Updated
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-02-17 13:05+0100\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: ../agent/call-pinentry.c:194
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: ../agent/call-pinentry.c:415
42 msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
43 msgstr "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här sessionen"
44
45 #: ../agent/call-pinentry.c:418
46 msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
47 msgstr "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
48
49 #. TRANLATORS: The string is appended to an error message in
50 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
51 #. two %d give the current and maximum number of tries.
52 #: ../agent/call-pinentry.c:465
53 #, c-format
54 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
55 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
56
57 #: ../agent/call-pinentry.c:485
58 #: ../agent/call-pinentry.c:497
59 msgid "PIN too long"
60 msgstr "PIN-koden är för lång"
61
62 #: ../agent/call-pinentry.c:486
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
65
66 #: ../agent/call-pinentry.c:494
67 msgid "Invalid characters in PIN"
68 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
69
70 #: ../agent/call-pinentry.c:499
71 msgid "PIN too short"
72 msgstr "PIN-kod för kort"
73
74 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
75 #: ../agent/call-pinentry.c:511
76 msgid "Bad PIN"
77 msgstr "Felaktig PIN-kod"
78
79 #: ../agent/call-pinentry.c:512
80 msgid "Bad Passphrase"
81 msgstr "Felaktig lösenfras"
82
83 #: ../agent/call-pinentry.c:548
84 msgid "Passphrase"
85 msgstr "Lösenfras"
86
87 # Skyddssammandraget låter underligt
88 # Kontrollsumma?
89 #: ../agent/command-ssh.c:531
90 #, c-format
91 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
92 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
93
94 #: ../agent/command-ssh.c:690
95 #: ../g10/exec.c:480
96 #: ../g10/gpg.c:1020
97 #: ../g10/keygen.c:3067
98 #: ../g10/keygen.c:3096
99 #: ../g10/keyring.c:1204
100 #: ../g10/keyring.c:1508
101 #: ../g10/openfile.c:267
102 #: ../g10/openfile.c:360
103 #: ../g10/sign.c:832
104 #: ../g10/sign.c:1141
105 #: ../g10/tdbio.c:538
106 #, c-format
107 msgid "can't create `%s': %s\n"
108 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
109
110 #: ../agent/command-ssh.c:702
111 #: ../g10/card-util.c:679
112 #: ../g10/card-util.c:748
113 #: ../g10/dearmor.c:62
114 #: ../g10/dearmor.c:109
115 #: ../g10/decrypt.c:72
116 #: ../g10/encode.c:196
117 #: ../g10/encode.c:506
118 #: ../g10/gpg.c:1021
119 #: ../g10/import.c:195
120 #: ../g10/keygen.c:2562
121 #: ../g10/keyring.c:1534
122 #: ../g10/openfile.c:190
123 #: ../g10/openfile.c:345
124 #: ../g10/plaintext.c:493
125 #: ../g10/sign.c:814
126 #: ../g10/sign.c:1009
127 #: ../g10/sign.c:1125
128 #: ../g10/sign.c:1281
129 #: ../g10/tdbdump.c:141
130 #: ../g10/tdbdump.c:149
131 #: ../g10/tdbio.c:542
132 #: ../g10/tdbio.c:605
133 #: ../g10/verify.c:100
134 #: ../g10/verify.c:163
135 #: ../sm/gpgsm.c:1775
136 #: ../sm/gpgsm.c:1812
137 #: ../sm/qualified.c:74
138 #, c-format
139 msgid "can't open `%s': %s\n"
140 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
141
142 #: ../agent/command-ssh.c:1617
143 #: ../agent/command-ssh.c:1635
144 #, c-format
145 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
146 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
147
148 #: ../agent/command-ssh.c:1621
149 #, c-format
150 msgid "detected card with S/N: %s\n"
151 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
152
153 #: ../agent/command-ssh.c:1626
154 #, c-format
155 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
156 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
157
158 #: ../agent/command-ssh.c:1646
159 #, c-format
160 msgid "no suitable card key found: %s\n"
161 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
162
163 #: ../agent/command-ssh.c:1696
164 #, c-format
165 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
166 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
167
168 #: ../agent/command-ssh.c:1711
169 #, c-format
170 msgid "error writing key: %s\n"
171 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
172
173 #: ../agent/command-ssh.c:2016
174 #, c-format
175 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
176 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
177
178 #: ../agent/command-ssh.c:2351
179 #, c-format
180 msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
181 msgstr "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  gpg-agents nyckellager"
182
183 #: ../agent/command-ssh.c:2852
184 #, c-format
185 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
186 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
187
188 #: ../agent/divert-scd.c:219
189 msgid "Admin PIN"
190 msgstr "Admin PIN-kod"
191
192 #: ../agent/divert-scd.c:277
193 msgid "Repeat this PIN"
194 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
195
196 #: ../agent/divert-scd.c:280
197 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
198 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
199
200 #: ../agent/divert-scd.c:292
201 #, c-format
202 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
203 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
204
205 #: ../agent/genkey.c:90
206 #, c-format
207 msgid "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A passphrase should%%0Abe at least %u character long."
208 msgid_plural "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
209 msgstr[0] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
210 msgstr[1] "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
211
212 #: ../agent/genkey.c:100
213 msgid "Take this one anyway"
214 msgstr "Ta den här ändå"
215
216 #: ../agent/genkey.c:101
217 msgid "Enter new passphrase"
218 msgstr "Ange ny lösenfras"
219
220 # fel kapitalisering i originalet?
221 #: ../agent/genkey.c:146
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
224 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
225
226 #: ../agent/genkey.c:148
227 #: ../agent/genkey.c:266
228 #: ../agent/protect-tool.c:1216
229 msgid "Please re-enter this passphrase"
230 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
231
232 #. The re-entered one did not match and the user did not
233 #. hit cancel.
234 #: ../agent/genkey.c:175
235 #: ../agent/genkey.c:293
236 #: ../agent/protect-tool.c:1222
237 #: ../tools/symcryptrun.c:487
238 msgid "does not match - try again"
239 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
240
241 #: ../agent/genkey.c:265
242 msgid "Please enter the new passphrase"
243 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
244
245 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
246 #: ../agent/gpg-agent.c:113
247 #: ../agent/preset-passphrase.c:74
248 #: ../agent/protect-tool.c:109
249 #: ../scd/scdaemon.c:103
250 msgid ""
251 "@Options:\n"
252 " "
253 msgstr ""
254 "@Flaggor:\n"
255 " "
256
257 #: ../agent/gpg-agent.c:115
258 #: ../scd/scdaemon.c:105
259 msgid "run in server mode (foreground)"
260 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
261
262 #: ../agent/gpg-agent.c:116
263 #: ../scd/scdaemon.c:108
264 msgid "run in daemon mode (background)"
265 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
266
267 #. { oArmor, "armor",     0, N_("create ascii armored output")},
268 #. { oArmor, "armour",     0, "@" },
269 #. { oOutput, "output",    2, N_("use as output file")},
270 #: ../agent/gpg-agent.c:117
271 #: ../g10/gpg.c:468
272 #: ../g10/gpgv.c:71
273 #: ../kbx/kbxutil.c:82
274 #: ../scd/scdaemon.c:109
275 #: ../sm/gpgsm.c:335
276 #: ../tools/gpg-connect-agent.c:59
277 #: ../tools/gpgconf.c:63
278 #: ../tools/symcryptrun.c:185
279 msgid "verbose"
280 msgstr "utförlig"
281
282 #: ../agent/gpg-agent.c:118
283 #: ../g10/gpgv.c:72
284 #: ../kbx/kbxutil.c:83
285 #: ../scd/scdaemon.c:110
286 #: ../sm/gpgsm.c:336
287 msgid "be somewhat more quiet"
288 msgstr "var något tystare"
289
290 #: ../agent/gpg-agent.c:119
291 #: ../scd/scdaemon.c:111
292 msgid "sh-style command output"
293 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
294
295 #: ../agent/gpg-agent.c:120
296 #: ../scd/scdaemon.c:112
297 msgid "csh-style command output"
298 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
299
300 #: ../agent/gpg-agent.c:121
301 #: ../tools/symcryptrun.c:188
302 msgid "|FILE|read options from FILE"
303 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
304
305 #: ../agent/gpg-agent.c:126
306 #: ../scd/scdaemon.c:121
307 msgid "do not detach from the console"
308 msgstr "frigör inte från konsollen"
309
310 #: ../agent/gpg-agent.c:127
311 msgid "do not grab keyboard and mouse"
312 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
313
314 #: ../agent/gpg-agent.c:128
315 #: ../scd/scdaemon.c:122
316 #: ../sm/gpgsm.c:338
317 #: ../tools/symcryptrun.c:187
318 msgid "use a log file for the server"
319 msgstr "använd en loggfil för servern"
320
321 #: ../agent/gpg-agent.c:130
322 msgid "use a standard location for the socket"
323 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
324
325 #: ../agent/gpg-agent.c:134
326 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
327 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
328
329 #: ../agent/gpg-agent.c:137
330 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
331 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
332
333 #: ../agent/gpg-agent.c:138
334 msgid "do not use the SCdaemon"
335 msgstr "använd inte SCdaemon"
336
337 #: ../agent/gpg-agent.c:145
338 msgid "ignore requests to change the TTY"
339 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
340
341 #: ../agent/gpg-agent.c:147
342 msgid "ignore requests to change the X display"
343 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
344
345 #: ../agent/gpg-agent.c:150
346 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
347 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
348
349 #: ../agent/gpg-agent.c:156
350 msgid "do not use the PIN cache when signing"
351 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
352
353 # Antar att värdet inte ska översättas.
354 #: ../agent/gpg-agent.c:158
355 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
356 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
357
358 #: ../agent/gpg-agent.c:160
359 msgid "allow presetting passphrase"
360 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
361
362 #: ../agent/gpg-agent.c:161
363 msgid "enable ssh-agent emulation"
364 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
365
366 #: ../agent/gpg-agent.c:163
367 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
368 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
369
370 #: ../agent/gpg-agent.c:246
371 #: ../agent/preset-passphrase.c:96
372 #: ../agent/protect-tool.c:143
373 #: ../scd/sc-copykeys.c:81
374 #: ../scd/scdaemon.c:190
375 #: ../sm/gpgsm.c:517
376 #: ../tools/gpg-connect-agent.c:123
377 #: ../tools/gpgconf.c:86
378 #: ../tools/symcryptrun.c:225
379 msgid "Please report bugs to <"
380 msgstr "Rapportera fel till <"
381
382 #: ../agent/gpg-agent.c:249
383 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
384 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
385
386 #: ../agent/gpg-agent.c:251
387 msgid ""
388 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
389 "Secret key management for GnuPG\n"
390 msgstr ""
391 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
392 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
393
394 #: ../agent/gpg-agent.c:310
395 #, c-format
396 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
397 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
398
399 #: ../agent/gpg-agent.c:313
400 #, c-format
401 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
402 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
403
404 #: ../agent/gpg-agent.c:344
405 #: ../g10/gpg.c:927
406 #: ../scd/scdaemon.c:264
407 #: ../sm/gpgsm.c:646
408 #, c-format
409 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
410 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
411
412 #: ../agent/gpg-agent.c:520
413 #: ../agent/protect-tool.c:1073
414 #: ../g10/gpg.c:1831
415 #: ../kbx/kbxutil.c:432
416 #: ../scd/sc-copykeys.c:134
417 #: ../scd/scdaemon.c:356
418 #: ../sm/gpgsm.c:768
419 #: ../tools/symcryptrun.c:1056
420 #, c-format
421 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
423
424 #: ../agent/gpg-agent.c:614
425 #: ../g10/gpg.c:2031
426 #: ../scd/scdaemon.c:433
427 #: ../sm/gpgsm.c:865
428 #, c-format
429 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
430 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
431
432 #: ../agent/gpg-agent.c:619
433 #: ../agent/gpg-agent.c:1170
434 #: ../g10/gpg.c:2035
435 #: ../scd/scdaemon.c:438
436 #: ../sm/gpgsm.c:869
437 #: ../tools/symcryptrun.c:989
438 #, c-format
439 msgid "option file `%s': %s\n"
440 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
441
442 #: ../agent/gpg-agent.c:627
443 #: ../g10/gpg.c:2042
444 #: ../scd/scdaemon.c:446
445 #: ../sm/gpgsm.c:876
446 #, c-format
447 msgid "reading options from `%s'\n"
448 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
449
450 #: ../agent/gpg-agent.c:940
451 #: ../g10/plaintext.c:136
452 #: ../g10/plaintext.c:141
453 #: ../g10/plaintext.c:158
454 #, c-format
455 msgid "error creating `%s': %s\n"
456 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
457
458 #: ../agent/gpg-agent.c:1230
459 #: ../agent/gpg-agent.c:1333
460 #: ../agent/gpg-agent.c:1337
461 #: ../agent/gpg-agent.c:1373
462 #: ../agent/gpg-agent.c:1377
463 #: ../g10/exec.c:174
464 #: ../g10/openfile.c:418
465 #: ../scd/scdaemon.c:932
466 #, c-format
467 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
468 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
469
470 #: ../agent/gpg-agent.c:1244
471 #: ../scd/scdaemon.c:946
472 msgid "name of socket too long\n"
473 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
474
475 #: ../agent/gpg-agent.c:1270
476 #: ../scd/scdaemon.c:972
477 #, c-format
478 msgid "can't create socket: %s\n"
479 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
480
481 #: ../agent/gpg-agent.c:1299
482 #: ../scd/scdaemon.c:1001
483 #, c-format
484 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
485 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
486
487 #: ../agent/gpg-agent.c:1307
488 #: ../scd/scdaemon.c:1009
489 #, c-format
490 msgid "listen() failed: %s\n"
491 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
492
493 #: ../agent/gpg-agent.c:1313
494 #: ../scd/scdaemon.c:1015
495 #, c-format
496 msgid "listening on socket `%s'\n"
497 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
498
499 #: ../agent/gpg-agent.c:1341
500 #: ../agent/gpg-agent.c:1383
501 #: ../g10/openfile.c:421
502 #, c-format
503 msgid "directory `%s' created\n"
504 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
505
506 #: ../agent/gpg-agent.c:1389
507 #, c-format
508 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
509 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
510
511 #: ../agent/gpg-agent.c:1393
512 #, c-format
513 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
514 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
515
516 #: ../agent/gpg-agent.c:1495
517 #, c-format
518 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
519 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
520
521 #: ../agent/gpg-agent.c:1500
522 #, c-format
523 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
524 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
525
526 #: ../agent/gpg-agent.c:1517
527 #, c-format
528 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
529 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
530
531 #: ../agent/gpg-agent.c:1522
532 #, c-format
533 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
534 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
535
536 #: ../agent/gpg-agent.c:1618
537 #: ../scd/scdaemon.c:1134
538 #, c-format
539 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
540 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
541
542 #: ../agent/gpg-agent.c:1724
543 #: ../scd/scdaemon.c:1201
544 #, c-format
545 msgid "%s %s stopped\n"
546 msgstr "%s %s stoppad\n"
547
548 #. Okay, its running on the standard socket.
