e6c35a6d10b18a920d09589051e87faa51c6e6aa
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 # 2004/12/01 Per Tunedal
14 # ===================================================
15 #
16 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
17 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
18 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
19 #
20 # $Id$
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
25 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
26 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 19:41+0200\n"
27 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
28 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
29 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
34 #: cipher/primegen.c:121
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
38
39 #: cipher/primegen.c:312
40 #, c-format
41 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
42 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
43
44 #: cipher/random.c:164
45 msgid "no entropy gathering module detected\n"
46 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
47
48 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
49 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:486
50 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:3270 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
51 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
52 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
53 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
54 #: g10/tdbio.c:605
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #: cipher/random.c:392
60 #, c-format
61 msgid "can't stat `%s': %s\n"
62 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:397
65 #, c-format
66 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
67 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
68
69 #: cipher/random.c:402
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
72
73 #: cipher/random.c:408
74 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
75 msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:972 g10/keygen.c:2731
87 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
116 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
117 "stark slumptalsgenerator!\n"
118 "\n"
119 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121
122 #: cipher/rndegd.c:205
123 msgid ""
124 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
125 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
126 "of the entropy.\n"
127 msgstr ""
128 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
129 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
130 "på entropin.\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:135
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
141 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
142 "(Behöver %d fler byte)\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:596
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:609
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:977
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "reading public key failed: %s\n"
157 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
160 msgid "response does not contain the public key data\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
164 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
168 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
172 #, c-format
173 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
177 #, c-format
178 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
182 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
183 #, fuzzy, c-format
184 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
185 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1310
188 msgid "access to admin commands is not configured\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
192 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
196 msgid "card is permanently locked!\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1336
200 #, c-format
201 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
205 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
206 #. to get some infos on the string.
207 #: g10/app-openpgp.c:1343
208 msgid "|A|Admin PIN"
209 msgstr ""
210
211 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
212 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
213 #. to get some infos on the string.
214 #: g10/app-openpgp.c:1492
215 msgid "|AN|New Admin PIN"
216 msgstr ""
217
218 #: g10/app-openpgp.c:1492
219 msgid "|N|New PIN"
220 msgstr ""
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1496
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error getting new PIN: %s\n"
225 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
228 #, fuzzy
229 msgid "error reading application data\n"
230 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
233 #, fuzzy
234 msgid "error reading fingerprint DO\n"
235 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1562
238 #, fuzzy
239 msgid "key already exists\n"
240 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1566
243 msgid "existing key will be replaced\n"
244 msgstr ""
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1568
247 #, fuzzy
248 msgid "generating new key\n"
249 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1735
252 msgid "creation timestamp missing\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1742
256 #, c-format
257 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
258 msgstr ""
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1749
261 #, c-format
262 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
263 msgstr ""
264
265 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
266 #, c-format
267 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
268 msgstr ""
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1827
271 #, fuzzy, c-format
272 msgid "failed to store the key: %s\n"
273 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
274
275 #: g10/app-openpgp.c:1886
276 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
277 msgstr ""
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1901
280 #, fuzzy
281 msgid "generating key failed\n"
282 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
283
284 #: g10/app-openpgp.c:1904
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
287 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
288
289 #: g10/app-openpgp.c:1961
290 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
291 msgstr ""
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2130
294 #, c-format
295 msgid "signatures created so far: %lu\n"
296 msgstr ""
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2138
299 #, c-format
300 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
301 msgstr ""
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2399
304 msgid ""
305 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
306 msgstr ""
307
308 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
309 #, c-format
310 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
311 msgstr ""
312
313 #: g10/armor.c:318
314 #, c-format
315 msgid "armor: %s\n"
316 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
317
318 #: g10/armor.c:347
319 msgid "invalid armor header: "
320 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
321
322 #: g10/armor.c:354
323 msgid "armor header: "
324 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
325
326 #: g10/armor.c:365
327 msgid "invalid clearsig header\n"
328 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
329
330 #: g10/armor.c:417
331 msgid "nested clear text signatures\n"
332 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
333
334 #: g10/armor.c:552
335 #, fuzzy
336 msgid "unexpected armor: "
337 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
338
339 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
340 #: g10/armor.c:564
341 msgid "invalid dash escaped line: "
342 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
343
344 # överhoppad eller hoppades över?
345 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
346 #, fuzzy, c-format
347 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
348 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
349
350 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
351 #: g10/armor.c:759
352 msgid "premature eof (no CRC)\n"
353 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
354
355 #: g10/armor.c:793
356 msgid "premature eof (in CRC)\n"
357 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
358
359 #: g10/armor.c:801
360 msgid "malformed CRC\n"
361 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
362
363 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
366 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
367
368 #: g10/armor.c:825
369 #, fuzzy
370 msgid "premature eof (in trailer)\n"
371 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
372
373 #: g10/armor.c:829
374 msgid "error in trailer line\n"
375 msgstr "fel i avslutande rad\n"
376
377 #: g10/armor.c:1138
378 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
379 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
380
381 #: g10/armor.c:1143
382 #, c-format
383 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
384 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
385
386 #: g10/armor.c:1147
387 msgid ""
388 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
389 msgstr ""
390 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
391 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
392 "använts\n"
393
394 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
397 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
398
399 #: g10/card-util.c:68
400 #, c-format
401 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1513
405 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
406 #, fuzzy
407 msgid "can't do this in batch mode\n"
408 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
409
410 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
411 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
412 #: g10/keygen.c:1355
413 msgid "Your selection? "
414 msgstr "Vad väljer du? "
415
416 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
417 msgid "[not set]"
418 msgstr ""
419
420 #: g10/card-util.c:410
421 #, fuzzy
422 msgid "male"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:411
426 #, fuzzy
427 msgid "female"
428 msgstr "enable"
429
430 #: g10/card-util.c:411
431 #, fuzzy
432 msgid "unspecified"
433 msgstr "Ingen anledning har angivits"
434
435 #: g10/card-util.c:438
436 #, fuzzy
437 msgid "not forced"
438 msgstr "inte behandlade"
439
440 #: g10/card-util.c:438
441 msgid "forced"
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:516
445 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:518
449 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:520
453 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:537
457 msgid "Cardholder's surname: "
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:539
461 msgid "Cardholder's given name: "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:557
465 #, c-format
466 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:578
470 #, fuzzy
471 msgid "URL to retrieve public key: "
472 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
