Finished PKA feature
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 # 2004/12/01 Per Tunedal
14 # ===================================================
15 #
16 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
17 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
18 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
19 #
20 # $Id$
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
25 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
26 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:57+0100\n"
27 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
28 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
29 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
34 #: cipher/primegen.c:121
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
38
39 #: cipher/primegen.c:312
40 #, c-format
41 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
42 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
43
44 #: cipher/random.c:164
45 msgid "no entropy gathering module detected\n"
46 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
47
48 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
49 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
50 #: g10/gpg.c:985 g10/gpg.c:3309 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
51 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
52 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:783 g10/sign.c:937 g10/sign.c:1050
53 #: g10/sign.c:1200 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
54 #: g10/tdbio.c:605
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #: cipher/random.c:392
60 #, c-format
61 msgid "can't stat `%s': %s\n"
62 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:397
65 #, c-format
66 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
67 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
68
69 #: cipher/random.c:402
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
72
73 #: cipher/random.c:408
74 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
75 msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:984 g10/keygen.c:2753
87 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1066 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
116 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
117 "stark slumptalsgenerator!\n"
118 "\n"
119 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121
122 #: cipher/rndegd.c:205
123 msgid ""
124 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
125 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
126 "of the entropy.\n"
127 msgstr ""
128 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
129 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
130 "på entropin.\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:135
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
141 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
142 "(Behöver %d fler byte)\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:596
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:609
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:977
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "reading public key failed: %s\n"
157 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
160 msgid "response does not contain the public key data\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
164 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
168 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
172 #, c-format
173 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
177 #, c-format
178 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
182 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
183 #, fuzzy, c-format
184 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
185 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1310
188 msgid "access to admin commands is not configured\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
192 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
196 msgid "card is permanently locked!\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1336
200 #, c-format
201 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
205 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
206 #. to get some infos on the string.
207 #: g10/app-openpgp.c:1343
208 msgid "|A|Admin PIN"
209 msgstr ""
210
211 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
212 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
213 #. to get some infos on the string.
214 #: g10/app-openpgp.c:1492
215 msgid "|AN|New Admin PIN"
216 msgstr ""
217
218 #: g10/app-openpgp.c:1492
219 msgid "|N|New PIN"
220 msgstr ""
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1496
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error getting new PIN: %s\n"
225 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
228 #, fuzzy
229 msgid "error reading application data\n"
230 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
231
232 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
233 #, fuzzy
234 msgid "error reading fingerprint DO\n"
235 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1562
238 #, fuzzy
239 msgid "key already exists\n"
240 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1566
243 msgid "existing key will be replaced\n"
244 msgstr ""
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1568
247 #, fuzzy
248 msgid "generating new key\n"
249 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1735
252 msgid "creation timestamp missing\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1742
256 #, c-format
257 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
258 msgstr ""
259
260 #: g10/app-openpgp.c:1749
261 #, c-format
262 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
263 msgstr ""
264
265 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
266 #, c-format
267 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
268 msgstr ""
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1827
271 #, fuzzy, c-format
272 msgid "failed to store the key: %s\n"
273 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
274
275 #: g10/app-openpgp.c:1886
276 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
277 msgstr ""
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1901
280 #, fuzzy
281 msgid "generating key failed\n"
282 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
283
284 #: g10/app-openpgp.c:1904
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
287 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
288
289 #: g10/app-openpgp.c:1961
290 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
291 msgstr ""
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2130
294 #, c-format
295 msgid "signatures created so far: %lu\n"
296 msgstr ""
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2138
299 #, c-format
300 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
301 msgstr ""
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2399
304 msgid ""
305 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
306 msgstr ""
307
308 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
309 #, c-format
310 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
311 msgstr ""
312
313 #: g10/armor.c:318
314 #, c-format
315 msgid "armor: %s\n"
316 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
317
318 #: g10/armor.c:347
319 msgid "invalid armor header: "
320 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
321
322 #: g10/armor.c:354
323 msgid "armor header: "
324 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
325
326 #: g10/armor.c:365
327 msgid "invalid clearsig header\n"
328 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
329
330 #: g10/armor.c:417
331 msgid "nested clear text signatures\n"
332 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
333
334 #: g10/armor.c:552
335 #, fuzzy
336 msgid "unexpected armor: "
337 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
338
339 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
340 #: g10/armor.c:564
341 msgid "invalid dash escaped line: "
342 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
343
344 # överhoppad eller hoppades över?
345 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
346 #, fuzzy, c-format
347 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
348 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
349
350 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
351 #: g10/armor.c:759
352 msgid "premature eof (no CRC)\n"
353 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
354
355 #: g10/armor.c:793
356 msgid "premature eof (in CRC)\n"
357 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
358
359 #: g10/armor.c:801
360 msgid "malformed CRC\n"
361 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
362
363 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
364 #, fuzzy, c-format
365 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
366 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
367
368 #: g10/armor.c:825
369 #, fuzzy
370 msgid "premature eof (in trailer)\n"
371 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
372
373 #: g10/armor.c:829
374 msgid "error in trailer line\n"
375 msgstr "fel i avslutande rad\n"
376
377 #: g10/armor.c:1138
378 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
379 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
380
381 #: g10/armor.c:1143
382 #, c-format
383 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
384 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
385
386 #: g10/armor.c:1147
387 msgid ""
388 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
389 msgstr ""
390 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
391 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
392 "använts\n"
393
394 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
397 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
398
399 #: g10/card-util.c:68
400 #, c-format
401 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
405 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
406 #, fuzzy
407 msgid "can't do this in batch mode\n"
408 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
409
410 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
411 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1290
412 #: g10/keygen.c:1357
413 msgid "Your selection? "
414 msgstr "Vad väljer du? "
415
416 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
417 msgid "[not set]"
418 msgstr ""
419
420 #: g10/card-util.c:412
421 #, fuzzy
422 msgid "male"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:413
426 #, fuzzy
427 msgid "female"
428 msgstr "enable"
429
430 #: g10/card-util.c:413
431 #, fuzzy
432 msgid "unspecified"
433 msgstr "Ingen anledning har angivits"
434
435 #: g10/card-util.c:440
436 #, fuzzy
437 msgid "not forced"
438 msgstr "inte behandlade"
439
440 #: g10/card-util.c:440
441 msgid "forced"
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:518
445 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:520
449 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:522
453 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:539
457 msgid "Cardholder's surname: "
458 msgstr ""
459
460 #: g10/card-util.c:541
461 msgid "Cardholder's given name: "
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:559
465 #, c-format
466 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:580
470 #, fuzzy
471 msgid "URL to retrieve public key: "
472 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
473
474 #: g10/card-util.c:588
475 #, c-format
476 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
480 #, c-format
481 msgid "error reading `%s': %s\n"
482 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
483
484 #: g10/card-util.c:694
485 msgid "Login data (account name): "
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:704
489 #, c-format
490 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
491 msgstr ""
492
493 #: g10/card-util.c:763
494 msgid "Private DO data: "
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:773
498 #, c-format
499 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:793
503 #, fuzzy
504 msgid "Language preferences: "
505 msgstr "uppdaterat inställningar"
506
507 #: g10/card-util.c:801
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
510 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
511
512 #: g10/card-util.c:810
513 #, fuzzy
514 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
515 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
516
517 #: g10/card-util.c:831
518 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:845
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid response.\n"
524 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
525
526 #: g10/card-util.c:866
527 #, fuzzy
528 msgid "CA fingerprint: "
529 msgstr "visa fingeravtryck"
530
531 #: g10/card-util.c:889
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
534 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
535
536 #: g10/card-util.c:937
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "key operation not possible: %s\n"
539 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
540
541 #: g10/card-util.c:938
542 #, fuzzy
543 msgid "not an OpenPGP card"
544 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
545
546 #: g10/card-util.c:947
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "error getting current key info: %s\n"
549 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1032
552 msgid "Replace existing key? (y/N) "
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
556 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1074
560 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1083
564 #, c-format
565 msgid ""
566 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
567 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
568 "You should change them using the command --change-pin\n"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1122
572 #, fuzzy
573 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
574 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
577 msgid "   (1) Signature key\n"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
581 #, fuzzy
582 msgid "   (2) Encryption key\n"
583 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
586 msgid "   (3) Authentication key\n"
587 msgstr ""
588
589 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:945
590 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:647
591 msgid "Invalid selection.\n"
592 msgstr "Felaktigt val.\n"
593
594 #: g10/card-util.c:1202
595 #, fuzzy
596 msgid "Please select where to store the key:\n"
597 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
598
599 #: g10/card-util.c:1237
600 #, fuzzy
601 msgid "unknown key protection algorithm\n"
602 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1242
605 #, fuzzy
606 msgid "secret parts of key are not available\n"
607 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
608
609 #: g10/card-util.c:1247
610 #, fuzzy
611 msgid "secret key already stored on a card\n"
612 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
613
614 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1355
615 msgid "quit this menu"
616 msgstr "avsluta denna meny"
617
618 #: g10/card-util.c:1320
619 #, fuzzy
620 msgid "show admin commands"
621 msgstr "motstridiga kommandon\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1358
624 msgid "show this help"
625 msgstr "visa denna hjälp"
626
627 #: g10/card-util.c:1323
628 #, fuzzy
629 msgid "list all available data"
630 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
631
632 #: g10/card-util.c:1326
633 msgid "change card holder's name"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1327
637 msgid "change URL to retrieve key"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1328
641 msgid "fetch the key specified in the card URL"
642 msgstr ""
643
644 #: g10/card-util.c:1329
645 #, fuzzy
646 msgid "change the login name"
647 msgstr "ändra utgångsdatum"
648
649 # originalet borde ha ett value
650 #: g10/card-util.c:1330
651 #, fuzzy
652 msgid "change the language preferences"
653 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
654
655 #: g10/card-util.c:1331
656 msgid "change card holder's sex"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1332
660 #, fuzzy
661 msgid "change a CA fingerprint"
662 msgstr "visa fingeravtryck"
663
664 #: g10/card-util.c:1333
