Preparing a release
[gnupg.git] / po / et.po
index 8422e4e..0db8fcd 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-10-01 10:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-03-15 16:35+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-17 11:04+0300\n"
 "Last-Translator: Toomas Soome <Toomas.Soome@microlink.ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
@@ -14,2571 +14,2487 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
-#: util/secmem.c:90
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "HOIATUS: kasutan ebaturvalist mälu!\n"
+#: cipher/primegen.c:120
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+msgstr "vähem kui %d bitiga ei saa algarvu genereerida\n"
 
-#: util/secmem.c:91
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "Lisainfot leiate lehelt http://www.gnupg.org/faq.html\n"
+#: cipher/primegen.c:311
+#, c-format
+msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+msgstr "vähem kui %d bitiga ei saa algarvu genereerida\n"
 
-#: util/secmem.c:340
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "initsialiseerimata turvalise mäluta ei ole operatsioon võimalik\n"
+#: cipher/random.c:163
+msgid "no entropy gathering module detected\n"
+msgstr "entroopia kogumise moodul puudub\n"
 
-#: util/secmem.c:341
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(te kasutasite vahest selle töö jaoks valet programmi)\n"
+#: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:656 g10/card-util.c:725
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
+#: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2255
+#: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
+#: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
+#: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
+#: g10/tdbio.c:600
+#, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
-msgid "yes"
-msgstr "jah"
+#: cipher/random.c:391
+#, c-format
+msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgstr "ei õnnestu lugeda `%s' atribuute: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#: cipher/random.c:396
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+msgstr "`%s' ei ole tavaline fail - ignoreerin\n"
 
-#: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
-msgid "no"
-msgstr "ei"
+#: cipher/random.c:401
+msgid "note: random_seed file is empty\n"
+msgstr "märkus: random_seed fail on tühi\n"
 
-#: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
-msgid "nN"
-msgstr "eE"
+#: cipher/random.c:407
+msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+msgstr "HOIATUS: vigane random_seed faili suurus - ei kasuta\n"
 
-#: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1232
-msgid "quit"
-msgstr "välju"
+#: cipher/random.c:415
+#, c-format
+msgid "can't read `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu lugeda: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:351
-msgid "qQ"
-msgstr "vV"
+#: cipher/random.c:453
+msgid "note: random_seed file not updated\n"
+msgstr "märkus: random_seed faili ei uuendatud\n"
 
-#: util/miscutil.c:384
-msgid "okay|okay"
+#: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2723
+#: g10/keygen.c:2753 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
+#: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
+#, c-format
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:480
+#, c-format
+msgid "can't write `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu kirjutada: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:483
+#, c-format
+msgid "can't close `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
+
+#: cipher/random.c:728
+msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+msgstr "HOIATUS: kasutan ebaturvalist juhuarvude generaatorit!!\n"
+
+#: cipher/random.c:729
+msgid ""
+"The random number generator is only a kludge to let\n"
+"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+"\n"
+"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Juhuarvude generaator on ainult tühi kest, et programmid\n"
+"käiks - see EI OLE tugev juhuarvude generaator!\n"
+"\n"
+"ÄRGE KASUTAGE SELLE PROGRAMMI POOLT GENEREERITUD ANDMEID!!\n"
+"\n"
 
-#: util/miscutil.c:386
-msgid "cancel|cancel"
+#: cipher/rndegd.c:204
+msgid ""
+"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+"of the entropy.\n"
 msgstr ""
+"Palun oodake, kogutakse entroopiat. Igavuse vältimiseks võite teha arvutiga\n"
+"mingit tööd, see tõstab ka entroopia kvaliteeti.\n"
 
-#: util/miscutil.c:387
-msgid "oO"
+#: cipher/rndlinux.c:134
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Juhuslikke baite ei ole piisavalt. Palun tehke arvutiga muid töid,\n"
+"et anda masinal võimalust koguda enam entroopiat! (Vajatakse %d baiti)\n"
 
-#: util/miscutil.c:388
-#, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "c"
+#: g10/app-openpgp.c:547
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:54
-msgid "general error"
-msgstr "üldine viga"
+#: g10/app-openpgp.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "võtmehoidla vahemälu uuesti loomine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "tundmatu paketi tüüp"
+#: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown version"
-msgstr "tundmatu versioon"
+#: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "tundmatu avaliku võtme algoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
+#: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "võtmeserverile saatmine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "tundmatu lühendi algoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:836
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "bad public key"
-msgstr "halb avalik võti"
+#: g10/app-openpgp.c:851
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad secret key"
-msgstr "halb salajane võti"
+#: g10/app-openpgp.c:857
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad signature"
-msgstr "halb allkiri"
+#: g10/app-openpgp.c:862
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "checksum error"
-msgstr "kontrollsumma viga"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: g10/app-openpgp.c:869
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "halb parool"
+#: g10/app-openpgp.c:1018
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "public key not found"
-msgstr "ei leia avalikku võtit"
+#: g10/app-openpgp.c:1018
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "tundmatu ¨ifri algoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:1022
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "võtmehoidlat ei õnnestu avada"
+#: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "viga võtmebloki lugemisel: %s\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "invalid packet"
-msgstr "vigane pakett"
+#: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: viga vaba kirje lugemisel: %s\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid armor"
-msgstr "vigane pakend"
+#: g10/app-openpgp.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "`%s' on juba pakitud\n"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "no such user id"
-msgstr "sellist kasutaja id pole"
+#: g10/app-openpgp.c:1108
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "secret key not available"
-msgstr "salajane võti ei ole kättesaadav"
+#: g10/app-openpgp.c:1110
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "genereeri uus võtmepaar"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "kasutati valet salajast võtit"
+#: g10/app-openpgp.c:1120
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "not supported"
-msgstr "ei ole toetatud"
+#: g10/app-openpgp.c:1135
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "bad key"
-msgstr "halb võti"
+#: g10/app-openpgp.c:1138
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "file read error"
-msgstr "viga faili lugemisel"
+#: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file write error"
-msgstr "viga faili kirjutamisel"
+#: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "tundmatu pakkimisalgoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "file open error"
-msgstr "viga faili avamisel"
+#: g10/app-openpgp.c:1195
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file create error"
-msgstr "viga faili loomisel"
+#: g10/app-openpgp.c:1356
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "vigane parool"
+#: g10/app-openpgp.c:1364
+#, c-format
+msgid "PIN [sigs done: %lu]"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "realiseerimata avaliku võtme algoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "realiseerimata ¨ifri algoritm"
+#: g10/app-openpgp.c:1731
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "tundmatu allkirja klass"
+#: g10/app-openpgp.c:1826
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "trust database error"
-msgstr "usalduse andmebaasi viga"
+#: g10/app-openpgp.c:1868
+#, fuzzy
+msgid "reading the key failed\n"
+msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "bad MPI"
-msgstr "halb MPI"
+#: g10/armor.c:317
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "pakend: %s\n"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "resource limit"
-msgstr "ressursi limiit"
+#: g10/armor.c:346
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "vigane pakendi päis: "
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "vigane võtmehoidla"
+#: g10/armor.c:353
+msgid "armor header: "
+msgstr "pakendi päis: "
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "bad certificate"
-msgstr "halb sertifikaat"
+#: g10/armor.c:364
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "vigane avateksti allkirja päis\n"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "malformed user id"
-msgstr "vigane kasutaja id"
+#: g10/armor.c:416
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "avateksti allkirjad üksteise sees\n"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "file close error"
-msgstr "viga faili sulgemisel"
+#: g10/armor.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "ootamatu pakend:"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file rename error"
-msgstr "viga faili ümber nimetamisel"
+#: g10/armor.c:563
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "vigane kriipsudega märgitud rida: "
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file delete error"
-msgstr "viga faili kustutamisel"
+#: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "vigane radix64 sümbol %02x vahele jäetud\n"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "unexpected data"
-msgstr "ootamatud andmed"
+#: g10/armor.c:758
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "enneaegne faililõpp (puudub CRC)\n"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "ajatemplite konflikt"
+#: g10/armor.c:792
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "enneaegne faililõpp (poolik CRC)\n"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "mittekasutatav avaliku võtme algoritm"
+#: g10/armor.c:800
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "vigane CRC\n"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "file exists"
-msgstr "fail on olemas"
+#: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC viga; %06lx - %06lx\n"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "weak key"
-msgstr "nõrk võti"
+#: g10/armor.c:824
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "enneaegne faililõpp (lõpetaval real)\n"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "invalid argument"
-msgstr "vigane argument"
+#: g10/armor.c:828
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "viga lõpetaval real\n"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "bad URI"
-msgstr "halb URI"
+#: g10/armor.c:1137
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "mittetoetatud URI"
+#: g10/armor.c:1142
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "vigane pakend: rida on pikem, kui %d sümbolit\n"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "network error"
-msgstr "võrgu viga"
+#: g10/armor.c:1146
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"kvooditud sümbol pakendis - tõenäoliselt on kasutatud vigast MTA programmi\n"
 
-#: util/errors.c:102
-msgid "not encrypted"
-msgstr "krüptimata"
+#: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "salajane võti ei ole kättesaadav"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not processed"
-msgstr "ei töödeldud"
+#: g10/card-util.c:63
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:105
-msgid "unusable public key"
-msgstr "mittekasutatav avalik võti"
+#: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1329 g10/delkey.c:127 g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keygen.c:2439 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "seda ei saa teha pakettmoodis\n"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "mittekasutatav salajane võti"
+#: g10/card-util.c:97 g10/card-util.c:1108 g10/card-util.c:1191
+#: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
+#: g10/keygen.c:1365
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Teie valik? "
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "keyserver error"
-msgstr "võtmeserveri viga"
+#: g10/card-util.c:206 g10/card-util.c:256
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:108
+#: g10/card-util.c:391
 #, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Katkesta"
+msgid "male"
+msgstr "enable"
 
-#: util/errors.c:109
+#: g10/card-util.c:392
 #, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "krüptimata"
+msgid "female"
+msgstr "enable"
 
-#: util/logger.c:183
-msgid "ERROR: "
+#: g10/card-util.c:392
+#, fuzzy
+msgid "unspecified"
+msgstr "Põhjus puudub"
+
+#: g10/card-util.c:419
+#, fuzzy
+msgid "not forced"
+msgstr "ei töödeldud"
+
+#: g10/card-util.c:419
+msgid "forced"
 msgstr ""
 
-#: util/logger.c:186
-msgid "WARNING: "
+#: g10/card-util.c:497
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: util/logger.c:279
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... see on viga (%s:%d:%s)\n"
+#: g10/card-util.c:499
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: util/logger.c:285
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "te leidsite vea ... (%s:%d)\n"
+#: g10/card-util.c:501
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:163
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "entroopia kogumise moodul puudub\n"
+#: g10/card-util.c:518
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:387 g10/g10.c:3159 g10/keygen.c:2106 g10/import.c:169
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu avada: %s\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:391
+#: g10/card-util.c:538
 #, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "ei õnnestu lugeda `%s' atribuute: %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:396
+#: g10/card-util.c:559
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "vastavat avalikku võtit pole: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:567
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "`%s' ei ole tavaline fail - ignoreerin\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:401
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "märkus: random_seed fail on tühi\n"
+#: g10/card-util.c:665 g10/card-util.c:734 g10/import.c:261
+#, c-format
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:407
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "HOIATUS: vigane random_seed faili suurus - ei kasuta\n"
+#: g10/card-util.c:673
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:415
+#: g10/card-util.c:683
 #, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu lugeda: %s\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:453
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "märkus: random_seed faili ei uuendatud\n"
+#: g10/card-util.c:742
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:473
+#: g10/card-util.c:752
 #, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:480
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu kirjutada: %s\n"
+#: g10/card-util.c:772
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "uuendatud eelistused"
 
-#: cipher/random.c:483
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
+#: g10/card-util.c:780
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "lubamatu sümbol eelistuste sõnes\n"
 
-#: cipher/random.c:728
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "HOIATUS: kasutan ebaturvalist juhuarvude generaatorit!!\n"
+#: g10/card-util.c:789
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "lubamatu sümbol eelistuste sõnes\n"
 
-#: cipher/random.c:729
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: g10/card-util.c:810
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"Juhuarvude generaator on ainult tühi kest, et programmid\n"
-"käiks - see EI OLE tugev juhuarvude generaator!\n"
-"\n"
-"ÄRGE KASUTAGE SELLE PROGRAMMI POOLT GENEREERITUD ANDMEID!!\n"
-"\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Juhuslikke baite ei ole piisavalt. Palun tehke arvutiga muid töid,\n"
-"et anda masinal võimalust koguda enam entroopiat! (Vajatakse %d baiti)\n"
+#: g10/card-util.c:824
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "viga: vigane sõrmejälg\n"
 
-#: cipher/md.c:137
-#, c-format
-msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-msgstr "sõnumilühendi algoritm `%s' ei ole selles versioonis muudetav\n"
+#: g10/card-util.c:845
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "näita sõrmejälge"
 
-#: cipher/rndegd.c:204
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Palun oodake, kogutakse entroopiat. Igavuse vältimiseks võite teha arvutiga\n"
-"mingit tööd, see tõstab ka entroopia kvaliteeti.\n"
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "viga: vigane sõrmejälg\n"
 
-#: cipher/primegen.c:120
+#: g10/card-util.c:916
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "vähem kui %d bitiga ei saa algarvu genereerida\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:311
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "vähem kui %d bitiga ei saa algarvu genereerida\n"
+#: g10/card-util.c:917
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
 
-#: g10/g10.c:358
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "viga salajase võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1009
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
-"@Käsud:\n"
-" "
 
-#: g10/g10.c:360
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fail]|loo allkiri"
+#: g10/card-util.c:1030 g10/card-util.c:1039
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:361
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fail]|loo avateksti allkiri"
-
-#: g10/g10.c:362
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "loo eraldiseisev allkiri"
-
-#: g10/g10.c:363
-msgid "encrypt data"
-msgstr "krüpteeri andmed"
-
-#: g10/g10.c:365
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "krüpteerimine kasutades ainult sümmeetrilist ¨ifrit"
-
-#: g10/g10.c:367
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekrüpteeri andmed (vaikimisi)"
-
-#: g10/g10.c:369
-msgid "verify a signature"
-msgstr "kontrolli allkirja"
-
-#: g10/g10.c:371
-msgid "list keys"
-msgstr "näita võtmeid"
+#: g10/card-util.c:1051
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:373
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "näita võtmeid ja allkirju"
+#: g10/card-util.c:1060
+#, c-format
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:374
+#: g10/card-util.c:1099
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "kontrolli võtmete allkirju"
-
-#: g10/g10.c:375
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "näita võtmeid ja sõrmejälgi"
-
-#: g10/g10.c:376
-msgid "list secret keys"
-msgstr "näita salajasi võtmeid"
-
-#: g10/g10.c:377
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "genereeri uus võtmepaar"
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Palun valige, millist võtmetüüpi te soovite:\n"
 
-#: g10/g10.c:378
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "eemalda võtmed avalike võtmete hoidlast"
+#: g10/card-util.c:1101 g10/card-util.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "Allkiri aegus %s\n"
 
-#: g10/g10.c:380
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "eemalda võtmed salajaste võtmete hoidlast"
+#: g10/card-util.c:1102 g10/card-util.c:1184
+#, fuzzy
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/g10.c:381
-msgid "sign a key"
-msgstr "allkirjasta võti"
+#: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1186
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:382
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "allkirjasta võti lokaalselt"
+#: g10/card-util.c:1119 g10/card-util.c:1202 g10/keyedit.c:908
+#: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Vigane valik.\n"
 
-#: g10/g10.c:385
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "allkirjasta või toimeta võtit"
+#: g10/card-util.c:1179
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Palun valige tühistamise põhjus:\n"
 
-#: g10/g10.c:386
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "genereeri tühistamise sertifikaat"
+#: g10/card-util.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "tundmatu kaitsealgoritm\n"
 
-#: g10/g10.c:388
-msgid "export keys"
-msgstr "ekspordi võtmed"
+#: g10/card-util.c:1219
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
 
-#: g10/g10.c:389
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "ekspordi võtmed võtmeserverisse"
+#: g10/card-util.c:1224
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
 
-#: g10/g10.c:390
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "impordi võtmed võtmeserverist"
+#: g10/card-util.c:1294 g10/keyedit.c:1317
+msgid "quit this menu"
+msgstr "välju sellest menüüst"
 
-#: g10/g10.c:392
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "otsi võtmeid võtmeserverist"
+#: g10/card-util.c:1296
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "vastuolulised käsud\n"
 
-#: g10/g10.c:394
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "uuenda võtmeid võtmeserverist"
+#: g10/card-util.c:1297 g10/keyedit.c:1320
+msgid "show this help"
+msgstr "näita seda abiinfot"
 
-#: g10/g10.c:397
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "impordi/mesti võtmed"
+#: g10/card-util.c:1299
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Võtme leiate: "
 
-#: g10/g10.c:400
-msgid "print the card status"
+#: g10/card-util.c:1302
+msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:401
-msgid "change data on a card"
+#: g10/card-util.c:1303
+msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:402
-msgid "change a card's PIN"
+#: g10/card-util.c:1304
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:410
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uuenda usalduse andmebaasi"
+#: g10/card-util.c:1305
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "muuda aegumise kuupäeva"
 
-#: g10/g10.c:417
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [failid]|trüki teatelühendid"
+#: g10/card-util.c:1306
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "muuda omaniku usaldust"
 
-#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1307
+msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Võtmed:\n"
-" "
 
-#: g10/g10.c:423
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "loo ascii pakendis väljund"
-
-#: g10/g10.c:425
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NIMI|krüpti NIMEle"
+#: g10/card-util.c:1308
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "näita sõrmejälge"
 
-#: g10/g10.c:436
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "kasuta seda kasutaja IDd"
+#: g10/card-util.c:1309
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:437
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|määra pakkimise tase N (0 blokeerib)"
+#: g10/card-util.c:1310
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "genereeri uus võtmepaar"
 
-#: g10/g10.c:442
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "kasuta kanoonilist tekstimoodi"
+#: g10/card-util.c:1311
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:452
-msgid "use as output file"
-msgstr "kasuta väljundfailina"
+#: g10/card-util.c:1377 g10/keyedit.c:1526
+msgid "Command> "
+msgstr "Käsklus> "
 
-#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
-msgid "verbose"
-msgstr "ole jutukas"
+#: g10/card-util.c:1412
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "vastuolulised käsud\n"
 
-#: g10/g10.c:465
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "ära tee mingeid muutusi"
+#: g10/card-util.c:1428
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "vastuolulised käsud\n"
 
-#: g10/g10.c:466
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "küsi enne ülekirjutamist"
+#: g10/card-util.c:1430
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:511
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1499 g10/keyedit.c:2104
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Vigane käsklus (proovige \"help\")\n"
 
-#: g10/g10.c:512
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#: g10/cardglue.c:287
+msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:537
+#: g10/cardglue.c:372
+#, c-format
 msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
+"   %.*s\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"(Kõikide käskude ja võtmete täieliku kirjelduse leiate manualist)\n"
 
-#: g10/g10.c:540
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+#: g10/cardglue.c:380
+msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Näited:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [fail]          allkirjasta ja krüpti kasutajale Bob\n"
-" --clearsign [fail]         loo avateksti allkiri\n"
-" --detach-sign [fail]       loo eraldiseisev allkiri\n"
-" --list-keys [nimed]        näita võtmeid\n"
-" --fingerprint [nimed]      näita sõrmejälgi\n"
 
-#: g10/g10.c:718 g10/gpgv.c:92
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Palun saatke veateated aadressil <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#: g10/g10.c:735
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Kasuta: gpg [võtmed] [failid] (-h näitab abiinfot)"
+#: g10/cardglue.c:688
+msgid "Enter New Admin PIN: "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:738
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+#: g10/cardglue.c:689
+msgid "Enter New PIN: "
 msgstr ""
-"Süntaks: gpg [võtmed] [failid]\n"
-"allkirjasta, kontrolli, krüpti ja dekrüpti\n"
-"vaikimisi operatsioon sõltub sisendandmetest\n"
 
-#: g10/g10.c:749
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
+#: g10/cardglue.c:690
+msgid "Enter Admin PIN: "
 msgstr ""
-"\n"
-"Toetatud algoritmid:\n"
 
-#: g10/g10.c:752
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "Avalik võti: "
+#: g10/cardglue.c:691
+msgid "Enter PIN: "
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:758 g10/keyedit.c:1883
-msgid "Cipher: "
-msgstr "¦iffer: "
+#: g10/cardglue.c:705
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN: "
+msgstr "Korrake parooli: "
 
-#: g10/g10.c:764
-msgid "Hash: "
-msgstr "Räsi: "
+#: g10/cardglue.c:719
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
 
-#: g10/g10.c:770 g10/keyedit.c:1929
-msgid "Compression: "
-msgstr "Pakkimine: "
+#: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
+#: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu avada\n"
 
-#: g10/g10.c:853
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "kasuta: gpg [võtmed] "
+#: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "võti --output ei tööta selle käsuga\n"
 
-#: g10/g10.c:956
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "vastuolulised käsud\n"
+#: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3167 g10/keyserver.c:1511
+#: g10/revoke.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:974
+#: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2300 g10/keyserver.c:1525
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
-msgstr "grupi definitsioonis \"%s\" puudub sümbol =\n"
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "viga võtmebloki lugemisel: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1171
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:128 g10/delkey.c:135
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(kui te just ei määra võtit sõrmejäljega)\n"
 
-#: g10/g10.c:1174
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:134
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "pakettmoodis ei õnnestu seda teha võtmeta \"--yes\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Kustutan selle võtme võtmehoidlast? "
 
-#: g10/g10.c:1183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/g10.c:1186
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/g10.c:1189
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
-
-#: g10/g10.c:1195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:154
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "See on salajane võti! - kas kustutan tõesti? "
 
-#: g10/g10.c:1198
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:164
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:174
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "omaniku usalduse info puhastatud\n"
 
-#: g10/g10.c:1207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:205
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "avaliku võtme \"%s\" jaoks on salajane võti!\n"
 
-#: g10/g10.c:1210
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:207
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "selle kustutamiseks kasutage võtit \"--delete-secret-keys\".\n"
 
-#: g10/g10.c:1213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
+#: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "tundmatu seade \"%s\"\n"
+#: g10/encode.c:215
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "S2K moodi tõttu ei saa sümmeetrilist ESK paketti kasutada\n"
 
-#: g10/g10.c:1732
+#: g10/encode.c:228
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "MÄRKUS: ignoreerin vana vaikimisi võtmete faili `%s'\n"
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "kasutan ¨iffrit %s\n"
 
-#: g10/g10.c:1768
+#: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "MÄRKUS: vaikimisi võtmete fail `%s' puudub\n"
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' on juba pakitud\n"
 
-#: g10/g10.c:1772
+#: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "võtmete fail `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "HOIATUS: `%s' on tühi fail\n"
 
-#: g10/g10.c:1779
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "loen võtmeid failist `%s'\n"
+#: g10/encode.c:472
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"RSA võtmeid pikkusega kuni 2048 bitti saab krüpteerida ainult --pgp2 moodis\n"
 
-#: g10/g10.c:2008 g10/g10.c:2524 g10/g10.c:2535
+#: g10/encode.c:494
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "MÄRKUS: %s ei ole tavapäraseks kasutamiseks!\n"
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "loen failist `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2021
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "ebaturvaliste õiguste tõttu ei laetud ¨ifri laiendust \"%s\"\n"
+#: g10/encode.c:530
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kõikide krüpteeritavate võtmetega ei saa IDEA ¨iffrit kasutada.\n"
 
-#: g10/g10.c:2233
+#: g10/encode.c:540
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
-
-#: g10/g10.c:2252 g10/keyedit.c:3418
-#, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "ei saa parsida võtmeserveri URI\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/g10.c:2258
+#: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"pakkimise algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/g10.c:2261
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
+#: g10/encode.c:735
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/g10.c:2268
+#: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
 #, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/g10.c:2271
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "vigased impordi võtmed\n"
+#: g10/encode.c:832
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s krüptitud kasutajale: \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:2278
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
 #, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s krüpteeritud andmed\n"
 
-#: g10/g10.c:2281
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "krüpteeritud tundmatu algoritmiga %d\n"
 