473
474 #: g10/card-util.c:586
475 #, c-format
476 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
480 #, c-format
481 msgid "error reading `%s': %s\n"
482 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
483
484 #: g10/card-util.c:692
485 msgid "Login data (account name): "
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:702
489 #, c-format
490 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
491 msgstr ""
492
493 #: g10/card-util.c:761
494 msgid "Private DO data: "
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:771
498 #, c-format
499 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:791
503 #, fuzzy
504 msgid "Language preferences: "
505 msgstr "uppdaterat inställningar"
506
507 #: g10/card-util.c:799
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
510 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
511
512 #: g10/card-util.c:808
513 #, fuzzy
514 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
515 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
516
517 #: g10/card-util.c:829
518 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:843
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid response.\n"
524 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
525
526 #: g10/card-util.c:864
527 #, fuzzy
528 msgid "CA fingerprint: "
529 msgstr "visa fingeravtryck"
530
531 #: g10/card-util.c:887
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
534 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
535
536 #: g10/card-util.c:935
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "key operation not possible: %s\n"
539 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
540
541 #: g10/card-util.c:936
542 #, fuzzy
543 msgid "not an OpenPGP card"
544 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
545
546 #: g10/card-util.c:945
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "error getting current key info: %s\n"
549 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1030
552 msgid "Replace existing key? (y/N) "
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
556 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1072
560 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1081
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
567 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
568 "You should change them using the command --change-pin\n"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1120
572 #, fuzzy
573 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
574 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
577 msgid "   (1) Signature key\n"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
581 #, fuzzy
582 msgid "   (2) Encryption key\n"
583 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
586 msgid "   (3) Authentication key\n"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:941
590 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
591 msgid "Invalid selection.\n"
592 msgstr "Felaktigt val.\n"
593
594 #: g10/card-util.c:1200
595 #, fuzzy
596 msgid "Please select where to store the key:\n"
597 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
598
599 #: g10/card-util.c:1235
600 #, fuzzy
601 msgid "unknown key protection algorithm\n"
602 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1240
605 #, fuzzy
606 msgid "secret parts of key are not available\n"
607 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
608
609 #: g10/card-util.c:1245
610 #, fuzzy
611 msgid "secret key already stored on a card\n"
612 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
613
614 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1351
615 msgid "quit this menu"
616 msgstr "avsluta denna meny"
617
618 #: g10/card-util.c:1318
619 #, fuzzy
620 msgid "show admin commands"
621 msgstr "motstridiga kommandon\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1354
624 msgid "show this help"
625 msgstr "visa denna hjälp"
626
627 #: g10/card-util.c:1321
628 #, fuzzy
629 msgid "list all available data"
630 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
631
632 #: g10/card-util.c:1324
633 msgid "change card holder's name"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1325
637 msgid "change URL to retrieve key"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1326
641 msgid "fetch the key specified in the card URL"
642 msgstr ""
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 #, fuzzy
646 msgid "change the login name"
647 msgstr "ändra utgångsdatum"
648
649 # originalet borde ha ett value
650 #: g10/card-util.c:1328
651 #, fuzzy
652 msgid "change the language preferences"
653 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
654
655 #: g10/card-util.c:1329
656 msgid "change card holder's sex"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1330
660 #, fuzzy
661 msgid "change a CA fingerprint"
662 msgstr "visa fingeravtryck"
663
664 #: g10/card-util.c:1331
665 msgid "toggle the signature force PIN flag"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/card-util.c:1332
669 #, fuzzy
670 msgid "generate new keys"
671 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
672
673 #: g10/card-util.c:1333
674 msgid "menu to change or unblock the PIN"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1334
678 msgid "verify the PIN and list all data"
679 msgstr ""
680
681 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1612
682 msgid "Command> "
683 msgstr "Kommando> "
684
685 #: g10/card-util.c:1492
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin-only command\n"
688 msgstr "motstridiga kommandon\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1523
691 msgid "Admin commands are allowed\n"
692 msgstr ""
693
694 #: g10/card-util.c:1525
695 msgid "Admin commands are not allowed\n"
696 msgstr ""
697
698 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2219
699 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
700 msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
701
702 #: g10/cardglue.c:435
703 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
704 msgstr ""
705
706 #: g10/cardglue.c:558
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
710 "   %.*s\n"
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:566
714 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
715 msgstr ""
716
717 #: g10/cardglue.c:891
718 msgid "Enter New Admin PIN: "
719 msgstr ""
720
721 #: g10/cardglue.c:892
722 msgid "Enter New PIN: "
723 msgstr ""
724
725 #: g10/cardglue.c:893
726 msgid "Enter Admin PIN: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:894
730 msgid "Enter PIN: "
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:911
734 #, fuzzy
735 msgid "Repeat this PIN: "
736 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
737
738 #: g10/cardglue.c:925
739 #, fuzzy
740 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
741 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
742
743 # se förra kommentaren
744 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/g10.c:3620 g10/keyring.c:377
745 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
746 #, c-format
747 msgid "can't open `%s'\n"
748 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
749
750 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:849
751 msgid "--output doesn't work for this command\n"
752 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
753
754 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:178 g10/keyedit.c:3360 g10/keyserver.c:1571
755 #: g10/revoke.c:227
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
758 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:208 g10/import.c:2334 g10/keyserver.c:1585
761 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
762 #, c-format
763 msgid "error reading keyblock: %s\n"
764 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
765
766 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
767 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
768 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
769
770 #: g10/delkey.c:135
771 #, fuzzy
772 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
773 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
774
775 #: g10/delkey.c:147
776 #, fuzzy
777 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
778 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
779
780 #: g10/delkey.c:155
781 #, fuzzy
782 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
783 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
784
785 #: g10/delkey.c:165
786 #, c-format
787 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
788 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:175
791 msgid "ownertrust information cleared\n"
792 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
793
794 #: g10/delkey.c:206
795 #, c-format
796 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
797 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
798
799 #: g10/delkey.c:208
800 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
801 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
802
803 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1218
804 #, c-format
805 msgid "error creating passphrase: %s\n"
806 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:218
809 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
810 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
811
812 #: g10/encode.c:231
813 #, c-format
814 msgid "using cipher %s\n"
815 msgstr "använderchiffer %s\n"
816
817 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:548
818 #, c-format
819 msgid "`%s' already compressed\n"
820 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
821
822 #: g10/encode.c:304 g10/encode.c:594 g10/sign.c:566
823 #, c-format
824 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
825 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
826
827 #: g10/encode.c:468
828 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
829 msgstr ""
830 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
831 "pgp2-läge\n"
832
833 #: g10/encode.c:492
834 #, c-format
835 msgid "reading from `%s'\n"
836 msgstr "läser från \"%s\"\n"
837
838 #: g10/encode.c:520
839 msgid ""
840 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
841 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
842
843 #: g10/encode.c:530
844 #, fuzzy, c-format
845 msgid ""
846 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
847 msgstr ""
848 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
849 "inställningar\n"
850
851 #: g10/encode.c:638 g10/sign.c:899
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid ""
854 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
855 "preferences\n"
856 msgstr ""
857 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
858 "inställningar\n"
859
860 #: g10/encode.c:725
861 #, c-format
862 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
863 msgstr ""
864 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
865 "inställningar\n"
866
867 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
868 #, c-format
869 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
870 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
871
872 #: g10/encode.c:822
873 #, c-format
874 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
875 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
