Updated
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 20:00+0100\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-11-12 16:08+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:196
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:538
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:541
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:599
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:619 agent/call-pinentry.c:631
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "PIN-koden är för lång"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:620
66 msgid "Passphrase too long"
67 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:628
70 msgid "Invalid characters in PIN"
71 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
72
73 #: agent/call-pinentry.c:633
74 msgid "PIN too short"
75 msgstr "PIN-kod för kort"
76
77 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
78 #: agent/call-pinentry.c:645
79 msgid "Bad PIN"
80 msgstr "Felaktig PIN-kod"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:646
83 msgid "Bad Passphrase"
84 msgstr "Felaktig lösenfras"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:682
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "Lösenfras"
89
90 # Skyddssammandraget låter underligt
91 # Kontrollsumma?
92 #: agent/command-ssh.c:529
93 #, c-format
94 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
95 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
96
97 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3141
98 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
99 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:536
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
105 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
106 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
107 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
108 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
109 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
110 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1936
111 #: sm/gpgsm.c:1973 sm/gpgsm.c:2011 sm/qualified.c:66
112 #, c-format
113 msgid "can't open `%s': %s\n"
114 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
117 #, c-format
118 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
119 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1619
122 #, c-format
123 msgid "detected card with S/N: %s\n"
124 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1624
127 #, c-format
128 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
129 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1644
132 #, c-format
133 msgid "no suitable card key found: %s\n"
134 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1694
137 #, c-format
138 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
139 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1709
142 #, c-format
143 msgid "error writing key: %s\n"
144 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:2014
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
152 #: agent/protect-tool.c:1197
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2363
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
163 "gpg-agents nyckellager"
164
165 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
166 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
167 msgid "does not match - try again"
168 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
169
170 #: agent/command-ssh.c:2881
171 #, c-format
172 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
173 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
174
175 #: agent/divert-scd.c:217
176 msgid "Admin PIN"
177 msgstr "Admin PIN-kod"
178
179 #: agent/divert-scd.c:275
180 msgid "Repeat this PIN"
181 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
182
183 #: agent/divert-scd.c:278
184 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
185 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
186
187 #: agent/divert-scd.c:290
188 #, c-format
189 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
190 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
191
192 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
193 #: sm/import.c:550
194 #, c-format
195 msgid "error creating temporary file: %s\n"
196 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
197
198 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
199 #, c-format
200 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
201 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
202
203 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
204 msgid "Enter new passphrase"
205 msgstr "Ange ny lösenfras"
206
207 #: agent/genkey.c:165
208 msgid "Take this one anyway"
209 msgstr "Ta den här ändå"
210
211 #: agent/genkey.c:191
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
215 "at least %u character long."
216 msgid_plural ""
217 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
218 "at least %u characters long."
219 msgstr[0] ""
220 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
221 "vara minst %u tecken lång."
222 msgstr[1] ""
223 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
224 "vara minst %u tecken lång."
225
226 #: agent/genkey.c:212
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
230 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
231 msgid_plural ""
232 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
233 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
234 msgstr[0] ""
235 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
236 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
237 msgstr[1] ""
238 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
239 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
240
241 #: agent/genkey.c:235
242 #, c-format
243 msgid ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%0AA passphrase may not be "
245 "a known term or match%%0Acertain pattern."
246 msgstr ""
247 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%0AEn lösenfras får "
248 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
249
250 #: agent/genkey.c:251
251 #, c-format
252 msgid ""
253 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
254 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
255
256 #: agent/genkey.c:253
257 #, c-format
258 msgid ""
259 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
260 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
261 msgstr ""
262 "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
263 "0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
264
265 #: agent/genkey.c:262
266 msgid "Yes, protection is not needed"
267 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
268
269 # fel kapitalisering i originalet?
270 #: agent/genkey.c:306
271 #, c-format
272 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
273 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
274
275 #: agent/genkey.c:429
276 msgid "Please enter the new passphrase"
277 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
278
279 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
280 #: agent/gpg-agent.c:116 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
281 #: scd/scdaemon.c:101
282 msgid ""
283 "@Options:\n"
284 " "
285 msgstr ""
286 "@Flaggor:\n"
287 " "
288
289 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:103
290 msgid "run in server mode (foreground)"
291 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
292
293 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:106
294 msgid "run in daemon mode (background)"
295 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
296
297 #: agent/gpg-agent.c:120 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
298 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:341 tools/gpg-connect-agent.c:66
299 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
300 msgid "verbose"
301 msgstr "utförlig"
302
303 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
304 #: sm/gpgsm.c:342
305 msgid "be somewhat more quiet"
306 msgstr "var något tystare"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
309 msgid "sh-style command output"
310 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
311
312 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
313 msgid "csh-style command output"
314 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
315
316 #: agent/gpg-agent.c:124 tools/symcryptrun.c:167
317 msgid "|FILE|read options from FILE"
318 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
319
320 #: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:119
321 msgid "do not detach from the console"
322 msgstr "frigör inte från konsollen"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:130
325 msgid "do not grab keyboard and mouse"
326 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
327
328 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
329 msgid "use a log file for the server"
330 msgstr "använd en loggfil för servern"
331
332 #: agent/gpg-agent.c:133
333 msgid "use a standard location for the socket"
334 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
335
336 #: agent/gpg-agent.c:136
337 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
338 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
339
340 #: agent/gpg-agent.c:139
341 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
342 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:140
345 msgid "do not use the SCdaemon"
346 msgstr "använd inte SCdaemon"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:148
349 msgid "ignore requests to change the TTY"
350 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:150
353 msgid "ignore requests to change the X display"
354 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:153
357 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
358 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:166
361 msgid "do not use the PIN cache when signing"
362 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
363
364 # Antar att värdet inte ska översättas.
365 #: agent/gpg-agent.c:168
366 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
367 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:170
370 msgid "allow presetting passphrase"
371 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:171
374 msgid "enable ssh-agent emulation"
375 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
376
377 #: agent/gpg-agent.c:173
378 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
379 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:279 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
382 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:568 tools/gpg-connect-agent.c:171
383 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204
384 msgid "Please report bugs to <"
385 msgstr "Rapportera fel till <"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:282
388 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
389 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:284
392 msgid ""
393 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
394 "Secret key management for GnuPG\n"
395 msgstr ""
396 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
397 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:319 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:730
400 #, c-format
401 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
402 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:518 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
405 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:871 sm/gpgsm.c:874 tools/symcryptrun.c:997
406 #, c-format
407 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
408 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:611 g10/gpg.c:2070 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:962
411 #, c-format
412 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
413 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:616 agent/gpg-agent.c:1183 g10/gpg.c:2074
416 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:966 tools/symcryptrun.c:930
417 #, c-format
418 msgid "option file `%s': %s\n"
419 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:624 g10/gpg.c:2081 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:973
422 #, c-format
423 msgid "reading options from `%s'\n"
424 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:955 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
427 #: g10/plaintext.c:162
428 #, c-format
429 msgid "error creating `%s': %s\n"
430 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
431
432 #: agent/gpg-agent.c:1253 agent/gpg-agent.c:1365 agent/gpg-agent.c:1369
433 #: agent/gpg-agent.c:1410 agent/gpg-agent.c:1414 g10/exec.c:172
434 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:917
435 #, c-format
436 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
437 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1267 scd/scdaemon.c:931
440 msgid "name of socket too long\n"
441 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:954
444 #, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1299
449 #, c-format
450 msgid "socket name `%s' is too long\n"
451 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1311
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
456
457 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
458 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:974
459 msgid "error getting nonce for the socket\n"
460 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1327 scd/scdaemon.c:977
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
465 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1339 scd/scdaemon.c:985
468 #, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1345 scd/scdaemon.c:991
473 #, c-format
474 msgid "listening on socket `%s'\n"
475 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1420 g10/openfile.c:432
478 #, c-format
479 msgid "directory `%s' created\n"
480 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1426
483 #, c-format
484 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
485 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1430
488 #, c-format
489 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
490 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1540 scd/scdaemon.c:1006
493 #, c-format
494 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
495 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1562
498 #, c-format
499 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
500 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1567
503 #, c-format
504 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
505 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1587
508 #, c-format
509 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1592
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1696 scd/scdaemon.c:1128
518 #, c-format
519 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
520 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1805 scd/scdaemon.c:1195
523 #, c-format
524 msgid "%s %s stopped\n"
525 msgstr "%s %s stoppad\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1828
528 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
529 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1839 common/simple-pwquery.c:329
532 #: tools/gpg-connect-agent.c:1953
533 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
534 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1852 common/simple-pwquery.c:341
537 #: tools/gpg-connect-agent.c:1964
538 #, c-format
539 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
540 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
541
542 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
543 #: agent/preset-passphrase.c:98
544 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
545 msgstr ""
546 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
547
548 #: agent/preset-passphrase.c:101
549 msgid ""
550 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
551 "Password cache maintenance\n"
552 msgstr ""
553 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
554 "Underhåll av lösenordscache\n"
555
556 #: agent/protect-tool.c:149
557 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
558 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
559
560 #: agent/protect-tool.c:151
561 msgid ""
562 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
563 "Secret key maintenance tool\n"
564 msgstr ""
565 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
566 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
567
568 #: agent/protect-tool.c:1188
569 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
570 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
571
572 #: agent/protect-tool.c:1191
573 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
574 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
575
576 #: agent/protect-tool.c:1194
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
579 "system."
580 msgstr ""
581 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
582
583 #: agent/protect-tool.c:1199
584 msgid ""
585 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
586 "needed to complete this operation."
587 msgstr ""
588 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
589 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
590
591 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
592 msgid "Passphrase:"
593 msgstr "Lösenfras:"
594
595 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
596 #, c-format
597 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
598 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
599
600 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
601 msgid "cancelled\n"
602 msgstr "avbruten\n"
603
604 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
605 #, c-format
606 msgid "error opening `%s': %s\n"
607 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
608
609 #: agent/trustlist.c:147
610 #, c-format
611 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
613
614 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
615 #, c-format
616 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
617 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
618
619 #: agent/trustlist.c:181
620 #, c-format
621 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
622 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
623
624 #: agent/trustlist.c:216
625 #, c-format
626 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
627 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
628
629 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
630 #, c-format
631 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
632 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
633
634 #: agent/trustlist.c:283
635 #, c-format
636 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
637 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
638
639 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
640 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
641 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
642
643 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
644 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
645 #. Pinentry to insert a line break.  The double
646 #. percent sign is actually needed because it is also
647 #. a printf format string.  If you need to insert a
648 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
649 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
650 #. fingerprint string whereas the first one receives
651 #. the name as stored in the certificate.
