po: Update Japanese translation.
[gnupg.git] / po / gl.po
index c8c5a26..cacffc3 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Language-Team: Galician <gpul-traduccion@ceu.fi.udc.es>\n"
 "Language: gl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "¿Seguro que quere crear unha chave para asinar e cifrar? "
+msgstr "¿Seguro que quere crear unha chave para asinar e cifrar? "
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
 msgstr ""
@@ -78,14 +78,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 msgid "PIN:"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "contrasinal erróneo"
+msgstr "contrasinal erróneo"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "liña longa de máis\n"
+msgstr "liña longa de máis\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
@@ -110,22 +110,22 @@ msgstr "contrasinal demasiado longo\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Caracter non válido no nome\n"
+msgstr "Caracter non válido no nome\n"
 
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "MPI erróneo"
+msgstr "MPI erróneo"
 
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "contrasinal erróneo"
+msgstr "contrasinal erróneo"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
@@ -154,12 +154,8 @@ msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "non se atopou un chaveiro privado no que se poida escribir: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "erro escribindo no chaveiro `%s': %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -175,7 +171,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
@@ -185,11 +181,11 @@ msgstr "cambia-lo contrasinal"
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
+msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr ""
@@ -227,15 +223,15 @@ msgstr "Repita o contrasinal: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
+msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
 
 #, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
+msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
 
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
+msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
@@ -255,7 +251,7 @@ msgstr "Introduza o contrasinal\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "¿Empregar esta chave de tódolos xeitos?"
+msgstr "¿Empregar esta chave de tódolos xeitos?"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -295,7 +291,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr ""
-"Necesita un contrasinal para protexe-la súa chave secreta.\n"
+"Necesita un contrasinal para protexe-la súa chave secreta.\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
@@ -308,7 +304,7 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Opcións:\n"
+"Opcións:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
@@ -317,11 +313,16 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "A chave é obsoleta"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "lareto"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "ser un pouquiño máis calado"
+msgstr "ser un pouquiño máis calado"
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
@@ -331,7 +332,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
@@ -390,12 +391,12 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable ssh support"
-msgstr "non está soportado"
+msgstr "non está soportado"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable putty support"
-msgstr "non está soportado"
+msgstr "non está soportado"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
@@ -404,11 +405,11 @@ msgstr "non est
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 "Por favor, informe dos erros no programa a <gnupg-bugs@gnu.org>,\n"
-"e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
+"e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
@@ -419,29 +420,25 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "NOTA: non existe o ficheiro de opcións por defecto `%s'\n"
+msgstr "NOTA: non existe o ficheiro de opcións por defecto `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "option file `%s': %s\n"
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "ficheiro de opcións `%s': %s\n"
+msgstr "ficheiro de opcións `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading options from `%s'\n"
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
+msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
@@ -449,11 +446,11 @@ msgstr "non foi posible crear %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
@@ -469,7 +466,7 @@ msgstr "AVISO: permisos inseguros en %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -514,7 +511,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
+msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
@@ -522,11 +519,11 @@ msgstr "\t%lu chaves omitidas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
@@ -546,12 +543,12 @@ msgid ""
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Opcións:\n"
+"Opcións:\n"
 " "
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
@@ -560,11 +557,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
@@ -575,7 +572,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
@@ -599,7 +596,7 @@ msgstr "erro de lectura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
+msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
@@ -607,7 +604,7 @@ msgstr "erro de lectura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
@@ -681,7 +678,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete key"
@@ -705,25 +702,25 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
+msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
@@ -737,9 +734,9 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
@@ -754,40 +751,25 @@ msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "erro escribindo no chaveiro secreto `%s': %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "non se puido conectar a `%s': %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problema de comunicación con gpg-agent\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "cancelado polo usuario\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "non é posible deshabilita-los volcados de 'core': %s\n"
+msgstr "non é posible deshabilita-los volcados de 'core': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
@@ -797,6 +779,14 @@ msgstr "AVISO: propiedade insegura en %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "AVISO: permisos inseguros en %s \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "si|sim"
@@ -851,7 +841,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
@@ -923,7 +913,7 @@ msgstr "Certificado correcto"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
@@ -936,7 +926,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "Chave dispoñible en: "
+msgstr "Chave dispoñible en: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Session key created"
@@ -968,7 +958,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signer %d"
@@ -976,18 +966,18 @@ msgstr "A sinatura caducou o %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
+msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature available"
@@ -999,7 +989,7 @@ msgstr "Sinatura correcta de \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature %d"
@@ -1007,7 +997,7 @@ msgstr "A sinatura caducou o %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
@@ -1021,7 +1011,7 @@ msgstr "Certificado correcto"
 
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Chave dispoñible en: "
+msgstr "Chave dispoñible en: "
 
 #, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
@@ -1029,14 +1019,14 @@ msgstr "Certificado correcto"
 
 #, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "Certificado non válido"
+msgstr "Certificado non válido"
 
 msgid "No audit log entries."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "versión descoñecida"
+msgstr "versión descoñecida"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr ""
@@ -1046,15 +1036,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
+msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
 
 #, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "error nunha liña adicional\n"
+msgstr "error nunha liña adicional\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "descoñecido"
+msgstr "descoñecido"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "carácter radix64 non válido %02x omitido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
@@ -1066,16 +1060,16 @@ msgstr "erro de lectura de ficheiro"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "liña longa de máis\n"
+msgstr "liña longa de máis\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "argumento non válido"
+msgstr "argumento non válido"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "armadura non válida"
+msgstr "armadura non válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid command"
@@ -1083,7 +1077,7 @@ msgstr "comandos conflictivos\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
@@ -1091,7 +1085,7 @@ msgstr "non procesado"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
@@ -1099,7 +1093,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
@@ -1123,11 +1117,11 @@ msgstr "non procesado"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
@@ -1135,7 +1129,7 @@ msgstr "non se puido abrir un ficheiro: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
@@ -1158,42 +1152,46 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
+msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armadura: %s\n"
 
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "cabeceira de armadura non válida: "
+msgstr "cabeceira de armadura non válida: "
 
 msgid "armor header: "
 msgstr "cabeceira de armadura: "
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "cabeceira de sinatura en claro non válida\n"
+msgstr "cabeceira de sinatura en claro non válida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
 msgstr "cabeceira de armadura: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "sinaturas en texto claro aniñadas\n"
+msgstr "sinaturas en texto claro aniñadas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "armadura inesperada:"
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "liña escapada cunha barra non válida: "
+msgstr "liña escapada cunha barra non válida: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "carácter radix64 non válido %02x omitido\n"
+msgstr "carácter radix64 non válido %02x omitido\n"
 
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "fin de ficheiro prematura (non hai CRC)\n"
@@ -1210,22 +1208,22 @@ msgstr "Erro de CRC; %06lx - %06lx\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "fin de ficheiro prematura (nas liñas adicionais)\n"
+msgstr "fin de ficheiro prematura (nas liñas adicionais)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "error nunha liña adicional\n"
+msgstr "error nunha liña adicional\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
+msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "armadura incorrecta: liña máis longa ca %d caracteres\n"
+msgstr "armadura incorrecta: liña máis longa ca %d caracteres\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"carácter quoted-printable na armadura - seguramente empregouse un MTA con "
+"carácter quoted-printable na armadura - seguramente empregouse un MTA con "
 "erros\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -1237,22 +1235,22 @@ msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"un nome de notación só debe ter caracteres imprimibles ou espacios, e debe "
+"un nome de notación só debe ter caracteres imprimibles ou espacios, e debe "
 "rematar en '='\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
+msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
+msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "un valor de notación non pode empregar ningún carácter de control\n"
+msgstr "un valor de notación non pode empregar ningún carácter de control\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
-msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
+msgstr "un nome de notación de usuario debe conte-lo carácter '@'\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -1260,15 +1258,15 @@ msgstr "un nome de notaci
 #| "with an '='\n"
 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
 msgstr ""
-"un nome de notación só debe ter caracteres imprimibles ou espacios, e debe "
+"un nome de notación só debe ter caracteres imprimibles ou espacios, e debe "
 "rematar en '='\n"
 
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "AVISO: atopáronse datos de notación non válidos\n"
+msgstr "AVISO: atopáronse datos de notación non válidos\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr "erro ao pór '%s' na base de datos de confianza: %s\n"
+msgstr "erro ao pór '%s' na base de datos de confianza: %s\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduza o contrasinal: "
@@ -1289,7 +1287,7 @@ msgstr "AVISO: %s fai que se ignore %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
+msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
@@ -1305,10 +1303,10 @@ msgstr "Non se admite este comando no modo %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
+msgstr "hai partes da chave secreta non dispoñibles\n"
 
 msgid "Your selection? "
-msgstr "¿A súa selección? "
+msgstr "¿A súa selección? "
 
 msgid "[not set]"
 msgstr ""
@@ -1353,7 +1351,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "non hai unha chave pública correspondente: %s\n"
+msgstr "non hai unha chave pública correspondente: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
@@ -1388,18 +1386,18 @@ msgstr "preferencias actualizadas"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
+msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
+msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
@@ -1407,15 +1405,15 @@ msgstr "Pegada dactilar:"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
+msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
@@ -1432,15 +1430,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
+msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
+msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
+msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1463,7 +1461,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -1485,21 +1483,21 @@ msgstr "A sinatura caducou o %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Selección non válida.\n"
+msgstr "Selección non válida.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
+msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
@@ -1508,17 +1506,17 @@ msgstr "Non se admite este comando no modo %s.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "¿Asinar de verdade? "
+msgstr "¿Asinar de verdade? "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "saír deste menú"
+msgstr "saír deste menú"
 
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
@@ -1529,7 +1527,7 @@ msgstr "amosar esta axuda"
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
-msgstr "Chave dispoñible en: "
+msgstr "Chave dispoñible en: "
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
@@ -1542,7 +1540,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
-msgstr "cambia-la fecha de expiración"
+msgstr "cambia-la fecha de expiración"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
@@ -1622,11 +1620,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "¿Borrar esta chave do chaveiro? "
+msgstr "¿Borrar esta chave do chaveiro? "
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "¡Esta é unha chave secreta! - ¿está seguro de que quere borrala? "
+msgstr "¡Esta é unha chave secreta! - ¿está seguro de que quere borrala? "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
@@ -1638,28 +1636,28 @@ msgstr "chave"
 #, fuzzy
 #| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
-msgstr "Pública: "
+msgstr "Pública: "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "borrouse a información de confianza\n"
+msgstr "borrouse a información de confianza\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "¡hai unha chave secreta para a chave pública \"%s\"!\n"
+msgstr "¡hai unha chave secreta para a chave pública \"%s\"!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "empregue a opción \"--delete-secret-keys\" para borrala primeiro.\n"
+msgstr "empregue a opción \"--delete-secret-keys\" para borrala primeiro.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "non se pode empregar un paquete simétrico ESK debido ao modo S2K\n"
+msgstr "non se pode empregar un paquete simétrico ESK debido ao modo S2K\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
@@ -1668,12 +1666,12 @@ msgstr "fallou a sinatura: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' already compressed\n"
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
+msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "AVISO: `%s' é un ficheiro baleiro\n"
+msgstr "AVISO: `%s' é un ficheiro baleiro\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "reading from `%s'\n"
@@ -1684,20 +1682,20 @@ msgstr "lendo de `%s'\n"
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"forza-la cifra simétrica %s (%d) viola as preferencias do destinatario\n"
+"forza-la cifra simétrica %s (%d) viola as preferencias do destinatario\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"forza-lo algoritmo de compresión %s (%d) viola as preferencias do "
+"forza-lo algoritmo de compresión %s (%d) viola as preferencias do "
 "destinatario\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"forza-la cifra simétrica %s (%d) viola as preferencias do destinatario\n"
+"forza-la cifra simétrica %s (%d) viola as preferencias do destinatario\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
@@ -1713,22 +1711,22 @@ msgstr "datos cifrados con %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "cifrado cun algoritmo descoñecido %d\n"
+msgstr "cifrado cun algoritmo descoñecido %d\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "AVISO: cifrouse a mensaxe cunha chave feble no cifrado simétrico.\n"
+msgstr "AVISO: cifrouse a mensaxe cunha chave feble no cifrado simétrico.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problema ao manexa-lo paquete cifrado\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "non se soporta a execución remota de programas\n"
+msgstr "non se soporta a execución remota de programas\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"as chamadas a programas externos están desactivadas debido a opcións de "
+"as chamadas a programas externos están desactivadas debido a opcións de "
 "permisos de ficheiros non seguras\n"
 
 #, fuzzy
@@ -1750,7 +1748,7 @@ msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "erro do sistema ao chamar a un programa externo: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "saída non natural do programa externo\n"
+msgstr "saída non natural do programa externo\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "non se puido executar un programa externo\n"
@@ -1780,7 +1778,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "non se atoparon chaves de revocación para `%s'\n"
+msgstr "non se atoparon chaves de revocación para `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
@@ -1789,6 +1787,9 @@ msgstr "chave secreta non utilizable"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
@@ -1825,7 +1826,7 @@ msgstr "[Non se atopou o id de usuario]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
@@ -1873,11 +1874,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
-"Chave %08lX non válida convertida en válida por --allow-non-selfsigned-uid\n"
+"Chave %08lX non válida convertida en válida por --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "emprégase a chave secundaria %08lX no canto da primaria %08lX\n"
+msgstr "emprégase a chave secundaria %08lX no canto da primaria %08lX\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
@@ -1894,7 +1895,7 @@ msgid "encrypt data"
 msgstr "cifrar datos"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "cifrar só con cifrado simétrico"
+msgstr "cifrar só con cifrado simétrico"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "descifrar datos (por defecto)"
@@ -1936,14 +1937,19 @@ msgstr "xerar un novo par de chaves"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "xerar un novo par de chaves"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "xerar un novo par de chaves"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "xerar un certificado de revocación"
+msgstr "xerar un certificado de revocación"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "borrar chaves do chaveiro público"
+msgstr "borrar chaves do chaveiro público"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "borrar chaves do chaveiro secreto"
@@ -1984,7 +1990,7 @@ msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "buscar chaves nun servidor de chaves"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "actualizar tódalas chaves dun servidor de chaves"
+msgstr "actualizar tódalas chaves dun servidor de chaves"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importar/mesturar chaves"
@@ -2012,7 +2018,7 @@ msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "crear saída con armadura en ascii"
+msgstr "crear saída con armadura en ascii"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
@@ -2024,17 +2030,17 @@ msgstr "empregar este id de usuario para asinar ou descifrar"
 
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|axusta-lo nivel de compresión a N (0 desactiva)"
+msgstr "|N|axusta-lo nivel de compresión a N (0 desactiva)"
 
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "usar modo de texto canónico"
+msgstr "usar modo de texto canónico"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "non facer ningún cambio"
+msgstr "non facer ningún cambio"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "avisar antes de sobrescribir"
@@ -2047,14 +2053,24 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Vexa a páxina man para un listado completo de comandos e opcións)\n"
+"(Vexa a páxina man para un listado completo de comandos e opcións)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2071,7 +2087,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid ""
@@ -2083,9 +2099,9 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
+"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
 "asinar, verificar, cifrar ou descifrar\n"
-"a operación por defecto depende dos datos de entrada\n"
+"a operación por defecto depende dos datos de entrada\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -2095,7 +2111,7 @@ msgstr ""
 "Algoritmos soportados:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Pública: "
+msgstr "Pública: "
 
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Cifra: "
@@ -2104,18 +2120,18 @@ msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Compresión: "
+msgstr "Compresión: "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "uso: gpg [opcións] "
+msgstr "uso: gpg [opcións] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "comandos conflictivos\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "non se atopou un signo = na definición do grupo \"%s\"\n"
+msgstr "non se atopou un signo = na definición do grupo \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
@@ -2169,7 +2185,7 @@ msgstr "AVISO: permisos do directorio contedor inseguros en %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
@@ -2193,7 +2209,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
@@ -2206,52 +2222,52 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "amosar en que chaveiro está unha chave listada"
+msgstr "amosar en que chaveiro está unha chave listada"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Non hai unha sinatura correspondiente no chaveiro secreto\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "deshabilitar unha chave"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
 
