po: Adjust the German translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 5d3c45b..d14f88a 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,31 +1,90 @@
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
+# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
+#
+# A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
+# sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
+# need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
+#
+# „armor“ překládat jako „ASCII“
+# (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
+#
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
+# Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
+# (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
+#
+# Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
+#
+# Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
+# zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
+# kvalifikovaný certifikát/podpis
+#
+# cache → keš
+# distribution point → místo distribuce
+# DP (distribution point (of CRL)) → DP
+# load → zavést
+# OCSP request → OCSP dotaz
+# validate → ověřit (platnost)
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
-"Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:226
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
+
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
+
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:584
-#, fuzzy
 msgid "Quality:"
 msgid "Quality:"
-msgstr "platnost: %s"
+msgstr "Kvalita:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -33,670 +92,524 @@ msgstr "platnost: %s"
 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:606
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
+"Kvalita textu zde zadaného.\n"
+"Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:650
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:653
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
+
+msgid "PIN:"
+msgstr "PIN:"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:710
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Heslo:"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
+
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
+
+msgid "Repeat:"
+msgstr "Znovu:"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:730 agent/call-pinentry.c:742
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgid "PIN too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "PIN je příliš dlouhý"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:731
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:739
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak v PINu"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:744
 msgid "PIN too short"
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "PIN je příliš krátký"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:756
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "¹patné MPI"
+msgstr "Špatný PIN"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:757
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr "Špatné heslo"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:793
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
-
-#: agent/command-ssh.c:529
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079
-#: g10/keygen.c:3311 g10/keygen.c:3344 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556
-#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
-#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
-#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2794
-#: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
-#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1973
-#: sm/gpgsm.c:2010 sm/gpgsm.c:2048 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1662
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+#, c-format
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
+msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1682
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1732
-#, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
+"povolit?"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1747
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "Allow"
+msgstr "Povolit"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2055
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgid "Deny"
+msgstr "Zakázat"
+
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: tools/symcryptrun.c:434
-msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
-
-#: agent/command-ssh.c:2937
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
+
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|PIN administrátora"
+msgstr "PIN správce"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
-#: agent/divert-scd.c:204
 msgid "PUK"
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:211
 msgid "Reset Code"
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Resetační kód"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:237
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr ""
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
 
 
-#: agent/divert-scd.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte resetační kód"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PUK"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:289
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PIN"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:294
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:296
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:297
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:309
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
 
 
-#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
-#: sm/import.c:537 sm/import.c:562
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
 
 
-#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
 
 
-#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Vlo¾it heslo\n"
+msgstr "Vložte nové heslo"
 
 
-#: agent/genkey.c:167
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Použít přesto tento klíč"
 
 
-#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
 
 
-#: agent/genkey.c:214
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
+"žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
 
-#: agent/genkey.c:237
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
+msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
 
 
-#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+msgstr[2] ""
+"Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 
-#: agent/genkey.c:255
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
 
-#: agent/genkey.c:264
-msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
 
 
-#: agent/genkey.c:308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
 
 
-#: agent/genkey.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
-#: tools/gpg-check-pattern.c:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"@Volby:\n"
 " "
 
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
+
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:108
-msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
-#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodateènými informacemi"
+msgstr "upovídaný režim"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "být o trochu víc tichý"
+msgstr "být o trochu víc tichý"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:309
-#: tools/symcryptrun.c:167
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:123
 msgid "do not detach from the console"
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "neodpojovat se od konzole"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
-
-#: agent/gpg-agent.c:136
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "nepoužívat SCdémona"
+
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:177
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:178
-msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:180
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr ""
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:329 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
-#: scd/scdaemon.c:244 sm/gpgsm.c:511 tools/gpg-connect-agent.c:180
-#: tools/gpgconf.c:102 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
-msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:338
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "enable putty support"
+msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:340
-msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:375 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:305 sm/gpgsm.c:638
-#, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
-msgstr ""
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:584 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:429
-#: scd/scdaemon.c:399 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:996
-#: tools/gpg-check-pattern.c:177
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:683 g10/gpg.c:2085 scd/scdaemon.c:481 sm/gpgsm.c:969
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
+msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:688 agent/gpg-agent.c:1301 g10/gpg.c:2089
-#: scd/scdaemon.c:486 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:696 g10/gpg.c:2096 scd/scdaemon.c:494 sm/gpgsm.c:980
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
+msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1050 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
+msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1414 agent/gpg-agent.c:1532 agent/gpg-agent.c:1536
-#: agent/gpg-agent.c:1577 agent/gpg-agent.c:1581 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:990
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1451 scd/scdaemon.c:1027
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1460
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
-msgstr ""
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
+msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1478
-#, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1046
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1494 scd/scdaemon.c:1049
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1506 scd/scdaemon.c:1058
+# TODO: i18n of first %s
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1512 scd/scdaemon.c:1065
-#, fuzzy, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "listening on socket '%s'\n"
+msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1540 agent/gpg-agent.c:1587 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1593
-#, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
+#, c-format
+msgid "directory '%s' created\n"
+msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1597
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
+msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1727 scd/scdaemon.c:1081
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
+msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
+
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1749
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1754
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1774
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1779
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1919 scd/scdaemon.c:1218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:2028 scd/scdaemon.c:1285
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
+msgstr "%s %s pozastaveno\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:2156
-#, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:2167 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:326
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2133
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:2180 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:338
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2144
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
-
-#: agent/preset-passphrase.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
+"Správa dočasné paměti pro hesla\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
-#: tools/gpgconf.c:60
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@Pøíkazy:\n"
+"@Příkazy:\n"
 " "
 