665 msgid "toggle the signature force PIN flag"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/card-util.c:1334
669 #, fuzzy
670 msgid "generate new keys"
671 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
672
673 #: g10/card-util.c:1335
674 msgid "menu to change or unblock the PIN"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1336
678 msgid "verify the PIN and list all data"
679 msgstr ""
680
681 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
682 msgid "Command> "
683 msgstr "Kommando> "
684
685 #: g10/card-util.c:1494
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin-only command\n"
688 msgstr "motstridiga kommandon\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1525
691 msgid "Admin commands are allowed\n"
692 msgstr ""
693
694 #: g10/card-util.c:1527
695 msgid "Admin commands are not allowed\n"
696 msgstr ""
697
698 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2243
699 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
700 msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
701
702 #: g10/cardglue.c:435
703 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
704 msgstr ""
705
706 #: g10/cardglue.c:572
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
710 "   %.*s\n"
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:580
714 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
715 msgstr ""
716
717 #: g10/cardglue.c:915
718 msgid "Enter New Admin PIN: "
719 msgstr ""
720
721 #: g10/cardglue.c:916
722 msgid "Enter New PIN: "
723 msgstr ""
724
725 #: g10/cardglue.c:917
726 msgid "Enter Admin PIN: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:918
730 msgid "Enter PIN: "
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:935
734 #, fuzzy
735 msgid "Repeat this PIN: "
736 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
737
738 #: g10/cardglue.c:950
739 #, fuzzy
740 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
741 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
742
743 # se förra kommentaren
744 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3659 g10/keyring.c:377
745 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
746 #, c-format
747 msgid "can't open `%s'\n"
748 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
749
750 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
751 msgid "--output doesn't work for this command\n"
752 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
753
754 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:316 g10/keyedit.c:3389 g10/keyserver.c:1584
755 #: g10/revoke.c:227
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
758 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:346 g10/import.c:2342 g10/keyserver.c:1598
761 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
762 #, c-format
763 msgid "error reading keyblock: %s\n"
764 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
765
766 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
767 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
768 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
769
770 #: g10/delkey.c:135
771 #, fuzzy
772 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
773 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
774
775 #: g10/delkey.c:147
776 #, fuzzy
777 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
778 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
779
780 #: g10/delkey.c:155
781 #, fuzzy
782 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
783 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
784
785 #: g10/delkey.c:165
786 #, c-format
787 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
788 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:175
791 msgid "ownertrust information cleared\n"
792 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
793
794 #: g10/delkey.c:206
795 #, c-format
796 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
797 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
798
799 #: g10/delkey.c:208
800 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
801 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
802
803 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1220
804 #, c-format
805 msgid "error creating passphrase: %s\n"
806 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:218
809 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
810 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
811
812 #: g10/encode.c:231
813 #, c-format
814 msgid "using cipher %s\n"
815 msgstr "använderchiffer %s\n"
816
817 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
818 #, c-format
819 msgid "`%s' already compressed\n"
820 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
821
822 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:568
823 #, c-format
824 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
825 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
826
827 #: g10/encode.c:470
828 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
829 msgstr ""
830 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
831 "pgp2-läge\n"
832
833 #: g10/encode.c:494
834 #, c-format
835 msgid "reading from `%s'\n"
836 msgstr "läser från \"%s\"\n"
837
838 #: g10/encode.c:522
839 msgid ""
840 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
841 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
842
843 #: g10/encode.c:532
844 #, fuzzy, c-format
845 msgid ""
846 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
847 msgstr ""
848 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
849 "inställningar\n"
850
851 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:901
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid ""
854 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
855 "preferences\n"
856 msgstr ""
857 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
858 "inställningar\n"
859
860 #: g10/encode.c:729
861 #, c-format
862 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
863 msgstr ""
864 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
865 "inställningar\n"
866
867 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:799 g10/pkclist.c:847
868 #, c-format
869 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
870 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
871
872 #: g10/encode.c:826
873 #, c-format
874 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
875 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
876
877 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
878 #, c-format
879 msgid "%s encrypted data\n"
880 msgstr "%s krypterad data\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
883 #, c-format
884 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
885 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
886
887 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
888 #: g10/encr-data.c:93
889 msgid ""
890 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
891 msgstr ""
892 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
893 "i den symmetriska krypteringen.\n"
894
895 #: g10/encr-data.c:104
896 msgid "problem handling encrypted packet\n"
897 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
898
899 #: g10/exec.c:49
900 msgid "no remote program execution supported\n"
901 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
902
903 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
904 #, c-format
905 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
906 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
907
908 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
909 #: g10/exec.c:314
910 msgid ""
911 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
912 msgstr ""
913 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
914 "inställningsfilen\n"
915
916 #: g10/exec.c:344
917 #, fuzzy
918 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
919 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
920
921 #: g10/exec.c:422
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
924 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
925
926 #: g10/exec.c:425
927 #, fuzzy, c-format
928 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
929 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
930
931 #: g10/exec.c:510
932 #, c-format
933 msgid "system error while calling external program: %s\n"
934 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
935
936 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
937 msgid "unnatural exit of external program\n"
938 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
939
940 #: g10/exec.c:536
941 msgid "unable to execute external program\n"
942 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
943
944 #: g10/exec.c:552
945 #, c-format
946 msgid "unable to read external program response: %s\n"
947 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
950 #, c-format
951 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
952 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:610
955 #, c-format
956 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
957 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
958
959 #: g10/export.c:62
960 #, fuzzy
961 msgid "export signatures that are marked as local-only"
962 msgstr ""
963 "\n"
964 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
965 "\n"
966
967 #: g10/export.c:64
968 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
969 msgstr ""
970
971 #: g10/export.c:66
972 msgid "export revocation keys that are marked as \"sensitive\""
973 msgstr ""
974
975 #: g10/export.c:68
976 msgid "remove unusable signatures during export"
977 msgstr ""
978
979 #: g10/export.c:70
980 msgid "remove unusable user IDs during export"
981 msgstr ""
982
983 #: g10/export.c:72
984 #, fuzzy
985 msgid "all export-clean-* options from above"
986 msgstr "läs inställningar från fil"
987
988 #: g10/export.c:75
989 msgid "export the smallest key possible"
990 msgstr ""
991
992 #: g10/export.c:77
993 #, fuzzy
994 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
995 msgstr "spärra en undernyckel"
996
997 #: g10/export.c:330
998 #, fuzzy
999 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1000 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1001
1002 #: g10/export.c:359
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1005 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
1006
1007 #: g10/export.c:367
1008 #, fuzzy, c-format
1009 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1010 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
1011
1012 #: g10/export.c:378
1013 #, fuzzy, c-format
1014 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1015 msgstr ""
1016 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
1017 "signaturen\n"
1018
1019 #: g10/export.c:543
1020 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: g10/export.c:566
1024 #, fuzzy, c-format
1025 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1026 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1027
1028 #: g10/export.c:587
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1031 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1032
1033 #: g10/export.c:620
1034 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1035 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1036
1037 #: g10/gpg.c:367
1038 msgid ""
1039 "@Commands:\n"
1040 " "
1041 msgstr ""
1042 "@Kommandon:\n"
1043 " "
1044
1045 #: g10/gpg.c:369
1046 msgid "|[file]|make a signature"
1047 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1048
1049 #: g10/gpg.c:370
1050 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1051 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
1052
1053 #: g10/gpg.c:371
1054 msgid "make a detached signature"
1055 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1056
1057 #: g10/gpg.c:372
1058 msgid "encrypt data"
1059 msgstr "kryptera data"
1060
1061 #: g10/gpg.c:374
1062 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1063 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1064
1065 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1066 #: g10/gpg.c:376
1067 msgid "decrypt data (default)"
1068 msgstr "dekryptera data (standard)"
1069
1070 #: g10/gpg.c:378
1071 msgid "verify a signature"
1072 msgstr "verifiera en signatur"
1073
1074 #: g10/gpg.c:380
1075 msgid "list keys"
1076 msgstr "visa en lista på nycklar"
1077
1078 #: g10/gpg.c:382
1079 msgid "list keys and signatures"
1080 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
1081
1082 #: g10/gpg.c:383
1083 #, fuzzy
1084 msgid "list and check key signatures"
1085 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
1086
1087 #: g10/gpg.c:384
1088 msgid "list keys and fingerprints"
1089 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
1090
1091 #: g10/gpg.c:385
1092 msgid "list secret keys"
1093 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
1094
1095 #: g10/gpg.c:386
1096 msgid "generate a new key pair"
1097 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1098
1099 #: g10/gpg.c:387
1100 msgid "remove keys from the public keyring"
1101 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1102
1103 #: g10/gpg.c:389
1104 msgid "remove keys from the secret keyring"
1105 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1106
1107 #: g10/gpg.c:390
1108 msgid "sign a key"
1109 msgstr "signera en nyckel"
1110
1111 #: g10/gpg.c:391
1112 msgid "sign a key locally"
1113 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1114
1115 #: g10/gpg.c:392
1116 msgid "sign or edit a key"
1117 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1118
1119 #: g10/gpg.c:393
1120 msgid "generate a revocation certificate"
1121 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1122
1123 #: g10/gpg.c:395
1124 msgid "export keys"
1125 msgstr "exportera nycklar"
1126
1127 #: g10/gpg.c:396
1128 msgid "export keys to a key server"
1129 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1130
1131 #: g10/gpg.c:397
1132 msgid "import keys from a key server"
1133 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1134
1135 #: g10/gpg.c:399
1136 msgid "search for keys on a key server"
1137 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1138
1139 #: g10/gpg.c:401
1140 msgid "update all keys from a keyserver"
1141 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1142
1143 #: g10/gpg.c:404
1144 msgid "import/merge keys"
1145 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1146
1147 #: g10/gpg.c:407
1148 msgid "print the card status"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/gpg.c:408
1152 msgid "change data on a card"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/gpg.c:409
1156 msgid "change a card's PIN"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/gpg.c:417
1160 msgid "update the trust database"
1161 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1162
1163 #: g10/gpg.c:424
1164 msgid "|algo [files]|print message digests"
1165 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1166
1167 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1168 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:71
1169 msgid ""
1170 "@\n"
1171 "Options:\n"
1172 " "
1173 msgstr ""
1174 "@\n"
1175 "Flaggor:\n"
1176 " "
1177
1178 #: g10/gpg.c:430
1179 msgid "create ascii armored output"
1180 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1181
1182 #: g10/gpg.c:432
1183 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1184 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1185
1186 #: g10/gpg.c:443
1187 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1188 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1189
1190 #: g10/gpg.c:444
1191 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1192 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
1193
1194 #: g10/gpg.c:449
1195 msgid "use canonical text mode"
1196 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1197
1198 #: g10/gpg.c:463
1199 msgid "use as output file"
1200 msgstr "använd som fil för utdata"
1201
1202 #: g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:73
1203 msgid "verbose"
1204 msgstr "utförlig"
1205
1206 #: g10/gpg.c:476
1207 msgid "do not make any changes"
1208 msgstr "gör inga ändringar"
1209
1210 #: g10/gpg.c:477
1211 msgid "prompt before overwriting"
1212 msgstr "Fråga före ersättning"
1213
1214 #: g10/gpg.c:518
1215 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/gpg.c:519
1219 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1220 msgstr ""
1221
1222 # inställningar istället för flaggor?