 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "NOTA: ignórase o antigo ficheiro de opcións por defecto `%s'\n"
-
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "NOTA: ignórase o antigo ficheiro de opcións por defecto `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "NOTA: ¡%s non é para uso normal!\n"
+msgstr "NOTA: ¡%s non é para uso normal!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "Non é un enderezo de e-mail válido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
@@ -2259,37 +2275,37 @@ msgstr "non se puido analisa-lo URI do servidor de chaves\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de importación non válidas\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid filter option: %s\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de importación non válidas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2299,7 +2315,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
@@ -2309,18 +2325,18 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
@@ -2330,11 +2346,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
@@ -2342,13 +2358,13 @@ msgstr "non se puido estabrecer exec-path a %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "%s:%d: opcións de exportación non válidas\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "AVISO: ¡o programa pode crear un ficheiro 'core'!\n"
+msgstr "AVISO: Â¡o programa pode crear un ficheiro 'core'!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
@@ -2356,11 +2372,11 @@ msgstr "AVISO: %s fai que se ignore %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
+msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "¡%s non ten sentido empregándoo con %s!\n"
+msgstr "¡%s non ten sentido empregándoo con %s!\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
@@ -2370,17 +2386,17 @@ msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "o algoritmo de cifrado seleccionado non é válido\n"
+msgstr "o algoritmo de cifrado seleccionado non é válido\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "o algoritmo de resumo seleccionado non é válido\n"
+msgstr "o algoritmo de resumo seleccionado non é válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "o algoritmo de cifrado seleccionado non é válido\n"
+msgstr "o algoritmo de cifrado seleccionado non é válido\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "o algoritmo de resumo de certificación seleccionado non é válido\n"
+msgstr "o algoritmo de resumo de certificación seleccionado non é válido\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed debe ser superior a 0\n"
@@ -2394,35 +2410,35 @@ msgstr "max-cert-depth debe valer entre 1 e 255\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "nivel de comprobación por defecto non válido; debe ser 0, 1, 2 ou 3\n"
+msgstr "nivel de comprobación por defecto non válido; debe ser 0, 1, 2 ou 3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "nivel de comprobación por defecto non válido; debe ser 0, 1, 2 ou 3\n"
+msgstr "nivel de comprobación por defecto non válido; debe ser 0, 1, 2 ou 3\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "NOTA: desaconséllase encarecidamente o modo S2K simple (0)\n"
+msgstr "NOTA: desaconséllase encarecidamente o modo S2K simple (0)\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "modo S2K non válido; debe ser 0, 1 ou 3\n"
+msgstr "modo S2K non válido; debe ser 0, 1 ou 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "preferencias por defecto non válidas\n"
+msgstr "preferencias por defecto non válidas\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "preferencias de cifrado personais non válidas\n"
+msgstr "preferencias de cifrado personais non válidas\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "preferencias de resumo personais non válidas\n"
+msgstr "preferencias de resumo personais non válidas\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "preferencias de compresión personais non válidas\n"
+msgstr "preferencias de compresión personais non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "¡%s aínda non traballa con %s!\n"
+msgstr "¡%s aínda non traballa con %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
@@ -2434,7 +2450,7 @@ msgstr "non se pode empregar o algoritmo de resumo \"%s\" no modo %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "non se pode empregar o algoritmo de compresión \"%s\" no modo %s\n"
+msgstr "non se pode empregar o algoritmo de compresión \"%s\" no modo %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -2442,25 +2458,12 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"AVISO: deronse destinatarios (-r) sen empregar cifrado de chave pública\n"
-
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [ficheiro]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [ficheiro]"
+"AVISO: deronse destinatarios (-r) sen empregar cifrado de chave pública\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "o descifrado fallou: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [ficheiro]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
@@ -2468,16 +2471,6 @@ msgstr ""
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "non se pode empregar %s no modo %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [ficheiro]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
@@ -2485,44 +2478,22 @@ msgstr ""
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "non se pode empregar %s no modo %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [ficheiro]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [ficheiro]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [ficheiro]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id-de-usuario"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id-de-usuario"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id-de-usuario [comandos]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id-de-usuario"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "o envío ao servidor de chaves fallou: %s\n"
+msgstr "o envío ao servidor de chaves fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "a recepción do servidor de chaves fallou: %s\n"
+msgstr "a recepción do servidor de chaves fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
+msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "key export failed: %s\n"
 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
-msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
+msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
@@ -2530,7 +2501,7 @@ msgstr "a busca no servidor de chaves fallou fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "a actualización no servidor de chaves fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización no servidor de chaves fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -2538,12 +2509,12 @@ msgstr "non se puido quita-la armadura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
@@ -2553,21 +2524,21 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[ficheiro]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Escriba a súa mensaxe ...\n"
+msgstr "Escriba a súa mensaxe ...\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "o URL de normativa de certificación dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de certificación dado non é válido\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
@@ -2577,29 +2548,29 @@ msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "converte-los conflictos de selo de data nun aviso"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|DF|escribi-la información de estado a este DF"
+msgstr "|DF|escribi-la información de estado a este DF"
 
 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
 msgstr ""
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpgv [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpgv [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
-"Comproba as sinaturas contra chaves de confianza coñecidas\n"
+"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
+"Comproba as sinaturas contra chaves de confianza coñecidas\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Non hai axuda dispoñible"
+msgstr "Non hai axuda dispoñible"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
+msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
@@ -2632,6 +2603,9 @@ msgstr ""
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "pasando por alto un bloque de tipo %d\n"
@@ -2642,7 +2616,7 @@ msgstr "%lu chaves procesadas hasta polo momento\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Número total procesado: %lu\n"
+msgstr "Número total procesado: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
@@ -2679,7 +2653,7 @@ msgstr "         novas sinaturas: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr " novas revocacións de chaves: %lu\n"
+msgstr " novas revocacións de chaves: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
@@ -2739,14 +2713,14 @@ msgstr "chave %08lX: non hai ID de usuario\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "omítese `%s': %s\n"
+msgstr "omítese `%s': %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "chave %08lX: arranxouse a corrupción da sub-chave HKP\n"
+msgstr "chave %08lX: arranxouse a corrupción da sub-chave HKP\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
@@ -2754,14 +2728,14 @@ msgstr "chave %08lX: aceptouse o ID de usuario '%s' sen auto-sinatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "chave %08lX: non hai IDs de usuario válidos\n"
+msgstr "chave %08lX: non hai IDs de usuario válidos\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "isto pode ser causado por unha auto-sinatura que falta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "chave %08lX: chave pública non atopada: %s\n"
+msgstr "chave %08lX: chave pública non atopada: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
@@ -2778,7 +2752,7 @@ msgstr "erro escribindo no chaveiro `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "chave %08lX: chave pública \"%s\" importada\n"
+msgstr "chave %08lX: chave pública \"%s\" importada\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
@@ -2847,7 +2821,7 @@ msgstr "chave %08lX: chave secreta importada\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
@@ -2863,7 +2837,7 @@ msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: chave secreta cunha cifra %d non válida - omitida\n"
+msgstr "chave %08lX: chave secreta cunha cifra %d non válida - omitida\n"
 
 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
@@ -2882,18 +2856,18 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: non hai chave pública - non se pode aplica-lo\n"
-"certificado de revocación\n"
+"chave %08lX: non hai chave pública - non se pode aplica-lo\n"
+"certificado de revocación\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: certificado de revocación incorrecto:\n"
+"chave %08lX: certificado de revocación incorrecto:\n"
 "%s - rechazado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "chave %08lX: \"%s\" certificado de revocación importado\n"
+msgstr "chave %08lX: \"%s\" certificado de revocación importado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
@@ -2902,17 +2876,17 @@ msgstr "chave %08lX: non hai ID de usuario para a sinatura\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado no ID de usuario \"%s"
+"chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado no ID de usuario \"%s"
 "\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: auto-sinatura non válida no identificadr de usuario \"%s\"\n"
+"chave %08lX: auto-sinatura non válida no identificadr de usuario \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado\n"
+msgstr "chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
@@ -2920,27 +2894,27 @@ msgstr "chave %08lX: engadiuse unha sinatura de chave directa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "chave %08lX: non hai sub-chave para a ligazón da chave\n"
+msgstr "chave %08lX: non hai sub-chave para a ligazón da chave\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "chave %08lX: ligazón de sub-chave incorrecta\n"
+msgstr "chave %08lX: ligazón de sub-chave incorrecta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "chave %08lX: eliminouse unha ligazón de sub-chave múltiple\n"
+msgstr "chave %08lX: eliminouse unha ligazón de sub-chave múltiple\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "chave %08lX: non hai unha sub-chave para a revocación da chave\n"
+msgstr "chave %08lX: non hai unha sub-chave para a revocación da chave\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "chave %08lX: revocación de sub-chave non válida\n"
+msgstr "chave %08lX: revocación de sub-chave non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "chave %08lX: eliminouse a revocación de sub-chaves múltiples\n"
+msgstr "chave %08lX: eliminouse a revocación de sub-chaves múltiples\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
@@ -2956,11 +2930,11 @@ msgstr "chave %08lX: sinatura non exportable (clase %02x) - omitida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: certificado de revocación no lugar erróneo - omitido\n"
+msgstr "chave %08lX: certificado de revocación no lugar erróneo - omitido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "chave %08lX: certificado de revocación incorrecto: %s - omitido\n"
+msgstr "chave %08lX: certificado de revocación incorrecto: %s - omitido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
@@ -2977,18 +2951,18 @@ msgstr "chave %08lX: ID de usuario duplicado detectado - mesturado\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: obtendo a chave de revocación "
+"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: obtendo a chave de revocación "
 "%08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: chave de revocación %08lX "
+"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: chave de revocación %08lX "
 "ausente.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "chave %08lX: \"%s\" certificado de revocación engadido\n"
+msgstr "chave %08lX: \"%s\" certificado de revocación engadido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
@@ -3022,17 +2996,21 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
+msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[revocación]"
+msgstr "[revocación]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[auto-sinatura]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado\n"
+msgstr "chave %08lX: algoritmo de chave pública non soportado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -3045,13 +3023,13 @@ msgstr "Sinatura correcta de \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s:\n"
-msgstr "omítese `%s': %s\n"
+msgstr "omítese `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d duplicate signature removed\n"
 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
-msgstr[1] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr[0] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr[1] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
@@ -3064,8 +3042,8 @@ msgstr[1] "1 sinatura non verificada debido a unha chave que falta\n"
 #| msgid "%d bad signatures\n"
 msgid "%d bad signature\n"
 msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
-msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%d signature reordered\n"
@@ -3086,17 +3064,17 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Por favor, decida canto confía en que este usuario verifique\n"
+"Por favor, decida canto confía en que este usuario verifique\n"
 "correctamente as chaves de outros usuarios (mirando nos pasaportes,\n"
 "comprobando pegadas dactilares de varias fontes...).\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Confío marxinalmente\n"
+msgstr " %d = Confío marxinalmente\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Confío totalmente\n"
+msgstr " %d = Confío totalmente\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -3113,29 +3091,29 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere asinalo? (s/N) "
+msgstr "¿Está seguro de que quere asinalo? (s/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr " Non se puido asinar.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" está caducado."
+msgstr "O ID de usuario \"%s\" está caducado."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" non está asinado por el mesmo."
+msgstr "O ID de usuario \"%s\" non está asinado por el mesmo."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" non está asinado por el mesmo."
+msgstr "O ID de usuario \"%s\" non está asinado por el mesmo."
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "¿Asinar de verdade? "
+msgstr "¿Asinar de verdade? "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3143,32 +3121,32 @@ msgid ""
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
 "A auto-sinatura de \"%s\"\n"
-"é unha sinatura tipo PGP 2.x\n"
+"é unha sinatura tipo PGP 2.x\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "¿Quere promovela a unha auto-sinatura OpenPGP? (s/N) "
+msgstr "¿Quere promovela a unha auto-sinatura OpenPGP? (s/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"A súa sinatura actual en \"%s\"\n"
+"A súa sinatura actual en \"%s\"\n"
 "caducou.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "¿Quere emitir unha nova sinatura que substitúa á caducada? (s/N) "
+msgstr "¿Quere emitir unha nova sinatura que substitúa á caducada? (s/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"A súa sinatura actual en \"%s\"\n"
-"é unha sinatura local.\n"
+"A súa sinatura actual en \"%s\"\n"
+"é unha sinatura local.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "¿Quere promovela a sinatura totalmente exportable? (s/N) "
+msgstr "¿Quere promovela a sinatura totalmente exportable? (s/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
@@ -3179,28 +3157,28 @@ msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" xa estaba asinado coa chave %08lX\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "¿Quere asinalo outra vez de tódolos xeitos? (s/N) "
+msgstr "¿Quere asinalo outra vez de tódolos xeitos? (s/N) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nada que asinar coa chave %08lX\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "¡Esta chave caducou!"
+msgstr "¡Esta chave caducou!"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Esta chave ha caducar o %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "¿Quere que a súa sinatura caduque ao mesmo tempo? (S/n) "
+msgstr "¿Quere que a súa sinatura caduque ao mesmo tempo? (S/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"¿Con canto tino comprobou que a chave que vai asinar realmente pertence á\n"
+"¿Con canto tino comprobou que a chave que vai asinar realmente pertence á\n"
 "persoa de enriba? Se non sabe que respostar, introduza \"0\".\n"
 
 #, c-format
@@ -3213,23 +3191,23 @@ msgstr "   (1) Non o comprobei en absoluto.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Fixen algunhas comprobacións.%s\n"
+msgstr "   (2) Fixen algunhas comprobacións.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Fixen comprobacións moi exhaustivas.%s\n"
+msgstr "   (3) Fixen comprobacións moi exhaustivas.%s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "¿A súa elección? (introduza '?' para ter máis información): "
+msgstr "¿A súa elección? (introduza '?' para ter máis información): "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"¿Esta seguro de que quere asinar esta chave\n"
-"coa súa chave: \""
+"¿Esta seguro de que quere asinar esta chave\n"
+"coa súa chave: \""
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
@@ -3281,7 +3259,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "¿Asinar de verdade? "
+msgstr "¿Asinar de verdade? "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
@@ -3296,7 +3274,7 @@ msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
-msgstr "gardar e saír"
+msgstr "gardar e saír"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
@@ -3304,7 +3282,7 @@ msgstr "amosar fingerprint"
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keygrip"
-msgstr "Notación de sinaturas: "
+msgstr "Notación de sinaturas: "
 
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "listar chave e IDs de usuario"
@@ -3338,7 +3316,7 @@ msgid "add a user ID"
 msgstr "engadir un ID de usuario"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "engadir unha identificación fotográfica"
+msgstr "engadir unha identificación fotográfica"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
@@ -3362,17 +3340,17 @@ msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "borrar unha chave secundaria"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "engadir unha chave de revocación"
+msgstr "engadir unha chave de revocación"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
-"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
+"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
 "seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
+msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
@@ -3387,7 +3365,7 @@ msgstr "lista-las preferencias (moitos datos)"
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
+"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
 "seleccionados? "
 
 #, fuzzy
@@ -3397,7 +3375,7 @@ msgstr "non se puido analisa-lo URI do servidor de chaves\n"
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
-"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
+"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
 "seleccionados? "
 
 msgid "change the passphrase"
@@ -3408,7 +3386,7 @@ msgstr "cambia-la confianza sobre o dono"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "¿Seguro de que quere revocar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
+msgstr "¿Seguro de que quere revocar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
@@ -3428,7 +3406,7 @@ msgstr "deshabilitar unha chave"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "amosa-la identificación fotográfica"
+msgstr "amosa-la identificación fotográfica"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
@@ -3437,10 +3415,10 @@ msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "A chave secreta está disponible.\n"
+msgstr "A chave secreta está disponible.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Cómpre a chave secreta para facer isto.\n"
+msgstr "Cómpre a chave secreta para facer isto.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3450,22 +3428,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "A chave está revocada."
+msgstr "A chave está revocada."
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere asinar tódolos IDs de usuario? "
+msgstr "¿Seguro de que quere asinar tódolos IDs de usuario? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere asinar tódolos IDs de usuario? "
+msgstr "¿Seguro de que quere asinar tódolos IDs de usuario? "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: seleccione os IDs de usuario que desexa asinar\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "clase de sinatura descoñecida"
+msgstr "clase de sinatura descoñecida"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
@@ -3479,21 +3457,21 @@ msgid "(Use the '%s' command.)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "¡Non pode borra-lo último ID de usuario!\n"
+msgstr "¡Non pode borra-lo último ID de usuario!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere borrar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borrar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere borrar este ID de usuario? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borrar este ID de usuario? "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere borrar este ID de usuario? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borrar este ID de usuario? "
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
@@ -3515,31 +3493,31 @@ msgstr "Debe seleccionar alomenos unha chave.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere borrar esta chave? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borrar esta chave? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere revocar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
+msgstr "¿Seguro de que quere revocar tódolos IDs de usuario seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "¿Seguro de que quere revocar este ID de usuario? "
+msgstr "¿Seguro de que quere revocar este ID de usuario? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "¿Realmente quere revocar esta chave? "
+msgstr "¿Realmente quere revocar esta chave? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "¿Realmente quere revoca-las chaves seleccionadas? "
+msgstr "¿Realmente quere revoca-las chaves seleccionadas? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "¿Realmente quere revocar esta chave? "
+msgstr "¿Realmente quere revocar esta chave? "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
@@ -3551,24 +3529,24 @@ msgstr "estabrece-la lista de preferencias"
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
+"¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
 "seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "¿Realmente desexa actualiza-las preferencias? "
+msgstr "¿Realmente desexa actualiza-las preferencias? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "¿Garda-los cambios? "
+msgstr "¿Garda-los cambios? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "¿Saír sin gardar? "
+msgstr "¿Saír sin gardar? "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "A chave non cambiou, polo que non fai falla actualizar.\n"
@@ -3576,11 +3554,11 @@ msgstr "A chave non cambiou, polo que non fai falla actualizar.\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
@@ -3589,7 +3567,7 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid value\n"
 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
-msgstr "valor non válido\n"
+msgstr "valor non válido\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
@@ -3600,11 +3578,15 @@ msgstr "Non hai tal ID de usuario.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Nada que asinar coa chave %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "%s non é un xogo de caracteres válido\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resumo: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Características: "
+msgstr "Características: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
@@ -3614,7 +3596,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr "Notación: "
+msgstr "Notación: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Non hai preferencias nun ID de usuario estilo PGP 2.x.\n"
@@ -3663,13 +3645,13 @@ msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Esta chave está desactivada"
+msgstr "Esta chave está desactivada"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Teña en conta que a validez da chave amosada non é necesariamente\n"
+"Teña en conta que a validez da chave amosada non é necesariamente\n"
 "correcta a menos que reinicie o programa.\n"
 
 #, fuzzy
@@ -3684,7 +3666,7 @@ msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: non se marcou ningún ID de usuario coma primario. Esta orde pode\n"
+"AVISO: non se marcou ningún ID de usuario coma primario. Esta orde pode\n"
 "              facer que un ID de usuario diferente se converta no primario.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
@@ -3693,38 +3675,38 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
+msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: Esta é unha chave de estilo PGP2. Se engade unha identificación\n"
-"       fotográfica algunhas versións de PGP han rexeitar esta chave.\n"
+"AVISO: Esta é unha chave de estilo PGP2. Se engade unha identificación\n"
+"       fotográfica algunhas versións de PGP han rexeitar esta chave.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere engadila? (s/N) "
+msgstr "¿Está seguro de que quere engadila? (s/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
-"Non pode engadir unha identificación fotográfica a unha chave de estilo "
+"Non pode engadir unha identificación fotográfica a unha chave de estilo "
 "PGP2.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "¿Borrar esta sinatura correcta? (s/N/q)"
+msgstr "¿Borrar esta sinatura correcta? (s/N/q)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "¿Borrar esta sinatura incorrecta? (s/N/q)"
+msgstr "¿Borrar esta sinatura incorrecta? (s/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "¿Borrar esta sinatura descoñecida? (s/N/q)"
+msgstr "¿Borrar esta sinatura descoñecida? (s/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "¿Realmente quere borrar esta auto-sinatura? (s/N)"
+msgstr "¿Realmente quere borrar esta auto-sinatura? (s/N)"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
@@ -3738,34 +3720,34 @@ msgstr "Non se borrou nada.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
-msgstr "armadura non válida"
+msgstr "armadura non válida"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr[0] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
-msgstr[1] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr[0] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr[1] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
+msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
+msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: Esta é unha chave de estilo PGP 2.x. Se engade un revocador "
+"AVISO: Esta é unha chave de estilo PGP 2.x. Se engade un revocador "
 "designado\n"
-"       pode facer que algunhas versións de PGP rexeiten esta chave.\n"
+"       pode facer que algunhas versións de PGP rexeiten esta chave.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
@@ -3783,40 +3765,40 @@ msgstr "non se pode nomear unha chave coma o seu propio revocador designado\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"AVISO: ¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
+"AVISO: Â¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
 "se pode desfacer!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
-"¿Está seguro de que quere nomear esta chave coma revocador designado? (s/N): "
+"¿Está seguro de que quere nomear esta chave coma revocador designado? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
 "N) "
 msgstr ""
-"¿Está seguro de que quere nomear esta chave coma revocador designado? (s/N): "
+"¿Está seguro de que quere nomear esta chave coma revocador designado? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Cambiando a data de expiración para a chave secundaria.\n"
+msgstr "Cambiando a data de expiración para a chave secundaria.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Cambiando a data de expiración da chave primaria.\n"
+msgstr "Cambiando a data de expiración da chave primaria.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
+msgstr "Non pode cambia-la data de expiración dunha chave v3\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
-"AVISO: ¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
+"AVISO: Â¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
 "se pode desfacer!\n"
 
