About to do a release
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:196
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:436
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:439
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:486
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "PIN-koden är för lång"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:507
66 msgid "Passphrase too long"
67 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:515
70 msgid "Invalid characters in PIN"
71 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
72
73 #: agent/call-pinentry.c:520
74 msgid "PIN too short"
75 msgstr "PIN-kod för kort"
76
77 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
78 #: agent/call-pinentry.c:532
79 msgid "Bad PIN"
80 msgstr "Felaktig PIN-kod"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:533
83 msgid "Bad Passphrase"
84 msgstr "Felaktig lösenfras"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:569
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "Lösenfras"
89
90 # Skyddssammandraget låter underligt
91 # Kontrollsumma?
92 #: agent/command-ssh.c:529
93 #, c-format
94 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
95 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
96
97 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
98 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
99 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
105 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
106 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
107 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
108 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
109 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
110 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
111 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
112 #, c-format
113 msgid "can't open `%s': %s\n"
114 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
117 #, c-format
118 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
119 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1619
122 #, c-format
123 msgid "detected card with S/N: %s\n"
124 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1624
127 #, c-format
128 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
129 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1644
132 #, c-format
133 msgid "no suitable card key found: %s\n"
134 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1694
137 #, c-format
138 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
139 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1709
142 #, c-format
143 msgid "error writing key: %s\n"
144 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:2014
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2349
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
155 "0Awithin gpg-agent's key storage"
156 msgstr ""
157 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
158 "gpg-agents nyckellager"
159
160 #: agent/command-ssh.c:2850
161 #, c-format
162 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
163 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
164
165 #: agent/divert-scd.c:217
166 msgid "Admin PIN"
167 msgstr "Admin PIN-kod"
168
169 #: agent/divert-scd.c:275
170 msgid "Repeat this PIN"
171 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
172
173 #: agent/divert-scd.c:278
174 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
175 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
176
177 #: agent/divert-scd.c:290
178 #, c-format
179 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
180 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
181
182 #: agent/genkey.c:88
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
186 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
187 msgid_plural ""
188 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
189 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
190 msgstr[0] ""
191 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
192 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
193 msgstr[1] ""
194 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
195 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
196
197 #: agent/genkey.c:98
198 msgid "Take this one anyway"
199 msgstr "Ta den här ändå"
200
201 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
202 msgid "Enter new passphrase"
203 msgstr "Ange ny lösenfras"
204
205 #: agent/genkey.c:107
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
209 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
210 msgstr ""
211
212 #: agent/genkey.c:113
213 msgid "Yes, protection is not needed"
214 msgstr ""
215
216 # fel kapitalisering i originalet?
217 #: agent/genkey.c:158
218 #, c-format
219 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
220 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
221
222 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
223 msgid "Please re-enter this passphrase"
224 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
225
226 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
227 #: tools/symcryptrun.c:456
228 msgid "does not match - try again"
229 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
230
231 #: agent/genkey.c:280
232 msgid "Please enter the new passphrase"
233 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
234
235 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
236 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
237 #: scd/scdaemon.c:104
238 msgid ""
239 "@Options:\n"
240 " "
241 msgstr ""
242 "@Flaggor:\n"
243 " "
244
245 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
246 msgid "run in server mode (foreground)"
247 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
248
249 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
250 msgid "run in daemon mode (background)"
251 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
254 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
255 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
256 msgid "verbose"
257 msgstr "utförlig"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
260 #: sm/gpgsm.c:341
261 msgid "be somewhat more quiet"
262 msgstr "var något tystare"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
265 msgid "sh-style command output"
266 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
267
268 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
269 msgid "csh-style command output"
270 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
271
272 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
273 msgid "|FILE|read options from FILE"
274 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
275
276 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
277 msgid "do not detach from the console"
278 msgstr "frigör inte från konsollen"
279
280 #: agent/gpg-agent.c:126
281 msgid "do not grab keyboard and mouse"
282 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
285 #: tools/symcryptrun.c:166
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "använd en loggfil för servern"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:129
290 msgid "use a standard location for the socket"
291 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
292
293 #: agent/gpg-agent.c:132
294 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
295 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
296
297 #: agent/gpg-agent.c:135
298 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
299 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
300
301 #: agent/gpg-agent.c:136
302 msgid "do not use the SCdaemon"
303 msgstr "använd inte SCdaemon"
304
305 #: agent/gpg-agent.c:143
306 msgid "ignore requests to change the TTY"
307 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:145
310 msgid "ignore requests to change the X display"
311 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:148
314 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
315 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
316
317 #: agent/gpg-agent.c:154
318 msgid "do not use the PIN cache when signing"
319 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
320
321 # Antar att värdet inte ska översättas.
322 #: agent/gpg-agent.c:156
323 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
324 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:158
327 msgid "allow presetting passphrase"
328 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:159
331 msgid "enable ssh-agent emulation"
332 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
333
334 #: agent/gpg-agent.c:161
335 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
336 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
337
338 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
339 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
340 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
341 msgid "Please report bugs to <"
342 msgstr "Rapportera fel till <"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:260
345 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
346 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:262
349 msgid ""
350 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
351 "Secret key management for GnuPG\n"
352 msgstr ""
353 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
354 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
357 #, c-format
358 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
359 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
362 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
363 #, fuzzy, c-format
364 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
365 msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
368 #, c-format
369 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
370 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
373 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
374 #, c-format
375 msgid "option file `%s': %s\n"
376 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
379 #, c-format
380 msgid "reading options from `%s'\n"
381 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
382
383 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
384 #: g10/plaintext.c:162
385 #, c-format
386 msgid "error creating `%s': %s\n"
387 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
390 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
391 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
392 #, c-format
393 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
394 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
397 msgid "name of socket too long\n"
398 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
401 #, c-format
402 msgid "can't create socket: %s\n"
403 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
406 #, fuzzy
407 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
408 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
411 #, c-format
412 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
413 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
416 #, c-format
417 msgid "listen() failed: %s\n"
418 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
421 #, c-format
422 msgid "listening on socket `%s'\n"
423 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
426 #, c-format
427 msgid "directory `%s' created\n"
428 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1377
431 #, c-format
432 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
433 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1381
436 #, c-format
437 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
438 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1492
441 #, c-format
442 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
443 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1497
446 #, c-format
447 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
448 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1514
451 #, c-format
452 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
453 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1519
456 #, c-format
457 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
458 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
461 #, c-format
462 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
463 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
466 #, c-format
467 msgid "%s %s stopped\n"
468 msgstr "%s %s stoppad\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1752
471 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
472 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
475 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
476 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
477 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
480 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
481 #, c-format
482 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
483 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
484
485 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
486 #: agent/preset-passphrase.c:98
487 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
488 msgstr ""
489 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
490
491 #: agent/preset-passphrase.c:101
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
494 "Password cache maintenance\n"
495 msgstr ""
496 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
497 "Underhåll av lösenordscache\n"
498
499 #: agent/protect-tool.c:149
500 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
501 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
502
503 #: agent/protect-tool.c:151
504 msgid ""
505 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
506 "Secret key maintenance tool\n"
507 msgstr ""
508 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
509 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1187
512 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
513 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
514
515 #: agent/protect-tool.c:1190
516 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
517 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
518
519 #: agent/protect-tool.c:1193
520 msgid ""
521 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
522 "system."
523 msgstr ""
524 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
525
526 #: agent/protect-tool.c:1198
527 msgid ""
528 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
529 "needed to complete this operation."
530 msgstr ""
531 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
532 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
533
534 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
535 msgid "Passphrase:"
536 msgstr "Lösenfras:"
537
538 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
539 #, c-format
540 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
541 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
542
543 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
544 msgid "cancelled\n"
545 msgstr "avbruten\n"
546
547 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
548 #, c-format
549 msgid "error opening `%s': %s\n"
550 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
551
552 #: agent/trustlist.c:147
553 #, c-format
554 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
555 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
558 #, c-format
559 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
560 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
561
562 #: agent/trustlist.c:181
563 #, c-format
564 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
565 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
566
567 #: agent/trustlist.c:216
568 #, c-format
569 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
570 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
571
572 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
573 #, c-format
574 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
575 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
576
577 #: agent/trustlist.c:283
578 #, c-format
579 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
580 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
581
582 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
583 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
584 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
585
586 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
587 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
588 #. Pinentry to insert a line break.  The double
589 #. percent sign is actually needed because it is also
590 #. a printf format string.  If you need to insert a
591 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
592 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
593 #. fingerprint string whereas the first one receives
594 #. the name as store in the certificate.
595 #: agent/trustlist.c:507
596 #, c-format
597 msgid ""
598 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
599 "fingerprint:%%0A  %s"
600 msgstr ""
601 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
602 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
603
604 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
605 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
606 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
607 #: agent/trustlist.c:516
608 msgid "Correct"
609 msgstr "Korrekt"
610
611 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
612 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
613 #. Pinentry to insert a line break.  The double
614 #. percent sign is actually needed because it is also
615 #. a printf format string.  If you need to insert a
616 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
617 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
618 #. certificate.
619 #: agent/trustlist.c:536
620 #, c-format
621 msgid ""
622 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
623 "certificates?"
624 msgstr ""
625 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
626 "användarcertifikat?"
