e5d6e248e7a87e405efa1cb8051cb9ce0e571ed8
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.1e\n"
16 "POT-Creation-Date: 2000-07-12 12:13+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2000-04-23 16:43+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/secmem.c:79
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
27
28 #: util/secmem.c:289
29 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
30 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
31
32 #: util/secmem.c:290
33 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
34 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
35
36 #: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
37 msgid "yes"
38 msgstr "ja"
39
40 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
41 msgid "yY"
42 msgstr "jJ"
43
44 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
45 msgid "no"
46 msgstr "nej"
47
48 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
49 msgid "nN"
50 msgstr "nN"
51
52 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:308
53 msgid "quit"
54 msgstr "avsluta"
55
56 #: util/miscutil.c:311
57 msgid "qQ"
58 msgstr "aA"
59
60 #: util/errors.c:54
61 msgid "general error"
62 msgstr "allmänt fel"
63
64 #: util/errors.c:55
65 msgid "unknown packet type"
66 msgstr "okänd pakettyp"
67
68 #: util/errors.c:56
69 msgid "unknown version"
70 msgstr "okänd version"
71
72 #: util/errors.c:57
73 msgid "unknown pubkey algorithm"
74 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
75
76 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
77 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
78 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
79 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
80 #: util/errors.c:58
81 msgid "unknown digest algorithm"
82 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
83
84 #: util/errors.c:59
85 msgid "bad public key"
86 msgstr "felaktig publik nyckel"
87
88 #: util/errors.c:60
89 msgid "bad secret key"
90 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
91
92 #: util/errors.c:61
93 msgid "bad signature"
94 msgstr "felaktig signatur"
95
96 #: util/errors.c:62
97 msgid "checksum error"
98 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
99
100 #: util/errors.c:63
101 msgid "bad passphrase"
102 msgstr "felaktig lösenordsfras"
103
104 #: util/errors.c:64
105 msgid "public key not found"
106 msgstr "hittade inte publik nyckel"
107
108 #: util/errors.c:65
109 msgid "unknown cipher algorithm"
110 msgstr "okänd chifferalgoritm"
111
112 #: util/errors.c:66
113 msgid "can't open the keyring"
114 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
115
116 #: util/errors.c:67
117 msgid "invalid packet"
118 msgstr "felaktigt paket"
119
120 #: util/errors.c:68
121 msgid "invalid armor"
122 msgstr "felaktigt skal"
123
124 #: util/errors.c:69
125 msgid "no such user id"
126 msgstr "okänd användaridentitet"
127
128 #: util/errors.c:70
129 msgid "secret key not available"
130 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
131
132 #: util/errors.c:71
133 msgid "wrong secret key used"
134 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
135
136 #: util/errors.c:72
137 msgid "not supported"
138 msgstr "ej stödd"
139
140 #: util/errors.c:73
141 msgid "bad key"
142 msgstr "felaktig nyckel"
143
144 #: util/errors.c:74
145 msgid "file read error"
146 msgstr "fel vid läsning av fil"
147
148 #: util/errors.c:75
149 msgid "file write error"
150 msgstr "fel vid skrivning av fil"
151
152 #: util/errors.c:76
153 msgid "unknown compress algorithm"
154 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
155
156 #: util/errors.c:77
157 msgid "file open error"
158 msgstr "fel vid öppnande av fil"
159
160 #: util/errors.c:78
161 msgid "file create error"
162 msgstr "fel vid skapande av fil"
163
164 #: util/errors.c:79
165 msgid "invalid passphrase"
166 msgstr "felaktig lösenordsfras"
167
168 #: util/errors.c:80
169 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
170 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
171
172 #: util/errors.c:81
173 msgid "unimplemented cipher algorithm"
174 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
175
176 #: util/errors.c:82
177 msgid "unknown signature class"
178 msgstr "okänd signaturklass"
179
180 #: util/errors.c:83
181 msgid "trust database error"
182 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
183
184 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
185 #: util/errors.c:84
186 msgid "bad MPI"
187 msgstr "felaktig MPI"
188
189 #: util/errors.c:85
190 msgid "resource limit"
191 msgstr "resursbegränsning"
192
193 #: util/errors.c:86
194 msgid "invalid keyring"
195 msgstr "felaktig nyckelring"
196
197 #: util/errors.c:87
198 msgid "bad certificate"
199 msgstr "felaktigt certifikat"
200
201 #: util/errors.c:88
202 msgid "malformed user id"
203 msgstr "felformaterad användaridentitet"
204
205 #: util/errors.c:89
206 msgid "file close error"
207 msgstr "fel vid stängning av fil"
208
209 #: util/errors.c:90
210 msgid "file rename error"
211 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
212
213 #: util/errors.c:91
214 msgid "file delete error"
215 msgstr "fel vid borttagande av fil"
216
217 #: util/errors.c:92
218 msgid "unexpected data"
219 msgstr "oväntad data"
220
221 #: util/errors.c:93
222 msgid "timestamp conflict"
223 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
224
225 #: util/errors.c:94
226 msgid "unusable pubkey algorithm"
227 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
228
229 #: util/errors.c:95
230 msgid "file exists"
231 msgstr "filen finns"
232
233 #: util/errors.c:96
234 msgid "weak key"
235 msgstr "svag nyckel"
236
237 #: util/errors.c:97
238 msgid "invalid argument"
239 msgstr "felaktigt argument"
240
241 #: util/errors.c:98
242 msgid "bad URI"
243 msgstr "felaktig URI"
244
245 #: util/errors.c:99
246 msgid "unsupported URI"
247 msgstr "ej stödd URI"
248
249 #: util/errors.c:100
250 msgid "network error"
251 msgstr "nätverksfel"
252
253 #: util/errors.c:102
254 msgid "not encrypted"
255 msgstr "ej krypterad"
256
257 #: util/errors.c:103
258 msgid "not processed"
259 msgstr "inte behandlade"
260
261 #: util/logger.c:224
262 #, c-format
263 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
264 msgstr "... detta är en bugg (%s:%d:%s)\n"
265
266 #: util/logger.c:230
267 #, c-format
268 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
269 msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
270
271 #: cipher/random.c:311 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1249
272 #, c-format
273 msgid "can't open `%s': %s\n"
274 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
275
276 #: cipher/random.c:315
277 #, c-format
278 msgid "can't stat `%s': %s\n"
279 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
280
281 #: cipher/random.c:320
282 #, c-format
283 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
284 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
285
286 #: cipher/random.c:325
287 msgid "note: random_seed file is empty\n"
288 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
289
290 #: cipher/random.c:331
291 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
292 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
293
294 #: cipher/random.c:339
295 #, c-format
296 msgid "can't read `%s': %s\n"
297 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
298
299 #: cipher/random.c:377
300 msgid "note: random_seed file not updated\n"
301 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
302
303 #: cipher/random.c:397
304 #, c-format
305 msgid "can't create `%s': %s\n"
306 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
307
308 #: cipher/random.c:404
309 #, c-format
310 msgid "can't write `%s': %s\n"
311 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
312
313 #: cipher/random.c:407
314 #, c-format
315 msgid "can't close `%s': %s\n"
316 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
317
318 #: cipher/random.c:418
319 #, c-format
320 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
321 msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
322
323 #: cipher/random.c:647
324 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
325 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
326
327 #: cipher/random.c:648
328 msgid ""
329 "The random number generator is only a kludge to let\n"
330 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
331 "\n"
332 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
333 "\n"
334 msgstr ""
335 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
336 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
337 "stark slumptalsgenerator!\n"
338 "\n"
339 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
340 "\n"
341
342 #: cipher/rndlinux.c:141
343 #, c-format
344 msgid ""
345 "\n"
346 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
347 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
348 msgstr ""
349 "\n"
350 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
351 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
352 "(Behöver %d fler byte)\n"
353
354 #: g10/g10.c:197
355 msgid ""
356 "@Commands:\n"
357 " "
358 msgstr ""
359 "@Kommandon:\n"
360 " "
361
362 #: g10/g10.c:199
363 msgid "|[file]|make a signature"
364 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
365
366 #: g10/g10.c:200
367 msgid "|[file]|make a clear text signature"
368 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
369
370 #: g10/g10.c:201
371 msgid "make a detached signature"
372 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
373
374 #: g10/g10.c:202
375 msgid "encrypt data"
376 msgstr "kryptera data"
377
378 #: g10/g10.c:203
379 msgid "encryption only with symmetric cipher"
380 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
381
382 #: g10/g10.c:204
383 msgid "store only"
384 msgstr "endast lagring"
385
386 #: g10/g10.c:205
387 msgid "decrypt data (default)"
388 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
389
390 #: g10/g10.c:206
391 msgid "verify a signature"
392 msgstr "verifiera en signatur"
393
394 #: g10/g10.c:208
395 msgid "list keys"
396 msgstr "räkna upp nycklar"
397
398 #: g10/g10.c:210
399 msgid "list keys and signatures"
400 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
401
402 #: g10/g10.c:211
403 msgid "check key signatures"
404 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
405
406 #: g10/g10.c:212
407 msgid "list keys and fingerprints"
408 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
409
410 #: g10/g10.c:213
411 msgid "list secret keys"
412 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
413
414 #: g10/g10.c:214
415 msgid "generate a new key pair"
416 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
417
418 #: g10/g10.c:215
419 msgid "remove key from the public keyring"
420 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
421
422 #: g10/g10.c:217
423 msgid "remove key from the secret keyring"
424 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
425
426 #: g10/g10.c:218
427 msgid "sign a key"
428 msgstr "signera en nyckel"
429
430 #: g10/g10.c:219
431 msgid "sign a key locally"
432 msgstr "signera en nyckel lokalt"
433
434 #: g10/g10.c:220
435 msgid "sign or edit a key"
436 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
437
438 #: g10/g10.c:221
439 msgid "generate a revocation certificate"
440 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
441
442 #: g10/g10.c:222
443 msgid "export keys"
444 msgstr "exportera nycklar"
445
446 #: g10/g10.c:223
447 msgid "export keys to a key server"
448 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
449
450 #: g10/g10.c:224
451 msgid "import keys from a key server"
452 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
453
454 #: g10/g10.c:228
455 msgid "import/merge keys"
456 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
457
458 #: g10/g10.c:230