 #, c-format
@@ -3835,35 +3817,35 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
+msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
+msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Notación de sinaturas: "
+msgstr "Notación de sinaturas: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "¿Sobrescribir? (s/N) "
+msgstr "¿Sobrescribir? (s/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
+msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
+msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
-msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
+msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
+msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
@@ -3881,10 +3863,10 @@ msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Esta sinatura caducou o %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere revocala? (s/N) "
+msgstr "¿Está seguro de que quere revocala? (s/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? (s/N) "
+msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? (s/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Not signed by you.\n"
@@ -3903,10 +3885,10 @@ msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revocada por %08lX no %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Está a punto de revocar estas sinaturas:\n"
+msgstr "Está a punto de revocar estas sinaturas:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "¿Realmente desexa crea-los certificados de revocación? (s/N) "
+msgstr "¿Realmente desexa crea-los certificados de revocación? (s/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "non hai chave secreta\n"
@@ -3917,7 +3899,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
+msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
@@ -3926,16 +3908,16 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
+msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
+msgstr "o ID de usuario \"%s\" xa está revocado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
-"Amosando a id. fotográfica %s de tamaño %ld da chave 0x%08lX (uid %d)\n"
+"Amosando a id. fotográfica %s de tamaño %ld da chave 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
@@ -3955,7 +3937,7 @@ msgstr "demasiadas preferencias `%c'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
+msgstr "caracter non válido na cadea de preferencias\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "escribindo unha sinatura directa\n"
@@ -3968,11 +3950,11 @@ msgstr "escribindo unha sinatura que liga a chave\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "tamaño de chave non válido; empregando %u bits\n"
+msgstr "tamaño de chave non válido; empregando %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "tamaño de chave redondeado a %u bits\n"
+msgstr "tamaño de chave redondeado a %u bits\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
@@ -4018,7 +4000,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (só cifrar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
@@ -4041,27 +4023,27 @@ msgstr "   (%d) DSA e ElGamal (por defecto)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (só cifrar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
@@ -4070,31 +4052,31 @@ msgstr "   (%d) DSA e ElGamal (por defecto)\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Notación de sinaturas: "
+msgstr "Notación de sinaturas: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
+msgstr "Non hai ID de usuario con índice %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -4107,15 +4089,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
+msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
+msgstr "¿Qué tamaño de chave quere? (1024) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "O tamaño de chave requerido son %u bits\n"
+msgstr "O tamaño de chave requerido son %u bits\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
@@ -4130,9 +4112,9 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Por favor, indique canto tempo debería ser válida a chave.\n"
+"Por favor, indique canto tempo debería ser válida a chave.\n"
 "         0 = a chave non caduca\n"
-"      <n>  = a chave caduca en n días\n"
+"      <n>  = a chave caduca en n días\n"
 "      <n>w = a chave caduca en n semanas\n"
 "      <n>m = a chave caduca en n meses\n"
 "      <n>y = a chave caduca en n anos\n"
@@ -4145,22 +4127,22 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Por favor, indique canto tempo debería ser válida a sinatura.\n"
+"Por favor, indique canto tempo debería ser válida a sinatura.\n"
 "         0 = a sinatura non caduca\n"
-"      <n>  = a sinatura caduca en n días\n"
+"      <n>  = a sinatura caduca en n días\n"
 "      <n>w = a sinatura caduca en n semanas\n"
 "      <n>m = a sinatura caduca en n meses\n"
 "      <n>y = a sinatura caduca en n anos\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "¿Por canto tempo é válida a chave? (0) "
+msgstr "¿Por canto tempo é válida a chave? (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "¿Por canto tempo é válida a sinatura? (0) "
+msgstr "¿Por canto tempo é válida a sinatura? (0) "
 
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "valor non válido\n"
+msgstr "valor non válido\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
@@ -4182,12 +4164,12 @@ msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"O seu sistema non pode amosar datas máis aló do 2038.\n"
-"Aínda así, hase tratar correctamente ata o 2106.\n"
+"O seu sistema non pode amosar datas máis aló do 2038.\n"
+"Aínda así, hase tratar correctamente ata o 2106.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "¿Isto é correcto? (s/n) "
+msgstr "¿Isto é correcto? (s/n) "
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4209,7 +4191,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Precisa un ID de usuario para identifica-la súa chave; o software constrúe "
+"Precisa un ID de usuario para identifica-la súa chave; o software constrúe "
 "o\n"
 "id de usuario co Nome, un Comentario e un Enderezo de E-mail deste xeito:\n"
 "     \"Heinrich Heime (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
@@ -4219,14 +4201,14 @@ msgid "Real name: "
 msgstr "Nome: "
 
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Caracter non válido no nome\n"
+msgstr "Caracter non válido no nome\n"
 
 #, c-format
 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "O nome non pode comezar cun díxito\n"
+msgstr "O nome non pode comezar cun díxito\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "O nome debe ter alomenos 5 caracteres\n"
@@ -4235,18 +4217,18 @@ msgid "Email address: "
 msgstr "Enderezo de E-mail: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Non é un enderezo de e-mail válido\n"
+msgstr "Non é un enderezo de e-mail válido\n"
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Comentario: "
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Carácter non válido no comentario\n"
+msgstr "Carácter non válido no comentario\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "Está a usa-lo xogo de caracteres `%s'.\n"
+msgstr "Está a usa-lo xogo de caracteres `%s'.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4260,7 +4242,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
-"Por favor, non poña o enderezo de correo no nome real ou no comentario\n"
+"Por favor, non poña o enderezo de correo no nome real ou no comentario\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4277,20 +4259,20 @@ msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeAaSs"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "¿Cambia-lo (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (S)aír? "
+msgstr "¿Cambia-lo (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (S)aír? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "¿Cambiar (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (A)ceptar/(S)aír? "
+msgstr "¿Cambiar (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (A)ceptar/(S)aír? "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "¿Cambia-lo (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (S)aír? "
+msgstr "¿Cambia-lo (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (S)aír? "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "¿Cambiar (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (A)ceptar/(S)aír? "
+msgstr "¿Cambiar (N)ome, (C)omentario, (E)-mail ou (A)ceptar/(S)aír? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Por favor, corrixa antes o erro\n"
@@ -4301,14 +4283,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Cómpre xerar unha morea de bytes aleatorios. E unha boa idea facer outras\n"
+"Cómpre xerar unha morea de bytes aleatorios. E unha boa idea facer outras\n"
 "cousas (premer teclas no teclado, move-lo rato, usa-los discos duros)\n"
-"mentres se xeran os números primos; isto proporciónalle ao xerador de\n"
-"números aleatorios unha opoertunidade de acumular entropía de abondo.\n"
+"mentres se xeran os números primos; isto proporciónalle ao xerador de\n"
+"números aleatorios unha opoertunidade de acumular entropía de abondo.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4322,24 +4304,24 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
+msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Create anyway? "
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "¿Crear de tódolos xeitos? "
+msgstr "¿Crear de tódolos xeitos? "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Create anyway? "
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "¿Crear de tódolos xeitos? "
+msgstr "¿Crear de tódolos xeitos? "
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Cancelouse a xeración de chaves.\n"
+msgstr "Cancelouse a xeración de chaves.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
@@ -4352,26 +4334,26 @@ msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX caducou o %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "gravando a chave pública en `%s'\n"
+msgstr "gravando a chave pública en `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "non se atopou un chaveiro público no que se poida escribir: %s\n"
+msgstr "non se atopou un chaveiro público no que se poida escribir: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "erro escribindo no chaveiro público `%s': %s\n"
+msgstr "erro escribindo no chaveiro público `%s': %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "creáronse e asináronse as chaves pública e secreta.\n"
+msgstr "creáronse e asináronse as chaves pública e secreta.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Teña en conta que non se pode empregar esta chave para cifrar. Pode que\n"
+"Teña en conta que non se pode empregar esta chave para cifrar. Pode que\n"
 "queira emprega-lo comando \"--edit-key\" para xerar unha chave secundaria\n"
 "con esa finalidade.\n"
 
@@ -4392,24 +4374,24 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "NOTA: a creación de subchaves para chaves v3 non cumpre OpenPGP\n"
+msgstr "NOTA: a creación de subchaves para chaves v3 non cumpre OpenPGP\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
+msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
+msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "¿Crear realmente? "
+msgstr "¿Crear realmente? "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nunca     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Normativa de sinaturas críticas: "
+msgstr "Normativa de sinaturas críticas: "
 
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Normativa de sinaturas: "
@@ -4418,17 +4400,17 @@ msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Notación de sinaturas críticas: "
+msgstr "Notación de sinaturas críticas: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Notación de sinaturas: "
+msgstr "Notación de sinaturas: "
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
 msgid "%d good signature\n"
 msgid_plural "%d good signatures\n"
-msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
-msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
@@ -4488,8 +4470,8 @@ msgstr[1] "\t%lu chaves actualizadas\n"
 #| msgid "1 bad signature\n"
 msgid " (%lu signature)\n"
 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
-msgstr[0] "1 sinatura errónea\n"
-msgstr[1] "1 sinatura errónea\n"
+msgstr[0] "1 sinatura errónea\n"
+msgstr[1] "1 sinatura errónea\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4512,7 +4494,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
+msgstr "o URL de normativa de sinaturas dado non é válido\n"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
@@ -4526,11 +4508,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "%s: non é un ID de chave válido\n"
+msgstr "%s: non é un ID de chave válido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d key from %s\n"
@@ -4552,7 +4534,7 @@ msgstr "non se atopou a chave `%s': %s\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
-"non hai un servidor de chaves coñecido (empregue a opción --keyserver)\n"
+"non hai un servidor de chaves coñecido (empregue a opción --keyserver)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
@@ -4564,17 +4546,17 @@ msgstr "solicitando a chave %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver known\n"
-msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "omítese `%s': %s\n"
+msgstr "omítese `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
-"asinado coa súa chave %08lX no %s\n"
+"asinado coa súa chave %08lX no %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
@@ -4586,22 +4568,22 @@ msgstr "AVISO: non se puido borra-lo ficheiro temporal (%s) `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "tamaño moi estraño para unha chave de sesión cifrada (%d)\n"
+msgstr "tamaño moi estraño para unha chave de sesión cifrada (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "chave de sesión cifrada con %s\n"
+msgstr "chave de sesión cifrada con %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "cifrado cun algoritmo descoñecido %d\n"
+msgstr "cifrado cun algoritmo descoñecido %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "a chave pública é %08lX\n"
+msgstr "a chave pública é %08lX\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "datos cifrados coa chave pública: DEK correcto\n"
+msgstr "datos cifrados coa chave pública: DEK correcto\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
@@ -4617,7 +4599,7 @@ msgstr "cifrado cunha chave %s, ID %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "fallou o descifrado de chave pública: %s\n"
+msgstr "fallou o descifrado de chave pública: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
@@ -4628,20 +4610,20 @@ msgstr "cifrado con 1 contrasinal\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "supoñendo datos cifrados con %s\n"
+msgstr "supoñendo datos cifrados con %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr "A cifra IDEA non está dispoñible, téntase empregar %s no seu canto\n"
+msgstr "A cifra IDEA non está dispoñible, téntase empregar %s no seu canto\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "AVISO: a mensaxe non tiña protección de integridade\n"
+msgstr "AVISO: a mensaxe non tiña protección de integridade\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "descifrado correcto\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "AVISO: ¡a mensaxe cifrada foi manipulada!\n"
+msgstr "AVISO: Â¡a mensaxe cifrada foi manipulada!\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
@@ -4660,7 +4642,7 @@ msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "revocación independente - empregue \"gpg --import\" para aplicar\n"
+msgstr "revocación independente - empregue \"gpg --import\" para aplicar\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
@@ -4679,11 +4661,11 @@ msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Sinatura correcta de \""
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
+msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "non se poden manexar estas sinaturas múltiples\n"
+msgstr "non se poden manexar estas sinaturas múltiples\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
@@ -4697,8 +4679,12 @@ msgstr "               alias \""
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Sinatura feita o %.*s usando %s coa chave de ID %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "               alias \""
+
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Chave dispoñible en: "
+msgstr "Chave dispoñible en: "
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[incerto]"
@@ -4727,12 +4713,12 @@ msgid "textmode"
 msgstr "modo texto"
 
 msgid "unknown"
-msgstr "descoñecido"
+msgstr "descoñecido"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "algoritmo de chave pública descoñecido"
+msgstr "algoritmo de chave pública descoñecido"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
@@ -4743,24 +4729,24 @@ msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Non foi posible verifica-la sinatura: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "non é unha sinatura separada\n"
+msgstr "non é unha sinatura separada\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: detectáronse sinaturas múltiples. Só se ha comproba-la primeira.\n"
+"AVISO: detectáronse sinaturas múltiples. Só se ha comproba-la primeira.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "sinatura independiente de clase 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "Sinatura ó vello estilo (PGP 2.x)\n"
+msgstr "Sinatura ó vello estilo (PGP 2.x)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr ""
-"a actualización da base de datos de confianza fallou:\n"
+"a actualización da base de datos de confianza fallou:\n"
 "%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -4769,7 +4755,7 @@ msgstr "base de datos de confianza: fallou a lectura (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "non é posible manexa-lo algoritmo de chave pública %d\n"
+msgstr "non é posible manexa-lo algoritmo de chave pública %d\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
@@ -4807,11 +4793,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: opción a extinguir \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: opción a extinguir \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
@@ -4819,16 +4805,16 @@ msgstr "empregue \"%s%s\" no seu canto\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
+msgstr "AVISO: \"%s\" é unha opción a extinguir\n"
 
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Sen comprimir"
@@ -4844,18 +4830,18 @@ msgstr "esta mensaxe pode non ser utilizable por %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
+msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
-msgstr "clase de sinatura descoñecida"
+msgstr "clase de sinatura descoñecida"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
@@ -4864,17 +4850,17 @@ msgstr "O ficheiro `%s' xa existe. "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "¿Sobrescribir? (s/N) "
+msgstr "¿Sobrescribir? (s/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: sufixo descoñecido\n"
+msgstr "%s: sufixo descoñecido\n"
 
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Introduza o novo nome de ficheiro"
 
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "escribindo na saída estándar\n"
+msgstr "escribindo na saída estándar\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
@@ -4884,45 +4870,29 @@ msgstr "suponse que hai datos asinados en `%s'\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "AVISO: as opcións de `%s' aínda non están activas nesta execución\n"
+msgstr "AVISO: as opcións de `%s' aínda non están activas nesta execución\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "non é posible manexa-lo algoritmo de chave pública %d\n"
+msgstr "non é posible manexa-lo algoritmo de chave pública %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"AVISO: chave de sesión cifrada simetricamente potencialmente insegura\n"
+"AVISO: chave de sesión cifrada simetricamente potencialmente insegura\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "un subpaquete de tipo %d ten o bit crítico posto\n"
+msgstr "un subpaquete de tipo %d ten o bit crítico posto\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (ID principal da chave %08lX)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Precisa un contrasinal para desbloquea-la chave secreta do usuario:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"Chave de %u bits, %s, ID %08lX, creada o %s%s\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduza o contrasinal\n"
 
@@ -4930,45 +4900,32 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "cancelado polo usuario\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Necesita un contrasinal para desbloquea-la chave secreta para\n"
-"o usuario \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bits, chave %s, ID %08lX, creada %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (ID principal da chave %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
+msgstr "¿Seguro de que quere borra-las chaves seleccionadas? "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -4987,10 +4944,10 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Escolla unha imaxe a empregar coma identificación fotográfica. A imaxe ten\n"
-"que ser un ficheiro JPEG. Lembre que a imaxe armacénase coa súa chave\n"
-"pública. Se emprega unha imaxe moi grande, a súa chave tamén se ha volver\n"
-"moi grande. Un bo tamaño para empregar é un semellante a 240x288.\n"
+"Escolla unha imaxe a empregar coma identificación fotográfica. A imaxe ten\n"
+"que ser un ficheiro JPEG. Lembre que a imaxe armacénase coa súa chave\n"
+"pública. Se emprega unha imaxe moi grande, a súa chave tamén se ha volver\n"
+"moi grande. Un bo tamaño para empregar é un semellante a 240x288.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Introduza o nome do ficheiro JPEG: "
@@ -5005,23 +4962,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
+msgstr "¿Está seguro de que quere empregala (s/N)? "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" non é un ficheiro JPEG\n"
+msgstr "\"%s\" non é un ficheiro JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "¿É esta foto correcta (s/N/q)? "
+msgstr "¿É esta foto correcta (s/N/q)? "
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "¡non se pode amosa-la identificación fotográfica!\n"
+msgstr "¡non se pode amosa-la identificación fotográfica!\n"
 
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Non se especificou un motivo"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "A chave é obsoleta"
+msgstr "A chave é obsoleta"
 
