Preparing a release candidate
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 # 2004/12/01 Per Tunedal
14 # ===================================================
15 #
16 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
17 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
18 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
19 #
20 # $Id$
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
25 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
26 "POT-Creation-Date: 2005-06-20 19:04+0200\n"
27 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
28 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
29 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
34 #: cipher/primegen.c:121
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
38
39 #: cipher/primegen.c:312
40 #, c-format
41 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
42 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
43
44 #: cipher/random.c:164
45 msgid "no entropy gathering module detected\n"
46 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
47
48 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
49 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
50 #: g10/g10.c:971 g10/g10.c:3262 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
51 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
52 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
53 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
54 #: g10/tdbio.c:601
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #: cipher/random.c:392
60 #, c-format
61 msgid "can't stat `%s': %s\n"
62 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:397
65 #, c-format
66 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
67 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
68
69 #: cipher/random.c:402
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
72
73 #: cipher/random.c:408
74 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
75 msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:970 g10/keygen.c:2731
87 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
116 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
117 "stark slumptalsgenerator!\n"
118 "\n"
119 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121
122 #: cipher/rndegd.c:205
123 msgid ""
124 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
125 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
126 "of the entropy.\n"
127 msgstr ""
128 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
129 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
130 "på entropin.\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:135
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
141 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
142 "(Behöver %d fler byte)\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:596
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:609
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:977
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "reading public key failed: %s\n"
157 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
160 msgid "response does not contain the public key data\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
164 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
168 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
172 #, c-format
173 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
177 #, c-format
178 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
182 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
183 #, fuzzy, c-format
184 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
185 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1310
188 msgid "access to admin commands is not configured\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
192 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
196 msgid "card is permanently locked!\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1336
200 #, c-format
201 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
205 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
206 #. to get some infos on the string.
207 #: g10/app-openpgp.c:1343
208 msgid "|A|Admin PIN"
209 msgstr ""
210
211 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
212 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
213 #. to get some infos on the string.
214 #: g10/app-openpgp.c:1492
215 msgid "|AN|New Admin PIN"
216 msgstr ""
217
218 #: g10/app-openpgp.c:1492
219 msgid "|N|New PIN"
220 msgstr ""
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1496
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error getting new PIN: %s\n"
225 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
228 #, fuzzy
229 msgid "error reading application data\n"
230 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
233 #, fuzzy
234 msgid "error reading fingerprint DO\n"
235 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1562
238 #, fuzzy
239 msgid "key already exists\n"
240 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1566
243 msgid "existing key will be replaced\n"
244 msgstr ""
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1568
247 #, fuzzy
248 msgid "generating new key\n"
249 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1735
252 msgid "creation timestamp missing\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1742
256 #, c-format
257 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
258 msgstr ""
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1749
261 #, c-format
262 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
263 msgstr ""
264
265 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
266 #, c-format
267 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
268 msgstr ""
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1827
271 #, fuzzy, c-format
272 msgid "failed to store the key: %s\n"
273 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
274
275 #: g10/app-openpgp.c:1886
276 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
277 msgstr ""
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1901
280 #, fuzzy
281 msgid "generating key failed\n"
282 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
283
284 #: g10/app-openpgp.c:1904
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
287 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
288
289 #: g10/app-openpgp.c:1961
290 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
291 msgstr ""
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2130
294 #, c-format
295 msgid "signatures created so far: %lu\n"
296 msgstr ""
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2138
299 #, c-format
300 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
301 msgstr ""
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2399
304 msgid ""
305 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
306 msgstr ""
307
308 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
309 #, c-format
310 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
311 msgstr ""
312
313 #: g10/armor.c:318
314 #, c-format
315 msgid "armor: %s\n"
316 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
317
318 #: g10/armor.c:347
319 msgid "invalid armor header: "
320 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
321
322 #: g10/armor.c:354
323 msgid "armor header: "
324 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
325
326 #: g10/armor.c:365
327 msgid "invalid clearsig header\n"
328 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
329
330 #: g10/armor.c:417
331 msgid "nested clear text signatures\n"
332 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
333
334 #: g10/armor.c:552
335 #, fuzzy
336 msgid "unexpected armor: "
337 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
338
339 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
340 #: g10/armor.c:564
341 msgid "invalid dash escaped line: "
342 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
343
344 # överhoppad eller hoppades över?
345 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
346 #, fuzzy, c-format
347 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
348 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
349
350 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
351 #: g10/armor.c:759
352 msgid "premature eof (no CRC)\n"
353 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
354
355 #: g10/armor.c:793
356 msgid "premature eof (in CRC)\n"
357 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
358
359 #: g10/armor.c:801
360 msgid "malformed CRC\n"
361 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
362
363 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
366 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
367
368 #: g10/armor.c:825
369 #, fuzzy
370 msgid "premature eof (in trailer)\n"
371 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
372
373 #: g10/armor.c:829
374 msgid "error in trailer line\n"
375 msgstr "fel i avslutande rad\n"
376
377 #: g10/armor.c:1138
378 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
379 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
380
381 #: g10/armor.c:1143
382 #, c-format
383 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
384 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
385
386 #: g10/armor.c:1147
387 msgid ""
388 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
389 msgstr ""
390 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
391 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
392 "använts\n"
393
394 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
397 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
398
399 #: g10/card-util.c:68
400 #, c-format
401 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
405 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
406 #, fuzzy
407 msgid "can't do this in batch mode\n"
408 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
409
410 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
411 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
412 #: g10/keygen.c:1355
413 msgid "Your selection? "
414 msgstr "Vad väljer du? "
415
416 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
417 msgid "[not set]"
418 msgstr ""
419
420 #: g10/card-util.c:410
421 #, fuzzy
422 msgid "male"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:411
426 #, fuzzy
427 msgid "female"
428 msgstr "enable"
429
430 #: g10/card-util.c:411
431 #, fuzzy
432 msgid "unspecified"
433 msgstr "Ingen anledning har angivits"
434
435 #: g10/card-util.c:438
436 #, fuzzy
437 msgid "not forced"
438 msgstr "inte behandlade"
439
440 #: g10/card-util.c:438
441 msgid "forced"
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:516
445 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:518
449 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:520
453 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:537
457 msgid "Cardholder's surname: "
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:539
461 msgid "Cardholder's given name: "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:557
465 #, c-format
466 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:578
470 #, fuzzy
471 msgid "URL to retrieve public key: "
472 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
473
474 #: g10/card-util.c:586
475 #, c-format
476 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
480 #, c-format
481 msgid "error reading `%s': %s\n"
482 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
483
484 #: g10/card-util.c:692
485 msgid "Login data (account name): "
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:702
489 #, c-format
490 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
491 msgstr ""
492
493 #: g10/card-util.c:761
494 msgid "Private DO data: "
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:771
498 #, c-format
499 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:791
503 #, fuzzy
504 msgid "Language preferences: "
505 msgstr "uppdaterat inställningar"
506
507 #: g10/card-util.c:799
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
510 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
511
512 #: g10/card-util.c:808
513 #, fuzzy
514 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
515 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
516
517 #: g10/card-util.c:829
518 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:843
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid response.\n"
524 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
525
526 #: g10/card-util.c:864
527 #, fuzzy
528 msgid "CA fingerprint: "
529 msgstr "visa fingeravtryck"
530
531 #: g10/card-util.c:887
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
534 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
535
536 #: g10/card-util.c:935
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "key operation not possible: %s\n"
539 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
540
541 #: g10/card-util.c:936
542 #, fuzzy
543 msgid "not an OpenPGP card"
544 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
545
546 #: g10/card-util.c:945
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "error getting current key info: %s\n"
549 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1030
552 msgid "Replace existing key? (y/N) "
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
556 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1072
560 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1081
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
567 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
568 "You should change them using the command --change-pin\n"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1120
572 #, fuzzy
573 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
574 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
577 msgid "   (1) Signature key\n"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
581 #, fuzzy
582 msgid "   (2) Encryption key\n"
583 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
586 msgid "   (3) Authentication key\n"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
590 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
591 msgid "Invalid selection.\n"
592 msgstr "Felaktigt val.\n"
593
594 #: g10/card-util.c:1200
595 #, fuzzy
596 msgid "Please select where to store the key:\n"
597 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
598
599 #: g10/card-util.c:1235
600 #, fuzzy
601 msgid "unknown key protection algorithm\n"
602 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1240
605 #, fuzzy
606 msgid "secret parts of key are not available\n"
607 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
608
609 #: g10/card-util.c:1245
610 #, fuzzy
611 msgid "secret key already stored on a card\n"
612 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
613
614 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
615 msgid "quit this menu"
616 msgstr "avsluta denna meny"
617
618 #: g10/card-util.c:1318
619 #, fuzzy
620 msgid "show admin commands"
621 msgstr "motstridiga kommandon\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
624 msgid "show this help"
625 msgstr "visa denna hjälp"
626
627 #: g10/card-util.c:1321
628 #, fuzzy
629 msgid "list all available data"
630 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
631
632 #: g10/card-util.c:1324
633 msgid "change card holder's name"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1325
637 msgid "change URL to retrieve key"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1326
641 msgid "fetch the key specified in the card URL"