459 msgid "list only the sequence of packets"
460 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
461
462 #: g10/g10.c:232
463 msgid "export the ownertrust values"
464 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
465
466 #: g10/g10.c:234
467 msgid "import ownertrust values"
468 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
469
470 #: g10/g10.c:236
471 msgid "update the trust database"
472 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
473
474 #: g10/g10.c:238
475 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
476 msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
477
478 #: g10/g10.c:239
479 msgid "fix a corrupted trust database"
480 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
481
482 #: g10/g10.c:240
483 msgid "De-Armor a file or stdin"
484 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
485
486 #: g10/g10.c:242
487 msgid "En-Armor a file or stdin"
488 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
489
490 #: g10/g10.c:244
491 msgid "|algo [files]|print message digests"
492 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
493
494 #: g10/g10.c:248
495 msgid ""
496 "@\n"
497 "Options:\n"
498 " "
499 msgstr ""
500 "@\n"
501 "Flaggor:\n"
502 " "
503
504 #: g10/g10.c:250
505 msgid "create ascii armored output"
506 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
507
508 #: g10/g10.c:252
509 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
510 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
511
512 #: g10/g10.c:255
513 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
514 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
515
516 #: g10/g10.c:257
517 msgid "use the default key as default recipient"
518 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
519
520 #: g10/g10.c:261
521 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
522 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
523
524 #: g10/g10.c:262
525 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
526 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
527
528 #: g10/g10.c:264
529 msgid "use canonical text mode"
530 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
531
532 #: g10/g10.c:265
533 msgid "use as output file"
534 msgstr "använd som fil för utdata"
535
536 #: g10/g10.c:266
537 msgid "verbose"
538 msgstr "utförlig"
539
540 #: g10/g10.c:267
541 msgid "be somewhat more quiet"
542 msgstr "var något tystare"
543
544 #: g10/g10.c:268
545 msgid "don't use the terminal at all"
546 msgstr "använd inte terminalen alls"
547
548 #: g10/g10.c:269
549 msgid "force v3 signatures"
550 msgstr "använd v3-signaturer"
551
552 #: g10/g10.c:270
553 msgid "always use a MDC for encryption"
554 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
555
556 #: g10/g10.c:271
557 msgid "do not make any changes"
558 msgstr "gör inga ändringar"
559
560 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
561 #: g10/g10.c:273
562 msgid "batch mode: never ask"
563 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
564
565 #: g10/g10.c:274
566 msgid "assume yes on most questions"
567 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
568
569 #: g10/g10.c:275
570 msgid "assume no on most questions"
571 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
572
573 #: g10/g10.c:276
574 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
575 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
576
577 #: g10/g10.c:277
578 msgid "add this secret keyring to the list"
579 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
580
581 #: g10/g10.c:278
582 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
583 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
584
585 #: g10/g10.c:279
586 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
587 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
588
589 #: g10/g10.c:280
590 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
591 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
592
593 #: g10/g10.c:281
594 msgid "read options from file"
595 msgstr "läs flaggor från fil"
596
597 #: g10/g10.c:285
598 msgid "|FD|write status info to this FD"
599 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
600
601 #: g10/g10.c:290
602 msgid "|FILE|load extension module FILE"
603 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
604
605 #: g10/g10.c:291
606 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
607 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
608
609 #: g10/g10.c:292
610 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
611 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
612
613 #: g10/g10.c:293
614 msgid "|N|use passphrase mode N"
615 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
616
617 #: g10/g10.c:295
618 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
619 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
620
621 #: g10/g10.c:297
622 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
623 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
624
625 #: g10/g10.c:298
626 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
627 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
628
629 #: g10/g10.c:299
630 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
631 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
632
633 #: g10/g10.c:300
634 msgid "|N|use compress algorithm N"
635 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
636
637 #: g10/g10.c:301
638 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
639 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
640
641 #: g10/g10.c:302
642 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
643 msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
644
645 #: g10/g10.c:305
646 msgid ""
647 "@\n"
648 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
649 msgstr ""
650 "@\n"
651 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
652
653 #: g10/g10.c:308
654 msgid ""
655 "@\n"
656 "Examples:\n"
657 "\n"
658 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
659 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
660 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
661 " --list-keys [names]        show keys\n"
662 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
663 msgstr ""
664 "@\n"
665 "Exempel:\n"
666 "\n"
667 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
668 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
669 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
670 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
671 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
672
673 #: g10/g10.c:403
674 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
675 msgstr ""
676 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
677 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
678
679 #: g10/g10.c:407
680 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
681 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
682
683 #: g10/g10.c:410
684 msgid ""
685 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
686 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
687 "default operation depends on the input data\n"
688 msgstr ""
689 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
690 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
691 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
692
693 #: g10/g10.c:417
694 msgid ""
695 "\n"
696 "Supported algorithms:\n"
697 msgstr ""
698 "\n"
699 "Stödda algoritmer:\n"
700
701 #: g10/g10.c:496
702 msgid "usage: gpg [options] "
703 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
704
705 #: g10/g10.c:549
706 msgid "conflicting commands\n"
707 msgstr "motstridiga kommandon\n"
708
709 #: g10/g10.c:692
710 #, c-format
711 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
712 msgstr "NOTERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
713
714 #: g10/g10.c:696
715 #, c-format
716 msgid "option file `%s': %s\n"
717 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
718
719 #: g10/g10.c:703
720 #, c-format
721 msgid "reading options from `%s'\n"
722 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
723
724 #: g10/g10.c:893
725 #, c-format
726 msgid "%s is not a valid character set\n"
727 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
728
729 #: g10/g10.c:949 g10/g10.c:958
730 #, c-format
731 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
732 msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
733
734 #: g10/g10.c:951
735 #, c-format
736 msgid "%s not allowed with %s!\n"
737 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
738
739 #: g10/g10.c:954
740 #, c-format
741 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
742 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
743
744 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:985
745 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
746 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
747
748 #: g10/g10.c:979 g10/g10.c:991
749 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
750 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
751
752 #: g10/g10.c:995
753 msgid "the given policy URL is invalid\n"
754 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
755
756 #: g10/g10.c:998
757 #, c-format
758 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
759 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
760
761 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
762 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
763 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
764 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
765 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
766 # för internationella felsökare
767 #: g10/g10.c:1000
768 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
769 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
770
771 #: g10/g10.c:1002
772 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
773 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
774
775 #: g10/g10.c:1004
776 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
777 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
778
779 #: g10/g10.c:1007
780 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
781 msgstr "NOTERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
782
783 #: g10/g10.c:1011
784 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
785 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
786
787 #: g10/g10.c:1096
788 #, c-format
789 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
790 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
791
792 #: g10/g10.c:1102
793 msgid "--store [filename]"
794 msgstr "--store [filnamn]"
795
796 #: g10/g10.c:1109
797 msgid "--symmetric [filename]"
798 msgstr "--symmetric [filnamn]"
799
800 #: g10/g10.c:1117
801 msgid "--encrypt [filename]"
802 msgstr "--encrypt [filnamn]"
803
804 #: g10/g10.c:1130
805 msgid "--sign [filename]"
806 msgstr "--sign [filnamn]"
807
808 #: g10/g10.c:1143
809 msgid "--sign --encrypt [filename]"
810 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
811
812 #: g10/g10.c:1157
813 msgid "--clearsign [filename]"
814 msgstr "--clearsign [filnamn]"
815
816 #: g10/g10.c:1174
817 msgid "--decrypt [filename]"
818 msgstr "--decrypt [filnamn]"
819
820 #: g10/g10.c:1182
821 msgid "--sign-key user-id"
822 msgstr "--sign-key användaridentitet"
823
824 #: g10/g10.c:1190
825 msgid "--lsign-key user-id"
826 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
827
828 #: g10/g10.c:1198
829 msgid "--edit-key user-id [commands]"
830 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
831
832 #: g10/g10.c:1214
833 msgid "--delete-secret-key user-id"
834 msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
835
836 #: g10/g10.c:1217
837 msgid "--delete-key user-id"
838 msgstr "--delete-key användaridentitet"
839
840 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
841 # fixa en patch?