876
877 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
878 #, c-format
879 msgid "%s encrypted data\n"
880 msgstr "%s krypterad data\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
883 #, c-format
884 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
885 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
886
887 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
888 #: g10/encr-data.c:93
889 msgid ""
890 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
891 msgstr ""
892 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
893 "i den symmetriska krypteringen.\n"
894
895 #: g10/encr-data.c:104
896 msgid "problem handling encrypted packet\n"
897 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
898
899 #: g10/exec.c:49
900 msgid "no remote program execution supported\n"
901 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
902
903 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
904 #, c-format
905 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
906 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
907
908 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
909 #: g10/exec.c:314
910 msgid ""
911 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
912 msgstr ""
913 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
914 "inställningsfilen\n"
915
916 #: g10/exec.c:344
917 #, fuzzy
918 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
919 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
920
921 #: g10/exec.c:422
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
924 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
925
926 #: g10/exec.c:425
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
929 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
930
931 #: g10/exec.c:510
932 #, c-format
933 msgid "system error while calling external program: %s\n"
934 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
935
936 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
937 msgid "unnatural exit of external program\n"
938 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
939
940 #: g10/exec.c:536
941 msgid "unable to execute external program\n"
942 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
943
944 #: g10/exec.c:552
945 #, c-format
946 msgid "unable to read external program response: %s\n"
947 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
950 #, c-format
951 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
952 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:610
955 #, c-format
956 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
957 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
958
959 #: g10/export.c:192
960 #, fuzzy
961 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
962 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
963
964 #: g10/export.c:221
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
967 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
968
969 #: g10/export.c:229
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
972 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
973
974 #: g10/export.c:409
975 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/export.c:432
979 #, fuzzy, c-format
980 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
981 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
982
983 #: g10/export.c:453
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
986 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
987
988 #: g10/export.c:485
989 msgid "WARNING: nothing exported\n"
990 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
991
992 #: g10/g10.c:363
993 msgid ""
994 "@Commands:\n"
995 " "
996 msgstr ""
997 "@Kommandon:\n"
998 " "
999
1000 #: g10/g10.c:365
1001 msgid "|[file]|make a signature"
1002 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1003
1004 #: g10/g10.c:366
1005 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1006 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
1007
1008 #: g10/g10.c:367
1009 msgid "make a detached signature"
1010 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1011
1012 #: g10/g10.c:368
1013 msgid "encrypt data"
1014 msgstr "kryptera data"
1015
1016 #: g10/g10.c:370
1017 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1018 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1019
1020 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1021 #: g10/g10.c:372
1022 msgid "decrypt data (default)"
1023 msgstr "dekryptera data (standard)"
1024
1025 #: g10/g10.c:374
1026 msgid "verify a signature"
1027 msgstr "verifiera en signatur"
1028
1029 #: g10/g10.c:376
1030 msgid "list keys"
1031 msgstr "visa en lista på nycklar"
1032
1033 #: g10/g10.c:378
1034 msgid "list keys and signatures"
1035 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
1036
1037 #: g10/g10.c:379
1038 #, fuzzy
1039 msgid "list and check key signatures"
1040 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
1041
1042 #: g10/g10.c:380
1043 msgid "list keys and fingerprints"
1044 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
1045
1046 #: g10/g10.c:381
1047 msgid "list secret keys"
1048 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
1049
1050 #: g10/g10.c:382
1051 msgid "generate a new key pair"
1052 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1053
1054 #: g10/g10.c:383
1055 msgid "remove keys from the public keyring"
1056 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1057
1058 #: g10/g10.c:385
1059 msgid "remove keys from the secret keyring"
1060 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1061
1062 #: g10/g10.c:386
1063 msgid "sign a key"
1064 msgstr "signera en nyckel"
1065
1066 #: g10/g10.c:387
1067 msgid "sign a key locally"
1068 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1069
1070 #: g10/g10.c:388
1071 msgid "sign or edit a key"
1072 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1073
1074 #: g10/g10.c:389
1075 msgid "generate a revocation certificate"
1076 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1077
1078 #: g10/g10.c:391
1079 msgid "export keys"
1080 msgstr "exportera nycklar"
1081
1082 #: g10/g10.c:392
1083 msgid "export keys to a key server"
1084 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1085
1086 #: g10/g10.c:393
1087 msgid "import keys from a key server"
1088 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1089
1090 #: g10/g10.c:395
1091 msgid "search for keys on a key server"
1092 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1093
1094 #: g10/g10.c:397
1095 msgid "update all keys from a keyserver"
1096 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1097
1098 #: g10/g10.c:400
1099 msgid "import/merge keys"
1100 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1101
1102 #: g10/g10.c:403
1103 msgid "print the card status"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/g10.c:404
1107 msgid "change data on a card"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: g10/g10.c:405
1111 msgid "change a card's PIN"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/g10.c:413
1115 msgid "update the trust database"
1116 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1117
1118 #: g10/g10.c:420
1119 msgid "|algo [files]|print message digests"
1120 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1121
1122 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1123 #: g10/g10.c:424 g10/gpgv.c:71
1124 msgid ""
1125 "@\n"
1126 "Options:\n"
1127 " "
1128 msgstr ""
1129 "@\n"
1130 "Flaggor:\n"
1131 " "
1132
1133 #: g10/g10.c:426
1134 msgid "create ascii armored output"
1135 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1136
1137 #: g10/g10.c:428
1138 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1139 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1140
1141 #: g10/g10.c:439
1142 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1143 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1144
1145 #: g10/g10.c:440
1146 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1147 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
1148
1149 #: g10/g10.c:445
1150 msgid "use canonical text mode"
1151 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1152
1153 #: g10/g10.c:459
1154 msgid "use as output file"
1155 msgstr "använd som fil för utdata"
1156
1157 #: g10/g10.c:461 g10/gpgv.c:73
1158 msgid "verbose"
1159 msgstr "utförlig"
1160
1161 #: g10/g10.c:472
1162 msgid "do not make any changes"
1163 msgstr "gör inga ändringar"
1164
1165 #: g10/g10.c:473
1166 msgid "prompt before overwriting"
1167 msgstr "Fråga före ersättning"
1168
1169 #: g10/g10.c:514
1170 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: g10/g10.c:515
1174 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1175 msgstr ""
1176
1177 # inställningar istället för flaggor?
1178 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1179 #: g10/g10.c:543
1180 msgid ""
1181 "@\n"
1182 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1183 msgstr ""
1184 "@\n"
1185 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1186
1187 #: g10/g10.c:546
1188 msgid ""
1189 "@\n"
1190 "Examples:\n"
1191 "\n"
1192 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1193 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1194 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1195 " --list-keys [names]        show keys\n"
1196 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1197 msgstr ""
1198 "@\n"
1199 "Exempel:\n"
1200 "\n"
1201 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1202 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1203 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1204 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1205 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1206
1207 #: g10/g10.c:727 g10/gpgv.c:98
1208 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1209 msgstr ""
1210 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1211 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1212
1213 #: g10/g10.c:744
1214 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1215 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1216
1217 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1218 #: g10/g10.c:747
1219 msgid ""
1220 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1221 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1222 "default operation depends on the input data\n"
1223 msgstr ""
1224 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1225 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1226 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:758
1229 msgid ""
1230 "\n"
1231 "Supported algorithms:\n"
1232 msgstr ""
1233 "\n"
1234 "Stödda algoritmer:\n"
1235
1236 #: g10/g10.c:761
1237 msgid "Pubkey: "
1238 msgstr "öppen nyckel: "
1239
1240 #: g10/g10.c:767 g10/keyedit.c:2257
1241 msgid "Cipher: "
1242 msgstr "Chiffer: "
1243
1244 #: g10/g10.c:773
1245 msgid "Hash: "
1246 msgstr "Kontrollsumma: "
1247
1248 #: g10/g10.c:779 g10/keyedit.c:2303
1249 msgid "Compression: "
1250 msgstr "Komprimering: "
1251
1252 #: g10/g10.c:862
1253 msgid "usage: gpg [options] "
1254 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1255
1256 #: g10/g10.c:1010
1257 msgid "conflicting commands\n"
1258 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1259
1260 # Vad betyder detta?