549 #: ../agent/gpg-agent.c:1745
550 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
551 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
552
553 #. Okay, its running on the standard socket.
554 #: ../agent/gpg-agent.c:1755
555 #: ../common/simple-pwquery.c:324
556 #: ../g10/call-agent.c:137
557 #: ../sm/call-agent.c:144
558 #: ../tools/gpg-connect-agent.c:713
559 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
560 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
561
562 #: ../agent/gpg-agent.c:1767
563 #: ../common/simple-pwquery.c:336
564 #: ../g10/call-agent.c:149
565 #: ../sm/call-agent.c:156
566 #: ../tools/gpg-connect-agent.c:724
567 #, c-format
568 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
569 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
570
571 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
572 #: ../agent/preset-passphrase.c:100
573 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
574 msgstr "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
575
576 #: ../agent/preset-passphrase.c:103
577 msgid ""
578 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
579 "Password cache maintenance\n"
580 msgstr ""
581 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
582 "Underhåll av lösenordscache\n"
583
584 #: ../agent/protect-tool.c:146
585 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
586 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
587
588 #: ../agent/protect-tool.c:148
589 msgid ""
590 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
591 "Secret key maintenance tool\n"
592 msgstr ""
593 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
594 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
595
596 #: ../agent/protect-tool.c:1207
597 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
598 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
599
600 #: ../agent/protect-tool.c:1210
601 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
602 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
603
604 #: ../agent/protect-tool.c:1213
605 msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
606 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
607
608 #: ../agent/protect-tool.c:1218
609 msgid ""
610 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
611 "needed to complete this operation."
612 msgstr ""
613 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
614 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
615
616 #: ../agent/protect-tool.c:1223
617 #: ../tools/symcryptrun.c:488
618 msgid "Passphrase:"
619 msgstr "Lösenfras:"
620
621 #: ../agent/protect-tool.c:1236
622 #: ../tools/symcryptrun.c:501
623 #, c-format
624 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
625 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
626
627 #: ../agent/protect-tool.c:1239
628 #: ../tools/symcryptrun.c:505
629 msgid "cancelled\n"
630 msgstr "avbruten\n"
631
632 #: ../agent/trustlist.c:115
633 #: ../agent/trustlist.c:303
634 #, c-format
635 msgid "error opening `%s': %s\n"
636 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
637
638 #: ../agent/trustlist.c:130
639 #, c-format
640 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
641 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
642
643 #. Same file.
644 #: ../agent/trustlist.c:150
645 #: ../agent/trustlist.c:158
646 #, c-format
647 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
648 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
649
650 #. A non existent system trustlist is not an error.
651 #. Just print a note.
652 #: ../agent/trustlist.c:164
653 #, c-format
654 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
655 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
656
657 #: ../agent/trustlist.c:199
658 #, c-format
659 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
660 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
661
662 #: ../agent/trustlist.c:225
663 #: ../agent/trustlist.c:232
664 #, c-format
665 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
666 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
667
668 #: ../agent/trustlist.c:264
669 #, c-format
670 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
671 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
672
673 #: ../agent/trustlist.c:355
674 #: ../agent/trustlist.c:394
675 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
676 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
677
678 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
679 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
680 #. Pinentry to insert a line break.  The double
681 #. percent sign is actually needed because it is also
682 #. a printf format string.  If you need to insert a
683 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
684 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
685 #. fingerprint string whereas the first one receives
686 #. the name as store in the certificate.
687 #: ../agent/trustlist.c:470
688 #, c-format
689 msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
690 msgstr "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar fingeravtrycket:%%0A  %s"
691
692 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
693 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
694 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
695 #: ../agent/trustlist.c:479
696 msgid "Correct"
697 msgstr "Korrekt"
698
699 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
700 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
701 #. Pinentry to insert a line break.  The double
702 #. percent sign is actually needed because it is also
703 #. a printf format string.  If you need to insert a
704 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
705 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
706 #. certificate.
707 #: ../agent/trustlist.c:499
708 #, c-format
709 msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
710 msgstr "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera användarcertifikat?"
711
712 #: ../agent/trustlist.c:505
713 msgid "Yes"
714 msgstr "Ja"
715
716 #: ../agent/trustlist.c:505
717 msgid "No"
718 msgstr "Nej"
719
720 #: ../common/exechelp.c:285
721 #: ../common/exechelp.c:376
722 #, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
725
726 # se förra kommentaren
727 #: ../common/exechelp.c:352
728 #: ../common/exechelp.c:409
729 #, c-format
730 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
731 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
732
733 #: ../common/exechelp.c:388
734 #: ../common/exechelp.c:546
735 #, c-format
736 msgid "error forking process: %s\n"
737 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
738
739 #: ../common/exechelp.c:444
740 #: ../common/exechelp.c:487
741 #, c-format
742 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
743 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
744
745 #: ../common/exechelp.c:452
746 #, c-format
747 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
748 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
749
750 #: ../common/exechelp.c:458
751 #: ../common/exechelp.c:498
752 #, c-format
753 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
754 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
755
756 #: ../common/exechelp.c:493
757 #, c-format
758 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
759 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
760
761 #: ../common/exechelp.c:504
762 #, c-format
763 msgid "error running `%s': terminated\n"
764 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
765
766 #: ../common/http.c:1623
767 #, c-format
768 msgid "error creating socket: %s\n"
769 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
770
771 #: ../common/http.c:1667
772 msgid "host not found"
773 msgstr "värden hittades inte"
774
775 #: ../common/simple-pwquery.c:310
776 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
777 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
778
779 #: ../common/simple-pwquery.c:368
780 #, c-format
781 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
782 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
783
784 #: ../common/simple-pwquery.c:379
785 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
786 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
787
788 #: ../common/simple-pwquery.c:389
789 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
790 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
791
792 #: ../common/simple-pwquery.c:531
793 #: ../common/simple-pwquery.c:619
794 msgid "canceled by user\n"
795 msgstr "avbruten av användaren\n"
796
797 #: ../common/simple-pwquery.c:538
798 #: ../common/simple-pwquery.c:625
799 msgid "problem with the agent\n"
800 msgstr "problem med agenten\n"
801
802 #: ../common/sysutils.c:88
803 #: ../g10/misc.c:137
804 #, c-format
805 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
806 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
807
808 #: ../common/sysutils.c:183
809 #, c-format
810 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
811 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
812
813 # Extension är vad? FIXME
814 #: ../common/sysutils.c:215
815 #, c-format
816 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
817 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 #: ../common/yesno.c:33
821 #: ../common/yesno.c:70
822 msgid "yes"
823 msgstr "ja"
824
825 #: ../common/yesno.c:34
826 #: ../common/yesno.c:75
827 msgid "yY"
828 msgstr "jJ"
829
830 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
831 #: ../common/yesno.c:36
832 #: ../common/yesno.c:72
833 msgid "no"
834 msgstr "nej"
835
836 #: ../common/yesno.c:37
837 #: ../common/yesno.c:76
838 msgid "nN"
839 msgstr "nN"
840
841 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
842 #: ../common/yesno.c:74
843 msgid "quit"
844 msgstr "avsluta"
845
846 #: ../common/yesno.c:77
847 msgid "qQ"
848 msgstr "aA"
849
850 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
851 #: ../common/yesno.c:111
852 msgid "okay|okay"
853 msgstr "okay|okej|ok"
854
855 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
856 #: ../common/yesno.c:113
857 msgid "cancel|cancel"
858 msgstr "avbryt|stoppa"
859
860 #: ../common/yesno.c:114
861 msgid "oO"
862 msgstr "oO"
863
864 #: ../common/yesno.c:115
865 msgid "cC"
866 msgstr "aAsS"
867
868 #: ../g10/armor.c:368
869 #, c-format
870 msgid "armor: %s\n"
871 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
872
873 #: ../g10/armor.c:407
874 msgid "invalid armor header: "
875 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
876
877 #: ../g10/armor.c:418
878 msgid "armor header: "
879 msgstr "ASCII-skal: "
880
881 #: ../g10/armor.c:429
882 msgid "invalid clearsig header\n"
883 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
884
885 #: ../g10/armor.c:481
886 msgid "nested clear text signatures\n"
887 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
888
889 #: ../g10/armor.c:616
890 msgid "unexpected armor: "
891 msgstr "oväntat skal: "
892
893 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
894 #. Bad dash-escaping.
895 #: ../g10/armor.c:628
896 msgid "invalid dash escaped line: "
897 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
898
899 # överhoppad eller hoppades över?
900 #: ../g10/armor.c:782
901 #: ../g10/armor.c:1392
902 #, c-format
903 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
904 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
905
906 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
907 #: ../g10/armor.c:825
908 msgid "premature eof (no CRC)\n"
909 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
910
911 #: ../g10/armor.c:859
912 msgid "premature eof (in CRC)\n"
913 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
914
915 #: ../g10/armor.c:867
916 msgid "malformed CRC\n"
917 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
918
919 #: ../g10/armor.c:871
920 #: ../g10/armor.c:1429
921 #, c-format
922 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
923 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
924
925 #: ../g10/armor.c:891
926 msgid "premature eof (in trailer)\n"
927 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
928
929 #: ../g10/armor.c:895
930 msgid "error in trailer line\n"
931 msgstr "fel i avslutande rad\n"
932
933 #: ../g10/armor.c:1206
934 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
935 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
936
937 #: ../g10/armor.c:1211
938 #, c-format
939 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
940 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
941
942 #: ../g10/armor.c:1215
943 msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
944 msgstr ""
945 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - detta\n"
946 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har använts\n"
947
948 #: ../g10/build-packet.c:978
949 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
950 msgstr "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och sluta med ett \"'=\"\n"
951
952 #: ../g10/build-packet.c:990
953 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
954 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
955
956 #: ../g10/build-packet.c:996
957 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
958 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
959
960 #: ../g10/build-packet.c:1014
961 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
962 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
963
964 #: ../g10/build-packet.c:1048
965 #: ../g10/build-packet.c:1057
966 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
967 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
968
969 #: ../g10/build-packet.c:1079
970 #: ../g10/build-packet.c:1081
971 msgid "not human readable"
972 msgstr "inte läsbart"
973
974 #: ../g10/call-agent.c:99
975 #: ../sm/call-agent.c:102
976 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
977 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
978
979 #: ../g10/call-agent.c:160
980 #: ../sm/call-agent.c:167
981 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
982 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
983
984 #: ../g10/card-util.c:64
985 #: ../g10/card-util.c:307
986 #, c-format
987 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
988 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
989
990 #: ../g10/card-util.c:69
991 #, c-format
992 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
993 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
994
995 #. We don't yet support unattended key generation.
996 #: ../g10/card-util.c:77
997 #: ../g10/card-util.c:1403
998 #: ../g10/delkey.c:128
999 #: ../g10/keyedit.c:1531
1000 #: ../g10/keygen.c:2749
1001 #: ../g10/revoke.c:218
1002 #: ../g10/revoke.c:457
1003 msgid "can't do this in batch mode\n"
1004 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
1005
1006 #: ../g10/card-util.c:104
1007 #: ../g10/card-util.c:1129
1008 #: ../g10/card-util.c:1212
1009 #: ../g10/keyedit.c:426
1010 #: ../g10/keyedit.c:447
1011 #: ../g10/keyedit.c:461
1012 #: ../g10/keygen.c:1550
1013 #: ../g10/keygen.c:1617
1014 msgid "Your selection? "
1015 msgstr "Vad väljer du? "
1016
1017 #: ../g10/card-util.c:217
1018 #: ../g10/card-util.c:267
1019 msgid "[not set]"
1020 msgstr "[inte inställt]"
1021
1022 #: ../g10/card-util.c:414
1023 msgid "male"
1024 msgstr "man"
1025
1026 #: ../g10/card-util.c:415
1027 msgid "female"
1028 msgstr "kvinna"
1029
1030 #: ../g10/card-util.c:415
1031 msgid "unspecified"
1032 msgstr "ej angiven"
1033
1034 #: ../g10/card-util.c:442
1035 msgid "not forced"
1036 msgstr "inte tvingad"
1037
1038 #: ../g10/card-util.c:442
1039 msgid "forced"
1040 msgstr "tvingad"
1041
1042 #: ../g10/card-util.c:520
1043 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1044 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
1045
1046 #: ../g10/card-util.c:522
1047 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1048 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
1049
1050 #: ../g10/card-util.c:524
1051 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1052 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
1053
1054 #: ../g10/card-util.c:541
1055 msgid "Cardholder's surname: "
1056 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
1057
1058 #: ../g10/card-util.c:543
1059 msgid "Cardholder's given name: "
1060 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
1061
1062 #: ../g10/card-util.c:561
1063 #, c-format
1064 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1065 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1066
1067 #: ../g10/card-util.c:582
1068 msgid "URL to retrieve public key: "
1069 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
1070
1071 #: ../g10/card-util.c:590
1072 #, c-format
1073 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1074 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
1075
1076 #: ../g10/card-util.c:688
1077 #: ../g10/card-util.c:757
1078 #: ../g10/import.c:285
1079 #, c-format
1080 msgid "error reading `%s': %s\n"
1081 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1082
1083 #: ../g10/card-util.c:696
1084 msgid "Login data (account name): "
1085 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
1086
1087 #: ../g10/card-util.c:706
1088 #, c-format
1089 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1090 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
1091
1092 #: ../g10/card-util.c:765
1093 msgid "Private DO data: "
1094 msgstr "Privat DO-data: "
1095
1096 #: ../g10/card-util.c:775
1097 #, c-format
1098 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1099 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1100
1101 #: ../g10/card-util.c:795
1102 msgid "Language preferences: "
1103 msgstr "Språkinställningar: "
1104
1105 #: ../g10/card-util.c:803
1106 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1107 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
1108
1109 #: ../g10/card-util.c:812
1110 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1111 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1112
1113 #: ../g10/card-util.c:833
1114 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1115 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1116
1117 #: ../g10/card-util.c:847
1118 msgid "Error: invalid response.\n"
1119 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1120
1121 #: ../g10/card-util.c:868
1122 msgid "CA fingerprint: "
1123 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1124
1125 #: ../g10/card-util.c:891
1126 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1127 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1128
1129 #: ../g10/card-util.c:939
1130 #, c-format
1131 msgid "key operation not possible: %s\n"
1132 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1133
1134 #: ../g10/card-util.c:940
1135 msgid "not an OpenPGP card"
1136 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1137
1138 #: ../g10/card-util.c:949
1139 #, c-format
1140 msgid "error getting current key info: %s\n"
1141 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1142
1143 #: ../g10/card-util.c:1034
1144 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1145 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1146
1147 #: ../g10/card-util.c:1055
1148 #: ../g10/card-util.c:1064
1149 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1150 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1151
1152 #: ../g10/card-util.c:1076
1153 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1154 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1155
1156 #: ../g10/card-util.c:1085
1157 #, c-format
1158 msgid ""
1159 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1160 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1161 "You should change them using the command --change-pin\n"
1162 msgstr ""
1163 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1164 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1165 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1166
1167 #: ../g10/card-util.c:1120
1168 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1169 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1170
1171 #: ../g10/card-util.c:1122
1172 #: ../g10/card-util.c:1203
1173 msgid "   (1) Signature key\n"
1174 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1175
1176 #: ../g10/card-util.c:1123
1177 #: ../g10/card-util.c:1205
1178 msgid "   (2) Encryption key\n"
1179 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1180
1181 #: ../g10/card-util.c:1124
1182 #: ../g10/card-util.c:1207
1183 msgid "   (3) Authentication key\n"
1184 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1185
1186 #. Okay.
