po: Update Russian translation.
[gnupg.git] / po / da.po
index 6ab7264..8dfdaaf 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -31,16 +31,45 @@ msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr "_O.k."
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "_Afbryd"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "_O.k."
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "_O.k."
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "_Afbryd"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter new passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -74,6 +103,12 @@ msgstr ""
 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
 "session"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Adgangsfrase:"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
 
@@ -105,9 +140,6 @@ msgstr "Ugyldig PIN"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Adgangsfrase"
-
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
@@ -352,6 +384,11 @@ msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
 
@@ -365,6 +402,11 @@ msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
@@ -372,6 +414,12 @@ msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
 
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgid "enable ssh support"
@@ -471,6 +519,11 @@ msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
@@ -570,9 +623,6 @@ msgstr ""
 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
 "krævet for at færdiggøre denne handling."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Adgangsfrase:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "afbrudt\n"
 
@@ -683,6 +733,13 @@ msgstr "Ændr adgangsfrasen"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jeg ændrer den senere"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable key"
 msgid "Delete key"
@@ -705,6 +762,10 @@ msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
 
@@ -736,8 +797,9 @@ msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -759,6 +821,10 @@ msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
@@ -776,6 +842,11 @@ msgstr "afbrudt af brugeren\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
@@ -831,6 +902,23 @@ msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
 
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
@@ -1069,10 +1157,6 @@ msgstr "uden for kerne\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1177,6 +1261,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "kan ikke læses af mennesker"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1193,12 +1282,23 @@ msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
+"sluttes med et »=«\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "kan ikke læses af mennesker"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
@@ -1208,6 +1308,20 @@ msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1272,10 +1386,6 @@ msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1527,6 +1637,11 @@ msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
 
@@ -1613,14 +1728,14 @@ msgstr ""
 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterede data\n"
 
@@ -1699,8 +1814,10 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: udelod: %s\n"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
@@ -1713,18 +1830,37 @@ msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
@@ -1738,6 +1874,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Ingen fingeraftryk"
 
 #, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
@@ -1789,6 +1943,11 @@ msgstr "opret et nyt nøglepar"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "opret et nyt nøglepar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1826,13 +1985,13 @@ msgstr "ændr en adgangsfrase"
 msgid "export keys"
 msgstr "eksporter nøgler"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1859,6 +2018,9 @@ msgstr "vis beskedsammendrag"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kør i servertilstand"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
 
@@ -2074,6 +2236,24 @@ msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Available keys:\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
@@ -2354,6 +2534,11 @@ msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
@@ -2375,6 +2560,15 @@ msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
@@ -2680,6 +2874,20 @@ msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2814,6 +3022,11 @@ msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
@@ -2824,33 +3037,60 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "God underskrift fra"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "udelod »%s«: %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "God underskrift fra"
+msgstr[1] "God underskrift fra"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2885,6 +3125,10 @@ msgstr ""
 "for ingen.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
 
@@ -3054,15 +3298,20 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "gem og afslut"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
 
+# key grip
+# chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
+# tracks and scenery in a film or television studio
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter the keygrip: "
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Indtst nøglegrebet: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
 
@@ -3124,9 +3373,6 @@ msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
 
@@ -3180,9 +3426,6 @@ msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -3209,6 +3452,11 @@ msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
 
@@ -3224,6 +3472,10 @@ msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
 
@@ -3315,6 +3567,11 @@ msgstr "ugyldig fingeraftryk"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ugyldig værdi\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3431,6 +3688,9 @@ msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
 
@@ -3443,13 +3703,12 @@ msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
+msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Intet slettet.\n"
@@ -3461,13 +3720,12 @@ msgstr "ugyldig"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3513,8 +3771,15 @@ msgstr ""
 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
 "tilbagekalder? (j/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
+"tilbagekalder? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
@@ -3564,6 +3829,11 @@ msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
@@ -3919,6 +4189,10 @@ msgstr "Fødselsnavn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
 
@@ -3955,9 +4229,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
-
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -3992,38 +4263,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
-"uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
-"Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
-"ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
-"»--edit-key«.\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4071,6 +4310,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
@@ -4123,20 +4372,6 @@ msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig    "
 
@@ -4155,20 +4390,40 @@ msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Underskriftsnotation: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøglering"
 
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
@@ -4183,38 +4438,45 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "   Serielnr. for kort ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+msgstr[1] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 ugyldig underskrift\n"
+msgstr[1] "1 ugyldig underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
@@ -4225,11 +4487,6 @@ msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "deaktiveret"
 
@@ -4244,28 +4501,27 @@ msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+msgstr[1] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
@@ -4274,13 +4530,10 @@ msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "udelod »%s«: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4346,20 +4599,16 @@ msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "afkryptering okay\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "afkryptering okay\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
 
@@ -4505,6 +4754,19 @@ msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
@@ -4521,15 +4783,6 @@ msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
@@ -4568,6 +4821,11 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Filen »%s« findes. "
@@ -4933,6 +5191,21 @@ msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
 
@@ -4976,11 +5249,6 @@ msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen præference for %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
 