627
628 #: agent/trustlist.c:542
629 msgid "Yes"
630 msgstr "Ja"
631
632 #: agent/trustlist.c:542
633 msgid "No"
634 msgstr "Nej"
635
636 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
637 #, c-format
638 msgid "error creating a pipe: %s\n"
639 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
640
641 # se förra kommentaren
642 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
643 #, c-format
644 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
645 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
646
647 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
648 #, c-format
649 msgid "error forking process: %s\n"
650 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
653 #, c-format
654 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
655 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
656
657 #: common/exechelp.c:466
658 #, c-format
659 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
660 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
661
662 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
663 #, c-format
664 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
665 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
666
667 #: common/exechelp.c:507
668 #, c-format
669 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
670 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
671
672 #: common/exechelp.c:518
673 #, c-format
674 msgid "error running `%s': terminated\n"
675 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
676
677 #: common/http.c:1625
678 #, c-format
679 msgid "error creating socket: %s\n"
680 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
681
682 #: common/http.c:1669
683 msgid "host not found"
684 msgstr "värden hittades inte"
685
686 #: common/simple-pwquery.c:315
687 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
688 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
689
690 #: common/simple-pwquery.c:373
691 #, c-format
692 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
693 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
694
695 #: common/simple-pwquery.c:384
696 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
697 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
698
699 #: common/simple-pwquery.c:394
700 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
701 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
702
703 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
704 msgid "canceled by user\n"
705 msgstr "avbruten av användaren\n"
706
707 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
708 msgid "problem with the agent\n"
709 msgstr "problem med agenten\n"
710
711 #: common/sysutils.c:99
712 #, c-format
713 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
714 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
715
716 #: common/sysutils.c:194
717 #, c-format
718 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
719 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
720
721 # Extension är vad? FIXME
722 #: common/sysutils.c:226
723 #, c-format
724 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
725 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
726
727 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
728 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
729 msgid "yes"
730 msgstr "ja"
731
732 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
733 msgid "yY"
734 msgstr "jJ"
735
736 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
737 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
738 msgid "no"
739 msgstr "nej"
740
741 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
742 msgid "nN"
743 msgstr "nN"
744
745 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
746 #: common/yesno.c:72
747 msgid "quit"
748 msgstr "avsluta"
749
750 #: common/yesno.c:75
751 msgid "qQ"
752 msgstr "aA"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 #: common/yesno.c:109
756 msgid "okay|okay"
757 msgstr "okay|okej|ok"
758
759 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
760 #: common/yesno.c:111
761 msgid "cancel|cancel"
762 msgstr "avbryt|stoppa"
763
764 #: common/yesno.c:112
765 msgid "oO"
766 msgstr "oO"
767
768 #: common/yesno.c:113
769 msgid "cC"
770 msgstr "aAsS"
771
772 #: common/miscellaneous.c:71
773 #, c-format
774 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
775 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
776
777 #: common/miscellaneous.c:74
778 #, c-format
779 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
780 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
781
782 #: g10/armor.c:366
783 #, c-format
784 msgid "armor: %s\n"
785 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
786
787 #: g10/armor.c:405
788 msgid "invalid armor header: "
789 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
790
791 #: g10/armor.c:416
792 msgid "armor header: "
793 msgstr "ASCII-skal: "
794
795 #: g10/armor.c:427
796 msgid "invalid clearsig header\n"
797 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
798
799 #: g10/armor.c:479
800 msgid "nested clear text signatures\n"
801 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
802
803 #: g10/armor.c:614
804 msgid "unexpected armor: "
805 msgstr "oväntat skal: "
806
807 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
808 #: g10/armor.c:626
809 msgid "invalid dash escaped line: "
810 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
811
812 # överhoppad eller hoppades över?
813 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
814 #, c-format
815 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
816 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
817
818 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
819 #: g10/armor.c:823
820 msgid "premature eof (no CRC)\n"
821 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
822
823 #: g10/armor.c:857
824 msgid "premature eof (in CRC)\n"
825 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
826
827 #: g10/armor.c:865
828 msgid "malformed CRC\n"
829 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
830
831 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
832 #, c-format
833 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
834 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
835
836 #: g10/armor.c:889
837 msgid "premature eof (in trailer)\n"
838 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
839
840 #: g10/armor.c:893
841 msgid "error in trailer line\n"
842 msgstr "fel i avslutande rad\n"
843
844 #: g10/armor.c:1204
845 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
846 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
847
848 #: g10/armor.c:1209
849 #, c-format
850 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
851 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
852
853 #: g10/armor.c:1213
854 msgid ""
855 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
856 msgstr ""
857 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
858 "detta\n"
859 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
860 "använts\n"
861
862 #: g10/build-packet.c:976
863 msgid ""
864 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
865 "an '='\n"
866 msgstr ""
867 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
868 "sluta med ett \"'=\"\n"
869
870 #: g10/build-packet.c:988
871 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
872 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
873
874 #: g10/build-packet.c:994
875 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
876 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
877
878 #: g10/build-packet.c:1012
879 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
880 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
881
882 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
883 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
884 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
885
886 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
887 msgid "not human readable"
888 msgstr "inte läsbart"
889
890 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
891 #, c-format
892 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
893 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
894
895 #: g10/card-util.c:67
896 #, c-format
897 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
898 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
899
900 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
901 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
902 msgid "can't do this in batch mode\n"
903 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
904
905 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
906 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
907 #: g10/keygen.c:1644
908 msgid "Your selection? "
909 msgstr "Vad väljer du? "
910
911 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
912 msgid "[not set]"
913 msgstr "[inte inställt]"
914
915 #: g10/card-util.c:415
916 msgid "male"
917 msgstr "man"
918
919 #: g10/card-util.c:416
920 msgid "female"
921 msgstr "kvinna"
922
923 #: g10/card-util.c:416
924 msgid "unspecified"
925 msgstr "ej angiven"
926
927 #: g10/card-util.c:443
928 msgid "not forced"
929 msgstr "inte tvingad"
930
931 #: g10/card-util.c:443
932 msgid "forced"
933 msgstr "tvingad"
934
935 #: g10/card-util.c:521
936 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
937 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
938
939 #: g10/card-util.c:523
940 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
941 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
942
943 #: g10/card-util.c:525
944 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
945 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
946
947 #: g10/card-util.c:542
948 msgid "Cardholder's surname: "
949 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
950
951 #: g10/card-util.c:544
952 msgid "Cardholder's given name: "
953 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
954
955 #: g10/card-util.c:562
956 #, c-format
957 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
958 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
959
960 #: g10/card-util.c:583
961 msgid "URL to retrieve public key: "
962 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
963
964 #: g10/card-util.c:591
965 #, c-format
966 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
967 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
968
969 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
970 #, c-format
971 msgid "error reading `%s': %s\n"
972 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
973
974 #: g10/card-util.c:697
975 msgid "Login data (account name): "
976 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
977
978 #: g10/card-util.c:707
979 #, c-format
980 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
981 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
982
983 #: g10/card-util.c:766
984 msgid "Private DO data: "
985 msgstr "Privat DO-data: "
986
987 #: g10/card-util.c:776
988 #, c-format
989 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
990 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
991
992 #: g10/card-util.c:796
993 msgid "Language preferences: "
994 msgstr "Språkinställningar: "
995
996 #: g10/card-util.c:804
997 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
998 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:813
1001 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1002 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:834
1005 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1006 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1007
1008 #: g10/card-util.c:848
1009 msgid "Error: invalid response.\n"
1010 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1011
1012 #: g10/card-util.c:869
1013 msgid "CA fingerprint: "
1014 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1015
1016 #: g10/card-util.c:892
1017 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1018 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1019
1020 #: g10/card-util.c:940
1021 #, c-format
1022 msgid "key operation not possible: %s\n"
1023 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:941
1026 msgid "not an OpenPGP card"
1027 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1028
1029 #: g10/card-util.c:950
1030 #, c-format
1031 msgid "error getting current key info: %s\n"
1032 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:1034
1035 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1036 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1037
1038 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1039 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1040 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1041
1042 #: g10/card-util.c:1075
1043 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1044 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1045
1046 #: g10/card-util.c:1084
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1050 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1051 "You should change them using the command --change-pin\n"
1052 msgstr ""
1053 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1054 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1055 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1118
1058 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1059 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1062 msgid "   (1) Signature key\n"
1063 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1066 msgid "   (2) Encryption key\n"
1067 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1068
1069 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1070 msgid "   (3) Authentication key\n"
1071 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1072
1073 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1074 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1075 msgid "Invalid selection.\n"
1076 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1194
1079 msgid "Please select where to store the key:\n"
1080 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1229
1083 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1084 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1234
1087 msgid "secret parts of key are not available\n"
1088 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1239
1091 msgid "secret key already stored on a card\n"
1092 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1095 msgid "quit this menu"
1096 msgstr "avsluta denna meny"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1309
1099 msgid "show admin commands"
1100 msgstr "visa administratörskommandon"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1103 msgid "show this help"
1104 msgstr "visa denna hjälp"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1312
1107 msgid "list all available data"
1108 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1315
1111 msgid "change card holder's name"
1112 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1316
1115 msgid "change URL to retrieve key"
1116 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1317
1119 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1120 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1318
1123 msgid "change the login name"
1124 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1125
1126 # originalet borde ha ett value
1127 #: g10/card-util.c:1319
1128 msgid "change the language preferences"
1129 msgstr "ändra språkinställningarna"
1130
1131 #: g10/card-util.c:1320
1132 msgid "change card holder's sex"
1133 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1134
1135 #: g10/card-util.c:1321
1136 msgid "change a CA fingerprint"
1137 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1138
1139 # den låter skum
1140 #: g10/card-util.c:1322
1141 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1142 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1323
1145 msgid "generate new keys"
1146 msgstr "generera nya nycklar"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1324
1149 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1150 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1151
1152 #: g10/card-util.c:1325
1153 msgid "verify the PIN and list all data"
1154 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1157 msgid "Command> "
1158 msgstr "Kommando> "
1159
1160 #: g10/card-util.c:1483
1161 msgid "Admin-only command\n"
1162 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1514
1165 msgid "Admin commands are allowed\n"
1166 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1167
