build: Build gpg-pair-tool only when there is newer libgcrypt.
[gnupg.git] / po / nb.po
index f209faf..c040c44 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,25 +1,25 @@
 # Norwegian (bokmål) translation of Gnu Privacy Guard.
-# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1998-2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
-# Åka Sikrom <a4 -at- hush -dot- com>, 2016.
+# Åka Sikrom <a4@hush.com>, 2016-2017.
 #
 # Send this file to:
 # translations@gnupg.org
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU gnupg 2.1.14\n"
+"Project-Id-Version: GNU gnupg 2.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-15 10:27+0100\n"
-"Last-Translator: Åka Sikrom <a4 æt hush dåt com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:40+0100\n"
+"Last-Translator: Åka Sikrom <a4@hush.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-06-15 11:29+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #, c-format
@@ -71,13 +71,22 @@ msgstr "Kvalitet:"
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr "Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om hvordan kvaliteten vurderes."
+msgstr ""
+"Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om "
+"hvordan kvaliteten vurderes."
 
-msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
-msgstr "Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+"Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
 
-msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
-msgstr "Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for gjeldende økt"
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for "
+"gjeldende økt"
 
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
@@ -145,16 +154,16 @@ msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "fant ingen passende kortnøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "skyggelegging av nøkkel mislyktes: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "feil under skriving av nøkkel: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "feil under henting av kortliste: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to allow this?"
-msgstr "En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil du tillate dette?"
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil "
+"du tillate dette?"
 
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillat"
@@ -170,8 +179,12 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Skriv inn denne passordfrasen på nytt"
 
 #, c-format
-msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel"
+"%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
 
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
@@ -235,12 +248,18 @@ msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Bruk denne likevel"
 
 #, c-format
-msgid "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr "Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
 
 #, c-format
-msgid "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease confirm that you do not want to have any protection on your key."
-msgstr "Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt.%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt."
+"%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ja, beskyttelse er unødvendig"
@@ -253,7 +272,8 @@ msgstr[1] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] "Passordfraser bør inneholde minst %u siffer eller%%0Aspesialtegn."
 msgstr[1] "Passordfraser bør inneholde minst %u sifre eller%%0Aspesialtegn."
 
@@ -284,6 +304,9 @@ msgstr "kjør som bakgrunnsprosess («daemon»)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kjør i tjenermodus (forgrunn)"
 
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "kjør i «supervised» modus"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "detaljert utskrift"
 
@@ -302,9 +325,6 @@ msgstr "|FIL|les valg fra valgt FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "ikke løsne fra konsoll"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "ikke bruk tastatur og mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "bruk loggfil for tjeneren"
 
@@ -350,6 +370,9 @@ msgstr "la brukeren skrive inn passordfrase via Emacs"
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "slå på ssh-støtte"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr "|ALGO|bruk valgt ALGOritme til å vise ssh-fingeravtrykk"
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr "slå på støtte for putty"
 
@@ -373,9 +396,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "«%s» er et ugyldig feilsøkingsnivå\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -416,10 +438,6 @@ msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å endre tillatelser til «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() mislyktes: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "lytter på sokkel «%s»\n"
 
@@ -512,8 +530,11 @@ msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp PKCS#12-objekt."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt PKCS#12-objekt."
 
-msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
-msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
@@ -569,8 +590,12 @@ msgstr "feil under lesing av liste over tillitsmerkede rotsertifikater\n"
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #, c-format
-msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
-msgstr "Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater korrekt?"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+"Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater "
+"korrekt?"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -587,7 +612,9 @@ msgstr "Nei"
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
 #, c-format
-msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr "Kontroller at sertifikatet%%0A  «%s»%%0Ahar fingeravtrykket%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
@@ -601,11 +628,16 @@ msgstr "Feil"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr "Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
+msgstr ""
+"Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
 
 #, c-format
-msgid "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change it now."
-msgstr "Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den umiddelbart."
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr ""
+"Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den "
+"umiddelbart."
 
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "Endre passordfrase"
@@ -614,8 +646,11 @@ msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jeg endrer senere"
 
 #, c-format
-msgid "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 msgid "Delete key"
 msgstr "Slett nøkkel"
@@ -625,7 +660,8 @@ msgid ""
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
 "Advarsel: denne nøkkelen brukes også som SSH-nøkkel.\n"
-"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne maskiner."
+"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne "
+"maskiner."
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA krever at kontrollsummen er multipliserbar med 8 bit\n"
@@ -670,12 +706,13 @@ msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "feil under kopiering av prosess: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
-msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
+msgstr ""
+"feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
@@ -686,33 +723,20 @@ msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "feil under kjøring av «%s». Avsluttet\n"
 
 #, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "feil under henting av prosess-avslutningskode %d: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "feil under henting av prosess-avslutningskode %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å koble til «%s»: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikasjonsproblemer med gpg-agent\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "klarte ikke å sette opp valg for gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "avbrutt av bruker\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problemer med agent\n"
-
-#, c-format
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problemer med agent (uventet svar: «%s»)\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å slå av kjernedump: %s\n"
@@ -725,6 +749,14 @@ msgstr "Advarsel: utrygt eierskap til %s «%s»\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Advarsel: utrygge tillatelser til %s «%s»\n"
 
+#, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "venter på at fila «%s» skal bli tilgjengelig …\n"
+
+#, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å gi «%s» det nye navnet «%s»: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -952,6 +984,10 @@ msgstr "ignorerer ubrukelig linje"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr "uforventet argument"
 
@@ -1050,6 +1086,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "venter på lås %s …\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armor: %s\n"
 
@@ -1104,15 +1144,22 @@ msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 
-msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr "anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt e-posttjener\n"
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt "
+"e-posttjener\n"
 
 #, c-format
 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
 msgstr "[ ikke menneskevennlig (%zu byte: %s%s) ]"
 
-msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
-msgstr "notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med «=»\n"
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med "
+"«=»\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "bruker-notatnavn må inneholde tegnet «@»\n"
@@ -1151,6 +1198,17 @@ msgstr "tjener «%s» er eldre enn oss (%s < %s)"
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr "Merk: Utdaterte tjenere kan mangle viktige sikkerhetsfunksjoner.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Merk: Bruk kommandoen «%s» for å starte dem på nytt.\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s kan ikke brukes i %s-modus\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
@@ -1212,10 +1270,6 @@ msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Adresse for henting av offentlig nøkkel: "
 
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
-
-#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "feil under lesing av «%s»: %s\n"
 
@@ -1226,17 +1280,9 @@ msgstr "feil under skriving av «%s»: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkoppsett: "
 
@@ -1282,16 +1328,8 @@ msgstr ""
 "      det tillater hvis nøkkelgenerering mislykkes.\n"
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1301,14 +1339,61 @@ msgstr "rundet opp til %u bit\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "%s nøkkelstørrelser må ligge i rekkevidden %u-%u\n"
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (1) Signature key\n"
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) ECC og ECC\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ugyldig valg.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage nøkkel på %u bit\n"
 
-#, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage nøkkel på %u bit\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
 msgstr "feil under endring av størrelse på nøkkel %d til %u bit: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "feil under henting av nøkkelinfo: %s\n"
+
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Denne kommandoen støttes ikke av dette kortet\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
@@ -1340,9 +1425,6 @@ msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ugyldig valg.\n"
-
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
@@ -1350,9 +1432,6 @@ msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "KEYTOCARD mislyktes: %s\n"
 
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Denne kommandoen støttes ikke av dette kortet\n"
-
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgstr "Merk: denne kommandoen ødelegger alle nøkler på kortet.\n"
 
@@ -1362,6 +1441,11 @@ msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr "Er du sikker på at du vil gjenopprette fabrikkoppsett? (skriv «ja») "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error looking up: %s\n"
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "feil under oppslag av %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "gå ut av denne menyen"
 
@@ -1413,6 +1497,16 @@ msgstr "fjern PIN-blokkering med en tilbakestillingskode"
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr "ødelegg alle nøkler og data"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|NAVN|bruk valgt brukerNAVN til autentisering"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "endre eiertillit"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/kort> "
 