-#: g10/g10.c:2288
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
+#: g10/encr-data.c:92
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr "HOIATUS: teade on krüptitud sümmeetrilise ¨ifri nõrga võtmega.\n"
 
-#: g10/g10.c:2291
+#: g10/encr-data.c:103
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "probleem krüptitud paketi käsitlemisel\n"
+
+#: g10/exec.c:48
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "mittelokaalse programmi käivitamist ei toetata\n"
+
+#: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "kataloogi `%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:325
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"väliste programmide käivitamine on blokeeritud, kuna seadete failil on\n"
+"ebaturvalised õigused\n"
+
+#: g10/exec.c:355
 #, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "vigased impordi võtmed\n"
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr ""
+"see platvorm nõuab väliste programmide käivitamiseks ajutiste failide "
+"kasutamist\n"
 
-#: g10/g10.c:2313
+#: g10/exec.c:433
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2316
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
+#: g10/exec.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2323
+#: g10/exec.c:521
 #, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "exec-path väärtuseks ei õnnestu seada %s\n"
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "süsteemi viga välise programmi kasutamisel: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2513
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "HOIATUS: programm võib salvestada oma mälupildi!\n"
+#: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "väline programm lõpetas erandlikult\n"
 
-#: g10/g10.c:2517
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "HOIATUS: %s määrab üle %s\n"
+#: g10/exec.c:547
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "välist programmi ei õnnestu käivitada\n"
 
-#: g10/g10.c:2526
+#: g10/exec.c:563
 #, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s ja %s ei ole koos lubatud!\n"
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "ei õnnestu lugeda välise programmi vastust: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2529
+#: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
 #, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s ja %s ei oma koos mõtet!\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2550
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"--pgp2 moodis saate luua ainult eraldiseisvaid või avateksti allkirju\n"
+#: g10/exec.c:621
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "HOIATUS: ei õnnestu eemaldada ajutist kataloogi `%s': %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2556
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "--pgp2 moodis ei saa korraga allkirjastada ja krüpteerida\n"
+#: g10/export.c:183
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/g10.c:2562
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "--pgp2 moodis peate kasutama faile (ja mitte toru).\n"
+#: g10/export.c:212
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: ei ole kaitstud - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/g10.c:2575
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "teate krüpteerimine --pgp2 moodis nõuab IDEA ¨iffrit\n"
+#: g10/export.c:220
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: PGP 2.x stiilis võti - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/g10.c:2645 g10/g10.c:2669
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
+#: g10/export.c:395
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "HOIATUS: salajases võtmes %08lX puudub lihtne SK kontrollsumma\n"
 
-#: g10/g10.c:2651 g10/g10.c:2675
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valitud lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
+#: g10/export.c:427
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "HOIATUS: midagi ei eksporditud\n"
 
-#: g10/g10.c:2657
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
+#: g10/g10.c:360
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Käsud:\n"
+" "
 
-#: g10/g10.c:2663
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valitud sertifikaadi lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
+#: g10/g10.c:362
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[fail]|loo allkiri"
 
-#: g10/g10.c:2678
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed peab olema suurem, kui 0\n"
+#: g10/g10.c:363
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fail]|loo avateksti allkiri"
 
-#: g10/g10.c:2680
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed peab olema suurem, kui 1\n"
+#: g10/g10.c:364
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "loo eraldiseisev allkiri"
 
-#: g10/g10.c:2682
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth peab olema vahemikus 1 kuni 255\n"
+#: g10/g10.c:365
+msgid "encrypt data"
+msgstr "krüpteeri andmed"
 
-#: g10/g10.c:2684
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "vigane vaikimisi-sert-tase; peab olema 0, 1, 2 või 3\n"
+#: g10/g10.c:367
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "krüpteerimine kasutades ainult sümmeetrilist ¨ifrit"
 
-#: g10/g10.c:2686
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "vigane min-sert-tase; peab olema 1, 2 või 3\n"
+#: g10/g10.c:369
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "dekrüpteeri andmed (vaikimisi)"
 
-#: g10/g10.c:2689
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "MÄRKUS: lihtne S2K mood (0) ei soovitata kasutada\n"
-
-#: g10/g10.c:2693
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "vigane S2K mood; peab olema 0, 1 või 3\n"
-
-#: g10/g10.c:2700
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "vigased vaikimisi eelistused\n"
+#: g10/g10.c:371
+msgid "verify a signature"
+msgstr "kontrolli allkirja"
 
-#: g10/g10.c:2709
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "vigased isikliku ¨ifri eelistused\n"
+#: g10/g10.c:373
+msgid "list keys"
+msgstr "näita võtmeid"
 
-#: g10/g10.c:2713
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "vigased isikliku lühendi eelistused\n"
+#: g10/g10.c:375
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "näita võtmeid ja allkirju"
 
-#: g10/g10.c:2717
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "vigased isikliku pakkimise eelistused\n"
+#: g10/g10.c:376
+#, fuzzy
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "kontrolli võtmete allkirju"
 
-#: g10/g10.c:2750
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s ei tööta veel koos %s-ga\n"
+#: g10/g10.c:377
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "näita võtmeid ja sõrmejälgi"
 
-#: g10/g10.c:2797
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "¨ifri algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
+#: g10/g10.c:378
+msgid "list secret keys"
+msgstr "näita salajasi võtmeid"
 
-#: g10/g10.c:2802
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "sõnumilühendi algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
+#: g10/g10.c:379
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "genereeri uus võtmepaar"
 
-#: g10/g10.c:2807
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pakkimise algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
+#: g10/g10.c:380
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "eemalda võtmed avalike võtmete hoidlast"
 
-#: g10/g10.c:2895
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:382
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "eemalda võtmed salajaste võtmete hoidlast"
 
-#: g10/g10.c:2906
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"HOIATUS: määrati saajad (-r) aga ei kasutata avaliku võtme krüptograafiat\n"
+#: g10/g10.c:383
+msgid "sign a key"
+msgstr "allkirjasta võti"
 
-#: g10/g10.c:2917
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [failinimi]"
+#: g10/g10.c:384
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "allkirjasta võti lokaalselt"
 
-#: g10/g10.c:2924
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [failinimi]"
+#: g10/g10.c:385
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "allkirjasta või toimeta võtit"
 
-#: g10/g10.c:2936
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [failinimi]"
+#: g10/g10.c:386
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "genereeri tühistamise sertifikaat"
 
-#: g10/g10.c:2949
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
+#: g10/g10.c:388
+msgid "export keys"
+msgstr "ekspordi võtmed"
 
-#: g10/g10.c:2951
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/g10.c:389
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "ekspordi võtmed võtmeserverisse"
 
-#: g10/g10.c:2954
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
+#: g10/g10.c:390
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "impordi võtmed võtmeserverist"
 
-#: g10/g10.c:2972
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [failinimi]"
+#: g10/g10.c:392
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "otsi võtmeid võtmeserverist"
 
-#: g10/g10.c:2985
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
+#: g10/g10.c:394
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "uuenda võtmeid võtmeserverist"
 
-#: g10/g10.c:3000
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
+#: g10/g10.c:397
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "impordi/mesti võtmed"
 
-#: g10/g10.c:3002
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/g10.c:400
+msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3005
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
+#: g10/g10.c:401
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3025
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [failinimi]"
+#: g10/g10.c:402
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3034
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [failinimi]"
+#: g10/g10.c:410
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uuenda usalduse andmebaasi"
 
-#: g10/g10.c:3059
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [failinimi]"
+#: g10/g10.c:417
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [failid]|trüki teatelühendid"
 
-#: g10/g10.c:3067
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key kasutaja-id"
+#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Võtmed:\n"
+" "
 
-#: g10/g10.c:3071
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key kasutaja-id"
+#: g10/g10.c:423
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "loo ascii pakendis väljund"
 
-#: g10/g10.c:3075
-msgid "--nrsign-key user-id"
-msgstr "--nrsign-key kasutaja-id"
+#: g10/g10.c:425
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NIMI|krüpti NIMEle"
 
-#: g10/g10.c:3079
-msgid "--nrlsign-key user-id"
-msgstr "--nrlsign-key kasutaja-id"
+#: g10/g10.c:436
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "kasuta seda kasutaja IDd"
 
-#: g10/g10.c:3103
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key kasutaja-id [käsud]"
+#: g10/g10.c:437
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|määra pakkimise tase N (0 blokeerib)"
 
-#: g10/g10.c:3174
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [kasutaja-id] [võtmehoidla]"
+#: g10/g10.c:442
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "kasuta kanoonilist tekstimoodi"
 
-#: g10/g10.c:3211
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "võtmeserverile saatmine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:452
+msgid "use as output file"
+msgstr "kasuta väljundfailina"
 
-#: g10/g10.c:3213
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "võtmeserverilt lugemine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
+msgid "verbose"
+msgstr "ole jutukas"
 
-#: g10/g10.c:3215
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "võtme eksport ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:465
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "ära tee mingeid muutusi"
 
-#: g10/g10.c:3226
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "võtmeserveri otsing ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:466
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "küsi enne ülekirjutamist"
 
-#: g10/g10.c:3236
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "võtmeserveri uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:507
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3277
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "lahtipakendamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:508
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
 
-#: g10/g10.c:3285
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/g10.c:536
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Kõikide käskude ja võtmete täieliku kirjelduse leiate manualist)\n"
 
-#: g10/g10.c:3372
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
+#: g10/g10.c:539
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Näited:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [fail]          allkirjasta ja krüpti kasutajale Bob\n"
+" --clearsign [fail]         loo avateksti allkiri\n"
+" --detach-sign [fail]       loo eraldiseisev allkiri\n"
+" --list-keys [nimed]        näita võtmeid\n"
+" --fingerprint [nimed]      näita sõrmejälgi\n"
 
-#: g10/g10.c:3495
-msgid "[filename]"
-msgstr "[failinimi]"
+#: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Palun saatke veateated aadressil <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/g10.c:3499
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Kirjutage nüüd oma teade ...\n"
+#: g10/g10.c:737
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Kasuta: gpg [võtmed] [failid] (-h näitab abiinfot)"
 
-#: g10/g10.c:3502 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
-#: g10/verify.c:142
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu avada\n"
+#: g10/g10.c:740
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Süntaks: gpg [võtmed] [failid]\n"
+"allkirjasta, kontrolli, krüpti ja dekrüpti\n"
+"vaikimisi operatsioon sõltub sisendandmetest\n"
 
-#: g10/g10.c:3776
+#: g10/g10.c:751
 msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
-"noteerimise nimes võivad olla ainult trükitavad sümbolid või tühikud\n"
-"ning lõpus peab olema '='\n"
+"\n"
+"Toetatud algoritmid:\n"
 
-#: g10/g10.c:3784
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "kasutaja noteerimise nimi peab sisaldama '@' märki\n"
-
-#: g10/g10.c:3794
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "noteerimise väärtus ei või sisaldada kontroll sümboleid\n"
-
-#: g10/g10.c:3828
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "antud sertifikaadi poliisi URL on vigane\n"
-
-#: g10/g10.c:3830
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
-
-#: g10/g10.c:3863
-#, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
-
-#: g10/gpgv.c:68
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "ole mõnevõrra vaiksem"
-
-#: g10/gpgv.c:69
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "võta võtmed sellest võtmehoidlast"
+#: g10/g10.c:754
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Avalik võti: "
 
-#: g10/gpgv.c:71
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "teata ajatemplite konfliktist ainult hoiatusega"
+#: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2141
+msgid "Cipher: "
+msgstr "¦iffer: "
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FP|kirjuta olekuinfo sellesse failipidemesse"
+#: g10/g10.c:766
+msgid "Hash: "
+msgstr "Räsi: "
 
-#: g10/gpgv.c:96
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Kasuta: gpgv [võtmed] [failid] (-h näitab abiinfot)"
+#: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2187
+msgid "Compression: "
+msgstr "Pakkimine: "
 
-#: g10/gpgv.c:99
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Süntaks: gpg [võtmed] [failid]\n"
-"kontrolli allkirju tuntud usaldusväärsete võtmetega\n"
+#: g10/g10.c:855
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "kasuta: gpg [võtmed] "
 
-#: g10/armor.c:317
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "pakend: %s\n"
+#: g10/g10.c:1003
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "vastuolulised käsud\n"
 
-#: g10/armor.c:346
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "vigane pakendi päis: "
+#: g10/g10.c:1021
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "grupi definitsioonis \"%s\" puudub sümbol =\n"
 
-#: g10/armor.c:353
-msgid "armor header: "
-msgstr "pakendi päis: "
+#: g10/g10.c:1218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:364
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "vigane avateksti allkirja päis\n"
+#: g10/g10.c:1221
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:416
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "avateksti allkirjad üksteise sees\n"
+#: g10/g10.c:1224
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:553
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "vigane kriipsudega märgitud rida: "
+#: g10/g10.c:1230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:565
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "ootamatu pakend:"
+#: g10/g10.c:1233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1280
+#: g10/g10.c:1236
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "vigane radix64 sümbol %02x vahele jäetud\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:738
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "enneaegne faililõpp (puudub CRC)\n"
+#: g10/g10.c:1242
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:772
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "enneaegne faililõpp (poolik CRC)\n"
+#: g10/g10.c:1245
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:780
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "vigane CRC\n"
+#: g10/g10.c:1248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:784 g10/armor.c:1317
+#: g10/g10.c:1254
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC viga; %06lx - %06lx\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:804
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "enneaegne faililõpp (lõpetaval real)\n"
+#: g10/g10.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:808
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "viga lõpetaval real\n"
+#: g10/g10.c:1260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:1095
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
+#: g10/g10.c:1401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "tundmatu seade \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:1100
+#: g10/g10.c:1796
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "vigane pakend: rida on pikem, kui %d sümbolit\n"
-
-#: g10/armor.c:1104
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr ""
-"kvooditud sümbol pakendis - tõenäoliselt on kasutatud vigast MTA programmi\n"
-
-#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Põhjus puudub"
-
-#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Võti on asendatud"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "MÄRKUS: ignoreerin vana vaikimisi võtmete faili `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Võti on kompromiteeritud"
+#: g10/g10.c:1838
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "MÄRKUS: vaikimisi võtmete fail `%s' puudub\n"
 
-#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Võti ei ole enam kasutusel"
+#: g10/g10.c:1842
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "võtmete fail `%s': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Kasutaja ID ei ole enam kehtiv"
+#: g10/g10.c:1849
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "loen võtmeid failist `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:73
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "tühistamise põhjus: "
+#: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "MÄRKUS: %s ei ole tavapäraseks kasutamiseks!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:90
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "tühistamise kommentaar: "
+#: g10/g10.c:2076
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr "ebaturvaliste õiguste tõttu ei laetud ¨ifri laiendust \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:195
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iItTvVjJ"
+#: g10/g10.c:2293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:203
+#: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3683
 #, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Usalduse väärtus puudub:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "ei saa parsida võtmeserveri URI\n"
 
-#: g10/pkclist.c:207
-#, fuzzy
-msgid "          \""
-msgstr "                 ka \""
+#: g10/g10.c:2318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:234
+#: g10/g10.c:2321
 #, fuzzy
-msgid "      aka \""
-msgstr "                 ka \""
-
-#: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:404
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly\n"
-"verify other users' keys (by looking at passports,\n"
-"checking fingerprints from different sources...)?\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Palun otsustage, kuivõrd te usaldate seda kasutajat\n"
-"teiste kasutajate võtmete kontrollimisel (kontrollige\n"
-"passe, kontrollige erinevatest allikatest näpujälgi...)?\n"
-"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid " %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Ei tea\n"
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:252
+#: g10/g10.c:2328
 #, c-format
-msgid " %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = EI usalda\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:254
-#, c-format
-msgid " %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Usaldan vähesel määral\n"
+#: g10/g10.c:2331
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/g10.c:2338
 #, c-format
-msgid " %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Usaldan täiesti\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:258
-#, c-format
-msgid " %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Usaldan absoluutselt\n"
+#: g10/g10.c:2341
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:261
-msgid " i = please show me more information\n"
-msgstr " i = esita palun täiendavat infot\n"
+#: g10/g10.c:2348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:264
-msgid " m = back to the main menu\n"
-msgstr " t = tagasi põhimenüüsse\n"
+#: g10/g10.c:2351
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:267
-msgid " s = skip this key\n"
-msgstr " j = jäta see võti vahele\n"
+#: g10/g10.c:2373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:268
-msgid " q = quit\n"
-msgstr " v = välju\n"
+#: g10/g10.c:2376
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pkclist.c:272
+#: g10/g10.c:2383
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Teie otsus? "
-
-#: g10/pkclist.c:299
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
-msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit absoluutselt usaldada? "
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "exec-path väärtuseks ei õnnestu seada %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:313
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Sertifikaadid täiesti usaldatava võtmeni:\n"
+#: g10/g10.c:2573
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "HOIATUS: programm võib salvestada oma mälupildi!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:387
+#: g10/g10.c:2577
 #, c-format
-msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-msgstr "võti %08lX: võti on tühistatud!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
-msgid "Use this key anyway? "
-msgstr "Kasutan seda võtit ikka? "
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "HOIATUS: %s määrab üle %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:399
+#: g10/g10.c:2586
 #, c-format
-msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-msgstr "võti %08lX: alamvõti on tühistatud!\n"
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s ja %s ei ole koos lubatud!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:420
+#: g10/g10.c:2589
 #, c-format
-msgid "%08lX: key has expired\n"
-msgstr "%08lX: võti on aegunud\n"
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s ja %s ei oma koos mõtet!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: g10/g10.c:2603
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Ei ole midagi, mis näitaks, et see võti kuulub omanikule\n"
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/pkclist.c:436
-#, c-format
-msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-msgstr "%08lX: Me EI usalda seda võtit\n"
+#: g10/g10.c:2617
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"--pgp2 moodis saate luua ainult eraldiseisvaid või avateksti allkirju\n"
 
-#: g10/pkclist.c:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%08lX: Ei ole midagi, mis näitaks, et see võti kuulub omanikule\n"
+#: g10/g10.c:2623
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "--pgp2 moodis ei saa korraga allkirjastada ja krüpteerida\n"
 
-#: g10/pkclist.c:447
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "See võti kuulub tõenäoliselt omanikule\n"
+#: g10/g10.c:2629
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "--pgp2 moodis peate kasutama faile (ja mitte toru).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:452
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "See võti kuulub meile\n"
+#: g10/g10.c:2642
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "teate krüpteerimine --pgp2 moodis nõuab IDEA ¨iffrit\n"
 
-#: g10/pkclist.c:500
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"EI ole kindel, et see võti kuulub isikule, keda mainitakse\n"
-"kasutaja ID väljal. Kui te *tõesti* teate, mida te teete,\n"
-"võite järgnevale küsimusele vastata jaatavalt\n"
-"\n"
+#: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "HOIATUS: Kasutan mitteusaldatavat võtit!\n"
+#: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valitud lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:551
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "HOIATUS: see võti võib olla tühistatud (tühistamise võtit pole)\n"
+#: g10/g10.c:2724
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:560
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "HOIATUS: See võti on määratud tühistaja poolt tühistatud!\n"
+#: g10/g10.c:2730
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valitud sertifikaadi lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "HOIATUS: See võti on omaniku poolt tühistatud!\n"
+#: g10/g10.c:2745
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed peab olema suurem, kui 0\n"
 
-#: g10/pkclist.c:564
-msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
-msgstr "         See võib tähendada, et allkiri on võltsing.\n"
+#: g10/g10.c:2747
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed peab olema suurem, kui 1\n"
 
-#: g10/pkclist.c:570
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "HOIATUS: See alamvõti on omaniku poolt tühistatud!\n"
+#: g10/g10.c:2749
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth peab olema vahemikus 1 kuni 255\n"
 
-#: g10/pkclist.c:575
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Märkus: See võti on blokeeritud.\n"
+#: g10/g10.c:2751
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "vigane vaikimisi-sert-tase; peab olema 0, 1, 2 või 3\n"
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Märkus: See võti on aegunud!\n"
+#: g10/g10.c:2753
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "vigane min-sert-tase; peab olema 1, 2 või 3\n"
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "HOIATUS: Seda võtit ei ole sertifitseeritud usaldatava allkirjaga!\n"
+#: g10/g10.c:2756
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "MÄRKUS: lihtne S2K mood (0) ei soovitata kasutada\n"
 
-#: g10/pkclist.c:593
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Ei ole midagi, mis näitaks, et allkiri kuulub omanikule.\n"
+#: g10/g10.c:2760
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "vigane S2K mood; peab olema 0, 1 või 3\n"
 
-#: g10/pkclist.c:601
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "HOIATUS: Me EI usalda seda võtit!\n"
+#: g10/g10.c:2767
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "vigased vaikimisi eelistused\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Allkiri on tõenäoliselt VÕLTSING.\n"
+#: g10/g10.c:2776
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "vigased isikliku ¨ifri eelistused\n"
 
-#: g10/pkclist.c:610
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr ""
-"HOIATUS: Seda võtit ei ole sertifitseeritud piisavalt usaldatava "
-"allkirjaga!\n"
+#: g10/g10.c:2780
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "vigased isikliku lühendi eelistused\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Ei ole kindel, et allkiri kuulub omanikule.\n"
+#: g10/g10.c:2784
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "vigased isikliku pakkimise eelistused\n"
 
-#: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
+#: g10/g10.c:2817
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s ei tööta veel koos %s-ga\n"
 
-#: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: jätsin vahele: %s\n"
+#: g10/g10.c:2864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "¨ifri algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+#: g10/g10.c:2869
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "sõnumilühendi algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:829
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Te ei määranud kasutaja IDd. (võite kasutada võtit \"-r\")\n"
+#: g10/g10.c:2874
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "pakkimise algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/pkclist.c:845
-msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+#: g10/g10.c:2970
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:871
-msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+#: g10/g10.c:2981
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Sisestage kasutaja ID.  Lõpetage tühja reaga: "
-
-#: g10/pkclist.c:887
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Tundmatu kasutaja ID.\n"
+"HOIATUS: määrati saajad (-r) aga ei kasutata avaliku võtme krüptograafiat\n"
 
-#: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba vaikimisi saaja\n"
+#: g10/g10.c:2992
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [failinimi]"
 
-#: g10/pkclist.c:910
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Avalik võti on blokeeritud.\n"
+#: g10/g10.c:2999
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [failinimi]"
 
-#: g10/pkclist.c:917
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+#: g10/g10.c:3001
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:946
-#, c-format
-msgid "unknown default recipient `%s'\n"
-msgstr "tundmatu vaikimisi saaja `%s'\n"
+#: g10/g10.c:3011
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/pkclist.c:991
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: jätsin vahele: avalik võti on blokeeritud\n"
+#: g10/g10.c:3024
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/pkclist.c:1046
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "kehtivaid aadresse pole\n"
+#: g10/g10.c:3026
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:249
+#: g10/g10.c:3029
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "eelistus %c%lu on duplikaat\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/keygen.c:256
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
+#: g10/g10.c:3047
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:258
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
+#: g10/g10.c:3060
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:260
+#: g10/g10.c:3075
 #, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
+
+#: g10/g10.c:3077
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:357
+#: g10/g10.c:3080
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "lubamatu sümbol eelistuste sõnes\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/keygen.c:783
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "kirjutan otsese allkirja\n"
+#: g10/g10.c:3100
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:822
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "kirjutan iseenda allkirja\n"
+#: g10/g10.c:3109
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:868
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "kirjutan võtit siduva allkirja\n"
+#: g10/g10.c:3134
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1014 g10/keygen.c:1105 g10/keygen.c:2476
-#, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "vigane võtme suurus; kasutan %u bitti\n"
+#: g10/g10.c:3142
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key kasutaja-id"
 
-#: g10/keygen.c:935 g10/keygen.c:1019 g10/keygen.c:1110 g10/keygen.c:2482
-#, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "võtme suurus ümardatud üles %u bitini\n"
+#: g10/g10.c:3146
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key kasutaja-id"
 
-#: g10/keygen.c:1210
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Palun valige, millist võtmetüüpi te soovite:\n"
+#: g10/g10.c:3167
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key kasutaja-id [käsud]"
 
-#: g10/keygen.c:1212
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (vaikimisi)\n"
+#: g10/g10.c:3238
+msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+msgstr "-k[v][v][v][c] [kasutaja-id] [võtmehoidla]"
 