1168 #: g10/card-util.c:1516
1169 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1170 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1173 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1174 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
1175
1176 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1177 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1178 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1179
1180 # se förra kommentaren
1181 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1182 #, c-format
1183 msgid "can't open `%s'\n"
1184 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1185
1186 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1187 #: g10/revoke.c:226
1188 #, c-format
1189 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1190 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1191
1192 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1193 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1194 #, c-format
1195 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1196 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1197
1198 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1199 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1200 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1201
1202 #: g10/delkey.c:133
1203 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1204 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1205
1206 #: g10/delkey.c:145
1207 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1208 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1209
1210 #: g10/delkey.c:153
1211 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1212 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1213
1214 #: g10/delkey.c:163
1215 #, c-format
1216 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1217 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1218
1219 #: g10/delkey.c:173
1220 msgid "ownertrust information cleared\n"
1221 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1222
1223 #: g10/delkey.c:204
1224 #, c-format
1225 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1226 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1227
1228 #: g10/delkey.c:206
1229 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1230 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1231
1232 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1233 #, c-format
1234 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1235 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:232
1238 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1239 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1240
1241 #: g10/encode.c:246
1242 #, c-format
1243 msgid "using cipher %s\n"
1244 msgstr "använder chiffret %s\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1247 #, c-format
1248 msgid "`%s' already compressed\n"
1249 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1250
1251 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1252 #, c-format
1253 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1254 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1255
1256 #: g10/encode.c:485
1257 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1258 msgstr ""
1259 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1260 "pgp2-läge\n"
1261
1262 #: g10/encode.c:510
1263 #, c-format
1264 msgid "reading from `%s'\n"
1265 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1266
1267 #: g10/encode.c:541
1268 msgid ""
1269 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1270 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:559
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1276 msgstr ""
1277 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1278 "mottagarinställningarna\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1281 #, c-format
1282 msgid ""
1283 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1284 "preferences\n"
1285 msgstr ""
1286 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1287 "mottagarinställningarna\n"
1288
1289 #: g10/encode.c:765
1290 #, c-format
1291 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1292 msgstr ""
1293 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1294
1295 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1296 #, c-format
1297 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1298 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:862
1301 #, c-format
1302 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1303 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1304
1305 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1306 #, c-format
1307 msgid "%s encrypted data\n"
1308 msgstr "%s-krypterad data\n"
1309
1310 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1311 #, c-format
1312 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1313 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1314
1315 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1316 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1317 msgid ""
1318 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1319 msgstr ""
1320 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1321 "i den symmetriska krypteringen.\n"
1322
1323 #: g10/encr-data.c:144
1324 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1325 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1326
1327 #: g10/exec.c:49
1328 msgid "no remote program execution supported\n"
1329 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1330
1331 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1332 #: g10/exec.c:313
1333 msgid ""
1334 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1335 msgstr ""
1336 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1337 "inställningsfilen\n"
1338
1339 #: g10/exec.c:343
1340 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1341 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1342
1343 #: g10/exec.c:421
1344 #, c-format
1345 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1346 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1347
1348 #: g10/exec.c:424
1349 #, c-format
1350 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1351 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1352
1353 #: g10/exec.c:509
1354 #, c-format
1355 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1356 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1357
1358 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1359 msgid "unnatural exit of external program\n"
1360 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1361
1362 #: g10/exec.c:535
1363 msgid "unable to execute external program\n"
1364 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1365
1366 #: g10/exec.c:552
1367 #, c-format
1368 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1369 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1370
1371 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1372 #, c-format
1373 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1374 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1375
1376 #: g10/exec.c:609
1377 #, c-format
1378 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1379 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1380
1381 #: g10/export.c:61
1382 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1383 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1384
1385 #: g10/export.c:63
1386 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1387 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1388
1389 #: g10/export.c:65
1390 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1391 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1392
1393 #: g10/export.c:67
1394 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1395 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1396
1397 #: g10/export.c:69
1398 msgid "remove unusable parts from key during export"
1399 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1400
1401 #: g10/export.c:71
1402 msgid "remove as much as possible from key during export"
1403 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1404
1405 #: g10/export.c:73
1406 msgid "export keys in an S-expression based format"
1407 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1408
1409 #: g10/export.c:338
1410 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1411 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1412
1413 #: g10/export.c:367
1414 #, c-format
1415 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1416 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1417
1418 #: g10/export.c:375
1419 #, c-format
1420 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1421 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1422
1423 #: g10/export.c:386
1424 #, c-format
1425 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1426 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1427
1428 #: g10/export.c:537
1429 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1430 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1431
1432 #: g10/export.c:560
1433 #, c-format
1434 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1435 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1436
1437 #: g10/export.c:584
1438 #, c-format
1439 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1440 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1441
1442 #: g10/export.c:633
1443 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1444 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1445
1446 #: g10/getkey.c:151
1447 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1448 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1449
1450 #: g10/getkey.c:174
1451 msgid "[User ID not found]"
1452 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1453
1454 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1455 #: g10/getkey.c:1002
1456 #, c-format
1457 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1458 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:1834
1461 #, c-format
1462 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1463 msgstr ""
1464 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1465
1466 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1467 #, c-format
1468 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1469 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1470
1471 #: g10/getkey.c:2622
1472 #, c-format
1473 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1474 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1475
1476 #: g10/getkey.c:2669
1477 #, c-format
1478 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1479 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1482 msgid ""
1483 "@Commands:\n"
1484 " "
1485 msgstr ""
1486 "@Kommandon:\n"
1487 " "
1488
1489 #: g10/gpg.c:370
1490 msgid "|[file]|make a signature"
1491 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1492
1493 #: g10/gpg.c:371
1494 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1495 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1496
1497 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1498 msgid "make a detached signature"
1499 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1500
1501 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1502 msgid "encrypt data"
1503 msgstr "kryptera data"
1504
1505 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1506 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1507 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1508
1509 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1510 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1511 msgid "decrypt data (default)"
1512 msgstr "dekryptera data (standard)"
1513
1514 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1515 msgid "verify a signature"
1516 msgstr "validera en signatur"
1517
1518 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1519 msgid "list keys"
1520 msgstr "lista nycklar"
1521
1522 #: g10/gpg.c:383
1523 msgid "list keys and signatures"
1524 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1525
1526 #: g10/gpg.c:384
1527 msgid "list and check key signatures"
1528 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1529
1530 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1531 msgid "list keys and fingerprints"
1532 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1533
1534 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1535 msgid "list secret keys"
1536 msgstr "lista hemliga nycklar"
1537
1538 #: g10/gpg.c:387
1539 msgid "generate a new key pair"
1540 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1541
1542 #: g10/gpg.c:388
1543 msgid "remove keys from the public keyring"
1544 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1545
1546 #: g10/gpg.c:390
1547 msgid "remove keys from the secret keyring"
1548 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1549
1550 #: g10/gpg.c:391
1551 msgid "sign a key"
1552 msgstr "signera en nyckel"
1553
1554 #: g10/gpg.c:392
1555 msgid "sign a key locally"
1556 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1557
1558 #: g10/gpg.c:393
1559 msgid "sign or edit a key"
1560 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1561
1562 #: g10/gpg.c:394
1563 msgid "generate a revocation certificate"
1564 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1565
1566 #: g10/gpg.c:396
1567 msgid "export keys"
1568 msgstr "exportera nycklar"
1569
1570 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1571 msgid "export keys to a key server"
1572 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1573
1574 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1575 msgid "import keys from a key server"
1576 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1577
1578 #: g10/gpg.c:400
1579 msgid "search for keys on a key server"
1580 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1581
1582 #: g10/gpg.c:402
1583 msgid "update all keys from a keyserver"
1584 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1585
1586 #: g10/gpg.c:406
1587 msgid "import/merge keys"
1588 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1589
1590 #: g10/gpg.c:409
1591 msgid "print the card status"
1592 msgstr "skriv ut kortstatus"
1593
1594 #: g10/gpg.c:410
1595 msgid "change data on a card"
1596 msgstr "ändra data på ett kort"
1597
1598 #: g10/gpg.c:411
1599 msgid "change a card's PIN"
1600 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1601
1602 #: g10/gpg.c:420
1603 msgid "update the trust database"
1604 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1605
1606 #: g10/gpg.c:427
1607 msgid "|algo [files]|print message digests"
1608 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1609
1610 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1611 msgid "run in server mode"
1612 msgstr "kör i serverläge"
1613
1614 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1615 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1616 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1617 msgid ""
1618 "@\n"
1619 "Options:\n"
1620 " "
1621 msgstr ""
1622 "@\n"
1623 "Flaggor:\n"
1624 " "
1625
1626 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1627 msgid "create ascii armored output"
1628 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1629
1630 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1631 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1632 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1633
1634 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1635 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1636 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1637
1638 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1639 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1640 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1641
1642 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1643 msgid "use canonical text mode"
1644 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1645
1646 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1647 msgid "use as output file"
1648 msgstr "använd som fil för utdata"
1649
1650 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1651 msgid "do not make any changes"
1652 msgstr "gör inga ändringar"
1653
1654 #: g10/gpg.c:481
1655 msgid "prompt before overwriting"
1656 msgstr "fråga innan överskrivning"
1657
1658 #: g10/gpg.c:523
1659 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1660 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1661
1662 #: g10/gpg.c:524
1663 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1664 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1665
1666 # inställningar istället för flaggor?
