Fixed segv in gpg-agent (command marktrusted).
[gnupg.git] / po / ca.po
index 054e453..589b4d1 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
-# Missatges de gnupg en catal.
-# Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Carles Sadurn Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
-# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
+# Missatges de gnupg en català.
+# Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
+# Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
 #
 # Coses (jm):
-# ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
-# (ivb:  ID == identificador -> mascul)
+# ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
+# (ivb:  ID == identificador -> masculí)
 # Canviar ID -> ID d'usuari
 # Xifratge vs. Xifrat
-# (ivb:  xifratge -> acci, xifrat -> adjectiu)
+# (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
 # + coses (ivb):
-#   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
-#   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
+#   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
+#   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
 #   - digest -> resum
-#   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
+#   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
 #   - bug -> error?  (del recull)
-#   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
-#   - Usar majscules x ressaltar (com original)?
+#   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
+#   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
-#   - Frases ndies completades.
-#   - Algunes incoherncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
+#   - Frases índies completades.
+#   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
-#   - Noms es maneja amb les mans.
-#   - sapigueu -> sapieu? (x coherncia)
+#   - Només es maneja amb les mans.
+#   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-01 10:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
+"Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: util/secmem.c:90
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "AV�S: esteu usant mem�ria insegura!\n"
+#: agent/call-pinentry.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: util/secmem.c:91
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#: agent/call-pinentry.c:594
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
 msgstr ""
-"si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a m�s informaci�\n"
 
-# �ltimament pense si �iniciar� no ser� millor que �inicialitzar�?  ivb
-# Segons SC, hi ha difer�ncia. jm
-#: util/secmem.c:340
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "l'operaci� no �s possible sense mem�ria segura inicialitzada\n"
-
-#: util/secmem.c:341
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
+#: agent/call-pinentry.c:597
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
-msgid "yes"
-msgstr "s�|si"
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
+#. label for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:632
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
 
-#: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
-msgid "yY"
-msgstr "sS"
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
+#. when hovering over the quality bar.  Please use an
+#. appropriate string to describe what this is about.  The
+#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
+#. If you do not translate this entry, a default english
+#. text (see source) will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:655
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
 
-#: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
-msgid "no"
-msgstr "no"
+#: agent/call-pinentry.c:697
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
-#: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1232
-msgid "quit"
-msgstr "ix"
+#: agent/call-pinentry.c:718
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
 
-# �xX�?  ivb
-#: util/miscutil.c:351
-msgid "qQ"
-msgstr "xX"
+#: agent/call-pinentry.c:726
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: util/miscutil.c:384
-msgid "okay|okay"
+#: agent/call-pinentry.c:731
+msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: util/miscutil.c:386
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+#: agent/call-pinentry.c:743
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "l'MPI és erroni"
 
-#: util/miscutil.c:387
-msgid "oO"
-msgstr ""
+#: agent/call-pinentry.c:744
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: util/miscutil.c:388
+#: agent/call-pinentry.c:780
 #, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "c"
+msgid "Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: util/errors.c:54
-msgid "general error"
-msgstr "error general"
+#: agent/command-ssh.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "el tipus de paquet �s desconegut"
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
+#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
+#, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown version"
-msgstr "la versi� �s desconeguda"
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
+#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
+#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
+#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
+#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
+#: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
+#, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s desconegut"
+#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "l'algoritme de resum �s desconegut"
+#: agent/command-ssh.c:1619
+#, c-format
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "bad public key"
-msgstr "la clau p�blica �s err�nia"
+#: agent/command-ssh.c:1624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad secret key"
-msgstr "la clau secreta �s err�nia"
+#: agent/command-ssh.c:1644
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr ""
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
+"\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad signature"
-msgstr "la signatura �s err�nia"
+#: agent/command-ssh.c:1694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "checksum error"
-msgstr "la suma de control �s err�nia"
+#: agent/command-ssh.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "la contrasenya �s err�nia"
+#: agent/command-ssh.c:2014
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "public key not found"
-msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica"
+#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
+#: agent/protect-tool.c:1197
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "l'algoritme de xifratge �s desconegut"
+#: agent/command-ssh.c:2363
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
+#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
+#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "invalid packet"
-msgstr "el paquet �s inv�lid"
+#: agent/command-ssh.c:2885
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid armor"
-msgstr "l'armadura �s inv�lida"
+#: agent/divert-scd.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "no such user id"
-msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
+#: agent/divert-scd.c:275
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetiu la contrasenya: "
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "secret key not available"
-msgstr "la clau secreta no est� disponible"
+#: agent/divert-scd.c:278
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
+#: agent/divert-scd.c:290
+#, c-format
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr ""
 
-# G�nere?  Nombre?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:72
-msgid "not supported"
-msgstr "no �s suportat"
+#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
+#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "bad key"
-msgstr "la clau �s incorrecta"
+#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "file read error"
-msgstr "error de lectura"
+#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file write error"
-msgstr "error d'escriptura"
+#: agent/genkey.c:165
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "l'algoritme de compressi� �s desconegut"
+#: agent/genkey.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "file open error"
-msgstr "error en l'obertura del fitxer"
+#: agent/genkey.c:212
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file create error"
-msgstr "error en la creaci� del fitxer"
+#: agent/genkey.c:235
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "la contrasenya �s inv�lida"
+#: agent/genkey.c:251
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau p�blica no �s implementat"
+#: agent/genkey.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
+#: agent/genkey.c:262
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
+#: agent/genkey.c:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "trust database error"
-msgstr "error de la base de dades de confian�a"
+#: agent/genkey.c:429
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "bad MPI"
-msgstr "l'MPI �s erroni"
+#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "resource limit"
-msgstr "l�mit de recursos"
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "l'anell no �s v�lid"
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "bad certificate"
-msgstr "el certificat �s incorrecte"
+# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
+#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
+msgid "verbose"
+msgstr "detall"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "malformed user id"
-msgstr "l'id d'usuari �s malformat"
+#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:345
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "una mica més silenciós"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "file close error"
-msgstr "error en el tancament del fitxer"
+#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file rename error"
-msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file delete error"
-msgstr "error en l'eliminaci� del fitxer"
+#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "unexpected data"
-msgstr "dades inesperades"
+#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "conflicte de data"
+#: agent/gpg-agent.c:131
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-# Ac� veus pq jo pose �no �s v�lid� en comptes de ��s inv�lid�.  ivb
-#: util/errors.c:94
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s inusable"
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
+#, fuzzy
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "file exists"
-msgstr "el fitxer existeix"
+#: agent/gpg-agent.c:134
+#, fuzzy
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-# Segons context: la clau �s feble?  ivb
-#: util/errors.c:96
-msgid "weak key"
-msgstr "clau feble"
+#: agent/gpg-agent.c:137
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "invalid argument"
-msgstr "l'argument �s inv�lid"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+msgstr ""
 
-# La �U� �s masculina o femenina?  ivb
-#: util/errors.c:98
-msgid "bad URI"
-msgstr "l'URI �s err�nia"
+#: agent/gpg-agent.c:141
+#, fuzzy
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-# �dem.  ivb
-#: util/errors.c:99
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "l'URI no �s suportada"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "network error"
-msgstr "error de la xarxa"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr ""
 
-# G�nere?  Nombre?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:102
-msgid "not encrypted"
-msgstr "no �s xifrat"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr ""
 
-# G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Probablement �s una clau, femen�. jm
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:103
-msgid "not processed"
-msgstr "no processat"
+#: agent/gpg-agent.c:168
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:105
-msgid "unusable public key"
-msgstr "ls clau p�blica �s inusable"
+#: agent/gpg-agent.c:170
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "la clau secreta �s inusable"
+#: agent/gpg-agent.c:172
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-# �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
-#: util/errors.c:107
-msgid "keyserver error"
-msgstr "error de servidor de claus"
+#: agent/gpg-agent.c:173
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:175
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
+#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Cancel�la"
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-# G�nere?  Nombre?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:286
 #, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "no �s xifrat"
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: util/logger.c:183
-msgid "ERROR: "
+#: agent/gpg-agent.c:288
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: util/logger.c:186
-msgid "WARNING: "
+#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: util/logger.c:279
+#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
+#: tools/gpg-check-pattern.c:178
 #, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... a�� �s un bug (%s:%d:%s)\n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: util/logger.c:285
+#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
-
-#: cipher/random.c:163
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
 
-#: cipher/random.c:387 g10/g10.c:3159 g10/keygen.c:2106 g10/import.c:169
+#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
+#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:391
+#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
 #, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-# Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
-#: cipher/random.c:396
+#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:401
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
+#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:407
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
+msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
-"AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
 
-#: cipher/random.c:415
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:453
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: cipher/random.c:473
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1366
+#, fuzzy
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: cipher/random.c:480
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-# No em passe! ;)  ivb
-#: cipher/random.c:483
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:728
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:729
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1624
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
-"El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
-"per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
-"\n"
-"NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
-"\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:1629
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
-"sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
-"m�s)\n"
 
-#: cipher/md.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:1649
 #, c-format
-msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
-"l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:204
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1654
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
-"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
 
-#: cipher/primegen.c:120
+#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:311
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
 
-#: g10/g10.c:358
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Ordres:\n"
-" "
+#: agent/gpg-agent.c:1907
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: g10/g10.c:360
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
+#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2021
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
 
-#: g10/g10.c:361
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
+#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2032
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-#: g10/g10.c:362
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "crea una signatura separada"
+#: agent/preset-passphrase.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/g10.c:363
-msgid "encrypt data"
-msgstr "xifra dades"
+#: agent/preset-passphrase.c:101
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:365
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
+#: agent/protect-tool.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/g10.c:367
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
+#: agent/protect-tool.c:151
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:369
-msgid "verify a signature"
-msgstr "verifica una signatura"
+#: agent/protect-tool.c:1188
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/g10.c:371
-msgid "list keys"
-msgstr "llista claus"
+#: agent/protect-tool.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/g10.c:373
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "llista claus i signatures"
+#: agent/protect-tool.c:1194
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
 
-# �de les claus� o �de la clau�?  ivb
-#: g10/g10.c:374
+#: agent/protect-tool.c:1199
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "comprova les signatures de la claus"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-# �dactilars� o �digitals�?  ivb
-#: g10/g10.c:375
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "llista claus i empremtes digitals"
+#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: g10/g10.c:376
-msgid "list secret keys"
-msgstr "llista claus secretes"
+#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:377
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Cancel·la"
 
-#: g10/g10.c:378
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
+#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:380
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "elimina claus de l'anell secret"
+#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:381
-msgid "sign a key"
-msgstr "signa una clau"
+#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:382
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signa una clau localment"
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: agent/trustlist.c:181
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
 
-#: g10/g10.c:385
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signa o edita una clau"
+#: agent/trustlist.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:386
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "genera un certificat de revocaci�"
+#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:388
-msgid "export keys"
-msgstr "exporta claus"
+#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:389
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
-
-#: g10/g10.c:390
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
-
-#: g10/g10.c:392
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
-
-#: g10/g10.c:394
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
-
-#: g10/g10.c:397
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importa/fon claus"
-
-#: g10/g10.c:400
-msgid "print the card status"
+#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:401
-msgid "change data on a card"
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:539
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:402
-msgid "change a card's PIN"
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:551
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:410
-msgid "update the trust database"
-msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
-
-#: g10/g10.c:417
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
-
-#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:574
+#, c-format
 msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Opcions:\n"
-" "
 
-#: g10/g10.c:423
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
+#: agent/trustlist.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "sí|si"
 
-#: g10/g10.c:425
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
+#: agent/trustlist.c:583
+msgid "No"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:436
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
+#: agent/findkey.c:158
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:437
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
+#: agent/findkey.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:442
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "usa el mode de text can�nic"
+#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
+#, fuzzy
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/g10.c:452
-msgid "use as output file"
-msgstr "fitxer d'eixida"
+#: agent/findkey.c:196
+msgid "I'll change it later"
+msgstr ""
 
-# Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
-#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
-msgid "verbose"
-msgstr "detall"
+#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
+#: tools/gpgconf-comp.c:1695
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:465
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "no fa cap canvi"
+#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:466
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
+#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:511
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:512
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:661
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:537
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
+#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
-# en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
-# En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
-#: g10/g10.c:540
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+#: common/exechelp.c:712
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Exemples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
-" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
-" --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
-" --list-keys [noms]         mostra claus\n"
-" --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
-#: g10/g10.c:718 g10/gpgv.c:92
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#: g10/g10.c:735
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+#: common/exechelp.c:725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:738
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
-"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
-"l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
+#: common/http.c:1634
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-# Suportats? ivb
-# A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
-# Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
-# i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
-# encara no m'agraden massa... jm
-#: g10/g10.c:749
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Algoritmes suportats:\n"
+#: common/http.c:1678
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
 
-#: g10/g10.c:752
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "Clau p�blica: "
+#: common/simple-pwquery.c:335
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: g10/g10.c:758 g10/keyedit.c:1883
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Xifratge: "
+#: common/simple-pwquery.c:393
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:764
-msgid "Hash: "
-msgstr "Dispersi�: "
+#: common/simple-pwquery.c:404
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
 