1223 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1224 #: g10/gpg.c:547
1225 msgid ""
1226 "@\n"
1227 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1228 msgstr ""
1229 "@\n"
1230 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1231
1232 #: g10/gpg.c:550
1233 msgid ""
1234 "@\n"
1235 "Examples:\n"
1236 "\n"
1237 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1238 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1239 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1240 " --list-keys [names]        show keys\n"
1241 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1242 msgstr ""
1243 "@\n"
1244 "Exempel:\n"
1245 "\n"
1246 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1247 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1248 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1249 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1250 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1251
1252 #: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:98
1253 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1254 msgstr ""
1255 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1256 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1257
1258 #: g10/gpg.c:756
1259 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1260 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1261
1262 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1263 #: g10/gpg.c:759
1264 msgid ""
1265 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1266 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1267 "default operation depends on the input data\n"
1268 msgstr ""
1269 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1270 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1271 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1272
1273 #: g10/gpg.c:770
1274 msgid ""
1275 "\n"
1276 "Supported algorithms:\n"
1277 msgstr ""
1278 "\n"
1279 "Stödda algoritmer:\n"
1280
1281 #: g10/gpg.c:773
1282 msgid "Pubkey: "
1283 msgstr "öppen nyckel: "
1284
1285 #: g10/gpg.c:779 g10/keyedit.c:2281
1286 msgid "Cipher: "
1287 msgstr "Chiffer: "
1288
1289 #: g10/gpg.c:785
1290 msgid "Hash: "
1291 msgstr "Kontrollsumma: "
1292
1293 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2327
1294 msgid "Compression: "
1295 msgstr "Komprimering: "
1296
1297 #: g10/gpg.c:874
1298 msgid "usage: gpg [options] "
1299 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1300
1301 #: g10/gpg.c:1022
1302 msgid "conflicting commands\n"
1303 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1304
1305 # Vad betyder detta?
1306 #: g10/gpg.c:1040
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1309 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1237
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1314 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1240
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1319 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1243
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1324 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1249
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1329 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1330
1331 #: g10/gpg.c:1252
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1334 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1335
1336 #: g10/gpg.c:1255
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1339 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1340
1341 #: g10/gpg.c:1261
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1344 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1264
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid ""
1349 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1350 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1351
1352 #: g10/gpg.c:1267
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1355 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1356
1357 #: g10/gpg.c:1273
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1360 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1276
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid ""
1365 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1366 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1367
1368 #: g10/gpg.c:1279
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1371 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1372
1373 #: g10/gpg.c:1420
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1376 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1377
1378 #: g10/gpg.c:1513
1379 msgid "display photo IDs during key listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1515
1383 msgid "show policy URLs during signature listings"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: g10/gpg.c:1517
1387 #, fuzzy
1388 msgid "show all notations during signature listings"
1389 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:1519
1392 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1523
1396 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1525
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1402 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1527
1405 msgid "show user ID validity during key listings"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: g10/gpg.c:1529
1409 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/gpg.c:1531
1413 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: g10/gpg.c:1533
1417 #, fuzzy
1418 msgid "show the keyring name in key listings"
1419 msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
1420
1421 #: g10/gpg.c:1535
1422 #, fuzzy
1423 msgid "show expiration dates during signature listings"
1424 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:1830
1427 #, c-format
1428 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1429 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1430
1431 #: g10/gpg.c:1872
1432 #, c-format
1433 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1434 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1435
1436 #: g10/gpg.c:1876
1437 #, c-format
1438 msgid "option file `%s': %s\n"
1439 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:1883
1442 #, c-format
1443 msgid "reading options from `%s'\n"
1444 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2097 g10/gpg.c:2665 g10/gpg.c:2684
1447 #, c-format
1448 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1449 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2110
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1454 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2264 g10/gpg.c:2276
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1459 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2352
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1464 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2371 g10/keyedit.c:4050
1467 #, fuzzy
1468 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1469 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2377
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1474 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2380
1477 #, fuzzy
1478 msgid "invalid keyserver options\n"
1479 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2387
1482 #, c-format
1483 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1484 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2390
1487 msgid "invalid import options\n"
1488 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1489
1490 #: g10/gpg.c:2397
1491 #, c-format
1492 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1493 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1494
1495 #: g10/gpg.c:2400
1496 msgid "invalid export options\n"
1497 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1498
1499 #: g10/gpg.c:2407
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1502 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1503
1504 #: g10/gpg.c:2410
1505 #, fuzzy
1506 msgid "invalid list options\n"
1507 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1508
1509 #: g10/gpg.c:2418
1510 msgid "display photo IDs during signature verification"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: g10/gpg.c:2420
1514 msgid "show policy URLs during signature verification"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: g10/gpg.c:2422
1518 #, fuzzy
1519 msgid "show all notations during signature verification"
1520 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1521
1522 #: g10/gpg.c:2424
1523 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: g10/gpg.c:2428
1527 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: g10/gpg.c:2430
1531 #, fuzzy
1532 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1533 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1534
1535 #: g10/gpg.c:2432
1536 #, fuzzy
1537 msgid "show user ID validity during signature verification"
1538 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1539
1540 #: g10/gpg.c:2434
1541 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/gpg.c:2441
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1547 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1548
1549 #: g10/gpg.c:2444
1550 #, fuzzy
1551 msgid "invalid verify options\n"
1552 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1553
1554 #: g10/gpg.c:2451
1555 #, c-format
1556 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1557 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1558
1559 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1560 #: g10/gpg.c:2654
1561 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1562 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1563
1564 #: g10/gpg.c:2658
1565 #, c-format
1566 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1567 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2667
1570 #, c-format
1571 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1572 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2670
1575 #, c-format
1576 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1577 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2677
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1582 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2692
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1587 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2706
1590 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1591 msgstr ""
1592 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1593 "i --pgp2-läge\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2712
1596 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1597 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1598
1599 #: g10/gpg.c:2718
1600 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1601 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1602
1603 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1604 #: g10/gpg.c:2731
1605 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1606 msgstr ""
1607 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1608
1609 #: g10/gpg.c:2798 g10/gpg.c:2822
1610 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1611 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1612
1613 #: g10/gpg.c:2804 g10/gpg.c:2828
1614 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1615 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:2810
1618 #, fuzzy
1619 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1620 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:2816
1623 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1624 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1625
1626 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1627 #: g10/gpg.c:2831
1628 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1629 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1630
1631 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1632 #: g10/gpg.c:2833
1633 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1634 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1635
1636 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1637 #: g10/gpg.c:2835
1638 #, fuzzy
1639 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1640 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1641
1642 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1643 #: g10/gpg.c:2837
1644 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1645 msgstr ""
1646 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1647
1648 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1649 #: g10/gpg.c:2839
1650 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1651 msgstr ""
1652 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1653
1654 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1655 #: g10/gpg.c:2842
1656 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1657 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2846
1660 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1661 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:2853
1664 msgid "invalid default preferences\n"
1665 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
1666
1667 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1668 #: g10/gpg.c:2862
1669 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1670 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:2866
1673 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1674 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:2870
1677 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1678 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:2903
1681 #, c-format
1682 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1683 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1684
1685 #: g10/gpg.c:2950
1686 #, fuzzy, c-format
1687 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1688 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:2955
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1693 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:2960
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1698 msgstr ""
1699 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:3056
1702 #, c-format
1703 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1704 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:3067
1707 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1708 msgstr ""
1709 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3078
1712 msgid "--store [filename]"
1713 msgstr "--store [filnamn]"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3085
1716 msgid "--symmetric [filename]"
1717 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1718
1719 #: g10/gpg.c:3087
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1722 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1723
1724 #: g10/gpg.c:3097
1725 msgid "--encrypt [filename]"
1726 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1727
1728 #: g10/gpg.c:3110
1729 #, fuzzy
1730 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1731 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1732
1733 #: g10/gpg.c:3112
1734 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: g10/gpg.c:3115
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1740 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3133
1743 msgid "--sign [filename]"
1744 msgstr "--sign [filnamn]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3146
1747 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1748 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1749
1750 #: g10/gpg.c:3161
1751 #, fuzzy
1752 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1753 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1754
1755 #: g10/gpg.c:3163
1756 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: g10/gpg.c:3166
1760 #, fuzzy, c-format
1761 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1762 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3186
1765 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1766 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3195
1769 msgid "--clearsign [filename]"
1770 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3220
1773 msgid "--decrypt [filename]"
1774 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3228
1777 msgid "--sign-key user-id"
1778 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3232
1781 msgid "--lsign-key user-id"
1782 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3253
1785 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1786 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3324
1789 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1790 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1791
1792 #: g10/gpg.c:3361
1793 #, c-format
1794 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1795 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:3363
1798 #, c-format
1799 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1800 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3365
1803 #, c-format
1804 msgid "key export failed: %s\n"
1805 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3376
1808 #, c-format
1809 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1810 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3386
1813 #, c-format
1814 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1815 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:3427
1818 #, c-format
1819 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1820 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3435
1823 #, c-format
1824 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1825 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:3522
1828 #, c-format
1829 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1830 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3645
1833 msgid "[filename]"
1834 msgstr "[filnamn]"
1835
1836 #: g10/gpg.c:3649
1837 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1838 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:3939
1841 msgid ""
1842 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1843 "an '='\n"
1844 msgstr ""
1845 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1846 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1847
1848 # user notation name??