642 msgstr ""
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 #, fuzzy
646 msgid "change the login name"
647 msgstr "ändra utgångsdatum"
648
649 # originalet borde ha ett value
650 #: g10/card-util.c:1328
651 #, fuzzy
652 msgid "change the language preferences"
653 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
654
655 #: g10/card-util.c:1329
656 msgid "change card holder's sex"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1330
660 #, fuzzy
661 msgid "change a CA fingerprint"
662 msgstr "visa fingeravtryck"
663
664 #: g10/card-util.c:1331
665 msgid "toggle the signature force PIN flag"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/card-util.c:1332
669 #, fuzzy
670 msgid "generate new keys"
671 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
672
673 #: g10/card-util.c:1333
674 msgid "menu to change or unblock the PIN"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1334
678 msgid "verify the PIN and list all data"
679 msgstr ""
680
681 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
682 msgid "Command> "
683 msgstr "Kommando> "
684
685 #: g10/card-util.c:1492
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin-only command\n"
688 msgstr "motstridiga kommandon\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1523
691 msgid "Admin commands are allowed\n"
692 msgstr ""
693
694 #: g10/card-util.c:1525
695 msgid "Admin commands are not allowed\n"
696 msgstr ""
697
698 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
699 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
700 msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
701
702 #: g10/cardglue.c:431
703 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
704 msgstr ""
705
706 #: g10/cardglue.c:554
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
710 "   %.*s\n"
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:562
714 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
715 msgstr ""
716
717 #: g10/cardglue.c:887
718 msgid "Enter New Admin PIN: "
719 msgstr ""
720
721 #: g10/cardglue.c:888
722 msgid "Enter New PIN: "
723 msgstr ""
724
725 #: g10/cardglue.c:889
726 msgid "Enter Admin PIN: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:890
730 msgid "Enter PIN: "
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:907
734 #, fuzzy
735 msgid "Repeat this PIN: "
736 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
737
738 #: g10/cardglue.c:921
739 #, fuzzy
740 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
741 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
742
743 # se förra kommentaren
744 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3612 g10/keyring.c:377
745 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
746 #, c-format
747 msgid "can't open `%s'\n"
748 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
749
750 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
751 msgid "--output doesn't work for this command\n"
752 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
753
754 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:175 g10/keyedit.c:3355 g10/keyserver.c:1541
755 #: g10/revoke.c:227
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
758 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:205 g10/import.c:2333 g10/keyserver.c:1555
761 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
762 #, c-format
763 msgid "error reading keyblock: %s\n"
764 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
765
766 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
767 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
768 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
769
770 #: g10/delkey.c:135
771 #, fuzzy
772 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
773 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
774
775 #: g10/delkey.c:147
776 #, fuzzy
777 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
778 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
779
780 #: g10/delkey.c:155
781 #, fuzzy
782 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
783 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
784
785 #: g10/delkey.c:165
786 #, c-format
787 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
788 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:175
791 msgid "ownertrust information cleared\n"
792 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
793
794 #: g10/delkey.c:206
795 #, c-format
796 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
797 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
798
799 #: g10/delkey.c:208
800 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
801 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
802
803 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
804 #, c-format
805 msgid "error creating passphrase: %s\n"
806 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:216
809 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
810 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
811
812 #: g10/encode.c:229
813 #, c-format
814 msgid "using cipher %s\n"
815 msgstr "använderchiffer %s\n"
816
817 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
818 #, c-format
819 msgid "`%s' already compressed\n"
820 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
821
822 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
823 #, c-format
824 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
825 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
826
827 #: g10/encode.c:466
828 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
829 msgstr ""
830 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
831 "pgp2-läge\n"
832
833 #: g10/encode.c:488
834 #, c-format
835 msgid "reading from `%s'\n"
836 msgstr "läser från \"%s\"\n"
837
838 #: g10/encode.c:517
839 msgid ""
840 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
841 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
842
843 #: g10/encode.c:527
844 #, fuzzy, c-format
845 msgid ""
846 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
847 msgstr ""
848 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
849 "inställningar\n"
850
851 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid ""
854 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
855 "preferences\n"
856 msgstr ""
857 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
858 "inställningar\n"
859
860 #: g10/encode.c:722
861 #, c-format
862 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
863 msgstr ""
864 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
865 "inställningar\n"
866
867 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
868 #, c-format
869 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
870 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
871
872 #: g10/encode.c:819
873 #, c-format
874 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
875 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
876
877 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
878 #, c-format
879 msgid "%s encrypted data\n"
880 msgstr "%s krypterad data\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
883 #, c-format
884 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
885 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
886
887 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
888 #: g10/encr-data.c:93
889 msgid ""
890 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
891 msgstr ""
892 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
893 "i den symmetriska krypteringen.\n"
894
895 #: g10/encr-data.c:104
896 msgid "problem handling encrypted packet\n"
897 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
898
899 #: g10/exec.c:49
900 msgid "no remote program execution supported\n"
901 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
902
903 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
904 #, c-format
905 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
906 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
907
908 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
909 #: g10/exec.c:314
910 msgid ""
911 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
912 msgstr ""
913 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
914 "inställningsfilen\n"
915
916 #: g10/exec.c:344
917 #, fuzzy
918 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
919 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
920
921 #: g10/exec.c:422
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
924 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
925
926 #: g10/exec.c:425
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
929 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
930
931 #: g10/exec.c:510
932 #, c-format
933 msgid "system error while calling external program: %s\n"
934 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
935
936 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
937 msgid "unnatural exit of external program\n"
938 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
939
940 #: g10/exec.c:536
941 msgid "unable to execute external program\n"
942 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
943
944 #: g10/exec.c:552
945 #, c-format
946 msgid "unable to read external program response: %s\n"
947 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
950 #, c-format
951 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
952 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:610
955 #, c-format
956 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
957 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
958
959 #: g10/export.c:189
960 #, fuzzy
961 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
962 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
963
964 #: g10/export.c:218
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
967 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
968
969 #: g10/export.c:226
970 #, fuzzy, c-format
971 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
972 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
973
974 #: g10/export.c:404
975 #, fuzzy, c-format
976 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
977 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
978
979 #: g10/export.c:436
980 msgid "WARNING: nothing exported\n"
981 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
982
983 #: g10/g10.c:362
984 msgid ""
985 "@Commands:\n"
986 " "
987 msgstr ""
988 "@Kommandon:\n"
989 " "
990
991 #: g10/g10.c:364
992 msgid "|[file]|make a signature"
993 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
994
995 #: g10/g10.c:365
996 msgid "|[file]|make a clear text signature"
997 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
998
999 #: g10/g10.c:366
1000 msgid "make a detached signature"
1001 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1002
1003 #: g10/g10.c:367
1004 msgid "encrypt data"
1005 msgstr "kryptera data"
1006
1007 #: g10/g10.c:369
1008 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1009 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1010
1011 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1012 #: g10/g10.c:371
1013 msgid "decrypt data (default)"
1014 msgstr "dekryptera data (standard)"
1015
1016 #: g10/g10.c:373
1017 msgid "verify a signature"
1018 msgstr "verifiera en signatur"
1019
1020 #: g10/g10.c:375
1021 msgid "list keys"
1022 msgstr "visa en lista på nycklar"
1023
1024 #: g10/g10.c:377
1025 msgid "list keys and signatures"
1026 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
1027
1028 #: g10/g10.c:378
1029 #, fuzzy
1030 msgid "list and check key signatures"
1031 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
1032
1033 #: g10/g10.c:379
1034 msgid "list keys and fingerprints"
1035 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
1036
1037 #: g10/g10.c:380
1038 msgid "list secret keys"
1039 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
1040
1041 #: g10/g10.c:381
1042 msgid "generate a new key pair"
1043 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1044
1045 #: g10/g10.c:382
1046 msgid "remove keys from the public keyring"
1047 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1048
1049 #: g10/g10.c:384
1050 msgid "remove keys from the secret keyring"
1051 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1052
1053 #: g10/g10.c:385
1054 msgid "sign a key"
1055 msgstr "signera en nyckel"
1056
1057 #: g10/g10.c:386
1058 msgid "sign a key locally"
1059 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1060
1061 #: g10/g10.c:387
1062 msgid "sign or edit a key"
1063 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1064
1065 #: g10/g10.c:388
1066 msgid "generate a revocation certificate"
1067 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1068
1069 #: g10/g10.c:390
1070 msgid "export keys"
1071 msgstr "exportera nycklar"
1072
1073 #: g10/g10.c:391
1074 msgid "export keys to a key server"
1075 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1076
1077 #: g10/g10.c:392
1078 msgid "import keys from a key server"
1079 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1080
1081 #: g10/g10.c:394
1082 msgid "search for keys on a key server"
1083 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1084
1085 #: g10/g10.c:396
1086 msgid "update all keys from a keyserver"
1087 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1088
1089 #: g10/g10.c:399
1090 msgid "import/merge keys"
1091 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1092
1093 #: g10/g10.c:402
1094 msgid "print the card status"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/g10.c:403
1098 msgid "change data on a card"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: g10/g10.c:404
1102 msgid "change a card's PIN"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: g10/g10.c:412
1106 msgid "update the trust database"
1107 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1108
1109 #: g10/g10.c:419
1110 msgid "|algo [files]|print message digests"
1111 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1112
1113 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1114 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1115 msgid ""
1116 "@\n"
1117 "Options:\n"
1118 " "
1119 msgstr ""
1120 "@\n"
1121 "Flaggor:\n"
1122 " "
1123
1124 #: g10/g10.c:425
1125 msgid "create ascii armored output"
1126 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1127
1128 #: g10/g10.c:427
1129 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1130 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1131
1132 #: g10/g10.c:438
1133 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1134 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1135
1136 #: g10/g10.c:439
1137 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1138 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
1139
1140 #: g10/g10.c:444
1141 msgid "use canonical text mode"
1142 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1143
1144 #: g10/g10.c:458
1145 msgid "use as output file"
1146 msgstr "använd som fil för utdata"
1147
1148 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1149 msgid "verbose"
1150 msgstr "utförlig"
1151
1152 #: g10/g10.c:471
1153 msgid "do not make any changes"
1154 msgstr "gör inga ändringar"
1155
1156 #: g10/g10.c:472
1157 msgid "prompt before overwriting"
1158 msgstr "Fråga före ersättning"
1159
1160 #: g10/g10.c:513
1161 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: g10/g10.c:514
1165 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1166 msgstr ""
1167
1168 # inställningar istället för flaggor?
