Update head to match stable 1.0
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
16 "POT-Creation-Date: 2002-04-29 17:09+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2001-08-23 10:32+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/secmem.c:88
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
27
28 #: util/secmem.c:89
29 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
30 msgstr ""
31
32 #: util/secmem.c:326
33 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
34 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
35
36 #: util/secmem.c:327
37 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
38 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
39
40 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
41 msgid "yes"
42 msgstr "ja"
43
44 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
45 msgid "yY"
46 msgstr "jJ"
47
48 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
49 msgid "no"
50 msgstr "nej"
51
52 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
53 msgid "nN"
54 msgstr "nN"
55
56 #: g10/keyedit.c:815 util/miscutil.c:333
57 msgid "quit"
58 msgstr "avsluta"
59
60 #: util/miscutil.c:336
61 msgid "qQ"
62 msgstr "aA"
63
64 #: util/errors.c:54
65 msgid "general error"
66 msgstr "allmänt fel"
67
68 #: util/errors.c:55
69 msgid "unknown packet type"
70 msgstr "okänd pakettyp"
71
72 #: util/errors.c:56
73 msgid "unknown version"
74 msgstr "okänd version"
75
76 #: util/errors.c:57
77 msgid "unknown pubkey algorithm"
78 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
79
80 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
81 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
82 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
83 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
84 #: util/errors.c:58
85 msgid "unknown digest algorithm"
86 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
87
88 #: util/errors.c:59
89 msgid "bad public key"
90 msgstr "felaktig publik nyckel"
91
92 #: util/errors.c:60
93 msgid "bad secret key"
94 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
95
96 #: util/errors.c:61
97 msgid "bad signature"
98 msgstr "felaktig signatur"
99
100 #: util/errors.c:62
101 msgid "checksum error"
102 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
103
104 #: util/errors.c:63
105 msgid "bad passphrase"
106 msgstr "felaktig lösenordsfras"
107
108 #: util/errors.c:64
109 msgid "public key not found"
110 msgstr "hittade inte publik nyckel"
111
112 #: util/errors.c:65
113 msgid "unknown cipher algorithm"
114 msgstr "okänd chifferalgoritm"
115
116 #: util/errors.c:66
117 msgid "can't open the keyring"
118 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
119
120 #: util/errors.c:67
121 msgid "invalid packet"
122 msgstr "felaktigt paket"
123
124 #: util/errors.c:68
125 msgid "invalid armor"
126 msgstr "felaktigt skal"
127
128 #: util/errors.c:69
129 msgid "no such user id"
130 msgstr "okänd användaridentitet"
131
132 #: util/errors.c:70
133 msgid "secret key not available"
134 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
135
136 #: util/errors.c:71
137 msgid "wrong secret key used"
138 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
139
140 #: util/errors.c:72
141 msgid "not supported"
142 msgstr "ej stödd"
143
144 #: util/errors.c:73
145 msgid "bad key"
146 msgstr "felaktig nyckel"
147
148 #: util/errors.c:74
149 msgid "file read error"
150 msgstr "fel vid läsning av fil"
151
152 #: util/errors.c:75
153 msgid "file write error"
154 msgstr "fel vid skrivning av fil"
155
156 #: util/errors.c:76
157 msgid "unknown compress algorithm"
158 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
159
160 #: util/errors.c:77
161 msgid "file open error"
162 msgstr "fel vid öppnande av fil"
163
164 #: util/errors.c:78
165 msgid "file create error"
166 msgstr "fel vid skapande av fil"
167
168 #: util/errors.c:79
169 msgid "invalid passphrase"
170 msgstr "felaktig lösenordsfras"
171
172 #: util/errors.c:80
173 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
174 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
175
176 #: util/errors.c:81
177 msgid "unimplemented cipher algorithm"
178 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
179
180 #: util/errors.c:82
181 msgid "unknown signature class"
182 msgstr "okänd signaturklass"
183
184 #: util/errors.c:83
185 msgid "trust database error"
186 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
187
188 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
189 #: util/errors.c:84
190 msgid "bad MPI"
191 msgstr "felaktig MPI"
192
193 #: util/errors.c:85
194 msgid "resource limit"
195 msgstr "resursbegränsning"
196
197 #: util/errors.c:86
198 msgid "invalid keyring"
199 msgstr "felaktig nyckelring"
200
201 #: util/errors.c:87
202 msgid "bad certificate"
203 msgstr "felaktigt certifikat"
204
205 #: util/errors.c:88
206 msgid "malformed user id"
207 msgstr "felformaterad användaridentitet"
208
209 #: util/errors.c:89
210 msgid "file close error"
211 msgstr "fel vid stängning av fil"
212
213 #: util/errors.c:90
214 msgid "file rename error"
215 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
216
217 #: util/errors.c:91
218 msgid "file delete error"
219 msgstr "fel vid borttagande av fil"
220
221 #: util/errors.c:92
222 msgid "unexpected data"
223 msgstr "oväntad data"
224
225 #: util/errors.c:93
226 msgid "timestamp conflict"
227 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
228
229 #: util/errors.c:94
230 msgid "unusable pubkey algorithm"
231 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
232
233 #: util/errors.c:95
234 msgid "file exists"
235 msgstr "filen finns"
236
237 #: util/errors.c:96
238 msgid "weak key"
239 msgstr "svag nyckel"
240
241 #: util/errors.c:97
242 msgid "invalid argument"
243 msgstr "felaktigt argument"
244
245 #: util/errors.c:98
246 msgid "bad URI"
247 msgstr "felaktig URI"
248
249 #: util/errors.c:99
250 msgid "unsupported URI"
251 msgstr "ej stödd URI"
252
253 #: util/errors.c:100
254 msgid "network error"
255 msgstr "nätverksfel"
256
257 #: util/errors.c:102
258 msgid "not encrypted"
259 msgstr "ej krypterad"
260
261 #: util/errors.c:103
262 msgid "not processed"
263 msgstr "inte behandlade"
264
265 #. the key cannot be used for a specific usage
266 #: util/errors.c:105
267 msgid "unusable public key"
268 msgstr "oanvändbar publik nyckel"
269
270 #: util/errors.c:106
271 msgid "unusable secret key"
272 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
273
274 #: util/errors.c:107
275 #, fuzzy
276 msgid "keyserver error"
277 msgstr "allmänt fel"
278
279 #: util/logger.c:249
280 #, c-format
281 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
282 msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
283
284 #: util/logger.c:255
285 #, c-format
286 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
287 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
288
289 #: cipher/random.c:320 g10/import.c:145 g10/keygen.c:1565
290 #, c-format
291 msgid "can't open `%s': %s\n"
292 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
293
294 #: cipher/random.c:324
295 #, c-format
296 msgid "can't stat `%s': %s\n"
297 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
298
299 #: cipher/random.c:329
300 #, c-format
301 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
302 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
303
304 #: cipher/random.c:334
305 msgid "note: random_seed file is empty\n"
306 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
307
308 #: cipher/random.c:340
309 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
310 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
311
312 #: cipher/random.c:348
313 #, c-format
314 msgid "can't read `%s': %s\n"
315 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
316
317 #: cipher/random.c:386
318 msgid "note: random_seed file not updated\n"
319 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
320
321 #: cipher/random.c:406
322 #, c-format
323 msgid "can't create `%s': %s\n"
324 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
325
326 #: cipher/random.c:413
327 #, c-format
328 msgid "can't write `%s': %s\n"
329 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
330
331 #: cipher/random.c:416
332 #, c-format
333 msgid "can't close `%s': %s\n"
334 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
335
336 #: cipher/random.c:662
337 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
338 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
339
340 #: cipher/random.c:663
341 msgid ""
342 "The random number generator is only a kludge to let\n"
343 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
344 "\n"
345 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
346 "\n"
347 msgstr ""
348 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
349 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
350 "stark slumptalsgenerator!\n"
351 "\n"
352 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
353 "\n"
354
355 #: cipher/rndlinux.c:142
356 #, c-format
357 msgid ""
358 "\n"
359 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
360 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
361 msgstr ""
362 "\n"
363 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
364 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
365 "(Behöver %d fler byte)\n"
366
367 #: g10/g10.c:287
368 msgid ""
369 "@Commands:\n"
370 " "
371 msgstr ""
372 "@Kommandon:\n"
373 " "
374
375 #: g10/g10.c:289
376 msgid "|[file]|make a signature"
377 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
378
379 #: g10/g10.c:290
380 msgid "|[file]|make a clear text signature"
381 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
382
383 #: g10/g10.c:291
384 msgid "make a detached signature"
385 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
386
387 #: g10/g10.c:292
388 msgid "encrypt data"
389 msgstr "kryptera data"
390
391 #: g10/g10.c:293
392 msgid "|[files]|encrypt files"
393 msgstr ""
394
395 #: g10/g10.c:294
396 msgid "encryption only with symmetric cipher"
397 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
398
399 #: g10/g10.c:295
400 msgid "store only"
401 msgstr "endast lagring"
402
403 #: g10/g10.c:296
404 msgid "decrypt data (default)"
405 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
406
407 #: g10/g10.c:297
408 msgid "|[files]|decrypt files"
409 msgstr ""
410
411 #: g10/g10.c:298
412 msgid "verify a signature"
413 msgstr "verifiera en signatur"
414
415 #: g10/g10.c:300
416 msgid "list keys"
417 msgstr "räkna upp nycklar"
418
419 #: g10/g10.c:302
420 msgid "list keys and signatures"
421 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
422
423 #: g10/g10.c:303
424 msgid "check key signatures"
425 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
426
427 #: g10/g10.c:304
428 msgid "list keys and fingerprints"
429 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
430
431 #: g10/g10.c:305
432 msgid "list secret keys"
433 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
434
435 #: g10/g10.c:306
436 msgid "generate a new key pair"
437 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
438
439 #: g10/g10.c:307
440 #, fuzzy
441 msgid "remove keys from the public keyring"
442 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
443
444 #: g10/g10.c:309
445 #, fuzzy
446 msgid "remove keys from the secret keyring"
447 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
448
449 #: g10/g10.c:310
450 msgid "sign a key"
451 msgstr "signera en nyckel"
452
453 #: g10/g10.c:311
454 msgid "sign a key locally"
455 msgstr "signera en nyckel lokalt"
456
457 #: g10/g10.c:312
458 #, fuzzy
459 msgid "sign a key non-revocably"
460 msgstr "signera en nyckel lokalt"
461
462 #: g10/g10.c:313
463 #, fuzzy
464 msgid "sign a key locally and non-revocably"
465 msgstr "signera en nyckel lokalt"
466
467 #: g10/g10.c:314
468 msgid "sign or edit a key"
469 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
470
471 #: g10/g10.c:315
472 msgid "generate a revocation certificate"
473 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
474
475 #: g10/g10.c:316
476 msgid "export keys"
477 msgstr "exportera nycklar"
478
479 #: g10/g10.c:317
480 msgid "export keys to a key server"
481 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
482
483 #: g10/g10.c:318
484 msgid "import keys from a key server"
485 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
486
487 #: g10/g10.c:320
488 #, fuzzy
489 msgid "search for keys on a key server"
490 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
491
492 #: g10/g10.c:322
493 #, fuzzy
494 msgid "update all keys from a keyserver"
495 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
496
497 #: g10/g10.c:326
498 msgid "import/merge keys"
499 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
500
501 #: g10/g10.c:328
502 msgid "list only the sequence of packets"
503 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
504
505 #: g10/g10.c:330
506 msgid "export the ownertrust values"
507 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
508
509 #: g10/g10.c:332
510 msgid "import ownertrust values"
511 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
512
513 #: g10/g10.c:334
514 msgid "update the trust database"
515 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
516
517 #: g10/g10.c:336
518 #, fuzzy
519 msgid "unattended trust database update"
520 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
521
522 #: g10/g10.c:337
523 msgid "fix a corrupted trust database"
524 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
525
526 #: g10/g10.c:338
527 msgid "De-Armor a file or stdin"
528 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
529
530 #: g10/g10.c:340
531 msgid "En-Armor a file or stdin"
532 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
533
534 #: g10/g10.c:342
535 msgid "|algo [files]|print message digests"
536 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
537
538 #: g10/g10.c:346
539 msgid ""
540 "@\n"
541 "Options:\n"
542 " "
543 msgstr ""
