* sv.po: Take the update done for 1.2.6.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 # 2004/12/01 Per Tunedal
14 # ===================================================
15 #
16 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
17 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
18 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
19 #
20 # $Id$
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
25 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
26 "POT-Creation-Date: 2004-12-10 20:16+0100\n"
27 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
28 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
29 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
34 #: cipher/primegen.c:120
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
38
39 #: cipher/primegen.c:311
40 #, c-format
41 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
42 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
43
44 #: cipher/random.c:163
45 msgid "no entropy gathering module detected\n"
46 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
47
48 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
49 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
50 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3227 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
51 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
52 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
53 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
54 #: g10/tdbio.c:600
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #: cipher/random.c:391
60 #, c-format
61 msgid "can't stat `%s': %s\n"
62 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:396
65 #, c-format
66 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
67 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
68
69 #: cipher/random.c:401
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
72
73 #: cipher/random.c:407
74 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
75 msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
76
77 #: cipher/random.c:415
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:453
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
85
86 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
87 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
88 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:480
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:483
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:728
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:729
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
116 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
117 "stark slumptalsgenerator!\n"
118 "\n"
119 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121
122 #: cipher/rndegd.c:204
123 msgid ""
124 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
125 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
126 "of the entropy.\n"
127 msgstr ""
128 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
129 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
130 "på entropin.\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:134
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
141 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
142 "(Behöver %d fler byte)\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:539
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:552
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
165 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:828
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:845
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:851
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:858
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:865
188 msgid "|A|Admin PIN"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1021
192 msgid "|AN|New Admin PIN"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1021
196 msgid "|N|New PIN"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1025
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "error getting new PIN: %s\n"
202 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
205 #, fuzzy
206 msgid "error reading application data\n"
207 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading fingerprint DO\n"
212 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1107
215 #, fuzzy
216 msgid "key already exists\n"
217 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1111
220 msgid "existing key will be replaced\n"
221 msgstr ""
222
223 #: g10/app-openpgp.c:1113
224 #, fuzzy
225 msgid "generating new key\n"
226 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1123
229 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
230 msgstr ""
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1138
233 #, fuzzy
234 msgid "generating key failed\n"
235 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1141
238 #, fuzzy, c-format
239 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
240 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
243 msgid "response does not contain the public key data\n"
244 msgstr ""
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
247 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
248 msgstr ""
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
251 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1198
255 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1359
259 #, c-format
260 msgid "signatures created so far: %lu\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1367
264 #, c-format
265 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
269 #, c-format
270 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1734
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "error getting serial number: %s\n"
276 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1829
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1871
284 #, fuzzy
285 msgid "reading the key failed\n"
286 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
287
288 #: g10/armor.c:317
289 #, c-format
290 msgid "armor: %s\n"
291 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
292
293 #: g10/armor.c:346
294 msgid "invalid armor header: "
295 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
296
297 #: g10/armor.c:353
298 msgid "armor header: "
299 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
300
301 #: g10/armor.c:364
302 msgid "invalid clearsig header\n"
303 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
304
305 #: g10/armor.c:416
306 msgid "nested clear text signatures\n"
307 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
308
309 #: g10/armor.c:551
310 #, fuzzy
311 msgid "unexpected armor: "
312 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
313
314 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
315 #: g10/armor.c:563
316 msgid "invalid dash escaped line: "
317 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
318
319 # överhoppad eller hoppades över?
320 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
321 #, fuzzy, c-format
322 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
323 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
324
325 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
326 #: g10/armor.c:758
327 msgid "premature eof (no CRC)\n"
328 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
329
330 #: g10/armor.c:792
331 msgid "premature eof (in CRC)\n"
332 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
333
334 #: g10/armor.c:800
335 msgid "malformed CRC\n"
336 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
337
338 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
339 #, fuzzy, c-format
340 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
341 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
342
343 #: g10/armor.c:824
344 #, fuzzy
345 msgid "premature eof (in trailer)\n"
346 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
347
348 #: g10/armor.c:828
349 msgid "error in trailer line\n"
350 msgstr "fel i avslutande rad\n"
351
352 #: g10/armor.c:1115
353 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
354 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
355
356 #: g10/armor.c:1120
357 #, c-format
358 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
359 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
360
361 #: g10/armor.c:1124
362 msgid ""
363 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
364 msgstr ""
365 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
366 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
367 "använts\n"
368
369 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
370 #, fuzzy, c-format
371 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
372 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
373
374 #: g10/card-util.c:63
375 #, c-format
376 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
377 msgstr ""
378
379 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1288 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
380 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
381 #, fuzzy
382 msgid "can't do this in batch mode\n"
383 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
384
385 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
386 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
387 #: g10/keygen.c:1363
388 msgid "Your selection? "
389 msgstr "Vad väljer du? "
390
391 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
392 msgid "[not set]"
393 msgstr ""
394
395 #: g10/card-util.c:378
396 #, fuzzy
397 msgid "male"
398 msgstr "enable"
399
400 #: g10/card-util.c:379
401 #, fuzzy
402 msgid "female"
403 msgstr "enable"
404
405 #: g10/card-util.c:379
406 #, fuzzy
407 msgid "unspecified"
408 msgstr "Ingen anledning har angivits"
409
410 #: g10/card-util.c:406
411 #, fuzzy
412 msgid "not forced"
413 msgstr "inte behandlade"
414
415 #: g10/card-util.c:406
416 msgid "forced"
417 msgstr ""
418
419 #: g10/card-util.c:458
420 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
421 msgstr ""
422
423 #: g10/card-util.c:460
424 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
425 msgstr ""
426
427 #: g10/card-util.c:462
428 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:479
432 msgid "Cardholder's surname: "
433 msgstr ""
434
435 #: g10/card-util.c:481
436 msgid "Cardholder's given name: "
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:499
440 #, c-format
441 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:521
445 #, fuzzy
446 msgid "URL to retrieve public key: "
447 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
448
449 #: g10/card-util.c:529
450 #, c-format
451 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
452 msgstr ""
453
454 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
455 #, c-format
456 msgid "error reading `%s': %s\n"
457 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
458
459 #: g10/card-util.c:630
460 msgid "Login data (account name): "
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:640
464 #, c-format
465 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
466 msgstr ""
467
468 #: g10/card-util.c:699
469 msgid "Private DO data: "
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:709
473 #, c-format
474 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:729
478 #, fuzzy
479 msgid "Language preferences: "
480 msgstr "uppdaterat inställningar"
481
482 #: g10/card-util.c:737
483 #, fuzzy
484 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
485 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
486
487 #: g10/card-util.c:746
488 #, fuzzy
489 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
490 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
491
492 #: g10/card-util.c:767
493 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
494 msgstr ""
495
496 #: g10/card-util.c:781
497 #, fuzzy
498 msgid "Error: invalid response.\n"
499 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
500
501 #: g10/card-util.c:802
502 #, fuzzy
503 msgid "CA fingerprint: "
504 msgstr "visa fingeravtryck"
505
506 #: g10/card-util.c:825
507 #, fuzzy
508 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
509 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
510
511 #: g10/card-util.c:873
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "key operation not possible: %s\n"
514 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
515
516 #: g10/card-util.c:874
517 #, fuzzy
518 msgid "not an OpenPGP card"
519 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
520
521 #: g10/card-util.c:883
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "error getting current key info: %s\n"
524 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
525
526 #: g10/card-util.c:966
527 msgid "Replace existing key? (y/N) "
528 msgstr ""
529
530 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
531 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
532 msgstr ""
533
534 #: g10/card-util.c:1008
535 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
536 msgstr ""
537
538 #: g10/card-util.c:1017
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
542 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
543 "You should change them using the command --change-pin\n"
544 msgstr ""
545
546 #: g10/card-util.c:1056
547 #, fuzzy
548 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
549 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
552 msgid "   (1) Signature key\n"
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
556 #, fuzzy
557 msgid "   (2) Encryption key\n"
558 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
561 msgid "   (3) Authentication key\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
565 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
566 msgid "Invalid selection.\n"
567 msgstr "Felaktigt val.\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1135
570 #, fuzzy
571 msgid "Please select where to store the key:\n"
572 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1170
575 #, fuzzy
576 msgid "unknown key protection algorithm\n"
577 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1175
580 #, fuzzy
581 msgid "secret parts of key are not available\n"
582 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
583
584 #: g10/card-util.c:1180
585 #, fuzzy
586 msgid "secret key already stored on a card\n"
587 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
588
589 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
590 msgid "quit"
591 msgstr "avsluta"
592
593 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "avsluta denna meny"
596
597 #: g10/card-util.c:1251 g10/keyedit.c:1246
598 msgid "q"
599 msgstr "q"
600
601 #: g10/card-util.c:1252
602 msgid "admin"
603 msgstr ""
604
605 #: g10/card-util.c:1252
606 #, fuzzy
607 msgid "show admin commands"
608 msgstr "motstridiga kommandon\n"
609
610 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
611 msgid "help"
612 msgstr "help"
613
614 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
615 msgid "show this help"
616 msgstr "visa denna hjälp"
617
618 #: g10/card-util.c:1255 g10/keyedit.c:1251
619 msgid "list"
620 msgstr "visa en lista"
621
622 #: g10/card-util.c:1255
623 #, fuzzy
624 msgid "list all available data"
625 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
626
627 # ???
628 #: g10/card-util.c:1256 g10/keyedit.c:1252
629 msgid "l"
630 msgstr "l"
631
632 #: g10/card-util.c:1257 g10/keyedit.c:1263
633 msgid "debug"
634 msgstr "avlusa"
635
636 #: g10/card-util.c:1258
637 #, fuzzy
638 msgid "name"
639 msgstr "enable"
640
641 #: g10/card-util.c:1258
642 msgid "change card holder's name"
643 msgstr ""
644
645 #: g10/card-util.c:1259
646 msgid "url"
647 msgstr ""
648
649 #: g10/card-util.c:1259
650 msgid "change URL to retrieve key"
651 msgstr ""
652
653 #: g10/card-util.c:1260
654 msgid "fetch"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1261
658 msgid "fetch the key specified in the card URL"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1262
662 #, fuzzy
663 msgid "login"
664 msgstr "lsign"
665
666 #: g10/card-util.c:1262
667 #, fuzzy
668 msgid "change the login name"
669 msgstr "ändra utgångsdatum"
670
671 #: g10/card-util.c:1263
672 msgid "lang"
673 msgstr ""
674
675 # originalet borde ha ett value
676 #: g10/card-util.c:1263
677 #, fuzzy
678 msgid "change the language preferences"
679 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
680
681 #: g10/card-util.c:1264
682 msgid "sex"
683 msgstr ""
684
685 #: g10/card-util.c:1264
686 msgid "change card holder's sex"
687 msgstr ""
688
689 # skall dessa översättas?
