Preparing the 2.0.3 release
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 14:20+0100\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:194
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:424
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:427
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:474
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "PIN-koden är för lång"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:495
66 msgid "Passphrase too long"
67 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:503
70 msgid "Invalid characters in PIN"
71 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
72
73 #: agent/call-pinentry.c:508
74 msgid "PIN too short"
75 msgstr "PIN-kod för kort"
76
77 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
78 #: agent/call-pinentry.c:520
79 msgid "Bad PIN"
80 msgstr "Felaktig PIN-kod"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:521
83 msgid "Bad Passphrase"
84 msgstr "Felaktig lösenfras"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:557
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "Lösenfras"
89
90 # Skyddssammandraget låter underligt
91 # Kontrollsumma?
92 #: agent/command-ssh.c:531
93 #, c-format
94 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
95 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
96
97 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
98 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
99 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
105 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
106 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
107 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
108 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
109 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
110 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
111 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
112 #, c-format
113 msgid "can't open `%s': %s\n"
114 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
117 #, c-format
118 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
119 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1621
122 #, c-format
123 msgid "detected card with S/N: %s\n"
124 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1626
127 #, c-format
128 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
129 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1646
132 #, c-format
133 msgid "no suitable card key found: %s\n"
134 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1696
137 #, c-format
138 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
139 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1711
142 #, c-format
143 msgid "error writing key: %s\n"
144 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:2016
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2351
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
155 "0Awithin gpg-agent's key storage"
156 msgstr ""
157 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
158 "gpg-agents nyckellager"
159
160 #: agent/command-ssh.c:2852
161 #, c-format
162 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
163 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
164
165 #: agent/divert-scd.c:219
166 msgid "Admin PIN"
167 msgstr "Admin PIN-kod"
168
169 #: agent/divert-scd.c:277
170 msgid "Repeat this PIN"
171 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
172
173 #: agent/divert-scd.c:280
174 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
175 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
176
177 #: agent/divert-scd.c:292
178 #, c-format
179 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
180 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
181
182 #: agent/genkey.c:90
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
186 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
187 msgid_plural ""
188 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
189 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
190 msgstr[0] ""
191 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
192 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
193 msgstr[1] ""
194 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
195 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
196
197 #: agent/genkey.c:100
198 msgid "Take this one anyway"
199 msgstr "Ta den här ändå"
200
201 #: agent/genkey.c:101
202 msgid "Enter new passphrase"
203 msgstr "Ange ny lösenfras"
204
205 # fel kapitalisering i originalet?
206 #: agent/genkey.c:146
207 #, c-format
208 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
209 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
210
211 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
212 msgid "Please re-enter this passphrase"
213 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
214
215 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
216 #: tools/symcryptrun.c:487
217 msgid "does not match - try again"
218 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
219
220 #: agent/genkey.c:265
221 msgid "Please enter the new passphrase"
222 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
223
224 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
225 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
226 #: scd/scdaemon.c:103
227 msgid ""
228 "@Options:\n"
229 " "
230 msgstr ""
231 "@Flaggor:\n"
232 " "
233
234 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
235 msgid "run in server mode (foreground)"
236 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
237
238 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
239 msgid "run in daemon mode (background)"
240 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
241
242 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
243 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
244 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:185
245 msgid "verbose"
246 msgstr "utförlig"
247
248 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
249 #: sm/gpgsm.c:336
250 msgid "be somewhat more quiet"
251 msgstr "var något tystare"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
254 msgid "sh-style command output"
255 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
258 msgid "csh-style command output"
259 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
260
261 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:188
262 msgid "|FILE|read options from FILE"
263 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
264
265 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
266 msgid "do not detach from the console"
267 msgstr "frigör inte från konsollen"
268
269 #: agent/gpg-agent.c:127
270 msgid "do not grab keyboard and mouse"
271 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
272
273 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
274 #: tools/symcryptrun.c:187
275 msgid "use a log file for the server"
276 msgstr "använd en loggfil för servern"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:130
279 msgid "use a standard location for the socket"
280 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
281
282 #: agent/gpg-agent.c:134
283 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
284 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:137
287 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
288 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
289
290 #: agent/gpg-agent.c:138
291 msgid "do not use the SCdaemon"
292 msgstr "använd inte SCdaemon"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:145
295 msgid "ignore requests to change the TTY"
296 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
297
298 #: agent/gpg-agent.c:147
299 msgid "ignore requests to change the X display"
300 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
301
302 #: agent/gpg-agent.c:150
303 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
304 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
305
306 #: agent/gpg-agent.c:156
307 msgid "do not use the PIN cache when signing"
308 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
309
310 # Antar att värdet inte ska översättas.
311 #: agent/gpg-agent.c:158
312 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
313 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
314
315 #: agent/gpg-agent.c:160
316 msgid "allow presetting passphrase"
317 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:161
320 msgid "enable ssh-agent emulation"
321 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:163
324 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
325 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
326
327 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
328 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
329 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:225
330 msgid "Please report bugs to <"
331 msgstr "Rapportera fel till <"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:250
334 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
335 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
336
337 #: agent/gpg-agent.c:252
338 msgid ""
339 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
340 "Secret key management for GnuPG\n"
341 msgstr ""
342 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
343 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:311
346 #, c-format
347 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
348 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:314
351 #, c-format
352 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
353 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:345 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:266 sm/gpgsm.c:646
356 #, c-format
357 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
358 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:521 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1835
361 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:358 sm/gpgsm.c:768
362 #: tools/symcryptrun.c:1056
363 #, c-format
364 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
365 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:615 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:435 sm/gpgsm.c:865
368 #, c-format
369 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
370 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:620 agent/gpg-agent.c:1179 g10/gpg.c:2039
373 #: scd/scdaemon.c:440 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
374 #, c-format
375 msgid "option file `%s': %s\n"
376 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:448 sm/gpgsm.c:876
379 #, c-format
380 msgid "reading options from `%s'\n"
381 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:949 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
384 #: g10/plaintext.c:164
385 #, c-format
386 msgid "error creating `%s': %s\n"
387 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1239 agent/gpg-agent.c:1342 agent/gpg-agent.c:1346
390 #: agent/gpg-agent.c:1382 agent/gpg-agent.c:1386 g10/exec.c:174
391 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:934
392 #, c-format
393 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
394 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:948
397 msgid "name of socket too long\n"
398 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:974
401 #, c-format
402 msgid "can't create socket: %s\n"
403 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1308 scd/scdaemon.c:1003
406 #, c-format
407 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
408 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1316 scd/scdaemon.c:1011
411 #, c-format
412 msgid "listen() failed: %s\n"
413 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:1017
416 #, c-format
417 msgid "listening on socket `%s'\n"
418 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1350 agent/gpg-agent.c:1392 g10/openfile.c:421
421 #, c-format
422 msgid "directory `%s' created\n"
423 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1398
426 #, c-format
427 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
428 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1402
431 #, c-format
432 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
433 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1504
436 #, c-format
437 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
438 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1509
441 #, c-format
442 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
443 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1526
446 #, c-format
447 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
448 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1531
451 #, c-format
452 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
453 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1627 scd/scdaemon.c:1136
456 #, c-format
457 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
458 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1733 scd/scdaemon.c:1203
461 #, c-format
462 msgid "%s %s stopped\n"
463 msgstr "%s %s stoppad\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1754
466 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
467 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1764 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
470 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
471 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
472 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
475 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
476 #, c-format
477 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
478 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
479
480 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
481 #: agent/preset-passphrase.c:100
482 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
483 msgstr ""
484 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
485
486 #: agent/preset-passphrase.c:103
487 msgid ""
488 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
489 "Password cache maintenance\n"
490 msgstr ""
491 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
492 "Underhåll av lösenordscache\n"
493
494 #: agent/protect-tool.c:146
495 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
496 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
497
498 #: agent/protect-tool.c:148
499 msgid ""
500 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
501 "Secret key maintenance tool\n"
502 msgstr ""
503 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
504 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
505
506 #: agent/protect-tool.c:1207
507 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
508 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
509
510 #: agent/protect-tool.c:1210
511 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
512 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
513
514 #: agent/protect-tool.c:1213
515 msgid ""
516 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
517 "system."
518 msgstr ""
519 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
520
521 #: agent/protect-tool.c:1218
522 msgid ""
523 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
524 "needed to complete this operation."
525 msgstr ""
526 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
527 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
528
529 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
530 msgid "Passphrase:"
531 msgstr "Lösenfras:"
532
533 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
534 #, c-format
535 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
536 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
537
538 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
539 msgid "cancelled\n"
540 msgstr "avbruten\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
543 #, c-format
544 msgid "error opening `%s': %s\n"
545 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
546
547 #: agent/trustlist.c:130
548 #, c-format
549 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
550 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
551
552 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
553 #, c-format
554 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
555 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:164
558 #, c-format
559 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
560 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
561
562 #: agent/trustlist.c:199
563 #, c-format
564 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
565 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
566
567 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
568 #, c-format
569 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
570 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
571
572 #: agent/trustlist.c:264
573 #, c-format
574 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
575 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
576
577 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
578 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
579 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
580
581 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
582 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
583 #. Pinentry to insert a line break.  The double
584 #. percent sign is actually needed because it is also
585 #. a printf format string.  If you need to insert a
586 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
587 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
588 #. fingerprint string whereas the first one receives
589 #. the name as store in the certificate.
590 #: agent/trustlist.c:470
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
594 "fingerprint:%%0A  %s"
595 msgstr ""
596 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
597 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
598
599 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
600 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
601 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
602 #: agent/trustlist.c:479
603 msgid "Correct"
604 msgstr "Korrekt"
605
606 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
607 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
608 #. Pinentry to insert a line break.  The double
609 #. percent sign is actually needed because it is also
610 #. a printf format string.  If you need to insert a
611 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
612 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
613 #. certificate.