1187 #: ../g10/card-util.c:1140
1188 #: ../g10/card-util.c:1223
1189 #: ../g10/keyedit.c:947
1190 #: ../g10/keygen.c:1554
1191 #: ../g10/keygen.c:1582
1192 #: ../g10/keygen.c:1656
1193 #: ../g10/revoke.c:687
1194 msgid "Invalid selection.\n"
1195 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1196
1197 #: ../g10/card-util.c:1200
1198 msgid "Please select where to store the key:\n"
1199 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1200
1201 #: ../g10/card-util.c:1235
1202 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1203 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1204
1205 #: ../g10/card-util.c:1240
1206 msgid "secret parts of key are not available\n"
1207 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1208
1209 #: ../g10/card-util.c:1245
1210 msgid "secret key already stored on a card\n"
1211 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1212
1213 #: ../g10/card-util.c:1316
1214 #: ../g10/keyedit.c:1364
1215 msgid "quit this menu"
1216 msgstr "avsluta denna meny"
1217
1218 #: ../g10/card-util.c:1318
1219 msgid "show admin commands"
1220 msgstr "visa administratörskommandon"
1221
1222 #: ../g10/card-util.c:1319
1223 #: ../g10/keyedit.c:1367
1224 msgid "show this help"
1225 msgstr "visa denna hjälp"
1226
1227 #: ../g10/card-util.c:1321
1228 msgid "list all available data"
1229 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1230
1231 #: ../g10/card-util.c:1324
1232 msgid "change card holder's name"
1233 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1234
1235 #: ../g10/card-util.c:1325
1236 msgid "change URL to retrieve key"
1237 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1238
1239 #: ../g10/card-util.c:1326
1240 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1241 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1242
1243 #: ../g10/card-util.c:1327
1244 msgid "change the login name"
1245 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1246
1247 # originalet borde ha ett value
1248 #: ../g10/card-util.c:1328
1249 msgid "change the language preferences"
1250 msgstr "ändra språkinställningarna"
1251
1252 #: ../g10/card-util.c:1329
1253 msgid "change card holder's sex"
1254 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1255
1256 #: ../g10/card-util.c:1330
1257 msgid "change a CA fingerprint"
1258 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1259
1260 # den låter skum
1261 #: ../g10/card-util.c:1331
1262 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1263 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1264
1265 #: ../g10/card-util.c:1332
1266 msgid "generate new keys"
1267 msgstr "generera nya nycklar"
1268
1269 #: ../g10/card-util.c:1333
1270 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1271 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1272
1273 #: ../g10/card-util.c:1334
1274 msgid "verify the PIN and list all data"
1275 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1276
1277 #: ../g10/card-util.c:1454
1278 #: ../g10/keyedit.c:1632
1279 msgid "Command> "
1280 msgstr "Kommando> "
1281
1282 #: ../g10/card-util.c:1492
1283 msgid "Admin-only command\n"
1284 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1285
1286 #: ../g10/card-util.c:1523
1287 msgid "Admin commands are allowed\n"
1288 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1289
1290 #: ../g10/card-util.c:1525
1291 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1292 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1293
1294 #: ../g10/card-util.c:1599
1295 #: ../g10/keyedit.c:2253
1296 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1297 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
1298
1299 #: ../g10/decrypt.c:112
1300 #: ../g10/encode.c:892
1301 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1302 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1303
1304 # se förra kommentaren
1305 #: ../g10/decrypt.c:168
1306 #: ../g10/gpg.c:3869
1307 #: ../g10/keyring.c:378
1308 #: ../g10/keyring.c:665
1309 #, c-format
1310 msgid "can't open `%s'\n"
1311 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1312
1313 #: ../g10/delkey.c:75
1314 #: ../g10/export.c:326
1315 #: ../g10/keyedit.c:3401
1316 #: ../g10/keyserver.c:1714
1317 #: ../g10/revoke.c:228
1318 #, c-format
1319 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1320 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1321
1322 #: ../g10/delkey.c:83
1323 #: ../g10/export.c:356
1324 #: ../g10/import.c:2351
1325 #: ../g10/keyserver.c:1728
1326 #: ../g10/revoke.c:234
1327 #: ../g10/revoke.c:479
1328 #, c-format
1329 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1330 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1331
1332 #: ../g10/delkey.c:129
1333 #: ../g10/delkey.c:136
1334 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1335 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1336
1337 #: ../g10/delkey.c:135
1338 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1339 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1340
1341 #: ../g10/delkey.c:147
1342 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1343 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1344
1345 #: ../g10/delkey.c:155
1346 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1347 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1348
1349 #: ../g10/delkey.c:165
1350 #, c-format
1351 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1352 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1353
1354 #: ../g10/delkey.c:175
1355 msgid "ownertrust information cleared\n"
1356 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1357
1358 #: ../g10/delkey.c:206
1359 #, c-format
1360 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1361 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1362
1363 #: ../g10/delkey.c:208
1364 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1365 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1366
1367 #: ../g10/encode.c:228
1368 #: ../g10/sign.c:1300
1369 #, c-format
1370 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1371 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1372
1373 #: ../g10/encode.c:234
1374 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1375 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1376
1377 #: ../g10/encode.c:248
1378 #, c-format
1379 msgid "using cipher %s\n"
1380 msgstr "använder chiffret %s\n"
1381
1382 #: ../g10/encode.c:258
1383 #: ../g10/encode.c:579
1384 #, c-format
1385 msgid "`%s' already compressed\n"
1386 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1387
1388 #: ../g10/encode.c:313
1389 #: ../g10/encode.c:627
1390 #: ../g10/sign.c:597
1391 #, c-format
1392 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1393 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1394
1395 #: ../g10/encode.c:487
1396 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1397 msgstr "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --pgp2-läge\n"
1398
1399 #: ../g10/encode.c:512
1400 #, c-format
1401 msgid "reading from `%s'\n"
1402 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1403
1404 #: ../g10/encode.c:543
1405 msgid "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1406 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1407
1408 #: ../g10/encode.c:561
1409 #, c-format
1410 msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1411 msgstr "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1412
1413 #: ../g10/encode.c:671
1414 #: ../g10/sign.c:970
1415 #, c-format
1416 msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1417 msgstr "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1418
1419 #: ../g10/encode.c:767
1420 #, c-format
1421 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1422 msgstr "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1423
1424 #: ../g10/encode.c:837
1425 #: ../g10/pkclist.c:815
1426 #: ../g10/pkclist.c:863
1427 #, c-format
1428 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1429 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1430
1431 #: ../g10/encode.c:864
1432 #, c-format
1433 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1434 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1435
1436 #: ../g10/encr-data.c:95
1437 #: ../g10/mainproc.c:283
1438 #, c-format
1439 msgid "%s encrypted data\n"
1440 msgstr "%s-krypterad data\n"
1441
1442 #: ../g10/encr-data.c:97
1443 #: ../g10/mainproc.c:287
1444 #, c-format
1445 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1446 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1447
1448 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1449 #: ../g10/encr-data.c:135
1450 #: ../sm/decrypt.c:128
1451 msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1452 msgstr ""
1453 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1454 "i den symmetriska krypteringen.\n"
1455
1456 #: ../g10/encr-data.c:147
1457 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1458 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1459
1460 #: ../g10/exec.c:51
1461 msgid "no remote program execution supported\n"
1462 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1463
1464 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1465 #: ../g10/exec.c:315
1466 msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1467 msgstr ""
1468 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1469 "inställningsfilen\n"
1470
1471 #: ../g10/exec.c:345
1472 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1473 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1474
1475 #: ../g10/exec.c:423
1476 #, c-format
1477 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1478 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1479
1480 #: ../g10/exec.c:426
1481 #, c-format
1482 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1483 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1484
1485 #: ../g10/exec.c:511
1486 #, c-format
1487 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1488 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1489
1490 #: ../g10/exec.c:522
1491 #: ../g10/exec.c:588
1492 msgid "unnatural exit of external program\n"
1493 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1494
1495 #: ../g10/exec.c:537
1496 msgid "unable to execute external program\n"
1497 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1498
1499 #: ../g10/exec.c:554
1500 #, c-format
1501 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1502 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1503
1504 #: ../g10/exec.c:599
1505 #: ../g10/exec.c:606
1506 #, c-format
1507 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1508 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1509
1510 #: ../g10/exec.c:611
1511 #, c-format
1512 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1513 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1514
1515 #: ../g10/export.c:63
1516 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1517 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1518
1519 #: ../g10/export.c:65
1520 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1521 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1522
1523 #: ../g10/export.c:67
1524 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1525 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1526
1527 #: ../g10/export.c:69
1528 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1529 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1530
1531 #: ../g10/export.c:71
1532 msgid "remove unusable parts from key during export"
1533 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1534
1535 #: ../g10/export.c:73
1536 msgid "remove as much as possible from key during export"
1537 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1538
1539 #: ../g10/export.c:75
1540 msgid "export keys in an S-expression based format"
1541 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1542
1543 #: ../g10/export.c:340
1544 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1545 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1546
1547 #: ../g10/export.c:369
1548 #, c-format
1549 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1550 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1551
1552 #: ../g10/export.c:377
1553 #, c-format
1554 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1555 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1556
1557 #: ../g10/export.c:388
1558 #, c-format
1559 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1560 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1561
1562 #: ../g10/export.c:539
1563 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1564 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1565
1566 #: ../g10/export.c:562
1567 #, c-format
1568 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1569 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1570
1571 #. I hope this warning doesn't confuse people.