-#: g10/g10.c:770 g10/keyedit.c:1929
-msgid "Compression: "
-msgstr "Compressi�: "
+#: common/simple-pwquery.c:414
+#, fuzzy
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/g10.c:853
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
+#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
+#, fuzzy
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/g10.c:956
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/g10.c:974
+# bolcats de memòria?  ivb
+#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
-
-# Indi. ivb
-#: g10/g10.c:1171
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/g10.c:1174
+#: common/sysutils.c:200
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-# Indi. ivb
-#: g10/g10.c:1177
+#: common/sysutils.c:232
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/g10.c:1183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+msgid "yes"
+msgstr "sí|si"
 
-#: g10/g10.c:1186
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
+#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+msgid "yY"
+msgstr "sS"
 
-#: g10/g10.c:1189
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+msgid "no"
+msgstr "no"
 
-#: g10/g10.c:1195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/g10.c:1198
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr ""
-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:72
+msgid "quit"
+msgstr "ix"
 
-#: g10/g10.c:1201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr ""
-"AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
+# «xX»?  ivb
+#: common/yesno.c:75
+msgid "qQ"
+msgstr "xX"
 
-#: g10/g10.c:1207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:109
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
 
-#: g10/g10.c:1210
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
 
-#: g10/g10.c:1213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#: common/yesno.c:112
+msgid "oO"
 msgstr ""
-"AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
 
-#: g10/g10.c:1354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
+#: common/yesno.c:113
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "c"
 
-#: g10/g10.c:1732
+#: common/miscellaneous.c:71
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1768
+#: common/miscellaneous.c:74
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1772
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
+#: common/asshelp.c:242
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:1779
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
+#: common/asshelp.c:347
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2008 g10/g10.c:2524 g10/g10.c:2535
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
+#: common/audit.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/g10.c:2021
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+#: common/audit.c:689
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
 msgstr ""
-"la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
-"insegurs\n"
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/g10.c:2233
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
+#: common/audit.c:715
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2252 g10/keyedit.c:3418
+#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
 #, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr ""
-"no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
+msgid "Data available"
+msgstr "La clau és disponible en: "
+
+# Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
+# Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
+#: common/audit.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Session key created"
+msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
-#: g10/g10.c:2258
+#: common/audit.c:728
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "armadura: %s\n"
+
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
 
-#: g10/g10.c:2261
+# Gènere?  Nombre?  ivb
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#: common/audit.c:734
 #, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "no és xifrat"
+
+#: common/audit.c:740
+msgid "Number of recipients"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2268
+#: common/audit.c:748
 #, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
+msgid "Recipient %d"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2271
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
+#: common/audit.c:776
+msgid "Data signing succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2278
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+#: common/audit.c:796
+msgid "Data decryption succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2281
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+#: common/audit.c:821
+#, fuzzy
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
-#: g10/g10.c:2288
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
+#: common/audit.c:830
+#, fuzzy
+msgid "Signature available"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2291
+#: common/audit.c:835
 #, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: common/audit.c:840
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#: common/audit.c:855
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2316
+#: common/audit.c:871
 #, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/g10.c:2323
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
+#: common/audit.c:882
+#, fuzzy
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/g10.c:2513
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
+#: common/audit.c:892
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-# FIXME: prefer�ncia? jm
-# Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
-#: g10/g10.c:2517
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
+#: common/audit.c:909
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "Certificat invàlid"
 
-#: g10/g10.c:2526
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
+#: common/audit.c:968
+msgid "No audit log entries."
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2529
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
-
-# clares -> en clar?  ivb
-#: g10/g10.c:2550
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
-
-#: g10/g10.c:2556
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
+#: common/audit.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "la versió és desconeguda"
 
-#: g10/g10.c:2562
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+#: common/audit.c:1035
+msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
-"heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
-"habilitat.\n"
-
-#: g10/g10.c:2575
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
-#: g10/g10.c:2645 g10/g10.c:2669
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
+#: common/audit.c:1045
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:2651 g10/g10.c:2675
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
+#: common/audit.c:1081
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
 
-#: g10/g10.c:2657
+#: common/helpfile.c:80
 #, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "error en l'última línia\n"
 
-#: g10/g10.c:2663
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
-
-#: g10/g10.c:2678
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
+#: g10/armor.c:379
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armadura: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2680
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
+#: g10/armor.c:418
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
 
-#: g10/g10.c:2682
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
+#: g10/armor.c:429
+msgid "armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
 
-#: g10/g10.c:2684
-#, fuzzy
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+#: g10/armor.c:442
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
 
-#: g10/g10.c:2686
+#: g10/armor.c:455
 #, fuzzy
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
 
-#: g10/g10.c:2689
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
+# És un missatge d'error?  ivb
+# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
+#: g10/armor.c:508
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
 
-#: g10/g10.c:2693
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
+# FIXME: un-indiar. jm
+#: g10/armor.c:643
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "armadura inesperada:"
 
-#: g10/g10.c:2700
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
+#: g10/armor.c:655
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
 
-#: g10/g10.c:2709
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
 
-#: g10/g10.c:2713
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
+#: g10/armor.c:852
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
 
-#: g10/g10.c:2717
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
+#: g10/armor.c:886
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
 
-#: g10/g10.c:2750
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+#: g10/armor.c:894
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "CRC malformat\n"
 
-#: g10/g10.c:2797
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/g10.c:2802
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
+#: g10/armor.c:918
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
 
-#: g10/g10.c:2807
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
+#: g10/armor.c:922
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "error en l'última línia\n"
+
+#: g10/armor.c:1233
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/g10.c:2895
+#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
 
-#: g10/g10.c:2906
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+#: g10/armor.c:1242
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
-
-#: g10/g10.c:2917
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+"hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
+"utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/g10.c:2924
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
 
-#: g10/g10.c:2936
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 
-#: g10/g10.c:2949
+#: g10/build-packet.c:994
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 
-#: g10/g10.c:2951
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
 
-#: g10/g10.c:2954
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
 
-#: g10/g10.c:2972
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr "no llegible per humans"
 
-#: g10/g10.c:2985
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "la clau secreta no està disponible"
+
+#: g10/card-util.c:67
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3000
+# Destès? ivb
+# Desatès, sí. jm
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
+#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
-#: g10/g10.c:3002
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
+#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+msgid "Your selection? "
+msgstr "La vostra selecció? "
 
-#: g10/g10.c:3005
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
+msgid "[not set]"
+msgstr "[no establert]"
 
-#: g10/g10.c:3025
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+#: g10/card-util.c:417
+msgid "male"
+msgstr "home"
 
-#: g10/g10.c:3034
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
+#: g10/card-util.c:418
+msgid "female"
+msgstr "dóna"
 
-#: g10/g10.c:3059
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/card-util.c:418
+msgid "unspecified"
+msgstr "no especificat"
 
-#: g10/g10.c:3067
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Probablement és una clau, femení. jm
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#: g10/card-util.c:445
+msgid "not forced"
+msgstr "no forçat"
 
-#: g10/g10.c:3071
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
+#: g10/card-util.c:445
+msgid "forced"
+msgstr "forçat"
 
-#: g10/g10.c:3075
-msgid "--nrsign-key user-id"
-msgstr "--nrsign-key user-id"
+#: g10/card-util.c:523
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3079
-msgid "--nrlsign-key user-id"
-msgstr "--nrlsign-key user-id"
+#: g10/card-util.c:525
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3103
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+#: g10/card-util.c:527
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3174
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
+#: g10/card-util.c:544
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3211
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+#: g10/card-util.c:546
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3213
+#: g10/card-util.c:564
 #, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3215
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
+#: g10/card-util.c:585
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3226
+#: g10/card-util.c:593
 #, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3236
+#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
 #, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3277
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
+#: g10/card-util.c:699
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3285
+#: g10/card-util.c:709
 #, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:768
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3372
+#: g10/card-util.c:778
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3495
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nom_del_fitxer]"
+#: g10/card-util.c:798
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "preferències actualitzades"
 
-#: g10/g10.c:3499
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
+#: g10/card-util.c:806
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/g10.c:3502 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
-#: g10/verify.c:142
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
+#: g10/card-util.c:815
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/g10.c:3776
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: g10/card-util.c:836
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
-"acabar amb el signe �=�\n"
 
-#: g10/g10.c:3784
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
+#: g10/card-util.c:850
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/g10.c:3794
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
+#: g10/card-util.c:871
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "Empremta digital:"
 
-#: g10/g10.c:3828
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
+#: g10/card-util.c:894
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/g10.c:3830
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
+#: g10/card-util.c:942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3863
+#: g10/card-util.c:943
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
-
-#: g10/gpgv.c:68
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "una mica m�s silenci�s"
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/gpgv.c:69
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "pren les claus d'aquest anell"
+#: g10/card-util.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpgv.c:71
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
+#: g10/card-util.c:1036
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
+#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/gpgv.c:96
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+#: g10/card-util.c:1077
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
-# Werner FIXME: should it use �Usage�?
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/card-util.c:1086
+#, c-format
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
-"Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
 
-#: g10/armor.c:317
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armadura: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/armor.c:346
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:353
-msgid "armor header: "
-msgstr "cap�alera d'armadura: "
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/armor.c:364
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
-# �s un missatge d'error?  ivb
-# �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
-#: g10/armor.c:416
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "La selecció és invàlida.\n"
 
-#: g10/armor.c:553
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
+#: g10/card-util.c:1196
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-# FIXME: un-indiar. jm
-#: g10/armor.c:565
+#: g10/card-util.c:1231
 #, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "armadura inesperada:"
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1280
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
+#: g10/card-util.c:1236
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/armor.c:738
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+#: g10/card-util.c:1241
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/armor.c:772
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
+#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
+msgid "quit this menu"
+msgstr "ix del menú"
 
-#: g10/armor.c:780
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "CRC malformat\n"
+#: g10/card-util.c:1311
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/armor.c:784 g10/armor.c:1317
-#, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+# «pantalla» o «ajuda»?  ivb
+# «ajuda», evidentment. jm
+#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
+msgid "show this help"
+msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
-#: g10/armor.c:804
+#: g10/card-util.c:1314
 #, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
-
-#: g10/armor.c:808
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
+msgid "list all available data"
+msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/armor.c:1095
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
+#: g10/card-util.c:1317
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1100
-#, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+#: g10/card-util.c:1318
+msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
-"l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
 
-#: g10/armor.c:1104
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: g10/card-util.c:1319
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
-"hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
-"utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
-msgid "No reason specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
+#: g10/card-util.c:1320
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "canvia la data de caducitat"
 
-#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "La clau ha estat substitu�da"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "La clau ha estat compromesa"
-
-#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "La clau ja no s'usa"
+#: g10/card-util.c:1322
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "L'ID d'usuari ja no �s v�lid"
+#: g10/card-util.c:1323
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/pkclist.c:73
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "ra� de la revocaci�: "
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:90
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "comentari de la revocaci�: "
+#: g10/card-util.c:1325
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/pkclist.c:195
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMxXoO"
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:203
-#, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
+#: g10/card-util.c:1327
+msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
-"No hi ha cap valor de confian�a assignat a:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:207
-#, fuzzy
-msgid "          \""
-msgstr "              alias \""
+#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
+msgid "Command> "
+msgstr "Ordre> "
 
-#: g10/pkclist.c:234
+#: g10/card-util.c:1485
 #, fuzzy
-msgid "      aka \""
-msgstr "              alias \""
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:404
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly\n"
-"verify other users' keys (by looking at passports,\n"
-"checking fingerprints from different sources...)?\n"
-"\n"
+#: g10/card-util.c:1516
+msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr ""
-"Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
-"verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
-"comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid " %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = No ho s�\n"
+#: g10/card-util.c:1518
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:252
-#, c-format
-msgid " %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = NO confie\n"
+#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:254
-#, c-format
-msgid " %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
-msgid " %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
+#: g10/revoke.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:258
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
-msgid " %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:261
-msgid " i = please show me more information\n"
-msgstr " i = mostra m�s informaci�\n"
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:264
-msgid " m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = torna al men� principal\n"
+# Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
+# Fet. jm
+#: g10/delkey.c:133
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:267
-msgid " s = skip this key\n"
-msgstr " o = omet aquesta clau\n"
+#: g10/delkey.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
 
-#: g10/pkclist.c:268
-msgid " q = quit\n"
-msgstr " x = ix\n"
+#: g10/delkey.c:153
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
 
-#: g10/pkclist.c:272
+#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
-msgid "Your decision? "
-msgstr "La vostra decisi�? "
-
-#: g10/pkclist.c:299
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
-msgstr "Realment voleu assignar confian�a absoluta a aquesta clau? "
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:313
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certificats que duen a una clau de confian�a absoluta:\n"
+#: g10/delkey.c:173
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
 