614 #: agent/trustlist.c:499
615 #, c-format
616 msgid ""
617 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
618 "certificates?"
619 msgstr ""
620 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
621 "användarcertifikat?"
622
623 #: agent/trustlist.c:505
624 msgid "Yes"
625 msgstr "Ja"
626
627 #: agent/trustlist.c:505
628 msgid "No"
629 msgstr "Nej"
630
631 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
632 #, c-format
633 msgid "error creating a pipe: %s\n"
634 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
635
636 # se förra kommentaren
637 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
638 #, c-format
639 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
640 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
641
642 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
643 #, c-format
644 msgid "error forking process: %s\n"
645 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
646
647 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
648 #, c-format
649 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
650 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:452
653 #, c-format
654 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
655 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
656
657 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
658 #, c-format
659 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
660 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
661
662 #: common/exechelp.c:493
663 #, c-format
664 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
665 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
666
667 #: common/exechelp.c:504
668 #, c-format
669 msgid "error running `%s': terminated\n"
670 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
671
672 #: common/http.c:1623
673 #, c-format
674 msgid "error creating socket: %s\n"
675 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
676
677 #: common/http.c:1667
678 msgid "host not found"
679 msgstr "värden hittades inte"
680
681 #: common/simple-pwquery.c:310
682 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
683 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
684
685 #: common/simple-pwquery.c:368
686 #, c-format
687 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
688 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
689
690 #: common/simple-pwquery.c:379
691 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
692 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
693
694 #: common/simple-pwquery.c:389
695 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
696 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
697
698 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
699 msgid "canceled by user\n"
700 msgstr "avbruten av användaren\n"
701
702 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
703 msgid "problem with the agent\n"
704 msgstr "problem med agenten\n"
705
706 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
707 #, c-format
708 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
709 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
710
711 #: common/sysutils.c:183
712 #, c-format
713 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
715
716 # Extension är vad? FIXME
717 #: common/sysutils.c:215
718 #, c-format
719 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
720 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
721
722 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
723 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
724 msgid "yes"
725 msgstr "ja"
726
727 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
728 msgid "yY"
729 msgstr "jJ"
730
731 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
732 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
733 msgid "no"
734 msgstr "nej"
735
736 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
737 msgid "nN"
738 msgstr "nN"
739
740 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
741 #: common/yesno.c:74
742 msgid "quit"
743 msgstr "avsluta"
744
745 #: common/yesno.c:77
746 msgid "qQ"
747 msgstr "aA"
748
749 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
750 #: common/yesno.c:111
751 msgid "okay|okay"
752 msgstr "okay|okej|ok"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 #: common/yesno.c:113
756 msgid "cancel|cancel"
757 msgstr "avbryt|stoppa"
758
759 #: common/yesno.c:114
760 msgid "oO"
761 msgstr "oO"
762
763 #: common/yesno.c:115
764 msgid "cC"
765 msgstr "aAsS"
766
767 #: g10/armor.c:368
768 #, c-format
769 msgid "armor: %s\n"
770 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
771
772 #: g10/armor.c:407
773 msgid "invalid armor header: "
774 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
775
776 #: g10/armor.c:418
777 msgid "armor header: "
778 msgstr "ASCII-skal: "
779
780 #: g10/armor.c:429
781 msgid "invalid clearsig header\n"
782 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
783
784 #: g10/armor.c:481
785 msgid "nested clear text signatures\n"
786 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
787
788 #: g10/armor.c:616
789 msgid "unexpected armor: "
790 msgstr "oväntat skal: "
791
792 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
793 #: g10/armor.c:628
794 msgid "invalid dash escaped line: "
795 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
796
797 # överhoppad eller hoppades över?
798 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
799 #, c-format
800 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
801 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
802
803 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
804 #: g10/armor.c:825
805 msgid "premature eof (no CRC)\n"
806 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
807
808 #: g10/armor.c:859
809 msgid "premature eof (in CRC)\n"
810 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
811
812 #: g10/armor.c:867
813 msgid "malformed CRC\n"
814 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
815
816 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
817 #, c-format
818 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
819 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
820
821 #: g10/armor.c:891
822 msgid "premature eof (in trailer)\n"
823 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
824
825 #: g10/armor.c:895
826 msgid "error in trailer line\n"
827 msgstr "fel i avslutande rad\n"
828
829 #: g10/armor.c:1206
830 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
831 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
832
833 #: g10/armor.c:1211
834 #, c-format
835 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
836 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
837
838 #: g10/armor.c:1215
839 msgid ""
840 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
841 msgstr ""
842 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
843 "detta\n"
844 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
845 "använts\n"
846
847 #: g10/build-packet.c:978
848 msgid ""
849 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
850 "an '='\n"
851 msgstr ""
852 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
853 "sluta med ett \"'=\"\n"
854
855 #: g10/build-packet.c:990
856 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
857 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
858
859 #: g10/build-packet.c:996
860 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
861 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
862
863 #: g10/build-packet.c:1014
864 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
865 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
866
867 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
868 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
869 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
870
871 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
872 msgid "not human readable"
873 msgstr "inte läsbart"
874
875 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
876 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
877 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
878
879 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
880 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
881 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
882
883 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
884 #, c-format
885 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
886 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
887
888 #: g10/card-util.c:69
889 #, c-format
890 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
891 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
892
893 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
894 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
895 msgid "can't do this in batch mode\n"
896 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
897
898 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
899 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
900 #: g10/keygen.c:1617
901 msgid "Your selection? "
902 msgstr "Vad väljer du? "
903
904 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
905 msgid "[not set]"
906 msgstr "[inte inställt]"
907
908 #: g10/card-util.c:414
909 msgid "male"
910 msgstr "man"
911
912 #: g10/card-util.c:415
913 msgid "female"
914 msgstr "kvinna"
915
916 #: g10/card-util.c:415
917 msgid "unspecified"
918 msgstr "ej angiven"
919
920 #: g10/card-util.c:442
921 msgid "not forced"
922 msgstr "inte tvingad"
923
924 #: g10/card-util.c:442
925 msgid "forced"
926 msgstr "tvingad"
927
928 #: g10/card-util.c:520
929 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
930 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
931
932 #: g10/card-util.c:522
933 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
934 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
935
936 #: g10/card-util.c:524
937 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
938 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
939
940 #: g10/card-util.c:541
941 msgid "Cardholder's surname: "
942 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
943
944 #: g10/card-util.c:543
945 msgid "Cardholder's given name: "
946 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
947
948 #: g10/card-util.c:561
949 #, c-format
950 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
951 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
952
953 #: g10/card-util.c:582
954 msgid "URL to retrieve public key: "
955 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
956
957 #: g10/card-util.c:590
958 #, c-format
959 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
960 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
961
962 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
963 #, c-format
964 msgid "error reading `%s': %s\n"
965 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
966
967 #: g10/card-util.c:696
968 msgid "Login data (account name): "
969 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
970
971 #: g10/card-util.c:706
972 #, c-format
973 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
974 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
975
976 #: g10/card-util.c:765
977 msgid "Private DO data: "
978 msgstr "Privat DO-data: "
979
980 #: g10/card-util.c:775
981 #, c-format
982 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
983 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
984
985 #: g10/card-util.c:795
986 msgid "Language preferences: "
987 msgstr "Språkinställningar: "
988
989 #: g10/card-util.c:803
990 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
991 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
992
993 #: g10/card-util.c:812
994 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
995 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
996
997 #: g10/card-util.c:833
998 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
999 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1000
1001 #: g10/card-util.c:847
1002 msgid "Error: invalid response.\n"
1003 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:868
1006 msgid "CA fingerprint: "
1007 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1008
1009 #: g10/card-util.c:891
1010 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1011 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1012
1013 #: g10/card-util.c:939
1014 #, c-format
1015 msgid "key operation not possible: %s\n"
1016 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1017
1018 #: g10/card-util.c:940
1019 msgid "not an OpenPGP card"
1020 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1021
1022 #: g10/card-util.c:949
1023 #, c-format
1024 msgid "error getting current key info: %s\n"
1025 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1026
1027 #: g10/card-util.c:1034
1028 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1029 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1030
1031 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1032 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1033 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1034
1035 #: g10/card-util.c:1076
1036 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1037 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1038
1039 #: g10/card-util.c:1085
1040 #, c-format
1041 msgid ""
1042 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1043 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1044 "You should change them using the command --change-pin\n"
1045 msgstr ""
1046 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1047 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1048 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1120
1051 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1052 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1055 msgid "   (1) Signature key\n"
1056 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1059 msgid "   (2) Encryption key\n"
1060 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1063 msgid "   (3) Authentication key\n"
1064 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1067 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1068 msgid "Invalid selection.\n"
1069 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1200
1072 msgid "Please select where to store the key:\n"
1073 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1235
1076 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1077 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1240
1080 msgid "secret parts of key are not available\n"
1081 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1245
1084 msgid "secret key already stored on a card\n"
1085 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1088 msgid "quit this menu"
1089 msgstr "avsluta denna meny"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1318
1092 msgid "show admin commands"
1093 msgstr "visa administratörskommandon"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1096 msgid "show this help"
1097 msgstr "visa denna hjälp"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1321
1100 msgid "list all available data"
1101 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1324
1104 msgid "change card holder's name"
1105 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1325
1108 msgid "change URL to retrieve key"
1109 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1110
1111 #: g10/card-util.c:1326
1112 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1113 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1327
1116 msgid "change the login name"
1117 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1118
1119 # originalet borde ha ett value
1120 #: g10/card-util.c:1328
1121 msgid "change the language preferences"
1122 msgstr "ändra språkinställningarna"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1329
1125 msgid "change card holder's sex"
1126 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1127
1128 #: g10/card-util.c:1330
1129 msgid "change a CA fingerprint"
1130 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1131
1132 # den låter skum
1133 #: g10/card-util.c:1331
1134 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1135 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1332
1138 msgid "generate new keys"
1139 msgstr "generera nya nycklar"
1140
1141 #: g10/card-util.c:1333
1142 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1143 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1144
1145 #: g10/card-util.c:1334
1146 msgid "verify the PIN and list all data"
1147 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1148
1149 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1150 msgid "Command> "
1151 msgstr "Kommando> "
1152
1153 #: g10/card-util.c:1492
1154 msgid "Admin-only command\n"
1155 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:1523
1158 msgid "Admin commands are allowed\n"