1261 #: g10/g10.c:1028
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1264 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1225
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1269 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1228
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1274 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1231
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1279 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1237
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1284 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1240
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1289 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1243
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1294 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1249
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1299 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/g10.c:1252
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid ""
1304 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1305 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:1255
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1310 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1261
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1315 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1264
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid ""
1320 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1321 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:1267
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1326 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:1408
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1331 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:1805
1334 #, c-format
1335 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1336 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1337
1338 #: g10/g10.c:1847
1339 #, c-format
1340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1341 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1342
1343 #: g10/g10.c:1851
1344 #, c-format
1345 msgid "option file `%s': %s\n"
1346 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:1858
1349 #, c-format
1350 msgid "reading options from `%s'\n"
1351 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2072 g10/g10.c:2626 g10/g10.c:2645
1354 #, c-format
1355 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1356 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2085
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1361 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2239 g10/g10.c:2251
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1366 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2324
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1371 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2343 g10/keyedit.c:3876
1374 #, fuzzy
1375 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1376 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2349
1379 #, fuzzy, c-format
1380 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1381 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1382
1383 #: g10/g10.c:2352
1384 #, fuzzy
1385 msgid "invalid keyserver options\n"
1386 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2359
1389 #, c-format
1390 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1391 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2362
1394 msgid "invalid import options\n"
1395 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2369
1398 #, c-format
1399 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1400 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2372
1403 msgid "invalid export options\n"
1404 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2379
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1409 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2382
1412 #, fuzzy
1413 msgid "invalid list options\n"
1414 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2404
1417 #, fuzzy, c-format
1418 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1419 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1420
1421 #: g10/g10.c:2407
1422 #, fuzzy
1423 msgid "invalid verify options\n"
1424 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2414
1427 #, c-format
1428 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1429 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1430
1431 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1432 #: g10/g10.c:2615
1433 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1434 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2619
1437 #, c-format
1438 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1439 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2628
1442 #, c-format
1443 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1444 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2631
1447 #, c-format
1448 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1449 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2638
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1454 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2653
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1459 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2667
1462 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1463 msgstr ""
1464 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1465 "i --pgp2-läge\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2673
1468 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1469 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2679
1472 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1473 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1474
1475 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1476 #: g10/g10.c:2692
1477 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1478 msgstr ""
1479 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2759 g10/g10.c:2783
1482 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1483 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2765 g10/g10.c:2789
1486 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1487 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2771
1490 #, fuzzy
1491 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1492 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2777
1495 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1496 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1497
1498 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1499 #: g10/g10.c:2792
1500 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1501 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1502
1503 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1504 #: g10/g10.c:2794
1505 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1506 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1507
1508 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1509 #: g10/g10.c:2796
1510 #, fuzzy
1511 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1512 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1513
1514 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1515 #: g10/g10.c:2798
1516 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1517 msgstr ""
1518 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1519
1520 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1521 #: g10/g10.c:2800
1522 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1523 msgstr ""
1524 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1525
1526 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1527 #: g10/g10.c:2803
1528 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1529 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1530
1531 #: g10/g10.c:2807
1532 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1533 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:2814
1536 msgid "invalid default preferences\n"
1537 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
1538
1539 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1540 #: g10/g10.c:2823
1541 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1542 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
1543
1544 #: g10/g10.c:2827
1545 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1546 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2831
1549 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1550 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
1551
1552 #: g10/g10.c:2864
1553 #, c-format
1554 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1555 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1556
1557 #: g10/g10.c:2911
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1560 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1561
1562 #: g10/g10.c:2916
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1565 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:2921
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1570 msgstr ""
1571 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1572
1573 #: g10/g10.c:3017
1574 #, c-format
1575 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1576 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1577
1578 #: g10/g10.c:3028
1579 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1580 msgstr ""
1581 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1582
1583 #: g10/g10.c:3039
1584 msgid "--store [filename]"
1585 msgstr "--store [filnamn]"
1586
1587 #: g10/g10.c:3046
1588 msgid "--symmetric [filename]"
1589 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3048
1592 #, fuzzy, c-format
1593 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1594 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3058
1597 msgid "--encrypt [filename]"
1598 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1599
1600 #: g10/g10.c:3071
1601 #, fuzzy
1602 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1603 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1604
1605 #: g10/g10.c:3073
1606 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: g10/g10.c:3076
1610 #, fuzzy, c-format
1611 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1612 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3094
1615 msgid "--sign [filename]"
1616 msgstr "--sign [filnamn]"
1617
1618 #: g10/g10.c:3107
1619 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1620 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1621
1622 #: g10/g10.c:3122
1623 #, fuzzy
1624 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1625 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1626
1627 #: g10/g10.c:3124
1628 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: g10/g10.c:3127
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1634 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1635
1636 #: g10/g10.c:3147
1637 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1638 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1639
1640 #: g10/g10.c:3156
1641 msgid "--clearsign [filename]"
1642 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1643
1644 #: g10/g10.c:3181
1645 msgid "--decrypt [filename]"
1646 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1647
1648 #: g10/g10.c:3189
1649 msgid "--sign-key user-id"
1650 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1651
1652 #: g10/g10.c:3193
1653 msgid "--lsign-key user-id"
1654 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1655
1656 #: g10/g10.c:3214
1657 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1658 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1659
1660 #: g10/g10.c:3285
1661 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1662 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1663
1664 #: g10/g10.c:3322
1665 #, c-format
1666 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1667 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1668
1669 #: g10/g10.c:3324
1670 #, c-format
1671 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1672 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1673
1674 #: g10/g10.c:3326
1675 #, c-format
1676 msgid "key export failed: %s\n"
1677 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1678
1679 #: g10/g10.c:3337
1680 #, c-format
1681 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1682 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1683
1684 #: g10/g10.c:3347
1685 #, c-format
1686 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1687 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1688
1689 #: g10/g10.c:3388
1690 #, c-format
1691 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1692 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3396
1695 #, c-format
1696 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1697 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1698
1699 #: g10/g10.c:3483
1700 #, c-format
1701 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1702 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1703
1704 #: g10/g10.c:3606
1705 msgid "[filename]"
1706 msgstr "[filnamn]"
1707
1708 #: g10/g10.c:3610
1709 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1710 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1711
1712 #: g10/g10.c:3900
1713 msgid ""
1714 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1715 "an '='\n"
1716 msgstr ""
1717 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1718 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1719
1720 # user notation name??
1721 # Werner:
1722 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1723 #: g10/g10.c:3908
1724 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1725 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1726
1727 # user notation name??
1728 # Werner:
1729 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1730 #: g10/g10.c:3913
1731 #, fuzzy
1732 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1733 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1734
1735 #: g10/g10.c:3924
1736 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1737 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1738
1739 #: g10/g10.c:3958
1740 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1741 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
1742
1743 #: g10/g10.c:3960
1744 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1745 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1746
1747 #: g10/g10.c:3993
1748 #, fuzzy
1749 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1750 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:151
1753 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1754 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
1755
1756 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1757 #, fuzzy
1758 msgid "[User ID not found]"
1759 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1760
1761 #: g10/getkey.c:1683
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1764 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1765
1766 #: g10/getkey.c:2237
1767 #, fuzzy, c-format
1768 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1769 msgstr ""
1770 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1771 "- hoppar över\n"
1772
1773 #: g10/getkey.c:2468
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1776 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1777
1778 #: g10/getkey.c:2515
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1781 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1782
1783 #: g10/gpgv.c:74
1784 msgid "be somewhat more quiet"
1785 msgstr "var något tystare"
1786
1787 #: g10/gpgv.c:75
1788 msgid "take the keys from this keyring"
1789 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1790
1791 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1792 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1793 # Krav från RIPE.
1794 #: g10/gpgv.c:77
1795 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1796 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1797
1798 #: g10/gpgv.c:78
1799 msgid "|FD|write status info to this FD"
1800 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1801
1802 #: g10/gpgv.c:102
1803 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1804 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1805
1806 #: g10/gpgv.c:105
1807 msgid ""
1808 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1809 "Check signatures against known trusted keys\n"
1810 msgstr ""
1811 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1812 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1813
1814 #: g10/helptext.c:49
1815 msgid ""
1816 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1817 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1818 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1819 msgstr ""
1820 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1821 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1822 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1823 "nätet av certifikat."
1824
1825 #: g10/helptext.c:55
1826 msgid ""
1827 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1828 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1829 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1830 "ultimately trusted\n"
1831 msgstr ""
1832 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1833 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1834 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1835 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1836
1837 #: g10/helptext.c:62
1838 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1839 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1840
1841 #: g10/helptext.c:66
1842 msgid ""
1843 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1844 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1845
1846 #: g10/helptext.c:70
1847 msgid ""
1848 "Select the algorithm to use.\n"
1849 "\n"
1850 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1851 "for signatures.\n"
1852 "\n"
1853 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1854 "\n"
1855 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1856 "\n"
1857 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1858 msgstr ""
1859
1860 #: g10/helptext.c:84
1861 msgid ""
1862 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1863 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1864 "Please consult your security expert first."
1865 msgstr ""
1866 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1867 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1868 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1869
1870 #: g10/helptext.c:91
1871 msgid "Enter the size of the key"
1872 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1873
1874 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1875 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1876 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1877 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1878
1879 #: g10/helptext.c:105
1880 msgid ""
1881 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1882 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1883 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1884 "the given value as an interval."
1885 msgstr ""
1886 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1887 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1888 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1889 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1890
1891 #: g10/helptext.c:117
1892 msgid "Enter the name of the key holder"
1893 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1894
1895 #: g10/helptext.c:122
1896 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1897 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
1898
1899 #: g10/helptext.c:126
1900 msgid "Please enter an optional comment"
1901 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
1902
1903 #: g10/helptext.c:131
1904 msgid ""
1905 "N  to change the name.\n"
1906 "C  to change the comment.\n"
1907 "E  to change the email address.\n"
1908 "O  to continue with key generation.\n"
1909 "Q  to to quit the key generation."