1169 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1170 #: g10/g10.c:542
1171 msgid ""
1172 "@\n"
1173 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1174 msgstr ""
1175 "@\n"
1176 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1177
1178 #: g10/g10.c:545
1179 msgid ""
1180 "@\n"
1181 "Examples:\n"
1182 "\n"
1183 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1184 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1185 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1186 " --list-keys [names]        show keys\n"
1187 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1188 msgstr ""
1189 "@\n"
1190 "Exempel:\n"
1191 "\n"
1192 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1193 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1194 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1195 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1196 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1197
1198 #: g10/g10.c:725 g10/gpgv.c:98
1199 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1200 msgstr ""
1201 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1202 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:742
1205 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1206 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1207
1208 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1209 #: g10/g10.c:745
1210 msgid ""
1211 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1212 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1213 "default operation depends on the input data\n"
1214 msgstr ""
1215 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1216 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1217 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:756
1220 msgid ""
1221 "\n"
1222 "Supported algorithms:\n"
1223 msgstr ""
1224 "\n"
1225 "Stödda algoritmer:\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:759
1228 msgid "Pubkey: "
1229 msgstr "öppen nyckel: "
1230
1231 #: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:2252
1232 msgid "Cipher: "
1233 msgstr "Chiffer: "
1234
1235 #: g10/g10.c:771
1236 msgid "Hash: "
1237 msgstr "Kontrollsumma: "
1238
1239 #: g10/g10.c:777 g10/keyedit.c:2298
1240 msgid "Compression: "
1241 msgstr "Komprimering: "
1242
1243 #: g10/g10.c:860
1244 msgid "usage: gpg [options] "
1245 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1246
1247 #: g10/g10.c:1008
1248 msgid "conflicting commands\n"
1249 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1250
1251 # Vad betyder detta?
1252 #: g10/g10.c:1026
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1255 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1256
1257 #: g10/g10.c:1223
1258 #, fuzzy, c-format
1259 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1260 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1226
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1265 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1266
1267 #: g10/g10.c:1229
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1270 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1235
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1275 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:1238
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1280 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:1241
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1285 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:1247
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1290 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1291
1292 #: g10/g10.c:1250
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid ""
1295 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1296 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1253
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1301 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1259
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1306 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:1262
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid ""
1311 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1312 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1313
1314 #: g10/g10.c:1265
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1317 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1318
1319 #: g10/g10.c:1406
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1322 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1323
1324 #: g10/g10.c:1803
1325 #, c-format
1326 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1327 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:1845
1330 #, c-format
1331 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1332 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:1849
1335 #, c-format
1336 msgid "option file `%s': %s\n"
1337 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1338
1339 #: g10/g10.c:1856
1340 #, c-format
1341 msgid "reading options from `%s'\n"
1342 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2070 g10/g10.c:2618 g10/g10.c:2637
1345 #, c-format
1346 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1347 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2083
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1352 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2237 g10/g10.c:2249
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1357 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2322
1360 #, fuzzy, c-format
1361 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1362 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2341 g10/keyedit.c:3871
1365 #, fuzzy
1366 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1367 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2347
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1372 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:2350
1375 #, fuzzy
1376 msgid "invalid keyserver options\n"
1377 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2357
1380 #, c-format
1381 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1382 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2360
1385 msgid "invalid import options\n"
1386 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2367
1389 #, c-format
1390 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1391 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2370
1394 msgid "invalid export options\n"
1395 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2377
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1400 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2380
1403 #, fuzzy
1404 msgid "invalid list options\n"
1405 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2402
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1410 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2405
1413 #, fuzzy
1414 msgid "invalid verify options\n"
1415 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2412
1418 #, c-format
1419 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1420 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1421
1422 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1423 #: g10/g10.c:2607
1424 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1425 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2611
1428 #, c-format
1429 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1430 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2620
1433 #, c-format
1434 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1435 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2623
1438 #, c-format
1439 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1440 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2630
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1445 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2645
1448 #, fuzzy, c-format
1449 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1450 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1451
1452 #: g10/g10.c:2659
1453 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1454 msgstr ""
1455 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1456 "i --pgp2-läge\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2665
1459 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1460 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2671
1463 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1464 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1465
1466 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1467 #: g10/g10.c:2684
1468 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1469 msgstr ""
1470 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2751 g10/g10.c:2775
1473 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1474 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2757 g10/g10.c:2781
1477 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1478 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2763
1481 #, fuzzy
1482 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1483 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2769
1486 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1487 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1488
1489 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1490 #: g10/g10.c:2784
1491 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1492 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1493
1494 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1495 #: g10/g10.c:2786
1496 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1497 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1498
1499 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1500 #: g10/g10.c:2788
1501 #, fuzzy
1502 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1503 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1504
1505 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1506 #: g10/g10.c:2790
1507 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1508 msgstr ""
1509 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1510
1511 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1512 #: g10/g10.c:2792
1513 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1514 msgstr ""
1515 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1516
1517 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1518 #: g10/g10.c:2795
1519 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1520 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2799
1523 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1524 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1525
1526 #: g10/g10.c:2806
1527 msgid "invalid default preferences\n"
1528 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
1529
1530 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1531 #: g10/g10.c:2815
1532 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1533 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:2819
1536 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1537 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:2823
1540 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1541 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2856
1544 #, c-format
1545 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1546 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2903
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1551 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1552
1553 #: g10/g10.c:2908
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1556 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:2913
1559 #, fuzzy, c-format
1560 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1561 msgstr ""
1562 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1563
1564 #: g10/g10.c:3009
1565 #, c-format
1566 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1567 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1568
1569 #: g10/g10.c:3020
1570 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1571 msgstr ""
1572 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1573
1574 #: g10/g10.c:3031
1575 msgid "--store [filename]"
1576 msgstr "--store [filnamn]"
1577
1578 #: g10/g10.c:3038
1579 msgid "--symmetric [filename]"
1580 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1581
1582 #: g10/g10.c:3040
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1585 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3050
1588 msgid "--encrypt [filename]"
1589 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3063
1592 #, fuzzy
1593 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1594 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1595
1596 #: g10/g10.c:3065
1597 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: g10/g10.c:3068
1601 #, fuzzy, c-format
1602 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1603 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1604
1605 #: g10/g10.c:3086
1606 msgid "--sign [filename]"
1607 msgstr "--sign [filnamn]"
1608
1609 #: g10/g10.c:3099
1610 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1611 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1612
1613 #: g10/g10.c:3114
1614 #, fuzzy
1615 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1616 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1617
1618 #: g10/g10.c:3116
1619 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1620 msgstr ""
1621
1622 #: g10/g10.c:3119
1623 #, fuzzy, c-format
1624 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1625 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1626
1627 #: g10/g10.c:3139
1628 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1629 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1630
1631 #: g10/g10.c:3148
1632 msgid "--clearsign [filename]"
1633 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1634
1635 #: g10/g10.c:3173
1636 msgid "--decrypt [filename]"
1637 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1638
1639 #: g10/g10.c:3181
1640 msgid "--sign-key user-id"
1641 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1642
1643 #: g10/g10.c:3185
1644 msgid "--lsign-key user-id"
1645 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1646
1647 #: g10/g10.c:3206
1648 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1649 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1650
1651 #: g10/g10.c:3277
1652 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1653 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1654
1655 #: g10/g10.c:3314
1656 #, c-format
1657 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1658 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1659
1660 #: g10/g10.c:3316
1661 #, c-format
1662 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1663 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1664
1665 #: g10/g10.c:3318
1666 #, c-format
1667 msgid "key export failed: %s\n"
1668 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1669
1670 #: g10/g10.c:3329
1671 #, c-format
1672 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1673 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3339
1676 #, c-format
1677 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1678 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1679
1680 #: g10/g10.c:3380
1681 #, c-format
1682 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1683 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3388
1686 #, c-format
1687 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1688 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3475
1691 #, c-format
1692 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1693 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1694
1695 #: g10/g10.c:3598
1696 msgid "[filename]"
1697 msgstr "[filnamn]"
1698
1699 #: g10/g10.c:3602
1700 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1701 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1702
1703 #: g10/g10.c:3892
1704 msgid ""
1705 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1706 "an '='\n"
1707 msgstr ""
1708 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1709 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1710
1711 # user notation name??
1712 # Werner:
1713 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1714 #: g10/g10.c:3900
1715 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1716 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1717
1718 # user notation name??
1719 # Werner:
1720 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1721 #: g10/g10.c:3905
1722 #, fuzzy
1723 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1724 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1725
1726 #: g10/g10.c:3916
1727 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1728 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1729
1730 #: g10/g10.c:3950
1731 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1732 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
1733
1734 #: g10/g10.c:3952
1735 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1736 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1737
1738 #: g10/g10.c:3985
1739 #, fuzzy
1740 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1741 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:151
1744 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1745 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
1746
1747 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1748 #, fuzzy
1749 msgid "[User ID not found]"
1750 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1751
1752 #: g10/getkey.c:1683
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1755 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:2237
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1760 msgstr ""
1761 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1762 "- hoppar över\n"
1763
1764 #: g10/getkey.c:2468
1765 #, fuzzy, c-format
1766 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1767 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1768
1769 #: g10/getkey.c:2515
1770 #, fuzzy, c-format
1771 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1772 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1773
1774 #: g10/gpgv.c:74
1775 msgid "be somewhat more quiet"
1776 msgstr "var något tystare"
1777
1778 #: g10/gpgv.c:75
1779 msgid "take the keys from this keyring"
1780 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1781
1782 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1783 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1784 # Krav från RIPE.
1785 #: g10/gpgv.c:77
1786 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1787 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1788
1789 #: g10/gpgv.c:78
1790 msgid "|FD|write status info to this FD"
1791 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1792
1793 #: g10/gpgv.c:102
1794 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1795 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1796
1797 #: g10/gpgv.c:105
1798 msgid ""
1799 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1800 "Check signatures against known trusted keys\n"
1801 msgstr ""
1802 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1803 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1804
1805 #: g10/helptext.c:49
1806 msgid ""
1807 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1808 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1809 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1810 msgstr ""
1811 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1812 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1813 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1814 "nätet av certifikat."