 " "
 
-#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
-#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
-#: tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"Volby:\n"
 " "
 
 " "
 
-#: agent/protect-tool.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
+"Nástroj na správu tajných klíčů\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1151
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1156
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
+"GnuPG."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
+"potřebný pro dokončení této operace."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "zru¹eno"
+msgstr "zrušeno\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
-#, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:185
-#, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+#, c-format
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
+msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:229
-#, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -706,21 +619,19 @@ msgstr ""
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
+"vydávání certifikátu?"
 
 
-#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgid "Yes"
-msgstr "ano"
+msgstr "Ano"
 
 
-#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ne"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
@@ -730,3497 +641,3127 @@ msgstr ""
 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:667
 msgid "Correct"
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "V pořádku"
 
 
-#: agent/trustlist.c:667
 msgid "Wrong"
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Špatně"
 
 
-#: agent/findkey.c:156
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
 
 
-#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
-msgstr ""
+msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
 
 
-#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Změnit heslo"
 
 
-#: agent/findkey.c:194
 msgid "I'll change it later"
 msgid "I'll change it later"
+msgstr "Změním jej později"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 
-#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
-#: tools/gpgconf-comp.c:1814
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgid "Delete key"
+msgstr "Smazat klíč"
 
 
-#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+"Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
+"Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
 
 
-#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: common/exechelp.c:819
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
-msgstr ""
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:883
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
 
-#: common/http.c:1674
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
 
 
-#: common/http.c:1718
-#, fuzzy
-msgid "host not found"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:338
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+#, c-format
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:406
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:416
-msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
+#, c-format
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:200
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:232
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
-msgid "yes"
-msgstr "ano"
+#, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
+
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
+
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
 msgid "quit"
 msgid "quit"
-msgstr "ukonèit"
+msgstr "ukončit"
 
 
-#: common/yesno.c:75
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "cancel|cancel"
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr "zru¹it|zru¹it"
+msgstr "zrušit|zrušit"
 
 
-#: common/yesno.c:112
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:113
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
-#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
 
 
-#: common/miscellaneous.c:80
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
 
-#: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
 
 
-#: common/asshelp.c:349
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
+
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
-#: common/audit.c:474
 msgid "|audit-log-result|Good"
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
 
-#: common/audit.c:477
 msgid "|audit-log-result|Bad"
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Špatný"
 
 
-#: common/audit.c:479
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
 
 
-#: common/audit.c:481
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
+
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
 
 
-#: common/audit.c:483
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Chyba"
+
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
+
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
+
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
 
-#: common/audit.c:716
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
 
 
-#: common/audit.c:723
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "chybí kořenový certifikát"
 
 
-#: common/audit.c:749
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrování dat uspělo"
 
 
-#: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
 msgid "Data available"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "Data k dispozici"
 
 
-#: common/audit.c:757
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+msgstr "Vytvořen klíč relace"
 
 
-#: common/audit.c:762
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "platnost: %s"
+msgstr "algoritmus: %s"
 
 
-#: common/audit.c:764 common/audit.c:766
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
 
-#: common/audit.c:768
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "neza¹ifrováno"
+msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
 
 
-#: common/audit.c:774
-#, fuzzy
 msgid "Number of recipients"
 msgid "Number of recipients"
-msgstr "Aktuální pøíjemci:\n"
+msgstr "Počet příjemců"
 
 
-#: common/audit.c:782
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Příjemce %d"
 
 
-#: common/audit.c:810
 msgid "Data signing succeeded"
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Podepisování dat uspělo"
+
+#, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
+
+#, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
 
-#: common/audit.c:830
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Dešifrování dat uspělo"
+
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
 
