gpgconf, w32: Allow UNC paths
[gnupg.git] / po / da.po
index 142d325..e30e3b6 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:39+0100\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -31,16 +31,45 @@ msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr "_O.k."
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "_Afbryd"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "_O.k."
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "_O.k."
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "_Afbryd"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter new passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -74,6 +103,12 @@ msgstr ""
 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
 "session"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Adgangsfrase:"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
 
@@ -105,9 +140,6 @@ msgstr "Ugyldig PIN"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Adgangsfrase"
-
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
@@ -139,13 +171,10 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -319,6 +348,11 @@ msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "kør i servertilstand"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "uddybende"
 
@@ -337,9 +371,6 @@ msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "fang ikke tastatur og mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "brug en logfil for serveren"
 
@@ -352,6 +383,11 @@ msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NAME|forbind til Assuansokkel NAVN"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
 
@@ -365,6 +401,11 @@ msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
@@ -372,11 +413,20 @@ msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
 
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr ""
 
@@ -407,9 +457,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
@@ -431,9 +480,6 @@ msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
 
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
@@ -454,9 +500,10 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
@@ -573,9 +620,6 @@ msgstr ""
 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
 "krævet for at færdiggøre denne handling."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Adgangsfrase:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "afbrudt\n"
 
@@ -686,6 +730,13 @@ msgstr "Ændr adgangsfrasen"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jeg ændrer den senere"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable key"
 msgid "Delete key"
@@ -708,6 +759,10 @@ msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
 
@@ -758,30 +813,23 @@ msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
 
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "afbrudt af brugeren\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problem med agenten\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
@@ -794,6 +842,16 @@ msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -837,6 +895,23 @@ msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
 
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
@@ -850,6 +925,11 @@ msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
 msgid "connection to agent established\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -1009,6 +1089,10 @@ msgstr "ignorerer affaldslinje"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr "parameter var ikke forventet"
 
@@ -1070,10 +1154,6 @@ msgstr "uden for kerne\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1119,6 +1199,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "venter på lås %s ...\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "panser: %s\n"
 
@@ -1178,6 +1262,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "kan ikke læses af mennesker"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1194,12 +1283,23 @@ msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
+"sluttes med et »=«\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "kan ikke læses af mennesker"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
@@ -1209,6 +1309,33 @@ msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1269,14 +1396,6 @@ msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1290,17 +1409,9 @@ msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Private DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Sprogpræferencer: "
 
@@ -1336,11 +1447,6 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1363,6 +1469,11 @@ msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
+
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
@@ -1428,6 +1539,24 @@ msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Sign it? (y/N) "
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Underskriv? (j/N) "
+
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "afslut denne menu"
 
@@ -1476,6 +1605,9 @@ msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
 
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr ""
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/card> "
 
@@ -1507,6 +1639,11 @@ msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
 
@@ -1579,6 +1716,16 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
 "præferencer\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1593,13 +1740,14 @@ msgstr ""
 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterede data\n"
@@ -1679,32 +1827,61 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
 
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: udelod: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "skriver til »%s«\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
@@ -1718,6 +1895,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Ingen fingeraftryk"
 
 #, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
@@ -1725,6 +1920,11 @@ msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "opret en underskrift"
 
@@ -1769,6 +1969,21 @@ msgstr "opret et nyt nøglepar"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "opret et nyt nøglepar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1806,13 +2021,13 @@ msgstr "ændr en adgangsfrase"
 msgid "export keys"
 msgstr "eksporter nøgler"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1839,6 +2054,9 @@ msgstr "vis beskedsammendrag"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kør i servertilstand"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
 
@@ -1873,12 +2091,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -1887,7 +2115,7 @@ msgstr ""
 "Eksempler:\n"
 "\n"
 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
-" --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
+" --clear-sign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
@@ -2055,14 +2283,18 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -2074,6 +2306,11 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
@@ -2100,6 +2337,11 @@ msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
@@ -2190,9 +2432,6 @@ msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
@@ -2239,18 +2478,13 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2261,67 +2495,27 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnavn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key bruger-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key bruger-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <bruger-id>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
@@ -2334,6 +2528,11 @@ msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
@@ -2355,8 +2554,17 @@ msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnavn]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
@@ -2379,6 +2587,9 @@ msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
 