-#: g10/pkclist.c:387
+#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
-msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
-msgid "Use this key anyway? "
-msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
+#: g10/delkey.c:206
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:399
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
 #, c-format
-msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:420
-#, c-format
-msgid "%08lX: key has expired\n"
-msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
+#: g10/encode.c:232
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: g10/encode.c:246
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:436
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
-msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-msgstr "%08lX: La clau NO �s de confian�a\n"
-
-#: g10/pkclist.c:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:447
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
-
-#: g10/pkclist.c:452
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Aquesta clau �s nostra\n"
-
-#: g10/pkclist.c:500
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"NO �s segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
-"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu qu� feu, podeu respondre\n"
-"�s�� a la seg�ent pregunta\n"
-"\n"
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "AV�S: S'est� usant una clau no fiable!\n"
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
-#: g10/pkclist.c:551
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+#: g10/encode.c:485
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
-"est� present.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:560
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:563
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:564
-msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
-msgstr "      A�� podria significar que la signatura �s falsificada.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:570
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AV�S: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:575
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
+"només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
+#: g10/encode.c:510
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+#: g10/encode.c:541
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
-"AV�S: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confian�a!\n"
+"no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
+"esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:593
+#: g10/encode.c:559
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:601
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "AV�S: La clau NO �s de confian�a!\n"
+"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "          Probablement la signatura �s FALSA.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:610
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
+"destinatari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "No �s segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
+#: g10/encode.c:751
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
+#: g10/encode.c:848
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: es descarta: %s\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica ja est� present\n"
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:829
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar �-r�)\n"
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:845
-msgid "Current recipients:\n"
+# És no-wrap?  ivb
+# Com? jm
+#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
+"ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
+"simètric.\n"
+
+#: g10/encr-data.c:145
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
+
+# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
+#: g10/exec.c:49
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
 
-#: g10/pkclist.c:871
+#: g10/exec.c:313
 msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Introdu�u l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una l�nia en blanc: "
+"les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
+"d'opcions permissos insegurs\n"
 
-#: g10/pkclist.c:887
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Usuari inexistent.\n"
+#: g10/exec.c:343
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr ""
+"aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
+"externs\n"
 
-#: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "es descarta: la clau p�blica ja s'ha especificat com a destinatari\n"
+#: g10/exec.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:910
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "La clau p�blica est� desactivada.\n"
+#: g10/exec.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:917
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "es descarta: la clau p�blica ja est� establida\n"
+#: g10/exec.c:509
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
 
-#: g10/pkclist.c:946
+#: g10/exec.c:535
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
+
+#: g10/exec.c:552
 #, c-format
-msgid "unknown default recipient `%s'\n"
-msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:991
+#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica est� desactivada\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1046
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "no hi ha adreces v�lides\n"
+#: g10/exec.c:609
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:249
-#, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
+#: g10/export.c:61
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+#: g10/export.c:63
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:256
+#: g10/export.c:65
 #, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:258
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/keygen.c:260
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/keygen.c:357
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
+#: g10/export.c:71
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:783
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
+#: g10/export.c:73
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:822
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
+#: g10/export.c:338
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:868
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
+#: g10/export.c:367
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
-#: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1014 g10/keygen.c:1105 g10/keygen.c:2476
-#, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
+#: g10/export.c:375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
-#: g10/keygen.c:935 g10/keygen.c:1019 g10/keygen.c:1110 g10/keygen.c:2482
-#, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
+#: g10/export.c:386
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
 
-#: g10/keygen.c:1210
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+#: g10/export.c:537
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1212
+#: g10/export.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1213
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1215
+#: g10/export.c:584
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
-#: g10/keygen.c:1216
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
+#: g10/export.c:633
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
-#: g10/keygen.c:1218
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
+#: g10/getkey.c:152
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr ""
+"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
+
+#: g10/getkey.c:175
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
 
-#: g10/keygen.c:1220
+#: g10/getkey.c:1111
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1222
+#: g10/getkey.c:1116
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1224
+#: g10/getkey.c:1118
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Empremta digital:"
+
+#: g10/getkey.c:1928
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/keygen.c:1226
+#: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr ""
+"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
 
-#: g10/keygen.c:1228
+#: g10/getkey.c:2762
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
 