1815
1816 #: g10/helptext.c:55
1817 msgid ""
1818 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1819 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1820 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1821 "ultimately trusted\n"
1822 msgstr ""
1823 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1824 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1825 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1826 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1827
1828 #: g10/helptext.c:62
1829 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1830 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1831
1832 #: g10/helptext.c:66
1833 msgid ""
1834 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1835 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1836
1837 #: g10/helptext.c:70
1838 msgid ""
1839 "Select the algorithm to use.\n"
1840 "\n"
1841 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1842 "for signatures.\n"
1843 "\n"
1844 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1845 "\n"
1846 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1847 "\n"
1848 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1849 msgstr ""
1850
1851 #: g10/helptext.c:84
1852 msgid ""
1853 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1854 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1855 "Please consult your security expert first."
1856 msgstr ""
1857 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1858 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1859 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1860
1861 #: g10/helptext.c:91
1862 msgid "Enter the size of the key"
1863 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1864
1865 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1866 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1867 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1868 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1869
1870 #: g10/helptext.c:105
1871 msgid ""
1872 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1873 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1874 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1875 "the given value as an interval."
1876 msgstr ""
1877 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1878 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1879 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1880 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1881
1882 #: g10/helptext.c:117
1883 msgid "Enter the name of the key holder"
1884 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1885
1886 #: g10/helptext.c:122
1887 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1888 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
1889
1890 #: g10/helptext.c:126
1891 msgid "Please enter an optional comment"
1892 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
1893
1894 #: g10/helptext.c:131
1895 msgid ""
1896 "N  to change the name.\n"
1897 "C  to change the comment.\n"
1898 "E  to change the email address.\n"
1899 "O  to continue with key generation.\n"
1900 "Q  to to quit the key generation."
1901 msgstr ""
1902 "N  för att ändra namnet.\n"
1903 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1904 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
1905 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1906 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1907
1908 #: g10/helptext.c:140
1909 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1910 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1911
1912 #: g10/helptext.c:148
1913 msgid ""
1914 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1915 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1916 "know how carefully you verified this.\n"
1917 "\n"
1918 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1919 "the\n"
1920 "    key.\n"
1921 "\n"
1922 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1923 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1924 "for\n"
1925 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1926 "user.\n"
1927 "\n"
1928 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1929 "could\n"
1930 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1931 "the\n"
1932 "    key against a photo ID.\n"
1933 "\n"
1934 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1935 "could\n"
1936 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1937 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1938 "a\n"
1939 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1940 "the\n"
1941 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1942 "exchange\n"
1943 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1944 "\n"
1945 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1946 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1947 "\"\n"
1948 "mean to you when you sign other keys.\n"
1949 "\n"
1950 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1951 msgstr ""
1952 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
1953 "nyckeln\n"
1954 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
1955 "andra att\n"
1956 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1957 "\n"
1958 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
1959 "kontrolleratnyckeln.\n"
1960 "\n"
1961 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1962 "det\n"
1963 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1964 "användbartför\n"
1965 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
1966 "pseudonym.\n"
1967 "\n"
1968 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
1969 "att\n"
1970 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
1971 "nyckeln\n"
1972 "    mot en fotolegitimation.\n"
1973 "\n"
1974 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
1975 "Detta kan t.ex.\n"
1976 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
1977 "nyckelinnehavaren\n"
1978 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
1979 "identitetsdokument\n"
1980 "a\n"
1981 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
1982 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
1983 "(genom att utväxla\n"
1984 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
1985 "nyckelinnehavaren.\n"
1986 "\n"
1987 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
1988 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
1989 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
1990 "\n"
1991 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
1992
1993 # felstavat original meddelat till Werner.
1994 #: g10/helptext.c:186
1995 #, fuzzy
1996 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1997 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
1998
1999 #: g10/helptext.c:190
2000 msgid ""
2001 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2002 "All certificates are then also lost!"
2003 msgstr ""
2004 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2005 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2006
2007 #: g10/helptext.c:195
2008 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2009 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2010
2011 #: g10/helptext.c:200
2012 msgid ""
2013 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2014 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2015 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2016 msgstr ""
2017 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2018 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2019 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2020 "certifierad av denna nyckel."
2021
2022 #: g10/helptext.c:205
2023 msgid ""
2024 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2025 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2026 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2027 "a trust connection through another already certified key."
2028 msgstr ""
2029 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
2030 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2031 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2032 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2033
2034 #: g10/helptext.c:211
2035 msgid ""
2036 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2037 "your keyring."
2038 msgstr ""
2039 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2040 "din nyckelring."
2041
2042 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2043 #: g10/helptext.c:215
2044 msgid ""
2045 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2046 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2047 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2048 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2049 "a second one is available."
2050 msgstr ""
2051 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2052 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2053 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2054 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
2055 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2056
2057 #: g10/helptext.c:223
2058 msgid ""
2059 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2060 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2061 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2062 msgstr ""
2063 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2064 "valda)\n"
2065 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2066 "påverkade\n"
2067 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2068
2069 #: g10/helptext.c:230
2070 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2071 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2072
2073 #: g10/helptext.c:236
2074 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2075 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2076
2077 # # felstavat/ologiskt original
2078 #: g10/helptext.c:240
2079 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2080 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2081
2082 #: g10/helptext.c:245
2083 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2084 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2085
2086 #: g10/helptext.c:250
2087 msgid ""
2088 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2089 "file (which is shown in brackets) will be used."
2090 msgstr ""
2091 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2092 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2093
2094 #: g10/helptext.c:256
2095 msgid ""
2096 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2097 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2098 "  \"Key has been compromised\"\n"
2099 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2100 "      got access to your secret key.\n"
2101 "  \"Key is superseded\"\n"
2102 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2103 "  \"Key is no longer used\"\n"
2104 "      Use this if you have retired this key.\n"
2105 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2106 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2107 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2108 msgstr ""
2109 "Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
2110 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2111 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2112 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2113 "personer\n"
2114 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2115 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2116 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2117 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2118 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2119 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2120 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2121 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2122 "     är ogiltig.\n"
2123
2124 #: g10/helptext.c:272
2125 msgid ""
2126 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2127 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2128 "An empty line ends the text.\n"
2129 msgstr ""
2130 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2131 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2132 "och koncis.\n"
2133 "En tom rad avslutar texten.\n"
2134
2135 #: g10/helptext.c:287
2136 msgid "No help available"
2137 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2138
2139 #: g10/helptext.c:295
2140 #, c-format
2141 msgid "No help available for `%s'"
2142 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2143
2144 #: g10/import.c:254
2145 #, c-format
2146 msgid "skipping block of type %d\n"
2147 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2148
2149 #: g10/import.c:263
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "%lu keys processed so far\n"
2152 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2153
2154 #: g10/import.c:280
2155 #, c-format
2156 msgid "Total number processed: %lu\n"
2157 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2158
2159 #: g10/import.c:282
2160 #, c-format
2161 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2162 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2163
2164 #: g10/import.c:285
2165 #, c-format
2166 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2167 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2168
2169 #: g10/import.c:287
2170 #, c-format
2171 msgid "              imported: %lu"
2172 msgstr "                      importerade: %lu"
2173
2174 #: g10/import.c:293
2175 #, c-format
2176 msgid "             unchanged: %lu\n"
2177 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2178
2179 #: g10/import.c:295
2180 #, c-format
2181 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2182 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2183
2184 #: g10/import.c:297
2185 #, c-format
2186 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2187 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2188
2189 #: g10/import.c:299
2190 #, c-format
2191 msgid "        new signatures: %lu\n"
2192 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2193
2194 #: g10/import.c:301
2195 #, c-format
2196 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2197 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2198
2199 #: g10/import.c:303
2200 #, c-format
2201 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2202 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2203
2204 #: g10/import.c:305
2205 #, c-format
2206 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2207 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2208
2209 #: g10/import.c:307
2210 #, c-format
2211 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2212 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2213
2214 #: g10/import.c:309
2215 #, c-format
2216 msgid "          not imported: %lu\n"
2217 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2218
2219 #: g10/import.c:311
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2222 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2223
2224 #: g10/import.c:313
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2227 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2228
2229 #: g10/import.c:554
2230 #, c-format
2231 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: g10/import.c:556
2235 #, fuzzy
2236 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2237 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2238
2239 #: g10/import.c:593
2240 #, c-format
2241 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/import.c:605
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2247 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2248
2249 #: g10/import.c:617
2250 #, c-format
2251 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/import.c:630
2255 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/import.c:632
2259 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/import.c:656
2263 #, c-format
2264 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: no user ID\n"
2270 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2271
2272 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2273 #: g10/import.c:748
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2276 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
2277
2278 # vad innebär fnutten i slutet?