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Esta chave quedou descoberta"
@@ -5030,13 +4987,13 @@ msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Xa non se emprega esta chave"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "O ID de usuario xa non é válido"
+msgstr "O ID de usuario xa non é válido"
 
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "motivo para a revocación: "
+msgstr "motivo para a revocación: "
 
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "comentario de revocación: "
+msgstr "comentario de revocación: "
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
@@ -5072,15 +5029,15 @@ msgstr " %d = Non sei\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = NON confío\n"
+msgstr " %d = NON confío\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Confío absolutamente\n"
+msgstr " %d = Confío absolutamente\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = voltar ao menú principal\n"
+msgstr " m = voltar ao menú principal\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  s = skip this key\n"
@@ -5088,7 +5045,7 @@ msgstr " o = omitir esta chave\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " s = saír\n"
+msgstr " s = saír\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5097,11 +5054,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "¿A súa decisión? "
+msgstr "¿A súa decisión? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "¿Está seguro de querer dar confianza absoluta a esta chave? "
+msgstr "¿Está seguro de querer dar confianza absoluta a esta chave? "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certificados que conducen a unha chave de confianza absoluta:\n"
@@ -5109,19 +5066,36 @@ msgstr "Certificados que conducen a unha chave de confianza absoluta:\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
+"%08lX: Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
+"%08lX: Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Esta chave probablemente pertenza ao propietario\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Esta chave perténcenos a nós\n"
+msgstr "Esta chave perténcenos a nós\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+"Non se atoparon certificados con confianza non definida.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NON é seguro que a chave pertenza á persoa indicada no ID de\n"
+"usuario. Se *de verdade* sabe o que está a facer, pode\n"
+"respostar á seguinte pregunta cun \"si\"\n"
+"\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -5129,40 +5103,40 @@ msgid ""
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"NON é seguro que a chave pertenza á persoa indicada no ID de\n"
-"usuario. Se *de verdade* sabe o que está a facer, pode\n"
-"respostar á seguinte pregunta cun \"si\"\n"
+"NON é seguro que a chave pertenza á persoa indicada no ID de\n"
+"usuario. Se *de verdade* sabe o que está a facer, pode\n"
+"respostar á seguinte pregunta cun \"si\"\n"
 "\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "¿Empregar esta chave de tódolos xeitos?"
+msgstr "¿Empregar esta chave de tódolos xeitos?"
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Emprégase unha chave que non é de confianza!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Emprégase unha chave que non é de confianza!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: chave de revocación %08lX "
+"AVISO: a chave %08lX pode estar revocada: chave de revocación %08lX "
 "ausente.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta chave está revocada polo propietario!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "       Isto pode significar que a sinatura está falsificada.\n"
+msgstr "       Isto pode significar que a sinatura está falsificada.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta subchave está revocada polo propietario!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta subchave está revocada polo propietario!\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Nota: Esta chave está desactivada.\n"
+msgstr "Nota: Esta chave está desactivada.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
@@ -5179,18 +5153,18 @@ msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Nota: ¡Esta chave xa caducou!\n"
+msgstr "Nota: Â¡Esta chave xa caducou!\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta chave non está certificada cunha sinatura de confianza!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta chave non está certificada cunha sinatura de confianza!\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"       Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
+"       Non hai indicacións de que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "AVISO: ¡Esta chave NON é de confianza!\n"
+msgstr "AVISO: ¡Esta chave NON é de confianza!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "       Probablemente, a sinatura estea FALSIFICADA.\n"
@@ -5198,11 +5172,11 @@ msgstr "       Probablemente, a sinatura estea FALSIFICADA.\n"
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"AVISO: ¡Esta chave non está certificada con sinaturas de suficiente "
+"AVISO: ¡Esta chave non está certificada con sinaturas de suficiente "
 "confianza!\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "       Non é seguro que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
+msgstr "       Non é seguro que a sinatura pertenza ao seu propietario.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
@@ -5210,11 +5184,11 @@ msgstr "%s: omitido: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: omitido: a chave pública está desactivada\n"
+msgstr "%s: omitido: a chave pública está desactivada\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: omitido: a chave pública xa está presente\n"
+msgstr "%s: omitido: a chave pública xa está presente\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
@@ -5223,11 +5197,11 @@ msgstr "non se puido conectar a `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Non especificou un ID de usuario. (pode empregar \"-r\")\n"
@@ -5240,27 +5214,27 @@ msgid ""
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Introduza o ID de usuario. Remate cunha liña en branco: "
+"Introduza o ID de usuario. Remate cunha liña en branco: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Non hai tal ID de usuario.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
-"omitido: a chave pública xa está estabrecida coma destinatario por defecto\n"
+"omitido: a chave pública xa está estabrecida coma destinatario por defecto\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "A chave pública está desactivada.\n"
+msgstr "A chave pública está desactivada.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "omitido: chave pública xa estabrecida\n"
+msgstr "omitido: chave pública xa estabrecida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "non hai enderezos válidos\n"
+msgstr "non hai enderezos válidos\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
@@ -5271,7 +5245,7 @@ msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "chave %08lX: non hai ID de usuario\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "os datos non foron gardados; use a opción \"--output\" para gardalos\n"
+msgstr "os datos non foron gardados; use a opción \"--output\" para gardalos\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Sinatura non adxunta.\n"
@@ -5296,17 +5270,17 @@ msgstr "non foi posible abri-los datos asinados `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "destinatario anónimo; tentando a chave secreta %08lX ...\n"
+msgstr "destinatario anónimo; tentando a chave secreta %08lX ...\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "vale, nós somo-lo destinatario anónimo.\n"
+msgstr "vale, nós somo-lo destinatario anónimo.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "a codificación vella do DEK non está soportada\n"
+msgstr "a codificación vella do DEK non está soportada\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "o algoritmo de cifrado %d%s é descoñecido ou está desactivado\n"
+msgstr "o algoritmo de cifrado %d%s é descoñecido ou está desactivado\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
@@ -5319,7 +5293,7 @@ msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX caducou o %s\n"
 #, fuzzy
 #| msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "NOTA: a chave está revocada"
+msgstr "NOTA: a chave está revocada"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
@@ -5333,34 +5307,34 @@ msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Ha ser revocada por:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Esta é unha chave de revocación sensible)\n"
+msgstr "(Esta é unha chave de revocación sensible)\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Secret key is available.\n"
 msgid "Secret key is not available.\n"
-msgstr "A chave secreta está disponible.\n"
+msgstr "A chave secreta está disponible.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
+msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "Forzouse unha saída con armadura ASCII.\n"
+msgstr "Forzouse unha saída con armadura ASCII.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "a chamada a make_keysig_packet fallou: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "non se atoparon chaves de revocación para `%s'\n"
+msgstr "non se atoparon chaves de revocación para `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
+msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
 
 msgid ""
 "A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
@@ -5373,7 +5347,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -5385,7 +5359,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
@@ -5405,7 +5379,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
+msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -5416,37 +5390,37 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Creouse o certificado de revocación.\n"
+"Creouse o certificado de revocación.\n"
 "\n"
-"Por favor, trasládeo a un soporte que poida agochar; se Mallory consegue\n"
-"acceso a este certificado pode empregalo para inutiliza-la súa chave.\n"
-"É unha boa idea imprimir este certificado e armacenalo, por se o soporte\n"
-"se volve ilexible. Pero teña coidado: o sistema de impresión da súa\n"
-"máquina podería armacena-los datos e deixárllelos dispoñibles a outros.\n"
+"Por favor, trasládeo a un soporte que poida agochar; se Mallory consegue\n"
+"acceso a este certificado pode empregalo para inutiliza-la súa chave.\n"
+"É unha boa idea imprimir este certificado e armacenalo, por se o soporte\n"
+"se volve ilexible. Pero teña coidado: o sistema de impresión da súa\n"
+"máquina podería armacena-los datos e deixárllelos dispoñibles a outros.\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
+msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancelar"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(probablemente queira seleccionar %d aquí)\n"
+msgstr "(probablemente queira seleccionar %d aquí)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Introduza unha descrición opcional; remátea cunha liña en branco:\n"
+msgstr "Introduza unha descrición opcional; remátea cunha liña en branco:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Motivo para a revocación: %s\n"
+msgstr "Motivo para a revocación: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
+msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "¿É correcto? "
+msgstr "¿É correcto? "
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "creouse unha chave feble - volvendo a tentalo\n"
@@ -5454,7 +5428,7 @@ msgstr "creouse unha chave feble - volvendo a tentalo\n"
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"non se pode evitar unha chave feble para o cifrado simétrico; tentouse %d "
+"non se pode evitar unha chave feble para o cifrado simétrico; tentouse %d "
 "veces\n"
 
 #, c-format
@@ -5474,25 +5448,25 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = amosar máis información\n"
+msgstr " i = amosar máis información\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"AVISO: ¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
+"AVISO: Â¡o nomeamento dunha chave coma o seu propio revocador designado non "
 "se pode desfacer!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
-msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
 msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
-msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
-msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -5523,40 +5497,40 @@ msgstr "NOTA: a chave de sinatura %08lX caducou o %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "NOTA: a chave está revocada"
+msgstr "NOTA: a chave está revocada"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"asumindo unha sinatura incorrecta da chave %08lX debido a un bit crítico "
-"descoñecido\n"
+"asumindo unha sinatura incorrecta da chave %08lX debido a un bit crítico "
+"descoñecido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: non hai unha sub-chave para o paquete de a revocación de "
+"chave %08lX: non hai unha sub-chave para o paquete de a revocación de "
 "subchave\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "chave %08lX: non hai sub-chave para a sinatura da ligazón da chave\n"
+msgstr "chave %08lX: non hai sub-chave para a sinatura da ligazón da chave\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"AVISO: non se pode expandir-%% a notación (grande de máis). Úsase sen "
+"AVISO: non se pode expandir-%% a notación (grande de máis). Úsase sen "
 "expandir.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr "AVISO: non se pode expandir-%% o url de normativa (grande de máis).\n"
+msgstr "AVISO: non se pode expandir-%% o url de normativa (grande de máis).\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
-msgstr "AVISO: non se pode expandir-%% o url de normativa (grande de máis).\n"
+msgstr "AVISO: non se pode expandir-%% o url de normativa (grande de máis).\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
@@ -5577,20 +5551,20 @@ msgstr "hase empregar cifrado %s\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"a chave non está marcada coma insegura - non se pode empregar co xerador de "
-"números aleatorios falso\n"
+"a chave non está marcada coma insegura - non se pode empregar co xerador de "
+"números aleatorios falso\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "omítese `%s': duplicada\n"
+msgstr "omítese `%s': duplicada\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"omítese `%s': ¡esta é unha chave ElGamal xerada por PGP que non é segura "
+"omítese `%s': ¡esta é unha chave ElGamal xerada por PGP que non é segura "
 "para sinaturas!\n"
 
 #, c-format
@@ -5611,14 +5585,14 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long"
-msgstr "liña longa de máis\n"
+msgstr "liña longa de máis\n"
 
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "ownertrust value missing"
@@ -5634,7 +5608,7 @@ msgstr "erro de lectura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "base de datos de confianza: fallou a sincronización: %s\n"
+msgstr "base de datos de confianza: fallou a sincronización: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for '%s'\n"
@@ -5654,11 +5628,11 @@ msgstr ""
 "rexistro da base de datos de confianza %lu: fallou a escritura (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "transacción da base de datos de confianza demasiado grande\n"
+msgstr "transacción da base de datos de confianza demasiado grande\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: ¡o directorio non existe!\n"
+msgstr "%s: Â¡o directorio non existe!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access '%s': %s\n"
@@ -5666,7 +5640,7 @@ msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: non se puido crea-lo rexistro de versión: %s"
+msgstr "%s: non se puido crea-lo rexistro de versión: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
@@ -5683,23 +5657,23 @@ msgstr "NOTA: non se pode escribir na base de datos de confianza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: base de datos de confianza non válida\n"
+msgstr "%s: base de datos de confianza non válida\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
+msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: erro ao actualiza-lo rexistro de versión: %s\n"
+msgstr "%s: erro ao actualiza-lo rexistro de versión: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: erro ao le-lo rexistro de versión: %s\n"
+msgstr "%s: erro ao le-lo rexistro de versión: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: erro ao escribi-lo rexistro de versión: %s\n"
+msgstr "%s: erro ao escribi-lo rexistro de versión: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
@@ -5711,15 +5685,15 @@ msgstr "base de datos de confianza: fallou a lectura (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: non é un ficheiro de base de datos de confianza\n"
+msgstr "%s: non é un ficheiro de base de datos de confianza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: rexistro de versión con número de rexistro %lu\n"
+msgstr "%s: rexistro de versión con número de rexistro %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: versión do ficheiro incorrecta %d\n"
+msgstr "%s: versión do ficheiro incorrecta %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
@@ -5731,7 +5705,7 @@ msgstr "%s: erro ao escribi-lo rexistro de directorios: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: non se puido pór a cero un rexistro: %s\n"
+msgstr "%s: non se puido pór a cero un rexistro: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
@@ -5743,11 +5717,11 @@ msgstr "%s: creouse a base de datos de confianza\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "non é posible manexar liñas de texto maiores que %d caracteres\n"
+msgstr "non é posible manexar liñas de texto maiores que %d caracteres\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "a liña de entrada contén máis de %d caracteres\n"
+msgstr "a liña de entrada contén máis de %d caracteres\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
@@ -5768,6 +5742,13 @@ msgstr ""
 "Algoritmos soportados:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
 
@@ -5782,41 +5763,49 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "%s: erro ao escribi-lo rexistro de directorios: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
-msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
-"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
-"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
 msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "listar chave e IDs de usuario"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Policy: "
@@ -5837,41 +5826,83 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
+msgid ", "
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
 msgstr "ve-la lista de chaves"
 
-#, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "cifrado con %lu contrasinais\n"
+msgstr[1] "cifrado con %lu contrasinais\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
 msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
 msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5887,97 +5918,122 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "erro escribindo no chaveiro `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Borradas %d sinaturas.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "cifrado con %lu contrasinais\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Normativa: "
 
-#, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
 "then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
 "small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
-"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
-"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
@@ -5987,10 +6043,19 @@ msgstr[1] ""
 msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "erro escribindo no chaveiro público `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' non é un ID longo de chave válido\n"
+msgstr "`%s' non é un ID longo de chave válido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
@@ -5998,12 +6063,12 @@ msgstr "chave %08lX: aceptada como chave de confianza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "a chave %08lX aparece máis dunha vez na base de datos de confianza\n"
+msgstr "a chave %08lX aparece máis dunha vez na base de datos de confianza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"chave %08lX: non hai unha chave pública para a chave de confianza - omitida\n"
+"chave %08lX: non hai unha chave pública para a chave de confianza - omitida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
@@ -6011,11 +6076,11 @@ msgstr "chave marcada coma de confianza absoluta.\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "rexistro de confianza %lu, tipo da petición %d: fallou a lectura: %s\n"
+msgstr "rexistro de confianza %lu, tipo da petición %d: fallou a lectura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "o rexistro de confianza %lu non é do tipo %d solicitado\n"
+msgstr "o rexistro de confianza %lu non é do tipo %d solicitado\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
@@ -6048,7 +6113,7 @@ msgstr "non se precisa comproba-la base de datos de confianza\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
+msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
 
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "por favor, execute con --check-trustdb\n"
@@ -6066,15 +6131,15 @@ msgstr[1] "%lu chaves procesadas hasta polo momento\n"
 #| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgid " (%d validity count cleared)\n"
 msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr[0] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
-msgstr[1] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
+msgstr[0] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
+msgstr[1] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "non se atoparon chaves de confianza absoluta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "non se atopou a chave pública da clave de confianza absoluta %08lX\n"
+msgstr "non se atopou a chave pública da clave de confianza absoluta %08lX\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6122,7 +6187,7 @@ msgstr "[caducada ]"
 
 #, fuzzy
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "descoñecido"
+msgstr "descoñecido"
 
 msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
@@ -6146,33 +6211,33 @@ msgid ""
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
 "non se puido verifica-la sinatura.\n"
-"Por favor, lembre que o ficheiro de sinatura (.sig ou .asc) debería\n"
-"se-lo primeiro ficheiro que se indique na liña de comandos.\n"
+"Por favor, lembre que o ficheiro de sinatura (.sig ou .asc) debería\n"
+"se-lo primeiro ficheiro que se indique na liña de comandos.\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr ""
-"a liña de entrada %u é longa de máis ou fáltalle a marca de fin de liña\n"
+"a liña de entrada %u é longa de máis ou fáltalle a marca de fin de liña\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "non se puido abrir `%s': %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
-msgstr "axusta-los valores de depuración"
+msgstr "axusta-los valores de depuración"
 
 msgid "enable full debugging"
-msgstr "habilitar depuración total"
+msgstr "habilitar depuración total"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -6199,11 +6264,11 @@ msgstr "cambia-lo contrasinal"
 
 #, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
+msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
+msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
@@ -6231,13 +6296,9 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
+msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
 
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -6246,23 +6307,45 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "borrar chaves do chaveiro público"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "cambia-lo contrasinal"
 