@@ -1457,7 +1551,8 @@ msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Vil du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+msgstr ""
+"Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
@@ -1507,12 +1602,27 @@ msgid "reading from '%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
+
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke algoritme «%s» i %s-modus\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s egner seg ikke for kryptering i %s-modus\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1523,8 +1633,8 @@ msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s kryptert for: «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke valget «%s» i %s-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
@@ -1534,8 +1644,11 @@ msgstr "%s krypterte data\n"
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk krypteringsmetode.\n"
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk "
+"krypteringsmetode.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
@@ -1543,11 +1656,15 @@ msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr "eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til oppsettsfil\n"
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til "
+"oppsettsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+msgstr ""
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
@@ -1594,6 +1711,9 @@ msgstr "fjern ubrukelige deler fra nøkkelen under eksportering"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkelen under eksportering"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr "bruk GnuPG-format til sikkerhetskopiering av nøkkel"
+
 msgid " - skipped"
 msgstr ". Hoppet over"
 
@@ -1673,6 +1793,10 @@ msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "følgende verdier er gyldige for «%s»:\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "lag signatur"
 
@@ -1718,10 +1842,12 @@ msgstr "lag nytt nøkkelpar raskt"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "legg til en ny bruker-ID raskt"
 
-#| msgid "quickly add a new user-id"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "opphev bruker-ID raskt"
 
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "endre utløpsdato raskt"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "fullverdig generering av nøkkelpar"
 
@@ -1830,7 +1956,7 @@ msgid ""
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -1839,7 +1965,7 @@ msgstr ""
 "Eksempler:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [fil]           signer og krypter for brukeren Bob\n"
-" --clearsign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
+" --clear-sign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
 " --detach-sign [fil]        lag adskilt signatur\n"
 " --list-keys [navn]         vis nøkler\n"
 " --fingerprint [navn]       vis fingeravtrykk\n"
@@ -1915,7 +2041,8 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
@@ -1927,7 +2054,8 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
@@ -1974,9 +2102,6 @@ msgstr "vis nøkkelknippe-navn i nøkkelvisning"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "vis utløpsdatoer i nøkkelvisning"
 
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "tilgjengelige TOFU-regler:\n"
-
 #, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
 msgstr "«%s» er et ukjent TOFU-regelverk\n"
@@ -1985,18 +2110,10 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr "(bruk «help» for å vise valg)\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "«%s» er et ukjent TOFU DB-format\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Merk: gammel standardvalgfil «%s» ble ignorert\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt er for gammelt (krever %s, har %s)\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 
@@ -2005,9 +2122,18 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
 
 #, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig e-postadresse\n"
+
+#, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "PIN-inntastingsmodus «%s» er ugyldig\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "ugyldig verdi for valg «%s»\n"
+
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
@@ -2030,7 +2156,6 @@ msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
 
 #, c-format
-#| msgid "invalid list options\n"
 msgid "invalid filter option: %s\n"
 msgstr "filtervalget %s er ugyldig\n"
 
@@ -2124,9 +2249,6 @@ msgstr "lar være å kjøre med usikret minne på grunn av %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
@@ -2171,16 +2293,12 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker ikke enda med %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke algoritme «%s» i %s-modus\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke summeringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
-
-#, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -2189,65 +2307,24 @@ msgstr "klarte ikke å starte tillitsdatabase (TrustDB): %s\n"
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "ADVARSEL: mottakere (-r) valgt uten offentlig nøkkelkryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
-
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
-
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke velge --symmetric --encrypt i %s-modus\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
+msgstr ""
+"du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
-
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnavn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key bruker-ID"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key bruker-ID"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <bruker-id>"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke velge --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2291,10 +2368,12 @@ msgstr "feil under tolking av nøkkelspesifikasjon «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
-msgstr "«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller nøkkelgrep\n"
+msgstr ""
+"«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller "
+"nøkkelgrep\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnavn]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr "ADVARSEL: ingen kommando valgt. Prøver å gjette hva du mener …\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv inn melding …\n"
@@ -2349,7 +2428,6 @@ msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
 
-#| msgid "show key fingerprint"
 msgid "show key during import"
 msgstr "vis nøkkel under importering"
 
@@ -2365,6 +2443,12 @@ msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkel etter importering"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr "kjør importeringsfiltre og eksporter nøkkel umiddelbart"
 
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "forvent GnuPG-format på sikkerhetskopierte nøkler"
+
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "reparer nøkler under importering"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
@@ -2461,11 +2545,14 @@ msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr "dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med algoritme-samsvar\n"
+msgstr ""
+"dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med "
+"algoritme-samsvar\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+"oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
@@ -2518,14 +2605,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny bruker-ID\n"
 
@@ -2590,7 +2669,8 @@ msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
 
 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
@@ -2608,7 +2688,17 @@ msgstr "Kjør følgende kommando for å flytte «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke opphevelsessertifikat\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke "
+"opphevelsessertifikat\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
@@ -2624,7 +2714,8 @@ msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
@@ -2700,7 +2791,8 @@ msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
@@ -2744,52 +2836,11 @@ msgstr "[oppheving]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-#, c-format
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for meldingssum (%d): %s.\n"
-
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr " (omsorterte signaturer følger)"
-
-#, c-format
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "nøkkel %s:\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "%d duplikatsignatur fjernet\n"
-msgstr[1] "%d duplikatsignaturer fjernet\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
-msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d ubrukelig signatur\n"
-msgstr[1] "%d ubrukelige signaturer\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "%d signatur omsortert\n"
-msgstr[1] "%d signaturer omsortert\n"
-
-#, c-format
-msgid "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check all signatures.\n"
-msgstr "Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å kontrollere alle signaturer.\n"
-
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
 msgstr ""
 "Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
@@ -2813,7 +2864,9 @@ msgstr ""
 "lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr "Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk enter hvis ingen.\n"
+msgstr ""
+"Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk "
+"enter hvis ingen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
@@ -2903,7 +2956,8 @@ msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
@@ -2969,7 +3023,9 @@ msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr "Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å endre.\n"
+msgstr ""
+"Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å "
+"endre.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
@@ -3006,7 +3062,8 @@ msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
+msgstr ""
+"signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "legg til bruker-ID"
@@ -3084,35 +3141,47 @@ msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "vis valgte foto-id-er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra nøkkel"
+msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra "
+"nøkkel"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
+msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
 
 msgid ""
-"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures (lsign),\n"
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer (lsign),\n"
-"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan oppheves\n"
-"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, osv.).\n"
+"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan "
+"oppheves\n"
+"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, "
+"osv.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Er du sikekr på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
-
 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
 
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Velg bruker-id-en(e) du vil signere\n"
 
@@ -3184,13 +3253,15 @@ msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
-msgstr "Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
+msgstr ""
+"Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
@@ -3208,10 +3279,16 @@ msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "klarte ikke å oppheve siste gyldige bruker-ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "opphevelse av bruker-id mislyktes: %s\n"
+
 #, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "oppheving av bruker-ID mislyktes: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "endring av primær bruker-ID mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
@@ -3231,6 +3308,18 @@ msgstr "Ingen treff på bruker-id-er."
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Ingenting å signere.\n"
 
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig utløpstid\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "«%s» er et ugyldig fingeravtrykk\n"
+
+#, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "fant ikke undernøkkel «%s»\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Kontrollsum: "
 
@@ -3321,10 +3410,12 @@ msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
 msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det føre til at\n"
+"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det "
+"føre til at\n"
 "         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
@@ -3379,11 +3470,13 @@ msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede renset\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
-"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke nøkkelen.\n"
+"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke "
+"nøkkelen.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
@@ -3401,13 +3494,18 @@ msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
 
-msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
 
-msgid "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
@@ -3418,13 +3516,24 @@ msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan ikke endre utløpsdato for v3-nøkler\n"
 
-#, c-format
-msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
+
+#, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr "undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
+msgstr ""
+"undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
@@ -3518,7 +3627,10 @@ msgstr "bruker-ID «%s» er allerede opphevet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i framtiden\n"
+
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Klarte ikke å oppheve siste gyldige bruker-ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
@@ -3533,6 +3645,10 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Viser %s foto-ID av størrelsen %ld for nøkkel %s (uid %d)\n"
 
