gpg: Make decryption of -R work w/o --try-secret-key or --default-key.
[gnupg.git] / po / nb.po
index d85db65..4e5bc40 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,26 +1,30 @@
-# Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
-# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Norwegian (bokmål) translation of Gnu Privacy Guard.
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
-# Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
+# Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
+# Åka Sikrom <a4 -at- hush -dot- com>, 2016.
 #
 # Send this file to:
 # translations@gnupg.org
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 # Send this file to:
 # translations@gnupg.org
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
+"Project-Id-Version: GNU gnupg 2.1.14\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:18+0100\n"
-"Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-07-15 10:27+0100\n"
+"Last-Translator: Åka Sikrom <a4 æt hush dåt com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2016-06-15 11:29+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å skaffe pin-inntastingslås: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
@@ -29,41 +33,36 @@ msgstr "klarte ikke 
 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Avbryt"
 
 msgid "|pinentry-label|_Yes"
 
 msgid "|pinentry-label|_Yes"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Ja"
 
 msgid "|pinentry-label|_No"
 
 msgid "|pinentry-label|_No"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Nei"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
 
 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Lagre i passordbehandler"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre passordfrasen synlig på skjermen?"
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-tt|Gjør passordfrase synlig"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skjul passordfrase"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#, fuzzy
 msgid "Quality:"
 msgid "Quality:"
-msgstr "gyldighet: %s"
+msgstr "Kvalitet:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -73,463 +72,433 @@ msgstr "gyldighet: %s"
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
+"Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om "
+"hvordan kvaliteten vurderes."
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
 
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for "
+"gjeldende økt"
 
 msgid "PIN:"
 
 msgid "PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "Passordfrase:"
 
 msgid "does not match - try again"
 
 msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
+msgstr "feil. Prøv igjen"
 
 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
 #. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 
 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
 #. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (forsøk %d av %d)"
 
 msgid "Repeat:"
 
 msgid "Repeat:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenta:"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgid "PIN too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "For lang PIN"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "For lang passordfrase"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+msgstr "Ugyldig tegn i PIN"
 
 msgid "PIN too short"
 
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "Koden er for kort"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "ugyldig MPI"
+msgstr "Ugyldig PIN"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "Ugyldig passordfrase"
 
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "ssh-nøkler som er lenger enn %d bit støttes ikke\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create '%s': %s\n"
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s': %s\n"
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av kort-serienummer: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "oppdaget kort med serienummer %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "ingen ssh-autentiseringnøkkel på kort: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ingen passende kortnøkkel: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "skyggelegging av nøkkel mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
 msgstr ""
+"En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil "
+"du tillate dette?"
 
 msgid "Allow"
 
 msgid "Allow"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat"
 
 msgid "Deny"
 
 msgid "Deny"
-msgstr ""
+msgstr "Avvis"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for ssh-nøkkel%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Skriv inn denne passordfrasen på nytt"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+"Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel"
+"%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage strøm av sokkel: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Sett inn kort med serienummer"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Fjern gjeldende kort og sett inn kort med serienummer"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN"
+msgstr "Admin-PIN"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 msgid "Reset Code"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbakestillingskode"
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
-msgstr ""
+msgstr "%s%%0A%%0ABruk leserens kodeplate til å skrive."
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta tilbakestillingskode"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta PUK"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta PIN"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "Tilbakestillingskode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "PUK-kode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "Skriv inn PIN-kode%s%s%s for å låse opp kort"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av midlertidig fil: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving til midlertidig fil: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Bruk denne likevel"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt."
+"%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, beskyttelse er unødvendig"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+#, c-format
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
-msgstr[1] "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgstr[0] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
+msgstr[1] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Passordfraser bør inneholde minst %u siffer eller%%0Aspesialtegn."
+msgstr[1] "Passordfraser bør inneholde minst %u sifre eller%%0Aspesialtegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
+msgstr "Ikke bruk kjente ord, uttrykk eller kjente mønster%%0Ai passordfraser."
 
 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
 
 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: du har skrevet inn en svak passordfrase."
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å%0Abeskytte ny nøkkel"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
 
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Valg:\n"
+"@Valg:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+msgstr "kjør som bakgrunnsprosess («daemon»)"
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "kjør i tjenermodus (forgrunn)"
 
 msgid "verbose"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
+msgstr "detaljert utskrift"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "være noenlunde stille"
+msgstr "være noenlunde stille"
 
 msgid "sh-style command output"
 
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "sh-utdata for kommandoer"
 
 msgid "csh-style command output"
 
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "csh-utdata for kommandoer"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|les valg fra valgt FIL"
 
 msgid "do not detach from the console"
 
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "ikke løsne fra konsoll"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk tastatur og mus"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgstr "bruk loggfil for tjeneren"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|bruk PGM til inntasting av PIN-koder"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|bruk PGN som SCdaemon-program"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke bruk SCdaemon"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|NAME|godta enkelte kommandoer via «NAME»"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørsler om å bytte TTY"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørsler om å bytte X-skjerm"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|fjern hurtiglagrede PIN-koder etter N sekunder"
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk PIN-hurtiglager under signering"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "disallow the use of an external password cache"
 msgid "disallow the use of an external password cache"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "ikke tillat bruk av eksternt passord-hurtiglager"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgstr "ikke la klienter tillitsmarkere nøkler"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "tillat valg av passordfrase på forhånd"
 
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
-msgstr ""
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "ikke la kaller overstyre PIN-inntasting"
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
-msgstr ""
+msgstr "la brukeren skrive inn passordfrase via Emacs"
 
 msgid "enable ssh support"
 
 msgid "enable ssh support"
-msgstr ""
+msgstr "slå på ssh-støtte"
 
 msgid "enable putty support"
 
 msgid "enable putty support"
-msgstr ""
+msgstr "slå på støtte for putty"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Rapporter programfeil til <@EMAIL@>.\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPG_AGENT@ [valg] («-h» for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: @GPG_AGENT@ [valg] [kommando [arg]]\n"
+"Håndtering av hemmelige nøkler for @GNUPG@\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er et ugyldig feilsøkingsnivå\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
+msgstr "Merk: standardvalg-fil «%s» finnes ikke\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "option file '%s': %s\n"
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgstr "valgfil Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading options from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading options from '%s'\n"
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "leser valg fra Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: «%s» regnes ikke som et valg\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage sokkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "sokkelnavnet «%s» er for langt\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "en gpg-agent kjører allerede. Lar være å starte en ny\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av sokkel-anledning\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under knytning av sokkel til Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre tillatelser til «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "listen() mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+msgstr "lytter pÃ¥ sokkel Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage mappa Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "directory `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "mappa «%s» er opprettet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgstr "stat() mislyktes for «%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "«%s» kan ikke brukes som hjemmemappe\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av anledning på fd %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "startet behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "avsluttet behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "startet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "avsluttet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+msgstr "npth_pselect mislyktes: %s - venter 1s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+msgstr "%s %s stoppet\n"
 
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen gpg-agent kjører i gjeldende økt\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpg-preset-passphrase [valg] NØKKELGREP («-h» for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-preset-passphrase [valg] KEYGRIP\n"
+"Vedlikehold av hurtiglager for passord\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
@@ -547,69 +516,72 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
 "Valg:\n"
 " "
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpg-protect-tool [valg] («-h» for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-protect-tool [valg] [arg]\n"
+"Håndteringsverktøy for hemmelige nøkler\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp PKCS#12-objekt."
 