842 #: g10/encode.c:260 g10/g10.c:1254 g10/sign.c:393
843 #, c-format
844 msgid "can't open %s: %s\n"
845 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
846
847 #: g10/g10.c:1269
848 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
849 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
850
851 #: g10/g10.c:1335
852 #, c-format
853 msgid "dearmoring failed: %s\n"
854 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
855
856 #: g10/g10.c:1343
857 #, c-format
858 msgid "enarmoring failed: %s\n"
859 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
860
861 #: g10/g10.c:1411
862 #, c-format
863 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
864 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
865
866 #: g10/g10.c:1492
867 msgid "[filename]"
868 msgstr "[filnamn]"
869
870 #: g10/g10.c:1496
871 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
872 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
873
874 # se förra kommentaren
875 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1499 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
876 #, c-format
877 msgid "can't open `%s'\n"
878 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
879
880 #: g10/g10.c:1669
881 msgid ""
882 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
883 msgstr ""
884 "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
885 "ett understrykningstecken (_)\n"
886
887 #: g10/g10.c:1675
888 msgid ""
889 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
890 "with an '='\n"
891 msgstr ""
892 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
893 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
894
895 #: g10/g10.c:1681
896 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
897 msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
898
899 #: g10/g10.c:1689
900 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
901 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
902
903 #: g10/armor.c:302
904 #, c-format
905 msgid "armor: %s\n"
906 msgstr "skal: %s\n"
907
908 #: g10/armor.c:331
909 msgid "invalid armor header: "
910 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
911
912 #: g10/armor.c:338
913 msgid "armor header: "
914 msgstr "rad i skalet: "
915
916 #: g10/armor.c:349
917 msgid "invalid clearsig header\n"
918 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
919
920 #: g10/armor.c:401
921 msgid "nested clear text signatures\n"
922 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
923
924 #: g10/armor.c:525
925 msgid "invalid dash escaped line: "
926 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
927
928 #: g10/armor.c:537
929 msgid "unexpected armor:"
930 msgstr "oväntat skal:"
931
932 #: g10/armor.c:654
933 #, c-format
934 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
935 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
936
937 #: g10/armor.c:697
938 msgid "premature eof (no CRC)\n"
939 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
940
941 #: g10/armor.c:731
942 msgid "premature eof (in CRC)\n"
943 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
944
945 #: g10/armor.c:735
946 msgid "malformed CRC\n"
947 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
948
949 #: g10/armor.c:739
950 #, c-format
951 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
952 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
953
954 #: g10/armor.c:756
955 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
956 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
957
958 #: g10/armor.c:760
959 msgid "error in trailer line\n"
960 msgstr "fel i avslutande rad\n"
961
962 #: g10/armor.c:912
963 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
964 msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
965
966 #: g10/armor.c:1033
967 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
968 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
969
970 #: g10/armor.c:1038
971 #, c-format
972 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
973 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
974
975 #: g10/armor.c:1042
976 msgid ""
977 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
978 msgstr ""
979 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
980 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
981 "använts\n"
982
983 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
984 #. * data is properly aligned with the user ID
985 #: g10/keyedit.c:1188 g10/pkclist.c:53
986 msgid "             Fingerprint:"
987 msgstr "           Fingeravtryck:"
988
989 #: g10/pkclist.c:80
990 msgid "Fingerprint:"
991 msgstr "Fingeravtryck:"
992
993 #: g10/pkclist.c:116
994 msgid "No reason specified"
995 msgstr "Ingen anledning har angivits"
996
997 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
998 # känns inte heller bra
999 #: g10/pkclist.c:118
1000 msgid "Key is superseded"
1001 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1002
1003 #: g10/pkclist.c:120
1004 msgid "Key has been compromised"
1005 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1006
1007 #: g10/pkclist.c:122
1008 msgid "Key is no longer used"
1009 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1010
1011 #: g10/pkclist.c:124
1012 #, fuzzy
1013 msgid "User ID is no longer valid"
1014 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1015
1016 #: g10/pkclist.c:128
1017 msgid "Reason for revocation: "
1018 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1019
1020 #: g10/pkclist.c:145
1021 msgid "Revocation comment: "
1022 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1023
1024 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
1025 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
1026 #. a string with valid answers
1027 #: g10/pkclist.c:303
1028 msgid "sSmMqQ"
1029 msgstr "sSmMqQ"
1030
1031 #: g10/pkclist.c:307
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "No trust value assigned to %lu:\n"
1035 "%4u%c/%08lX %s \""
1036 msgstr ""
1037 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1038 "%4u%c/%08lX %s \""
1039
1040 #: g10/pkclist.c:319
1041 msgid ""
1042 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1043 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1044 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1045 "\n"
1046 " 1 = Don't know\n"
1047 " 2 = I do NOT trust\n"
1048 " 3 = I trust marginally\n"
1049 " 4 = I trust fully\n"
1050 " s = please show me more information\n"
1051 msgstr ""
1052 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1053 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1054 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1055 "källor...)?\n"
1056 "\n"
1057 " 1 = Vet ej\n"
1058 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1059 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1060 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1061 " s = visa mig mer information\n"
1062
1063 #: g10/pkclist.c:328
1064 msgid " m = back to the main menu\n"
1065 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1066
1067 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1068 #: g10/pkclist.c:330
1069 msgid " q = quit\n"
1070 msgstr " q = avsluta\n"
1071
1072 #: g10/pkclist.c:336
1073 msgid "Your decision? "
1074 msgstr "Vad väljer du? "
1075
1076 #: g10/pkclist.c:358
1077 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1078 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1079
1080 #: g10/pkclist.c:429
1081 msgid ""
1082 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1083 "can assign some missing owner trust values.\n"
1084 "\n"
1085 msgstr ""
1086 "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi kan\n"
1087 "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
1088 "\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:435
1091 msgid ""
1092 "No path leading to one of our keys found.\n"
1093 "\n"
1094 msgstr ""
1095 "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
1096 "\n"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:437
1099 msgid ""
1100 "No certificates with undefined trust found.\n"
1101 "\n"
1102 msgstr ""
1103 "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
1104 "\n"
1105
1106 #: g10/pkclist.c:439
1107 msgid ""
1108 "No trust values changed.\n"
1109 "\n"
1110 msgstr ""
1111 "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
1112 "\n"
1113
1114 #: g10/pkclist.c:457
1115 #, c-format
1116 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1117 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1118
1119 #: g10/pkclist.c:464 g10/pkclist.c:476 g10/pkclist.c:598
1120 msgid "Use this key anyway? "
1121 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1122
1123 #: g10/pkclist.c:469
1124 #, c-format
1125 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1126 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1127
1128 #: g10/pkclist.c:512
1129 #, c-format
1130 msgid "%08lX: key has expired\n"
1131 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1132
1133 #: g10/pkclist.c:518
1134 #, c-format
1135 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1136 msgstr "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
1137
1138 #: g10/pkclist.c:533
1139 #, c-format
1140 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1141 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1142
1143 #: g10/pkclist.c:539
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1147 "but it is accepted anyway\n"
1148 msgstr ""
1149 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1150 "men den accepteras trots detta\n"
1151
1152 #: g10/pkclist.c:545
1153 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1154 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1155
1156 #: g10/pkclist.c:550
1157 msgid "This key belongs to us\n"
1158 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1159
1160 #: g10/pkclist.c:593
1161 msgid ""
1162 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1163 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1164 "the next question with yes\n"
1165 "\n"
1166 msgstr ""
1167 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1168 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1169 "\n"
1170
1171 #: g10/pkclist.c:607 g10/pkclist.c:630
1172 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1173 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1174
1175 #: g10/pkclist.c:651
1176 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1177 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1178
1179 #: g10/pkclist.c:652
1180 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1181 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1182
1183 #: g10/pkclist.c:657
1184 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1185 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1186
1187 #: g10/pkclist.c:679
1188 msgid "Note: This key has expired!\n"
1189 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1190
1191 #: g10/pkclist.c:687
1192 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1193 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1194
1195 #: g10/pkclist.c:689
1196 msgid ""
1197 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1198 msgstr ""
1199 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1200
1201 #: g10/pkclist.c:706
1202 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1203 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1204
1205 #: g10/pkclist.c:707
1206 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1207 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1208
1209 #: g10/pkclist.c:714
1210 msgid ""
1211 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1212 msgstr ""
1213 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1214 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1215
1216 #: g10/pkclist.c:717
1217 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1218 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:819 g10/pkclist.c:841 g10/pkclist.c:967 g10/pkclist.c:1012
1221 #, c-format
1222 msgid "%s: skipped: %s\n"
1223 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:827 g10/pkclist.c:994
1226 #, c-format
1227 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1228 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1229
1230 #: g10/pkclist.c:854
1231 msgid ""
1232 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1233 "\n"
1234 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1235
1236 #: g10/pkclist.c:864
1237 msgid "Enter the user ID: "
1238 msgstr "Ange användaridentiteten: "
1239
1240 #: g10/pkclist.c:876
1241 msgid "No such user ID.\n"
1242 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1243
1244 #: g10/pkclist.c:881
1245 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1246 msgstr ""
1247 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1248
1249 #: g10/pkclist.c:904
1250 msgid "Public key is disabled.\n"
1251 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:911
1254 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1255 msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
1256
1257 #: g10/pkclist.c:942
1258 #, c-format
1259 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1260 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:975
1263 #, c-format
1264 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1265 msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
1266
1267 #: g10/pkclist.c:980
1268 #, c-format
1269 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1270 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1271
1272 #: g10/pkclist.c:1018
1273 msgid "no valid addressees\n"
1274 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1275
1276 #: g10/keygen.c:175
1277 msgid "writing self signature\n"
1278 msgstr "skriver självsignatur\n"
1279
1280 #: g10/keygen.c:213
1281 msgid "writing key binding signature\n"
1282 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1283
1284 #: g10/keygen.c:261 g10/keygen.c:345 g10/keygen.c:433
1285 #, c-format
1286 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1287 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1288
1289 #: g10/keygen.c:266 g10/keygen.c:350 g10/keygen.c:438
1290 #, c-format
1291 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1292 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1293
1294 #: g10/keygen.c:537
1295 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1296 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1297
1298 #: g10/keygen.c:539
1299 #, c-format
1300 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1301 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1302
1303 #: g10/keygen.c:540
1304 #, c-format
1305 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1306 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1307
1308 #: g10/keygen.c:542
1309 #, c-format
1310 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1311 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1312
1313 #: g10/keygen.c:543
1314 #, c-format
1315 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1316 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1317
1318 #: g10/keygen.c:545
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1321 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1322
1323 #: g10/keygen.c:549
1324 msgid "Your selection? "
1325 msgstr "Vad väljer du? "
1326
1327 #: g10/keygen.c:560 g10/keygen.c:568
1328 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1329 msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
1330
1331 #: g10/keygen.c:582
1332 msgid "Invalid selection.\n"
1333 msgstr "Felaktigt val.\n"
1334
1335 #: g10/keygen.c:594
1336 #, c-format
1337 msgid ""
1338 "About to generate a new %s keypair.\n"
1339 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1340 "              default keysize is 1024 bits\n"
1341 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1342 msgstr ""
1343 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1344 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1345 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1346 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1347
1348 #: g10/keygen.c:601
1349 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1350 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1351
1352 #: g10/keygen.c:606
1353 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1354 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1355
1356 #: g10/keygen.c:608
1357 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1358 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1359
1360 #: g10/keygen.c:610
1361 #, fuzzy
1362 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1363 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1364
1365 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1366 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1367 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1368 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1369 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1370 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1371 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1372 #. * do whatever you want.