652 #: agent/trustlist.c:539
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
656 "fingerprint:%%0A  %s"
657 msgstr ""
658 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
659 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
660
661 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
662 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
663 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
664 #: agent/trustlist.c:551
665 msgid "Correct"
666 msgstr "Korrekt"
667
668 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
669 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
670 #. Pinentry to insert a line break.  The double
671 #. percent sign is actually needed because it is also
672 #. a printf format string.  If you need to insert a
673 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
674 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
675 #. certificate.
676 #: agent/trustlist.c:574
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
680 "certificates?"
681 msgstr ""
682 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
683 "användarcertifikat?"
684
685 #: agent/trustlist.c:583
686 msgid "Yes"
687 msgstr "Ja"
688
689 #: agent/trustlist.c:583
690 msgid "No"
691 msgstr "Nej"
692
693 #: agent/findkey.c:158
694 #, c-format
695 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
696 msgstr ""
697 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
698 "nu."
699
700 #: agent/findkey.c:174
701 #, c-format
702 msgid ""
703 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
704 "it now."
705 msgstr ""
706 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
707 "den nu."
708
709 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
710 msgid "Change passphrase"
711 msgstr "ändra lösenfras"
712
713 #: agent/findkey.c:196
714 msgid "I'll change it later"
715 msgstr "Jag ändrar den senare"
716
717 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
718 #: tools/gpgconf-comp.c:1641
719 #, c-format
720 msgid "error creating a pipe: %s\n"
721 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
722
723 # se förra kommentaren
724 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
725 #, c-format
726 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
727 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
728
729 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
730 #, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
733
734 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
735 #, c-format
736 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
737 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
738
739 #: common/exechelp.c:653
740 #, c-format
741 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
742 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
743
744 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
745 #, c-format
746 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
747 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
748
749 #: common/exechelp.c:704
750 #, c-format
751 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
752 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
753
754 #: common/exechelp.c:717
755 #, c-format
756 msgid "error running `%s': terminated\n"
757 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
758
759 #: common/http.c:1625
760 #, c-format
761 msgid "error creating socket: %s\n"
762 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
763
764 #: common/http.c:1669
765 msgid "host not found"
766 msgstr "värden hittades inte"
767
768 #: common/simple-pwquery.c:315
769 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
770 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
771
772 #: common/simple-pwquery.c:373
773 #, c-format
774 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
775 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
776
777 #: common/simple-pwquery.c:384
778 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
779 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
780
781 #: common/simple-pwquery.c:394
782 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
783 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
784
785 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
786 msgid "canceled by user\n"
787 msgstr "avbruten av användaren\n"
788
789 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
790 msgid "problem with the agent\n"
791 msgstr "problem med agenten\n"
792
793 #: common/sysutils.c:103
794 #, c-format
795 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
796 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
797
798 #: common/sysutils.c:198
799 #, c-format
800 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
801 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
802
803 # Extension är vad? FIXME
804 #: common/sysutils.c:230
805 #, c-format
806 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
807 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
808
809 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
810 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
811 msgid "yes"
812 msgstr "ja"
813
814 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
815 msgid "yY"
816 msgstr "jJ"
817
818 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
819 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
820 msgid "no"
821 msgstr "nej"
822
823 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
824 msgid "nN"
825 msgstr "nN"
826
827 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
828 #: common/yesno.c:72
829 msgid "quit"
830 msgstr "avsluta"
831
832 #: common/yesno.c:75
833 msgid "qQ"
834 msgstr "aA"
835
836 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
837 #: common/yesno.c:109
838 msgid "okay|okay"
839 msgstr "okay|okej|ok"
840
841 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
842 #: common/yesno.c:111
843 msgid "cancel|cancel"
844 msgstr "avbryt|stoppa"
845
846 #: common/yesno.c:112
847 msgid "oO"
848 msgstr "oO"
849
850 #: common/yesno.c:113
851 msgid "cC"
852 msgstr "aAsS"
853
854 #: common/miscellaneous.c:71
855 #, c-format
856 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
857 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
858
859 #: common/miscellaneous.c:74
860 #, c-format
861 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
862 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
863
864 #: g10/armor.c:379
865 #, c-format
866 msgid "armor: %s\n"
867 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
868
869 #: g10/armor.c:418
870 msgid "invalid armor header: "
871 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
872
873 #: g10/armor.c:429
874 msgid "armor header: "
875 msgstr "ASCII-skal: "
876
877 #: g10/armor.c:442
878 msgid "invalid clearsig header\n"
879 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
880
881 #: g10/armor.c:455
882 msgid "unknown armor header: "
883 msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
884
885 #: g10/armor.c:508
886 msgid "nested clear text signatures\n"
887 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
888
889 #: g10/armor.c:643
890 msgid "unexpected armor: "
891 msgstr "oväntat skal: "
892
893 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
894 #: g10/armor.c:655
895 msgid "invalid dash escaped line: "
896 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
897
898 # överhoppad eller hoppades över?
899 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
900 #, c-format
901 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
902 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
903
904 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
905 #: g10/armor.c:852
906 msgid "premature eof (no CRC)\n"
907 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
908
909 #: g10/armor.c:886
910 msgid "premature eof (in CRC)\n"
911 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
912
913 #: g10/armor.c:894
914 msgid "malformed CRC\n"
915 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
916
917 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
918 #, c-format
919 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
920 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
921
922 #: g10/armor.c:918
923 msgid "premature eof (in trailer)\n"
924 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
925
926 #: g10/armor.c:922
927 msgid "error in trailer line\n"
928 msgstr "fel i avslutande rad\n"
929
930 #: g10/armor.c:1233
931 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
932 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
933
934 #: g10/armor.c:1238
935 #, c-format
936 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
937 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
938
939 #: g10/armor.c:1242
940 msgid ""
941 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
942 msgstr ""
943 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
944 "detta\n"
945 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
946 "använts\n"
947
948 #: g10/build-packet.c:976
949 msgid ""
950 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
951 "an '='\n"
952 msgstr ""
953 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
954 "sluta med ett \"'=\"\n"
955
956 #: g10/build-packet.c:988
957 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
958 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
959
960 #: g10/build-packet.c:994
961 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
962 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
963
964 #: g10/build-packet.c:1012
965 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
966 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
967
968 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
969 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
970 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
971
972 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
973 msgid "not human readable"
974 msgstr "inte läsbart"
975
976 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
977 #, c-format
978 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
979 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
980
981 #: g10/card-util.c:67
982 #, c-format
983 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
984 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
985
986 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
987 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
988 msgid "can't do this in batch mode\n"
989 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
990
991 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
992 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
993 #: g10/keygen.c:1644
994 msgid "Your selection? "
995 msgstr "Vad väljer du? "
996
997 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
998 msgid "[not set]"
999 msgstr "[inte inställt]"
1000
1001 #: g10/card-util.c:415
1002 msgid "male"
1003 msgstr "man"
1004
1005 #: g10/card-util.c:416
1006 msgid "female"
1007 msgstr "kvinna"
1008
1009 #: g10/card-util.c:416
1010 msgid "unspecified"
1011 msgstr "ej angiven"
1012
1013 #: g10/card-util.c:443
1014 msgid "not forced"
1015 msgstr "inte tvingad"
1016
1017 #: g10/card-util.c:443
1018 msgid "forced"
1019 msgstr "tvingad"
1020
1021 #: g10/card-util.c:521
1022 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1023 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:523
1026 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1027 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
1028
1029 #: g10/card-util.c:525
1030 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1031 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:542
1034 msgid "Cardholder's surname: "
1035 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
1036
1037 #: g10/card-util.c:544
1038 msgid "Cardholder's given name: "
1039 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
1040
1041 #: g10/card-util.c:562
1042 #, c-format
1043 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1044 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:583
1047 msgid "URL to retrieve public key: "
1048 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
1049
1050 #: g10/card-util.c:591
1051 #, c-format
1052 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1053 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1056 #, c-format
1057 msgid "error reading `%s': %s\n"
1058 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:697
1061 msgid "Login data (account name): "
1062 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
1063
1064 #: g10/card-util.c:707
1065 #, c-format
1066 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1067 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
1068
1069 #: g10/card-util.c:766
1070 msgid "Private DO data: "
1071 msgstr "Privat DO-data: "
1072
1073 #: g10/card-util.c:776
1074 #, c-format
1075 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1076 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1077
1078 #: g10/card-util.c:796
1079 msgid "Language preferences: "
1080 msgstr "Språkinställningar: "
1081
1082 #: g10/card-util.c:804
1083 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1084 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
1085
1086 #: g10/card-util.c:813
1087 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1088 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:834
1091 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1092 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1093
1094 #: g10/card-util.c:848
1095 msgid "Error: invalid response.\n"
1096 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1097
1098 #: g10/card-util.c:869
1099 msgid "CA fingerprint: "
1100 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1101
1102 #: g10/card-util.c:892
1103 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1104 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1105
1106 #: g10/card-util.c:940
1107 #, c-format
1108 msgid "key operation not possible: %s\n"
1109 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1110
1111 #: g10/card-util.c:941
1112 msgid "not an OpenPGP card"
1113 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1114
1115 #: g10/card-util.c:950
1116 #, c-format
1117 msgid "error getting current key info: %s\n"
1118 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1034
1121 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1122 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1123
1124 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1125 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1126 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1127
1128 #: g10/card-util.c:1075
1129 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1130 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1131
1132 #: g10/card-util.c:1084
1133 #, c-format
1134 msgid ""
1135 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1136 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1137 "You should change them using the command --change-pin\n"
1138 msgstr ""
1139 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1140 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1141 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1142
1143 #: g10/card-util.c:1118
1144 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1145 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1146
1147 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1148 msgid "   (1) Signature key\n"
1149 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1150
1151 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1152 msgid "   (2) Encryption key\n"
1153 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1156 msgid "   (3) Authentication key\n"
1157 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1158
1159 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1160 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1161 msgid "Invalid selection.\n"
1162 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1194
1165 msgid "Please select where to store the key:\n"
1166 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1167
1168 #: g10/card-util.c:1229
1169 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1170 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1234
1173 msgid "secret parts of key are not available\n"
1174 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1175
1176 #: g10/card-util.c:1239
1177 msgid "secret key already stored on a card\n"
1178 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1179
1180 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1181 msgid "quit this menu"
1182 msgstr "avsluta denna meny"
1183
1184 #: g10/card-util.c:1309
1185 msgid "show admin commands"
1186 msgstr "visa administratörskommandon"
1187
1188 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1189 msgid "show this help"
1190 msgstr "visa denna hjälp"
1191
1192 #: g10/card-util.c:1312
1193 msgid "list all available data"
1194 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1195
1196 #: g10/card-util.c:1315
1197 msgid "change card holder's name"
1198 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1199
1200 #: g10/card-util.c:1316
1201 msgid "change URL to retrieve key"
1202 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1203
1204 #: g10/card-util.c:1317
1205 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1206 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1207
1208 #: g10/card-util.c:1318
1209 msgid "change the login name"
1210 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1211
1212 # originalet borde ha ett value
1213 #: g10/card-util.c:1319
1214 msgid "change the language preferences"
1215 msgstr "ändra språkinställningarna"
1216
1217 #: g10/card-util.c:1320
1218 msgid "change card holder's sex"
1219 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1220
1221 #: g10/card-util.c:1321
1222 msgid "change a CA fingerprint"
1223 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1224