1572 #: ../g10/export.c:586
1573 #, c-format
1574 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1575 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1576
1577 #: ../g10/export.c:635
1578 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1579 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1580
1581 #: ../g10/getkey.c:153
1582 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1583 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1584
1585 #: ../g10/getkey.c:176
1586 msgid "[User ID not found]"
1587 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1588
1589 #: ../g10/getkey.c:953
1590 #: ../g10/getkey.c:963
1591 #: ../g10/getkey.c:973
1592 #: ../g10/getkey.c:989
1593 #: ../g10/getkey.c:1004
1594 #, c-format
1595 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1596 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1597
1598 #: ../g10/getkey.c:1831
1599 #, c-format
1600 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1601 msgstr "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1602
1603 #: ../g10/getkey.c:2385
1604 #: ../g10/keyedit.c:3721
1605 #, c-format
1606 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1607 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1608
1609 #: ../g10/getkey.c:2616
1610 #, c-format
1611 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1612 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1613
1614 #: ../g10/getkey.c:2663
1615 #, c-format
1616 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1617 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1618
1619 #: ../g10/gpg.c:367
1620 #: ../kbx/kbxutil.c:69
1621 #: ../sm/gpgsm.c:241
1622 #: ../tools/gpgconf.c:54
1623 msgid ""
1624 "@Commands:\n"
1625 " "
1626 msgstr ""
1627 "@Kommandon:\n"
1628 " "
1629
1630 #: ../g10/gpg.c:369
1631 msgid "|[file]|make a signature"
1632 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1633
1634 #: ../g10/gpg.c:370
1635 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1636 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1637
1638 #: ../g10/gpg.c:371
1639 #: ../sm/gpgsm.c:245
1640 msgid "make a detached signature"
1641 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1642
1643 #: ../g10/gpg.c:372
1644 #: ../sm/gpgsm.c:246
1645 msgid "encrypt data"
1646 msgstr "kryptera data"
1647
1648 #: ../g10/gpg.c:374
1649 #: ../sm/gpgsm.c:247
1650 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1651 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1652
1653 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1654 #: ../g10/gpg.c:376
1655 #: ../sm/gpgsm.c:248
1656 msgid "decrypt data (default)"
1657 msgstr "dekryptera data (standard)"
1658
1659 #: ../g10/gpg.c:378
1660 #: ../sm/gpgsm.c:249
1661 msgid "verify a signature"
1662 msgstr "validera en signatur"
1663
1664 #: ../g10/gpg.c:380
1665 #: ../sm/gpgsm.c:251
1666 msgid "list keys"
1667 msgstr "lista nycklar"
1668
1669 #: ../g10/gpg.c:382
1670 msgid "list keys and signatures"
1671 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1672
1673 #: ../g10/gpg.c:383
1674 msgid "list and check key signatures"
1675 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1676
1677 #: ../g10/gpg.c:384
1678 #: ../sm/gpgsm.c:255
1679 msgid "list keys and fingerprints"
1680 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1681
1682 #: ../g10/gpg.c:385
1683 #: ../sm/gpgsm.c:253
1684 msgid "list secret keys"
1685 msgstr "lista hemliga nycklar"
1686
1687 #: ../g10/gpg.c:386
1688 msgid "generate a new key pair"
1689 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1690
1691 #: ../g10/gpg.c:387
1692 msgid "remove keys from the public keyring"
1693 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1694
1695 #: ../g10/gpg.c:389
1696 msgid "remove keys from the secret keyring"
1697 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1698
1699 #: ../g10/gpg.c:390
1700 msgid "sign a key"
1701 msgstr "signera en nyckel"
1702
1703 #: ../g10/gpg.c:391
1704 msgid "sign a key locally"
1705 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1706
1707 #: ../g10/gpg.c:392
1708 msgid "sign or edit a key"
1709 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1710
1711 #: ../g10/gpg.c:393
1712 msgid "generate a revocation certificate"
1713 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1714
1715 #: ../g10/gpg.c:395
1716 msgid "export keys"
1717 msgstr "exportera nycklar"
1718
1719 #: ../g10/gpg.c:396
1720 #: ../sm/gpgsm.c:258
1721 msgid "export keys to a key server"
1722 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1723
1724 #: ../g10/gpg.c:397
1725 #: ../sm/gpgsm.c:259
1726 msgid "import keys from a key server"
1727 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1728
1729 #: ../g10/gpg.c:399
1730 msgid "search for keys on a key server"
1731 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1732
1733 #: ../g10/gpg.c:401
1734 msgid "update all keys from a keyserver"
1735 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1736
1737 #: ../g10/gpg.c:405
1738 msgid "import/merge keys"
1739 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1740
1741 #: ../g10/gpg.c:408
1742 msgid "print the card status"
1743 msgstr "skriv ut kortstatus"
1744
1745 #: ../g10/gpg.c:409
1746 msgid "change data on a card"
1747 msgstr "ändra data på ett kort"
1748
1749 #: ../g10/gpg.c:410
1750 msgid "change a card's PIN"
1751 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1752
1753 #: ../g10/gpg.c:419
1754 msgid "update the trust database"
1755 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1756
1757 #: ../g10/gpg.c:426
1758 msgid "|algo [files]|print message digests"
1759 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1760
1761 #: ../g10/gpg.c:429
1762 #: ../sm/gpgsm.c:263
1763 msgid "run in server mode"
1764 msgstr "kör i serverläge"
1765
1766 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1767 #: ../g10/gpg.c:431
1768 #: ../g10/gpgv.c:69
1769 #: ../kbx/kbxutil.c:77
1770 #: ../sm/gpgsm.c:278
1771 #: ../tools/gpg-connect-agent.c:57
1772 #: ../tools/gpgconf.c:60
1773 #: ../tools/symcryptrun.c:178
1774 msgid ""
1775 "@\n"
1776 "Options:\n"
1777 " "
1778 msgstr ""
1779 "@\n"
1780 "Flaggor:\n"
1781 " "
1782
1783 #: ../g10/gpg.c:433
1784 #: ../sm/gpgsm.c:280
1785 msgid "create ascii armored output"
1786 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1787
1788 #: ../g10/gpg.c:435
1789 #: ../sm/gpgsm.c:290
1790 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1791 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1792
1793 #: ../g10/gpg.c:446
1794 #: ../sm/gpgsm.c:326
1795 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1796 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1797
1798 #: ../g10/gpg.c:447
1799 #: ../sm/gpgsm.c:329
1800 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1801 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1802
1803 #: ../g10/gpg.c:452
1804 #: ../sm/gpgsm.c:331
1805 msgid "use canonical text mode"
1806 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1807
1808 #: ../g10/gpg.c:466
1809 #: ../sm/gpgsm.c:334
1810 #: ../tools/gpgconf.c:62
1811 msgid "use as output file"
1812 msgstr "använd som fil för utdata"
1813
1814 #: ../g10/gpg.c:479
1815 #: ../kbx/kbxutil.c:84
1816 #: ../sm/gpgsm.c:344
1817 #: ../tools/gpgconf.c:65
1818 msgid "do not make any changes"
1819 msgstr "gör inga ändringar"
1820
1821 #: ../g10/gpg.c:480
1822 msgid "prompt before overwriting"
1823 msgstr "fråga innan överskrivning"
1824
1825 #: ../g10/gpg.c:522
1826 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1827 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1828
1829 #: ../g10/gpg.c:523
1830 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1831 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1832
1833 # inställningar istället för flaggor?
1834 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1835 #: ../g10/gpg.c:552
1836 #: ../sm/gpgsm.c:392
1837 msgid ""
1838 "@\n"
1839 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1840 msgstr ""
1841 "@\n"
1842 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1843
1844 #: ../g10/gpg.c:555
1845 #: ../sm/gpgsm.c:395
1846 msgid ""
1847 "@\n"
1848 "Examples:\n"
1849 "\n"
1850 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1851 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1852 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1853 " --list-keys [names]        show keys\n"
1854 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1855 msgstr ""
1856 "@\n"
1857 "Exempel:\n"
1858 "\n"
1859 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1860 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1861 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1862 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1863 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1864
1865 #: ../g10/gpg.c:747
1866 #: ../g10/gpgv.c:96
1867 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1868 msgstr ""
1869 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1870 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1871
1872 #: ../g10/gpg.c:764
1873 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1874 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1875
1876 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1877 #: ../g10/gpg.c:767
1878 msgid ""
1879 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1880 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1881 "default operation depends on the input data\n"
1882 msgstr ""
1883 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1884 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1885 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1886
1887 #: ../g10/gpg.c:778
1888 #: ../sm/gpgsm.c:530
1889 msgid ""
1890 "\n"
1891 "Supported algorithms:\n"
1892 msgstr ""
1893 "\n"
1894 "Algoritmer som stöds:\n"
1895
1896 #: ../g10/gpg.c:781
1897 msgid "Pubkey: "
1898 msgstr "Publik nyckel: "
1899
1900 #: ../g10/gpg.c:788
1901 #: ../g10/keyedit.c:2319
1902 msgid "Cipher: "
1903 msgstr "Chiffer: "
1904
1905 #: ../g10/gpg.c:795
1906 msgid "Hash: "
1907 msgstr "Kontrollsumma: "
1908
1909 #: ../g10/gpg.c:802
1910 #: ../g10/keyedit.c:2365
1911 msgid "Compression: "
1912 msgstr "Komprimering: "
1913
1914 #: ../g10/gpg.c:886
1915 msgid "usage: gpg [options] "
1916 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1917
1918 #: ../g10/gpg.c:1056
1919 #: ../sm/gpgsm.c:682
1920 msgid "conflicting commands\n"
1921 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1922
1923 # Vad betyder detta?
1924 #: ../g10/gpg.c:1074
1925 #, c-format
1926 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1927 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1928
1929 #: ../g10/gpg.c:1271
1930 #, c-format
1931 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1932 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1933
1934 #: ../g10/gpg.c:1274
1935 #, c-format
1936 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1937 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1938
1939 #: ../g10/gpg.c:1277
1940 #, c-format
1941 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1942 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1943
1944 #: ../g10/gpg.c:1283
1945 #, c-format
1946 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1947 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1948
1949 #: ../g10/gpg.c:1286
1950 #, c-format
1951 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1952 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1953
1954 # Extension är vad? FIXME
1955 #: ../g10/gpg.c:1289
1956 #, c-format
1957 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1958 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1959
1960 #: ../g10/gpg.c:1295
1961 #, c-format
1962 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1963 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1964
1965 #: ../g10/gpg.c:1298
1966 #, c-format
1967 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1968 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1969
1970 #: ../g10/gpg.c:1301
1971 #, c-format
1972 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1973 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1974
1975 #: ../g10/gpg.c:1307
1976 #, c-format
1977 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1978 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1979
1980 #: ../g10/gpg.c:1310
1981 #, c-format
1982 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1983 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1984
1985 #: ../g10/gpg.c:1313
1986 #, c-format
1987 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1988 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1989
1990 #: ../g10/gpg.c:1456
1991 #, c-format
1992 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1993 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1994
1995 #: ../g10/gpg.c:1549
1996 msgid "display photo IDs during key listings"
1997 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1998
1999 #: ../g10/gpg.c:1551
2000 msgid "show policy URLs during signature listings"
2001 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
2002
2003 #: ../g10/gpg.c:1553
2004 msgid "show all notations during signature listings"
2005 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
2006
2007 #: ../g10/gpg.c:1555
2008 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2009 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
2010
2011 #: ../g10/gpg.c:1559
2012 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2013 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
2014
2015 #: ../g10/gpg.c:1561
2016 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2017 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
2018
2019 #: ../g10/gpg.c:1563
2020 msgid "show user ID validity during key listings"
2021 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
2022
2023 #: ../g10/gpg.c:1565
2024 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2025 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
2026
2027 #: ../g10/gpg.c:1567
2028 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2029 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
2030
2031 #: ../g10/gpg.c:1569
2032 msgid "show the keyring name in key listings"
2033 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
2034
2035 #: ../g10/gpg.c:1571
2036 msgid "show expiration dates during signature listings"
2037 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
2038
2039 #: ../g10/gpg.c:1989
2040 #, c-format
2041 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2042 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
2043
2044 #: ../g10/gpg.c:2249
2045 #: ../g10/gpg.c:2893
2046 #: ../g10/gpg.c:2905
2047 #, c-format
2048 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2049 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
2050
2051 #: ../g10/gpg.c:2262
2052 #, c-format
2053 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
2054 msgstr "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
2055
2056 #: ../g10/gpg.c:2417
2057 #: ../g10/gpg.c:2429
2058 #, c-format
2059 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2060 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
2061
2062 #: ../g10/gpg.c:2511
2063 #, c-format
2064 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2065 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
2066
2067 #: ../g10/gpg.c:2534
2068 #: ../g10/gpg.c:2727
2069 #: ../g10/keyedit.c:4078
2070 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2071 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
2072
2073 #: ../g10/gpg.c:2546
2074 #, c-format
2075 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2076 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2077
2078 #: ../g10/gpg.c:2549
2079 msgid "invalid keyserver options\n"
2080 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2081
2082 #: ../g10/gpg.c:2556
2083 #, c-format
2084 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2085 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
2086
2087 #: ../g10/gpg.c:2559
2088 msgid "invalid import options\n"
2089 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
2090
2091 #: ../g10/gpg.c:2566
2092 #, c-format
2093 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2094 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
2095
2096 #: ../g10/gpg.c:2569
2097 msgid "invalid export options\n"
2098 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
2099
2100 #: ../g10/gpg.c:2576
2101 #, c-format
2102 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2103 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
2104
2105 #: ../g10/gpg.c:2579
2106 msgid "invalid list options\n"
2107 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
2108
2109 #: ../g10/gpg.c:2587
2110 msgid "display photo IDs during signature verification"
2111 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
2112
2113 #: ../g10/gpg.c:2589
2114 msgid "show policy URLs during signature verification"
2115 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
2116
2117 #: ../g10/gpg.c:2591
2118 msgid "show all notations during signature verification"
2119 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
2120
2121 #: ../g10/gpg.c:2593
2122 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2123 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
2124
2125 #: ../g10/gpg.c:2597
2126 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2127 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
2128
2129 #: ../g10/gpg.c:2599
2130 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2131 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
2132
2133 #: ../g10/gpg.c:2601
2134 msgid "show user ID validity during signature verification"
2135 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
2136
2137 #: ../g10/gpg.c:2603
2138 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2139 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
2140
2141 #: ../g10/gpg.c:2605
2142 msgid "validate signatures with PKA data"
2143 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
2144
2145 #: ../g10/gpg.c:2607
2146 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2147 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
2148
2149 #: ../g10/gpg.c:2614
2150 #, c-format
2151 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2152 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
2153
2154 #: ../g10/gpg.c:2617
2155 msgid "invalid verify options\n"
2156 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
2157
2158 #: ../g10/gpg.c:2624
2159 #, c-format
2160 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2161 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
2162
2163 #: ../g10/gpg.c:2798
2164 #, c-format
2165 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2166 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2167
2168 #: ../g10/gpg.c:2801
2169 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2170 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2171
2172 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2173 #: ../g10/gpg.c:2882
2174 #: ../sm/gpgsm.c:1232
2175 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2176 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2177
2178 #: ../g10/gpg.c:2886
2179 #, c-format
2180 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2181 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2182
2183 #: ../g10/gpg.c:2895
2184 #, c-format
2185 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2186 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2187
2188 #: ../g10/gpg.c:2898
2189 #, c-format
2190 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2191 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2192
2193 #: ../g10/gpg.c:2913
2194 #, c-format
2195 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2196 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2197
2198 #: ../g10/gpg.c:2927
2199 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2200 msgstr ""
2201 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2202 "i --pgp2-läge\n"
2203
2204 #: ../g10/gpg.c:2933
2205 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2206 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2207
2208 #: ../g10/gpg.c:2939
2209 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2210 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2211
2212 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2213 #: ../g10/gpg.c:2952
2214 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2215 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2216
2217 #: ../g10/gpg.c:3018
2218 #: ../g10/gpg.c:3042
2219 #: ../sm/gpgsm.c:1288
2220 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2221 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2222
2223 #: ../g10/gpg.c:3024
2224 #: ../g10/gpg.c:3048
2225 #: ../sm/gpgsm.c:1296
2226 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2227 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2228
2229 #: ../g10/gpg.c:3030
2230 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2231 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2232
2233 #: ../g10/gpg.c:3036
2234 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2235 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2236
2237 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2238 #: ../g10/gpg.c:3051
2239 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2240 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2241
2242 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2243 #: ../g10/gpg.c:3053
2244 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2245 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2246
2247 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2248 #: ../g10/gpg.c:3055
2249 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2250 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2251
2252 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2253 #: ../g10/gpg.c:3057
2254 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2255 msgstr "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2256
2257 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2258 #: ../g10/gpg.c:3059
2259 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2260 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2261
2262 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2263 #: ../g10/gpg.c:3062
2264 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2265 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2266
2267 #: ../g10/gpg.c:3066
2268 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2269 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2270
2271 #: ../g10/gpg.c:3073
2272 msgid "invalid default preferences\n"
2273 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2274
2275 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2276 #: ../g10/gpg.c:3082
2277 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2278 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
2279
2280 #: ../g10/gpg.c:3086
2281 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2282 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2283
2284 #: ../g10/gpg.c:3090
2285 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2286 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2287
2288 #: ../g10/gpg.c:3123
2289 #, c-format
2290 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2291 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2292
2293 #: ../g10/gpg.c:3170
2294 #, c-format
2295 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2296 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2297
2298 #: ../g10/gpg.c:3175
2299 #, c-format
2300 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2301 msgstr "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2302
2303 #: ../g10/gpg.c:3180
2304 #, c-format
2305 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2306 msgstr "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2307
2308 #: ../g10/gpg.c:3272
2309 #, c-format
2310 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2311 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2312
2313 #: ../g10/gpg.c:3283
2314 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2315 msgstr "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2316
2317 #: ../g10/gpg.c:3304
2318 msgid "--store [filename]"
2319 msgstr "--store [filnamn]"
2320
2321 #: ../g10/gpg.c:3311
2322 msgid "--symmetric [filename]"
2323 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2324
2325 #: ../g10/gpg.c:3313
2326 #, c-format
2327 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2328 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2329
2330 #: ../g10/gpg.c:3323
2331 msgid "--encrypt [filename]"
2332 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2333
2334 #: ../g10/gpg.c:3336
2335 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2336 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2337
2338 #: ../g10/gpg.c:3338
2339 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2340 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2341
2342 #: ../g10/gpg.c:3341
2343 #, c-format
2344 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2345 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2346
2347 #: ../g10/gpg.c:3359
2348 msgid "--sign [filename]"
2349 msgstr "--sign [filnamn]"
2350
2351 #: ../g10/gpg.c:3372
2352 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2353 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2354
2355 #: ../g10/gpg.c:3387
2356 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2357 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2358
2359 #: ../g10/gpg.c:3389
2360 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2361 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2362
2363 #: ../g10/gpg.c:3392
2364 #, c-format
2365 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2366 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2367
2368 #: ../g10/gpg.c:3412
2369 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2370 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2371
2372 #: ../g10/gpg.c:3421
2373 msgid "--clearsign [filename]"
2374 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2375
2376 #: ../g10/gpg.c:3446
2377 msgid "--decrypt [filename]"
2378 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2379
2380 #: ../g10/gpg.c:3454
2381 msgid "--sign-key user-id"
2382 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2383
2384 #: ../g10/gpg.c:3458
2385 msgid "--lsign-key user-id"
2386 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2387
2388 #: ../g10/gpg.c:3479
2389 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2390 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2391
2392 #: ../g10/gpg.c:3564
2393 #, c-format
2394 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2395 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2396
2397 #: ../g10/gpg.c:3566
2398 #, c-format
2399 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2400 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2401
2402 #: ../g10/gpg.c:3568
2403 #, c-format
2404 msgid "key export failed: %s\n"
2405 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2406
2407 #: ../g10/gpg.c:3579
2408 #, c-format
2409 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2410 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2411
2412 #: ../g10/gpg.c:3589
2413 #, c-format
2414 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2415 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2416
2417 #: ../g10/gpg.c:3640
2418 #, c-format
2419 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2420 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2421
2422 #: ../g10/gpg.c:3648
2423 #, c-format
2424 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2425 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2426
2427 #: ../g10/gpg.c:3738
2428 #, c-format
2429 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2430 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2431
2432 #: ../g10/gpg.c:3855
2433 msgid "[filename]"
2434 msgstr "[filnamn]"
2435
2436 #: ../g10/gpg.c:3859
2437 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2438 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2439
2440 #: ../g10/gpg.c:4171
2441 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2442 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2443
2444 #: ../g10/gpg.c:4173
2445 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2446 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2447
2448 #: ../g10/gpg.c:4206
2449 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2450 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2451
2452 #: ../g10/gpgv.c:73
2453 msgid "take the keys from this keyring"
2454 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2455
2456 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2457 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2458 # Krav från RIPE.