1849 # Werner:
1850 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1851 #: g10/gpg.c:3947
1852 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1853 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1854
1855 # user notation name??
1856 # Werner:
1857 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1858 #: g10/gpg.c:3952
1859 #, fuzzy
1860 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1861 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:3963
1864 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1865 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:3997
1868 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1869 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:3999
1872 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1873 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:4032
1876 #, fuzzy
1877 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1878 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:152
1881 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1882 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
1883
1884 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2805
1885 #, fuzzy
1886 msgid "[User ID not found]"
1887 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1888
1889 #: g10/getkey.c:1731
1890 #, fuzzy, c-format
1891 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1892 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1893
1894 #: g10/getkey.c:2283
1895 #, fuzzy, c-format
1896 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1897 msgstr ""
1898 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1899 "- hoppar över\n"
1900
1901 #: g10/getkey.c:2514
1902 #, fuzzy, c-format
1903 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1904 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1905
1906 #: g10/getkey.c:2561
1907 #, fuzzy, c-format
1908 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1909 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1910
1911 #: g10/gpgv.c:74
1912 msgid "be somewhat more quiet"
1913 msgstr "var något tystare"
1914
1915 #: g10/gpgv.c:75
1916 msgid "take the keys from this keyring"
1917 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1918
1919 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1920 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1921 # Krav från RIPE.
1922 #: g10/gpgv.c:77
1923 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1924 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1925
1926 #: g10/gpgv.c:78
1927 msgid "|FD|write status info to this FD"
1928 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1929
1930 #: g10/gpgv.c:102
1931 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1932 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1933
1934 #: g10/gpgv.c:105
1935 msgid ""
1936 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1937 "Check signatures against known trusted keys\n"
1938 msgstr ""
1939 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1940 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1941
1942 #: g10/helptext.c:49
1943 msgid ""
1944 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1945 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1946 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1947 msgstr ""
1948 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1949 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1950 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1951 "nätet av certifikat."
1952
1953 #: g10/helptext.c:55
1954 msgid ""
1955 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1956 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1957 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1958 "ultimately trusted\n"
1959 msgstr ""
1960 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1961 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1962 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1963 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1964
1965 #: g10/helptext.c:62
1966 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1967 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1968
1969 #: g10/helptext.c:66
1970 msgid ""
1971 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1972 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1973
1974 #: g10/helptext.c:70
1975 msgid ""
1976 "Select the algorithm to use.\n"
1977 "\n"
1978 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1979 "for signatures.\n"
1980 "\n"
1981 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1982 "\n"
1983 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1984 "\n"
1985 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1986 msgstr ""
1987
1988 #: g10/helptext.c:84
1989 msgid ""
1990 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1991 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1992 "Please consult your security expert first."
1993 msgstr ""
1994 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1995 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1996 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1997
1998 #: g10/helptext.c:91
1999 msgid "Enter the size of the key"
2000 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2001
2002 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2003 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2004 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2005 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2006
2007 #: g10/helptext.c:105
2008 msgid ""
2009 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2010 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2011 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2012 "the given value as an interval."
2013 msgstr ""
2014 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2015 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2016 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2017 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2018
2019 #: g10/helptext.c:117
2020 msgid "Enter the name of the key holder"
2021 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2022
2023 #: g10/helptext.c:122
2024 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2025 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2026
2027 #: g10/helptext.c:126
2028 msgid "Please enter an optional comment"
2029 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2030
2031 #: g10/helptext.c:131
2032 msgid ""
2033 "N  to change the name.\n"
2034 "C  to change the comment.\n"
2035 "E  to change the email address.\n"
2036 "O  to continue with key generation.\n"
2037 "Q  to to quit the key generation."
2038 msgstr ""
2039 "N  för att ändra namnet.\n"
2040 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2041 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2042 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2043 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2044
2045 #: g10/helptext.c:140
2046 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2047 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2048
2049 #: g10/helptext.c:148
2050 msgid ""
2051 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2052 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2053 "know how carefully you verified this.\n"
2054 "\n"
2055 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2056 "the\n"
2057 "    key.\n"
2058 "\n"
2059 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2060 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2061 "for\n"
2062 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2063 "user.\n"
2064 "\n"
2065 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2066 "could\n"
2067 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2068 "the\n"
2069 "    key against a photo ID.\n"
2070 "\n"
2071 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2072 "could\n"
2073 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2074 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2075 "a\n"
2076 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2077 "the\n"
2078 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2079 "exchange\n"
2080 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2081 "\n"
2082 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2083 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2084 "\"\n"
2085 "mean to you when you sign other keys.\n"
2086 "\n"
2087 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2088 msgstr ""
2089 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
2090 "nyckeln\n"
2091 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
2092 "andra att\n"
2093 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2094 "\n"
2095 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
2096 "kontrolleratnyckeln.\n"
2097 "\n"
2098 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2099 "det\n"
2100 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2101 "användbartför\n"
2102 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2103 "pseudonym.\n"
2104 "\n"
2105 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2106 "att\n"
2107 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
2108 "nyckeln\n"
2109 "    mot en fotolegitimation.\n"
2110 "\n"
2111 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2112 "Detta kan t.ex.\n"
2113 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2114 "nyckelinnehavaren\n"
2115 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2116 "identitetsdokument\n"
2117 "a\n"
2118 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2119 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
2120 "(genom att utväxla\n"
2121 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
2122 "nyckelinnehavaren.\n"
2123 "\n"
2124 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2125 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2126 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2127 "\n"
2128 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2129
2130 # felstavat original meddelat till Werner.
2131 #: g10/helptext.c:186
2132 #, fuzzy
2133 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2134 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2135
2136 #: g10/helptext.c:190
2137 msgid ""
2138 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2139 "All certificates are then also lost!"
2140 msgstr ""
2141 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2142 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2143
2144 #: g10/helptext.c:195
2145 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2146 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2147
2148 #: g10/helptext.c:200
2149 msgid ""
2150 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2151 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2152 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2153 msgstr ""
2154 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2155 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2156 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2157 "certifierad av denna nyckel."
2158
2159 #: g10/helptext.c:205
2160 msgid ""
2161 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2162 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2163 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2164 "a trust connection through another already certified key."
2165 msgstr ""
2166 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
2167 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2168 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2169 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2170
2171 #: g10/helptext.c:211
2172 msgid ""
2173 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2174 "your keyring."
2175 msgstr ""
2176 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2177 "din nyckelring."
2178
2179 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2180 #: g10/helptext.c:215
2181 msgid ""
2182 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2183 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2184 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2185 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2186 "a second one is available."
2187 msgstr ""
2188 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2189 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2190 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2191 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
2192 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2193
2194 #: g10/helptext.c:223
2195 msgid ""
2196 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2197 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2198 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2199 msgstr ""
2200 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2201 "valda)\n"
2202 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2203 "påverkade\n"
2204 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2205
2206 #: g10/helptext.c:230
2207 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2208 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2209
2210 #: g10/helptext.c:236
2211 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2212 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2213
2214 # # felstavat/ologiskt original
2215 #: g10/helptext.c:240
2216 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2217 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2218
2219 #: g10/helptext.c:245
2220 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2221 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2222
2223 #: g10/helptext.c:250
2224 msgid ""
2225 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2226 "file (which is shown in brackets) will be used."
2227 msgstr ""
2228 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2229 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2230
2231 #: g10/helptext.c:256
2232 msgid ""
2233 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2234 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2235 "  \"Key has been compromised\"\n"
2236 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2237 "      got access to your secret key.\n"
2238 "  \"Key is superseded\"\n"
2239 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2240 "  \"Key is no longer used\"\n"
2241 "      Use this if you have retired this key.\n"
2242 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2243 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2244 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2245 msgstr ""
2246 "Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
2247 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2248 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2249 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2250 "personer\n"
2251 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2252 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2253 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2254 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2255 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2256 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2257 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2258 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2259 "     är ogiltig.\n"
2260
2261 #: g10/helptext.c:272
2262 msgid ""
2263 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2264 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2265 "An empty line ends the text.\n"
2266 msgstr ""
2267 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2268 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2269 "och koncis.\n"
2270 "En tom rad avslutar texten.\n"
2271
2272 #: g10/helptext.c:287
2273 msgid "No help available"
2274 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2275
2276 #: g10/helptext.c:295
2277 #, c-format
2278 msgid "No help available for `%s'"
2279 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2280
2281 #: g10/import.c:95
2282 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/import.c:97
2286 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/import.c:99
2290 #, fuzzy
2291 msgid "do not update the trustdb after import"
2292 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
2293
2294 #: g10/import.c:101
2295 #, fuzzy
2296 msgid "create a public key when importing a secret key"
2297 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
2298
2299 #: g10/import.c:103
2300 msgid "only accept updates to existing keys"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/import.c:105
2304 msgid "remove unusable signatures after import"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/import.c:107
2308 msgid "remove unusable user IDs after import"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/import.c:109
2312 #, fuzzy
2313 msgid "all import-clean-* options from above"
2314 msgstr "läs inställningar från fil"
2315
2316 #: g10/import.c:262
2317 #, c-format
2318 msgid "skipping block of type %d\n"
2319 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2320
2321 #: g10/import.c:271
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "%lu keys processed so far\n"
2324 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2325
2326 #: g10/import.c:288
2327 #, c-format
2328 msgid "Total number processed: %lu\n"
2329 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2330
2331 #: g10/import.c:290
2332 #, c-format
2333 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2334 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2335
2336 #: g10/import.c:293
2337 #, c-format
2338 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2339 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2340
2341 #: g10/import.c:295
2342 #, c-format
2343 msgid "              imported: %lu"
2344 msgstr "                      importerade: %lu"
2345
2346 #: g10/import.c:301
2347 #, c-format
2348 msgid "             unchanged: %lu\n"
2349 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2350
2351 #: g10/import.c:303
2352 #, c-format
2353 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2354 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2355
2356 #: g10/import.c:305
2357 #, c-format
2358 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2359 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2360
2361 #: g10/import.c:307
2362 #, c-format
2363 msgid "        new signatures: %lu\n"
2364 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2365
2366 #: g10/import.c:309
2367 #, c-format
2368 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2369 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2370
2371 #: g10/import.c:311
2372 #, c-format
2373 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2374 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2375
2376 #: g10/import.c:313
2377 #, c-format
2378 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2379 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2380
2381 #: g10/import.c:315
2382 #, c-format
2383 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2384 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2385
2386 #: g10/import.c:317
2387 #, c-format
2388 msgid "          not imported: %lu\n"
2389 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2390
2391 #: g10/import.c:319
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2394 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2395
2396 #: g10/import.c:321
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2399 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2400
2401 #: g10/import.c:562
2402 #, c-format
2403 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: g10/import.c:564
2407 #, fuzzy
2408 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2409 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2410
2411 #: g10/import.c:601
2412 #, c-format
2413 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: g10/import.c:613
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2419 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2420
2421 #: g10/import.c:625
2422 #, c-format
2423 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: g10/import.c:638
2427 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/import.c:640
2431 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/import.c:664
2435 #, c-format
2436 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1112
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: no user ID\n"
2442 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2443
2444 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2445 #: g10/import.c:756
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2448 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
2449
2450 # vad innebär fnutten i slutet?