2279 #: g10/import.c:763
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2282 msgstr ""
2283 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2284
2285 #: g10/import.c:769
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2288 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2289
2290 #: g10/import.c:771
2291 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2292 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2293
2294 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2297 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2298
2299 #: g10/import.c:787
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2302 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2303
2304 #: g10/import.c:796
2305 #, c-format
2306 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2307 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2308
2309 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2310 #, c-format
2311 msgid "writing to `%s'\n"
2312 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2313
2314 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2315 #: g10/import.c:2347 g10/import.c:2369
2316 #, c-format
2317 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2318 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2319
2320 # fixme: I appended the %s -wk
2321 #: g10/import.c:826
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2324 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
2325
2326 #: g10/import.c:850
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2329 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2330
2331 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2334 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2335
2336 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2339 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2340
2341 #: g10/import.c:915
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2344 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2345
2346 #: g10/import.c:918
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2349 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2350
2351 #: g10/import.c:921
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2354 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2355
2356 #: g10/import.c:924
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2359 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2360
2361 #: g10/import.c:927
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2364 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2365
2366 #: g10/import.c:930
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2369 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2370
2371 #: g10/import.c:933
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2374 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2375
2376 #: g10/import.c:936
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2379 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2380
2381 #: g10/import.c:939
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2384 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2385
2386 #: g10/import.c:942
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2389 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2390
2391 #: g10/import.c:965
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2394 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1110
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2399 msgstr ""
2400 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2401 "över den\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1121
2404 #, fuzzy
2405 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2406 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2362
2409 #, c-format
2410 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2411 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1149
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: secret key imported\n"
2416 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2417
2418 #: g10/import.c:1178
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2421 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1188
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2426 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1218
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2431 msgstr ""
2432 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2433 "spärrcertifikatet\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1261
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2438 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1293
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2443 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2444
2445 #: g10/import.c:1358
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2448 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2449
2450 # fixme: I appended the %s -wk
2451 #: g10/import.c:1373
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2454 msgstr ""
2455 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2456 "\"\n"
2457
2458 #: g10/import.c:1375
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2461 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1393
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2466 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1404 g10/import.c:1454
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2471 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1406
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2476 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2477
2478 #: g10/import.c:1421
2479 #, fuzzy, c-format
2480 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2481 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1443
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2486 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2487
2488 #: g10/import.c:1456
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2491 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2492
2493 #: g10/import.c:1471
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2496 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
2497
2498 #: g10/import.c:1513
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2501 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2502
2503 #: g10/import.c:1534
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2506 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2507
2508 #: g10/import.c:1561
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2511 msgstr ""
2512 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1571
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2517 msgstr ""
2518 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
2519
2520 # nyckeln eller certifikatet??
2521 #: g10/import.c:1588
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2524 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
2525
2526 #: g10/import.c:1602
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2529 msgstr ""
2530 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
2531 "signaturen\n"
2532
2533 # nyckeln eller klassen?
2534 #: g10/import.c:1610
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2537 msgstr ""
2538 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1710
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2543 msgstr ""
2544 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
2545
2546 #: g10/import.c:1772
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2549 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2550
2551 #: g10/import.c:1786
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2554 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1845
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2559 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1879
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2564 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
2565
2566 #: g10/import.c:2268
2567 #, fuzzy
2568 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2569 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
2570
2571 #: g10/import.c:2276
2572 #, fuzzy
2573 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2574 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2575
2576 #: g10/import.c:2278
2577 #, fuzzy
2578 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2579 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2580
2581 #: g10/keydb.c:168
2582 #, c-format
2583 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2584 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2585
2586 #: g10/keydb.c:175
2587 #, c-format
2588 msgid "keyring `%s' created\n"
2589 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2590
2591 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2594 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
2595
2596 #: g10/keydb.c:698
2597 #, c-format
2598 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2599 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:261
2602 msgid "[revocation]"
2603 msgstr "[spärrad]"
2604
2605 #: g10/keyedit.c:262
2606 msgid "[self-signature]"
2607 msgstr "[egensignatur]"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2610 msgid "1 bad signature\n"
2611 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2614 #, c-format
2615 msgid "%d bad signatures\n"
2616 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2619 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2620 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2623 #, c-format
2624 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2625 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2628 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2629 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2632 #, c-format
2633 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2634 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:352
2637 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2638 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:354
2641 #, c-format
2642 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2643 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2646 #, fuzzy
2647 msgid ""
2648 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2649 "keys\n"
2650 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2651 "etc.)\n"
2652 msgstr ""
2653 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2654 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2655 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2656 "källor...)?\n"
2657 "\n"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2662 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "  %d = I trust fully\n"
2667 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:434
2670 msgid ""
2671 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2672 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2673 "trust signatures on your behalf.\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/keyedit.c:450
2677 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/keyedit.c:594
2681 #, c-format
2682 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2683 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2684
2685 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2686 #: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1729
2687 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2688 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2691 #: g10/keyedit.c:1735
2692 msgid "  Unable to sign.\n"
2693 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2694
2695 #: g10/keyedit.c:622
2696 #, c-format
2697 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2698 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2699
2700 #: g10/keyedit.c:650
2701 #, c-format
2702 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2703 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2704
2705 #: g10/keyedit.c:678
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2708 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2709
2710 #: g10/keyedit.c:680
2711 #, fuzzy
2712 msgid "Sign it? (y/N) "
2713 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2714
2715 #: g10/keyedit.c:702
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "The self-signature on \"%s\"\n"
2719 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2720 msgstr ""
2721 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2722 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:711
2725 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2726 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2727
2728 #: g10/keyedit.c:725
2729 #, c-format
2730 msgid ""
2731 "Your current signature on \"%s\"\n"
2732 "has expired.\n"
2733 msgstr ""
2734 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2735 "har gått ut.\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:729
2738 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2739 msgstr ""
2740 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2741 "n) "
2742
2743 #: g10/keyedit.c:750
2744 #, c-format
2745 msgid ""
2746 "Your current signature on \"%s\"\n"
2747 "is a local signature.\n"
2748 msgstr ""
2749 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2750 "är en lokal signatur.\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:754
2753 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2754 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2755
2756 #: g10/keyedit.c:775
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2759 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:778
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2764 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:783
2767 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2768 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:805
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2773 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:820
2776 msgid "This key has expired!"
2777 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:840
2780 #, c-format
2781 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2782 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:844
2785 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2786 msgstr ""
2787 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2788
2789 #: g10/keyedit.c:882
2790 msgid ""
2791 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2792 "mode.\n"
2793 msgstr ""
2794 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2795 "läge\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:884
2798 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2799 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:909
2802 msgid ""
2803 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2804 "belongs\n"
2805 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2806 msgstr ""
2807 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2808 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:914
2811 #, c-format
2812 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2813 msgstr ""
2814 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:916
2817 #, c-format
2818 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2819 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:918
2822 #, c-format
2823 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2824 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:920
2827 #, c-format
2828 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2829 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:926
2832 #, fuzzy
2833 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2834 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
2835
2836 #: g10/keyedit.c:950
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid ""
2839 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2840 "key \"%s\" (%s)\n"
2841 msgstr ""
2842 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2843 "med din nyckel: \""
2844
2845 #: g10/keyedit.c:957
2846 #, fuzzy
2847 msgid "This will be a self-signature.\n"
2848 msgstr ""
2849 "\n"
2850 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:963
2853 #, fuzzy
2854 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2855 msgstr ""
2856 "\n"
2857 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
2858 "\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:971
2861 #, fuzzy
2862 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2863 msgstr ""
2864 "\n"
2865 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
2866 "\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:981
2869 #, fuzzy
2870 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2871 msgstr ""
2872 "\n"
2873 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2874 "\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:988
2877 #, fuzzy
2878 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2879 msgstr ""
2880 "\n"
2881 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2882 "\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:995
2885 #, fuzzy
2886 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2887 msgstr ""
2888 "\n"
2889 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1000
2892 #, fuzzy
2893 msgid "I have checked this key casually.\n"
2894 msgstr ""
2895 "\n"
2896 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1005
2899 #, fuzzy
2900 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2901 msgstr ""
2902 "\n"
2903 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1015
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Really sign? (y/N) "
2908 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4359 g10/keyedit.c:4450 g10/keyedit.c:4514
2911 #: g10/keyedit.c:4575 g10/sign.c:370
2912 #, c-format
2913 msgid "signing failed: %s\n"
2914 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1125
2917 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
2921 msgid "This key is not protected.\n"
2922 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
2925 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2926 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
2929 #, fuzzy
2930 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2931 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
2934 msgid "Key is protected.\n"
2935 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1172
2938 #, c-format
2939 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2940 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1178
2943 msgid ""
2944 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2945 "\n"
2946 msgstr ""
2947 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2948 "\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
2951 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2952 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1192
2955 msgid ""
2956 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2957 "\n"
2958 msgstr ""
2959 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
2960 "\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1195
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2965 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1266
2968 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2969 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1351
2972 msgid "save and quit"
2973 msgstr "spara och avsluta"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1354
2976 #, fuzzy
2977 msgid "show key fingerprint"
2978 msgstr "visa fingeravtryck"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1355
2981 msgid "list key and user IDs"
2982 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1357
2985 msgid "select user ID N"
2986 msgstr "välj användaridentitet N"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1358
2989 #, fuzzy
2990 msgid "select subkey N"
2991 msgstr "välj användaridentitet N"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1359
2994 #, fuzzy
2995 msgid "check signatures"
2996 msgstr "återkalla signaturer"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1362
2999 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1367
3003 #, fuzzy
3004 msgid "sign selected user IDs locally"
3005 msgstr "signera nyckeln lokalt"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1369
3008 #, fuzzy
3009 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3010 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1371
3013 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1375
3017 msgid "add a user ID"
3018 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1377
3021 msgid "add a photo ID"
3022 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1379
3025 #, fuzzy
3026 msgid "delete selected user IDs"
3027 msgstr "ta bort en användaridentitet"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1384
3030 #, fuzzy
3031 msgid "add a subkey"
3032 msgstr "addkey"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1388
3035 msgid "add a key to a smartcard"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1390
3039 msgid "move a key to a smartcard"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1392
3043 msgid "move a backup key to a smartcard"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1396
3047 #, fuzzy
3048 msgid "delete selected subkeys"
3049 msgstr "ta bort en undernyckel"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1398
3052 msgid "add a revocation key"
3053 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1400
3056 #, fuzzy
3057 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3058 msgstr ""
3059 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1402
3062 #, fuzzy
3063 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3064 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1404
3067 #, fuzzy
3068 msgid "flag the selected user ID as primary"
3069 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1406
3072 #, fuzzy
3073 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3074 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1409
3077 msgid "list preferences (expert)"
3078 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1411
3081 msgid "list preferences (verbose)"
3082 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1413
3085 #, fuzzy
3086 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3087 msgstr ""
3088 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1418
3091 #, fuzzy
3092 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3093 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1420
3096 msgid "change the passphrase"
3097 msgstr "ändra lösenmening"
3098
3099 # originalet borde ha ett value
3100 #: g10/keyedit.c:1424
3101 msgid "change the ownertrust"
3102 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1426
3105 #, fuzzy
3106 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3107 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1428
3110 #, fuzzy
3111 msgid "revoke selected user IDs"
3112 msgstr "spärra en användaridentitet"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1433
3115 #, fuzzy
3116 msgid "revoke key or selected subkeys"
3117 msgstr "spärra en undernyckel"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1434
3120 #, fuzzy
3121 msgid "enable key"
3122 msgstr "aktivera en nyckel"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1435
3125 #, fuzzy
3126 msgid "disable key"
3127 msgstr "stäng av en nyckel"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1436
3130 #, fuzzy
3131 msgid "show selected photo IDs"
3132 msgstr "visa foto-ID"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1438
3135 #, fuzzy
3136 msgid "clean unusable parts from key"
3137 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1557
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3142 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1575
3145 msgid "Secret key is available.\n"
3146 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1656
3149 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3150 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1664
3153 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3154 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1683
3157 msgid ""
3158 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3159 "(lsign),\n"
3160 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3161 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1723
3165 msgid "Key is revoked."