@@ -5044,6 +5312,11 @@ msgstr "Tilbagekaldes af:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Dette er en sensitiv tilbagekaldsnøgle)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et designet tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5067,22 +5340,47 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5160,27 +5458,46 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
 "nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
 "problem med uret)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
-"et problem med uret)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5227,10 +5544,6 @@ msgstr ""
 "Bruger uden udvidelse.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-underskrift fra: »%s«\n"
 
@@ -5306,6 +5619,16 @@ msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: synkronisering mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't lock `%s'\n"
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
+
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: lseek mislykkedes: %s\n"
@@ -5317,108 +5640,350 @@ msgstr "trustdb rec %lu: skrivning mislykkedes (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: ugyldig trustdb oprettet\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: trustdb oprettet\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "BEMÆRK: trustdb ikke skrivbar\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: kunne ikke oprette hashtabel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved opdatering af versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved læsning af versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: lseek mislykkedes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: læsning mislykkedes (n=%d): %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: ikke en trustdb-fil\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versionspost med recnum %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ugyldig filversion %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved læsning af fri post: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: mislykkedes med at nulle en post: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: mislykkedes med at vedhæfte en post: %s\n"
+
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "Fejl: trustdb er ødelagt.\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "kan ikke håndtere tekstlinjer længere end %d tegn\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af standardtilvalg: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "validitet: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vis nøgler"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't lock `%s'\n"
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: ugyldig trustdb oprettet\n"
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: trustdb oprettet\n"
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "BEMÆRK: trustdb ikke skrivbar\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: kunne ikke oprette hashtabel: %s\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: fejl ved opdatering af versionspost: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: fejl ved læsning af versionspost: %s\n"
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: fejl ved skrivning af versionspost: %s\n"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: lseek mislykkedes: %s\n"
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb: læsning mislykkedes (n=%d): %s\n"
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: ikke en trustdb-fil\n"
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: versionspost med recnum %lu\n"
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ugyldig filversion %d\n"
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: fejl ved læsning af fri post: %s\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vis beskedsammendrag"
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: mislykkedes med at nulle en post: %s\n"
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: mislykkedes med at vedhæfte en post: %s\n"
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
 
-msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "Fejl: trustdb er ødelagt.\n"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "kan ikke håndtere tekstlinjer længere end %d tegn\n"
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -5483,19 +6048,25 @@ msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "intet behov for en opdatering af trustdb med troværdighedsmodellen »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "udfør venligst en --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+msgstr[1] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+msgstr[1] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "ingen ultimativ troværdige nøgler fundet\n"
@@ -5505,10 +6076,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "offentlig nøgle for ultimativ troværdig nøgle %s blev ikke fundet\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5519,6 +6086,55 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "kan ikke opdatere trustdb-versionspost: skrivning mislykkedes: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "ej defineret"
+
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginal"
+
+msgid "full"
+msgstr "fuld"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "ultimativ"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "10 oversætter se trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   tilb.]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ udløbet]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  ukendt]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[  ej def]"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[marginal]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[  fuld  ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[ ultim. ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5665,9 +6281,13 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -5746,9 +6366,12 @@ msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -7177,6 +7800,11 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikat »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7255,6 +7883,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
@@ -7297,36 +7930,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "forkert udformet DIRMNGR_INFO-miljøvariabel\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "dirmngr-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
@@ -7429,6 +8032,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7774,6 +8380,11 @@ msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikat »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -7956,6 +8567,11 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "kan ikke allokere outfile-streng: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
@@ -8141,6 +8757,11 @@ msgstr "|N|giv adgangsfrasen udløb efter N dage"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for PIN-mellemlager til N sekunder"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
@@ -8177,6 +8798,11 @@ msgstr "Tilvalg der kontrollerer formatet for resultatet"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Tilvalg der kontrollerer interaktiviteten og tvang"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer sikkerheden"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration for HTTP-servere"
 
@@ -8204,7 +8830,7 @@ msgstr ""
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Key Acquirer"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
@@ -8444,6 +9070,168 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+#~ msgstr[1] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien "
+#~ "fortaget uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+#~ "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
+#~ "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
+#~ "»--edit-key«.\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning "
+#~ "eller et problem med uret)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "kunne ikke gemme nøglen: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "forkert udformet DIRMNGR_INFO-miljøvariabel\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "dirmngr-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
+
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Adgangsfrase"
+
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
+
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
+
 #~ msgid "name of socket too long\n"
 #~ msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
 
@@ -8596,9 +9384,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette? (j/N) "
 
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Fjern venligst markeringer fra de hemmelige nøgler.\n"
 
@@ -8638,9 +9423,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"
@@ -8724,45 +9506,6 @@ msgstr ""
 #~ "du kan kun clearsign med nøgler i PGP 2.x-stil mens du er i tilstanden --"
 #~ "pgp2\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr "10 oversætter se trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[   tilb.]"
-
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[ udløbet]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[  ukendt]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[  ej def]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[marginal]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[  fuld  ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[ ultim. ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "ej defineret"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "aldrig"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "marginal"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "fuld"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "ultimativ"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " - sikkert død - fjerner lås"