-#: common/audit.c:855
-#, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
+msgstr "Ověření dat uspělo"
 
 
-#: common/audit.c:864
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
 msgid "Signature available"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis je k dispozici"
 
 
-#: common/audit.c:869
-#, fuzzy
-msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
 
-#: common/audit.c:874
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
 
-#: common/audit.c:889
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis %d"
 
 
-#: common/audit.c:905
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
 
 
-#: common/audit.c:916
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
+
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
+
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
 
 
-#: common/audit.c:926
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
 
 
-#: common/audit.c:943
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
 msgid "Included certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Zahrnuté certifikáty"
 
 
-#: common/audit.c:1002
 msgid "No audit log entries."
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
 
 
-#: common/audit.c:1051
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "neznámá verze"
+msgstr "Neznámá operace"
 
 
-#: common/audit.c:1069
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
 
 
-#: common/audit.c:1079
 msgid "Dirmngr usable"
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr je použitelný"
 
 
-#: common/audit.c:1115
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+#, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
 
 
-#: common/helpfile.c:80
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
 
 
-#: common/gettime.c:503
-#, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgid "[none]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "[neuvedeno]"
+
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument nebyl očekáván"
+
+msgid "read error"
+msgstr "chyba při čtení"
+
+msgid "keyword too long"
+msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
+
+msgid "missing argument"
+msgstr "postrádám argument"
+
+msgid "invalid argument"
+msgstr "neplatný argument"
+
+msgid "invalid command"
+msgstr "neplatný příkaz"
+
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "neplatný definice aliasu"
+
+msgid "out of core"
+msgstr "nedostatek paměti"
+
+msgid "invalid option"
+msgstr "neplatný parametr"
+
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
+
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
+
+# Yet another expression for `not enough memory' :)
+msgid "out of core\n"
+msgstr "nedostatek paměti\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
+
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(uváznutí?) "
+
+#, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek %s…\n"
+
+# První argument je název knihovny
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII kódování: %s\n"
+msgstr "ASCII kódování: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
+msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
 
 
-#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
 msgid "armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
 
-#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
+msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
 
 
-#: g10/armor.c:455
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
 
-#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
+msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
 
 
-#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
+msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
 
 
-#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
+msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
 
 
-#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
 
 
-#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "¹patný formát CRC\n"
+msgstr "špatný formát CRC\n"
 
 
-#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:918
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "chyba v patičce\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
+msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
-"¹patný MTA\n"
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
+"špatný MTA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
 
 
-#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka "
-"a musí konèit znakem '='\n"
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
+msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:994
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
+msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
+
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Vložte heslo: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
 
 
-#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
+msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
+msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1611 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
-#: g10/keygen.c:2985 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:106
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1340 g10/card-util.c:1419
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
-#: g10/keygen.c:1679 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
 msgid "Your selection? "
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Vá¹ výbìr? "
+msgstr "Váš výběr? "
 
 
-#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgid "[not set]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "[není nastaven]"
 
 
-#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgid "male"
-msgstr "mu¾"
+msgstr "muž"
 
 
-#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgid "female"
-msgstr "¾ena"
+msgstr "žena"
 
 
-#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
-#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgid "not forced"
-msgstr "není vy¾adováno"
+msgstr "není vyžadováno"
 
 
-#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgid "forced"
-msgstr "vy¾adováno"
+msgstr "vyžadováno"
 
 
-#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
+msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
+msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
+msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
+msgstr "PÅ\99íjmení držitele karty: "
 
 
-#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
+msgstr "Jméno (kÅ\99estní) držitele karty: "
 
 
-#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
+msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
 
 
-#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
-
-#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:836
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr "Login (jménu úètu): "
+msgstr "Login (jménu účtu): "
 
 
-#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgid "Private DO data: "
-msgstr "Privátní DO data: "
+msgstr "Privátní DO data: "
 
 
-#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Jazykové pøedvolby: "
+msgstr "Jazykové předvolby: "
 
 
-#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
+msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
 
 
-#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "Otisk CA: "
 
 
-#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
+msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
+msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "toto není OpenPGP karta"
+msgstr "toto není OpenPGP karta"
 
 
-#: g10/card-util.c:1160
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1247
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
+
+msgid ""
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
+"          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1267 g10/card-util.c:1276
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
+msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
+
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1288
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/card-util.c:1297
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
-"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
-"Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
+"   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
+"Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1331
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1333 g10/card-util.c:1410
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
+msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1334 g10/card-util.c:1412
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
+msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1335 g10/card-util.c:1414
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
+msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Neplatný výbìr.\n"
+msgstr "Neplatný výběr.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1407
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
+msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
+
+#, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1442
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1447
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1452
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
+
+# The code expects non-localized "yes"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
 