2459 #: ../g10/gpgv.c:75
2460 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2461 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2462
2463 #: ../g10/gpgv.c:76
2464 #: ../sm/gpgsm.c:367
2465 msgid "|FD|write status info to this FD"
2466 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2467
2468 #: ../g10/gpgv.c:100
2469 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2470 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2471
2472 #: ../g10/gpgv.c:103
2473 msgid ""
2474 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2475 "Check signatures against known trusted keys\n"
2476 msgstr ""
2477 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2478 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2479
2480 #: ../g10/helptext.c:51
2481 msgid ""
2482 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2483 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2484 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2485 msgstr ""
2486 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2487 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2488 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2489 "nätet av certifikat."
2490
2491 #: ../g10/helptext.c:57
2492 msgid ""
2493 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2494 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2495 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2496 "ultimately trusted\n"
2497 msgstr ""
2498 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2499 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2500 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2501 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2502
2503 #: ../g10/helptext.c:64
2504 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2505 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2506
2507 #: ../g10/helptext.c:68
2508 msgid "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2509 msgstr "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2510
2511 #: ../g10/helptext.c:72
2512 msgid ""
2513 "Select the algorithm to use.\n"
2514 "\n"
2515 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2516 "for signatures.\n"
2517 "\n"
2518 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2519 "\n"
2520 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2521 "\n"
2522 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2523 msgstr ""
2524 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2525 "\n"
2526 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2527 "användas för signaturer.\n"
2528 "\n"
2529 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2530 "\n"
2531 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2532 "\n"
2533 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att signera."
2534
2535 #: ../g10/helptext.c:86
2536 msgid ""
2537 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2538 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2539 "Please consult your security expert first."
2540 msgstr ""
2541 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2542 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2543 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2544
2545 #: ../g10/helptext.c:93
2546 msgid "Enter the size of the key"
2547 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2548
2549 #: ../g10/helptext.c:97
2550 #: ../g10/helptext.c:102
2551 #: ../g10/helptext.c:114
2552 #: ../g10/helptext.c:146
2553 #: ../g10/helptext.c:174
2554 #: ../g10/helptext.c:179
2555 #: ../g10/helptext.c:184
2556 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2557 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2558
2559 #: ../g10/helptext.c:107
2560 msgid ""
2561 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2562 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2563 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2564 "the given value as an interval."
2565 msgstr ""
2566 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2567 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2568 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2569 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2570
2571 #: ../g10/helptext.c:119
2572 msgid "Enter the name of the key holder"
2573 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2574
2575 #: ../g10/helptext.c:124
2576 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2577 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2578
2579 #: ../g10/helptext.c:128
2580 msgid "Please enter an optional comment"
2581 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2582
2583 #: ../g10/helptext.c:133
2584 msgid ""
2585 "N  to change the name.\n"
2586 "C  to change the comment.\n"
2587 "E  to change the email address.\n"
2588 "O  to continue with key generation.\n"
2589 "Q  to to quit the key generation."
2590 msgstr ""
2591 "N  för att ändra namnet.\n"
2592 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2593 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2594 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2595 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2596
2597 #: ../g10/helptext.c:142
2598 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2599 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2600
2601 #: ../g10/helptext.c:150
2602 msgid ""
2603 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2604 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2605 "know how carefully you verified this.\n"
2606 "\n"
2607 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified the\n"
2608 "    key.\n"
2609 "\n"
2610 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2611 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful for\n"
2612 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous user.\n"
2613 "\n"
2614 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this could\n"
2615 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on the\n"
2616 "    key against a photo ID.\n"
2617 "\n"
2618 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this could\n"
2619 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2620 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with a\n"
2621 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches the\n"
2622 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by exchange\n"
2623 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2624 "\n"
2625 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2626 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive\"\n"
2627 "mean to you when you sign other keys.\n"
2628 "\n"
2629 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2630 msgstr ""
2631 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först kontrollera att nyckeln\n"
2632 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är viktigt för andra att\n"
2633 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2634 "\n"
2635 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat nyckeln.\n"
2636 "\n"
2637 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra det\n"
2638 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är användbartför\n"
2639 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med pseudonym.\n"
2640 "\n"
2641 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda att\n"
2642 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten för nyckeln\n"
2643 "    mot en fotolegitimation.\n"
2644 "\n"
2645 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  Detta kan\n"
2646 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med nyckelinnehavaren\n"
2647 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade identitetsdokument\n"
2648 "a\n"
2649 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2650 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att\n"
2651 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör\n"
2652 "    nyckelinnehavaren.\n"
2653 "\n"
2654 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2655 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2656 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2657 "\n"
2658 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2659
2660 # felstavat original meddelat till Werner.
2661 #: ../g10/helptext.c:188
2662 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2663 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2664
2665 #: ../g10/helptext.c:192
2666 msgid ""
2667 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2668 "All certificates are then also lost!"
2669 msgstr ""
2670 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2671 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2672
2673 #: ../g10/helptext.c:197
2674 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2675 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2676
2677 #: ../g10/helptext.c:202
2678 msgid ""
2679 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2680 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2681 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2682 msgstr ""
2683 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2684 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2685 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2686 "certifierad av denna nyckel."
2687
2688 #: ../g10/helptext.c:207
2689 msgid ""
2690 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2691 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2692 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2693 "a trust connection through another already certified key."
2694 msgstr ""
2695 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2696 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2697 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2698 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2699
2700 #: ../g10/helptext.c:213
2701 msgid ""
2702 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2703 "your keyring."
2704 msgstr ""
2705 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2706 "din nyckelring."
2707
2708 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2709 #: ../g10/helptext.c:217
2710 msgid ""
2711 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2712 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2713 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2714 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2715 "a second one is available."
2716 msgstr ""
2717 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2718 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2719 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2720 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2721 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2722
2723 #: ../g10/helptext.c:225
2724 msgid ""
2725 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2726 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2727 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2728 msgstr ""
2729 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de valda)\n"
2730 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla påverkade\n"
2731 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2732
2733 #: ../g10/helptext.c:232
2734 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2735 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2736
2737 #: ../g10/helptext.c:238
2738 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2739 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2740
2741 # # felstavat/ologiskt original
2742 #: ../g10/helptext.c:242
2743 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2744 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2745
2746 #: ../g10/helptext.c:247
2747 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2748 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2749
2750 #: ../g10/helptext.c:252
2751 msgid ""
2752 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2753 "file (which is shown in brackets) will be used."
2754 msgstr ""
2755 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2756 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2757
2758 #: ../g10/helptext.c:258
2759 msgid ""
2760 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2761 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2762 "  \"Key has been compromised\"\n"
2763 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2764 "      got access to your secret key.\n"
2765 "  \"Key is superseded\"\n"
2766 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2767 "  \"Key is no longer used\"\n"
2768 "      Use this if you have retired this key.\n"
2769 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2770 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2771 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2772 msgstr ""
2773 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2774 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2775 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2776 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade personer\n"
2777 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2778 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2779 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2780 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2781 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2782 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2783 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2784 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2785 "     är ogiltig.\n"
2786
2787 #: ../g10/helptext.c:274
2788 msgid ""
2789 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2790 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2791 "An empty line ends the text.\n"
2792 msgstr ""
2793 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2794 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
2795 "En tom rad avslutar texten.\n"
2796
2797 #: ../g10/helptext.c:289
2798 msgid "No help available"
2799 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2800
2801 #: ../g10/helptext.c:297
2802 #, c-format
2803 msgid "No help available for `%s'"
2804 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2805
2806 #: ../g10/import.c:96
2807 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2808 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2809
2810 #: ../g10/import.c:98
2811 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2812 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2813
2814 #: ../g10/import.c:100
2815 msgid "do not update the trustdb after import"
2816 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2817
2818 #: ../g10/import.c:102
2819 msgid "create a public key when importing a secret key"
2820 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2821
2822 #: ../g10/import.c:104
2823 msgid "only accept updates to existing keys"
2824 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2825
2826 #: ../g10/import.c:106
2827 msgid "remove unusable parts from key after import"
2828 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2829
2830 #: ../g10/import.c:108
2831 msgid "remove as much as possible from key after import"
2832 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2833
2834 #: ../g10/import.c:271
2835 #, c-format
2836 msgid "skipping block of type %d\n"
2837 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2838
2839 #: ../g10/import.c:280
2840 #, c-format
2841 msgid "%lu keys processed so far\n"
2842 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2843
2844 #: ../g10/import.c:297
2845 #, c-format
2846 msgid "Total number processed: %lu\n"
2847 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2848
2849 #: ../g10/import.c:299
2850 #, c-format
2851 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2852 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2853
2854 #: ../g10/import.c:302
2855 #, c-format
2856 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2857 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2858
2859 #: ../g10/import.c:304
2860 #: ../sm/import.c:113
2861 #, c-format
2862 msgid "              imported: %lu"
2863 msgstr "                    importerade: %lu"
2864
2865 #: ../g10/import.c:310
2866 #: ../sm/import.c:117
2867 #, c-format
2868 msgid "             unchanged: %lu\n"
2869 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2870
2871 #: ../g10/import.c:312
2872 #, c-format
2873 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2874 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2875
2876 #: ../g10/import.c:314
2877 #, c-format
2878 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2879 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2880
2881 #: ../g10/import.c:316
2882 #, c-format
2883 msgid "        new signatures: %lu\n"
2884 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2885
2886 #: ../g10/import.c:318
2887 #, c-format
2888 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2889 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2890
2891 #: ../g10/import.c:320
2892 #: ../sm/import.c:119
2893 #, c-format
2894 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2895 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2896
2897 #: ../g10/import.c:322
2898 #: ../sm/import.c:121
2899 #, c-format
2900 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2901 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2902
2903 #: ../g10/import.c:324
2904 #: ../sm/import.c:123
2905 #, c-format
2906 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2907 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2908
2909 #: ../g10/import.c:326
2910 #: ../sm/import.c:125
2911 #, c-format
2912 msgid "          not imported: %lu\n"
2913 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2914
2915 #: ../g10/import.c:328
2916 #, c-format
2917 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2918 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2919
2920 #: ../g10/import.c:330
2921 #, c-format
2922 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2923 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2924
2925 #: ../g10/import.c:571
2926 #, c-format
2927 msgid ""
2928 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2929 "algorithms on these user IDs:\n"
2930 msgstr ""
2931 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2932 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2933
2934 #: ../g10/import.c:609
2935 #, c-format
2936 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2937 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2938
2939 #: ../g10/import.c:621
2940 #, c-format
2941 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2942 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2943
2944 #: ../g10/import.c:633
2945 #, c-format
2946 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2947 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2948
2949 #: ../g10/import.c:646
2950 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2951 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2952
2953 #: ../g10/import.c:648
2954 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2955 msgstr ""
2956 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2957 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2958
2959 #: ../g10/import.c:672
2960 #, c-format
2961 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2962 msgstr "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2963
2964 #: ../g10/import.c:722
2965 #: ../g10/import.c:1120
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: no user ID\n"
2968 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2969
2970 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2971 #: ../g10/import.c:751
2972 #, c-format
2973 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2974 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2975
2976 # vad innebär fnutten i slutet?