1373 #: g10/keygen.c:621
1374 #, c-format
1375 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1376 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1377
1378 #: g10/keygen.c:626
1379 msgid ""
1380 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1381 "computations take REALLY long!\n"
1382 msgstr ""
1383 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1384 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:629
1387 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1388 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1389
1390 #: g10/keygen.c:630
1391 msgid ""
1392 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1393 "vulnerable to attacks!\n"
1394 msgstr ""
1395 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1396 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1397
1398 #: g10/keygen.c:638
1399 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1400 msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
1401
1402 #: g10/keygen.c:644
1403 #, c-format
1404 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1405 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1406
1407 #: g10/keygen.c:647 g10/keygen.c:651
1408 #, c-format
1409 msgid "rounded up to %u bits\n"
1410 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1411
1412 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1413 #: g10/keygen.c:699
1414 msgid ""
1415 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1416 "         0 = key does not expire\n"
1417 "      <n>  = key expires in n days\n"
1418 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1419 "      <n>m = key expires in n months\n"
1420 "      <n>y = key expires in n years\n"
1421 msgstr ""
1422 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1423 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1424 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1425 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1426 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1427 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1428
1429 #: g10/keygen.c:714
1430 msgid "Key is valid for? (0) "
1431 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1432
1433 #: g10/keygen.c:719
1434 msgid "invalid value\n"
1435 msgstr "ogiltigt värde\n"
1436
1437 #: g10/keygen.c:724
1438 msgid "Key does not expire at all\n"
1439 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1440
1441 #. print the date when the key expires
1442 #: g10/keygen.c:730
1443 #, c-format
1444 msgid "Key expires at %s\n"
1445 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1446
1447 #: g10/keygen.c:733
1448 msgid ""
1449 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1450 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1451 msgstr ""
1452 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1453 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1454
1455 #: g10/keygen.c:738
1456 msgid "Is this correct (y/n)? "
1457 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1458
1459 #: g10/keygen.c:781
1460 msgid ""
1461 "\n"
1462 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1463 "id\n"
1464 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1465 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1466 "\n"
1467 msgstr ""
1468 "\n"
1469 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1470 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1471 "enligt följande form: \n"
1472 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1473 "\n"
1474
1475 #: g10/keygen.c:793
1476 msgid "Real name: "
1477 msgstr "Namn: "
1478
1479 #: g10/keygen.c:797
1480 msgid "Invalid character in name\n"
1481 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1482
1483 #: g10/keygen.c:799
1484 msgid "Name may not start with a digit\n"
1485 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1486
1487 #: g10/keygen.c:801
1488 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1489 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1490
1491 #: g10/keygen.c:809
1492 msgid "Email address: "
1493 msgstr "Epostadress: "
1494
1495 #: g10/keygen.c:820
1496 msgid "Not a valid email address\n"
1497 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1498
1499 #: g10/keygen.c:828
1500 msgid "Comment: "
1501 msgstr "Kommentar: "
1502
1503 #: g10/keygen.c:834
1504 msgid "Invalid character in comment\n"
1505 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:857
1508 #, c-format
1509 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1510 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1511
1512 #: g10/keygen.c:863
1513 #, c-format
1514 msgid ""
1515 "You selected this USER-ID:\n"
1516 "    \"%s\"\n"
1517 "\n"
1518 msgstr ""
1519 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1520 "    \"%s\"\n"
1521 "\n"
1522
1523 #: g10/keygen.c:867
1524 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1525 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1526
1527 #: g10/keygen.c:872
1528 msgid "NnCcEeOoQq"
1529 msgstr "NnKkEeOoAa"
1530
1531 #: g10/keygen.c:882
1532 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1533 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1534
1535 #: g10/keygen.c:883
1536 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1537 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1538
1539 #: g10/keygen.c:902
1540 msgid "Please correct the error first\n"
1541 msgstr "Rätta först felet\n"
1542
1543 # fel kapitalisering i originalet?
1544 #: g10/keygen.c:940
1545 msgid ""
1546 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1547 "\n"
1548 msgstr ""
1549 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1550 "\n"
1551
1552 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:948
1553 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1554 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1555
1556 #: g10/keygen.c:954
1557 msgid ""
1558 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1559 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1560 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1561 "\n"
1562 msgstr ""
1563 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1564 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1565 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1566
1567 #: g10/keygen.c:975
1568 msgid ""
1569 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1570 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1571 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1572 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1573 msgstr ""
1574 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1575 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1576 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1577 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1578
1579 #: g10/keygen.c:1424
1580 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1581 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1582
1583 #: g10/keygen.c:1467
1584 msgid "Key generation canceled.\n"
1585 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:1564
1588 #, c-format
1589 msgid "writing public key to `%s'\n"
1590 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1591
1592 #: g10/keygen.c:1565
1593 #, c-format
1594 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1595 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1661
1598 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1599 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1666
1602 msgid ""
1603 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1604 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1605 msgstr ""
1606 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1607 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1608 "nyckel för detta syfte.\n"
1609
1610 #: g10/keygen.c:1683 g10/keygen.c:1784
1611 #, c-format
1612 msgid "Key generation failed: %s\n"
1613 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1614
1615 # c-format behövs inte i singularis
1616 #: g10/keygen.c:1727 g10/sig-check.c:318 g10/sign.c:112
1617 #, c-format
1618 msgid ""
1619 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1620 msgstr ""
1621 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1622 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1623
1624 #: g10/keygen.c:1729 g10/sig-check.c:320 g10/sign.c:114
1625 #, c-format
1626 msgid ""
1627 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1628 msgstr ""
1629 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1630 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1631
1632 #: g10/keygen.c:1762
1633 msgid "Really create? "
1634 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1635
1636 #: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1637 #: g10/tdbio.c:515
1638 #, c-format
1639 msgid "%s: can't open: %s\n"
1640 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1641
1642 #: g10/encode.c:113
1643 #, c-format
1644 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1645 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1646
1647 #: g10/encode.c:171 g10/encode.c:319
1648 #, c-format
1649 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1650 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1651
1652 #: g10/encode.c:266
1653 #, c-format
1654 msgid "reading from `%s'\n"
1655 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1656
1657 #: g10/encode.c:483
1658 #, c-format
1659 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1660 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1661
1662 #: g10/export.c:153
1663 #, c-format
1664 msgid "%s: user not found: %s\n"
1665 msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
1666
1667 #: g10/export.c:162
1668 #, c-format
1669 msgid "certificate read problem: %s\n"
1670 msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
1671
1672 #: g10/export.c:171
1673 #, c-format
1674 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1675 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1676
1677 #: g10/export.c:182
1678 #, c-format
1679 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1680 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1681
1682 #: g10/export.c:232
1683 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1684 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1685
1686 #: g10/getkey.c:211
1687 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1688 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1689
1690 #: g10/getkey.c:350
1691 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1692 msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
1693
1694 #: g10/getkey.c:1308 g10/getkey.c:1347
1695 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1696 msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
1697
1698 #: g10/getkey.c:1310 g10/getkey.c:1349
1699 msgid "No key for user ID\n"
1700 msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
1701
1702 #: g10/getkey.c:1388 g10/getkey.c:1428
1703 msgid "No user ID for key\n"
1704 msgstr "Inget användarid för nyckel\n"
1705
1706 #: g10/getkey.c:1642 g10/getkey.c:1698
1707 #, c-format
1708 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1709 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
1710
1711 #: g10/getkey.c:2017
1712 #, fuzzy
1713 msgid "[User id not found]"
1714 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1715
1716 #: g10/import.c:181
1717 #, c-format
1718 msgid "skipping block of type %d\n"
1719 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1720
1721 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1740 g10/trustdb.c:1781
1722 #, c-format
1723 msgid "%lu keys so far processed\n"
1724 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
1725
1726 #: g10/import.c:193
1727 #, c-format
1728 msgid "error reading `%s': %s\n"
1729 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1730
1731 #: g10/import.c:203
1732 #, c-format
1733 msgid "Total number processed: %lu\n"
1734 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1735
1736 #: g10/import.c:205
1737 #, c-format
1738 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1739 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
1740
1741 #: g10/import.c:207
1742 #, c-format
1743 msgid "              imported: %lu"
1744 msgstr "                      importerade: %lu"
1745
1746 #: g10/import.c:213
1747 #, c-format
1748 msgid "             unchanged: %lu\n"
1749 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
1750
1751 #: g10/import.c:215
1752 #, c-format
1753 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1754 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
1755
1756 #: g10/import.c:217
1757 #, c-format
1758 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1759 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
1760
1761 #: g10/import.c:219
1762 #, c-format
1763 msgid "        new signatures: %lu\n"
1764 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
1765
1766 #: g10/import.c:221
1767 #, c-format
1768 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1769 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
1770
1771 #: g10/import.c:223
1772 #, c-format
1773 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1774 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
1775
1776 #: g10/import.c:225
1777 #, c-format
1778 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1779 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
1780
1781 #: g10/import.c:227
1782 #, c-format
1783 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1784 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
1785
1786 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1787 #, c-format
1788 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1789 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
1790
1791 #: g10/import.c:400
1792 #, c-format
1793 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1794 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
1795
1796 #: g10/import.c:402
1797 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1798 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
1799
1800 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1801 #, c-format
1802 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1803 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1804
1805 #: g10/import.c:419
1806 msgid "no default public keyring\n"
1807 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
1808
1809 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:295 g10/sign.c:611
1810 #, c-format
1811 msgid "writing to `%s'\n"
1812 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
1813
1814 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1815 #, c-format
1816 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1817 msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
1818
1819 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1820 #, c-format
1821 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1822 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1823
1824 #: g10/import.c:434
1825 #, c-format
1826 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1827 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
1828
1829 #: g10/import.c:451
1830 #, c-format
1831 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1832 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
1833
1834 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1835 #, c-format
1836 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1837 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
1838
1839 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1840 #, c-format
1841 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1842 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
1843
1844 #: g10/import.c:493
1845 #, c-format
1846 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1847 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
1848
1849 #: g10/import.c:496
1850 #, c-format
1851 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1852 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
1853
1854 #: g10/import.c:499
1855 #, c-format
1856 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1857 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
1858
1859 #: g10/import.c:502
1860 #, c-format
1861 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1862 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
1863
1864 #: g10/import.c:505
1865 #, c-format
1866 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1867 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
1868
1869 #: g10/import.c:508
1870 #, c-format
1871 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1872 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
1873
1874 #: g10/import.c:518
1875 #, c-format
1876 msgid "key %08lX: not changed\n"
1877 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
1878
1879 #: g10/import.c:601
1880 #, c-format
1881 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1882 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
1883
1884 #. we can't merge secret keys
1885 #: g10/import.c:605
1886 #, c-format
1887 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1888 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
1889
1890 #: g10/import.c:610
1891 #, c-format
1892 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1893 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1894
1895 #: g10/import.c:639
1896 #, c-format
1897 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1898 msgstr ""
1899 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
1900 "återkallelsecertifikatet\n"
1901
1902 #: g10/import.c:670
1903 #, c-format
1904 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1905 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
1906
1907 #: g10/import.c:702
1908 #, c-format
1909 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1910 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
1911
1912 #: g10/import.c:744
1913 #, c-format
1914 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1915 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
1916
1917 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1918 #, c-format
1919 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1920 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
1921
1922 #: g10/import.c:752
1923 #, c-format
1924 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1925 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
1926
1927 #: g10/import.c:767
1928 #, c-format
1929 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1930 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
1931
1932 #: g10/import.c:776
1933 #, c-format
1934 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1935 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
1936
1937 # vad innebär fnutten i slutet?