-#: g10/keygen.c:1213
+#: g10/g10.c:3275
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1215
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (ainult krüptimiseks)\n"
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "võtmeserverile saatmine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1216
+#: g10/g10.c:3277
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "võtmeserverilt lugemine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1218
+#: g10/g10.c:3279
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "võtme eksport ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1220
+#: g10/g10.c:3290
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1222
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1224
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1231 g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Teie valik? "
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "võtmeserveri otsing ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1285 g10/keyedit.c:909 g10/revoke.c:638
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Vigane valik.\n"
+#: g10/g10.c:3300
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "võtmeserveri uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/g10.c:3341
 #, c-format
-msgid ""
-"About to generate a new %s keypair.\n"
-"              minimum keysize is  768 bits\n"
-"              default keysize is 1024 bits\n"
-"    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
-msgstr ""
-"Enne uue %s võtmepaari genereerimist.\n"
-"           minimaalne võtmepikkus on  768 bitti\n"
-"            vaikimisi võtmepikkus on 1024 bitti\n"
-"    suurim soovitatav võtmepikkus on 2048 bitti\n"
-
-#: g10/keygen.c:1307
-msgid "What keysize do you want? (1024) "
-msgstr "Millist võtmepikkust te soovite? (1024) "
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "lahtipakendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1312
-msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-msgstr "DSA lubab võtmepikkuseid ainult vahemikus 512 kuni 1024\n"
+#: g10/g10.c:3349
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1314
-msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-msgstr "võtmepikkus on liiga väike; RSA korral on väikseim väärtus 1024.\n"
+#: g10/g10.c:3436
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:1317
-msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-msgstr "võtmepikkus on liiga väike; väikseim lubatud väärtus on 768.\n"
+#: g10/g10.c:3559
+msgid "[filename]"
+msgstr "[failinimi]"
 
-#: g10/keygen.c:1328
-#, c-format
-msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-msgstr "võtmepikkus on liiga suur; suurim lubatud väärtus on %d.\n"
+#: g10/g10.c:3563
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Kirjutage nüüd oma teade ...\n"
 
-#: g10/keygen.c:1333
+#: g10/g10.c:3853
 msgid ""
-"Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
-"computations take REALLY long!\n"
-msgstr ""
-"Suuremad võtmepikkused kui 2048 ei ole soovitatavad, kuna\n"
-"arvutused võtavad VÄGA palju aega!\n"
-
-#: g10/keygen.c:1336
-msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-msgstr "Olete kindel, et soovite sellist võtmepikkust? "
-
-#: g10/keygen.c:1337
-msgid ""
-"Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
-"vulnerable to attacks!\n"
-msgstr ""
-"Olgu, kuid pidage meeles, et ka teie monitor ja klaviatuur on samuti\n"
-"võimalikud ründeobjektid!\n"
-
-#: g10/keygen.c:1346
-#, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Soovitud võtmepikkus on %u bitti\n"
-
-#: g10/keygen.c:1349 g10/keygen.c:1353
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "ümardatud üles %u bitini\n"
-
-#: g10/keygen.c:1404
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Palun määrake, kui kaua on võti kehtiv.\n"
-"         0 = võti ei aegu\n"
-"      <n>  = võti aegub n päevaga\n"
-"      <n>w = võti aegub n nädalaga\n"
-"      <n>m = võti aegub n kuuga\n"
-"      <n>y = võti aegub n aastaga\n"
-
-#: g10/keygen.c:1413
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
-"Palun määrake, kui kaua allkiri kehtib.\n"
-"         0 = allkiri ei aegu\n"
-"      <n>  = allkiri aegub n päevaga\n"
-"      <n>w = allkiri aegub n nädalaga\n"
-"      <n>m = allkiri aegub n kuuga\n"
-"      <n>y = allkiri aegub n aastaga\n"
-
-#: g10/keygen.c:1435
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Võti on kehtiv kuni? (0) "
+"noteerimise nimes võivad olla ainult trükitavad sümbolid või tühikud\n"
+"ning lõpus peab olema '='\n"
 
-#: g10/keygen.c:1437
-msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "Allkiri on kehtiv kuni? (0) "
+#: g10/g10.c:3861
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "kasutaja noteerimise nimi peab sisaldama '@' märki\n"
 
-#: g10/keygen.c:1442
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "vigane väärtus\n"
+#: g10/g10.c:3871
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "noteerimise väärtus ei või sisaldada kontroll sümboleid\n"
 
-#: g10/keygen.c:1447
-#, c-format
-msgid "%s does not expire at all\n"
-msgstr "%s ei aegu kunagi\n"
+#: g10/g10.c:3905
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "antud sertifikaadi poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/keygen.c:1454
-#, c-format
-msgid "%s expires at %s\n"
-msgstr "%s aegub %s\n"
+#: g10/g10.c:3907
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/keygen.c:1460
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
-msgstr ""
-"Teie süsteem ei saa esitada kuupäevi peale aastat 2038.\n"
-"Siiski käsitletakse neid korrektselt aastani 2106.\n"
+#: g10/g10.c:3940
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/keygen.c:1465
-msgid "Is this correct (y/n)? "
-msgstr "On see õige (j/e)? "
+#: g10/getkey.c:150
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "avalike võtmete puhvris on liiga palju võtmeid - blokeerin\n"
 
-#: g10/keygen.c:1508
+#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2750
 #, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Võtme identifitseerimiseks on vaja määrata kasutaja; tarkvara konstrueerib\n"
-"kasutaja id kasutades pärisnime, kommentaari ja e-posti aadressi kujul:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Kasutaja id puudub]"
 
-#: g10/keygen.c:1520
-msgid "Real name: "
-msgstr "Pärisnimi: "
+#: g10/getkey.c:1677
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Vigane võti %08lX muudeti kehtivaks võtme --allow-non-selfsigned-uid "
+"kasutamisega\n"
 
-#: g10/keygen.c:1528
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Lubamatu sümbol nimes\n"
+#: g10/getkey.c:2228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "avalikul alamvõtmel %08lX puudub salajane alamvõti - ignoreerin\n"
 
-#: g10/keygen.c:1530
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Nimi ei või alata numbriga\n"
+#: g10/getkey.c:2459
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "kasutan sekundaarset võtit %08lX primaarse võtme %08lX asemel\n"
 
-#: g10/keygen.c:1532
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Nimes peab olema vähemalt 5 sümbolit\n"
+#: g10/getkey.c:2506
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: salajane võti avaliku võtmeta - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/keygen.c:1540
-msgid "Email address: "
-msgstr "E-posti aadress: "
+#: g10/gpgv.c:69
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "ole mõnevõrra vaiksem"
 
-#: g10/keygen.c:1551
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Selline e-posti aadress ei ole lubatud\n"
+#: g10/gpgv.c:70
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "võta võtmed sellest võtmehoidlast"
 
-#: g10/keygen.c:1559
-msgid "Comment: "
-msgstr "Kommentaar: "
+#: g10/gpgv.c:72
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "teata ajatemplite konfliktist ainult hoiatusega"
 
-#: g10/keygen.c:1565
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Lubamatu sümbol kommentaaris\n"
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FP|kirjuta olekuinfo sellesse failipidemesse"
 
-#: g10/keygen.c:1588
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Te kasutate kooditabelit `%s'.\n"
+#: g10/gpgv.c:97
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Kasuta: gpgv [võtmed] [failid] (-h näitab abiinfot)"
 
-#: g10/keygen.c:1594
-#, c-format
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Te valisite selle KASUTAJA-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
-
-#: g10/keygen.c:1599
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ärge palun kirjutage e-posti aadressi pärisnimesse ega kommentaari\n"
-
-#: g10/keygen.c:1604
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnKkEeOoVv"
-
-#: g10/keygen.c:1614
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (V)älju? "
-
-#: g10/keygen.c:1615
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (O)k/(V)älju? "
+"Süntaks: gpg [võtmed] [failid]\n"
+"kontrolli allkirju tuntud usaldusväärsete võtmetega\n"
 
-#: g10/keygen.c:1634
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Palun parandage kõigepealt viga\n"
+#: g10/helptext.c:48
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Teie ülesanne on sisestada nüüd väärtus; seda väärtust ei avalikustata\n"
+"kolmandatele pooltele. Seda väärtust on vaja et realiseerida usaldusvõrk."
 
-#: g10/keygen.c:1674
+#: g10/helptext.c:54
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
 msgstr ""
-"Te vajate oma salajase võtme kaitsmiseks parooli.\n"
-"\n"
+"Usalduse võrgu loomiseks peab GnuPG teadma, millised võtmed on\n"
+"absoluutselt usaldatavad. Need on tavaliselt võtmed, mille puhul\n"
+"on teil juurdepääs ka nende salajastele võtmetele. Kui soovite\n"
+"määrata seda võtit absoluutselt usaldatavaks, vastake \"jah\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683 g10/keyedit.c:1114
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
+#: g10/helptext.c:61
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr ""
+"Kui te ikkagi soovite kasutada seda mitteusaldatavat võtit, vastake \"jah\"."
 
-#: g10/keygen.c:1684
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+#: g10/helptext.c:65
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Sisestage kasutaja ID aadressile, kellele te soovite teadet saata."
 
-#: g10/keygen.c:1690
+#: g10/helptext.c:69
 msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
-msgstr ""
-"Te ei soovi parooli - see on tõenäoliselt *halb* idee!\n"
-"Ma siiski täidan teie soovi. Te saate oma parooli alati muuta,\n"
-"kasutades seda programmi võtmega \"--edit-key\".\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
 "\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/helptext.c:83
 msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
 msgstr ""
-"Me peame genereerima palju juhuslikke baite. Praegu oleks hea teostada\n"
-"arvutil mingeid teisi tegevusi (kirjutada klaviatuuril, liigutada hiirt,\n"
-"kasutada kettaid jne), see annaks juhuarvude generaatorile võimaluse\n"
-"koguda paremat entroopiat.\n"
+"Üldiselt ei ole hea mõte kasutada sama võtit allkirjastamiseks ja\n"
+"krüpteerimiseks. Seda algoritmi tuleks kasutada ainult teatud piirides.\n"
+"Enne kasutamist konsulteerige palun oma turva eksperdiga."
 
-#: g10/keygen.c:2284 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
-msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
-msgstr "vabandust, seda ei saa pakettmoodis teha\n"
+#: g10/helptext.c:90
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Sisestage võtmepikkus"
 
-#: g10/keygen.c:2354
-msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
-msgstr "DSA võtmepaari pikkuseks saab 1024 bitti.\n"
+#: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
+#: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Vastake \"jah\" või \"ei\""
 
-#: g10/keygen.c:2422
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Võtme genereerimine katkestati.\n"
+#: g10/helptext.c:104
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Sisestage nõutav väärtus, nagu viibal näidati.\n"
+"Võimalik on ka sisestada ISO kuupäev (AAAA-KK-PP), aga te ei\n"
+"saa korrektset veateadet, kuna süsteem üritab antud väärtust\n"
+"tõlgendada vahemikuna."
 
-#: g10/keygen.c:2618 g10/keygen.c:2755
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "kirjutan avaliku võtme faili `%s'\n"
+#: g10/helptext.c:116
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Sisestage võtmehoidja nimi"
 
-#: g10/keygen.c:2620 g10/keygen.c:2758
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
+#: g10/helptext.c:121
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "palun e-posti aadress, aadress ei ole kohustuslik, aga väga soovitav"
 
-#: g10/keygen.c:2623 g10/keygen.c:2761
-#, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
+#: g10/helptext.c:125
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Te võite nüüd sisestada kommentaari"
 
-#: g10/keygen.c:2744
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "kirjutatavat avalike võtmete hoidlat pole: %s\n"
+#: g10/helptext.c:130
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N  et muuta nime.\n"
+"K  et muuta kommentaari.\n"
+"E  et muuta e-posti aadressi.\n"
+"O  et jätkata võtme loomist.\n"
+"V  et lõpetada võtme loomine."
 
-#: g10/keygen.c:2750
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "kirjutatavat salajaste võtmete hoidlat pole: %s\n"
+#: g10/helptext.c:139
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Vastake \"jah\" (või \"j\"), kui võib alustada alamvõtme loomisega."
 
-#: g10/keygen.c:2768
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "viga avaliku võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
+#: g10/helptext.c:147
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"Kui te allkirjastate võtme kasutaja ID, kontrollige kõigepealt, kas võti\n"
+"ikka kuulub antud ID-ga näidatud isikule. Teistel inimestel on hea teada,\n"
+"kui hoolikalt te seda kontrolli olete teostanud.\n"
+"\n"
+"\"0\" tähendab, et te ei väida oma kontrollimise kohta midagi.\n"
+"\n"
+"\"1\" tähendab, et te usute, et võtit omab isik, kes seda väidab omavat, "
+"kuid\n"
+"    te ei saanud või ei soovinud seda väidet täiendavalt kontrollida. See\n"
+"    on kasulik \"persooni\" kontrolliks, kui te allkirjastate isiku pseudo-\n"
+"    nüümi võtit.\n"
+"\n"
+"\"2\" tähendab, et te teostasite võtme pealiskaudset kontrolli. See võib\n"
+"    näiteks tähendada, et te kontrollisite võtme sõrmejälge ja "
+"kontrollisite\n"
+"    võtme kasutaja ID foto ID vastu.\n"
+"\n"
+"\"3\" tähendab, et te teostasite võtme põhjalikku kontrolli. See võib "
+"näiteks\n"
+"    tähendada, et võrdlesite võtme sõrmejälge võrme omanikuga otse suheldes\n"
+"    ja et te kontrollisite raskesti võltsitavast allikast (nt. pass) et\n"
+"    võtme omaniku nimi vastab võtmel näidatud kasutaja IDle ja te kontrol-\n"
+"    lisite, et võtmel näidatud e-posti aadress kuulub võtme omanikule.\n"
+"\n"
+"pange tähele, et näited tasemete 2 ja 3 juures on *ainult* näited. Sõltub\n"
+"ainult teist, milline on \"pealiskaudse\" ja \"põhjaliku\" kontrolli "
+"tähendus,\n"
+"kui te allkirjastate teisi võtmeid.\n"
+"\n"
+"Kui te ei tea õiget vastust, vastake \"0\"."
 
-#: g10/keygen.c:2775
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "viga salajase võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
+#: g10/helptext.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Kui te soovite allkirjastada KÕIK kasutaja IDd, vastake \"jah\""
 
-#: g10/keygen.c:2798
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "avalik ja salajane võti on loodud ja allkirjastatud.\n"
+#: g10/helptext.c:189
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Kui te tõesti soovite seda kasutaja IDd kustutada, vastake \"jah\".\n"
+"Sertifikaadid kustutatakse samuti!"
 
-#: g10/keygen.c:2809
+#: g10/helptext.c:194
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Kui selle alamvõtme võib kustutada, vastake \"jah\""
+
+#: g10/helptext.c:199
 msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
-"Pidage silmas, et seda võtit ei saa kasutada krüptimiseks. \n"
-"Krüptimiseks tuleb genereerida teine võti, seda saate teha\n"
-"kasutades võtit \"--edit-key\".\n"
+"See on võtme kehtiv allkiri; tavaliselt seda ei soovita kustutada,\n"
+"kuna see allkiri võib olla vajalik, et kirjeldada antud võtme või\n"
+"antud võtmega sertifitseeritud teise võtme usaldatavust."
 
-#: g10/keygen.c:2821 g10/keygen.c:2934 g10/keygen.c:3049
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/helptext.c:204
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Seda allkirja ei saa kontrollida, kuna puudub allkirjale vastav võti.\n"
+"Te peaksite peatama kustutamise, kuni on teada, millist võtit see\n"
+"kasutab, sest see võti võib moodustada usaldussuhte läbi mõne juba\n"
+"sertifitseeritud võtme."
 
-#: g10/keygen.c:2870 g10/keygen.c:2985 g10/sign.c:290
-#, c-format
+#: g10/helptext.c:210
 msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr "Allkiri ei ole kehtiv. Oleks mõistlik see võtmehoidlast kustutada."
 
-#: g10/keygen.c:2872 g10/keygen.c:2987 g10/sign.c:292
-#, c-format
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"See allkiri seob kasutaja ID võtmega. Sellist allkirja ei ole\n"
+"üldiselt soovitatav eemaldada. Peale selle kustutamist ei pruugi\n"
+"GnuPG enam olla võimeline seda võtit leidma. Kustutada võiks\n"
+"vaid siis, kui see allkiri ei ole miskipärast kehtiv ja on\n"
+"olemas ka teine allkiri, mis kasutajat võtmega seob."
 
-#: g10/keygen.c:2881 g10/keygen.c:2998
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "MÄRKUS: v3 võtmetele alamvõtmete loomine ei ole OpenPGP ühilduv\n"
+#: g10/helptext.c:222
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+"Muuda kõikide kasutaja ID-de seaded (või ainult valitud)\n"
+"vastavaks hetkel määratud seadetele. Kõikide asjasse puutuvate\n"
+"ise loodud allkirjade ajatempleid suurendatakse ühe sekundi võrra.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3031
-msgid "Really create? "
-msgstr "Loon tõesti? "
+#: g10/helptext.c:229
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Palun sisestage parool; see on salajane tekst \n"
 
-#: g10/keygen.c:3184
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/helptext.c:235
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Palun korrake parooli, siis saate oma kirjutatus kindel olla."
 
-#: g10/keygen.c:3225
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+#: g10/helptext.c:239
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Sisestage palun failinimi, mida allkirjastada"
 
-#: g10/keygen.c:3248
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
+#: g10/helptext.c:244
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Vastake \"jah\", kui faili võib üle kirjutada"
 
-#: g10/keygen.c:3315
-#, c-format
-msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
+#: g10/helptext.c:249
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
+"Palun sisestage uus failinimi. Kui te vajutate lihtsalt reavahetust,\n"
+"kasutatakse vaikimisi faili (nimi on nurksulgudes)."
 
-#: g10/keygen.c:3321
-msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
+#: g10/helptext.c:255
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
+"Te peate määrama sertifitseerimise põhjuse. Sõltuvalt kontekstist on\n"
+"teil võimalus valida üks järgnevaist:\n"
+"  \"Võti on kompromiteeritud\"\n"
+"      Kasutage seda, kui teil on põhjust uskuda, et autoriseerimata\n"
+"      isikud on saanud juurdepääsu teie salajasele võtmele.\n"
+"  \"Võti on asendatud\"\n"
+"      Kasutage seda, kui te olete selle võtme asendanud uuemaga.\n"
+"  \"Võti ei ole enam kasutusel\"\n"
+"      Kasutage seda, kui te ei kasuta enam seda võtit.\n"
+"  \"Kasutaja ID ei ole enam kehtiv\"\n"
+"      Kasutage seda märkimaks, et konkreetset kasutaja ID ei peaks enam\n"
+"      kasutama; seda kasutatakse tavaliselt märkimaks vigast e-posti "
+"aadressi.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3327 g10/keygen.c:3333
-#, c-format
-msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
+#: g10/helptext.c:271
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
+"Kui te soovite, võite nüüd sisestada põhjenduse, miks te\n"
+"soovite seda tühistamise sertifikaati esitada. Palun kirjutage\n"
+"lühidalt. Tühi rida lõpetab teksti.\n"
 
-#: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "võti --output ei tööta selle käsuga\n"
+#: g10/helptext.c:286
+msgid "No help available"
+msgstr "Abiinfo puudub"
 
-#: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
-#: g10/openfile.c:313
+#: g10/helptext.c:294
 #, c-format
-msgid "%s: can't open: %s\n"
-msgstr "%s: ei õnnestu avada: %s\n"
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "`%s' kohta abiinfo puudub"
 
-#: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1146
+#: g10/import.c:247
 #, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "jätan bloki tüübiga %d vahele\n"
 
-#: g10/encode.c:208
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "S2K moodi tõttu ei saa sümmeetrilist ESK paketti kasutada\n"
+#: g10/import.c:256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu võtit on seni töödeldud\n"
 
-#: g10/encode.c:221
+#: g10/import.c:273
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "kasutan ¨iffrit %s\n"
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Töödeldud kokku: %lu\n"
 
-#: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
+#: g10/import.c:275
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' on juba pakitud\n"
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr " vahele jäetud uusi võtmeid: %lu\n"
 
-#: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
+#: g10/import.c:278
 #, c-format
-msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-msgstr "%s: HOIATUS: tühi fail\n"
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "    puudub kasutaja ID: %lu\n"
 
-#: g10/encode.c:465
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"RSA võtmeid pikkusega kuni 2048 bitti saab krüpteerida ainult --pgp2 moodis\n"
-
-#: g10/encode.c:474
-#, c-format
-msgid "can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s ei õnnestu avada: %s\n"
-
-#: g10/encode.c:480
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "loen failist `%s'\n"
-
-#: g10/encode.c:516
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kõikide krüpteeritavate võtmetega ei saa IDEA ¨iffrit kasutada.\n"
-
-#: g10/encode.c:526
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
-
-#: g10/encode.c:634 g10/sign.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"pakkimise algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
-
-#: g10/encode.c:721
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
-
-#: g10/encode.c:818
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s krüptitud kasutajale: \"%s\"\n"
-
-#: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2902 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
-#, c-format
-msgid "key `%s' not found: %s\n"
-msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
-
-#: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "viga võtmebloki lugemisel: %s\n"
-
-#: g10/export.c:198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "võti %08lX: ei ole kaitstud - jätsin vahele\n"
-
-#: g10/export.c:206
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "võti %08lX: PGP 2.x stiilis võti - jätsin vahele\n"
-
-#: g10/export.c:353
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "HOIATUS: salajases võtmes %08lX puudub lihtne SK kontrollsumma\n"
-
-#: g10/export.c:385
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "HOIATUS: midagi ei eksporditud\n"
-
-#: g10/getkey.c:150
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "avalike võtmete puhvris on liiga palju võtmeid - blokeerin\n"
-
-#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Kasutaja id puudub]"
-
-#: g10/getkey.c:1614
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"Vigane võti %08lX muudeti kehtivaks võtme --allow-non-selfsigned-uid "
-"kasutamisega\n"
-
-#: g10/getkey.c:2169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "avalikul alamvõtmel %08lX puudub salajane alamvõti - ignoreerin\n"
-
-#: g10/getkey.c:2400
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "kasutan sekundaarset võtit %08lX primaarse võtme %08lX asemel\n"
-
-#: g10/getkey.c:2447
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "võti %08lX: salajane võti avaliku võtmeta - jätsin vahele\n"
-
-#: g10/import.c:241
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "jätan bloki tüübiga %d vahele\n"
-
-#: g10/import.c:250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu võtit on seni töödeldud\n"
-
-#: g10/import.c:255
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
-
-#: g10/import.c:267
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Töödeldud kokku: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:269
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr " vahele jäetud uusi võtmeid: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:272
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "    puudub kasutaja ID: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:274
+#: g10/import.c:280
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "            imporditud: %lu"
 
-#: g10/import.c:280
+#: g10/import.c:286
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "              muutmata: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:282
+#: g10/import.c:288
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "       uusi kasutajaid: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:284
+#: g10/import.c:290
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "      uusi alamvõtmeid: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:286
+#: g10/import.c:292
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "         uusi allkirju: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "      uusi tühistamisi: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr " loetud salajasi võtmeid: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:298
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr " salajasi võtmeid imporditud: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr " muutmata salajasi võtmeid: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "       pole imporditud: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:537
+#: g10/import.c:543
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:539
+#: g10/import.c:545
 #, fuzzy
 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr "Te olete allkirjastanud järgnevad kasutaja IDd:\n"
 
-#: g10/import.c:576
+#: g10/import.c:582
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:588
+#: g10/import.c:594
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
-#: g10/import.c:600
+#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:613
+#: g10/import.c:619
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:615
+#: g10/import.c:621
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:639
+#: g10/import.c:645
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
+#: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "võti %08lX: kasutaja ID puudub\n"
 
-#: g10/import.c:707
+#: g10/import.c:713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "võti %08lX: HKP alamvõtme rike parandatud\n"
 