1159 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1525
1162 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1163 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1166 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1167 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
1168
1169 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1170 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1171 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1172
1173 # se förra kommentaren
1174 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1175 #, c-format
1176 msgid "can't open `%s'\n"
1177 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1714
1180 #: g10/revoke.c:228
1181 #, c-format
1182 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1183 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1184
1185 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1728
1186 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1187 #, c-format
1188 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1189 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1190
1191 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1192 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1193 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1194
1195 #: g10/delkey.c:135
1196 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1197 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1198
1199 #: g10/delkey.c:147
1200 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1201 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1202
1203 #: g10/delkey.c:155
1204 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1205 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1206
1207 #: g10/delkey.c:165
1208 #, c-format
1209 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1210 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1211
1212 #: g10/delkey.c:175
1213 msgid "ownertrust information cleared\n"
1214 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1215
1216 #: g10/delkey.c:206
1217 #, c-format
1218 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1219 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1220
1221 #: g10/delkey.c:208
1222 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1223 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1224
1225 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1226 #, c-format
1227 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1228 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:234
1231 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1232 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1233
1234 #: g10/encode.c:248
1235 #, c-format
1236 msgid "using cipher %s\n"
1237 msgstr "använder chiffret %s\n"
1238
1239 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1240 #, c-format
1241 msgid "`%s' already compressed\n"
1242 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1243
1244 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1245 #, c-format
1246 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1247 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1248
1249 #: g10/encode.c:487
1250 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1251 msgstr ""
1252 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1253 "pgp2-läge\n"
1254
1255 #: g10/encode.c:512
1256 #, c-format
1257 msgid "reading from `%s'\n"
1258 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1259
1260 #: g10/encode.c:543
1261 msgid ""
1262 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1263 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1264
1265 #: g10/encode.c:561
1266 #, c-format
1267 msgid ""
1268 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1269 msgstr ""
1270 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1271 "mottagarinställningarna\n"
1272
1273 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1274 #, c-format
1275 msgid ""
1276 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1277 "preferences\n"
1278 msgstr ""
1279 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1280 "mottagarinställningarna\n"
1281
1282 #: g10/encode.c:767
1283 #, c-format
1284 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1285 msgstr ""
1286 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1287
1288 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1289 #, c-format
1290 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1291 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1292
1293 #: g10/encode.c:864
1294 #, c-format
1295 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1296 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1297
1298 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1299 #, c-format
1300 msgid "%s encrypted data\n"
1301 msgstr "%s-krypterad data\n"
1302
1303 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1304 #, c-format
1305 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1306 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1307
1308 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1309 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1310 msgid ""
1311 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1312 msgstr ""
1313 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1314 "i den symmetriska krypteringen.\n"
1315
1316 #: g10/encr-data.c:146
1317 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1318 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1319
1320 #: g10/exec.c:51
1321 msgid "no remote program execution supported\n"
1322 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1323
1324 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1325 #: g10/exec.c:315
1326 msgid ""
1327 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1328 msgstr ""
1329 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1330 "inställningsfilen\n"
1331
1332 #: g10/exec.c:345
1333 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1334 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1335
1336 #: g10/exec.c:423
1337 #, c-format
1338 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1339 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1340
1341 #: g10/exec.c:426
1342 #, c-format
1343 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1344 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1345
1346 #: g10/exec.c:511
1347 #, c-format
1348 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1349 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1350
1351 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1352 msgid "unnatural exit of external program\n"
1353 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1354
1355 #: g10/exec.c:537
1356 msgid "unable to execute external program\n"
1357 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1358
1359 #: g10/exec.c:554
1360 #, c-format
1361 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1362 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1363
1364 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1365 #, c-format
1366 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1367 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1368
1369 #: g10/exec.c:611
1370 #, c-format
1371 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1372 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1373
1374 #: g10/export.c:63
1375 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1376 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1377
1378 #: g10/export.c:65
1379 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1380 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1381
1382 #: g10/export.c:67
1383 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1384 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1385
1386 #: g10/export.c:69
1387 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1388 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1389
1390 #: g10/export.c:71
1391 msgid "remove unusable parts from key during export"
1392 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1393
1394 #: g10/export.c:73
1395 msgid "remove as much as possible from key during export"
1396 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1397
1398 #: g10/export.c:75
1399 msgid "export keys in an S-expression based format"
1400 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1401
1402 #: g10/export.c:340
1403 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1404 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1405
1406 #: g10/export.c:369
1407 #, c-format
1408 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1409 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1410
1411 #: g10/export.c:377
1412 #, c-format
1413 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1414 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1415
1416 #: g10/export.c:388
1417 #, c-format
1418 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1419 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1420
1421 #: g10/export.c:539
1422 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1423 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1424
1425 #: g10/export.c:562
1426 #, c-format
1427 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1428 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1429
1430 #: g10/export.c:586
1431 #, c-format
1432 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1433 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1434
1435 #: g10/export.c:635
1436 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1437 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1438
1439 #: g10/getkey.c:153
1440 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1441 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1442
1443 #: g10/getkey.c:176
1444 msgid "[User ID not found]"
1445 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1446
1447 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1448 #: g10/getkey.c:1004
1449 #, c-format
1450 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1451 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1452
1453 #: g10/getkey.c:1836
1454 #, c-format
1455 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1456 msgstr ""
1457 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1458
1459 #: g10/getkey.c:2390 g10/keyedit.c:3723
1460 #, c-format
1461 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1462 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1463
1464 #: g10/getkey.c:2621
1465 #, c-format
1466 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1467 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1468
1469 #: g10/getkey.c:2668
1470 #, c-format
1471 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1472 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1473
1474 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:56
1475 msgid ""
1476 "@Commands:\n"
1477 " "
1478 msgstr ""
1479 "@Kommandon:\n"
1480 " "
1481
1482 #: g10/gpg.c:371
1483 msgid "|[file]|make a signature"
1484 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1485
1486 #: g10/gpg.c:372
1487 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1488 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1489
1490 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1491 msgid "make a detached signature"
1492 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1493
1494 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:246
1495 msgid "encrypt data"
1496 msgstr "kryptera data"
1497
1498 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:247
1499 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1500 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1501
1502 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1503 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:248
1504 msgid "decrypt data (default)"
1505 msgstr "dekryptera data (standard)"
1506
1507 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:249
1508 msgid "verify a signature"
1509 msgstr "validera en signatur"
1510
1511 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:251
1512 msgid "list keys"
1513 msgstr "lista nycklar"
1514
1515 #: g10/gpg.c:384
1516 msgid "list keys and signatures"
1517 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1518
1519 #: g10/gpg.c:385
1520 msgid "list and check key signatures"
1521 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1522
1523 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:255
1524 msgid "list keys and fingerprints"
1525 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1526
1527 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:253
1528 msgid "list secret keys"
1529 msgstr "lista hemliga nycklar"
1530
1531 #: g10/gpg.c:388
1532 msgid "generate a new key pair"
1533 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1534
1535 #: g10/gpg.c:389
1536 msgid "remove keys from the public keyring"
1537 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1538
1539 #: g10/gpg.c:391
1540 msgid "remove keys from the secret keyring"
1541 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1542
1543 #: g10/gpg.c:392
1544 msgid "sign a key"
1545 msgstr "signera en nyckel"
1546
1547 #: g10/gpg.c:393
1548 msgid "sign a key locally"
1549 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1550
1551 #: g10/gpg.c:394
1552 msgid "sign or edit a key"
1553 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1554
1555 #: g10/gpg.c:395
1556 msgid "generate a revocation certificate"
1557 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1558
1559 #: g10/gpg.c:397
1560 msgid "export keys"
1561 msgstr "exportera nycklar"
1562
1563 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1564 msgid "export keys to a key server"
1565 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1566
1567 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:259
1568 msgid "import keys from a key server"
1569 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1570
1571 #: g10/gpg.c:401
1572 msgid "search for keys on a key server"
1573 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1574
1575 #: g10/gpg.c:403
1576 msgid "update all keys from a keyserver"
1577 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1578
1579 #: g10/gpg.c:407
1580 msgid "import/merge keys"
1581 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1582
1583 #: g10/gpg.c:410
1584 msgid "print the card status"
1585 msgstr "skriv ut kortstatus"
1586
1587 #: g10/gpg.c:411
1588 msgid "change data on a card"
1589 msgstr "ändra data på ett kort"
1590
1591 #: g10/gpg.c:412
1592 msgid "change a card's PIN"
1593 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1594
1595 #: g10/gpg.c:421
1596 msgid "update the trust database"
1597 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1598
1599 #: g10/gpg.c:428
1600 msgid "|algo [files]|print message digests"
1601 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1602
1603 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:263
1604 msgid "run in server mode"
1605 msgstr "kör i serverläge"
1606
1607 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1608 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1609 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:178
1610 msgid ""
1611 "@\n"
1612 "Options:\n"
1613 " "
1614 msgstr ""
1615 "@\n"
1616 "Flaggor:\n"
1617 " "
1618
1619 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:280
1620 msgid "create ascii armored output"
1621 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1622
1623 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:290
1624 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1625 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1626
1627 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:326
1628 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1629 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1630
1631 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:329
1632 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1633 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1634
1635 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:331
1636 msgid "use canonical text mode"
1637 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1638
1639 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:68
1640 msgid "use as output file"
1641 msgstr "använd som fil för utdata"
1642
1643 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:71
1644 msgid "do not make any changes"
1645 msgstr "gör inga ändringar"
1646
1647 #: g10/gpg.c:482
1648 msgid "prompt before overwriting"
1649 msgstr "fråga innan överskrivning"
1650
1651 #: g10/gpg.c:524
1652 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1653 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1654
1655 #: g10/gpg.c:525
1656 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1657 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1658
1659 # inställningar istället för flaggor?