-#: g10/keygen.c:1231 g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Seleccioneu: "
+#: g10/getkey.c:2809
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
+
+#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Ordres:\n"
+" "
+
+#: g10/gpg.c:372
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
+
+#: g10/gpg.c:373
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
+
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "crea una signatura separada"
+
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
+msgid "encrypt data"
+msgstr "xifra dades"
+
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
+
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
+
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+msgid "verify a signature"
+msgstr "verifica una signatura"
+
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
+msgid "list keys"
+msgstr "llista claus"
+
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "llista claus i signatures"
+
+# «de les claus» o «de la clau»?  ivb
+#: g10/gpg.c:386
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "comprova les signatures de la claus"
+
+# «dactilars» o «digitals»?  ivb
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "llista claus i empremtes digitals"
+
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
+msgid "list secret keys"
+msgstr "llista claus secretes"
+
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
+#: g10/gpg.c:390
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+
+#: g10/gpg.c:392
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell secret"
+
+#: g10/gpg.c:393
+msgid "sign a key"
+msgstr "signa una clau"
+
+#: g10/gpg.c:394
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signa una clau localment"
+
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signa o edita una clau"
+
+#: g10/gpg.c:396
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "genera un certificat de revocació"
+
+#: g10/gpg.c:398
+msgid "export keys"
+msgstr "exporta claus"
+
+#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
+
+#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
+
+#: g10/gpg.c:402
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
+
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
+
+#: g10/gpg.c:409
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importa/fon claus"
+
+#: g10/gpg.c:412
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:413
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:414
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:423
+msgid "update the trust database"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
+#: g10/gpg.c:430
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
+
+#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
+
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
+
+#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
+
+#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
+
+#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "usa el mode de text canònic"
+
+#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "no fa cap canvi"
+
+#: g10/gpg.c:484
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
+
+#: g10/gpg.c:527
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:528
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
+
+# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
+# en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
+# En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
+#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Exemples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
+" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
+" --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
+" --list-keys [noms]         mostra claus\n"
+" --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
+
+#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: g10/gpg.c:777
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: g10/gpg.c:780
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
+"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
+
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
+
+#: g10/gpg.c:794
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Clau pública: "
+
+#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Xifratge: "
+
+#: g10/gpg.c:808
+msgid "Hash: "
+msgstr "Dispersió: "
+
+#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
+msgid "Compression: "
+msgstr "Compressió: "
+
+#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
+msgid "Used libraries:"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:930
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+
+#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+#: g10/gpg.c:1118
+#, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
+
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1315
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1321
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1342
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1345
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1354
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1357
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1636
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1638
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1640
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+
+#: g10/gpg.c:1642
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1646
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1648
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:1650
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1652
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1654
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1656
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
+
+#: g10/gpg.c:1658
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+
+#: g10/gpg.c:1817
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:1908
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:2567
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+#: g10/gpg.c:2602
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2605
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2612
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2615
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2622
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2625
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2632
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2635
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2643
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2645
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2647
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:2649
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2653
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2655
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:2657
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:2659
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2661
+#, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:2663
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2665
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2672
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2675
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2682
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2860
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
+
+# FIXME: preferència? jm
+# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
+#: g10/gpg.c:2969
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2978
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2981
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2996
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+# clares -> en clar?  ivb
+#: g10/gpg.c:3010
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
+
+#: g10/gpg.c:3016
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
+
+#: g10/gpg.c:3022
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr ""
+"heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
+"habilitat.\n"
+
+#: g10/gpg.c:3035
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
+
+#: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:3113
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:3119
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
+
+#: g10/gpg.c:3134
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
+
+#: g10/gpg.c:3136
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
+
+#: g10/gpg.c:3138
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
+
+#: g10/gpg.c:3140
+#, fuzzy
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3142
+#, fuzzy
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3145
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
+
+#: g10/gpg.c:3149
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3156
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3165
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3169
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3173
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3206
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3355
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3366
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
+
+#: g10/gpg.c:3387
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3394
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3396
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3406
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3419
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3421
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3442
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3455
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3470
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3472
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3475
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3495
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3504
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3529
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3537
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key user-id"
+
+#: g10/gpg.c:3541
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key user-id"
+
+#: g10/gpg.c:3562
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+
+#: g10/gpg.c:3654
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3656
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3658
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3669
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3679
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3730
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3738
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3828
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:3945
+msgid "[filename]"
+msgstr "[nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3949
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4261
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:4263
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:4296
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpgv.c:72
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "pren les claus d'aquest anell"
+
+#: g10/gpgv.c:74
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
+
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
+
+#: g10/gpgv.c:99
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+# Werner FIXME: should it use «Usage»?
+#: g10/gpgv.c:102
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
+
+#: g10/helptext.c:72
+msgid "No help available"
+msgstr "No hi ha ajuda disponible"
+
+#: g10/helptext.c:82
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
+
+#: g10/import.c:94
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+
+#: g10/import.c:102
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:104
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "la clau secreta és inusable"
+
+#: g10/import.c:106
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:269
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
+
+#: g10/import.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+
+#: g10/import.c:295
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:297
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:300
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "                sense ID: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "              importades: %lu"
+
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "          no modificades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:310
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:312
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:314
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:316
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "claus privades importades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "              importades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:326
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:610
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+
+#: g10/import.c:637
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:650
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:652
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:676
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
+#: g10/import.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
+
+#: g10/import.c:773
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:779
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
+
+#: g10/import.c:781
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
+
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
+
+#: g10/import.c:797
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
+
+#: g10/import.c:806
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
+
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
+#: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/import.c:834
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:858
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
+
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+
+#: g10/import.c:920
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
+
+#: g10/import.c:923
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
+
+#: g10/import.c:929
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:932
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
+
+#: g10/import.c:935
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
+
+#: g10/import.c:938
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:941
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:944
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:947
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
+
+#: g10/import.c:1143
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1154
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
+
+#: g10/import.c:1212
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
+
+#: g10/import.c:1222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
+"de revocació\n"
+
+# O «rebutjara»? ivb
+# Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
+# «es rebutja» està bé. jm
+#: g10/import.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
+
+#: g10/import.c:1327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
+
+#: g10/import.c:1408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
+"s»\n"
+"\n"
+
+#: g10/import.c:1410
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
+
+#: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+
+#: g10/import.c:1441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
+
+#: g10/import.c:1456
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
+
+#: g10/import.c:1478
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
+
+#: g10/import.c:1491
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
+
+#: g10/import.c:1506
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
+
+#: g10/import.c:1548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
+
+#: g10/import.c:1569
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
+
+#: g10/import.c:1596
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1606
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1623
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1645
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1774
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
+
+#: g10/import.c:1836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
+"08lX\n"
+
+#: g10/import.c:1850
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
+"present.\n"
+
+#: g10/import.c:1909
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
+
+#: g10/import.c:2332
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+
+#: g10/import.c:2340
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/import.c:2342
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/keydb.c:181
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:187
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
+
+#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:710
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:265
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[revocació]"
+
+#: g10/keyedit.c:266
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[autosignatura]"
+
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d signatures errònies\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
+"verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
+"comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
+
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+
+#: g10/keyedit.c:438
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:454
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:598
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
+
+# O no s'ha pogut? ivb
+# FIXME: comprovar context. jm
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1759
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  No es pot signar.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:626
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
+
+#: g10/keyedit.c:654
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+
+#: g10/keyedit.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Signar realment? "
+
+#: g10/keyedit.c:706
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura en «%s»\n"
+"és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:715
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:729
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura actual en «%s»\n"
+"ha caducat.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:733
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:754
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura en «%s»\n"
+"és una signatura local.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:758
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:779
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:782
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:787
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:809
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:824
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "La clau ha caducat!"
+
+#: g10/keyedit.c:842
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:848
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:888
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:915
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
+"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
+"contestar, entreu «0».\n"
+
+#: g10/keyedit.c:920
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:932
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
+
+#: g10/keyedit.c:956
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
+"amb la vostra clau: \""
+
+#: g10/keyedit.c:963
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Açò serà una autosignatura.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:969
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:977
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:987
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:994
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1001
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1006
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1011
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1021
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Signar realment? "
+
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
+#: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1131
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "La clau està protegida.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1178
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1184
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#: g10/keyedit.c:1204
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
+"\n"
+
+# No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
+#: g10/keyedit.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
+
+#: g10/keyedit.c:1278
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "save and quit"
+msgstr "desa i ix"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "mostra empremta"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "llista claus i ID"
+
+# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
+# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
+#: g10/keyedit.c:1370
+msgid "select user ID N"
+msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+
+# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
+# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
+#: g10/keyedit.c:1371
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+
+#: g10/keyedit.c:1372
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "revoca signatures"
+
+#: g10/keyedit.c:1377
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signa la clau localment"
+
+#: g10/keyedit.c:1384
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+msgid "add a user ID"
+msgstr "afegeix un ID d'usuari"
+
+# Com estava escrit abans.  ivb
+# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
+# el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
+# i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
+#: g10/keyedit.c:1392
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "afegeix un photo ID"
+
+#: g10/keyedit.c:1394
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "esborra un ID d'usuari"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1405
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1407
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "esborra una clau secundària"
+
+#: g10/keyedit.c:1413
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "afegeix una clau de revocació"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1419
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
+
+#: g10/keyedit.c:1421
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "llista les preferències (expert)"
+
+#: g10/keyedit.c:1426
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "llista les preferències (detallat)"
+
+#: g10/keyedit.c:1428
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1435
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "canvia la confiança"
+
+#: g10/keyedit.c:1443
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:1445
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "revoca un ID d'usuari"
+
+#: g10/keyedit.c:1450
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "revoca una clau secundària"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "activa una clau"
+
+#: g10/keyedit.c:1452
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "desactiva una clau"
+
+# Igual que dalt.  ivb
+# Idem :) jm
+#: g10/keyedit.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "mostra el photo ID"
+
+#: g10/keyedit.c:1455
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1457
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1579
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1597
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1680
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1688
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1707
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1747
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "La clau està revocada."
+
+#: g10/keyedit.c:1766
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:1773
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1782
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+#: g10/keyedit.c:1805
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1829
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1831
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:1832
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:1882
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:1894
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1922
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1936
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1953
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1977
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1980
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
+
+#: g10/keyedit.c:1981
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2016
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:2017
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:2035
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2046
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
+
+#: g10/keyedit.c:2048
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2098
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2140
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "estableix la llista de preferències"
+
+#: g10/keyedit.c:2146
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:2148
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
+
+#: g10/keyedit.c:2216
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Voleu desar els canvis? "
+
+#: g10/keyedit.c:2219
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Voleu eixir sense desar? "
+
+#: g10/keyedit.c:2229
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2236
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2243
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2344
+msgid "Digest: "
+msgstr "Resum: "
+
+#: g10/keyedit.c:2395
+msgid "Features: "
+msgstr "Funcionalitats: "
+
+#: g10/keyedit.c:2406
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notació: "
+
+#: g10/keyedit.c:2640
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
+
+# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
+# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
+#: g10/keyedit.c:2699
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+
+# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
+# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
+#: g10/keyedit.c:2720
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2726
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (sensible)"
+
+#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
+#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[revocada]"
+
+#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [caduca: %s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
+#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
+#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [caduca: %s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2751
+#, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2766
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " confiança: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2770
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2777
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
+
+#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2829
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
+"correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
+#: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[revocada]"
+
+#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
+#: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
+
+#: g10/keyedit.c:2960
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
+"      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
+"assumida.\n"
+
+# Photo ID com abans.  ivb
+#: g10/keyedit.c:3021
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
+"algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3032
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
+
+# Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
+# Hmm. Sí... (s/N/x) jm
+#: g10/keyedit.c:3172
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3182
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3186
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3192
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keyedit.c:3206
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keyedit.c:3207
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3210
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
+msgid "invalid"
+msgstr "invàlida"
+
+#: g10/keyedit.c:3245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3261
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3262
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3356
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
+"fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3367
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3387
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
+
+#: g10/keyedit.c:3412
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3427
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3449
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3468
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3474
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
+
+#: g10/keyedit.c:3535
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3541
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3545
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3548
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3594
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3610
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3694
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3857
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4067
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4147
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4148
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4210
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Notació de signatura: "
+
+#: g10/keyedit.c:4359
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4423
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4481
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4643
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "ID d'usuari: «"
+
+#: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr ""
+"»\n"
+"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (no-exportable)"
+
+#: g10/keyedit.c:4652
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4656
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
+
+# (s/N) ivb
+# S! jm
+#: g10/keyedit.c:4660
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4713
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (no-exportable)"
+
+#: g10/keyedit.c:4720
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4742
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
+
+# (s/N)?  ivb
+#: g10/keyedit.c:4762
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4792
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4862
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4879
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5005
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5100
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr ""
+"S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#: g10/keygen.c:268
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
+
+#: g10/keygen.c:275
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:277
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:279
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:404
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+
+#: g10/keygen.c:884
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
+
+#: g10/keygen.c:926
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
+
+#: g10/keygen.c:983
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
+
+#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
+#: g10/keygen.c:3030
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1299
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1519
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
+
+#: g10/keygen.c:1522
+msgid "Certify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "xifra dades"
+
+#: g10/keygen.c:1528
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+#: g10/keygen.c:1546
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1569
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1573
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1578
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1581
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1584
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1587
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+#: g10/keygen.c:1645
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1646
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1651
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1653
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1655
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1724
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1734
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1840
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
+"         0 = la clau no caduca\n"
+"      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
+"      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
+"      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
+"      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
+
+#: g10/keygen.c:1851
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
+"         0 = la signatura no caduca\n"
+"      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
+"      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
+"      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
+"      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
+
+#: g10/keygen.c:1874
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1879
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1897
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
+#: g10/keygen.c:1904
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s no caduca en absolut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1905
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s no caduca en absolut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1910
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s caduca el %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
+
+# Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
+# Això vaig entendre jo. jm
+#: g10/keygen.c:1915
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
+"Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1922
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "És correcte? (s/n)"
+
+#: g10/keygen.c:1945
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
+"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
+"d'aquesta forma:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:1958
+msgid "Real name: "
+msgstr "Nom i cognoms: "
+
+#: g10/keygen.c:1966
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
+
+#: g10/keygen.c:1968
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
+
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
+
+#: g10/keygen.c:1978
+msgid "Email address: "
+msgstr "Adreça electrònica: "
+
+#: g10/keygen.c:1984
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
+
+#: g10/keygen.c:1992
+msgid "Comment: "
+msgstr "Comentari: "
+
+#: g10/keygen.c:1998
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
+
+#: g10/keygen.c:2020
+#, c-format
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2026
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:2031
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
+
+# xX? ivb
+# Hmm... sí. jm
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:2047
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnCcEeOoXx"
+
+#: g10/keygen.c:2057
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
+
+#: g10/keygen.c:2058
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
+
+#: g10/keygen.c:2077
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Corregiu l'error primer\n"
+
+#: g10/keygen.c:2116
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:2131
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2137
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
+"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
+"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:2161
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
+"(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
+"nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
+"d'aconseguir prou entropia.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
+
+#: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+# Potser no hi haja cap anell! ivb
+#: g10/keygen.c:3356
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3363
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr ""
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:3383
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3391
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3418
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3429
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
+"\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
+#: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+
+#: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
+
+#: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Crear realment? "
+
+#: g10/keygen.c:3857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3905
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3931
+#, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+msgid "never     "
+msgstr "mai       "
+
+#: g10/keylist.c:267
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Política de signatura crítica: "
+
+#: g10/keylist.c:269
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Política de signatura: "
+
+#: g10/keylist.c:308
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1285 g10/keyedit.c:909 g10/revoke.c:638
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Notació de signatura crítica: "
+
+#: g10/keylist.c:363
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Notació de signatura: "
+
+#: g10/keylist.c:473
+msgid "Keyring"
+msgstr "Anell"
+
+#: g10/keylist.c:1547
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
+
+#: g10/keylist.c:1549
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1556
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keylist.c:1558
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
+
+#: g10/keylist.c:1562 g10/keylist.c:1566
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Empremta digital ="
+
+#: g10/keylist.c:1633
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
+#: g10/keyring.c:1254
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
+
+#: g10/keyring.c:1256
 #, c-format
-msgid ""
-"About to generate a new %s keypair.\n"
-"              minimum keysize is  768 bits\n"
-"              default keysize is 1024 bits\n"
-"    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
+
+#: g10/keyring.c:1257
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s és el nou\n"
+
+#: g10/keyring.c:1258
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
+
+#: g10/keyring.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
+
+#: g10/keyring.c:1426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+#: g10/keyring.c:1438
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+# Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
+# Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
+#: g10/keyring.c:1510
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
+
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:72
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
-"Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
-"              grand�ria m�nima:  768 bits\n"
-"      grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
-"  grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1307
-msgid "What keysize do you want? (1024) "
-msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
+#: g10/keyserver.c:74
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1312
-msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
+#: g10/keyserver.c:76
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1314
-msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+#: g10/keyserver.c:80
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
-"la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
-"RSA.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1317
-msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
+#: g10/keyserver.c:82
+#, fuzzy
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-# Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons.  ivb
-#: g10/keygen.c:1328
+#: g10/keyserver.c:84
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:150
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
+
+#: g10/keyserver.c:541
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
+
+#: g10/keyserver.c:742
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
 #, c-format
-msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1333
-msgid ""
-"Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
-"computations take REALLY long!\n"
+#: g10/keyserver.c:924
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:926
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1171
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1195
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1398
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
+#: g10/keyserver.c:1456
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1465
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
-"No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
-"els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1336
-msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
+#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2062
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
-#: g10/keygen.c:1337
-msgid ""
-"Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
-"vulnerable to attacks!\n"
+#: g10/keyserver.c:1533
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
-"D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
-"son molt vulnerables als atacs!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1346
+#: g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1349 g10/keygen.c:1353
+#: g10/keyserver.c:1550
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1404
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+#: g10/keyserver.c:1558
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
-"Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
-"         0 = la clau no caduca\n"
-"      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
-"      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
-"      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
-"      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1413
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1565
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1570
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
+#: g10/keyserver.c:1579
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1897
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1921
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1977
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1983
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:231
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:284
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "la clau pública és %08lX\n"
+
+#: g10/mainproc.c:423
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:456
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
-"         0 = la signatura no caduca\n"
-"      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
-"      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
-"      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
-"      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1435
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
+#: g10/mainproc.c:464
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
-#: g10/keygen.c:1437
-msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
+#: g10/mainproc.c:478
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:492
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+
+# FIXME WK: Use ngettext
+#: g10/mainproc.c:494
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
+
+# I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
+# Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
+#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
+
+# L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
+#: g10/mainproc.c:534
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
+"en el seu lloc\n"
+
+#: g10/mainproc.c:567
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
+#: g10/mainproc.c:571
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
+
+#: g10/mainproc.c:584
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
+
+#: g10/mainproc.c:590
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:611
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
+
+#: g10/mainproc.c:613
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
+
+#: g10/mainproc.c:701
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:842
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Signatura correcta de \""
+
+#: g10/mainproc.c:1470
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1579
+#, fuzzy
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1590
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "              alias \""
+
+# «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
+#: g10/mainproc.c:1595
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1615
+msgid "Key available at: "
+msgstr "La clau és disponible en: "
+
+#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
+
+#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura caducada de \""
+
+#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura correcta de \""
+
+#: g10/mainproc.c:1802
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[incert]"
+
+#: g10/mainproc.c:1834
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "              alias \""
 
-#: g10/keygen.c:1442
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "el valor no �s v�lid\n"
+#: g10/mainproc.c:1932
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1447
+#: g10/mainproc.c:1937
 #, c-format
-msgid "%s does not expire at all\n"
-msgstr "%s no caduca en absolut\n"
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1454
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
-msgid "%s expires at %s\n"
-msgstr "%s caduca el %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-# Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
-# Aix� vaig entendre jo. jm
-#: g10/keygen.c:1460
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
-msgstr ""
-"El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
-"Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
+#: g10/mainproc.c:1941
+msgid "binary"
+msgstr "binari"
 
-#: g10/keygen.c:1465
-msgid "Is this correct (y/n)? "
-msgstr "�s correcte? (s/n)"
+#: g10/mainproc.c:1942
+msgid "textmode"
+msgstr "mode text"
 
-#: g10/keygen.c:1508
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
-"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
-"d'aquesta forma:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+#: g10/mainproc.c:1942 g10/trustdb.c:525
+msgid "unknown"
+msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/keygen.c:1520
-msgid "Real name: "
-msgstr "Nom i cognoms: "
+#: g10/mainproc.c:1962
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1528
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
+#: g10/mainproc.c:2046 g10/mainproc.c:2062 g10/mainproc.c:2158
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "no és una signatura separada\n"
 
-#: g10/keygen.c:1530
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
+#: g10/mainproc.c:2089
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1532
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
+#: g10/mainproc.c:2097
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/keygen.c:1540
-msgid "Email address: "
-msgstr "Adre�a electr�nica: "
+#: g10/mainproc.c:2162
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1551
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
+#: g10/mainproc.c:2172
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
-#: g10/keygen.c:1559
-msgid "Comment: "
-msgstr "Comentari: "
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1565
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
+#: g10/misc.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1588
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
+#: g10/misc.c:288
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1594
-#, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+#: g10/misc.c:294
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1599
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
+#: g10/misc.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
-# xX? ivb
-# Hmm... s�. jm
-#: g10/keygen.c:1604
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnCcEeOoXx"
+#: g10/misc.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1614
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
+#: g10/misc.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1615
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
+#: g10/misc.c:504
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
-#: g10/keygen.c:1634
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Corregiu l'error primer\n"
+#: g10/misc.c:505 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = mostra més informació\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
-"\n"
+#: g10/misc.c:740
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683 g10/keyedit.c:1114
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+#: g10/misc.c:744
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1684
+#: g10/misc.c:746
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 
-#: g10/keygen.c:1690
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
-"B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
-"useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/misc.c:753
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1712
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+#: g10/misc.c:763
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
-"Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
-"(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
-"nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
-"aleatoris\n"
-"d'aconseguir prou entropia.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2284 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
-msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
-msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
+#: g10/misc.c:766
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2354
-msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
-msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#: g10/misc.c:827
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/keygen.c:2422
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:852
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/keygen.c:2618 g10/keygen.c:2755
+#: g10/misc.c:979
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2620 g10/keygen.c:2758
+#: g10/misc.c:1154
 #, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+
+#: g10/misc.c:1179
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2623 g10/keygen.c:2761
+#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
 