690 #: g10/card-util.c:1265
691 #, fuzzy
692 msgid "cafpr"
693 msgstr "fpr"
694
695 #: g10/card-util.c:1265
696 #, fuzzy
697 msgid "change a CA fingerprint"
698 msgstr "visa fingeravtryck"
699
700 #: g10/card-util.c:1266
701 #, fuzzy
702 msgid "forcesig"
703 msgstr "revsig"
704
705 #: g10/card-util.c:1267
706 msgid "toggle the signature force PIN flag"
707 msgstr ""
708
709 #: g10/card-util.c:1268
710 #, fuzzy
711 msgid "generate"
712 msgstr "allmänt fel"
713
714 #: g10/card-util.c:1269
715 #, fuzzy
716 msgid "generate new keys"
717 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
718
719 #: g10/card-util.c:1270 g10/keyedit.c:1287
720 msgid "passwd"
721 msgstr "passwd"
722
723 #: g10/card-util.c:1270
724 msgid "menu to change or unblock the PIN"
725 msgstr ""
726
727 #: g10/card-util.c:1272
728 msgid "privatedo"
729 msgstr ""
730
731 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1397
732 msgid "Command> "
733 msgstr "Kommando> "
734
735 #: g10/card-util.c:1371
736 #, fuzzy
737 msgid "Admin-only command\n"
738 msgstr "motstridiga kommandon\n"
739
740 #: g10/card-util.c:1387
741 msgid "Admin commands are allowed\n"
742 msgstr ""
743
744 #: g10/card-util.c:1389
745 msgid "Admin commands are not allowed\n"
746 msgstr ""
747
748 #: g10/card-util.c:1458 g10/keyedit.c:1864
749 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
750 msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
751
752 #: g10/cardglue.c:287
753 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
754 msgstr ""
755
756 #: g10/cardglue.c:371
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
760 "   %.*s\n"
761 msgstr ""
762
763 #: g10/cardglue.c:379
764 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
765 msgstr ""
766
767 #: g10/cardglue.c:687
768 msgid "Enter New Admin PIN: "
769 msgstr ""
770
771 #: g10/cardglue.c:688
772 msgid "Enter New PIN: "
773 msgstr ""
774
775 #: g10/cardglue.c:689
776 msgid "Enter Admin PIN: "
777 msgstr ""
778
779 #: g10/cardglue.c:690
780 msgid "Enter PIN: "
781 msgstr ""
782
783 #: g10/cardglue.c:704
784 #, fuzzy
785 msgid "Repeat this PIN: "
786 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
787
788 #: g10/cardglue.c:718
789 #, fuzzy
790 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
791 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
792
793 # se förra kommentaren
794 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3577 g10/keyring.c:376
795 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
796 #, c-format
797 msgid "can't open `%s'\n"
798 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
799
800 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
801 msgid "--output doesn't work for this command\n"
802 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
803
804 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2918 g10/keyserver.c:1414
805 #: g10/revoke.c:226
806 #, fuzzy, c-format
807 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
808 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
809
810 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
811 #: g10/revoke.c:439
812 #, c-format
813 msgid "error reading keyblock: %s\n"
814 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
815
816 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
817 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
818 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
819
820 #: g10/delkey.c:127
821 #, fuzzy
822 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
823 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
824
825 #: g10/delkey.c:139
826 #, fuzzy
827 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
828 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
829
830 #: g10/delkey.c:147
831 #, fuzzy
832 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
833 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
834
835 #: g10/delkey.c:157
836 #, c-format
837 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
838 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
839
840 #: g10/delkey.c:167
841 msgid "ownertrust information cleared\n"
842 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
843
844 #: g10/delkey.c:195
845 #, c-format
846 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
847 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
848
849 #: g10/delkey.c:197
850 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
851 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
852
853 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
854 #, c-format
855 msgid "error creating passphrase: %s\n"
856 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
857
858 #: g10/encode.c:215
859 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
860 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
861
862 #: g10/encode.c:228
863 #, c-format
864 msgid "using cipher %s\n"
865 msgstr "använderchiffer %s\n"
866
867 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
868 #, c-format
869 msgid "`%s' already compressed\n"
870 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
871
872 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
873 #, c-format
874 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
875 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
876
877 #: g10/encode.c:472
878 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
879 msgstr ""
880 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
881 "pgp2-läge\n"
882
883 #: g10/encode.c:494
884 #, c-format
885 msgid "reading from `%s'\n"
886 msgstr "läser från \"%s\"\n"
887
888 #: g10/encode.c:530
889 msgid ""
890 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
891 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
892
893 #: g10/encode.c:540
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid ""
896 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
897 msgstr ""
898 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
899 "inställningar\n"
900
901 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
902 #, fuzzy, c-format
903 msgid ""
904 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
905 "preferences\n"
906 msgstr ""
907 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
908 "inställningar\n"
909
910 #: g10/encode.c:735
911 #, c-format
912 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
913 msgstr ""
914 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
915 "inställningar\n"
916
917 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
918 #, c-format
919 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
920 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
921
922 #: g10/encode.c:832
923 #, c-format
924 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
925 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
926
927 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
928 #, c-format
929 msgid "%s encrypted data\n"
930 msgstr "%s krypterad data\n"
931
932 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
933 #, c-format
934 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
935 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
936
937 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
938 #: g10/encr-data.c:92
939 msgid ""
940 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
941 msgstr ""
942 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
943 "i den symmetriska krypteringen.\n"
944
945 #: g10/encr-data.c:103
946 msgid "problem handling encrypted packet\n"
947 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
948
949 #: g10/exec.c:48
950 msgid "no remote program execution supported\n"
951 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
952
953 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
954 #, c-format
955 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
956 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
957
958 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
959 #: g10/exec.c:325
960 msgid ""
961 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
962 msgstr ""
963 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
964 "inställningsfilen\n"
965
966 #: g10/exec.c:355
967 #, fuzzy
968 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
969 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
970
971 #: g10/exec.c:433
972 #, fuzzy, c-format
973 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
974 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
975
976 #: g10/exec.c:436
977 #, fuzzy, c-format
978 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
979 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
980
981 #: g10/exec.c:521
982 #, c-format
983 msgid "system error while calling external program: %s\n"
984 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
985
986 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
987 msgid "unnatural exit of external program\n"
988 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
989
990 #: g10/exec.c:547
991 msgid "unable to execute external program\n"
992 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
993
994 #: g10/exec.c:563
995 #, c-format
996 msgid "unable to read external program response: %s\n"
997 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
998
999 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
1000 #, c-format
1001 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1002 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
1003
1004 #: g10/exec.c:621
1005 #, c-format
1006 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1007 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
1008
1009 #: g10/export.c:182
1010 #, fuzzy
1011 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1012 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1013
1014 #: g10/export.c:211
1015 #, fuzzy, c-format
1016 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1017 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
1018
1019 #: g10/export.c:219
1020 #, fuzzy, c-format
1021 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1022 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
1023
1024 #: g10/export.c:384
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1027 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1028
1029 #: g10/export.c:416
1030 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1031 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1032
1033 #: g10/g10.c:358
1034 msgid ""
1035 "@Commands:\n"
1036 " "
1037 msgstr ""
1038 "@Kommandon:\n"
1039 " "
1040
1041 #: g10/g10.c:360
1042 msgid "|[file]|make a signature"
1043 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1044
1045 #: g10/g10.c:361
1046 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1047 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
1048
1049 #: g10/g10.c:362
1050 msgid "make a detached signature"
1051 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1052
1053 #: g10/g10.c:363
1054 msgid "encrypt data"
1055 msgstr "kryptera data"
1056
1057 #: g10/g10.c:365
1058 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1059 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1060
1061 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1062 #: g10/g10.c:367
1063 msgid "decrypt data (default)"
1064 msgstr "dekryptera data (standard)"
1065
1066 #: g10/g10.c:369
1067 msgid "verify a signature"
1068 msgstr "verifiera en signatur"
1069
1070 #: g10/g10.c:371
1071 msgid "list keys"
1072 msgstr "visa en lista på nycklar"
1073
1074 #: g10/g10.c:373
1075 msgid "list keys and signatures"
1076 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
1077
1078 #: g10/g10.c:374
1079 #, fuzzy
1080 msgid "list and check key signatures"
1081 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
1082
1083 #: g10/g10.c:375
1084 msgid "list keys and fingerprints"
1085 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
1086
1087 #: g10/g10.c:376
1088 msgid "list secret keys"
1089 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
1090
1091 #: g10/g10.c:377
1092 msgid "generate a new key pair"
1093 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1094
1095 #: g10/g10.c:378
1096 msgid "remove keys from the public keyring"
1097 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1098
1099 #: g10/g10.c:380
1100 msgid "remove keys from the secret keyring"
1101 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1102
1103 #: g10/g10.c:381
1104 msgid "sign a key"
1105 msgstr "signera en nyckel"
1106
1107 #: g10/g10.c:382
1108 msgid "sign a key locally"
1109 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1110
1111 #: g10/g10.c:385
1112 msgid "sign or edit a key"
1113 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1114
1115 #: g10/g10.c:386
1116 msgid "generate a revocation certificate"
1117 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1118
1119 #: g10/g10.c:388
1120 msgid "export keys"
1121 msgstr "exportera nycklar"
1122
1123 #: g10/g10.c:389
1124 msgid "export keys to a key server"
1125 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1126
1127 #: g10/g10.c:390
1128 msgid "import keys from a key server"
1129 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1130
1131 #: g10/g10.c:392
1132 msgid "search for keys on a key server"
1133 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1134
1135 #: g10/g10.c:394
1136 msgid "update all keys from a keyserver"
1137 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1138
1139 #: g10/g10.c:397
1140 msgid "import/merge keys"
1141 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1142
1143 #: g10/g10.c:400
1144 msgid "print the card status"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/g10.c:401
1148 msgid "change data on a card"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/g10.c:402
1152 msgid "change a card's PIN"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/g10.c:410
1156 msgid "update the trust database"
1157 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1158
1159 #: g10/g10.c:417
1160 msgid "|algo [files]|print message digests"
1161 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1162
1163 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1164 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1165 msgid ""
1166 "@\n"
1167 "Options:\n"
1168 " "
1169 msgstr ""
1170 "@\n"
1171 "Flaggor:\n"
1172 " "
1173
1174 #: g10/g10.c:423
1175 msgid "create ascii armored output"
1176 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1177
1178 #: g10/g10.c:425
1179 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1180 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1181
1182 #: g10/g10.c:436
1183 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1184 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1185
1186 #: g10/g10.c:437
1187 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1188 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
1189
1190 #: g10/g10.c:442
1191 msgid "use canonical text mode"
1192 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1193
1194 #: g10/g10.c:452
1195 msgid "use as output file"
1196 msgstr "använd som fil för utdata"
1197
1198 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1199 msgid "verbose"
1200 msgstr "utförlig"
1201
1202 #: g10/g10.c:465
1203 msgid "do not make any changes"
1204 msgstr "gör inga ändringar"
1205
1206 #: g10/g10.c:466
1207 msgid "prompt before overwriting"
1208 msgstr "Fråga före ersättning"
1209
1210 #: g10/g10.c:507
1211 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/g10.c:508
1215 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1216 msgstr ""
1217
1218 # inställningar istället för flaggor?
