po: Update Russian translation.
[gnupg.git] / po / da.po
index dc74dff..8dfdaaf 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -414,7 +414,7 @@ msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -519,6 +519,11 @@ msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
@@ -792,8 +797,9 @@ msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -815,6 +821,10 @@ msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
@@ -832,6 +842,11 @@ msgstr "afbrudt af brugeren\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
@@ -888,6 +903,10 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
 
@@ -1138,10 +1157,6 @@ msgstr "uden for kerne\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1246,6 +1261,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "kan ikke læses af mennesker"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1262,12 +1282,23 @@ msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
+"sluttes med et »=«\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "kan ikke læses af mennesker"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
@@ -1277,6 +1308,20 @@ msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1341,10 +1386,6 @@ msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1687,14 +1728,14 @@ msgstr ""
 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterede data\n"
 
@@ -1773,6 +1814,11 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: udelod: %s\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 
@@ -1784,18 +1830,37 @@ msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
@@ -1813,16 +1878,20 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
 #, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
@@ -1916,13 +1985,13 @@ msgstr "ændr en adgangsfrase"
 msgid "export keys"
 msgstr "eksporter nøgler"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1949,7 +2018,7 @@ msgstr "vis beskedsammendrag"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kør i servertilstand"
 
-msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
 
 msgid "create ascii armored output"
@@ -2191,29 +2260,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
 
@@ -2415,16 +2461,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
@@ -2498,6 +2534,11 @@ msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
@@ -2996,33 +3037,60 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "God underskrift fra"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "udelod »%s«: %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "God underskrift fra"
+msgstr[1] "God underskrift fra"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3230,9 +3298,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "gem og afslut"
 
@@ -3502,6 +3567,11 @@ msgstr "ugyldig fingeraftryk"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ugyldig værdi\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3633,13 +3703,12 @@ msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
+msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Intet slettet.\n"
@@ -3651,13 +3720,12 @@ msgstr "ugyldig"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4195,38 +4263,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
-"uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
-"Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
-"ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
-"»--edit-key«.\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4274,6 +4310,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
@@ -4326,20 +4372,6 @@ msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig    "
 
@@ -4358,19 +4390,25 @@ msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Underskriftsnotation: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøglering"
@@ -4400,22 +4438,29 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "   Serielnr. for kort ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+msgstr[1] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 ugyldig underskrift\n"
+msgstr[1] "1 ugyldig underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4456,19 +4501,18 @@ msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+msgstr[1] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
@@ -4486,9 +4530,10 @@ msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4709,6 +4754,19 @@ msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
@@ -5133,6 +5191,21 @@ msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
 
@@ -5176,11 +5249,6 @@ msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen præference for %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
 
@@ -5272,19 +5340,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
@@ -5296,6 +5376,11 @@ msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5373,27 +5458,46 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
 "nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
 "problem med uret)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
-"et problem med uret)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5536,16 +5640,16 @@ msgstr "trustdb rec %lu: skrivning mislykkedes (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: kunne ikke oprette versionspost: %s"
 
@@ -5630,6 +5734,258 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af standardtilvalg: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "validitet: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vis nøgler"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vis beskedsammendrag"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt nøgle-id\n"
@@ -5692,19 +6048,25 @@ msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "intet behov for en opdatering af trustdb med troværdighedsmodellen »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "udfør venligst en --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+msgstr[1] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+msgstr[1] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "ingen ultimativ troværdige nøgler fundet\n"
@@ -5714,10 +6076,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "offentlig nøgle for ultimativ troværdig nøgle %s blev ikke fundet\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5923,9 +6281,13 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -6004,9 +6366,12 @@ msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -8392,6 +8757,11 @@ msgstr "|N|giv adgangsfrasen udløb efter N dage"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for PIN-mellemlager til N sekunder"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
@@ -8700,6 +9070,107 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+#~ msgstr[1] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien "
+#~ "fortaget uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+#~ "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
+#~ "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
+#~ "»--edit-key«.\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning "
+#~ "eller et problem med uret)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
+
 #~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 #~ msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
 
@@ -8714,11 +9185,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~| msgid "invalid value\n"
-#~ msgid "invalid value '%s'\n"
-#~ msgstr "ugyldig værdi\n"
-
-#, fuzzy
 #~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 #~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
 #~ msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
@@ -8957,9 +9423,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"