1225 # den låter skum
1226 #: g10/card-util.c:1322
1227 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1228 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1229
1230 #: g10/card-util.c:1323
1231 msgid "generate new keys"
1232 msgstr "generera nya nycklar"
1233
1234 #: g10/card-util.c:1324
1235 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1236 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1237
1238 #: g10/card-util.c:1325
1239 msgid "verify the PIN and list all data"
1240 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1241
1242 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1243 msgid "Command> "
1244 msgstr "Kommando> "
1245
1246 #: g10/card-util.c:1483
1247 msgid "Admin-only command\n"
1248 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1249
1250 #: g10/card-util.c:1514
1251 msgid "Admin commands are allowed\n"
1252 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1253
1254 #: g10/card-util.c:1516
1255 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1256 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1257
1258 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1259 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1260 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
1261
1262 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1263 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1264 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1265
1266 # se förra kommentaren
1267 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3928 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1268 #, c-format
1269 msgid "can't open `%s'\n"
1270 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1271
1272 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1273 #: g10/revoke.c:226
1274 #, c-format
1275 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1276 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1277
1278 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2367 g10/keyserver.c:1733
1279 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1280 #, c-format
1281 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1282 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1283
1284 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1285 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1286 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1287
1288 #: g10/delkey.c:133
1289 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1290 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1291
1292 #: g10/delkey.c:145
1293 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1294 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1295
1296 #: g10/delkey.c:153
1297 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1298 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1299
1300 #: g10/delkey.c:163
1301 #, c-format
1302 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1303 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1304
1305 #: g10/delkey.c:173
1306 msgid "ownertrust information cleared\n"
1307 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1308
1309 #: g10/delkey.c:204
1310 #, c-format
1311 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1312 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1313
1314 #: g10/delkey.c:206
1315 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1316 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1317
1318 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1319 #, c-format
1320 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1321 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1322
1323 #: g10/encode.c:232
1324 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1325 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1326
1327 #: g10/encode.c:246
1328 #, c-format
1329 msgid "using cipher %s\n"
1330 msgstr "använder %s-chiffer\n"
1331
1332 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1333 #, c-format
1334 msgid "`%s' already compressed\n"
1335 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1336
1337 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1338 #, c-format
1339 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1340 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1341
1342 #: g10/encode.c:485
1343 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1344 msgstr ""
1345 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1346 "pgp2-läge\n"
1347
1348 #: g10/encode.c:510
1349 #, c-format
1350 msgid "reading from `%s'\n"
1351 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1352
1353 #: g10/encode.c:541
1354 msgid ""
1355 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1356 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1357
1358 #: g10/encode.c:559
1359 #, c-format
1360 msgid ""
1361 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1362 msgstr ""
1363 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1364 "mottagarinställningarna\n"
1365
1366 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1370 "preferences\n"
1371 msgstr ""
1372 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1373 "mottagarinställningarna\n"
1374
1375 #: g10/encode.c:751
1376 #, c-format
1377 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1378 msgstr ""
1379 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1380
1381 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1382 #, c-format
1383 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1384 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1385
1386 #: g10/encode.c:848
1387 #, c-format
1388 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1389 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1390
1391 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1392 #, c-format
1393 msgid "%s encrypted data\n"
1394 msgstr "%s-krypterad data\n"
1395
1396 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1397 #, c-format
1398 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1399 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1400
1401 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1402 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1403 msgid ""
1404 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1405 msgstr ""
1406 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1407 "i det symmetriska chiffret.\n"
1408
1409 #: g10/encr-data.c:144
1410 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1411 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1412
1413 #: g10/exec.c:49
1414 msgid "no remote program execution supported\n"
1415 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1416
1417 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1418 #: g10/exec.c:313
1419 msgid ""
1420 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1421 msgstr ""
1422 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1423 "inställningsfilen\n"
1424
1425 #: g10/exec.c:343
1426 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1427 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1428
1429 #: g10/exec.c:421
1430 #, c-format
1431 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1432 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1433
1434 #: g10/exec.c:424
1435 #, c-format
1436 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1437 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1438
1439 #: g10/exec.c:509
1440 #, c-format
1441 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1442 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1443
1444 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1445 msgid "unnatural exit of external program\n"
1446 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1447
1448 #: g10/exec.c:535
1449 msgid "unable to execute external program\n"
1450 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1451
1452 #: g10/exec.c:552
1453 #, c-format
1454 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1455 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1456
1457 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1458 #, c-format
1459 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1460 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1461
1462 #: g10/exec.c:609
1463 #, c-format
1464 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1465 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1466
1467 #: g10/export.c:61
1468 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1469 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1470
1471 #: g10/export.c:63
1472 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1473 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1474
1475 #: g10/export.c:65
1476 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1477 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1478
1479 #: g10/export.c:67
1480 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1481 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1482
1483 #: g10/export.c:69
1484 msgid "remove unusable parts from key during export"
1485 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1486
1487 #: g10/export.c:71
1488 msgid "remove as much as possible from key during export"
1489 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1490
1491 #: g10/export.c:73
1492 msgid "export keys in an S-expression based format"
1493 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1494
1495 #: g10/export.c:338
1496 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1497 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1498
1499 #: g10/export.c:367
1500 #, c-format
1501 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1502 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1503
1504 #: g10/export.c:375
1505 #, c-format
1506 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1507 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1508
1509 #: g10/export.c:386
1510 #, c-format
1511 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1512 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1513
1514 #: g10/export.c:537
1515 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1516 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1517
1518 #: g10/export.c:560
1519 #, c-format
1520 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1521 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1522
1523 #: g10/export.c:584
1524 #, c-format
1525 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1526 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1527
1528 #: g10/export.c:633
1529 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1530 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1531
1532 #: g10/getkey.c:151
1533 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1534 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1535
1536 #: g10/getkey.c:174
1537 msgid "[User ID not found]"
1538 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1539
1540 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1541 #: g10/getkey.c:1002
1542 #, c-format
1543 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1544 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1545
1546 #: g10/getkey.c:1834
1547 #, c-format
1548 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1549 msgstr ""
1550 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1551
1552 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1553 #, c-format
1554 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1555 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1556
1557 #: g10/getkey.c:2622
1558 #, c-format
1559 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1560 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1561
1562 #: g10/getkey.c:2669
1563 #, c-format
1564 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1565 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:243 tools/gpgconf.c:56
1568 msgid ""
1569 "@Commands:\n"
1570 " "
1571 msgstr ""
1572 "@Kommandon:\n"
1573 " "
1574
1575 #: g10/gpg.c:371
1576 msgid "|[file]|make a signature"
1577 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1578
1579 #: g10/gpg.c:372
1580 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1581 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1582
1583 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1584 msgid "make a detached signature"
1585 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1586
1587 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1588 msgid "encrypt data"
1589 msgstr "kryptera data"
1590
1591 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1592 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1593 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
1594
1595 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1596 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:250
1597 msgid "decrypt data (default)"
1598 msgstr "dekryptera data (standard)"
1599
1600 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
1601 msgid "verify a signature"
1602 msgstr "validera en signatur"
1603
1604 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:253
1605 msgid "list keys"
1606 msgstr "lista nycklar"
1607
1608 #: g10/gpg.c:384
1609 msgid "list keys and signatures"
1610 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1611
1612 #: g10/gpg.c:385
1613 msgid "list and check key signatures"
1614 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1615
1616 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:257
1617 msgid "list keys and fingerprints"
1618 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1619
1620 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:255
1621 msgid "list secret keys"
1622 msgstr "lista hemliga nycklar"
1623
1624 #: g10/gpg.c:388
1625 msgid "generate a new key pair"
1626 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1627
1628 #: g10/gpg.c:389
1629 msgid "remove keys from the public keyring"
1630 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1631
1632 #: g10/gpg.c:391
1633 msgid "remove keys from the secret keyring"
1634 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1635
1636 #: g10/gpg.c:392
1637 msgid "sign a key"
1638 msgstr "signera en nyckel"
1639
1640 #: g10/gpg.c:393
1641 msgid "sign a key locally"
1642 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1643
1644 #: g10/gpg.c:394
1645 msgid "sign or edit a key"
1646 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1647
1648 #: g10/gpg.c:395
1649 msgid "generate a revocation certificate"
1650 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1651
1652 #: g10/gpg.c:397
1653 msgid "export keys"
1654 msgstr "exportera nycklar"
1655
1656 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1657 msgid "export keys to a key server"
1658 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1659
1660 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:261
1661 msgid "import keys from a key server"
1662 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1663
1664 #: g10/gpg.c:401
1665 msgid "search for keys on a key server"
1666 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1667
1668 #: g10/gpg.c:403
1669 msgid "update all keys from a keyserver"
1670 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1671
1672 #: g10/gpg.c:407
1673 msgid "import/merge keys"
1674 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1675
1676 #: g10/gpg.c:410
1677 msgid "print the card status"
1678 msgstr "skriv ut kortstatus"
1679
1680 #: g10/gpg.c:411
1681 msgid "change data on a card"
1682 msgstr "ändra data på ett kort"
1683
1684 #: g10/gpg.c:412
1685 msgid "change a card's PIN"
1686 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1687
1688 #: g10/gpg.c:421
1689 msgid "update the trust database"
1690 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1691
1692 #: g10/gpg.c:428
1693 msgid "|algo [files]|print message digests"
1694 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1695
1696 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:265
1697 msgid "run in server mode"
1698 msgstr "kör i serverläge"
1699
1700 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1701 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:280
1702 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1703 msgid ""
1704 "@\n"
1705 "Options:\n"
1706 " "
1707 msgstr ""
1708 "@\n"
1709 "Flaggor:\n"
1710 " "
1711
1712 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:282
1713 msgid "create ascii armored output"
1714 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1715
1716 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:294
1717 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1718 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1719
1720 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:332
1721 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1722 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1723
1724 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:335
1725 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1726 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1727
1728 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:337
1729 msgid "use canonical text mode"
1730 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1731
1732 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:340
1733 #, fuzzy
1734 msgid "|FILE|write output to FILE"
1735 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
1736
1737 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:351 tools/gpgconf.c:74
1738 msgid "do not make any changes"
1739 msgstr "gör inga ändringar"
1740
1741 #: g10/gpg.c:482
1742 msgid "prompt before overwriting"
1743 msgstr "fråga innan överskrivning"
1744
1745 #: g10/gpg.c:525
1746 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1747 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1748
1749 #: g10/gpg.c:526
1750 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1751 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1752
1753 # inställningar istället för flaggor?