-#: g10/import.c:722
+#: g10/import.c:728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "võti %08lX: aktsepteerisin iseenda poolt allakirjutamata kasutaja ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:728
+#: g10/import.c:734
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "võti %08lX: puudub kehtiv kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:730
+#: g10/import.c:736
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "see võib olla põhjustatud puuduvast iseenda allkirjast\n"
 
-#: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
+#: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: avalikku võtit ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/import.c:746
+#: g10/import.c:752
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: uus võti - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/import.c:755
+#: g10/import.c:761
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ei leia kirjutatavat võtmehoidlat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:760 g10/openfile.c:253
+#: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "kirjutan faili `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
+#: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
+#: g10/import.c:2314 g10/import.c:2336
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "viga võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:785
+#: g10/import.c:791
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "võti %08lX: avalik võti \"%s\" on imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:809
+#: g10/import.c:815
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "võti %08lX: ei sobi meie koopiaga\n"
 
-#: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
+#: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: ei leia algset võtmeblokki: %s\n"
 
-#: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
+#: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: ei õnnestu lugeda algset võtmeblokki: %s\n"
 
-#: g10/import.c:866
+#: g10/import.c:872
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:869
+#: g10/import.c:875
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut kasutaja IDd\n"
 
-#: g10/import.c:872
+#: g10/import.c:878
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus allkiri\n"
 
-#: g10/import.c:875
+#: g10/import.c:881
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut allkirja\n"
 
-#: g10/import.c:878
+#: g10/import.c:884
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:881
+#: g10/import.c:887
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut alamvõtit\n"
 
-#: g10/import.c:902
+#: g10/import.c:908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" ei muudetud\n"
 
-#: g10/import.c:1047
+#: g10/import.c:1053
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: salajane võti vigase ¨ifriga %d - jätsin vahele\n"
 
 #: g10/import.c:1064
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
+
+#: g10/import.c:1081 g10/import.c:2329
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "puudub salajaste võtmete vaikimisi võtmehoidla: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1075
+#: g10/import.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "võti %08lX: salajane võti on imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:1104
+#: g10/import.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "võti %08lX: on juba salajaste võtmete hoidlas\n"
 
-#: g10/import.c:1114
+#: g10/import.c:1131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: salajast võtit ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1161
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "võti %08lX: avalik võti puudub - tühistamise sertifikaati ei saa rakendada\n"
 
-#: g10/import.c:1187
+#: g10/import.c:1204
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane tühistamise sertifikaat: %s - lükkasin tagasi\n"
 
-#: g10/import.c:1219
+#: g10/import.c:1236
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" tühistamise sertifikaat imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:1284
+#: g10/import.c:1301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "võti %08lX: allkirjal puudub kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:1299
+#: g10/import.c:1316
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: mittetoetatud avaliku võtme algoritm kasutajaga \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1301
+#: g10/import.c:1318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: kasutajal \"%s\" on vigane iseenda allkiri\n"
 
-#: g10/import.c:1319
+#: g10/import.c:1336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "võti %08lX: võtmeseosel puudub alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
+#: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "võti %08lX: mittetoetatud avaliku võtme algoritm\n"
 
-#: g10/import.c:1332
+#: g10/import.c:1349
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane alamvõtme seos\n"
 
-#: g10/import.c:1347
+#: g10/import.c:1364
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane mitme alamvõtme seos\n"
 
-#: g10/import.c:1369
+#: g10/import.c:1386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: võtme tühistamiseks puudub alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1399
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane alamvõtme tühistamine\n"
 
-#: g10/import.c:1397
+#: g10/import.c:1414
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: eemaldasin mitme alamvõtme tühistamise\n"
 
-#: g10/import.c:1439
+#: g10/import.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: jätsin vahele kasutaja ID '"
 
-#: g10/import.c:1460
+#: g10/import.c:1477
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "võti %08lX: jätsin alamvõtme vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1487
+#: g10/import.c:1504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: mitte eksporditav allkiri (klass %02x) - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1497
+#: g10/import.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: tühistamise sertifikaat on vales kohas - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1514
+#: g10/import.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane tühistamise sertifikaat: %s - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1528
+#: g10/import.c:1545
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: alamvõtme allkiri on vales kohas - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1536
+#: g10/import.c:1553
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: ootamatu allkirja klass (0x%02x) - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1636
+#: g10/import.c:1574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: ootamatu allkirja klass (0x%02x) - jätan vahele\n"
+
+#: g10/import.c:1677
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "võti %08lX: tuvastasin dubleeritud kasutaja ID - mestisin\n"
 
-#: g10/import.c:1698
+#: g10/import.c:1739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: võti %08lX võib olla tühistatud: laen tühistamise võtit %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1712
+#: g10/import.c:1753
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: võti %08lX võib olla tühistatud: tühistamise võtit %08lX pole.\n"
 
-#: g10/import.c:1771
+#: g10/import.c:1812
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" tühistamise sertifikaat lisatud\n"
 
-#: g10/import.c:1805
+#: g10/import.c:1846
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "võti %08lX: lisatud vahetu võtme allkiri\n"
 
-#: g10/keyedit.c:253
+#: g10/import.c:2235
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "avalik võti ei sobi salajase võtmega!\n"
+
+#: g10/import.c:2243
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+
+#: g10/import.c:2245
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+
+#: g10/keydb.c:167
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:174
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "võtmehoidla `%s' on loodud\n"
+
+#: g10/keydb.c:685
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "võtmehoidla vahemälu uuesti loomine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:254
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[tühistamine]"
 
-#: g10/keyedit.c:254
+#: g10/keyedit.c:255
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[iseenda allkiri]"
 
-#: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:320
+#: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 halb allkiri\n"
 
-#: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:322
+#: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d halba allkirja\n"
 
-#: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:324
+#: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 allkiri jäi testimata, kuna võti puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:326
+#: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d allkirja jäi testimata, kuna võtmed puuduvad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:328
+#: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 allkiri jäi vea tõttu kontrollimata\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:330
+#: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d allkirja jäi vigade tõttu kontrollimata\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344
+#: g10/keyedit.c:345
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "tuvastasin ühe kehtiva iseenda allkirjata kasutaja ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346
+#: g10/keyedit.c:347
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "tuvastasin %d kehtiva iseenda allkirjata kasutaja IDd\n"
 
-#: g10/keyedit.c:407
+#: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Palun otsustage, kuivõrd te usaldate seda kasutajat\n"
+"teiste kasutajate võtmete kontrollimisel (kontrollige\n"
+"passe, kontrollige erinevatest allikatest näpujälgi...)?\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) I trust marginally\n"
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Usaldan vähesel määral\n"
 
-#: g10/keyedit.c:408
+#: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) I trust fully\n"
+msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Usaldan täiesti\n"
 
 #: g10/keyedit.c:427
@@ -2592,32 +2508,32 @@ msgstr ""
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:585
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
 
-#: g10/keyedit.c:595 g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:801
-#: g10/keyedit.c:859 g10/keyedit.c:1469
+#: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
+#: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1642
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka allkirjastada? (j/e) "
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:633 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:807
-#: g10/keyedit.c:1475
+#: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
+#: g10/keyedit.c:1648
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Ei saa allkirjastada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:612
+#: g10/keyedit.c:611
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on aegunud."
 
-#: g10/keyedit.c:638
+#: g10/keyedit.c:637
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" ei ole ise allkirjastatud."
 
-#: g10/keyedit.c:677
+#: g10/keyedit.c:676
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2626,11 +2542,11 @@ msgstr ""
 "Iseenda allkiri \"%s\"\n"
 "on PGP 2.x stiilis allkiri.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:685
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Kas te soovite seda edutada OpenPGP iseenda allkirjaks? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:700
+#: g10/keyedit.c:699
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2639,11 +2555,11 @@ msgstr ""
 "Teie praegune allkiri \"%s\"\n"
 "on aegunud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:704
+#: g10/keyedit.c:703
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Kas soovite luua uut allkirja et asendada vana aegunud? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:725
+#: g10/keyedit.c:724
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2652,54 +2568,54 @@ msgstr ""
 "Teie praegune allkiri \"%s\"\n"
 "on lokaalne allkiri.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:729
+#: g10/keyedit.c:728
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr ""
 "Kas te soovite seda edutada täielikuks eksporditavaks allkirjaks? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:750
+#: g10/keyedit.c:749
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" on juba lokaalselt allkirjastatud võtmega %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:753
+#: g10/keyedit.c:752
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" on juba allkirjastatud võtmega %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
+#: g10/keyedit.c:757
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka allkirjastada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:779
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Võtmega %08lX pole midagi allkirjastada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:795
+#: g10/keyedit.c:794
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "See võti on aegunud!"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:814
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "See võti aegub %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:819
+#: g10/keyedit.c:818
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Soovite, et teie allkiri aeguks samal ajal? (J/e) "
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:851
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr "--pgp2 moodis ei saa PGP 2.x võtmele OpenPGP allkirja anda.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:854
+#: g10/keyedit.c:853
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "See muudab võtme PGP 2.x programmidega mitte-kasutatavaks.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:879
+#: g10/keyedit.c:878
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2709,130 +2625,134 @@ msgstr ""
 "kuulub ka tegelikult ülal mainitud isikule? Kui te ei tea, mida vastata,\n"
 "sisestage \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:884
+#: g10/keyedit.c:883
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Ma ei vasta.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:886
+#: g10/keyedit.c:885
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Ma ei ole üldse kontrollinud.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:888
+#: g10/keyedit.c:887
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Ma olen teinud pealiskaudset kontrolli.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:890
+#: g10/keyedit.c:889
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Ma olen kontrollinud väga hoolikalt.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:896
-msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+#: g10/keyedit.c:895
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Teie valik? (lisainfo saamiseks vajutage '?'): "
 
 #: g10/keyedit.c:919
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Are you really sure that you want to sign this key\n"
-"with your key: \""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 "Olete tõesti kindel, et soovite seda võtit oma\n"
 "võtmega allkirjastada: \""
 
-#: g10/keyedit.c:928
-msgid ""
-"\n"
-"This will be a self-signature.\n"
+#: g10/keyedit.c:926
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "See saab olema iseenda allkiri.\n"
 
 #: g10/keyedit.c:932
-msgid ""
-"\n"
-"WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "HOIATUS: allkirja ei märgita mitte-eksporditavaks.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:937
-msgid ""
-"\n"
-"WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+#: g10/keyedit.c:940
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "HOIATUS: allkirja ei märgita kehtetuks mitte-tunnistatavaks.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:944
-msgid ""
-"\n"
-"The signature will be marked as non-exportable.\n"
+#: g10/keyedit.c:950
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Allkiri märgitakse mitte-eksporditavaks.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:948
-msgid ""
-"\n"
-"The signature will be marked as non-revocable.\n"
+#: g10/keyedit.c:957
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Allkiri märgitakse kehtetuks mitte-tunnistatavaks.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:953
-msgid ""
-"\n"
-"I have not checked this key at all.\n"
+#: g10/keyedit.c:964
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ma ei ole seda võtit üldse kontrollinud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
-msgid ""
-"\n"
-"I have checked this key casually.\n"
+#: g10/keyedit.c:969
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ma olen seda võtit kontrollinud ainult pealiskaudselt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:961
-msgid ""
-"\n"
-"I have checked this key very carefully.\n"
+#: g10/keyedit.c:974
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Ma olen kontrollinud seda võtit väga hoolikalt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
-msgid "Really sign? "
+#: g10/keyedit.c:984
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Allkirjastan tõesti? "
 
-#: g10/keyedit.c:1015 g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3950 g10/keyedit.c:4023
-#: g10/sign.c:369
+#: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4132 g10/keyedit.c:4223 g10/keyedit.c:4287
+#: g10/keyedit.c:4348 g10/sign.c:369
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "allkirjastamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1071
+#: g10/keyedit.c:1094
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3057
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "See võti ei ole kaitstud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1075
+#: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3045
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1079
+#: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3060
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3064
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Võti on kaitstud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1099
+#: g10/keyedit.c:1141
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Seda võtit ei õnnestu toimetada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1105
+#: g10/keyedit.c:1147
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2840,7 +2760,11 @@ msgstr ""
 "Sisestage sellele salajasele võtmele uus parool.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1119
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1825
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
+
+#: g10/keyedit.c:1161
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2848,566 +2772,430 @@ msgstr ""
 "Te ei soovi parooli - see on tõenäoliselt *halb* idee!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1122
-msgid "Do you really want to do this? "
+#: g10/keyedit.c:1164
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda teha? "
 
-#: g10/keyedit.c:1188
+#: g10/keyedit.c:1235
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "tõstan võtme allkirja õigesse kohta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1232
-msgid "quit this menu"
-msgstr "välju sellest menüüst"
-
-#: g10/keyedit.c:1233
-msgid "q"
-msgstr "v"
-
-#: g10/keyedit.c:1234
-msgid "save"
-msgstr "save"
-
-#: g10/keyedit.c:1234
+#: g10/keyedit.c:1319
 msgid "save and quit"
 msgstr "salvesta ja välju"
 
-#: g10/keyedit.c:1235
-msgid "help"
-msgstr "help"
-
-#: g10/keyedit.c:1235
-msgid "show this help"
-msgstr "näita seda abiinfot"
-
-#: g10/keyedit.c:1237
-msgid "fpr"
-msgstr "fpr"
-
-#: g10/keyedit.c:1237
-msgid "show fingerprint"
+#: g10/keyedit.c:1322
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
 msgstr "näita sõrmejälge"
 
-#: g10/keyedit.c:1238
-msgid "list"
-msgstr "list"
-
-#: g10/keyedit.c:1238
+#: g10/keyedit.c:1323
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "näita võtit ja kasutaja IDd"
 
-#: g10/keyedit.c:1239
-msgid "l"
-msgstr "l"
-
-#: g10/keyedit.c:1240
-msgid "uid"
-msgstr "uid"
-
-#: g10/keyedit.c:1240
+#: g10/keyedit.c:1325
 msgid "select user ID N"
 msgstr "vali kasutaja ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1241
-msgid "key"
-msgstr "key"
-
-#: g10/keyedit.c:1241
-msgid "select secondary key N"
-msgstr "vali sekundaarne võti N"
-
-#: g10/keyedit.c:1242
-msgid "check"
-msgstr "check"
-
-#: g10/keyedit.c:1242
-msgid "list signatures"
-msgstr "näita allkirju"
-
-#: g10/keyedit.c:1243
-msgid "c"
-msgstr "c"
-
-#: g10/keyedit.c:1244
-msgid "sign"
-msgstr "sign"
-
-#: g10/keyedit.c:1244
-msgid "sign the key"
-msgstr "allkirjasta võti"
-
-#: g10/keyedit.c:1245
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: g10/keyedit.c:1246
+#: g10/keyedit.c:1326
 #, fuzzy
-msgid "tsign"
-msgstr "sign"
+msgid "select subkey N"
+msgstr "vali kasutaja ID N"
 
-#: g10/keyedit.c:1246
+#: g10/keyedit.c:1327
 #, fuzzy
-msgid "make a trust signature"
-msgstr "loo eraldiseisev allkiri"
+msgid "check signatures"
+msgstr "tühista allkirjad"
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "lsign"
-msgstr "lsign"
+#: g10/keyedit.c:1330
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "sign the key locally"
+#: g10/keyedit.c:1335
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "allkirjasta võti lokaalselt"
 
-#: g10/keyedit.c:1248
-msgid "nrsign"
-msgstr "nrsign"
-
-#: g10/keyedit.c:1248
-msgid "sign the key non-revocably"
-msgstr "allkirjasta võti kehtetuks mitte-tunnistatavana"
-
-#: g10/keyedit.c:1249
-msgid "nrlsign"
-msgstr "nrlsign"
-
-#: g10/keyedit.c:1249
-msgid "sign the key locally and non-revocably"
-msgstr "allkirjasta võti lokaalselt ja kehtetuks mitte-tunnistatavana"
-
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "debug"
-msgstr "debug"
+#: g10/keyedit.c:1337
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "Vihje: Valige allkirjastamiseks kasutaja\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1251
-msgid "adduid"
-msgstr "adduid"
+#: g10/keyedit.c:1339
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1251
+#: g10/keyedit.c:1343
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lisa kasutaja ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1252
-msgid "addphoto"
-msgstr "lisa foto"
-
-#: g10/keyedit.c:1252
+#: g10/keyedit.c:1345
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "lisa foto ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "deluid"
-msgstr "deluid"
-
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "delete user ID"
+#: g10/keyedit.c:1347
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "kustuta kasutaja ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "delphoto"
-msgstr "delphoto"
-
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "addkey"
+#: g10/keyedit.c:1352
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "add a secondary key"
-msgstr "lisa sekundaarne võti"
-
-#: g10/keyedit.c:1258
-#, fuzzy
-msgid "addcardkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1258
+#: g10/keyedit.c:1356
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1259
-msgid "keytocard"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:1259
+#: g10/keyedit.c:1358
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "delkey"
-msgstr "delkey"
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "delete a secondary key"
+#: g10/keyedit.c:1364
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "kustuta sekundaarne võti"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "addrevoker"
-msgstr "addrevoker"
-
-#: g10/keyedit.c:1262
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lisa tühistamise võti"
 
-#: g10/keyedit.c:1263
-msgid "delsig"
-msgstr "delsig"
-
-#: g10/keyedit.c:1263
-msgid "delete signatures"
-msgstr "kustuta allkirjad"
-
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "expire"
-msgstr "expire"
-
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "change the expire date"
-msgstr "muuda aegumise kuupäeva"
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr "Kas uuendan tõesti kõik kasutaja ID-de seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "primary"
-msgstr "primaarne"
+#: g10/keyedit.c:1370
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "v3 võtme aegumise aega ei saa muuta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "flag user ID as primary"
+#: g10/keyedit.c:1372
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "märgi kasutaja ID primaarseks"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "toggle"
-msgstr "lülita"
-
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "toggle between secret and public key listing"
+#: g10/keyedit.c:1374
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "lülita salajaste või avalike võtmete loendi vahel"
 
-#: g10/keyedit.c:1268
-msgid "t"
-msgstr "t"
-
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "pref"
-msgstr "pref"
-
-#: g10/keyedit.c:1269
+#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "näita eelistusi (ekspert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1270
-msgid "showpref"
-msgstr "showpref"
-
-#: g10/keyedit.c:1270
+#: g10/keyedit.c:1379
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "näita eelistusi (detailsena)"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "setpref"
-msgstr "setpref"
-
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "set preference list"
-msgstr "sea eelistuste nimekiri"
-
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "updpref"
-msgstr "updpref"
-
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "updated preferences"
-msgstr "uuendatud eelistused"
-
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1381
 #, fuzzy
-msgid "keyserver"
-msgstr "võtmeserveri viga"
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr "Kas uuendan tõesti kõik kasutaja ID-de seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL"
+msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "ei saa parsida võtmeserveri URI\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "passwd"
-msgstr "passwd"
-
-#: g10/keyedit.c:1274
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "muuda parooli"
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "trust"
-msgstr "trust"
-
-#: g10/keyedit.c:1275
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "muuda omaniku usaldust"
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "revsig"
-msgstr "revsig"
-
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "revoke signatures"
-msgstr "tühista allkirjad"
-
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "revuid"
-msgstr "revuid"
+#: g10/keyedit.c:1394
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Kas tühistan tõesti kõik valitud kasutaja IDd? "
 
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "revoke a user ID"
+#: g10/keyedit.c:1396
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "tühista kasutaja ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "revkey"
-msgstr "revkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "revoke a secondary key"
+#: g10/keyedit.c:1401
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "tühista sekundaarne võti"
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "disable"
-msgstr "disable"
-
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "disable a key"
-msgstr "blokeeri võti"
-
-#: g10/keyedit.c:1280
-msgid "enable"
-msgstr "enable"
-
-#: g10/keyedit.c:1280
-msgid "enable a key"
+#: g10/keyedit.c:1402
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
 msgstr "luba võti"
 
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "showphoto"
-msgstr "showphoto"
+#: g10/keyedit.c:1403
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "blokeeri võti"
 
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "show photo ID"
+#: g10/keyedit.c:1404
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "näita foto ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1300 g10/delkey.c:120
-msgid "can't do that in batchmode\n"
-msgstr "seda ei saa teha pakettmoodis\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1331
-#, c-format
-msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
+#: g10/keyedit.c:1476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "viga salajase võtmebloki `%s' lugemisel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1348
+#: g10/keyedit.c:1494
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Salajane võti on kasutatav.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1380
-msgid "Command> "
-msgstr "Käsklus> "
-
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1571
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Selle tegamiseks on vaja salajast võtit.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1579
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Palun kasutage kõigepealt käsku \"toggle\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1463
+#: g10/keyedit.c:1598
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1636
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Võti on tühistatud."
 
-#: g10/keyedit.c:1482
-msgid "Really sign all user IDs? "
+#: g10/keyedit.c:1657
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas allkirjastan tõesti kõik kasutaja IDd? "
 
-#: g10/keyedit.c:1483
+#: g10/keyedit.c:1660
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Vihje: Valige allkirjastamiseks kasutaja\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1508
+#: g10/keyedit.c:1668
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "tundmatu allkirja klass"
+
+#: g10/keyedit.c:1691
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "See käsklus ei ole %s moodis lubatud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1530 g10/keyedit.c:1551 g10/keyedit.c:1654
+#: g10/keyedit.c:1713 g10/keyedit.c:1733 g10/keyedit.c:1899
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Te peate valima vähemalt ühe kasutaja ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1532
+#: g10/keyedit.c:1715
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Viimast kasutaja ID ei saa kustutada!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1535
-msgid "Really remove all selected user IDs? "
+#: g10/keyedit.c:1717
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas kustutan tõesti kõik kasutaja IDd? "
 
-#: g10/keyedit.c:1536
-msgid "Really remove this user ID? "
+#: g10/keyedit.c:1718
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Kas eemaldan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:1586
+#: g10/keyedit.c:1768
 #, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? "
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Kas eemaldan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:1598
+#: g10/keyedit.c:1780
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Te peata valima vähemalt ühe võtme.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1618 g10/keyedit.c:1673
+#: g10/keyedit.c:1808
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1822
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu avada: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1839
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1863
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Te peata valima vähemalt ühe võtme.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1621
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
+#: g10/keyedit.c:1866
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite valitud võtmeid kustutada? "
 
-#: g10/keyedit.c:1622
-msgid "Do you really want to delete this key? "
+#: g10/keyedit.c:1867
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit kustutada? "
 
-#: g10/keyedit.c:1657
-msgid "Really revoke all selected user IDs? "
+#: g10/keyedit.c:1902
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas tühistan tõesti kõik valitud kasutaja IDd? "
 
-#: g10/keyedit.c:1658
-msgid "Really revoke this user ID? "
+#: g10/keyedit.c:1903
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Kas tühistan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:1677
-msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
+#: g10/keyedit.c:1921
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit tühistada? "
+
+#: g10/keyedit.c:1932
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite valitud võtmeid tühistada? "
 
-#: g10/keyedit.c:1678
-msgid "Do you really want to revoke this key? "
+#: g10/keyedit.c:1934
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit tühistada? "
 
-#: g10/keyedit.c:1717
+#: g10/keyedit.c:1975
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1749
+#: g10/keyedit.c:2007
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "sea eelistuste nimekiri"
 
-#: g10/keyedit.c:1755
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
+#: g10/keyedit.c:2013
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas uuendan tõesti kõik kasutaja ID-de seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:1757
-msgid "Really update the preferences? "
+#: g10/keyedit.c:2015
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Kas tõesti uuendan seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:1805
-msgid "Save changes? "
+#: g10/keyedit.c:2065
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Salvestan muutused? "
 
-#: g10/keyedit.c:1808
-msgid "Quit without saving? "
+#: g10/keyedit.c:2068
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Väljun salvestamata? "
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:2078
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825
+#: g10/keyedit.c:2085
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "salajase võtme uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1832
+#: g10/keyedit.c:2092
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Võtit ei muudetud, seega pole uuendamist vaja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1844
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Vigane käsklus (proovige \"help\")\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1906
+#: g10/keyedit.c:2164
 msgid "Digest: "
 msgstr "Teatelühend: "
 
-#: g10/keyedit.c:1958
+#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Features: "
 msgstr "Omadused: "
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:2227
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1979 g10/keylist.c:223
+#: g10/keyedit.c:2242 g10/keylist.c:307
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2219
-#, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key "
+#: g10/keyedit.c:2473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Selle võtme võib olla tühistanud %s võti "
+
+#: g10/keyedit.c:2494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Selle võtme võib olla tühistanud %s võti "
 