1660 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1661 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:392
1662 msgid ""
1663 "@\n"
1664 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1665 msgstr ""
1666 "@\n"
1667 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1668
1669 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:395
1670 msgid ""
1671 "@\n"
1672 "Examples:\n"
1673 "\n"
1674 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1675 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1676 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1677 " --list-keys [names]        show keys\n"
1678 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1679 msgstr ""
1680 "@\n"
1681 "Exempel:\n"
1682 "\n"
1683 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1684 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1685 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1686 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1687 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1690 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1691 msgstr ""
1692 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1693 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:768
1696 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1697 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1698
1699 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1700 #: g10/gpg.c:771
1701 msgid ""
1702 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1703 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1704 "default operation depends on the input data\n"
1705 msgstr ""
1706 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1707 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1708 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:530
1711 msgid ""
1712 "\n"
1713 "Supported algorithms:\n"
1714 msgstr ""
1715 "\n"
1716 "Algoritmer som stöds:\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:785
1719 msgid "Pubkey: "
1720 msgstr "Publik nyckel: "
1721
1722 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1723 msgid "Cipher: "
1724 msgstr "Chiffer: "
1725
1726 #: g10/gpg.c:799
1727 msgid "Hash: "
1728 msgstr "Kontrollsumma: "
1729
1730 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1731 msgid "Compression: "
1732 msgstr "Komprimering: "
1733
1734 #: g10/gpg.c:890
1735 msgid "usage: gpg [options] "
1736 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1737
1738 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:682
1739 msgid "conflicting commands\n"
1740 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1741
1742 # Vad betyder detta?
1743 #: g10/gpg.c:1078
1744 #, c-format
1745 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1746 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:1275
1749 #, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1751 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1278
1754 #, c-format
1755 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1756 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:1281
1759 #, c-format
1760 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1761 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:1287
1764 #, c-format
1765 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1766 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1290
1769 #, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1771 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1772
1773 # Extension är vad? FIXME
1774 #: g10/gpg.c:1293
1775 #, c-format
1776 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1777 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1778
1779 #: g10/gpg.c:1299
1780 #, c-format
1781 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1782 msgstr ""
1783 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:1302
1786 #, c-format
1787 msgid ""
1788 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1789 msgstr ""
1790 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1791 "s\"\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:1305
1794 #, c-format
1795 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:1311
1800 #, c-format
1801 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1802 msgstr ""
1803 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:1314
1806 #, c-format
1807 msgid ""
1808 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1809 msgstr ""
1810 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1811 "\"%s\"\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:1317
1814 #, c-format
1815 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1816 msgstr ""
1817 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:1460
1820 #, c-format
1821 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1822 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:1553
1825 msgid "display photo IDs during key listings"
1826 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1555
1829 msgid "show policy URLs during signature listings"
1830 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1831
1832 #: g10/gpg.c:1557
1833 msgid "show all notations during signature listings"
1834 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1559
1837 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1838 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1839
1840 #: g10/gpg.c:1563
1841 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1842 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1565
1845 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1846 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1847
1848 #: g10/gpg.c:1567
1849 msgid "show user ID validity during key listings"
1850 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1851
1852 #: g10/gpg.c:1569
1853 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1854 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1855
1856 #: g10/gpg.c:1571
1857 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1858 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1859
1860 #: g10/gpg.c:1573
1861 msgid "show the keyring name in key listings"
1862 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1863
1864 #: g10/gpg.c:1575
1865 msgid "show expiration dates during signature listings"
1866 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1867
1868 #: g10/gpg.c:1993
1869 #, c-format
1870 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1871 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1874 #, c-format
1875 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1876 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:2266
1879 #, c-format
1880 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1881 msgstr ""
1882 "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1885 #, c-format
1886 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1887 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2515
1890 #, c-format
1891 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1892 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1895 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1896 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2550
1899 #, c-format
1900 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1901 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1902
1903 #: g10/gpg.c:2553
1904 msgid "invalid keyserver options\n"
1905 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2560
1908 #, c-format
1909 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1910 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2563
1913 msgid "invalid import options\n"
1914 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2570
1917 #, c-format
1918 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1919 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:2573
1922 msgid "invalid export options\n"
1923 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2580
1926 #, c-format
1927 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1928 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1929
1930 #: g10/gpg.c:2583
1931 msgid "invalid list options\n"
1932 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1933
1934 #: g10/gpg.c:2591
1935 msgid "display photo IDs during signature verification"
1936 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2593
1939 msgid "show policy URLs during signature verification"
1940 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
1941
1942 #: g10/gpg.c:2595
1943 msgid "show all notations during signature verification"
1944 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2597
1947 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1948 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2601
1951 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1952 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
1953
1954 #: g10/gpg.c:2603
1955 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1956 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2605
1959 msgid "show user ID validity during signature verification"
1960 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2607
1963 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1964 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1965
1966 #: g10/gpg.c:2609
1967 #, fuzzy
1968 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1969 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2611
1972 msgid "validate signatures with PKA data"
1973 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2613
1976 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1977 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2620
1980 #, c-format
1981 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1982 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:2623
1985 msgid "invalid verify options\n"
1986 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2630
1989 #, c-format
1990 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1991 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2804
1994 #, c-format
1995 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1996 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:2807
1999 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2000 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2001
2002 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2003 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1232
2004 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2005 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2897
2008 #, c-format
2009 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2010 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2906
2013 #, c-format
2014 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2015 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:2909
2018 #, c-format
2019 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2020 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2924
2023 #, c-format
2024 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2025 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2938
2028 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2029 msgstr ""
2030 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2031 "i --pgp2-läge\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:2944
2034 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2035 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:2950
2038 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2039 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2040
2041 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2042 #: g10/gpg.c:2963
2043 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2044 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1288
2047 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2048 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1296
2051 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2052 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:3041
2055 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2056 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:3047
2059 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2060 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2061
2062 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2063 #: g10/gpg.c:3062
2064 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2065 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2066
2067 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2068 #: g10/gpg.c:3064
2069 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2070 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2071
2072 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2073 #: g10/gpg.c:3066
2074 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2075 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2076
2077 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2078 #: g10/gpg.c:3068
2079 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2080 msgstr ""
2081 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2082
2083 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2084 #: g10/gpg.c:3070
2085 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2086 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2087
2088 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2089 #: g10/gpg.c:3073
2090 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2091 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2092
2093 #: g10/gpg.c:3077
2094 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2095 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3084
2098 msgid "invalid default preferences\n"
2099 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2100
2101 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2102 #: g10/gpg.c:3093
2103 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2104 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:3097
2107 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2108 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:3101
2111 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2112 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:3134
2115 #, c-format
2116 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2117 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3181
2120 #, c-format
2121 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2122 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3186
2125 #, c-format
2126 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2127 msgstr ""
2128 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3191
2131 #, c-format
2132 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2133 msgstr ""
2134 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3283
2137 #, c-format
2138 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2139 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3294
2142 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2143 msgstr ""
2144 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3315
2147 msgid "--store [filename]"
2148 msgstr "--store [filnamn]"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3322
2151 msgid "--symmetric [filename]"
2152 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3324
2155 #, c-format
2156 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2157 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3334
2160 msgid "--encrypt [filename]"
2161 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2162
2163 #: g10/gpg.c:3347
2164 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2165 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2166
2167 #: g10/gpg.c:3349
2168 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2169 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3352
2172 #, c-format
2173 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2174 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3370
2177 msgid "--sign [filename]"
2178 msgstr "--sign [filnamn]"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3383
2181 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2182 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3398
2185 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2186 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3400
2189 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2190 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3403
2193 #, c-format
2194 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2195 msgstr ""
2196 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3423
2199 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2200 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3432
2203 msgid "--clearsign [filename]"
2204 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3457
2207 msgid "--decrypt [filename]"
2208 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3465
2211 msgid "--sign-key user-id"
2212 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2213
2214 #: g10/gpg.c:3469
2215 msgid "--lsign-key user-id"
2216 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3490
2219 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2220 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3575
2223 #, c-format
2224 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2225 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3577
2228 #, c-format
2229 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2230 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3579
2233 #, c-format
2234 msgid "key export failed: %s\n"
2235 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3590
2238 #, c-format
2239 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2240 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3600
2243 #, c-format
2244 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2245 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3651
2248 #, c-format
2249 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2250 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3659
2253 #, c-format
2254 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2255 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3749
2258 #, c-format
2259 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2260 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:3866
2263 msgid "[filename]"
2264 msgstr "[filnamn]"
2265
2266 #: g10/gpg.c:3870
2267 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2268 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:4182
2271 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2272 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:4184
2275 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2276 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:4217
2279 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2280 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2281
2282 #: g10/gpgv.c:73
2283 msgid "take the keys from this keyring"
2284 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2285
2286 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2287 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2288 # Krav från RIPE.