-# Potser no hi haja cap anell! ivb
-#: g10/keygen.c:2744
+#: g10/openfile.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
+
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
+
+#: g10/openfile.c:150
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
+
+# Indi?  ivb
+#: g10/openfile.c:195
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 
-#: g10/keygen.c:2750
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr ""
-"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
-"\n"
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2768
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2775
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
-"s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
+"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/keygen.c:2798
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
+#: g10/parse-packet.c:191
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:2809
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+#: g10/parse-packet.c:796
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
-"\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
+"AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
-#: g10/keygen.c:2821 g10/keygen.c:2934 g10/keygen.c:3049
+#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
-# Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:2870 g10/keygen.c:2985 g10/sign.c:290
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
+#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:583
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:2872 g10/keygen.c:2987 g10/sign.c:292
-#, c-format
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#: g10/passphrase.c:309
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+"«%2$.*1$s»\n"
+"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2881 g10/keygen.c:2998
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
+#: g10/passphrase.c:335
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3031
-msgid "Really create? "
-msgstr "Crear realment? "
+#: g10/passphrase.c:337
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
+
+#: g10/passphrase.c:364
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/keygen.c:3184
+#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:429
 #, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/keygen.c:3225
+#: g10/passphrase.c:562
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
+"l'usuari: \""
 
-#: g10/keygen.c:3248
+#: g10/passphrase.c:570
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
 
-#: g10/keygen.c:3315
+#: g10/passphrase.c:579
 #, c-format
-msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3321
-msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
+#: g10/photoid.c:72
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
+"ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
+"clau pública. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau també es farà\n"
+"molt gran!\n"
+"Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
+
+#: g10/photoid.c:94
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
+
+#: g10/photoid.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3327 g10/keygen.c:3333
+#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
-msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
+#: g10/photoid.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
-#: g10/openfile.c:313
-#, c-format
-msgid "%s: can't open: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
+#: g10/photoid.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
 
-#: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1146
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
+#: g10/photoid.c:164
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
+
+#: g10/photoid.c:368
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap raó"
+
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "La clau ha estat substituïda"
+
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "La clau ha estat compromesa"
+
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "La clau ja no s'usa"
 
-#: g10/encode.c:208
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
 
-#: g10/encode.c:221
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:72
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "raó de la revocació: "
 
-#: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
+#: g10/pkclist.c:89
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "comentari de la revocació: "
 
-#: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
-#, c-format
-msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-msgstr "%s: AV�S: el fitxer �s buit\n"
+#: g10/pkclist.c:204
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMxXoO"
 
-#: g10/encode.c:465
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+#: g10/pkclist.c:212
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
-
-#: g10/encode.c:474
-#, c-format
-msgid "can't open %s: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
+"No hi ha cap valor de confiança assignat a:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/encode.c:480
+#: g10/pkclist.c:244
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:516
+#: g10/pkclist.c:254
+#, fuzzy
 msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
-"no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
-"esteu xifrant.\n"
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/encode.c:526
+#: g10/pkclist.c:269
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
-"destinatari\n"
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = No ho sé\n"
 
-#: g10/encode.c:634 g10/sign.c:864
+#: g10/pkclist.c:271
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
-"destinatari\n"
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = NO confie\n"
 
-#: g10/encode.c:721
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
-"destinatari\n"
+#: g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
 
-#: g10/encode.c:818
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
+#: g10/pkclist.c:283
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = torna al menú principal\n"
 
-#: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2902 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
-#, c-format
-msgid "key `%s' not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:286
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " o = omet aquesta clau\n"
+
+#: g10/pkclist.c:287
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " x = ix\n"
 
-#: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
+#: g10/pkclist.c:291
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
+#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "La vostra decisió? "
+
+#: g10/pkclist.c:318
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu assignar confiança absoluta a aquesta clau? "
+
+#: g10/pkclist.c:332
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
 
-#: g10/export.c:206
+#: g10/pkclist.c:417
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/export.c:353
+#: g10/pkclist.c:422
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/export.c:385
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
+#: g10/pkclist.c:428
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
 
-#: g10/getkey.c:150
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+#: g10/pkclist.c:433
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
+
+#: g10/pkclist.c:459
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
+"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
+"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
+"«sí» a la següent pregunta\n"
+"\n"
 
-#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
+#: g10/pkclist.c:478
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: g10/getkey.c:1614
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#: g10/pkclist.c:512
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
 
-#: g10/getkey.c:2169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+#: g10/pkclist.c:519
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
+"present.\n"
 
-#: g10/getkey.c:2400
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
+#: g10/pkclist.c:528
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/getkey.c:2447
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
+#: g10/pkclist.c:531
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/import.c:241
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
+#: g10/pkclist.c:532
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "      Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
 
-#: g10/import.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+#: g10/pkclist.c:538
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/import.c:255
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:543
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
 
-#: g10/import.c:267
+#: g10/pkclist.c:563
 #, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:269
+#: g10/pkclist.c:570
 #, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:272
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "                sense ID: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:582
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:274
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              importades: %lu"
+#: g10/pkclist.c:590
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:280
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "          no modificades: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:601
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
 
-#: g10/import.c:282
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
 
-#: g10/import.c:284
-#, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:614
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/import.c:286
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:622
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
 
-#: g10/import.c:288
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "          Probablement la signatura és FALSA.\n"
 
-#: g10/import.c:290
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:631
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
 
-#: g10/import.c:292
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "claus privades importades: %lu\n"
+#: g10/pkclist.c:633
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "No és segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
 #, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "              importades: %lu\n"
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
-#: g10/import.c:537
-#, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:895
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
-#: g10/import.c:539
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
+#: g10/pkclist.c:919
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:576
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+#: g10/pkclist.c:945
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
 
-#: g10/import.c:588
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: g10/pkclist.c:970
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Usuari inexistent.\n"
 
-#: g10/import.c:600
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
 
-#: g10/import.c:613
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:1000
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
 
-#: g10/import.c:615
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:1009
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "es descarta: la clau pública ja està establida\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1044
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:639
+#: g10/pkclist.c:1102
 #, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1164
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
 
-#: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
+#: g10/pkclist.c:1478
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:707
+#: g10/pkclist.c:1503
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:722
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
+#: g10/plaintext.c:95
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#: g10/import.c:728
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
+# Indi? ivb
+# Em pense que no. jm
+#: g10/plaintext.c:472
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Signatura separada.\n"
 
-#: g10/import.c:730
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
+#: g10/plaintext.c:479
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
+
+#: g10/plaintext.c:511
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "s'està llegint d'stdin...\n"
+
+#: g10/plaintext.c:549
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "no hi ha dades signades\n"
 
-#: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
+#: g10/plaintext.c:565
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
+
+#: g10/plaintext.c:599
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:746
+# Indi? ivb
+# Yeh... jm
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "el destinatari és anònim; es provarà la clau secreta %08lX ...\n"
 
-#: g10/import.c:755
-#, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:136
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "d'acord, som el destinatari anònim.\n"
 
-#: g10/import.c:760 g10/openfile.c:253
-#, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:225
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "la codificació antiga del DEK no està suportada\n"
 
-#: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s és desconegut o està desactivat\n"
 
-#: g10/import.c:785
+#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
 
-#: g10/import.c:809
+#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
 
-#: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:310
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
+
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat build_packet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
+#: g10/revoke.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:866
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
+#: g10/revoke.c:306
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "A ser revocada per:\n"
 
-#: g10/import.c:869
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
+#: g10/revoke.c:310
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 
-#: g10/import.c:872
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
+#: g10/revoke.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/import.c:875
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "s'ha forçat l'eixida d'armadura ASCII.\n"
 
-#: g10/import.c:878
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat make_keysig_packet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:881
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
+#: g10/revoke.c:405
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
 
-#: g10/import.c:902
+#: g10/revoke.c:411
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1047
+#: g10/revoke.c:470
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1064
+#: g10/revoke.c:499
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1075
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
+#: g10/revoke.c:510
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:1104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
+#: g10/revoke.c:517
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/import.c:1114
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
+#: g10/revoke.c:534
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/import.c:1144
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
-"de revocaci�\n"
+#: g10/revoke.c:542
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "NOTA: Aquesta clau no està protegida!\n"
 
-# O �rebutjara�? ivb
-# Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
-# �es rebutja� est� b�. jm
-#: g10/import.c:1187
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+#: g10/revoke.c:593
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
+"S'ha creat un certificat de revocació.\n"
+"\n"
+"Si us plau, mogueu-lo a un medi que pugueu amagar; si Mallory aconsegueix\n"
+"accés a aquest certificat pot utilitzar-lo per a fer la vostra clau\n"
+"inservible. És intel·ligent imprimir aquest certificat i amagar-lo, per\n"
+"si el vostre medi es torna illegible. Però aneu amb compte: el sistema\n"
+"d'impressió de la vostra màquina podria emmagatzemar les dades i fer-les\n"
+"disponibles a altres!\n"
 
-#: g10/import.c:1219
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/import.c:1284
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
 
-#: g10/import.c:1299
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
-"�%s�\n"
-"\n"
+#: g10/revoke.c:647
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ací)\n"
 
-#: g10/import.c:1301
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
+"Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
 
-#: g10/import.c:1319
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Raó de la revocació: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/import.c:1332
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
+#: g10/revoke.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "És açò correcte? "
 
-#: g10/import.c:1347
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: g10/seckey-cert.c:55
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
 
-#: g10/import.c:1369
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
+#: g10/seckey-cert.c:61
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/import.c:1397
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
+#: g10/seckey-cert.c:291
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "La contrasenya no és vàlida; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/import.c:1439
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
+#: g10/seckey-cert.c:292
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/import.c:1460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
+#: g10/seckey-cert.c:361
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "AVÍS: la clau és feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
 
-#: g10/import.c:1487
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+#: g10/seckey-cert.c:404
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
+"s'està generant la suma de comprovació desaconsellada de 16-bits per a la "
+"protecció de la clau secreta\n"
 
-#: g10/import.c:1497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "s'hi ha creat una clau feble - reintent\n"
+
+# És no-wrap?  ivb
+#: g10/seskey.c:65
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
-"descarta\n"
+"no s'ha pogut evitar una clau feble per a xifratge simètric;\n"
+"hi ha hagut %d intents!\n"
 
-#: g10/import.c:1514
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1528
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+#: g10/seskey.c:240
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
-"descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1536
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+#: g10/seskey.c:252
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1636
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
+#: g10/sig-check.c:80
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
-#: g10/import.c:1698
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+#: g10/sig-check.c:105
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
-"%08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1712
+#: g10/sig-check.c:117
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
-"est� present.\n"
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/import.c:1771
+#: g10/sig-check.c:189
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
-#: g10/import.c:1805
+#: g10/sig-check.c:190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
-
-#: g10/keyedit.c:253
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[revocaci�]"
-
-#: g10/keyedit.c:254
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[autosignatura]"
-
-#: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:320
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 signatura err�nia\n"
-
-#: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:322
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d signatures err�nies\n"
-
-#: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:324
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
-
-#: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:326
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
-
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:328
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:330
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
+#: g10/sig-check.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/sig-check.c:203
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
+#: g10/sig-check.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:407
+#: g10/sig-check.c:226
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
-#: g10/keyedit.c:408
+#: g10/sig-check.c:302
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) I trust fully\n"
-msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+"es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
+"desconegut\n"
 
-#: g10/keyedit.c:427
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+#: g10/sig-check.c:567
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr ""
+"clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocació\n"
 
-#: g10/keyedit.c:443
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#: g10/sig-check.c:594
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr ""
+"clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enllaç de la "
+"subclau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir la notació (massa gran). S'utilitza no "
+"expandida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:595 g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:801
-#: g10/keyedit.c:859 g10/keyedit.c:1469
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
+#: g10/sign.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
+"no expandida.\n"
 
-# O no s'ha pogut? ivb
-# FIXME: comprovar context. jm
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:633 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:807
-#: g10/keyedit.c:1475
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  No es pot signar.\n"
+#: g10/sign.c:138
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
+"no expandida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:612
+#: g10/sign.c:311
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:638
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
+#: g10/sign.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:677
-#, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+#: g10/sign.c:760
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"La vostra signatura en �%s�\n"
-"�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:686
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
+"només podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre esteu "
+"en mode --pgp2\n"
 
-#: g10/keyedit.c:700
-#, c-format
+#: g10/sign.c:836
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"La vostra signatura actual en �%s�\n"
-"ha caducat.\n"
+"forçar l'algoritme de digest %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/keyedit.c:704
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
+#: g10/sign.c:963
+msgid "signing:"
+msgstr "signatura:"
 