1754 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1755 #: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:399
1756 msgid ""
1757 "@\n"
1758 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1759 msgstr ""
1760 "@\n"
1761 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:558 sm/gpgsm.c:402
1764 msgid ""
1765 "@\n"
1766 "Examples:\n"
1767 "\n"
1768 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1769 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1770 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1771 " --list-keys [names]        show keys\n"
1772 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1773 msgstr ""
1774 "@\n"
1775 "Exempel:\n"
1776 "\n"
1777 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1778 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1779 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1780 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1781 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
1784 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1785 msgstr ""
1786 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1787 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1788
1789 #: g10/gpg.c:770
1790 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1791 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1792
1793 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1794 #: g10/gpg.c:773
1795 msgid ""
1796 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1797 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1798 "default operation depends on the input data\n"
1799 msgstr ""
1800 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1801 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1802 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:581
1805 msgid ""
1806 "\n"
1807 "Supported algorithms:\n"
1808 msgstr ""
1809 "\n"
1810 "Algoritmer som stöds:\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:787
1813 msgid "Pubkey: "
1814 msgstr "Publik nyckel: "
1815
1816 #: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
1817 msgid "Cipher: "
1818 msgstr "Chiffer: "
1819
1820 #: g10/gpg.c:801
1821 msgid "Hash: "
1822 msgstr "Kontrollsumma: "
1823
1824 #: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2365
1825 msgid "Compression: "
1826 msgstr "Komprimering: "
1827
1828 #: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:601
1829 msgid "Used libraries:"
1830 msgstr "Använda bibliotek:"
1831
1832 #: g10/gpg.c:923
1833 msgid "usage: gpg [options] "
1834 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1835
1836 #: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:766
1837 msgid "conflicting commands\n"
1838 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1839
1840 # Vad betyder detta?
1841 #: g10/gpg.c:1111
1842 #, c-format
1843 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1844 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1308
1847 #, c-format
1848 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1849 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:1311
1852 #, c-format
1853 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1854 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:1314
1857 #, c-format
1858 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1859 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:1320
1862 #, c-format
1863 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1864 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:1323
1867 #, c-format
1868 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1869 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1870
1871 # Extension är vad? FIXME
1872 #: g10/gpg.c:1326
1873 #, c-format
1874 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1875 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:1332
1878 #, c-format
1879 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1880 msgstr ""
1881 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1882
1883 #: g10/gpg.c:1335
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1887 msgstr ""
1888 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1889 "s\"\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:1338
1892 #, c-format
1893 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1894 msgstr ""
1895 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:1344
1898 #, c-format
1899 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1900 msgstr ""
1901 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1902
1903 #: g10/gpg.c:1347
1904 #, c-format
1905 msgid ""
1906 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1907 msgstr ""
1908 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1909 "\"%s\"\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:1350
1912 #, c-format
1913 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1914 msgstr ""
1915 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:1493
1918 #, c-format
1919 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1920 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:1588
1923 msgid "display photo IDs during key listings"
1924 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1590
1927 msgid "show policy URLs during signature listings"
1928 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1929
1930 #: g10/gpg.c:1592
1931 msgid "show all notations during signature listings"
1932 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1933
1934 #: g10/gpg.c:1594
1935 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1936 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1937
1938 #: g10/gpg.c:1598
1939 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1940 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1941
1942 #: g10/gpg.c:1600
1943 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1944 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1945
1946 #: g10/gpg.c:1602
1947 msgid "show user ID validity during key listings"
1948 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1949
1950 #: g10/gpg.c:1604
1951 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1952 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1953
1954 #: g10/gpg.c:1606
1955 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1956 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1957
1958 #: g10/gpg.c:1608
1959 msgid "show the keyring name in key listings"
1960 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1961
1962 #: g10/gpg.c:1610
1963 msgid "show expiration dates during signature listings"
1964 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1965
1966 #: g10/gpg.c:1873
1967 #, c-format
1968 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1969 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2028
1972 #, c-format
1973 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1974 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1975
1976 #: g10/gpg.c:2288 g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2964
1977 #, c-format
1978 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1979 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2469 g10/gpg.c:2481
1982 #, c-format
1983 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1984 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2563
1987 #, c-format
1988 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1989 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2586 g10/gpg.c:2781 g10/keyedit.c:4084
1992 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1993 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:2598
1996 #, c-format
1997 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1998 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:2601
2001 msgid "invalid keyserver options\n"
2002 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2003
2004 #: g10/gpg.c:2608
2005 #, c-format
2006 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2007 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:2611
2010 msgid "invalid import options\n"
2011 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2618
2014 #, c-format
2015 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2016 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2621
2019 msgid "invalid export options\n"
2020 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2628
2023 #, c-format
2024 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2025 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2631
2028 msgid "invalid list options\n"
2029 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2639
2032 msgid "display photo IDs during signature verification"
2033 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
2034
2035 #: g10/gpg.c:2641
2036 msgid "show policy URLs during signature verification"
2037 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
2038
2039 #: g10/gpg.c:2643
2040 msgid "show all notations during signature verification"
2041 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
2042
2043 #: g10/gpg.c:2645
2044 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2045 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
2046
2047 #: g10/gpg.c:2649
2048 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2049 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
2050
2051 #: g10/gpg.c:2651
2052 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2053 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
2054
2055 #: g10/gpg.c:2653
2056 msgid "show user ID validity during signature verification"
2057 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2655
2060 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2061 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
2062
2063 #: g10/gpg.c:2657
2064 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2065 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
2066
2067 #: g10/gpg.c:2659
2068 msgid "validate signatures with PKA data"
2069 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
2070
2071 #: g10/gpg.c:2661
2072 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2073 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
2074
2075 #: g10/gpg.c:2668
2076 #, c-format
2077 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2078 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:2671
2081 msgid "invalid verify options\n"
2082 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2678
2085 #, c-format
2086 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2087 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2852
2090 #, c-format
2091 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2092 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:2855
2095 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2096 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2097
2098 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2099 #: g10/gpg.c:2941 sm/gpgsm.c:1352
2100 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2101 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:2945
2104 #, c-format
2105 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2106 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:2954
2109 #, c-format
2110 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2111 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:2957
2114 #, c-format
2115 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2116 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:2972
2119 #, c-format
2120 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2121 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:2986
2124 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2125 msgstr ""
2126 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2127 "i --pgp2-läge\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:2992
2130 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2131 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:2998
2134 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2135 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2136
2137 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2138 #: g10/gpg.c:3011
2139 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2140 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3077 g10/gpg.c:3101 sm/gpgsm.c:1424
2143 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2144 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3083 g10/gpg.c:3107 sm/gpgsm.c:1432
2147 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2148 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3089
2151 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2152 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3095
2155 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2156 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2157
2158 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2159 #: g10/gpg.c:3110
2160 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2161 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2162
2163 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2164 #: g10/gpg.c:3112
2165 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2166 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2167
2168 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2169 #: g10/gpg.c:3114
2170 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2171 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2172
2173 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2174 #: g10/gpg.c:3116
2175 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2176 msgstr ""
2177 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2178
2179 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2180 #: g10/gpg.c:3118
2181 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2182 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2183
2184 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2185 #: g10/gpg.c:3121
2186 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2187 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3125
2190 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2191 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3132
2194 msgid "invalid default preferences\n"
2195 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2196
2197 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2198 #: g10/gpg.c:3141
2199 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2200 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3145
2203 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2204 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3149
2207 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2208 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3182
2211 #, c-format
2212 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2213 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3229
2216 #, c-format
2217 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2218 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3234
2221 #, c-format
2222 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2223 msgstr ""
2224 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3239
2227 #, c-format
2228 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2229 msgstr ""
2230 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3331
2233 #, c-format
2234 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2235 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3342
2238 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2239 msgstr ""
2240 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3363
2243 msgid "--store [filename]"
2244 msgstr "--store [filnamn]"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3370
2247 msgid "--symmetric [filename]"
2248 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2249
2250 #: g10/gpg.c:3372
2251 #, c-format
2252 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2253 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:3382
2256 msgid "--encrypt [filename]"
2257 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2258
2259 #: g10/gpg.c:3395
2260 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2261 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2262
2263 #: g10/gpg.c:3397
2264 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2265 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:3400
2268 #, c-format
2269 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2270 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3418
2273 msgid "--sign [filename]"
2274 msgstr "--sign [filnamn]"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3431
2277 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2278 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3446
2281 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2282 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3448
2285 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2286 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:3451
2289 #, c-format
2290 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2291 msgstr ""
2292 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3471
2295 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2296 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2297
2298 #: g10/gpg.c:3480
2299 msgid "--clearsign [filename]"
2300 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2301
2302 #: g10/gpg.c:3505
2303 msgid "--decrypt [filename]"
2304 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2305
2306 #: g10/gpg.c:3513
2307 msgid "--sign-key user-id"
2308 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2309
2310 #: g10/gpg.c:3517
2311 msgid "--lsign-key user-id"
2312 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3538
2315 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2316 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3623
2319 #, c-format
2320 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2321 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:3625
2324 #, c-format
2325 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2326 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3627
2329 #, c-format
2330 msgid "key export failed: %s\n"
2331 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3638
2334 #, c-format
2335 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2336 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2337
2338 #: g10/gpg.c:3648
2339 #, c-format
2340 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2341 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:3699
2344 #, c-format
2345 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2346 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2347
2348 #: g10/gpg.c:3707
2349 #, c-format
2350 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2351 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3797
2354 #, c-format
2355 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2356 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3914
2359 msgid "[filename]"
2360 msgstr "[filnamn]"
2361
2362 #: g10/gpg.c:3918
2363 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2364 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2365
2366 #: g10/gpg.c:4230
2367 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2368 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2369
2370 #: g10/gpg.c:4232
2371 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2372 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:4265
2375 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2376 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2377
2378 #: g10/gpgv.c:72
2379 msgid "take the keys from this keyring"
2380 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2381
2382 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2383 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2384 # Krav från RIPE.