1667 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1668 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1669 msgid ""
1670 "@\n"
1671 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1672 msgstr ""
1673 "@\n"
1674 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1677 msgid ""
1678 "@\n"
1679 "Examples:\n"
1680 "\n"
1681 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1682 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1683 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1684 " --list-keys [names]        show keys\n"
1685 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1686 msgstr ""
1687 "@\n"
1688 "Exempel:\n"
1689 "\n"
1690 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1691 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1692 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1693 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1694 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1697 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1698 msgstr ""
1699 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1700 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:767
1703 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1704 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1705
1706 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1707 #: g10/gpg.c:770
1708 msgid ""
1709 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1710 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1711 "default operation depends on the input data\n"
1712 msgstr ""
1713 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1714 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1715 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1718 msgid ""
1719 "\n"
1720 "Supported algorithms:\n"
1721 msgstr ""
1722 "\n"
1723 "Algoritmer som stöds:\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:784
1726 msgid "Pubkey: "
1727 msgstr "Publik nyckel: "
1728
1729 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1730 msgid "Cipher: "
1731 msgstr "Chiffer: "
1732
1733 #: g10/gpg.c:798
1734 msgid "Hash: "
1735 msgstr "Kontrollsumma: "
1736
1737 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1738 msgid "Compression: "
1739 msgstr "Komprimering: "
1740
1741 #: g10/gpg.c:875
1742 msgid "usage: gpg [options] "
1743 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1744
1745 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1746 msgid "conflicting commands\n"
1747 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1748
1749 # Vad betyder detta?
1750 #: g10/gpg.c:1063
1751 #, c-format
1752 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1753 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1754
1755 #: g10/gpg.c:1260
1756 #, c-format
1757 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1758 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:1263
1761 #, c-format
1762 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1763 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1764
1765 #: g10/gpg.c:1266
1766 #, c-format
1767 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1768 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1769
1770 #: g10/gpg.c:1272
1771 #, c-format
1772 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1773 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1275
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1778 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1779
1780 # Extension är vad? FIXME
1781 #: g10/gpg.c:1278
1782 #, c-format
1783 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1784 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:1284
1787 #, c-format
1788 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1789 msgstr ""
1790 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:1287
1793 #, c-format
1794 msgid ""
1795 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1796 msgstr ""
1797 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1798 "s\"\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:1290
1801 #, c-format
1802 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1803 msgstr ""
1804 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1805
1806 #: g10/gpg.c:1296
1807 #, c-format
1808 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1809 msgstr ""
1810 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:1299
1813 #, c-format
1814 msgid ""
1815 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1816 msgstr ""
1817 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1818 "\"%s\"\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:1302
1821 #, c-format
1822 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1823 msgstr ""
1824 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1825
1826 #: g10/gpg.c:1445
1827 #, c-format
1828 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1829 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1540
1832 msgid "display photo IDs during key listings"
1833 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1834
1835 #: g10/gpg.c:1542
1836 msgid "show policy URLs during signature listings"
1837 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1544
1840 msgid "show all notations during signature listings"
1841 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1842
1843 #: g10/gpg.c:1546
1844 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1845 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1846
1847 #: g10/gpg.c:1550
1848 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1849 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1850
1851 #: g10/gpg.c:1552
1852 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1853 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1854
1855 #: g10/gpg.c:1554
1856 msgid "show user ID validity during key listings"
1857 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1858
1859 #: g10/gpg.c:1556
1860 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1861 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1862
1863 #: g10/gpg.c:1558
1864 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1865 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1866
1867 #: g10/gpg.c:1560
1868 msgid "show the keyring name in key listings"
1869 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1870
1871 #: g10/gpg.c:1562
1872 msgid "show expiration dates during signature listings"
1873 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1874
1875 #: g10/gpg.c:1825
1876 #, c-format
1877 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1878 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:1981
1881 #, c-format
1882 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1883 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1886 #, c-format
1887 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1888 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1891 #, c-format
1892 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1893 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2493
1896 #, c-format
1897 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1898 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1901 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1902 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2528
1905 #, c-format
1906 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1907 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1908
1909 #: g10/gpg.c:2531
1910 msgid "invalid keyserver options\n"
1911 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1912
1913 #: g10/gpg.c:2538
1914 #, c-format
1915 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1916 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1917
1918 #: g10/gpg.c:2541
1919 msgid "invalid import options\n"
1920 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2548
1923 #, c-format
1924 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1925 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2551
1928 msgid "invalid export options\n"
1929 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:2558
1932 #, c-format
1933 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1934 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1935
1936 #: g10/gpg.c:2561
1937 msgid "invalid list options\n"
1938 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1939
1940 #: g10/gpg.c:2569
1941 msgid "display photo IDs during signature verification"
1942 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
1943
1944 #: g10/gpg.c:2571
1945 msgid "show policy URLs during signature verification"
1946 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
1947
1948 #: g10/gpg.c:2573
1949 msgid "show all notations during signature verification"
1950 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
1951
1952 #: g10/gpg.c:2575
1953 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1954 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2579
1957 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1958 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2581
1961 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1962 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
1963
1964 #: g10/gpg.c:2583
1965 msgid "show user ID validity during signature verification"
1966 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2585
1969 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1970 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1971
1972 #: g10/gpg.c:2587
1973 #, fuzzy
1974 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1975 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2589
1978 msgid "validate signatures with PKA data"
1979 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2591
1982 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1983 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2598
1986 #, c-format
1987 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1988 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:2601
1991 msgid "invalid verify options\n"
1992 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:2608
1995 #, c-format
1996 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1997 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:2782
2000 #, c-format
2001 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2002 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2003
2004 #: g10/gpg.c:2785
2005 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2006 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2007
2008 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2009 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2010 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2011 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2875
2014 #, c-format
2015 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2016 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2884
2019 #, c-format
2020 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2021 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:2887
2024 #, c-format
2025 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2026 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2027
2028 #: g10/gpg.c:2902
2029 #, c-format
2030 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2031 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:2916
2034 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2035 msgstr ""
2036 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2037 "i --pgp2-läge\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:2922
2040 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2041 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2042
2043 #: g10/gpg.c:2928
2044 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2045 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2046
2047 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2048 #: g10/gpg.c:2941
2049 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2050 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2053 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2054 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2057 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2058 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:3019
2061 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2062 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:3025
2065 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2066 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2067
2068 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2069 #: g10/gpg.c:3040
2070 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2071 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2072
2073 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2074 #: g10/gpg.c:3042
2075 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2076 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2077
2078 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2079 #: g10/gpg.c:3044
2080 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2081 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2082
2083 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2084 #: g10/gpg.c:3046
2085 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2086 msgstr ""
2087 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2088
2089 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2090 #: g10/gpg.c:3048
2091 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2092 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2093
2094 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2095 #: g10/gpg.c:3051
2096 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2097 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3055
2100 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2101 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3062
2104 msgid "invalid default preferences\n"
2105 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2106
2107 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2108 #: g10/gpg.c:3071
2109 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2110 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3075
2113 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2114 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3079
2117 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2118 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3112
2121 #, c-format
2122 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2123 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3159
2126 #, c-format
2127 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2128 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3164
2131 #, c-format
2132 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2133 msgstr ""
2134 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3169
2137 #, c-format
2138 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2139 msgstr ""
2140 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3261
2143 #, c-format
2144 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2145 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3272
2148 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2149 msgstr ""
2150 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3293
2153 msgid "--store [filename]"
2154 msgstr "--store [filnamn]"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3300
2157 msgid "--symmetric [filename]"
2158 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2159
2160 #: g10/gpg.c:3302
2161 #, c-format
2162 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2163 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3312
2166 msgid "--encrypt [filename]"
2167 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3325
2170 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2171 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3327
2174 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2175 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3330
2178 #, c-format
2179 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2180 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3348
2183 msgid "--sign [filename]"
2184 msgstr "--sign [filnamn]"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3361
2187 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2188 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3376
2191 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2192 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2193
2194 #: g10/gpg.c:3378
2195 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2196 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3381
2199 #, c-format
2200 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2201 msgstr ""
2202 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3401
2205 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2206 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3410
2209 msgid "--clearsign [filename]"
2210 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3435
2213 msgid "--decrypt [filename]"
2214 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3443
2217 msgid "--sign-key user-id"
2218 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3447
2221 msgid "--lsign-key user-id"
2222 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3468
2225 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2226 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2227
2228 #: g10/gpg.c:3553
2229 #, c-format
2230 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2231 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3555
2234 #, c-format
2235 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2236 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3557
2239 #, c-format
2240 msgid "key export failed: %s\n"
2241 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3568
2244 #, c-format
2245 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2246 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:3578
2249 #, c-format
2250 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2251 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:3629
2254 #, c-format
2255 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2256 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:3637
2259 #, c-format
2260 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2261 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:3727
2264 #, c-format
2265 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2266 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:3844
2269 msgid "[filename]"
2270 msgstr "[filnamn]"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3848
2273 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2274 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:4160
2277 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2278 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:4162
2281 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2282 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:4195
2285 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2286 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2287
2288 #: g10/gpgv.c:72
2289 msgid "take the keys from this keyring"
2290 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2291
2292 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2293 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2294 # Krav från RIPE.
2295 #: g10/gpgv.c:74
2296 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2297 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2298
2299 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2300 msgid "|FD|write status info to this FD"
2301 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2302
2303 #: g10/gpgv.c:99
2304 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2305 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2306
2307 #: g10/gpgv.c:102
2308 msgid ""
2309 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2310 "Check signatures against known trusted keys\n"
2311 msgstr ""
2312 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2313 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2314
2315 #: g10/helptext.c:49
2316 msgid ""
2317 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2318 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2319 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2320 msgstr ""
2321 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2322 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2323 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2324 "nätet av certifikat."