544 "@\n"
545 "Flaggor:\n"
546 " "
547
548 #: g10/g10.c:348
549 msgid "create ascii armored output"
550 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
551
552 #: g10/g10.c:350
553 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
554 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
555
556 #: g10/g10.c:353
557 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
558 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
559
560 #: g10/g10.c:355
561 msgid "use the default key as default recipient"
562 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
563
564 #: g10/g10.c:361
565 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
566 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
567
568 #: g10/g10.c:362
569 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
570 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
571
572 #: g10/g10.c:364
573 msgid "use canonical text mode"
574 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
575
576 #: g10/g10.c:371
577 msgid "use as output file"
578 msgstr "använd som fil för utdata"
579
580 #: g10/g10.c:372
581 msgid "verbose"
582 msgstr "utförlig"
583
584 #: g10/g10.c:373
585 msgid "be somewhat more quiet"
586 msgstr "var något tystare"
587
588 #: g10/g10.c:374
589 msgid "don't use the terminal at all"
590 msgstr "använd inte terminalen alls"
591
592 #: g10/g10.c:375
593 msgid "force v3 signatures"
594 msgstr "använd v3-signaturer"
595
596 #: g10/g10.c:376
597 #, fuzzy
598 msgid "do not force v3 signatures"
599 msgstr "använd v3-signaturer"
600
601 #: g10/g10.c:377
602 #, fuzzy
603 msgid "force v4 key signatures"
604 msgstr "använd v3-signaturer"
605
606 #: g10/g10.c:378
607 #, fuzzy
608 msgid "do not force v4 key signatures"
609 msgstr "använd v3-signaturer"
610
611 #: g10/g10.c:379
612 msgid "always use a MDC for encryption"
613 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
614
615 #: g10/g10.c:381
616 #, fuzzy
617 msgid "never use a MDC for encryption"
618 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
619
620 #: g10/g10.c:383
621 msgid "do not make any changes"
622 msgstr "gör inga ändringar"
623
624 # syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
625 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
626 #: g10/g10.c:385
627 msgid "use the gpg-agent"
628 msgstr "använd gpg-agenten"
629
630 #: g10/g10.c:388
631 msgid "batch mode: never ask"
632 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
633
634 #: g10/g10.c:389
635 msgid "assume yes on most questions"
636 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
637
638 #: g10/g10.c:390
639 msgid "assume no on most questions"
640 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
641
642 #: g10/g10.c:391
643 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
644 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
645
646 #: g10/g10.c:392
647 msgid "add this secret keyring to the list"
648 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
649
650 #: g10/g10.c:393
651 msgid "show which keyring a listed key is on"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/g10.c:394
655 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
656 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
657
658 #: g10/g10.c:395
659 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
660 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
661
662 #: g10/g10.c:397
663 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
664 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
665
666 #: g10/g10.c:398
667 msgid "read options from file"
668 msgstr "läs flaggor från fil"
669
670 #: g10/g10.c:402
671 msgid "|FD|write status info to this FD"
672 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
673
674 #: g10/g10.c:404
675 #, fuzzy
676 msgid "|[file]|write status info to file"
677 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
678
679 #: g10/g10.c:410
680 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
681 msgstr "|NYCKELID|lita ovillkorligen på denna nyckel"
682
683 #: g10/g10.c:411
684 msgid "|FILE|load extension module FILE"
685 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
686
687 #: g10/g10.c:412
688 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
689 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
690
691 #: g10/g10.c:413
692 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
693 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
694
695 #: g10/g10.c:414
696 #, fuzzy
697 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
698 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
699
700 #: g10/g10.c:418
701 msgid "|N|use passphrase mode N"
702 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
703
704 #: g10/g10.c:420
705 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
706 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
707
708 #: g10/g10.c:422
709 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
710 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
711
712 #: g10/g10.c:424
713 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
714 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
715
716 #: g10/g10.c:425
717 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
718 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
719
720 #: g10/g10.c:426
721 msgid "|N|use compress algorithm N"
722 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
723
724 #: g10/g10.c:427
725 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
726 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
727
728 #: g10/g10.c:428
729 msgid "Show Photo IDs"
730 msgstr ""
731
732 #: g10/g10.c:429
733 msgid "Don't show Photo IDs"
734 msgstr ""
735
736 #: g10/g10.c:430
737 msgid "Set command line to view Photo IDs"
738 msgstr ""
739
740 #: g10/g10.c:431
741 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
742 msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
743
744 #: g10/g10.c:434
745 msgid ""
746 "@\n"
747 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
748 msgstr ""
749 "@\n"
750 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
751
752 #: g10/g10.c:437
753 msgid ""
754 "@\n"
755 "Examples:\n"
756 "\n"
757 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
758 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
759 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
760 " --list-keys [names]        show keys\n"
761 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
762 msgstr ""
763 "@\n"
764 "Exempel:\n"
765 "\n"
766 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
767 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
768 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
769 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
770 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
771
772 #: g10/g10.c:579
773 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
774 msgstr ""
775 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
776 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
777
778 #: g10/g10.c:583
779 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
780 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
781
782 #: g10/g10.c:586
783 msgid ""
784 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
785 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
786 "default operation depends on the input data\n"
787 msgstr ""
788 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
789 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
790 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
791
792 #: g10/g10.c:597
793 msgid ""
794 "\n"
795 "Supported algorithms:\n"
796 msgstr ""
797 "\n"
798 "Stödda algoritmer:\n"
799
800 #: g10/g10.c:671
801 msgid "usage: gpg [options] "
802 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
803
804 #: g10/g10.c:728
805 msgid "conflicting commands\n"
806 msgstr "motstridiga kommandon\n"
807
808 #: g10/g10.c:903
809 #, c-format
810 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
811 msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
812
813 #: g10/g10.c:907
814 #, c-format
815 msgid "option file `%s': %s\n"
816 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
817
818 #: g10/g10.c:914
819 #, c-format
820 msgid "reading options from `%s'\n"
821 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
822
823 #: g10/g10.c:1197
824 #, c-format
825 msgid "%s is not a valid character set\n"
826 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
827
828 #: g10/g10.c:1214
829 msgid "could not parse keyserver URI\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/g10.c:1228
833 #, c-format
834 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
835 msgstr ""
836
837 #: g10/g10.c:1251 g10/g10.c:1267
838 #, fuzzy, c-format
839 msgid "WARNING: %s is a deprecated option.\n"
840 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
841
842 #: g10/g10.c:1253 g10/g10.c:1270
843 #, c-format
844 msgid "please use \"--keyserver-options %s\" instead\n"
845 msgstr ""
846
847 #: g10/g10.c:1347
848 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
849 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
850
851 #: g10/g10.c:1351
852 #, c-format
853 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
854 msgstr ""
855
856 #: g10/g10.c:1358 g10/g10.c:1369
857 #, c-format
858 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
859 msgstr "OBSERVERA: %s är inte för normal användning!\n"
860
861 #: g10/g10.c:1360 g10/g10.c:1380
862 #, c-format
863 msgid "%s not allowed with %s!\n"
864 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
865
866 #: g10/g10.c:1363
867 #, c-format
868 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
869 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
870
871 #: g10/g10.c:1389
872 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
873 msgstr ""
874
875 #: g10/g10.c:1395
876 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
877 msgstr ""
878
879 #: g10/g10.c:1401
880 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
881 msgstr ""
882
883 #: g10/g10.c:1414
884 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
885 msgstr ""
886
887 #: g10/encode.c:287 g10/encode.c:349 g10/g10.c:1428 g10/sign.c:620
888 #: g10/sign.c:798
889 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
890 msgstr ""
891
892 #: g10/g10.c:1470 g10/g10.c:1482
893 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
894 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
895
896 #: g10/g10.c:1476 g10/g10.c:1488
897 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
898 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
899
900 #: g10/g10.c:1492
901 #, fuzzy
902 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
903 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
904
905 #: g10/g10.c:1496
906 #, fuzzy
907 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
908 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
909
910 #: g10/g10.c:1499
911 #, c-format
912 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
913 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
914
915 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
916 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
917 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
918 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
919 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
920 # för internationella felsökare
921 #: g10/g10.c:1501
922 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
923 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
924
925 #: g10/g10.c:1503
926 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
927 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
928
929 #: g10/g10.c:1505
930 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
931 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
932
933 #: g10/g10.c:1508
934 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
935 msgstr "OBSERVERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
936
937 #: g10/g10.c:1512
938 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
939 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
940
941 #: g10/g10.c:1516
942 #, fuzzy
943 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
944 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
945
946 #: g10/g10.c:1519
947 #, fuzzy
948 msgid "invalid preferences\n"
949 msgstr "skriv ut inställningar"
950
951 #: g10/g10.c:1613
952 #, c-format
953 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
954 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
955
956 #: g10/g10.c:1633
957 msgid "--store [filename]"
958 msgstr "--store [filnamn]"
959
960 #: g10/g10.c:1640
961 msgid "--symmetric [filename]"
962 msgstr "--symmetric [filnamn]"
963
964 #: g10/g10.c:1648
965 msgid "--encrypt [filename]"
966 msgstr "--encrypt [filnamn]"
967
968 #: g10/g10.c:1665
969 msgid "--sign [filename]"
970 msgstr "--sign [filnamn]"
971
972 #: g10/g10.c:1678
973 msgid "--sign --encrypt [filename]"
974 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
975
976 #: g10/g10.c:1692
977 #, fuzzy
978 msgid "--sign --symmetric [filename]"
979 msgstr "--symmetric [filnamn]"
980
981 #: g10/g10.c:1701
982 msgid "--clearsign [filename]"
983 msgstr "--clearsign [filnamn]"
984
985 #: g10/g10.c:1719
986 msgid "--decrypt [filename]"
987 msgstr "--decrypt [filnamn]"
988
989 #: g10/g10.c:1730
990 msgid "--sign-key user-id"
991 msgstr "--sign-key användaridentitet"
992
993 #: g10/g10.c:1738
994 msgid "--lsign-key user-id"
995 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
996
997 #: g10/g10.c:1746
998 #, fuzzy
999 msgid "--nrsign-key user-id"
1000 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1001
1002 #: g10/g10.c:1754
1003 #, fuzzy
1004 msgid "--nrlsign-key user-id"
1005 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1006
1007 #: g10/g10.c:1762
1008 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1009 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1010
1011 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
1012 # fixa en patch?