2385 #: g10/gpgv.c:74
2386 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2387 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2388
2389 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:374
2390 msgid "|FD|write status info to this FD"
2391 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2392
2393 #: g10/gpgv.c:99
2394 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2395 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2396
2397 #: g10/gpgv.c:102
2398 msgid ""
2399 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2400 "Check signatures against known trusted keys\n"
2401 msgstr ""
2402 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2403 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2404
2405 #: g10/helptext.c:49
2406 msgid ""
2407 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2408 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2409 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2410 msgstr ""
2411 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2412 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2413 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2414 "nätet av certifikat."
2415
2416 #: g10/helptext.c:55
2417 msgid ""
2418 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2419 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2420 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2421 "ultimately trusted\n"
2422 msgstr ""
2423 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2424 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2425 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2426 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2427
2428 #: g10/helptext.c:62
2429 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2430 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2431
2432 #: g10/helptext.c:66
2433 msgid ""
2434 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2435 msgstr ""
2436 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2437
2438 #: g10/helptext.c:70
2439 msgid ""
2440 "Select the algorithm to use.\n"
2441 "\n"
2442 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2443 "for signatures.\n"
2444 "\n"
2445 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2446 "\n"
2447 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2448 "\n"
2449 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2450 msgstr ""
2451 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2452 "\n"
2453 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2454 "användas för signaturer.\n"
2455 "\n"
2456 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2457 "\n"
2458 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2459 "\n"
2460 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
2461 "signera."
2462
2463 #: g10/helptext.c:84
2464 msgid ""
2465 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2466 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2467 "Please consult your security expert first."
2468 msgstr ""
2469 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2470 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2471 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2472
2473 #: g10/helptext.c:91
2474 msgid "Enter the size of the key"
2475 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2476
2477 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2478 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2479 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2480 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2481
2482 #: g10/helptext.c:105
2483 msgid ""
2484 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2485 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2486 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2487 "the given value as an interval."
2488 msgstr ""
2489 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2490 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2491 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2492 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2493
2494 #: g10/helptext.c:117
2495 msgid "Enter the name of the key holder"
2496 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2497
2498 #: g10/helptext.c:122
2499 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2500 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2501
2502 #: g10/helptext.c:126
2503 msgid "Please enter an optional comment"
2504 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2505
2506 #: g10/helptext.c:131
2507 msgid ""
2508 "N  to change the name.\n"
2509 "C  to change the comment.\n"
2510 "E  to change the email address.\n"
2511 "O  to continue with key generation.\n"
2512 "Q  to to quit the key generation."
2513 msgstr ""
2514 "N  för att ändra namnet.\n"
2515 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2516 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2517 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2518 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2519
2520 #: g10/helptext.c:140
2521 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2522 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2523
2524 #: g10/helptext.c:148
2525 msgid ""
2526 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2527 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2528 "know how carefully you verified this.\n"
2529 "\n"
2530 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2531 "the\n"
2532 "    key.\n"
2533 "\n"
2534 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2535 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2536 "for\n"
2537 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2538 "user.\n"
2539 "\n"
2540 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2541 "could\n"
2542 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2543 "the\n"
2544 "    key against a photo ID.\n"
2545 "\n"
2546 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2547 "could\n"
2548 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2549 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2550 "a\n"
2551 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2552 "the\n"
2553 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2554 "exchange\n"
2555 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2556 "\n"
2557 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2558 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2559 "\"\n"
2560 "mean to you when you sign other keys.\n"
2561 "\n"
2562 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2563 msgstr ""
2564 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
2565 "kontrollera att nyckeln\n"
2566 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
2567 "viktigt för andra att\n"
2568 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2569 "\n"
2570 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
2571 "nyckeln.\n"
2572 "\n"
2573 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2574 "det\n"
2575 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2576 "användbartför\n"
2577 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2578 "pseudonym.\n"
2579 "\n"
2580 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2581 "att\n"
2582 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
2583 "för nyckeln\n"
2584 "    mot en fotolegitimation.\n"
2585 "\n"
2586 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2587 "Detta kan\n"
2588 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2589 "nyckelinnehavaren\n"
2590 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2591 "identitetsdokument\n"
2592 "a\n"
2593 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2594 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
2595 "kontrollerade att\n"
2596 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
2597 "tillhör\n"
2598 "    nyckelinnehavaren.\n"
2599 "\n"
2600 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2601 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2602 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2603 "\n"
2604 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2605
2606 # felstavat original meddelat till Werner.
2607 #: g10/helptext.c:186
2608 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2609 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2610
2611 #: g10/helptext.c:190
2612 msgid ""
2613 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2614 "All certificates are then also lost!"
2615 msgstr ""
2616 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2617 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2618
2619 #: g10/helptext.c:195
2620 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2621 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2622
2623 #: g10/helptext.c:200
2624 msgid ""
2625 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2626 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2627 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2628 msgstr ""
2629 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2630 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2631 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2632 "certifierad av denna nyckel."
2633
2634 #: g10/helptext.c:205
2635 msgid ""
2636 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2637 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2638 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2639 "a trust connection through another already certified key."
2640 msgstr ""
2641 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2642 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2643 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2644 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2645
2646 #: g10/helptext.c:211
2647 msgid ""
2648 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2649 "your keyring."
2650 msgstr ""
2651 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2652 "din nyckelring."
2653
2654 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2655 #: g10/helptext.c:215
2656 msgid ""
2657 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2658 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2659 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2660 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2661 "a second one is available."
2662 msgstr ""
2663 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2664 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2665 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2666 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2667 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2668
2669 #: g10/helptext.c:223
2670 msgid ""
2671 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2672 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2673 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2674 msgstr ""
2675 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
2676 "valda)\n"
2677 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2678 "påverkade\n"
2679 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2680
2681 #: g10/helptext.c:230
2682 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2683 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2684
2685 #: g10/helptext.c:236
2686 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2687 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2688
2689 # # felstavat/ologiskt original
2690 #: g10/helptext.c:240
2691 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2692 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2693
2694 #: g10/helptext.c:245
2695 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2696 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2697
2698 #: g10/helptext.c:250
2699 msgid ""
2700 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2701 "file (which is shown in brackets) will be used."