2977 #: ../g10/import.c:766
2978 #, c-format
2979 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2980 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2981
2982 #: ../g10/import.c:772
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2985 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2986
2987 #: ../g10/import.c:774
2988 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2989 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2990
2991 #: ../g10/import.c:784
2992 #: ../g10/import.c:1242
2993 #, c-format
2994 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2995 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2996
2997 #: ../g10/import.c:790
2998 #, c-format
2999 msgid "key %s: new key - skipped\n"
3000 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
3001
3002 #: ../g10/import.c:799
3003 #, c-format
3004 msgid "no writable keyring found: %s\n"
3005 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
3006
3007 #: ../g10/import.c:804
3008 #: ../g10/openfile.c:270
3009 #: ../g10/sign.c:836
3010 #: ../g10/sign.c:1145
3011 #, c-format
3012 msgid "writing to `%s'\n"
3013 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
3014
3015 #: ../g10/import.c:808
3016 #: ../g10/import.c:903
3017 #: ../g10/import.c:1160
3018 #: ../g10/import.c:1303
3019 #: ../g10/import.c:2365
3020 #: ../g10/import.c:2387
3021 #, c-format
3022 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3023 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
3024
3025 # fixme: I appended the %s -wk
3026 #: ../g10/import.c:827
3027 #, c-format
3028 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
3029 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
3030
3031 #: ../g10/import.c:851
3032 #, c-format
3033 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
3034 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
3035
3036 #: ../g10/import.c:868
3037 #: ../g10/import.c:1260
3038 #, c-format
3039 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
3040 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
3041
3042 #: ../g10/import.c:876
3043 #: ../g10/import.c:1267
3044 #, c-format
3045 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
3046 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
3047
3048 #: ../g10/import.c:913
3049 #, c-format
3050 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
3051 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
3052
3053 #: ../g10/import.c:916
3054 #, c-format
3055 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3056 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
3057
3058 #: ../g10/import.c:919
3059 #, c-format
3060 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3061 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
3062
3063 #: ../g10/import.c:922
3064 #, c-format
3065 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3066 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
3067
3068 #: ../g10/import.c:925
3069 #, c-format
3070 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3071 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
3072
3073 #: ../g10/import.c:928
3074 #, c-format
3075 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3076 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
3077
3078 #: ../g10/import.c:931
3079 #, c-format
3080 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3081 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
3082
3083 #: ../g10/import.c:934
3084 #, c-format
3085 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3086 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
3087
3088 #: ../g10/import.c:937
3089 #, c-format
3090 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3091 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
3092
3093 #: ../g10/import.c:940
3094 #, c-format
3095 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3096 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
3097
3098 #: ../g10/import.c:963
3099 #, c-format
3100 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3101 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
3102
3103 #: ../g10/import.c:1126
3104 #, c-format
3105 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3106 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
3107
3108 #. We don't allow to import secret keys because that may be used
3109 #. to put a secret key into the keyring and the user might later
3110 #. be tricked into signing stuff with that key.
3111 #: ../g10/import.c:1137
3112 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3113 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
3114
3115 #: ../g10/import.c:1154
3116 #: ../g10/import.c:2380
3117 #, c-format
3118 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3119 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
3120
3121 #: ../g10/import.c:1165
3122 #, c-format
3123 msgid "key %s: secret key imported\n"
3124 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
3125
3126 #. we can't merge secret keys
3127 #: ../g10/import.c:1195
3128 #, c-format
3129 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3130 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
3131
3132 #: ../g10/import.c:1205
3133 #, c-format
3134 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3135 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
3136
3137 #: ../g10/import.c:1235
3138 #, c-format
3139 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3140 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
3141
3142 #: ../g10/import.c:1278
3143 #, c-format
3144 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3145 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
3146
3147 #: ../g10/import.c:1310
3148 #, c-format
3149 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3150 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
3151
3152 #: ../g10/import.c:1376
3153 #, c-format
3154 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3155 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
3156
3157 # fixme: I appended the %s -wk
3158 #: ../g10/import.c:1391
3159 #, c-format
3160 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3161 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för användaridentiteten  \"%s\"\n"
3162
3163 #: ../g10/import.c:1393
3164 #, c-format
3165 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3166 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3167
3168 #: ../g10/import.c:1411
3169 #, c-format
3170 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3171 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3172
3173 #: ../g10/import.c:1422
3174 #: ../g10/import.c:1472
3175 #, c-format
3176 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3177 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3178
3179 #: ../g10/import.c:1424
3180 #, c-format
3181 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3182 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3183
3184 #: ../g10/import.c:1439
3185 #, c-format
3186 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3187 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3188
3189 #: ../g10/import.c:1461
3190 #, c-format
3191 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3192 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3193
3194 #: ../g10/import.c:1474
3195 #, c-format
3196 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3197 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3198
3199 #: ../g10/import.c:1489
3200 #, c-format
3201 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3202 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3203
3204 #: ../g10/import.c:1531
3205 #, c-format
3206 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3207 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3208
3209 #: ../g10/import.c:1552
3210 #, c-format
3211 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3212 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3213
3214 #: ../g10/import.c:1579
3215 #, c-format
3216 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3217 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3218
3219 #: ../g10/import.c:1589
3220 #, c-format
3221 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3222 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3223
3224 # nyckeln eller certifikatet??
3225 #: ../g10/import.c:1606
3226 #, c-format
3227 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3228 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3229
3230 #: ../g10/import.c:1620
3231 #, c-format
3232 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3233 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3234
3235 # nyckeln eller klassen?
3236 #: ../g10/import.c:1628
3237 #, c-format
3238 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3239 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3240
3241 #: ../g10/import.c:1728
3242 #, c-format
3243 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3244 msgstr "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3245
3246 #: ../g10/import.c:1790
3247 #, c-format
3248 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3249 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3250
3251 #: ../g10/import.c:1804
3252 #, c-format
3253 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3254 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3255
3256 #: ../g10/import.c:1863
3257 #, c-format
3258 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3259 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3260
3261 #: ../g10/import.c:1897
3262 #, c-format
3263 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3264 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3265
3266 #: ../g10/import.c:2286
3267 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3268 msgstr "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3269
3270 #: ../g10/import.c:2294
3271 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3272 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3273
3274 #: ../g10/import.c:2296
3275 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3276 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3277
3278 #: ../g10/keydb.c:170
3279 #, c-format
3280 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3281 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3282
3283 #: ../g10/keydb.c:176
3284 #, c-format
3285 msgid "keyring `%s' created\n"
3286 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3287
3288 #: ../g10/keydb.c:317
3289 #: ../g10/keydb.c:320
3290 #, c-format
3291 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3292 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3293
3294 #: ../g10/keydb.c:699
3295 #, c-format
3296 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3297 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3298
3299 #: ../g10/keyedit.c:267
3300 msgid "[revocation]"
3301 msgstr "[spärr]"
3302
3303 #: ../g10/keyedit.c:268
3304 msgid "[self-signature]"
3305 msgstr "[självsignatur]"
3306
3307 #: ../g10/keyedit.c:346
3308 #: ../g10/keylist.c:390
3309 msgid "1 bad signature\n"
3310 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3311
3312 #: ../g10/keyedit.c:348
3313 #: ../g10/keylist.c:392
3314 #, c-format
3315 msgid "%d bad signatures\n"
3316 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3317
3318 #: ../g10/keyedit.c:350
3319 #: ../g10/keylist.c:394
3320 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3321 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3322
3323 #: ../g10/keyedit.c:352
3324 #: ../g10/keylist.c:396
3325 #, c-format
3326 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3327 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3328
3329 #: ../g10/keyedit.c:354
3330 #: ../g10/keylist.c:398
3331 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3332 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3333
3334 #: ../g10/keyedit.c:356
3335 #: ../g10/keylist.c:400
3336 #, c-format
3337 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3338 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3339
3340 #: ../g10/keyedit.c:358
3341 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3342 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3343
3344 #: ../g10/keyedit.c:360
3345 #, c-format
3346 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3347 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3348
3349 #. Same string as pkclist.c:do_edit_ownertrust
3350 #. This string also used in keyedit.c:trustsig_prompt
3351 #: ../g10/keyedit.c:416
3352 #: ../g10/pkclist.c:263
3353 msgid ""
3354 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
3355 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
3356 msgstr ""
3357 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3358 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3359 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3360
3361 #: ../g10/keyedit.c:420
3362 #: ../g10/pkclist.c:275
3363 #, c-format
3364 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3365 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3366
3367 #: ../g10/keyedit.c:421
3368 #: ../g10/pkclist.c:277
3369 #, c-format
3370 msgid "  %d = I trust fully\n"
3371 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3372
3373 #: ../g10/keyedit.c:440
3374 msgid ""
3375 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3376 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3377 "trust signatures on your behalf.\n"
3378 msgstr ""
3379 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3380 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3381 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3382
3383 #: ../g10/keyedit.c:456
3384 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3385 msgstr "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3386
3387 #: ../g10/keyedit.c:600
3388 #, c-format
3389 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3390 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3391
3392 #: ../g10/keyedit.c:609
3393 #: ../g10/keyedit.c:637
3394 #: ../g10/keyedit.c:664
3395 #: ../g10/keyedit.c:832
3396 #: ../g10/keyedit.c:897
3397 #: ../g10/keyedit.c:1751
3398 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3399 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3400
3401 #: ../g10/keyedit.c:623
3402 #: ../g10/keyedit.c:651
3403 #: ../g10/keyedit.c:678
3404 #: ../g10/keyedit.c:838
3405 #: ../g10/keyedit.c:1757
3406 msgid "  Unable to sign.\n"
3407 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3408
3409 #: ../g10/keyedit.c:628
3410 #, c-format
3411 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3412 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3413
3414 #: ../g10/keyedit.c:656
3415 #, c-format
3416 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3417 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3418
3419 #: ../g10/keyedit.c:684
3420 #, c-format
3421 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3422 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3423
3424 #: ../g10/keyedit.c:686
3425 msgid "Sign it? (y/N) "
3426 msgstr "Signera den? (j/N) "
3427
3428 #: ../g10/keyedit.c:708
3429 #, c-format
3430 msgid ""
3431 "The self-signature on \"%s\"\n"
3432 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3433 msgstr ""
3434 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3435 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3436
3437 #: ../g10/keyedit.c:717
3438 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3439 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3440
3441 #: ../g10/keyedit.c:731
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "Your current signature on \"%s\"\n"
3445 "has expired.\n"
3446 msgstr ""
3447 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3448 "har gått ut.\n"
3449
3450 #: ../g10/keyedit.c:735
3451 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3452 msgstr "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/n) "
3453
3454 #. It's a local sig, and we want to make a
3455 #. exportable sig.
3456 #: ../g10/keyedit.c:756
3457 #, c-format
3458 msgid ""
3459 "Your current signature on \"%s\"\n"
3460 "is a local signature.\n"
3461 msgstr ""
3462 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3463 "är en lokal signatur.\n"
3464
3465 #: ../g10/keyedit.c:760
3466 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3467 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3468
3469 #: ../g10/keyedit.c:781
3470 #, c-format
3471 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3472 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3473
3474 #: ../g10/keyedit.c:784
3475 #, c-format
3476 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3477 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3478
3479 #: ../g10/keyedit.c:789
3480 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3481 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3482
3483 #: ../g10/keyedit.c:811
3484 #, c-format
3485 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3486 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3487
3488 #: ../g10/keyedit.c:826
3489 msgid "This key has expired!"
3490 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3491
3492 #: ../g10/keyedit.c:844
3493 #, c-format
3494 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3495 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3496
3497 #: ../g10/keyedit.c:850
3498 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3499 msgstr "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3500
3501 #: ../g10/keyedit.c:890
3502 msgid "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 mode.\n"
3503 msgstr "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-läge\n"
3504
3505 #: ../g10/keyedit.c:892
3506 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3507 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3508
3509 #: ../g10/keyedit.c:917
3510 msgid ""
3511 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
3512 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3513 msgstr ""
3514 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3515 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3516
3517 #: ../g10/keyedit.c:922
3518 #, c-format
3519 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3520 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3521
3522 #: ../g10/keyedit.c:924
3523 #, c-format
3524 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3525 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3526
3527 #: ../g10/keyedit.c:926
3528 #, c-format
3529 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3530 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3531
3532 #: ../g10/keyedit.c:928
3533 #, c-format
3534 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3535 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3536
3537 #: ../g10/keyedit.c:934
3538 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3539 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3540
3541 #: ../g10/keyedit.c:958
3542 #, c-format
3543 msgid ""
3544 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3545 "key \"%s\" (%s)\n"
3546 msgstr ""
3547 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3548 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3549
3550 #: ../g10/keyedit.c:965
3551 msgid "This will be a self-signature.\n"
3552 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3553
3554 #: ../g10/keyedit.c:971
3555 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3556 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3557
3558 #: ../g10/keyedit.c:979
3559 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3560 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3561
3562 #: ../g10/keyedit.c:989
3563 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3564 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3565
3566 #: ../g10/keyedit.c:996
3567 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3568 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3569
3570 #: ../g10/keyedit.c:1003
3571 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3572 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3573
3574 #: ../g10/keyedit.c:1008
3575 msgid "I have checked this key casually.\n"
3576 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3577
3578 #: ../g10/keyedit.c:1013
3579 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3580 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3581
3582 #: ../g10/keyedit.c:1023
3583 msgid "Really sign? (y/N) "
3584 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3585
3586 #: ../g10/keyedit.c:1068
3587 #: ../g10/keyedit.c:4797
3588 #: ../g10/keyedit.c:4888
3589 #: ../g10/keyedit.c:4952
3590 #: ../g10/keyedit.c:5013
3591 #: ../g10/sign.c:352
3592 #, c-format
3593 msgid "signing failed: %s\n"
3594 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3595
3596 #: ../g10/keyedit.c:1133
3597 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3598 msgstr "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras att ändra.\n"
3599
3600 #: ../g10/keyedit.c:1144
3601 #: ../g10/keygen.c:3401
3602 msgid "This key is not protected.\n"
3603 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3604
3605 #: ../g10/keyedit.c:1148
3606 #: ../g10/keygen.c:3389
3607 #: ../g10/revoke.c:540
3608 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3609 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3610
3611 #: ../g10/keyedit.c:1152
3612 #: ../g10/keygen.c:3404
3613 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3614 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3615
3616 #: ../g10/keyedit.c:1156
3617 #: ../g10/keygen.c:3408
3618 msgid "Key is protected.\n"
3619 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3620
3621 #: ../g10/keyedit.c:1180
3622 #, c-format
3623 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3624 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3625
3626 #: ../g10/keyedit.c:1186
3627 msgid ""
3628 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3629 "\n"
3630 msgstr ""
3631 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3632 "\n"
3633
3634 #: ../g10/keyedit.c:1201
3635 #: ../g10/keygen.c:2069
3636 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3637 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3638
3639 #: ../g10/keyedit.c:1206
3640 msgid ""
3641 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3642 "\n"
3643 msgstr ""
3644 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3645 "\n"
3646
3647 #: ../g10/keyedit.c:1209
3648 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3649 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3650
3651 #: ../g10/keyedit.c:1280
3652 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3653 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3654
3655 #: ../g10/keyedit.c:1366
3656 msgid "save and quit"
3657 msgstr "spara och avsluta"
3658
3659 #: ../g10/keyedit.c:1369
3660 msgid "show key fingerprint"
3661 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3662
3663 #: ../g10/keyedit.c:1370
3664 msgid "list key and user IDs"
3665 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3666
3667 #: ../g10/keyedit.c:1372
3668 msgid "select user ID N"
3669 msgstr "välj användaridentiteten N"
3670
3671 #: ../g10/keyedit.c:1373
3672 msgid "select subkey N"
3673 msgstr "välj undernyckel N"
3674
3675 #: ../g10/keyedit.c:1374
3676 msgid "check signatures"
3677 msgstr "kontrollera signaturer"
3678
3679 #: ../g10/keyedit.c:1379
3680 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3681 msgstr "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3682
3683 #. "lsign" and friends will never match since "sign" comes first
3684 #. and it is a tail match.  They are just here so they show up in
3685 #. the help menu.
