po: Adjust the German translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index b204314..d14f88a 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -52,16 +52,35 @@ msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
+
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
+
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -90,6 +109,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr "PIN:"
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Heslo:"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
@@ -121,9 +146,6 @@ msgstr "Špatný PIN"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Špatné heslo"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Heslo"
-
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
@@ -153,14 +175,6 @@ msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
@@ -310,6 +324,11 @@ msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "upovídaný režim"
 
@@ -343,6 +362,9 @@ msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
 
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
@@ -355,12 +377,23 @@ msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
+
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
+
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
 
@@ -373,7 +406,7 @@ msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
-"připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
@@ -389,11 +422,6 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-# První argument je název knihovny
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
-
 #, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
@@ -410,9 +438,6 @@ msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
 
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
@@ -431,6 +456,12 @@ msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
@@ -542,9 +573,6 @@ msgstr ""
 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
 "potřebný pro dokončení této operace."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Heslo:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "zrušeno\n"
 
@@ -645,6 +673,13 @@ msgstr "Změnit heslo"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Změním jej později"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
+
 msgid "Delete key"
 msgstr "Smazat klíč"
 
@@ -666,6 +701,10 @@ msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
@@ -709,29 +748,22 @@ msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zrušeno uživatelem\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
@@ -746,6 +778,15 @@ msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
@@ -790,6 +831,22 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
+
+#, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
 
@@ -800,6 +857,9 @@ msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
 msgid "connection to agent established\n"
 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
 
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
+
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
@@ -1014,10 +1074,6 @@ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
-
-#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
@@ -1056,6 +1112,11 @@ msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
 
+# První argument je název knihovny
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
@@ -1117,6 +1178,11 @@ msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1133,12 +1199,23 @@ msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v přímo čitelném formátu"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
@@ -1146,6 +1223,20 @@ msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Vložte heslo: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
@@ -1211,10 +1302,6 @@ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
@@ -1277,7 +1364,8 @@ msgid ""
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
-"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do dokumentace\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
 
 #, c-format
@@ -1349,6 +1437,19 @@ msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
 
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
+
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
+
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
+
+# The code expects non-localized "yes"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukončit toto menu"
 
@@ -1397,6 +1498,9 @@ msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/karta> "
 
@@ -1427,6 +1531,10 @@ msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
@@ -1509,14 +1617,14 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
@@ -1590,30 +1698,62 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
 
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
+# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-msgid " - skipped"
-msgstr " – přeskočeno"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 #, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
@@ -1624,6 +1764,24 @@ msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Chybí otisk"
 
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 # c-format
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1675,6 +1833,19 @@ msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
 
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly add a new user-id"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
@@ -1708,13 +1879,13 @@ msgstr "změnit heslo"
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1741,6 +1912,13 @@ msgstr "vypsat hash zprávy"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
@@ -1775,19 +1953,29 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
@@ -1851,8 +2039,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
@@ -1885,7 +2072,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou nastavena bezpečně\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1941,13 +2129,26 @@ msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
 #, c-format
-msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -1957,6 +2158,11 @@ msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
+
 #, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
@@ -1982,6 +2188,11 @@ msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
@@ -2142,22 +2353,10 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
-
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2165,15 +2364,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2181,27 +2371,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id uživatele"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <id-uživatele>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
@@ -2214,6 +2383,11 @@ msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
@@ -2234,11 +2408,16 @@ msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
@@ -2258,6 +2437,9 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
@@ -2281,9 +2463,17 @@ msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
+
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
@@ -2293,6 +2483,14 @@ msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
@@ -2306,60 +2504,64 @@ msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
+
+#, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze změn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2431,11 +2633,6 @@ msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
-# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#, c-format
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
-
 #, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
@@ -2523,6 +2720,20 @@ msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
@@ -2650,6 +2861,10 @@ msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
@@ -2659,33 +2874,68 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
-
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2695,7 +2945,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
-"kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů)?\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -2721,6 +2971,10 @@ msgstr ""
 "podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
@@ -2881,15 +3135,15 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vypsat otisk klíče"
 
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
@@ -2950,9 +3204,6 @@ msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
@@ -3005,9 +3256,6 @@ msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3024,6 +3272,9 @@ msgstr "Klíč revokován."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
 