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt PKCS#12-objekt."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase eller PIN-kode som\n"
+"kreves for å fullføre gjeldende handling."
 
 
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "cancel|cancel"
+msgstr "avbrutt\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under spørring etter passordfrase: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under Ã¥pning av Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgstr "fil «%s», linje %d: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "uttrykk «%s» ignorert i «%s», linje %d\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+msgstr "system-tillitsliste «%s» er ikke tilgjengelig\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "ugyldig fingeravtrykk i «%s», linje %d\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "ugyldig nøkkelvalg i «%s», linje %d\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av «%s», linje %d: %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "feil under lesing av liste over tillitsmerkede rotsertifikater\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -624,13 +596,14 @@ msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater "
+"korrekt?"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
 msgid "Yes"
-msgstr "ja"
+msgstr "Ja"
 
 msgid "No"
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nei"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
@@ -644,137 +617,139 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroller at sertifikatet%%0A  «%s»%%0Ahar fingeravtrykket%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "Riktig"
 
 msgid "Wrong"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Feil"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
+"Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
+"Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den "
+"umiddelbart."
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Endre passordfrase"
 
 msgid "I'll change it later"
 
 msgid "I'll change it later"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg endrer senere"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+#, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "enable key"
 msgid "Delete key"
 msgid "Delete key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+msgstr "Slett nøkkel"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
+"Advarsel: denne nøkkelen brukes også som SSH-nøkkel.\n"
+"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne "
+"maskiner."
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA krever at kontrollsummen er multipliserbar med 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøkkel bruker utrygg kontrollsum (%u bit)\n"
 
 #, c-format
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 
 #, c-format
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollsum på %zu bit er ugyldig for %u-bits %s-nøkler\n"
+
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av opprettet signatur mislyktes: %s\n"
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "hemmelige nøkkeldeler er ikke tilgjenglig\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ikke støttet"
+msgstr "offentlig nøkkelalgoritme %d (%s) støttes ikke\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgstr "beskyttelsesalgoritme %d (%s) støttes ikke\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ikke støttet"
+msgstr "kontrollsum-algoritme for beskyttelse %d (%s) støttes ikke\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av datarør: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av strøm for datarør: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kopiering av prosess: %s\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr ""
+"feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kjøring av «%s». Avslutningskode %d\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kjøring av «%s». Avsluttet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av prosess-avslutningskode %d: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
 
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å koble til «%s»: %s\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
-
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr ""
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å sette opp valg for gpg-agent\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å slå av kjernedump: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "Advarsel: utrygt eierskap til %s Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "Advarsel: utrygge tillatelser til %s Â«%s»\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -813,330 +788,296 @@ msgstr "cC"
 
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "kjernen i sikkert minne ble full under tildeling av %lu byte"
 
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "kjernen ble full under tildeling av %lu byte"
+
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil under tildeling av minne: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: valget «%s» er utgått, og har nå ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og har ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "unknown debug flag '%s' ignored\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kjørende gpg-agent. Starter «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
-msgstr ""
+msgstr "venter på at agent skal dukke opp … (%ds)\n"
 
 msgid "connection to agent established\n"
 
 msgid "connection to agent established\n"
-msgstr ""
+msgstr "koblet til agent\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgstr "kobler til agent i begrenset modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kjørende Dirmngr. Starter «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
-msgstr ""
+msgstr "venter på at dirmngr skal dukke opp … (%ds)\n"
 
 msgid "connection to the dirmngr established\n"
 
 msgid "connection to the dirmngr established\n"
-msgstr ""
+msgstr "koblet til dirmngr\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Bra"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Dårlig"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Støttes ikke"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ingen sertifikat"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke i bruk"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Feil"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke brukt"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ok"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Hoppet over"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Noe"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Sertifikatkjede tilgjengelig"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "rotsertifikat mangler"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datakryptering fullført"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
 msgid "Data available"
-msgstr "vis alle tilgjengelige data"
+msgstr "Data tilgjengelig"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
 msgid "Session key created"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "Øktnøkkel opprettet"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "gyldighet: %s"
+msgstr "algoritme: %s"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+msgstr "ustøttet algoritme: %s"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ikke kryptert"
+msgstr "ser ikke ut til å være kryptert"
 
 msgid "Number of recipients"
 
 msgid "Number of recipients"
-msgstr ""
+msgstr "Antall mottakere"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Mottaker %d"
 
 msgid "Data signing succeeded"
 
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datasignering fullført"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "summeringsalgoritme for data: %s"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Undertegnet %d"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "summeringsalgoritme for attributter: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datadekryptering fullført"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgstr "Krypteringsalgoritme støttes"
 
 msgid "Data verification succeeded"
 
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Databekreftelse vellykket"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
 msgid "Signature available"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Signatur tilgjengelig"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgstr "Datatolkning fullført"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "ugyldig summeringsalgoritme for data: %s"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Signatur %d"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "Sertifikatkjede gyldig"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Rotsertifikat regnes som troverdig"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "fant ingen sertifikat-CRL"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+msgstr "tilgjengelig CRL er for gammel"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "CRL-/OCSP-sertifikatkontroll"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
 msgid "Included certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Inkluderte sertifikater"
 
 msgid "No audit log entries."
 
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen elementer i revisjonslogg."
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "ukjent versjon"
+msgstr "Ukjent handling"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent kan brukes"
 
 msgid "Dirmngr usable"
 
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr kan brukes"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "ignorerer ubrukelig linje"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "[none]"
 msgid "[none]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgstr "[ingen]"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "argument not expected"
 msgid "argument not expected"
-msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+msgstr "uforventet argument"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "read error"
 msgid "read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+msgstr "lesefeil"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "keyword too long"
 msgid "keyword too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "nøkkelord er for langt"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "missing argument"
 msgid "missing argument"
-msgstr "ugydig argument"
+msgstr "argument mangler"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "ugyldig beskyttelse"
+msgstr "ugydig argument"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid command"
 msgid "invalid command"
-msgstr "Admin-reservert kommando\n"
+msgstr "ugyldig kommando"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig aliasdefinisjon"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core"
 msgid "out of core"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgstr "kjernen er full"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid option"
 msgid "invalid option"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig valg"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» mangler et argument\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig argument for valget «%.50s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» skal ikke brukes med argumenter\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+msgstr "kommandoen «%.50s» er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» er flertydig\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommandoen «%.50s» er flertydig\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core\n"
 msgid "out of core\n"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgstr "kjernen er full\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "valget «%.50s» er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "konvertering fra «%s» til «%s» er ikke tilgjengelig\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "iconv_open mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "konvertering fra Â«%s» til Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage midlertidig fil Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving til Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "fjerner ødelagt låsfil (laget av %d)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgstr "venter på lås (holdt igjen av %d%s) %s …\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
 
 msgid "(deadlock?) "
-msgstr ""
+msgstr "(vranglås?) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+msgstr "lås «%s» ikke opprettet: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgstr "venter på lås %s …\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1151,15 +1092,14 @@ msgstr "armorheader: "
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
 