-#: g10/keyedit.c:725
-#, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
+#: g10/sign.c:1078
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"La vostra signatura en �%s�\n"
-"�s una signatura local.\n"
+"només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
+
+#: g10/sign.c:1262
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "s'utilitzarà xifratge %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:729
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
+#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"la clau no està marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
+"fals!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:750
+#: g10/skclist.c:180
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "es descarta «%s»: duplicat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:753
+#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
-
-#: g10/keyedit.c:758
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:780
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
+#: g10/skclist.c:193
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/keyedit.c:795
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "La clau ha caducat!"
+#: g10/skclist.c:208
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"es descarta «%s»: és una clau ElGamal generada per PGP que no és segura per a "
+"signatures!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:819
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/tdbdump.c:103
+#, c-format
 msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
+"# Llista de valors de confiança assignats, creat el %s\n"
+"# (Utilitzeu «gpg --import-ownertrust» per a restaurar-les)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:854
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
+#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:879
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
-msgstr ""
-"Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
-"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
-"contestar, entreu �0�.\n"
+#: g10/tdbdump.c:158
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: g10/keyedit.c:884
-#, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
+#: g10/tdbdump.c:166
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:886
-#, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
+#: g10/tdbdump.c:172
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:888
-#, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
+#: g10/tdbdump.c:177
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "importa els valors de confiança"
 
-#: g10/keyedit.c:890
-#, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
+#: g10/tdbdump.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "error en trobar el registre de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:896
-msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr ""
-"Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
-"informaci�):"
+#: g10/tdbdump.c:217
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:919
-msgid ""
-"Are you really sure that you want to sign this key\n"
-"with your key: \""
-msgstr ""
-"Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
-"amb la vostra clau: \""
+#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:928
-msgid ""
-"\n"
-"This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"A�� ser� una autosignatura.\n"
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1448
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
-msgid ""
-"\n"
-"WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1455
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
+"reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
+"s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:937
-msgid ""
-"\n"
-"WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
+#: g10/tdbio.c:245
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
-#: g10/keyedit.c:944
-msgid ""
-"\n"
-"The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
+# No em passe! ;)  ivb
+#: g10/tdbio.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:948
-msgid ""
-"\n"
-"The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
+#: g10/tdbio.c:524
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:953
-msgid ""
-"\n"
-"I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
+#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
-msgid ""
-"\n"
-"I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
+#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:961
-msgid ""
-"\n"
-"I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
+#: g10/tdbio.c:562
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:970
-msgid "Really sign? "
-msgstr "Signar realment? "
+#: g10/tdbio.c:566
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1015 g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3950 g10/keyedit.c:4023
-#: g10/sign.c:369
+#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1071
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
+#: g10/tdbio.c:611
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1075
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
+#: g10/tdbio.c:619
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1079
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "La clau est� protegida.\n"
+#: g10/tdbio.c:651
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1099
+#: g10/tdbio.c:659
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1105
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
-"\n"
+#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
+#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1380 g10/tdbio.c:1407
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1119
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
-"\n"
+#: g10/tdbio.c:735
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
 
-# No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
-#: g10/keyedit.c:1122
-msgid "Do you really want to do this? "
-msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
+#: g10/tdbio.c:1175
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1188
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
+#: g10/tdbio.c:1184
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1232
-msgid "quit this menu"
-msgstr "ix del men�"
+#: g10/tdbio.c:1205
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1233
-msgid "q"
-msgstr "q"
+#: g10/tdbio.c:1223
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1234
-msgid "save"
-msgstr "desa"
+#: g10/tdbio.c:1228
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1234
-msgid "save and quit"
-msgstr "desa i ix"
+#: g10/tdbio.c:1413
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1235
-msgid "help"
-msgstr "ajuda"
+#: g10/tdbio.c:1421
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-# �pantalla� o �ajuda�?  ivb
-# �ajuda�, evidentment. jm
-#: g10/keyedit.c:1235
-msgid "show this help"
-msgstr "mostra aquesta ajuda"
+#: g10/tdbio.c:1431
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1237
-msgid "fpr"
-msgstr "fpr"
+#: g10/tdbio.c:1461
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1237
-msgid "show fingerprint"
-msgstr "mostra empremta"
+#: g10/tdbio.c:1506
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
+"la base de dades de confiança està corrompuda; per favor, executeu «gpg --fix-"
+"trustdb».\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1238
-msgid "list"
-msgstr "llista"
+#: g10/textfilter.c:147
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1238
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "llista claus i ID"
+#: g10/textfilter.c:247
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1239
-msgid "l"
-msgstr "l"
+#: g10/trustdb.c:221
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1240
-msgid "uid"
-msgstr "uid"
+#: g10/trustdb.c:252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "clau %08lX: s'accepta com a clau fiable\n"
 
-# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
-# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
-#: g10/keyedit.c:1240
-msgid "select user ID N"
-msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+#: g10/trustdb.c:290
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr ""
+"la clau %08lX apareix més d'una vegada en la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1241
-msgid "key"
-msgstr "clau"
+#: g10/trustdb.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: no hi ha una clau pública per a la clau fiable - es descarta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1241
-msgid "select secondary key N"
-msgstr "tria la clau secund�ria N"
+#: g10/trustdb.c:315
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "s'ha marcat la clau com a de confiança absoluta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1242
-msgid "check"
-msgstr "comprova"
+#: g10/trustdb.c:339
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1242
-msgid "list signatures"
-msgstr "llista les signatures"
+#: g10/trustdb.c:345
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "el registre de confiança %lu no és del tipus demanat %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1243
-msgid "c"
-msgstr "c"
+#: g10/trustdb.c:441
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1244
-msgid "sign"
-msgstr "sign"
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1244
-msgid "sign the key"
-msgstr "signa la clau"
+#: g10/trustdb.c:499
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1245
-msgid "s"
-msgstr "s"
+#: g10/trustdb.c:501
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:1246
+#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
 #, fuzzy
-msgid "tsign"
-msgstr "sign"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
 
-#: g10/keyedit.c:1246
+#: g10/trustdb.c:507
 #, fuzzy
-msgid "make a trust signature"
-msgstr "crea una signatura separada"
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "lsign"
-msgstr "lsign"
+#: g10/trustdb.c:509
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "sign the key locally"
-msgstr "signa la clau localment"
+#: g10/trustdb.c:510
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1248
-msgid "nrsign"
-msgstr "nrsign"
+#: g10/trustdb.c:511
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1248
-msgid "sign the key non-revocably"
-msgstr "signa la clau irrevocablement"
+#: g10/trustdb.c:512
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1249
-msgid "nrlsign"
-msgstr "nrlsign"
+#: g10/trustdb.c:527
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1249
-msgid "sign the key locally and non-revocably"
-msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
+#: g10/trustdb.c:528
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
 
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "debug"
-msgstr "depura"
+#: g10/trustdb.c:529
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1251
-msgid "adduid"
-msgstr "adduid"
+#: g10/trustdb.c:530
+msgid "full"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1251
-msgid "add a user ID"
-msgstr "afegeix un ID d'usuari"
+#: g10/trustdb.c:531
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1252
-msgid "addphoto"
-msgstr "addphoto"
+#: g10/trustdb.c:571
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
 
-# Com estava escrit abans.  ivb
-# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
-# el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
-# i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
-#: g10/keyedit.c:1252
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "afegeix un photo ID"
+#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2423
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "la pròxima comprovació de la base de dades de confiança serà el %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "deluid"
-msgstr "deluid"
+#: g10/trustdb.c:601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "delete user ID"
-msgstr "esborra un ID d'usuari"
+#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "delphoto"
-msgstr "delphoto"
+#: g10/trustdb.c:1028
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "addkey"
-msgstr "addkey"
+#: g10/trustdb.c:1032
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "add a secondary key"
-msgstr "afegeix una clau secund�ria"
+#: g10/trustdb.c:2166
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1258
-#, fuzzy
-msgid "addcardkey"
-msgstr "addkey"
+#: g10/trustdb.c:2231
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1258
-msgid "add a key to a smartcard"
+#: g10/trustdb.c:2245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
+"no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1259
-msgid "keytocard"
+#: g10/trustdb.c:2268
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1259
-msgid "move a key to a smartcard"
+#: g10/trustdb.c:2354
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "delkey"
-msgstr "delkey"
+#: g10/trustdb.c:2429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "delete a secondary key"
-msgstr "esborra una clau secund�ria"
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
+"Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
+"ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "addrevoker"
-msgstr "addrevoker"
+# LF -> fi de línia?  ivb
+#: g10/verify.c:205
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
+#: g10/verify.c:250
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1263
-msgid "delsig"
-msgstr "delsig"
+#: jnlib/argparse.c:176
+msgid "argument not expected"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1263
-msgid "delete signatures"
-msgstr "esborra signatures"
+#: jnlib/argparse.c:178
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "error de lectura"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "expire"
-msgstr "expire"
+#: jnlib/argparse.c:180
+#, fuzzy
+msgid "keyword too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "change the expire date"
-msgstr "canvia la data de caducitat"
+#: jnlib/argparse.c:182
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "l'argument és invàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "primary"
-msgstr "primari"
+#: jnlib/argparse.c:184
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "flag user ID as primary"
-msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
+#: jnlib/argparse.c:186
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "toggle"
-msgstr "toggle"
+#: jnlib/argparse.c:188
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "toggle between secret and public key listing"
-msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
+#: jnlib/argparse.c:196
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1268
-msgid "t"
-msgstr "t"
+#: jnlib/argparse.c:198
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "pref"
-msgstr "pref"
+#: jnlib/argparse.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
+#: jnlib/argparse.c:203
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1270
-msgid "showpref"
-msgstr "showpref"
+#: jnlib/argparse.c:205
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1270
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "setpref"
-msgstr "setpref"
+#: jnlib/logging.c:626
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "set preference list"
-msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
+#: jnlib/utf8conv.c:86
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "updpref"
-msgstr "updpref"
+#: jnlib/utf8conv.c:124
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "updated preferences"
-msgstr "prefer�ncies actualitzades"
+#: jnlib/utf8conv.c:132
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
 
-# �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
-#: g10/keyedit.c:1273
-#, fuzzy
-msgid "keyserver"
-msgstr "error de servidor de claus"
+#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1273
-#, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL"
+#: kbx/kbxutil.c:92
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
-"no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "passwd"
-msgstr "passwd"
+#: kbx/kbxutil.c:93
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "canvia la contrasenya"
+#: kbx/kbxutil.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "trust"
-msgstr "trust"
+#: kbx/kbxutil.c:118
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "canvia la confian�a"
+#: kbx/kbxutil.c:121
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "revsig"
-msgstr "revsig"
+#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1347 scd/app-dinsig.c:297
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "revoke signatures"
-msgstr "revoca signatures"
+#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1351 scd/app-openpgp.c:1383
+#: scd/app-openpgp.c:1530 scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-dinsig.c:301
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "revuid"
-msgstr "revuid"
+#: scd/app-nks.c:378
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "revoke a user ID"
-msgstr "revoca un ID d'usuari"
+#: scd/app-openpgp.c:599
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "revkey"
-msgstr "revkey"
+#: scd/app-openpgp.c:612
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "revoke a secondary key"
-msgstr "revoca una clau secund�ria"
+#: scd/app-openpgp.c:1007
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "disable"
-msgstr "disable"
+#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2114
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "disable a key"
-msgstr "desactiva una clau"
+#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2122
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1280
-msgid "enable"
-msgstr "enable"
+#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2132
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1280
-msgid "enable a key"
-msgstr "activa una clau"
+#: scd/app-openpgp.c:1307
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "showphoto"
-msgstr "showphoto"
+#: scd/app-openpgp.c:1314
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
 
-# Igual que dalt.  ivb
-# Idem :) jm
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "show photo ID"
-msgstr "mostra el photo ID"
+#: scd/app-openpgp.c:1333
+#, c-format
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
 