2289 #: g10/gpgv.c:75
2290 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2291 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2292
2293 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2294 msgid "|FD|write status info to this FD"
2295 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2296
2297 #: g10/gpgv.c:100
2298 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2299 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2300
2301 #: g10/gpgv.c:103
2302 msgid ""
2303 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2304 "Check signatures against known trusted keys\n"
2305 msgstr ""
2306 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2307 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2308
2309 #: g10/helptext.c:51
2310 msgid ""
2311 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2312 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2313 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2314 msgstr ""
2315 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2316 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2317 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2318 "nätet av certifikat."
2319
2320 #: g10/helptext.c:57
2321 msgid ""
2322 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2323 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2324 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2325 "ultimately trusted\n"
2326 msgstr ""
2327 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2328 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2329 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2330 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2331
2332 #: g10/helptext.c:64
2333 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2334 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2335
2336 #: g10/helptext.c:68
2337 msgid ""
2338 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2339 msgstr ""
2340 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2341
2342 #: g10/helptext.c:72
2343 msgid ""
2344 "Select the algorithm to use.\n"
2345 "\n"
2346 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2347 "for signatures.\n"
2348 "\n"
2349 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2350 "\n"
2351 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2352 "\n"
2353 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2354 msgstr ""
2355 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2356 "\n"
2357 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2358 "användas för signaturer.\n"
2359 "\n"
2360 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2361 "\n"
2362 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2363 "\n"
2364 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
2365 "signera."
2366
2367 #: g10/helptext.c:86
2368 msgid ""
2369 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2370 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2371 "Please consult your security expert first."
2372 msgstr ""
2373 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2374 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2375 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2376
2377 #: g10/helptext.c:93
2378 msgid "Enter the size of the key"
2379 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2380
2381 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2382 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2383 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2384 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2385
2386 #: g10/helptext.c:107
2387 msgid ""
2388 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2389 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2390 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2391 "the given value as an interval."
2392 msgstr ""
2393 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2394 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2395 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2396 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2397
2398 #: g10/helptext.c:119
2399 msgid "Enter the name of the key holder"
2400 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2401
2402 #: g10/helptext.c:124
2403 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2404 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2405
2406 #: g10/helptext.c:128
2407 msgid "Please enter an optional comment"
2408 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2409
2410 #: g10/helptext.c:133
2411 msgid ""
2412 "N  to change the name.\n"
2413 "C  to change the comment.\n"
2414 "E  to change the email address.\n"
2415 "O  to continue with key generation.\n"
2416 "Q  to to quit the key generation."
2417 msgstr ""
2418 "N  för att ändra namnet.\n"
2419 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2420 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2421 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2422 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2423
2424 #: g10/helptext.c:142
2425 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2426 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2427
2428 #: g10/helptext.c:150
2429 msgid ""
2430 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2431 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2432 "know how carefully you verified this.\n"
2433 "\n"
2434 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2435 "the\n"
2436 "    key.\n"
2437 "\n"
2438 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2439 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2440 "for\n"
2441 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2442 "user.\n"
2443 "\n"
2444 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2445 "could\n"
2446 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2447 "the\n"
2448 "    key against a photo ID.\n"
2449 "\n"
2450 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2451 "could\n"
2452 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2453 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2454 "a\n"
2455 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2456 "the\n"
2457 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2458 "exchange\n"
2459 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2460 "\n"
2461 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2462 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2463 "\"\n"
2464 "mean to you when you sign other keys.\n"
2465 "\n"
2466 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2467 msgstr ""
2468 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
2469 "kontrollera att nyckeln\n"
2470 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
2471 "viktigt för andra att\n"
2472 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2473 "\n"
2474 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
2475 "nyckeln.\n"
2476 "\n"
2477 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2478 "det\n"
2479 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2480 "användbartför\n"
2481 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2482 "pseudonym.\n"
2483 "\n"
2484 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2485 "att\n"
2486 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
2487 "för nyckeln\n"
2488 "    mot en fotolegitimation.\n"
2489 "\n"
2490 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2491 "Detta kan\n"
2492 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2493 "nyckelinnehavaren\n"
2494 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2495 "identitetsdokument\n"
2496 "a\n"
2497 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2498 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
2499 "kontrollerade att\n"
2500 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
2501 "tillhör\n"
2502 "    nyckelinnehavaren.\n"
2503 "\n"
2504 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2505 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2506 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2507 "\n"
2508 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2509
2510 # felstavat original meddelat till Werner.
2511 #: g10/helptext.c:188
2512 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2513 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2514
2515 #: g10/helptext.c:192
2516 msgid ""
2517 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2518 "All certificates are then also lost!"
2519 msgstr ""
2520 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2521 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2522
2523 #: g10/helptext.c:197
2524 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2525 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2526
2527 #: g10/helptext.c:202
2528 msgid ""
2529 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2530 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2531 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2532 msgstr ""
2533 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2534 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2535 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2536 "certifierad av denna nyckel."
2537
2538 #: g10/helptext.c:207
2539 msgid ""
2540 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2541 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2542 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2543 "a trust connection through another already certified key."
2544 msgstr ""
2545 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2546 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2547 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2548 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2549
2550 #: g10/helptext.c:213
2551 msgid ""
2552 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2553 "your keyring."
2554 msgstr ""
2555 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2556 "din nyckelring."
2557
2558 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2559 #: g10/helptext.c:217
2560 msgid ""
2561 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2562 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2563 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2564 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2565 "a second one is available."
2566 msgstr ""
2567 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2568 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2569 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2570 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2571 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2572
2573 #: g10/helptext.c:225
2574 msgid ""
2575 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2576 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2577 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2578 msgstr ""
2579 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
2580 "valda)\n"
2581 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2582 "påverkade\n"
2583 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2584
2585 #: g10/helptext.c:232
2586 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2587 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2588
2589 #: g10/helptext.c:238
2590 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2591 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2592
2593 # # felstavat/ologiskt original
2594 #: g10/helptext.c:242
2595 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2596 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2597
2598 #: g10/helptext.c:247
2599 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2600 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2601
2602 #: g10/helptext.c:252
2603 msgid ""
2604 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2605 "file (which is shown in brackets) will be used."
2606 msgstr ""
2607 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2608 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2609
2610 #: g10/helptext.c:258
2611 msgid ""
2612 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2613 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2614 "  \"Key has been compromised\"\n"
2615 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2616 "      got access to your secret key.\n"
2617 "  \"Key is superseded\"\n"
2618 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2619 "  \"Key is no longer used\"\n"
2620 "      Use this if you have retired this key.\n"
2621 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2622 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2623 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2624 msgstr ""
2625 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2626 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2627 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2628 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
2629 "personer\n"
2630 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2631 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2632 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2633 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2634 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2635 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2636 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2637 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2638 "     är ogiltig.\n"
2639
2640 #: g10/helptext.c:274
2641 msgid ""
2642 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2643 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2644 "An empty line ends the text.\n"
2645 msgstr ""
2646 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2647 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2648 "och koncis.\n"
2649 "En tom rad avslutar texten.\n"
2650
2651 #: g10/helptext.c:289
2652 msgid "No help available"
2653 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2654
2655 #: g10/helptext.c:297
2656 #, c-format
2657 msgid "No help available for `%s'"
2658 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2659
2660 #: g10/import.c:96
2661 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2662 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2663
2664 #: g10/import.c:98
2665 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2666 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2667
2668 #: g10/import.c:100
2669 msgid "do not update the trustdb after import"
2670 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2671
2672 #: g10/import.c:102
2673 msgid "create a public key when importing a secret key"
2674 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2675
2676 #: g10/import.c:104
2677 msgid "only accept updates to existing keys"
2678 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2679
2680 #: g10/import.c:106
2681 msgid "remove unusable parts from key after import"
2682 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2683
2684 #: g10/import.c:108
2685 msgid "remove as much as possible from key after import"
2686 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2687
2688 #: g10/import.c:271
2689 #, c-format
2690 msgid "skipping block of type %d\n"
2691 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2692
2693 #: g10/import.c:280
2694 #, c-format
2695 msgid "%lu keys processed so far\n"
2696 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2697
2698 #: g10/import.c:297
2699 #, c-format
2700 msgid "Total number processed: %lu\n"
2701 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:299
2704 #, c-format
2705 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2706 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2707
2708 #: g10/import.c:302
2709 #, c-format
2710 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2711 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2714 #, c-format
2715 msgid "              imported: %lu"
2716 msgstr "                    importerade: %lu"
2717
2718 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2719 #, c-format
2720 msgid "             unchanged: %lu\n"
2721 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:312
2724 #, c-format
2725 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2726 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:314
2729 #, c-format
2730 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2731 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:316
2734 #, c-format
2735 msgid "        new signatures: %lu\n"
2736 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:318
2739 #, c-format
2740 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2741 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2744 #, c-format
2745 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2746 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2749 #, c-format
2750 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2751 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2754 #, c-format
2755 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2756 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2759 #, c-format
2760 msgid "          not imported: %lu\n"
2761 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:328
2764 #, c-format
2765 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2766 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2767
2768 #: g10/import.c:330
2769 #, c-format
2770 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2771 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2772
2773 #: g10/import.c:571
2774 #, c-format
2775 msgid ""
2776 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2777 "algorithms on these user IDs:\n"
2778 msgstr ""
2779 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2780 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2781
2782 #: g10/import.c:612
2783 #, c-format
2784 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2785 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2786
2787 #: g10/import.c:627
2788 #, c-format
2789 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2790 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2791
2792 #: g10/import.c:639
2793 #, c-format
2794 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2795 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2796
2797 #: g10/import.c:652
2798 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2799 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2800
2801 #: g10/import.c:654
2802 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2803 msgstr ""
2804 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2805 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2806
2807 #: g10/import.c:678
2808 #, c-format
2809 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2810 msgstr ""
2811 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2812
2813 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: no user ID\n"
2816 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2817
2818 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2819 #: g10/import.c:757
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2822 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2823
2824 # vad innebär fnutten i slutet?
