doc: Fix distchek for generated eps file
[gnupg.git] / po / ca.po
index 1d0417a..31c20ad 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -177,12 +177,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -340,6 +336,11 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "La clau ha estat substituïda"
+
 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
 msgid "verbose"
 msgstr "detall"
@@ -360,9 +361,6 @@ msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
@@ -405,7 +403,7 @@ msgstr ""
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -419,6 +417,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "no és suportat"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 # Gènere?  Nombre?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
@@ -447,9 +448,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
@@ -492,8 +492,8 @@ msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -728,6 +728,10 @@ msgstr ""
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
 # Parts?  Peces?  ivb
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
@@ -776,6 +780,10 @@ msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
@@ -784,21 +792,10 @@ msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
-
 # bolcats de memòria?  ivb
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
@@ -813,6 +810,14 @@ msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "sí|si"
@@ -858,6 +863,10 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
@@ -1081,6 +1090,10 @@ msgstr "error en l'última línia\n"
 msgid "[none]"
 msgstr "[no establert]"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr ""
 
@@ -1157,10 +1170,6 @@ msgstr "no forçat"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
@@ -1201,6 +1210,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armadura: %s\n"
 
@@ -1267,6 +1280,11 @@ msgstr ""
 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
 "utilitzat un MTA amb errors\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "no llegible per humans"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1284,12 +1302,22 @@ msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "no llegible per humans"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "no s'ha pogut posar «%s» en la base de dades de confiança - %s\n"
@@ -1298,6 +1326,35 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduïu la contrasenya: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+# FIXME: preferència? jm
+# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
@@ -1368,14 +1425,6 @@ msgstr ""
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1388,17 +1437,9 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "preferències actualitzades"
@@ -1448,15 +1489,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
 #, c-format
@@ -1467,14 +1500,55 @@ msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "La selecció és invàlida.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
@@ -1506,9 +1580,6 @@ msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "La selecció és invàlida.\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
@@ -1518,11 +1589,6 @@ msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
-
-#, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
@@ -1533,6 +1599,10 @@ msgstr "Signar realment? "
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
@@ -1592,6 +1662,16 @@ msgstr ""
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "canvia la confiança"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr ""
 
@@ -1624,6 +1704,10 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
 
@@ -1700,6 +1784,14 @@ msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
@@ -1713,13 +1805,14 @@ msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
@@ -1807,16 +1900,18 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
@@ -1825,18 +1920,43 @@ msgstr ""
 "descarta\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: es descarta: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
@@ -1849,6 +1969,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Empremta digital:"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1857,6 +1995,10 @@ msgstr ""
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
@@ -1911,6 +2053,16 @@ msgstr "genera un nou parell de claus"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1949,13 +2101,13 @@ msgstr "canvia la contrasenya"
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1983,6 +2135,9 @@ msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
@@ -2024,12 +2179,22 @@ msgstr ""
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2038,7 +2203,7 @@ msgstr ""
 "Exemples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
-" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
+" --clear-sign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
@@ -2197,14 +2362,17 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -2215,10 +2383,18 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
@@ -2241,8 +2417,12 @@ msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
@@ -2339,9 +2519,6 @@ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
@@ -2392,15 +2569,11 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2411,69 +2584,24 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
@@ -2486,6 +2614,11 @@ msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
@@ -2507,8 +2640,16 @@ msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nom_del_fitxer]"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
@@ -2533,6 +2674,9 @@ msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
@@ -2567,6 +2711,10 @@ msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
+#, fuzzy
+msgid "show key during import"
+msgstr "mostra empremta"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
@@ -2577,6 +2725,16 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "mostra empremta"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
@@ -2717,11 +2875,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
@@ -2735,14 +2888,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
@@ -2811,12 +2956,34 @@ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
 "de revocació\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
@@ -2954,6 +3121,10 @@ msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
@@ -2964,34 +3135,6 @@ msgstr "[revocació]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
-
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3021,6 +3164,10 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
@@ -3207,9 +3354,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
@@ -3361,6 +3505,11 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
@@ -3375,6 +3524,10 @@ msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
 #, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+
+#, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
@@ -3392,6 +3545,10 @@ msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
@@ -3486,9 +3643,18 @@ msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
@@ -3498,6 +3664,11 @@ msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3507,6 +3678,18 @@ msgstr "Usuari inexistent.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
@@ -3640,14 +3823,12 @@ msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
-
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+msgstr[1] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
@@ -3661,11 +3842,9 @@ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgstr[1] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3711,8 +3890,11 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
@@ -3724,6 +3906,15 @@ msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
@@ -3768,6 +3959,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
@@ -3822,6 +4017,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
@@ -3829,6 +4028,11 @@ msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
@@ -3843,6 +4047,10 @@ msgstr ""
 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
 