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
@@ -3038,6 +3289,10 @@ msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
@@ -3117,6 +3372,11 @@ msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není otisk\n"
@@ -3125,12 +3385,22 @@ msgstr "„%s“ není otisk\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
 msgid "No matching user IDs."
 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Nic na podepsání.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
@@ -3235,6 +3505,9 @@ msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
@@ -3247,13 +3520,13 @@ msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
@@ -3265,13 +3538,13 @@ msgstr "neplatný"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3312,8 +3585,10 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
@@ -3363,6 +3638,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
+
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
@@ -3411,6 +3690,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
@@ -3583,8 +3866,12 @@ msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
@@ -3598,10 +3885,6 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
-
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
@@ -3704,6 +3987,10 @@ msgstr "Jméno a příjmení: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
@@ -3739,9 +4026,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
-
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -3774,38 +4058,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
-"klíče."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
-"tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -3852,6 +4104,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
@@ -3899,18 +4159,6 @@ msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
@@ -3929,9 +4177,29 @@ msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-#, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
@@ -3942,7 +4210,7 @@ msgstr "Otisk primárního klíče:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "         Otisk podklíče:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
@@ -3957,36 +4225,48 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
 #, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
-
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
@@ -3997,10 +4277,6 @@ msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "zneplatněn"
 
@@ -4015,28 +4291,28 @@ msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
@@ -4045,15 +4321,16 @@ msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
+
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
@@ -4119,25 +4396,22 @@ msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
@@ -4185,6 +4459,11 @@ msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                alias „%s“"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
@@ -4220,6 +4499,10 @@ msgid ", key algorithm "
 msgstr ", algoritmus klíče"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
+
+#, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
 
@@ -4237,9 +4520,6 @@ msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
-
 #, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
@@ -4271,6 +4551,19 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
@@ -4288,22 +4581,13 @@ msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nezkomprimováno"
@@ -4330,6 +4614,10 @@ msgstr ""
 "bitů\n"
 
 #, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
@@ -4373,24 +4661,6 @@ msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
-"certifikátu:\n"
-"„%.*s“\n"
-"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
-"vytvořený %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Vložit heslo\n"
 
@@ -4398,20 +4668,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
-"uživatele: „%s“\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
@@ -4579,6 +4837,26 @@ msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
+"v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
+"následující otázku odpovědět ano\n"
+"\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -4664,6 +4942,19 @@ msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
@@ -4709,10 +5000,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
@@ -4772,6 +5059,9 @@ msgstr "Revokován:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
@@ -4793,27 +5083,61 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
 "lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 "Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
 "vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
 "tuto dvojtečku textovým editorem."
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
+
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
@@ -4891,25 +5215,52 @@ msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
-
-#, c-format
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
@@ -4957,10 +5308,6 @@ msgstr ""
 "Použity neexpandované.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
@@ -5036,6 +5383,14 @@ msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+
+#, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
@@ -5047,20 +5402,12 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -5106,43 +5453,411 @@ msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
+
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+msgid ", "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[1] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[2] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown."
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
-msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "platnost: %s"
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -5212,9 +5927,21 @@ msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
@@ -5224,10 +5951,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5238,6 +5961,59 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "nedefinována"
+
+msgid "never"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "částečná"
+
+msgid "full"
+msgstr "plná"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutní"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "14 překladateli, podívej se na trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ revokován  ]"
+
+# TODO: use context to distinguish gender
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ prošlý(á)  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  částečná  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[    plná    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  absolutní ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5334,22 +6110,24 @@ msgstr "uložení otisku se nezdařilo: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "uložení data vytvoření se nezdařilo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
-
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný bod EC\n"
 
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
@@ -5381,9 +6159,16 @@ msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5452,15 +6237,22 @@ msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "nepodporovaná křivka\n"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
@@ -5537,7 +6329,8 @@ msgstr ""
 "Démon pro čipové karty (smartcard) pro @GNUPG@\n"
 
 msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
-msgstr "prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
+msgstr ""
+"prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
@@ -5551,6 +6344,9 @@ msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný dirmngr\n"
+
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "certifikátem vyžadovaný ověřovací model: %s"
@@ -6281,10 +7077,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
@@ -6765,6 +7557,10 @@ msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
 
+# Poslední argument je název protokolu
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 #, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
 msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
@@ -6828,6 +7624,10 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr "certifikát je příliš velký, než aby dával smysl\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "hledání selhalo: %s\n"
 
@@ -6861,31 +7661,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
-
-#, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
 
@@ -6896,9 +7671,6 @@ msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "hledá se „%s“\n"
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "vypíše obsah CRL keše"
 
@@ -6926,6 +7698,9 @@ msgstr "vynutí zavedení zastaralých CRL"
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "povolí odesílání OCSP dotazů"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr "zakáže použití HTTP"
 
@@ -6971,6 +7746,9 @@ msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr "|SOUBOR|pro HKP přes TLS použije certifikáty CA ze SOUBORU"
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr "směrovat veškerý síťový provoz skrz Tor"
+
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
@@ -7178,10 +7956,6 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr "„%s“ není platné LDAP URL\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
 
@@ -7262,6 +8036,9 @@ msgstr "chyba při čtení z odpovídače: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "odpověď serveru je příliš velká, limit je %d bajtů\n"
 
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "OCSP dotaz není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr "OCSP dotaz není možný, protože HTTP je zakázáno\n"
 
@@ -7414,6 +8191,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "řídící strukturu nelze alokovat: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "inicializace serveru selhala: %s\n"
 