 
-#: g10/card-util.c:1521 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ukonèit toto menu"
+msgstr "ukončit toto menu"
 
 
-#: g10/card-util.c:1523
 msgid "show admin commands"
 msgid "show admin commands"
-msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
+msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
 
 
-#: g10/card-util.c:1524 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgid "show this help"
-msgstr "ukázat tuto pomoc"
+msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
 
-#: g10/card-util.c:1526
 msgid "list all available data"
 msgid "list all available data"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "vypiš všechna dostupná data"
 
 
-#: g10/card-util.c:1529
 msgid "change card holder's name"
 msgid "change card holder's name"
-msgstr "zmìní jméno majitele karty"
+msgstr "změní jméno majitele karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1530
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
+msgstr "změní URL pro získání klíče"
 
 
-#: g10/card-util.c:1531
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
+msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1532
 msgid "change the login name"
 msgid "change the login name"
-msgstr "zmìnit login name"
+msgstr "změnit login name"
 
 
-#: g10/card-util.c:1533
 msgid "change the language preferences"
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
+msgstr "změnit jazykové předvolby"
 
 
-#: g10/card-util.c:1534
 msgid "change card holder's sex"
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
+msgstr "zmÄ\9bní pohlaví držitele karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1535
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
+msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
 
 
-#: g10/card-util.c:1536
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
+msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
 
 
-#: g10/card-util.c:1537
 msgid "generate new keys"
 msgid "generate new keys"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
 
-#: g10/card-util.c:1538
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
+msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
 
 
-#: g10/card-util.c:1539
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
+msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 
 
-#: g10/card-util.c:1540
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
 
-#: g10/card-util.c:1663 g10/keyedit.c:1654
-msgid "Command> "
-msgstr "Pøíkaz> "
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
+
+msgid "gpg/card> "
+msgstr "gpg/karta> "
 
 
-#: g10/card-util.c:1706
 msgid "Admin-only command\n"
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
+msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1737
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1739
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
+msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3967 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
-#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1748
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
+msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
+msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
+msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 
 
-#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
+msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
+
+# The first argument is a "key" or "subkey"
+#, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "key"
+msgstr "klíče"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "subkey"
+msgstr "podklíče"
 
 
-#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
+msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
+msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
+"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
 
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
+msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 
 
-#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
+msgstr "použití šifry: %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
-
-#: g10/encode.c:485
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
 
-#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "ètu z `%s'\n"
-
-#: g10/encode.c:541
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "čte se z „%s“\n"
 
 
-#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 
-#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
+msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
+msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
+msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
 
 
-#: g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
+msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
 
 
-#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
-"nastaveny nebezpeènì\n"
+"volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
+"nastaveny nebezpečně\n"
 
 
-#: g10/exec.c:343
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
-"doèasné soubory (temp files)\n"
+"na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
+"dočasné soubory (temp files)\n"
 
 
-#: g10/exec.c:421
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:424
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
+msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
+msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
 
 
-#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nelze spustit externí program\n"
+msgstr "nelze spustit externí program\n"
 
 
-#: g10/exec.c:552
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
+msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:609
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/export.c:61
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
 
 
-#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
 
-#: g10/export.c:65
-#, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
+msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
 
 
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
-
-#: g10/export.c:69
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 
 
-#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
 
-#: g10/export.c:73
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:338
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
 
-#: g10/export.c:367
+# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
 
 
-#: g10/export.c:375
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
-
-#: g10/export.c:386
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
-
-#: g10/export.c:537
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/export.c:560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
 
-#: g10/export.c:584
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 
-#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:1118
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:1120
-#, fuzzy
-msgid "No fingerprint"
-msgstr "CA fingerprint: "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
 
-# c-format
-#: g10/getkey.c:1930
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
+
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Chybí otisk"
 
 
-#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+# c-format
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+
+#, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
+msgstr "vytvořit podpis"
 
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
 
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgid "encrypt data"
-msgstr "¹ifrovat data"
+msgstr "šifrovat data"
 
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
+msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
 
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
+msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
 
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgid "list keys"
-msgstr "vypsat seznam klíèù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:386
 msgid "list and check key signatures"
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
+msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
 
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
+msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a new key pair"
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly add a new user-id"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "full featured key pair generation"
+msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "vytvořit revokační certifikát"
 
 
-#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
+
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "rychle podepsat klíč"
+
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
 
 
-#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgid "sign a key"
-msgstr "podepsat klíè"
+msgstr "podepsat klíč"
 