2451 #: g10/import.c:771
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2454 msgstr ""
2455 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2456
2457 #: g10/import.c:777
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2460 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2461
2462 #: g10/import.c:779
2463 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2464 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2465
2466 #: g10/import.c:789 g10/import.c:1233
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2469 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2470
2471 #: g10/import.c:795
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2474 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2475
2476 #: g10/import.c:804
2477 #, c-format
2478 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2479 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2480
2481 #: g10/import.c:809 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:806 g10/sign.c:1071
2482 #, c-format
2483 msgid "writing to `%s'\n"
2484 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2485
2486 #: g10/import.c:815 g10/import.c:913 g10/import.c:1152 g10/import.c:1294
2487 #: g10/import.c:2356 g10/import.c:2378
2488 #, c-format
2489 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2490 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2491
2492 # fixme: I appended the %s -wk
2493 #: g10/import.c:834
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2496 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
2497
2498 #: g10/import.c:858
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2501 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2502
2503 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1251
2504 #, fuzzy, c-format
2505 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2506 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2507
2508 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1258
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2511 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2512
2513 #: g10/import.c:923
2514 #, fuzzy, c-format
2515 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2516 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2517
2518 #: g10/import.c:926
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2521 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2522
2523 #: g10/import.c:929
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2526 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2527
2528 #: g10/import.c:932
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2531 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2532
2533 #: g10/import.c:935
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2536 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2537
2538 #: g10/import.c:938
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2541 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2542
2543 #: g10/import.c:941
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2546 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2547
2548 #: g10/import.c:944
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2551 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2552
2553 #: g10/import.c:947
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2556 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2557
2558 #: g10/import.c:950
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2561 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2562
2563 #: g10/import.c:973
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2566 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1118
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2571 msgstr ""
2572 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2573 "över den\n"
2574
2575 #: g10/import.c:1129
2576 #, fuzzy
2577 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2578 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2579
2580 #: g10/import.c:1146 g10/import.c:2371
2581 #, c-format
2582 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2583 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2584
2585 #: g10/import.c:1157
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "key %s: secret key imported\n"
2588 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2589
2590 #: g10/import.c:1186
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2593 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2594
2595 #: g10/import.c:1196
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2598 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2599
2600 #: g10/import.c:1226
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2603 msgstr ""
2604 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2605 "spärrcertifikatet\n"
2606
2607 #: g10/import.c:1269
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2610 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2611
2612 #: g10/import.c:1301
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2615 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2616
2617 #: g10/import.c:1367
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2620 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2621
2622 # fixme: I appended the %s -wk
2623 #: g10/import.c:1382
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2626 msgstr ""
2627 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2628 "\"\n"
2629
2630 #: g10/import.c:1384
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2633 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2634
2635 #: g10/import.c:1402
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2638 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2639
2640 #: g10/import.c:1413 g10/import.c:1463
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2643 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1415
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2648 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1430
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2653 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1452
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2658 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1465
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2663 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1480
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2668 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1522
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2673 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2674
2675 #: g10/import.c:1543
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2678 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2679
2680 #: g10/import.c:1570
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2683 msgstr ""
2684 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2685
2686 #: g10/import.c:1580
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2689 msgstr ""
2690 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
2691
2692 # nyckeln eller certifikatet??
2693 #: g10/import.c:1597
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2696 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
2697
2698 #: g10/import.c:1611
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2701 msgstr ""
2702 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
2703 "signaturen\n"
2704
2705 # nyckeln eller klassen?
2706 #: g10/import.c:1619
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2709 msgstr ""
2710 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2711
2712 #: g10/import.c:1719
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2715 msgstr ""
2716 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
2717
2718 #: g10/import.c:1781
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2721 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2722
2723 #: g10/import.c:1795
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2726 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2727
2728 #: g10/import.c:1854
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2731 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2732
2733 #: g10/import.c:1888
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2736 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
2737
2738 #: g10/import.c:2277
2739 #, fuzzy
2740 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2741 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
2742
2743 #: g10/import.c:2285
2744 #, fuzzy
2745 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2746 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2747
2748 #: g10/import.c:2287
2749 #, fuzzy
2750 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2751 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2752
2753 #: g10/keydb.c:168
2754 #, c-format
2755 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2756 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2757
2758 #: g10/keydb.c:175
2759 #, c-format
2760 msgid "keyring `%s' created\n"
2761 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2762
2763 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2766 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
2767
2768 #: g10/keydb.c:698
2769 #, c-format
2770 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2771 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:265
2774 msgid "[revocation]"
2775 msgstr "[spärrad]"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:266
2778 msgid "[self-signature]"
2779 msgstr "[egensignatur]"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:406
2782 msgid "1 bad signature\n"
2783 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:408
2786 #, c-format
2787 msgid "%d bad signatures\n"
2788 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:410
2791 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2792 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:412
2795 #, c-format
2796 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2797 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:414
2800 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2801 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:416
2804 #, c-format
2805 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2806 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:356
2809 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2810 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:358
2813 #, c-format
2814 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2815 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:263
2818 #, fuzzy
2819 msgid ""
2820 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2821 "keys\n"
2822 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2823 "etc.)\n"
2824 msgstr ""
2825 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2826 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2827 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2828 "källor...)?\n"
2829 "\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:275
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2834 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:277
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "  %d = I trust fully\n"
2839 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:438
2842 msgid ""
2843 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2844 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2845 "trust signatures on your behalf.\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: g10/keyedit.c:454
2849 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: g10/keyedit.c:598
2853 #, c-format
2854 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2855 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2856
2857 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
2858 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1736
2859 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2860 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
2863 #: g10/keyedit.c:1742
2864 msgid "  Unable to sign.\n"
2865 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:626
2868 #, c-format
2869 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2870 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2871
2872 #: g10/keyedit.c:654
2873 #, c-format
2874 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2875 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2876
2877 #: g10/keyedit.c:682
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2880 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2881
2882 #: g10/keyedit.c:684
2883 #, fuzzy
2884 msgid "Sign it? (y/N) "
2885 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2886
2887 #: g10/keyedit.c:706
2888 #, c-format
2889 msgid ""
2890 "The self-signature on \"%s\"\n"
2891 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2892 msgstr ""
2893 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2894 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:715
2897 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2898 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2899
2900 #: g10/keyedit.c:729
2901 #, c-format
2902 msgid ""
2903 "Your current signature on \"%s\"\n"
2904 "has expired.\n"
2905 msgstr ""
2906 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2907 "har gått ut.\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:733
2910 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2911 msgstr ""
2912 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2913 "n) "
2914
2915 #: g10/keyedit.c:754
2916 #, c-format
2917 msgid ""
2918 "Your current signature on \"%s\"\n"
2919 "is a local signature.\n"
2920 msgstr ""
2921 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2922 "är en lokal signatur.\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:758
2925 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2926 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2927
2928 #: g10/keyedit.c:779
2929 #, fuzzy, c-format
2930 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2931 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:782
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2936 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:787
2939 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2940 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:809
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2945 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:824
2948 msgid "This key has expired!"