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+msgstr "ukjent skjold-hode: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+msgstr "nøstede klartekst-signaturer\n"
 
 msgid "unexpected armor: "
 
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+msgstr "uforventet armering: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
@@ -1175,20 +1115,20 @@ msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+msgstr "feilformatert CRC\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (på sluttlinje)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "feil på etterfølgende linje\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
@@ -1197,35 +1137,56 @@ msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
+"anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt "
+"e-posttjener\n"
+
+#, c-format
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "[ ikke menneskevennlig (%zu byte: %s%s) ]"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
+"notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med "
+"«=»\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker-notatnavn må inneholde tegnet «@»\n"
 
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr ""
+msgstr "notatnavn kan ikke inneholde flere enn ett «@»-tegn\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "notatverdier kan ikke inneholde kontrolltegn\n"
 
 
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "notatnavn kan ikke inneholde tegnet «=»\n"
 
 
-msgid "not human readable"
-msgstr ""
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr "notatnavn skal bare inneholde utskrivbare tegn og evt. mellomrom\n"
+
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ADVARSEL: fant ugyldig notatdata\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å videresende %s forespørsel til klient\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+msgstr "Skriv inn passordfrase: "
+
+#, c-format
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "feil under henting av versjon fra «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr "tjener «%s» er eldre enn oss (%s < %s)"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
@@ -1233,23 +1194,22 @@ msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
+msgstr "Oppdaget OpenPGP-kortnummer %s\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgstr "du kan ikke gjøres dette i buntmodus\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+msgstr "Denne kommandoen er bare tilgjengelig for kort av versjon 2\n"
 
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbakestillingskode er ikke tilgjengelig\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
 msgid "[not set]"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
 msgid "[not set]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgstr "[ikke valgt]"
 
 msgid "male"
 msgstr "mann"
 
 msgid "male"
 msgstr "mann"
@@ -1267,10 +1227,10 @@ msgid "forced"
 msgstr "tvunget"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "tvunget"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
+msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
+msgstr "Feil: tegnet Â«<» kan ikke brukes.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
@@ -1283,182 +1243,170 @@ msgstr "Kortholders fornavn: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
+msgstr "Adresse for henting av offentlig nøkkel: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "Language preferences: "
 
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Språkpreferanser:"
+msgstr "Språkoppsett: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng har ugyldig lengde.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng inneholder ugyldige tegn.\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
+msgstr "Kjønn ((M)askulint, (F)eminint eller mellomrom): "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig svar.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "Feil: feilformatert fingeravtrykk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å utføre nøkkelhandling: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av nøkkelinfo: %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"MERK: Det er ingen garanti for at kortet støtter forespurt størrelse.\n"
+"      Se dokumentasjon for kortet du bruker og finn ut hvilke størrelser \n"
+"      det tillater hvis nøkkelgenerering mislykkes.\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "rundet opp til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøkkelstørrelser må ligge i rekkevidden %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage nøkkel på %u bit\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under endring av størrelse på nøkkel %d til %u bit: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
+msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgstr "MERK: det ligger allerede nøkler på kortet.\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-#| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-#| "You should change them using the command --change-pin\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
-"   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
-"Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
+"PIN-koder fra fabrikk:\n"
+"   PIN = Â«%s»     Admin-PIN = Â«%s»\n"
+"Du bør endre disse med kommandoen «--change-pin»\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil lage:\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
+msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
+msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "KEYTOCARD mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+msgstr "Denne kommandoen støttes ikke av dette kortet\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgstr "Merk: denne kommandoen ødelegger alle nøkler på kortet.\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Sign it? (y/N) "
 msgid "Continue? (y/N) "
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Signere den? (j/N) "
+msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjenopprette fabrikkoppsett? (skriv «ja») "
 
 msgid "quit this menu"
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "avslutte denne menyen"
+msgstr "gå ut av denne menyen"
 
 msgid "show admin commands"
 
 msgid "show admin commands"
-msgstr "vise admin-kommandoer"
+msgstr "vis admin-kommandoer"
 
 msgid "show this help"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "vise denne hjelpen"
+msgstr "vis denne hjelpeteksten"
 
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
@@ -1467,43 +1415,43 @@ msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
+msgstr "endre adresse for å hente nøkkel"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
+msgstr "hent nøkkel som ligger i kortets adresse"
 
 msgid "change the login name"
 
 msgid "change the login name"
-msgstr "endre loginnavnet"
+msgstr "endre brukernavn"
 
 msgid "change the language preferences"
 
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "endre språkpreferansene"
+msgstr "endre språkoppsett"
 
 msgid "change card holder's sex"
 
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "endre kortholders kjønn"
+msgstr "endre kortholders kjønn"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
+msgstr "endre CA-fingeravtrykk"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
+msgstr "slå av på tvungen bruk av signatur-PIN"
 
 msgid "generate new keys"
 
 msgid "generate new keys"
-msgstr "generere nye nøkler"
+msgstr "lag nye nøkler"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
+msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "fjern PIN-blokkering med en tilbakestillingskode"
 
 msgid "destroy all keys and data"
 
 msgid "destroy all keys and data"
-msgstr ""
+msgstr "ødelegg alle nøkler og data"
 
 msgid "gpg/card> "
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/kort> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
@@ -1515,117 +1463,113 @@ msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+msgstr "Ugyldig kommando  (prøv Â«help»)\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
+msgstr "«--output» virker ikke med denne kommandoen\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s'\n"
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
+msgstr "(med mindre du oppgir nøkkel ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
+msgstr "du må bruke «--yes» for å gjøre dette i buntmodus\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
+msgstr "Vil du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
+msgstr ""
+"Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av hemmelig nøkkel %s mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "bad key"
 msgid "key"
 msgid "key"
-msgstr "ugyldig nøkkel"
+msgstr "kkel"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
 msgid "subkey"
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgstr "undernøkkel"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
+msgstr "informasjon om eiertillit er fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
+msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s».\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
+msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av passordfrase: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
+msgstr "klarte ikke å bruke symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "bruker cipher %s\n"
+msgstr "bruker krypteringsmetode %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' already compressed\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' already compressed\n"
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
+msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: Â«%s» er en tom fil\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading from '%s'\n"
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "leser fra «%s»\n"
+msgstr "leser fra Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+"ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+"ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr "tvungen bruk av krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s kryptert for: «%s»\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
@@ -1638,279 +1582,299 @@ msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
-"cipher.\n"
+"ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk "
+"krypteringsmetode.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
+msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
-"konfigurasjonsfila\n"
+"eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til "
+"oppsettsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ kjøre Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ kjøre skallet Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
+msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
+msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke Ã¥ fjerne midlertidig fil (%s) Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke Ã¥ fjerne midlertidig mappe Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "eksporter bruker-id-er (generelt foto-id-er)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr ""
+msgstr "eksporter opphevelsesnøkler markert som «sensitive»"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler fra nøkkelen under eksportering"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
-
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkelen under eksportering"
 
