po: Adjust the German translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index d185c57..d14f88a 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -175,14 +175,6 @@ msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
@@ -332,6 +324,11 @@ msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "upovídaný režim"
 
@@ -735,9 +732,8 @@ msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
@@ -752,15 +748,16 @@ msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
@@ -781,6 +778,15 @@ msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
@@ -1692,6 +1698,9 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 msgid " - skipped"
 msgstr " – přeskočeno"
 
@@ -1832,6 +1841,11 @@ msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
@@ -1939,19 +1953,29 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --clear-sign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
@@ -2105,8 +2129,10 @@ msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
@@ -2115,6 +2141,11 @@ msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
 #, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
@@ -2322,22 +2353,10 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
-
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2345,15 +2364,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2361,27 +2371,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id_uživatele"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id_uživatele"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <id-uživatele>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
@@ -2427,9 +2416,6 @@ msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
-
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
 
@@ -2500,6 +2486,11 @@ msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
@@ -2883,6 +2874,10 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
+#, c-format
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
@@ -3401,6 +3396,11 @@ msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Nic na podepsání.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
@@ -4837,6 +4837,26 @@ msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
+"v uživatelském ID. Pokud *skutečně* víte, co děláte, můžete na\n"
+"následující otázku odpovědět ano\n"
+"\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5079,7 +5099,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
@@ -5490,6 +5510,14 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending data: %s\n"
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
@@ -5505,6 +5533,15 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
@@ -5515,19 +5552,24 @@ msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
-"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
-"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5535,8 +5577,10 @@ msgstr ""
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
 msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "validity: %s"
@@ -5559,47 +5603,97 @@ msgstr[2] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
+msgid ", "
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
 msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
-#, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[1] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[2] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
 msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5615,9 +5709,20 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
+msgid "Defaulting to unknown."
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5625,97 +5730,115 @@ msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "vypsat hash zprávy"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "platnost: %s"
 
-#, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
 "then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
 "small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
-"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
-"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
@@ -5728,6 +5851,15 @@ msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
 
@@ -5978,22 +6110,24 @@ msgstr "uložení otisku se nezdařilo: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "uložení data vytvoření se nezdařilo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
-
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný bod EC\n"
 
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
@@ -7564,6 +7698,9 @@ msgstr "vynutí zavedení zastaralých CRL"
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "povolí odesílání OCSP dotazů"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr "zakáže použití HTTP"
 
@@ -7819,10 +7956,6 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr "„%s“ není platné LDAP URL\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
 
@@ -8276,22 +8409,32 @@ msgstr "Seznam LDAP serverů"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Nastavení OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+#, fuzzy
+#| msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr "GPG pro OpenPGP"
 
-msgid "GPG Agent"
-msgstr "Agent GPG"
+msgid "Private Keys"
+msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+#, fuzzy
+#| msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr "Démon pro čipové karty"
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+#, fuzzy
+#| msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr "GPG pro S/MIME"
 
-msgid "Key Acquirer"
-msgstr "Stahovač klíčů"
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "chyba sítě"
 
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+#, fuzzy
+#| msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "Zadávání kódu PIN a hesla"
 
 msgid "Component not suitable for launching"
@@ -8304,6 +8447,16 @@ msgstr "Selhalo externí ověření komponenty %s"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Vezměte na vědomí, že určení skupiny se ignoruje\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing '%s': %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error hashing '%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vypsat všechny komponenty"
 
@@ -8322,6 +8475,11 @@ msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 msgid "apply global default values"
 msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "získat adresáře s nastavením @GPGCONF@"
 
@@ -8331,6 +8489,11 @@ msgstr "vypsat globální konfigurační soubor"
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "zkontrolovat globální konfigurační soubor"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
+
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "znovu načíst všechny nebo zadané komponenty"
 
@@ -8509,6 +8672,71 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <id-uživatele>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[jméno souboru]"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
+
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+#~ msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+#~ msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#~ msgid "GPG Agent"
+#~ msgstr "Agent GPG"
+
+#~ msgid "Key Acquirer"
+#~ msgstr "Stahovač klíčů"
+
 #~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 #~ msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
 
@@ -8596,9 +8824,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 #~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
-#~ msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
-
 #~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 #~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
@@ -8639,9 +8864,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 good signature\n"
 #~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
 
-#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
-
 #~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 #~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
@@ -9669,7 +9891,7 @@ msgstr ""
 #~ "na aktuální seznam předvoleb. Časová razítka všech dotčených podpisů\n"
 #~ "klíčů jimi samotnými budou posunuty o jednu vteřinu dopředu.\n"
 
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
 #~ msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
 
 #~ msgid ""
@@ -9953,9 +10175,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "špatné URI"
 
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "chyba sítě"
-
 #~ msgid "not processed"
 #~ msgstr "nezpracováno"