2325
2326 #: g10/helptext.c:55
2327 msgid ""
2328 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2329 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2330 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2331 "ultimately trusted\n"
2332 msgstr ""
2333 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2334 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2335 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2336 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2337
2338 #: g10/helptext.c:62
2339 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2340 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2341
2342 #: g10/helptext.c:66
2343 msgid ""
2344 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2345 msgstr ""
2346 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2347
2348 #: g10/helptext.c:70
2349 msgid ""
2350 "Select the algorithm to use.\n"
2351 "\n"
2352 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2353 "for signatures.\n"
2354 "\n"
2355 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2356 "\n"
2357 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2358 "\n"
2359 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2360 msgstr ""
2361 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2362 "\n"
2363 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2364 "användas för signaturer.\n"
2365 "\n"
2366 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2367 "\n"
2368 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2369 "\n"
2370 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
2371 "signera."
2372
2373 #: g10/helptext.c:84
2374 msgid ""
2375 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2376 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2377 "Please consult your security expert first."
2378 msgstr ""
2379 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2380 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2381 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2382
2383 #: g10/helptext.c:91
2384 msgid "Enter the size of the key"
2385 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2386
2387 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2388 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2389 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2390 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2391
2392 #: g10/helptext.c:105
2393 msgid ""
2394 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2395 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2396 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2397 "the given value as an interval."
2398 msgstr ""
2399 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2400 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2401 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2402 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2403
2404 #: g10/helptext.c:117
2405 msgid "Enter the name of the key holder"
2406 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2407
2408 #: g10/helptext.c:122
2409 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2410 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2411
2412 #: g10/helptext.c:126
2413 msgid "Please enter an optional comment"
2414 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2415
2416 #: g10/helptext.c:131
2417 msgid ""
2418 "N  to change the name.\n"
2419 "C  to change the comment.\n"
2420 "E  to change the email address.\n"
2421 "O  to continue with key generation.\n"
2422 "Q  to to quit the key generation."
2423 msgstr ""
2424 "N  för att ändra namnet.\n"
2425 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2426 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2427 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2428 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2429
2430 #: g10/helptext.c:140
2431 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2432 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2433
2434 #: g10/helptext.c:148
2435 msgid ""
2436 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2437 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2438 "know how carefully you verified this.\n"
2439 "\n"
2440 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2441 "the\n"
2442 "    key.\n"
2443 "\n"
2444 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2445 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2446 "for\n"
2447 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2448 "user.\n"
2449 "\n"
2450 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2451 "could\n"
2452 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2453 "the\n"
2454 "    key against a photo ID.\n"
2455 "\n"
2456 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2457 "could\n"
2458 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2459 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2460 "a\n"
2461 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2462 "the\n"
2463 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2464 "exchange\n"
2465 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2466 "\n"
2467 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2468 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2469 "\"\n"
2470 "mean to you when you sign other keys.\n"
2471 "\n"
2472 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2473 msgstr ""
2474 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
2475 "kontrollera att nyckeln\n"
2476 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
2477 "viktigt för andra att\n"
2478 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2479 "\n"
2480 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
2481 "nyckeln.\n"
2482 "\n"
2483 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2484 "det\n"
2485 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2486 "användbartför\n"
2487 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2488 "pseudonym.\n"
2489 "\n"
2490 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2491 "att\n"
2492 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
2493 "för nyckeln\n"
2494 "    mot en fotolegitimation.\n"
2495 "\n"
2496 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2497 "Detta kan\n"
2498 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2499 "nyckelinnehavaren\n"
2500 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2501 "identitetsdokument\n"
2502 "a\n"
2503 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2504 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
2505 "kontrollerade att\n"
2506 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
2507 "tillhör\n"
2508 "    nyckelinnehavaren.\n"
2509 "\n"
2510 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2511 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2512 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2513 "\n"
2514 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2515
2516 # felstavat original meddelat till Werner.
2517 #: g10/helptext.c:186
2518 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2519 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2520
2521 #: g10/helptext.c:190
2522 msgid ""
2523 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2524 "All certificates are then also lost!"
2525 msgstr ""
2526 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2527 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2528
2529 #: g10/helptext.c:195
2530 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2531 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2532
2533 #: g10/helptext.c:200
2534 msgid ""
2535 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2536 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2537 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2538 msgstr ""
2539 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2540 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2541 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2542 "certifierad av denna nyckel."
2543
2544 #: g10/helptext.c:205
2545 msgid ""
2546 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2547 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2548 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2549 "a trust connection through another already certified key."
2550 msgstr ""
2551 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2552 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2553 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2554 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2555
2556 #: g10/helptext.c:211
2557 msgid ""
2558 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2559 "your keyring."
2560 msgstr ""
2561 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2562 "din nyckelring."
2563
2564 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2565 #: g10/helptext.c:215
2566 msgid ""
2567 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2568 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2569 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2570 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2571 "a second one is available."
2572 msgstr ""
2573 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2574 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2575 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2576 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2577 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2578
2579 #: g10/helptext.c:223
2580 msgid ""
2581 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2582 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2583 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2584 msgstr ""
2585 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
2586 "valda)\n"
2587 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2588 "påverkade\n"
2589 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2590
2591 #: g10/helptext.c:230
2592 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2593 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2594
2595 #: g10/helptext.c:236
2596 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2597 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2598
2599 # # felstavat/ologiskt original
2600 #: g10/helptext.c:240
2601 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2602 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2603
2604 #: g10/helptext.c:245
2605 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2606 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2607
2608 #: g10/helptext.c:250
2609 msgid ""
2610 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2611 "file (which is shown in brackets) will be used."
2612 msgstr ""
2613 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2614 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2615
2616 #: g10/helptext.c:256
2617 msgid ""
2618 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2619 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2620 "  \"Key has been compromised\"\n"
2621 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2622 "      got access to your secret key.\n"
2623 "  \"Key is superseded\"\n"
2624 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2625 "  \"Key is no longer used\"\n"
2626 "      Use this if you have retired this key.\n"
2627 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2628 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2629 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2630 msgstr ""
2631 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2632 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2633 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2634 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
2635 "personer\n"
2636 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2637 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2638 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2639 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2640 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2641 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2642 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2643 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2644 "     är ogiltig.\n"
2645
2646 #: g10/helptext.c:272
2647 msgid ""
2648 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2649 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2650 "An empty line ends the text.\n"
2651 msgstr ""
2652 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2653 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2654 "och koncis.\n"
2655 "En tom rad avslutar texten.\n"
2656
2657 #: g10/helptext.c:287
2658 msgid "No help available"
2659 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2660
2661 #: g10/helptext.c:295
2662 #, c-format
2663 msgid "No help available for `%s'"
2664 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2665
2666 #: g10/import.c:94
2667 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2668 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2669
2670 #: g10/import.c:96
2671 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2672 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2673
2674 #: g10/import.c:98
2675 msgid "do not update the trustdb after import"
2676 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2677
2678 #: g10/import.c:100
2679 msgid "create a public key when importing a secret key"
2680 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2681
2682 #: g10/import.c:102
2683 msgid "only accept updates to existing keys"
2684 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2685
2686 #: g10/import.c:104
2687 msgid "remove unusable parts from key after import"
2688 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2689
2690 #: g10/import.c:106
2691 msgid "remove as much as possible from key after import"
2692 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2693
2694 #: g10/import.c:269
2695 #, c-format
2696 msgid "skipping block of type %d\n"
2697 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2698
2699 #: g10/import.c:278
2700 #, c-format
2701 msgid "%lu keys processed so far\n"
2702 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2703
2704 #: g10/import.c:295
2705 #, c-format
2706 msgid "Total number processed: %lu\n"
2707 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2708
2709 #: g10/import.c:297
2710 #, c-format
2711 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2712 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2713
2714 #: g10/import.c:300
2715 #, c-format
2716 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2717 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2718
2719 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2720 #, c-format
2721 msgid "              imported: %lu"
2722 msgstr "                    importerade: %lu"
2723
2724 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2725 #, c-format
2726 msgid "             unchanged: %lu\n"
2727 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2728
2729 #: g10/import.c:310
2730 #, c-format
2731 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2732 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2733
2734 #: g10/import.c:312
2735 #, c-format
2736 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2737 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2738
2739 #: g10/import.c:314
2740 #, c-format
2741 msgid "        new signatures: %lu\n"
2742 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2743
2744 #: g10/import.c:316
2745 #, c-format
2746 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2747 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2748
2749 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2750 #, c-format
2751 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2752 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2755 #, c-format
2756 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2757 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2760 #, c-format
2761 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2762 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2765 #, c-format
2766 msgid "          not imported: %lu\n"
2767 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:326
2770 #, c-format
2771 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2772 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:328
2775 #, c-format
2776 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2777 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:569
2780 #, c-format
2781 msgid ""
2782 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2783 "algorithms on these user IDs:\n"
2784 msgstr ""
2785 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2786 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2787
2788 #: g10/import.c:610
2789 #, c-format
2790 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2791 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2792
2793 #: g10/import.c:625
2794 #, c-format
2795 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2796 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2797
2798 #: g10/import.c:637
2799 #, c-format
2800 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2801 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2802
2803 #: g10/import.c:650
2804 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2805 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2806
2807 #: g10/import.c:652
2808 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2809 msgstr ""
2810 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2811 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2812
2813 #: g10/import.c:676
2814 #, c-format
2815 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2816 msgstr ""
2817 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2818
2819 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: no user ID\n"
2822 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2823
2824 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2825 #: g10/import.c:755
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2828 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2829
2830 # vad innebär fnutten i slutet?