1219 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1220 #: g10/g10.c:533
1221 msgid ""
1222 "@\n"
1223 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1224 msgstr ""
1225 "@\n"
1226 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:536
1229 msgid ""
1230 "@\n"
1231 "Examples:\n"
1232 "\n"
1233 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1234 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1235 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1236 " --list-keys [names]        show keys\n"
1237 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1238 msgstr ""
1239 "@\n"
1240 "Exempel:\n"
1241 "\n"
1242 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1243 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1244 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1245 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1246 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1247
1248 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1249 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1250 msgstr ""
1251 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1252 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:733
1255 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1256 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1257
1258 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1259 #: g10/g10.c:736
1260 msgid ""
1261 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1262 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1263 "default operation depends on the input data\n"
1264 msgstr ""
1265 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1266 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1267 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:747
1270 msgid ""
1271 "\n"
1272 "Supported algorithms:\n"
1273 msgstr ""
1274 "\n"
1275 "Stödda algoritmer:\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:750
1278 msgid "Pubkey: "
1279 msgstr "öppen nyckel: "
1280
1281 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1901
1282 msgid "Cipher: "
1283 msgstr "Chiffer: "
1284
1285 #: g10/g10.c:762
1286 msgid "Hash: "
1287 msgstr "Kontrollsumma: "
1288
1289 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1947
1290 msgid "Compression: "
1291 msgstr "Komprimering: "
1292
1293 #: g10/g10.c:851
1294 msgid "usage: gpg [options] "
1295 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1296
1297 #: g10/g10.c:999
1298 msgid "conflicting commands\n"
1299 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1300
1301 # Vad betyder detta?
1302 #: g10/g10.c:1017
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1305 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:1214
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1310 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1217
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1315 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1220
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1320 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1226
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1325 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:1229
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1330 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:1232
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1335 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:1238
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1340 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:1241
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid ""
1345 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1346 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:1244
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1351 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:1250
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1356 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:1253
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid ""
1361 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1362 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:1256
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1367 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:1397
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1372 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:1797
1375 #, c-format
1376 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1377 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:1839
1380 #, c-format
1381 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1382 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:1843
1385 #, c-format
1386 msgid "option file `%s': %s\n"
1387 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:1850
1390 #, c-format
1391 msgid "reading options from `%s'\n"
1392 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1395 #, c-format
1396 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1397 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2079
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1402 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2293
1405 #, fuzzy, c-format
1406 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1407 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3434
1410 #, fuzzy
1411 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1412 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2318
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1417 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2321
1420 #, fuzzy
1421 msgid "invalid keyserver options\n"
1422 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2328
1425 #, c-format
1426 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1427 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2331
1430 msgid "invalid import options\n"
1431 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2338
1434 #, c-format
1435 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1436 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2341
1439 msgid "invalid export options\n"
1440 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2348
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1445 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2351
1448 #, fuzzy
1449 msgid "invalid list options\n"
1450 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1451
1452 #: g10/g10.c:2373
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1455 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2376
1458 #, fuzzy
1459 msgid "invalid verify options\n"
1460 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2383
1463 #, c-format
1464 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1465 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1466
1467 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1468 #: g10/g10.c:2573
1469 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1470 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2577
1473 #, c-format
1474 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1475 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2586
1478 #, c-format
1479 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1480 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2589
1483 #, c-format
1484 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1485 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2610
1488 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1489 msgstr ""
1490 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1491 "i --pgp2-läge\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2616
1494 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1495 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1496
1497 #: g10/g10.c:2622
1498 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1499 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1500
1501 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1502 #: g10/g10.c:2635
1503 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1504 msgstr ""
1505 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2705 g10/g10.c:2729
1508 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1509 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1510
1511 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1512 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1513 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1514
1515 #: g10/g10.c:2717
1516 #, fuzzy
1517 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1518 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1519
1520 #: g10/g10.c:2723
1521 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1522 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1523
1524 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1525 #: g10/g10.c:2738
1526 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1527 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1528
1529 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1530 #: g10/g10.c:2740
1531 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1532 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1533
1534 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1535 #: g10/g10.c:2742
1536 #, fuzzy
1537 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1538 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1539
1540 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1541 #: g10/g10.c:2744
1542 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1543 msgstr ""
1544 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1545
1546 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1547 #: g10/g10.c:2746
1548 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1549 msgstr ""
1550 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1551
1552 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1553 #: g10/g10.c:2749
1554 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1555 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1556
1557 #: g10/g10.c:2753
1558 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1559 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1560
1561 #: g10/g10.c:2760
1562 msgid "invalid default preferences\n"
1563 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
1564
1565 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1566 #: g10/g10.c:2769
1567 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1568 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
1569
1570 #: g10/g10.c:2773
1571 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1572 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
1573
1574 #: g10/g10.c:2777
1575 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1576 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
1577
1578 #: g10/g10.c:2810
1579 #, c-format
1580 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1581 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1582
1583 #: g10/g10.c:2857
1584 #, fuzzy, c-format
1585 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1586 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1587
1588 #: g10/g10.c:2862
1589 #, fuzzy, c-format
1590 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1591 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1592
1593 #: g10/g10.c:2867
1594 #, fuzzy, c-format
1595 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1596 msgstr ""
1597 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:2963
1600 #, c-format
1601 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1602 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:2974
1605 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1606 msgstr ""
1607 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:2985
1610 msgid "--store [filename]"
1611 msgstr "--store [filnamn]"
1612
1613 #: g10/g10.c:2992
1614 msgid "--symmetric [filename]"
1615 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1616
1617 #: g10/g10.c:2994
1618 #, fuzzy, c-format
1619 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1620 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3004
1623 msgid "--encrypt [filename]"
1624 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1625
1626 #: g10/g10.c:3017
1627 #, fuzzy
1628 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1629 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1630
1631 #: g10/g10.c:3019
1632 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: g10/g10.c:3022
1636 #, fuzzy, c-format
1637 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1638 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3040
1641 msgid "--sign [filename]"
1642 msgstr "--sign [filnamn]"
1643
1644 #: g10/g10.c:3053
1645 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1646 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1647
1648 #: g10/g10.c:3068
1649 #, fuzzy
1650 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1651 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1652
1653 #: g10/g10.c:3070
1654 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1655 msgstr ""
1656
1657 #: g10/g10.c:3073
1658 #, fuzzy, c-format
1659 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1660 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1661
1662 #: g10/g10.c:3093
1663 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1664 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1665
1666 #: g10/g10.c:3102
1667 msgid "--clearsign [filename]"
1668 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1669
1670 #: g10/g10.c:3127
1671 msgid "--decrypt [filename]"
1672 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1673
1674 #: g10/g10.c:3135
1675 msgid "--sign-key user-id"
1676 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1677
1678 #: g10/g10.c:3139
1679 msgid "--lsign-key user-id"
1680 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1681
1682 #: g10/g10.c:3143
1683 msgid "--nrsign-key user-id"
1684 msgstr "--nrsign-key användaridentitet"
1685
1686 #: g10/g10.c:3147
1687 msgid "--nrlsign-key user-id"
1688 msgstr "--nrlsign-key användaridentitet"
1689
1690 #: g10/g10.c:3171
1691 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1692 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1693
1694 #: g10/g10.c:3242
1695 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1696 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1697
1698 #: g10/g10.c:3279
1699 #, c-format
1700 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1701 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1702
1703 #: g10/g10.c:3281
1704 #, c-format
1705 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1706 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1707
1708 #: g10/g10.c:3283
1709 #, c-format
1710 msgid "key export failed: %s\n"
1711 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1712
1713 #: g10/g10.c:3294
1714 #, c-format
1715 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1716 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1717
1718 #: g10/g10.c:3304
1719 #, c-format
1720 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1721 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1722
1723 #: g10/g10.c:3345
1724 #, c-format
1725 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1726 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1727
1728 #: g10/g10.c:3353
1729 #, c-format
1730 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1731 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1732
1733 #: g10/g10.c:3440
1734 #, c-format
1735 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1736 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1737
1738 #: g10/g10.c:3563
1739 msgid "[filename]"
1740 msgstr "[filnamn]"
1741
1742 #: g10/g10.c:3567
1743 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1744 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1745
1746 #: g10/g10.c:3857
1747 msgid ""
1748 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1749 "an '='\n"
1750 msgstr ""
1751 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1752 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1753
1754 # user notation name??
1755 # Werner:
1756 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1757 #: g10/g10.c:3865
1758 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1759 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1760
1761 #: g10/g10.c:3875
1762 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1763 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1764
1765 #: g10/g10.c:3909
1766 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1767 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
1768
1769 #: g10/g10.c:3911
1770 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1771 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1772
1773 #: g10/g10.c:3944
1774 #, fuzzy
1775 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1776 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1777
1778 #: g10/getkey.c:150
1779 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1780 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
1781
1782 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1783 #, fuzzy
1784 msgid "[User ID not found]"
1785 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1786
1787 #: g10/getkey.c:1639
1788 #, fuzzy, c-format
1789 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1790 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1791
1792 #: g10/getkey.c:2189
1793 #, fuzzy, c-format
1794 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1795 msgstr ""
1796 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1797 "- hoppar över\n"
1798
1799 #: g10/getkey.c:2420
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1802 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1803
1804 #: g10/getkey.c:2467
1805 #, fuzzy, c-format
1806 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1807 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1808
1809 #: g10/gpgv.c:68
1810 msgid "be somewhat more quiet"
1811 msgstr "var något tystare"
1812
1813 #: g10/gpgv.c:69
1814 msgid "take the keys from this keyring"
1815 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1816
1817 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1818 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1819 # Krav från RIPE.