@@ -2411,6 +2622,11 @@ msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "vis nøglefingeraftryk"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
 
@@ -2420,6 +2636,19 @@ msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "antag inddata er i binært format"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "vis nøglefingeraftryk"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
@@ -2432,6 +2661,11 @@ msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
+
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
@@ -2560,11 +2794,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "skriver til »%s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
@@ -2578,14 +2807,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
 
@@ -2655,12 +2876,34 @@ msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
 
@@ -2789,6 +3032,11 @@ msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
@@ -2799,34 +3047,6 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -2860,6 +3080,10 @@ msgstr ""
 "for ingen.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
 
@@ -3029,15 +3253,20 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "gem og afslut"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
 
+# key grip
+# chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
+# tracks and scenery in a film or television studio
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter the keygrip: "
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Indtst nøglegrebet: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
 
@@ -3099,9 +3328,6 @@ msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
 
@@ -3152,12 +3378,14 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -3184,6 +3412,11 @@ msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
 
@@ -3199,6 +3432,10 @@ msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
 
@@ -3280,6 +3517,21 @@ msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
@@ -3290,6 +3542,11 @@ msgstr "ugyldig fingeraftryk"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ugyldig værdi\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3300,6 +3557,21 @@ msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "ugyldig fingeraftryk"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammendrag: "
 
@@ -3406,6 +3678,9 @@ msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
 
@@ -3418,13 +3693,12 @@ msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
+msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Intet slettet.\n"
@@ -3436,13 +3710,12 @@ msgstr "ugyldig"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3488,8 +3761,15 @@ msgstr ""
 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
 "tilbagekalder? (j/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
+"tilbagekalder? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
@@ -3539,6 +3819,11 @@ msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
@@ -3588,6 +3873,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
 
@@ -3596,6 +3885,11 @@ msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
@@ -3609,6 +3903,11 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
@@ -3770,6 +4069,11 @@ msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "afrundet op til %u bit\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
@@ -3786,11 +4090,6 @@ msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "afrundet op til %u bit\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -3894,6 +4193,10 @@ msgstr "Fødselsnavn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
 
@@ -3930,9 +4233,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
-
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -3967,38 +4267,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
-"uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
-"Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
-"ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
-"»--edit-key«.\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4046,6 +4314,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
@@ -4098,20 +4376,6 @@ msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig    "
 
@@ -4130,9 +4394,39 @@ msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Underskriftsnotation: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøglering"
@@ -4143,7 +4437,7 @@ msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
@@ -4158,38 +4452,45 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "   Serielnr. for kort ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+msgstr[1] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 ugyldig underskrift\n"
+msgstr[1] "1 ugyldig underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
@@ -4200,11 +4501,6 @@ msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "deaktiveret"
 
@@ -4219,28 +4515,27 @@ msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+msgstr[1] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
@@ -4249,15 +4544,16 @@ msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
+
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
 
@@ -4321,20 +4617,16 @@ msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "afkryptering okay\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "afkryptering okay\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
 
@@ -4386,6 +4678,11 @@ msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "       også kendt som »%s«"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
 
@@ -4396,6 +4693,12 @@ msgstr "[usikker]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "       også kendt som »%s«"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
@@ -4480,6 +4783,19 @@ msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
@@ -4496,15 +4812,6 @@ msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
@@ -4543,6 +4850,11 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Filen »%s« findes. "
@@ -4565,17 +4877,6 @@ msgstr "skriver til stdout\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
@@ -4591,24 +4892,6 @@ msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøgle-id %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
-"certifikatet:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
-"oprettet %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
@@ -4616,20 +4899,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "afbrudt af bruger\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
-"nøgle for bruger: »%s«\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøgle-id %s)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
@@ -4719,7 +4990,7 @@ msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nøglen er blevet afløst"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøglen er blevet komprimeret"
+msgstr "Nøglen er blevet kompromitteret"
 
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nøglen bruges ikke længere"
@@ -4815,6 +5086,25 @@ msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert den navngivne bruger\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "rodcertifikat er nu blevet markeret som troværdig\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det er IKKE sikkert, at nøglen tilhører personen navngivet\n"
+"i bruger-id'et. Hvis du *virkelig* ved hvad du gør,\n"
+"så kan du besvare det næste spørgsmål med ja.\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -4908,6 +5198,21 @@ msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
 
@@ -4951,11 +5256,6 @@ msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen præference for %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
 
@@ -4977,6 +5277,11 @@ msgstr "kan ikke åbne underskrevne data »%s«\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan ikke åbne underskrevne data fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certifikat kan ikke bruges til kryptering\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym modtager; prøver hemmelig nøgle %s ...\n"
@@ -5019,6 +5324,11 @@ msgstr "Tilbagekaldes af:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Dette er en sensitiv tilbagekaldsnøgle)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et designet tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5042,22 +5352,47 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5122,6 +5457,11 @@ msgstr "DSA-nøgle %s kræver en %u bit eller større hash\n"
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ADVARSEL: konflikt for underskriftssammendrag i besked\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s er ikke krydscertificeret\n"
@@ -5135,27 +5475,46 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
 "nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
 "problem med uret)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
-"et problem med uret)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5202,10 +5561,6 @@ msgstr ""
 "Bruger uden udvidelse.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrol af oprettet underskrift mislykkedes: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-underskrift fra: »%s«\n"
 
@@ -5281,6 +5636,16 @@ msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "trustdb: synkronisering mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't lock `%s'\n"
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
+
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "trustdb rec %lu: lseek mislykkedes: %s\n"
@@ -5292,24 +5657,14 @@ msgstr "trustdb rec %lu: skrivning mislykkedes (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transaktion for trustdb er for stor\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: mappe findes ikke!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "kan ikke oprette lås for »%s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't lock `%s'\n"
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse »%s«\n"
+#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke tilgå »%s«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -5396,6 +5751,349 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af standardtilvalg: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "validitet: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vis nøgler"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+msgstr[1] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vis beskedsammendrag"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "validitet: %s"
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt nøgle-id\n"
@@ -5468,9 +6166,19 @@ msgstr "udfør venligst en --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+msgstr[1] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+msgstr[1] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "ingen ultimativ troværdige nøgler fundet\n"
@@ -5480,10 +6188,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "offentlig nøgle for ultimativ troværdig nøgle %s blev ikke fundet\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5494,6 +6198,60 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "kan ikke opdatere trustdb-versionspost: skrivning mislykkedes: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "ej defineret"
+
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginal"
+
+msgid "full"
+msgstr "fuld"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "ultimativ"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "10 oversætter se trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   tilb.]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ udløbet]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  ukendt]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[  ej def]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[marginal]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[  fuld  ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[ ultim. ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5591,12 +6349,8 @@ msgstr "kunne ikke gemme fingeraftrykket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "kunne ikke gemme oprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svar indeholder ikke RSA modulus'erne\n"
@@ -5606,9 +6360,33 @@ msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
 msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
 
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "bruger standard-PIN som %s\n"
@@ -5619,11 +6397,9 @@ msgstr ""
 "kunne ikke bruge standard-PIN som %s: %s - deaktiverer yderligere "
 "standardbrug\n"
 
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
-
-msgid "||Please enter the PIN"
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
 
 #, c-format
@@ -5634,28 +6410,28 @@ msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minimumlængde er %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "verificering af CHV%d mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Indtast venligst administrator-PIN'en"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "adgang til administratorkommandoer er ikke konfigureret\n"
 
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Indtast venligst nulstillingskoden for kortet"
 
@@ -5710,15 +6486,23 @@ msgstr "RSA-primtal %s mangler eller har ikke størrelsen %d bit\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "kunne ikke gemme nøglen: %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -5817,9 +6601,10 @@ msgstr "håndtering for fd %d startet\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "håndtering for fd %d termineret\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -6592,11 +7377,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "slår udsteder op fra Dirmngr-mellemlageret\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
@@ -6642,6 +7422,11 @@ msgstr "Inkluderede certifikater"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "  (certificate created at "
 msgid "certificate already cached\n"
@@ -7142,6 +7927,11 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikat »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7220,6 +8010,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
@@ -7262,36 +8057,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "forkert udformet DIRMNGR_INFO-miljøvariabel\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "dirmngr-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
@@ -7303,11 +8068,6 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#| msgid "run in daemon mode (background)"
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
@@ -7343,6 +8103,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "tillad PKA-opslag (DNS-forespørgsler)"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7394,6 +8157,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7641,6 +8407,11 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgid "error allocating memory: %s\n"
 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
@@ -7739,6 +8510,11 @@ msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikat »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -7763,11 +8539,6 @@ msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
@@ -7921,6 +8692,11 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "kan ikke allokere outfile-streng: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
@@ -7957,9 +8733,6 @@ msgstr ""
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontrol af CRL'en mislykkedes: %s"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
@@ -7975,9 +8748,6 @@ msgstr "kontrollerer for kvalificeret certifikat mislykkedes: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "certifikat er gyldigt\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
@@ -8088,7 +8858,7 @@ msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for SSH-nøgle til N sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Tilvalg der fremtvinger en adgangsfrasepolitik"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "tillad ikke omgåelse af adgangsfrasepolitikken"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8106,6 +8876,11 @@ msgstr "|N|giv adgangsfrasen udløb efter N dage"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for PIN-mellemlager til N sekunder"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
@@ -8142,6 +8917,11 @@ msgstr "Tilvalg der kontrollerer formatet for resultatet"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Tilvalg der kontrollerer interaktiviteten og tvang"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Tilvalg der kontrollerer sikkerheden"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration for HTTP-servere"
 
@@ -8157,24 +8937,24 @@ msgstr "LDAP-serverliste"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration for OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Network"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Bad Passphrase"
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
 
 #, fuzzy
@@ -8189,6 +8969,16 @@ msgstr "Ekstern verifikation af komponent %s mislykkedes"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Bemærk at gruppespecifikationer ignoreres\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "fejl i »%s«: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vis alle komponenter"
 
@@ -8208,6 +8998,11 @@ msgid "apply global default values"
 msgstr "anvend globale standardværdier"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FILE|tag politikinformation fra FIL"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "hent konfigurationsmapperne for gpgconf"
@@ -8219,6 +9014,11 @@ msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontroller global konfigurationsfil"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "list all components"
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "vis alle komponenter"
@@ -8409,6 +9209,354 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "fang ikke tastatur og mus"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+#~ msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "God underskrift fra"
+#~ msgstr[1] "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <bruger-id>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnavn]"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Available keys:\n"
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+#~ msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "afbrudt af brugeren\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problem med agenten\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "unknown command `%s'\n"
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for "
+#~ "OpenPGP-certifikatet:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
+#~ "oprettet %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
+#~ "nøgle for bruger: »%s«\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "run in daemon mode (background)"
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+#~ msgstr[1] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien "
+#~ "fortaget uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+#~ "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
+#~ "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
+#~ "»--edit-key«.\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning "
+#~ "eller et problem med uret)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "kunne ikke gemme nøglen: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "forkert udformet DIRMNGR_INFO-miljøvariabel\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "dirmngr-protokolversion %d er ikke understøttet\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
+
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Adgangsfrase"
+
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
+
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
+
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
+
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
+
 #~ msgid "use a standard location for the socket"
 #~ msgstr "brug en standardplacering for soklen"
 
@@ -8555,9 +9703,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette? (j/N) "
 
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "fejl ved læsning af hemmelig nøgleblok »%s«: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Fjern venligst markeringer fra de hemmelige nøgler.\n"
 
@@ -8597,9 +9742,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"
@@ -8683,45 +9825,6 @@ msgstr ""
 #~ "du kan kun clearsign med nøgler i PGP 2.x-stil mens du er i tilstanden --"
 #~ "pgp2\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr "10 oversætter se trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[   tilb.]"
-
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[ udløbet]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[  ukendt]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[  ej def]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[marginal]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[  fuld  ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[ ultim. ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "ej defineret"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "aldrig"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "marginal"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "fuld"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "ultimativ"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " - sikkert død - fjerner lås"