2949 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:842
2952 #, c-format
2953 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2954 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:848
2957 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2958 msgstr ""
2959 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2960
2961 #: g10/keyedit.c:888
2962 msgid ""
2963 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2964 "mode.\n"
2965 msgstr ""
2966 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2967 "läge\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:890
2970 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2971 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:915
2974 msgid ""
2975 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2976 "belongs\n"
2977 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2978 msgstr ""
2979 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2980 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:920
2983 #, c-format
2984 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2985 msgstr ""
2986 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:922
2989 #, c-format
2990 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2991 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:924
2994 #, c-format
2995 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2996 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:926
2999 #, c-format
3000 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3001 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:932
3004 #, fuzzy
3005 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3006 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
3007
3008 #: g10/keyedit.c:956
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid ""
3011 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3012 "key \"%s\" (%s)\n"
3013 msgstr ""
3014 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3015 "med din nyckel: \""
3016
3017 #: g10/keyedit.c:963
3018 #, fuzzy
3019 msgid "This will be a self-signature.\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:969
3025 #, fuzzy
3026 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3027 msgstr ""
3028 "\n"
3029 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
3030 "\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:977
3033 #, fuzzy
3034 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3035 msgstr ""
3036 "\n"
3037 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
3038 "\n"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:987
3041 #, fuzzy
3042 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3043 msgstr ""
3044 "\n"
3045 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
3046 "\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:994
3049 #, fuzzy
3050 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3051 msgstr ""
3052 "\n"
3053 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
3054 "\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1001
3057 #, fuzzy
3058 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3059 msgstr ""
3060 "\n"
3061 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1006
3064 #, fuzzy
3065 msgid "I have checked this key casually.\n"
3066 msgstr ""
3067 "\n"
3068 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1011
3071 #, fuzzy
3072 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3073 msgstr ""
3074 "\n"
3075 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1021
3078 #, fuzzy
3079 msgid "Really sign? (y/N) "
3080 msgstr "Vill du verkligen signera? "
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4556 g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711
3083 #: g10/keyedit.c:4772 g10/sign.c:370
3084 #, c-format
3085 msgid "signing failed: %s\n"
3086 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1131
3089 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3087
3093 msgid "This key is not protected.\n"
3094 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:501
3097 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3098 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3090
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3103 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3094
3106 msgid "Key is protected.\n"
3107 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1178
3110 #, c-format
3111 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3112 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1184
3115 msgid ""
3116 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3117 "\n"
3118 msgstr ""
3119 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
3120 "\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1193 g10/keygen.c:1806
3123 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3124 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1198
3127 msgid ""
3128 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3129 "\n"
3130 msgstr ""
3131 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
3132 "\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1201
3135 #, fuzzy
3136 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3137 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1272
3140 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3141 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1357
3144 msgid "save and quit"
3145 msgstr "spara och avsluta"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1360
3148 #, fuzzy
3149 msgid "show key fingerprint"
3150 msgstr "visa fingeravtryck"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1361
3153 msgid "list key and user IDs"
3154 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1363
3157 msgid "select user ID N"
3158 msgstr "välj användaridentitet N"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1364
3161 #, fuzzy
3162 msgid "select subkey N"
3163 msgstr "välj användaridentitet N"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1365
3166 #, fuzzy
3167 msgid "check signatures"
3168 msgstr "återkalla signaturer"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1369
3171 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1374
3175 #, fuzzy
3176 msgid "sign selected user IDs locally"
3177 msgstr "signera nyckeln lokalt"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1376
3180 #, fuzzy
3181 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3182 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1378
3185 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1382
3189 msgid "add a user ID"
3190 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1384
3193 msgid "add a photo ID"
3194 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1386
3197 #, fuzzy
3198 msgid "delete selected user IDs"
3199 msgstr "ta bort en användaridentitet"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1391
3202 #, fuzzy
3203 msgid "add a subkey"
3204 msgstr "addkey"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1395
3207 msgid "add a key to a smartcard"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1397
3211 msgid "move a key to a smartcard"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1399
3215 msgid "move a backup key to a smartcard"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1403
3219 #, fuzzy
3220 msgid "delete selected subkeys"
3221 msgstr "ta bort en undernyckel"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1405
3224 msgid "add a revocation key"
3225 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1407
3228 #, fuzzy
3229 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3230 msgstr ""
3231 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1409
3234 #, fuzzy
3235 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3236 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1411
3239 #, fuzzy
3240 msgid "flag the selected user ID as primary"
3241 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1413
3244 #, fuzzy
3245 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3246 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1416
3249 msgid "list preferences (expert)"
3250 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1418
3253 msgid "list preferences (verbose)"
3254 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:1420
3257 #, fuzzy
3258 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3259 msgstr ""
3260 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1425
3263 #, fuzzy
3264 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3265 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1427
3268 msgid "change the passphrase"
3269 msgstr "ändra lösenmening"
3270
3271 # originalet borde ha ett value
3272 #: g10/keyedit.c:1431
3273 msgid "change the ownertrust"
3274 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1433
3277 #, fuzzy
3278 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3279 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1435
3282 #, fuzzy
3283 msgid "revoke selected user IDs"
3284 msgstr "spärra en användaridentitet"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1440
3287 #, fuzzy
3288 msgid "revoke key or selected subkeys"
3289 msgstr "spärra en undernyckel"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1441
3292 #, fuzzy
3293 msgid "enable key"
3294 msgstr "aktivera en nyckel"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1442
3297 #, fuzzy
3298 msgid "disable key"
3299 msgstr "stäng av en nyckel"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1443
3302 #, fuzzy
3303 msgid "show selected photo IDs"
3304 msgstr "visa foto-ID"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1445
3307 #, fuzzy
3308 msgid "clean unusable parts from key"
3309 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1564
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3314 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1582
3317 msgid "Secret key is available.\n"
3318 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1663
3321 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3322 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1671
3325 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3326 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1690
3329 msgid ""
3330 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3331 "(lsign),\n"
3332 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3333 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3334 msgstr ""
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1730
3337 msgid "Key is revoked."
3338 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1749
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3343 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1756
3346 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3347 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1765
3350 #, fuzzy, c-format
3351 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3352 msgstr "okänd signaturklass"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1788
3355 #, c-format
3356 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3357 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3360 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3361 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1812
3364 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3365 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1814
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3370 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1815
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3375 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1865
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3380 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1877
3383 #, fuzzy
3384 msgid "You must select exactly one key.\n"
3385 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1905
3388 msgid "Command expects a filename argument\n"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1919
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3394 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1936
3397 #, fuzzy, c-format
3398 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3399 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1960
3402 msgid "You must select at least one key.\n"
3403 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1963
3406 #, fuzzy
3407 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3408 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1964
3411 #, fuzzy
3412 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3413 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1999
3416 #, fuzzy
3417 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3418 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2000
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3423 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2018
3426 #, fuzzy
3427 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3428 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2029
3431 #, fuzzy
3432 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3433 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2031
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3438 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2081
3441 msgid ""
3442 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2123
3446 #, fuzzy
3447 msgid "Set preference list to:\n"
3448 msgstr "ange inställningslista"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2129
3451 #, fuzzy
3452 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3453 msgstr ""
3454 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:2131
3457 #, fuzzy
3458 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3459 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:2204
3462 #, fuzzy
3463 msgid "Save changes? (y/N) "
3464 msgstr "Spara ändringarna? "
3465
3466 #: g10/keyedit.c:2207
3467 #, fuzzy
3468 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3469 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3470
3471 #: g10/keyedit.c:2217
3472 #, c-format
3473 msgid "update failed: %s\n"
3474 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:2224
3477 #, c-format
3478 msgid "update secret failed: %s\n"
3479 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2231
3482 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3483 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2304
3486 msgid "Digest: "
3487 msgstr "Sammandrag: "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:2356
3490 msgid "Features: "
3491 msgstr "Funktioner: "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2367
3494 msgid "Keyserver no-modify"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:2382 g10/keylist.c:308
3498 msgid "Preferred keyserver: "
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:2611
3502 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3503 msgstr ""
3504 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2670
3507 #, fuzzy, c-format
3508 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3509 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:2691
3512 #, fuzzy, c-format
3513 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3514 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2697
3517 #, fuzzy
3518 msgid "(sensitive)"
3519 msgstr " (känsligt)"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2713 g10/keyedit.c:2769 g10/keyedit.c:2830 g10/keyedit.c:2845
3522 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:450
3523 #, fuzzy, c-format
3524 msgid "created: %s"
3525 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2716 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:963
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "revoked: %s"
3530 msgstr "[spärrad]"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2718 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3533 #, fuzzy, c-format
3534 msgid "expired: %s"
3535 msgstr "[går ut: %s]"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2720 g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:2847
3538 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3539 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:456 g10/mainproc.c:969
3540 #, fuzzy, c-format
3541 msgid "expires: %s"
3542 msgstr "[går ut: %s]"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:2722
3545 #, c-format
3546 msgid "usage: %s"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2737
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "trust: %s"
3552 msgstr " tillit: %c/%c"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2741
3555 #, c-format
3556 msgid "validity: %s"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2748
3560 msgid "This key has been disabled"
3561 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:2776 g10/keylist.c:200
3564 msgid "card-no: "
3565 msgstr ""
3566
3567 #: g10/keyedit.c:2800
3568 msgid ""
3569 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3570 "unless you restart the program.\n"
3571 msgstr ""
3572 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3573 "om du inte startar om programmet.\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:2864 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:460
3576 #: g10/mainproc.c:1718 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3577 #, fuzzy
3578 msgid "revoked"
3579 msgstr "[spärrad]"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2866 g10/keyedit.c:3244 g10/keyserver.c:464
3582 #: g10/mainproc.c:1720 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3583 #, fuzzy
3584 msgid "expired"
3585 msgstr "expire"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:2931
3588 msgid ""
3589 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3590 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3591 msgstr ""
3592 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3593 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3594 "vara huvudidentitet.\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:2992
3597 msgid ""
3598 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3599 "versions\n"
3600 "         of PGP to reject this key.\n"
3601 msgstr ""
3602 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3603 "vissa versioner\n"
3604 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:2997 g10/keyedit.c:3350
3607 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3608 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3003
3611 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3612 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3143
3615 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3616 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3153
3619 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3620 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3157
3623 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3624 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:3163
3627 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3628 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3629
3630 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3631 #: g10/keyedit.c:3177
3632 #, c-format
3633 msgid "Deleted %d signature.\n"
3634 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:3178
3637 #, c-format
3638 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3639 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3181
3642 msgid "Nothing deleted.\n"
3643 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3212
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3648 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3246 g10/trustdb.c:1698
3651 #, fuzzy
3652 msgid "invalid"
3653 msgstr "felaktigt skal"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:3345
3656 msgid ""
3657 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3658 "cause\n"
3659 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3660 msgstr ""
3661 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3662 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3356
3665 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3666 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3376
3669 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3670 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:3399
3673 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3674 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3414
3677 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3678 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:3436
3681 #, fuzzy
3682 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3683 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:3455
3686 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3687 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3688
3689 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3690 #: g10/keyedit.c:3461
3691 #, fuzzy
3692 msgid ""
3693 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3694 msgstr ""
3695 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3696 "N): "
3697
3698 #: g10/keyedit.c:3522
3699 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3700 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3528
3703 #, fuzzy
3704 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3705 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:3532
3708 #, fuzzy
3709 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3710 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:3535
3713 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3714 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:3581
3717 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3718 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:3597
3721 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3722 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:3822
3725 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3726 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:3861 g10/keyedit.c:3971 g10/keyedit.c:4091
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3731 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4032
3734 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3735 msgstr ""
3736
3737 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3738 #: g10/keyedit.c:4112
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3741 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3742
3743 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3744 #: g10/keyedit.c:4113
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3747 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:4175
3750 #, c-format
3751 msgid "No user ID with index %d\n"
3752 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:4233
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "No user ID with hash %s\n"
3757 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:4260
3760 #, fuzzy, c-format
3761 msgid "No subkey with index %d\n"
3762 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:4395
3765 #, fuzzy, c-format
3766 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3767 msgstr "användaridentitet: \""
3768
3769 #: g10/keyedit.c:4398 g10/keyedit.c:4462 g10/keyedit.c:4505
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3772 msgstr ""
3773 "\"\n"
3774 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4400 g10/keyedit.c:4464 g10/keyedit.c:4507
3777 msgid " (non-exportable)"
3778 msgstr "  (icke exporterbar)"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4404
3781 #, c-format
3782 msgid "This signature expired on %s.\n"
3783 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3784
3785 # nyckel? signatur?