-#: g10/keyedit.c:2223
-msgid " (sensitive)"
+#: g10/keyedit.c:2500
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
 msgstr " (tundlik)"
 
-#: g10/keyedit.c:2237 g10/keyedit.c:2293 g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2434
+#: g10/keyedit.c:2516 g10/keyedit.c:2572 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2699
+#: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:422
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "%s ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2453 g10/keylist.c:692
-#: g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:790 g10/mainproc.c:930 g10/mainproc.c:1551
-#: g10/trustdb.c:1124
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
+#: g10/keyedit.c:2519 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
 msgstr "[tühistatud] "
 
-#: g10/keyedit.c:2242 g10/keyedit.c:2343 g10/keyedit.c:2455 g10/keylist.c:671
-#: g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:737 g10/keylist.c:792 g10/mainproc.c:1553
-#: g10/trustdb.c:499
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+#: g10/keyedit.c:2521 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [aegub: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2244 g10/keyedit.c:2295 g10/keyedit.c:2421 g10/keyedit.c:2436
-#: g10/keylist.c:673 g10/keylist.c:696 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:820
-#: g10/mainproc.c:932
-#, fuzzy
-msgid "expires"
-msgstr "expire"
+#: g10/keyedit.c:2523 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2701
+#: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
+#: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:428 g10/mainproc.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [aegub: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2246
+#: g10/keyedit.c:2525
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " usaldus: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2261
+#: g10/keyedit.c:2540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " usaldus: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2544
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2272
+#: g10/keyedit.c:2551
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "See võti on blokeeritud"
 
-#: g10/keyedit.c:2300
+#: g10/keyedit.c:2579 g10/keylist.c:199
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2381
+#: g10/keyedit.c:2646
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "PGP 2.x stiilis kasutaja ID ei oma seadeid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2389
+#: g10/keyedit.c:2654
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3415,7 +3203,19 @@ msgstr ""
 "Tuleb tähele panna et kuni te pole programmi uuesti käivitanud, ei pruugi\n"
 "näidatud võtme kehtivus olla tingimata korrektne.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2520
+#: g10/keyedit.c:2718 g10/keyserver.c:432 g10/mainproc.c:1577
+#: g10/trustdb.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[tühistatud] "
+
+#: g10/keyedit.c:2720 g10/keyserver.c:436 g10/mainproc.c:1579
+#: g10/trustdb.c:531
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
+
+#: g10/keyedit.c:2785
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3423,7 +3223,7 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: ühtegi kasutaja ID pole märgitud primaarseks.  See käsklus võib\n"
 "              põhjustada muu kasutaja ID primaarseks määramist.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2580
+#: g10/keyedit.c:2845
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3432,45 +3232,45 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: See on PGP2-stiilis võti. Foto ID lisamine võib sundida mõningaid\n"
 "         PGP versioone seda võtit tagasi lükkama.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2585 g10/keyedit.c:2863
+#: g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:3128
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka lisada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:2591
+#: g10/keyedit.c:2856
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Foto IDd ei saa PGP2 võtmele lisada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2731
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle korrektse allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle vigase allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:2745
+#: g10/keyedit.c:3010
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle tundmatu allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:2751
+#: g10/keyedit.c:3016
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Kas tõesti kustutan selle iseenda allkirja? (j/E)"
 
-#: g10/keyedit.c:2765
+#: g10/keyedit.c:3030
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Kustutatud %d allkiri.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2766
+#: g10/keyedit.c:3031
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Kustutatud %d allkirja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2769
+#: g10/keyedit.c:3034
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Midagi ei kustutatud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2858
+#: g10/keyedit.c:3123
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3479,1203 +3279,1186 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: See on PGP2-stiilis võti. Määratud tühistaja lisamine võib\n"
 "         põhjustada mõningaid PGP versioone seda võtit tagasi lükkama.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2869
+#: g10/keyedit.c:3134
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "PGP 2.x-stiili võtmele ei saa määratud tühistajat lisada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2889
+#: g10/keyedit.c:3154
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Sisestage määratud tühistaja kasutaja ID: "
 
-#: g10/keyedit.c:2912
+#: g10/keyedit.c:3177
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "PGP 2.x stiilis võtit ei saa nimetada määratud tühistajaks\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2927
+#: g10/keyedit.c:3192
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "te ei saa nimetada võtit iseenda määratud tühistajaks\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2949
+#: g10/keyedit.c:3214
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "HOIATUS: See võti on määratud tühistaja poolt tühistatud!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2968
+#: g10/keyedit.c:3233
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "HOIATUS: võtme seadmist määratud tühistajaks ei saa tagasi võtta!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2974
+#: g10/keyedit.c:3239
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Olete kindel, et soovite seda võtit seada määratud tühistajaks? (j/E): "
 
-#: g10/keyedit.c:3035
+#: g10/keyedit.c:3300
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Palun eemaldage salajastelt võtmetelt valikud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3041
-msgid "Please select at most one secondary key.\n"
+#: g10/keyedit.c:3306
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "palun valige ülimalt üks sekundaarne võti.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3045
-msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
+#: g10/keyedit.c:3310
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Muudan sekundaarse võtme aegumise aega.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3048
+#: g10/keyedit.c:3313
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Muudan primaarse võtme aegumise aega.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3094
+#: g10/keyedit.c:3359
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "v3 võtme aegumise aega ei saa muuta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3110
+#: g10/keyedit.c:3375
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Vastavat allkirja salajaste võtmete hoidlas pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3190
+#: g10/keyedit.c:3455
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Palun valige täpselt üks kasutaja ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3229 g10/keyedit.c:3339 g10/keyedit.c:3458
+#: g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3604 g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "jätan kasutaja \"%s\" v3 iseenda allkirja vahele\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3665
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3479
+#: g10/keyedit.c:3745
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:3480
+#: g10/keyedit.c:3746
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:3542
+#: g10/keyedit.c:3808
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3588
-#, c-format
-msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "Sekundaarne võti numbriga %d puudub\n"
+#: g10/keyedit.c:3854
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3702
-msgid "user ID: \""
+#: g10/keyedit.c:3971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "kasutaja ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:3707
+#: g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4038 g10/keyedit.c:4081
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"\"\n"
-"signed with your key %s at %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"allkirjastatud teie võtmega %08lX %s\n"
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3710
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"\"\n"
-"locally signed with your key %s at %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"lokaalselt allkirjastatud teie võtmega %08lX %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4040 g10/keyedit.c:4083
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:3715
+#: g10/keyedit.c:3980
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "See allkiri aegub %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3719
+#: g10/keyedit.c:3984
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka tühistada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:3723
+#: g10/keyedit.c:3988
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele allkirjale tühistamise sertifikaadi? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:3748
-msgid "You have signed these user IDs:\n"
+#: g10/keyedit.c:4015
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te olete allkirjastanud järgnevad kasutaja IDd:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3769
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s%s\n"
+#: g10/keyedit.c:4041
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:3778
+#: g10/keyedit.c:4048
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   revoked by %s on %s\n"
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   tühistanud %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3798
+#: g10/keyedit.c:4070
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Te asute tühistama järgmisi allkirju:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3808
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   signed by %s on %s%s\n"
-msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3810
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (mitte-eksporditav)"
-
-#: g10/keyedit.c:3817
+#: g10/keyedit.c:4090
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Kas tõesti loon tühistamise sertifikaadid? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:3847
+#: g10/keyedit.c:4120
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "salajast võtit pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3917
+#: g10/keyedit.c:4190
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3934
+#: g10/keyedit.c:4207
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "HOIATUS: kasutaja ID allkirja ajatempel on %d sekundit tulevikus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4103
+#: g10/keyedit.c:4271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Näitan %s foto IDd suurusega %ld, võti 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keylist.c:180
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kriitiline allkirja poliitika: "
-
-#: g10/keylist.c:182
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Allkirja poliitika: "
+#: g10/keygen.c:293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "eelistus %c%lu on duplikaat\n"
 
-#: g10/keylist.c:221
-msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:300
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keylist.c:269 g10/keylist.c:313
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "HOIATUS: leidsin vigased noteerimise andmed\n"
+#: g10/keygen.c:302
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keylist.c:287
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kriitiline allkirja noteerimine: "
+#: g10/keygen.c:304
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keylist.c:289
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Allkirja noteerimine: "
+#: g10/keygen.c:401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "lubamatu sümbol eelistuste sõnes\n"
 
-#: g10/keylist.c:300
-msgid "not human readable"
-msgstr "pole inimese poolt loetav"
+#: g10/keygen.c:829
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "kirjutan otsese allkirja\n"
 
-#: g10/keylist.c:401
-msgid "Keyring"
-msgstr "Võtmehoidla"
+#: g10/keygen.c:868
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "kirjutan iseenda allkirja\n"
 
-#: g10/keylist.c:1412
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primaarse võtme sõrmejälg:"
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "kirjutan võtit siduva allkirja\n"
 
-#: g10/keylist.c:1414
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Alamvõtme sõrmejälg:"
+#: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2632
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "vigane võtme suurus; kasutan %u bitti\n"
 
-#: g10/keylist.c:1421
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primaarse võtme sõrmejälg:"
+#: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2638
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "võtme suurus ümardatud üles %u bitini\n"
 
-#: g10/keylist.c:1423
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Alamvõtme sõrmejälg:"
+#: g10/keygen.c:1249
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
 
-#: g10/keylist.c:1427 g10/keylist.c:1431
+#: g10/keygen.c:1252
 #, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Võtme sõrmejälg ="
+msgid "Encrypt"
+msgstr "krüpteeri andmed"
 
-#: g10/keylist.c:1498
-msgid "      Card serial no. ="
+#: g10/keygen.c:1255
+msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:248
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "veider suurus krüptitud sessiooni võtme jaoks (%d)\n"
+#: g10/keygen.c:1263
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:262
+#: g10/keygen.c:1278
 #, c-format
-msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-msgstr "halb parool või tundmatu ¨ifri algoritm (%d)\n"
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:299
+#: g10/keygen.c:1282
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1287
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s krüpteeritud sessiooni võti\n"
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
+#: g10/keygen.c:1290
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ainult krüptimiseks)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1293
 #, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krüpteeritud andmed\n"
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
+#: g10/keygen.c:1296
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "krüpteeritud tundmatu algoritmiga %d\n"
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:309
-#, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "krüpteeritud tundmatu algoritmiga %d\n"
+#: g10/keygen.c:1350
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Palun valige, millist võtmetüüpi te soovite:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:373
+#: g10/keygen.c:1352
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "avalik võti on %08lX\n"
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (vaikimisi)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:428
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "avaliku võtmega krüpteeritud andmed: hea DEK\n"
+#: g10/keygen.c:1353
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:462
+#: g10/keygen.c:1355
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "krüpteeritud %u-bitise %s võtmega, ID %08lX, loodud %s\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/keygen.c:1357
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "krüpteeritud %s võtmega, ID %08lX\n"
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (ainult krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:486
+#: g10/keygen.c:1358
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "avaliku võtmega lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:500
+#: g10/keygen.c:1360
 #, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "krüpteeritud kasutades %lu parooli\n"
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:502
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "krüpteeritud ühe parooliga\n"
+#: g10/keygen.c:1362
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "eeldan %s krüpteeritud andmeid\n"
+#: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2509
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "DSA võtmepaari pikkuseks saab 1024 bitti.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:538
+#: g10/keygen.c:1441
 #, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr "IDEA ¨iffer pole saadaval, loodan kasutada selle asemel %s\n"
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:570
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "lahtikrüpteerimine õnnestus\n"
+#: g10/keygen.c:1448
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Millist võtmepikkust te soovite? (1024) "
 
-#: g10/mainproc.c:574
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "HOIATUS: teate kooskõlalisus ei ole tagatud\n"
+#: g10/keygen.c:1462
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:587
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "HOIATUS: krüpteeritud teadet on muudetud!\n"
+#: g10/keygen.c:1468
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Soovitud võtmepikkus on %u bitti\n"
 
-#: g10/mainproc.c:593
+#: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
 #, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "ümardatud üles %u bitini\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "MÄRKUS: saatja nõudis \"ainult-teie-silmadele\"\n"
+#: g10/keygen.c:1530
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Palun määrake, kui kaua on võti kehtiv.\n"
+"         0 = võti ei aegu\n"
+"      <n>  = võti aegub n päevaga\n"
+"      <n>w = võti aegub n nädalaga\n"
+"      <n>m = võti aegub n kuuga\n"
+"      <n>y = võti aegub n aastaga\n"
 
-#: g10/mainproc.c:615
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "algne failinimi on='%.*s'\n"
+#: g10/keygen.c:1539
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Palun määrake, kui kaua allkiri kehtib.\n"
+"         0 = allkiri ei aegu\n"
+"      <n>  = allkiri aegub n päevaga\n"
+"      <n>w = allkiri aegub n nädalaga\n"
+"      <n>m = allkiri aegub n kuuga\n"
+"      <n>y = allkiri aegub n aastaga\n"
 
-#: g10/mainproc.c:787
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "eraldiseisev tühistus - realiseerimiseks kasutage \"gpg --import\"\n"
+#: g10/keygen.c:1561
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Võti on kehtiv kuni? (0) "
 
-#: g10/mainproc.c:1283
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "allkirja kontroll jäeti ära\n"
+#: g10/keygen.c:1563
+msgid "Signature is valid for? (0) "
+msgstr "Allkiri on kehtiv kuni? (0) "
 
-#: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "neid allkirju ei õnnestu töödelda\n"
+#: g10/keygen.c:1568
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "vigane väärtus\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1345
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Allkiri aegus %s\n"
+#: g10/keygen.c:1575
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s ei aegu kunagi\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1346
-#, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                 ka \""
+#: g10/keygen.c:1576
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s ei aegu kunagi\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1350
+#: g10/keygen.c:1583
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Allkirja lõi %.*s kasutades %s võtit ID %08lX\n"
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s aegub %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1370
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Võtme leiate: "
+#: g10/keygen.c:1584
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Allkiri aegub %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
-msgid "BAD signature from \""
-msgstr "HALB allkiri kasutajalt \""
+#: g10/keygen.c:1590
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Teie süsteem ei saa esitada kuupäevi peale aastat 2038.\n"
+"Siiski käsitletakse neid korrektselt aastani 2106.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
-msgid "Expired signature from \""
-msgstr "Aegunud allkiri kasutajalt \""
+#: g10/keygen.c:1595
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "On see õige (j/e)? "
 
-#: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
-msgid "Good signature from \""
-msgstr "Korrektne allkiri kasutajalt \""
+#: g10/keygen.c:1638
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Võtme identifitseerimiseks on vaja määrata kasutaja; tarkvara konstrueerib\n"
+"kasutaja id kasutades pärisnime, kommentaari ja e-posti aadressi kujul:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1510
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[ebakindel]"
+#: g10/keygen.c:1651
+msgid "Real name: "
+msgstr "Pärisnimi: "
 
-#: g10/mainproc.c:1543
-msgid "                aka \""
-msgstr "                 ka \""
+#: g10/keygen.c:1659
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Lubamatu sümbol nimes\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1638
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Allkiri aegus %s\n"
+#: g10/keygen.c:1661
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Nimi ei või alata numbriga\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1643
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Allkiri aegub %s\n"
+#: g10/keygen.c:1663
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Nimes peab olema vähemalt 5 sümbolit\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1646
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
+#: g10/keygen.c:1671
+msgid "Email address: "
+msgstr "E-posti aadress: "
 
-#: g10/mainproc.c:1647
-msgid "binary"
-msgstr "binaarne"
+#: g10/keygen.c:1682
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "Selline e-posti aadress ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1648
-msgid "textmode"
-msgstr "tekstimood"
+#: g10/keygen.c:1690
+msgid "Comment: "
+msgstr "Kommentaar: "
 
-#: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
-msgid "unknown"
-msgstr "tundmatu"
+#: g10/keygen.c:1696
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Lubamatu sümbol kommentaaris\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1668
+#: g10/keygen.c:1719
 #, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Allkirja ei saa kontrollida: %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "ei ole eraldiseisev allkiri\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Te kasutate kooditabelit `%s'.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1779
+#: g10/keygen.c:1725
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr "HOIATUS: leidsin mitu allkirja. Kontrollitakse ainult esimest.\n"
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Te valisite selle KASUTAJA-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1787
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "eraldiseisev allkiri klassiga 0x%02x\n"
+#: g10/keygen.c:1730
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Ärge palun kirjutage e-posti aadressi pärisnimesse ega kommentaari\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1844
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "vana stiili (PGP 2.x) allkiri\n"
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1746
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnKkEeOoVv"
 
-#: g10/mainproc.c:1854
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "proc_tree() tuvastas vigase juurmise paketi\n"
+#: g10/keygen.c:1756
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (V)älju? "
 
-#: g10/misc.c:83
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "ei õnnestu blokeerida mälupildi salvestamist: %s\n"
+#: g10/keygen.c:1757
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (O)k/(V)älju? "
 
-#: g10/misc.c:147
-msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-msgstr "Eksperimentaalseid algoritme ei peaks kasutama!\n"
+#: g10/keygen.c:1776
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Palun parandage kõigepealt viga\n"
 
-#: g10/misc.c:177
-msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+#: g10/keygen.c:1816
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"see ¨ifri algoritm ei ole soovitatav; kasutage palun mõnd standardsemat!\n"
+"Te vajate oma salajase võtme kaitsmiseks parooli.\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:283
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "IDEA ¨ifri lisandprogrammi pole\n"
+#: g10/keygen.c:1826 g10/passphrase.c:1105
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/misc.c:284
+#: g10/keygen.c:1832
 msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "lisainfot leiate lehelt http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Te ei soovi parooli - see on tõenäoliselt *halb* idee!\n"
+"Ma siiski täidan teie soovi. Te saate oma parooli alati muuta,\n"
+"kasutades seda programmi võtmega \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:517
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: ebasoovitav võti \"%s\"\n"
+#: g10/keygen.c:1854
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Me peame genereerima palju juhuslikke baite. Praegu oleks hea teostada\n"
+"arvutil mingeid teisi tegevusi (kirjutada klaviatuuril, liigutada hiirt,\n"
+"kasutada kettaid jne), see annaks juhuarvude generaatorile võimaluse\n"
+"koguda paremat entroopiat.\n"
 
-#: g10/misc.c:521
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "HOIATUS: võtit \"%s\" ei soovitata kasutada.\n"
+#: g10/keygen.c:2578
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Võtme genereerimine katkestati.\n"
 
-#: g10/misc.c:523
+#: g10/keygen.c:2766 g10/keygen.c:2910
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "palun kasutage selle asemel \"%s%s\"\n"
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "kirjutan avaliku võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:534
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Pakkimata"
+#: g10/keygen.c:2768 g10/keygen.c:2913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:559
-#, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Pakkimata"
+#: g10/keygen.c:2771 g10/keygen.c:2916
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/misc.c:669
+#: g10/keygen.c:2899
 #, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "see teade ei pruugi olla programmiga %s kasutatav\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "kirjutatavat avalike võtmete hoidlat pole: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "loen võtmeid failist `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:2905
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "kirjutatavat salajaste võtmete hoidlat pole: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:851
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "tundmatu vaikimisi saaja `%s'\n"
+#: g10/keygen.c:2923
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "viga avaliku võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/keygen.c:2930
 #, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "ei oska käsitleda avaliku võtme algoritmi %d\n"
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "viga salajase võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:688
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+#: g10/keygen.c:2953
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "avalik ja salajane võti on loodud ja allkirjastatud.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2964
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"HOIATUS: tõenäoliselt ebaturvaline sümmeetriliselt krüpteeritud sessiooni "
-"võti\n"
+"Pidage silmas, et seda võtit ei saa kasutada krüptimiseks. \n"
+"Krüptimiseks tuleb genereerida teine võti, seda saate teha\n"
+"kasutades võtit \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1113
+#: g10/keygen.c:2976 g10/keygen.c:3105 g10/keygen.c:3220
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "alampaketil tüübiga %d on kriitiline bitt seatud\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent ei ole sesses sessioonis kasutatav\n"
+#: g10/keygen.c:3028 g10/keygen.c:3156 g10/sign.c:290
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:469
-msgid "can't set client pid for the agent\n"
-msgstr "agendile ei õnnestu seada kliendi pid\n"
+#: g10/keygen.c:3030 g10/keygen.c:3158 g10/sign.c:292
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:477
-msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-msgstr "agendiga suhtlemiseks ei õnnestu saada lugemise FD\n"
+#: g10/keygen.c:3039 g10/keygen.c:3169
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "MÄRKUS: v3 võtmetele alamvõtmete loomine ei ole OpenPGP ühilduv\n"
 
-#: g10/passphrase.c:484
-msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-msgstr "agendiga suhtlemiseks ei õnnestu saada kirjutamise FD\n"
+#: g10/keygen.c:3078 g10/keygen.c:3202
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Loon tõesti? "
 
-#: g10/passphrase.c:517
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "vigane GPG_AGENT_INFO keskkonnamuutuja\n"
+#: g10/keygen.c:3355
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3402
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:530
+#: g10/keygen.c:3508
 #, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agendi protokolli versioon %d ei ole toetatud\n"
+msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:3514
+msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:551
+#: g10/keygen.c:3520 g10/keygen.c:3526
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "ei õnnestu luua ühendust serveriga `%s': %s\n"
+msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "probleem gpg-agent programmiga suhtlemisel\n"
+#: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
+msgid "never     "
+msgstr "mitte kunagi"
 
-#: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:882 g10/passphrase.c:994
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "probleem agendiga - blokeerin agendi kasutamise\n"
+#: g10/keylist.c:264
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Kriitiline allkirja poliitika: "
 
-#: g10/passphrase.c:681
-#, c-format
-msgid " (main key ID %08lX)"
-msgstr " (peamise võtme ID %08lX)"
+#: g10/keylist.c:266
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Allkirja poliitika: "
 
-#: g10/passphrase.c:691
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
+#: g10/keylist.c:305
+msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
-"Te vajate kasutaja salajase võtme lahtilukustamiseks parooli:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bitti %s võti, ID %08lX, loodud %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:713
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Korrake parooli\n"
+#: g10/keylist.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "HOIATUS: leidsin vigased noteerimise andmed\n"
 
-#: g10/passphrase.c:715
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Sisestage parool\n"
+#: g10/keylist.c:372
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Kriitiline allkirja noteerimine: "
 
-#: g10/passphrase.c:753
-msgid "passphrase too long\n"
-msgstr "liiga pikk parool\n"
+#: g10/keylist.c:374
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Allkirja noteerimine: "
 
-#: g10/passphrase.c:766
-msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr "vigane vastus agendilt\n"
+#: g10/keylist.c:385
+msgid "not human readable"
+msgstr "pole inimese poolt loetav"
 
-#: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:876
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "katkestatud kasutaja poolt\n"
+#: g10/keylist.c:486
+msgid "Keyring"
+msgstr "Võtmehoidla"
 
-#: g10/passphrase.c:786 g10/passphrase.c:965
-#, c-format
-msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr "probleem agendiga: agent tagastas 0x%lx\n"
+#: g10/keylist.c:792
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s)"
+msgstr " [aegub: %s]"
 
-#: g10/passphrase.c:1046 g10/passphrase.c:1206
-msgid "can't query password in batchmode\n"
-msgstr "pakettmoodis ei saa parooli küsida\n"
+#: g10/keylist.c:1488
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Primaarse võtme sõrmejälg:"
 
-#: g10/passphrase.c:1051 g10/passphrase.c:1211
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Sisestage parool: "
+#: g10/keylist.c:1490
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "    Alamvõtme sõrmejälg:"
 
-#: g10/passphrase.c:1133
-msgid ""
-"\n"
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \""
-msgstr ""
-"\n"
-"Te vajate kasutaja salajase võtme lahtilukustamiseks\n"
-"parooli: \""
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1497
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Primaarse võtme sõrmejälg:"
 
-#: g10/passphrase.c:1142
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bitine %s võti, ID %08lX, loodud %s"
+#: g10/keylist.c:1499
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Alamvõtme sõrmejälg:"
 