 #, c-format
@@ -6271,10 +6354,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "o envío ao servidor de chaves fallou: %s\n"
-
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "o envío ao servidor de chaves fallou: %s\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
@@ -6287,11 +6367,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "cambia-lo contrasinal"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "cambia-lo contrasinal"
@@ -6300,8 +6376,12 @@ msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "cambia-lo contrasinal"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
+msgstr "Por favor, escolla o motivo da revocación:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
@@ -6337,7 +6417,7 @@ msgstr "%s: erro ao ler un rexistro libre: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
+msgstr "`%s' xa está comprimido\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
@@ -6376,8 +6456,8 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d second)\n"
 msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr[0] "A xeración da chave fallou: %s\n"
-msgstr[1] "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr[0] "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr[1] "A xeración da chave fallou: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -6399,7 +6479,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
+msgstr "non se atoparon datos OpenPGP válidos.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
@@ -6420,7 +6500,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
@@ -6452,7 +6532,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
@@ -6470,13 +6550,9 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "carácter radix64 non válido %02x omitido\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -6491,7 +6567,7 @@ msgstr "axuda"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
+msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
@@ -6535,7 +6611,7 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "NOTA: a chave está revocada"
+msgstr "NOTA: a chave está revocada"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
@@ -6545,7 +6621,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
@@ -6553,15 +6629,15 @@ msgstr "problema de lectura do certificado: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate not yet valid"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
@@ -6598,11 +6674,11 @@ msgstr "         novas sinaturas: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr ""
@@ -6641,15 +6717,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate chain too long\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "issuer certificate not found"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
@@ -6664,7 +6740,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
@@ -6696,7 +6772,7 @@ msgstr "non|nom"
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
@@ -6706,7 +6782,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -6747,7 +6823,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
@@ -6759,19 +6835,19 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Non é un enderezo de e-mail válido\n"
+msgstr "Non é un enderezo de e-mail válido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
@@ -6783,7 +6859,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
@@ -6791,19 +6867,19 @@ msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "chave %08lX: ligazón de sub-chave incorrecta\n"
+msgstr "chave %08lX: ligazón de sub-chave incorrecta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
@@ -6815,7 +6891,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
+msgstr "A xeración da chave fallou: %s\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
@@ -6824,11 +6900,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
@@ -6856,22 +6932,22 @@ msgstr "   (%d) RSA (asinar e cifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (só asinar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
+msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
@@ -6880,7 +6956,7 @@ msgstr "algoritmo de hash non v
 #. drop everything after the number.
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
@@ -6893,7 +6969,7 @@ msgstr "Enderezo de E-mail: "
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Introduza o ID de usuario. Remate cunha liña en branco: "
+"Introduza o ID de usuario. Remate cunha liña en branco: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
@@ -6901,7 +6977,7 @@ msgstr "Introduza o novo nome de ficheiro"
 
 #, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Introduza unha descrición opcional; remátea cunha liña en branco:\n"
+msgstr "Introduza unha descrición opcional; remátea cunha liña en branco:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter URIs"
@@ -6909,7 +6985,7 @@ msgstr "Introduza o ID de usuario: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
-msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
+msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
 
 msgid "These parameters are used:\n"
 msgstr ""
@@ -6920,7 +6996,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr ""
@@ -6962,7 +7038,7 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
+msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
@@ -6970,7 +7046,7 @@ msgstr "ve-la lista de chaves secretas"
 
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
@@ -6991,7 +7067,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "crear saída con armadura en ascii"
+msgstr "crear saída con armadura en ascii"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
@@ -7028,20 +7104,20 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "modo por lotes: non preguntar nunca"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "asumir `si' na maioría das preguntas"
+msgstr "asumir `si' na maioría das preguntas"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr "asumir `non' na maioría das preguntas"
+msgstr "asumir `non' na maioría das preguntas"
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "engadir este chaveiro á lista de chaveiros"
+msgstr "engadir este chaveiro á lista de chaveiros"
 
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
@@ -7060,7 +7136,7 @@ msgstr "|NOME|emprega-lo algoritmo de resumos de mensaxes NOME"
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -7068,9 +7144,9 @@ msgid ""
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
+"Sintaxe: gpg [opcións] [ficheiros]\n"
 "asinar, verificar, cifrar ou descifrar\n"
-"a operación por defecto depende dos datos de entrada\n"
+"a operación por defecto depende dos datos de entrada\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
@@ -7078,11 +7154,11 @@ msgstr "non se puido conectar a `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
+msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
@@ -7109,7 +7185,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Número total procesado: %lu\n"
+msgstr "Número total procesado: %lu\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
@@ -7148,7 +7224,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr "rev? problema ao comproba-la revocación: %s\n"
+msgstr "rev? problema ao comproba-la revocación: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
@@ -7162,11 +7238,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7192,7 +7268,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -7200,7 +7276,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
@@ -7233,7 +7309,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
@@ -7252,11 +7328,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "non se pode crea-lo directorio `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "non se pode crear `%s': %s\n"
@@ -7289,19 +7360,23 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "Certificado non válido"
+msgstr "Certificado non válido"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate cached\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error caching certificate: %s\n"
@@ -7309,7 +7384,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
@@ -7338,7 +7413,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "error nunha liña adicional\n"
+msgstr "error nunha liña adicional\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
@@ -7351,7 +7426,7 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
@@ -7377,7 +7452,7 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
@@ -7399,7 +7474,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
@@ -7411,7 +7486,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
@@ -7419,12 +7494,12 @@ msgstr "erro de lectura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "AVISO: tamaño do ficheiro random_seed non válido - non se emprega\n"
+msgstr "AVISO: tamaño do ficheiro random_seed non válido - non se emprega\n"
 
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
 msgstr ""
@@ -7459,7 +7534,7 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
 msgstr ""
@@ -7484,12 +7559,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
+msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "No help available for `%s'"
 msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
+msgstr "Non hai axuda dispoñible para `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
@@ -7536,7 +7611,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
@@ -7545,7 +7620,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "invalid response from agent\n"
 msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr "resposta do axente non válida\n"
+msgstr "resposta do axente non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
@@ -7591,11 +7666,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "signature verification suppressed\n"
 msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
+msgstr "verificación de sinatura suprimida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
@@ -7603,7 +7678,7 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
@@ -7620,7 +7695,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "lid ?: a inserción fallou: %s\n"
+msgstr "lid ?: a inserción fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
@@ -7652,7 +7727,7 @@ msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 msgid ""
 "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
@@ -7681,7 +7756,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
-msgstr "AVISO: tamaño do ficheiro random_seed non válido - non se emprega\n"
+msgstr "AVISO: tamaño do ficheiro random_seed non válido - non se emprega\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache record: %s\n"
@@ -7689,7 +7764,7 @@ msgstr "%s: erro ao ler un rexistro libre: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "rev? problema ao comproba-la revocación: %s\n"
+msgstr "rev? problema ao comproba-la revocación: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
@@ -7700,12 +7775,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
 msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "lid ?: a inserción fallou: %s\n"
+msgstr "lid ?: a inserción fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
@@ -7758,21 +7833,21 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "add a certificate to the cache"
-msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "bad certificate"
 msgid "validate a certificate"
-msgstr "certificado erróneo"
+msgstr "certificado erróneo"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "bad certificate"
 msgid "lookup a certificate"
-msgstr "certificado erróneo"
+msgstr "certificado erróneo"
 
 #, fuzzy
 msgid "lookup only locally stored certificates"
-msgstr "Certificado non válido"
+msgstr "Certificado non válido"
 
 msgid "expect an URL for --lookup"
 msgstr ""
@@ -7795,7 +7870,7 @@ msgstr "Introduza o ID de usuario do revocador designado: "
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7823,11 +7898,11 @@ msgstr "non se puido conectar a `%s': %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
 msgstr ""
@@ -7838,11 +7913,11 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "NOTA: a chave está revocada"
+msgstr "NOTA: a chave está revocada"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
@@ -7871,15 +7946,12 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
 msgstr ""
@@ -7895,7 +7967,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "run without asking a user"
-msgstr "¿Saír sin gardar? "
+msgstr "¿Saír sin gardar? "
 
 msgid "force loading of outdated CRLs"
 msgstr ""
@@ -7903,6 +7975,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7929,7 +8004,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
@@ -7963,11 +8038,11 @@ msgid ""
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Vexa a páxina man para un listado completo de comandos e opcións)\n"
+"(Vexa a páxina man para un listado completo de comandos e opcións)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
@@ -7980,28 +8055,28 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "uso: gpg [opcións] "
+msgstr "uso: gpg [opcións] "
 
 #, fuzzy
 #| msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
+msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
-msgstr "liña longa de máis\n"
+msgstr "liña longa de máis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
-msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
+msgstr "erro: pegada dactilar non válida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: read error: %s\n"
@@ -8072,7 +8147,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
@@ -8083,7 +8158,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid import options\n"
 msgid "invalid port number %d\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
 
 #, c-format
 msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
@@ -8142,7 +8217,7 @@ msgstr "               alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no host name in '%s'\n"
-msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
+msgstr "(Non se deu unha descrición)\n"
 
 #, c-format
 msgid "no attribute given for query '%s'\n"
@@ -8151,15 +8226,15 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
 msgid "WARNING: using first attribute only\n"
-msgstr "AVISO: ¡úsase memoria insegura!\n"
+msgstr "AVISO: ¡úsase memoria insegura!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -8168,17 +8243,13 @@ msgstr "non se puido quita-la armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
-msgstr "\"%s\" non é un ficheiro JPEG\n"
+msgstr "\"%s\" non é un ficheiro JPEG\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "erro escribindo no chaveiro `%s': %s\n"
 
@@ -8188,7 +8259,7 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
+msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
@@ -8204,7 +8275,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
@@ -8240,7 +8311,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgid "invalid canonical S-expression found\n"
-msgstr "%s: versión do ficheiro incorrecta %d\n"
+msgstr "%s: versión do ficheiro incorrecta %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
@@ -8249,7 +8320,7 @@ msgstr "non se puido abrir un ficheiro: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "update secret failed: %s\n"
 msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
-msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
+msgstr "o segredo da actualización fallou: %s\n"
 
 msgid "bad URL encoding detected\n"
 msgstr ""
@@ -8321,7 +8392,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "issuer certificate not found: %s\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 msgid "caller did not return the target certificate\n"
 msgstr ""
@@ -8337,7 +8408,7 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
-msgstr "%s: non é posible acceder: %s\n"
+msgstr "%s: non é posible acceder: %s\n"
 
 msgid "no default OCSP responder defined\n"
 msgstr ""
@@ -8372,7 +8443,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
-msgstr "NOTA: a chave está revocada"
+msgstr "NOTA: a chave está revocada"
 
 msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
 msgstr ""
@@ -8423,7 +8494,7 @@ msgstr "non se pode crear `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
+msgstr "%s: fallo ao crear unha táboa hash: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -8432,7 +8503,7 @@ msgstr "non se puido inicializa-la base de datos de confianzas: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
-msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
+msgstr "fallo ao reconstruí-la caché de chaveiros: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Assuan accept problem: %s\n"
@@ -8456,10 +8527,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "checking CRL for"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
-
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
@@ -8467,14 +8535,11 @@ msgstr "verificar unha sinatura"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
-msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
+msgstr "fallou a comprobación da sinatura creada: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "certificate chain is good\n"
-msgstr "Revocación de certificado válida"
-
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA require o emprego dun algoritmo hash de 160 bits\n"
+msgstr "Revocación de certificado válida"
 
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr ""
@@ -8506,14 +8571,14 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
@@ -8534,14 +8599,14 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "liña longa de máis\n"
+msgstr "liña longa de máis\n"
 
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command '%s'\n"
-msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
@@ -8559,7 +8624,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Options useful for debugging"
-msgstr "habilitar depuración total"
+msgstr "habilitar depuración total"
 
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
@@ -8576,7 +8641,7 @@ msgstr ""
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8656,28 +8721,30 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Key Acquirer"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "erro de rede"
 
 #, fuzzy
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
-msgstr "contrasinal erróneo"
+msgid "Passphrase Entry"
+msgstr "contrasinal erróneo"
 
 #, fuzzy
 msgid "Component not suitable for launching"
-msgstr "non se atopou a chave pública"
+msgstr "non se atopou a chave pública"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
@@ -8686,6 +8753,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
@@ -8704,16 +8779,24 @@ msgstr ""
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr ""
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "list global configuration file"
-msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
-msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+msgstr " creouse un novo ficheiro de configuración `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "actualiza-la base de datos de confianza"
 
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr ""
@@ -8725,14 +8808,14 @@ msgid "kill a given component"
 msgstr ""
 
 msgid "use as output file"
-msgstr "usar coma ficheiro de saída"
+msgstr "usar coma ficheiro de saída"
 
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: @GPGCONF@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPGCONF@ [options]\n"
@@ -8744,7 +8827,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
-msgstr "non se atopou a chave pública"
+msgstr "non se atopou a chave pública"
 
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
@@ -8782,7 +8865,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
@@ -8792,12 +8875,12 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
-msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
+msgstr "¡%s non se admite con %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr ""
-"a actualización da base de datos de confianza fallou:\n"
+"a actualización da base de datos de confianza fallou:\n"
 "%s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -8822,7 +8905,7 @@ msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
-msgstr "non se soporta a execución remota de programas\n"
+msgstr "non se soporta a execución remota de programas\n"
 
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
@@ -8847,7 +8930,7 @@ msgstr "%s: non se atopou o usuario: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
@@ -8855,15 +8938,15 @@ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
-msgstr "a actualización fallou: %s\n"
+msgstr "a actualización fallou: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
@@ -8886,17 +8969,135 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
-msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "cambia-lo contrasinal"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA require o emprego dun algoritmo hash de 160 bits\n"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [ficheiro]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [ficheiro]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id-de-usuario"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id-de-usuario"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id-de-usuario [comandos]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--sign-key id-de-usuario"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[ficheiro]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "deshabilitar unha chave"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+#~ msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "problema de comunicación con gpg-agent\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "cancelado polo usuario\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problema co axente: o axente voltou coa resposta 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "destinatario por defecto `%s' descoñecido\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Precisa un contrasinal para desbloquea-la chave secreta do usuario:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "Chave de %u bits, %s, ID %08lX, creada o %s%s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Necesita un contrasinal para desbloquea-la chave secreta para\n"
+#~ "o usuario \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bits, chave %s, ID %08lX, creada %s"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "non se pode crea-lo directorio `%s': %s\n"
+
 #~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 #~ msgstr "atopou un erro ... (%s:%d)\n"
 
@@ -8904,11 +9105,11 @@ msgstr ""
 #~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 #~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
 #~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-#~ msgstr[0] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
-#~ msgstr[1] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
+#~ msgstr[0] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
+#~ msgstr[1] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
 
 #~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-#~ msgstr "movendo a sinatura dunha chave ó seu sitio\n"
+#~ msgstr "movendo a sinatura dunha chave ó seu sitio\n"
 
 #~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 #~ msgstr "%d sinaturas non verificadas debido a chaves que faltan\n"
@@ -8917,30 +9118,27 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "%d sinaturas non verificadas debido a erros\n"
 
 #~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-#~ msgstr "detectado 1 ID de usuario sin auto-sinatura válida\n"
-
-#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
-#~ msgstr "Borradas %d sinaturas.\n"
+#~ msgstr "detectado 1 ID de usuario sin auto-sinatura válida\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-#~ msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+#~ msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Necesita un contrasinal para protexe-la súa chave secreta.\n"
+#~ "Necesita un contrasinal para protexe-la súa chave secreta.\n"
 #~ "\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
 #~ "encryption key."
-#~ msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+#~ msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-#~ msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
+#~ msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
 
 #~ msgid "%s.\n"
 #~ msgstr "%s.\n"
@@ -8951,9 +9149,9 @@ msgstr ""
 #~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Non quere empregar un contrasinal - ¡é unha idea *moi* mala!\n"
-#~ "Hase facer así de tódolos xeitos; pode cambia-lo contrasinal en calquera\n"
-#~ "momento, empregando este programa coa opción \"--edit-key\".\n"
+#~ "Non quere empregar un contrasinal - ¡é unha idea *moi* mala!\n"
+#~ "Hase facer así de tódolos xeitos; pode cambia-lo contrasinal en calquera\n"
+#~ "momento, empregando este programa coa opción \"--edit-key\".\n"
 #~ "\n"
 
 #, fuzzy
@@ -8963,11 +9161,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~| msgid "1 bad signature\n"
 #~ msgid "1 good signature\n"
-#~ msgstr "1 sinatura errónea\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
+#~ msgstr "1 sinatura errónea\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
@@ -8983,7 +9177,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-#~ msgstr "a chave pública %08lX é %lu segundos máis nova cá sinatura\n"
+#~ msgstr "a chave pública %08lX é %lu segundos máis nova cá sinatura\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -9008,7 +9202,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
-#~ msgstr "Por favor, seleccione como máximo unha chave secundaria.\n"
+#~ msgstr "Por favor, seleccione como máximo unha chave secundaria.\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "malformed %s environment variable\n"
@@ -9016,41 +9210,41 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-#~ msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
+#~ msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
-#~ msgstr "cambiar entre o listado de chaves públicas e secretas"
+#~ msgstr "cambiar entre o listado de chaves públicas e secretas"
 
 #~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 #~ msgstr "Por favor, empregue o comando \"toggle\" antes.\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
-#~ msgstr "contrasinal erróneo"
+#~ msgstr "contrasinal erróneo"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-#~ msgstr "AVISO: as opcións de `%s' aínda non están activas nesta execución\n"
+#~ msgstr "AVISO: as opcións de `%s' aínda non están activas nesta execución\n"
 
 #~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "use a standard location for the socket"
 #~ msgstr ""
-#~ "¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
+#~ "¿Seguro que quere actualiza-las preferencias dos IDs de usuario "
 #~ "seleccionados? "
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #~ msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 #~ msgstr "variable de ambiente GPG_AGENT_INFO mal formada\n"
 
 #~ msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-#~ msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
+#~ msgstr "a versión %d do protocolo de gpg-agent non está soportada\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
@@ -9066,15 +9260,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "unknown key protection algorithm\n"
-#~ msgstr "algoritmo de protección descoñecido\n"
+#~ msgstr "algoritmo de protección descoñecido\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "secret parts of key are not available\n"
-#~ msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
+#~ msgstr "as partes secretas da chave primaria non están dispoñibles.\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "secret key already stored on a card\n"
-#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "error writing key to card: %s\n"
@@ -9082,12 +9276,12 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid ""
 #~ "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr "só pode cifrar a chaves RSA de 2048 bits ou menos en modo --pgp2\n"
+#~ msgstr "só pode cifrar a chaves RSA de 2048 bits ou menos en modo --pgp2\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se puido emprega-la cifra IDEA para tódalas chaves ás que está a "
+#~ "non se puido emprega-la cifra IDEA para tódalas chaves ás que está a "
 #~ "cifrar.\n"
 
 #, fuzzy
@@ -9096,7 +9290,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: non está protexida - omitida\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: non está protexida - omitida\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
@@ -9105,26 +9299,26 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~ msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "AVISO: a chave secreta %08lX non ten unha suma de comprobación SK simple\n"
+#~ "AVISO: a chave secreta %08lX non ten unha suma de comprobación SK simple\n"
 
