format
3707 msgid "   (%c) Finished\n"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: g10/keygen.c:1348
3711 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3712 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1350
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3717 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1351
3720 #, c-format
3721 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3722 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1353
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3727 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1354
3730 #, c-format
3731 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3732 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1356
3735 #, c-format
3736 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3737 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1358
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3742 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1409
3745 #, c-format
3746 msgid ""
3747 "About to generate a new %s keypair.\n"
3748 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3749 "              default keysize is 1024 bits\n"
3750 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3751 msgstr ""
3752 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
3753 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
3754 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
3755 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
3756
3757 #: g10/keygen.c:1418
3758 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3759 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3760
3761 #: g10/keygen.c:1423
3762 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3763 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
3764
3765 #: g10/keygen.c:1425
3766 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3767 msgstr ""
3768 "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för RSA.\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1428
3771 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3772 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:1439
3775 #, c-format
3776 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3777 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
3778
3779 #: g10/keygen.c:1444
3780 msgid ""
3781 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3782 "computations take REALLY long!\n"
3783 msgstr ""
3784 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
3785 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1447
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3790 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
3791
3792 #: g10/keygen.c:1449
3793 msgid ""
3794 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3795 "vulnerable to attacks!\n"
3796 msgstr ""
3797 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
3798 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1458
3801 #, c-format
3802 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3803 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3806 #, c-format
3807 msgid "rounded up to %u bits\n"
3808 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
3809
3810 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3811 #: g10/keygen.c:1516
3812 msgid ""
3813 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3814 "         0 = key does not expire\n"
3815 "      <n>  = key expires in n days\n"
3816 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3817 "      <n>m = key expires in n months\n"
3818 "      <n>y = key expires in n years\n"
3819 msgstr ""
3820 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3821 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3822 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3823 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3824 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3825 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3826
3827 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3828 #: g10/keygen.c:1525
3829 msgid ""
3830 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3831 "         0 = signature does not expire\n"
3832 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3833 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3834 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3835 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3836 msgstr ""
3837 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3838 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3839 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3840 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3841 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3842 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1547
3845 msgid "Key is valid for? (0) "
3846 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3847
3848 #: g10/keygen.c:1549
3849 msgid "Signature is valid for? (0) "
3850 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
3851
3852 #: g10/keygen.c:1554
3853 msgid "invalid value\n"
3854 msgstr "ogiltigt värde\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:1559
3857 #, c-format
3858 msgid "%s does not expire at all\n"
3859 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1566
3862 #, c-format
3863 msgid "%s expires at %s\n"
3864 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1572
3867 msgid ""
3868 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3869 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3870 msgstr ""
3871 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3872 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1577
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Is this correct? (y/N) "
3877 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
3878
3879 #: g10/keygen.c:1620
3880 #, fuzzy
3881 msgid ""
3882 "\n"
3883 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3884 "ID\n"
3885 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3886 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889 "\n"
3890 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
3891 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
3892 "enligt följande form: \n"
3893 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3894 "\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1632
3897 msgid "Real name: "
3898 msgstr "Namn: "
3899
3900 #: g10/keygen.c:1640
3901 msgid "Invalid character in name\n"
3902 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:1642
3905 msgid "Name may not start with a digit\n"
3906 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1644
3909 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3910 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1652
3913 msgid "Email address: "
3914 msgstr "Epostadress: "
3915
3916 #: g10/keygen.c:1663
3917 msgid "Not a valid email address\n"
3918 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1671
3921 msgid "Comment: "
3922 msgstr "Kommentar: "
3923
3924 #: g10/keygen.c:1677
3925 msgid "Invalid character in comment\n"
3926 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1700
3929 #, c-format
3930 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3931 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1706
3934 #, c-format
3935 msgid ""
3936 "You selected this USER-ID:\n"
3937 "    \"%s\"\n"
3938 "\n"
3939 msgstr ""
3940 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3941 "    \"%s\"\n"
3942 "\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:1711
3945 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3946 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
3947
3948 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3949 #: g10/keygen.c:1727
3950 msgid "NnCcEeOoQq"
3951 msgstr "NnKkEeOoAa"
3952
3953 #: g10/keygen.c:1737
3954 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3955 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
3956
3957 #: g10/keygen.c:1738
3958 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3959 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
3960
3961 #: g10/keygen.c:1757
3962 msgid "Please correct the error first\n"
3963 msgstr "Rätta först felet\n"
3964
3965 # fel kapitalisering i originalet?
3966 #: g10/keygen.c:1797
3967 msgid ""
3968 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3969 "\n"
3970 msgstr ""
3971 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
3972 "\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1807
3975 #, c-format
3976 msgid "%s.\n"
3977 msgstr "%s.\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:1813
3980 msgid ""
3981 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3982 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3983 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3984 "\n"
3985 msgstr ""
3986 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
3987 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
3988 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1835
3991 msgid ""
3992 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3993 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3994 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3995 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3996 msgstr ""
3997 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
3998 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
3999 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4000 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:2490
4003 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
4004 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:2559
4007 msgid "Key generation canceled.\n"
4008 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
4011 #, c-format
4012 msgid "writing public key to `%s'\n"
4013 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
4016 #, fuzzy, c-format
4017 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4018 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
4021 #, c-format
4022 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4023 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:2873
4026 #, c-format
4027 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4028 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
4029