 
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr ". Hoppet over"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "skriver til «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av «%s»: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+msgstr "[Fant ikke bruker-ID]"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(kontroller argument for valget «%s»)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr "Advarsel: «%s» må være en lang nøkkel-ID eller et fingeravtrykk\n"
+
+#, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "feil under oppslag av %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "Advarsel: %s står oppført på nøkkelknippet %d ganger\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "hentet «%s» via %s automatisk\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under henting av «%s» via %s: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+msgstr "Ingen fingeravtrykk"
+
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke hemmelig nøkkel «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "Advarsel: bruker ikke «%s» som forvalgt nøkkel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "bruker «%s» som forvalgt hemmelig signeringsnøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr "alle verdier som sendes til «%s» blir ignorert\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
+msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+msgstr "lag signatur"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+msgstr "lag klartekst-signatur"
 
 msgid "make a detached signature"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "lage en adskilt signatur"
+msgstr "lag adskilt signatur"
 
 msgid "encrypt data"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptere data"
+msgstr "krypter data"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
+msgstr "krypter data (symmetrisk)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptere data (standard)"
+msgstr "dekrypter data (forvalgt)"
 
 msgid "verify a signature"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+msgstr "bekreft signatur"
 
 msgid "list keys"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "liste nøkler"
+msgstr "vis nøkler"
 
 msgid "list keys and signatures"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "liste nøkler og signaturer"
+msgstr "vis nøkler og signaturer"
 
 msgid "list and check key signatures"
 
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
+msgstr "vis og kontroller nøkkelsignaturer"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
+msgstr "vis nøkler og fingeravtrykk"
 
 msgid "list secret keys"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "liste hemmelige nøkler"
+msgstr "vis hemmelige nøkler"
 
 msgid "generate a new key pair"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "lag nytt nøkkelpar"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "lag nytt nøkkelpar raskt"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgid "quickly add a new user-id"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "legg til en ny bruker-ID raskt"
+
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "opphev bruker-ID raskt"
 
 msgid "full featured key pair generation"
 
 msgid "full featured key pair generation"
-msgstr ""
+msgstr "fullverdig generering av nøkkelpar"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "lag opphevelsessertifikat"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra offentlig nøkkelknippe"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra hemmelig nøkkelknippe"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgstr "hurtigsigner nøkkel"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+msgstr "hurtigsigner nøkkel lokalt"
 
 msgid "sign a key"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgstr "signer nøkkel"
 
 msgid "sign a key locally"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+msgstr "signer nøkkel lokalt"
 
 msgid "sign or edit a key"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
+msgstr "signer eller rediger nøkkel"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "endre passordfrase"
 
 msgid "export keys"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "eksportere nøkler"
+msgstr "eksporter nøkler"
 
 
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "eksporter nøkler til nøkkeltjener"
 
 
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "importer nøkler fra nøkkeltjener"
 
 
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "søk etter nøkler på nøkkeltjener"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
+msgstr "oppdater alle nøkler fra nøkkeltjener"
 
 msgid "import/merge keys"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importere/flette nøkler"
+msgstr "importer/slå sammen nøkler"
 
 msgid "print the card status"
 
 msgid "print the card status"
-msgstr "vis kortets status"
+msgstr "vis kortstatus"
 
 msgid "change data on a card"
 
 msgid "change data on a card"
-msgstr "endre data på et kort"
+msgstr "endre data på kort"
 
 msgid "change a card's PIN"
 
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "endre PIN på et kort"
+msgstr "endre PIN på kort"
 
 msgid "update the trust database"
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
+msgstr "oppdater tillitsdatabase"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
+msgstr "skriv ut kontrollsum av melding"
 
 msgid "run in server mode"
 
 msgid "run in server mode"
-msgstr ""
+msgstr "kjør i tjenermodus"
+
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr "|VERDI|endre TOFU-regler for nøkkel"
 
 msgid "create ascii armored output"
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+msgstr "lag ASCII-beskyttet utdata"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|BRUKER-ID|krypter for valgt BRUKER-ID"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
+msgstr "|BRUKER-ID|bruk valgt BRUKER-ID til å signere eller dekryptere"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
+msgstr "|N|endre komprimeringsnivå til N (0 for å slå av)"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FILE|skriv utdata til valgt FIL"
 
 msgid "do not make any changes"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "ikke gjør noen endringer"
+msgstr "ikke utfør valgte endringer"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "spør før overskriving"
+msgstr "spør før overskriving"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
+msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
+"(Se bruksanvisning for en fullstendig liste over alle kommandoer og valg)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1925,232 +1889,206 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Eksempler:\n"
 "\n"
 "@\n"
 "Eksempler:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
-" --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
-" --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
-" --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
-" --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
+" -se -r Bob [fil]           signer og krypter for brukeren Bob\n"
+" --clearsign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
+" --detach-sign [fil]        lag adskilt signatur\n"
+" --list-keys [navn]         vis nøkler\n"
+" --fingerprint [navn]       vis fingeravtrykk\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPG@ [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
-#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
-"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
-"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
+"Syntaks: gpg [valg] [filer]\n"
+"Signer, kontroller, krypter eller dekrypter.\n"
+"Forvalgt handling avhenger av inndata.\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+"Støttede algoritmer:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgstr "Off. nøkkel: "
 
 msgid "Cipher: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Cipher: "
+msgstr "Kryptering: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Kompresjon: "
+msgstr "Komprimering: "
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+msgstr "bruk: %s [valg] %s\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
+msgstr "fant ingen Â«=»-tegn i gruppedefinisjon Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til hjemmemappe Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til oppsettsfil Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til utvidelse Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til hjemmemappe Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til oppsettsfil Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til utvidelse Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av utvidelse «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
-#| "%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
-"konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av utvidelse «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+msgstr "oppsettselementet «%s» er ukjent\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foto-id-er i nøkkelvisning"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "show the keyring name in key listings"
 msgid "show key usage information during key listings"
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+msgstr "vis informasjon om nøkkelbruk i nøkkelvisning"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis regeladresser i signaturvisning"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle notater i signaturvisning"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturvisning"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis brukervalgte notater under signaturvisning"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foretrukne nøkkeltjener-adresser under signaturvisning"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er i nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte undernøkler i nøkkelvisning"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+msgstr "vis nøkkelknippe-navn i nøkkelvisning"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis utløpsdatoer i nøkkelvisning"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "tilgjengelige TOFU-regler:\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent TOFU-regelverk\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(bruk «help» for å vise valg)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Merk: gammel standardvalgfil «%s» ble ignorert\n"
+
+#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
+msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 
 