1820 #: g10/gpgv.c:71
1821 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1822 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1823
1824 #: g10/gpgv.c:72
1825 msgid "|FD|write status info to this FD"
1826 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1827
1828 #: g10/gpgv.c:96
1829 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1830 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1831
1832 #: g10/gpgv.c:99
1833 msgid ""
1834 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1835 "Check signatures against known trusted keys\n"
1836 msgstr ""
1837 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1838 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1839
1840 #: g10/helptext.c:48
1841 msgid ""
1842 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1843 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1844 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1845 msgstr ""
1846 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1847 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1848 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1849 "nätet av certifikat."
1850
1851 #: g10/helptext.c:54
1852 msgid ""
1853 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1854 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1855 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1856 "ultimately trusted\n"
1857 msgstr ""
1858 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1859 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1860 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1861 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1862
1863 #: g10/helptext.c:61
1864 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1865 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1866
1867 #: g10/helptext.c:65
1868 msgid ""
1869 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1870 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1871
1872 #: g10/helptext.c:69
1873 msgid ""
1874 "Select the algorithm to use.\n"
1875 "\n"
1876 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1877 "for signatures.\n"
1878 "\n"
1879 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1880 "\n"
1881 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1882 "\n"
1883 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/helptext.c:83
1887 msgid ""
1888 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1889 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1890 "Please consult your security expert first."
1891 msgstr ""
1892 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1893 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1894 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1895
1896 #: g10/helptext.c:90
1897 msgid "Enter the size of the key"
1898 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1899
1900 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1901 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1902 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1903 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1904
1905 #: g10/helptext.c:104
1906 msgid ""
1907 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1908 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1909 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1910 "the given value as an interval."
1911 msgstr ""
1912 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1913 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1914 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1915 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1916
1917 #: g10/helptext.c:116
1918 msgid "Enter the name of the key holder"
1919 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1920
1921 #: g10/helptext.c:121
1922 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1923 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
1924
1925 #: g10/helptext.c:125
1926 msgid "Please enter an optional comment"
1927 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
1928
1929 #: g10/helptext.c:130
1930 msgid ""
1931 "N  to change the name.\n"
1932 "C  to change the comment.\n"
1933 "E  to change the email address.\n"
1934 "O  to continue with key generation.\n"
1935 "Q  to to quit the key generation."
1936 msgstr ""
1937 "N  för att ändra namnet.\n"
1938 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1939 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
1940 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1941 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1942
1943 #: g10/helptext.c:139
1944 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1945 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1946
1947 #: g10/helptext.c:147
1948 msgid ""
1949 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1950 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1951 "know how carefully you verified this.\n"
1952 "\n"
1953 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1954 "the\n"
1955 "    key.\n"
1956 "\n"
1957 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1958 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1959 "for\n"
1960 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1961 "user.\n"
1962 "\n"
1963 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1964 "could\n"
1965 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1966 "the\n"
1967 "    key against a photo ID.\n"
1968 "\n"
1969 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1970 "could\n"
1971 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1972 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1973 "a\n"
1974 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1975 "the\n"
1976 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1977 "exchange\n"
1978 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1979 "\n"
1980 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1981 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1982 "\"\n"
1983 "mean to you when you sign other keys.\n"
1984 "\n"
1985 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1986 msgstr ""
1987 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
1988 "nyckeln\n"
1989 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
1990 "andra att\n"
1991 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1992 "\n"
1993 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
1994 "kontrolleratnyckeln.\n"
1995 "\n"
1996 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1997 "det\n"
1998 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1999 "användbartför\n"
2000 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2001 "pseudonym.\n"
2002 "\n"
2003 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2004 "att\n"
2005 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
2006 "nyckeln\n"
2007 "    mot en fotolegitimation.\n"
2008 "\n"
2009 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2010 "Detta kan t.ex.\n"
2011 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2012 "nyckelinnehavaren\n"
2013 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2014 "identitetsdokument\n"
2015 "a\n"
2016 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2017 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
2018 "(genom att utväxla\n"
2019 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
2020 "nyckelinnehavaren.\n"
2021 "\n"
2022 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2023 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2024 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2025 "\n"
2026 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2027
2028 # felstavat original meddelat till Werner.
2029 #: g10/helptext.c:185
2030 #, fuzzy
2031 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2032 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2033
2034 #: g10/helptext.c:189
2035 msgid ""
2036 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2037 "All certificates are then also lost!"
2038 msgstr ""
2039 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2040 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2041
2042 #: g10/helptext.c:194
2043 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2044 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2045
2046 #: g10/helptext.c:199
2047 msgid ""
2048 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2049 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2050 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2051 msgstr ""
2052 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2053 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2054 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2055 "certifierad av denna nyckel."
2056
2057 #: g10/helptext.c:204
2058 msgid ""
2059 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2060 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2061 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2062 "a trust connection through another already certified key."
2063 msgstr ""
2064 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
2065 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2066 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2067 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2068
2069 #: g10/helptext.c:210
2070 msgid ""
2071 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2072 "your keyring."
2073 msgstr ""
2074 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2075 "din nyckelring."
2076
2077 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2078 #: g10/helptext.c:214
2079 msgid ""
2080 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2081 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2082 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2083 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2084 "a second one is available."
2085 msgstr ""
2086 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2087 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2088 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2089 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
2090 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2091
2092 #: g10/helptext.c:222
2093 msgid ""
2094 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2095 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2096 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2097 msgstr ""
2098 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2099 "valda)\n"
2100 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2101 "påverkade\n"
2102 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2103
2104 #: g10/helptext.c:229
2105 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2106 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2107
2108 #: g10/helptext.c:235
2109 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2110 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2111
2112 # # felstavat/ologiskt original
2113 #: g10/helptext.c:239
2114 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2115 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2116
2117 #: g10/helptext.c:244
2118 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2119 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2120
2121 #: g10/helptext.c:249
2122 msgid ""
2123 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2124 "file (which is shown in brackets) will be used."
2125 msgstr ""
2126 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2127 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2128
2129 #: g10/helptext.c:255
2130 msgid ""
2131 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2132 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2133 "  \"Key has been compromised\"\n"
2134 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2135 "      got access to your secret key.\n"
2136 "  \"Key is superseded\"\n"
2137 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2138 "  \"Key is no longer used\"\n"
2139 "      Use this if you have retired this key.\n"
2140 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2141 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2142 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2143 msgstr ""
2144 "Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
2145 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2146 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2147 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2148 "personer\n"
2149 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2150 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2151 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2152 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2153 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2154 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2155 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2156 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2157 "     är ogiltig.\n"
2158
2159 #: g10/helptext.c:271
2160 msgid ""
2161 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2162 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2163 "An empty line ends the text.\n"
2164 msgstr ""
2165 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2166 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2167 "och koncis.\n"
2168 "En tom rad avslutar texten.\n"
2169
2170 #: g10/helptext.c:286
2171 msgid "No help available"
2172 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2173
2174 #: g10/helptext.c:294
2175 #, c-format
2176 msgid "No help available for `%s'"
2177 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2178
2179 #: g10/import.c:249
2180 #, c-format
2181 msgid "skipping block of type %d\n"
2182 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2183
2184 #: g10/import.c:258
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "%lu keys processed so far\n"
2187 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2188
2189 #: g10/import.c:275
2190 #, c-format
2191 msgid "Total number processed: %lu\n"
2192 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2193
2194 #: g10/import.c:277
2195 #, c-format
2196 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2197 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2198
2199 #: g10/import.c:280
2200 #, c-format
2201 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2202 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2203
2204 #: g10/import.c:282
2205 #, c-format
2206 msgid "              imported: %lu"
2207 msgstr "                      importerade: %lu"
2208
2209 #: g10/import.c:288
2210 #, c-format
2211 msgid "             unchanged: %lu\n"
2212 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2213
2214 #: g10/import.c:290
2215 #, c-format
2216 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2217 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2218
2219 #: g10/import.c:292
2220 #, c-format
2221 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2222 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2223
2224 #: g10/import.c:294
2225 #, c-format
2226 msgid "        new signatures: %lu\n"
2227 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2228
2229 #: g10/import.c:296
2230 #, c-format
2231 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2232 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2233
2234 #: g10/import.c:298
2235 #, c-format
2236 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2237 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2238
2239 #: g10/import.c:300
2240 #, c-format
2241 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2242 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2243
2244 #: g10/import.c:302
2245 #, c-format
2246 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2247 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2248
2249 #: g10/import.c:304
2250 #, c-format
2251 msgid "          not imported: %lu\n"
2252 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2253
2254 #: g10/import.c:545
2255 #, c-format
2256 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: g10/import.c:547
2260 #, fuzzy
2261 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2262 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2263
2264 #: g10/import.c:584
2265 #, c-format
2266 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/import.c:596
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2272 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2273
2274 #: g10/import.c:608
2275 #, c-format
2276 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/import.c:621
2280 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/import.c:623
2284 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2285 msgstr ""
2286
2287 #: g10/import.c:647
2288 #, c-format
2289 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: no user ID\n"
2295 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2296
2297 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2298 #: g10/import.c:715
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2301 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
2302
2303 # vad innebär fnutten i slutet?