1910 msgstr ""
1911 "N  för att ändra namnet.\n"
1912 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1913 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
1914 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1915 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1916
1917 #: g10/helptext.c:140
1918 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1919 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1920
1921 #: g10/helptext.c:148
1922 msgid ""
1923 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1924 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1925 "know how carefully you verified this.\n"
1926 "\n"
1927 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1928 "the\n"
1929 "    key.\n"
1930 "\n"
1931 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1932 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1933 "for\n"
1934 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1935 "user.\n"
1936 "\n"
1937 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1938 "could\n"
1939 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1940 "the\n"
1941 "    key against a photo ID.\n"
1942 "\n"
1943 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1944 "could\n"
1945 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1946 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1947 "a\n"
1948 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1949 "the\n"
1950 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1951 "exchange\n"
1952 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1953 "\n"
1954 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1955 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1956 "\"\n"
1957 "mean to you when you sign other keys.\n"
1958 "\n"
1959 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1960 msgstr ""
1961 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
1962 "nyckeln\n"
1963 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
1964 "andra att\n"
1965 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1966 "\n"
1967 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
1968 "kontrolleratnyckeln.\n"
1969 "\n"
1970 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1971 "det\n"
1972 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1973 "användbartför\n"
1974 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
1975 "pseudonym.\n"
1976 "\n"
1977 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
1978 "att\n"
1979 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
1980 "nyckeln\n"
1981 "    mot en fotolegitimation.\n"
1982 "\n"
1983 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
1984 "Detta kan t.ex.\n"
1985 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
1986 "nyckelinnehavaren\n"
1987 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
1988 "identitetsdokument\n"
1989 "a\n"
1990 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
1991 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
1992 "(genom att utväxla\n"
1993 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
1994 "nyckelinnehavaren.\n"
1995 "\n"
1996 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
1997 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
1998 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
1999 "\n"
2000 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2001
2002 # felstavat original meddelat till Werner.
2003 #: g10/helptext.c:186
2004 #, fuzzy
2005 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2006 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2007
2008 #: g10/helptext.c:190
2009 msgid ""
2010 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2011 "All certificates are then also lost!"
2012 msgstr ""
2013 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2014 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2015
2016 #: g10/helptext.c:195
2017 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2018 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2019
2020 #: g10/helptext.c:200
2021 msgid ""
2022 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2023 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2024 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2025 msgstr ""
2026 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2027 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2028 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2029 "certifierad av denna nyckel."
2030
2031 #: g10/helptext.c:205
2032 msgid ""
2033 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2034 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2035 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2036 "a trust connection through another already certified key."
2037 msgstr ""
2038 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
2039 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2040 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2041 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2042
2043 #: g10/helptext.c:211
2044 msgid ""
2045 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2046 "your keyring."
2047 msgstr ""
2048 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2049 "din nyckelring."
2050
2051 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2052 #: g10/helptext.c:215
2053 msgid ""
2054 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2055 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2056 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2057 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2058 "a second one is available."
2059 msgstr ""
2060 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2061 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2062 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2063 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
2064 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2065
2066 #: g10/helptext.c:223
2067 msgid ""
2068 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2069 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2070 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2071 msgstr ""
2072 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2073 "valda)\n"
2074 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2075 "påverkade\n"
2076 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2077
2078 #: g10/helptext.c:230
2079 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2080 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2081
2082 #: g10/helptext.c:236
2083 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2084 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2085
2086 # # felstavat/ologiskt original
2087 #: g10/helptext.c:240
2088 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2089 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2090
2091 #: g10/helptext.c:245
2092 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2093 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2094
2095 #: g10/helptext.c:250
2096 msgid ""
2097 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2098 "file (which is shown in brackets) will be used."
2099 msgstr ""
2100 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2101 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2102
2103 #: g10/helptext.c:256
2104 msgid ""
2105 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2106 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2107 "  \"Key has been compromised\"\n"
2108 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2109 "      got access to your secret key.\n"
2110 "  \"Key is superseded\"\n"
2111 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2112 "  \"Key is no longer used\"\n"
2113 "      Use this if you have retired this key.\n"
2114 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2115 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2116 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2117 msgstr ""
2118 "Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
2119 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2120 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2121 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2122 "personer\n"
2123 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2124 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2125 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2126 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2127 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2128 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2129 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2130 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2131 "     är ogiltig.\n"
2132
2133 #: g10/helptext.c:272
2134 msgid ""
2135 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2136 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2137 "An empty line ends the text.\n"
2138 msgstr ""
2139 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2140 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2141 "och koncis.\n"
2142 "En tom rad avslutar texten.\n"
2143
2144 #: g10/helptext.c:287
2145 msgid "No help available"
2146 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2147
2148 #: g10/helptext.c:295
2149 #, c-format
2150 msgid "No help available for `%s'"
2151 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2152
2153 #: g10/import.c:254
2154 #, c-format
2155 msgid "skipping block of type %d\n"
2156 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2157
2158 #: g10/import.c:263
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "%lu keys processed so far\n"
2161 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2162
2163 #: g10/import.c:280
2164 #, c-format
2165 msgid "Total number processed: %lu\n"
2166 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2167
2168 #: g10/import.c:282
2169 #, c-format
2170 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2171 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2172
2173 #: g10/import.c:285
2174 #, c-format
2175 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2176 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2177
2178 #: g10/import.c:287
2179 #, c-format
2180 msgid "              imported: %lu"
2181 msgstr "                      importerade: %lu"
2182
2183 #: g10/import.c:293
2184 #, c-format
2185 msgid "             unchanged: %lu\n"
2186 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2187
2188 #: g10/import.c:295
2189 #, c-format
2190 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2191 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2192
2193 #: g10/import.c:297
2194 #, c-format
2195 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2196 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2197
2198 #: g10/import.c:299
2199 #, c-format
2200 msgid "        new signatures: %lu\n"
2201 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2202
2203 #: g10/import.c:301
2204 #, c-format
2205 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2206 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2207
2208 #: g10/import.c:303
2209 #, c-format
2210 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2211 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2212
2213 #: g10/import.c:305
2214 #, c-format
2215 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2216 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2217
2218 #: g10/import.c:307
2219 #, c-format
2220 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2221 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2222
2223 #: g10/import.c:309
2224 #, c-format
2225 msgid "          not imported: %lu\n"
2226 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2227
2228 #: g10/import.c:311
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2231 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2232
2233 #: g10/import.c:313
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2236 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2237
2238 #: g10/import.c:554
2239 #, c-format
2240 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: g10/import.c:556
2244 #, fuzzy
2245 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2246 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2247
2248 #: g10/import.c:593
2249 #, c-format
2250 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/import.c:605
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2256 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2257
2258 #: g10/import.c:617
2259 #, c-format
2260 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/import.c:630
2264 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/import.c:632
2268 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/import.c:656
2272 #, c-format
2273 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "key %s: no user ID\n"
2279 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2280
2281 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2282 #: g10/import.c:748
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2285 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
2286
2287 # vad innebär fnutten i slutet?