-# Tenk litt på denne du, Trond.
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig e-postadresse\n"
+
+#, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "PIN-inntastingsmodus «%s» er ugyldig\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "klarte ikke å tolke nøkkeltjener-adresse\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige importeringsvalg\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ugyldige importvalg\n"
+msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "filtervalget %s er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
@@ -2160,58 +2098,58 @@ msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til retningslinjer under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis selvvalgte merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til foretrukne nøkkeltjenere under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "bare vis primærbrukerens ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller signaturer som har PKA-data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "øk tillitsnivå for signaturer med gyldige PKA-data"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige kontrollvalg\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "ugyldige kontrollvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre «exec»-sti til %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
+msgstr "ADVARSEL: programmet kan lage en kjernefil.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
@@ -2219,92 +2157,86 @@ msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+msgstr "du kan ikke bruke %s med %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
+msgstr "%s gir ikke mening med %s.\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kjører med falsk systemtid: "
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "lar være å kjøre med usikret minne på grunn av %s\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt kontrollsum-algoritme for sertifisering er ugyldig\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
+msgstr "«completes-needed» må være større enn 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
+msgstr "«marginals-needed» må være større enn 1\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
+msgstr "«max-cert-depth» må være mellom 1 og 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig «default-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig «min-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
+msgstr "Merk: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig S2K-modus (må være 0, 1 eller 3)\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
+msgstr "ugyldig standardoppsett\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av krypteringsmetode\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av kontrollsummetode\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av komprimeringsmetode\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s virker ikke en med %s\n"
+msgstr "%s virker ikke enda med %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme Â«%s» i %s-modus\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke summeringsalgoritme Â«%s» i %s-modus\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å starte tillitsdatabase (TrustDB): %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
+msgstr "ADVARSEL: mottakere (-r) valgt uten offentlig nøkkelkryptering\n"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
@@ -2312,10 +2244,9 @@ msgstr "--store [filnavn]"
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
@@ -2324,11 +2255,11 @@ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
@@ -2341,10 +2272,11 @@ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
+"du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
@@ -2356,37 +2288,40 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgstr "--sign-key bruker-ID"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key brukerid"
+msgstr "--lsign-key bruker-ID"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
+msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgstr "--passwd <bruker-id>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "sending til nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "mottak fra nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "eksportering som ssh-nøkkel mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "søk på nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "oppdatering av nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -2396,76 +2331,90 @@ msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig summeringsalgoritme\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "feil under tolking av nøkkelspesifikasjon «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+"«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller "
+"nøkkelgrep\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
+msgstr "Skriv inn melding …\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for sertifikasjonsregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for signaturregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for foretrukket nøkkeltjener er ugyldig\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+msgstr "|FIL|hent nøkler fra valgt nøkkelknippe-FIL"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
+msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr "|ALGO|avvis signaturer som er laget med valgt ALGOritme"
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
-"Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
+"Syntaks: gpgv [valg] [filer]\n"
+"Kontroller signaturer mot kjente troverdige nøkler\n"
 
 msgid "No help available"
 
 msgid "No help available"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importer signaturer som er merket som kun lokale"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "reparer skader fra pks-nøkkeltjener under importering"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
+
+msgid "show key during import"
+msgstr "vis nøkkel under importering"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "bare godta oppdateringer av nøkler som finnes allerede"
 
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler av nøkkel etter importering"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkel etter importering"
+
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr "kjør importeringsfiltre og eksporter nøkkel umiddelbart"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
@@ -2473,367 +2422,380 @@ msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
+msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgstr "    hopper over PGP 2-nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgstr "      nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgstr "          uten bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                     importert: %lu"
+msgstr "              importert: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                       uendret: %lu\n"
+msgstr "             uendret: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+msgstr "          nye bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
+msgstr "           nye undernøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
+msgstr "   nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "      leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "  importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr " uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+msgstr "          ikke importert: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+msgstr "    oppryddete signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
+msgstr "      tømte bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkelen %s inneholder innstillinger for\n"
+"utilgjengelige algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: innstilling for krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
+msgstr "         «%s»: oppsett for kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: oppsett av komprimeringsalgoritme %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
+"dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med "
+"algoritme-samsvar\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
+"oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
 
 msgid "rejected by import screener"
-msgstr ""
+msgstr "avvist av importeringskontrollør"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
+msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig bruker-id-er\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
+msgstr "dette kan skyldes manglende selvsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: fant ikke offentlig nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel. Hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart nøkkelknippe: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "skriver til «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel Â«%s» importert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
+msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny bruker-ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» 1 ny signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» ikke endret\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: secret key imported\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel finnes allerede\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: feil under sending til agent: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Kjør følgende kommando for å flytte «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+"nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke "
+"opphevelsessertifikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
+msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig direkte nøkkelsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
+msgstr "nøkkel %s: oppdaget duplisert bruker-ID. Slått sammen\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av nøkkelskrin Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "nøkkelskrin «%s» er opprettet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyring `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "keyring '%s' created\n"
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "nøkkelknippe «%s» er opprettet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "feil under åpning av nøkkeldatabase: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å bygge hurtiglager for nøkkelknippe på nytt: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
@@ -2841,33 +2803,57 @@ msgstr "[oppheving]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+#, c-format
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"meldingssum (%d): %s.\n"
 
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr " (omsorterte signaturer følger)"
+
+#, c-format
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "nøkkel %s:\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "%d duplikatsignatur fjernet\n"
+msgstr[1] "%d duplikatsignaturer fjernet\n"
 
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
+msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ubrukelig signatur\n"
+msgstr[1] "%d ubrukelige signaturer\n"
 
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "%d signatur omsortert\n"
+msgstr[1] "%d signaturer omsortert\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å "
+"kontrollere alle signaturer.\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2875,8 +2861,8 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
-"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
+"Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
+"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
 #, c-format
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
 #, c-format
@@ -2892,31 +2878,40 @@ msgid ""
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn dybden av tillit du vil erklære med denne signaturen.\n"
+"En dybde på over 1 tillater at nøkkelen du signerer\n"
+"lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk "
+"enter hvis ingen.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Hopper over bruker-ID «%s», som ikke er en tekst-iD.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
+msgstr "Bruker-ID Â«%s» er opphevet."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
+msgstr "  Klarte ikke å signere.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
+msgstr "Bruker-ID Â«%s» er ikke selvsignert."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er signerbar.  "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
@@ -2926,7 +2921,7 @@ msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Selvsignaturen på «%s»\n"
+"Selvsignaturen pÃ¥ Â«%s»\n"
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
@@ -2937,18 +2932,18 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Din nåværende signatur på «%s»\n"
-"er utgått.\n"
+"Gjeldende signatur pÃ¥ Â«%s»\n"
+"er utgått.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
+msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Din nåværede signatur på «%s»\n"
+"Din nÃ¥værede signatur pÃ¥ Â«%s»\n"
 "er en lokal signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 "er en lokal signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
@@ -2956,36 +2951,36 @@ msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede lokalt signert med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede signert med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
+msgstr "Vil du signere den på nytt likevel? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "This key has expired!"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
+msgstr "Denne nøkkelen utgår %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
+msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
-"tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
+"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
+"tilhører den overnevnte personen? Skriv «0» hvis du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
 #, c-format
 "svaret.\n"
 