1938 #: g10/import.c:803
1939 #, c-format
1940 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1941 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
1942
1943 #: g10/import.c:832
1944 #, c-format
1945 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1946 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
1947
1948 #: g10/import.c:855
1949 #, c-format
1950 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1951 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
1952
1953 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1954 #. * to import non-exportable signature when we have the
1955 #. * the secret key used to create this signature - it
1956 #. * seems that this makes sense
1957 #: g10/import.c:880
1958 #, c-format
1959 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1960 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
1961
1962 #: g10/import.c:889
1963 #, c-format
1964 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1965 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
1966
1967 #: g10/import.c:897
1968 #, c-format
1969 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1970 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
1971
1972 #: g10/import.c:997
1973 #, c-format
1974 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1975 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
1976
1977 #: g10/import.c:1048
1978 #, c-format
1979 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1980 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
1981
1982 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1983 #, c-format
1984 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1985 msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
1986
1987 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1988 #, c-format
1989 msgid "%s: user not found\n"
1990 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1991
1992 #: g10/keyedit.c:155
1993 msgid "[revocation]"
1994 msgstr "[återkallelse]"
1995
1996 #: g10/keyedit.c:156
1997 msgid "[self-signature]"
1998 msgstr "[självsignatur]"
1999
2000 #: g10/keyedit.c:220
2001 msgid "1 bad signature\n"
2002 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2003
2004 #: g10/keyedit.c:222
2005 #, c-format
2006 msgid "%d bad signatures\n"
2007 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2008
2009 #: g10/keyedit.c:224
2010 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2011 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2012
2013 #: g10/keyedit.c:226
2014 #, c-format
2015 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2016 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2017
2018 #: g10/keyedit.c:228
2019 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2020 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2021
2022 #: g10/keyedit.c:230
2023 #, c-format
2024 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2025 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2026
2027 #: g10/keyedit.c:232
2028 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2029 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2030
2031 #: g10/keyedit.c:234
2032 #, c-format
2033 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2034 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2035
2036 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2037 #. * case we should allow to sign it again.
2038 #: g10/keyedit.c:316
2039 #, c-format
2040 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2041 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2042
2043 #: g10/keyedit.c:324
2044 #, c-format
2045 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2046 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2047
2048 #: g10/keyedit.c:333
2049 msgid ""
2050 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2051 "with your key: \""
2052 msgstr ""
2053 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2054 "med din nyckel: \""
2055
2056 #: g10/keyedit.c:342
2057 msgid ""
2058 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2059 "\n"
2060 msgstr ""
2061 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2062 "\n"
2063
2064 #: g10/keyedit.c:347
2065 msgid "Really sign? "
2066 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2067
2068 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1870 g10/keyedit.c:1932 g10/sign.c:136
2069 #, c-format
2070 msgid "signing failed: %s\n"
2071 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2072
2073 #: g10/keyedit.c:427
2074 msgid "This key is not protected.\n"
2075 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2076
2077 #: g10/keyedit.c:431
2078 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2079 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2080
2081 #: g10/keyedit.c:435
2082 msgid "Key is protected.\n"
2083 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:455
2086 #, c-format
2087 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2088 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:460
2091 msgid ""
2092 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2093 "\n"
2094 msgstr ""
2095 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2096 "\n"
2097
2098 #: g10/keyedit.c:472
2099 msgid ""
2100 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2101 "\n"
2102 msgstr ""
2103 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2104 "\n"
2105
2106 #: g10/keyedit.c:475
2107 msgid "Do you really want to do this? "
2108 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2109
2110 #: g10/keyedit.c:539
2111 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2112 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:580
2115 msgid "quit this menu"
2116 msgstr "avsluta denna meny"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:581
2119 msgid "q"
2120 msgstr "q"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:582
2123 msgid "save"
2124 msgstr "save"
2125
2126 #: g10/keyedit.c:582
2127 msgid "save and quit"
2128 msgstr "spara och avsluta"
2129
2130 #: g10/keyedit.c:583
2131 msgid "help"
2132 msgstr "help"
2133
2134 #: g10/keyedit.c:583
2135 msgid "show this help"
2136 msgstr "visa denna hjälp"
2137
2138 # skall dessa översättas?
2139 #: g10/keyedit.c:585
2140 msgid "fpr"
2141 msgstr "fpr"
2142
2143 #: g10/keyedit.c:585
2144 msgid "show fingerprint"
2145 msgstr "visa fingeravtryck"
2146
2147 #: g10/keyedit.c:586
2148 msgid "list"
2149 msgstr "list"
2150
2151 #: g10/keyedit.c:586
2152 msgid "list key and user IDs"
2153 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2154
2155 #: g10/keyedit.c:587
2156 msgid "l"
2157 msgstr "l"
2158
2159 #: g10/keyedit.c:588
2160 msgid "uid"
2161 msgstr "uid"
2162
2163 #: g10/keyedit.c:588
2164 msgid "select user ID N"
2165 msgstr "välj användaridentitet N"
2166
2167 #: g10/keyedit.c:589
2168 msgid "key"
2169 msgstr "key"
2170
2171 #: g10/keyedit.c:589
2172 msgid "select secondary key N"
2173 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2174
2175 #: g10/keyedit.c:590
2176 msgid "check"
2177 msgstr "check"
2178
2179 #: g10/keyedit.c:590
2180 msgid "list signatures"
2181 msgstr "räkna upp signaturer"
2182
2183 #: g10/keyedit.c:591
2184 msgid "c"
2185 msgstr "c"
2186
2187 #: g10/keyedit.c:592
2188 msgid "sign"
2189 msgstr "sign"
2190
2191 #: g10/keyedit.c:592
2192 msgid "sign the key"
2193 msgstr "signera nyckeln"
2194
2195 #: g10/keyedit.c:593
2196 msgid "s"
2197 msgstr "s"
2198
2199 #: g10/keyedit.c:594
2200 msgid "lsign"
2201 msgstr "lsign"
2202
2203 #: g10/keyedit.c:594
2204 msgid "sign the key locally"
2205 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2206
2207 #: g10/keyedit.c:595
2208 msgid "debug"
2209 msgstr "debug"
2210
2211 #: g10/keyedit.c:596
2212 msgid "adduid"
2213 msgstr "adduid"
2214
2215 #: g10/keyedit.c:596
2216 msgid "add a user ID"
2217 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2218
2219 #: g10/keyedit.c:597
2220 msgid "deluid"
2221 msgstr "deluid"
2222
2223 #: g10/keyedit.c:597
2224 msgid "delete user ID"
2225 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2226
2227 #: g10/keyedit.c:598
2228 msgid "addkey"
2229 msgstr "addkey"
2230
2231 #: g10/keyedit.c:598
2232 msgid "add a secondary key"
2233 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2234
2235 #: g10/keyedit.c:599
2236 msgid "delkey"
2237 msgstr "delkey"
2238
2239 #: g10/keyedit.c:599
2240 msgid "delete a secondary key"
2241 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2242
2243 #: g10/keyedit.c:600
2244 msgid "delsig"
2245 msgstr "delsig"
2246
2247 #: g10/keyedit.c:600
2248 msgid "delete signatures"
2249 msgstr "ta bort signaturer"
2250
2251 #: g10/keyedit.c:601
2252 msgid "expire"
2253 msgstr "expire"
2254
2255 #: g10/keyedit.c:601
2256 msgid "change the expire date"
2257 msgstr "ändra utgångsdatum"
2258
2259 #: g10/keyedit.c:602
2260 msgid "toggle"
2261 msgstr "toggle"
2262
2263 #: g10/keyedit.c:602
2264 msgid "toggle between secret and public key listing"
2265 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2266
2267 #: g10/keyedit.c:604
2268 msgid "t"
2269 msgstr "t"
2270
2271 #: g10/keyedit.c:605
2272 msgid "pref"
2273 msgstr "pref"
2274
2275 #: g10/keyedit.c:605
2276 msgid "list preferences"
2277 msgstr "skriv ut inställningar"
2278
2279 #: g10/keyedit.c:606
2280 msgid "passwd"
2281 msgstr "passwd"
2282
2283 #: g10/keyedit.c:606
2284 msgid "change the passphrase"
2285 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2286
2287 #: g10/keyedit.c:607
2288 msgid "trust"
2289 msgstr "trust"
2290
2291 # originalet borde ha ett value
2292 #: g10/keyedit.c:607
2293 msgid "change the ownertrust"
2294 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2295
2296 #: g10/keyedit.c:608
2297 msgid "revsig"
2298 msgstr "revsig"
2299
2300 #: g10/keyedit.c:608
2301 msgid "revoke signatures"
2302 msgstr "återkalla signaturer"
2303
2304 #: g10/keyedit.c:609
2305 msgid "revkey"
2306 msgstr "revkey"
2307
2308 #: g10/keyedit.c:609
2309 msgid "revoke a secondary key"
2310 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2311
2312 #: g10/keyedit.c:610
2313 msgid "disable"
2314 msgstr "disable"
2315
2316 #: g10/keyedit.c:610
2317 msgid "disable a key"
2318 msgstr "deaktivera en nyckel"
2319
2320 #: g10/keyedit.c:611
2321 msgid "enable"
2322 msgstr "enable"
2323
2324 #: g10/keyedit.c:611
2325 msgid "enable a key"
2326 msgstr "aktivera en nyckel"
2327
2328 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2329 msgid "can't do that in batchmode\n"
2330 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2331
2332 #. check that they match
2333 #. fixme: check that they both match
2334 #: g10/keyedit.c:668
2335 msgid "Secret key is available.\n"
2336 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2337
2338 #: g10/keyedit.c:697
2339 msgid "Command> "
2340 msgstr "Kommando> "
2341
2342 #: g10/keyedit.c:727
2343 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2344 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2345
2346 #: g10/keyedit.c:731
2347 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2348 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2349
2350 #: g10/keyedit.c:778
2351 msgid "Really sign all user IDs? "
2352 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2353
2354 #: g10/keyedit.c:779
2355 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2356 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2357
2358 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2359 #, c-format
2360 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2361 msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
2362
2363 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2364 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2365 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2366
2367 #: g10/keyedit.c:824
2368 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2369 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2370
2371 #: g10/keyedit.c:827
2372 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2373 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2374
2375 #: g10/keyedit.c:828
2376 msgid "Really remove this user ID? "
2377 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2378
2379 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2380 msgid "You must select at least one key.\n"
2381 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2382
2383 #: g10/keyedit.c:868
2384 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2385 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2386
2387 #: g10/keyedit.c:869
2388 msgid "Do you really want to delete this key? "
2389 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2390
2391 #: g10/keyedit.c:890
2392 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2393 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2394
2395 #: g10/keyedit.c:891
2396 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2397 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2398
2399 #: g10/keyedit.c:957
2400 msgid "Save changes? "
2401 msgstr "Spara ändringarna? "
2402
2403 #: g10/keyedit.c:960
2404 msgid "Quit without saving? "
2405 msgstr "Avsluta utan att spara? "
2406
2407 #: g10/keyedit.c:971
2408 #, c-format
2409 msgid "update failed: %s\n"
2410 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2411
2412 #: g10/keyedit.c:978
2413 #, c-format
2414 msgid "update secret failed: %s\n"
2415 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2416
2417 #: g10/keyedit.c:985
2418 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2419 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2420
2421 #: g10/keyedit.c:1000
2422 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2423 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
2424
2425 #: g10/keyedit.c:1080 g10/keyedit.c:1106
2426 #, c-format
2427 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/keyedit.c:1089
2431 #, c-format
2432 msgid " trust: %c/%c"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: g10/keyedit.c:1093
2436 msgid "This key has been disabled"