3686 #: ../g10/keyedit.c:1384
3687 msgid "sign selected user IDs locally"
3688 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3689
3690 #: ../g10/keyedit.c:1386
3691 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3692 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3693
3694 #: ../g10/keyedit.c:1388
3695 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3696 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3697
3698 #: ../g10/keyedit.c:1392
3699 msgid "add a user ID"
3700 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3701
3702 #: ../g10/keyedit.c:1394
3703 msgid "add a photo ID"
3704 msgstr "lägg till ett foto-id"
3705
3706 #: ../g10/keyedit.c:1396
3707 msgid "delete selected user IDs"
3708 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3709
3710 #: ../g10/keyedit.c:1401
3711 msgid "add a subkey"
3712 msgstr "lägg till en undernyckel"
3713
3714 #: ../g10/keyedit.c:1405
3715 msgid "add a key to a smartcard"
3716 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3717
3718 #: ../g10/keyedit.c:1407
3719 msgid "move a key to a smartcard"
3720 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3721
3722 #: ../g10/keyedit.c:1409
3723 msgid "move a backup key to a smartcard"
3724 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3725
3726 #: ../g10/keyedit.c:1413
3727 msgid "delete selected subkeys"
3728 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3729
3730 #: ../g10/keyedit.c:1415
3731 msgid "add a revocation key"
3732 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3733
3734 #: ../g10/keyedit.c:1417
3735 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3736 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3737
3738 #: ../g10/keyedit.c:1419
3739 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3740 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3741
3742 #: ../g10/keyedit.c:1421
3743 msgid "flag the selected user ID as primary"
3744 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3745
3746 #: ../g10/keyedit.c:1423
3747 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3748 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3749
3750 #: ../g10/keyedit.c:1426
3751 msgid "list preferences (expert)"
3752 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3753
3754 #: ../g10/keyedit.c:1428
3755 msgid "list preferences (verbose)"
3756 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3757
3758 #: ../g10/keyedit.c:1430
3759 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3760 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3761
3762 #: ../g10/keyedit.c:1435
3763 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3764 msgstr "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3765
3766 #: ../g10/keyedit.c:1437
3767 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3768 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3769
3770 #: ../g10/keyedit.c:1439
3771 msgid "change the passphrase"
3772 msgstr "ändra lösenfrasen"
3773
3774 # originalet borde ha ett value
3775 #: ../g10/keyedit.c:1443
3776 msgid "change the ownertrust"
3777 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3778
3779 #: ../g10/keyedit.c:1445
3780 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3781 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3782
3783 #: ../g10/keyedit.c:1447
3784 msgid "revoke selected user IDs"
3785 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3786
3787 #: ../g10/keyedit.c:1452
3788 msgid "revoke key or selected subkeys"
3789 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3790
3791 #: ../g10/keyedit.c:1453
3792 msgid "enable key"
3793 msgstr "aktivera nyckel"
3794
3795 #: ../g10/keyedit.c:1454
3796 msgid "disable key"
3797 msgstr "inaktivera nyckel"
3798
3799 #: ../g10/keyedit.c:1455
3800 msgid "show selected photo IDs"
3801 msgstr "visa valda foto-id:n"
3802
3803 #: ../g10/keyedit.c:1457
3804 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3805 msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara signaturer från nyckeln"
3806
3807 #: ../g10/keyedit.c:1459
3808 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3809 msgstr "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från nyckeln"
3810
3811 #: ../g10/keyedit.c:1577
3812 #, c-format
3813 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3814 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3815
3816 #: ../g10/keyedit.c:1595
3817 msgid "Secret key is available.\n"
3818 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3819
3820 #: ../g10/keyedit.c:1678
3821 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3822 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3823
3824 #: ../g10/keyedit.c:1686
3825 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3826 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3827
3828 #: ../g10/keyedit.c:1705
3829 msgid ""
3830 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures (lsign),\n"
3831 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3832 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3833 msgstr ""
3834 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer (lsign),\n"
3835 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara signaturer\n"
3836 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3837
3838 #: ../g10/keyedit.c:1745
3839 msgid "Key is revoked."
3840 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3841
3842 #: ../g10/keyedit.c:1764
3843 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3844 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3845
3846 #: ../g10/keyedit.c:1771
3847 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3848 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3849
3850 #: ../g10/keyedit.c:1780
3851 #, c-format
3852 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3853 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3854
3855 #: ../g10/keyedit.c:1803
3856 #, c-format
3857 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3858 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3859
3860 #: ../g10/keyedit.c:1825
3861 #: ../g10/keyedit.c:1845
3862 #: ../g10/keyedit.c:2011
3863 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3864 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3865
3866 #: ../g10/keyedit.c:1827
3867 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3868 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3869
3870 #: ../g10/keyedit.c:1829
3871 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3872 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3873
3874 #: ../g10/keyedit.c:1830
3875 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3876 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3877
3878 #: ../g10/keyedit.c:1880
3879 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3880 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3881
3882 #: ../g10/keyedit.c:1892
3883 msgid "You must select exactly one key.\n"
3884 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3885
3886 #: ../g10/keyedit.c:1920
3887 msgid "Command expects a filename argument\n"
3888 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3889
3890 #: ../g10/keyedit.c:1934
3891 #, c-format
3892 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3893 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3894
3895 #: ../g10/keyedit.c:1951
3896 #, c-format
3897 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3898 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3899
3900 #: ../g10/keyedit.c:1975
3901 msgid "You must select at least one key.\n"
3902 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3903
3904 #: ../g10/keyedit.c:1978
3905 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3906 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3907
3908 #: ../g10/keyedit.c:1979
3909 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3910 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3911
3912 #: ../g10/keyedit.c:2014
3913 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3914 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3915
3916 #: ../g10/keyedit.c:2015
3917 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3918 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3919
3920 #: ../g10/keyedit.c:2033
3921 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3922 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3923
3924 #: ../g10/keyedit.c:2044
3925 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3926 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3927
3928 #: ../g10/keyedit.c:2046
3929 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3930 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3931
3932 #: ../g10/keyedit.c:2096
3933 msgid "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3934 msgstr "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren tillhandahåller\n"
3935
3936 #: ../g10/keyedit.c:2138
3937 msgid "Set preference list to:\n"
3938 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3939
3940 #: ../g10/keyedit.c:2144
3941 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3942 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? (j/N) "
3943
3944 #: ../g10/keyedit.c:2146
3945 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3946 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3947
3948 #: ../g10/keyedit.c:2214
3949 msgid "Save changes? (y/N) "
3950 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3951
3952 #: ../g10/keyedit.c:2217
3953 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3954 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3955
3956 #: ../g10/keyedit.c:2227
3957 #, c-format
3958 msgid "update failed: %s\n"
3959 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3960
3961 #: ../g10/keyedit.c:2234
3962 #, c-format
3963 msgid "update secret failed: %s\n"
3964 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3965
3966 #: ../g10/keyedit.c:2241
3967 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3968 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3969
3970 #: ../g10/keyedit.c:2342
3971 msgid "Digest: "
3972 msgstr "Sammandrag: "
3973
3974 #: ../g10/keyedit.c:2394
3975 msgid "Features: "
3976 msgstr "Funktioner: "
3977
3978 #: ../g10/keyedit.c:2405
3979 msgid "Keyserver no-modify"
3980 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3981
3982 #: ../g10/keyedit.c:2420
3983 #: ../g10/keylist.c:308
3984 msgid "Preferred keyserver: "
3985 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3986
3987 #: ../g10/keyedit.c:2428
3988 #: ../g10/keyedit.c:2429
3989 msgid "Notations: "
3990 msgstr "Notationer: "
3991
3992 #: ../g10/keyedit.c:2639
3993 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3994 msgstr "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-typ.\n"
3995
3996 #: ../g10/keyedit.c:2698
3997 #, c-format
3998 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3999 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
4000
4001 #: ../g10/keyedit.c:2719
4002 #, c-format
4003 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
4004 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
4005
4006 #: ../g10/keyedit.c:2725
4007 msgid "(sensitive)"
4008 msgstr "(känsligt)"
4009
4010 #: ../g10/keyedit.c:2741
4011 #: ../g10/keyedit.c:2797
4012 #: ../g10/keyedit.c:2858
4013 #: ../g10/keyedit.c:2873
4014 #: ../g10/keylist.c:194
4015 #: ../g10/keyserver.c:516
4016 #, c-format
4017 msgid "created: %s"
4018 msgstr "skapat: %s"
4019
4020 #: ../g10/keyedit.c:2744
4021 #: ../g10/keylist.c:771
4022 #: ../g10/keylist.c:865
4023 #: ../g10/mainproc.c:961
4024 #, c-format
4025 msgid "revoked: %s"
4026 msgstr "spärrad: %s"
4027
4028 #: ../g10/keyedit.c:2746
4029 #: ../g10/keylist.c:742
4030 #: ../g10/keylist.c:777
4031 #: ../g10/keylist.c:871
4032 #, c-format
4033 msgid "expired: %s"
4034 msgstr "utgånget: %s"
4035
4036 #: ../g10/keyedit.c:2748
4037 #: ../g10/keyedit.c:2799
4038 #: ../g10/keyedit.c:2860
4039 #: ../g10/keyedit.c:2875
4040 #: ../g10/keylist.c:196
4041 #: ../g10/keylist.c:748
4042 #: ../g10/keylist.c:783
4043 #: ../g10/keylist.c:877
4044 #: ../g10/keylist.c:898
4045 #: ../g10/keyserver.c:522
4046 #: ../g10/mainproc.c:967
4047 #, c-format
4048 msgid "expires: %s"
4049 msgstr "går ut: %s"
4050
4051 #: ../g10/keyedit.c:2750
4052 #, c-format
4053 msgid "usage: %s"
4054 msgstr "användning: %s"
4055
4056 #: ../g10/keyedit.c:2765
4057 #, c-format
4058 msgid "trust: %s"
4059 msgstr "tillit: %s"
4060
4061 #: ../g10/keyedit.c:2769
4062 #, c-format
4063 msgid "validity: %s"
4064 msgstr "giltighet: %s"
4065
4066 #: ../g10/keyedit.c:2776
4067 msgid "This key has been disabled"
4068 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
4069
4070 #: ../g10/keyedit.c:2804
4071 #: ../g10/keylist.c:200
4072 msgid "card-no: "
4073 msgstr "kortnummer: "
4074
4075 #: ../g10/keyedit.c:2828
4076 msgid ""
4077 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4078 "unless you restart the program.\n"
4079 msgstr ""
4080 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
4081 "såvida inte du startar om programmet.\n"
4082
4083 #: ../g10/keyedit.c:2892
4084 #: ../g10/keyedit.c:3238
4085 #: ../g10/keyserver.c:526
4086 #: ../g10/mainproc.c:1803
4087 #: ../g10/trustdb.c:1179
4088 #: ../g10/trustdb.c:1699
4089 msgid "revoked"
4090 msgstr "spärrad"
4091
4092 #: ../g10/keyedit.c:2894
4093 #: ../g10/keyedit.c:3240
4094 #: ../g10/keyserver.c:530
4095 #: ../g10/mainproc.c:1805
4096 #: ../g10/trustdb.c:532
4097 #: ../g10/trustdb.c:1701
4098 msgid "expired"
4099 msgstr "utgånget"
4100
4101 #: ../g10/keyedit.c:2959
4102 msgid ""
4103 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4104 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4105 msgstr ""
4106 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
4107 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
4108 "vara den primära identiteten.\n"
4109
4110 #: ../g10/keyedit.c:3020
4111 msgid ""
4112 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
4113 "         of PGP to reject this key.\n"
4114 msgstr ""
4115 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
4116 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
4117
4118 #: ../g10/keyedit.c:3025
4119 #: ../g10/keyedit.c:3360
4120 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4121 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
4122
4123 #: ../g10/keyedit.c:3031
4124 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4125 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
4126
4127 #: ../g10/keyedit.c:3171
4128 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4129 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
4130
4131 #: ../g10/keyedit.c:3181
4132 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4133 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
4134
4135 #: ../g10/keyedit.c:3185
4136 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4137 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
4138
4139 #: ../g10/keyedit.c:3191
4140 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4141 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
4142
4143 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
4144 #: ../g10/keyedit.c:3205
4145 #, c-format
4146 msgid "Deleted %d signature.\n"
4147 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
4148
4149 #: ../g10/keyedit.c:3206
4150 #, c-format
4151 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4152 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
4153
4154 #: ../g10/keyedit.c:3209
4155 msgid "Nothing deleted.\n"
4156 msgstr "Ingenting raderat.\n"
4157
4158 #: ../g10/keyedit.c:3242
4159 #: ../g10/trustdb.c:1703
4160 msgid "invalid"
4161 msgstr "ogiltigt"
4162
4163 #: ../g10/keyedit.c:3244
4164 #, c-format
4165 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4166 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
4167
4168 #: ../g10/keyedit.c:3251
4169 #, c-format
4170 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4171 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
4172
4173 #: ../g10/keyedit.c:3252
4174 #, c-format
4175 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4176 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
4177
4178 #: ../g10/keyedit.c:3260
4179 #, c-format
4180 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4181 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
4182
4183 #: ../g10/keyedit.c:3261
4184 #, c-format
4185 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4186 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
4187
4188 #: ../g10/keyedit.c:3355
4189 msgid ""
4190 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
4191 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4192 msgstr ""
4193 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan denna\n"
4194 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
4195
4196 #: ../g10/keyedit.c:3366
4197 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4198 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
4199
4200 #: ../g10/keyedit.c:3386
4201 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4202 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
4203
4204 #: ../g10/keyedit.c:3411
4205 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4206 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
4207
4208 #. This actually causes no harm (after all, a key that
4209 #. designates itself as a revoker is the same as a
4210 #. regular key), but it's easy enough to check.