2702 msgstr ""
2703 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2704 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2705
2706 #: g10/helptext.c:256
2707 msgid ""
2708 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2709 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2710 "  \"Key has been compromised\"\n"
2711 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2712 "      got access to your secret key.\n"
2713 "  \"Key is superseded\"\n"
2714 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2715 "  \"Key is no longer used\"\n"
2716 "      Use this if you have retired this key.\n"
2717 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2718 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2719 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2720 msgstr ""
2721 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2722 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2723 "  \"Nyckeln har blivit komprometterad\"\n"
2724 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
2725 "personer\n"
2726 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2727 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2728 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2729 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2730 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2731 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2732 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2733 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2734 "     är ogiltig.\n"
2735
2736 #: g10/helptext.c:272
2737 msgid ""
2738 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2739 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2740 "An empty line ends the text.\n"
2741 msgstr ""
2742 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2743 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2744 "och koncis.\n"
2745 "En tom rad avslutar texten.\n"
2746
2747 #: g10/helptext.c:287
2748 msgid "No help available"
2749 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2750
2751 #: g10/helptext.c:295
2752 #, c-format
2753 msgid "No help available for `%s'"
2754 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2755
2756 #: g10/import.c:94
2757 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2758 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2759
2760 #: g10/import.c:96
2761 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2762 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2763
2764 #: g10/import.c:98
2765 msgid "do not update the trustdb after import"
2766 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2767
2768 #: g10/import.c:100
2769 msgid "create a public key when importing a secret key"
2770 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2771
2772 #: g10/import.c:102
2773 msgid "only accept updates to existing keys"
2774 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2775
2776 #: g10/import.c:104
2777 msgid "remove unusable parts from key after import"
2778 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2779
2780 #: g10/import.c:106
2781 msgid "remove as much as possible from key after import"
2782 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2783
2784 #: g10/import.c:269
2785 #, c-format
2786 msgid "skipping block of type %d\n"
2787 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2788
2789 #: g10/import.c:278
2790 #, c-format
2791 msgid "%lu keys processed so far\n"
2792 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2793
2794 #: g10/import.c:295
2795 #, c-format
2796 msgid "Total number processed: %lu\n"
2797 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:297
2800 #, c-format
2801 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2802 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:300
2805 #, c-format
2806 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2807 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2810 #, c-format
2811 msgid "              imported: %lu"
2812 msgstr "                    importerade: %lu"
2813
2814 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2815 #, c-format
2816 msgid "             unchanged: %lu\n"
2817 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:310
2820 #, c-format
2821 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2822 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:312
2825 #, c-format
2826 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2827 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2828
2829 #: g10/import.c:314
2830 #, c-format
2831 msgid "        new signatures: %lu\n"
2832 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2833
2834 #: g10/import.c:316
2835 #, c-format
2836 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2837 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2838
2839 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2840 #, c-format
2841 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2842 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2843
2844 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2845 #, c-format
2846 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2847 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2848
2849 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2850 #, c-format
2851 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2852 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2853
2854 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2855 #, c-format
2856 msgid "          not imported: %lu\n"
2857 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2858
2859 #: g10/import.c:326
2860 #, c-format
2861 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2862 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2863
2864 #: g10/import.c:328
2865 #, c-format
2866 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2867 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2868
2869 #: g10/import.c:569
2870 #, c-format
2871 msgid ""
2872 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2873 "algorithms on these user IDs:\n"
2874 msgstr ""
2875 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2876 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2877
2878 #: g10/import.c:610
2879 #, c-format
2880 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2881 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2882
2883 #: g10/import.c:625
2884 #, c-format
2885 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2886 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2887
2888 #: g10/import.c:637
2889 #, c-format
2890 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2891 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2892
2893 #: g10/import.c:650
2894 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2895 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2896
2897 #: g10/import.c:652
2898 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2899 msgstr ""
2900 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2901 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2902
2903 #: g10/import.c:676
2904 #, c-format
2905 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2906 msgstr ""
2907 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2908
2909 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: no user ID\n"
2912 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2913
2914 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2915 #: g10/import.c:755
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2918 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2919
2920 # vad innebär fnutten i slutet?
2921 #: g10/import.c:770
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2924 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2925
2926 #: g10/import.c:776
2927 #, c-format
2928 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2929 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2930
2931 #: g10/import.c:778
2932 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2933 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2934
2935 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2938 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2939
2940 #: g10/import.c:794
2941 #, c-format
2942 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2943 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2944
2945 #: g10/import.c:803
2946 #, c-format
2947 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2948 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2949
2950 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2951 #, c-format
2952 msgid "writing to `%s'\n"
2953 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2954
2955 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2956 #: g10/import.c:2381 g10/import.c:2403
2957 #, c-format
2958 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2959 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2960
2961 # fixme: I appended the %s -wk
2962 #: g10/import.c:831
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2965 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2966
2967 #: g10/import.c:855
2968 #, c-format
2969 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2970 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2971
2972 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2973 #, c-format
2974 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2975 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2976
2977 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2978 #, c-format
2979 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2980 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2981
2982 #: g10/import.c:917
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2985 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2986
2987 #: g10/import.c:920
2988 #, c-format
2989 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2990 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2991
2992 #: g10/import.c:923
2993 #, c-format
2994 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2995 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2996
2997 #: g10/import.c:926
2998 #, c-format
2999 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3000 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
3001
3002 #: g10/import.c:929
3003 #, c-format
3004 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3005 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
3006
3007 #: g10/import.c:932
3008 #, c-format
3009 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3010 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
3011
3012 #: g10/import.c:935
3013 #, c-format
3014 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3015 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
3016
3017 #: g10/import.c:938
3018 #, c-format
3019 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3020 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
3021
3022 #: g10/import.c:941
3023 #, c-format
3024 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3025 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
3026
3027 #: g10/import.c:944
3028 #, c-format
3029 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3030 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
3031
3032 #: g10/import.c:967
3033 #, c-format
3034 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3035 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1130
3038 #, c-format
3039 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3040 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1141
3043 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3044 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
3045
3046 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2396
3047 #, c-format
3048 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3049 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1169
3052 #, c-format
3053 msgid "key %s: secret key imported\n"
3054 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1199
3057 #, c-format
3058 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3059 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1209
3062 #, c-format
3063 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3064 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1239
3067 #, c-format
3068 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3069 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1282
3072 #, c-format
3073 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3074 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1314
3077 #, c-format
3078 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3079 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1380
3082 #, c-format
3083 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3084 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
3085
3086 # fixme: I appended the %s -wk
3087 #: g10/import.c:1395
3088 #, c-format
3089 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3090 msgstr ""
3091 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
3092 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1397
3095 #, c-format
3096 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3097 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3098
3099 #: g10/import.c:1415
3100 #, c-format
3101 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3102 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3105 #, c-format
3106 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3107 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1428
3110 #, c-format
3111 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3112 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1443
3115 #, c-format
3116 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3117 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1465
3120 #, c-format
3121 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3122 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3123
3124 #: g10/import.c:1478
3125 #, c-format
3126 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3127 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3128
3129 #: g10/import.c:1493
3130 #, c-format
3131 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3132 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3133
3134 #: g10/import.c:1535
3135 #, c-format
3136 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3137 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1556
3140 #, c-format
3141 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3142 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3143
3144 #: g10/import.c:1583
3145 #, c-format
3146 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3147 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3148
3149 #: g10/import.c:1593
3150 #, c-format
3151 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3152 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3153
3154 # nyckeln eller certifikatet??
3155 #: g10/import.c:1610
3156 #, c-format
3157 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3158 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3159
3160 #: g10/import.c:1624
3161 #, c-format
3162 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3163 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3164
3165 # nyckeln eller klassen?
3166 #: g10/import.c:1632
3167 #, c-format
3168 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3169 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3170
3171 #: g10/import.c:1744
3172 #, c-format
3173 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3174 msgstr ""
3175 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1806
3178 #, c-format
3179 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3180 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3181
3182 #: g10/import.c:1820
3183 #, c-format
3184 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3185 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3186
3187 #: g10/import.c:1879
3188 #, c-format
3189 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3190 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3191
3192 #: g10/import.c:1913
3193 #, c-format
3194 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3195 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3196
3197 #: g10/import.c:2302
3198 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3199 msgstr ""
3200 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3201
3202 #: g10/import.c:2310
3203 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3204 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3205
3206 #: g10/import.c:2312
3207 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3208 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3209
3210 #: g10/keydb.c:168
3211 #, c-format
3212 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3213 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3214
3215 #: g10/keydb.c:174
3216 #, c-format
3217 msgid "keyring `%s' created\n"
3218 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3219
3220 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3221 #, c-format
3222 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3223 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3224
3225 #: g10/keydb.c:697
3226 #, c-format
3227 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3228 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:265
3231 msgid "[revocation]"
3232 msgstr "[spärr]"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:266
3235 msgid "[self-signature]"
3236 msgstr "[självsignatur]"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3239 msgid "1 bad signature\n"
3240 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3243 #, c-format
3244 msgid "%d bad signatures\n"
3245 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3248 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3249 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3252 #, c-format
3253 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3254 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3257 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3258 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3261 #, c-format
3262 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3263 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:356
3266 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3267 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:358
3270 #, c-format
3271 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3272 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3275 msgid ""
3276 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3277 "keys\n"
3278 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3279 "etc.)\n"
3280 msgstr ""
3281 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3282 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3283 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3286 #, c-format
3287 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3288 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3291 #, c-format
3292 msgid "  %d = I trust fully\n"
3293 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:438
3296 msgid ""
3297 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3298 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3299 "trust signatures on your behalf.\n"
3300 msgstr ""
3301 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3302 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3303 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:454
3306 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3307 msgstr ""
3308 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:598
3311 #, c-format
3312 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3313 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3314
3315 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3316 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3317 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3318 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3321 #: g10/keyedit.c:1759
3322 msgid "  Unable to sign.\n"
3323 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:626
3326 #, c-format
3327 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3328 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3329
3330 #: g10/keyedit.c:654
3331 #, c-format
3332 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3333 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3334
3335 #: g10/keyedit.c:682
3336 #, c-format
3337 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3338 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:684
3341 msgid "Sign it? (y/N) "
3342 msgstr "Signera den? (j/N) "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:706
3345 #, c-format
3346 msgid ""
3347 "The self-signature on \"%s\"\n"
3348 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3349 msgstr ""
3350 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3351 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:715
3354 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3355 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:729
3358 #, c-format
3359 msgid ""
3360 "Your current signature on \"%s\"\n"
3361 "has expired.\n"
3362 msgstr ""
3363 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3364 "har gått ut.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:733
3367 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3368 msgstr ""
3369 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3370 "n) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:754
3373 #, c-format
3374 msgid ""
3375 "Your current signature on \"%s\"\n"
3376 "is a local signature.\n"
3377 msgstr ""
3378 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3379 "är en lokal signatur.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:758
3382 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3383 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3384
3385 #: g10/keyedit.c:779
3386 #, c-format
3387 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3388 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:782
3391 #, c-format
3392 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3393 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:787
3396 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3397 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:809
3400 #, c-format
3401 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3402 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:824
3405 msgid "This key has expired!"