2437 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:1122
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2442 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:1125
2445 #, fuzzy
2446 msgid "rev- faked revocation found\n"
2447 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:1127
2450 #, c-format
2451 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: g10/keyedit.c:1365
2455 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2456 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:1369
2459 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2460 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2461
2462 #: g10/keyedit.c:1373
2463 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2464 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:1379
2467 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2468 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
2469
2470 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2471 #: g10/keyedit.c:1393
2472 #, c-format
2473 msgid "Deleted %d signature.\n"
2474 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:1394
2477 #, c-format
2478 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2479 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:1397
2482 msgid "Nothing deleted.\n"
2483 msgstr "Ingenting raderat.\n"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:1466
2486 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2487 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:1472
2490 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2491 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:1476
2494 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2495 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
2496
2497 #: g10/keyedit.c:1478
2498 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2499 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:1520
2502 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2503 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:1536
2506 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2507 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:1597
2510 #, c-format
2511 msgid "No user ID with index %d\n"
2512 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:1643
2515 #, c-format
2516 msgid "No secondary key with index %d\n"
2517 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:1741
2520 msgid "user ID: \""
2521 msgstr "användaridentitet: \""
2522
2523 #: g10/keyedit.c:1744
2524 #, c-format
2525 msgid ""
2526 "\"\n"
2527 "signed with your key %08lX at %s\n"
2528 msgstr ""
2529 "\"\n"
2530 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:1748
2533 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2534 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
2535
2536 #. FIXME: detect duplicates here
2537 #: g10/keyedit.c:1772
2538 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2539 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1821
2542 #, c-format
2543 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2544 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:1791
2547 #, c-format
2548 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2549 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:1811
2552 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2553 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:1829
2556 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2557 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:1858
2560 msgid "no secret key\n"
2561 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
2562
2563 #. of subkey
2564 #: g10/keylist.c:318 g10/mainproc.c:742
2565 #, c-format
2566 msgid " [expires: %s]"
2567 msgstr "[går ut: %s]"
2568
2569 #: g10/mainproc.c:213
2570 #, c-format
2571 msgid "public key is %08lX\n"
2572 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
2573
2574 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
2575 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
2576 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
2577 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
2578 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
2579 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
2580 # originalet iallafall.
2581 #: g10/mainproc.c:248
2582 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2583 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
2584
2585 #: g10/mainproc.c:281
2586 #, c-format
2587 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2588 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
2589
2590 #: g10/mainproc.c:291
2591 #, c-format
2592 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2593 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
2594
2595 #: g10/mainproc.c:297
2596 msgid "no secret key for decryption available\n"
2597 msgstr "det finns ingen hemlig nyckel tillgänglig för dekryptering\n"
2598
2599 #: g10/mainproc.c:306
2600 #, c-format
2601 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2602 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
2603
2604 #: g10/mainproc.c:343
2605 msgid "decryption okay\n"
2606 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
2607
2608 #: g10/mainproc.c:348
2609 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2610 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
2611
2612 #: g10/mainproc.c:353
2613 #, c-format
2614 msgid "decryption failed: %s\n"
2615 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
2616
2617 #: g10/mainproc.c:372
2618 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2619 msgstr "NOTERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
2620
2621 #: g10/mainproc.c:374
2622 #, c-format
2623 msgid "original file name='%.*s'\n"
2624 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
2625
2626 #: g10/mainproc.c:526
2627 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2628 msgstr ""
2629 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
2630 "att applicera\n"
2631
2632 #: g10/mainproc.c:613 g10/mainproc.c:622
2633 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2634 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
2635
2636 #: g10/mainproc.c:625
2637 msgid "Notation: "
2638 msgstr "Notation: "
2639
2640 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
2641 #: g10/mainproc.c:632
2642 msgid "Policy: "
2643 msgstr "Policy: "
2644
2645 #: g10/mainproc.c:1062
2646 msgid "signature verification suppressed\n"
2647 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
2648
2649 #: g10/mainproc.c:1068
2650 #, c-format
2651 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2652 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
2653
2654 #. just in case that we have no userid
2655 #: g10/mainproc.c:1094 g10/mainproc.c:1105
2656 msgid "BAD signature from \""
2657 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
2658
2659 #: g10/mainproc.c:1095 g10/mainproc.c:1106
2660 msgid "Good signature from \""
2661 msgstr "Korrekt signatur från \""
2662
2663 #: g10/mainproc.c:1097
2664 msgid "                aka \""
2665 msgstr "      även känd som \""
2666
2667 #: g10/mainproc.c:1153
2668 #, c-format
2669 msgid "Can't check signature: %s\n"
2670 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
2671
2672 #: g10/mainproc.c:1217
2673 #, c-format
2674 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2675 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
2676
2677 #: g10/mainproc.c:1263
2678 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2679 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
2680
2681 #: g10/mainproc.c:1268
2682 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2683 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
2684
2685 #: g10/misc.c:94
2686 #, c-format
2687 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2688 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
2689
2690 #: g10/misc.c:97
2691 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2692 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
2693
2694 #: g10/misc.c:205
2695 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2696 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
2697
2698 # maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
2699 #: g10/misc.c:219
2700 msgid ""
2701 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2702 "in the future\n"
2703 msgstr ""
2704 "RSA-nycklar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i "
2705 "framtiden\n"
2706
2707 # XXX
2708 #: g10/misc.c:241
2709 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2710 msgstr ""
2711 "avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer normal algoritm!\n"
2712
2713 #: g10/parse-packet.c:117
2714 #, c-format
2715 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2716 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
2717
2718 #: g10/parse-packet.c:965
2719 #, c-format
2720 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2721 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
2722
2723 #: g10/passphrase.c:159
2724 msgid ""
2725 "\n"
2726 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2727 "user: \""
2728 msgstr ""
2729 "\n"
2730 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2731 "användaren: \""
2732
2733 #: g10/passphrase.c:168
2734 #, c-format
2735 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2736 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
2737
2738 #: g10/passphrase.c:173
2739 #, c-format
2740 msgid " (main key ID %08lX)"
2741 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
2742
2743 #: g10/passphrase.c:190
2744 msgid "can't query password in batchmode\n"
2745 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
2746
2747 #: g10/passphrase.c:194
2748 msgid "Enter passphrase: "
2749 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2750
2751 #: g10/passphrase.c:198
2752 msgid "Repeat passphrase: "
2753 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2754
2755 #: g10/plaintext.c:63
2756 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2757 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
2758
2759 #: g10/plaintext.c:317
2760 msgid "Detached signature.\n"
2761 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
2762
2763 #: g10/plaintext.c:321
2764 msgid "Please enter name of data file: "
2765 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
2766
2767 #: g10/plaintext.c:342
2768 msgid "reading stdin ...\n"
2769 msgstr "läser från standard in ...\n"
2770
2771 #: g10/plaintext.c:385
2772 #, c-format
2773 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2774 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
2775
2776 #: g10/pubkey-enc.c:79
2777 #, c-format
2778 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2779 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
2780
2781 #: g10/pubkey-enc.c:85
2782 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2783 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
2784
2785 #: g10/pubkey-enc.c:137
2786 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2787 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
2788
2789 #: g10/pubkey-enc.c:156
2790 #, c-format
2791 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2792 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
2793
2794 #: g10/pubkey-enc.c:195
2795 #, c-format
2796 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2797 msgstr "NOTERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
2798
2799 #: g10/pubkey-enc.c:201
2800 #, c-format
2801 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2802 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
2803
2804 #: g10/hkp.c:62
2805 #, c-format
2806 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2807 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
2808
2809 #: g10/hkp.c:75
2810 #, c-format
2811 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2812 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
2813
2814 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2815 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2816 msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
2817
2818 #: g10/hkp.c:106
2819 #, c-format
2820 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2821 msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
2822
2823 #: g10/hkp.c:158
2824 #, c-format
2825 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2826 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
2827
2828 #: g10/hkp.c:182
2829 #, c-format
2830 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2831 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
2832
2833 #: g10/hkp.c:194
2834 #, c-format
2835 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2836 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
2837
2838 #: g10/hkp.c:197
2839 #, c-format
2840 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2841 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
2842
2843 #: g10/seckey-cert.c:53
2844 msgid "secret key parts are not available\n"
2845 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
2846
2847 #: g10/seckey-cert.c:59
2848 #, c-format
2849 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2850 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
2851
2852 #: g10/seckey-cert.c:175
2853 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2854 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
2855
2856 # är det nyckeln som är svag, konstigt
2857 #: g10/seckey-cert.c:231
2858 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2859 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
2860
2861 #: g10/sig-check.c:202
2862 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2863 msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
2864
2865 #: g10/sig-check.c:300
2866 msgid ""
2867 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2868 msgstr ""
2869 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
2870
2871 # behövs verkligen c-format här?