2288 #: g10/import.c:763
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2291 msgstr ""
2292 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2293
2294 #: g10/import.c:769
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2297 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2298
2299 #: g10/import.c:771
2300 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2301 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2302
2303 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2306 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2307
2308 #: g10/import.c:787
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2311 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2312
2313 #: g10/import.c:796
2314 #, c-format
2315 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2316 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2317
2318 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2319 #, c-format
2320 msgid "writing to `%s'\n"
2321 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2322
2323 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2324 #: g10/import.c:2348 g10/import.c:2370
2325 #, c-format
2326 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2327 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2328
2329 # fixme: I appended the %s -wk
2330 #: g10/import.c:826
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2333 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
2334
2335 #: g10/import.c:850
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2338 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2339
2340 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2343 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2344
2345 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2348 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2349
2350 #: g10/import.c:915
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2353 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2354
2355 #: g10/import.c:918
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2358 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2359
2360 #: g10/import.c:921
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2363 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2364
2365 #: g10/import.c:924
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2368 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2369
2370 #: g10/import.c:927
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2373 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2374
2375 #: g10/import.c:930
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2378 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2379
2380 #: g10/import.c:933
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2383 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2384
2385 #: g10/import.c:936
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2388 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2389
2390 #: g10/import.c:939
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2393 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2394
2395 #: g10/import.c:942
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2398 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2399
2400 #: g10/import.c:965
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2403 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1110
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2408 msgstr ""
2409 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2410 "över den\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1121
2413 #, fuzzy
2414 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2415 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2416
2417 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2363
2418 #, c-format
2419 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2420 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1149
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: secret key imported\n"
2425 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2426
2427 #: g10/import.c:1178
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2430 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2431
2432 #: g10/import.c:1188
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2435 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2436
2437 #: g10/import.c:1218
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2440 msgstr ""
2441 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2442 "spärrcertifikatet\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1261
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2447 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1293
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2452 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2453
2454 #: g10/import.c:1359
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2457 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2458
2459 # fixme: I appended the %s -wk
2460 #: g10/import.c:1374
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2463 msgstr ""
2464 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2465 "\"\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1376
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2470 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1394
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2475 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1405 g10/import.c:1455
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2480 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2481
2482 #: g10/import.c:1407
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2485 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1422
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2490 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1444
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2495 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1457
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2500 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1472
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2505 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
2506
2507 #: g10/import.c:1514
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2510 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2511
2512 #: g10/import.c:1535
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2515 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1562
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2520 msgstr ""
2521 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2522
2523 #: g10/import.c:1572
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2526 msgstr ""
2527 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
2528
2529 # nyckeln eller certifikatet??
2530 #: g10/import.c:1589
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2533 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1603
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2538 msgstr ""
2539 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
2540 "signaturen\n"
2541
2542 # nyckeln eller klassen?
2543 #: g10/import.c:1611
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2546 msgstr ""
2547 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1711
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2552 msgstr ""
2553 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1773
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2558 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2559
2560 #: g10/import.c:1787
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2563 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2564
2565 #: g10/import.c:1846
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2568 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2569
2570 #: g10/import.c:1880
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2573 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
2574
2575 #: g10/import.c:2269
2576 #, fuzzy
2577 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2578 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
2579
2580 #: g10/import.c:2277
2581 #, fuzzy
2582 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2583 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2584
2585 #: g10/import.c:2279
2586 #, fuzzy
2587 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2588 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2589
2590 #: g10/keydb.c:168
2591 #, c-format
2592 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2593 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2594
2595 #: g10/keydb.c:175
2596 #, c-format
2597 msgid "keyring `%s' created\n"
2598 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2599
2600 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2603 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
2604
2605 #: g10/keydb.c:698
2606 #, c-format
2607 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2608 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:261
2611 msgid "[revocation]"
2612 msgstr "[spärrad]"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:262
2615 msgid "[self-signature]"
2616 msgstr "[egensignatur]"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2619 msgid "1 bad signature\n"
2620 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2623 #, c-format
2624 msgid "%d bad signatures\n"
2625 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2628 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2629 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2632 #, c-format
2633 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2634 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2637 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2638 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2641 #, c-format
2642 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2643 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:352
2646 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2647 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:354
2650 #, c-format
2651 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2652 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2655 #, fuzzy
2656 msgid ""
2657 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2658 "keys\n"
2659 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2660 "etc.)\n"
2661 msgstr ""
2662 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2663 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2664 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2665 "källor...)?\n"
2666 "\n"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2671 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "  %d = I trust fully\n"
2676 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:434
2679 msgid ""
2680 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2681 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2682 "trust signatures on your behalf.\n"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: g10/keyedit.c:450
2686 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: g10/keyedit.c:594
2690 #, c-format
2691 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2692 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2693
2694 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2695 #: g10/keyedit.c:891 g10/keyedit.c:1731
2696 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2697 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2700 #: g10/keyedit.c:1737
2701 msgid "  Unable to sign.\n"
2702 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:622
2705 #, c-format
2706 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2707 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2708
2709 #: g10/keyedit.c:650
2710 #, c-format
2711 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2712 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2713
2714 #: g10/keyedit.c:678
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2717 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2718
2719 #: g10/keyedit.c:680
2720 #, fuzzy
2721 msgid "Sign it? (y/N) "
2722 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2723
2724 #: g10/keyedit.c:702
2725 #, c-format
2726 msgid ""
2727 "The self-signature on \"%s\"\n"
2728 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2729 msgstr ""
2730 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2731 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:711
2734 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2735 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2736
2737 #: g10/keyedit.c:725
2738 #, c-format
2739 msgid ""
2740 "Your current signature on \"%s\"\n"
2741 "has expired.\n"
2742 msgstr ""
2743 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2744 "har gått ut.\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:729
2747 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2748 msgstr ""
2749 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2750 "n) "
2751
2752 #: g10/keyedit.c:750
2753 #, c-format
2754 msgid ""
2755 "Your current signature on \"%s\"\n"
2756 "is a local signature.\n"
2757 msgstr ""
2758 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2759 "är en lokal signatur.\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:754
2762 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2763 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2764
2765 #: g10/keyedit.c:775
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2768 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:778
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2773 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:783
2776 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2777 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:805
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2782 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:820
2785 msgid "This key has expired!"
2786 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:838
2789 #, c-format
2790 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2791 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:844
2794 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2795 msgstr ""
2796 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2797
2798 #: g10/keyedit.c:884
2799 msgid ""
2800 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2801 "mode.\n"
2802 msgstr ""
2803 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2804 "läge\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:886
2807 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2808 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:911
2811 msgid ""
2812 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2813 "belongs\n"
2814 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2815 msgstr ""
2816 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2817 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:916
2820 #, c-format
2821 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2822 msgstr ""
2823 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:918
2826 #, c-format
2827 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2828 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:920
2831 #, c-format
2832 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2833 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:922
2836 #, c-format
2837 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2838 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:928
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2843 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
2844
2845 #: g10/keyedit.c:952
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid ""
2848 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2849 "key \"%s\" (%s)\n"
2850 msgstr ""
2851 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2852 "med din nyckel: \""
2853
2854 #: g10/keyedit.c:959
2855 #, fuzzy
2856 msgid "This will be a self-signature.\n"
2857 msgstr ""
2858 "\n"
2859 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:965
2862 #, fuzzy
2863 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2864 msgstr ""
2865 "\n"
2866 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
2867 "\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:973
2870 #, fuzzy
2871 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2872 msgstr ""
2873 "\n"
2874 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
2875 "\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:983
2878 #, fuzzy
2879 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2880 msgstr ""
2881 "\n"
2882 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2883 "\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:990
2886 #, fuzzy
2887 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2888 msgstr ""
2889 "\n"
2890 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2891 "\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:997
2894 #, fuzzy
2895 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2896 msgstr ""
2897 "\n"
2898 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1002
2901 #, fuzzy
2902 msgid "I have checked this key casually.\n"
2903 msgstr ""
2904 "\n"
2905 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1007
2908 #, fuzzy
2909 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2910 msgstr ""
2911 "\n"
2912 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1017
2915 #, fuzzy
2916 msgid "Really sign? (y/N) "
2917 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1062 g10/keyedit.c:4364 g10/keyedit.c:4455 g10/keyedit.c:4519
2920 #: g10/keyedit.c:4580 g10/sign.c:370
2921 #, c-format
2922 msgid "signing failed: %s\n"
2923 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1127
2926 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1138 g10/keygen.c:3065
2930 msgid "This key is not protected.\n"
2931 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3053
2934 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2935 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3068
2938 #, fuzzy
2939 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2940 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3072
2943 msgid "Key is protected.\n"
2944 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1174
2947 #, c-format
2948 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2949 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1180
2952 msgid ""
2953 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2954 "\n"
2955 msgstr ""
2956 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2957 "\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1189 g10/keygen.c:1828