 #~ msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-#~ msgstr "demasiadas entradas na caché de chaves públicas - desactivada\n"
+#~ msgstr "demasiadas entradas na caché de chaves públicas - desactivada\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non hai unha sub-chave secreta para a sub-chave pública %08lX - ignórase\n"
+#~ "non hai unha sub-chave secreta para a sub-chave pública %08lX - ignórase\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: chave secreta sen chave pública - omitida\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: chave secreta sen chave pública - omitida\n"
 
 #~ msgid "usage: gpg [options] "
-#~ msgstr "uso: gpg [opcións] "
+#~ msgstr "uso: gpg [opcións] "
 
 #~ msgid ""
 #~ "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr "só pode crear sinaturas separadas ou en claro no modo --pgp2\n"
+#~ msgstr "só pode crear sinaturas separadas ou en claro no modo --pgp2\n"
 
 #~ msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 #~ msgstr "non pode asinar e cifrar ao mesmo tempo no modo --pgp2\n"
@@ -9132,15 +9326,15 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "debe empregar ficheiros (e non canalizacións) ao traballar con --pgp2 "
+#~ "debe empregar ficheiros (e non canalizacións) ao traballar con --pgp2 "
 #~ "activado.\n"
 
 #~ msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-#~ msgstr "para cifrar unha mensaxe en modo --pgp2 precísase da cifra IDEA\n"
+#~ msgstr "para cifrar unha mensaxe en modo --pgp2 precísase da cifra IDEA\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "create a public key when importing a secret key"
-#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
+#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "key %s: already in secret keyring\n"
@@ -9152,15 +9346,15 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
+#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
+#~ msgstr "omítese: a chave secreta xa está presente\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
@@ -9169,13 +9363,13 @@ msgstr ""
 #~ "Non pode facer unha sinatura OpenPGP nunha chave PGP 2.x no modo --pgp2.\n"
 
 #~ msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-#~ msgstr "Isto podería face-la chave non utilizable en PGP 2.x.\n"
+#~ msgstr "Isto podería face-la chave non utilizable en PGP 2.x.\n"
 
 #~ msgid "This key is not protected.\n"
-#~ msgstr "Esta chave non está protexida.\n"
+#~ msgstr "Esta chave non está protexida.\n"
 
 #~ msgid "Key is protected.\n"
-#~ msgstr "A chave está protexida.\n"
+#~ msgstr "A chave está protexida.\n"
 
 #~ msgid "Can't edit this key: %s\n"
 #~ msgstr "Non se pode editar esta chave: %s\n"
@@ -9191,15 +9385,15 @@ msgstr ""
 #~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Non desexa un contrainal - ¡o que é unha *mala* idea!\n"
+#~ "Non desexa un contrainal - ¡o que é unha *mala* idea!\n"
 #~ "\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-#~ msgstr "¿Seguro que quere facer esto? "
+#~ msgstr "¿Seguro que quere facer esto? "
 
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-#~ msgstr "Por favor, quite as seleccións das chaves secretas.\n"
+#~ msgstr "Por favor, quite as seleccións das chaves secretas.\n"
 
 #~ msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 #~ msgstr "Non hai unha sinatura correspondiente no chaveiro secreto\n"
@@ -9215,16 +9409,16 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "non se atopou un chaveiro privado no que se poida escribir: %s\n"
 
 #~ msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-#~ msgstr "AVISO: existen dous ficheiros con información confidencial.\n"
+#~ msgstr "AVISO: existen dous ficheiros con información confidencial.\n"
 
 #~ msgid "%s is the unchanged one\n"
-#~ msgstr "%s é o que non cambiou\n"
+#~ msgstr "%s é o que non cambiou\n"
 
 #~ msgid "%s is the new one\n"
-#~ msgstr "%s é o novo\n"
+#~ msgstr "%s é o novo\n"
 
 #~ msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-#~ msgstr "Por favor, amañe este posible fallo de seguridade\n"
+#~ msgstr "Por favor, amañe este posible fallo de seguridade\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "searching for names from %s server %s\n"
@@ -9252,36 +9446,36 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "keyserver communications error: %s\n"
-#~ msgstr "a recepción do servidor de chaves fallou: %s\n"
+#~ msgstr "a recepción do servidor de chaves fallou: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 #~ msgstr "AVISO: non se puido borra-lo ficheiro temporal (%s) `%s': %s\n"
 
 #~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-#~ msgstr "paquete raíz incorrecto detectado en proc_tree()\n"
+#~ msgstr "paquete raíz incorrecto detectado en proc_tree()\n"
 
 #~ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-#~ msgstr "o plugin de cifra IDEA non está presente\n"
+#~ msgstr "o plugin de cifra IDEA non está presente\n"
 
 #~ msgid "no corresponding public key: %s\n"
-#~ msgstr "non hai unha chave pública correspondente: %s\n"
+#~ msgstr "non hai unha chave pública correspondente: %s\n"
 
 #~ msgid "public key does not match secret key!\n"
-#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
+#~ msgstr "¡a chave pública con coincide coa chave secreta!\n"
 
 #~ msgid "unknown protection algorithm\n"
-#~ msgstr "algoritmo de protección descoñecido\n"
+#~ msgstr "algoritmo de protección descoñecido\n"
 
 #~ msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-#~ msgstr "NOTA: ¡Esta chave non está protexida!\n"
+#~ msgstr "NOTA: ¡Esta chave non está protexida!\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "protection digest %d is not supported\n"
-#~ msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
+#~ msgstr "o algoritmo de protección %d%s non está soportado\n"
 
 #~ msgid "Invalid passphrase; please try again"
-#~ msgstr "Contrasinal non válido; por favor, ténteo de novo"
+#~ msgstr "Contrasinal non válido; por favor, ténteo de novo"
 
 #~ msgid "%s ...\n"
 #~ msgstr "%s ...\n"
@@ -9294,30 +9488,30 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "xerando o checksum de 16-bits a extinguir para a protección da chave "
+#~ "xerando o checksum de 16-bits a extinguir para a protección da chave "
 #~ "secreta\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "só pode asinar nun ficheiro separado con chaves estilo PGP 2.x no modo --"
+#~ "só pode asinar nun ficheiro separado con chaves estilo PGP 2.x no modo --"
 #~ "pgp2\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr "só pode asinar en claro con chaves estilo PGP 2.x no modo --pgp2\n"
+#~ msgstr "só pode asinar en claro con chaves estilo PGP 2.x no modo --pgp2\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
+#~ msgstr "Uso: gpg [opcións] [ficheiros] (-h para ve-la axuda)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "usage: gpgconf [options] "
-#~ msgstr "uso: gpg [opcións] "
+#~ msgstr "uso: gpg [opcións] "
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
@@ -9328,19 +9522,19 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "a base de datos de confianza está corrompida; execute \"gpg --fix-trustdb"
+#~ "a base de datos de confianza está corrompida; execute \"gpg --fix-trustdb"
 #~ "\".\n"
 
 #~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Por favor, informe dos erros no programa a <gnupg-bugs@gnu.org>,\n"
-#~ "e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
+#~ "e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Please report bugs to "
 #~ msgstr ""
 #~ "Por favor, informe dos erros no programa a <gnupg-bugs@gnu.org>,\n"
-#~ "e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
+#~ "e dos erros na traducción a <proxecto@trasno.net>.\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
@@ -9351,7 +9545,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "read options from file"
-#~ msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
+#~ msgstr "lendo as opcións de `%s'\n"
 
 #~ msgid "|[file]|make a signature"
 #~ msgstr "|[ficheiro]|facer unha sinatura"
@@ -9374,17 +9568,17 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "sempre usar un MDC para cifrar"
 
 #~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "engadir este chaveiro secreto á lista"
+#~ msgstr "engadir este chaveiro secreto á lista"
 
 #~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
+#~ msgstr "|FICHEIRO|carga-lo módulo de extensión FICHEIRO"
 
 #~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|emprega-lo algoritmo de compresión N"
+#~ msgstr "|N|emprega-lo algoritmo de compresión N"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "remove key from the public keyring"
-#~ msgstr "borrar chaves do chaveiro público"
+#~ msgstr "borrar chaves do chaveiro público"
 
 #~ msgid ""
 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
@@ -9392,8 +9586,8 @@ msgstr ""
 #~ "nothing\n"
 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 #~ msgstr ""
-#~ "A asignación dun valor aquí é cousa súa; este valor nunca se ha exportar\n"
-#~ "a ningún terceiro. Precísase para implementa-la rede de confianza; non "
+#~ "A asignación dun valor aquí é cousa súa; este valor nunca se ha exportar\n"
+#~ "a ningún terceiro. Precísase para implementa-la rede de confianza; non "
 #~ "ten\n"
 #~ "nada que ver coa rede de certificados."
 
@@ -9403,32 +9597,32 @@ msgstr ""
 #~ "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
 #~ "ultimately trusted\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Para construí-la Rede-de-Confianza, GnuPG precisa saber que chaves teñen\n"
-#~ "confianza absoluta - esas adoitan se-las chaves das que ten acceso á "
+#~ "Para construí-la Rede-de-Confianza, GnuPG precisa saber que chaves teñen\n"
+#~ "confianza absoluta - esas adoitan se-las chaves das que ten acceso á "
 #~ "chave\n"
 #~ "secreta. Responda \"si\" para lle dar confianza total a esta chave\n"
 
 #~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Se desexa empregar esta clave na que non se confía, conteste \"si\"."
+#~ "Se desexa empregar esta clave na que non se confía, conteste \"si\"."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 #~ msgstr ""
-#~ "Introduza o ID de usuario da persoa á que lle quere manda-la mensaxe."
+#~ "Introduza o ID de usuario da persoa á que lle quere manda-la mensaxe."
 
 #~ msgid ""
 #~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 #~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 #~ "Please consult your security expert first."
 #~ msgstr ""
-#~ "En xeral non é unha boa idea emprega-la mesma chave para asinar e "
+#~ "En xeral non é unha boa idea emprega-la mesma chave para asinar e "
 #~ "cifrar.\n"
-#~ "Este algoritmo debería empregarse só en determinados dominios.\n"
+#~ "Este algoritmo debería empregarse só en determinados dominios.\n"
 #~ "Consulte antes co seu experto en seguridade."
 
 #~ msgid "Enter the size of the key"
-#~ msgstr "Introduza o tamaño da chave"
+#~ msgstr "Introduza o tamaño da chave"
 
 #~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 #~ msgstr "Conteste \"si\" ou \"non\""
@@ -9440,7 +9634,7 @@ msgstr ""
 #~ "the given value as an interval."
 #~ msgstr ""
 #~ "Introduza o valor requerido tal como se amosa no indicativo.\n"
-#~ "É posible introducir unha data ISO (AAA-MM-DD) pero non ha obter unha\n"
+#~ "É posible introducir unha data ISO (AAA-MM-DD) pero non ha obter unha\n"
 #~ "boa resposta de erro - no canto diso, o sistema ha tratar de interpreta-"
 #~ "lo\n"
 #~ "valor proporcionado coma se fora un intervalo."
@@ -9465,12 +9659,12 @@ msgstr ""
 #~ "N  para cambia-lo nome.\n"
 #~ "C  para cambia-lo comentario.\n"
 #~ "E  para cambia-lo enderezo de e-mail.\n"
-#~ "O  para continuar coa xeración da chave.\n"
-#~ "S  para saír da xeración da chave."
+#~ "O  para continuar coa xeración da chave.\n"
+#~ "S  para saír da xeración da chave."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-#~ msgstr "Conteste \"si\" (ou só \"s\") se é correcto xerar esta subchave."
+#~ msgstr "Conteste \"si\" (ou só \"s\") se é correcto xerar esta subchave."
 
 #~ msgid ""
 #~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
@@ -9515,66 +9709,66 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Cando asina un ID de usuario dunha chave, debería comprobar antes\n"
-#~ "que a chave pertence á persoa que aparece no identificador. É útil para "
+#~ "Cando asina un ID de usuario dunha chave, debería comprobar antes\n"
+#~ "que a chave pertence á persoa que aparece no identificador. É útil para "
 #~ "os\n"
 #~ "demais saber con canto tino comprobou isto.\n"
 #~ "\n"
 #~ "\"0\" significa que non di nada do coidado co que comprobou a chave.\n"
 #~ "\n"
-#~ "\"1\" significa que cre que a chave pertence á persoa que o afirma, pero "
+#~ "\"1\" significa que cre que a chave pertence á persoa que o afirma, pero "
 #~ "non\n"
-#~ "    puido ou non quixo verifica-la chave. É útil para verificacións de\n"
-#~ "    \"personaxes\", nas que asina a chave dun usuario pseudónimo.\n"
+#~ "    puido ou non quixo verifica-la chave. É útil para verificacións de\n"
+#~ "    \"personaxes\", nas que asina a chave dun usuario pseudónimo.\n"
 #~ "\n"
-#~ "\"2\" significa que fixo unha comprobación informal da chave. Por "
+#~ "\"2\" significa que fixo unha comprobación informal da chave. Por "
 #~ "exemplo,\n"
 #~ "    pode significar que comprobou a pegada dixital da chave e comprobou\n"
-#~ "    a identidade do usuario na chave contra unha identificación "
-#~ "fotográfica.\n"
+#~ "    a identidade do usuario na chave contra unha identificación "
+#~ "fotográfica.\n"
 #~ "\n"
-#~ "\"3\" significa que fixo unha comprobación extensiva da chave. Por "
+#~ "\"3\" significa que fixo unha comprobación extensiva da chave. Por "
 #~ "exemplo,\n"
 #~ "    pode significar que comprobou a pegada dixital da chave co "
 #~ "propietario\n"
-#~ "    da chave en persoa, e que comprobou, cun documento difícil de "
+#~ "    da chave en persoa, e que comprobou, cun documento difícil de "
 #~ "falsificar\n"
-#~ "    cunha identificación fotográfica (coma o carnet de identidade ou\n"
+#~ "    cunha identificación fotográfica (coma o carnet de identidade ou\n"
 #~ "    pasaporte) que o nome do propietario da chave coincide co do "
 #~ "identificador\n"
 #~ "    de usuario da chave, e que comprobou (por intercambio de correo\n"
-#~ "    electrónico) que o enderezo de e-mail da chave pertence ao "
+#~ "    electrónico) que o enderezo de e-mail da chave pertence ao "
 #~ "propietario\n"
 #~ "    da chave.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Teña en conta que os exemplos de enriba para os niveis 2 e 3 son *só*\n"
-#~ "exemplos. Á final, depende de vostede decidir que significan \"informal\" "
+#~ "Teña en conta que os exemplos de enriba para os niveis 2 e 3 son *só*\n"
+#~ "exemplos. Á final, depende de vostede decidir que significan \"informal\" "
 #~ "e\n"
 #~ "\"extensivo\" ao asinar outras chaves.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Se non sabe cal é a resposta correcta, resposte \"0\"."
+#~ "Se non sabe cal é a resposta correcta, resposte \"0\"."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-#~ msgstr "Conteste \"si\" se quere asinar TÓDOLOS IDs de usuario"
+#~ msgstr "Conteste \"si\" se quere asinar TÓDOLOS IDs de usuario"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 #~ "All certificates are then also lost!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Conteste \"si\" se realmente desexa borrar este ID de usuario.\n"
-#~ "¡Tamén se han perder tódolos certificados!"
+#~ "¡Tamén se han perder tódolos certificados!"
 
 #~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-#~ msgstr "Conteste \"si\" se é correcto borrar esta subchave"
+#~ msgstr "Conteste \"si\" se é correcto borrar esta subchave"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 #~ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 #~ "trust connection to the key or another key certified by this key."
 #~ msgstr ""
-#~ "Esta é unha sinatura válida na chave; normalmente non ha borrar esta\n"
-#~ "sinatura porque pode ser importante para estabrecer unha conexión de\n"
+#~ "Esta é unha sinatura válida na chave; normalmente non ha borrar esta\n"
+#~ "sinatura porque pode ser importante para estabrecer unha conexión de\n"
 #~ "confianza na chave ou noutra chave certificada por esta chave."
 
 #~ msgid ""
@@ -9583,15 +9777,15 @@ msgstr ""
 #~ "know which key was used because this signing key might establish\n"
 #~ "a trust connection through another already certified key."
 #~ msgstr ""
-#~ "Non se pode verificar esta sinatura porque non posúe a chave\n"
-#~ "correspondente. Debería retrasa-lo borrado ata que saiba que chave\n"
-#~ "se empregou porque esta chave de sinatura podería estabrecer unha\n"
-#~ "conexión de confianza mediante outra chave xa certificada."
+#~ "Non se pode verificar esta sinatura porque non posúe a chave\n"
+#~ "correspondente. Debería retrasa-lo borrado ata que saiba que chave\n"
+#~ "se empregou porque esta chave de sinatura podería estabrecer unha\n"
+#~ "conexión de confianza mediante outra chave xa certificada."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 #~ "your keyring."
-#~ msgstr "A sinatura non é correcta. Ten sentido borrala do chaveiro."
+#~ msgstr "A sinatura non é correcta. Ten sentido borrala do chaveiro."
 
 #~ msgid ""
 #~ "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
@@ -9600,42 +9794,42 @@ msgstr ""
 #~ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
 #~ "a second one is available."
 #~ msgstr ""
-#~ "Esta é unha sinatura que liga o ID de usuario á chave. Normalmente\n"
-#~ "non é unha boa idea borrar unha sinatura como esta. De feito,\n"
-#~ "GnuPG pode non ser capaz de usar máis esta chave. Así que faga isto\n"
-#~ "só se esta auto-sinatura non é correcta por algun motivo e hai\n"
-#~ "unha segunda á súa disposición."
+#~ "Esta é unha sinatura que liga o ID de usuario á chave. Normalmente\n"
+#~ "non é unha boa idea borrar unha sinatura como esta. De feito,\n"
+#~ "GnuPG pode non ser capaz de usar máis esta chave. Así que faga isto\n"
+#~ "só se esta auto-sinatura non é correcta por algun motivo e hai\n"
+#~ "unha segunda á súa disposición."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 #~ "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 #~ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Cambia-las preferencias de tódolos IDs de usuario (ou só dos "
+#~ "Cambia-las preferencias de tódolos IDs de usuario (ou só dos "
 #~ "seleccionados)\n"
-#~ "á lista actual de preferencias. A marca de tempo de tódalas auto-"
+#~ "á lista actual de preferencias. A marca de tempo de tódalas auto-"
 #~ "sinaturas\n"
 #~ "afectadas ha avanzar un segundo.\n"
 
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-#~ msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 #~ msgstr ""
-#~ "Por favor, repita o último contrasinal, para estar seguro do que tecleou."
+#~ "Por favor, repita o último contrasinal, para estar seguro do que tecleou."
 