3166 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1742
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3171 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1755
3174 #, fuzzy, c-format
3175 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3176 msgstr "okänd signaturklass"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1778
3179 #, c-format
3180 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3181 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1800 g10/keyedit.c:1820 g10/keyedit.c:1986
3184 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3185 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1802
3188 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3189 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1804
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3194 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1805
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3199 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1855
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3204 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1867
3207 #, fuzzy
3208 msgid "You must select exactly one key.\n"
3209 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1895
3212 msgid "Command expects a filename argument\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1909
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3218 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1926
3221 #, fuzzy, c-format
3222 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3223 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1950
3226 msgid "You must select at least one key.\n"
3227 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1953
3230 #, fuzzy
3231 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3232 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1954
3235 #, fuzzy
3236 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3237 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:1989
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3242 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1990
3245 #, fuzzy
3246 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3247 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2008
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3252 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2019
3255 #, fuzzy
3256 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3257 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2021
3260 #, fuzzy
3261 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3262 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2062
3265 msgid ""
3266 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2094
3270 #, fuzzy
3271 msgid "Set preference list to:\n"
3272 msgstr "ange inställningslista"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2100
3275 #, fuzzy
3276 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3277 msgstr ""
3278 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2102
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3283 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2175
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Save changes? (y/N) "
3288 msgstr "Spara ändringarna? "
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2178
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3293 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2188
3296 #, c-format
3297 msgid "update failed: %s\n"
3298 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2195
3301 #, c-format
3302 msgid "update secret failed: %s\n"
3303 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2202
3306 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3307 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2275
3310 msgid "Digest: "
3311 msgstr "Sammandrag: "
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2327
3314 msgid "Features: "
3315 msgstr "Funktioner: "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2338
3318 msgid "Keyserver no-modify"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
3322 msgid "Preferred keyserver: "
3323 msgstr ""
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2585
3326 #, fuzzy, c-format
3327 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3328 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:2606
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3333 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:2612
3336 #, fuzzy
3337 msgid "(sensitive)"
3338 msgstr " (känsligt)"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
3341 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3342 #, fuzzy, c-format
3343 msgid "created: %s"
3344 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3347 #, fuzzy, c-format
3348 msgid "revoked: %s"
3349 msgstr "[spärrad]"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3352 #, fuzzy, c-format
3353 msgid "expired: %s"
3354 msgstr "[går ut: %s]"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
3357 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3358 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "expires: %s"
3361 msgstr "[går ut: %s]"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2637
3364 #, c-format
3365 msgid "usage: %s"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2652
3369 #, fuzzy, c-format
3370 msgid "trust: %s"
3371 msgstr " tillit: %c/%c"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2656
3374 #, c-format
3375 msgid "validity: %s"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2663
3379 msgid "This key has been disabled"
3380 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
3383 msgid "card-no: "
3384 msgstr ""
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2759
3387 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3388 msgstr ""
3389 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2767
3392 msgid ""
3393 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3394 "unless you restart the program.\n"
3395 msgstr ""
3396 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3397 "om du inte startar om programmet.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3208 g10/keyserver.c:431
3400 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1698
3401 #, fuzzy
3402 msgid "revoked"
3403 msgstr "[spärrad]"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3210 g10/keyserver.c:435
3406 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1700
3407 #, fuzzy
3408 msgid "expired"
3409 msgstr "expire"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2898
3412 msgid ""
3413 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3414 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3415 msgstr ""
3416 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3417 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3418 "vara huvudidentitet.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2958
3421 msgid ""
3422 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3423 "versions\n"
3424 "         of PGP to reject this key.\n"
3425 msgstr ""
3426 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3427 "vissa versioner\n"
3428 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3316
3431 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3432 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2969
3435 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3436 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3109
3439 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3440 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:3119
3443 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3444 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3123
3447 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3448 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3129
3451 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3452 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3453
3454 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3455 #: g10/keyedit.c:3143
3456 #, c-format
3457 msgid "Deleted %d signature.\n"
3458 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3144
3461 #, c-format
3462 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3463 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3147
3466 msgid "Nothing deleted.\n"
3467 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:3178
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3472 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3212 g10/trustdb.c:1702
3475 #, fuzzy
3476 msgid "invalid"
3477 msgstr "felaktigt skal"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3311
3480 msgid ""
3481 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3482 "cause\n"
3483 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3484 msgstr ""
3485 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3486 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3322
3489 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3490 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:3342
3493 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3494 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
3495
3496 #: g10/keyedit.c:3365
3497 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3498 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:3380
3501 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3502 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:3402
3505 #, fuzzy
3506 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3507 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3421
3510 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3511 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3512
3513 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3514 #: g10/keyedit.c:3427
3515 #, fuzzy
3516 msgid ""
3517 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3518 msgstr ""
3519 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3520 "N): "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3488
3523 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3524 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3494
3527 #, fuzzy
3528 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3529 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3498
3532 #, fuzzy
3533 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3534 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3501
3537 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3538 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:3547
3541 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3542 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3563
3545 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3546 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:3643
3549 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3550 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:3682 g10/keyedit.c:3792 g10/keyedit.c:3912
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3555 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3853
3558 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3559 msgstr ""
3560
3561 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3562 #: g10/keyedit.c:3933
3563 #, fuzzy
3564 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3565 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3566
3567 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3568 #: g10/keyedit.c:3934
3569 #, fuzzy
3570 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3571 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3996
3574 #, c-format
3575 msgid "No user ID with index %d\n"
3576 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:4054
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "No user ID with hash %s\n"
3581 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:4081
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "No subkey with index %d\n"
3586 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:4198
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3591 msgstr "användaridentitet: \""
3592
3593 #: g10/keyedit.c:4201 g10/keyedit.c:4265 g10/keyedit.c:4308
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3596 msgstr ""
3597 "\"\n"
3598 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:4203 g10/keyedit.c:4267 g10/keyedit.c:4310
3601 msgid " (non-exportable)"
3602 msgstr "  (icke exporterbar)"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:4207
3605 #, c-format
3606 msgid "This signature expired on %s.\n"
3607 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3608
3609 # nyckel? signatur?