2960 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2961 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1194
2964 msgid ""
2965 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2966 "\n"
2967 msgstr ""
2968 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
2969 "\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1197
2972 #, fuzzy
2973 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2974 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1268
2977 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2978 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1353
2981 msgid "save and quit"
2982 msgstr "spara och avsluta"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1356
2985 #, fuzzy
2986 msgid "show key fingerprint"
2987 msgstr "visa fingeravtryck"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1357
2990 msgid "list key and user IDs"
2991 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1359
2994 msgid "select user ID N"
2995 msgstr "välj användaridentitet N"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1360
2998 #, fuzzy
2999 msgid "select subkey N"
3000 msgstr "välj användaridentitet N"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1361
3003 #, fuzzy
3004 msgid "check signatures"
3005 msgstr "återkalla signaturer"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1364
3008 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1369
3012 #, fuzzy
3013 msgid "sign selected user IDs locally"
3014 msgstr "signera nyckeln lokalt"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1371
3017 #, fuzzy
3018 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3019 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1373
3022 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1377
3026 msgid "add a user ID"
3027 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1379
3030 msgid "add a photo ID"
3031 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1381
3034 #, fuzzy
3035 msgid "delete selected user IDs"
3036 msgstr "ta bort en användaridentitet"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1386
3039 #, fuzzy
3040 msgid "add a subkey"
3041 msgstr "addkey"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1390
3044 msgid "add a key to a smartcard"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1392
3048 msgid "move a key to a smartcard"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1394
3052 msgid "move a backup key to a smartcard"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1398
3056 #, fuzzy
3057 msgid "delete selected subkeys"
3058 msgstr "ta bort en undernyckel"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1400
3061 msgid "add a revocation key"
3062 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1402
3065 #, fuzzy
3066 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3067 msgstr ""
3068 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1404
3071 #, fuzzy
3072 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3073 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1406
3076 #, fuzzy
3077 msgid "flag the selected user ID as primary"
3078 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1408
3081 #, fuzzy
3082 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3083 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1411
3086 msgid "list preferences (expert)"
3087 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1413
3090 msgid "list preferences (verbose)"
3091 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1415
3094 #, fuzzy
3095 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3096 msgstr ""
3097 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1420
3100 #, fuzzy
3101 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3102 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1422
3105 msgid "change the passphrase"
3106 msgstr "ändra lösenmening"
3107
3108 # originalet borde ha ett value
3109 #: g10/keyedit.c:1426
3110 msgid "change the ownertrust"
3111 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1428
3114 #, fuzzy
3115 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3116 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1430
3119 #, fuzzy
3120 msgid "revoke selected user IDs"
3121 msgstr "spärra en användaridentitet"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1435
3124 #, fuzzy
3125 msgid "revoke key or selected subkeys"
3126 msgstr "spärra en undernyckel"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1436
3129 #, fuzzy
3130 msgid "enable key"
3131 msgstr "aktivera en nyckel"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1437
3134 #, fuzzy
3135 msgid "disable key"
3136 msgstr "stäng av en nyckel"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1438
3139 #, fuzzy
3140 msgid "show selected photo IDs"
3141 msgstr "visa foto-ID"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1440
3144 #, fuzzy
3145 msgid "clean unusable parts from key"
3146 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1559
3149 #, fuzzy, c-format
3150 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3151 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1577
3154 msgid "Secret key is available.\n"
3155 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1658
3158 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3159 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1666
3162 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3163 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1685
3166 msgid ""
3167 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3168 "(lsign),\n"
3169 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3170 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1725
3174 msgid "Key is revoked."
3175 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1744
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3180 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1751
3183 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3184 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1760
3187 #, fuzzy, c-format
3188 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3189 msgstr "okänd signaturklass"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1783
3192 #, c-format
3193 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3194 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1805 g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1991
3197 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3198 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1807
3201 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3202 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1809
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3207 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1810
3210 #, fuzzy
3211 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3212 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1860
3215 #, fuzzy
3216 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3217 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1872
3220 #, fuzzy
3221 msgid "You must select exactly one key.\n"
3222 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1900
3225 msgid "Command expects a filename argument\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1914
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3231 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1931
3234 #, fuzzy, c-format
3235 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3236 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1955
3239 msgid "You must select at least one key.\n"
3240 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1958
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3245 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1959
3248 #, fuzzy
3249 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3250 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1994
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3255 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1995
3258 #, fuzzy
3259 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3260 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2013
3263 #, fuzzy
3264 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3265 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2024
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3270 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2026
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3275 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2067
3278 msgid ""
3279 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2099
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Set preference list to:\n"
3285 msgstr "ange inställningslista"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2105
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3290 msgstr ""
3291 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2107
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3296 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:2180
3299 #, fuzzy
3300 msgid "Save changes? (y/N) "
3301 msgstr "Spara ändringarna? "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2183
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3306 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:2193
3309 #, c-format
3310 msgid "update failed: %s\n"
3311 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2200
3314 #, c-format
3315 msgid "update secret failed: %s\n"
3316 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2207
3319 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3320 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:2280
3323 msgid "Digest: "
3324 msgstr "Sammandrag: "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2332
3327 msgid "Features: "
3328 msgstr "Funktioner: "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:2343
3331 msgid "Keyserver no-modify"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: g10/keyedit.c:2358 g10/keylist.c:308
3335 msgid "Preferred keyserver: "
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2590
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3341 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:2611
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3346 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2617
3349 #, fuzzy
3350 msgid "(sensitive)"
3351 msgstr " (känsligt)"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keyedit.c:2689 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2817
3354 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:428
3355 #, fuzzy, c-format
3356 msgid "created: %s"
3357 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2636 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3360 #, fuzzy, c-format
3361 msgid "revoked: %s"
3362 msgstr "[spärrad]"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2638 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "expired: %s"
3367 msgstr "[går ut: %s]"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2640 g10/keyedit.c:2691 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2819
3370 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3371 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:434 g10/mainproc.c:954
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "expires: %s"
3374 msgstr "[går ut: %s]"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2642
3377 #, c-format
3378 msgid "usage: %s"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2657
3382 #, fuzzy, c-format
3383 msgid "trust: %s"
3384 msgstr " tillit: %c/%c"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2661
3387 #, c-format
3388 msgid "validity: %s"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2668
3392 msgid "This key has been disabled"
3393 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:2696 g10/keylist.c:200
3396 msgid "card-no: "
3397 msgstr ""
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2764
3400 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3401 msgstr ""
3402 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2772
3405 msgid ""
3406 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3407 "unless you restart the program.\n"
3408 msgstr ""
3409 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3410 "om du inte startar om programmet.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3213 g10/keyserver.c:438
3413 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3414 #, fuzzy
3415 msgid "revoked"
3416 msgstr "[spärrad]"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keyedit.c:3215 g10/keyserver.c:442
3419 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3420 #, fuzzy
3421 msgid "expired"
3422 msgstr "expire"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2903
3425 msgid ""
3426 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3427 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3428 msgstr ""
3429 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3430 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3431 "vara huvudidentitet.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2963
3434 msgid ""
3435 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3436 "versions\n"
3437 "         of PGP to reject this key.\n"
3438 msgstr ""
3439 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3440 "vissa versioner\n"
3441 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2968 g10/keyedit.c:3321
3444 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3445 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2974
3448 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3449 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3114
3452 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3453 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:3124
3456 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3457 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3128
3460 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3461 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3134
3464 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3465 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3466
3467 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3468 #: g10/keyedit.c:3148
3469 #, c-format
3470 msgid "Deleted %d signature.\n"
3471 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3149
3474 #, c-format
3475 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3476 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:3152
3479 msgid "Nothing deleted.\n"
3480 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3183
3483 #, fuzzy, c-format
3484 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3485 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:3217 g10/trustdb.c:1698
3488 #, fuzzy
3489 msgid "invalid"
3490 msgstr "felaktigt skal"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:3316
3493 msgid ""
3494 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3495 "cause\n"
3496 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3497 msgstr ""
3498 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3499 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:3327
3502 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3503 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3347
3506 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3507 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3370
3510 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3511 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:3385
3514 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3515 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3407
3518 #, fuzzy
3519 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3520 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3426
3523 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3524 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3525
3526 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3527 #: g10/keyedit.c:3432
3528 #, fuzzy
3529 msgid ""
3530 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3531 msgstr ""
3532 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3533 "N): "
3534
3535 #: g10/keyedit.c:3493
3536 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3537 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3499
3540 #, fuzzy
3541 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3542 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3503
3545 #, fuzzy
3546 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3547 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3506
3550 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3551 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3552
3554 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3555 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3568
3558 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3559 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3648
3562 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3563 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3687 g10/keyedit.c:3797 g10/keyedit.c:3917
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3568 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3858
3571 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3572 msgstr ""
3573
3574 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3575 #: g10/keyedit.c:3938
3576 #, fuzzy
3577 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3578 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3579
3580 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3581 #: g10/keyedit.c:3939
3582 #, fuzzy
3583 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3584 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:4001
3587 #, c-format
3588 msgid "No user ID with index %d\n"
3589 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:4059
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "No user ID with hash %s\n"
3594 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:4086
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "No subkey with index %d\n"
3599 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:4203
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3604 msgstr "användaridentitet: \""
3605
3606 #: g10/keyedit.c:4206 g10/keyedit.c:4270 g10/keyedit.c:4313
3607 #, fuzzy, c-format
3608 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3609 msgstr ""
3610 "\"\n"
3611 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:4208 g10/keyedit.c:4272 g10/keyedit.c:4315
3614 msgid " (non-exportable)"
3615 msgstr "  (icke exporterbar)"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:4212
3618 #, c-format
3619 msgid "This signature expired on %s.\n"
3620 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3621
3622 # nyckel? signatur?