1013 #: g10/encode.c:307 g10/g10.c:1818 g10/sign.c:709
1014 #, c-format
1015 msgid "can't open %s: %s\n"
1016 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
1017
1018 #: g10/g10.c:1833
1019 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1020 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1021
1022 #: g10/g10.c:1916
1023 #, c-format
1024 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1025 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
1026
1027 #: g10/g10.c:1924
1028 #, c-format
1029 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1030 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
1031
1032 #: g10/g10.c:2011
1033 #, c-format
1034 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1035 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
1036
1037 #: g10/g10.c:2097
1038 msgid "[filename]"
1039 msgstr "[filnamn]"
1040
1041 #: g10/g10.c:2101
1042 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1043 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1044
1045 # se förra kommentaren
1046 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2104 g10/verify.c:94
1047 #: g10/verify.c:139
1048 #, c-format
1049 msgid "can't open `%s'\n"
1050 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1051
1052 #: g10/g10.c:2313
1053 msgid ""
1054 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
1055 msgstr ""
1056 "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
1057 "ett understrykningstecken (_)\n"
1058
1059 #: g10/g10.c:2319
1060 msgid ""
1061 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
1062 "with an '='\n"
1063 msgstr ""
1064 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1065 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1066
1067 #: g10/g10.c:2325
1068 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
1069 msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
1070
1071 #: g10/g10.c:2333
1072 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1073 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1074
1075 #: g10/armor.c:314
1076 #, c-format
1077 msgid "armor: %s\n"
1078 msgstr "skal: %s\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:343
1081 msgid "invalid armor header: "
1082 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
1083
1084 #: g10/armor.c:350
1085 msgid "armor header: "
1086 msgstr "rad i skalet: "
1087
1088 #: g10/armor.c:361
1089 msgid "invalid clearsig header\n"
1090 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
1091
1092 #: g10/armor.c:413
1093 msgid "nested clear text signatures\n"
1094 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:537
1097 msgid "invalid dash escaped line: "
1098 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
1099
1100 #: g10/armor.c:549
1101 msgid "unexpected armor:"
1102 msgstr "oväntat skal:"
1103
1104 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1105 #, c-format
1106 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1107 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:718
1110 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1111 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:752
1114 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1115 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:756
1118 msgid "malformed CRC\n"
1119 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
1120
1121 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1122 #, c-format
1123 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1124 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
1125
1126 #: g10/armor.c:780
1127 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1128 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
1129
1130 #: g10/armor.c:784
1131 msgid "error in trailer line\n"
1132 msgstr "fel i avslutande rad\n"
1133
1134 #: g10/armor.c:1057
1135 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1136 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
1137
1138 #: g10/armor.c:1062
1139 #, c-format
1140 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1141 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
1142
1143 #: g10/armor.c:1066
1144 msgid ""
1145 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1146 msgstr ""
1147 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
1148 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
1149 "använts\n"
1150
1151 #: g10/pkclist.c:61
1152 msgid "No reason specified"
1153 msgstr "Ingen anledning har angivits"
1154
1155 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
1156 # känns inte heller bra
1157 #: g10/pkclist.c:63
1158 msgid "Key is superseded"
1159 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1160
1161 #: g10/pkclist.c:65
1162 msgid "Key has been compromised"
1163 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1164
1165 #: g10/pkclist.c:67
1166 msgid "Key is no longer used"
1167 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1168
1169 #: g10/pkclist.c:69
1170 msgid "User ID is no longer valid"
1171 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1172
1173 #: g10/pkclist.c:73
1174 msgid "Reason for revocation: "
1175 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1176
1177 #: g10/pkclist.c:90
1178 msgid "Revocation comment: "
1179 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1180
1181 #. a string with valid answers
1182 #: g10/pkclist.c:252
1183 msgid "iImMqQsS"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: g10/pkclist.c:258
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid ""
1189 "No trust value assigned to:\n"
1190 "%4u%c/%08lX %s \""
1191 msgstr ""
1192 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1193 "%4u%c/%08lX %s \""
1194
1195 #: g10/pkclist.c:270
1196 #, fuzzy
1197 msgid ""
1198 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1199 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1200 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1201 "\n"
1202 msgstr ""
1203 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1204 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1205 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1206 "källor...)?\n"
1207 "\n"
1208 " 1 = Vet ej\n"
1209 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1210 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1211 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1212 " s = visa mig mer information\n"
1213
1214 #: g10/pkclist.c:273
1215 #, c-format
1216 msgid " %d = Don't know\n"
1217 msgstr ""
1218
1219 #: g10/pkclist.c:274
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1222 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1223
1224 #: g10/pkclist.c:275
1225 #, c-format
1226 msgid " %d = I trust marginally\n"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: g10/pkclist.c:276
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid " %d = I trust fully\n"
1232 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
1233
1234 #: g10/pkclist.c:278
1235 #, c-format
1236 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: g10/pkclist.c:279
1240 msgid " i = please show me more information\n"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: g10/pkclist.c:281
1244 msgid " m = back to the main menu\n"
1245 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1246
1247 #: g10/pkclist.c:284
1248 msgid " s = skip this key\n"
1249 msgstr ""
1250
1251 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1252 #: g10/pkclist.c:285
1253 msgid " q = quit\n"
1254 msgstr " q = avsluta\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:292
1257 msgid "Your decision? "
1258 msgstr "Vad väljer du? "
1259
1260 #: g10/pkclist.c:313
1261 #, fuzzy
1262 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1263 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
1264
1265 #: g10/pkclist.c:325
1266 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1267 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:399
1270 #, c-format
1271 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1272 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1275 msgid "Use this key anyway? "
1276 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1277
1278 #: g10/pkclist.c:411
1279 #, c-format
1280 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1281 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1282
1283 #: g10/pkclist.c:432
1284 #, c-format
1285 msgid "%08lX: key has expired\n"
1286 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:442
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid ""
1291 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1292 msgstr ""
1293 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1294
1295 #: g10/pkclist.c:448
1296 #, c-format
1297 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1298 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1299
1300 #: g10/pkclist.c:454
1301 #, c-format
1302 msgid ""
1303 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1304 "but it is accepted anyway\n"
1305 msgstr ""
1306 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1307 "men den accepteras trots detta\n"
1308
1309 #: g10/pkclist.c:460
1310 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1311 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1312
1313 #: g10/pkclist.c:465
1314 msgid "This key belongs to us\n"
1315 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:507
1318 msgid ""
1319 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1320 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1321 "the next question with yes\n"
1322 "\n"
1323 msgstr ""
1324 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1325 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1326 "\n"
1327
1328 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1329 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1330 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1331
1332 #: g10/pkclist.c:562
1333 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1334 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1335
1336 #: g10/pkclist.c:563
1337 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1338 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1339
1340 #: g10/pkclist.c:569
1341 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1342 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1343
1344 #: g10/pkclist.c:574
1345 #, fuzzy
1346 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1347 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
1348
1349 #: g10/pkclist.c:579
1350 msgid "Note: This key has expired!\n"
1351 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1352
1353 #: g10/pkclist.c:590
1354 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1355 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1356
1357 #: g10/pkclist.c:592
1358 msgid ""
1359 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1360 msgstr ""
1361 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:600
1364 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1365 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:601
1368 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1369 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1370
1371 #: g10/pkclist.c:609
1372 msgid ""
1373 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1374 msgstr ""
1375 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1376 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:611
1379 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1380 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:714 g10/pkclist.c:737 g10/pkclist.c:882 g10/pkclist.c:937
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: skipped: %s\n"
1385 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1386
1387 #: g10/pkclist.c:723 g10/pkclist.c:911
1388 #, c-format
1389 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1390 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1391
1392 #: g10/pkclist.c:752
1393 #, fuzzy
1394 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1395 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1396
1397 #: g10/pkclist.c:762
1398 msgid ""
1399 "\n"
1400 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/pkclist.c:776
1404 msgid "No such user ID.\n"
1405 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:781 g10/pkclist.c:857
1408 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1409 msgstr ""
1410 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1411
1412 #: g10/pkclist.c:799
1413 msgid "Public key is disabled.\n"
1414 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1415
1416 #: g10/pkclist.c:806
1417 #, fuzzy
1418 msgid "skipped: public key already set\n"
1419 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1420
1421 #: g10/pkclist.c:849
1422 #, c-format
1423 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1424 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1425
1426 #: g10/pkclist.c:893
1427 #, c-format
1428 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1429 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1430
1431 #: g10/pkclist.c:943
1432 msgid "no valid addressees\n"
1433 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1434
1435 #: g10/keygen.c:180
1436 #, c-format
1437 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/keygen.c:187
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1443 msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
1444
1445 #: g10/keygen.c:192
1446 #, fuzzy, c-format
1447 msgid "too many `%c' preferences\n"
1448 msgstr "skriv ut inställningar"
1449
1450 #: g10/keygen.c:257
1451 #, fuzzy
1452 msgid "invalid character in preference string\n"
1453 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1454
1455 #: g10/keygen.c:399
1456 msgid "writing self signature\n"
1457 msgstr "skriver självsignatur\n"
1458
1459 #: g10/keygen.c:443
1460 msgid "writing key binding signature\n"
1461 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1462
1463 #: g10/keygen.c:497 g10/keygen.c:581 g10/keygen.c:672
1464 #, c-format
1465 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1466 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1467
1468 #: g10/keygen.c:502 g10/keygen.c:586 g10/keygen.c:677
1469 #, c-format
1470 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1471 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1472
1473 #: g10/keygen.c:777
1474 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1475 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1476
1477 #: g10/keygen.c:779
1478 #, c-format
1479 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1480 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:780
1483 #, c-format
1484 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1485 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1486
1487 #: g10/keygen.c:782
1488 #, c-format
1489 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1490 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1491
1492 #: g10/keygen.c:783
1493 #, c-format
1494 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1495 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1496
1497 #: g10/keygen.c:784
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1500 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:786
1503 #, fuzzy, c-format
1504 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1505 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1506
1507 #: g10/keyedit.c:516 g10/keygen.c:789
1508 msgid "Your selection? "
1509 msgstr "Vad väljer du? "
1510
1511 #: g10/keygen.c:809
1512 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1513 msgstr "Användanadet av denna algoritm är förlegat - skapa ändå? "
1514
1515 #: g10/keyedit.c:529 g10/keygen.c:823
1516 msgid "Invalid selection.\n"
1517 msgstr "Felaktigt val.\n"
1518
1519 #: g10/keygen.c:836
1520 #, c-format
1521 msgid ""
1522 "About to generate a new %s keypair.\n"
1523 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1524 "              default keysize is 1024 bits\n"
1525 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1526 msgstr ""
1527 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1528 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1529 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1530 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1531
1532 #: g10/keygen.c:845
1533 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1534 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1535
1536 #: g10/keygen.c:850
1537 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1538 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1539
1540 #: g10/keygen.c:852
1541 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1542 msgstr ""
1543 "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för RSA.\n"
1544
1545 #: g10/keygen.c:855
1546 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1547 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
1548
1549 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1550 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1551 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1552 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1553 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1554 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1555 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1556 #. * do whatever you want.
1557 #: g10/keygen.c:866
1558 #, c-format
1559 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1560 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:871
1563 msgid ""
1564 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1565 "computations take REALLY long!\n"
1566 msgstr ""
1567 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1568 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:874
1571 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1572 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1573
1574 #: g10/keygen.c:875
1575 msgid ""
1576 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1577 "vulnerable to attacks!\n"
1578 msgstr ""
1579 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1580 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1581
1582 #: g10/keygen.c:884
1583 #, c-format
1584 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1585 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:887 g10/keygen.c:891
1588 #, c-format
1589 msgid "rounded up to %u bits\n"
1590 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1591
1592 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1593 #: g10/keygen.c:942
1594 msgid ""
1595 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1596 "         0 = key does not expire\n"
1597 "      <n>  = key expires in n days\n"
1598 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1599 "      <n>m = key expires in n months\n"
1600 "      <n>y = key expires in n years\n"
1601 msgstr ""
1602 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1603 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1604 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1605 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1606 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1607 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1608
1609 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1610 #: g10/keygen.c:951
1611 #, fuzzy
1612 msgid ""
1613 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1614 "         0 = signature does not expire\n"
1615 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1616 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1617 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1618 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1619 msgstr ""
1620 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1621 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1622 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1623 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1624 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1625 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1626
1627 #: g10/keygen.c:973
1628 msgid "Key is valid for? (0) "
1629 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1630
1631 #: g10/keygen.c:975
1632 #, fuzzy
1633 msgid "Signature is valid for? (0) "
1634 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1635
1636 #: g10/keygen.c:980
1637 msgid "invalid value\n"
1638 msgstr "ogiltigt värde\n"
1639
1640 #: g10/keygen.c:985
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "%s does not expire at all\n"
1643 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1644
1645 #. print the date when the key expires
1646 #: g10/keygen.c:992
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid "%s expires at %s\n"
1649 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1650
1651 #: g10/keygen.c:998
1652 msgid ""
1653 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1654 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1655 msgstr ""
1656 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1657 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1658
1659 #: g10/keygen.c:1003
1660 msgid "Is this correct (y/n)? "
1661 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1662
1663 #: g10/keygen.c:1046
1664 msgid ""
1665 "\n"
1666 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1667 "id\n"
1668 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1669 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1670 "\n"
1671 msgstr ""
1672 "\n"
1673 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1674 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1675 "enligt följande form: \n"
1676 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1677 "\n"
1678
1679 #: g10/keygen.c:1058
1680 msgid "Real name: "
1681 msgstr "Namn: "
1682
1683 #: g10/keygen.c:1066
1684 msgid "Invalid character in name\n"
1685 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1686
1687 #: g10/keygen.c:1068
1688 msgid "Name may not start with a digit\n"
1689 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1690
1691 #: g10/keygen.c:1070
1692 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1693 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1694
1695 #: g10/keygen.c:1078
1696 msgid "Email address: "
1697 msgstr "Epostadress: "
1698
1699 #: g10/keygen.c:1089
1700 msgid "Not a valid email address\n"
1701 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1702
1703 #: g10/keygen.c:1097
1704 msgid "Comment: "
1705 msgstr "Kommentar: "
1706
1707 #: g10/keygen.c:1103
1708 msgid "Invalid character in comment\n"
1709 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1710
1711 #: g10/keygen.c:1126
1712 #, c-format
1713 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1714 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1715
1716 #: g10/keygen.c:1132
1717 #, c-format
1718 msgid ""
1719 "You selected this USER-ID:\n"
1720 "    \"%s\"\n"
1721 "\n"
1722 msgstr ""
1723 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1724 "    \"%s\"\n"
1725 "\n"
1726
1727 #: g10/keygen.c:1136
1728 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1729 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1730
1731 #: g10/keygen.c:1141
1732 msgid "NnCcEeOoQq"
1733 msgstr "NnKkEeOoAa"
1734
1735 #: g10/keygen.c:1151
1736 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1737 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1738
1739 #: g10/keygen.c:1152
1740 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1741 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1742
1743 #: g10/keygen.c:1171
1744 msgid "Please correct the error first\n"
1745 msgstr "Rätta först felet\n"
1746
1747 # fel kapitalisering i originalet?