3406 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:842
3409 #, c-format
3410 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3411 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:848
3414 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3415 msgstr ""
3416 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:888
3419 msgid ""
3420 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3421 "mode.\n"
3422 msgstr ""
3423 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3424 "läge\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:890
3427 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3428 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:915
3431 msgid ""
3432 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3433 "belongs\n"
3434 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3435 msgstr ""
3436 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3437 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:920
3440 #, c-format
3441 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3442 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:922
3445 #, c-format
3446 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3447 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:924
3450 #, c-format
3451 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3452 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:926
3455 #, c-format
3456 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3457 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:932
3460 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3461 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:956
3464 #, c-format
3465 msgid ""
3466 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3467 "key \"%s\" (%s)\n"
3468 msgstr ""
3469 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3470 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:963
3473 msgid "This will be a self-signature.\n"
3474 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:969
3477 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3478 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:977
3481 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3482 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:987
3485 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3486 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:994
3489 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3490 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1001
3493 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3494 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1006
3497 msgid "I have checked this key casually.\n"
3498 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1011
3501 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3502 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1021
3505 msgid "Really sign? (y/N) "
3506 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3509 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:316
3510 #, c-format
3511 msgid "signing failed: %s\n"
3512 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1131
3515 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3516 msgstr ""
3517 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3518 "att ändra.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3521 msgid "This key is not protected.\n"
3522 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3525 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3526 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3529 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3530 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3533 msgid "Key is protected.\n"
3534 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1178
3537 #, c-format
3538 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3539 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1184
3542 msgid ""
3543 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3544 "\n"
3545 msgstr ""
3546 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3547 "\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3550 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3551 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1204
3554 msgid ""
3555 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3556 "\n"
3557 msgstr ""
3558 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3559 "\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1207
3562 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3563 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1278
3566 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3567 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1364
3570 msgid "save and quit"
3571 msgstr "spara och avsluta"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1367
3574 msgid "show key fingerprint"
3575 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:1368
3578 msgid "list key and user IDs"
3579 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1370
3582 msgid "select user ID N"
3583 msgstr "välj användaridentiteten N"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1371
3586 msgid "select subkey N"
3587 msgstr "välj undernyckel N"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1372
3590 msgid "check signatures"
3591 msgstr "kontrollera signaturer"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1377
3594 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3595 msgstr ""
3596 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1382
3599 msgid "sign selected user IDs locally"
3600 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1384
3603 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3604 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1386
3607 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3608 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1390
3611 msgid "add a user ID"
3612 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1392
3615 msgid "add a photo ID"
3616 msgstr "lägg till ett foto-id"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1394
3619 msgid "delete selected user IDs"
3620 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1399
3623 msgid "add a subkey"
3624 msgstr "lägg till en undernyckel"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1403
3627 msgid "add a key to a smartcard"
3628 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1405
3631 msgid "move a key to a smartcard"
3632 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1407
3635 msgid "move a backup key to a smartcard"
3636 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1411
3639 msgid "delete selected subkeys"
3640 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1413
3643 msgid "add a revocation key"
3644 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1415
3647 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3648 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1417
3651 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3652 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1419
3655 msgid "flag the selected user ID as primary"
3656 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1421
3659 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3660 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1424
3663 msgid "list preferences (expert)"
3664 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1426
3667 msgid "list preferences (verbose)"
3668 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1428
3671 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3672 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1433
3675 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3676 msgstr ""
3677 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1435
3680 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3681 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1437
3684 msgid "change the passphrase"
3685 msgstr "ändra lösenfrasen"
3686
3687 # originalet borde ha ett value
3688 #: g10/keyedit.c:1441
3689 msgid "change the ownertrust"
3690 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1443
3693 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3694 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1445
3697 msgid "revoke selected user IDs"
3698 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1450
3701 msgid "revoke key or selected subkeys"
3702 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1451
3705 msgid "enable key"
3706 msgstr "aktivera nyckel"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1452
3709 msgid "disable key"
3710 msgstr "inaktivera nyckel"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1453
3713 msgid "show selected photo IDs"
3714 msgstr "visa valda foto-id:n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1455
3717 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3718 msgstr ""
3719 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3720 "signaturer från nyckeln"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1457
3723 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3724 msgstr ""
3725 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3726 "nyckeln"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1579
3729 #, c-format
3730 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3731 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1597
3734 msgid "Secret key is available.\n"
3735 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1680
3738 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3739 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1688
3742 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3743 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1707
3746 msgid ""
3747 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3748 "(lsign),\n"
3749 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3750 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3751 msgstr ""
3752 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3753 "(lsign),\n"
3754 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3755 "signaturer\n"
3756 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1747
3759 msgid "Key is revoked."
3760 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1766
3763 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3764 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1773
3767 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3768 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1782
3771 #, c-format
3772 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3773 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1805
3776 #, c-format
3777 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3778 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3781 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3782 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1829
3785 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3786 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1831
3789 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3790 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1832
3793 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3794 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:1882
3797 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3798 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1894
3801 msgid "You must select exactly one key.\n"
3802 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:1922
3805 msgid "Command expects a filename argument\n"
3806 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:1936
3809 #, c-format
3810 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3811 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1953
3814 #, c-format
3815 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3816 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1977
3819 msgid "You must select at least one key.\n"
3820 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:1980
3823 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3824 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1981
3827 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3828 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2016
3831 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3832 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2017
3835 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3836 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3837
3838 #: g10/keyedit.c:2035
3839 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3840 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2046
3843 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3844 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2048
3847 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3848 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2098
3851 msgid ""
3852 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3853 msgstr ""
3854 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3855 "tillhandahåller\n"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2140
3858 msgid "Set preference list to:\n"
3859 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2146
3862 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3863 msgstr ""
3864 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3865 "(j/N) "
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2148
3868 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3869 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2216
3872 msgid "Save changes? (y/N) "
3873 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2219
3876 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3877 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2229
3880 #, c-format
3881 msgid "update failed: %s\n"
3882 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2236
3885 #, c-format
3886 msgid "update secret failed: %s\n"
3887 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2243
3890 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3891 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:2343
3894 msgid "Digest: "
3895 msgstr "Sammandrag: "
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2394
3898 msgid "Features: "
3899 msgstr "Funktioner: "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2405
3902 msgid "Keyserver no-modify"
3903 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3906 msgid "Preferred keyserver: "
3907 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3910 msgid "Notations: "
3911 msgstr "Notationer: "
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2639
3914 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3915 msgstr ""
3916 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3917 "typ.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:2698
3920 #, c-format
3921 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3922 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:2719
3925 #, c-format
3926 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3927 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2725
3930 msgid "(sensitive)"
3931 msgstr "(känsligt)"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3934 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3935 #, c-format
3936 msgid "created: %s"
3937 msgstr "skapat: %s"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3940 #, c-format
3941 msgid "revoked: %s"
3942 msgstr "spärrad: %s"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3945 #, c-format
3946 msgid "expired: %s"
3947 msgstr "utgånget: %s"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3950 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3951 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3952 #, c-format
3953 msgid "expires: %s"
3954 msgstr "går ut: %s"
3955
3956 #: g10/keyedit.c:2750
3957 #, c-format
3958 msgid "usage: %s"
3959 msgstr "användning: %s"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:2765
3962 #, c-format
3963 msgid "trust: %s"
3964 msgstr "tillit: %s"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2769
3967 #, c-format
3968 msgid "validity: %s"
3969 msgstr "giltighet: %s"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:2776
3972 msgid "This key has been disabled"
3973 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3976 msgid "card-no: "
3977 msgstr "kortnummer: "
3978
3979 #: g10/keyedit.c:2828
3980 msgid ""
3981 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3982 "unless you restart the program.\n"
3983 msgstr ""
3984 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3985 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3988 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3989 msgid "revoked"
3990 msgstr "spärrad"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3993 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3994 msgid "expired"
3995 msgstr "utgånget"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:2959
3998 msgid ""
3999 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4000 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4001 msgstr ""
4002 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
4003 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
4004 "vara den primära identiteten.\n"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3020
4007 msgid ""
4008 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4009 "versions\n"
4010 "         of PGP to reject this key.\n"
4011 msgstr ""
4012 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
4013 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
4016 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4017 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3031
4020 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4021 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3171
4024 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4025 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
4026
4027 #: g10/keyedit.c:3181
4028 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4029 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3185
4032 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4033 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:3191
4036 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4037 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
4038
4039 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
4040 #: g10/keyedit.c:3205
4041 #, c-format
4042 msgid "Deleted %d signature.\n"
4043 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:3206
4046 #, c-format
4047 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4048 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:3209
4051 msgid "Nothing deleted.\n"
4052 msgstr "Ingenting raderat.\n"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
4055 msgid "invalid"
4056 msgstr "ogiltigt"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:3244
4059 #, c-format
4060 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4061 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3251
4064 #, c-format
4065 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4066 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:3252
4069 #, c-format
4070 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4071 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:3260
4074 #, c-format
4075 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4076 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:3261
4079 #, c-format
4080 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4081 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
4082
4083 #: g10/keyedit.c:3355
4084 msgid ""
4085 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4086 "cause\n"
4087 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4088 msgstr ""
4089 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
4090 "denna\n"
4091 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3366
4094 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4095 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
4096
4097 #: g10/keyedit.c:3386
4098 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4099 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
4100
4101 #: g10/keyedit.c:3411
4102 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4103 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:3426
4106 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4107 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3448
4110 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4111 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:3467
4114 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4115 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
4116
4117 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
4118 #: g10/keyedit.c:3473
4119 msgid ""
4120 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4121 msgstr ""
4122 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
4123
4124 #: g10/keyedit.c:3534
4125 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4126 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3540
4129 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4130 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3544
4133 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4134 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4135
4136 #: g10/keyedit.c:3547
4137 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4138 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
4139
4140 #: g10/keyedit.c:3593
4141 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4142 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3609
4145 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4146 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
4147
4148 # Vad betyder det?
4149 #: g10/keyedit.c:3687
4150 #, c-format
4151 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4152 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
4153
4154 #: g10/keyedit.c:3693
4155 #, c-format
4156 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4157 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4158
4159 #: g10/keyedit.c:3856
4160 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4161 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4162
4163 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4164 #, c-format
4165 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4166 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4167
4168 #: g10/keyedit.c:4066
4169 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4170 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4171
4172 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4173 #: g10/keyedit.c:4146
4174 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4175 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4176
4177 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4178 #: g10/keyedit.c:4147
4179 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4180 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4181
4182 #: g10/keyedit.c:4209
4183 msgid "Enter the notation: "
4184 msgstr "Ange notationen: "
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4358
4187 msgid "Proceed? (y/N) "
4188 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4189
4190 #: g10/keyedit.c:4422
4191 #, c-format
4192 msgid "No user ID with index %d\n"
4193 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:4480
4196 #, c-format
4197 msgid "No user ID with hash %s\n"
4198 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:4507
4201 #, c-format
4202 msgid "No subkey with index %d\n"
4203 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4204
4205 #: g10/keyedit.c:4642
4206 #, c-format
4207 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4208 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4209
4210 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4211 #, c-format
4212 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4213 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4214
4215 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4216 msgid " (non-exportable)"
4217 msgstr "  (icke exporterbar)"
4218
4219 #: g10/keyedit.c:4651
4220 #, c-format
4221 msgid "This signature expired on %s.\n"
4222 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4223
4224 # nyckel? signatur?