3623 #: g10/keyedit.c:4216
3624 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3625 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:4220
3628 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3629 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:4247
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3634 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:4273
3637 #, fuzzy
3638 msgid " (non-revocable)"
3639 msgstr "  (icke exporterbar)"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:4280
3642 #, fuzzy, c-format
3643 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3644 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:4302
3647 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3648 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:4322
3651 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3652 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:4352
3655 msgid "no secret key\n"
3656 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:4422
3659 #, c-format
3660 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3661 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:4439
3664 #, c-format
3665 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3666 msgstr ""
3667 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3668 "framtiden\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:4503
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3673 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:4565
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3678 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:4660
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3683 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3684
3685 #: g10/keygen.c:258
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3688 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
3689
3690 #: g10/keygen.c:265
3691 #, fuzzy
3692 msgid "too many cipher preferences\n"
3693 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:267
3696 #, fuzzy
3697 msgid "too many digest preferences\n"
3698 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3699
3700 #: g10/keygen.c:269
3701 #, fuzzy
3702 msgid "too many compression preferences\n"
3703 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3704
3705 #: g10/keygen.c:394
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3708 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
3709
3710 #: g10/keygen.c:822
3711 msgid "writing direct signature\n"
3712 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:861
3715 msgid "writing self signature\n"
3716 msgstr "skriver egensignatur\n"
3717
3718 #: g10/keygen.c:912
3719 msgid "writing key binding signature\n"
3720 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3721
3722 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3723 #, c-format
3724 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3725 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3726
3727 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3728 #, c-format
3729 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3730 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3731
3732 #: g10/keygen.c:1239
3733 #, fuzzy
3734 msgid "Sign"
3735 msgstr "sign"
3736
3737 #: g10/keygen.c:1242
3738 #, fuzzy
3739 msgid "Encrypt"
3740 msgstr "kryptera data"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1245
3743 msgid "Authenticate"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keygen.c:1253
3747 msgid "SsEeAaQq"
3748 msgstr ""
3749
3750 #: g10/keygen.c:1268
3751 #, c-format
3752 msgid "Possible actions for a %s key: "
3753 msgstr ""
3754
3755 #: g10/keygen.c:1272
3756 msgid "Current allowed actions: "
3757 msgstr ""
3758
3759 #: g10/keygen.c:1277
3760 #, c-format
3761 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/keygen.c:1280
3765 #, c-format
3766 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: g10/keygen.c:1283
3770 #, c-format
3771 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/keygen.c:1286
3775 #, c-format
3776 msgid "   (%c) Finished\n"
3777 msgstr ""
3778
3779 #: g10/keygen.c:1340
3780 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3781 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1342
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3786 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:1343
3789 #, c-format
3790 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3791 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:1345
3794 #, fuzzy, c-format
3795 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3796 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1347
3799 #, fuzzy, c-format
3800 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3801 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1348
3804 #, c-format
3805 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3806 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:1350
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3811 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:1352
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3816 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3821 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1431
3824 #, c-format
3825 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: g10/keygen.c:1438
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3831 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3832
3833 #: g10/keygen.c:1452
3834 #, c-format
3835 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/keygen.c:1458
3839 #, c-format
3840 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3841 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3844 #, c-format
3845 msgid "rounded up to %u bits\n"
3846 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
3847
3848 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3849 #: g10/keygen.c:1515
3850 msgid ""
3851 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3852 "         0 = key does not expire\n"
3853 "      <n>  = key expires in n days\n"
3854 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3855 "      <n>m = key expires in n months\n"
3856 "      <n>y = key expires in n years\n"
3857 msgstr ""
3858 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3859 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3860 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3861 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3862 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3863 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3864
3865 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3866 #: g10/keygen.c:1526
3867 msgid ""
3868 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3869 "         0 = signature does not expire\n"
3870 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3871 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3872 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3873 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3874 msgstr ""
3875 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3876 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3877 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3878 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3879 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3880 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1549
3883 msgid "Key is valid for? (0) "
3884 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3885
3886 #: g10/keygen.c:1554
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3889 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
3890
3891 #: g10/keygen.c:1572
3892 msgid "invalid value\n"
3893 msgstr "felaktigt värde\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1579
3896 #, fuzzy
3897 msgid "Key does not expire at all\n"
3898 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1580
3901 #, fuzzy
3902 msgid "Signature does not expire at all\n"
3903 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1585
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "Key expires at %s\n"
3908 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1586
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "Signature expires at %s\n"
3913 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:1592
3916 msgid ""
3917 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3918 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3919 msgstr ""
3920 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3921 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1597
3924 #, fuzzy
3925 msgid "Is this correct? (y/N) "
3926 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
3927
3928 #: g10/keygen.c:1641
3929 #, fuzzy
3930 msgid ""
3931 "\n"
3932 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3933 "ID\n"
3934 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3935 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3936 "\n"
3937 msgstr ""
3938 "\n"
3939 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
3940 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
3941 "enligt följande form: \n"
3942 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3943 "\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1654
3946 msgid "Real name: "
3947 msgstr "Namn: "
3948
3949 #: g10/keygen.c:1662
3950 msgid "Invalid character in name\n"
3951 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
3952
3953 #: g10/keygen.c:1664
3954 msgid "Name may not start with a digit\n"
3955 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3956
3957 #: g10/keygen.c:1666
3958 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3959 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1674
3962 msgid "Email address: "
3963 msgstr "E-postadress: "
3964
3965 #: g10/keygen.c:1685
3966 msgid "Not a valid email address\n"
3967 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1693
3970 msgid "Comment: "
3971 msgstr "Kommentar: "
3972
3973 #: g10/keygen.c:1699
3974 msgid "Invalid character in comment\n"
3975 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
3976
3977 #: g10/keygen.c:1722
3978 #, c-format
3979 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3980 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
3981
3982 #: g10/keygen.c:1728
3983 #, c-format
3984 msgid ""
3985 "You selected this USER-ID:\n"
3986 "    \"%s\"\n"
3987 "\n"
3988 msgstr ""
3989 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3990 "    \"%s\"\n"
3991 "\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1733
3994 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3995 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
3996
3997 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3998 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3999 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4000 #. string which should be translated accordingly and the
4001 #. letter changed to match the one in the answer string.
4002 #.
4003 #. n = Change name
4004 #. c = Change comment
4005 #. e = Change email
4006 #. o = Okay (ready, continue)
4007<