2825 #: g10/import.c:772
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2828 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2829
2830 #: g10/import.c:778
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2833 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2834
2835 #: g10/import.c:780
2836 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2837 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2838
2839 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2842 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2843
2844 #: g10/import.c:796
2845 #, c-format
2846 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2847 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2848
2849 #: g10/import.c:805
2850 #, c-format
2851 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2852 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2853
2854 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2855 #, c-format
2856 msgid "writing to `%s'\n"
2857 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2858
2859 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2860 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2861 #, c-format
2862 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2863 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2864
2865 # fixme: I appended the %s -wk
2866 #: g10/import.c:833
2867 #, c-format
2868 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2869 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2870
2871 #: g10/import.c:857
2872 #, c-format
2873 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2874 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2875
2876 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2879 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2880
2881 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2884 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2885
2886 #: g10/import.c:919
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2889 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2890
2891 #: g10/import.c:922
2892 #, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2894 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2895
2896 #: g10/import.c:925
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2899 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2900
2901 #: g10/import.c:928
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2904 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2905
2906 #: g10/import.c:931
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2909 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2910
2911 #: g10/import.c:934
2912 #, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2914 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2915
2916 #: g10/import.c:937
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2919 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2920
2921 #: g10/import.c:940
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2924 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2925
2926 #: g10/import.c:943
2927 #, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2929 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2930
2931 #: g10/import.c:946
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2934 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2935
2936 #: g10/import.c:969
2937 #, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2939 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1132
2942 #, c-format
2943 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2944 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1143
2947 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2948 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2951 #, c-format
2952 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2953 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1171
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: secret key imported\n"
2958 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1201
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2963 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1211
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2968 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1241
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2973 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1284
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2978 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1316
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2983 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1382
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2988 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2989
2990 # fixme: I appended the %s -wk
2991 #: g10/import.c:1397
2992 #, c-format
2993 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2994 msgstr ""
2995 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2996 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1399
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3001 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1417
3004 #, c-format
3005 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3006 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3009 #, c-format
3010 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3011 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1430
3014 #, c-format
3015 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3016 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1445
3019 #, c-format
3020 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3021 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1467
3024 #, c-format
3025 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3026 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1480
3029 #, c-format
3030 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3031 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1495
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3036 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1537
3039 #, c-format
3040 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3041 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1558
3044 #, c-format
3045 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3046 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1585
3049 #, c-format
3050 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3051 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1595
3054 #, c-format
3055 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3056 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3057
3058 # nyckeln eller certifikatet??
3059 #: g10/import.c:1612
3060 #, c-format
3061 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3062 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1626
3065 #, c-format
3066 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3067 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3068
3069 # nyckeln eller klassen?
3070 #: g10/import.c:1634
3071 #, c-format
3072 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3073 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3074
3075 #: g10/import.c:1734
3076 #, c-format
3077 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3078 msgstr ""
3079 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1796
3082 #, c-format
3083 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3084 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1810
3087 #, c-format
3088 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3089 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1869
3092 #, c-format
3093 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3094 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1903
3097 #, c-format
3098 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3099 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3100
3101 #: g10/import.c:2292
3102 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3103 msgstr ""
3104 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3105
3106 #: g10/import.c:2300
3107 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3108 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3109
3110 #: g10/import.c:2302
3111 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3112 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3113
3114 #: g10/keydb.c:170
3115 #, c-format
3116 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3117 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3118
3119 #: g10/keydb.c:176
3120 #, c-format
3121 msgid "keyring `%s' created\n"
3122 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3123
3124 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3125 #, c-format
3126 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3127 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3128
3129 #: g10/keydb.c:699
3130 #, c-format
3131 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3132 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:267
3135 msgid "[revocation]"
3136 msgstr "[spärr]"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:268
3139 msgid "[self-signature]"
3140 msgstr "[självsignatur]"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3143 msgid "1 bad signature\n"
3144 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3147 #, c-format
3148 msgid "%d bad signatures\n"
3149 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3152 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3153 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3156 #, c-format
3157 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3158 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3161 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3162 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3165 #, c-format
3166 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3167 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:358
3170 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3171 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:360
3174 #, c-format
3175 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3176 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3179 msgid ""
3180 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3181 "keys\n"
3182 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3183 "etc.)\n"
3184 msgstr ""
3185 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3186 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3187 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3190 #, c-format
3191 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3192 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3195 #, c-format
3196 msgid "  %d = I trust fully\n"
3197 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:440
3200 msgid ""
3201 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3202 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3203 "trust signatures on your behalf.\n"
3204 msgstr ""
3205 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3206 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3207 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:456
3210 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3211 msgstr ""
3212 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:600
3215 #, c-format
3216 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3217 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3218
3219 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3220 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3221 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3222 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3225 #: g10/keyedit.c:1761
3226 msgid "  Unable to sign.\n"
3227 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:628
3230 #, c-format
3231 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3232 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3233
3234 #: g10/keyedit.c:656
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3237 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3238
3239 #: g10/keyedit.c:684
3240 #, c-format
3241 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3242 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3243
3244 #: g10/keyedit.c:686
3245 msgid "Sign it? (y/N) "
3246 msgstr "Signera den? (j/N) "
3247
3248 #: g10/keyedit.c:708
3249 #, c-format
3250 msgid ""
3251 "The self-signature on \"%s\"\n"
3252 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3253 msgstr ""
3254 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3255 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:717
3258 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3259 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:731
3262 #, c-format
3263 msgid ""
3264 "Your current signature on \"%s\"\n"
3265 "has expired.\n"
3266 msgstr ""
3267 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3268 "har gått ut.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:735
3271 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3272 msgstr ""
3273 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3274 "n) "
3275
3276 #: g10/keyedit.c:756
3277 #, c-format
3278 msgid ""
3279 "Your current signature on \"%s\"\n"
3280 "is a local signature.\n"
3281 msgstr ""
3282 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3283 "är en lokal signatur.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:760
3286 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3287 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:781
3290 #, c-format
3291 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3292 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:784
3295 #, c-format
3296 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3297 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:789
3300 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3301 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:811
3304 #, c-format
3305 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3306 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:826
3309 msgid "This key has expired!"
3310 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:844
3313 #, c-format
3314 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3315 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:850
3318 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3319 msgstr ""
3320 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:890
3323 msgid ""
3324 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3325 "mode.\n"
3326 msgstr ""
3327 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3328 "läge\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:892
3331 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3332 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:917
3335 msgid ""
3336 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3337 "belongs\n"
3338 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3339 msgstr ""
3340 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3341 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:922
3344 #, c-format
3345 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3346 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:924
3349 #, c-format
3350 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3351 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:926
3354 #, c-format
3355 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3356 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:928
3359 #, c-format
3360 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3361 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:934
3364 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3365 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:958
3368 #, c-format
3369 msgid ""
3370 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3371 "key \"%s\" (%s)\n"
3372 msgstr ""
3373 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3374 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:965
3377 msgid "This will be a self-signature.\n"
3378 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:971
3381 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3382 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:979
3385 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3386 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:989
3389 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3390 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:996
3393 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3394 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1003
3397 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3398 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1008
3401 msgid "I have checked this key casually.\n"
3402 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1013
3405 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3406 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1023
3409 msgid "Really sign? (y/N) "
3410 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3413 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3414 #, c-format
3415 msgid "signing failed: %s\n"
3416 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1133
3419 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3420 msgstr ""
3421 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3422 "att ändra.\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3425 msgid "This key is not protected.\n"
3426 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3429 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3430 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3433 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3434 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3437 msgid "Key is protected.\n"
3438 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1180
3441 #, c-format
3442 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3443 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1186
3446 msgid ""
3447 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3448 "\n"
3449 msgstr ""
3450 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3451 "\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3454 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3455 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1206
3458 msgid ""
3459 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3460 "\n"
3461 msgstr ""
3462 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3463 "\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1209
3466 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3467 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1280
3470 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3471 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1366
3474 msgid "save and quit"
3475 msgstr "spara och avsluta"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1369
3478 msgid "show key fingerprint"
3479 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1370
3482 msgid "list key and user IDs"
3483 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1372
3486 msgid "select user ID N"
3487 msgstr "välj användaridentiteten N"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1373
3490 msgid "select subkey N"
3491 msgstr "välj undernyckel N"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1374
3494 msgid "check signatures"
3495 msgstr "kontrollera signaturer"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1379
3498 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3499 msgstr ""
3500 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1384
3503 msgid "sign selected user IDs locally"
3504 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1386
3507 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3508 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1388
3511 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3512 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1392
3515 msgid "add a user ID"
3516 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1394
3519 msgid "add a photo ID"
3520 msgstr "lägg till ett foto-id"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1396
3523 msgid "delete selected user IDs"
3524 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1401
3527 msgid "add a subkey"
3528 msgstr "lägg till en undernyckel"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1405
3531 msgid "add a key to a smartcard"
3532 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1407
3535 msgid "move a key to a smartcard"
3536 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1409
3539 msgid "move a backup key to a smartcard"
3540 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1413
3543 msgid "delete selected subkeys"
3544 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1415
3547 msgid "add a revocation key"
3548 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1417
3551 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3552 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1419
3555 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3556 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1421
3559 msgid "flag the selected user ID as primary"
3560 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1423
3563 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3564 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1426
3567 msgid "list preferences (expert)"
3568 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1428
3571 msgid "list preferences (verbose)"
3572 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1430
3575 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3576 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1435
3579 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3580 msgstr ""
3581 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1437
3584 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3585 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1439
3588 msgid "change the passphrase"
3589 msgstr "ändra lösenfrasen"
3590
3591 # originalet borde ha ett value
3592 #: g10/keyedit.c:1443
3593 msgid "change the ownertrust"
3594 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1445
3597 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3598 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1447
3601 msgid "revoke selected user IDs"
3602 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1452
3605 msgid "revoke key or selected subkeys"
3606 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1453
3609 msgid "enable key"
3610 msgstr "aktivera nyckel"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1454
3613 msgid "disable key"
3614 msgstr "inaktivera nyckel"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1455
3617 msgid "show selected photo IDs"
3618 msgstr "visa valda foto-id:n"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1457
3621 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3622 msgstr ""
3623 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3624 "signaturer från nyckeln"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1459
3627 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3628 msgstr ""
3629 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3630 "nyckeln"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1581
3633 #, c-format
3634 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3635 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1599
3638 msgid "Secret key is available.\n"
3639 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1682
3642 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3643 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1690
3646 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3647 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1709
3650 msgid ""
3651 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3652 "(lsign),\n"
3653 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3654 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3655 msgstr ""
3656 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3657 "(lsign),\n"
3658 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3659 "signaturer\n"
3660 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1749
3663 msgid "Key is revoked."