 #~ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 #~ msgstr "Introduza o nome do ficheiro ao que corresponde a sinatura"
 
 #~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-#~ msgstr "Conteste \"si\" se é correcto sobrescribi-lo ficheiro"
+#~ msgstr "Conteste \"si\" se é correcto sobrescribi-lo ficheiro"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 #~ "file (which is shown in brackets) will be used."
 #~ msgstr ""
-#~ "Por favor, introduza un novo nome de ficheiro. Se só preme ENTER, hase\n"
+#~ "Por favor, introduza un novo nome de ficheiro. Se só preme ENTER, hase\n"
 #~ "emprega-lo ficheiro por defecto (que se amosa entre corchetes)."
 
 #~ msgid ""
@@ -9652,20 +9846,20 @@ msgstr ""
 #~ "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 #~ "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Debería especificar un motivo para o certificado. Dependendo do contexto\n"
+#~ "Debería especificar un motivo para o certificado. Dependendo do contexto\n"
 #~ "pode escoller desta lista:\n"
 #~ "  \"Descobreuse a chave\"\n"
-#~ "     Emprégueo se ten motivos para crer que algunha persoa non "
+#~ "     Emprégueo se ten motivos para crer que algunha persoa non "
 #~ "autorizada\n"
-#~ "     obtivo acceso á súa chave secreta.\n"
-#~ "  \"A chave é obsoleta\"\n"
-#~ "     Emprégueo se cambiou esta chave cunha máis recente.\n"
+#~ "     obtivo acceso á súa chave secreta.\n"
+#~ "  \"A chave é obsoleta\"\n"
+#~ "     Emprégueo se cambiou esta chave cunha máis recente.\n"
 #~ "  \"Xa non se emprega a chave\"\n"
-#~ "     Emprégueo se retirou esta chave.\n"
-#~ "  \"O ID de usuario xa non é válido\"\n"
-#~ "     Emprégueo para indicar que o ID de usuario xa non se debería "
+#~ "     Emprégueo se retirou esta chave.\n"
+#~ "  \"O ID de usuario xa non é válido\"\n"
+#~ "     Emprégueo para indicar que o ID de usuario xa non se debería "
 #~ "empregar;\n"
-#~ "     adoita empregarse para marcar un enderezo de correo non válido.\n"
+#~ "     adoita empregarse para marcar un enderezo de correo non válido.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
@@ -9673,25 +9867,25 @@ msgstr ""
 #~ "An empty line ends the text.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Se quere, pode introducir un texto que describa por que emite este\n"
-#~ "certificado de revocación. Por favor, manteña este texto breve.\n"
-#~ "Unha liña en branco remata o texto.\n"
+#~ "certificado de revocación. Por favor, manteña este texto breve.\n"
+#~ "Unha liña en branco remata o texto.\n"
 
 #~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se pode poñer datos de notación nas sinaturas v3 (estilo PGP 2.x)\n"
+#~ "non se pode poñer datos de notación nas sinaturas v3 (estilo PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se pode poñer datos de notación nas sinaturas de chave v3 (estilo PGP "
+#~ "non se pode poñer datos de notación nas sinaturas de chave v3 (estilo PGP "
 #~ "2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se pode poñer un URL de política nas sinaturas v3 (estilo PGP 2.x)\n"
+#~ "non se pode poñer un URL de política nas sinaturas v3 (estilo PGP 2.x)\n"
 
 #~ msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se pode poñer un URL de política nas sinaturas de chave v3 (estilo "
+#~ "non se pode poñer un URL de política nas sinaturas de chave v3 (estilo "
 #~ "PGP 2.x)\n"
 
 #, fuzzy
@@ -9701,11 +9895,11 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
-#~ msgstr "mire en http://www.gnupg.org/faq.html para obter máis información\n"
+#~ msgstr "mire en http://www.gnupg.org/faq.html para obter máis información\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "key generation is not available from the commandline\n"
-#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
@@ -9714,7 +9908,7 @@ msgstr ""
 #, fuzzy
 #~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "non se cargou a extensión de cifrado \"%s\" debido a permisos inseguros\n"
+#~ "non se cargou a extensión de cifrado \"%s\" debido a permisos inseguros\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ".\n"
@@ -9735,23 +9929,23 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-#~ msgstr "non se pode xerar un número primo de menos de %d bits\n"
+#~ msgstr "non se pode xerar un número primo de menos de %d bits\n"
 
 #~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-#~ msgstr "non se pode xerar un número primo de menos de %d bits\n"
+#~ msgstr "non se pode xerar un número primo de menos de %d bits\n"
 
 #~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
-#~ msgstr "non se detectou un módulo de acumulación de entropía\n"
+#~ msgstr "non se detectou un módulo de acumulación de entropía\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
 #~ msgstr "non se puido abrir `%s'\n"
 
 #~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-#~ msgstr "`%s' non é un ficheiro normal - ignórase\n"
+#~ msgstr "`%s' non é un ficheiro normal - ignórase\n"
 
 #~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
-#~ msgstr "nota: o ficheiro random_seed está baleiro\n"
+#~ msgstr "nota: o ficheiro random_seed está baleiro\n"
 
 #~ msgid "can't read `%s': %s\n"
 #~ msgstr "non se pode ler de `%s': %s\n"
@@ -9766,7 +9960,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "non se pode pechar `%s': %s\n"
 
 #~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-#~ msgstr "AVISO: ¡¡emprégase un xerador de números aleatorios inseguro!!\n"
+#~ msgstr "AVISO: ¡¡emprégase un xerador de números aleatorios inseguro!!\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
@@ -9775,11 +9969,11 @@ msgstr ""
 #~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "O xerador de números aleatorios só é un truco para poder\n"
-#~ "executalo - ¡non é de ningún xeito un xerador de números\n"
+#~ "O xerador de números aleatorios só é un truco para poder\n"
+#~ "executalo - ¡non é de ningún xeito un xerador de números\n"
 #~ "aleatorios seguro!\n"
 #~ "\n"
-#~ "¡NON USE NINGUN DATO XERADO POR ESTE PROGRAMA!\n"
+#~ "¡NON USE NINGUN DATO XERADO POR ESTE PROGRAMA!\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid ""
@@ -9787,9 +9981,9 @@ msgstr ""
 #~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
 #~ "of the entropy.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Agarde, por favor; estase a colleitar entropía. Traballe un\n"
+#~ "Agarde, por favor; estase a colleitar entropía. Traballe un\n"
 #~ "pouco se iso evita que se aburra, que iso ha aumenta-la\n"
-#~ "calidade da entropía.\n"
+#~ "calidade da entropía.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
@@ -9797,17 +9991,17 @@ msgstr ""
 #~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
-#~ "Non hai suficientes bytes aleatorios dispoñibles. Por favor, faga outro\n"
+#~ "Non hai suficientes bytes aleatorios dispoñibles. Por favor, faga outro\n"
 #~ "traballo para lle dar ao sistema operativo unha oportunidade de acumular\n"
-#~ "máis entropía (Precísanse %d bytes máis)\n"
+#~ "máis entropía (Precísanse %d bytes máis)\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "card reader not available\n"
-#~ msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
+#~ msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
+#~ msgstr "gpg-agent non está dispoñible nesta sesión\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
@@ -9817,37 +10011,37 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "erro xeral"
 
 #~ msgid "unknown packet type"
-#~ msgstr "tipo de paquete descoñecido"
+#~ msgstr "tipo de paquete descoñecido"
 
 #~ msgid "unknown digest algorithm"
-#~ msgstr "algoritmo de resumo descoñecido"
+#~ msgstr "algoritmo de resumo descoñecido"
 
 #~ msgid "bad public key"
-#~ msgstr "chave pública errónea"
+#~ msgstr "chave pública errónea"
 
 #~ msgid "bad secret key"
-#~ msgstr "chave secreta errónea"
+#~ msgstr "chave secreta errónea"
 
 #~ msgid "bad signature"
-#~ msgstr "sinatura errónea"
+#~ msgstr "sinatura errónea"
 
 #~ msgid "checksum error"
 #~ msgstr "error de checksum"
 
 #~ msgid "unknown cipher algorithm"
-#~ msgstr "algoritmo de cifrado descoñecido"
+#~ msgstr "algoritmo de cifrado descoñecido"
 
 #~ msgid "invalid packet"
-#~ msgstr "paquete non válido"
+#~ msgstr "paquete non válido"
 
 #~ msgid "no such user id"
 #~ msgstr "non hai tal id de usuario"
 
 #~ msgid "secret key not available"
-#~ msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
+#~ msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
 
 #~ msgid "wrong secret key used"
-#~ msgstr "empregouse unha chave secreta errónea"
+#~ msgstr "empregouse unha chave secreta errónea"
 
 #~ msgid "bad key"
 #~ msgstr "chave incorrecta"
@@ -9856,28 +10050,28 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "erro de escritura de ficheiro"
 
 #~ msgid "unknown compress algorithm"
-#~ msgstr "algoritmo de compresión descoñecido"
+#~ msgstr "algoritmo de compresión descoñecido"
 
 #~ msgid "file open error"
 #~ msgstr "erro de apertura de ficheiro"
 
 #~ msgid "file create error"
-#~ msgstr "erro de creación de ficheiro"
+#~ msgstr "erro de creación de ficheiro"
 
 #~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-#~ msgstr "algoritmo de chave pública non implementado"
+#~ msgstr "algoritmo de chave pública non implementado"
 
 #~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
 #~ msgstr "algoritmo de cifrado non implementado"
 
 #~ msgid "unknown signature class"
-#~ msgstr "clase de sinatura descoñecida"
+#~ msgstr "clase de sinatura descoñecida"
 
 #~ msgid "trust database error"
 #~ msgstr "erro da base de datos de confianza"
 
 #~ msgid "resource limit"
-#~ msgstr "límite de recursos"
+#~ msgstr "límite de recursos"
 
 #~ msgid "invalid keyring"
 #~ msgstr "chaveiro incorrecto"
@@ -9901,7 +10095,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "conflicto de selo de data"
 
 #~ msgid "unusable pubkey algorithm"
-#~ msgstr "algoritmo de chave pública imposible de usar"
+#~ msgstr "algoritmo de chave pública imposible de usar"
 
 #~ msgid "file exists"
 #~ msgstr "o ficheiro xa existe"
@@ -9912,14 +10106,11 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "URI incorrecto"
 
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "erro de rede"
-
 #~ msgid "not processed"
 #~ msgstr "non procesado"
 
 #~ msgid "unusable public key"
-#~ msgstr "chave pública non utilizable"
+#~ msgstr "chave pública non utilizable"
 
 #~ msgid "unusable secret key"
 #~ msgstr "chave secreta non utilizable"
@@ -9936,10 +10127,10 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "non hai datos asinados\n"
 
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-#~ msgstr "... isto é un erro (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... isto é un erro (%s:%d:%s)\n"
 
 #~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-#~ msgstr "a operación non é posible sen memoria inicializada como segura\n"
+#~ msgstr "a operación non é posible sen memoria inicializada como segura\n"
 
 #~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
 #~ msgstr "(pode que usara o programa equivocado para esta tarefa)\n"
@@ -9947,16 +10138,16 @@ msgstr ""
 #~ msgid ""
 #~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "mire en http://www.gnupg.org/why-not-idea.html para obter máis "
-#~ "información\n"
+#~ "mire en http://www.gnupg.org/why-not-idea.html para obter máis "
+#~ "información\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "all export-clean-* options from above"
-#~ msgstr "le-las opcións dun ficheiro"
+#~ msgstr "le-las opcións dun ficheiro"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "all import-clean-* options from above"
-#~ msgstr "le-las opcións dun ficheiro"
+#~ msgstr "le-las opcións dun ficheiro"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "expired: %s)"
@@ -9975,7 +10166,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Non hai un ID de usuario para a chave\n"
 
 #~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-#~ msgstr "contrasinal incorrecto ou algoritmo de cifrado descoñecido (%d)\n"
+#~ msgstr "contrasinal incorrecto ou algoritmo de cifrado descoñecido (%d)\n"
 
 #~ msgid "can't set client pid for the agent\n"
 #~ msgstr "non se pode estabrece-lo pid do cliente para o axente\n"
@@ -10002,7 +10193,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "borrar sinaturas"
 
 #~ msgid "change the expire date"
-#~ msgstr "cambia-la fecha de expiración"
+#~ msgstr "cambia-la fecha de expiración"
 
 #~ msgid "set preference list"
 #~ msgstr "estabrece-la lista de preferencias"
@@ -10011,7 +10202,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "preferencias actualizadas"
 
 #~ msgid "No secondary key with index %d\n"
-#~ msgstr "Non hai chave secundaria con índice %d\n"
+#~ msgstr "Non hai chave secundaria con índice %d\n"
 
 #~ msgid "--nrsign-key user-id"
 #~ msgstr "--nrsign-key id-de-usuario"
@@ -10169,7 +10360,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "showphoto"
 
 #~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr "o algoritmo de resumo `%s' é de só lectura nesta versión\n"
+#~ msgstr "o algoritmo de resumo `%s' é de só lectura nesta versión\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -10178,71 +10369,71 @@ msgstr ""
 #~ "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Hase crear unh novo par de chaves %s.\n"
-#~ "             tamaño de chave mínimo:  768 bits\n"
-#~ "        tamaño de chave por defecto: 1024 bits\n"
-#~ " tamaño de chave máximo recomendado: 2048 bits\n"
+#~ "             tamaño de chave mínimo:  768 bits\n"
+#~ "        tamaño de chave por defecto: 1024 bits\n"
+#~ " tamaño de chave máximo recomendado: 2048 bits\n"
 
 #~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-#~ msgstr "DSA só admite tamaños entre 512 e 1024\n"
+#~ msgstr "DSA só admite tamaños entre 512 e 1024\n"
 
 #~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-#~ msgstr "chave pequena de máis; 1024 é o menor valor admitido para RSA.\n"
+#~ msgstr "chave pequena de máis; 1024 é o menor valor admitido para RSA.\n"
 
 #~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-#~ msgstr "chave pequena de máis; 768 é o menor valor admitido\n"
+#~ msgstr "chave pequena de máis; 768 é o menor valor admitido\n"
 
 #~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-#~ msgstr "chave grande de máis; %d é o maior tamaño admitido.\n"
+#~ msgstr "chave grande de máis; %d é o maior tamaño admitido.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 #~ "computations take REALLY long!\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "¡As chaves maiores de 2048 bits non se aconsellan porque\n"
-#~ "os cálculos levan MOITO tempo!\n"
+#~ "¡As chaves maiores de 2048 bits non se aconsellan porque\n"
+#~ "os cálculos levan MOITO tempo!\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
-#~ msgstr "¿Está seguro de que quere este tamaño de chave? "
+#~ msgstr "¿Está seguro de que quere este tamaño de chave? "
 
 #~ msgid ""
 #~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
 #~ "very vulnerable to attacks!\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "De acordo, ¡pero teña en conta que a radiación do monitor e o teclado "
-#~ "tamén son vulnerables a ataques!\n"
+#~ "De acordo, ¡pero teña en conta que a radiación do monitor e o teclado "
+#~ "tamén son vulnerables a ataques!\n"
 
 #~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-#~ msgstr "¡Os algoritmos experimentais non deberían ser usados!\n"
+#~ msgstr "¡Os algoritmos experimentais non deberían ser usados!\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "este algoritmo de cifrado está obsoleto; por favor, empregue un máis "
-#~ "estándar!\n"
+#~ "este algoritmo de cifrado está obsoleto; por favor, empregue un máis "
+#~ "estándar!\n"
 
 #~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
-#~ msgstr "sentímolo, non se pode facer isto no modo por lotes\n"
+#~ msgstr "sentímolo, non se pode facer isto no modo por lotes\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "can't open file `%s': %s\n"
 #~ msgstr "non se puido abrir un ficheiro: %s\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: ¡esta chave está revocada!\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: ¡esta chave está revocada!\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: ¡unha subchave está revocada!\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: ¡unha subchave está revocada!\n"
 
 #~ msgid "%08lX: key has expired\n"
 #~ msgstr "%08lX: a chave caducou\n"
 
 #~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-#~ msgstr "%08lX: Esta chave NON é de confianza\n"
+#~ msgstr "%08lX: Esta chave NON é de confianza\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (só asinar)\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
@@ -10250,7 +10441,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
+#~ msgstr "   (%d) RSA (só cifrar)\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
@@ -10264,11 +10455,11 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) I trust marginally\n"
-#~ msgstr " %d = Confío marxinalmente\n"
+#~ msgstr " %d = Confío marxinalmente\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "   (%d) I trust fully\n"
-#~ msgstr " %d = Confío totalmente\n"
+#~ msgstr " %d = Confío totalmente\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "expires"
@@ -10280,7 +10471,7 @@ msgstr ""
 #~ "locally signed with your key %s at %s\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\"\n"
-#~ "asinado localmente coa súa chave %08lX no %s\n"
+#~ "asinado localmente coa súa chave %08lX no %s\n"
 
 #~ msgid "%s: can't create lock\n"
 #~ msgstr "%s: non se pode crea-lo bloqueo\n"
@@ -10310,7 +10501,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "rev! revocouse a subchave: %s\n"
 
 #~ msgid "rev- faked revocation found\n"
-#~ msgstr "rev- atopouse unha revocación falsa\n"
+#~ msgstr "rev- atopouse unha revocación falsa\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid " [expired: %s]"
@@ -10327,13 +10518,13 @@ msgstr ""
 #~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP.  Use at your own risk!\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AVISO: o resumo `%s' non forma parte de OpenPGP.\n"
-#~ "       Emprégueo baixo a súa propia responsabilidade.\n"
+#~ "       Emprégueo baixo a súa propia responsabilidade.\n"
 
 #~ msgid "|[files]|encrypt files"
 #~ msgstr "|[ficheiros]|cifrar ficheiros"
 
 #~ msgid "store only"
-#~ msgstr "só armacenar"
+#~ msgstr "só armacenar"
 