-#: g10/passphrase.c:1151
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#: g10/keylist.c:1503 g10/keylist.c:1507
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Võtme sõrmejälg ="
+
+#: g10/keylist.c:1574
+msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:1155
+#: g10/keyring.c:1245
 #, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (peamise võtme ID %08lX)"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:1215
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Korrake parooli: "
+#: g10/keyring.c:1251
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "HOIATUS: on olemas 2 faili konfidentsiaalse infoga.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:90
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "andmeid ei salvestatud; salvestamiseks kasutage võtit \"--output\"\n"
+#: g10/keyring.c:1253
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s ei ole muudetud\n"
 
-#: g10/plaintext.c:132 g10/plaintext.c:150
+#: g10/keyring.c:1254
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s on uus\n"
 
-#: g10/plaintext.c:438
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Eraldiseisev allkiri.\n"
+#: g10/keyring.c:1255
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Palun parandage see võimalik turvaprobleem\n"
 
-#: g10/plaintext.c:442
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Palun sisestage andmefaili nimi: "
+#: g10/keyring.c:1375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "kontrollin võtmehoidlat `%s'\n"
 
-#: g10/plaintext.c:463
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "loen standardsisendit ...\n"
+#: g10/keyring.c:1421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
 
-#: g10/plaintext.c:497
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "allkirjastatud andmeid pole\n"
+#: g10/keyring.c:1433
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
 
-#: g10/plaintext.c:505
+#: g10/keyring.c:1504
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "allkirjastatud andmete avamine ebaõnnestus `%s'\n"
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: võtmehoidla on loodud\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:103
+#: g10/keyserver.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonüümne saaja; proovin salajast võtit %08lX ...\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr "HOIATUS: seaded failis `%s' pole seekord veel aktiivsed\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:119
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, me oleme anonüümne teate saaja.\n"
+#: g10/keyserver.c:434
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:207
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "vana DEK kodeerimine ei ole toetatud\n"
+#: g10/keyserver.c:635
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:228
-#, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "¨ifri algoritm %d%s on tundmatu või blokeeritud\n"
+#: g10/keyserver.c:718 g10/keyserver.c:1238
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:266
+#: g10/keyserver.c:808
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "MÄRKUS: ¨ifri algoritm %d puudub eelistustes\n"
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: g10/keyserver.c:810
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:985
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:292
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "MÄRKUS: võti on tühistatud"
+#: g10/keyserver.c:989
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:54
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "salajase võtme komponendid ei ole kättesaadavad\n"
+#: g10/keyserver.c:1141
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:60
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "kaitse algoritm %d%s ei ole toetatud\n"
+#: g10/keyserver.c:1145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"allkirjastatud teie võtmega %08lX %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:71
+#: g10/keyserver.c:1188
 #, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "kaitse algoritm %d%s ei ole toetatud\n"
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:250
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Vigane parool; palun proovige uuesti"
+#: g10/keyserver.c:1191
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1198 g10/keyserver.c:1293
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:251
+#: g10/keyserver.c:1246
 #, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:311
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "HOIATUS: Tuvastasin nõrga võtme - palun muutke uuesti parooli.\n"
+#: g10/keyserver.c:1255
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:349
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#: g10/keyserver.c:1314
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
-"loon salajase võtme kaitseks mittesoovitavat 16 bitist kontrollsummat\n"
 
-#: g10/sig-check.c:75
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "HOIATUS: allkirja lühend on teatega konfliktne\n"
+#: g10/keyserver.c:1320
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:99
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõti %08lX ei ole rist-sertifitseeritud\n"
+#: g10/keyserver.c:1332
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:102
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1345
+#, c-format
+msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1351
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "võtmeserveri viga"
+
+#: g10/keyserver.c:1356
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "võtmeserveri viga"
+
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõtmel %08lX on vigane rist-sertifikaat\n"
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "võtmeserverilt lugemine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:168
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1424
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1681
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:169
+#: g10/keyserver.c:1703
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekundit uuem, kui allkiri\n"
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:180
+#: g10/keyserver.c:1705
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:182
+#: g10/mainproc.c:248
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "veider suurus krüptitud sessiooni võtme jaoks (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:262
+#, c-format
+msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
+msgstr "halb parool või tundmatu ¨ifri algoritm (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:299
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s krüpteeritud sessiooni võti\n"
+
+#: g10/mainproc.c:309
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "krüpteeritud tundmatu algoritmiga %d\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: g10/mainproc.c:375
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "MÄRKUS: allkirja võti %08lX aegus %s\n"
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "avalik võti on %08lX\n"
 
-#: g10/sig-check.c:275
+#: g10/mainproc.c:430
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "avaliku võtmega krüpteeritud andmed: hea DEK\n"
+
+#: g10/mainproc.c:463
 #, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr "eeldan tundmatu kriitilise biti tõttu võtmel %08lX vigast allkirja\n"
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "krüpteeritud %u-bitise %s võtmega, ID %08lX, loodud %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:532
+#: g10/mainproc.c:467 g10/pkclist.c:218
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "võti %08lX: alamvõtme tühistamise paketile puudub alamvõti\n"
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/sig-check.c:558
+#: g10/mainproc.c:471
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "võti %08lX: alamvõtme allkirjaga sidumiseks puudub alamvõti\n"
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "krüpteeritud %s võtmega, ID %08lX\n"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "noteerimise infot ei saa v3 (PGP 2.x stiilis) allkirja lisada\n"
+#: g10/mainproc.c:485
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "avaliku võtmega lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr "noteerimise infot ei saa v3 (PGP 2.x stiilis) võtme allkirja lisada\n"
+#: g10/mainproc.c:499
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "krüpteeritud kasutades %lu parooli\n"
 
-#: g10/sign.c:112
+#: g10/mainproc.c:501
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "krüpteeritud ühe parooliga\n"
+
+#: g10/mainproc.c:529 g10/mainproc.c:551
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"HOIATUS: noteerimise %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
-"kompaktset.\n"
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "eeldan %s krüpteeritud andmeid\n"
 
-#: g10/sign.c:138
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "poliisi URLi ei saa v3 (PGP 2.x) allkirjadesse panna\n"
+#: g10/mainproc.c:537
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr "IDEA ¨iffer pole saadaval, loodan kasutada selle asemel %s\n"
 
-#: g10/sign.c:146
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "poliisi URLi ei saa v3 võtme (PGP 2.x) allkirjadesse panna\n"
+#: g10/mainproc.c:569
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "lahtikrüpteerimine õnnestus\n"
 
-#: g10/sign.c:159
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"HOIATUS: poliisi urli %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
-"kompaktset.\n"
+#: g10/mainproc.c:573
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "HOIATUS: teate kooskõlalisus ei ole tagatud\n"
 
-#: g10/sign.c:187
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
-msgstr ""
-"HOIATUS: poliisi urli %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
-"kompaktset.\n"
+#: g10/mainproc.c:586
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "HOIATUS: krüpteeritud teadet on muudetud!\n"
 
-#: g10/sign.c:364
+#: g10/mainproc.c:592
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "Loodud allkirja ei õnnestu kontrollida: %s\n"
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s allkiri kasutajalt: \"%s\"\n"
+#: g10/mainproc.c:612
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "MÄRKUS: saatja nõudis \"ainult-teie-silmadele\"\n"
 
-#: g10/sign.c:550
+#: g10/mainproc.c:614
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "HOIATUS: `%s' on tühi fail\n"
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "algne failinimi on='%.*s'\n"
 
-#: g10/sign.c:741
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"PGP 2.x stiilis võtmetega saab eraldi-allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
+#: g10/mainproc.c:786
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "eraldiseisev tühistus - realiseerimiseks kasutage \"gpg --import\"\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1290
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "allkirja kontroll jäeti ära\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1332 g10/mainproc.c:1342
+msgid "can't handle these multiple signatures\n"
+msgstr "neid allkirju ei õnnestu töödelda\n"
 
-#: g10/sign.c:765 g10/sign.c:1002 g10/exec.c:483
+#: g10/mainproc.c:1352
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create file `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Allkiri aegus %s\n"
 
-#: g10/sign.c:771 g10/sign.c:1008
+#: g10/mainproc.c:1353
 #, fuzzy, c-format
-msgid "writing to file `%s'\n"
-msgstr "kirjutan faili `%s'\n"
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/sign.c:795
+#: g10/mainproc.c:1357
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"sõnumilühendi algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Allkirja lõi %.*s kasutades %s võtit ID %08lX\n"
 
-#: g10/sign.c:887
-msgid "signing:"
-msgstr "allkirjastan:"
+#: g10/mainproc.c:1377
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Võtme leiate: "
 
-#: g10/sign.c:892
+#: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't open file `%s': %s\n"
-msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "HALB allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/sign.c:986
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"PGP 2.x stiilis võtmetega saab avateksti allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
+#: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Aegunud allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/sign.c:1140
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "kasutatakse %s krüpteerimist\n"
+#: g10/mainproc.c:1486 g10/mainproc.c:1534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Korrektne allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/textfilter.c:134
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "ei suuda käsitleda tekstiridu mis on pikemad, kui %d sümbolit\n"
+#: g10/mainproc.c:1538
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[ebakindel]"
+
+#: g10/mainproc.c:1570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/textfilter.c:231
+#: g10/mainproc.c:1664
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "sisendrida on pikem, kui %d sümbolit\n"
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Allkiri aegus %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1434
+#: g10/mainproc.c:1669
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb kirje %lu: lseek ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Allkiri aegub %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1441
+#: g10/mainproc.c:1672
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:244
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "trustdb transaktsioon on liiga suur\n"
+#: g10/mainproc.c:1673
+msgid "binary"
+msgstr "binaarne"
 
-#: g10/tdbio.c:497
-#, c-format
-msgid "%s: can't access: %s\n"
-msgstr "%s: ei õnnestu kasutada: %s\n"
+#: g10/mainproc.c:1674
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstimood"
 
-#: g10/tdbio.c:512
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: kataloogi ei ole!\n"
+#: g10/mainproc.c:1674 g10/trustdb.c:530
+msgid "unknown"
+msgstr "tundmatu"
 
-#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:540 g10/tdbio.c:583
+#: g10/mainproc.c:1694
 #, c-format
-msgid "%s: can't create lock\n"
-msgstr "%s: ei õnnestu luua lukku\n"
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Allkirja ei saa kontrollida: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:586
-#, c-format
-msgid "%s: can't make lock\n"
-msgstr "%s: ei õnnestu seada lukku\n"
+#: g10/mainproc.c:1762 g10/mainproc.c:1778 g10/mainproc.c:1864
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "ei ole eraldiseisev allkiri\n"
 
-#: g10/tdbio.c:530 g10/openfile.c:249 g10/openfile.c:322 g10/keyring.c:1479
-#, c-format
-msgid "%s: can't create: %s\n"
-msgstr "%s: ei õnnestu luua: %s\n"
+#: g10/mainproc.c:1805
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr "HOIATUS: leidsin mitu allkirja. Kontrollitakse ainult esimest.\n"
 
-#: g10/tdbio.c:545
+#: g10/mainproc.c:1813
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: versioonikirje loomine ei õnnestu: %s"
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "eraldiseisev allkiri klassiga 0x%02x\n"
 
-#: g10/tdbio.c:549
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: loodi vigane usalduse andmebaas\n"
+#: g10/mainproc.c:1870
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "vana stiili (PGP 2.x) allkiri\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1880
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "proc_tree() tuvastas vigase juurmise paketi\n"
 
-#: g10/tdbio.c:552
+#: g10/misc.c:121
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: trustdb on loodud\n"
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "ei õnnestu blokeerida mälupildi salvestamist: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:592
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "MÄRKUS: trustdb pole kirjutatav\n"
-
-#: g10/tdbio.c:608
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: vigane trustdb\n"
-
-#: g10/tdbio.c:640
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: paisktabeli loomine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:648
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: viga versioonikirje uuendamisel: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
-#: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1367 g10/tdbio.c:1394
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: viga versioonikirje lugemisel: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:724
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: viga versioonikirje kirjutamisel: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1163
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: lseek ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/misc.c:141 g10/misc.c:169 g10/misc.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1171
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+#: g10/misc.c:206
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "trustdb: lugemine ebaõnnestus (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1192
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: ei ole trustdb fail\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1210
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: versioonikirje kirje numbriga %lu\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1215
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: vigane faili versioon %d\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1400
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: viga vaba kirje lugemisel: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1408
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: viga kataloogikirje kirjutamisel: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1418
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: kirje nullimine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1448
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: kirje lisamine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:1493
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "trustdb on vigane; palun käivitage \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-
-#: g10/trustdb.c:226
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' ei ole kehtiv pikk võtmeID\n"
-
-#: g10/trustdb.c:257
+#: g10/misc.c:315
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "võti %08lX: aktsepteerin usaldusväärse võtmena\n"
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "ei oska käsitleda avaliku võtme algoritmi %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:295
+#: g10/misc.c:330
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "võti %08lX esineb trustdb failis enam kui korra\n"
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "realiseerimata ¨ifri algoritm"
 
-#: g10/trustdb.c:310
+#: g10/misc.c:345
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "võti %08lX: usaldataval võtmel pole avalikku võtit - jätsin vahele\n"
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:320
+#: g10/misc.c:350
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "võti on märgitud abslouutselt usaldatuks.\n"
-
-#: g10/trustdb.c:344
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "usalduse kirje %lu, päringu tüüp %d: lugemine ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr ""
+"sõnumilühendi algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/trustdb.c:350
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "usalduse kirje %lu ei oma soovitud tüüpi %d\n"
+#: g10/misc.c:446
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "IDEA ¨ifri lisandprogrammi pole\n"
 
-#: g10/trustdb.c:365 g10/tdbdump.c:59
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "usalduse kirje %lu, tüüp %d: kirjutamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/misc.c:447
+msgid ""
+"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+msgstr "lisainfot leiate lehelt http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
-#: g10/trustdb.c:380 g10/tdbdump.c:217
+#: g10/misc.c:680
 #, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: sync ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: ebasoovitav võti \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:445
+#: g10/misc.c:684
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "HOIATUS: võtit \"%s\" ei soovitata kasutada.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:451
+#: g10/misc.c:686
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "palun kasutage selle asemel \"%s%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:500
-msgid "undefined"
-msgstr ""
+#: g10/misc.c:697
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Pakkimata"
 
-#: g10/trustdb.c:501
+#: g10/misc.c:722
 #, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "mitte kunagi"
-
-#: g10/trustdb.c:502
-msgid "marginal"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:503
-msgid "full"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:504
-msgid "ultimate"
-msgstr ""
-
-#: g10/trustdb.c:544
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
-
-#: g10/trustdb.c:550 g10/trustdb.c:2103
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "trustdb järgmine kontroll %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:559
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with \"%s\" trust model\n"
-msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
-
-#: g10/trustdb.c:574
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with \"%s\" trust model\n"
-msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
-
-#: g10/trustdb.c:792 g10/trustdb.c:1222
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ei leia avalikku võtit %08lX: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:987
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "palun tehke --check-trustdb\n"
-
-#: g10/trustdb.c:991
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontrollin trustdb faili\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1847
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d võtit töödeldud (%d kehtivust puhastatud)\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1911
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "absoluutselt usaldatavaid võtmeid pole\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1925
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "puudub absoluutselt usaldatava võtme %08lX avalik võti\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1948
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Pakkimata"
 
-#: g10/trustdb.c:2034
+#: g10/misc.c:832
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "see teade ei pruugi olla programmiga %s kasutatav\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2109
+#: g10/misc.c:989
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "usalduse kirje %lu, tüüp %d: kirjutamine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#: g10/verify.c:110
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"allkirja ei õnnestu kontrollida.\n"
-"Palun pidage meeles, et allkirja fail (.sig või .asc)\n"
-"peab olema käsureal esimene fail.\n"
-
-#: g10/verify.c:177
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "sisendrida %u on liiga pikk või seavahetus puudub\n"
-
-#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"võti ei ole märgitud ebaturvaliseks - sellega ei saa võlts RNGd kasutada!\n"
-
-#: g10/skclist.c:157
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': duplicated\n"
-msgstr "`%s' jätsin vahele: duplikaat\n"
-
-#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': %s\n"
-msgstr "`%s' jätsin vahele: %s\n"
-
-#: g10/skclist.c:168
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "loen võtmeid failist `%s'\n"
 
-#: g10/skclist.c:179
+#: g10/misc.c:1014
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"skipped `%s': this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for "
-"signatures!\n"
-msgstr ""
-"jätsin `%s' vahele: see on PGP genereeritud ElGamal võti,\n"
-"mis ei ole allkirjades kasutamiseks turvaline!\n"
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "tundmatu vaikimisi saaja `%s'\n"
 
 #: g10/openfile.c:84
 #, c-format
@@ -4683,7 +4466,8 @@ msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Fail `%s' on olemas. "
 
 #: g10/openfile.c:86
-msgid "Overwrite (y/N)? "
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Kirjutan üle (j/E)? "
 
 #: g10/openfile.c:119
@@ -4695,744 +4479,1875 @@ msgstr "%s: tundmatu suffiks\n"
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Sisestage uus failinimi"
 
-#: g10/openfile.c:183
+#: g10/openfile.c:184
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "kirjutan standardväljundisse\n"
 
-#: g10/openfile.c:282
+#: g10/openfile.c:296
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "eeldan allkirjastatud andmeid failis `%s'\n"
 
-#: g10/openfile.c:349
+#: g10/openfile.c:375
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "uus omaduste fail `%s' on loodud\n"
 
-#: g10/openfile.c:351
+#: g10/openfile.c:377
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "HOIATUS: seaded failis `%s' pole seekord veel aktiivsed\n"
 
-#: g10/openfile.c:380
-#, c-format
-msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-msgstr "%s: kataloogi ei õnnestu luua: %s\n"
-
-#: g10/openfile.c:383
-#, c-format
-msgid "%s: directory created\n"
+#: g10/openfile.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: kataloog on loodud\n"
 
-#: g10/encr-data.c:91
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "HOIATUS: teade on krüptitud sümmeetrilise ¨ifri nõrga võtmega.\n"
-
-#: g10/encr-data.c:98
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "probleem krüptitud paketi käsitlemisel\n"
-
-#: g10/seskey.c:52
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "loodi nõrk võti - proovin uuesti\n"
-
-#: g10/seskey.c:57
+#: g10/parse-packet.c:137
 #, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "ei oska käsitleda avaliku võtme algoritmi %d\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:707
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"sümmeetrilises ¨ifris ei õnnestu vältida nõrga võtme kasutamist; proovisin %"
-"d korda!\n"
+"HOIATUS: tõenäoliselt ebaturvaline sümmeetriliselt krüpteeritud sessiooni "
+"võti\n"
 
-#: g10/seskey.c:213
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA nõuab 160 bitist räsialgoritmi kasutamist\n"
+#: g10/parse-packet.c:1132
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "alampaketil tüübiga %d on kriitiline bitt seatud\n"
 
-#: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(kui te just ei määra võtit sõrmejäljega)\n"
+#: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent ei ole sesses sessioonis kasutatav\n"
 
-#: g10/delkey.c:127
-msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
-msgstr "pakettmoodis ei õnnestu seda teha võtmeta \"--yes\"\n"
+#: g10/passphrase.c:486
+msgid "can't set client pid for the agent\n"
+msgstr "agendile ei õnnestu seada kliendi pid\n"
 
-#: g10/delkey.c:139
-msgid "Delete this key from the keyring? "
-msgstr "Kustutan selle võtme võtmehoidlast? "
+#: g10/passphrase.c:494
+msgid "can't get server read FD for the agent\n"
+msgstr "agendiga suhtlemiseks ei õnnestu saada lugemise FD\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
-msgid "This is a secret key! - really delete? "
-msgstr "See on salajane võti! - kas kustutan tõesti? "
+#: g10/passphrase.c:501
+msgid "can't get server write FD for the agent\n"
+msgstr "agendiga suhtlemiseks ei õnnestu saada kirjutamise FD\n"
 
-#: g10/delkey.c:157
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
+#: g10/passphrase.c:534
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "vigane GPG_AGENT_INFO keskkonnamuutuja\n"
 
-#: g10/delkey.c:167
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "omaniku usalduse info puhastatud\n"
+#: g10/passphrase.c:547
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "gpg-agendi protokolli versioon %d ei ole toetatud\n"
 
-#: g10/delkey.c:195
+#: g10/passphrase.c:568
 #, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "avaliku võtme \"%s\" jaoks on salajane võti!\n"
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "ei õnnestu luua ühendust serveriga `%s': %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:197
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "selle kustutamiseks kasutage võtit \"--delete-secret-keys\".\n"
+#: g10/passphrase.c:590
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "probleem gpg-agent programmiga suhtlemisel\n"
 
-#: g10/helptext.c:48
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Teie ülesanne on sisestada nüüd väärtus; seda väärtust ei avalikustata\n"
-"kolmandatele pooltele. Seda väärtust on vaja et realiseerida usaldusvõrk."
+#: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:937 g10/passphrase.c:1049
+msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+msgstr "probleem agendiga - blokeerin agendi kasutamise\n"
 
-#: g10/helptext.c:54
+#: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1209
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (peamise võtme ID %08lX)"
+
+#: g10/passphrase.c:714
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Usalduse võrgu loomiseks peab GnuPG teadma, millised võtmed on\n"
-"absoluutselt usaldatavad. Need on tavaliselt võtmed, mille puhul\n"
-"on teil juurdepääs ka nende salajastele võtmetele. Kui soovite\n"
-"määrata seda võtit absoluutselt usaldatavaks, vastake \"jah\"\n"
+"Te vajate kasutaja salajase võtme lahtilukustamiseks parooli:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bitti %s võti, ID %08lX, loodud %s%s\n"
 
-#: g10/helptext.c:61
-msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr "Kui te ikkagi soovite kasutada seda kehtetut võtit, vastake \"jah\"."
+#: g10/passphrase.c:739
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Korrake parooli\n"
 
-#: g10/helptext.c:65
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-"Kui te ikkagi soovite kasutada seda mitteusaldatavat võtit, vastake \"jah\"."
+#: g10/passphrase.c:741
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Sisestage parool\n"
 
-#: g10/helptext.c:69
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Sisestage kasutaja ID aadressile, kellele te soovite teadet saata."
+#: g10/passphrase.c:781
+msgid "passphrase too long\n"
+msgstr "liiga pikk parool\n"
 
-#: g10/helptext.c:73
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:794
+msgid "invalid response from agent\n"
+msgstr "vigane vastus agendilt\n"
 
-#: g10/helptext.c:87
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"Üldiselt ei ole hea mõte kasutada sama võtit allkirjastamiseks ja\n"
-"krüpteerimiseks. Seda algoritmi tuleks kasutada ainult teatud piirides.\n"
-"Enne kasutamist konsulteerige palun oma turva eksperdiga."
+#: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:931
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "katkestatud kasutaja poolt\n"
 
-#: g10/helptext.c:94
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Sisestage võtmepikkus"
+#: g10/passphrase.c:815 g10/passphrase.c:1020
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
+msgstr "probleem agendiga: agent tagastas 0x%lx\n"
 
-#: g10/helptext.c:98 g10/helptext.c:103 g10/helptext.c:115 g10/helptext.c:147
-#: g10/helptext.c:175 g10/helptext.c:180 g10/helptext.c:185
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Vastake \"jah\" või \"ei\""
+#: g10/passphrase.c:1100 g10/passphrase.c:1263
+#, fuzzy
+msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+msgstr "pakettmoodis ei saa parooli küsida\n"
+
+#: g10/passphrase.c:1107 g10/passphrase.c:1268
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Sisestage parool: "
 
-#: g10/helptext.c:108
+#: g10/passphrase.c:1190
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Sisestage nõutav väärtus, nagu viibal näidati.\n"
-"Võimalik on ka sisestada ISO kuupäev (AAAA-KK-PP), aga te ei\n"
-"saa korrektset veateadet, kuna süsteem üritab antud väärtust\n"
-"tõlgendada vahemikuna."
-
-#: g10/helptext.c:120
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Sisestage võtmehoidja nimi"
-
-#: g10/helptext.c:125
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "palun e-posti aadress, aadress ei ole kohustuslik, aga väga soovitav"
+"\n"
+"Te vajate kasutaja salajase võtme lahtilukustamiseks\n"
+"parooli: \""
 
-#: g10/helptext.c:129
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Te võite nüüd sisestada kommentaari"
+#: g10/passphrase.c:1196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bitine %s võti, ID %08lX, loodud %s"
 
-#: g10/helptext.c:134
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
+#: g10/passphrase.c:1205
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
-"N  et muuta nime.\n"
-"K  et muuta kommentaari.\n"
-"E  et muuta e-posti aadressi.\n"
-"O  et jätkata võtme loomist.\n"
-"V  et lõpetada võtme loomine."
 