3664 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1768
3667 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3668 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1775
3671 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3672 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1784
3675 #, c-format
3676 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3677 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1807
3680 #, c-format
3681 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3682 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3685 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3686 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1831
3689 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3690 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1833
3693 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3694 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1834
3697 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3698 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1884
3701 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3702 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1896
3705 msgid "You must select exactly one key.\n"
3706 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1924
3709 msgid "Command expects a filename argument\n"
3710 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1938
3713 #, c-format
3714 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3715 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1955
3718 #, c-format
3719 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3720 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1979
3723 msgid "You must select at least one key.\n"
3724 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1982
3727 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3728 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1983
3731 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3732 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2018
3735 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3736 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2019
3739 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3740 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2037
3743 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3744 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2048
3747 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3748 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2050
3751 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3752 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2100
3755 msgid ""
3756 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3757 msgstr ""
3758 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3759 "tillhandahåller\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2142
3762 msgid "Set preference list to:\n"
3763 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:2148
3766 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3767 msgstr ""
3768 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3769 "(j/N) "
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2150
3772 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3773 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3774
3775 #: g10/keyedit.c:2218
3776 msgid "Save changes? (y/N) "
3777 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2221
3780 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3781 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2231
3784 #, c-format
3785 msgid "update failed: %s\n"
3786 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2238
3789 #, c-format
3790 msgid "update secret failed: %s\n"
3791 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:2245
3794 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3795 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2345
3798 msgid "Digest: "
3799 msgstr "Sammandrag: "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2396
3802 msgid "Features: "
3803 msgstr "Funktioner: "
3804
3805 #: g10/keyedit.c:2407
3806 msgid "Keyserver no-modify"
3807 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3810 msgid "Preferred keyserver: "
3811 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3814 msgid "Notations: "
3815 msgstr "Notationer: "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2641
3818 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3819 msgstr ""
3820 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3821 "typ.\n"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:2700
3824 #, c-format
3825 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3826 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:2721
3829 #, c-format
3830 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3831 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:2727
3834 msgid "(sensitive)"
3835 msgstr "(känsligt)"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3838 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3839 #, c-format
3840 msgid "created: %s"
3841 msgstr "skapat: %s"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3844 #, c-format
3845 msgid "revoked: %s"
3846 msgstr "spärrad: %s"
3847
3848 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3849 #, c-format
3850 msgid "expired: %s"
3851 msgstr "utgånget: %s"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3854 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3855 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:985
3856 #, c-format
3857 msgid "expires: %s"
3858 msgstr "går ut: %s"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2752
3861 #, c-format
3862 msgid "usage: %s"
3863 msgstr "användning: %s"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2767
3866 #, c-format
3867 msgid "trust: %s"
3868 msgstr "tillit: %s"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2771
3871 #, c-format
3872 msgid "validity: %s"
3873 msgstr "giltighet: %s"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2778
3876 msgid "This key has been disabled"
3877 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3880 msgid "card-no: "
3881 msgstr "kortnummer: "
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2830
3884 msgid ""
3885 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3886 "unless you restart the program.\n"
3887 msgstr ""
3888 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3889 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:526
3892 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3893 msgid "revoked"
3894 msgstr "spärrad"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:530
3897 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3898 msgid "expired"
3899 msgstr "utgånget"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2961
3902 msgid ""
3903 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3904 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3905 msgstr ""
3906 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3907 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3908 "vara den primära identiteten.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3022
3911 msgid ""
3912 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3913 "versions\n"
3914 "         of PGP to reject this key.\n"
3915 msgstr ""
3916 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3917 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3920 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3921 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3033
3924 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3925 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3173
3928 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3929 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3183
3932 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3933 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3187
3936 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3937 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3193
3940 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3941 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3942
3943 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3944 #: g10/keyedit.c:3207
3945 #, c-format
3946 msgid "Deleted %d signature.\n"
3947 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3208
3950 #, c-format
3951 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3952 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:3211
3955 msgid "Nothing deleted.\n"
3956 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3959 msgid "invalid"
3960 msgstr "ogiltigt"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3246
3963 #, c-format
3964 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3965 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:3253
3968 #, c-format
3969 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3970 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:3254
3973 #, c-format
3974 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3975 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:3262
3978 #, c-format
3979 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3980 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:3263
3983 #, c-format
3984 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3985 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:3357
3988 msgid ""
3989 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3990 "cause\n"
3991 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3992 msgstr ""
3993 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
3994 "denna\n"
3995 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3368
3998 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3999 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3388
4002 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4003 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3413
4006 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4007 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3428
4010 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4011 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3450
4014 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4015 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:3469
4018 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4019 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
4020
4021 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
4022 #: g10/keyedit.c:3475
4023 msgid ""
4024 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4025 msgstr ""
4026 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
4027
4028 #: g10/keyedit.c:3536
4029 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4030 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3542
4033 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4034 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3546
4037 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4038 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3549
4041 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4042 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3595
4045 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4046 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:3611
4049 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4050 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
4051
4052 # Vad betyder det?
4053 #: g10/keyedit.c:3684
4054 #, c-format
4055 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4056 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:3690
4059 #, c-format
4060 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4061 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3852
4064 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4065 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4068 #, c-format
4069 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4070 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:4062
4073 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4074 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4075
4076 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4077 #: g10/keyedit.c:4142
4078 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4079 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4080
4081 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4082 #: g10/keyedit.c:4143
4083 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4084 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4085
4086 #: g10/keyedit.c:4205
4087 msgid "Enter the notation: "
4088 msgstr "Ange notationen: "
4089
4090 #: g10/keyedit.c:4354
4091 msgid "Proceed? (y/N) "
4092 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4093
4094 #: g10/keyedit.c:4418
4095 #, c-format
4096 msgid "No user ID with index %d\n"
4097 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4098
4099 #: g10/keyedit.c:4476
4100 #, c-format
4101 msgid "No user ID with hash %s\n"
4102 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4103
4104 #: g10/keyedit.c:4503
4105 #, c-format
4106 msgid "No subkey with index %d\n"
4107 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:4638
4110 #, c-format
4111 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4112 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4115 #, c-format
4116 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4117 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4118
4119 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4120 msgid " (non-exportable)"
4121 msgstr "  (icke exporterbar)"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4647
4124 #, c-format
4125 msgid "This signature expired on %s.\n"
4126 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4127
4128 # nyckel? signatur?