3610 #: g10/keyedit.c:4211
3611 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3612 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:4215
3615 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3616 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:4242
3619 #, fuzzy, c-format
3620 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3621 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:4268
3624 #, fuzzy
3625 msgid " (non-revocable)"
3626 msgstr "  (icke exporterbar)"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:4275
3629 #, fuzzy, c-format
3630 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3631 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:4297
3634 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3635 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:4317
3638 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3639 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3640
3641 #: g10/keyedit.c:4347
3642 msgid "no secret key\n"
3643 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:4417
3646 #, c-format
3647 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3648 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:4434
3651 #, c-format
3652 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3653 msgstr ""
3654 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3655 "framtiden\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:4498
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3660 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:4560
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3665 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:4655
3668 #, fuzzy, c-format
3669 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3670 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3671
3672 #: g10/keygen.c:258
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3675 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
3676
3677 #: g10/keygen.c:265
3678 #, fuzzy
3679 msgid "too many cipher preferences\n"
3680 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:267
3683 #, fuzzy
3684 msgid "too many digest preferences\n"
3685 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:269
3688 #, fuzzy
3689 msgid "too many compression preferences\n"
3690 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:394
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3695 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:822
3698 msgid "writing direct signature\n"
3699 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3700
3701 #: g10/keygen.c:861
3702 msgid "writing self signature\n"
3703 msgstr "skriver egensignatur\n"
3704
3705 #: g10/keygen.c:912
3706 msgid "writing key binding signature\n"
3707 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3710 #, c-format
3711 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3712 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3715 #, c-format
3716 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3717 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1239
3720 #, fuzzy
3721 msgid "Sign"
3722 msgstr "sign"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1242
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Encrypt"
3727 msgstr "kryptera data"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1245
3730 msgid "Authenticate"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: g10/keygen.c:1253
3734 msgid "SsEeAaQq"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/keygen.c:1268
3738 #, c-format
3739 msgid "Possible actions for a %s key: "
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keygen.c:1272
3743 msgid "Current allowed actions: "
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keygen.c:1277
3747 #, c-format
3748 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/keygen.c:1280
3752 #, c-format
3753 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keygen.c:1283
3757 #, c-format
3758 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keygen.c:1286
3762 #, c-format
3763 msgid "   (%c) Finished\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keygen.c:1340
3767 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3768 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1342
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3773 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1343
3776 #, c-format
3777 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3778 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1345
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3783 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1347
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3788 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1348
3791 #, c-format
3792 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3793 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1350
3796 #, c-format
3797 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3798 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1352
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3803 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3808 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1431
3811 #, c-format
3812 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: g10/keygen.c:1438
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3818 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3819
3820 #: g10/keygen.c:1452
3821 #, c-format
3822 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: g10/keygen.c:1458
3826 #, c-format
3827 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3828 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3831 #, c-format
3832 msgid "rounded up to %u bits\n"
3833 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
3834
3835 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3836 #: g10/keygen.c:1515
3837 msgid ""
3838 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3839 "         0 = key does not expire\n"
3840 "      <n>  = key expires in n days\n"
3841 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3842 "      <n>m = key expires in n months\n"
3843 "      <n>y = key expires in n years\n"
3844 msgstr ""
3845 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3846 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3847 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3848 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3849 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3850 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3851
3852 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3853 #: g10/keygen.c:1526
3854 msgid ""
3855 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3856 "         0 = signature does not expire\n"
3857 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3858 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3859 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3860 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3861 msgstr ""
3862 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3863 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3864 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3865 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3866 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3867 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1549
3870 msgid "Key is valid for? (0) "
3871 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3872
3873 #: g10/keygen.c:1554
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3876 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
3877
3878 #: g10/keygen.c:1572
3879 msgid "invalid value\n"
3880 msgstr "felaktigt värde\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1579
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Key does not expire at all\n"
3885 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1580
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Signature does not expire at all\n"
3890 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:1585
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "Key expires at %s\n"
3895 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1586
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "Signature expires at %s\n"
3900 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1592
3903 msgid ""
3904 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3905 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3906 msgstr ""
3907 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3908 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1597
3911 #, fuzzy
3912 msgid "Is this correct? (y/N) "
3913 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
3914
3915 #: g10/keygen.c:1641
3916 #, fuzzy
3917 msgid ""
3918 "\n"
3919 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3920 "ID\n"
3921 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3922 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3923 "\n"
3924 msgstr ""
3925 "\n"
3926 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
3927 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
3928 "enligt följande form: \n"
3929 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3930 "\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1654
3933 msgid "Real name: "
3934 msgstr "Namn: "
3935
3936 #: g10/keygen.c:1662
3937 msgid "Invalid character in name\n"
3938 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1664
3941 msgid "Name may not start with a digit\n"
3942 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:1666
3945 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3946 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:1674
3949 msgid "Email address: "
3950 msgstr "E-postadress: "
3951
3952 #: g10/keygen.c:1685
3953 msgid "Not a valid email address\n"
3954 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:1693
3957 msgid "Comment: "
3958 msgstr "Kommentar: "
3959
3960 #: g10/keygen.c:1699
3961 msgid "Invalid character in comment\n"
3962 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:1722
3965 #, c-format
3966 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3967 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1728
3970 #, c-format
3971 msgid ""
3972 "You selected this USER-ID:\n"
3973 "    \"%s\"\n"
3974 "\n"
3975 msgstr ""
3976 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3977 "    \"%s\"\n"
3978 "\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1733
3981 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3982 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
3983
3984 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3985 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3986 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3987 #. string which should be translated accordingly and the
3988 #. letter changed to match the one in the answer string.
3989 #.
3990 #. n = Change name
3991 #. c = Change comment
3992 #. e = Change email
3993 #. o = Okay (ready, continue)
3994 #. q = Quit
3995 #.
3996 #: g10/keygen.c:1749
3997 msgid "NnCcEeOoQq"
3998 msgstr "NnKkEeOoAa"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1759
4001 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4002 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4003
4004 #: g10/keygen.c:1760
4005 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4006 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4007
4008 #: g10/keygen.c:1779
4009 msgid "Please correct the error first\n"
4010 msgstr "Rätta först felet\n"
4011
4012 # fel kapitalisering i originalet?
4013 #: g10/keygen.c:1819
4014 msgid ""
4015 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4016 "\n"
4017 msgstr ""
4018 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
4019 "\n"
4020
4021 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:779
4022 #, c-format
4023 msgid "%s.\n"
4024 msgstr "%s.\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:1835
4027 msgid ""
4028 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4029 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4030 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4031 "\n"
4032 msgstr ""
4033 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
4034 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
4035 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4036
4037 #: g10/keygen.c:1857
4038 msgid ""
4039 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4040 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4041 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4042 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4043 msgstr ""
4044 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4045 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4046 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4047 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:2575
4050 msgid "Key generation canceled.\n"
4051 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
4054 #, c-format
4055 msgid "writing public key to `%s'\n"
4056 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
4059 #, fuzzy, c-format
4060 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4061 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
4064 #, c-format
4065 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4066 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:2907
4069 #, c-format
4070 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4071 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
4072
4073 #: g10/keygen.c:2913
4074 #, c-format
4075 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4076 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:2931
4079 #, c-format
4080 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4081 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:2938
4084 #, c-format
4085 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4086 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4087
4088 #: g10/keygen.c:2961
4089 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4090 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4091
4092 #: g10/keygen.c:2972
4093 #, fuzzy
4094 msgid ""
4095 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4096 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4097 msgstr ""
4098 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
4099 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
4100 "undernyckel för detta syfte.\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4103 #, c-format
4104 msgid "Key generation failed: %s\n"
4105 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4106
4107 # c-format behövs inte i singularis
4108 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4109 #, c-format
4110 msgid ""
4111 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4112 msgstr ""
4113 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4114 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4117 #, c-format
4118 msgid ""
4119 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4120 msgstr ""
4121 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4122 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4125 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4126 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4129 #, fuzzy
4130 msgid "Really create? (y/N) "
4131 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
4132
4133 #: g10/keygen.c:3363
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4136 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
4137
4138 #: g10/keygen.c:3410
4139 #, fuzzy, c-format
4140 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4141 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:3436
4144 #, c-format
4145 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4149 msgid "never     "
4150 msgstr "aldrig"
4151
4152 #: g10/keylist.c:265
4153 msgid "Critical signature policy: "
4154 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4155
4156 #: g10/keylist.c:267
4157 msgid "Signature policy: "
4158 msgstr "Signaturpolicy: "
4159
4160 #: g10/keylist.c:306
4161 msgid "Critical preferred keyserver: "
4162 msgstr ""
4163
4164 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4165 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4166 msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
4167
4168 #: g10/keylist.c:373
4169 msgid "Critical signature notation: "
4170 msgstr "Viktig signaturnotation: "
4171
4172 #: g10/keylist.c:375
4173 msgid "Signature notation: "
4174 msgstr "Signaturnotering: "
4175
4176 #: g10/keylist.c:386
4177 msgid "not human readable"
4178 msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
4179
4180 #: g10/keylist.c:487
4181 msgid "Keyring"
4182 msgstr "Nyckelring"
4183
4184 #: g10/keylist.c:793
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "expired: %s)"
4187 msgstr "[går ut: %s]"
4188
4189 #: g10/keylist.c:1489
4190 msgid "Primary key fingerprint:"
4191 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4192
4193 #: g10/keylist.c:1491
4194 msgid "     Subkey fingerprint:"
4195 msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
4196
4197 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4198 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4199 #: g10/keylist.c:1498
4200 msgid " Primary key fingerprint:"
4201 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4202
4203 #: g10/keylist.c:1500
4204 msgid "      Subkey fingerprint:"
4205 msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
4206
4207 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4208 #, fuzzy
4209 msgid "      Key fingerprint ="
4210 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4211
4212 #: g10/keylist.c:1575
4213 msgid "      Card serial no. ="
4214 msgstr ""
4215
4216 #: g10/keyring.c:1246
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4219 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