4225 #: g10/keyedit.c:4655
4226 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4227 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4659
4230 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4231 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:4686
4234 #, c-format
4235 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4236 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4712
4239 msgid " (non-revocable)"
4240 msgstr " (inte spärrbar)"
4241
4242 #: g10/keyedit.c:4719
4243 #, c-format
4244 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4245 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4246
4247 #: g10/keyedit.c:4741
4248 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4249 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4250
4251 #: g10/keyedit.c:4761
4252 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4253 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4254
4255 #: g10/keyedit.c:4791
4256 msgid "no secret key\n"
4257 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4258
4259 #: g10/keyedit.c:4861
4260 #, c-format
4261 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4262 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4263
4264 #: g10/keyedit.c:4878
4265 #, c-format
4266 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4267 msgstr ""
4268 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
4269 "framtiden\n"
4270
4271 #: g10/keyedit.c:4942
4272 #, c-format
4273 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4274 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4275
4276 #: g10/keyedit.c:5004
4277 #, c-format
4278 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4279 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4280
4281 #: g10/keyedit.c:5099
4282 #, c-format
4283 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4284 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:268
4287 #, c-format
4288 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4289 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:275
4292 msgid "too many cipher preferences\n"
4293 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4294
4295 #: g10/keygen.c:277
4296 msgid "too many digest preferences\n"
4297 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:279
4300 msgid "too many compression preferences\n"
4301 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:404
4304 #, c-format
4305 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4306 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:884
4309 msgid "writing direct signature\n"
4310 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4311
4312 #: g10/keygen.c:926
4313 msgid "writing self signature\n"
4314 msgstr "skriver självsignatur\n"
4315
4316 #: g10/keygen.c:983
4317 msgid "writing key binding signature\n"
4318 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4321 #: g10/keygen.c:3016
4322 #, c-format
4323 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4324 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4325
4326 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4327 #, c-format
4328 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4329 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:1299
4332 msgid ""
4333 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4334 msgstr ""
4335 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
4336 "sammandragsstorleken\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:1519
4339 msgid "Sign"
4340 msgstr "Signera"
4341
4342 #: g10/keygen.c:1522
4343 msgid "Certify"
4344 msgstr "Certifiera"
4345
4346 #: g10/keygen.c:1525
4347 msgid "Encrypt"
4348 msgstr "Kryptera"
4349
4350 #: g10/keygen.c:1528
4351 msgid "Authenticate"
4352 msgstr "Autentisera"
4353
4354 # S = Signera
4355 # K = Kryptera
4356 # A = Authentisera
4357 # Q = Avsluta
4358 #: g10/keygen.c:1536
4359 msgid "SsEeAaQq"
4360 msgstr "SsKkAaQq"
4361
4362 #: g10/keygen.c:1555
4363 #, c-format
4364 msgid "Possible actions for a %s key: "
4365 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4366
4367 #: g10/keygen.c:1559
4368 msgid "Current allowed actions: "
4369 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4370
4371 #: g10/keygen.c:1564
4372 #, c-format
4373 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4374 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1567
4377 #, c-format
4378 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4379 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:1570
4382 #, c-format
4383 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4384 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4385
4386 #: g10/keygen.c:1573
4387 #, c-format
4388 msgid "   (%c) Finished\n"
4389 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4390
4391 #: g10/keygen.c:1629
4392 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4393 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1631
4396 #, c-format
4397 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4398 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1632
4401 #, c-format
4402 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4403 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:1634
4406 #, c-format
4407 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4408 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4409
4410 #: g10/keygen.c:1636
4411 #, c-format
4412 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4413 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1637
4416 #, c-format
4417 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4418 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4419
4420 #: g10/keygen.c:1639
4421 #, c-format
4422 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4423 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1641
4426 #, c-format
4427 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4428 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4429
4430 #: g10/keygen.c:1710
4431 #, c-format
4432 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4433 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4434
4435 #: g10/keygen.c:1720
4436 #, c-format
4437 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4438 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4439
4440 #: g10/keygen.c:1727
4441 #, c-format
4442 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4443 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1741
4446 #, c-format
4447 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4448 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:1747
4451 #, c-format
4452 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4453 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4456 #, c-format
4457 msgid "rounded up to %u bits\n"
4458 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4459
4460 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4461 #: g10/keygen.c:1826
4462 msgid ""
4463 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4464 "         0 = key does not expire\n"
4465 "      <n>  = key expires in n days\n"
4466 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4467 "      <n>m = key expires in n months\n"
4468 "      <n>y = key expires in n years\n"
4469 msgstr ""
4470 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4471 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4472 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4473 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4474 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4475 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4476
4477 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4478 #: g10/keygen.c:1837
4479 msgid ""
4480 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4481 "         0 = signature does not expire\n"
4482 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4483 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4484 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4485 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4486 msgstr ""
4487 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4488 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4489 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4490 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4491 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4492 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:1860
4495 msgid "Key is valid for? (0) "
4496 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4497
4498 #: g10/keygen.c:1865
4499 #, c-format
4500 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4501 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4502
4503 #: g10/keygen.c:1883
4504 msgid "invalid value\n"
4505 msgstr "ogiltigt värde\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:1890
4508 msgid "Key does not expire at all\n"
4509 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:1891
4512 msgid "Signature does not expire at all\n"
4513 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1896
4516 #, c-format
4517 msgid "Key expires at %s\n"
4518 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:1897
4521 #, c-format
4522 msgid "Signature expires at %s\n"
4523 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1901
4526 msgid ""
4527 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4528 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4529 msgstr ""
4530 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4531 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:1908
4534 msgid "Is this correct? (y/N) "
4535 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4536
4537 #: g10/keygen.c:1931
4538 msgid ""
4539 "\n"
4540 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4541 "ID\n"
4542 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4543 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4544 "\n"
4545 msgstr ""
4546 "\n"
4547 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
4548 "programvaran\n"
4549 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
4550 "postadress\n"
4551 "enligt följande format: \n"
4552 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4553 "\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:1944
4556 msgid "Real name: "
4557 msgstr "Namn: "
4558
4559 #: g10/keygen.c:1952
4560 msgid "Invalid character in name\n"
4561 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4562
4563 #: g10/keygen.c:1954
4564 msgid "Name may not start with a digit\n"
4565 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4566
4567 #: g10/keygen.c:1956
4568 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4569 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:1964
4572 msgid "Email address: "
4573 msgstr "E-postadress: "
4574
4575 #: g10/keygen.c:1970
4576 msgid "Not a valid email address\n"
4577 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:1978
4580 msgid "Comment: "
4581 msgstr "Kommentar: "
4582
4583 #: g10/keygen.c:1984
4584 msgid "Invalid character in comment\n"
4585 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:2006
4588 #, c-format
4589 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4590 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:2012
4593 #, c-format
4594 msgid ""
4595 "You selected this USER-ID:\n"
4596 "    \"%s\"\n"
4597 "\n"
4598 msgstr ""
4599 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4600 "    \"%s\"\n"
4601 "\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:2017
4604 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4605 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4606
4607 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4608 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4609 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4610 #. string which should be translated accordingly and the
4611 #. letter changed to match the one in the answer string.
4612 #.
4613 #. n = Change name
4614 #. c = Change comment
4615 #. e = Change email
4616 #. o = Okay (ready, continue)
4617 #. q = Quit
4618 #.
4619 #: g10/keygen.c:2033
4620 msgid "NnCcEeOoQq"
4621 msgstr "NnKkEeOoAa"
4622
4623 #: g10/keygen.c:2043
4624 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4625 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4626
4627 #: g10/keygen.c:2044
4628 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4629 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4630
4631 #: g10/keygen.c:2063
4632 msgid "Please correct the error first\n"
4633 msgstr "Rätta först felet\n"
4634
4635 # fel kapitalisering i originalet?
4636 #: g10/keygen.c:2102
4637 msgid ""
4638 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4639 "\n"
4640 msgstr ""
4641 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4642 "\n"
4643
4644 #: g10/keygen.c:2117
4645 #, c-format
4646 msgid "%s.\n"
4647 msgstr "%s.\n"
4648
4649 #: g10/keygen.c:2123
4650 msgid ""
4651 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4652 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4653 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4654 "\n"
4655 msgstr ""
4656 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
4657 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
4658 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4659 "\n"
4660
4661 #: g10/keygen.c:2147
4662 msgid ""
4663 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4664 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4665 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4666 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4667 msgstr ""
4668 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4669 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4670 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4671 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
4672
4673 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4674 msgid "Key generation canceled.\n"
4675 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4676
4677 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4678 #, c-format
4679 msgid "writing public key to `%s'\n"
4680 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
4681
4682 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4683 #, c-format
4684 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4685 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
4686
4687 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4688 #, c-format
4689 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4690 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4691
4692 #: g10/keygen.c:3342
4693 #, c-format
4694 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4695 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
4696
4697 #: g10/keygen.c:3349
4698 #, c-format
4699 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4700 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
4701
4702 #: g10/keygen.c:3369
4703 #, c-format
4704 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4705 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
4706
4707 #: g10/keygen.c:3377
4708 #, c-format
4709 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4710 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4711
4712 #: g10/keygen.c:3404
4713 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4714 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4715
4716 # Flagga.. inte kommando
4717 #: g10/keygen.c:3415
4718 msgid ""
4719 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4720 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4721 msgstr ""
4722 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
4723 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
4724 "syfte.\n"
4725
4726 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4727 #, c-format
4728 msgid "Key generation failed: %s\n"
4729 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4730
4731 # c-format behövs inte i singularis
4732 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:241