-#: g10/helptext.c:143
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Vastake \"jah\" (või \"j\"), kui võib alustada alamvõtme loomisega."
+#: g10/passphrase.c:1272
+msgid "Repeat passphrase: "
+msgstr "Korrake parooli: "
 
-#: g10/helptext.c:151
+#: g10/photoid.c:66
 msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
 "\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
-"Kui te allkirjastate võtme kasutaja ID, kontrollige kõigepealt, kas võti\n"
-"ikka kuulub antud ID-ga näidatud isikule. Teistel inimestel on hea teada,\n"
-"kui hoolikalt te seda kontrolli olete teostanud.\n"
-"\n"
-"\"0\" tähendab, et te ei väida oma kontrollimise kohta midagi.\n"
-"\n"
-"\"1\" tähendab, et te usute, et võtit omab isik, kes seda väidab omavat, "
-"kuid\n"
-"    te ei saanud või ei soovinud seda väidet täiendavalt kontrollida. See\n"
-"    on kasulik \"persooni\" kontrolliks, kui te allkirjastate isiku pseudo-\n"
-"    nüümi võtit.\n"
 "\n"
-"\"2\" tähendab, et te teostasite võtme pealiskaudset kontrolli. See võib\n"
-"    näiteks tähendada, et te kontrollisite võtme sõrmejälge ja "
-"kontrollisite\n"
-"    võtme kasutaja ID foto ID vastu.\n"
-"\n"
-"\"3\" tähendab, et te teostasite võtme põhjalikku kontrolli. See võib "
-"näiteks\n"
-"    tähendada, et võrdlesite võtme sõrmejälge võrme omanikuga otse suheldes\n"
-"    ja et te kontrollisite raskesti võltsitavast allikast (nt. pass) et\n"
-"    võtme omaniku nimi vastab võtmel näidatud kasutaja IDle ja te kontrol-\n"
-"    lisite, et võtmel näidatud e-posti aadress kuulub võtme omanikule.\n"
-"\n"
-"pange tähele, et näited tasemete 2 ja 3 juures on *ainult* näited. Sõltub\n"
-"ainult teist, milline on \"pealiskaudse\" ja \"põhjaliku\" kontrolli "
-"tähendus,\n"
-"kui te allkirjastate teisi võtmeid.\n"
-"\n"
-"Kui te ei tea õiget vastust, vastake \"0\"."
+"Valige foto ID'na kasutatav pilt. Pilt peab olema JPEG fail.\n"
+"Pidage meeles, et pilt salvestatakse teie avalikus võtmes. Kui kasutate\n"
+"väga suurt pilti, on ka kõti väha suur!\n"
+"Mõistlik pildi suurus võiks olla umbes 240x288.\n"
 
-#: g10/helptext.c:189
-msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Kui te soovite allkirjastada KÕIK kasutaja IDd, vastake \"jah\""
+#: g10/photoid.c:80
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Sisestage foto ID jaoks JPEG faili nimi: "
 
-#: g10/helptext.c:193
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
+#: g10/photoid.c:94
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
+
+#: g10/photoid.c:102
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
-"Kui te tõesti soovite seda kasutaja IDd kustutada, vastake \"jah\".\n"
-"Sertifikaadid kustutatakse samuti!"
 
-#: g10/helptext.c:198
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Kui selle alamvõtme võib kustutada, vastake \"jah\""
+#: g10/photoid.c:104
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/helptext.c:203
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"See on võtme kehtiv allkiri; tavaliselt seda ei soovita kustutada,\n"
-"kuna see allkiri võib olla vajalik, et kirjeldada antud võtme või\n"
-"antud võtmega sertifitseeritud teise võtme usaldatavust."
+#: g10/photoid.c:119
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\": ei ole JPEG fail\n"
 
-#: g10/helptext.c:208
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Seda allkirja ei saa kontrollida, kuna puudub allkirjale vastav võti.\n"
-"Te peaksite peatama kustutamise, kuni on teada, millist võtit see\n"
-"kasutab, sest see võti võib moodustada usaldussuhte läbi mõne juba\n"
-"sertifitseeritud võtme."
+#: g10/photoid.c:136
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "On see foto õige (j/E/v)? "
 
-#: g10/helptext.c:214
+#: g10/photoid.c:338
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "foto ID ei saa näidata!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Põhjus puudub"
+
+#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Võti on asendatud"
+
+#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Võti on kompromiteeritud"
+
+#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Võti ei ole enam kasutusel"
+
+#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Kasutaja ID ei ole enam kehtiv"
+
+#: g10/pkclist.c:73
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "tühistamise põhjus: "
+
+#: g10/pkclist.c:90
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "tühistamise kommentaar: "
+
+#: g10/pkclist.c:205
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iItTvVjJ"
+
+#: g10/pkclist.c:213
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr ""
+"Usalduse väärtus puudub:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
+
+#: g10/pkclist.c:245
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                 ka \""
+
+#: g10/pkclist.c:255
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr "Allkiri ei ole kehtiv. Oleks mõistlik see võtmehoidlast kustutada."
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "See võti kuulub tõenäoliselt omanikule\n"
+
+#: g10/pkclist.c:270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = Ei tea\n"
+
+#: g10/pkclist.c:272
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = EI usalda\n"
+
+#: g10/pkclist.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Usaldan absoluutselt\n"
+
+#: g10/pkclist.c:284
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " t = tagasi põhimenüüsse\n"
 
-#: g10/helptext.c:218
+#: g10/pkclist.c:287
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " j = jäta see võti vahele\n"
+
+#: g10/pkclist.c:288
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " v = välju\n"
+
+#: g10/pkclist.c:292
+#, c-format
 msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"See allkiri seob kasutaja ID võtmega. Sellist allkirja ei ole\n"
-"üldiselt soovitatav eemaldada. Peale selle kustutamist ei pruugi\n"
-"GnuPG enam olla võimeline seda võtit leidma. Kustutada võiks\n"
-"vaid siis, kui see allkiri ei ole miskipärast kehtiv ja on\n"
-"olemas ka teine allkiri, mis kasutajat võtmega seob."
 
-#: g10/helptext.c:226
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Teie otsus? "
+
+#: g10/pkclist.c:319
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit absoluutselt usaldada? "
+
+#: g10/pkclist.c:333
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Sertifikaadid täiesti usaldatava võtmeni:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:418
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Ei ole midagi, mis näitaks, et see võti kuulub omanikule\n"
+
+#: g10/pkclist.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr "%08lX: Ei ole midagi, mis näitaks, et see võti kuulub omanikule\n"
+
+#: g10/pkclist.c:429
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "See võti kuulub tõenäoliselt omanikule\n"
+
+#: g10/pkclist.c:434
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "See võti kuulub meile\n"
+
+#: g10/pkclist.c:460
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Muuda kõikide kasutaja ID-de seaded (või ainult valitud)\n"
-"vastavaks hetkel määratud seadetele. Kõikide asjasse puutuvate\n"
-"ise loodud allkirjade ajatempleid suurendatakse ühe sekundi võrra.\n"
+"EI ole kindel, et see võti kuulub isikule, keda mainitakse\n"
+"kasutaja ID väljal. Kui te *tõesti* teate, mida te teete,\n"
+"võite järgnevale küsimusele vastata jaatavalt\n"
+"\n"
 
-#: g10/helptext.c:233
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Palun sisestage parool; see on salajane tekst \n"
+#: g10/pkclist.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Kasutan seda võtit ikka? "
 
-#: g10/helptext.c:239
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Palun korrake parooli, siis saate oma kirjutatus kindel olla."
+#: g10/pkclist.c:501
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "HOIATUS: Kasutan mitteusaldatavat võtit!\n"
 
-#: g10/helptext.c:243
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Sisestage palun failinimi, mida allkirjastada"
+#: g10/pkclist.c:508
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr "HOIATUS: see võti võib olla tühistatud (tühistamise võtit pole)\n"
 
-#: g10/helptext.c:248
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Vastake \"jah\", kui faili võib üle kirjutada"
+#: g10/pkclist.c:517
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "HOIATUS: See võti on määratud tühistaja poolt tühistatud!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:520
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "HOIATUS: See võti on omaniku poolt tühistatud!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:521
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         See võib tähendada, et allkiri on võltsing.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:527
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "HOIATUS: See alamvõti on omaniku poolt tühistatud!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:532
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Märkus: See võti on blokeeritud.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:537
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Märkus: See võti on aegunud!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:548
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "HOIATUS: Seda võtit ei ole sertifitseeritud usaldatava allkirjaga!\n"
 
-#: g10/helptext.c:253
+#: g10/pkclist.c:550
 msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Ei ole midagi, mis näitaks, et allkiri kuulub omanikule.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:558
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "HOIATUS: Me EI usalda seda võtit!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:559
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Allkiri on tõenäoliselt VÕLTSING.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:567
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"Palun sisestage uus failinimi. Kui te vajutate lihtsalt reavahetust,\n"
-"kasutatakse vaikimisi faili (nimi on nurksulgudes)."
+"HOIATUS: Seda võtit ei ole sertifitseeritud piisavalt usaldatava "
+"allkirjaga!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:569
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Ei ole kindel, et allkiri kuulub omanikule.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: jätsin vahele: %s\n"
+
+#: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+
+#: g10/pkclist.c:786
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Te ei määranud kasutaja IDd. (võite kasutada võtit \"-r\")\n"
 
-#: g10/helptext.c:259
+#: g10/pkclist.c:802
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:828
 msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
-"Te peate määrama sertifitseerimise põhjuse. Sõltuvalt kontekstist on\n"
-"teil võimalus valida üks järgnevaist:\n"
-"  \"Võti on kompromiteeritud\"\n"
-"      Kasutage seda, kui teil on põhjust uskuda, et autoriseerimata\n"
-"      isikud on saanud juurdepääsu teie salajasele võtmele.\n"
-"  \"Võti on asendatud\"\n"
-"      Kasutage seda, kui te olete selle võtme asendanud uuemaga.\n"
-"  \"Võti ei ole enam kasutusel\"\n"
-"      Kasutage seda, kui te ei kasuta enam seda võtit.\n"
-"  \"Kasutaja ID ei ole enam kehtiv\"\n"
-"      Kasutage seda märkimaks, et konkreetset kasutaja ID ei peaks enam\n"
-"      kasutama; seda kasutatakse tavaliselt märkimaks vigast e-posti "
-"aadressi.\n"
+"\n"
+"Sisestage kasutaja ID.  Lõpetage tühja reaga: "
+
+#: g10/pkclist.c:844
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Tundmatu kasutaja ID.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:849 g10/pkclist.c:911
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba vaikimisi saaja\n"
+
+#: g10/pkclist.c:867
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Avalik võti on blokeeritud.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:874
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+
+#: g10/pkclist.c:903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "tundmatu vaikimisi saaja `%s'\n"
+
+#: g10/pkclist.c:948
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: jätsin vahele: avalik võti on blokeeritud\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1003
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "kehtivaid aadresse pole\n"
+
+#: g10/plaintext.c:90
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "andmeid ei salvestatud; salvestamiseks kasutage võtit \"--output\"\n"
+
+#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
+
+#: g10/plaintext.c:446
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Eraldiseisev allkiri.\n"
+
+#: g10/plaintext.c:450
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Palun sisestage andmefaili nimi: "
+
+#: g10/plaintext.c:478
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "loen standardsisendit ...\n"
+
+#: g10/plaintext.c:512
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "allkirjastatud andmeid pole\n"
+
+#: g10/plaintext.c:526
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "allkirjastatud andmete avamine ebaõnnestus `%s'\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "anonüümne saaja; proovin salajast võtit %08lX ...\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:119
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "ok, me oleme anonüümne teate saaja.\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:207
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "vana DEK kodeerimine ei ole toetatud\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:228
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "¨ifri algoritm %d%s on tundmatu või blokeeritud\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "MÄRKUS: ¨ifri algoritm %d puudub eelistustes\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:286
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:292
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "MÄRKUS: võti on tühistatud"
+
+#: g10/revoke.c:103 g10/revoke.c:117 g10/revoke.c:129 g10/revoke.c:175
+#: g10/revoke.c:187 g10/revoke.c:545
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:146
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "võti %08lX: kasutaja ID puudub\n"
+
+#: g10/revoke.c:272
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Tühistaja:\n"
+
+#: g10/revoke.c:276
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(See on tundlik tühistamise võti)\n"
+
+#: g10/revoke.c:280
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
+
+#: g10/revoke.c:293 g10/revoke.c:511
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "Väljundis sunnitakse kasutama ASCII vormingut.\n"
+
+#: g10/revoke.c:307 g10/revoke.c:525
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:370
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Tühistamise sertifikaat on loodud.\n"
+
+#: g10/revoke.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"`%s' jaoks pole tühistamise võtmeid\n"
+"\n"
+
+#: g10/revoke.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:461
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "vastavat avalikku võtit pole: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:472
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "avalik võti ei sobi salajase võtmega!\n"
+
+#: g10/revoke.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
+
+#: g10/revoke.c:496
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "tundmatu kaitsealgoritm\n"
+
+#: g10/revoke.c:500
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "MÄRKUS: See võti ei ole kaitstud!\n"
+
+#: g10/revoke.c:551
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgstr ""
+"Tühistamise sertifikaat on loodud.\n"
+"\n"
+"Palun salvestage see andmekandjale, mida saate kindlasse kohta ära panna.\n"
+"Kui mallory saab sellele sertifikaadile juurdepääsu, võib ta seda kasutades\n"
+"muuta kõik teie võtmed kasutamiskõlbmatuks.\n"
+"Samuti on mõistlik trükkida see sertifikaat paberile ja panna hoiule "
+"juhuks,\n"
+"kui meedia muutub loetamatuks. Aga olge ettevaatlik: teie arvuti "
+"trükisüsteem\n"
+"võib salvestada need andmed ja teha teistele kättesaadavaks! \n"
+
+#: g10/revoke.c:592
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Palun valige tühistamise põhjus:\n"
+
+#: g10/revoke.c:602
+msgid "Cancel"
+msgstr "Katkesta"
+
+#: g10/revoke.c:604
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Tõenäoliselt soovite siin valida %d)\n"
+
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Sisestage mittekohustuslik kirjeldus. Lõpetage tühja reaga:\n"
+
+#: g10/revoke.c:673
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Tühistamise põhjus: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:675
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Kirjeldust ei antud)\n"
+
+#: g10/revoke.c:680
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "On see hästi? "
+
+#: g10/seckey-cert.c:54
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "salajase võtme komponendid ei ole kättesaadavad\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:60
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "kaitse algoritm %d%s ei ole toetatud\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:71
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "kaitse algoritm %d%s ei ole toetatud\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:265
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Vigane parool; palun proovige uuesti"
+
+#: g10/seckey-cert.c:266
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:326
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "HOIATUS: Tuvastasin nõrga võtme - palun muutke uuesti parooli.\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:364
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+"loon salajase võtme kaitseks mittesoovitavat 16 bitist kontrollsummat\n"
+
+#: g10/seskey.c:52
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "loodi nõrk võti - proovin uuesti\n"
+
+#: g10/seskey.c:57
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"sümmeetrilises ¨ifris ei õnnestu vältida nõrga võtme kasutamist; proovisin %"
+"d korda!\n"
+
+#: g10/seskey.c:213
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA nõuab 160 bitist räsialgoritmi kasutamist\n"
+
+#: g10/sig-check.c:75
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "HOIATUS: allkirja lühend on teatega konfliktne\n"
+
+#: g10/sig-check.c:99
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõti %08lX ei ole rist-sertifitseeritud\n"
+
+#: g10/sig-check.c:102
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõtmel %08lX on vigane rist-sertifikaat\n"
+
+#: g10/sig-check.c:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
+
+#: g10/sig-check.c:169
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekundit uuem, kui allkiri\n"
+
+#: g10/sig-check.c:180
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "MÄRKUS: allkirja võti %08lX aegus %s\n"
+
+#: g10/sig-check.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr "eeldan tundmatu kriitilise biti tõttu võtmel %08lX vigast allkirja\n"
+
+#: g10/sig-check.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "võti %08lX: alamvõtme tühistamise paketile puudub alamvõti\n"
+
+#: g10/sig-check.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "võti %08lX: alamvõtme allkirjaga sidumiseks puudub alamvõti\n"
+
+#: g10/sign.c:85
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "noteerimise infot ei saa v3 (PGP 2.x stiilis) allkirja lisada\n"
+
+#: g10/sign.c:93
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr "noteerimise infot ei saa v3 (PGP 2.x stiilis) võtme allkirja lisada\n"
+
+#: g10/sign.c:112
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"HOIATUS: noteerimise %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
+"kompaktset.\n"
+
+#: g10/sign.c:138
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "poliisi URLi ei saa v3 (PGP 2.x) allkirjadesse panna\n"
+
+#: g10/sign.c:146
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "poliisi URLi ei saa v3 võtme (PGP 2.x) allkirjadesse panna\n"
+
+#: g10/sign.c:159
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"HOIATUS: poliisi urli %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
+"kompaktset.\n"
+
+#: g10/sign.c:187
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"HOIATUS: poliisi urli %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
+"kompaktset.\n"
+
+#: g10/sign.c:364
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "Loodud allkirja ei õnnestu kontrollida: %s\n"
+
+#: g10/sign.c:373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s allkiri kasutajalt: \"%s\"\n"
+
+#: g10/sign.c:741
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"PGP 2.x stiilis võtmetega saab eraldi-allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
+
+#: g10/sign.c:808
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"sõnumilühendi algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
+
+#: g10/sign.c:900
+msgid "signing:"
+msgstr "allkirjastan:"
+
+#: g10/sign.c:1007
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"PGP 2.x stiilis võtmetega saab avateksti allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
+
+#: g10/sign.c:1180
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "kasutatakse %s krüpteerimist\n"
+
+#: g10/skclist.c:126 g10/skclist.c:190
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"võti ei ole märgitud ebaturvaliseks - sellega ei saa võlts RNGd kasutada!\n"
+
+#: g10/skclist.c:157
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "`%s' jätsin vahele: duplikaat\n"
+
+#: g10/skclist.c:165 g10/skclist.c:175 g10/skclist.c:184
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "`%s' jätsin vahele: %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:170
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
+
+#: g10/skclist.c:185
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"jätsin `%s' vahele: see on PGP genereeritud ElGamal võti,\n"
+"mis ei ole allkirjades kasutamiseks turvaline!\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:59 g10/trustdb.c:365
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "usalduse kirje %lu, tüüp %d: kirjutamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:104
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Omistatud usalduse väärtuste loend, loodud: %s\n"
+"# (Taastamiseks kasutage \"gpg --import-ownertrust\")\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:159 g10/tdbdump.c:167 g10/tdbdump.c:172 g10/tdbdump.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:159
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "rida on liiga pikk\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:167
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbdump.c:173
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "viga: vigane sõrmejälg\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "impordi usalduse väärtused"
+
+#: g10/tdbdump.c:214
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "viga usalduse kirje otsimisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "viga lugemisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:227 g10/trustdb.c:380
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: sync ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1440
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb kirje %lu: lseek ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1447
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:244
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "trustdb transaktsioon on liiga suur\n"
+
+#: g10/tdbio.c:497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu sulgeda: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:512
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: kataloogi ei ole!\n"
+
+#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:545 g10/tdbio.c:588
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu avada\n"
+
+#: g10/tdbio.c:550
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: versioonikirje loomine ei õnnestu: %s"
+
+#: g10/tdbio.c:554
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: loodi vigane usalduse andmebaas\n"
+
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: trustdb on loodud\n"
+
+#: g10/tdbio.c:597
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "MÄRKUS: trustdb pole kirjutatav\n"
+
+#: g10/tdbio.c:614
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: vigane trustdb\n"
+
+#: g10/tdbio.c:646
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: paisktabeli loomine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:654
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: viga versioonikirje uuendamisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:691 g10/tdbio.c:707 g10/tdbio.c:721
+#: g10/tdbio.c:751 g10/tdbio.c:1373 g10/tdbio.c:1400
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: viga versioonikirje lugemisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:730
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: viga versioonikirje kirjutamisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1169
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: lseek ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1177
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: lugemine ebaõnnestus (n=%d): %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1198
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: ei ole trustdb fail\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1216
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versioonikirje kirje numbriga %lu\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1221
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: vigane faili versioon %d\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1406
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: viga vaba kirje lugemisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1414
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: viga kataloogikirje kirjutamisel: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1424
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: kirje nullimine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1454
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: kirje lisamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1499
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr "trustdb on vigane; palun käivitage \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#: g10/textfilter.c:147
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "ei suuda käsitleda tekstiridu mis on pikemad, kui %d sümbolit\n"
+
+#: g10/textfilter.c:244
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "sisendrida on pikem, kui %d sümbolit\n"
+
+#: g10/trustdb.c:226
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "`%s' ei ole kehtiv pikk võtmeID\n"
+
+#: g10/trustdb.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "võti %08lX: aktsepteerin usaldusväärse võtmena\n"
+
+#: g10/trustdb.c:295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "võti %08lX esineb trustdb failis enam kui korra\n"
+
+#: g10/trustdb.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "võti %08lX: usaldataval võtmel pole avalikku võtit - jätsin vahele\n"
+
+#: g10/trustdb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "võti on märgitud abslouutselt usaldatuks.\n"
+
+#: g10/trustdb.c:344
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "usalduse kirje %lu, päringu tüüp %d: lugemine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:350
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "usalduse kirje %lu ei oma soovitud tüüpi %d\n"
+
+#: g10/trustdb.c:446
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:452
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:504
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:506
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[tühistatud] "
+
+#: g10/trustdb.c:508 g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[aegunud] "
+
+#: g10/trustdb.c:512
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "tundmatu"
+
+#: g10/trustdb.c:514
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:532
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mitte kunagi"
+
+#: g10/trustdb.c:534
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:576
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
+
+#: g10/trustdb.c:582 g10/trustdb.c:2157
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "trustdb järgmine kontroll %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
+
+#: g10/trustdb.c:606
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
+
+#: g10/trustdb.c:838 g10/trustdb.c:1276
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "ei leia avalikku võtit %08lX: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1033
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "palun tehke --check-trustdb\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1037
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollin trustdb faili\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1901
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d võtit töödeldud (%d kehtivust puhastatud)\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1965
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "absoluutselt usaldatavaid võtmeid pole\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1979
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "puudub absoluutselt usaldatava võtme %08lX avalik võti\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2002
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2088
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2163
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "usalduse kirje %lu, tüüp %d: kirjutamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#: g10/verify.c:116
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"allkirja ei õnnestu kontrollida.\n"
+"Palun pidage meeles, et allkirja fail (.sig või .asc)\n"
+"peab olema käsureal esimene fail.\n"
+
+#: g10/verify.c:189
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "sisendrida %u on liiga pikk või seavahetus puudub\n"
+
+#: util/errors.c:54
+msgid "general error"
+msgstr "üldine viga"
+
+#: util/errors.c:55
+msgid "unknown packet type"
+msgstr "tundmatu paketi tüüp"
+
+#: util/errors.c:56
+msgid "unknown version"
+msgstr "tundmatu versioon"
+
+#: util/errors.c:57
+msgid "unknown pubkey algorithm"
+msgstr "tundmatu avaliku võtme algoritm"
+
+#: util/errors.c:58
+msgid "unknown digest algorithm"
+msgstr "tundmatu lühendi algoritm"
+
+#: util/errors.c:59
+msgid "bad public key"
+msgstr "halb avalik võti"
+
+#: util/errors.c:60
+msgid "bad secret key"
+msgstr "halb salajane võti"
+
+#: util/errors.c:61
+msgid "bad signature"
+msgstr "halb allkiri"
+
+#: util/errors.c:62
+msgid "checksum error"
+msgstr "kontrollsumma viga"
+
+#: util/errors.c:63
+msgid "bad passphrase"
+msgstr "halb parool"
+
+#: util/errors.c:64
+msgid "public key not found"
+msgstr "ei leia avalikku võtit"
+
+#: util/errors.c:65
+msgid "unknown cipher algorithm"
+msgstr "tundmatu ¨ifri algoritm"
+
+#: util/errors.c:66
+msgid "can't open the keyring"
+msgstr "võtmehoidlat ei õnnestu avada"
+
+#: util/errors.c:67
+msgid "invalid packet"
+msgstr "vigane pakett"
+
+#: util/errors.c:68
+msgid "invalid armor"
+msgstr "vigane pakend"
+
+#: util/errors.c:69
+msgid "no such user id"
+msgstr "sellist kasutaja id pole"
+
+#: util/errors.c:70
+msgid "secret key not available"
+msgstr "salajane võti ei ole kättesaadav"
+
+#: util/errors.c:71
+msgid "wrong secret key used"
+msgstr "kasutati valet salajast võtit"
+
+#: util/errors.c:72
+msgid "not supported"
+msgstr "ei ole toetatud"
+
+#: util/errors.c:73
+msgid "bad key"
+msgstr "halb võti"
+
+#: util/errors.c:74
+msgid "file read error"
+msgstr "viga faili lugemisel"
+
+#: util/errors.c:75
+msgid "file write error"
+msgstr "viga faili kirjutamisel"
+
+#: util/errors.c:76
+msgid "unknown compress algorithm"
+msgstr "tundmatu pakkimisalgoritm"
+
+#: util/errors.c:77
+msgid "file open error"
+msgstr "viga faili avamisel"
+
+#: util/errors.c:78
+msgid "file create error"
+msgstr "viga faili loomisel"
+
+#: util/errors.c:79
+msgid "invalid passphrase"
+msgstr "vigane parool"
+
+#: util/errors.c:80
+msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+msgstr "realiseerimata avaliku võtme algoritm"
+
+#: util/errors.c:81
+msgid "unimplemented cipher algorithm"
+msgstr "realiseerimata ¨ifri algoritm"
+
+#: util/errors.c:82
+msgid "unknown signature class"
+msgstr "tundmatu allkirja klass"
+
+#: util/errors.c:83
+msgid "trust database error"
+msgstr "usalduse andmebaasi viga"
+
+#: util/errors.c:84
+msgid "bad MPI"
+msgstr "halb MPI"
+
+#: util/errors.c:85
+msgid "resource limit"
+msgstr "ressursi limiit"
+
+#: util/errors.c:86
+msgid "invalid keyring"
+msgstr "vigane võtmehoidla"
+
+#: util/errors.c:87
+msgid "bad certificate"
+msgstr "halb sertifikaat"
+
+#: util/errors.c:88
+msgid "malformed user id"
+msgstr "vigane kasutaja id"
+
+#: util/errors.c:89
+msgid "file close error"
+msgstr "viga faili sulgemisel"
+
+#: util/errors.c:90
+msgid "file rename error"
+msgstr "viga faili ümber nimetamisel"
+
+#: util/errors.c:91
+msgid "file delete error"
+msgstr "viga faili kustutamisel"
+
+#: util/errors.c:92
+msgid "unexpected data"
+msgstr "ootamatud andmed"
+
+#: util/errors.c:93
+msgid "timestamp conflict"
+msgstr "ajatemplite konflikt"
+
+#: util/errors.c:94
+msgid "unusable pubkey algorithm"
+msgstr "mittekasutatav avaliku võtme algoritm"
+
+#: util/errors.c:95
+msgid "file exists"
+msgstr "fail on olemas"
+
+#: util/errors.c:96
+msgid "weak key"
+msgstr "nõrk võti"
+
+#: util/errors.c:97
+msgid "invalid argument"
+msgstr "vigane argument"
+
+#: util/errors.c:98
+msgid "bad URI"
+msgstr "halb URI"
+
+#: util/errors.c:99
+msgid "unsupported URI"
+msgstr "mittetoetatud URI"
+
+#: util/errors.c:100
+msgid "network error"
+msgstr "võrgu viga"
+
+#: util/errors.c:102
+msgid "not encrypted"
+msgstr "krüptimata"
+
+#: util/errors.c:103
+msgid "not processed"
+msgstr "ei töödeldud"
+
+#: util/errors.c:105
+msgid "unusable public key"
+msgstr "mittekasutatav avalik võti"
+
+#: util/errors.c:106
+msgid "unusable secret key"
+msgstr "mittekasutatav salajane võti"
+
+#: util/errors.c:107
+msgid "keyserver error"
+msgstr "võtmeserveri viga"
+
+#: util/errors.c:108
+#, fuzzy
+msgid "canceled"
+msgstr "Katkesta"
+
+#: util/errors.c:109
+#, fuzzy
+msgid "no card"
+msgstr "krüptimata"
+
+#: util/logger.c:157
+msgid "ERROR: "
+msgstr ""
+
+#: util/logger.c:160
+msgid "WARNING: "
+msgstr ""
+
+#: util/logger.c:223
+#, c-format
+msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... see on viga (%s:%d:%s)\n"
+
+#: util/logger.c:229
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "te leidsite vea ... (%s:%d)\n"
+
+#: util/miscutil.c:336 util/miscutil.c:373
+msgid "yes"
+msgstr "jah"
+
+#: util/miscutil.c:337 util/miscutil.c:378
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
+
+#: util/miscutil.c:339 util/miscutil.c:375
+msgid "no"
+msgstr "ei"
+
+#: util/miscutil.c:340 util/miscutil.c:379
+msgid "nN"
+msgstr "eE"
+
+#: util/miscutil.c:377
+msgid "quit"
+msgstr "välju"
+
+#: util/miscutil.c:380
+msgid "qQ"
+msgstr "vV"
+
+#: util/miscutil.c:413
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
+
+#: util/miscutil.c:415
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
+
+#: util/miscutil.c:416
+msgid "oO"
+msgstr ""
+
+#: util/miscutil.c:417
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "c"
+
+#: util/secmem.c:90
+msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+msgstr "HOIATUS: kasutan ebaturvalist mälu!\n"
+
+#: util/secmem.c:91
+msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+msgstr "Lisainfot leiate lehelt http://www.gnupg.org/faq.html\n"
+
+#: util/secmem.c:343
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr "initsialiseerimata turvalise mäluta ei ole operatsioon võimalik\n"
+
+#: util/secmem.c:344
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr "(te kasutasite vahest selle töö jaoks valet programmi)\n"
+
+#~ msgid "select secondary key N"
+#~ msgstr "vali sekundaarne võti N"
+
+#~ msgid "list signatures"
+#~ msgstr "näita allkirju"
+
+#~ msgid "sign the key"
+#~ msgstr "allkirjasta võti"
+
+#~ msgid "add a secondary key"
+#~ msgstr "lisa sekundaarne võti"
+
+#~ msgid "delete signatures"
+#~ msgstr "kustuta allkirjad"
+
+#~ msgid "change the expire date"
+#~ msgstr "muuda aegumise kuupäeva"
+
+#~ msgid "set preference list"
+#~ msgstr "sea eelistuste nimekiri"
+
+#~ msgid "updated preferences"
+#~ msgstr "uuendatud eelistused"
+
+#~ msgid "No secondary key with index %d\n"
+#~ msgstr "Sekundaarne võti numbriga %d puudub\n"
+
+#~ msgid "--nrsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrsign-key kasutaja-id"
+
+#~ msgid "--nrlsign-key user-id"
+#~ msgstr "--nrlsign-key kasutaja-id"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "make a trust signature"
+#~ msgstr "loo eraldiseisev allkiri"
+
+#~ msgid "sign the key non-revocably"
+#~ msgstr "allkirjasta võti kehtetuks mitte-tunnistatavana"
+
+#~ msgid "sign the key locally and non-revocably"
+#~ msgstr "allkirjasta võti lokaalselt ja kehtetuks mitte-tunnistatavana"
+
+#~ msgid "q"
+#~ msgstr "v"
+
+#~ msgid "help"
+#~ msgstr "help"
+
+#~ msgid "list"
+#~ msgstr "list"
+
+#~ msgid "l"
+#~ msgstr "l"
+
+#~ msgid "debug"
+#~ msgstr "debug"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "name"
+#~ msgstr "enable"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "login"
+#~ msgstr "lsign"
 