3786 #: g10/keyedit.c:4408
3787 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3788 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4412
3791 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3792 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:4439
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3797 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:4465
3800 #, fuzzy
3801 msgid " (non-revocable)"
3802 msgstr "  (icke exporterbar)"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:4472
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3807 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:4494
3810 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3811 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:4514
3814 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3815 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:4544
3818 msgid "no secret key\n"
3819 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:4614
3822 #, c-format
3823 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3824 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:4631
3827 #, c-format
3828 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3829 msgstr ""
3830 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3831 "framtiden\n"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:4695
3834 #, fuzzy, c-format
3835 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3836 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3837
3838 #: g10/keyedit.c:4757
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3841 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:4852
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3846 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:259
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3851 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:266
3854 #, fuzzy
3855 msgid "too many cipher preferences\n"
3856 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:268
3859 #, fuzzy
3860 msgid "too many digest preferences\n"
3861 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:270
3864 #, fuzzy
3865 msgid "too many compression preferences\n"
3866 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:395
3869 #, fuzzy, c-format
3870 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3871 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
3872
3873 #: g10/keygen.c:815
3874 msgid "writing direct signature\n"
3875 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:854
3878 msgid "writing self signature\n"
3879 msgstr "skriver egensignatur\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:905
3882 msgid "writing key binding signature\n"
3883 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3886 #, c-format
3887 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3888 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3891 #, c-format
3892 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3893 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1232
3896 #, fuzzy
3897 msgid "Sign"
3898 msgstr "sign"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1235
3901 msgid "Certify"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: g10/keygen.c:1238
3905 #, fuzzy
3906 msgid "Encrypt"
3907 msgstr "kryptera data"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1241
3910 msgid "Authenticate"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: g10/keygen.c:1249
3914 msgid "SsEeAaQq"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keygen.c:1268
3918 #, c-format
3919 msgid "Possible actions for a %s key: "
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keygen.c:1272
3923 msgid "Current allowed actions: "
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keygen.c:1277
3927 #, c-format
3928 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keygen.c:1280
3932 #, c-format
3933 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keygen.c:1283
3937 #, c-format
3938 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: g10/keygen.c:1286
3942 #, c-format
3943 msgid "   (%c) Finished\n"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: g10/keygen.c:1342
3947 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3948 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1344
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3953 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1345
3956 #, c-format
3957 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3958 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:1347
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3963 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1349
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3968 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1350
3971 #, c-format
3972 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3973 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1352
3976 #, c-format
3977 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3978 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1354
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3983 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3988 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1433
3991 #, c-format
3992 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/keygen.c:1440
3996 #, fuzzy, c-format
3997 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3998 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3999
4000 #: g10/keygen.c:1454
4001 #, c-format
4002 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: g10/keygen.c:1460
4006 #, c-format
4007 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4008 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
4011 #, c-format
4012 msgid "rounded up to %u bits\n"
4013 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4014
4015 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4016 #: g10/keygen.c:1519
4017 msgid ""
4018 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4019 "         0 = key does not expire\n"
4020 "      <n>  = key expires in n days\n"
4021 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4022 "      <n>m = key expires in n months\n"
4023 "      <n>y = key expires in n years\n"
4024 msgstr ""
4025 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4026 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4027 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4028 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4029 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4030 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4031
4032 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4033 #: g10/keygen.c:1530
4034 msgid ""
4035 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4036 "         0 = signature does not expire\n"
4037 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4038 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4039 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4040 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4041 msgstr ""
4042 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4043 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4044 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4045 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4046 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4047 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:1553
4050 msgid "Key is valid for? (0) "
4051 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4052
4053 #: g10/keygen.c:1558
4054 #, fuzzy, c-format
4055 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4056 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
4057
4058 #: g10/keygen.c:1576
4059 msgid "invalid value\n"
4060 msgstr "felaktigt värde\n"
4061
4062 #: g10/keygen.c:1583
4063 #, fuzzy
4064 msgid "Key does not expire at all\n"
4065 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:1584
4068 #, fuzzy
4069 msgid "Signature does not expire at all\n"
4070 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:1589
4073 #, fuzzy, c-format
4074 msgid "Key expires at %s\n"
4075 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
4076
4077 #: g10/keygen.c:1590
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "Signature expires at %s\n"
4080 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:1596
4083 msgid ""
4084 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4085 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4086 msgstr ""
4087 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4088 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1601
4091 #, fuzzy
4092 msgid "Is this correct? (y/N) "
4093 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
4094
4095 #: g10/keygen.c:1624
4096 #, fuzzy
4097 msgid ""
4098 "\n"
4099 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4100 "ID\n"
4101 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4102 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4103 "\n"
4104 msgstr ""
4105 "\n"
4106 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
4107 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
4108 "enligt följande form: \n"
4109 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4110 "\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:1637
4113 msgid "Real name: "
4114 msgstr "Namn: "
4115
4116 #: g10/keygen.c:1645
4117 msgid "Invalid character in name\n"
4118 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1647
4121 msgid "Name may not start with a digit\n"
4122 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:1649
4125 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4126 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:1657
4129 msgid "Email address: "
4130 msgstr "E-postadress: "
4131
4132 #: g10/keygen.c:1663
4133 msgid "Not a valid email address\n"
4134 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4135
4136 #: g10/keygen.c:1671
4137 msgid "Comment: "
4138 msgstr "Kommentar: "
4139
4140 #: g10/keygen.c:1677
4141 msgid "Invalid character in comment\n"
4142 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
4143
4144 #: g10/keygen.c:1700
4145 #, c-format
4146 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4147 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1706
4150 #, c-format
4151 msgid ""
4152 "You selected this USER-ID:\n"
4153 "    \"%s\"\n"
4154 "\n"
4155 msgstr ""
4156 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4157 "    \"%s\"\n"
4158 "\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1711
4161 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4162 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4163
4164 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4165 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4166 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4167 #. string which should be translated accordingly and the
4168 #. letter changed to match the one in the answer string.
4169 #.
4170 #. n = Change name
4171 #. c = Change comment
4172 #. e = Change email
4173 #. o = Okay (ready, continue)
4174 #. q = Quit
4175 #.
4176 #: g10/keygen.c:1727
4177 msgid "NnCcEeOoQq"
4178 msgstr "NnKkEeOoAa"
4179
4180 #: g10/keygen.c:1737
4181 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4182 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4183
4184 #: g10/keygen.c:1738
4185 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4186 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4187
4188 #: g10/keygen.c:1757
4189 msgid "Please correct the error first\n"
4190 msgstr "Rätta först felet\n"
4191
4192 # fel kapitalisering i originalet?