2831 #: g10/import.c:770
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2834 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2835
2836 #: g10/import.c:776
2837 #, c-format
2838 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2839 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2840
2841 #: g10/import.c:778
2842 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2843 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2844
2845 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2848 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2849
2850 #: g10/import.c:794
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2853 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2854
2855 #: g10/import.c:803
2856 #, c-format
2857 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2858 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2859
2860 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2861 #, c-format
2862 msgid "writing to `%s'\n"
2863 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2864
2865 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2866 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2867 #, c-format
2868 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2869 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2870
2871 # fixme: I appended the %s -wk
2872 #: g10/import.c:831
2873 #, c-format
2874 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2875 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2876
2877 #: g10/import.c:855
2878 #, c-format
2879 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2880 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2881
2882 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2883 #, c-format
2884 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2885 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2886
2887 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2888 #, c-format
2889 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2890 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2891
2892 #: g10/import.c:917
2893 #, c-format
2894 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2895 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2896
2897 #: g10/import.c:920
2898 #, c-format
2899 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2900 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2901
2902 #: g10/import.c:923
2903 #, c-format
2904 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2905 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2906
2907 #: g10/import.c:926
2908 #, c-format
2909 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2910 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2911
2912 #: g10/import.c:929
2913 #, c-format
2914 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2915 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2916
2917 #: g10/import.c:932
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2920 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2921
2922 #: g10/import.c:935
2923 #, c-format
2924 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2925 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2926
2927 #: g10/import.c:938
2928 #, c-format
2929 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2930 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2931
2932 #: g10/import.c:941
2933 #, c-format
2934 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2935 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2936
2937 #: g10/import.c:944
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2940 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2941
2942 #: g10/import.c:967
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2945 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1130
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2950 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1141
2953 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2954 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2957 #, c-format
2958 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2959 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1169
2962 #, c-format
2963 msgid "key %s: secret key imported\n"
2964 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1199
2967 #, c-format
2968 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2969 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1209
2972 #, c-format
2973 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2974 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1239
2977 #, c-format
2978 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2979 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1282
2982 #, c-format
2983 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2984 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2985
2986 #: g10/import.c:1314
2987 #, c-format
2988 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2989 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1380
2992 #, c-format
2993 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2994 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2995
2996 # fixme: I appended the %s -wk
2997 #: g10/import.c:1395
2998 #, c-format
2999 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3000 msgstr ""
3001 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
3002 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1397
3005 #, c-format
3006 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3007 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1415
3010 #, c-format
3011 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3012 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3015 #, c-format
3016 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3017 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1428
3020 #, c-format
3021 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3022 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3023
3024 #: g10/import.c:1443
3025 #, c-format
3026 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3027 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1465
3030 #, c-format
3031 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3032 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1478
3035 #, c-format
3036 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3037 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1493
3040 #, c-format
3041 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3042 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3043
3044 #: g10/import.c:1535
3045 #, c-format
3046 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3047 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3048
3049 #: g10/import.c:1556
3050 #, c-format
3051 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3052 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1583
3055 #, c-format
3056 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3057 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1593
3060 #, c-format
3061 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3062 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3063
3064 # nyckeln eller certifikatet??
3065 #: g10/import.c:1610
3066 #, c-format
3067 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3068 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3069
3070 #: g10/import.c:1624
3071 #, c-format
3072 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3073 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3074
3075 # nyckeln eller klassen?
3076 #: g10/import.c:1632
3077 #, c-format
3078 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3079 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1732
3082 #, c-format
3083 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3084 msgstr ""
3085 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3086
3087 #: g10/import.c:1794
3088 #, c-format
3089 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3090 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3091
3092 #: g10/import.c:1808
3093 #, c-format
3094 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3095 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1867
3098 #, c-format
3099 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3100 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1901
3103 #, c-format
3104 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3105 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3106
3107 #: g10/import.c:2290
3108 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3109 msgstr ""
3110 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3111
3112 #: g10/import.c:2298
3113 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3114 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3115
3116 #: g10/import.c:2300
3117 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3118 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3119
3120 #: g10/keydb.c:168
3121 #, c-format
3122 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3123 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3124
3125 #: g10/keydb.c:174
3126 #, c-format
3127 msgid "keyring `%s' created\n"
3128 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3129
3130 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3131 #, c-format
3132 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3133 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3134
3135 #: g10/keydb.c:697
3136 #, c-format
3137 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3138 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:265
3141 msgid "[revocation]"
3142 msgstr "[spärr]"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:266
3145 msgid "[self-signature]"
3146 msgstr "[självsignatur]"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3149 msgid "1 bad signature\n"
3150 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3153 #, c-format
3154 msgid "%d bad signatures\n"
3155 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3158 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3159 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3162 #, c-format
3163 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3164 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3167 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3168 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3171 #, c-format
3172 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3173 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:356
3176 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3177 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:358
3180 #, c-format
3181 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3182 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3185 msgid ""
3186 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3187 "keys\n"
3188 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3189 "etc.)\n"
3190 msgstr ""
3191 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3192 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3193 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3196 #, c-format
3197 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3198 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3201 #, c-format
3202 msgid "  %d = I trust fully\n"
3203 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:438
3206 msgid ""
3207 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3208 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3209 "trust signatures on your behalf.\n"
3210 msgstr ""
3211 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3212 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3213 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:454
3216 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3217 msgstr ""
3218 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:598
3221 #, c-format
3222 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3223 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3224
3225 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3226 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3227 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3228 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3231 #: g10/keyedit.c:1759
3232 msgid "  Unable to sign.\n"
3233 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:626
3236 #, c-format
3237 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3238 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3239
3240 #: g10/keyedit.c:654
3241 #, c-format
3242 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3243 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3244
3245 #: g10/keyedit.c:682
3246 #, c-format
3247 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3248 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:684
3251 msgid "Sign it? (y/N) "
3252 msgstr "Signera den? (j/N) "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:706
3255 #, c-format
3256 msgid ""
3257 "The self-signature on \"%s\"\n"
3258 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3259 msgstr ""
3260 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3261 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:715
3264 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3265 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:729
3268 #, c-format
3269 msgid ""
3270 "Your current signature on \"%s\"\n"
3271 "has expired.\n"
3272 msgstr ""
3273 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3274 "har gått ut.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:733
3277 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3278 msgstr ""
3279 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3280 "n) "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:754
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "Your current signature on \"%s\"\n"
3286 "is a local signature.\n"
3287 msgstr ""
3288 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3289 "är en lokal signatur.\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:758
3292 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3293 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3294
3295 #: g10/keyedit.c:779
3296 #, c-format
3297 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3298 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:782
3301 #, c-format
3302 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3303 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:787
3306 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3307 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:809
3310 #, c-format
3311 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3312 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:824
3315 msgid "This key has expired!"
3316 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:842
3319 #, c-format
3320 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3321 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:848
3324 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3325 msgstr ""
3326 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3327
3328 #: g10/keyedit.c:888
3329 msgid ""
3330 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3331 "mode.\n"
3332 msgstr ""
3333 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3334 "läge\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:890
3337 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3338 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:915
3341 msgid ""
3342 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3343 "belongs\n"
3344 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3345 msgstr ""
3346 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3347 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:920
3350 #, c-format
3351 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3352 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:922
3355 #, c-format
3356 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3357 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:924
3360 #, c-format
3361 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3362 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:926
3365 #, c-format
3366 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3367 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:932
3370 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3371 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:956
3374 #, c-format
3375 msgid ""
3376 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3377 "key \"%s\" (%s)\n"
3378 msgstr ""
3379 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3380 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:963
3383 msgid "This will be a self-signature.\n"
3384 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:969
3387 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3388 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:977
3391 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3392 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:987
3395 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3396 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:994
3399 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3400 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1001
3403 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3404 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1006
3407 msgid "I have checked this key casually.\n"
3408 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1011
3411 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3412 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1021
3415 msgid "Really sign? (y/N) "
3416 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3419 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3420 #, c-format
3421 msgid "signing failed: %s\n"
3422 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1131
3425 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3426 msgstr ""
3427 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3428 "att ändra.\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3431 msgid "This key is not protected.\n"
3432 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3435 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3436 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3439 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3440 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3443 msgid "Key is protected.\n"
3444 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1178
3447 #, c-format
3448 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3449 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1184
3452 msgid ""
3453 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3454 "\n"
3455 msgstr ""
3456 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3457 "\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3460 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3461 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1204
3464 msgid ""
3465 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3466 "\n"
3467 msgstr ""
3468 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3469 "\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1207
3472 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3473 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1278
3476 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3477 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1364
3480 msgid "save and quit"
3481 msgstr "spara och avsluta"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1367
3484 msgid "show key fingerprint"
3485 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1368
3488 msgid "list key and user IDs"
3489 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1370
3492 msgid "select user ID N"
3493 msgstr "välj användaridentiteten N"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1371
3496 msgid "select subkey N"
3497 msgstr "välj undernyckel N"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1372
3500 msgid "check signatures"
3501 msgstr "kontrollera signaturer"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1377
3504 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3505 msgstr ""
3506 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1382
3509 msgid "sign selected user IDs locally"
3510 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1384
3513 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3514 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1386
3517 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3518 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1390
3521 msgid "add a user ID"
3522 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1392
3525 msgid "add a photo ID"
3526 msgstr "lägg till ett foto-id"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1394
3529 msgid "delete selected user IDs"
3530 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1399
3533 msgid "add a subkey"
3534 msgstr "lägg till en undernyckel"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1403
3537 msgid "add a key to a smartcard"
3538 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1405
3541 msgid "move a key to a smartcard"
3542 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1407
3545 msgid "move a backup key to a smartcard"
3546 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1411
3549 msgid "delete selected subkeys"
3550 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1413
3553 msgid "add a revocation key"
3554 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1415
3557 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3558 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1417
3561 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3562 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1419
3565 msgid "flag the selected user ID as primary"
3566 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1421
3569 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3570 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1424
3573 msgid "list preferences (expert)"
3574 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1426
3577 msgid "list preferences (verbose)"
3578 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1428
3581 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3582 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1433
3585 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3586 msgstr ""
3587 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1435
3590 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3591 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1437
3594 msgid "change the passphrase"
3595 msgstr "ändra lösenfrasen"
3596
3597 # originalet borde ha ett value
3598 #: g10/keyedit.c:1441
3599 msgid "change the ownertrust"
3600 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1443
3603 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3604 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1445
3607 msgid "revoke selected user IDs"
3608 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1450
3611 msgid "revoke key or selected subkeys"
3612 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1451
3615 msgid "enable key"
3616 msgstr "aktivera nyckel"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1452
3619 msgid "disable key"
3620 msgstr "inaktivera nyckel"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1453
3623 msgid "show selected photo IDs"
3624 msgstr "visa valda foto-id:n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1455
3627 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3628 msgstr ""
3629 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3630 "signaturer från nyckeln"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1457
3633 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3634 msgstr ""
3635 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3636 "nyckeln"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1579
3639 #, c-format
3640 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3641 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1597
3644 msgid "Secret key is available.\n"
3645 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1680
3648 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3649 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1688
3652 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3653 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1707
3656 msgid ""
3657 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3658 "(lsign),\n"
3659 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3660 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3661 msgstr ""
3662 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3663 "(lsign),\n"
3664 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3665 "signaturer\n"
3666 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1747
3669 msgid "Key is revoked."