@@ -3933,9 +4141,6 @@ msgstr ""
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
@@ -4001,6 +4206,11 @@ msgstr ""
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
@@ -4009,19 +4219,10 @@ msgstr ""
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -4128,6 +4329,10 @@ msgstr "Nom i cognoms: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
@@ -4200,37 +4405,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
-"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
-"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4277,6 +4451,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
@@ -4334,18 +4516,6 @@ msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr ""
-
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
@@ -4364,19 +4534,39 @@ msgstr "Notació de signatura crítica: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
@@ -4403,20 +4593,28 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgstr[1] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu clau actualitzades\n"
+msgstr[1] "\t%lu clau actualitzades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 signatura errònia\n"
+msgstr[1] "1 signatura errònia\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
@@ -4462,21 +4660,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgstr[1] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
@@ -4484,6 +4677,9 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
@@ -4492,15 +4688,16 @@ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
@@ -4568,20 +4765,16 @@ msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "desxifratge correcte\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
@@ -4636,6 +4829,10 @@ msgstr "              alias \""
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "              alias \""
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
@@ -4646,6 +4843,11 @@ msgstr "[incert]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
@@ -4729,6 +4931,17 @@ msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
@@ -4784,6 +4997,10 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
@@ -4808,17 +5025,6 @@ msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
@@ -4835,33 +5041,6 @@ msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
-
-# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
-# Ah, bingo! jm
-# Uh, ara torna a donar error. FIXME
-# La idea és ficar:
-# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-# "«%1$.*s»\n"
-# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
-# jm
-# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
-# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
-# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-"«%2$.*1$s»\n"
-"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
@@ -4869,21 +5048,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
-"l'usuari: \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
@@ -5064,6 +5230,23 @@ msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
+"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
+"«sí» a la següent pregunta\n"
+"\n"
+
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
@@ -5155,6 +5338,19 @@ msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
@@ -5198,11 +5394,6 @@ msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
 # Indi? ivb
 # Em pense que no. jm
 msgid "Detached signature.\n"
@@ -5226,6 +5417,10 @@ msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
 # Indi? ivb
 # Yeh... jm
 #, fuzzy, c-format
@@ -5270,6 +5465,11 @@ msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
@@ -5292,18 +5492,46 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
@@ -5372,6 +5600,11 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
@@ -5387,26 +5620,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5418,6 +5664,11 @@ msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
@@ -5455,10 +5706,6 @@ msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
 "no expandida.\n"
 
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
@@ -5558,16 +5805,16 @@ msgstr ""
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+
 # No em passe! ;)  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
@@ -5653,6 +5900,338 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "llista claus i ID"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Política: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "llista claus"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+msgstr[1] "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Política: "
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
@@ -5728,9 +6307,18 @@ msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+msgstr[1] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+msgstr[1] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
@@ -5741,10 +6329,6 @@ msgstr ""
 "no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5753,6 +6337,61 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
+
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[  never ]"
+msgstr "mai       "
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5846,11 +6485,7 @@ msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -5859,23 +6494,45 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
 #, c-format
@@ -5886,22 +6543,18 @@ msgstr ""
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "canvia la contrasenya"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "canvia la contrasenya"
@@ -5910,6 +6563,10 @@ msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
@@ -5985,8 +6642,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgstr[1] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -6079,10 +6738,6 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
@@ -6443,10 +7098,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
@@ -6875,11 +7526,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
@@ -6918,6 +7564,10 @@ msgstr "Certificat invàlid"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
 msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
@@ -7338,33 +7988,22 @@ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7436,6 +8075,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
@@ -7453,51 +8097,25 @@ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "Certificat de revocació vàlid"
-
-#, fuzzy
-msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked\n"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+msgid "certificate check failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#| msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgid "got status: '%s'\n"
+msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
 # Suportats? ivb
 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
@@ -7517,9 +8135,6 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
@@ -7549,6 +8164,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7596,6 +8214,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7824,6 +8445,10 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
@@ -7835,10 +8460,6 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
 msgstr ""
@@ -7860,14 +8481,6 @@ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr ""
 
@@ -7911,6 +8524,10 @@ msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -7930,9 +8547,13 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
@@ -8067,6 +8688,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
@@ -8099,9 +8724,6 @@ msgstr ""
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "verifica una signatura"
@@ -8114,9 +8736,6 @@ msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
-
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr ""
 
@@ -8216,7 +8835,7 @@ msgstr ""
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8236,6 +8855,9 @@ msgstr "|N|usa el mode de contrasenya especificat"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
@@ -8275,6 +8897,9 @@ msgstr ""
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr ""
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
@@ -8290,23 +8915,25 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "error de la xarxa"
 
 #, fuzzy
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
 #, fuzzy
@@ -8320,6 +8947,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
@@ -8338,6 +8973,9 @@ msgstr ""
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr ""
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr ""
 
@@ -8349,6 +8987,11 @@ msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr ""
 
@@ -8530,12 +9173,328 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Signatura correcta de \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+#~ msgstr[1] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Signatura correcta de \""
+#~ msgstr[1] "Signatura correcta de \""
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta "
+#~ "execució\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key user-id"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key user-id"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--sign-key user-id"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "desactiva una clau"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+#~ msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+#~ "«%2$.*1$s»\n"
+#~ "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
+#~ "l'usuari: \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+#~ msgstr[1] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
+#~ "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
+#~ "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+#~ "amb el rellotge)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't open the keyring"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "la contrasenya és errònia"
@@ -8715,10 +9674,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
@@ -8767,11 +9722,6 @@ msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "error de servidor de claus"
-
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "error de servidor de claus"
 
@@ -8837,22 +9787,6 @@ msgstr ""
 #~ "només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[revocada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[caducada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "desconeguda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "mai       "
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 #~ msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
@@ -9166,7 +10100,7 @@ msgstr ""
 #~ "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
 #~ "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
 
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
 #~ msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 #~ msgid ""
@@ -9386,9 +10320,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "unknown cipher algorithm"
 #~ msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
 
-#~ msgid "can't open the keyring"
-#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
-
 #~ msgid "invalid packet"
 #~ msgstr "el paquet és invàlid"
 
@@ -9467,9 +10398,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "l'URI és errònia"
 
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "error de la xarxa"
-
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
@@ -9895,9 +10823,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 #~ msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Política: "
-
 #~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 #~ msgstr "No hauríeu d'usar algoritmes experimentals!\n"
 
@@ -10248,9 +11173,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus públiques\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
-#~ msgstr "\t%lu clau actualitzades\n"
-
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Ooops, no hi ha claus\n"