-# Dest�s? ivb
-# Desat�s, s�. jm
-#: g10/keyedit.c:1300 g10/delkey.c:120
-msgid "can't do that in batchmode\n"
-msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1367
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1331
+#: scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:1555
 #, c-format
-msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
-msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1348
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1403 scd/app-openpgp.c:1443 scd/app-openpgp.c:1567
+#: scd/app-openpgp.c:2385
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1380
-msgid "Command> "
-msgstr "Ordre> "
+#: scd/app-openpgp.c:1466
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1410
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1487 scd/app-openpgp.c:2636
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1415
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1493 scd/app-openpgp.c:2645
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1463
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "La clau est� revocada."
+#: scd/app-openpgp.c:1500
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1482
-msgid "Really sign all user IDs? "
-msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+#: scd/app-openpgp.c:1510
+#, c-format
+msgid ""
+"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
+"%d]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1483
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/keyedit.c:1508
-#, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
+#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
+#. get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1545
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1530 g10/keyedit.c:1551 g10/keyedit.c:1654
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1696
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1532
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1696
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1535
-msgid "Really remove all selected user IDs? "
-msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+#: scd/app-openpgp.c:1700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1536
-msgid "Really remove this user ID? "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+#: scd/app-openpgp.c:1750 scd/app-openpgp.c:2200
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1586
+#: scd/app-openpgp.c:1756 scd/app-openpgp.c:2207
 #, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1598
+#: scd/app-openpgp.c:1766
 #, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1618 g10/keyedit.c:1673
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1770
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1621
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
-msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
+#: scd/app-openpgp.c:1772
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/keyedit.c:1622
-msgid "Do you really want to delete this key? "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
+#: scd/app-openpgp.c:1939
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1657
-msgid "Really revoke all selected user IDs? "
-msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+#: scd/app-openpgp.c:1946
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1658
-msgid "Really revoke this user ID? "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+#: scd/app-openpgp.c:1953
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1677
-msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
-msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
+#: scd/app-openpgp.c:1961 scd/app-openpgp.c:1968
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1678
-msgid "Do you really want to revoke this key? "
-msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+#: scd/app-openpgp.c:2031
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1717
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2091
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1749
+#: scd/app-openpgp.c:2105
 #, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
-
-#: g10/keyedit.c:1755
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
-msgstr ""
-"Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1757
-msgid "Really update the preferences? "
-msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
+#: scd/app-openpgp.c:2108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
-msgid "Save changes? "
-msgstr "Voleu desar els canvis? "
+#: scd/app-openpgp.c:2165
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1808
-msgid "Quit without saving? "
-msgstr "Voleu eixir sense desar? "
+#: scd/app-openpgp.c:2215
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1818
-#, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825
+#: scd/app-openpgp.c:2364
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1832
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2650
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1844
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2723 scd/app-openpgp.c:2733
+#, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1906
-msgid "Digest: "
-msgstr "Resum: "
+#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1958
-msgid "Features: "
-msgstr "Funcionalitats: "
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
-msgid "Keyserver no-modify"
+#: scd/scdaemon.c:121
+msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1979 g10/keylist.c:223
-msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#: scd/scdaemon.c:122
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-# Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
-# �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2219
-#, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key "
-msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+#: scd/scdaemon.c:123
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/keyedit.c:2223
-msgid " (sensitive)"
-msgstr " (sensible)"
+#: scd/scdaemon.c:126
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
 
-#: g10/keyedit.c:2237 g10/keyedit.c:2293 g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2434
-#, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2453 g10/keylist.c:692
-#: g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:790 g10/mainproc.c:930 g10/mainproc.c:1551
-#: g10/trustdb.c:1124
+#: scd/scdaemon.c:132
 #, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[revocada]"
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2242 g10/keyedit.c:2343 g10/keyedit.c:2455 g10/keylist.c:671
-#: g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:737 g10/keylist.c:792 g10/mainproc.c:1553
-#: g10/trustdb.c:499
+#: scd/scdaemon.c:210
 #, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/keyedit.c:2244 g10/keyedit.c:2295 g10/keyedit.c:2421 g10/keyedit.c:2436
-#: g10/keylist.c:673 g10/keylist.c:696 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:820
-#: g10/mainproc.c:932
-#, fuzzy
-msgid "expires"
-msgstr "expire"
+#: scd/scdaemon.c:212
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " confian�a: %c/%c"
+#: scd/scdaemon.c:670
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " confian�a: %c/%c"
+#: scd/scdaemon.c:1024
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2272
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
+#: sm/base64.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2300
-msgid "card-no: "
+#: sm/call-agent.c:138
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "no s'ha pogut posar «%s» en la base de dades de confiança - %s\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:212
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2381
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:245
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2389
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:277
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
-"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
-"necess�riament\n"
-"correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2520
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+#: sm/certchain.c:196
+#, c-format
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
-"AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
-"      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
-"assumida.\n"
 
-# Photo ID com abans.  ivb
-#: g10/keyedit.c:2580
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1805
+msgid "chain"
 msgstr ""
-"AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
-"algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2585 g10/keyedit.c:2863
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1805
+#, fuzzy
+msgid "shell"
+msgstr "ajuda"
+
+#: sm/certchain.c:243
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2591
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
+#: sm/certchain.c:282
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
 
-# Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
-# Hmm. S�... (s/N/x) jm
-#: g10/keyedit.c:2731
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
+#: sm/certchain.c:320
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2741
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
+#: sm/certchain.c:330
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2745
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2751
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:2765
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+#: sm/certchain.c:483
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:2766
+#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2769
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2858
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+#: sm/certchain.c:544
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
-"AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
-"pot\n"
-"fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2869
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
+#: sm/certchain.c:568
+#, fuzzy, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2889
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
+#: sm/certchain.c:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2912
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr ""
-"no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
+#: sm/certchain.c:742 sm/certchain.c:1229 sm/certchain.c:1833 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2927
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+#: sm/certchain.c:902
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
-#: g10/keyedit.c:2949
+#: sm/certchain.c:912
 #, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/keyedit.c:2968
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+#: sm/certchain.c:917
+msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
-"AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
-"designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2974
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
+#: sm/certchain.c:922
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "La clau és disponible en: "
+
+#: sm/certchain.c:924
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
-"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3035
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
+#: sm/certchain.c:930
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3041
-msgid "Please select at most one secondary key.\n"
-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
+#: sm/certchain.c:959 sm/certchain.c:1027
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3045
-msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
-msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
+#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
+#, fuzzy
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3048
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
+#: sm/certchain.c:975 sm/certchain.c:1060
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3094
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3110
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+#: sm/certchain.c:989
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3190
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
+#: sm/certchain.c:990
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3229 g10/keyedit.c:3339 g10/keyedit.c:3458
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
+#: sm/certchain.c:991
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+#: sm/certchain.c:1033
+#, c-format
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3479
+#: sm/certchain.c:1042
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:1079
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1081
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1082
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3480
+#: sm/certchain.c:1086
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3542
-#, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
+#: sm/certchain.c:1087
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3588
-#, c-format
-msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
+#: sm/certchain.c:1090
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3702
-msgid "user ID: \""
-msgstr "ID d'usuari: �"
+#: sm/certchain.c:1091
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3707
+#: sm/certchain.c:1121
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"\"\n"
-"signed with your key %s at %s\n"
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Empremta digital:"
+
+#: sm/certchain.c:1130
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3710
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"\"\n"
-"locally signed with your key %s at %s\n"
+#: sm/certchain.c:1143
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
-"�\n"
-"signat localment amb la vostra clau %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3715
-#, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
+#: sm/certchain.c:1149
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3719
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
+#: sm/certchain.c:1206
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
 
-# (s/N) ivb
-# S! jm
-#: g10/keyedit.c:3723
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+#: sm/certchain.c:1270
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/certchain.c:1343
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
-"Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3748
-msgid "You have signed these user IDs:\n"
-msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
+#: sm/certchain.c:1412
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3769
+#: sm/certchain.c:1425
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3778
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   revoked by %s on %s\n"
-msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
+#: sm/certchain.c:1454 sm/import.c:158
+#, fuzzy
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3798
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
+#: sm/certchain.c:1466
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:3808
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   signed by %s on %s%s\n"
-msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
+#: sm/certchain.c:1499
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/keyedit.c:3810
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (no-exportable)"
+#: sm/certchain.c:1530
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-# (s/N)?  ivb
-#: g10/keyedit.c:3817
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
+#: sm/certchain.c:1581
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3847
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
+#: sm/certchain.c:1621 sm/certchain.c:1904
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: sm/certchain.c:1622
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
+
+#: sm/certchain.c:1623
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3917
+#: sm/certchain.c:1794
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1803
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3934
+#: sm/certcheck.c:101
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
-"AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+#: sm/certcheck.c:111
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
-"S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keylist.c:180
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
+#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:201
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:182
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Pol�tica de signatura: "
+#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:151
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "no"
 
-#: g10/keylist.c:221
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: sm/certdump.c:162
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[no establert]"
+
+#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630 sm/certdump.c:695 sm/certdump.c:748
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#: sm/certdump.c:593 sm/certdump.c:638
+msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:269 g10/keylist.c:313
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
+#: sm/certdump.c:675 sm/certdump.c:731
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:287
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
+#: sm/certdump.c:700 sm/certdump.c:754
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/keylist.c:289
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Notaci� de signatura: "
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#: sm/certdump.c:955
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
+msgstr ""
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+"«%2$.*1$s»\n"
+"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/keylist.c:300
-msgid "not human readable"
-msgstr "no llegible per humans"
+#: sm/certlist.c:122
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:401
-msgid "Keyring"
-msgstr "Anell"
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1412
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
+#: sm/certlist.c:142
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1414
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
+#: sm/certlist.c:154
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1421
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
+#: sm/certlist.c:165
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1423
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1427 g10/keylist.c:1431
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Empremta digital ="
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1498
-msgid "      Card serial no. ="
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:248
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
+#: sm/certreqgen.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:262
+#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
-msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
-"la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
-"desconegut\n"
 
-#: g10/mainproc.c:299
+#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "dades xifrades amb %s\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:309
+#: sm/certreqgen.c:534
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/mainproc.c:373
+#: sm/certreqgen.c:546
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:428
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
+#: sm/certreqgen.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:462
+#: sm/certreqgen.c:574
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: sm/certreqgen-ui.c:122
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:486
+#: sm/certreqgen-ui.c:124
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:500
+#: sm/certreqgen-ui.c:176
 #, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr ""
 
-# FIXME WK: Use ngettext
-#: g10/mainproc.c:502
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:179
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:203
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:207
+#, fuzzy
+msgid "No subject name given\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-# I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
-# Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
-#: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
+#: sm/certreqgen-ui.c:211
 #, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
+msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
+#: sm/certreqgen-ui.c:220
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:222
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:234
+#, fuzzy
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Adreça electrònica: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:235
+#, fuzzy
+msgid " (end with an empty line):\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
 
-# L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
-#: g10/mainproc.c:538
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr ""
-"El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
-"%s en el seu lloc\n"
+"Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:570
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "desxifratge correcte\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:244
+#, fuzzy
+msgid "Enter URIs"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
 
-#: g10/mainproc.c:574
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:271
+msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:587
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:289
+msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:593
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:298
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:613
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
+msgid "resource problem: out or core\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:615
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
+#: sm/decrypt.c:324
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:787
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1283
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
+#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
+#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1345
+#: sm/delete.c:132
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
 
-#: g10/mainproc.c:1346
+#: sm/delete.c:134
 #, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "              alias \""
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
 
-# �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
-#: g10/mainproc.c:1350
+#: sm/delete.c:164
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1370
-msgid "Key available at: "
-msgstr "La clau �s disponible en: "
+#: sm/encrypt.c:335
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
-msgid "BAD signature from \""
-msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
+#: sm/gpgsm.c:248
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
-msgid "Expired signature from \""
-msgstr "Signatura caducada de \""
+#: sm/gpgsm.c:249
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
-msgid "Good signature from \""
-msgstr "Signatura correcta de \""
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/mainproc.c:1510
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[incert]"
+#: sm/gpgsm.c:259
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/mainproc.c:1543
-msgid "                aka \""
-msgstr "              alias \""
+#: sm/gpgsm.c:262
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/mainproc.c:1638
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/mainproc.c:1643
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:266
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/mainproc.c:1646
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "register a smartcard"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1647
-msgid "binary"
-msgstr "binari"
+#: sm/gpgsm.c:269
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1648
-msgid "textmode"
-msgstr "mode text"
+#: sm/gpgsm.c:271
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
-msgid "unknown"
-msgstr "desconeguda"
+#: sm/gpgsm.c:272
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/mainproc.c:1668
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:287
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
-#: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "no �s una signatura separada\n"
+#: sm/gpgsm.c:291
+msgid "assume input is in PEM format"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1779
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
-"AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
-"primera.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1787
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
+#: sm/gpgsm.c:295
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1844
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
+#: sm/gpgsm.c:300
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1854
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-# bolcats de mem�ria?  ivb
-#: g10/misc.c:83
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:308
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:147
-msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-msgstr "No haur�eu d'usar algoritmes experimentals!\n"
+#: sm/gpgsm.c:313
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:177
-msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+#: sm/gpgsm.c:316
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
-"aquest algoritme de xifratge est� desaconsellat; useu-ne un de m�s "
-"est�ndard!\n"
 
-#: g10/misc.c:283
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
+#: sm/gpgsm.c:319
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:284
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+#: sm/gpgsm.c:323
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
-"vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
 
-#: g10/misc.c:517
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
+#: sm/gpgsm.c:327
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/misc.c:521
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
+#: sm/gpgsm.c:329
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "usa la clau predeterminada com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/misc.c:523
-#, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
+#: sm/gpgsm.c:346
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
 
-# G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:534
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "No comprimit"
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
+msgstr ""
 
-# G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:559
+#: sm/gpgsm.c:349
 #, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "No comprimit"
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: g10/misc.c:669
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "força signatures v3"
 
-#: g10/misc.c:826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
 
-#: g10/misc.c:851
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
+# Mode desatès (SC)  ivb
+#: sm/gpgsm.c:357
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "mode desatès: no pregunta mai"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
+#: sm/gpgsm.c:358
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "suposa «sí» en la majoria de les preguntes"
 
-#: g10/parse-packet.c:688
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr ""
-"AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
-"insegura\n"
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "suposa «no» en la majoria de les preguntes"
 
-#: g10/parse-packet.c:1113
-#, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
+#: sm/gpgsm.c:361
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "afegeix aquest anell a la llista"
 