1748 #: g10/keygen.c:1210
1749 msgid ""
1750 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1751 "\n"
1752 msgstr ""
1753 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1754 "\n"
1755
1756 #: g10/keyedit.c:701 g10/keygen.c:1218
1757 #, fuzzy
1758 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1759 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1760
1761 #: g10/keygen.c:1219
1762 #, c-format
1763 msgid "%s.\n"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/keygen.c:1225
1767 msgid ""
1768 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1769 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1770 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1771 "\n"
1772 msgstr ""
1773 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1774 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1775 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1776
1777 #: g10/keygen.c:1246
1778 msgid ""
1779 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1780 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1781 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1782 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1783 msgstr ""
1784 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1785 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1786 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1787 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1788
1789 #: g10/keygen.c:1741
1790 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1791 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1792
1793 #: g10/keygen.c:1795
1794 msgid "Key generation canceled.\n"
1795 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1796
1797 #: g10/keygen.c:1883 g10/keygen.c:1963
1798 #, c-format
1799 msgid "writing public key to `%s'\n"
1800 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1801
1802 #: g10/keygen.c:1884 g10/keygen.c:1965
1803 #, c-format
1804 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1805 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1806
1807 #: g10/keygen.c:1952
1808 #, fuzzy, c-format
1809 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1810 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1811
1812 #: g10/keygen.c:1958
1813 #, fuzzy, c-format
1814 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1815 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1816
1817 #: g10/keygen.c:1972
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1820 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1821
1822 #: g10/keygen.c:1979
1823 #, fuzzy, c-format
1824 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1825 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1826
1827 #: g10/keygen.c:1999
1828 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1829 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1830
1831 #: g10/keygen.c:2000
1832 #, fuzzy
1833 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1834 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1835
1836 #: g10/keygen.c:2011
1837 msgid ""
1838 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1839 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1840 msgstr ""
1841 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1842 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1843 "nyckel för detta syfte.\n"
1844
1845 #: g10/keygen.c:2023 g10/keygen.c:2131
1846 #, c-format
1847 msgid "Key generation failed: %s\n"
1848 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1849
1850 # c-format behövs inte i singularis
1851 #: g10/keygen.c:2067 g10/sig-check.c:223 g10/sign.c:228
1852 #, c-format
1853 msgid ""
1854 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1855 msgstr ""
1856 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1857 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1858
1859 #: g10/keygen.c:2069 g10/sig-check.c:225 g10/sign.c:230
1860 #, c-format
1861 msgid ""
1862 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1863 msgstr ""
1864 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1865 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1866
1867 #: g10/keygen.c:2078
1868 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1869 msgstr "OSERVERA: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
1870
1871 #: g10/keygen.c:2107
1872 msgid "Really create? "
1873 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1874
1875 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:590
1876 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: g10/encode.c:92 g10/encode.c:296
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "`%s' already compressed\n"
1882 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
1883
1884 #: g10/encode.c:100 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1885 #: g10/tdbio.c:552
1886 #, c-format
1887 msgid "%s: can't open: %s\n"
1888 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1889
1890 #: g10/encode.c:122 g10/sign.c:959
1891 #, c-format
1892 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1893 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1894
1895 #: g10/encode.c:185 g10/encode.c:383
1896 #, c-format
1897 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1898 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1899
1900 #: g10/encode.c:285
1901 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/encode.c:313
1905 #, c-format
1906 msgid "reading from `%s'\n"
1907 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1908
1909 #: g10/encode.c:347
1910 msgid ""
1911 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/encode.c:563
1915 #, c-format
1916 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1917 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1918
1919 #: g10/delkey.c:69 g10/export.c:141
1920 #, fuzzy, c-format
1921 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1922 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
1923
1924 #: g10/delkey.c:77 g10/export.c:161
1925 #, fuzzy, c-format
1926 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1927 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1928
1929 #: g10/export.c:169
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1932 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1933
1934 #: g10/export.c:180
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1937 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1938
1939 #: g10/export.c:188
1940 #, fuzzy, c-format
1941 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1942 msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
1943
1944 #: g10/export.c:255
1945 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1946 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1947
1948 #: g10/getkey.c:151
1949 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1950 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1951
1952 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1953 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1954 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2272
1955 msgid "[User id not found]"
1956 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1957
1958 #: g10/getkey.c:1360
1959 #, c-format
1960 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/getkey.c:1989
1964 #, c-format
1965 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1966 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
1967
1968 #: g10/getkey.c:2036
1969 #, c-format
1970 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1971 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
1972
1973 #: g10/import.c:206
1974 #, c-format
1975 msgid "skipping block of type %d\n"
1976 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1977
1978 #: g10/import.c:213
1979 #, c-format
1980 msgid "%lu keys so far processed\n"
1981 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
1982
1983 #: g10/import.c:218
1984 #, c-format
1985 msgid "error reading `%s': %s\n"
1986 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1987
1988 #: g10/import.c:230
1989 #, c-format
1990 msgid "Total number processed: %lu\n"
1991 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1992
1993 #: g10/import.c:232
1994 #, c-format
1995 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1996 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
1997
1998 #: g10/import.c:235
1999 #, c-format
2000 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2001 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2002
2003 #: g10/import.c:237
2004 #, c-format
2005 msgid "              imported: %lu"
2006 msgstr "                      importerade: %lu"
2007
2008 #: g10/import.c:243
2009 #, c-format
2010 msgid "             unchanged: %lu\n"
2011 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2012
2013 #: g10/import.c:245
2014 #, c-format
2015 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2016 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2017
2018 #: g10/import.c:247
2019 #, c-format
2020 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2021 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2022
2023 #: g10/import.c:249
2024 #, c-format
2025 msgid "        new signatures: %lu\n"
2026 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2027
2028 #: g10/import.c:251
2029 #, c-format
2030 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2031 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2032
2033 #: g10/import.c:253
2034 #, c-format
2035 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2036 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2037
2038 #: g10/import.c:255
2039 #, c-format
2040 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2041 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2042
2043 #: g10/import.c:257
2044 #, c-format
2045 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2046 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2047
2048 #: g10/import.c:438 g10/import.c:657
2049 #, c-format
2050 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2051 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2052
2053 # vad innebär fnutten i slutet?
2054 #: g10/import.c:455
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2057 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
2058
2059 #: g10/import.c:462
2060 #, c-format
2061 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2062 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2063
2064 #: g10/import.c:464
2065 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2066 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2067
2068 #: g10/import.c:474 g10/import.c:726
2069 #, c-format
2070 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2071 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2072
2073 #: g10/import.c:479
2074 #, c-format
2075 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2076 msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
2077
2078 #: g10/import.c:489
2079 #, fuzzy, c-format
2080 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2081 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2082
2083 #: g10/import.c:494 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:648 g10/sign.c:817
2084 #, c-format
2085 msgid "writing to `%s'\n"
2086 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2087
2088 #: g10/import.c:497 g10/import.c:571 g10/import.c:677 g10/import.c:786
2089 #, c-format
2090 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2091 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2092
2093 #: g10/import.c:505
2094 #, c-format
2095 msgid "key %08lX: public key imported\n"
2096 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
2097
2098 #: g10/import.c:524
2099 #, c-format
2100 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2101 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2102
2103 #: g10/import.c:542 g10/import.c:743
2104 #, c-format
2105 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2106 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2107
2108 #: g10/import.c:549 g10/import.c:749
2109 #, c-format
2110 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2111 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2112
2113 #: g10/import.c:579
2114 #, c-format
2115 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
2116 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
2117
2118 #: g10/import.c:582
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
2121 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
2122
2123 #: g10/import.c:585
2124 #, c-format
2125 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
2126 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
2127
2128 #: g10/import.c:588
2129 #, c-format
2130 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
2131 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2132
2133 #: g10/import.c:591
2134 #, c-format
2135 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
2136 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
2137
2138 #: g10/import.c:594
2139 #, c-format
2140 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
2141 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
2142
2143 #: g10/import.c:604
2144 #, c-format
2145 msgid "key %08lX: not changed\n"
2146 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
2147
2148 #: g10/import.c:671
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2151 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
2152
2153 #: g10/import.c:682
2154 #, c-format
2155 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2156 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2157
2158 #. we can't merge secret keys
2159 #: g10/import.c:686
2160 #, c-format
2161 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2162 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2163
2164 #: g10/import.c:691
2165 #, c-format
2166 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2167 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2168
2169 #: g10/import.c:720
2170 #, c-format
2171 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2172 msgstr ""
2173 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
2174 "återkallelsecertifikatet\n"
2175
2176 #: g10/import.c:760
2177 #, c-format
2178 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2179 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
2180
2181 #: g10/import.c:791
2182 #, c-format
2183 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
2184 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
2185
2186 #: g10/import.c:826
2187 #, c-format
2188 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2189 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2190
2191 #: g10/import.c:839
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2194 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
2195
2196 #: g10/import.c:841
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2199 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
2200
2201 #: g10/import.c:858
2202 #, c-format
2203 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2204 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2205
2206 #: g10/import.c:868
2207 #, c-format
2208 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2209 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
2210
2211 #: g10/import.c:869
2212 #, c-format
2213 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2214 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2215
2216 #: g10/import.c:899
2217 #, c-format
2218 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2219 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2220
2221 #: g10/import.c:922
2222 #, c-format
2223 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2224 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2225
2226 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2227 #. * to import non-exportable signature when we have the
2228 #. * the secret key used to create this signature - it
2229 #. * seems that this makes sense
2230 #: g10/import.c:945
2231 #, c-format
2232 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2233 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
2234
2235 #: g10/import.c:954
2236 #, c-format
2237 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2238 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2239
2240 #: g10/import.c:971
2241 #, c-format
2242 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2243 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
2244
2245 #: g10/import.c:1072
2246 #, c-format
2247 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2248 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
2249
2250 #: g10/import.c:1131
2251 #, c-format
2252 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/import.c:1145
2256 #, c-format
2257 msgid "Warning: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/import.c:1201
2261 #, c-format
2262 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
2263 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
2264
2265 #: g10/import.c:1231
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2268 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2269
2270 #: g10/keyedit.c:142
2271 msgid "[revocation]"
2272 msgstr "[återkallelse]"
2273
2274 #: g10/keyedit.c:143
2275 msgid "[self-signature]"
2276 msgstr "[självsignatur]"
2277
2278 #: g10/keyedit.c:214 g10/keylist.c:139
2279 msgid "1 bad signature\n"
2280 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2281
2282 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:141
2283 #, c-format
2284 msgid "%d bad signatures\n"
2285 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2286
2287 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:143
2288 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2289 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2290
2291 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:145
2292 #, c-format
2293 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2294 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2295
2296 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:147
2297 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2298 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2299
2300 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:149
2301 #, c-format
2302 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2303 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2304
2305 #: g10/keyedit.c:226
2306 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2307 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2308
2309 #: g10/keyedit.c:228
2310 #, c-format
2311 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2312 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:335
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2317 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2318
2319 #: g10/keyedit.c:343 g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:1053
2320 #, fuzzy
2321 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2322 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
2323
2324 #: g10/keyedit.c:350 g10/keyedit.c:432 g10/keyedit.c:1059
2325 msgid "  Unable to sign.\n"
2326 msgstr ""
2327
2328 #. It's a local sig, and we want to make a
2329 #. exportable sig.