 
-#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "podepsat klíè lokálnì"
+msgstr "podepsat klíč lokálně"
 
 
-#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
+msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "změnit heslo"
 
 
-#: g10/gpg.c:399
 msgid "export keys"
 msgid "export keys"
-msgstr "exportovat klíèe"
+msgstr "exportovat klíče"
 
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:202
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:203
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:403
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:405
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:410
 msgid "import/merge keys"
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importovat/slouèit klíèe"
+msgstr "importovat/sloučit klíče"
 
 
-#: g10/gpg.c:413
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
-#: g10/gpg.c:414
 msgid "change data on a card"
 msgid "change data on a card"
-msgstr "zmìnit data na kartì"
+msgstr "změnit data na kartě"
 
 
-#: g10/gpg.c:415
 msgid "change a card's PIN"
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "zmìnit PIN karty"
+msgstr "změnit PIN karty"
 
 
-#: g10/gpg.c:424
 msgid "update the trust database"
 msgid "update the trust database"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
 
-#: g10/gpg.c:431
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
 
-#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgid "run in server mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
 
 
-#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:239
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
 
 
-#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:276
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr ""
-"pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
-" nebo de¹ifrování"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
 
 
-#: g10/gpg.c:457
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr ""
-"|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
-" komprimace)"
+msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
 
 
-#: g10/gpg.c:463
 msgid "use canonical text mode"
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
+msgstr "použít kanonický textový mód"
 
 
-#: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:278
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
 
 
-#: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
+msgstr "neprovádět žádné změny"
 
 
-#: g10/gpg.c:497
 msgid "prompt before overwriting"
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
+msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
 
 
-#: g10/gpg.c:549
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
+msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
 
 
-#: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
-
-#: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
+"(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-" -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
-" --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
-" --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
-" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
-
-#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+" -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
+" --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
+" --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
+" --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:831
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
 
-#: g10/gpg.c:834
 msgid ""
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:535
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:848
 msgid "Pubkey: "
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Veøejný klíè: "
+msgstr "Veřejný klíč: "
 
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgid "Cipher: "
-msgstr "©ifra: "
+msgstr "Šifra: "
 
 
-#: g10/gpg.c:862
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-#: g10/gpg.c:939
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
+#, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:674
 msgid "conflicting commands\n"
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
+msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1133
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
 
-# g10/g10.c:1179#, c-format
-#: g10/gpg.c:1330
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1333
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1336
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1342
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1345
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1348
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1354
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1357
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1360
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1366
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
-"bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1369
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1372
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 # c-format
 
 # c-format
-#: g10/gpg.c:1551
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1650
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
+
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1652
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1654
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1656
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1660
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1662
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1664
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1668
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1670
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1672
-#, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1833
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1925
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2313 g10/gpg.c:2990 g10/gpg.c:3002
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2494 g10/gpg.c:2506
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2588
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
+msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2623
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2626
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2633
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2636
 msgid "invalid import options\n"
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "neplatný parametr pro import\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2643
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2646
 msgid "invalid export options\n"
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "neplatný parametr pro export\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2653
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2656
 msgid "invalid list options\n"
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2664
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2666
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2668
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2670
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2674
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2676
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2678
-#, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:2682
-#, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2684
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
 
-#: g10/gpg.c:2686
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
 
-#: g10/gpg.c:2693
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2696
 msgid "invalid verify options\n"
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2703
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2881
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2979 sm/gpgsm.c:1387
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2983
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2992
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
+msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2995
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
 
 
-#: g10/gpg.c:3010
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3024
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
-"jako text\n"
-
-#: g10/gpg.c:3030
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
-
-#: g10/gpg.c:3036
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
-
-#: g10/gpg.c:3049
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
+msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3115 g10/gpg.c:3139 sm/gpgsm.c:1459
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3121 g10/gpg.c:3145 sm/gpgsm.c:1465 sm/gpgsm.c:1471
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3127
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3133
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3148
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
+msgstr "položka completes-needed musí být vÄ\9btší než 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3150
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
+msgstr "položka marginals-needed musí být vÄ\9btší než 1\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3152
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
+msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3154
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
+"neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
 "2 nebo 3\n"
 
 "2 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3156
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
+"neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
 "nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3159
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3163
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
+msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3170
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
+msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3179
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3183
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3187
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3220
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
+msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3267
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3272
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3277
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3363
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
+msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3374
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
+"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3395
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3402
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3404
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3414
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3427
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3429
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3432
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3450
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3463
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3478
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3480
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3483
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3503
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3512
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3537
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
-
-#: g10/gpg.c:3545
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
-
-#: g10/gpg.c:3549
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3570
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
-
-#: g10/gpg.c:3662
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3664
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3666
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3677
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
+msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3746
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3836
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3953
-msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3957
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4271
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4273
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4306
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:74
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
+msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
 
 
-#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
+msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 
 
-#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
-#: g10/gpgv.c:117
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
 
-#: g10/gpgv.c:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
-"Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
+"Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
+"Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid "No help available"
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc není k dispozici"
+msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
 
-#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
 
-#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
+
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 
 
-#: g10/import.c:98
-#, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
 
-#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
 
 
-#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
 
-#: g10/import.c:104
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 
 
-#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
+
+msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:269
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
+msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
+msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
 
-#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
+msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:569
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
+"algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
 
 
-#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
+msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
 
-#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
+"distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
 
 
-#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 
-#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
 
 
-#: g10/import.c:758
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
 
 # c-format
-#: g10/import.c:773
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
+msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
 
 
-#: g10/import.c:779
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
+msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
 
 
-#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
-
-# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
-#, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji do '%s'\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
-#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:834
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:858
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
+msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
 
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
 
 
-#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
 
 
-#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
 
 
-#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
 
 
-#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:947
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
 
-#: g10/import.c:1143
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:1154
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
 
 
-#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1182
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
+
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1212
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1222
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1254
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
 
-#: g10/import.c:1297
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
 
 
-#: g10/import.c:1329
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:1398
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 
 
-#: g10/import.c:1413
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
-"\"\n"
+"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1415
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1433
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
 
 
-#: g10/import.c:1446
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1461
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1483
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1496
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
 
 
-#: g10/import.c:1511
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1555
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1576
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1603
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1613
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 
-#: g10/import.c:1630
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1644
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 
-#: g10/import.c:1652
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1781
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
+msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1843
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
+"VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1857
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 
 
-#: g10/import.c:1950
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
+msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
 
-#: g10/import.c:2351
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:2359
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:2361
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+#, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
+msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
-
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ¹patný podpis\n"
+msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:356
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
 
-#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
-"verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
-"kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
+"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
+"verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
-"Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
-"podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
+"Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
+"Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
+"podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
-"podpis bez omezení na doménu.\n"
+"Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
+"podpis bez omezení na doménu.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1779
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
+msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
 
 
-#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
+msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
 
 
-#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
+msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
 
 
-#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
-"podpis formátu PGP 2.x.\n"
+"Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
+"podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
-"vypr¹ela.\n"
-"\n"
+"Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
+"vypršela.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
+"Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
 "N) "
 
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je pouze lokální.\n"
-"\n"
+"Váš současný podpis na „%s“\n"
+"je pouze lokální.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
+msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
+msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Platnost klíče vypršela!"
 
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
-
-#: g10/keyedit.c:888
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
+msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
-"patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
-"Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
+"S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
+"patří výše uvedené osobě.\n"
+"Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
+msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:932
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
 
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
-"svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
+"Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
+"svým klíčem „%s“ (%s)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
+msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
+msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
+msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
-#: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
-"K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
-"nelze zmìnit.\n"
+"K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
+"nelze změnit.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3687
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3690
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3694
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klíè je chránìný.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1192
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2224
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
-
-#: g10/keyedit.c:1212
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1215
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1296
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "save and quit"
 msgid "save and quit"
-msgstr "ulo¾it a ukonèit"
+msgstr "uložit a ukončit"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1385
 msgid "show key fingerprint"
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "list key and user IDs"
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "select user ID N"
 msgid "select user ID N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
+msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1389
 msgid "select subkey N"
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vyberte podklíè N"
+msgstr "vyberte podklíč N"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
+msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1400
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1402
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
+msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a user ID"
 msgid "add a user ID"
-msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
+msgstr "pÅ\99idat identifikátor uživatele"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a photo ID"
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "pøidat fotografický ID"
+msgstr "přidat fotografický ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "delete selected user IDs"
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
+msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "add a subkey"
 msgid "add a subkey"
-msgstr "pøidat podklíèy"
+msgstr "přidat podklíč"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr "pøidat klíè na kartu"
+msgstr "přidat klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout klíè na kartu"
+msgstr "přesunout klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
+msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1429
 msgid "delete selected subkeys"
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "smazat vybrané podklíèe"
+msgstr "smazat vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "add a revocation key"
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "pøidat revokaèní klíè"
+msgstr "přidat revokační klíč"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
+msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1439
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
-
-#: g10/keyedit.c:1442
 msgid "list preferences (expert)"
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1451
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1453
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "change the passphrase"
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "změnit heslo"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "change the ownertrust"
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
+msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1461
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1463
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1468
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "enable key"
 msgid "enable key"
-msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
+msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1470
 msgid "disable key"
 msgid "disable key"
-msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
+msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1471
 msgid "show selected photo IDs"
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
+msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1599
-#, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1617
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
+msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1700
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
+msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1708
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1727
 msgid ""
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 "(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
-"podpis\n"
-"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
+"* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
+"  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1767
 msgid "Key is revoked."
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klíè revokován."
+msgstr "Klíč revokován."
 
 
-#: g10/keyedit.c:1786
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
+
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1793
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
+msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1802
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1825
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1849
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
+msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1851
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1852
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
-#: g10/keyedit.c:1905
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1917
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
+msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1959
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1976
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2003
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2004
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2039
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2040
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2058
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2069
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2071
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2121
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
-"poskytnutá u¾ivatelem\n"
+"Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
+"poskytnutá uživatelem\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2163
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
+msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2169
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat pÅ\99edvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2171
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
+msgstr "Uložit změny? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2244
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
+msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2261
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není otisk\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2268
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
+
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Nic na podepsání.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
-#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
-#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr "Preferovaný keyserver: "
+msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+msgstr "Poznámky: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
+msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2735
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2756
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
+msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2762
 msgid "(sensitive)"
 msgid "(sensitive)"
-msgstr "(citlivá informace)"
+msgstr "(citlivá informace)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
-#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 #, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "vytvoøen: %s"
+msgstr "vytvořen: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "revokován: %s"
+msgstr "revokován: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "platnost skonèila: %s"
+msgstr "platnost skončila: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
-#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
-#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "platnost skonèí: %s"
+msgstr "platnost skončí: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2787
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "pou¾ití: %s"
+msgstr "použití: %s"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr "číslo karty: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2802
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr "dùvìra: %s"
+msgstr "důvěra: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
+msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
-msgid "card-no: "
-msgstr "èíslo karty: "
-
-#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
-"být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
+"Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
+"být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
+# status
 msgid "revoked"
 msgid "revoked"
-msgstr "revokován"
+msgstr "odvolán"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 msgid "expired"
 msgid "expired"
-msgstr "platnost skonèila"
+msgstr "platnost skončila"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
-"              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
+"VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
+"              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
+
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
+
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
-"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
+"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
+msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3242
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3243
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
+msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1705
 msgid "invalid"
 msgid "invalid"
-msgstr "neplatný"
+msgstr "neplatný"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3281
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3289
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3297
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3298
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
-"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
+"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
+msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
+msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
+msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3485
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
+msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
+"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3510
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:3571
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
+msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3577
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace primárního klíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
+msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3646
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3724
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
+msgstr "Prosím, vyberte právÄ\9b jeden id uživatele .\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "pøeskoèen v3 podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4183
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pøepsat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4184
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete smazat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), Å¾e jej chcete smazat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4246
-#, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Vložte poznámku: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4395
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Pokračovat (a/N)? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4517
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Neexistuje u¾ivatelské ID s hashem %s\n"
+msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4544
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje podklíè s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4679
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id u¾ivatele:\"%s\"\n"
+msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4746 g10/keyedit.c:4789
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podepsáno va¹ím klíèem %s v %s%s%s\n"
+msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4748 g10/keyedit.c:4791
 msgid " (non-exportable)"
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (neexportovatelné)"
+msgstr " (neexportovatelné)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
+
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4723
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele: %s:\n"
+msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4749
 msgid " (non-revocable)"
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nerevokovatelné)"
+msgstr " (neodvolatelné)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4756
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "revokováno va¹ím klíèem %s v %s\n"
+msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4778
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
+msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4798
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "no secret key\n"
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
+msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4898
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je ji¾ revokováno.\n"
+msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID u¾ivatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4979
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Klíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:5041
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Podklíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:5136
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:269
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:276
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro ¹ifrování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:278
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro vzorkování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:280
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro komprimaci\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:406
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatná polo¾ka `%s' v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:889
 msgid "writing direct signature\n"
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe jím samým (direct signature)\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:931
 msgid "writing self signature\n"
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:988
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
+msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
-#: g10/keygen.c:3186
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
+msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3192
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
+msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1306
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
+"dlouhým hashem\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1526
 msgid "Sign"
 msgid "Sign"
-msgstr "Podepisování"
+msgstr "Podepisování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1529
 msgid "Certify"
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Encrypt"
 msgid "Encrypt"
-msgstr "©ifrování"
+msgstr "Šifrování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1535
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
@@ -4234,114 +3775,119 @@ msgstr "Autentizace"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1553
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1576
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
+msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1580
 msgid "Current allowed actions: "
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr "Aktuálnì povolené akce: "
+msgstr "Aktuálně povolené akce: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1585
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1588
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost ¹ifrovat\n"
+msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1591
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1594
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1657
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1659
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1661
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1662
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1666
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1667
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1671
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1672
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
+
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Vložte keygrip: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
+
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1780
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "klíè %s mù¾e mít délku v intervalu %u a¾ %u bitù.\n"
+msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1788
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1791 sm/certreqgen-ui.c:142
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
-
-#: g10/keygen.c:1799 sm/certreqgen-ui.c:147
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "velikost klíèe %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1805 sm/certreqgen-ui.c:152
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
+msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1812 g10/keygen.c:1818 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1893
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4350,14 +3896,13 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
-"         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
+"         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1904
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4366,68 +3911,61 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
-"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
+"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1927
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
+msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1932
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
+msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1950 g10/keygen.c:1975
 msgid "invalid value\n"
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "neplatná hodnota\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1957
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost klíèe nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1958
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost podpisu nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1963
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Platnost klíèe skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1964
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1968
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
-"V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
+"Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
+"V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1981
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Je to správnì (a/N)? "
+msgstr "Je to správně (a/N)? "
 
 
-#: g10/keygen.c:2011
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
+"váš klíč.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 #. the new string is not translated this old string will
 #. be used.
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 #. the new string is not translated this old string will
 #. be used.
-#: g10/keygen.c:2026
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4437,63 +3975,56 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
-"program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
+"Aby bylo možné rozpoznat váš klíÄ\8d, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
+"program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
 "v tomto tvaru:\n"
 "v tomto tvaru:\n"
-"    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
+"    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2045
 msgid "Real name: "
 msgid "Real name: "
-msgstr "Jméno a pøíjmení: "
+msgstr "Jméno a příjmení: "
 
 
-#: g10/keygen.c:2053
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2055
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
+msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2057
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
+msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2065
 msgid "Email address: "
 msgid "Email address: "
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
 
-#: g10/keygen.c:2071
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2079
 msgid "Comment: "
 msgid "Comment: "
-msgstr "Komentáø: "
+msgstr "Komentář: "
 
 
-#: g10/keygen.c:2085
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
+msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2107
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2113
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
-"    \"%s\"\n"
+"Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2118
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
+msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4506,851 +4037,672 @@ msgstr "Do pole jm
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2134
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:2144
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
 
-#: g10/keygen.c:2145
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
+"Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
 "program? "
 
-#: g10/keygen.c:2164
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
+
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
+
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
+msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2206
 msgid ""
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-#: g10/keygen.c:2209
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+"Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
+"provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
+"myší,\n"
+"používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
+"entropie.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2225
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2231
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
-"tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
+"Bude se vytvářet klíč pro:\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2255
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
-msgstr ""
-"Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
-"provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
-"my¹í,\n"
-"pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
-"entropie.\n"
-
-#: g10/keygen.c:3126 g10/keygen.c:3153
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr "Pokračovat (A/n) "
 
 
-#: g10/keygen.c:3358 g10/keygen.c:3525
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
+
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
+
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "přesto se vytváří\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3360 g10/keygen.c:3528
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3363 g10/keygen.c:3531
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3512
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3519
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3539
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3547
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3574
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
+msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3585
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
-"sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
-
-#: g10/keygen.c:3598 g10/keygen.c:3744 g10/keygen.c:3865
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
+"Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
+"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3795 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3656 g10/keygen.c:3797 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
-
-#: g10/keygen.c:3667 g10/keygen.c:3808
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3841
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit? (a/N) "
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:4029
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení klíèe na kartu se nezdaøilo: %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:4078
-#, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:4104
-#, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíèe z karty ulo¾ena do `%s'\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
-#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kritická podepisovací politika: "
+msgstr "Kritická podepisovací politika: "
 
 
-#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "Podepisovací politika: "
+msgstr "Podepisovací politika: "
 
 
-#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
+msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
 
 
-#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kritická podepisovací notace: "
+msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 
 
-#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Podepisovací notace: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíèù (keyring)"
+msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
 
 
-#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "         Otisk podklíče:"
 
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "  Otisk primárního klíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "          Otisk podklíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "      Fingerprint klíèe ="
+msgstr "          Otisk klíče ="
 
 
-#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Seriové èíslo karty ="
-
-#: g10/keyring.c:1297
-#, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
-
-#: g10/keyring.c:1326
-msgid "WARNING: 2&nbs