2304 #: g10/import.c:730
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2307 msgstr ""
2308 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2309
2310 #: g10/import.c:736
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2313 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2314
2315 #: g10/import.c:738
2316 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2317 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2318
2319 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2322 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2323
2324 #: g10/import.c:754
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2327 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2328
2329 #: g10/import.c:763
2330 #, c-format
2331 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2332 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2333
2334 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2335 #, c-format
2336 msgid "writing to `%s'\n"
2337 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2338
2339 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2340 #, c-format
2341 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2342 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2343
2344 # fixme: I appended the %s -wk
2345 #: g10/import.c:793
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2348 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
2349
2350 #: g10/import.c:817
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2353 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2354
2355 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2358 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2359
2360 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2363 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2364
2365 #: g10/import.c:874
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2368 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2369
2370 #: g10/import.c:877
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2373 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2374
2375 #: g10/import.c:880
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2378 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2379
2380 #: g10/import.c:883
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2383 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2384
2385 #: g10/import.c:886
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2388 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2389
2390 #: g10/import.c:889
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2393 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2394
2395 #: g10/import.c:910
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2398 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1055
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2403 msgstr ""
2404 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2405 "över den\n"
2406
2407 #: g10/import.c:1066
2408 #, fuzzy
2409 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2410 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1083
2413 #, c-format
2414 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2415 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2416
2417 #: g10/import.c:1094
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: secret key imported\n"
2420 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1123
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2425 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2426
2427 #: g10/import.c:1133
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2430 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2431
2432 #: g10/import.c:1163
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2435 msgstr ""
2436 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2437 "spärrcertifikatet\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1206
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2442 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1238
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2447 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1303
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2452 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2453
2454 # fixme: I appended the %s -wk
2455 #: g10/import.c:1318
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2458 msgstr ""
2459 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2460 "\"\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1320
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2465 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1338
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2470 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2475 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1351
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2480 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2481
2482 #: g10/import.c:1366
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2485 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1388
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2490 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1401
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2495 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2496
2497 #: g10/import.c:1416
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2500 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1458
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2505 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2506
2507 #: g10/import.c:1479
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2510 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2511
2512 #: g10/import.c:1506
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2515 msgstr ""
2516 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2517
2518 #: g10/import.c:1516
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2521 msgstr ""
2522 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
2523
2524 # nyckeln eller certifikatet??
2525 #: g10/import.c:1533
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2528 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
2529
2530 #: g10/import.c:1547
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2533 msgstr ""
2534 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
2535 "signaturen\n"
2536
2537 # nyckeln eller klassen?
2538 #: g10/import.c:1555
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2541 msgstr ""
2542 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1655
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2547 msgstr ""
2548 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1717
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2553 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1731
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2558 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2559
2560 #: g10/import.c:1790
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2563 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2564
2565 #: g10/import.c:1824
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2568 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
2569
2570 #: g10/keydb.c:167
2571 #, c-format
2572 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2573 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2574
2575 #: g10/keydb.c:174
2576 #, c-format
2577 msgid "keyring `%s' created\n"
2578 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2579
2580 #: g10/keydb.c:685
2581 #, c-format
2582 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2583 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:253
2586 msgid "[revocation]"
2587 msgstr "[spärrad]"
2588
2589 #: g10/keyedit.c:254
2590 msgid "[self-signature]"
2591 msgstr "[egensignatur]"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2594 msgid "1 bad signature\n"
2595 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2598 #, c-format
2599 msgid "%d bad signatures\n"
2600 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2603 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2604 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2607 #, c-format
2608 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2609 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2612 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2613 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2616 #, c-format
2617 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2618 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2619
2620 #: g10/keyedit.c:344
2621 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2622 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:346
2625 #, c-format
2626 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2627 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2630 #, fuzzy
2631 msgid ""
2632 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2633 "keys\n"
2634 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2635 "etc.)\n"
2636 msgstr ""
2637 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2638 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2639 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2640 "källor...)?\n"
2641 "\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2646 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "  %d = I trust fully\n"
2651 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:426
2654 msgid ""
2655 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2656 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2657 "trust signatures on your behalf.\n"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: g10/keyedit.c:442
2661 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: g10/keyedit.c:584
2665 #, c-format
2666 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2667 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2668
2669 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2670 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2671 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2672 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2675 #: g10/keyedit.c:1492
2676 msgid "  Unable to sign.\n"
2677 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:610
2680 #, c-format
2681 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2682 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2683
2684 #: g10/keyedit.c:636
2685 #, c-format
2686 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2687 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2688
2689 #: g10/keyedit.c:675
2690 #, c-format
2691 msgid ""
2692 "The self-signature on \"%s\"\n"
2693 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2694 msgstr ""
2695 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2696 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:684
2699 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2700 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2701
2702 #: g10/keyedit.c:698
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "Your current signature on \"%s\"\n"
2706 "has expired.\n"
2707 msgstr ""
2708 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2709 "har gått ut.\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:702
2712 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2713 msgstr ""
2714 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2715 "n) "
2716
2717 #: g10/keyedit.c:723
2718 #, c-format
2719 msgid ""
2720 "Your current signature on \"%s\"\n"
2721 "is a local signature.\n"
2722 msgstr ""
2723 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2724 "är en lokal signatur.\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:727
2727 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2728 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2729
2730 #: g10/keyedit.c:748
2731 #, fuzzy, c-format
2732 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2733 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:751
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2738 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:756
2741 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2742 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:778
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2747 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:793
2750 msgid "This key has expired!"
2751 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:813
2754 #, c-format
2755 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2756 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:817
2759 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2760 msgstr ""
2761 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2762
2763 #: g10/keyedit.c:850
2764 msgid ""
2765 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2766 "mode.\n"
2767 msgstr ""
2768 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2769 "läge\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:852
2772 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2773 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:877
2776 msgid ""
2777 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2778 "belongs\n"
2779 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2780 msgstr ""
2781 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2782 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:882
2785 #, c-format
2786 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2787 msgstr ""
2788 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:884
2791 #, c-format
2792 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2793 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:886
2796 #, c-format
2797 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2798 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:888
2801 #, c-format
2802 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2803 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:894
2806 #, fuzzy
2807 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2808 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
2809
2810 #: g10/keyedit.c:918
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid ""
2813 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2814 "key \"%s\" (%s)\n"
2815 msgstr ""
2816 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2817 "med din nyckel: \""
2818
2819 #: g10/keyedit.c:925
2820 #, fuzzy
2821 msgid "This will be a self-signature.\n"
2822 msgstr ""
2823 "\n"
2824 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:931
2827 #, fuzzy
2828 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2829 msgstr ""
2830 "\n"
2831 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
2832 "\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:939
2835 #, fuzzy
2836 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2837 msgstr ""
2838 "\n"
2839 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
2840 "\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:949
2843 #, fuzzy
2844 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2845 msgstr ""
2846 "\n"
2847 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2848 "\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:956
2851 #, fuzzy
2852 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2853 msgstr ""
2854 "\n"
2855 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2856 "\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:963
2859 #, fuzzy
2860 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2861 msgstr ""
2862 "\n"
2863 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:968
2866 #, fuzzy
2867 msgid "I have checked this key casually.\n"
2868 msgstr ""
2869 "\n"
2870 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:973
2873 #, fuzzy
2874 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2875 msgstr ""
2876 "\n"
2877 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:983
2880 #, fuzzy
2881 msgid "Really sign? (y/N) "
2882 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3882 g10/keyedit.c:3973 g10/keyedit.c:4046
2885 #: g10/sign.c:369
2886 #, c-format
2887 msgid "signing failed: %s\n"
2888 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1084
2891 msgid "This key is not protected.\n"
2892 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1088
2895 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2896 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1092
2899 msgid "Key is protected.\n"
2900 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1112
2903 #, c-format
2904 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2905 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1118
2908 msgid ""
2909 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2910 "\n"
2911 msgstr ""
2912 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2913 "\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2916 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2917 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1132
2920 msgid ""
2921 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2922 "\n"
2923 msgstr ""
2924 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
2925 "\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1135
2928 #, fuzzy
2929 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2930 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1201
2933 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2934 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1247
2937 msgid "save"
2938 msgstr "save"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1247
2941 msgid "save and quit"
2942 msgstr "spara och avsluta"
2943
2944 # skall dessa översättas?
2945 #: g10/keyedit.c:1250
2946 msgid "fpr"
2947 msgstr "fpr"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1250
2950 msgid "show fingerprint"
2951 msgstr "visa fingeravtryck"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1251
2954 msgid "list key and user IDs"
2955 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1253
2958 msgid "uid"
2959 msgstr "uid"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1253
2962 msgid "select user ID N"
2963 msgstr "välj användaridentitet N"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1254
2966 msgid "key"
2967 msgstr "key"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1254
2970 msgid "select secondary key N"
2971 msgstr "välj undernyckel N"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1255
2974 msgid "check"
2975 msgstr "check"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1255
2978 msgid "list signatures"
2979 msgstr "visa en lista på signaturer"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1256
2982 msgid "c"
2983 msgstr "c"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1257
2986 msgid "sign"
2987 msgstr "sign"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1257
2990 msgid "sign the key"
2991 msgstr "signera nyckeln"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1258
2994 msgid "s"
2995 msgstr "s"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1259
2998 #, fuzzy
2999 msgid "tsign"
3000 msgstr "sign"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1259
3003 #, fuzzy
3004 msgid "make a trust signature"
3005 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1260
3008 msgid "lsign"
3009 msgstr "lsign"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1260
3012 msgid "sign the key locally"
3013 msgstr "signera nyckeln lokalt"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1261
3016 msgid "nrsign"
3017 msgstr "nrsign"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1261
3020 msgid "sign the key non-revocably"
3021 msgstr "signera nyckeln utan möjlighet att återkalla signaturen"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1262
3024 msgid "nrlsign"
3025 msgstr "nrlsign"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1262
3028 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3029 msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1264
3032 msgid "adduid"
3033 msgstr "adduid"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1264
3036 msgid "add a user ID"
3037 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1265
3040 msgid "addphoto"
3041 msgstr "addphoto"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1265
3044 msgid "add a photo ID"
3045 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1266
3048 msgid "deluid"
3049 msgstr "deluid"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1266
3052 msgid "delete user ID"
3053 msgstr "ta bort en användaridentitet"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1268
3056 msgid "delphoto"
3057 msgstr "delphoto"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1269
3060 msgid "addkey"
3061 msgstr "addkey"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1269
3064 msgid "add a secondary key"
3065 msgstr "lägg till en undernyckel"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1271
3068 #, fuzzy
3069 msgid "addcardkey"
3070 msgstr "addkey"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1271
3073 msgid "add a key to a smartcard"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1272
3077 msgid "keytocard"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1272
3081 msgid "move a key to a smartcard"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1274
3085 msgid "delkey"
3086 msgstr "delkey"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1274
3089 msgid "delete a secondary key"
3090 msgstr "ta bort en undernyckel"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1275
3093 msgid "addrevoker"
3094 msgstr "addrevoker"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1275
3097 msgid "add a revocation key"
3098 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1276
3101 msgid "delsig"
3102 msgstr "delsig"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1276
3105 msgid "delete signatures"
3106 msgstr "ta bort signaturer"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1277
3109 msgid "expire"
3110 msgstr "expire"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1277
3113 msgid "change the expire date"
3114 msgstr "ändra utgångsdatum"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1278
3117 msgid "primary"
3118 msgstr "primary"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1278
3121 msgid "flag user ID as primary"
3122 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1279
3125 msgid "toggle"
3126 msgstr "toggle"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1279
3129 msgid "toggle between secret and public key listing"
3130 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1281
3133 msgid "t"
3134 msgstr "t"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1282
3137 msgid "pref"
3138 msgstr "pref"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1282
3141 msgid "list preferences (expert)"
3142 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1283
3145 msgid "showpref"
3146 msgstr "showpref"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1283
3149 msgid "list preferences (verbose)"
3150 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1284
3153 msgid "setpref"
3154 msgstr "setpref"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1284
3157 msgid "set preference list"
3158 msgstr "ange inställningslista"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1285
3161 msgid "updpref"
3162 msgstr "updpref"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1285
3165 msgid "updated preferences"
3166 msgstr "uppdaterat inställningar"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1286
3169 #, fuzzy
3170 msgid "keyserver"
3171 msgstr "nyckelserverfel"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1286
3174 #, fuzzy
3175 msgid "set preferred keyserver URL"
3176 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1287
3179 msgid "change the passphrase"
3180 msgstr "ändra lösenmening"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1288
3183 msgid "trust"
3184 msgstr "trust"
3185
3186 # originalet borde ha ett value
3187 #: g10/keyedit.c:1288
3188 msgid "change the ownertrust"
3189 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1289
3192 msgid "revsig"
3193 msgstr "revsig"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1289
3196 msgid "revoke signatures"
3197 msgstr "återkalla signaturer"
3198
3199 # ska detta översättas? Verkar vara ett kommando.
3200 #: g10/keyedit.c:1290
3201 msgid "revuid"
3202 msgstr "revuid"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1290
3205 msgid "revoke a user ID"
3206 msgstr "spärra en användaridentitet"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1291
3209 msgid "revkey"
3210 msgstr "revkey"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1291
3213 msgid "revoke a secondary key"
3214 msgstr "spärra en undernyckel"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1292
3217 msgid "disable"
3218 msgstr "disable"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1292
3221 msgid "disable a key"
3222 msgstr "stäng av en nyckel"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1293
3225 msgid "enable"
3226 msgstr "enable"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1293
3229 msgid "enable a key"
3230 msgstr "aktivera en nyckel"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1294
3233 msgid "showphoto"
3234 msgstr "showphoto"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1294
3237 msgid "show photo ID"
3238 msgstr "visa foto-ID"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1347
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3243 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1365
3246 msgid "Secret key is available.\n"
3247 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1427
3250 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3251 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1432
3254 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3255 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1480
3258 msgid "Key is revoked."
3259 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1500
3262 #, fuzzy
3263 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3264 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1502
3267 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3268 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1527
3271 #, c-format
3272 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3273 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3276 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3277 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1551
3280 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3281 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1553
3284 #, fuzzy
3285 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3286 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1554
3289 #, fuzzy
3290 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3291 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1604
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3296 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1616
3299 #, fuzzy
3300 msgid "You must select exactly one key.\n"
3301 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3304 msgid "You must select at least one key.\n"
3305 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1639
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3310 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1640
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3315 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1675
3318 #, fuzzy
3319 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3320 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1676
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3325 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1695
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3330 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1696
3333 #, fuzzy
3334 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3335 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1735
3338 msgid ""
3339 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1767
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Set preference list to:\n"
3345 msgstr "ange inställningslista"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1773
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3350 msgstr ""
3351 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1775
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3356 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1825
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Save changes? (y/N) "
3361 msgstr "Spara ändringarna? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1828
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3366 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1838
3369 #, c-format
3370 msgid "update failed: %s\n"
3371 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1845
3374 #, c-format
3375 msgid "update secret failed: %s\n"
3376 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1852
3379 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3380 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1924
3383 msgid "Digest: "
3384 msgstr "Sammandrag: "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1976
3387 msgid "Features: "
3388 msgstr "Funktioner: "
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1987
3391 msgid "Keyserver no-modify"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3395 msgid "Preferred keyserver: "
3396 msgstr ""
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2245
3399 #, fuzzy, c-format
3400 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3401 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2251
3404 #, fuzzy
3405 msgid "(sensitive)"
3406 msgstr " (känsligt)"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2267 g10/keyedit.c:2323 g10/keyedit.c:2435 g10/keyedit.c:2450
3409 #: g10/keyserver.c:366
3410 #, fuzzy, c-format
3411 msgid "created: %s"
3412 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2270 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3415 #, fuzzy, c-format
3416 msgid "revoked: %s"
3417 msgstr "[spärrad]"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2272 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3420 #, fuzzy, c-format
3421 msgid "expired: %s"
3422 msgstr "[går ut: %s]"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2274 g10/keyedit.c:2325 g10/keyedit.c:2437 g10/keyedit.c:2452
3425 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3426 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3427 #, fuzzy, c-format
3428 msgid "expires: %s"
3429 msgstr "[går ut: %s]"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2276
3432 #, c-format
3433 msgid "usage: %s"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2291
3437 #, fuzzy, c-format
3438 msgid "trust: %s"
3439 msgstr " tillit: %c/%c"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2295
3442 #, c-format
3443 msgid "validity: %s"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: g10/keyedit.c:2302
3447 msgid "This key has been disabled"
3448 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2330
3451 msgid "card-no: "
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2397
3455 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3456 msgstr ""
3457 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2405
3460 msgid ""
3461 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3462 "unless you restart the program.\n"
3463 msgstr ""
3464 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3465 "om du inte startar om programmet.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3468 #: g10/trustdb.c:1162
3469 #, fuzzy
3470 msgid "revoked"
3471 msgstr "[spärrad]"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2471 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3474 #: g10/trustdb.c:529
3475 #, fuzzy
3476 msgid "expired"
3477 msgstr "expire"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2536
3480 msgid ""
3481 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3482 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3483 msgstr ""
3484 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3485 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3486 "vara huvudidentitet.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2596
3489 msgid ""
3490 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3491 "versions\n"
3492 "         of PGP to reject this key.\n"
3493 msgstr ""
3494 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3495 "vissa versioner\n"
3496 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2601 g10/keyedit.c:2879
3499 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3500 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:2607
3503 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3504 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2747
3507 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3508 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2757
3511 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3512 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:2761
3515 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3516 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2767
3519 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3520 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3521
3522 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3523 #: g10/keyedit.c:2781
3524 #, c-format
3525 msgid "Deleted %d signature.\n"
3526 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2782
3529 #, c-format
3530 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3531 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2785
3534 msgid "Nothing deleted.\n"
3535 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2874
3538 msgid ""
3539 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3540 "cause\n"
3541 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3542 msgstr ""
3543 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3544 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:2885
3547 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3548 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:2905
3551 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3552 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2928
3555 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3556 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:2943
3559 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3560 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:2965
3563 #, fuzzy
3564 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3565 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:2984
3568 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3569 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3570
3571 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3572 #: g10/keyedit.c:2990
3573 #, fuzzy
3574 msgid ""
3575 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3576 msgstr ""
3577 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3578 "N): "
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3051
3581 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3582 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3057
3585 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3586 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3061
3589 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3590 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3064
3593 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3594 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3110
3597 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3598 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:3126
3601 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3602 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3206
3605 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3606 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3245 g10/keyedit.c:3355 g10/keyedit.c:3474
3609 #, fuzzy, c-format
3610 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3611 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3416
3614 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3615 msgstr ""
3616
3617 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3618 #: g10/keyedit.c:3495
3619 #, fuzzy
3620 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3621 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3622
3623 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3624 #: g10/keyedit.c:3496
3625 #, fuzzy
3626 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3627 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:3558
3630 #, c-format
3631 msgid "No user ID with index %d\n"
3632 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3604
3635 #, c-format
3636 msgid "No secondary key with index %d\n"
3637 msgstr "Ingen undernyckel med index %d\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3721
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3642 msgstr "användaridentitet: \""
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3724 g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3831
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3647 msgstr ""
3648 "\"\n"
3649 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:3726 g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3833
3652 msgid " (non-exportable)"
3653 msgstr "  (icke exporterbar)"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:3730
3656 #, c-format
3657 msgid "This signature expired on %s.\n"
3658 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3659
3660 # nyckel? signatur?
3661 #: g10/keyedit.c:3734
3662 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3663 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3738
3666 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3667 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:3765
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3672 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3791
3675 #, fuzzy
3676 msgid " (non-revocable)"
3677 msgstr "  (icke exporterbar)"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3798
3680 #, fuzzy, c-format
3681 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3682 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:3820
3685 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3686 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3840
3689 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3690 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3870
3693 msgid "no secret key\n"
3694 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:3940
3697 #, c-format
3698 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3699 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:3957
3702 #, c-format
3703 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3704 msgstr ""
3705 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3706 "framtiden\n"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:4126
3709 #, fuzzy, c-format
3710 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3711 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3712
3713 #: g10/keygen.c:293
3714 #, fuzzy, c-format
3715 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3716 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
3717
3718 #: g10/keygen.c:300
3719 #, fuzzy
3720 msgid "too many cipher preferences\n"
3721 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3722
3723 #: g10/keygen.c:302
3724 #, fuzzy
3725 msgid "too many digest preferences\n"
3726 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3727
3728 #: g10/keygen.c:304
3729 #, fuzzy
3730 msgid "too many compression preferences\n"
3731 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3732
3733 #: g10/keygen.c:401
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3736 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:827
3739 msgid "writing direct signature\n"
3740 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:866
3743 msgid "writing self signature\n"
3744 msgstr "skriver egensignatur\n"
3745
3746 #: g10/keygen.c:912
3747 msgid "writing key binding signature\n"
3748 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3749
3750 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3751 #, c-format
3752 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3753 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3756 #, c-format
3757 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3758 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3759
3760 #: g10/keygen.c:1247
3761 #, fuzzy
3762 msgid "Sign"
3763 msgstr "sign"
3764
3765 #: g10/keygen.c:1250
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Encrypt"
3768 msgstr "kryptera data"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1253
3771 msgid "Authenticate"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/keygen.c:1261
3775 msgid "SsEeAaQq"
3776 msgstr ""
3777
3778 #: g10/keygen.c:1276
3779 #, c-format
3780 msgid "Possible actions for a %s key: "
3781 msgstr ""
3782
3783 #: g10/keygen.c:1280
3784 msgid "Current allowed actions: "
3785 msgstr ""
3786
3787 #: g10/keygen.c:1285
3788 #, c-format
3789 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: g10/keygen.c:1288
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/keygen.c:1291
3798 #, c-format
3799 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/keygen.c:1294
3803 #, c-format
3804 msgid "   (%c) Finished\n"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keygen.c:1348
3808 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3809 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:1350
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3814 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:1351
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3819 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1353
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3824 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1355
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3829 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1356
3832 #, c-format
3833 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3834 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1358
3837 #, c-format
3838 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3839 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3840
3841 #: g10/keygen.c:1360
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3844 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3849 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1439
3852 #, c-format
3853 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keygen.c:1446
3857 #, fuzzy, c-format
3858 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3859 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3860
3861 #: g10/keygen.c:1460
3862 #, c-format
3863 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keygen.c:1466
3867 #, c-format
3868 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3869 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3872 #, c-format
3873 msgid "rounded up to %u bits\n"
3874 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
3875
3876 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3877 #: g10/keygen.c:1528
3878 msgid ""
3879 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3880 "         0 = key does not expire\n"
3881 "      <n>  = key expires in n days\n"
3882 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3883 "      <n>m = key expires in n months\n"
3884 "      <n>y = key expires in n years\n"
3885 msgstr ""
3886 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3887 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3888 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3889 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3890 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3891 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3892
3893 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3894 #: g10/keygen.c:1537
3895 msgid ""
3896 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3897 "         0 = signature does not expire\n"
3898 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3899 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3900 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3901 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3902 msgstr ""
3903 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3904 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3905 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3906 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3907 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3908 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1559
3911 msgid "Key is valid for? (0) "
3912 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3913
3914 #: g10/keygen.c:1561
3915 msgid "Signature is valid for? (0) "
3916 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
3917
3918 #: g10/keygen.c:1566
3919 msgid "invalid value\n"
3920 msgstr "felaktigt värde\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1571
3923 #, c-format
3924 msgid "%s does not expire at all\n"
3925 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1578
3928 #, c-format
3929 msgid "%s expires at %s\n"
3930 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:1584
3933 msgid ""
3934 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3935 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3936 msgstr ""
3937 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3938 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1589
3941 #, fuzzy
3942 msgid "Is this correct? (y/N) "
3943 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
3944
3945 #: g10/keygen.c:1632
3946 #, fuzzy
3947 msgid ""
3948 "\n"
3949 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3950 "ID\n"
3951 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3952 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3953 "\n"
3954 msgstr ""
3955 "\n"
3956 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
3957 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
3958 "enligt följande form: \n"
3959 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3960 "\n"
3961
3962 #: g10/keygen.c:1644
3963 msgid "Real name: "
3964 msgstr "Namn: "
3965
3966 #: g10/keygen.c:1652
3967 msgid "Invalid character in name\n"
3968 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1654
3971 msgid "Name may not start with a digit\n"
3972 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1656
3975 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3976 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1664
3979 msgid "Email address: "
3980 msgstr "E-postadress: "
3981
3982 #: g10/keygen.c:1675
3983 msgid "Not a valid email address\n"
3984 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:1683
3987 msgid "Comment: "
3988 msgstr "Kommentar: "
3989
3990 #: g10/keygen.c:1689
3991 msgid "Invalid character in comment\n"
3992 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:1712
3995 #, c-format
3996 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3997 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
3998
3999 #: g10/keygen.c:1718
4000 #, c-format
4001 msgid ""
4002 "You selected this USER-ID:\n"
4003 "    \"%s\"\n"
4004 "\n"
4005 msgstr ""
4006 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4007 "    \"%s\"\n"
4008 "\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:1723
4011 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4012 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4013
4014 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4015 #: g10/keygen.c:1739
4016 msgid "NnCcEeOoQq"
4017 msgstr "NnKkEeOoAa"
4018
4019 #: g10/keygen.c:1749
4020 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4021 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4022
4023 #: g10/keygen.c:1750
4024 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4025 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4026
4027 #: g10/keygen.c:1769
4028 msgid "Please correct the error first\n"
4029 msgstr "Rätta först felet\n"
4030
4031 # fel kapitalisering i originalet?
4032 #: g10/keygen.c:1809
4033 msgid ""
4034 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4035 "\n"
4036 msgstr ""
4037 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
4038 "\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1099
4041 #, c-format
4042 msgid "%s.\n"
4043 msgstr "%s.\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1825
4046 msgid ""
4047 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4048 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4049 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4050 "\n"
4051 msgstr ""
4052 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
4053 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
4054 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1847
4057 msgid ""
4058 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4059 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4060 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4061 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4062 msgstr ""
4063 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4064 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4065 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4066 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:2571
4069 msgid "Key generation canceled.\n"
4070 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
4073 #, c-format
4074 msgid "writing public key to `%s'\n"
4075 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
4076
4077 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4080 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
4083 #, c-format
4084 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4085 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4086
4087 #: g10/keygen.c:2885
4088 #, c-format
4089 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4090 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
4091
4092 #: g10/keygen.c:2891
4093 #, c-format
4094 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4095 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:2909
4098 #, c-format
4099 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4100 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
4101
4102 #: g10/keygen.c:2916
4103 #, c-format
4104 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4105 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:2939
4108 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4109 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:2950
4112 msgid ""
4113 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4114 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4115 msgstr ""
4116 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
4117 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
4118 "undernyckel för detta syfte.\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
4121 #, c-format
4122 msgid "Key generation failed: %s\n"
4123 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4124
4125 # c-format behövs inte i singularis
4126 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
4127 #, c-format
4128 msgid ""
4129 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4130 msgstr ""
4131 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4132 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
4135 #, c-format
4136 msgid ""
4137 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4138 msgstr ""
4139 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4140 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
4143 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4144 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4145
4146 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
4147 #, fuzzy
4148 msgid "Really create? (y/N) "
4149 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
4150
4151 #: g10/keygen.c:3327
4152 #, fuzzy, c-format
4153 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4154 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
4155
4156 #: g10/keygen.c:3374
4157 #, fuzzy, c-format
4158 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4159 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
4160
4161 #: g10/keygen.c:3397
4162 #, c-format
4163 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: g10/keygen.c:3464
4167 #, c-format
4168 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4169 msgstr ""
4170
4171 #: g10/keygen.c:3470
4172 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4173 msgstr ""
4174
4175 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
4176 #, c-format
4177 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4181 msgid "never     "
4182 msgstr "aldrig"
4183
4184 #: g10/keylist.c:201
4185 msgid "Critical signature policy: "
4186 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4187
4188 #: g10/keylist.c:203
4189 msgid "Signature policy: "
4190 msgstr "Signaturpolicy: "
4191
4192 #: g10/keylist.c:242
4193 msgid "Critical preferred keyserver: "
4194 msgstr ""
4195
4196 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4197 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4198 msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
4199
4200 #: g10/keylist.c:309
4201 msgid "Critical signature notation: "
4202 msgstr "Viktig signaturnotation: "
4203
4204 #: g10/keylist.c:311
4205 msgid "Signature notation: "
4206 msgstr "Signaturnotering: "
4207
4208 #: g10/keylist.c:322
4209 msgid "not human readable"
4210 msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
4211
4212 #: g10/keylist.c:423
4213 msgid "Keyring"
4214 msgstr "Nyckelring"
4215
4216 #: g10/keylist.c:729
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "expired: %s)"
4219 msgstr "[går ut: %s]"
4220
4221 #: g10/keylist.c:1425
4222 msgid "Primary key fingerprint:"
4223 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4224
4225 #: g10/keylist.c:1427
4226 msgid "     Subkey fingerprint:"
4227 msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
4228
4229 #: g10/keylist.c:1434
4230 msgid " Primary key fingerprint:"
4231 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4232
4233 #: g10/keylist.c:1436
4234 msgid "      Subkey fingerprint:"
4235 msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
4236
4237 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
4238 #, fuzzy
4239 msgid "      Key fingerprint ="
4240 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4241
4242 #: g10/keylist.c:1511
4243 msgid "      Card serial no. ="
4244 msgstr ""
4245
4246 #: g10/keyring.c:1245
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4249 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
4250
4251 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
4252 #: g10/keyring.c:1251
4253 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4254 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4255
4256 #: g10/keyring.c:1253
4257 #, c-format
4258 msgid "%s is the unchanged one\n"
4259 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4260
4261 #: g10/keyring.c:1254