4129 #: g10/keyedit.c:4651
4130 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4131 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:4655
4134 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4135 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:4682
4138 #, c-format
4139 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4140 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4141
4142 #: g10/keyedit.c:4708
4143 msgid " (non-revocable)"
4144 msgstr " (inte spärrbar)"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4715
4147 #, c-format
4148 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4149 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4150
4151 #: g10/keyedit.c:4737
4152 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4153 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4154
4155 #: g10/keyedit.c:4757
4156 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4157 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4787
4160 msgid "no secret key\n"
4161 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4162
4163 #: g10/keyedit.c:4857
4164 #, c-format
4165 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4166 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4167
4168 #: g10/keyedit.c:4874
4169 #, c-format
4170 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4171 msgstr ""
4172 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
4173 "framtiden\n"
4174
4175 #: g10/keyedit.c:4938
4176 #, c-format
4177 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4178 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4179
4180 #: g10/keyedit.c:5000
4181 #, c-format
4182 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4183 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4184
4185 #: g10/keyedit.c:5095
4186 #, c-format
4187 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4188 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4189
4190 #: g10/keygen.c:265
4191 #, c-format
4192 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4193 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4194
4195 #: g10/keygen.c:272
4196 msgid "too many cipher preferences\n"
4197 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:274
4200 msgid "too many digest preferences\n"
4201 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:276
4204 msgid "too many compression preferences\n"
4205 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4206
4207 #: g10/keygen.c:401
4208 #, c-format
4209 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4210 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:875
4213 msgid "writing direct signature\n"
4214 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:914
4217 msgid "writing self signature\n"
4218 msgstr "skriver självsignatur\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:964
4221 msgid "writing key binding signature\n"
4222 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4225 #: g10/keygen.c:2948
4226 #, c-format
4227 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4228 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4231 #, c-format
4232 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4233 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4234
4235 #: g10/keygen.c:1276
4236 msgid ""
4237 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4238 msgstr ""
4239 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
4240 "sammandragsstorleken\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:1492
4243 msgid "Sign"
4244 msgstr "Signera"
4245
4246 #: g10/keygen.c:1495
4247 msgid "Certify"
4248 msgstr "Certifiera"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1498
4251 msgid "Encrypt"
4252 msgstr "Kryptera"
4253
4254 #: g10/keygen.c:1501
4255 msgid "Authenticate"
4256 msgstr "Autentisera"
4257
4258 # S = Signera
4259 # K = Kryptera
4260 # A = Authentisera
4261 # Q = Avsluta
4262 #: g10/keygen.c:1509
4263 msgid "SsEeAaQq"
4264 msgstr "SsKkAaQq"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1528
4267 #, c-format
4268 msgid "Possible actions for a %s key: "
4269 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4270
4271 #: g10/keygen.c:1532
4272 msgid "Current allowed actions: "
4273 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4274
4275 #: g10/keygen.c:1537
4276 #, c-format
4277 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4278 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4279
4280 #: g10/keygen.c:1540
4281 #, c-format
4282 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4283 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4284
4285 #: g10/keygen.c:1543
4286 #, c-format
4287 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4288 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4289
4290 #: g10/keygen.c:1546
4291 #, c-format
4292 msgid "   (%c) Finished\n"
4293 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4294
4295 #: g10/keygen.c:1602
4296 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4297 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:1604
4300 #, c-format
4301 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4302 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1605
4305 #, c-format
4306 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4307 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4308
4309 #: g10/keygen.c:1607
4310 #, c-format
4311 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4312 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4313
4314 #: g10/keygen.c:1609
4315 #, c-format
4316 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4317 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4318
4319 #: g10/keygen.c:1610
4320 #, c-format
4321 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4322 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4323
4324 #: g10/keygen.c:1612
4325 #, c-format
4326 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4327 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4328
4329 #: g10/keygen.c:1614
4330 #, c-format
4331 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4332 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4333
4334 #: g10/keygen.c:1683
4335 #, c-format
4336 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4337 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1693
4340 #, c-format
4341 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4342 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4343
4344 #: g10/keygen.c:1700
4345 #, c-format
4346 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4347 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4348
4349 #: g10/keygen.c:1714
4350 #, c-format
4351 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4352 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4353
4354 #: g10/keygen.c:1720
4355 #, c-format
4356 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4357 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4360 #, c-format
4361 msgid "rounded up to %u bits\n"
4362 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4363
4364 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4365 #: g10/keygen.c:1779
4366 msgid ""
4367 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4368 "         0 = key does not expire\n"
4369 "      <n>  = key expires in n days\n"
4370 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4371 "      <n>m = key expires in n months\n"
4372 "      <n>y = key expires in n years\n"
4373 msgstr ""
4374 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4375 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4376 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4377 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4378 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4379 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4380
4381 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4382 #: g10/keygen.c:1790
4383 msgid ""
4384 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4385 "         0 = signature does not expire\n"
4386 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4387 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4388 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4389 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4390 msgstr ""
4391 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4392 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4393 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4394 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4395 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4396 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4397
4398 #: g10/keygen.c:1813
4399 msgid "Key is valid for? (0) "
4400 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4401
4402 #: g10/keygen.c:1818
4403 #, c-format
4404 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4405 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4406
4407 #: g10/keygen.c:1836
4408 msgid "invalid value\n"
4409 msgstr "ogiltigt värde\n"
4410
4411 #: g10/keygen.c:1843
4412 msgid "Key does not expire at all\n"
4413 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1844
4416 msgid "Signature does not expire at all\n"
4417 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4418
4419 #: g10/keygen.c:1849
4420 #, c-format
4421 msgid "Key expires at %s\n"
4422 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4423
4424 #: g10/keygen.c:1850
4425 #, c-format
4426 msgid "Signature expires at %s\n"
4427 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4428
4429 #: g10/keygen.c:1854
4430 msgid ""
4431 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4432 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4433 msgstr ""
4434 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4435 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4436
4437 #: g10/keygen.c:1861
4438 msgid "Is this correct? (y/N) "
4439 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4440
4441 #: g10/keygen.c:1884
4442 msgid ""
4443 "\n"
4444 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4445 "ID\n"
4446 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4447 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4448 "\n"
4449 msgstr ""
4450 "\n"
4451 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
4452 "programvaran\n"
4453 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
4454 "postadress\n"
4455 "enligt följande format: \n"
4456 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4457 "\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:1897
4460 msgid "Real name: "
4461 msgstr "Namn: "
4462
4463 #: g10/keygen.c:1905
4464 msgid "Invalid character in name\n"
4465 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4466
4467 #: g10/keygen.c:1907
4468 msgid "Name may not start with a digit\n"
4469 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4470
4471 #: g10/keygen.c:1909
4472 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4473 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4474
4475 #: g10/keygen.c:1917
4476 msgid "Email address: "
4477 msgstr "E-postadress: "
4478
4479 #: g10/keygen.c:1923
4480 msgid "Not a valid email address\n"
4481 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4482
4483 #: g10/keygen.c:1931
4484 msgid "Comment: "
4485 msgstr "Kommentar: "
4486
4487 #: g10/keygen.c:1937
4488 msgid "Invalid character in comment\n"
4489 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4490
4491 #: g10/keygen.c:1959
4492 #, c-format
4493 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4494 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4495
4496 #: g10/keygen.c:1965
4497 #, c-format
4498 msgid ""
4499 "You selected this USER-ID:\n"
4500 "    \"%s\"\n"
4501 "\n"
4502 msgstr ""
4503 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4504 "    \"%s\"\n"
4505 "\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:1970
4508 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4509 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4510
4511 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4512 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4513 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4514 #. string which should be translated accordingly and the
4515 #. letter changed to match the one in the answer string.
4516 #.
4517 #. n = Change name
4518 #. c = Change comment
4519 #. e = Change email
4520 #. o = Okay (ready, continue)
4521 #. q = Quit
4522 #.
4523 #: g10/keygen.c:1986
4524 msgid "NnCcEeOoQq"
4525 msgstr "NnKkEeOoAa"
4526
4527 #: g10/keygen.c:1996
4528 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4529 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4530
4531 #: g10/keygen.c:1997
4532 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4533 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4534
4535 #: g10/keygen.c:2016
4536 msgid "Please correct the error first\n"
4537 msgstr "Rätta först felet\n"
4538
4539 # fel kapitalisering i originalet?
4540 #: g10/keygen.c:2055
4541 msgid ""
4542 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4543 "\n"
4544 msgstr ""
4545 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4546 "\n"
4547
4548 #: g10/keygen.c:2070
4549 #, c-format
4550 msgid "%s.\n"
4551 msgstr "%s.\n"
4552
4553 #: g10/keygen.c:2076
4554 msgid ""
4555 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4556 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4557 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4558 "\n"
4559 msgstr ""
4560 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
4561 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
4562 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4563 "\n"
4564
4565 #: g10/keygen.c:2098
4566 msgid ""
4567 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4568 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4569 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4570 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4571 msgstr ""
4572 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4573 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4574 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4575 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
4576
4577 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4578 msgid "Key generation canceled.\n"
4579 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4580
4581 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4582 #, c-format
4583 msgid "writing public key to `%s'\n"
4584 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
4585
4586 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4587 #, c-format
4588 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4589 msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
4590
4591 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4592 #, c-format
4593 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4594 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4595
4596 #: g10/keygen.c:3242
4597 #, c-format
4598 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4599 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
4600
4601 #: g10/keygen.c:3248
4602 #, c-format
4603 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4604 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
4605
4606 #: g10/keygen.c:3266
4607 #, c-format
4608 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4609 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
4610
4611 #: g10/keygen.c:3273
4612 #, c-format
4613 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4614 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4615
4616 #: g10/keygen.c:3296
4617 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4618 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4619
4620 # Flagga.. inte kommando
4621 #: g10/keygen.c:3307
4622 msgid ""
4623 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4624 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4625 msgstr ""
4626 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
4627 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
4628 "syfte.\n"
4629
4630 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4631 #, c-format
4632 msgid "Key generation failed: %s\n"
4633 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4634
4635 # c-format behövs inte i singularis
4636 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4637 #, c-format
4638 msgid ""
4639 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4640 msgstr ""
4641 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4642 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4643
4644 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4645 #, c-format
4646 msgid ""
4647 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4648 msgstr ""
4649 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4650 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4651
4652 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4653 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4654 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4655
4656 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4657 msgid "Really create? (y/N) "
4658 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
4659
4660 #: g10/keygen.c:3714
4661 #, c-format
4662 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4663 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:3762
4666 #, c-format
4667 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4668 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
4669
4670 #: g10/keygen.c:3788
4671 #, c-format
4672 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4673 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
4674
4675 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4676 msgid "never     "
4677 msgstr "aldrig"
4678
4679 #: g10/keylist.c:265
4680 msgid "Critical signature policy: "
4681 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4682
4683 #: g10/keylist.c:267
4684 msgid "Signature policy: "
4685 msgstr "Signaturpolicy: "
4686
4687 #: g10/keylist.c:306
4688 msgid "Critical preferred keyserver: "
4689 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
4690
4691 #: g10/keylist.c:359
4692 msgid "Critical signature notation: "
4693 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
4694
4695 #: g10/keylist.c:361
4696 msgid "Signature notation: "
4697 msgstr "Signaturnotation: "
4698
4699 #: g10/keylist.c:471
4700 msgid "Keyring"
4701 msgstr "Nyckelring"
4702
4703 #: g10/keylist.c:1506
4704 msgid "Primary key fingerprint:"
4705 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4706
4707 #: g10/keylist.c:1508
4708 msgid "     Subkey fingerprint:"
4709 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4710
4711 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4712 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4713 #: g10/keylist.c:1515
4714 msgid " Primary key fingerprint:"
4715 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4716
4717 #: g10/keylist.c:1517
4718 msgid "      Subkey fingerprint:"
4719 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4720
4721 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4722 msgid "      Key fingerprint ="
4723 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4724
4725 #: g10/keylist.c:1592
4726 msgid "      Card serial no. ="
4727 msgstr "       Kortets serienr ="
4728
4729 #: g10/keyring.c:1251
4730 #, c-format
4731 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4732 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
4733
4734 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.