 #, c-format
@@ -3002,47 +2997,45 @@ msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
+msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
+msgstr "Hva velger du? (skriv Â«?» for mer informasjon): "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
-"nøkkel «%s» (%s)\n"
+"Er du sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med\n"
+"nøkkelen Â«%s» (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+msgstr "Dette skal være en selvsignatur.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
+msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signere? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
@@ -3050,137 +3043,136 @@ msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
+"Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å "
+"endre.\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
+msgstr "nøkkel %s: feil under endring av passordfrase: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
 msgid "show key fingerprint"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
+msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
+
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "vis nøkkelgrep"
 
 msgid "list key and user IDs"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "liste nøkler og brukerider"
+msgstr "vis nøkler og bruker-id-er"
 
 msgid "select user ID N"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "select subkey N"
 
 msgid "select subkey N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgstr "signer valgte bruker-id-er [* se nedenfor for relevante kommandoer]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
+msgstr "signerer valgte bruker-id-er lokalt"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
+msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
+"signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
 
 msgid "add a user ID"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "legge til en brukerid"
+msgstr "legg til bruker-ID"
 
 msgid "add a photo ID"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "legge til en fotoid"
+msgstr "legg til foto-ID"
 
 msgid "delete selected user IDs"
 
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "slette utvalgte brukerider"
+msgstr "slett valgte bruker-id-er"
 
 msgid "add a subkey"
 
 msgid "add a subkey"
-msgstr "legge til en undernøkkel"
+msgstr "legg til undernøkkel"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "legg til nøkkel på et smartkort"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt en sikkerhetskopi-nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "delete selected subkeys"
 
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "slette utvalgte undernøkler"
+msgstr "slett valgte undernøkler"
 
 msgid "add a revocation key"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
+msgstr "legg til opphevingsnøkkel"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
+msgstr "slett signaturer fra valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "endre utløpsdato for nøkkelen eller valgte undernøkler"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
-
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
+msgstr "marker valgt bruker-ID som primær"
 
 msgid "list preferences (expert)"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "liste preferanser (ekspert)"
+msgstr "vis innstillinger (avansert)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "liste preferanser (fyldig)"
+msgstr "vis innstillinger (detaljert)"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
+msgstr "velg oppsettsliste for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre adresse til foretrukket nøkkeltjener for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre notat for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the passphrase"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "endre passordfrase"
 
 msgid "change the ownertrust"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "endre eiertilliten"
+msgstr "endre eiertillit"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
+msgstr "opphev signaturer på valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
+msgstr "opphev valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
+msgstr "opphev nøkkel eller valgte undernøkler"
 
 msgid "enable key"
 
 msgid "enable key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel i bruk"
 
 msgid "disable key"
 
 msgid "disable key"
-msgstr "utkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel ut av bruk"
 
 msgid "show selected photo IDs"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "vise utvalgte fotoider"
+msgstr "vis valgte foto-id-er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra "
+"nøkkel"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
-
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
+msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3188,155 +3180,166 @@ msgid ""
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
+"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan "
+"oppheves\n"
+"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, "
+"osv.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nøkkelen er opphevet."
+msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikekr på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
+
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
+msgstr "Tips: Velg bruker-id-en(e) du vil signere\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent signaturtype\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
+msgstr "Du må velge minst én bruker-ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Bruk kommandoen «%s».)\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
+msgstr "Du kan ikke slette siste bruker-ID.\n"
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne valgt bruker-ID? (j/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandoen forventer et filnavn-argument\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
+msgstr "Feil under lesing av sikkerhetskopi-nøkkel fra Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette valgt nøkkel? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne bruker-id-en? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve valgte undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
+"Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "sette preferanseliste til:\n"
+msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
+msgstr "Vil du lagre endringer? (j/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+msgstr "Vil du avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
+msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "oppheving av bruker-ID mislyktes: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid fingerprint"
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+msgstr "«%s» er ikke et fingeravtrykk\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "«%s» er ikke primært fingeravtrykk\n"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s» er ugyldig: %s\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+msgstr "Ingen treff på bruker-id-er."
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Ingenting å signere.\n"
 
 msgid "Digest: "
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Digest: "
+msgstr "Kontrollsum: "
 
 msgid "Features: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Særtrekk: "
+msgstr "Funksjoner: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkeltjener no-modify"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
+msgstr "PGP 2.x-brukere har ingen oppsettsmuligheter.\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Følgende nøkkel ble opphevet %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
+msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
 
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
 
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
@@ -3355,14 +3358,14 @@ msgstr "utgikk: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "utgår: %s"
+msgstr "utgår: %s"
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "bruksmåte: %s"
+msgstr "bruk: %s"
 
 msgid "card-no: "
 
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnr.: "
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
@@ -3373,64 +3376,69 @@ msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
+msgstr "Denne nøkkelen er ikke i bruk"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Merk: du bør starte programmet på nytt for å sikre at nøkkel-gyldigheten\n"
+"som vises her er riktig.\n"
 
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
 msgid "expired"
 
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
 msgid "expired"
-msgstr "utgått"
+msgstr "utgått"
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: ingen bruker-ID er merket som primær. Denne kommandoen kan\n"
+"              føre til at en annen bruker-ID blir brukt som primærbruker.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Undernøkkel for kryptering utløper snart.\n"
 
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
 
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det "
+"føre til at\n"
+"         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte foto-ID til PGP2-nøkler.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Valgt bruker-ID finnes allerede på denne nøkkelen!\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ugyldige signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ukjente signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne selvsignaturen? (j/N)"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettet %d signatur.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettet %d signatur.\n"
+msgstr[1] "Slettet %d signaturer.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
@@ -3438,192 +3446,202 @@ msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s» pakket sammen: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruker-ID «%s»: %d signatur fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruker-ID «%s»: %d signaturer fjernet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede minimert\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID Â«%s»: allerede renset\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
+"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke "
+"nøkkelen.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn oppheverens bruker-ID: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke PGP 2.x-nøkler som opphevere\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke en nøkkel som opphevelsesnøkkel for seg selv\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
-"N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
 
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke endre utløpsdato for v3-nøkler\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
+"undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "hopper over v3-selvsignatur for bruker-ID Â«%s»\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn adresse til foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 msgid "Enter the notation: "
 