4211 #: ../g10/keyedit.c:3426
4212 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4213 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
4214
4215 #: ../g10/keyedit.c:3448
4216 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4217 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
4218
4219 #: ../g10/keyedit.c:3467
4220 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4221 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
4222
4223 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
4224 #: ../g10/keyedit.c:3473
4225 msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4226 msgstr "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
4227
4228 #: ../g10/keyedit.c:3534
4229 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4230 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
4231
4232 #: ../g10/keyedit.c:3540
4233 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4234 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
4235
4236 #: ../g10/keyedit.c:3544
4237 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4238 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4239
4240 #: ../g10/keyedit.c:3547
4241 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4242 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
4243
4244 #: ../g10/keyedit.c:3593
4245 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4246 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
4247
4248 #: ../g10/keyedit.c:3609
4249 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4250 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
4251
4252 # Vad betyder det?
4253 #: ../g10/keyedit.c:3682
4254 #, c-format
4255 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4256 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
4257
4258 #: ../g10/keyedit.c:3688
4259 #, c-format
4260 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4261 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4262
4263 #: ../g10/keyedit.c:3850
4264 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4265 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4266
4267 #: ../g10/keyedit.c:3889
4268 #: ../g10/keyedit.c:3999
4269 #: ../g10/keyedit.c:4119
4270 #: ../g10/keyedit.c:4260
4271 #, c-format
4272 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4273 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4274
4275 #: ../g10/keyedit.c:4060
4276 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4277 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4278
4279 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4280 #: ../g10/keyedit.c:4140
4281 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4282 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4283
4284 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4285 #: ../g10/keyedit.c:4141
4286 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4287 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4288
4289 #: ../g10/keyedit.c:4203
4290 msgid "Enter the notation: "
4291 msgstr "Ange notationen: "
4292
4293 #: ../g10/keyedit.c:4352
4294 msgid "Proceed? (y/N) "
4295 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4296
4297 #: ../g10/keyedit.c:4416
4298 #, c-format
4299 msgid "No user ID with index %d\n"
4300 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4301
4302 #: ../g10/keyedit.c:4474
4303 #, c-format
4304 msgid "No user ID with hash %s\n"
4305 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4306
4307 #: ../g10/keyedit.c:4501
4308 #, c-format
4309 msgid "No subkey with index %d\n"
4310 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4311
4312 #: ../g10/keyedit.c:4636
4313 #, c-format
4314 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4315 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4316
4317 #: ../g10/keyedit.c:4639
4318 #: ../g10/keyedit.c:4703
4319 #: ../g10/keyedit.c:4746
4320 #, c-format
4321 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4322 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4323
4324 #: ../g10/keyedit.c:4641
4325 #: ../g10/keyedit.c:4705
4326 #: ../g10/keyedit.c:4748
4327 msgid " (non-exportable)"
4328 msgstr "  (icke exporterbar)"
4329
4330 #: ../g10/keyedit.c:4645
4331 #, c-format
4332 msgid "This signature expired on %s.\n"
4333 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4334
4335 # nyckel? signatur?
4336 #: ../g10/keyedit.c:4649
4337 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4338 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4339
4340 #: ../g10/keyedit.c:4653
4341 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4342 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4343
4344 #. FIXME: detect duplicates here
4345 #: ../g10/keyedit.c:4680
4346 #, c-format
4347 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4348 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4349
4350 #: ../g10/keyedit.c:4706
4351 msgid " (non-revocable)"
4352 msgstr " (inte spärrbar)"
4353
4354 #: ../g10/keyedit.c:4713
4355 #, c-format
4356 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4357 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4358
4359 #: ../g10/keyedit.c:4735
4360 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4361 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4362
4363 #: ../g10/keyedit.c:4755
4364 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4365 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4366
4367 #: ../g10/keyedit.c:4785
4368 msgid "no secret key\n"
4369 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4370
4371 #: ../g10/keyedit.c:4855
4372 #, c-format
4373 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4374 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4375
4376 #. Okay, this is a problem.  The user ID selfsig was
4377 #. created in the future, so we need to warn the user and
4378 #. set our revocation timestamp one second after that so
4379 #. everything comes out clean.
4380 #: ../g10/keyedit.c:4872
4381 #, c-format
4382 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4383 msgstr "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i framtiden\n"
4384
4385 #: ../g10/keyedit.c:4936
4386 #, c-format
4387 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4388 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4389
4390 #: ../g10/keyedit.c:4998
4391 #, c-format
4392 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4393 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4394
4395 #: ../g10/keyedit.c:5093
4396 #, c-format
4397 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4398 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4399
4400 #: ../g10/keygen.c:265
4401 #, c-format
4402 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4403 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4404
4405 #: ../g10/keygen.c:272
4406 msgid "too many cipher preferences\n"
4407 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4408
4409 #: ../g10/keygen.c:274
4410 msgid "too many digest preferences\n"
4411 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4412
4413 #: ../g10/keygen.c:276
4414 msgid "too many compression preferences\n"
4415 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4416
4417 #: ../g10/keygen.c:401
4418 #, c-format
4419 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4420 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4421
4422 #: ../g10/keygen.c:875
4423 msgid "writing direct signature\n"
4424 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4425
4426 #: ../g10/keygen.c:914
4427 msgid "writing self signature\n"
4428 msgstr "skriver självsignatur\n"
4429
4430 #: ../g10/keygen.c:964
4431 msgid "writing key binding signature\n"
4432 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4433
4434 #: ../g10/keygen.c:1125
4435 #: ../g10/keygen.c:1239
4436 #: ../g10/keygen.c:1244
4437 #: ../g10/keygen.c:1377
4438 #: ../g10/keygen.c:2948
4439 #, c-format
4440 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4441 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4442
4443 #: ../g10/keygen.c:1130
4444 #: ../g10/keygen.c:1250
4445 #: ../g10/keygen.c:1382
4446 #: ../g10/keygen.c:2954
4447 #, c-format
4448 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4449 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4450
4451 #: ../g10/keygen.c:1276
4452 msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4453 msgstr "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här sammandragsstorleken\n"
4454
4455 #: ../g10/keygen.c:1492
4456 msgid "Sign"
4457 msgstr "Signera"
4458
4459 #: ../g10/keygen.c:1495
4460 msgid "Certify"
4461 msgstr "Certifiera"
4462
4463 #: ../g10/keygen.c:1498
4464 msgid "Encrypt"
4465 msgstr "Kryptera"
4466
4467 #: ../g10/keygen.c:1501
4468 msgid "Authenticate"
4469 msgstr "Autentisera"
4470
4471 # S = Signera
4472 # K = Kryptera
4473 # A = Authentisera
4474 # Q = Avsluta
4475 #: ../g10/keygen.c:1509
4476 msgid "SsEeAaQq"
4477 msgstr "SsKkAaQq"
4478
4479 #: ../g10/keygen.c:1528
4480 #, c-format
4481 msgid "Possible actions for a %s key: "
4482 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4483
4484 #: ../g10/keygen.c:1532
4485 msgid "Current allowed actions: "
4486 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4487
4488 #: ../g10/keygen.c:1537
4489 #, c-format
4490 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4491 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4492
4493 #: ../g10/keygen.c:1540
4494 #, c-format
4495 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4496 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4497
4498 #: ../g10/keygen.c:1543
4499 #, c-format
4500 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4501 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4502
4503 #: ../g10/keygen.c:1546
4504 #, c-format
4505 msgid "   (%c) Finished\n"
4506 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4507
4508 #: ../g10/keygen.c:1602
4509 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4510 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4511
4512 #: ../g10/keygen.c:1604
4513 #, c-format
4514 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4515 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4516
4517 #: ../g10/keygen.c:1605
4518 #, c-format
4519 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4520 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4521
4522 #: ../g10/keygen.c:1607
4523 #, c-format
4524 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4525 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4526
4527 #: ../g10/keygen.c:1609
4528 #, c-format
4529 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4530 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4531
4532 #: ../g10/keygen.c:1610
4533 #, c-format
4534 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4535 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4536
4537 #: ../g10/keygen.c:1612
4538 #, c-format
4539 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4540 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4541
4542 #: ../g10/keygen.c:1614
4543 #, c-format
4544 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4545 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4546
4547 #: ../g10/keygen.c:1683
4548 #, c-format
4549 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4550 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4551
4552 #: ../g10/keygen.c:1693
4553 #, c-format
4554 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4555 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4556
4557 #: ../g10/keygen.c:1700
4558 #, c-format
4559 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4560 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4561
4562 #: ../g10/keygen.c:1714
4563 #, c-format
4564 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4565 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4566
4567 #: ../g10/keygen.c:1720
4568 #, c-format
4569 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4570 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4571
4572 #: ../g10/keygen.c:1725
4573 #: ../g10/keygen.c:1730
4574 #, c-format
4575 msgid "rounded up to %u bits\n"
4576 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4577
4578 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4579 #: ../g10/keygen.c:1779
4580 msgid ""
4581 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4582 "         0 = key does not expire\n"
4583 "      <n>  = key expires in n days\n"
4584 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4585 "      <n>m = key expires in n months\n"
4586 "      <n>y = key expires in n years\n"
4587 msgstr ""
4588 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4589 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4590 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4591 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4592 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4593 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4594
4595 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4596 #: ../g10/keygen.c:1790
4597 msgid ""
4598 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4599 "         0 = signature does not expire\n"
4600 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4601 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4602 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4603 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4604 msgstr ""
4605 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4606 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4607 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4608 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4609 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4610 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4611
4612 #: ../g10/keygen.c:1813
4613 msgid "Key is valid for? (0) "
4614 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4615
4616 #: ../g10/keygen.c:1818
4617 #, c-format
4618 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4619 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4620
4621 #: ../g10/keygen.c:1836
4622 msgid "invalid value\n"
4623 msgstr "ogiltigt värde\n"
4624
4625 #: ../g10/keygen.c:1843
4626 msgid "Key does not expire at all\n"
4627 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4628
4629 #: ../g10/keygen.c:1844
4630 msgid "Signature does not expire at all\n"
4631 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4632
4633 #: ../g10/keygen.c:1849
4634 #, c-format
4635 msgid "Key expires at %s\n"
4636 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4637
4638 #: ../g10/keygen.c:1850
4639 #, c-format
4640 msgid "Signature expires at %s\n"
4641 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4642
4643 #: ../g10/keygen.c:1854
4644 msgid ""
4645 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4646 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4647 msgstr ""
4648 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4649 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4650
4651 #: ../g10/keygen.c:1861
4652 msgid "Is this correct? (y/N) "
4653 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4654
4655 #: ../g10/keygen.c:1884
4656 msgid ""
4657 "\n"
4658 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
4659 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4660 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4661 "\n"
4662 msgstr ""
4663 "\n"
4664 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; programvaran\n"
4665 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-postadress\n"
4666 "enligt följande format: \n"
4667 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4668 "\n"
4669
4670 #: ../g10/keygen.c:1897
4671 msgid "Real name: "
4672 msgstr "Namn: "
4673
4674 #: ../g10/keygen.c:1905
4675 msgid "Invalid character in name\n"
4676 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4677
4678 #: ../g10/keygen.c:1907
4679 msgid "Name may not start with a digit\n"
4680 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4681
4682 #: ../g10/keygen.c:1909
4683 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4684 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4685
4686 #: ../g10/keygen.c:1917
4687 msgid "Email address: "
4688 msgstr "E-postadress: "
4689
4690 #: ../g10/keygen.c:1923
4691 msgid "Not a valid email address\n"
4692 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4693
4694 #: ../g10/keygen.c:1931
4695 msgid "Comment: "
4696 msgstr "Kommentar: "
4697
4698 #: ../g10/keygen.c:1937
4699 msgid "Invalid character in comment\n"
4700 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4701
4702 #: ../g10/keygen.c:1959
4703 #, c-format
4704 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4705 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4706
4707 #: ../g10/keygen.c:1965
4708 #, c-format
4709 msgid ""
4710 "You selected this USER-ID:\n"
4711 "    \"%s\"\n"
4712 "\n"
4713 msgstr ""
4714 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4715 "    \"%s\"\n"
4716 "\n"
4717
4718 #: ../g10/keygen.c:1970
4719 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4720 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4721
4722 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4723 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4724 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4725 #. string which should be translated accordingly and the
4726 #. letter changed to match the one in the answer string.
4727 #.
4728 #. n = Change name
4729 #. c = Change comment
4730 #. e = Change email
4731 #. o = Okay (ready, continue)
4732 #. q = Quit
4733 #.
4734 #: ../g10/keygen.c:1986
4735 msgid "NnCcEeOoQq"
4736 msgstr "NnKkEeOoAa"
4737
4738 #: ../g10/keygen.c:1996
4739 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4740 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4741
4742 #: ../g10/keygen.c:1997
4743 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4744 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4745
4746 #: ../g10/keygen.c:2016
4747 msgid "Please correct the error first\n"
4748 msgstr "Rätta först felet\n"
4749
4750 # fel kapitalisering i originalet?
4751 #: ../g10/keygen.c:2055
4752 msgid ""
4753 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4754 "\n"
4755 msgstr ""
4756 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4757 "\n"
4758
4759 #: ../g10/keygen.c:2070
4760 #, c-format
4761 msgid "%s.\n&q