4193 #: g10/keygen.c:1797
4194 msgid ""
4195 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4196 "\n"
4197 msgstr ""
4198 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
4199 "\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:817
4202 #, c-format
4203 msgid "%s.\n"
4204 msgstr "%s.\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1813
4207 msgid ""
4208 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4209 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4210 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4211 "\n"
4212 msgstr ""
4213 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
4214 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
4215 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:1835
4218 msgid ""
4219 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4220 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4221 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4222 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4223 msgstr ""
4224 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4225 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4226 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4227 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
4228
4229 #: g10/keygen.c:2597
4230 msgid "Key generation canceled.\n"
4231 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4234 #, c-format
4235 msgid "writing public key to `%s'\n"
4236 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4241 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4244 #, c-format
4245 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4246 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:2929
4249 #, c-format
4250 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4251 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:2935
4254 #, c-format
4255 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4256 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:2953
4259 #, c-format
4260 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4261 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
4262
4263 #: g10/keygen.c:2960
4264 #, c-format
4265 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4266 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4267
4268 #: g10/keygen.c:2983
4269 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4270 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:2994
4273 #, fuzzy
4274 msgid ""
4275 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4276 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4277 msgstr ""
4278 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
4279 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
4280 "undernyckel för detta syfte.\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4283 #, c-format
4284 msgid "Key generation failed: %s\n"
4285 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4286
4287 # c-format behövs inte i singularis
4288 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4289 #, c-format
4290 msgid ""
4291 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4292 msgstr ""
4293 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4294 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4297 #, c-format
4298 msgid ""
4299 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4300 msgstr ""
4301 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4302 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4305 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4306 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4309 #, fuzzy
4310 msgid "Really create? (y/N) "
4311 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
4312
4313 #: g10/keygen.c:3391
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4316 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
4317
4318 #: g10/keygen.c:3438
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4321 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:3464
4324 #, c-format
4325 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4329 msgid "never     "
4330 msgstr "aldrig"
4331
4332 #: g10/keylist.c:265
4333 msgid "Critical signature policy: "
4334 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4335
4336 #: g10/keylist.c:267
4337 msgid "Signature policy: "
4338 msgstr "Signaturpolicy: "
4339
4340 #: g10/keylist.c:306
4341 msgid "Critical preferred keyserver: "
4342 msgstr ""
4343
4344 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4345 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4346 msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
4347
4348 #: g10/keylist.c:373
4349 msgid "Critical signature notation: "
4350 msgstr "Viktig signaturnotation: "
4351
4352 #: g10/keylist.c:375
4353 msgid "Signature notation: "
4354 msgstr "Signaturnotering: "
4355
4356 #: g10/keylist.c:386
4357 msgid "not human readable"
4358 msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
4359
4360 #: g10/keylist.c:487
4361 msgid "Keyring"
4362 msgstr "Nyckelring"
4363
4364 #: g10/keylist.c:1497
4365 msgid "Primary key fingerprint:"
4366 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4367
4368 #: g10/keylist.c:1499
4369 msgid "     Subkey fingerprint:"
4370 msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
4371
4372 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4373 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4374 #: g10/keylist.c:1506
4375 msgid " Primary key fingerprint:"
4376 msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
4377
4378 #: g10/keylist.c:1508
4379 msgid "      Subkey fingerprint:"
4380 msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
4381
4382 #: g10/keylist.c:1512 g10/keylist.c:1516
4383 #, fuzzy
4384 msgid "      Key fingerprint ="
4385 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4386
4387 #: g10/keylist.c:1583
4388 msgid "      Card serial no. ="
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keyring.c:1246
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4394 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
4395
4396 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
4397 #: g10/keyring.c:1252
4398 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4399 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4400
4401 #: g10/keyring.c:1254
4402 #, c-format
4403 msgid "%s is the unchanged one\n"
4404 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4405
4406 #: g10/keyring.c:1255
4407 #, c-format
4408 msgid "%s is the new one\n"
4409 msgstr "%s är den nya\n"
4410
4411 #: g10/keyring.c:1256
4412 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4413 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4414
4415 #: g10/keyring.c:1376
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "caching keyring `%s'\n"
4418 msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
4419
4420 #: g10/keyring.c:1422
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4423 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4424
4425 #: g10/keyring.c:1434
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4428 msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
4429
4430 #: g10/keyring.c:1505
4431 #, c-format
4432 msgid "%s: keyring created\n"
4433 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4434
4435 #: g10/keyserver.c:78
4436 msgid "include revoked keys in search results"
4437 msgstr ""
4438
4439 #: g10/keyserver.c:80
4440 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: g10/keyserver.c:83
4444 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4445 msgstr ""
4446
4447 #: g10/keyserver.c:85
4448 msgid "do not delete temporary files after using them"
4449 msgstr ""
4450
4451 #: g10/keyserver.c:89
4452 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4453 msgstr ""
4454
4455 #: g10/keyserver.c:95
4456 #, fuzzy
4457 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4458 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:130
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4463 msgstr ""
4464 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
4465
4466 #: g10/keyserver.c:462
4467 #, fuzzy
4468 msgid "disabled"
4469 msgstr "disable"
4470
4471 #: g10/keyserver.c:663
4472 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4473 msgstr ""
4474
4475 #: g10/keyserver.c:746 g10/keyserver.c:1309
4476 #, c-format
4477 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4478 msgstr ""
4479
4480 #: g10/keyserver.c:844
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4483 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4484
4485 #: g10/keyserver.c:846
4486 #, fuzzy
4487 msgid "key not found on keyserver\n"
4488 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
4489
4490 #: g10/keyserver.c:1056
4491 #, fuzzy, c-format
4492 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4493 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4494
4495 #: g10/keyserver.c:1060
4496 #, fuzzy, c-format
4497 msgid "requesting key %s from %s\n"
4498 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4499
4500 #: g10/keyserver.c:1212
4501 #, fuzzy, c-format
4502 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4503 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4504
4505 #: g10/keyserver.c:1216
4506 #, fuzzy, c-format
4507 msgid "sending key %s to %s\n"
4508 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4509
4510 #: g10/keyserver.c:1259
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4513 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4514
4515 #: g10/keyserver.c:1262
4516 #, fuzzy, c-format
4517 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4518 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
4519
4520 #: g10/keyserver.c:1269 g10/keyserver.c:1364
4521 #, fuzzy
4522 msgid "no keyserver action!\n"
4523 msgstr "nyckelserverfel"
4524
4525 #: g10/keyserver.c:1317
4526 #, c-format
4527 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: g10/keyserver.c:1326
4531 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1386
4535 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: g10/keyserver.c:1392
4539 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4540 msgstr ""
4541
4542 #: g10/keyserver.c:1404
4543 #, c-format
4544 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4545 msgstr ""
4546
4547 #: g10/keyserver.c:1409
4548 #, c-format
4549 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4550 msgstr ""
4551
4552 #: g10/keyserver.c:1417
4553 #, c-format
4554 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4555 msgstr ""
4556
4557 #: g10/keyserver.c:1424
4558 #, fuzzy
4559 msgid "keyserver timed out\n"
4560 msgstr "nyckelserverfel"
4561
4562 #: g10/keyserver.c:1429
4563 #, fuzzy
4564 msgid "keyserver internal error\n"
4565 msgstr "nyckelserverfel"
4566
4567 #: g10/keyserver.c:1438
4568 #, fuzzy, c-format
4569 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4570 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
4571
4572 #: g10/keyserver.c:1463 g10/keyserver.c:1497
4573 #, c-format
4574 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4575 msgstr ""
4576
4577 #: g10/keyserver.c:1754
4578 #, fuzzy, c-format
4579 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4580 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
4581
4582 #: g10/keyserver.c:1776
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4585 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4586
4587 #: g10/keyserver.c:1778
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4590 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
4591
4592 #: g10/mainproc.c:249
4593 #, c-format
4594 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4595 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
4596
4597 #: g10/mainproc.c:300
4598 #, c-format
4599 msgid "%s encrypted session key\n"
4600 msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
4601
4602 #: g10/mainproc.c:310
4603 #, c-format
4604 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4605 msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
4606
4607 #: g10/mainproc.c:391
4608 #, fuzzy, c-format
4609 msgid "public key is %s\n"
4610 msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
4611
4612 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
4613 #: g10/mainproc.c:446
4614 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4615 msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
4616
4617 #: g10/mainproc.c:479
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4620 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:483 g10/pkclist.c:219
4623 #, c-format
4624 msgid "      \"%s\"\n"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: g10/mainproc.c:487
4628 #, fuzzy, c-format
4629 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4630 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
4631
4632 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
4633 #: g10/mainproc.c:501
4634 #, c-format
4635 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4636 msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:515
4639 #, c-format
4640 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4641 msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:517
4644 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4645 msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
4646
4647 #: g10/mainproc.c:545 g10/mainproc.c:567
4648 #, c-format
4649 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4650 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:553
4653 #, c-format
4654 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4655 msgstr ""
4656 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
4657 "istället\n"
4658
4659 #: g10/mainproc.c:585
4660 msgid "decryption okay\n"
4661 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
4662
4663 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
4664 #: g10/mainproc.c:589
4665 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4666 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
4667
4668 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
4669 #: g10/mainproc.c:602
4670 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4671 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
4672
4673 #: g10/mainproc.c:608
4674 #, c-format
4675 msgid "decryption failed: %s\n"
4676 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
4677
4678 #: g10/mainproc.c:627
4679 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4680 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
4681
4682 #: g10/mainproc.c:629
4683 #, c-format
4684 msgid "original file name='%.*s'\n"
4685 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
4686
4687 #: g10/mainproc.c:818
4688 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4689 msgstr ""
4690 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
4691 "att applicera\n"
4692
4693 #: g10/mainproc.c:1402
4694 msgid "signature verification suppressed\n"
4695 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
4696
4697 #: g10/mainproc.c:1444 g10/mainproc.c:1454
4698 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4699 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
4700
4701 #: g10/mainproc.c:1464
4702 #, fuzzy, c-format
4703 msgid "Signature made %s\n"
4704 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4705
4706 #: g10/mainproc.c:1465
4707 #, fuzzy, c-format
4708 msgid "               using %s key %s\n"
4709 msgstr "      även känd som \""
4710
4711 #: g10/mainproc.c:1469
4712 #, fuzzy, c-format
4713 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4714 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
4715
4716 #: g10/mainproc.c:1489
4717 msgid "Key available at: "
4718 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
4719
4720 #: g10/mainproc.c:1623 g10/mainproc.c:1671
4721 #, fuzzy, c-format
4722 msgid "BAD signature from \"%s\""
4723 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
4724
4725 #: g10/mainproc.c:1625 g10/mainproc.c:1673
4726 #, fuzzy, c-format
4727 msgid "Expired signature from \"%s\""
4728 msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
4729
4730 #: g10/mainproc.c:1627 g10/mainproc.c:1675
4731 #, fuzzy, c-format
4732 msgid "Good signature from \"%s\""
4733 msgstr "Korrekt signatur från \""
4734
4735 # Visas vid ogiltig signatur:
4736 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
4737 #: g10/mainproc.c:1679
4738 msgid "[uncertain]"
4739 msgstr "[osäkert]"
4740
4741 #: g10/mainproc.c:1711
4742 #, fuzzy, c-format
4743 msgid "                aka \"%s\""
4744 msgstr "      även känd som \""
4745
4746 #: g10/mainproc.c:1808
4747 #, c-format
4748 msgid "Signature expired %s\n"
4749 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
4750
4751 #: g10/mainproc.c:1813
4752 #, c-format
4753 msgid "Signature expires %s\n"
4754 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
4755
4756 #: g10/mainproc.c:1816
4757 #, c-format
4758 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4759 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
4760
4761 #: g10/mainproc.c:1817
4762 msgid "binary"
4763 msgstr "binär"
4764
4765 #: g10/mainproc.c:1818
4766 msgid "textmode"
4767 msgstr "textläge"
4768
4769 #: g10/mainproc.c:1818 g10/trustdb.c:531
4770 msgid "unknown"
4771 msgstr "okänd"
4772
4773 #: g10/mainproc.c:1838
4774 #, c-format
4775 msgid "Can't check signature: %s\n"
4776 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
4777
4778 #: g10/mainproc.c:1906 g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:2008
4779 msgid "not a detached signature\n"
4780 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
4781
4782 #: g10/mainproc.c:1949
4783 msgid ""
4784 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4785 msgstr ""
4786 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
4787 "kontrolleras.\n"
4788
4789 #: g10/mainproc.c:1957
4790 #, c-format
4791 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4792 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
4793
4794 #: g10/mainproc.c:2014
4795 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4796 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
4797
4798 #: g10/mainproc.c:2024
4799 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4800 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
4801
4802 #: g10/misc.c:122
4803 #, c-format
4804 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4805 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
4806