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn notat: "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med kontrollsum %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernøkkel med ID «%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen undernøkkel med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker-ID: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "signert med nøkkelen %s %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
+msgstr "Denne signaturen utgikk %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve den? (j/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne signaturen? (j/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke signert av deg.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du har signert disse bruker-id-ene med nøkkelen %s:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ikke-opphevbar)"
+msgstr " (kan ikke oppheves)"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "opphevet med nøkkelen %s %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du er i ferd med å oppheve følgende signaturer:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil lage opphevelsessertifikatene? (j/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
+msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr "prøvde å oppheve ID som ikke tilhørte en bruker: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
+msgstr "bruker-ID Â«%s» er allerede opphevet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Viser %s foto-ID av størrelsen %ld for nøkkel %s (uid %d)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "preference `%s' duplicated\n"
+#, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "innstilling «%s» er duplisert\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+msgstr "for mange krypteringsinnstillinger\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "for mange digest-preferanser\n"
+msgstr "for mange kontrollsum-innstillinger\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
+msgstr "for mange komprimeringsinnstillinger\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+#, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
+msgstr "«%s» er et ugyldig oppsettsvalg\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
@@ -3632,19 +3650,21 @@ msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
+msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
+msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med "
+"denne kontrollsum-størrelsen\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
@@ -3677,37 +3697,37 @@ msgstr "SsKkAaQq"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handlinger med en %s-nøkkel: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "Tillatte handlinger: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på signeringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på krypteringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på autentiseringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Ferdig\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3733,63 +3753,57 @@ msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) ECC og ECC\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (kun signering)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (velg funksjoner selv)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (kun kryptering)\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+msgstr "  (%d) Nøkkel\n"
 
 msgid "Enter the keygrip: "
 
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn nøkkelgrep: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig nøkkelgrep (forventer 40 heks-sifre)\n"
 
 msgid "No key with this keygrip\n"
 
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen nøkkel med dette nøkkelgrepet\n"
+
+#, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "rundet av til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nøkler må være mellom %u og %u bit lange.\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor vil du at undernøkkelen skal være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "Forespurt nøkkelstørrelse er %u bit\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgstr "Velg elliptisk kurve:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3799,12 +3813,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
-"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
-"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
-"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
-"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
+"Velg hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
+"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
+"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
+"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
+"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3814,15 +3828,15 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
-"         0 = signaturen utgår ikke\n"
-"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
-"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
-"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
+"Velg hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
+"         0 = signaturen utgår ikke\n"
+"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
+"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
+"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
+msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
@@ -3832,25 +3846,25 @@ msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
+msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
 
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
+msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
+msgstr "Nøkkel utgår %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
+msgstr "Signaturen utgår %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
-"Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
+"Systemet ditt klarer ikke å håndtere datoer etter 2038.\n"
+"Likevel håndteres det korrekt frem til 2106.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
@@ -3860,6 +3874,9 @@ msgid ""
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG må lage en bruker-ID for å identifisere nøkkelen.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
@@ -3874,10 +3891,10 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
-"programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
-"epostadresse til denne formen:\n"
-"    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
+"Du trenger en bruker-ID for å identifisere nøkkelen din.\n"
+"Programmet lageren bruker-ID ut fra fullt navn, kommentar og\n"
+"e-postadresse, som f.keks. dette:\n"
+"    Â«Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
@@ -3886,17 +3903,21 @@ msgstr "Fullt navn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Tegnene «%s» og «%s» kan ikke brukes i navn\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
+msgstr "Navn kan ikke begynne med siffer\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgstr "Navnet må bestå av minst 5 tegn\n"
 
 msgid "Email address: "
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "E-postadresse: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "Ugyldig e-postadresse\n"
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
@@ -3904,10 +3925,9 @@ msgstr "Kommentar: "
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+#, c-format
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
+msgstr "Du bruker tegnsettet Â«%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3915,13 +3935,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du valgte denne brukeriden:\n"
-"    «%s»\n"
+"Du valgte denne bruker-id-en («USER-ID»):\n"
+"    Â«%s»\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
+msgstr "Ikk bruk e-postadresse som navn eller kommentar\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3943,51 +3962,14 @@ msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
+msgstr "Endre (N)avn, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
+msgstr "Endre (N)avn, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
-
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
-"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
-"hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
-"\n"
+msgstr "Rett opp feilen først\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -3995,14 +3977,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
-"å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
-"diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
-"tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
+"Vi må lage ganske mye vilkårlighetsdata. Du bør jobbe med\n"
+"andre ting (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
+"diskene jobbe) mens dette pågår. Da får\n"
+"tallgeneratoren bedre muligheter til å samle inn vilkårlighetsdata.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4010,367 +3992,354 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Lager nøkkel for:\n"
+"    «%s»\n"
+"\n"
 
 msgid "Continue? (Y/n) "
 
 msgid "Continue? (Y/n) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du fortsette? (J/n) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key already exists\n"
+#, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+msgstr "Det finnes allerede en nøkkel for «%s»\n"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgid "Create anyway? (y/N) "
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage nøkkel likevel? (j/N) "
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generating new key\n"
 msgid "creating anyway\n"
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "lager likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
+"Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage sikkerhetskopifila «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Merk: sikkerhetskopi av kortnøkkel lagret på «%s»\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
+msgstr "skriver offentlig nøkkel til Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart offentlig nøkkelknippe: %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av offentlig nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
-"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
-"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes til kryptering. Du bør\n"
+"vurdere å bruke kommandoen «--edit-key» for å lage en\n"
+"undernøkkel til dette formålet.\n"
 
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
 "klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
 "klokkeproblem)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
-"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
-"OpenPGP\n"
+"Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
 
 msgid "Really create? (y/N) "
 
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
-
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil fortsette? (j/N) "
 
 msgid "never     "
 
 msgid "never     "
-msgstr ""
+msgstr "aldri     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for kritisk signatur: "
 
 msgid "Signature policy: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for signatur: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk signaturnotat: "
 
 msgid "Signature notation: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Signaturnotat: "
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+#, c-format
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d gyldig signatur\n"
+msgstr[1] "%d gyldige signaturer\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
+msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Advarsel: hoppet over %lu nøkkel pga. for høy størrelse\n"
+msgstr[1] "Advarsel: hoppet over %lu nøkler pga. for høy størrelse\n"
 
 msgid "Keyring"
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "Nøkkelknippe"
+msgstr "Nøkkelknippe"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
+msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
+msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
 msgid "      Key fingerprint ="
 
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr " kkelfingeravtrykk ="
+msgstr "      Nøkkelfingeravtrykk ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "caching keyring `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
+msgstr "hurtiglagrer nøkkelknippe Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signatur)\n"
+msgstr[1] "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "%lu nøkkel hurtiglagret"
+msgstr[1] "%lu nøkler hurtiglagret"
+
+#, c-format
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] " (%lu signatur)\n"
+msgstr[1] " (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: laget nøkkelknippe\n"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "overstyr mellomtjener-oppsett for dirmngr"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "ta med opphevede nøkler som søketreff"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "ta med undernøkler ved søk på nøkkel-ID"
 
 msgid "override timeout options set for dirmngr"
 
 msgid "override timeout options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "overstyr tidsavbrudd-oppsett for dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "hent nøkler automatisk ved bekreftelse av signaturer"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers foretrukne nøkkeltjener-adresse"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers PKA-oppføring når du henter dem"
 
 msgid "disabled"
 
 msgid "disabled"
-msgstr "utkoblet"
+msgstr "ikke i bruk"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn tall, N)este, eller Q)uit (Avslutt) > "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig nøkkeltjener-protokoll (us %d!=håndteringsprogram %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er ikke en nøkkel-ID, og blir hoppet over\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "oppdaterer %d nøkkel fra %s\n"
+msgstr[1] "oppdaterer %d nøkler fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppdatere nøkkel %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s» på nøkkeltjener\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen på nøkkeltjener\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen kjent nøkkeltjener (bruk valget «--keyserver»)\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s\n"
 