 #~ msgid "|[files]|decrypt files"
 #~ msgstr "|[ficheiros]|descifrar ficheiros"
@@ -10345,22 +10536,22 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "asinar unha chave localmente e de xeito non revocable"
 
 #~ msgid "list only the sequence of packets"
-#~ msgstr "listar só a secuencia de paquetes"
+#~ msgstr "listar só a secuencia de paquetes"
 
 #~ msgid "export the ownertrust values"
 #~ msgstr "exporta-los valores de confianza no propietario"
 
 #~ msgid "unattended trust database update"
-#~ msgstr "actualización inatendida da base de datos de confianza"
+#~ msgstr "actualización inatendida da base de datos de confianza"
 
 #~ msgid "fix a corrupted trust database"
-#~ msgstr "amañar unha base de datos de confianza corrompida"
+#~ msgstr "amañar unha base de datos de confianza corrompida"
 
 #~ msgid "De-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Quita-la armadura a un ficheiro ou á entrada estándar"
+#~ msgstr "Quita-la armadura a un ficheiro ou á entrada estándar"
 
 #~ msgid "En-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Pór armadura a un ficheiro ou á entrada estándar"
+#~ msgstr "Pór armadura a un ficheiro ou á entrada estándar"
 
 #~ msgid "do not force v3 signatures"
 #~ msgstr "non forzar sinaturas v3"
@@ -10378,7 +10569,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "emprega-lo gpg-agent"
 
 #~ msgid "|[file]|write status info to file"
-#~ msgstr "|[ficheiro]|escribi-la información de estado no ficheiro"
+#~ msgstr "|[ficheiro]|escribi-la información de estado no ficheiro"
 
 #~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 #~ msgstr "|IDCHAVE|confiar absolutamente nesta chave"
@@ -10388,12 +10579,12 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 #~ msgstr ""
-#~ "axustar tódalas opcións de paquetes, cifrado e resumo ao comportamento "
+#~ "axustar tódalas opcións de paquetes, cifrado e resumo ao comportamento "
 #~ "OpenPGP"
 
 #~ msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
 #~ msgstr ""
-#~ "axustar tódalas opcións de paquetes, cifrado e resumo ao comportamento "
+#~ "axustar tódalas opcións de paquetes, cifrado e resumo ao comportamento "
 #~ "PGP 2.x"
 
 #~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
@@ -10403,39 +10594,39 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "descarta-lo campo de id de chave dos paquetes cifrados"
 
 #~ msgid "Show Photo IDs"
-#~ msgstr "Amosar Identificacións Fotográficas"
+#~ msgstr "Amosar Identificacións Fotográficas"
 
 #~ msgid "Don't show Photo IDs"
-#~ msgstr "Non amosar Identificacións Fotográficas"
+#~ msgstr "Non amosar Identificacións Fotográficas"
 
 #~ msgid "Set command line to view Photo IDs"
 #~ msgstr ""
-#~ "Estabrece-la liña de comando para ve-las Identificacións Fotográficas"
+#~ "Estabrece-la liña de comando para ve-las Identificacións Fotográficas"
 
 #~ msgid "compress algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr "o algoritmo de compresión `%s' é de só lectura nesta versión\n"
+#~ msgstr "o algoritmo de compresión `%s' é de só lectura nesta versión\n"
 
 #~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
-#~ msgstr "o algoritmo de compresión debe estar entre %d e %d\n"
+#~ msgstr "o algoritmo de compresión debe estar entre %d e %d\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
 #~ "but it is accepted anyway\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "%08lX: Non é seguro que esta chave pertenza de verdade ao seu "
+#~ "%08lX: Non é seguro que esta chave pertenza de verdade ao seu "
 #~ "propietario\n"
-#~ "pero acéptase de tódolos xeitos\n"
+#~ "pero acéptase de tódolos xeitos\n"
 
 #~ msgid "preference %c%lu is not valid\n"
-#~ msgstr "a preferencia %c%lu non é válida\n"
+#~ msgstr "a preferencia %c%lu non é válida\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: non é unha chave rfc2440 - omitida\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: non é unha chave rfc2440 - omitida\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "NOTE: Elgamal primary key detected - this may take some time to import\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "NOTA: Detectouse unha clave primaria Elgamal - ha tomar algún tempo "
+#~ "NOTA: Detectouse unha clave primaria Elgamal - ha tomar algún tempo "
 #~ "importala\n"
 
 #~ msgid " (default)"
@@ -10448,7 +10639,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "non se pode obte-la chave do servidor de chaves: %s\n"
 
 #~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
-#~ msgstr "éxito ao enviar a `%s' (estado=%u)\n"
+#~ msgstr "éxito ao enviar a `%s' (estado=%u)\n"
 
 #~ msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 #~ msgstr "fallo ao enviar a `%s': estado=%u\n"
@@ -10463,7 +10654,7 @@ msgstr ""
 #~ "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
 #~ "signatures!\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "chave %08lX: ¡esta é unha chave ElGamal xerada por PGP que NON é xegura "
+#~ "chave %08lX: ¡esta é unha chave ElGamal xerada por PGP que NON é xegura "
 #~ "para sinaturas!\n"
 
 #~ msgid ""
@@ -10521,35 +10712,35 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "Seleccione o algoritmo a usar.\n"
 #~ "\n"
-#~ "DSA (tamén chamado DSS) é un algoritmo de sinatura dixital, que só se "
+#~ "DSA (tamén chamado DSS) é un algoritmo de sinatura dixital, que só se "
 #~ "pode\n"
-#~ "empregar para asinar. É o algoritmo aconsellado porque é moito máis "
-#~ "rápido\n"
+#~ "empregar para asinar. É o algoritmo aconsellado porque é moito máis "
+#~ "rápido\n"
 #~ "verificar unha sinatura DSA que unha sinatura ElGamal.\n"
 #~ "\n"
-#~ "ElGamal é un algoritmo que se pode empregar para asinar e cifrar. "
+#~ "ElGamal é un algoritmo que se pode empregar para asinar e cifrar. "
 #~ "OpenPGP\n"
-#~ "distingue entre dúas variantes do algoritmo: un que só cifra e outro que\n"
-#~ "asina e cifra; realmente é o mesmo, pero hai que escoller algúns "
-#~ "parámetros\n"
+#~ "distingue entre dúas variantes do algoritmo: un que só cifra e outro que\n"
+#~ "asina e cifra; realmente é o mesmo, pero hai que escoller algúns "
+#~ "parámetros\n"
 #~ "dun xeito especial para crear unha clave que sexa segura para asinar: "
 #~ "este\n"
-#~ "programa faino, pero outras implementacións de OpenPGP non teñen por que\n"
+#~ "programa faino, pero outras implementacións de OpenPGP non teñen por que\n"
 #~ "entende-la variante de asinado+cifrado.\n"
 #~ "\n"
 #~ "A primeira clave (a primaria) debe ser sempre unha clave capaz de "
 #~ "asinar;\n"
-#~ "este é o motivo polo que a clave ElGamal que só cifra non está "
-#~ "dispoñible\n"
-#~ "neste menú."
+#~ "este é o motivo polo que a clave ElGamal que só cifra non está "
+#~ "dispoñible\n"
+#~ "neste menú."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
 #~ "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
 #~ "with them are quite large and very slow to verify."
 #~ msgstr ""
-#~ "Aínda que estas chaves están definidas no RFC2440, non se aconsellan\n"
-#~ "porque non están soportadas por tódolos programas, e as sinaturas\n"
+#~ "Aínda que estas chaves están definidas no RFC2440, non se aconsellan\n"
+#~ "porque non están soportadas por tódolos programas, e as sinaturas\n"
 #~ "creadas con elas son moi grandes e lentas de comprobar."
 
 #~ msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
@@ -10563,7 +10754,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "quit|quit"
-#~ msgstr "quit|saír"
+#~ msgstr "quit|saír"
 
 #~ msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 #~ msgstr "   (%d) ElGamal (asinar e cifrar)\n"
@@ -10574,55 +10765,55 @@ msgstr ""
 #~ "also\n"
 #~ "very slow, and may not be as secure as the other choices.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "O emprego deste algoritmo só está soportado en GnuPG. Non ha poder "
+#~ "O emprego deste algoritmo só está soportado en GnuPG. Non ha poder "
 #~ "empregar\n"
-#~ "esta clave para se comunicar con usuarios de PGP. Este algoritmo tamén é\n"
-#~ "moi lento, e pode non ser tan seguro coma as outras opcións.\n"
+#~ "esta clave para se comunicar con usuarios de PGP. Este algoritmo tamén é\n"
+#~ "moi lento, e pode non ser tan seguro coma as outras opcións.\n"
 
 #~ msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
-#~ msgstr "detectouse un algoritmo de chave simétrica non válido (%d)\n"
+#~ msgstr "detectouse un algoritmo de chave simétrica non válido (%d)\n"
 
 #~ msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
-#~ msgstr "este servidor de chaves non é totalmente compatible con HKP\n"
+#~ msgstr "este servidor de chaves non é totalmente compatible con HKP\n"
 
 #~ msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
-#~ msgstr "Este algoritmo está obsoleto - ¿crear de tódolos xeitos? "
+#~ msgstr "Este algoritmo está obsoleto - ¿crear de tódolos xeitos? "
 
 #~ msgid ""
 #~ "you have to start GnuPG again, so it can read the new configuration file\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "ten que iniciar GnuPG outra vez para que lea o novo ficheiro de "
-#~ "configuración\n"
+#~ "configuración\n"
 
 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-#~ msgstr "|NOME=VALOR|usar estes datos de notación"
+#~ msgstr "|NOME=VALOR|usar estes datos de notación"
 
 #~ msgid ""
 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "o primeiro carácter dun nome de notación debe ser unha letra ou guión "
+#~ "o primeiro carácter dun nome de notación debe ser unha letra ou guión "
 #~ "baixo\n"
 
 #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "os puntos dun nome de notación deben estar rodeados por outros "
+#~ "os puntos dun nome de notación deben estar rodeados por outros "
 #~ "caracteres\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
 #~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "AVISO: Esta chave xa ten unha identificación fotográfica.\n"
-#~ "       Se engade outra pode confundir a algunhas versións de PGP.\n"
+#~ "AVISO: Esta chave xa ten unha identificación fotográfica.\n"
+#~ "       Se engade outra pode confundir a algunhas versións de PGP.\n"
 
 #~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
-#~ msgstr "Só pode ter unha identificación fotográfica nunha chave.\n"
+#~ msgstr "Só pode ter unha identificación fotográfica nunha chave.\n"
 
 #~ msgid "             Fingerprint:"
 #~ msgstr "         Pegada dactilar:"
 
 #~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
-#~ msgstr "pedíronse demasiados bits aleatorios; o límite é %d\n"
+#~ msgstr "pedíronse demasiados bits aleatorios; o límite é %d\n"
 
 #~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
 #~ msgstr "|[NOMES]|verifica-la base de datos de confianza"
@@ -10637,7 +10828,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "--delete-secret-key-and-public-key id-de-usuario"
 
 #~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
-#~ msgstr "Para obter máis información vexa http://www.gnupg.org"
+#~ msgstr "Para obter máis información vexa http://www.gnupg.org"
 
 #~ msgid "sSmMqQ"
 #~ msgstr "iImMsS"
@@ -10647,9 +10838,9 @@ msgstr ""
 #~ "can assign some missing owner trust values.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Non se puido atopar unha ruta de confianza válida ata a chave. Hase ver "
+#~ "Non se puido atopar unha ruta de confianza válida ata a chave. Hase ver "
 #~ "se\n"
-#~ "se pode asignar algún valor de confianza non asignado.\n"
+#~ "se pode asignar algún valor de confianza non asignado.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "No path leading to one of our keys found.\n"
@@ -10662,24 +10853,24 @@ msgstr ""
 #~ "No trust values changed.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Non se cambiou ningún valor de confianza.\n"
+#~ "Non se cambiou ningún valor de confianza.\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "%08lX: non hai información para calcular unha probabilidade de confianza\n"
+#~ "%08lX: non hai información para calcular unha probabilidade de confianza\n"
 
 #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
-#~ msgstr "omitida: a chave pública xa está estabrecida con --encrypt-to\n"
+#~ msgstr "omitida: a chave pública xa está estabrecida con --encrypt-to\n"
 
 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
 #~ msgstr "%s: erro ao verifica-la chave: %s\n"
 
 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
-#~ msgstr "¿Está seguro de precisar un tamaño de chave tan grande? "
+#~ msgstr "¿Está seguro de precisar un tamaño de chave tan grande? "
 
 #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
-#~ msgstr "demasiadas entradas na caché de chaves descoñecidas - desactivada\n"
+#~ msgstr "demasiadas entradas na caché de chaves descoñecidas - desactivada\n"
 
 #~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
 #~ msgstr ""
@@ -10689,11 +10880,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "chave %08lX: a nosa copia non ten auto-sinatura\n"
 
 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
-#~ msgstr "asumindo un MDC incorrecto debido a un bit crítico\n"
+#~ msgstr "asumindo un MDC incorrecto debido a un bit crítico\n"
 
 #~ msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "lid %lu: esperábase un rexistro de directorio, obtívose un tipo %d\n"
+#~ "lid %lu: esperábase un rexistro de directorio, obtívose un tipo %d\n"
 
 #~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
 #~ msgstr "non hai unha chave primaria para o LID %lu\n"
@@ -10705,45 +10896,45 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "chave %08lX: a consulta do rexistro fallou\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: xa está na tabla de chaves de confianza\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: xa está na tabla de chaves de confianza\n"
 
 #~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
-#~ msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX NON está protexida.\n"
+#~ msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX NON está protexida.\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
-#~ msgstr "chave %08lX: as chaves secreta e pública non coinciden\n"
+#~ msgstr "chave %08lX: as chaves secreta e pública non coinciden\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
 #~ msgstr "chave %08lX.%lu: Ligadura de subchave correcta\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
-#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Ligadura de subchave non válida: %s\n"
+#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Ligadura de subchave non válida: %s\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
-#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Revocación de chave válida\n"
+#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Revocación de chave válida\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
-#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Revocación de chave non válida: %s\n"
+#~ msgstr "chave %08lX.%lu: Revocación de chave non válida: %s\n"
 
 #~ msgid "Good self-signature"
 #~ msgstr "Auto-sinatura correcta"
 
 #~ msgid "Invalid self-signature"
-#~ msgstr "Auto-sinatura non válida"
+#~ msgstr "Auto-sinatura non válida"
 
 #~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
 #~ msgstr ""
-#~ "Omítese unha revocación de ID de usuario válida debido a unha auto-"
-#~ "sinatura máis recente"
+#~ "Omítese unha revocación de ID de usuario válida debido a unha auto-"
+#~ "sinatura máis recente"
 
 #~ msgid "Valid user ID revocation"
-#~ msgstr "Revocación de ID de usuario válida"
+#~ msgstr "Revocación de ID de usuario válida"
 
 #~ msgid "Invalid user ID revocation"
-#~ msgstr "Revocación de ID de usuario non válida"
+#~ msgstr "Revocación de ID de usuario non válida"
 
 #~ msgid "Invalid certificate revocation"
-#~ msgstr "Revocación de certificado non válida"
+#~ msgstr "Revocación de certificado non válida"
 
 #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 #~ msgstr "o rexistro de sinatura %lu[%d] apunta a un rexistro incorrecto.\n"
@@ -10752,7 +10943,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "tdbio_search_dir fallou: %s\n"
 
 #~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
-#~ msgstr "lid %lu: a inserción fallou: %s\n"
+#~ msgstr "lid %lu: a inserción fallou: %s\n"
 
 #~ msgid "lid %lu: inserted\n"
 #~ msgstr "lid %lu: inserido\n"
@@ -10767,7 +10958,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "lid %lu: rexistro de directorio sen chave - ignorado\n"
 
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
-#~ msgstr "\t%lu debidos a novas chaves públicas\n"
+#~ msgstr "\t%lu debidos a novas chaves públicas\n"
 
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Ooops, non hai chaves\n"
@@ -10778,12 +10969,12 @@ msgstr ""
 #~ msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "check_trust:\n"
-#~ "a búsqueda de rexistro de directorio fallou: %s\n"
+#~ "a búsqueda de rexistro de directorio fallou: %s\n"
 
 #~ msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "chave %08lX:\n"
-#~ "a inserción na base de datos de confianza fallou: %s\n"
+#~ "a inserción na base de datos de confianza fallou: %s\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
 #~ msgstr "chave %08lX.%lu: inserida na base de datos de confianza\n"
@@ -10796,17 +10987,17 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "chave %08lX.%lu: caducou o %s\n"
 
 #~ msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
-#~ msgstr "chave %08lX.%lu: a verificación de confianza fallou: %s\n"
+#~ msgstr "chave %08lX.%lu: a verificación de confianza fallou: %s\n"
 
 #~ msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
 #~ msgstr "problema ao buscar '%s' na base de datos de confianza: %s\n"
 
 #~ msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
-#~ msgstr "o usuario '%s' non está na base de datos de confianza - inserindo\n"
+#~ msgstr "o usuario '%s' non está na base de datos de confianza - inserindo\n"
 
 #~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "AVISO: aínda non se poden manexar rexistros de preferencias longos\n"
+#~ "AVISO: aínda non se poden manexar rexistros de preferencias longos\n"
 
 #~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
 #~ msgstr "%s: non se pode crea-lo chaveiro: %s\n"
@@ -10815,13 +11006,13 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "non escribir paquetes de comentario"
 
 #~ msgid "(default is 3)"
-#~ msgstr "(por defecto é 3)"
+#~ msgstr "(por defecto é 3)"
 
 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
 #~ msgstr "   (%d) ElGamal nun paquete v3\n"
 
 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
-#~ msgstr "A xeración de chaves somentes pode ser usada no modo interactivo\n"
+#~ msgstr "A xeración de chaves somentes pode ser usada no modo interactivo\n"
 
 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 #~ msgstr "A chave RSA non pode user usada nesta version\n"
@@ -10836,6 +11027,6 @@ msgstr ""
 #~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this "
 #~ "key in the future\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "As chaves RSA están obsoletas; por favor, considere a opción de crear "
+#~ "As chaves RSA están obsoletas; por favor, considere a opción de crear "
 #~ "unha\n"
 #~ "chave nova e usa-la no futuro.\n"