2330 #: g10/keyedit.c:364
2331 #, c-format
2332 msgid ""
2333 "Your current signature on \"%s\"\n"
2334 "is a local signature.\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/keyedit.c:368
2338 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/keyedit.c:388
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2344 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2345
2346 #: g10/keyedit.c:393
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2349 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2350
2351 #: g10/keyedit.c:405
2352 #, c-format
2353 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2354 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:420
2357 #, fuzzy
2358 msgid "This key has expired!"
2359 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
2360
2361 #: g10/keyedit.c:440
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2364 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2365
2366 #: g10/keyedit.c:444
2367 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/keyedit.c:477
2371 msgid ""
2372 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2373 "mode.\n"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/keyedit.c:479
2377 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: g10/keyedit.c:500
2381 msgid ""
2382 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2383 "belongs\n"
2384 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/keyedit.c:504
2388 #, c-format
2389 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/keyedit.c:506
2393 #, c-format
2394 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/keyedit.c:508
2398 #, c-format
2399 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: g10/keyedit.c:510
2403 #, c-format
2404 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: g10/keyedit.c:535
2408 msgid ""
2409 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2410 "with your key: \""
2411 msgstr ""
2412 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2413 "med din nyckel: \""
2414
2415 #: g10/keyedit.c:544
2416 #, fuzzy
2417 msgid ""
2418 "\n"
2419 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2420 msgstr ""
2421 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2422 "\n"
2423
2424 #: g10/keyedit.c:548
2425 #, fuzzy
2426 msgid ""
2427 "\n"
2428 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2429 msgstr ""
2430 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2431 "\n"
2432
2433 #: g10/keyedit.c:553
2434 msgid ""
2435 "\n"
2436 "I have not checked this key at all.\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: g10/keyedit.c:557
2440 msgid ""
2441 "\n"
2442 "I have checked this key casually.\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/keyedit.c:561
2446 msgid ""
2447 "\n"
2448 "I have checked this key very carefully.\n"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: g10/keyedit.c:569
2452 msgid "Really sign? "
2453 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2454
2455 #: g10/keyedit.c:602 g10/keyedit.c:2593 g10/keyedit.c:2652 g10/sign.c:279
2456 #, c-format
2457 msgid "signing failed: %s\n"
2458 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:658
2461 msgid "This key is not protected.\n"
2462 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:662
2465 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2466 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:666
2469 msgid "Key is protected.\n"
2470 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:686
2473 #, c-format
2474 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2475 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2476
2477 #: g10/keyedit.c:692
2478 msgid ""
2479 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2480 "\n"
2481 msgstr ""
2482 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2483 "\n"
2484
2485 #: g10/keyedit.c:706
2486 msgid ""
2487 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2488 "\n"
2489 msgstr ""
2490 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2491 "\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:709
2494 msgid "Do you really want to do this? "
2495 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2496
2497 #: g10/keyedit.c:773
2498 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2499 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:815
2502 msgid "quit this menu"
2503 msgstr "avsluta denna meny"
2504
2505 #: g10/keyedit.c:816
2506 msgid "q"
2507 msgstr "q"
2508
2509 #: g10/keyedit.c:817
2510 msgid "save"
2511 msgstr "save"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:817
2514 msgid "save and quit"
2515 msgstr "spara och avsluta"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:818
2518 msgid "help"
2519 msgstr "help"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:818
2522 msgid "show this help"
2523 msgstr "visa denna hjälp"
2524
2525 # skall dessa översättas?
2526 #: g10/keyedit.c:820
2527 msgid "fpr"
2528 msgstr "fpr"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:820
2531 msgid "show fingerprint"
2532 msgstr "visa fingeravtryck"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:821
2535 msgid "list"
2536 msgstr "list"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:821
2539 msgid "list key and user IDs"
2540 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:822
2543 msgid "l"
2544 msgstr "l"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:823
2547 msgid "uid"
2548 msgstr "uid"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:823
2551 msgid "select user ID N"
2552 msgstr "välj användaridentitet N"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:824
2555 msgid "key"
2556 msgstr "key"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:824
2559 msgid "select secondary key N"
2560 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:825
2563 msgid "check"
2564 msgstr "check"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:825
2567 msgid "list signatures"
2568 msgstr "räkna upp signaturer"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:826
2571 msgid "c"
2572 msgstr "c"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:827
2575 msgid "sign"
2576 msgstr "sign"
2577
2578 #: g10/keyedit.c:827
2579 msgid "sign the key"
2580 msgstr "signera nyckeln"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:828
2583 msgid "s"
2584 msgstr "s"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:829
2587 msgid "lsign"
2588 msgstr "lsign"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:829
2591 msgid "sign the key locally"
2592 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:830
2595 #, fuzzy
2596 msgid "nrsign"
2597 msgstr "sign"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:830
2600 #, fuzzy
2601 msgid "sign the key non-revocably"
2602 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:831
2605 #, fuzzy
2606 msgid "nrlsign"
2607 msgstr "lsign"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:831
2610 #, fuzzy
2611 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2612 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:832
2615 msgid "debug"
2616 msgstr "debug"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:833
2619 msgid "adduid"
2620 msgstr "adduid"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:833
2623 msgid "add a user ID"
2624 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:834
2627 msgid "addphoto"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: g10/keyedit.c:834
2631 #, fuzzy
2632 msgid "add a photo ID"
2633 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:835
2636 msgid "deluid"
2637 msgstr "deluid"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:835
2640 msgid "delete user ID"
2641 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2642
2643 #. delphoto is really deluid in disguise
2644 #: g10/keyedit.c:837
2645 msgid "delphoto"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: g10/keyedit.c:838
2649 msgid "addkey"
2650 msgstr "addkey"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:838
2653 msgid "add a secondary key"
2654 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:839
2657 msgid "delkey"
2658 msgstr "delkey"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:839
2661 msgid "delete a secondary key"
2662 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:840
2665 msgid "delsig"
2666 msgstr "delsig"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:840
2669 msgid "delete signatures"
2670 msgstr "ta bort signaturer"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:841
2673 msgid "expire"
2674 msgstr "expire"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:841
2677 msgid "change the expire date"
2678 msgstr "ändra utgångsdatum"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:842
2681 msgid "primary"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: g10/keyedit.c:842
2685 msgid "flag user ID as primary"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: g10/keyedit.c:843
2689 msgid "toggle"
2690 msgstr "toggle"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:843
2693 msgid "toggle between secret and public key listing"
2694 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:845
2697 msgid "t"
2698 msgstr "t"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:846
2701 msgid "pref"
2702 msgstr "pref"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:846
2705 #, fuzzy
2706 msgid "list preferences (expert)"
2707 msgstr "skriv ut inställningar"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:847
2710 msgid "showpref"
2711 msgstr "showpref"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:847
2714 #, fuzzy
2715 msgid "list preferences (verbose)"
2716 msgstr "skriv ut inställningar"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:848
2719 #, fuzzy
2720 msgid "setpref"
2721 msgstr "pref"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:848
2724 #, fuzzy
2725 msgid "set preference list"
2726 msgstr "skriv ut inställningar"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:849
2729 #, fuzzy
2730 msgid "updpref"
2731 msgstr "pref"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:849
2734 #, fuzzy
2735 msgid "updated preferences"
2736 msgstr "skriv ut inställningar"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:850
2739 msgid "passwd"
2740 msgstr "passwd"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:850
2743 msgid "change the passphrase"
2744 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:851
2747 msgid "trust"
2748 msgstr "trust"
2749
2750 # originalet borde ha ett value
2751 #: g10/keyedit.c:851
2752 msgid "change the ownertrust"
2753 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:852
2756 msgid "revsig"
2757 msgstr "revsig"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:852
2760 msgid "revoke signatures"
2761 msgstr "återkalla signaturer"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:853
2764 msgid "revkey"
2765 msgstr "revkey"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:853
2768 msgid "revoke a secondary key"
2769 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:854
2772 msgid "disable"
2773 msgstr "disable"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:854
2776 msgid "disable a key"
2777 msgstr "deaktivera en nyckel"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:855
2780 msgid "enable"
2781 msgstr "enable"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:855
2784 msgid "enable a key"
2785 msgstr "aktivera en nyckel"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:856
2788 msgid "showphoto"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/keyedit.c:856
2792 msgid "show photo ID"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: g10/delkey.c:112 g10/keyedit.c:876
2796 msgid "can't do that in batchmode\n"
2797 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:913
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2802 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:931
2805 msgid "Secret key is available.\n"
2806 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:962
2809 msgid "Command> "
2810 msgstr "Kommando> "
2811
2812 #: g10/keyedit.c:994
2813 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2814 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:998
2817 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2818 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1047
2821 #, fuzzy
2822 msgid "Key is revoked."
2823 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1066
2826 msgid "Really sign all user IDs? "
2827 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1067
2830 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2831 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1092
2834 #, c-format
2835 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1112 g10/keyedit.c:1133
2839 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2840 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1114
2843 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2844 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1117
2847 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2848 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1118
2851 msgid "Really remove this user ID? "
2852 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keyedit.c:1178
2855 msgid "You must select at least one key.\n"
2856 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1160
2859 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2860 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1161
2863 msgid "Do you really want to delete this key? "
2864 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1182
2867 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2868 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1183
2871 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2872 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1252
2875 #, fuzzy
2876 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2877 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1254
2880 #, fuzzy
2881 msgid "Really update the preferences? "
2882 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1292
2885 msgid "Save changes? "
2886 msgstr "Spara ändringarna? "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1295
2889 msgid "Quit without saving? "
2890 msgstr "Avsluta utan att spara? "
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1306
2893 #, c-format
2894 msgid "update failed: %s\n"
2895 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1313
2898 #, c-format
2899 msgid "update secret failed: %s\n"
2900 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1320
2903 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2904 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1332
2907 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2908 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1489
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "This key may be revoked by %s key %s%s\n"
2913 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1492
2916 msgid " (sensitive)"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1497 g10/keyedit.c:1523
2920 #, c-format
2921 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2922 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  skapad: %s går ut: %s"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1506
2925 #, c-format
2926 msgid " trust: %c/%c"
2927 msgstr " tillit: %c/%c"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1510
2930 msgid "This key has been disabled"
2931 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1539
2934 #, c-format
2935 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2936 msgstr "rev! en undernyckel har återkallats: %s\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1542
2939 msgid "rev- faked revocation found\n"
2940 msgstr "rev- hittade felaktig återkallelse\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1544
2943 #, c-format
2944 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2945 msgstr "rev? problem vid kontroll av återkallandet: %s\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1574
2948 msgid ""
2949 "Please note that the shown key validity is not necessary correct\n"
2950 "unless you restart the program.\n"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1660
2954 msgid ""
2955 "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
2956 "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1664 g10/keyedit.c:1691
2960 #, fuzzy
2961 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2962 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1672
2965 msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1686
2969 msgid ""
2970 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2971 "versions\n"
2972 "         of PGP to reject this key.\n"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1697
2976 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1832
2980 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2981 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1842
2984 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2985 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1846
2988 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2989 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1852
2992 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2993 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
2994
2995 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2996 #: g10/keyedit.c:1866
2997 #, c-format
2998 msgid "Deleted %d signature.\n"
2999 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1867
3002 #, c-format
3003 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3004 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1870
3007 msgid "Nothing deleted.\n"
3008 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1943
3011 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3012 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1949
3015 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3016 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1953
3019 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3020 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1955
3023 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3024 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1997
3027 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3028 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:2013
3031 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3032 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:2096
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3037 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:2284
3040 #, c-format
3041 msgid "No user ID with index %d\n"
3042 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:2330
3045 #, c-format
3046 msgid "No secondary key with index %d\n"
3047 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:2444
3050 msgid "user ID: \""
3051 msgstr "användaridentitet: \""
3052
3053 #: g10/keyedit.c:2449
3054 #, c-format
3055 msgid ""
3056 "\"\n"
3057 "signed with your key %08lX at %s\n"
3058 msgstr ""
3059 "\"\n"
3060 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:2452
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid ""
3065 "\"\n"
3066 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3067 msgstr ""
3068 "\"\n"
3069 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:2457
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "This signature expired on %s.\n"
3074 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2461
3077 #, fuzzy
3078 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3079 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
3080
3081 #: g10/keyedit.c:2465
3082 #, fuzzy
3083 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3084 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
3085
3086 #. FIXME: detect duplicates here
3087 #: g10/keyedit.c:2490
3088 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3089 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:2504
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3094 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:2512
3097 #, c-format
3098 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3099 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:2532
3102 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3103 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:2542
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3108 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2544
3111 msgid " (non-exportable)"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/keyedit.c:2551
3115 #, fuzzy
3116 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3117 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2581
3120 msgid "no secret key\n"
3121 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:2730
3124 #, c-format
3125 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 #. This isn't UTF8 as it is a URL(?)
3129 #: g10/keylist.c:87
3130 #, fuzzy
3131 msgid "Signature policy: "
3132 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3133
3134 #: g10/keylist.c:112 g10/keylist.c:132 g10/mainproc.c:721 g10/mainproc.c:730
3135 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3136 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
3137
3138 #. This is UTF8
3139 #: g10/keylist.c:120
3140 #, fuzzy
3141 msgid "Signature notation: "
3142 msgstr "Notation: "
3143
3144 #: g10/keylist.c:127
3145 msgid "not human readable"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: g10/keylist.c:216
3149 msgid "Keyring"
3150 msgstr ""
3151
3152 #. of subkey
3153 #: g10/keylist.c:423 g10/mainproc.c:856
3154 #, c-format
3155 msgid " [expires: %s]"
3156 msgstr "[går ut: %s]"
3157
3158 #: g10/keylist.c:889
3159 msgid "Fingerprint:"
3160 msgstr "Fingeravtryck:"
3161
3162 #. use tty
3163 #. Translators: this should fit into 24 bytes to that the fingerprint
3164 #. * data is properly aligned with the user ID
3165 #: g10/keylist.c:895
3166 msgid "             Fingerprint:"
3167 msgstr "           Fingeravtryck:"
3168
3169 #: g10/keylist.c:899
3170 #, fuzzy
3171 msgid "     Key fingerprint ="
3172 msgstr "           Fingeravtryck:"
3173
3174 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:255
3175 #, c-format
3176 msgid "%s encrypted data\n"
3177 msgstr "%s krypterad data\n"
3178
3179 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:257
3180 #, c-format
3181 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3182 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3183
3184 #: g10/mainproc.c:280
3185 #, c-format
3186 msgid "public key is %08lX\n"
3187 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
3188
3189 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
3190 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
3191 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
3192 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
3193 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
3194 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
3195 # originalet iallafall.
3196 #: g10/mainproc.c:326
3197 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3198 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
3199
3200 #: g10/mainproc.c:378
3201 #, c-format
3202 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3203 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
3204
3205 #: g10/mainproc.c:388
3206 #, c-format
3207 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3208 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
3209
3210 #: g10/mainproc.c:402
3211 #, c-format
3212 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3213 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
3214
3215 #: g10/mainproc.c:429 g10/mainproc.c:448
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3218 msgstr "%s krypterad data\n"
3219
3220 #: g10/mainproc.c:436
3221 #, c-format
3222 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: g10/mainproc.c:466
3226 msgid "decryption okay\n"
3227 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
3228
3229 #: g10/mainproc.c:471
3230 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3231 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
3232
3233 #: g10/mainproc.c:476
3234 #, c-format
3235 msgid "decryption failed: %s\n"
3236 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3237
3238 #: g10/mainproc.c:495
3239 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3240 msgstr "OBSERVERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
3241
3242 #: g10/mainproc.c:497
3243 #, c-format
3244 msgid "original file name='%.*s'\n"
3245 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
3246
3247 #: g10/mainproc.c:672
3248 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3249 msgstr ""
3250 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
3251 "att applicera\n"
3252
3253 #: g10/mainproc.c:733
3254 msgid "Notation: "
3255 msgstr "Notation: "
3256
3257 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
3258 #: g10/mainproc.c:745
3259 msgid "Policy: "
3260 msgstr "Policy: "
3261
3262 #: g10/mainproc.c:1198
3263 msgid "signature verification suppressed\n"
3264 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
3265
3266 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3267 #: g10/mainproc.c:1240 g10/mainproc.c:1250
3268 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3269 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
3270
3271 #: g10/mainproc.c:1261
3272 #, c-format
3273 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3274 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
3275
3276 #: g10/mainproc.c:1305 g10/mainproc.c:1327
3277 msgid "BAD signature from \""
3278 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
3279
3280 #: g10/mainproc.c:1306 g10/mainproc.c:1328
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Expired signature from \""
3283 msgstr "Korrekt signatur från \""
3284
3285 #: g10/mainproc.c:1307 g10/mainproc.c:1329
3286 msgid "Good signature from \""
3287 msgstr "Korrekt signatur från \""
3288
3289 #: g10/mainproc.c:1331
3290 msgid "[uncertain]"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/mainproc.c:1351
3294 msgid "                aka \""
3295 msgstr "      även känd som \""
3296
3297 #: g10/mainproc.c:1412
3298 #, c-format
3299 msgid "Can't check signature: %s\n"
3300 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
3301
3302 #: g10/mainproc.c:1481 g10/mainproc.c:1497 g10/mainproc.c:1559
3303 msgid "not a detached signature\n"
3304 msgstr "ingen frikopplad signatur\n"
3305
3306 #: g10/mainproc.c:1508
3307 #, c-format
3308 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3309 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
3310
3311 #: g10/mainproc.c:1565
3312 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3313 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
3314
3315 #: g10/mainproc.c:1572
3316 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3317 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
3318
3319 #: g10/misc.c:101
3320 #, c-format
3321 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3322 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
3323
3324 #: g10/misc.c:211
3325 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3326 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
3327
3328 # XXX
3329 #: g10/misc.c:241
3330 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3331 msgstr ""
3332 "denna chifferalgoritm är förlegad, använd istället en mer normal algoritm!\n"
3333
3334 #: g10/misc.c:378
3335 #, c-format
3336 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3337 msgstr ""
3338
3339 #: g10/misc.c:410
3340 #, c-format
3341 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: g10/misc.c:435
3345 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: g10/misc.c:436
3349 msgid ""
3350 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: g10/parse-packet.c:119
3354 #, c-format
3355 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3356 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
3357
3358 #: g10/parse-packet.c:1053
3359 #, c-format
3360 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3361 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
3362
3363 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3364 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3365 msgstr "kunde inte få tillgång till någon gpg-agent i denna session\n"
3366
3367 #: g10/passphrase.c:450
3368 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: g10/passphrase.c:458
3372 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: g10/passphrase.c:465
3376 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: g10/passphrase.c:498
3380 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3381 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
3382
3383 #: g10/passphrase.c:511
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3386 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
3387
3388 #: g10/hkp.c:147 g10/passphrase.c:532
3389 #, c-format
3390 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3391 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
3392
3393 #: g10/passphrase.c:554
3394 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3398 #, fuzzy
3399 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3400 msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
3401
3402 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3403 #, c-format
3404 msgid " (main key ID %08lX)"
3405 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
3406
3407 #: g10/passphrase.c:641
3408 #, c-format
3409 msgid ""
3410 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3411 "\"%.*s\"\n"
3412 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3413 msgstr ""
3414 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
3415 "användaren: \"%.*s\"\n"
3416 "%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
3417
3418 #: g10/passphrase.c:662
3419 msgid "Enter passphrase\n"
3420 msgstr "Ange lösenordsfras\n"
3421
3422 #: g10/passphrase.c:664
3423 msgid "Repeat passphrase\n"
3424 msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"
3425
3426 #: g10/passphrase.c:705
3427 msgid "passphrase too long\n"
3428 msgstr "lösenordsfrasen är för lång\n"
3429
3430 #: g10/passphrase.c:718
3431 msgid "invalid response from agent\n"
3432 msgstr "felaktigt svar från agenten\n"
3433
3434 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3435 msgid "cancelled by user\n"
3436 msgstr "avbruten av användaren\n"
3437
3438 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3439 #, c-format
3440 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3441 msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
3442
3443 #: g10/passphrase.c:1003
3444 msgid ""
3445 "\n"
3446 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3447 "user: \""
3448 msgstr ""
3449 "\n"
3450 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
3451 "användaren: \""
3452
3453 #: g10/passphrase.c:1012
3454 #, c-format
3455 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3456 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
3457
3458 #: g10/passphrase.c:1063
3459 msgid "can't query password in batchmode\n"
3460 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
3461
3462 #: g10/passphrase.c:1067
3463 msgid "Enter passphrase: "
3464 msgstr "Ange lösenordsfras: "
3465
3466 #: g10/passphrase.c:1071
3467 msgid "Repeat passphrase: "
3468 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
3469
3470 #: g10/plaintext.c:67
3471 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3472 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
3473
3474 #: g10/plaintext.c:108
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "error creating `%s': %s\n"
3477 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
3478
3479 #: g10/plaintext.c:337
3480 msgid "Detached signature.\n"
3481 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
3482
3483 #: g10/plaintext.c:341
3484 msgid "Please enter name of data file: "
3485 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
3486
3487 #: g10/plaintext.c:362
3488 msgid "reading stdin ...\n"
3489 msgstr "läser från standard in ...\n"
3490
3491 #: g10/plaintext.c:396
3492 msgid "no signed data\n"
3493 msgstr "ingen signerad data\n"
3494
3495 #: g10/plaintext.c:404
3496 #, c-format
3497 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3498 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
3499
3500 #: g10/pubkey-enc.c:100
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3503 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
3504
3505 #: g10/pubkey-enc.c:106
3506 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3507 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
3508
3509 #: g10/pubkey-enc.c:158
3510 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3511 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
3512
3513 #: g10/pubkey-enc.c:177
3514 #, fuzzy, c-format
3515 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3516 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
3517
3518 #: g10/pubkey-enc.c:220
3519 #, c-format
3520 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3521 msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
3522
3523 #: g10/pubkey-enc.c:242
3524 #, c-format
3525 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3526 msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
3527
3528 #. HKP does not support v3 fingerprints
3529 #: g10/hkp.c:70
3530 #, fuzzy, c-format
3531 msgid "requesting key %08lX from HKP keyserver %s\n"
3532 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
3533
3534 #: g10/hkp.c:94
3535 #, c-format
3536 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3537 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
3538
3539 #: g10/hkp.c:171
3540 #, c-format
3541 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3542 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
3543
3544 #: g10/hkp.c:186
3545 #, c-format
3546 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3547 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
3548
3549 #: g10/hkp.c:189
3550 #, c-format
3551 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3552 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
3553
3554 #: g10/hkp.c:471
3555 #, c-format
3556 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: g10/hkp.c:521
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3562 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
3563
3564 #: g10/seckey-cert.c:53
3565 msgid "secret key parts are not available\n"
3566 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
3567
3568 #: g10/seckey-cert.c:59
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3571 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
3572
3573 #: g10/seckey-cert.c:215
3574 #, fuzzy
3575 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3576 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
3577
3578 #: g10/seckey-cert.c:216
3579 #, c-format
3580 msgid "%s ...\n"
3581 msgstr ""
3582
3583 # är det nyckeln som är svag, konstigt
3584 #: g10/seckey-cert.c:273
3585 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3586 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
3587
3588 #: g10/seckey-cert.c:311
3589 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: g10/sig-check.c:205
3593 msgid ""
3594 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3595 msgstr ""
3596 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
3597
3598 # behövs verkligen c-format här?
3599 #: g10/sig-check.c:213
3600 #, c-format
3601 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3602 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
3603
3604 #: g10/sig-check.c:214
3605 #, c-format
3606 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3607 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
3608
3609 #: g10/sig-check.c:237
3610 #, c-format
3611 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3612 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
3613
3614 #: g10/sig-check.c:318
3615 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3616 msgstr ""
3617 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
3618
3619 #: g10/sign.c:115
3620 #, c-format
3621 msgid ""
3622 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/sign.c:274
3626 #, c-format
3627 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3628 msgstr "försök att verifiera signaturen misslyckades: %s\n"
3629
3630 #: g10/sign.c:283
3631 #, c-format
3632 msgid "%s signature from: %s\n"
3633 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3634
3635 #: g10/sign.c:430
3636 #, c-format
3637 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3638 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
3639
3640 #: g10/sign.c:618
3641 msgid "you can only sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/sign.c:643 g10/sign.c:812
3645 #, c-format
3646 msgid "can't create %s: %s\n"
3647 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3648
3649 #: g10/sign.c:704
3650 msgid "signing:"
3651 msgstr "signerar:"
3652
3653 #: g10/sign.c:796
3654 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: g10/sign.c:953
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "%s encryption will be used\n"
3660 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3661
3662 #: g10/textfilter.c:134
3663 #, c-format
3664 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3665 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
3666
3667 #: g10/textfilter.c:231
3668 #, c-format
3669 msgid "input line longer than %d characters\n"
3670 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
3671
3672 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3673 #, c-format
3674 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3675 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
3676
3677 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3678 #, c-format
3679 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3680 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
3681
3682 #: g10/tdbio.c:237
3683 msgid "trustdb transaction too large\n"
3684 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
3685
3686 #: g10/tdbio.c:454
3687 #, c-format
3688 msgid "%s: can't access: %s\n"
3689 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
3690
3691 #: g10/tdbio.c:468
3692 #, c-format
3693 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3694 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
3695
3696 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3697 #, c-format
3698 msgid "%s: can't create lock\n"
3699 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
3700
3701 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "%s: can't make lock\n"
3704 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
3705
3706 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3707 #, c-format
3708 msgid "%s: can't create: %s\n"
3709 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
3710
3711 #: g10/tdbio.c:503
3712 #, c-format
3713 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3714 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
3715
3716 #: g10/tdbio.c:507
3717 #, c-format
3718 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3719 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
3720
3721 #: g10/tdbio.c:510
3722 #, c-format
3723 msgid "%s: trustdb created\n"
3724 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
3725
3726 #: g10/tdbio.c:565
3727 #, c-format
3728 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3729 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
3730
3731 #: g10/tdbio.c:597
3732 #, c-format
3733 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3734 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
3735
3736 #: g10/tdbio.c:605
3737 #, c-format
3738 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3739 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
3740
3741 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3742 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3743 #, c-format
3744 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3745 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
3746
3747 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3748 #, c-format
3749 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3750 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
3751
3752 #: g10/tdbio.c:1119
3753 #, c-format
3754 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3755 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3756
3757 #: g10/tdbio.c:1127
3758 #, c-format
3759 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3760 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3761
3762 #: g10/tdbio.c:1148
3763 #, c-format
3764 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3765 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3766
3767 #: g10/tdbio.c:1165
3768 #, c-format
3769 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3770 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3771
3772 #: g10/tdbio.c:1170
3773 #, c-format
3774 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3775 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3776
3777 #: g10/tdbio.c:1348
3778 #, c-format
3779 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3780 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3781
3782 #: g10/tdbio.c:1356
3783 #, c-format
3784 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3785 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3786
3787 #: g10/tdbio.c:1366
3788 #, c-format
3789 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3790 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3791
3792 #: g10/tdbio.c:1396
3793 #, c-format
3794 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3795 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3796
3797 #: g10/tdbio.c:1441
3798 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3799 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3800
3801 #: g10/trustdb.c:200
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3804 msgstr "\"%s\" är en ogiltig lång nyckelidentitet\n"
3805
3806 #: g10/trustdb.c:235
3807 #, fuzzy, c-format
3808 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3809 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3810
3811 #: g10/trustdb.c:274
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3814 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3815
3816 #: g10/trustdb.c:290
3817 #, c-format
3818 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3819 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande publik nyckel - överhoppad\n"
3820
3821 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
3822 # request
3823 #: g10/trustdb.c:332
3824 #, c-format
3825 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3826 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
3827
3828 #: g10/trustdb.c:338
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3831 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
3832
3833 #: g10/trustdb.c:353
3834 #, c-format
3835 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3836 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
3837
3838 #: g10/trustdb.c:368
3839 #, c-format
3840 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3841 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
3842
3843 #: g10/trustdb.c:468
3844 #, fuzzy
3845 msgid "no need for a trustdb check\n"
3846 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3847
3848 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3851 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
3852
3853 # originalet borde ha ett value
3854 #: g10/trustdb.c:779
3855 #, fuzzy
3856 msgid "checking the trustdb\n"
3857 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3858
3859 #: g10/trustdb.c:933
3860 #, fuzzy, c-format
3861 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
3862 msgstr "hittade inte publik nyckel"
3863
3864 #: g10/trustdb.c:1515
3865 #, c-format
3866 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/trustdb.c:1593
3870 #, c-format
3871 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/verify.c:108
3875 msgid ""
3876 "the signature could not be verified.\n"
3877 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3878 "should be the first file given on the command line.\n"
3879 msgstr ""
3880 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
3881 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
3882 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
3883
3884 #: g10/verify.c:173
3885 #, c-format
3886 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3887 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
3888
3889 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
3890 #: g10/skclist.c:110 g10/skclist.c:166
3891 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3892 msgstr ""
3893 "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
3894
3895 #: g10/skclist.c:138
3896 #, c-format
3897 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
3898 msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
3899
3900 #: g10/skclist.c:145 g10/skclist.c:153
3901 #, c-format
3902 msgid "skipped `%s': %s\n"
3903 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
3904
3905 #: g10/skclist.c:149
3906 msgid "skipped: secret key already present\n"
3907 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
3908
3909 #: g10/skclist.c:160
3910 #, c-format
3911 msgid ""
3912 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3913 "signatures!\n"
3914 msgstr ""
3915 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
3916 "som inte är säker för signaturer!\n"
3917
3918 #. do not overwrite
3919 #: g10/openfile.c:84
3920 #, c-format
3921 msgid "File `%s' exists. "
3922 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
3923
3924 #: g10/openfile.c:86
3925 msgid "Overwrite (y/N)? "
3926 msgstr "Skriv över (j/N)? "
3927
3928 #: g10/openfile.c:119
3929 #, c-format
3930 msgid "%s: unknown suffix\n"
3931 msgstr "%s: okänt suffix\n"
3932
3933 #: g10/openfile.c:141
3934 msgid "Enter new filename"
3935 msgstr "Ange nytt filnamn"
3936
3937 #: g10/openfile.c:184
3938 msgid "writing to stdout\n"
3939 msgstr "skriver till standard ut\n"
3940
3941 #: g10/openfile.c:273
3942 #, c-format
3943 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3944 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
3945
3946 #: g10/openfile.c:323
3947 #, c-format
3948 msgid "%s: new options file created\n"
3949 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
3950
3951 #: g10/openfile.c:350
3952 #, c-format
3953 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3954 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
3955
3956 #: g10/openfile.c:353
3957 #, c-format
3958 msgid "%s: directory created\n"
3959 msgstr "%s: katalog skapad\n"
3960
3961 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
3962 #: g10/openfile.c:355
3963 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3964 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
3965
3966 #: g10/encr-data.c:91
3967 msgid ""
3968 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3969 msgstr ""
3970 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
3971 "chiffret.\n"
3972
3973 #: g10/encr-data.c:98
3974 msgid "problem handling encrypted packet\n"
3975 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
3976
3977 #: g10/seskey.c:52
3978 msgid "weak key created - retrying\n"
3979 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
3980
3981 #: g10/seskey.c:57
3982 #, c-format
3983 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3984 msgstr ""
3985 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
3986 "%d gånger!\n"
3987
3988 #: g10/seskey.c:200
3989 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: g10/delkey.c:116
3993 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3994 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
3995
3996 #: g10/delkey.c:138
3997 msgid "Delete this key from the keyring? "
3998 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
3999
4000 #: g10/delkey.c:146
4001 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4002 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
4003
4004 #: g10/delkey.c:156
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4007 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
4008
4009 #: g10/delkey.c:166
4010 msgid "ownertrust information cleared\n"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: g10/delkey.c:194
4014 #, fuzzy, c-format
4015 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4016 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
4017
4018 #: g10/delkey.c:196
4019 #, fuzzy
4020 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4021 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
4022
4023 #: g10/helptext.c:47
4024 msgid ""
4025 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4026 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4027 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4028 msgstr ""
4029 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
4030 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
4031 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
4032 "nätet av certifikat."
4033
4034 #: g10/helptext.c:53
4035 msgid ""
4036 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4037 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4038 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4039 "ultimately trusted\n"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: g10/helptext.c:60
4043 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4044 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
4045
4046 #: g10/helptext.c:64
4047 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4048 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
4049
4050 #: g10/helptext.c:68
4051 msgid ""
4052 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4053 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
4054
4055 #: g10/helptext.c:72
4056 msgid ""
4057 "Select the algorithm to use.\n"
4058 "\n"
4059 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4060 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4061 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4062 "\n"
4063 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4064 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4065 "only\n"
4066 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4067 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4068 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4069 "the signature+encryption flavor.\n"
4070 "\n"
4071 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4072 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4073 "this menu."
4074 msgstr ""
4075 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
4076 "\n"
4077 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
4078 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
4079 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
4080 "ElGamal-signaturer.\n"
4081 "\n"
4082 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
4083 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
4084 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
4085 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
4086 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
4087 "program\n"
4088 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
4089 "signatur+kryptering varianten.\n"
4090 "\n"
4091 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
4092 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
4093 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
4094
4095 #: g10/helptext.c:92
4096 msgid ""
4097 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4098 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4099 "with them are quite large and very slow to verify."
4100 msgstr ""
4101 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
4102 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
4103 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
4104
4105 #: g10/helptext.c:99
4106 msgid "Enter the size of the key"
4107 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
4108
4109 #: g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:108 g10/helptext.c:120 g10/helptext.c:152
4110 #: g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185 g10/helptext.c:190
4111 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4112 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
4113
4114 #: g10/helptext.c:113
4115 msgid ""
4116 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4117 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4118 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4119 "the given value as an interval."
4120 msgstr ""
4121 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
4122 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
4123 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
4124 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
4125
4126 #: g10/helptext.c:125
4127 msgid "Enter the name of the key holder"
4128 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
4129
4130 #: g10/helptext.c:130
4131 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4132 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
4133
4134 #: g10/helptext.c:134
4135 msgid "Please enter an optional comment"
4136 msgstr "Ange en valfri kommentar"
4137
4138 #: g10/helptext.c:139
4139 msgid ""
4140 "N  to change the name.\n"
4141 "C  to change the comment.\n"
4142 "E  to change the email address.\n"
4143 "O  to continue with key generation.\n"
4144 "Q  to to quit the key generation."
4145 msgstr ""
4146 "N  för att ändra namnet.\n"
4147 "C  för att ändra kommentaren.\n"
4148 "E  för att ändra epostadressen.\n"
4149 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
4150 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
4151
4152 #: g10/helptext.c:148
4153 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4154 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
4155
4156 #: g10/helptext.c:156
4157 msgid ""
4158 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4159 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4160 "know how carefully you verified this.\n"
4161 "\n"
4162 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4163 "the\n"
4164 "    key.\n"
4165 "\n"
4166 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4167 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4168 "for\n"
4169 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4170 "user.\n"
4171 "\n"
4172 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4173 "could\n"
4174 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4175 "the\n"
4176 "    key against a photo ID.\n"
4177 "\n"
4178 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4179 "could\n"
4180 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4181 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4182 "a\n"
4183 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4184 "the\n"
4185 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4186 "exchange\n"
4187 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4188 "\n"
4189 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4190 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4191 "\"\n"
4192 "mean to you when you sign other keys.\n"
4193 "\n"
4194 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4195 msgstr ""
4196
4197 # felstavat original
4198 #: g10/helptext.c:194
4199 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4200 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
4201
4202 #: g10/helptext.c:198
4203 msgid ""
4204 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4205 "All certificates are then also lost!"
4206 msgstr ""
4207 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
4208 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
4209
4210 #: g10/helptext.c:203
4211 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4212 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
4213
4214 #: g10/helptext.c:208
4215 msgid ""
4216 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4217 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4218 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4219 msgstr ""
4220 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
4221 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
4222 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
4223 "certifierad av denna nyckel."
4224
4225 #: g10/helptext.c:213
4226 msgid ""
4227 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4228 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4229 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4230 "a trust connection through another already certified key."
4231 msgstr ""
4232 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
4233 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
4234 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
4235 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
4236
4237 #: g10/helptext.c:219
4238 msgid ""
4239 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4240 "your keyring."
4241 msgstr ""
4242 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
4243 "din nyckelring."
4244
4245 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
4246 #: g10/helptext.c:223
4247 msgid ""
4248 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4249 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4250 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4251 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4252 "a second one is available."
4253 msgstr ""
4254 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
4255 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
4256 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
4257 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
4258 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
4259
4260 #: g10/helptext.c:231
4261 msgid ""
4262 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4263 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4264 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4265 msgstr ""
4266
4267 # ej klar, eller?
4268 #: g10/helptext.c:238
4269 #, fuzzy
4270 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4271 msgstr ""
4272 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
4273 "[hjälptexten ej färdigställd]"
4274
4275 #: g10/helptext.c:244
4276 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4277 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
4278
4279 # # felstavat/ologiskt original
4280 #: g10/helptext.c:248
4281 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4282 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
4283
4284 #: g10/helptext.c:253
4285 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4286 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
4287
4288 #: g10/helptext.c:258
4289 msgid ""
4290 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4291 "file (which is shown in brackets) will be used."
4292 msgstr ""
4293 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
4294 "(som anges i hakparenteser) att användas."
4295
4296 #: g10/helptext.c:264
4297 msgid ""
4298 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4299 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4300 "  \"Key has been compromised\"\n"
4301 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4302 "      got access to your secret key.\n"
4303 "  \"Key is superseded\"\n"
4304 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4305 "  \"Key is no longer used\"\n"
4306 "      Use this if you have retired this key.\n"
4307 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4308 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4309 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4310 msgstr ""
4311 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
4312 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
4313 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
4314 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
4315 "personer\n"
4316 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
4317 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
4318 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
4319 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
4320 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
4321 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
4322 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
4323 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
4324 "     är ogiltig.\n"
4325
4326 #: g10/helptext.c:280
4327 msgid ""
4328 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4329 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4330 "An empty line ends the text.\n"
4331 msgstr ""
4332 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
4333 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
4334 "En tom rad avslutar texten.\n"
4335
4336 #: g10/helptext.c:295
4337 msgid "No help available"
4338 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
4339
4340 #: g10/helptext.c:303
4341 #, c-format
4342 msgid "No help available for `%s'"
4343 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
4344
4345 #: g10/keydb.c:177
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4348 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
4349
4350 #: g10/keydb.c:188
4351 #, c-format
4352 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: g10/keydb.c:197
4356 #, fuzzy, c-format
4357 msgid "keyring `%s' created\n"
4358 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4359
4360 #: g10/keydb.c:587
4361 #, fuzzy, c-format
4362 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4363 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
4364
4365 # märkligt felmeddelande, kolla upp
4366 #: g10/keyring.c:1235
4367 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4368 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4369
4370 #: g10/keyring.c:1237
4371 #, c-format
4372 msgid "%s is the unchanged one\n"
4373 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4374
4375 #: g10/keyring.c:1238
4376 #, c-format
4377 msgid "%s is the new one\n"
4378 msgstr "%s är den nya\n"
4379
4380 #: g10/keyring.c:1239
4381 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4382 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4383
4384 #: g10/keyring.c:1337
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "checking keyring `%s'\n"
4387 msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
4388
4389 #: g10/keyring.c:1368
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4392 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
4393
4394 #: g10/keyring.c:1379
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4397 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
4398
4399 #: g10/keyring.c:1441
4400 #, c-format
4401 msgid "%s: keyring created\n"
4402 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4403
4404 #, fuzzy
4405 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
4406 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
4407
4408 #, fuzzy
4409 #~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
4410 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
4411
4412 #, fuzzy
4413 #~ msgid "Really sign? (y/N) "
4414 #~ msgstr "Vill du verkligen signera? "
4415
4416 #~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
4417 #~ msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
4418
4419 #~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
4420 #~ msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
4421
4422 #~ msgid "--delete-secret-key user-id"
4423 #~ msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
4424
4425 #~ msgid "--delete-key user-id"
4426 #~ msgstr "--delete-key användaridentitet"
4427
4428 #~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
4429 #~ msgstr "--delete-secret-and-public-key användaridentitet"
4430
4431 #~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
4432 #~ msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
4433
4434 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
4435 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
4436 #~ msgid "sSmMqQ"
4437 #~ msgstr "sSmMqQ"
4438
4439 #~ msgid ""
4440 #~ "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
4441 #~ "can assign some missing owner trust values.\n"
4442 #~ "\n"
4443 #~ msgstr ""
4444 #~ "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi "
4445 #~ "kan\n"
4446 #~ "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
4447 #~ "\n"
4448
4449 #~ msgid ""
4450 #~ "No path leading to one of our keys found.\n"
4451 #~ "\n"
4452 #~ msgstr ""
4453 #~ "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
4454 #~ "\n"
4455
4456 #~ msgid ""
4457 #~ "No certificates with undefined trust found.\n"
4458 #~ "\n"
4459 #~ msgstr ""
4460 #~ "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
4461 #~ "\n"
4462
4463 #~ msgid ""
4464 #~ "No trust values changed.\n"
4465 #~ "\n"
4466 #~ msgstr ""
4467 #~ "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
4468 #~ "\n"
4469
4470 #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
4471 #~ msgstr ""
4472 #~ "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
4473
4474 #~ msgid "Enter the user ID: "
4475 #~ msgstr "Ange användaridentiteten: "
4476
4477 #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
4478 #~ msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
4479
4480 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
4481 #~ msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
4482
4483 #~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
4484 #~ msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
4485
4486 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
4487 #~ msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
4488
4489 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
4490 #~ msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
4491
4492 #~ msgid "%s: user not found: %s\n"
4493 #~ msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
4494
4495 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
4496 #~ msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
4497
4498 #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
4499 #~ msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
4500
4501 #~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
4502 #~ msgstr ""
4503 #~ "den hemliga nyckeln %08lX importerades inte (använd %s för att tillåta)\n"
4504
4505 #~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
4506 #~ msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
4507
4508 #~ msgid "%s: user not found\n"
4509 #~ msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
4510
4511 #~ msgid "update of trustdb failed: %s\n"
4512 #~ msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
4513
4514 #~ msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4515 #~ msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
4516
4517 #~ msgid "%s: not a valid key ID\n"
4518 #~ msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
4519
4520 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
4521 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
4522
4523 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
4524 # för en given nyckel
4525 #~ msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
4526 #~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
4527
4528 #~ msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
4529 #~ msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
4530
4531 #~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
4532 #~ msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
4533
4534 #~ msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
4535 #~ msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
4536
4537 #~ msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
4538 #~ msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
4539
4540 #~ msgid "key %08lX: query record failed\n"
4541 #~ msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
4542
4543 #~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
4544 #~ msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
4545
4546 #~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
4547 #~ msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
4548
4549 #~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
4550 #~ msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
4551
4552 #~ msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
4553 #~ msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
4554
4555 #~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
4556 #~ msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
4557
4558 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
4559 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
4560
4561 #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
4562 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
4563
4564 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
4565 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
4566
4567 #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
4568 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
4569
4570 #~ msgid "Good self-signature"
4571 #~ msgstr "Korrekt självsignatur"
4572
4573 #~ msgid "Invalid self-signature"
4574 #~ msgstr "Felaktig självsignatur"
4575
4576 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
4577 # gnupg-utvecklarna?
4578 #~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
4579 #~ msgstr ""
4580 #~ "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
4581 #~ "grund av en nyare självsignatur"
4582
4583 #~ msgid "Valid user ID revocation"
4584 #~ msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
4585
4586 #~ msgid "Invalid user ID revocation"
4587 #~ msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
4588
4589 #~ msgid "Valid certificate revocation"
4590 #~ msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
4591
4592 #~ msgid "Good certificate"
4593 #~ msgstr "Korrekt certifikat"
4594
4595 #~ msgid "Invalid certificate revocation"
4596 #~ msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
4597
4598 #~ msgid "Invalid certificate"
4599 #~ msgstr "Ogiltigt certifikat"
4600
4601 #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
4602 #~ msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
4603
4604 #~ msgid "duplicated certificate - deleted"
4605 #~ msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
4606
4607 #~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
4608 #~ msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
4609
4610 #~ msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
4611 #~ msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
4612
4613 #~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
4614 #~ msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
4615
4616 #~ msgid "lid %lu: inserted\n"
4617 #~ msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
4618
4619 #~ msgid "error reading dir record: %s\n"
4620 #~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
4621
4622 #~ msgid "\t%lu keys with errors\n"
4623 #~ msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
4624
4625 #~ msgid "\t%lu keys inserted\n"
4626 #~ msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
4627
4628 #~ msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
4629 #~ msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
4630
4631 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
4632 #~ msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
4633
4634 #~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
4635 #~ msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
4636
4637 #~ msgid "\t%lu keys updated\n"
4638 #~ msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
4639
4640 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
4641 #~ msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
4642
4643 #~ msgid "Ooops, no user IDs\n"
4644 #~ msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
4645
4646 #~ msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
4647 #~ msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
4648
4649 #~ msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
4650 #~ msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
4651
4652 #~ msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
4653 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
4654
4655 #~ msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
4656 #~ msgstr ""
4657 #~ "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
4658 #~ "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4659
4660 #~ msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
4661 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
4662
4663 #~ msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
4664 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
4665
4666 #~ msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
4667 #~ msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
4668
4669 #~ msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
4670 #~ msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
4671
4672 #~ msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
4673 #~ msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
4674
4675 #~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
4676 #~ msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
4677
4678 #~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
4679 #~ msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"