-#: g10/helptext.c:275
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Kui te soovite, võite nüüd sisestada põhjenduse, miks te\n"
-"soovite seda tühistamise sertifikaati esitada. Palun kirjutage\n"
-"lühidalt. Tühi rida lõpetab teksti.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "cafpr"
+#~ msgstr "fpr"
 
-#: g10/helptext.c:290
-msgid "No help available"
-msgstr "Abiinfo puudub"
+#, fuzzy
+#~ msgid "forcesig"
+#~ msgstr "revsig"
 
-#: g10/helptext.c:298
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "`%s' kohta abiinfo puudub"
+#, fuzzy
+#~ msgid "generate"
+#~ msgstr "üldine viga"
 
-#: g10/keydb.c:161
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+#~ msgid "passwd"
+#~ msgstr "passwd"
 
-#: g10/keydb.c:168
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "võtmehoidla `%s' on loodud\n"
+#~ msgid "save"
+#~ msgstr "save"
 
-#: g10/keydb.c:679
-#, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "võtmehoidla vahemälu uuesti loomine ebaõnnestus: %s\n"
+#~ msgid "fpr"
+#~ msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyring.c:1236
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "HOIATUS: on olemas 2 faili konfidentsiaalse infoga.\n"
+#~ msgid "uid"
+#~ msgstr "uid"
 
-#: g10/keyring.c:1238
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s ei ole muudetud\n"
+#~ msgid "key"
+#~ msgstr "key"
 
-#: g10/keyring.c:1239
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s on uus\n"
+#~ msgid "check"
+#~ msgstr "check"
 
-#: g10/keyring.c:1240
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Palun parandage see võimalik turvaprobleem\n"
+#~ msgid "c"
+#~ msgstr "c"
 
-#: g10/keyring.c:1360
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollin võtmehoidlat `%s'\n"
+#~ msgid "sign"
+#~ msgstr "sign"
 
-#: g10/keyring.c:1406
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+#~ msgid "s"
+#~ msgstr "s"
 
-#: g10/keyring.c:1418
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "tsign"
+#~ msgstr "sign"
 
-#: g10/keyring.c:1484
-#, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: võtmehoidla on loodud\n"
+#~ msgid "lsign"
+#~ msgstr "lsign"
 
-#: g10/photoid.c:66
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Valige foto ID'na kasutatav pilt. Pilt peab olema JPEG fail.\n"
-"Pidage meeles, et pilt salvestatakse teie avalikus võtmes. Kui kasutate\n"
-"väga suurt pilti, on ka kõti väha suur!\n"
-"Mõistlik pildi suurus võiks olla umbes 240x288.\n"
+#~ msgid "nrsign"
+#~ msgstr "nrsign"
 
-#: g10/photoid.c:80
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Sisestage foto ID jaoks JPEG faili nimi: "
+#~ msgid "nrlsign"
+#~ msgstr "nrlsign"
 
-#: g10/photoid.c:88
-#, c-format
-msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
-msgstr "Fotot \"%s\" ei õnnestu avada: %s\n"
+#~ msgid "adduid"
+#~ msgstr "adduid"
 
-#: g10/photoid.c:96
-#, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "addphoto"
+#~ msgstr "lisa foto"
 
-#: g10/photoid.c:98
-msgid "Are you sure you want to use it (y/N)? "
-msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
+#~ msgid "deluid"
+#~ msgstr "deluid"
 
-#: g10/photoid.c:113
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\": ei ole JPEG fail\n"
+#~ msgid "delphoto"
+#~ msgstr "delphoto"
 
-#: g10/photoid.c:130
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "On see foto õige (j/E/v)? "
+#, fuzzy
+#~ msgid "addcardkey"
+#~ msgstr "addkey"
 
-#: g10/photoid.c:332
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "foto ID ei saa näidata!\n"
+#~ msgid "delkey"
+#~ msgstr "delkey"
 
-#: g10/exec.c:48
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "mittelokaalse programmi käivitamist ei toetata\n"
+#~ msgid "addrevoker"
+#~ msgstr "addrevoker"
 
-#: g10/exec.c:184
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "kataloogi `%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+#~ msgid "delsig"
+#~ msgstr "delsig"
 
-#: g10/exec.c:325
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"väliste programmide käivitamine on blokeeritud, kuna seadete failil on\n"
-"ebaturvalised õigused\n"
+#~ msgid "expire"
+#~ msgstr "expire"
+
+#~ msgid "primary"
+#~ msgstr "primaarne"
+
+#~ msgid "toggle"
+#~ msgstr "lülita"
+
+#~ msgid "t"
+#~ msgstr "t"
+
+#~ msgid "pref"
+#~ msgstr "pref"
+
+#~ msgid "showpref"
+#~ msgstr "showpref"
+
+#~ msgid "setpref"
+#~ msgstr "setpref"
+
+#~ msgid "updpref"
+#~ msgstr "updpref"
 
-#: g10/exec.c:355
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"see platvorm nõuab väliste programmide käivitamiseks ajutiste failide "
-"kasutamist\n"
+#~ msgid "keyserver"
+#~ msgstr "võtmeserveri viga"
 
-#: g10/exec.c:433
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "trust"
+#~ msgstr "trust"
 
-#: g10/exec.c:436
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "revsig"
+#~ msgstr "revsig"
 
-#: g10/exec.c:515
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "süsteemi viga välise programmi kasutamisel: %s\n"
+#~ msgid "revuid"
+#~ msgstr "revuid"
 
-#: g10/exec.c:526 g10/exec.c:585
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "väline programm lõpetas erandlikult\n"
+#~ msgid "revkey"
+#~ msgstr "revkey"
 
-#: g10/exec.c:541
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "välist programmi ei õnnestu käivitada\n"
+#~ msgid "disable"
+#~ msgstr "disable"
 
-#: g10/exec.c:550
-#, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "ei õnnestu lugeda välise programmi vastust: %s\n"
+#~ msgid "enable"
+#~ msgstr "enable"
 
-#: g10/exec.c:596 g10/exec.c:603
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
+#~ msgid "showphoto"
+#~ msgstr "showphoto"
 
-#: g10/exec.c:608
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "HOIATUS: ei õnnestu eemaldada ajutist kataloogi `%s': %s\n"
+#~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
+#~ msgstr "sõnumilühendi algoritm `%s' ei ole selles versioonis muudetav\n"
 
-#: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
-msgid "never     "
-msgstr "mitte kunagi"
+#~ msgid ""
+#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
+#~ "              minimum keysize is  768 bits\n"
+#~ "              default keysize is 1024 bits\n"
+#~ "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Enne uue %s võtmepaari genereerimist.\n"
+#~ "           minimaalne võtmepikkus on  768 bitti\n"
+#~ "            vaikimisi võtmepikkus on 1024 bitti\n"
+#~ "    suurim soovitatav võtmepikkus on 2048 bitti\n"
 
-#: g10/revoke.c:103 g10/revoke.c:117 g10/revoke.c:129 g10/revoke.c:175
-#: g10/revoke.c:187 g10/revoke.c:541
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet ebaõnnestus: %s\n"
+#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
+#~ msgstr "DSA lubab võtmepikkuseid ainult vahemikus 512 kuni 1024\n"
 
-#: g10/revoke.c:146
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "võti %08lX: kasutaja ID puudub\n"
+#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
+#~ msgstr "võtmepikkus on liiga väike; RSA korral on väikseim väärtus 1024.\n"
 
-#: g10/revoke.c:271
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Tühistaja:\n"
+#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
+#~ msgstr "võtmepikkus on liiga väike; väikseim lubatud väärtus on 768.\n"
 
-#: g10/revoke.c:275
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(See on tundlik tühistamise võti)\n"
+#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
+#~ msgstr "võtmepikkus on liiga suur; suurim lubatud väärtus on %d.\n"
 
-#: g10/revoke.c:279 g10/revoke.c:476
-msgid "Create a revocation certificate for this key? "
-msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
+#~ msgid ""
+#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
+#~ "computations take REALLY long!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suuremad võtmepikkused kui 2048 ei ole soovitatavad, kuna\n"
+#~ "arvutused võtavad VÄGA palju aega!\n"
 
-#: g10/revoke.c:292 g10/revoke.c:507
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Väljundis sunnitakse kasutama ASCII vormingut.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
+#~ msgstr "Olete kindel, et soovite sellist võtmepikkust? "
 
-#: g10/revoke.c:306 g10/revoke.c:521
-#, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet ebaõnnestus: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
+#~ "very vulnerable to attacks!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Olgu, kuid pidage meeles, et ka teie monitor ja klaviatuur on samuti\n"
+#~ "võimalikud ründeobjektid!\n"
 
-#: g10/revoke.c:369
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Tühistamise sertifikaat on loodud.\n"
+#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
+#~ msgstr "Eksperimentaalseid algoritme ei peaks kasutama!\n"
 
-#: g10/revoke.c:375
-#, c-format
-msgid "no revocation keys found for `%s'\n"
-msgstr ""
-"`%s' jaoks pole tühistamise võtmeid\n"
-"\n"
+#~ msgid ""
+#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "see ¨ifri algoritm ei ole soovitatav; kasutage palun mõnd standardsemat!\n"
 
-#: g10/revoke.c:429
-#, c-format
-msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
-msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "writing to file `%s'\n"
+#~ msgstr "kirjutan faili `%s'\n"
 
-#: g10/revoke.c:458
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "vastavat avalikku võtit pole: %s\n"
+#~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
+#~ msgstr "vabandust, seda ei saa pakettmoodis teha\n"
 
-#: g10/revoke.c:469
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "avalik võti ei sobi salajase võtmega!\n"
+#~ msgid "key `%s' not found: %s\n"
+#~ msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:492
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "tundmatu kaitsealgoritm\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't create file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:496
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "MÄRKUS: See võti ei ole kaitstud!\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't open file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:547
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
-msgstr ""
-"Tühistamise sertifikaat on loodud.\n"
-"\n"
-"Palun salvestage see andmekandjale, mida saate kindlasse kohta ära panna.\n"
-"Kui mallory saab sellele sertifikaadile juurdepääsu, võib ta seda kasutades\n"
-"muuta kõik teie võtmed kasutamiskõlbmatuks.\n"
-"Samuti on mõistlik trükkida see sertifikaat paberile ja panna hoiule "
-"juhuks,\n"
-"kui meedia muutub loetamatuks. Aga olge ettevaatlik: teie arvuti "
-"trükisüsteem\n"
-"võib salvestada need andmed ja teha teistele kättesaadavaks! \n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "          \""
+#~ msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/revoke.c:588
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Palun valige tühistamise põhjus:\n"
+#~ msgid " i = please show me more information\n"
+#~ msgstr " i = esita palun täiendavat infot\n"
 
-#: g10/revoke.c:598
-msgid "Cancel"
-msgstr "Katkesta"
+#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
+#~ msgstr "võti %08lX: võti on tühistatud!\n"
 
-#: g10/revoke.c:600
-#, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Tõenäoliselt soovite siin valida %d)\n"
+#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
+#~ msgstr "võti %08lX: alamvõti on tühistatud!\n"
 
-#: g10/revoke.c:641
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Sisestage mittekohustuslik kirjeldus. Lõpetage tühja reaga:\n"
+#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
+#~ msgstr "%08lX: võti on aegunud\n"
 
-#: g10/revoke.c:669
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Tühistamise põhjus: %s\n"
+#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
+#~ msgstr "%08lX: Me EI usalda seda võtit\n"
 
-#: g10/revoke.c:671
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Kirjeldust ei antud)\n"
+#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/revoke.c:676
-msgid "Is this okay? "
-msgstr "On see hästi? "
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:104
-#, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
-msgstr ""
-"# Omistatud usalduse väärtuste loend, loodud: %s\n"
-"# (Taastamiseks kasutage \"gpg --import-ownertrust\")\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:140
-#, c-format
-msgid "can't open file: %s\n"
-msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:151
-msgid "line too long\n"
-msgstr "rida on liiga pikk\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (allkirjastamiseks ja krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:159
-msgid "error: missing colon\n"
-msgstr "viga: puudub koolon\n"
+#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
+#~ msgstr "%s: ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:164
-msgid "error: invalid fingerprint\n"
-msgstr "viga: vigane sõrmejälg\n"
+#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
+#~ msgstr "%s: HOIATUS: tühi fail\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "error: no ownertrust value\n"
-msgstr "viga: usalduse väärtus puudub\n"
+#~ msgid "can't open %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:204
-#, c-format
-msgid "error finding trust record: %s\n"
-msgstr "viga usalduse kirje otsimisel: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) I trust marginally\n"
+#~ msgstr " %d = Usaldan vähesel määral\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:208
-#, c-format
-msgid "read error: %s\n"
-msgstr "viga lugemisel: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "   (%d) I trust fully\n"
+#~ msgstr " %d = Usaldan täiesti\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "revoked: %s"
-#~ msgstr "[tühistatud] "
+#~ msgid "expires"
+#~ msgstr "expire"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "expired: %s"
-#~ msgstr " [aegub: %s]"
+#~ msgid ""
+#~ "\"\n"
+#~ "locally signed with your key %s at %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\"\n"
+#~ "lokaalselt allkirjastatud teie võtmega %08lX %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "expires: %s"
-#~ msgstr " [aegub: %s]"
+#~ msgid "   signed by %s on %s%s\n"
+#~ msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s\n"
+
+#~ msgid "%s: can't access: %s\n"
+#~ msgstr "%s: ei õnnestu kasutada: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: can't create lock\n"
+#~ msgstr "%s: ei õnnestu luua lukku\n"
+
+#~ msgid "%s: can't make lock\n"
+#~ msgstr "%s: ei õnnestu seada lukku\n"
+
+#~ msgid "%s: can't create: %s\n"
+#~ msgstr "%s: ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
+#~ msgstr "%s: kataloogi ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui te ikkagi soovite kasutada seda kehtetut võtit, vastake \"jah\"."
+
+#~ msgid "Unable to open photo \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "Fotot \"%s\" ei õnnestu avada: %s\n"
+
+#~ msgid "can't open file: %s\n"
+#~ msgstr "faili ei õnnestu avada: %s\n"
+
+#~ msgid "error: missing colon\n"
+#~ msgstr "viga: puudub koolon\n"
+
+#~ msgid "error: no ownertrust value\n"
+#~ msgstr "viga: usalduse väärtus puudub\n"
+
+#~ msgid " (main key ID %08lX)"
+#~ msgstr " (peamise võtme ID %08lX)"
 
 #~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
 #~ msgstr "rev! alamvõti on tühistatud: %s\n"
@@ -5443,12 +6358,6 @@ msgstr "viga lugemisel: %s\n"
 #~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
 #~ msgstr "rev? probleem tühistamise kontrollimisel: %s\n"
 
-#~ msgid "[revoked] "
-#~ msgstr "[tühistatud] "
-
-#~ msgid "[expired] "
-#~ msgstr "[aegunud] "
-
 #, fuzzy
 #~ msgid " [expired: %s]"
 #~ msgstr " [aegub: %s]"
@@ -5490,9 +6399,6 @@ msgstr "viga lugemisel: %s\n"
 #~ msgid "export the ownertrust values"
 #~ msgstr "ekspordi usalduse väärtused"
 
-#~ msgid "import ownertrust values"
-#~ msgstr "impordi usalduse väärtused"
-
 #~ msgid "unattended trust database update"
 #~ msgstr "hooldusvaba usalduse andmebaasi uuendamine"
 
@@ -5651,9 +6557,6 @@ msgstr "viga lugemisel: %s\n"
 #~ msgid "Policy: "
 #~ msgstr "Poliis: "
 
-#~ msgid "requesting key %08lX from %s\n"
-#~ msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
-
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "võtmeserverist ei saa võtit: %s\n"
 
@@ -5669,9 +6572,6 @@ msgstr "viga lugemisel: %s\n"
 #~ msgid "this keyserver does not support --search-keys\n"
 #~ msgstr "see võtmeserver ei toeta --search-keys\n"
 
-#~ msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
-#~ msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
-
 #~ msgid "can't search keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "võtmeserverist ei saa otsida: %s\n"