4220
4221 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
4222 #: g10/keyring.c:1252
4223 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4224 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4225
4226 #: g10/keyring.c:1254
4227 #, c-format
4228 msgid "%s is the unchanged one\n"
4229 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4230
4231 #: g10/keyring.c:1255
4232 #, c-format
4233 msgid "%s is the new one\n"
4234 msgstr "%s är den nya\n"
4235
4236 #: g10/keyring.c:1256
4237 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4238 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4239
4240 #: g10/keyring.c:1376
4241 #, fuzzy, c-format
4242 msgid "caching keyring `%s'\n"
4243 msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
4244
4245 #: g10/keyring.c:1422
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4248 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4249
4250 #: g10/keyring.c:1434
4251 #, fuzzy, c-format
4252 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4253 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4254
4255 #: g10/keyring.c:1505
4256 #, c-format
4257 msgid "%s: keyring created\n"
4258 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4259
4260 #: g10/keyserver.c:105
4261 #, fuzzy, c-format
4262 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4263 msgstr ""
4264 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
4265
4266 #: g10/keyserver.c:433
4267 #, fuzzy
4268 msgid "disabled"
4269 msgstr "disable"
4270
4271 #: g10/keyserver.c:634
4272 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4273 msgstr ""
4274
4275 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4276 #, c-format
4277 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: g10/keyserver.c:815
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4283 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4284
4285 #: g10/keyserver.c:817
4286 #, fuzzy
4287 msgid "key not found on keyserver\n"
4288 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:1014
4291 #, fuzzy, c-format
4292 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4293 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1018
4296 #, fuzzy, c-format
4297 msgid "requesting key %s from %s\n"
4298 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4299
4300 #: g10/keyserver.c:1170
4301 #, fuzzy, c-format
4302 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4303 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4304
4305 #: g10/keyserver.c:1174
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "sending key %s to %s\n"
4308 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4309
4310 #: g10/keyserver.c:1217
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4313 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4314
4315 #: g10/keyserver.c:1220
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4318 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4319
4320 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4321 #, fuzzy
4322 msgid "no keyserver action!\n"
4323 msgstr "nyckelserverfel"
4324
4325 #: g10/keyserver.c:1275
4326 #, c-format
4327 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4328 msgstr ""
4329
4330 #: g10/keyserver.c:1284
4331 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: g10/keyserver.c:1343
4335 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: g10/keyserver.c:1349
4339 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: g10/keyserver.c:1361
4343 #, c-format
4344 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: g10/keyserver.c:1366
4348 #, c-format
4349 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: g10/keyserver.c:1374
4353 #, c-format
4354 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4355 msgstr ""
4356
4357 #: g10/keyserver.c:1381
4358 #, fuzzy
4359 msgid "keyserver timed out\n"
4360 msgstr "nyckelserverfel"
4361
4362 #: g10/keyserver.c:1386
4363 #, fuzzy
4364 msgid "keyserver internal error\n"
4365 msgstr "nyckelserverfel"
4366
4367 #: g10/keyserver.c:1395
4368 #, fuzzy, c-format
4369 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4370 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
4371
4372 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4373 #, c-format
4374 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: g10/keyserver.c:1711
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4380 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
4381
4382 #: g10/keyserver.c:1733
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4385 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4386
4387 #: g10/keyserver.c:1735
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4390 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4391
4392 #: g10/mainproc.c:249
4393 #, c-format
4394 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4395 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
4396
4397 #: g10/mainproc.c:300
4398 #, c-format
4399 msgid "%s encrypted session key\n"
4400 msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
4401
4402 #: g10/mainproc.c:310
4403 #, c-format
4404 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4405 msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
4406
4407 #: g10/mainproc.c:376
4408 #, fuzzy, c-format
4409 msgid "public key is %s\n"
4410 msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
4411
4412 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
4413 #: g10/mainproc.c:431
4414 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4415 msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
4416
4417 #: g10/mainproc.c:464
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4420 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
4421
4422 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4423 #, c-format
4424 msgid "      \"%s\"\n"
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/mainproc.c:472
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4430 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
4431
4432 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
4433 #: g10/mainproc.c:486
4434 #, c-format
4435 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4436 msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
4437
4438 #: g10/mainproc.c:500
4439 #, c-format
4440 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4441 msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
4442
4443 #: g10/mainproc.c:502
4444 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4445 msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
4446
4447 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4448 #, c-format
4449 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4450 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:538
4453 #, c-format
4454 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4455 msgstr ""
4456 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
4457 "istället\n"
4458
4459 #: g10/mainproc.c:570
4460 msgid "decryption okay\n"
4461 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
4462
4463 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
4464 #: g10/mainproc.c:574
4465 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4466 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
4467
4468 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
4469 #: g10/mainproc.c:587
4470 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4471 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:593
4474 #, c-format
4475 msgid "decryption failed: %s\n"
4476 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:612
4479 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4480 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:614
4483 #, c-format
4484 msgid "original file name='%.*s'\n"
4485 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:803
4488 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4489 msgstr ""
4490 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
4491 "att applicera\n"
4492
4493 #: g10/mainproc.c:1307
4494 msgid "signature verification suppressed\n"
4495 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
4496
4497 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4498 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4499 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
4500
4501 #: g10/mainproc.c:1369
4502 #, fuzzy, c-format
4503 msgid "Signature made %s\n"
4504 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4505
4506 #: g10/mainproc.c:1370
4507 #, fuzzy, c-format
4508 msgid "               using %s key %s\n"
4509 msgstr "      även känd som \""
4510
4511 #: g10/mainproc.c:1374
4512 #, fuzzy, c-format
4513 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4514 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
4515
4516 #: g10/mainproc.c:1394
4517 msgid "Key available at: "
4518 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
4519
4520 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4521 #, fuzzy, c-format
4522 msgid "BAD signature from \"%s\""
4523 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
4524
4525 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "Expired signature from \"%s\""
4528 msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
4529
4530 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4531 #, fuzzy, c-format
4532 msgid "Good signature from \"%s\""
4533 msgstr "Korrekt signatur från \""
4534
4535 # Visas vid ogiltig signatur:
4536 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
4537 #: g10/mainproc.c:1555
4538 msgid "[uncertain]"
4539 msgstr "[osäkert]"
4540
4541 #: g10/mainproc.c:1587
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "                aka \"%s\""
4544 msgstr "      även känd som \""
4545
4546 #: g10/mainproc.c:1681
4547 #, c-format
4548 msgid "Signature expired %s\n"
4549 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4550
4551 #: g10/mainproc.c:1686
4552 #, c-format
4553 msgid "Signature expires %s\n"
4554 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
4555
4556 #: g10/mainproc.c:1689
4557 #, c-format
4558 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4559 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
4560
4561 #: g10/mainproc.c:1690
4562 msgid "binary"
4563 msgstr "binär"
4564
4565 #: g10/mainproc.c:1691
4566 msgid "textmode"
4567 msgstr "textläge"
4568
4569 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4570 msgid "unknown"
4571 msgstr "okänd"
4572
4573 #: g10/mainproc.c:1711
4574 #, c-format
4575 msgid "Can't check signature: %s\n"
4576 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
4577
4578 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4579 msgid "not a detached signature\n"
4580 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
4581
4582 #: g10/mainproc.c:1822
4583 msgid ""
4584 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4585 msgstr ""
4586 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
4587 "kontrolleras.\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:1830
4590 #, c-format
4591 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4592 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:1887
4595 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4596 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
4597
4598 #: g10/mainproc.c:1897
4599 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4600 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
4601
4602 #: g10/misc.c:122
4603 #, c-format
4604 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4605 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
4606
4607 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4608 #, c-format
4609 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4610 msgstr ""
4611
4612 #: g10/misc.c:207
4613 #, fuzzy, c-format
4614 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4615 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
4616
4617 #: g10/misc.c:316
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4620 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
4621
4622 #: g10/misc.c:331
4623 #, fuzzy, c-format
4624 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4625 msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
4626
4627 #: g10/misc.c:346
4628 #, fuzzy, c-format
4629 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4630 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
4631
4632 #: g10/misc.c:351
4633 #, fuzzy, c-format
4634 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4635 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
4636
4637 #: g10/misc.c:447
4638 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4639 msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
4640
4641 #: g10/misc.c:448
4642 msgid ""
4643 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4644 msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4645
4646 #: g10/misc.c:681
4647 #, c-format
4648 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4649 msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
4650
4651 #: g10/misc.c:685
4652 #, c-format
4653 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4654 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
4655
4656 #: g10/misc.c:687
4657 #, c-format
4658 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4659 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
4660
4661 #: g10/misc.c:694
4662 #, fuzzy, c-format
4663 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4664 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
4665
4666 #: g10/misc.c:707
4667 msgid "Uncompressed"
4668 msgstr "Okomprimerad"
4669
4670 #: g10/misc.c:732
4671 #, fuzzy
4672 msgid "uncompressed|none"
4673 msgstr "Okomprimerad"
4674
4675 #: g10/misc.c:842
4676 #, c-format
4677 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4678 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
4679
4680 #: g10/misc.c:999
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4683 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
4684
4685 #: g10/misc.c:1024
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "unknown option `%s'\n"
4688 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
4689
4690 #: g10/openfile.c:86
4691 #, c-format
4692 msgid "File `%s' exists. "
4693 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
4694
4695 #: g10/openfile.c:88
4696 #, fuzzy
4697 msgid "Overwrite? (y/N) "
4698 msgstr "Skriv över (j/N)? "
4699
4700 #: g10/openfile.c:121
4701 #, c-format
4702 msgid "%s: unknown suffix\n"
4703 msgstr "%s: okänt suffix\n"
4704
4705 #: g10/openfile.c:143
4706 msgid "Enter new filename"
4707 msgstr "Ange nytt filnamn"
4708
4709 #: g10/openfile.c:188
4710 msgid "writing to stdout\n"
4711 msgstr "skriver till standard ut\n"
4712
4713 #: g10/openfile.c:300
4714 #, c-format
4715 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4716 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
4717
4718 #: g10/openfile.c:379
4719 #, c-format
4720 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4721 msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
4722
4723 #: g10/openfile.c:381
4724 #, c-format
4725 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4726 msgstr ""
4727 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
4728
4729 #: g10/openfile.c:413
4730 #, fuzzy, c-format
4731 msgid "directory `%s' created\n"
4732 msgstr "%s: katalog skapad\n"
4733
4734 #: g10/parse-packet.c:138
4735 #, c-format
4736 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4737 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
4738
4739 #: g10/parse-packet.c:708
4740 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4741 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
4742
4743 #: g10/parse-packet.c:1145
4744 #, c-format
4745 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4746 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
4747
4748 #: g10/passphrase.c:298
4749 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4750 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
4751
4752 #: g10/passphrase.c:310
4753 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4754 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
4755
4756 #: g10/passphrase.c:325
4757 #, c-format
4758 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4759 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
4760
4761 #: g10/passphrase.c:338
4762 #, c-format
4763 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4764 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
4765
4766 #: g10/passphrase.c:351 g10/passphrase.c:627 g10/passphrase.c:714
4767 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4768 msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
4769
4770 #: g10/passphrase.c:504 g10/passphrase.c:883
4771 #, fuzzy, c-format
4772 msgid " (main key ID %s)"
4773 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
4774
4775 #: g10/passphrase.c:518
4776 #, fuzzy, c-format
4777 msgid ""
4778 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4779 "\"%.*s\"\n"
4780 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4781 msgstr ""
4782 "Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
4783 "användaren: \"%.*s\"\n"
4784 "%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
4785
4786 #: g10/passphrase.c:543
4787 msgid "Repeat passphrase\n"
4788 msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
4789
4790 #: g10/passphrase.c:545
4791 msgid "Enter passphrase\n"
4792 msgstr "Ange lösenmening\n"
4793
4794 #: g10/passphrase.c:621
4795 msgid "cancelled by user\n"
4796 msgstr "avbruten av användaren\n"
4797
4798 #: g10/passphrase.c:774 g10/passphrase.c:937
4799 #, fuzzy
4800 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4801 msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
4802
4803 #: g10/pas