3670 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1766
3673 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3674 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1773
3677 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3678 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1782
3681 #, c-format
3682 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3683 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1805
3686 #, c-format
3687 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3688 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3691 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3692 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1829
3695 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3696 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1831
3699 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3700 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1832
3703 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3704 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1882
3707 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3708 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1894
3711 msgid "You must select exactly one key.\n"
3712 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1922
3715 msgid "Command expects a filename argument\n"
3716 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1936
3719 #, c-format
3720 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3721 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1953
3724 #, c-format
3725 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3726 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1977
3729 msgid "You must select at least one key.\n"
3730 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1980
3733 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3734 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1981
3737 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3738 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3739
3740 #: g10/keyedit.c:2016
3741 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3742 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:2017
3745 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3746 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2035
3749 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3750 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2046
3753 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3754 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2048
3757 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3758 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2098
3761 msgid ""
3762 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3763 msgstr ""
3764 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3765 "tillhandahåller\n"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:2140
3768 msgid "Set preference list to:\n"
3769 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2146
3772 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3773 msgstr ""
3774 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3775 "(j/N) "
3776
3777 #: g10/keyedit.c:2148
3778 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3779 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2216
3782 msgid "Save changes? (y/N) "
3783 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3784
3785 #: g10/keyedit.c:2219
3786 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3787 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2229
3790 #, c-format
3791 msgid "update failed: %s\n"
3792 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2236
3795 #, c-format
3796 msgid "update secret failed: %s\n"
3797 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2243
3800 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3801 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2343
3804 msgid "Digest: "
3805 msgstr "Sammandrag: "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:2394
3808 msgid "Features: "
3809 msgstr "Funktioner: "
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2405
3812 msgid "Keyserver no-modify"
3813 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3816 msgid "Preferred keyserver: "
3817 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3820 msgid "Notations: "
3821 msgstr "Notationer: "
3822
3823 #: g10/keyedit.c:2639
3824 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3825 msgstr ""
3826 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3827 "typ.\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2698
3830 #, c-format
3831 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3832 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2719
3835 #, c-format
3836 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3837 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2725
3840 msgid "(sensitive)"
3841 msgstr "(känsligt)"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3844 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3845 #, c-format
3846 msgid "created: %s"
3847 msgstr "skapat: %s"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3850 #, c-format
3851 msgid "revoked: %s"
3852 msgstr "spärrad: %s"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3855 #, c-format
3856 msgid "expired: %s"
3857 msgstr "utgånget: %s"
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3860 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3861 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3862 #, c-format
3863 msgid "expires: %s"
3864 msgstr "går ut: %s"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2750
3867 #, c-format
3868 msgid "usage: %s"
3869 msgstr "användning: %s"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2765
3872 #, c-format
3873 msgid "trust: %s"
3874 msgstr "tillit: %s"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2769
3877 #, c-format
3878 msgid "validity: %s"
3879 msgstr "giltighet: %s"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2776
3882 msgid "This key has been disabled"
3883 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3886 msgid "card-no: "
3887 msgstr "kortnummer: "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2828
3890 msgid ""
3891 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3892 "unless you restart the program.\n"
3893 msgstr ""
3894 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3895 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3898 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3899 msgid "revoked"
3900 msgstr "spärrad"
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3903 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3904 msgid "expired"
3905 msgstr "utgånget"
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2959
3908 msgid ""
3909 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3910 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3911 msgstr ""
3912 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3913 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3914 "vara den primära identiteten.\n"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:3020
3917 msgid ""
3918 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3919 "versions\n"
3920 "         of PGP to reject this key.\n"
3921 msgstr ""
3922 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3923 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3926 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3927 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3031
3930 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3931 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:3171
3934 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3935 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:3181
3938 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3939 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:3185
3942 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3943 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:3191
3946 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3947 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3948
3949 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3950 #: g10/keyedit.c:3205
3951 #, c-format
3952 msgid "Deleted %d signature.\n"
3953 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3206
3956 #, c-format
3957 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3958 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:3209
3961 msgid "Nothing deleted.\n"
3962 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3965 msgid "invalid"
3966 msgstr "ogiltigt"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:3244
3969 #, c-format
3970 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3971 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3251
3974 #, c-format
3975 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3976 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3252
3979 #, c-format
3980 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3981 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3260
3984 #, c-format
3985 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3986 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:3261
3989 #, c-format
3990 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3991 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3355
3994 msgid ""
3995 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3996 "cause\n"
3997 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3998 msgstr ""
3999 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
4000 "denna\n"
4001 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:3366
4004 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4005 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:3386
4008 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4009 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
4010
4011 #: g10/keyedit.c:3411
4012 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4013 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3426
4016 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4017 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:3448
4020 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4021 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:3467
4024 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4025 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
4026
4027 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
4028 #: g10/keyedit.c:3473
4029 msgid ""
4030 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4031 msgstr ""
4032 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
4033
4034 #: g10/keyedit.c:3534
4035 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4036 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:3540
4039 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4040 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3544
4043 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4044 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3547
4047 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4048 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
4049
4050 #: g10/keyedit.c:3593
4051 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4052 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
4053
4054 #: g10/keyedit.c:3609
4055 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4056 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
4057
4058 # Vad betyder det?
4059 #: g10/keyedit.c:3687
4060 #, c-format
4061 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4062 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
4063
4064 #: g10/keyedit.c:3693
4065 #, c-format
4066 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4067 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4068
4069 #: g10/keyedit.c:3856
4070 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4071 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4072
4073 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4074 #, c-format
4075 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4076 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:4066
4079 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4080 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4081
4082 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4083 #: g10/keyedit.c:4146
4084 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4085 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4086
4087 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4088 #: g10/keyedit.c:4147
4089 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4090 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4091
4092 #: g10/keyedit.c:4209
4093 msgid "Enter the notation: "
4094 msgstr "Ange notationen: "
4095
4096 #: g10/keyedit.c:4358
4097 msgid "Proceed? (y/N) "
4098 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4099
4100 #: g10/keyedit.c:4422
4101 #, c-format
4102 msgid "No user ID with index %d\n"
4103 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4104
4105 #: g10/keyedit.c:4480
4106 #, c-format
4107 msgid "No user ID with hash %s\n"
4108 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:4507
4111 #, c-format
4112 msgid "No subkey with index %d\n"
4113 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:4642
4116 #, c-format
4117 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4118 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4119
4120 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4121 #, c-format
4122 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4123 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4126 msgid " (non-exportable)"
4127 msgstr "  (icke exporterbar)"
4128
4129 #: g10/keyedit.c:4651
4130 #, c-format
4131 msgid "This signature expired on %s.\n"
4132 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4133
4134 # nyckel? signatur?