-#: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
+#: sm/gpgsm.c:362
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "afegeix aquest anell secret a la llista"
 
-#: g10/passphrase.c:469
-msgid "can't set client pid for the agent\n"
-msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
+#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:653 tools/gpgconf-comp.c:718
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
-# llija/llegisca/llegesca.  ivb
-#: g10/passphrase.c:477
-msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
+#: sm/gpgsm.c:364
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|HOST|usa aquest servidor per a cercar claus"
 
-#: g10/passphrase.c:484
-msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
+#: sm/gpgsm.c:365
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
 
-#: g10/passphrase.c:517
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
+#: sm/gpgsm.c:369
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:530
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: g10/passphrase.c:551
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:390
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM"
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
+#: sm/gpgsm.c:392
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NOM|usa l'algoritme de resum de missatges NOM"
 
-#: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:882 g10/passphrase.c:994
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
+#: sm/gpgsm.c:395
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|usa l'algoritme de compressió N"
 
-#: g10/passphrase.c:681
-#, c-format
-msgid " (main key ID %08lX)"
-msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
+#: sm/gpgsm.c:577
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
-# Ah, bingo! jm
-# Uh, ara torna a donar error. FIXME
-# La idea �s ficar:
-# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-# "�%1$.*s�\n"
-# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
-# jm
-# Se't passava l'argument �*�.  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
-# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
-# Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
-#: g10/passphrase.c:691
-#, c-format
+#: sm/gpgsm.c:580
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-"�%2$.*1$s�\n"
-"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:713
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
+"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
 
-#: g10/passphrase.c:715
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Introdu�u la contrasenya\n"
+#: sm/gpgsm.c:707
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
-#: g10/passphrase.c:753
-msgid "passphrase too long\n"
-msgstr "la contrasenya �s massa llarga\n"
+#: sm/gpgsm.c:805
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:766
-msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr "la resposta de l'agent �s inv�lida\n"
+#: sm/gpgsm.c:816
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:876
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "s'ha cancel�lat per l'usuari\n"
+#: sm/gpgsm.c:1391
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:786 g10/passphrase.c:965
+#: sm/gpgsm.c:1493
 #, c-format
-msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1046 g10/passphrase.c:1206
-msgid "can't query password in batchmode\n"
-msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desat�s\n"
+# No em passe! ;)  ivb
+#: sm/gpgsm.c:1531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:1051 g10/passphrase.c:1211
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Introdu�u la contrasenya: "
+#: sm/gpgsm.c:1717
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1133
-msgid ""
-"\n"
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \""
+#: sm/gpgsm.c:1872
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
-"l'usuari: \""
 
-#: g10/passphrase.c:1142
+#: sm/import.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
 
-#: g10/passphrase.c:1151
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#: sm/import.c:227
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1155
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
 #, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
-
-#: g10/passphrase.c:1215
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:90
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opci� \"--output\" per desar-les\n"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:1307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:132 g10/plaintext.c:150
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "error en crear �%s�: %s\n"
+#: sm/keydb.c:188
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-# Indi? ivb
-# Em pense que no. jm
-#: g10/plaintext.c:438
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Signatura separada.\n"
+#: sm/keydb.c:191
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:442
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Introdu�u el nom del fitxer de dades: "
+#: sm/keydb.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/plaintext.c:463
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "s'est� llegint d'stdin...\n"
+#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:497
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "no hi ha dades signades\n"
+#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:505
+#: sm/keydb.c:1338
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-# Indi? ivb
-# Yeh... jm
-#: g10/pubkey-enc.c:103
+#: sm/keydb.c:1346
 #, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "el destinatari �s an�nim; es provar� la clau secreta %08lX ...\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:119
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "d'acord, som el destinatari an�nim.\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:207
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "la codificaci� antiga del DEK no est� suportada\n"
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:228
-#, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s �s desconegut o est� desactivat\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:266
+#: sm/keydb.c:1354
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les prefer�ncies\n"
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: sm/keydb.c:1406
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovació de la revocació: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:292
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
+#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-# Parts?  Peces?  ivb
-#: g10/seckey-cert.c:54
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
+#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:60
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
+#: sm/misc.c:55
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:71
+#: sm/qualified.c:105
 #, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:250
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "La contrasenya no �s v�lida; torneu a intentar-ho"
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:251
+#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:311
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "AV�S: la clau �s feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:349
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
-"s'est� generant la suma de comprovaci� desaconsellada de 16-bits per a "
-"la protecci� de la clau secreta\n"
-
-#: g10/sig-check.c:75
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "AV�S: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
-#: g10/sig-check.c:99
+#: sm/qualified.c:200
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:102
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:612
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
 msgstr ""
-"AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
-"designat!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
+#: sm/qualified.c:277
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:169
+#: sm/sign.c:445
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-# Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/sig-check.c:180
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+#: sm/verify.c:447
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+
+#: sm/verify.c:451
+msgid "[date not given]"
 msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/sig-check.c:182
+#: sm/verify.c:452
 #, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:470
 msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
+#: sm/verify.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/sig-check.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit "
-"cr�tic desconegut\n"
+#: sm/verify.c:591
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "              alias \""
 
-#: g10/sig-check.c:532
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+#: sm/verify.c:609
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocaci�\n"
+"\n"
+"Açò serà una autosignatura.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:558
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:73 tools/symcryptrun.c:165
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "ix"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:68
+msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
-"clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enlla� de la "
-"subclau\n"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:69
+msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
-"no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
-"no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures de clau v3 (estil "
-"PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:112
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir la notaci� (massa gran). S'utilitza no "
-"expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:73
+msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
-"no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:146
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:75
+msgid "run /subst on startup"
 msgstr ""
-"no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures de clau v3 (estil "
-"PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#: tools/gpg-connect-agent.c:174
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:177
 msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
-"S'utilitza no expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:187
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1188
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
-"AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
-"S'utilitza no expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:364
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1197
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:373
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1252 tools/gpg-connect-agent.c:1706
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s signatura de: �%s�\n"
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:550
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: g10/sign.c:741
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1336
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
-"nom�s podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre "
-"esteu en mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:765 g10/sign.c:1002 g10/exec.c:483
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1680
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create file `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/sign.c:771 g10/sign.c:1008
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "writing to file `%s'\n"
-msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:795
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2054
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
-"destinatari\n"
-
-#: g10/sign.c:887
-msgid "signing:"
-msgstr "signatura:"
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:892
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2063
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't open file `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:986
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:571 tools/gpgconf-comp.c:638
+#: tools/gpgconf-comp.c:703 tools/gpgconf-comp.c:787
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
-"nom�s podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1140
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "s'utilitzar� xifratge %s\n"
-
-#: g10/textfilter.c:134
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "no es poden tractar l�nies m�s llargues de %d car�cters\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:480 tools/gpgconf-comp.c:584 tools/gpgconf-comp.c:651
+#: tools/gpgconf-comp.c:716 tools/gpgconf-comp.c:810
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:231
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "la l�nia d'entrada �s superior a %d car�cters\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:490 tools/gpgconf-comp.c:609 tools/gpgconf-comp.c:664
+#: tools/gpgconf-comp.c:738 tools/gpgconf-comp.c:817
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1434
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat lseek: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:669
+#: tools/gpgconf-comp.c:743 tools/gpgconf-comp.c:825
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1441
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:503 tools/gpgconf-comp.c:619 tools/gpgconf-comp.c:751
+msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
-"reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
-"s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:244
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "la transacci� de la base de dades de confian�a �s massa gran\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:510
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:497
-#, c-format
-msgid "%s: can't access: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:514
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:512
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:518
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr ""
 
-# blocatge? ivb
-# yep. jm
-#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:540 g10/tdbio.c:583
-#, c-format
-msgid "%s: can't create lock\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:532
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:586
-#, c-format
-msgid "%s: can't make lock\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:535
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:530 g10/openfile.c:249 g10/openfile.c:322 g10/keyring.c:1479
-#, c-format
-msgid "%s: can't create: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:539
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:545
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versi�: %s"
+#: tools/gpgconf-comp.c:543
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:549
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confian�a inv�lida\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:547
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:552
-#, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confian�a\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:551
+#, fuzzy
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|usa el mode de contrasenya especificat"
 
-#: g10/tdbio.c:592
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confian�a\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:555
+#, fuzzy
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:608
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: la base de dades de confian�a �s inv�lida\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:656 tools/gpgconf-comp.c:721
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
-#: g10/tdbio.c:640
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersi�: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:677
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:648
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versi�: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:679
+#, fuzzy
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
-#: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1367 g10/tdbio.c:1394
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir el registre de la versi�: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:682
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:724
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure el registre de la versi?: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:685
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1163
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat lseek: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:730
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1171
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:733
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM per a les contrasenyes"
 
-#: g10/tdbio.c:1192
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s no �s un fitxer de base de dades de confian�a\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:756
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1210
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: registre de versi� amb n�mero de registre %lu\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:800
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1215
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: la versi� de fitxer %d �s inv�lida\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:836
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1400
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:846
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1408
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:857
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1418
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:862
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1448
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:891
+msgid "LDAP server list"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1493
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:899
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
-"la base de dades de confian�a est� corrompuda; per favor, executeu "
-"�gpg --fix-trustdb�.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:226
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "�%s� no �s un ID de clau llarg v�lid\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:3080
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "clau %08lX: s'accepta com a clau fiable\n"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "list all components"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:295
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+#: tools/gpgconf.c:59
+msgid "check all programs"
 msgstr ""
-"la clau %08lX apareix m�s d'una vegada en la base de dades de confian�a\n"
 
-#: g10/trustdb.c:310
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
-"clau %08lX: no hi ha una clau p�blica per a la clau fiable - es descarta\n"
 
-#: g10/trustdb.c:320
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "s'ha marcat la clau com a de confian�a absoluta.\n"
+#: tools/gpgconf.c:61
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:344
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:63
+msgid "apply global default values"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:350
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "el registre de confian�a %lu no �s del tipus demanat %d\n"
+#: tools/gpgconf.c:65
+#, fuzzy
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:365 g10/tdbdump.c:59
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:67
+#, fuzzy
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:380 g10/tdbdump.c:217
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "base de dades de confian�a: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:71
+msgid "use as output file"
+msgstr "fitxer d'eixida"
 
-#: g10/trustdb.c:445
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf.c:75
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:451
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf.c:97
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/gpgconf.c:100
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:500
-msgid "undefined"
+#: tools/gpgconf.c:202 tools/gpgconf.c:240
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+
+#: tools/gpgconf.c:204
+msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:501
+#: tools/gpgconf.c:213
 #, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "mai       "
+msgid "Component not found"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública"
 
-#: g10/trustdb.c:502
-msgid "marginal"
+#: tools/gpgconf.c:242
+msgid "No argument allowed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:503
-msgid "full"
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:152
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Ordres:\n"
+" "
 
-#: g10/trustdb.c:504
-msgid "ultimate"
+#: tools/symcryptrun.c:154
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:155
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:159
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:544
-msgid "no need for a trustdb check\n"
+#: tools/symcryptrun.c:160
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#: tools/symcryptrun.c:162
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
-"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:550 g10/trustdb.c:2103
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:163
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
-"la pr?xima comprovaci� de la base de dades de confian�a ser� el %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:559
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with \"%s\" trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/symcryptrun.c:210
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
-"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:574
+#: tools/symcryptrun.c:279
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with \"%s\" trust model\n"
-msgstr ""
-"no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
-"\n"
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:792 g10/trustdb.c:1222
+#: tools/symcryptrun.c:286
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica %08lX: %s\n"
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:987
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
+#: tools/symcryptrun.c:312
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:991
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "s'est� comprovant la base de dades de confian�a\n"
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1847
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+#: tools/symcryptrun.c:380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1911
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "no s'han trobat claus amb confian�a absoluta\n"
+#: tools/symcryptrun.c:387
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1925
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
+#: tools/symcryptrun.c:486
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:492
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
-"no s'ha trobat la clau p�blica de la clau amb confian�a absoluta %08lX\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1948
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:498
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2034
+#: tools/symcryptrun.c:509
+msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:527
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:676
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:728
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2109
+#: tools/symcryptrun.c:797
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha creat l'anell: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:110
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
-"Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
-"ha de ser el primer que figure en la l�nia d'ordres.\n"
+#: tools/symcryptrun.c:810
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-# LF -> fi de l�nia?  ivb
-#: g10/verify.c:177
+#: tools/symcryptrun.c:985
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
-"la l�nia d'entrada %u �s massa llarga o hi falta un f� de l�nia\n"
 
-#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1012
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
-"la clau no est� marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
-"fals!\n"
-
-#: g10/skclist.c:157
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': duplicated\n"
-msgstr "es descarta �%s�: duplicat\n"
 
-#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': %s\n"
-msgstr "es descarta �%s�: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1021
+#, fuzzy, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/skclist.c:168
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
+#: tools/gpg-check-pattern.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/skclist.c:179
-#, fuzzy, c-format
+#: tools/gpg-check-pattern.c:148
 msgid ""
-"skipped `%s': this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for "
-"signatures!\n"
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
<