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen kjent nøkkeltjener\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr ""
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sender nøkkelen %s til %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "requesting key %s from %s\n"
+#, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgstr "ber om nøkkel fra «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
+msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s kryptert øktnøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+msgstr "passordfrase generert med ukjent summeringsalgoritme %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
+msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
 
 # Do we really need to translate this string.
 # The must some bug in the code.
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 
 # Do we really need to translate this string.
 # The must some bug in the code.
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      «%s»\n"
+msgstr "      Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
+msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med %lu passordfraser\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med 1 passordfrase\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr ""
+msgstr "antar %s kryptert data\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr ""
+msgstr "IDEA-kryptering er utilgjengelig. Prøver å bruke %s i stedet\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: meldinga var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
 
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr ""
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekryptering ok\n"
 
 
-#, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "ADVARSEL: kryptert melding er blitt manipulert.\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: senderen spesifiserte «kun for dine øyne»\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
+msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: fant flere elementer i ren tekst\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "selvstendig opphevelse - bruk «gpg --import» for å ta i bruk\n"
 
 msgid "no signature found\n"
 
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgstr "fant ikke signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
+msgstr "DÃ\85RLIG signatur fra Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
+msgstr "UtgÃ¥tt signatur fra Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra «%s»"
+msgstr "God signatur fra Â«%s»"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr ""
+msgstr "signaturbekreftelse ble hindret\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr ""
+msgstr "disse flertydige signaturdataene kan ikke behandles\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
@@ -4378,37 +4347,41 @@ msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
+msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                aka «%s»"
 
 msgid "Key available at: "
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[usikker]"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[usikker]"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "                aka Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Signatur utgått %s\n"
+msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Signatur utgår %s\n"
+msgstr "Signatur utgår %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "%s-signatur, kontrollsum-algoritme %s%s%s\n"
 
 msgid "binary"
 
 msgid "binary"
-msgstr "binær"
+msgstr "binær"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstmodus"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstmodus"
@@ -4416,37 +4389,34 @@ msgstr "tekstmodus"
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+msgstr ", nøkkelalgoritme"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: ikke en separat signatur. Fila «%s» er IKKE bekreftet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klarte ikke å kontrollere signatur: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "ikke en separat signatur\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: fant flere signaturer. Kontrollerer bare den første.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr ""
+msgstr "separat signatur av klasse 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgstr "fstat på «%s» mislyktes i %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -4454,207 +4424,176 @@ msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: «Elgamal»-nøkler er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: kontrollsum-algoritmen «%s» er utgått\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "Merk: signaturer som bruker algoritmen %s blir avvist\n"
+
+#, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "(rapportert feil: %s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "(rapportert feil: %s <%s>)\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr "(mer info: "
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%d: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruk heller «%s%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: «%s» er en utgått kommando. Ikke bruk den\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: «%s» er utgått i denne fila, og påvirker bare %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og påvirker bare %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr ""
+msgstr "Ukomprimert"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr ""
+msgstr "ukomprimert|ingen"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne meldinga kan kanskje ikke brukes av %s\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "ambiguous option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et flertydig valg\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent valg\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
+"Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "File `%s' exists. "
+#, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent svak summeringsmetode\n"
+
+#, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Fila «%s» finnes. "
+msgstr "Fila Â«%s» finnes. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Overskrive (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Overskrive (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ukjent suffiks\n"
 
 msgid "Enter new filename"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+msgstr "Skriv inn nytt filnavn"
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+msgstr "antar signert data i Â«%s»\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "new configuration file '%s' created\n"
 msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "ny oppsettsfil «%s» opprettet\n"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» trer ikke i kraft for gjeldende programøkt\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å håndtere offentlig nøkkelalgoritme %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: det er usikkert å kryptere øktnøkkel symmetrisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr ""
+msgstr "underpakke %d er merket som kritisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
+msgstr "problem med agent: %s\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
-"brukeren: «%s»\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+msgstr "avbrutt av bruker\n"
 
 #, c-format
 
 #, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å importere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-undernøkkel:"
 
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
 
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-nøkkel:"
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
 msgid ""
 "%s\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s-nøkkel, ID %s,\n"
+"opprettet %s%s.\n"
+"%s"
 
 msgid ""
 "\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4663,47 +4602,50 @@ msgid ""
 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Velg et bilde som skal brukes som foto-ID. Bildet må være i JPEG-format.\n"
+"Husk at bildet lagres som en del av den offentlige nøkkelen, og at\n"
+"nøkkelstørrelsen derfor påvirkes av hvor stort bildet er.\n"
+"En oppløsning på rundt 240x288 piksler er et godt utgangspunkt.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn JPEG-filnavn for foto-ID: "
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne JPEG-fil Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne JPEG-fila er veldig stor (%d byte).\n"
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
 
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgstr "«%s» er ikke en JPEG-fil\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr ""
+msgstr "Er dette bildet riktig (j/N/q)? "
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å vise foto-ID.\n"
 
 msgid "No reason specified"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen grunn er angitt"
+msgstr "Ingen grunn oppgitt"
 
 msgid "Key is superseded"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nøkkelen er overgått"
+msgstr "Nøkkelen er overgått"
 
 msgid "Key has been compromised"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
+msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
 
 msgid "Key is no longer used"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
+msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+msgstr "Bruker-ID er ikke lenger gyldig"
 
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "grunnen for opphevelse: "
 
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "grunnen for opphevelse: "
@@ -4729,13 +4671,12 @@ msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  aka «%s»\n"
+msgstr "  aka Â«%s»\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
-"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
-"brukeren?\n"
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4743,17 +4684,17 @@ msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  q = avslutt\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  q = avslutt\n"
@@ -4763,96 +4704,97 @@ msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Laveste tillitsnivå for denne nøkkelen er: %s\n"
+"\n"
 
 msgid "Your decision? "
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Valget ditt? "
+msgstr "Hva velger du? "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gi denne nøkkelen fullstendig tillit? (j/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
-"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
-"neste spørsmålet med ja.\n"
+"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er navngitt i\n"
+"bruker-id-en.  Hvis du *virkelig* vet hva du gjør, kan du svare ja\n"
+"på neste spørsmål.\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Vil du bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+msgstr "ADVARSEL: du bruker en upålitelig nøkkel.\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked