gpgconf, w32: Allow UNC paths
[gnupg.git] / po / da.po
index 4aa7cfb..e30e3b6 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:39+0100\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -171,6 +171,11 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
@@ -366,9 +371,6 @@ msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "fang ikke tastatur og mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "brug en logfil for serveren"
 
@@ -422,6 +424,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr ""
 
@@ -452,6 +457,9 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
 
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -497,10 +505,6 @@ msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -1085,6 +1089,10 @@ msgstr "ignorerer affaldslinje"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr "parameter var ikke forventet"
 
@@ -1315,6 +1323,19 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1375,10 +1396,6 @@ msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1392,17 +1409,9 @@ msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Private DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Sprogpræferencer: "
 
@@ -1438,11 +1447,6 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1465,6 +1469,11 @@ msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
+
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
@@ -1707,6 +1716,16 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
 "præferencer\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1724,8 +1743,9 @@ msgstr ""
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
@@ -1807,6 +1827,9 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
@@ -1897,6 +1920,11 @@ msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "opret en underskrift"
 
@@ -1951,6 +1979,11 @@ msgstr "opret et nyt nøglepar"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "opret et nyt nøglepar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -2058,12 +2091,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2240,11 +2283,6 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "valid values for option '%s':\n"
-msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unknown option `%s'\n"
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
@@ -2253,11 +2291,6 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "invalid value for option '%s'\n"
-msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
@@ -2399,9 +2432,6 @@ msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
@@ -2448,18 +2478,13 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2470,67 +2495,27 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
-
-msgid "--clear-sign [filename]"
-msgstr "--clear-sign [filnavn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key bruger-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key bruger-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <bruger-id>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
@@ -2578,8 +2563,8 @@ msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnavn]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
@@ -2654,6 +2639,16 @@ msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "antag inddata er i binært format"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "vis nøglefingeraftryk"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
@@ -2812,14 +2807,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
 
@@ -2909,6 +2896,14 @@ msgstr ""
 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
 
@@ -3052,66 +3047,6 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Good signature from"
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "God underskrift fra"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "udelod »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
-msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Good signature from"
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "God underskrift fra"
-msgstr[1] "God underskrift fra"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3443,6 +3378,11 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
 
@@ -3577,10 +3517,20 @@ msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
@@ -3607,6 +3557,21 @@ msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "ugyldig fingeraftryk"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammendrag: "
 
@@ -3920,6 +3885,11 @@ msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
@@ -3933,6 +3903,11 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
@@ -4427,6 +4402,20 @@ msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
@@ -4704,6 +4693,12 @@ msgstr "[usikker]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "       også kendt som »%s«"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
@@ -4882,17 +4877,6 @@ msgstr "skriver til stdout\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
@@ -5006,7 +4990,7 @@ msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nøglen er blevet afløst"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøglen er blevet komprimeret"
+msgstr "Nøglen er blevet kompromitteret"
 
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nøglen bruges ikke længere"
@@ -5113,7 +5097,7 @@ msgstr "rodcertifikat er nu blevet markeret som troværdig\n"
 #| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 #| "you may answer the next question with yes.\n"
 msgid ""
-"This key has is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
 "*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
 "question with yes.\n"
 msgstr ""
@@ -5293,6 +5277,11 @@ msgstr "kan ikke åbne underskrevne data »%s«\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan ikke åbne underskrevne data fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certifikat kan ikke bruges til kryptering\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym modtager; prøver hemmelig nøgle %s ...\n"
@@ -5468,6 +5457,11 @@ msgstr "DSA-nøgle %s kræver en %u bit eller større hash\n"
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ADVARSEL: konflikt for underskriftssammendrag i besked\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s er ikke krydscertificeret\n"
@@ -5775,6 +5769,14 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
@@ -5790,6 +5792,15 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
@@ -5805,8 +5816,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
-msgstr ""
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
@@ -5847,9 +5860,6 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
-msgid ", "
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
@@ -5857,38 +5867,77 @@ msgstr "vis nøgler"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %d message"
-msgid_plural "Verified %d messages"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+msgstr[1] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
 msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
 msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
 #, c-format
-msgid "Encrypted %d message"
-msgid_plural "Encrypted %d messages"
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past day."
-msgid_plural " over the past %d days."
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past month."
-msgid_plural " over the past %d months."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past year."
-msgid_plural " over the past %d years."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-msgid " in the past."
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vis beskedsammendrag"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5904,7 +5953,7 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
-msgid "Defaulting to unknown."
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "TOFU db corruption detected.\n"
@@ -5917,7 +5966,7 @@ msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error storing flags: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5925,72 +5974,81 @@ msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: "
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgid "Verified %ld signatures"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld signature in the past %s"
-msgid_plural "Verified %ld signatures in the past %s"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
 msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
 msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, fuzzy
 #| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgid ", and encrypted %ld messages"
+msgid "Encrypted 0 messages."
 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid ", and encrypted %ld message in the past %s"
-msgid_plural ", and encrypted %ld messages in the past %s"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
 msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
 msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "validitet: %s"
+
 msgid ""
 "Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
@@ -6027,7 +6085,7 @@ msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has nonon-revoked user ids.\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -6291,6 +6349,9 @@ msgstr "kunne ikke gemme fingeraftrykket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "kunne ikke gemme oprettelsesdatoen: %s\n"
 
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
+
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svar indeholder ikke RSA modulus'erne\n"
 
@@ -6309,6 +6370,23 @@ msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "bruger standard-PIN som %s\n"
@@ -6319,11 +6397,9 @@ msgstr ""
 "kunne ikke bruge standard-PIN som %s: %s - deaktiverer yderligere "
 "standardbrug\n"
 
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
-
-msgid "||Please enter the PIN"
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
 
 #, c-format
@@ -6334,9 +6410,6 @@ msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minimumlængde er %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "verificering af CHV%d mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
@@ -6349,17 +6422,16 @@ msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Indtast venligst administrator-PIN'en"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "adgang til administratorkommandoer er ikke konfigureret\n"
 
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Indtast venligst nulstillingskoden for kortet"
 
@@ -6529,10 +6601,6 @@ msgstr "håndtering for fd %d startet\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "håndtering for fd %d termineret\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
@@ -7354,6 +7422,11 @@ msgstr "Inkluderede certifikater"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "  (certificate created at "
 msgid "certificate already cached\n"
@@ -8334,6 +8407,16 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
@@ -8456,11 +8539,6 @@ msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
@@ -8670,9 +8748,6 @@ msgstr "kontrollerer for kvalificeret certifikat mislykkedes: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "certifikat er gyldigt\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
@@ -8894,6 +8969,16 @@ msgstr "Ekstern verifikation af komponent %s mislykkedes"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Bemærk at gruppespecifikationer ignoreres\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "fejl i »%s«: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vis alle komponenter"
 
@@ -8913,6 +8998,11 @@ msgid "apply global default values"
 msgstr "anvend globale standardværdier"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FILE|tag politikinformation fra FIL"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "hent konfigurationsmapperne for gpgconf"
@@ -9119,6 +9209,124 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "fang ikke tastatur og mus"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+#~ msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "God underskrift fra"
+#~ msgstr[1] "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <bruger-id>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnavn]"
+
 #~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 #~ msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
 
@@ -9328,9 +9536,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
-
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Adgangsfrase"