4135 #: g10/keyedit.c:4655
4136 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4137 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:4659
4140 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4141 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4142
4143 #: g10/keyedit.c:4686
4144 #, c-format
4145 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4146 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4147
4148 #: g10/keyedit.c:4712
4149 msgid " (non-revocable)"
4150 msgstr " (inte spärrbar)"
4151
4152 #: g10/keyedit.c:4719
4153 #, c-format
4154 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4155 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4156
4157 #: g10/keyedit.c:4741
4158 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4159 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4160
4161 #: g10/keyedit.c:4761
4162 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4163 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4164
4165 #: g10/keyedit.c:4791
4166 msgid "no secret key\n"
4167 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4861
4170 #, c-format
4171 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4172 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4878
4175 #, c-format
4176 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4177 msgstr ""
4178 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
4179 "framtiden\n"
4180
4181 #: g10/keyedit.c:4942
4182 #, c-format
4183 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4184 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:5004
4187 #, c-format
4188 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4189 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4190
4191 #: g10/keyedit.c:5099
4192 #, c-format
4193 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4194 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:268
4197 #, c-format
4198 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4199 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:275
4202 msgid "too many cipher preferences\n"
4203 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4204
4205 #: g10/keygen.c:277
4206 msgid "too many digest preferences\n"
4207 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:279
4210 msgid "too many compression preferences\n"
4211 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:404
4214 #, c-format
4215 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4216 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:884
4219 msgid "writing direct signature\n"
4220 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:926
4223 msgid "writing self signature\n"
4224 msgstr "skriver självsignatur\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:983
4227 msgid "writing key binding signature\n"
4228 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4229
4230 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4231 #: g10/keygen.c:3016
4232 #, c-format
4233 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4234 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4237 #, c-format
4238 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4239 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:1299
4242 msgid ""
4243 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4244 msgstr ""
4245 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
4246 "sammandragsstorleken\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:1519
4249 msgid "Sign"
4250 msgstr "Signera"
4251
4252 #: g10/keygen.c:1522
4253 msgid "Certify"
4254 msgstr "Certifiera"
4255
4256 #: g10/keygen.c:1525
4257 msgid "Encrypt"
4258 msgstr "Kryptera"
4259
4260 #: g10/keygen.c:1528
4261 msgid "Authenticate"
4262 msgstr "Autentisera"
4263
4264 # S = Signera
4265 # K = Kryptera
4266 # A = Authentisera
4267 # Q = Avsluta
4268 #: g10/keygen.c:1536
4269 msgid "SsEeAaQq"
4270 msgstr "SsKkAaQq"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1555
4273 #, c-format
4274 msgid "Possible actions for a %s key: "
4275 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4276
4277 #: g10/keygen.c:1559
4278 msgid "Current allowed actions: "
4279 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4280
4281 #: g10/keygen.c:1564
4282 #, c-format
4283 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4284 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:1567
4287 #, c-format
4288 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4289 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:1570
4292 #, c-format
4293 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4294 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:1573
4297 #, c-format
4298 msgid "   (%c) Finished\n"
4299 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4300
4301 #: g10/keygen.c:1629
4302 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4303 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4304
4305 #: g10/keygen.c:1631
4306 #, c-format
4307 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4308 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4309
4310 #: g10/keygen.c:1632
4311 #, c-format
4312 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4313 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1634
4316 #, c-format
4317 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4318 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1636
4321 #, c-format
4322 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4323 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1637
4326 #, c-format
4327 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4328 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4329
4330 #: g10/keygen.c:1639
4331 #, c-format
4332 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4333 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:1641
4336 #, c-format
4337 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4338 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:1710
4341 #, c-format
4342 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4343 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:1720
4346 #, c-format
4347 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4348 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4349
4350 #: g10/keygen.c:1727
4351 #, c-format
4352 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4353 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4354
4355 #: g10/keygen.c:1741
4356 #, c-format
4357 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4358 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4359
4360 #: g10/keygen.c:1747
4361 #, c-format
4362 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4363 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4364
4365 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4366 #, c-format
4367 msgid "rounded up to %u bits\n"
4368 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4369
4370 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4371 #: g10/keygen.c:1826
4372 msgid ""
4373 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4374 "         0 = key does not expire\n"
4375 "      <n>  = key expires in n days\n"
4376 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4377 "      <n>m = key expires in n months\n"
4378 "      <n>y = key expires in n years\n"
4379 msgstr ""
4380 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4381 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4382 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4383 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4384 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4385 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4386
4387 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4388 #: g10/keygen.c:1837
4389 msgid ""
4390 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4391 "         0 = signature does not expire\n"
4392 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4393 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4394 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4395 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4396 msgstr ""
4397 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4398 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4399 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4400 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4401 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4402 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4403
4404 #: g10/keygen.c:1860
4405 msgid "Key is valid for? (0) "
4406 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4407
4408 #: g10/keygen.c:1865
4409 #, c-format
4410 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4411 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4412
4413 #: g10/keygen.c:1883
4414 msgid "invalid value\n"
4415 msgstr "ogiltigt värde\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1890
4418 msgid "Key does not expire at all\n"
4419 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4420
4421 #: g10/keygen.c:1891
4422 msgid "Signature does not expire at all\n"
4423 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:1896
4426 #, c-format
4427 msgid "Key expires at %s\n"
4428 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4429
4430 #: g10/keygen.c:1897
4431 #, c-format
4432 msgid "Signature expires at %s\n"
4433 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4434
4435 #: g10/keygen.c:1901
4436 msgid ""
4437 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4438 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4439 msgstr ""
4440 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4441 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:1908
4444 msgid "Is this correct? (y/N) "
4445 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4446
4447 #: g10/keygen.c:1931
4448 msgid ""
4449 "\n"
4450 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4451 "ID\n"
4452 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4453 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4454 "\n"
4455 msgstr ""
4456 "\n"
4457 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
4458 "programvaran\n"
4459 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
4460 "postadress\n"
4461 "enligt följande format: \n"
4462 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4463 "\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1944
4466 msgid "Real name: "
4467 msgstr "Namn: "
4468
4469 #: g10/keygen.c:1952
4470 msgid "Invalid character in name\n"
4471 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4472
4473 #: g10/keygen.c:1954
4474 msgid "Name may not start with a digit\n"
4475 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:1956
4478 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4479 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4480
4481 #: g10/keygen.c:1964
4482 msgid "Email address: "
4483 msgstr "E-postadress: "
4484
4485 #: g10/keygen.c:1970
4486 msgid "Not a valid email address\n"
4487 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4488
4489 #: g10/keygen.c:1978
4490 msgid "Comment: "
4491 msgstr "Kommentar: "
4492
4493 #: g10/keygen.c:1984
4494 msgid "Invalid character in comment\n"
4495 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:2006
4498 #, c-format
4499 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4500 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:2012
4503 #, c-format
4504 msgid ""
4505 "You selected this USER-ID:\n"
4506 "    \"%s\"\n"
4507 "\n"
4508 msgstr ""
4509 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4510 "    \"%s\"\n"
4511 "\n"
4512
4513 #: g10/keygen.c:2017
4514 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4515 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4516
4517 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4518 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4519 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4520 #. string which should be translated accordingly and the
4521 #. letter changed to match the one in the answer string.
4522 #.
4523 #. n = Change name
4524 #. c = Change comment
4525 #. e = Change email
4526 #. o = Okay (ready, continue)
4527 #. q = Quit
4528 #.
4529 #: g10/keygen.c:2033
4530 msgid "NnCcEeOoQq"
4531 msgstr "NnKkEeOoAa"
4532
4533 #: g10/keygen.c:2043
4534 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4535 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4536
4537 #: g10/keygen.c:2044
4538 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4539 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4540
4541 #: g10/keygen.c:2063
4542 msgid "Please correct the error first\n"
4543 msgstr "Rätta först felet\n"
4544
4545 # fel kapitalisering i originalet?
4546 #: g10/keygen.c:2102
4547 msgid ""
4548 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4549 "\n"
4550 msgstr ""
4551 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4552 "\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:2117
4555 #, c-format
4556 msgid "%s.\n"
4557 msgstr "%s.\n"
4558
4559 #: g10/keygen.c:2123
4560 msgid ""
4561 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4562 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4563 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4564 "\n"
4565 msgstr ""
4566 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
4567 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
4568 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4569 "\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2147
4572 msgid ""
4573 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4574 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4575 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4576 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4577 msgstr ""
4578 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4579 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4580 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4581 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
4582
4583 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4584 msgid "Key generation canceled.\n"
4585 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4588 #, c-format
4589 msgid "writing public key to `%s'\n"
4590 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4593 #, c-format
4594 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4595 msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
4596
4597 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4598 #, c-format
4599 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4600 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4601
4602 #: g10/keygen.c:3342
4603 #, c-format
4604 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4605 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
4606
4607 #: g10/keygen.c:3349
4608 #, c-format
4609 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4610 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:3369
4613 #, c-format
4614 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4615 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
4616
4617 #: g10/keygen.c:3377
4618 #, c-format
4619 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4620 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4621
4622 #: g10/keygen.c:3404
4623 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4624 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4625
4626 # Flagga.. inte kommando
4627 #: g10/keygen.c:3415
4628 msgid ""
4629 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4630 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4631 msgstr ""
4632 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
4633 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
4634 "syfte.\n"
4635
4636 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4637 #, c-format
4638 msgid "Key generation failed: %s\n"
4639 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4640
4641 # c-format behövs inte i singularis
4642 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4643 #, c-format
4644 msgid ""
4645 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4646 msgstr ""
4647 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4648 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4649
4650 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4651 #, c-format
4652 msgid ""
4653 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4654 msgstr ""
4655 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4656 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4657
4658 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4659 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4660 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4661
4662 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4663 msgid "Really create? (y/N) "
4664 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
4665
4666 #: g10/keygen.c:3843
4667 #, c-format
4668 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4669 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
4670
4671 #: g10/keygen.c:3891
4672 #, c-format
4673 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4674 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
4675
4676 #: g10/keygen.c:3917
4677 #, c-format
4678 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4679 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
4680
4681 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4682 msgid "never     "
4683 msgstr "aldrig"
4684
4685 #: g10/keylist.c:263
4686 msgid "Critical signature policy: "
4687 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4688
4689 #: g10/keylist.c:265
4690 msgid "Signature policy: "
4691 msgstr "Signaturpolicy: "
4692
4693 #: g10/keylist.c:304
4694 msgid "Critical preferred keyserver: "
4695 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
4696
4697 #: g10/keylist.c:357
4698 msgid "Critical signature notation: "
4699 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
4700
4701 #: g10/keylist.c:359
4702 msgid "Signature notation: "
4703 msgstr "Signaturnotation: "
4704
4705 #: g10/keylist.c:469
4706 msgid "Keyring"
4707 msgstr "Nyckelring"
4708
4709 #: g10/keylist.c:1504
4710 msgid "Primary key fingerprint:"
4711 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4712
4713 #: g10/keylist.c:1506
4714 msgid "     Subkey fingerprint:"
4715 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4716
4717 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4718 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4719 #: g10/keylist.c:1513
4720 msgid " Primary key fingerprint:"
4721 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4722
4723 #: g10/keylist.c:1515
4724 msgid "      Subkey fingerprint:"
4725 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4726
4727 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4728 msgid "      Key fingerprint ="
4729 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4730
4731 #: g10/keylist.c:1590
4732 msgid "      Card serial no. ="
4733 msgstr "       Kortets serienr ="
4734
4735 #: g10/keyring.c:1249
47