4262 #, c-format
4263 msgid "%s is the new one\n"
4264 msgstr "%s är den nya\n"
4265
4266 #: g10/keyring.c:1255
4267 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4268 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4269
4270 #: g10/keyring.c:1375
4271 #, fuzzy, c-format
4272 msgid "caching keyring `%s'\n"
4273 msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
4274
4275 #: g10/keyring.c:1421
4276 #, fuzzy, c-format
4277 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4278 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4279
4280 #: g10/keyring.c:1433
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4283 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4284
4285 #: g10/keyring.c:1504
4286 #, c-format
4287 msgid "%s: keyring created\n"
4288 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4289
4290 #: g10/keyserver.c:98
4291 #, fuzzy, c-format
4292 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4293 msgstr ""
4294 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
4295
4296 #: g10/keyserver.c:378
4297 #, fuzzy
4298 msgid "disabled"
4299 msgstr "disable"
4300
4301 #: g10/keyserver.c:579
4302 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4303 msgstr ""
4304
4305 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4306 #, c-format
4307 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4308 msgstr ""
4309
4310 #: g10/keyserver.c:752
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4313 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4314
4315 #: g10/keyserver.c:754
4316 #, fuzzy
4317 msgid "key not found on keyserver\n"
4318 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4319
4320 #: g10/keyserver.c:896
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4323 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4324
4325 #: g10/keyserver.c:900
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "requesting key %s from %s\n"
4328 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4329
4330 #: g10/keyserver.c:1045
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4333 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4334
4335 #: g10/keyserver.c:1049
4336 #, fuzzy, c-format
4337 msgid "sending key %s to %s\n"
4338 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4339
4340 #: g10/keyserver.c:1092
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4343 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4344
4345 #: g10/keyserver.c:1095
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4348 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4349
4350 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4351 #, fuzzy
4352 msgid "no keyserver action!\n"
4353 msgstr "nyckelserverfel"
4354
4355 #: g10/keyserver.c:1150
4356 #, c-format
4357 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: g10/keyserver.c:1159
4361 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: g10/keyserver.c:1218
4365 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyserver.c:1224
4369 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: g10/keyserver.c:1236
4373 #, c-format
4374 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: g10/keyserver.c:1241
4378 #, c-format
4379 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: g10/keyserver.c:1249
4383 #, c-format
4384 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: g10/keyserver.c:1254
4388 #, fuzzy
4389 msgid "keyserver timed out\n"
4390 msgstr "nyckelserverfel"
4391
4392 #: g10/keyserver.c:1259
4393 #, fuzzy
4394 msgid "keyserver internal error\n"
4395 msgstr "nyckelserverfel"
4396
4397 #: g10/keyserver.c:1268
4398 #, fuzzy, c-format
4399 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4400 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
4401
4402 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4403 #, c-format
4404 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4405 msgstr ""
4406
4407 #: g10/keyserver.c:1578
4408 #, fuzzy, c-format
4409 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4410 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
4411
4412 #: g10/keyserver.c:1600
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4415 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4416
4417 #: g10/keyserver.c:1602
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4420 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4421
4422 #: g10/mainproc.c:248
4423 #, c-format
4424 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4425 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:262
4428 #, c-format
4429 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4430 msgstr "Fel lösenmening eller okänd krypteringsalgoritm (%d)\n"
4431
4432 #: g10/mainproc.c:299
4433 #, c-format
4434 msgid "%s encrypted session key\n"
4435 msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
4436
4437 #: g10/mainproc.c:309
4438 #, c-format
4439 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4440 msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:373
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "public key is %s\n"
4445 msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
4446
4447 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
4448 #: g10/mainproc.c:428
4449 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4450 msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:461
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4455 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
4456
4457 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4458 #, c-format
4459 msgid "      \"%s\"\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/mainproc.c:469
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4465 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
4466
4467 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
4468 #: g10/mainproc.c:483
4469 #, c-format
4470 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4471 msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:497
4474 #, c-format
4475 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4476 msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:499
4479 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4480 msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4483 #, c-format
4484 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4485 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:535
4488 #, c-format
4489 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4490 msgstr ""
4491 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
4492 "istället\n"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:567
4495 msgid "decryption okay\n"
4496 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
4497
4498 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
4499 #: g10/mainproc.c:571
4500 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4501 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
4502
4503 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
4504 #: g10/mainproc.c:584
4505 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4506 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
4507
4508 #: g10/mainproc.c:590
4509 #, c-format
4510 msgid "decryption failed: %s\n"
4511 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
4512
4513 #: g10/mainproc.c:610
4514 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4515 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
4516
4517 #: g10/mainproc.c:612
4518 #, c-format
4519 msgid "original file name='%.*s'\n"
4520 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
4521
4522 #: g10/mainproc.c:784
4523 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4524 msgstr ""
4525 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
4526 "att applicera\n"
4527
4528 #: g10/mainproc.c:1288
4529 msgid "signature verification suppressed\n"
4530 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
4531
4532 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4533 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4534 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
4535
4536 #: g10/mainproc.c:1350
4537 #, fuzzy, c-format
4538 msgid "Signature made %s\n"
4539 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4540
4541 #: g10/mainproc.c:1351
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "               using %s key %s\n"
4544 msgstr "      även känd som \""
4545
4546 #: g10/mainproc.c:1355
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4549 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
4550
4551 #: g10/mainproc.c:1375
4552 msgid "Key available at: "
4553 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
4554
4555 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4556 #, fuzzy, c-format
4557 msgid "BAD signature from \"%s\""
4558 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
4559
4560 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4561 #, fuzzy, c-format
4562 msgid "Expired signature from \"%s\""
4563 msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
4564
4565 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4566 #, fuzzy, c-format
4567 msgid "Good signature from \"%s\""
4568 msgstr "Korrekt signatur från \""
4569
4570 # Visas vid ogiltig signatur:
4571 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
4572 #: g10/mainproc.c:1536
4573 msgid "[uncertain]"
4574 msgstr "[osäkert]"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:1568
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "                aka \"%s\""
4579 msgstr "      även känd som \""
4580
4581 #: g10/mainproc.c:1662
4582 #, c-format
4583 msgid "Signature expired %s\n"
4584 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4585
4586 #: g10/mainproc.c:1667
4587 #, c-format
4588 msgid "Signature expires %s\n"
4589 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
4590
4591 #: g10/mainproc.c:1670
4592 #, c-format
4593 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4594 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
4595
4596 #: g10/mainproc.c:1671
4597 msgid "binary"
4598 msgstr "binär"
4599
4600 #: g10/mainproc.c:1672
4601 msgid "textmode"
4602 msgstr "textläge"
4603
4604 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:528
4605 msgid "unknown"
4606 msgstr "okänd"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:1692
4609 #, c-format
4610 msgid "Can't check signature: %s\n"
4611 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
4612
4613 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4614 msgid "not a detached signature\n"
4615 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
4616
4617 #: g10/mainproc.c:1803
4618 msgid ""
4619 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4620 msgstr ""
4621 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
4622 "kontrolleras.\n"
4623
4624 #: g10/mainproc.c:1811
4625 #, c-format
4626 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4627 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
4628
4629 #: g10/mainproc.c:1868
4630 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4631 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
4632
4633 #: g10/mainproc.c:1878
4634 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4635 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
4636
4637 #: g10/misc.c:105
4638 #, c-format
4639 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4640 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
4641
4642 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4643 #, c-format
4644 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: g10/misc.c:190
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4650 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
4651
4652 #: g10/misc.c:299
4653 #, fuzzy, c-format
4654 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4655 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
4656
4657 #: g10/misc.c:314
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4660 msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
4661
4662 #: g10/misc.c:329
4663 #, fuzzy, c-format
4664 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4665 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
4666
4667 #: g10/misc.c:334
4668 #, fuzzy, c-format
4669 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4670 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
4671
4672 #: g10/misc.c:430
4673 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4674 msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
4675
4676 #: g10/misc.c:431
4677 msgid ""
4678 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4679 msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4680
4681 #: g10/misc.c:664
4682 #, c-format
4683 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4684 msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
4685
4686 #: g10/misc.c:668
4687 #, c-format
4688 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4689 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
4690
4691 #: g10/misc.c:670
4692 #, c-format
4693 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4694 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
4695
4696 #: g10/misc.c:681
4697 msgid "Uncompressed"
4698 msgstr "Okomprimerad"
4699
4700 #: g10/misc.c:706
4701 #, fuzzy
4702 msgid "uncompressed|none"
4703 msgstr "Okomprimerad"
4704
4705 #: g10/misc.c:816
4706 #, c-format
4707 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4708 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
4709
4710 #: g10/misc.c:973
4711 #, fuzzy, c-format
4712 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4713 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
4714
4715 #: g10/misc.c:998
4716 #, fuzzy, c-format
4717 msgid "unknown option `%s'\n"
4718 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
4719
4720 #: g10/openfile.c:84
4721 #, c-format
4722 msgid "File `%s' exists. "
4723 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
4724
4725 #: g10/openfile.c:86
4726 #, fuzzy
4727 msgid "Overwrite? (y/N) "
4728 msgstr "Skriv över (j/N)? "
4729
4730 #: g10/openfile.c:119
4731 #, c-format
4732 msgid "%s: unknown suffix\n"
4733 msgstr "%s: okänt suffix\n"
4734
4735 #: g10/openfile.c:141
4736 msgid "Enter new filename"
4737 msgstr "Ange nytt filnamn"
4738
4739 #: g10/openfile.c:184
4740 msgid "writing to stdout\n"
4741 msgstr "skriver till standard ut\n"
4742
4743 #: g10/openfile.c:296
4744 #, c-format
4745 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4746 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
4747
4748 #: g10/openfile.c:375
4749 #, c-format
4750 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4751 msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
4752
4753 #: g10/openfile.c:377
4754 #, c-format
4755 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4756 msgstr ""
4757 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
4758
4759 #: g10/openfile.c:409
4760 #, fuzzy, c-format
4761 msgid "directory `%s' created\n"
4762 msgstr "%s: katalog skapad\n"
4763
4764 #: g10/parse-packet.c:119
4765 #, c-format
4766 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4767 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
4768
4769 #: g10/parse-packet.c:688
4770 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4771 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
4772
4773 #: g10/parse-packet.c:1112
4774 #, c-format
4775 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4776 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
4777
4778 #: g10/passphrase.c:475 g10/passphrase.c:522
4779 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4780 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
4781
4782 # vad är detta?
4783 #: g10/passphrase.c:483
4784 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4785 msgstr "kan inte ange pid för GPG-Agent\n"
4786
4787 # FD?
4788 #: g10/passphrase.c:491
4789 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4790 msgstr "kan inte få server-läs FD för GPG-Agent\n"
4791
4792 #: g10/passphrase.c:498
4793 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4794 msgstr "kan inte få server-skriv FD för GPG-Agent\n"
4795
4796 #: g10/passphrase.c:531
4797 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4798 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
4799
4800 #: g10/passphrase.c:544
4801 #, c-format
4802 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4803 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
4804
4805 #: g10/passphrase.c:565
4806 #, c-format
4807 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4808 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
4809
4810 #: g10/passphrase.c:587
4811 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4812 msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
4813
4814 #: g10/passphrase.c:594 g10/passphrase.c:930 g10/passphrase.c:1042
4815 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4816 msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
4817
4818 #: g10/passphrase.c:698 g10/passphrase.c:1203
4819 #, fuzzy, c-format
4820 msgid " (main key ID %s)"
4821 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
4822
4823 #: g10/passphrase.c:712
4824 #, fuzzy, c-format
4825 msgid ""
4826 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4827 "\"%.*s\"\n"
4828 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4829 msgstr ""
4830 "Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
4831 "användaren: \"%.*s\"\n"
4832 "%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
4833