2872 #: g10/sig-check.c:308
2873 #, c-format
2874 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2875 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
2876
2877 #: g10/sig-check.c:309
2878 #, c-format
2879 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2880 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
2881
2882 #: g10/sig-check.c:327
2883 #, c-format
2884 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2885 msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
2886
2887 #: g10/sig-check.c:396
2888 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2889 msgstr ""
2890 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
2891
2892 #: g10/sign.c:140
2893 #, c-format
2894 msgid "%s signature from: %s\n"
2895 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
2896
2897 #: g10/sign.c:290 g10/sign.c:606
2898 #, c-format
2899 msgid "can't create %s: %s\n"
2900 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
2901
2902 #: g10/sign.c:388
2903 msgid "signing:"
2904 msgstr "signerar:"
2905
2906 #: g10/sign.c:431
2907 #, c-format
2908 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2909 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
2910
2911 #: g10/textfilter.c:134
2912 #, c-format
2913 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2914 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
2915
2916 #: g10/textfilter.c:231
2917 #, c-format
2918 msgid "input line longer than %d characters\n"
2919 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
2920
2921 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2922 #, c-format
2923 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2924 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
2925
2926 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2927 #, c-format
2928 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2929 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
2930
2931 #: g10/tdbio.c:232
2932 msgid "trustdb transaction too large\n"
2933 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
2934
2935 #: g10/tdbio.c:424
2936 #, c-format
2937 msgid "%s: can't access: %s\n"
2938 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
2939
2940 #: g10/tdbio.c:438
2941 #, c-format
2942 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2943 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
2944
2945 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1363 g10/tdbio.c:444
2946 #, c-format
2947 msgid "%s: can't create: %s\n"
2948 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
2949
2950 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2951 #, c-format
2952 msgid "%s: can't create lock\n"
2953 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
2954
2955 #: g10/tdbio.c:473
2956 #, c-format
2957 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2958 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
2959
2960 #: g10/tdbio.c:477
2961 #, c-format
2962 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2963 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
2964
2965 #: g10/tdbio.c:480
2966 #, c-format
2967 msgid "%s: trustdb created\n"
2968 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
2969
2970 #: g10/tdbio.c:517
2971 #, c-format
2972 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2973 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
2974
2975 #: g10/tdbio.c:550
2976 #, c-format
2977 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2978 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
2979
2980 #: g10/tdbio.c:558
2981 #, c-format
2982 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2983 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
2984
2985 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2986 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2987 #, c-format
2988 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2989 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
2990
2991 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2992 #, c-format
2993 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2994 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
2995
2996 #: g10/tdbio.c:1235
2997 #, c-format
2998 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2999 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3000
3001 #: g10/tdbio.c:1243
3002 #, c-format
3003 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3004 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3005
3006 #: g10/tdbio.c:1264
3007 #, c-format
3008 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3009 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3010
3011 #: g10/tdbio.c:1280
3012 #, c-format
3013 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3014 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3015
3016 #: g10/tdbio.c:1285
3017 #, c-format
3018 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3019 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3020
3021 #: g10/tdbio.c:1589
3022 #, c-format
3023 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3024 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3025
3026 #: g10/tdbio.c:1597
3027 #, c-format
3028 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3029 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3030
3031 #: g10/tdbio.c:1607
3032 #, c-format
3033 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3034 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3035
3036 #: g10/tdbio.c:1637
3037 #, c-format
3038 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3039 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3040
3041 #: g10/tdbio.c:1748
3042 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3043 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3044
3045 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
3046 # request
3047 #: g10/trustdb.c:168
3048 #, c-format
3049 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3050 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
3051
3052 #: g10/trustdb.c:183
3053 #, c-format
3054 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3055 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
3056
3057 #: g10/trustdb.c:197
3058 #, c-format
3059 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3060 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
3061
3062 #: g10/trustdb.c:211
3063 #, c-format
3064 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3065 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
3066
3067 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
3068 # för en given nyckel
3069 #: g10/trustdb.c:376
3070 #, c-format
3071 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3072 msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
3073
3074 #: g10/trustdb.c:383
3075 #, c-format
3076 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3077 msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
3078
3079 #: g10/trustdb.c:388
3080 #, c-format
3081 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3082 msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
3083
3084 #: g10/trustdb.c:393
3085 #, c-format
3086 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3087 msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
3088
3089 #: g10/trustdb.c:432
3090 #, c-format
3091 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3092 msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
3093
3094 #: g10/trustdb.c:487
3095 #, c-format
3096 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3097 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
3098
3099 #: g10/trustdb.c:495
3100 #, c-format
3101 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3102 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
3103
3104 #: g10/trustdb.c:502
3105 #, c-format
3106 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3107 msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
3108
3109 #: g10/trustdb.c:514
3110 #, c-format
3111 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3112 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3113
3114 #: g10/trustdb.c:520
3115 #, c-format
3116 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3117 msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
3118
3119 #: g10/trustdb.c:529
3120 #, c-format
3121 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3122 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
3123
3124 #: g10/trustdb.c:532
3125 #, c-format
3126 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3127 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3128
3129 #: g10/trustdb.c:540
3130 #, c-format
3131 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3132 msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
3133
3134 #: g10/trustdb.c:921
3135 #, c-format
3136 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3137 msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
3138
3139 #: g10/trustdb.c:927 g10/trustdb.c:962
3140 #, c-format
3141 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3142 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
3143
3144 #: g10/trustdb.c:939
3145 #, c-format
3146 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3147 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
3148
3149 #: g10/trustdb.c:945
3150 #, c-format
3151 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3152 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
3153
3154 #: g10/trustdb.c:956
3155 #, c-format
3156 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3157 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
3158
3159 #: g10/trustdb.c:1067
3160 msgid "Good self-signature"
3161 msgstr "Korrekt självsignatur"
3162
3163 #: g10/trustdb.c:1077
3164 msgid "Invalid self-signature"
3165 msgstr "Felaktig självsignatur"
3166
3167 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
3168 # gnupg-utvecklarna?
3169 #: g10/trustdb.c:1104
3170 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3171 msgstr ""
3172 "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
3173 "grund av en nyare självsignatur"
3174
3175 #: g10/trustdb.c:1110
3176 msgid "Valid user ID revocation"
3177 msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
3178
3179 #: g10/trustdb.c:1115
3180 msgid "Invalid user ID revocation"
3181 msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
3182
3183 #: g10/trustdb.c:1157
3184 msgid "Valid certificate revocation"
3185 msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
3186
3187 #: g10/trustdb.c:1158
3188 msgid "Good certificate"
3189 msgstr "Korrekt certifikat"
3190
3191 #: g10/trustdb.c:1186
3192 msgid "Invalid certificate revocation"
3193 msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
3194
3195 #: g10/trustdb.c:1187
3196 msgid "Invalid certificate"
3197 msgstr "Ogiltigt certifikat"
3198
3199 #: g10/trustdb.c:1204 g10/trustdb.c:1208
3200 #, c-format
3201 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3202 msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
3203
3204 #: g10/trustdb.c:1267
3205 msgid "duplicated certificate - deleted"
3206 msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
3207
3208 #: g10/trustdb.c:1584
3209 #, c-format
3210 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3211 msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
3212
3213 #: g10/trustdb.c:1718
3214 #, c-format
3215 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3216 msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
3217
3218 #: g10/trustdb.c:1723
3219 #, c-format
3220 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3221 msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
3222
3223 #: g10/trustdb.c:1729
3224 #, c-format
3225 msgid "lid %lu: inserted\n"
3226 msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
3227
3228 #: g10/trustdb.c:1734
3229 #, c-format
3230 msgid "error reading dir record: %s\n"
3231 msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3232
3233 #: g10/trustdb.c:1742 g10/trustdb.c:1805
3234 #, c-format
3235 msgid "%lu keys processed\n"
3236 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
3237
3238 #: g10/trustdb.c:1744 g10/trustdb.c:1811
3239 #, c-format
3240 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3241 msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
3242
3243 #: g10/trustdb.c:1746
3244 #, c-format
3245 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3246 msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
3247
3248 #: g10/trustdb.c:1749
3249 #, c-format
3250 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3251 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
3252
3253 #: g10/trustdb.c:1797
3254 #, c-format
3255 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3256 msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
3257
3258 #: g10/trustdb.c:1807
3259 #, c-format
3260 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3261 msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
3262
3263 #: g10/trustdb.c:1809
3264 #, c-format
3265 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3266 msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
3267
3268 #: g10/trustdb.c:1813
3269 #, c-format
3270 msgid "\t%lu keys updated\n"
3271 msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
3272
3273 #: g10/trustdb.c:2158
3274 msgid "Ooops, no keys\n"
3275 msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
3276
3277 #: g10/trustdb.c:2162
3278 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3279 msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
3280
3281 #: g10/trustdb.c:2320
3282 #, c-format
3283 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3284 msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
3285
3286 #: g10/trustdb.c:2329
3287 #, c-format
3288 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3289 msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
3290
3291 #: g10/trustdb.c:2333
3292 #, c-format
3293 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3294 msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
3295
3296 #: g10/trustdb.c:2341
3297 #, c-format
3298 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3299 msgstr ""
3300 "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
3301 "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3302
3303 #: g10/trustdb.c:2356
3304 #, c-format
3305 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3306 msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
3307
3308 #: g10/trustdb.c:2364
3309 #, c-format
3310 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3311 msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
3312
3313 #: g10/trustdb.c:2515
3314 #, c-format
3315 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3316 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
3317
3318 #: g10/trustdb.c:2517
3319 #, c-format
3320 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3321 msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3322
3323 #: g10/trustdb.c:2520
3324 #, c-format
3325 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3326 msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
3327
3328 #: g10/trustdb.c:2523
3329 #, c-format
3330 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3331 msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3332
3333 #: g10/trustdb.c:2709 g10/trustdb.c:2739
3334 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3335 msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
3336
3337 #: g10/verify.c:82
3338 msgid ""
3339 "the signature could not be verified.\n"
3340 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3341 "should be the first file given on the command line.\n"
3342 msgstr ""
3343 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
3344 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
3345 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
3346
3347 #: g10/verify.c:147
3348 #, c-format
3349 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3350 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
3351
3352 #: g10/ringedit.c:302
3353 #, c-format
3354 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3355 msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"
3356
3357 #: g10/ringedit.c:319 g10/ringedit.c:1368
3358 #, c-format
3359 msgid "%s: keyring created\n"
3360 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3361
3362 # märkligt felmeddelande, kolla upp
3363 #: g10/ringedit.c:1545
3364 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3365 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3366
3367 #: g10/ringedit.c:1546
3368 #, c-format
3369 msgid "%s is the unchanged one\n"
3370 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3371
3372 #: g10/ringedit.c:1547
3373 #, c-format
3374 msgid "%s is the new one\n"
3375 msgstr "%s är den nya\n"
3376
3377 #: g10/ringedit.c:1548
3378 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3379 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3380
3381 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
3382 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3383 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3384 msgstr ""
3385 "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
3386
3387 #: g10/skclist.c:113
3388 #, c-format
3389 msgid "skipped `%s': %s\n"
3390 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
3391
3392 #: g10/skclist.c:119
3393 #, c-format
3394 msgid ""
3395 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3396 "signatures!\n"
3397 msgstr ""
3398 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
3399 "som inte är säker för signaturer!\n"
3400
3401 #. do not overwrite
3402 #: g10/openfile.c:79
3403 #, c-format
3404 msgid "File `%s' exists. "
3405 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
3406
3407 #: g10/openfile.c:81
3408 msgid "Overwrite (y/N)? "
3409 msgstr "Skriv över (j/N)? "
3410
3411 #: g10/openfile.c:109
3412 #, c-format
3413 msgid "%s: unknown suffix\n"
3414 msgstr "%s: okänt suffix\n"
3415
3416 #: g10/openfile.c:131
3417 msgid "Enter new filename"
3418 msgstr "Ange nytt filnamn"
3419
3420 #: g10/openfile.c:172
3421 msgid "writing to stdout\n"
3422 msgstr "skriver till standard ut\n"
3423
3424 #: g10/openfile.c:250
3425 #, c-format
3426 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3427 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
3428
3429 #: g10/openfile.c:300
3430 #, c-format
3431 msgid "%s: new options file created\n"
3432 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
3433
3434 #: g10/openfile.c:313
3435 #, c-format
3436 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3437 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
3438
3439 #: g10/openfile.c:316
3440 #, c-format
3441 msgid "%s: directory created\n"
3442 msgstr "%s: katalog skapad\n"
3443
3444 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
3445 #: g10/openfile.c:318
3446 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3447 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
3448
3449 #: g10/encr-data.c:66
3450 #, c-format
3451 msgid "%s encrypted data\n"
3452 msgstr "%s krypterad data\n"
3453
3454 #: g10/encr-data.c:68
3455 #, c-format
3456 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3457 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3458
3459 #: g10/encr-data.c:90
3460 msgid ""
3461 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3462 msgstr ""
3463 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
3464 "chiffret.\n"
3465
3466 #: g10/seskey.c:52
3467 msgid "weak key created - retrying\n"
3468 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
3469
3470 #: g10/seskey.c:57
3471 #, c-format
3472 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3473 msgstr ""
3474 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
3475 "%d gånger!\n"
3476
3477 #: g10/delkey.c:94
3478 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3479 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
3480
3481 #: g10/delkey.c:96
3482 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3483 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
3484
3485 #: g10/delkey.c:114
3486 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3487 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
3488
3489 #: g10/delkey.c:136
3490 msgid "Delete this key from the keyring? "
3491 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
3492
3493 #: g10/delkey.c:144
3494 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3495 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
3496
3497 #: g10/helptext.c:47
3498 msgid ""
3499 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3500 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3501 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3502 msgstr ""
3503 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
3504 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
3505 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
3506 "nätet av certifikat."
3507
3508 #: g10/helptext.c:53
3509 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3510 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
3511
3512 #: g10/helptext.c:57
3513 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3514 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
3515
3516 #: g10/helptext.c:61
3517 msgid ""
3518 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3519 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
3520
3521 #: g10/helptext.c:65
3522 msgid ""
3523 "Select the algorithm to use.\n"
3524 "\n"
3525 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3526 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3527 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3528 "\n"
3529 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3530 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3531 "only\n"
3532 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3533 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3534 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3535 "the signature+encryption flavor.\n"
3536 "\n"
3537 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3538 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3539 "this menu."
3540 msgstr ""
3541 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
3542 "\n"
3543 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
3544 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
3545 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
3546 "ElGamal-signaturer.\n"
3547 "\n"
3548 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
3549 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
3550 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
3551 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
3552 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
3553 "program\n"
3554 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
3555 "signatur+kryptering varianten.\n"
3556 "\n"
3557 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
3558 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
3559 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
3560
3561 #: g10/helptext.c:85
3562 msgid ""
3563 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3564 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3565 "with them are quite large and very slow to verify."
3566 msgstr ""
3567 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
3568 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
3569 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
3570
3571 #: g10/helptext.c:92
3572 msgid "Enter the size of the key"
3573 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
3574
3575 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3576 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3577 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3578 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
3579
3580 #: g10/helptext.c:106
3581 msgid ""
3582 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3583 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3584 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3585 "the given value as an interval."
3586 msgstr ""
3587 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
3588 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
3589 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
3590 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
3591
3592 #: g10/helptext.c:118
3593 msgid "Enter the name of the key holder"
3594 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
3595
3596 #: g10/helptext.c:123
3597 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3598 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
3599
3600 #: g10/helptext.c:127
3601 msgid "Please enter an optional comment"
3602 msgstr "Ange en valfri kommentar"
3603
3604 #: g10/helptext.c:132
3605 msgid ""
3606 "N  to change the name.\n"
3607 "C  to change the comment.\n"
3608 "E  to change the email address.\n"
3609 "O  to continue with key generation.\n"
3610 "Q  to to quit the key generation."
3611 msgstr ""
3612 "N  för att ändra namnet.\n"
3613 "C  för att ändra kommentaren.\n"
3614 "E  för att ändra epostadressen.\n"
3615 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
3616 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
3617
3618 #: g10/helptext.c:141
3619 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3620 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
3621
3622 # felstavat original
3623 #: g10/helptext.c:164
3624 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3625 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
3626
3627 #: g10/helptext.c:168
3628 msgid ""
3629 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3630 "All certificates are then also lost!"
3631 msgstr ""
3632 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
3633 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
3634
3635 #: g10/helptext.c:173
3636 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3637 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
3638
3639 #: g10/helptext.c:178
3640 msgid ""
3641 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3642 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3643 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3644 msgstr ""
3645 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
3646 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
3647 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
3648 "certifierad av denna nyckel."
3649
3650 #: g10/helptext.c:183
3651 msgid ""
3652 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3653 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3654 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3655 "a trust connection through another already certified key."
3656 msgstr ""
3657 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
3658 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
3659 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
3660 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
3661
3662 #: g10/helptext.c:189
3663 msgid ""
3664 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3665 "your keyring."
3666 msgstr ""
3667 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
3668 "din nyckelring."
3669
3670 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
3671 #: g10/helptext.c:193
3672 msgid ""
3673 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3674 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3675 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3676 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3677 "a second one is available."
3678 msgstr ""
3679 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
3680 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
3681 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
3682 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
3683 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
3684
3685 # ej klar, eller?
3686 #: g10/helptext.c:202
3687 msgid ""
3688 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3689 "  Blurb, blurb,.... "
3690 msgstr ""
3691 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
3692 "[hjälptexten ej färdigställd]"
3693
3694 #: g10/helptext.c:209
3695 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3696 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
3697
3698 # # felstavat/ologiskt original
3699 #: g10/helptext.c:213
3700 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3701 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
3702
3703 #: g10/helptext.c:218
3704 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3705 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
3706
3707 #: g10/helptext.c:223
3708 msgid ""
3709 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3710 "file (which is shown in brackets) will be used."
3711 msgstr ""
3712 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
3713 "(som anges i hakparenteser) att användas."
3714
3715 #: g10/helptext.c:229
3716 #, fuzzy
3717 msgid ""
3718 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3719 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3720 "  \"Key has been compromised\"\n"
3721 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3722 "      got access to your secret key.\n"
3723 "  \"Key is superseded\"\n"
3724 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3725 "  \"Key is no longer used\"\n"
3726 "      Use this if you have retired this key.\n"
3727 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3728 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3729 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3730 msgstr ""
3731 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
3732 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
3733 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
3734 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
3735 "personer\n"
3736 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
3737 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
3738 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
3739 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
3740 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
3741 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
3742 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
3743 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
3744 "     är ogiltig\n"
3745
3746 #: g10/helptext.c:245
3747 msgid ""
3748 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3749 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3750 "An empty line ends the text.\n"
3751 msgstr ""
3752 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
3753 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
3754 "En tom rad avslutar texten.\n"
3755
3756 #: g10/helptext.c:260
3757 msgid "No help available"
3758 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
3759
3760 #: g10/helptext.c:268
3761 #, c-format
3762 msgid "No help available for `%s'"
3763 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""