@@ -7441,9 +8222,6 @@ msgstr "nekontroluje se CRL pro"
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontroluje se CRL pro"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
-
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis"
 
@@ -7554,7 +8332,7 @@ msgstr "|N| nastavit maximální životnost klíčů SSH na N sekund"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Volby vynucující politiku hesel"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "nedovolit obejít politiku hesel"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -7572,6 +8350,11 @@ msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
@@ -7608,6 +8391,9 @@ msgstr "Volby ovlivňující podobu výstupu"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Volby ovlivňující interaktivitu a vymáhání"
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Volby ovlivňující použití Toru"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Nastavení HTTP serverů"
 
@@ -7623,22 +8409,32 @@ msgstr "Seznam LDAP serverů"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Nastavení OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+#, fuzzy
+#| msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr "GPG pro OpenPGP"
 
-msgid "GPG Agent"
-msgstr "Agent GPG"
+msgid "Private Keys"
+msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+#, fuzzy
+#| msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr "Démon pro čipové karty"
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+#, fuzzy
+#| msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr "GPG pro S/MIME"
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr "Správce adresářů"
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "chyba sítě"
 
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+#, fuzzy
+#| msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "Zadávání kódu PIN a hesla"
 
 msgid "Component not suitable for launching"
@@ -7651,6 +8447,16 @@ msgstr "Selhalo externí ověření komponenty %s"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Vezměte na vědomí, že určení skupiny se ignoruje\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing '%s': %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error hashing '%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vypsat všechny komponenty"
 
@@ -7669,6 +8475,11 @@ msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 msgid "apply global default values"
 msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "získat adresáře s nastavením @GPGCONF@"
 
@@ -7678,6 +8489,11 @@ msgstr "vypsat globální konfigurační soubor"
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "zkontrolovat globální konfigurační soubor"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
+
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "znovu načíst všechny nebo zadané komponenty"
 
@@ -7856,6 +8672,275 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <id-uživatele>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[jméno souboru]"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
+
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+#~ msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+#~ msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#~ msgid "GPG Agent"
+#~ msgstr "Agent GPG"
+
+#~ msgid "Key Acquirer"
+#~ msgstr "Stahovač klíčů"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "zrušeno uživatelem\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problém s agentem\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problém s agentem: %s\n"
+
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
+#~ "certifikátu:\n"
+#~ "„%.*s“\n"
+#~ "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
+#~ "vytvořený %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
+#~ "uživatele: „%s“\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+
+#~ msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+#~ msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
+
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
+
+#~ msgid "'%s' matches at least:\n"
+#~ msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového "
+#~ "šifrovacího klíče."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+#~ "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+#~ "je problém se systémovým časem)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
+
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Heslo"
+
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
+
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
+
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
+
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
+
+#~ msgid "apparently no running dirmngr\n"
+#~ msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
+
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
+
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
+
+#~ msgid "Directory Manager"
+#~ msgstr "Správce adresářů"
+
 #~ msgid "error creating socket: %s\n"
 #~ msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
 
@@ -8422,9 +9507,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
@@ -8503,47 +9585,6 @@ msgstr ""
 #~ "v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2."
 #~ "x\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr ""
-#~ "14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[ revokován  ]"
-
-# TODO: use context to distinguish gender
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[ prošlý(á)  ]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[  neznámá   ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[nedefinovaná]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[  částečná  ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[    plná    ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[  absolutní ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "nedefinována"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "žádná"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "částečná"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "plná"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "absolutní"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " – asi mrtvý – odstraňuji zámek"
 
@@ -8589,16 +9630,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr "databáze důvěry je poškozena; prosím spusťte „gpg --fix-trustdb“.\n"
 
-#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyby oznamte (anglicky), prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ "Připomínky k překladu (česky) <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to "
-#~ msgstr ""
-#~ "Připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>,\n"
-#~ "chyby v programu (anglicky) na "
-
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 #~ msgstr "Pár DSA klíčů DSA dlouhý %u bitů.\n"
 
@@ -8860,7 +9891,7 @@ msgstr ""
 #~ "na aktuální seznam předvoleb. Časová razítka všech dotčených podpisů\n"
 #~ "klíčů jimi samotnými budou posunuty o jednu vteřinu dopředu.\n"
 
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
 #~ msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
 
 #~ msgid ""
@@ -9096,9 +10127,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "file create error"
 #~ msgstr "chyba při vytváření souboru"
 
-#~ msgid "invalid passphrase"
-#~ msgstr "nesprávné heslo"
-
 #~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 #~ msgstr "algoritmus veřejného klíče není implementován"
 
@@ -9147,12 +10175,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "špatné URI"
 
-#~ msgid "unsupported URI"
-#~ msgstr "toto URI není podporováno"
-
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "chyba sítě"
-
 #~ msgid "not processed"
 #~ msgstr "nezpracováno"
 
@@ -9174,9 +10196,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "CHYBA: "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "VAROVÁNÍ: "
-
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 #~ msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"