 #, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "ugyldig verdi for valg «%s»\n"
+
+#, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "innstilling «%s» er duplisert\n"
 
@@ -3566,8 +3682,11 @@ msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
 
-msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
-msgstr "ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med denne kontrollsum-størrelsen\n"
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med "
+"denne kontrollsum-størrelsen\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
@@ -3621,9 +3740,6 @@ msgstr "   (%c) Slå av/på autentiseringsfunksjon\n"
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Ferdig\n"
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
-
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
@@ -3698,10 +3814,6 @@ msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Hvor stor vil du at undernøkkelen skal være? (%u) "
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
-
-#, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Forespurt nøkkelstørrelse er %u bit\n"
 
@@ -3767,7 +3879,7 @@ msgid ""
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 "Systemet ditt klarer ikke å håndtere datoer etter 2038.\n"
-"Likevel håndteres det korrekt frem til 2106.\n"
+"Likevel håndteres det korrekt fram til 2106.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
@@ -3787,7 +3899,8 @@ msgstr ""
 #. be used.
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
@@ -3913,7 +4026,8 @@ msgstr "lager likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
-msgstr "Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
+msgstr ""
+"Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
@@ -3950,15 +4064,22 @@ msgstr ""
 "undernøkkel til dette formålet.\n"
 
 #, c-format
-msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i framtiden (time warp- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
-msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i framtiden (time warp- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
+msgstr ""
+"Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
@@ -3994,6 +4115,18 @@ msgstr[0] "%d gyldig signatur\n"
 msgstr[1] "%d gyldige signaturer\n"
 
 #, c-format
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ubrukelig signatur\n"
+msgstr[1] "%d ubrukelige signaturer\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
+msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
+
+#, c-format
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
@@ -4247,6 +4380,10 @@ msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                utsteder «%s»\n"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
@@ -4258,6 +4395,10 @@ msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                aka «%s»"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen egner seg ikke for signering i %s-modus\n"
+
+#, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
@@ -4292,7 +4433,8 @@ msgstr "Klarte ikke å kontrollere signatur: %s\n"
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "ikke en separat signatur\n"
 
-msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "ADVARSEL: fant flere signaturer. Kontrollerer bare den første.\n"
 
 #, c-format
@@ -4365,7 +4507,8 @@ msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr "%s:%u: «%s» er utgått i denne fila, og påvirker bare %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og påvirker bare %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
@@ -4388,7 +4531,8 @@ msgid "unknown option '%s'\n"
 msgstr "«%s» er et ukjent valg\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
-msgstr "Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
+msgstr ""
+"Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
@@ -4416,14 +4560,6 @@ msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antar signert data i «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny oppsettsfil «%s» opprettet\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» trer ikke i kraft for gjeldende programøkt\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "klarte ikke å håndtere offentlig nøkkelalgoritme %d\n"
 
@@ -4438,22 +4574,6 @@ msgstr "underpakke %d er merket som kritisk\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agent: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til OpenPGP-sertifikat:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s-nøkkel, ID %s,\n"
-"opprettet %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Skriv inn passordfrase\n"
 
@@ -4461,20 +4581,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbrutt av bruker\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel for\n"
-"brukeren «%s»\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernøkkel av hovednøkkel-ID %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
@@ -4489,7 +4597,8 @@ msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
 
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-nøkkel:"
@@ -4586,8 +4695,10 @@ msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  aka «%s»\n"
 
-msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr ""
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4629,11 +4740,15 @@ msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
+msgstr ""
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
+msgstr ""
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
@@ -4641,6 +4756,19 @@ msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "%s: Denne nøkkelen er markert som upålitelig, og bør ikke brukes.\n"
+
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Denne nøkkelen er markert som upålitelig, og bør ikke brukes.\n"
+"Ikke svar ja på neste spørsmål med mindre du *virkelig* vet\n"
+"hva det innebærer.\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -4657,7 +4785,8 @@ msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ADVARSEL: du bruker en upålitelig nøkkel.\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet.\n"
@@ -4692,9 +4821,11 @@ msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Merk: denne nøkkelen er utgått.\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
 
-msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
@@ -4703,8 +4834,11 @@ msgstr "ADVARSEL: vi stoler IKKE på denne nøkkelen.\n"
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 
-msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig tillitsverdige signaturer.\n"
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig "
+"tillitsverdige signaturer.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
@@ -4797,6 +4931,10 @@ msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å åpne signert data fd=%d: «%s»\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "nøkkel %s egner seg ikke for dekryptering i %s-modus\n"
+
+#, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottaker. prøver hemmelig nøkkel %s …\n"
 
@@ -4872,13 +5010,13 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Bruk det for å oppheve denne nøkkelen hvis den blir kompromittert\n"
 "eller hvis du mister den hemmelige nøkkelen. Hvis du fremdeles har\n"
 "tilgang til den hemmelige nøkkelen, er det lurt å heller lage et nytt\n"
 "opphevelsessertifikat og oppgi en grunn til opphevelsen.\n"
-"Se beskrivelse av kommandoen «--gen-revoke» i GnuPG-\n"
+"Se beskrivelse av kommandoen «--generate-revocation» i GnuPG-\n"
 "bruksanvisninga for detaljer."
 
 msgid ""
@@ -4923,9 +5061,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
 "\n"
-"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis Mallory\n"
-"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din ubrukelig.\n"
-"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i tilfelle\n"
+"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis "
+"Mallory\n"
+"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din "
+"ubrukelig.\n"
+"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i "
+"tilfelle\n"
 "datalagringsmediet blir uleselig. Men vær forsiktig. Datamaskinens\n"
 "utskriftssystem kan være satt opp til å lagre utskriftsdata og dermed gjøre\n"
 "det mulig for andre å lese sertifikatet.\n"
@@ -4958,7 +5099,9 @@ msgstr "nøkkelen ble svak. Prøver på nytt\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr "klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde %d ganger.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde "
+"%d ganger.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
@@ -4966,12 +5109,17 @@ msgstr "%s-nøkkel %s bruker usikker kontrollsum (%zu bit)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
-msgstr "%s-nøkkel %s krever kontrollsum på %zu eller flere bit (gjeldende sum: %s)\n"
+msgstr ""
+"%s-nøkkel %s krever kontrollsum på %zu eller flere bit (gjeldende sum: %s)\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ADVARSEL: konflikt med signatur-kontrollsum i melding\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke nøkkel %s til signering i %s-modus\n"
+
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er ikke kryssertifisert\n"
 
@@ -4981,7 +5129,9 @@ msgstr "se %s for mer informasjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig grunnlag\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig "
+"grunnlag\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
@@ -4996,16 +5146,27 @@ msgstr[0] "offentlig nøkkel %s er %lu dag nyere enn signaturen\n"
 msgstr[1] "offentlig nøkkel %s er %lu dager nyere enn signaturen\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgid_plural "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr[0] "nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
-msgstr[1] "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i framtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i framtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgid_plural "key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr[0] "nøkkel %s ble opprettet %lu dag i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
-msgstr[1] "nøkkel %s ble opprettet %lu dager i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dag i framtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dager i framtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
@@ -5015,6 +5176,11 @@ msgstr "Merk: signaturnøkkel %s utgått %s\n"
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "Merk: signaturnøkkel %s er opphevet\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "separat signatur av klasse 0x%02x\n"
+
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr "antatt ugyldig signatur fra nøkkel %s pga. ukjent «kritisk»-bit\n"
@@ -5032,19 +5198,25 @@ msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide notasjon (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide regelverkadresse (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for lang).\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for "
+"lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av %s (%d) bryter med mottakerens oppsett\n"
 
 msgid "signing:"
@@ -5065,7 +5237,8 @@ msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppet over, fordi hemmelig nøkkel allerede er tilstede\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr "dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
+msgstr ""
+"dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
@@ -5233,6 +5406,13 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "TOFU-databaseversjon støttes ikke: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av TOFU-tabell «ultimately_trusted_keys»: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr "TOFU DB-feil"
+
+#, c-format
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "feil under lesing av TOFU-database: %s\n"
 
@@ -5245,37 +5425,50 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "feil under oppstart av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
-msgstr "feil under åpning av TOFU-database «%s»: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av TOFU-tabell «encryptions»: %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
-msgstr "Advarsel: Hjemmemappe inneholder både «tofu.db» og «tofu.d».\n"
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr "legger til kolonne «effective_policy» i tilknytningsdatabase: %s\n"
 
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr "Bruker splittformat for TOFU-database\n"
+#, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "feil under åpning av TOFU-database «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "feil under oppdatering av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
-msgstr "Tilknytning %s er ukjent."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr "Dette er første gang e-postadressen «%s» brukes med nøkkel %s."
 
 #, c-format
-msgid "The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
-msgstr "Nøkkel med fingeravtrykk %s forårsaket konflikt med tilknytning %s. Siden regelen var «auto» er den nå endret til «ask» (spør)."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] "E-postadressen «%s» er tilknyttet %d nøkkel."
+msgstr[1] "E-postadressen «%s» er tilknyttet %d nøkler."
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+"  Denne tilknytningsregelen var «auto», og er nå endret til «ask» (spør)."
 
 #, c-format
-msgid "Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
-msgstr "Oppgi hvorvidt du tror tilknytninga %s%ser sannferdig (dvs.: at nøkkelen tilhører personen som hevder å eie den) eller falsk."
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+"Velg om gjeldende e-postadresse skal knyttes til nøkkel %s eller om du tror "
+"noen prøver å etterlikne «%s»."
 
 #, c-format
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
 msgstr "feil under henting av andre bruker-id-er: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr "Kjente bruker-id-er tilknyttet denne nøkkelen:\n"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "Bruker-id-er tilknyttet denne nøkkelen:\n"
 
 #, c-format
 msgid "policy: %s"
@@ -5299,34 +5492,72 @@ msgid "this key"
 msgstr "denne nøkkelen"
 
 #, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
-msgstr[0] "%ld melding signert i fremtid."
-msgstr[1] "%ld meldinger signert i fremtid."
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "Bekreftet %d melding."
+msgstr[1] "Bekreftet %d meldinger."
+
+#, c-format
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "Kryptert %d melding."
+msgstr[1] "Kryptert %d meldinger."
 
 #, c-format
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
-msgstr[0] "%ld melding signert"
-msgstr[1] "%ld meldinger signert"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "Bekreftet %d melding i framtid."
+msgstr[1] "Bekreftet %d meldinger i framtid."
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
-msgstr[0] " i løpet av gårsdagen (%ld)."
-msgstr[1] " i løpet av de %ld siste dagene."
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "Kryptert %d melding i framtid."
+msgstr[1] "%d meldinger signert i framtid."
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
-msgstr[0] " i løpet av den siste uka (%ld)."
-msgstr[1] " i løpet av de siste %ld ukene."
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d dag: %d."
+msgstr[1] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d dager: %d."
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
-msgstr[0] " i løpet av den siste måneden (%ld)."
-msgstr[1] " i løpet av de siste %ld månedene."
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d dag: %d."
+msgstr[1] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d dager: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d måned: %d."
+msgstr[1] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d måneder: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d måned: %d."
+msgstr[1] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d måneder: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d år: %d."
+msgstr[1] "Bekreftede meldinger i løpet av siste %d år: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d år: %d."
+msgstr[1] "Krypterte meldinger i løpet av siste %d år: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr "Meldinger bekreftet før dette: %d."
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "Meldinger kryptert før dette: %d."
 
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
@@ -5343,115 +5574,153 @@ msgstr "gGaAuUnNdD"
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr "(G)od, (A)ksepter én gang, (U)kjent, (N)ekt én gang, (D)årlig? "
 
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr "Bruker standardverdi (ukjent).\n"
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr "Oppdaget ødelagt del av TOFU-database.\n"
+
+#, c-format
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "tilbakestiller nøkkeldatabase: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
-msgstr "feil under endring av tillitsnivå for TOFU-tilknytning til %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "feil under endring av regel for TOFU-tilknytning til %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "feil under endring av TOFU-regler: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
-msgstr[0] "%d~år"
-msgstr[1] "%d~år"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] "%lld~år"
+msgstr[1] "%lld~år"
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
-msgstr[0] "%d~måned"
-msgstr[1] "%d~måneder"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] "%lld~måned"
+msgstr[1] "%lld~måneder"
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
-msgstr[0] "%d~dag"
-msgstr[1] "%d~dager"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] "%lld~uke"
+msgstr[1] "%lld~uker"
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
-msgstr[0] "%d~time"
-msgstr[1] "%d~timer"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] "%lld~dag"
+msgstr[1] "%lld~dager"
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
-msgstr[0] "%d~minutt"
-msgstr[1] "%d~minutter"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] "%lld~time"
+msgstr[1] "%lld~timer"
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
-msgstr[0] "%d~sekund"
-msgstr[1] "%d~sekunder"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] "%lld~minutt"
+msgstr[1] "%lld~minutter"
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
-msgstr "Har aldri bekreftet en melding som er signert av nøkkel %s.\n"
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] "%lld~sekund"
+msgstr[1] "%lld~sekunder"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
-msgstr ""
-"Klarte ikke å samle inn signaturstatistikk for «%s»\n"
-"(nøkkel %s)\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr "%s: Bekreftet 0~signaturer og kryptert 0~meldinger."
 
 #, c-format
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "Bekreftet %ld meldinger signert av «%s»."
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "%s: Bekreftet 0 signaturer."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-"Bekreftet %ld melding signert av «%s»\n"
-"siste %s."
-msgstr[1] ""
-"Bekreftet %ld meldinger signert av «%s»\n"
-"siste %s."
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "%s: Bekreftet %ld~signatur i løpet av siste %s."
+msgstr[1] "%s: Bekreftet %ld~signatur i løpet av siste %s."
+
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "Kryptert 0 meldinger."
 
 #, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
-msgstr "Nyeste melding ble bekreftet for %s siden."
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "Kryptert %ld~melding i løpet av siste %s."
+msgstr[1] "Kryptert %ld~meldinger i løpet av siste %s."
+
+#, c-format
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "(regelsett: %s)"
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: vi har enda ikke sett en melding som er signert med gjeldende "
+"nøkkel og bruker-ID.\n"
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: vi har hittil bare sett én melding som er signert med gjeldende "
+"nøkkel og bruker-ID.\n"
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
-msgstr "Advarsel: vi har enda ikke sett en melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr "Advarsel: du har enda ikke kryptert en melding til denne nøkkelen.\n"
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
-msgstr "Advarsel: vi har bare sett én melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr "Advarsel: du har bare kryptert én melding til denne nøkkelen.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: hvis du tror du har sett flere signaturer fra denne nøkkelen og "
+"bruker-id-en, kan det bety at nøkkelen er forfalsket. Kontroller e-"
+"postadressen nøye og se etter små variasjoner. Hvis noe ser galt ut, bør du "
+"bruke\n"
 "  %s\n"
-"to mark it as being bad.\n"
+"for å markere den som upålitelig.\n"
 msgstr[1] ""
-"Advarsel: hvis du tror du har sett flere enn %ld meldinger som er signert av denne nøkkelen, kan det bety at den er forfalsket!  Undersøk e-postadressen nøye og se etter små variasjoner i navnet.\n"
-"Bruk %s \n"
-"for å markere nøkkelen som ugyldig hvis den virker mistenkelig.\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "feil under åpning av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: krypterer til %s. Denne har ingen bruker-id-er som ikke er "
+"opphevet\n"
+
+#, c-format
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "feil under endring av regel for nøkkel %s, bruker-id «%s»: %s"
+
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "«%s» er en ugyldig lang nøkkel-ID\n"
 
@@ -5480,14 +5749,16 @@ msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsoppføring %lu er ikke av forespurt type (%d)\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr "Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
+msgstr ""
+"Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
 msgstr "Se bruksanvisning hvis dette ikke hjelper\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr "Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
+msgstr ""
+"Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
@@ -5538,12 +5809,15 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel for absolutt pålitelig nøkkel %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr "dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
 
 msgid "undefined"
 msgstr "udefinert"
@@ -5661,10 +5935,15 @@ msgstr "|N|Skriv inn ny PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr "||Skriv inn PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
-msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
-msgstr "|NP|Skriv inn ny PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+"|NP|Skriv inn ny PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
-msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr "|P|Skriv inn PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
 #, c-format
@@ -5679,12 +5958,8 @@ msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykk: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdato: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "svar inneholder ikke offentlig nøkkeldata\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "feil under henting av CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svar inneholder ikke RSA-modulus\n"
@@ -5692,8 +5967,32 @@ msgstr "svar inneholder ikke RSA-modulus\n"
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svar inneholder ikke offentlig RSA-eksponent\n"
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
-msgstr "svar inneholder ikke offentlig EC-punkt\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "svar inneholder ikke offentlig EC-nøkkel\n"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svar inneholder ikke offentlig nøkkeldata\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr "%sNummer\\x1f: %s%%0AHolder\\x1f: %s%%0ATeller\\x1f: %lu%s"
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr "%sNummer\\x1f: %s%%0AHolder\\x1f: %s%s"
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr "Gjenstående forsøk: %d"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
@@ -5701,14 +6000,12 @@ msgstr "bruker forvalgt PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr "klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN senere\n"
-
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Skriv inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr ""
+"klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN "
+"senere\n"
 
-msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Skriv inn PIN-kode"
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "||Lås opp kort"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5718,30 +6015,27 @@ msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil under henting av CHV-status fra kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet er låst for godt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
-msgid_plural "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr[0] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
 msgstr[1] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN%%0A[gjenstående forsøk: %d]"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Skriv inn PIN-kode"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Skriv inn tilbakestillingskode for kortet"
 
@@ -5825,7 +6119,8 @@ msgstr "kortet støtter ikke kontrollsum-algoritme %s\n"
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
 #, c-format
@@ -5895,10 +6190,6 @@ msgstr "startet håndteringsprogram for fd %d\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "avsluttet håndteringsprogram for fd %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
-
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
 msgstr "ingen dirmngr kjører i gjeldende økt\n"
 
@@ -6030,7 +6321,8 @@ msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv tillitsmarkering er slått av for gjeldende økt\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
-msgstr "ADVARSEL: opprettelsestid for signatur er ukjent. Antar gjeldende tidspunkt"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: opprettelsestid for signatur er ukjent. Antar gjeldende tidspunkt"
 
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "fant ingen utsteder i sertifikat"
@@ -6101,12 +6393,14 @@ msgstr "[feil - ugyldig DN]"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til følgende X.509-sertifikat:\n"
+"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til følgende X.509-"
+"sertifikat:\n"
 "«%s»\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "opprettet %s, utgår %s.\n"
@@ -6178,7 +6472,8 @@ msgstr "linje %d: ugyldig dato\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "linje %d: feil under henting av signeringsnøkkel ved nøkkelgrep «%s»: %s\n"
+msgstr ""
+"linje %d: feil under henting av signeringsnøkkel ved nøkkelgrep «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
@@ -6208,12 +6503,12 @@ msgstr "linje %d: feil under henting av nøkkel av nøkkelgrep «%s»: %s\n"
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "linje %d: nøkkelgenerering mislyktes: %s <%s>\n"
 
-msgid "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key you just created once more.\n"
-msgstr "Skriv inn passordfrasen for nøkkelen én gang til for å fullføre denne sertifikat-forespørselen.\n"
-
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA\n"
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen for nøkkelen én gang til for å fullføre denne "
+"sertifikat-forespørselen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
@@ -6306,7 +6601,9 @@ msgid "Ready.\n"
 msgstr "Ferdig.\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr "Ferdig. Du kan nå sende denne forespørselen til aktuell sertifikatutsteder (CA).\n"
+msgstr ""
+"Ferdig. Du kan nå sende denne forespørselen til aktuell sertifikatutsteder "
+"(CA).\n"
 
 msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr "ressursproblem: oppbrukt kjerne\n"
@@ -6533,18 +6830,24 @@ msgstr "ugyldig landskode i «%s», linje %d\n"
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten signature.\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du er i ferd med å lage en signatur med følgende sertifikat:\n"
 "«%s»\n"
-"Dette fører til en signatur som lovmessig kan tilsvare håndskrevede signaturer.\n"
+"Dette fører til en signatur som lovmessig kan tilsvare håndskrevede "
+"signaturer.\n"
 "\n"
 "%s%sEr du sikker på at du vil gjøre dette?"
 
-msgid "Note, that this software is not officially approved to create or verify such signatures.\n"
-msgstr "Merk: dette programmet er ikke offisielt godkjent for å lage eller bekrefte slike signaturer.\n"
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
+"Merk: dette programmet er ikke offisielt godkjent for å lage eller bekrefte "
+"slike signaturer.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6558,7 +6861,8 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "kontrollsum-algoritme %d (%s) for undertegnet %d støttes ikke. Bruker %s\n"
+msgstr ""
+"kontrollsum-algoritme %d (%s) for undertegnet %d støttes ikke. Bruker %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -6578,8 +6882,11 @@ msgstr "[dato ikke oppgitt]"
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " ved bruk av sertifikat-ID 0x%08lX\n"
 
-msgid "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
-msgstr "ugyldig signatur. Kontrollsum-attributt for melding samsvarer ikke med attributt for utregnet sum\n"
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+"ugyldig signatur. Kontrollsum-attributt for melding samsvarer ikke med "
+"attributt for utregnet sum\n"
 
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Gyldig signatur fra"
@@ -6611,10 +6918,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "fjerner %u sertifikater fra hurtiglager\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "fikk ikke tilgang til mappa «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å tolke sertifikat «%s»: %s\n"
 
@@ -6652,6 +6955,10 @@ msgstr "permanent innlastede sertifikater: %u\n"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "    hurtiglagrede sertifikater: %u\n"
 
+#, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "           pålitelige sertifikater: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+
 msgid "certificate already cached\n"
 msgstr "sertifikat allerede hurtiglagret\n"
 
@@ -6843,12 +7150,17 @@ msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
 msgstr "hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er for gammel, og må oppdateres\n"
 
 #, c-format
-msgid "force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update required\n"
-msgstr "«force-crl-refresh» er slått på og %d minutter er gått for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
+msgid ""
+"force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
+"required\n"
+msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på og %d minutter er gått for utsteder-ID %s. "
+"Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
-msgstr "«force-crl-refresh» er slått på for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
+msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
@@ -6856,7 +7168,8 @@ msgstr "tilgjengelig CRL for utsteder-ID %s kan ikke brukes\n"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
-msgstr "hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er endret. Hurtiglager må oppdateres\n"
+msgstr ""
+"hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er endret. Hurtiglager må oppdateres\n"
 
 msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
 msgstr "ADVARSEL: ugyldig S/N-lengde på oppføring i hurtiglager"
@@ -6968,7 +7281,8 @@ msgstr "feil under lukking av midlertidig hurtiglager-fil «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
-msgstr "ADVARSEL: ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s). Laster inn likevel\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s). Laster inn likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
@@ -6990,17 +7304,26 @@ msgstr "lager hurtiglager-fil «%s»\n"
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å endre navn på «%s» til «%s»: %s\n"
 
-msgid "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next program start\n"
-msgstr "oppdatering av DIR-fil mislyktes. Hurtiglager-oppføring går tapt neste gang programmet starter\n"
+msgid ""
+"updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
+"program start\n"
+msgstr ""
+"oppdatering av DIR-fil mislyktes. Hurtiglager-oppføring går tapt neste gang "
+"programmet starter\n"
 
 #, c-format
 msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
 msgstr "Start CRL-utskrift (hentet via %s)\n"
 
-msgid " ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an update!\n"
-msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt fordi den fremdeles var for gammel etter oppdatering.\n"
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
+"update!\n"
+msgstr ""
+" FEIL: CRL blir ikke brukt fordi den fremdeles var for gammel etter "
+"oppdatering.\n"
 
-msgid " ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
 msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt fordi en kritisk utvidelse er ukjent.\n"
 
 msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
@@ -7042,31 +7365,17 @@ msgstr "crl_cache_insert via utsteder mislyktes: %s\n"
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr "tilknytningstabell for overføring fra leser til fil er full. Venter\n"
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr "bruker «http» i stedet for «https»\n"
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr "Ingen CRL-tilgang fordi %s er slått av\n"
 
 #, c-format
-msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "feil under innlasting av leserobjekt: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr "Videresendt fra adresse «%s» til «%s» (%u)\n"
-
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "for mange videresendinger\n"
-
-#, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
 msgstr "feil under henting av «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "feil under henting av «%s»: http-status %u\n"
+msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgstr "feil under innlasting av leserobjekt: %s\n"
 
 msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
 msgstr "Ingen CRL-tilgang i Tor-modus\n"
@@ -7181,9 +7490,6 @@ msgstr "forventet fullstendig filsti\n"
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "slår opp «%s»\n"
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "kjør som windows-tjeneste (i bakgrunnen)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "vis innhold i CRL-hurtiglager"
 
@@ -7211,6 +7517,9 @@ msgstr "tving innlasting av utdatert CRL"
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "tillat sending av OCSP-forespørsler"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr "tillat kontroll av programvare-versjon over nett"
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr "hindre bruk av HTTP"
 
@@ -7239,7 +7548,8 @@ msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
 msgstr "|FIL|les LDAP-tjenerliste fra valgt FIL"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
-msgstr "legg til tjenere i tjenerliste som blir oppdaget via CRL-distribusjonspunkter"
+msgstr ""
+"legg til tjenere i tjenerliste som blir oppdaget via CRL-distribusjonspunkter"
 
 msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
 msgstr "|N|endre LDAP-tidsavbrudd til N antall sekunder"
@@ -7261,7 +7571,8 @@ msgstr "kjør all nettverkstrafikk gjennom Tor"
 
 msgid ""
 "@\n"
-"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and options)\n"
+"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
+"options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 "Se «info»-bruksanvisning for fullstendig liste over alle kommandoer og valg\n"
@@ -7464,6 +7775,10 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr "«%s» er en ugyldig LDAP-adresse\n"
 
 #, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til «%s»: http-status %u\n"
+
+#, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
 msgstr "feil under minnetildeling: %s\n"
 
@@ -7476,10 +7791,6 @@ msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "feil under lesing av logg fra ldap-grensesnitt %d: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "npth_select mislyktes: %s - venter 1s\n"
-
-#, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
 msgstr "ldap-grensesnitt %d klart"
 
@@ -7500,14 +7811,6 @@ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr "ldap-grensesnitt %d steilet - dreper prosess\n"
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr "feil under oppbygging av «reaper»-tråd for ldap-grensesnitt: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "lesing fra ldap-grensesnitt %d mislyktes: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr "vertsnavn inneholder ugyldig tegn 0x%02x, og ble ikke lagt til\n"
 
@@ -7571,8 +7874,11 @@ msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "feil under lesing av HTTP-svar for «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "fikk ikke tilgang til «%s»: http-status %u\n"
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr "Videresendt fra adresse «%s» til «%s» (%u)\n"
+
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "for mange videresendinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
@@ -7655,7 +7961,7 @@ msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
 msgstr "sertifikat opphevet %s med følgende begrunnelse: %s\n"
 
 msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
-msgstr "OCSP-svartjeneste sendte status datert i fremtid\n"
+msgstr "OCSP-svartjeneste sendte status datert i framtiden\n"
 
 msgid "OCSP responder returned a non-current status\n"
 msgstr "OCSP-svartjeneste sendte status som ikke er datert i nåtid\n"
@@ -7733,9 +8039,6 @@ msgstr "lar være å kontrollere CRL for"
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontrollerer CRL for"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr "kjører i kompatiblitetsmodus. Sertifikatkjede ikke kontrollert.\n"
-
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "selvsignert sertifikat har ugyldig signatur"
 
@@ -7746,9 +8049,6 @@ msgstr "troverdighetssjekk av rotsertifikat mislyktes: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "sertifikatkjede er funnet i orden\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA krever kontrollsum på 160 bit\n"
-
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr "sertifikat skulle ikke vært brukt til CRL-signering\n"
 
@@ -7838,7 +8138,8 @@ msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr "|N|SSH-nøkler utgår etter N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr "|N|endre maksimal livstid for PIN-koder i hurtiglager til N antall sekunder"
+msgstr ""
+"|N|endre maksimal livstid for PIN-koder i hurtiglager til N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr "|N|endre maksimal livstid for SSH-nøkler til N antall sekunder"
@@ -7846,8 +8147,8 @@ msgstr "|N|endre maksimal livstid for SSH-nøkler til N antall sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Valg som håndhever passordfrase-regler"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr "ikke tillat overstyring av passordfrase-regler"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
+msgstr "ikke tillat avvik fra passordregler"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr "|N|endre minimal passordfrase-lengde til N"
@@ -7921,23 +8222,23 @@ msgstr "LDAP-tjenerliste"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Oppsett for OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
-msgstr "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
+msgstr "OpenPGP"
 
-msgid "GPG Agent"
-msgstr "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
+msgstr "Privatnøkler"
 
-msgid "Smartcard Daemon"
-msgstr "Smartcard-bakgrunnsprosess"
+msgid "Smartcards"
+msgstr "Smartkort"
 
-msgid "GPG for S/MIME"
-msgstr "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
 
-msgid "Key Acquirer"
-msgstr "Nøkkelhenter"
+msgid "Network"
+msgstr "Nettverk"
 
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
-msgstr "Skriving av PIN og passordfrase"
+msgid "Passphrase Entry"
+msgstr "Skriving av passordfrase"
 
 msgid "Component not suitable for launching"
 msgstr "Komponent egner seg ikke for oppstart"
@@ -7949,6 +8250,14 @@ msgstr "Ekstern bekreftelse av komponent %s mislyktes"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Merk at gruppespesifikasjoner blir ignorert\n"
 
+#, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "feil under lukking av «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "feil under tolkning av «%s»\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vis alle komponenter"
 
@@ -7967,6 +8276,9 @@ msgstr "|KOMPONENT|kontroller valg"
 msgid "apply global default values"
 msgstr "bruk globale standardverdier"
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FIL|oppdater oppsettsfiler ved bruk av valgt FIL"
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "hent oppsettsmapper for @GPGCONF@"
 
@@ -7976,6 +8288,9 @@ msgstr "vis global oppsettsfil"
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontroller global oppsettsfil"
 
+msgid "query the software version database"
+msgstr "søk i versjonsdatabase"
+
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "last inn én eller alle komponenter på nytt"
 
@@ -8041,10 +8356,12 @@ msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruk: symcryptrun [valg] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE [options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"Syntaks: symcryptrun --class KLASSE --program PROGRAM --keyfile NØKKELFIL [valg …] KOMMANDO [inndatafil]\n"
+"Syntaks: symcryptrun --class KLASSE --program PROGRAM --keyfile NØKKELFIL "
+"[valg …] KOMMANDO [inndatafil]\n"
 "Bruk et enkelt symmetrisk krypteringsverktøy\n"
 
 #, c-format
@@ -8152,855 +8469,168 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [valg] mønsterfil\n"
 "Kontroller passordfrase oppgitt på standard innkanal mot valgt mønsterfil\n"
 
-#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-#~ msgstr "du fant en feil … (%s:%d)\n"
-
-#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
-
-#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-#~ msgstr[0] "oppdaget %d bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
-#~ msgstr[1] "oppdaget %d bruker-id-er uten gyldige selvsignaturer\n"
-
-#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-#~ msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
-
-#~ msgid "%d day"
-
-#~ msgid_plural "%d days"
-#~ msgstr[0] "%d dag"
-#~ msgstr[1] "%d dager"
-
-#~ msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
-
-#~ msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
-#~ msgstr[0] "TOFU: få signaturer %d melding %s"
-#~ msgstr[1] "TOFU: få signaturer %d meldinger %s"
-
-#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-#~ msgstr "du kan ikke lage primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
-
-#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-#~ msgstr "du kan ikke lage primtall med færre enn %d bit\n"
-
-#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
-#~ msgstr "fant ingen innsamlingsmodul for vilkårlighetsdata\n"
-
-#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
-#~ msgstr "klarte ikke å låse «%s»: %s\n"
-
-#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-#~ msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil, og blir ignorert\n"
-
-#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
-#~ msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
-
-#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
-#~ msgstr "klarte ikke å lese «%s»: %s\n"
-
-#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
-#~ msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
-
-#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
-#~ msgstr "klarte ikke å skrive «%s»: %s\n"
-
-#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
-#~ msgstr "klarte ikke å lukke «%s»: %s\n"
-
-#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: bruker usikker vikårlighetsgenerator.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
-#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-#~ "\n"
-#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne vilkårlighetsgeneratoren er bare en omvei for å få programmet\n"
-#~ "til å kjøre. Den er på ingen måte en sterk RNG.\n"
-#~ "\n"
-#~ "IKKE BRUK DATA SOM ER GENERERT AV DETTE PROGRAMMET.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-#~ "of the entropy.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vent mens programmet samler inn vilkårlighetsdata. Gjør gjerne noe annet "
-#~ "på maskinen\n"
-#~ "imens da aktivitet kan forbedre kvaliteten på vilkårlighetsdataene.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Ikke nok vilkårlighetsdata tilgjengelig. Gjør noe annet på datamaskinen\n"
-#~ "for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer vilkårlighet.\n"
-#~ "(%d byte mangler)\n"
-
-#~ msgid "unknown key protection algorithm\n"
-#~ msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
-
-#~ msgid "secret parts of key are not available\n"
-#~ msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
-
-#~ msgid "secret key already stored on a card\n"
-#~ msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
-
-#~ msgid "card reader not available\n"
-#~ msgstr "kortleser er ikke tilgjengelig\n"
-
-#~ msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-#~ msgstr "Sett inn kortet og trykk enter, eller trykk «c» for å avbryte: "
-
-#~ msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-#~ msgstr "Trykk enter når du er klar, eller trykk «c» for å avbryte: "
-
-#~ msgid "Enter New Admin PIN: "
-#~ msgstr "Tast ny Admin-PIN: "
-
-#~ msgid "Enter New PIN: "
-#~ msgstr "Tast ny PIN: "
-
-#~ msgid "Enter Admin PIN: "
-#~ msgstr "Tast Admin-PIN: "
-
-#~ msgid ""
-#~ "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "du kan bare kryptere med RSA-nøkler som er 2048 bit eller kortere i «--"
-#~ "pgp2»-modus\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
-
-#~ msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-#~ msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
-
-#~ msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-#~ msgstr "du er i ferd med å eksportere en undernøkkel uten beskyttelse\n"
-
-#~ msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-#~ msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
-
-#~ msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
-
-#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-#~ msgstr "lag meldinger som fungerer med PGP 2.x"
-
-#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-#~ msgstr "MERK: %s er ikke tilgjengelig i denne versjonen\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
-
-#~ msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i «--pgp2»-modus\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-#~ msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
-
-#~ msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-#~ msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
-
-#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [bruker-ID] [nøkkelknippe]"
-
-#~ msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-#~ msgstr "for mange elementer i pk-hurtiglager. Slått av\n"
-
-#~ msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-#~ msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
-
-#~ msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-#~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
-#~ "nothing\n"
-#~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det er opptil deg å tildele dette en verdi. Verdien blir aldri sendt\n"
-#~ "til en tredjepart. Den brukes bare til å implementere et "
-#~ "troverdighetsnett, og har\n"
-#~ "ingenting med (det implisitte) sertifikatnettet å gjøre."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-#~ "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-#~ "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-#~ "ultimately trusted\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "GnuPG må vite hvilke nøkler du stoler fullstendig på\n"
-#~ "for å kunne bygge troverdighetsnettet. Nøkler du har tilgang til\n"
-#~ "den hemmelige nøkkelen for inngår vanligvis her. Svar «ja»\n"
-#~ "for å merke denne nøkkelen som absolutt troverdig.\n"
-
-#~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-#~ msgstr "Svar «ja» hvis du vil bruke denne usikre nøkkelen likevel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-#~ msgstr "Skriv inn bruker-ID for mottakeren du vil sende meldinga til."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select the algorithm to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-#~ "for signatures.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-#~ "\n"
-#~ "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Velg algoritme.\n"
-#~ "\n"
-#~ "DSA (evt. DSS) - digital signaturalgoritme - kan bare brukes\n"
-#~ "til signering.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Elgamal kan bare brukes til kryptering.\n"
-#~ "\n"
-#~ "RSA kan brukes til både signering og kryptering.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Første nøkkel (primærnøkkel) må alltid være en nøkkel som\n"
-#~ "kan brukes til signering."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-#~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-#~ "Please consult your security expert first."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du bør generelt ikke signere og kryptere med samme nøkkel.\n"
-#~ "Denne algoritmen bør bare brukes til bestemte formål.\n"
-#~ "Hør med din lokale sikkerhetsekspert hvis du er i tvil."
-
-#~ msgid "Enter the size of the key"
-#~ msgstr "Skriv inn nøkkelstørrelse"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-#~ msgstr "Svar «ja» eller «nei»"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-#~ "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-#~ "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-#~ "the given value as an interval."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skriv inn påkrevet verdi som forespurt.\n"
-#~ "Du kan bruke ISO-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD), men dette gir\n"
-#~ "ingen nyttige feilmeldinger. Systemet prøver i stedet å tolke\n"
-#~ "verdien som et intervall."
-
-#~ msgid "Enter the name of the key holder"
-#~ msgstr "Skriv inn navnet på nøkkelholderen"
-
-#~ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-#~ msgstr "skriv inn en valgfri men anbefalt e-postadresse"
-
-#~ msgid "Please enter an optional comment"
-#~ msgstr "Skriv inn en valgfri kommentar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "N  to change the name.\n"
-#~ "C  to change the comment.\n"
-#~ "E  to change the email address.\n"
-#~ "O  to continue with key generation.\n"
-#~ "Q  to quit the key generation."
-#~ msgstr ""
-#~ "N  for å endre navn.\n"
-#~ "C  for å endre kommentar.\n"
-#~ "E  for å endre e-postadresse.\n"
-#~ "O  for å fortsette å lage nøkkel.\n"
-#~ "Q  for å avbryte nøkkel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-#~ msgstr "Svar «ja» (eller bare «j») for å fortsette å lage undernøkkel."
+#~ msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
+#~ msgstr "bruker «http» i stedet for «https»\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-#~ "know how carefully you verified this.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-#~ "the\n"
-#~ "    key.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
-#~ "it\n"
-#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-#~ "for\n"
-#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-#~ "user.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-#~ "could\n"
-#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-#~ "the\n"
-#~ "    key against a photo ID.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-#~ "could\n"
-#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
-#~ "in\n"
-#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
-#~ "with a\n"
-#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-#~ "the\n"
-#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-#~ "exchange\n"
-#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
-#~ "owner.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
-#~ "examples.\n"
-#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-#~ "\"\n"
-#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Når du signerer en bruker-ID på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
-#~ "nøkkelen tilhører personen som er valgt i bruker-id-en.  Det er\n"
-#~ "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du kontrollerte dette.\n"
-#~ "\n"
-#~ "«0» betyr at du ikke forteller noe om hvor nøye du har kontrollert "
-#~ "nøkkelen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "«1» betyr at du tror at nøkkelen eies av personen som påstår å eie\n"
-#~ "    den, men du har ikke kontrollert selve nøkkelen i det hele\n"
-#~ "    tatt.  Dette er nyttig ved identitetskontroll hvor du signerer\n"
-#~ "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
-#~ "\n"
-#~ "«2» betyr at du har tatt en enkel kontroll av nøkkelen. For eksempel\n"
-#~ "    kan dette bety at du sjekket nøkkelens fingeravtrykk og\n"
-#~ "    bruker-id-en mot et foto-ID.\n"
-#~ "\n"
-#~ "«3» betyr at du har kontrollert nøkkelen grundig, for eksempel ved at    "
-#~ "du og nøkkeleieren personlig har bekreftet nøkkelens fingeravtrykk,\n"
-#~ "    nøkkelens bruker-ID mot et dokument med med bilde og navn som er\n"
-#~ "    vanskelig å forfalske. og at e-postadressen i nøkkelen tilhører "
-#~ "nøkkeleieren.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
-#~ "eksempler. Det er opp til deg å bestemme hva «enkel» og\n"
-#~ "«grundig» skal bety når du signerer andres nøkler.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Svar «0» hvis du ikke vet hva som er riktig svar."
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-#~ msgstr "Svar «ja» hvis du vil signere *alle* bruker-id-ene"
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "feil under henting av «%s»: http-status %u\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-#~ "All certificates are then also lost!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette bruker-id-en.\n"
-#~ "Alle sertifikater går i så fall også tapt."
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "npth_select mislyktes: %s - venter 1s\n"
 
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-#~ msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil slette undernøkkelen"
+#~ msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
+#~ msgstr "feil under oppbygging av «reaper»-tråd for ldap-grensesnitt: %s\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-#~ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-#~ "trust connection to the key or another key certified by this key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dette er en gyldig nøkkelsignatur. Du bør normalt\n"
-#~ "ikke slette signaturen, fordi den kan brukes til å koble\n"
-#~ "en troverdighet til enten selve nøkkelen eller en \n"
-#~ "annen nøkkel som denne nøkkelen går god for."
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "lesing fra ldap-grensesnitt %d mislyktes: %s\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This signature can't be checked because you don't have the\n"
-#~ "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-#~ "know which key was used because this signing key might establish\n"
-#~ "a trust connection through another already certified key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du mangler nøkkelen som hører til denne signaturen, og\n"
-#~ "kan derfor ikke kontrollere den. Du bør vente med å slette den\n"
-#~ "til du vet hvilken nøkkel som ble brukt, fordi denne signeringsnøkkelen\n"
-#~ "kan være en troverdighetskobling til en annen nøkkel som allerede\n"
-#~ "er bekreftet."
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
 
-#~ msgid ""
-#~ "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-#~ "your keyring."
-#~ msgstr ""
-#~ "Signaturen er ugyldig. Du bør vurdere å fjerne den\n"
-#~ "fra nøkkelknippet."
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
 
-#~ msgid ""
-#~ "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-#~ "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-#~ "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-#~ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-#~ "a second one is available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dette er en signatur som kobler bruker-id-en til nøkkelen.\n"
-#~ "Du bør vanligvis ikke fjerne slike signaturer, fordi GnuPG\n"
-#~ "i så fall ikke kan bruke nøkkelen lenger. Bare gjør dette hvis\n"
-#~ "selvsigneringa er ugyldig av en eller annen grunn, og du\n"
-#~ "har en annen signering tilgjengelig."
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
 
-#~ msgid ""
-#~ "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-#~ "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-#~ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Endre innstillinger for alle bruker-id-er (eller bare valgte)\n"
-#~ "til gjeldende oppsettsliste. Tidsstempler for alle selvsigneringer\n"
-#~ "blir rykket ett sekund fremover.\n"
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() mislyktes: %s\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-#~ msgstr "Gjenta siste passordfrase slik at du er sikker på hva du skrev inn."
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "ikke bruk tastatur og mus"
 
-#~ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-#~ msgstr "Oppgi navn på fila som signaturen gjelder for"
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
 
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-#~ msgstr "Svar «ja» hvis du er sikker på at du vil overskrive fila"
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-#~ "file (which is shown in brackets) will be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skriv inn nytt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR, brukes\n"
-#~ "forvalgt filnavn (vist i parentes)."
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-#~ "context you have the ability to choose from this list:\n"
-#~ "  \"Key has been compromised\"\n"
-#~ "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-#~ "      got access to your secret key.\n"
-#~ "  \"Key is superseded\"\n"
-#~ "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-#~ "  \"Key is no longer used\"\n"
-#~ "      Use this if you have retired this key.\n"
-#~ "  \"User ID is no longer valid\"\n"
-#~ "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-#~ "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du bør oppgi en anledning for sertifiseringa.\n"
-#~ "Velg en passende anledning fra denne lista:\n"
-#~ "  «Nøkkelen er komprommitert»\n"
-#~ "      Velg dette hvis du tror at uautoriserte personer\n"
-#~ "      har fått tilgang til en hemmelige nøkkel.\n"
-#~ "  «Nøkkelen er erstattet»\n"
-#~ "      Velg dette hvis du har erstattet nøkkelen med en ny.\n"
-#~ "  «Nøkkelen er ikke lenger i bruk»\n"
-#~ "      Velg dette hvis du ikke lenger bruker nøkkelen.\n"
-#~ "  «Bruker-ID er ikke lenger gyldig»\n"
-#~ "      Velg dette for å vise at bruker-id-en ikke lenger skal brukes.\n"
-#~ "      Dette brukes vanligvis til å markere en e-postadresse som ugyldig.\n"
+#~ msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#~ msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-#~ "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-#~ "An empty line ends the text.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvis du vil, kan du skrive inn en tekst som forklarer hvorfor du\n"
-#~ "utsteder dette opphevelsessertifikatet. Prøv å holde teksten kort.\n"
-#~ "Avslutt med en tom linje.\n"
+#~ msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+#~ msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
 
-#~ msgid "create a public key when importing a secret key"
-#~ msgstr "lag en offentlig nøkkel ved importering av hemmelig nøkkel"
+#~ msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+#~ msgstr "du kan ikke bruke summeringsalgoritme «%s» i %s-modus\n"
 
-#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-#~ msgstr "         algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
+#~ msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+#~ msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
 
-#~ msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-#~ msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
+#~ msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#~ msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
-#~ msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-#~ msgstr "MERK: serienummer for en nøkkel samsvarer ikke med nummer på kort\n"
-
-#~ msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-#~ msgstr "MERK: primærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
-
-#~ msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-#~ msgstr "MERK: sekundærnøkkel er på nett og lagret på kort\n"
-
-#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-#~ msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
-
-#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-#~ msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
-
-#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-#~ msgstr "oppdaget 1 bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-#~ "mode.\n"
+#~ msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Du kan ikke lage OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i «--pgp2»-modus.\n"
-
-#~ msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-#~ msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
-
-#~ msgid "This key is not protected.\n"
-#~ msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
-
-#~ msgid "Key is protected.\n"
-#~ msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
-
-#~ msgid "Can't edit this key: %s\n"
-#~ msgstr "Klarte ikke å redigere denne nøkkelen: %s\n"
+#~ "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-#~ "\n"
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Skriv inn ny passordfrase for denne hemmelige nøkklen.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-#~ msgstr "passordfrasen ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
+#~ "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+#~ "offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-#~ "\n"
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-#~ msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre dette? (j/N) "
-
-#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
-#~ msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
-
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "feil under lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
+#~ "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+#~ "meldingssum (%d): %s.\n"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Bruk kommandoen «toggle» først.\n"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr " (omsorterte signaturer følger)"
 
-#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
-#~ msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "nøkkel %s:\n"
 
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-#~ msgstr "Bruker-ID «%s»: %d signaturer fjernet\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "%d duplikatsignatur fjernet\n"
+#~ msgstr[1] "%d duplikatsignaturer fjernet\n"
 
-#~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-#~ msgstr "Fjern utvalget fra de hemmelige nøklene.\n"
-
-#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
-#~ msgstr "Velg minst én undernøkkel.\n"
-
-#~ msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-#~ msgstr "Ingen samsvarende signatur på hemmelig nøkkelknippe\n"
-
-#~ msgid "%s.\n"
-#~ msgstr "%s.\n"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "%d signatur omsortert\n"
+#~ msgstr[1] "%d signaturer omsortert\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har ikke valgt en passordfrase. Dette er sannsynligvis *ikke* lurt.\n"
-#~ "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passordfrasen når som helst ved\n"
-#~ "å bruke valget «--edit-key».\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-#~ msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
-
-#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-#~ msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
-
-#~ msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
-
-#~ msgid "%s is the unchanged one\n"
-#~ msgstr "%s er uendret\n"
-
-#~ msgid "%s is the new one\n"
-#~ msgstr "%s er ny\n"
-
-#~ msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-#~ msgstr "Du bør fikse denne potensielle sikkerhetsrisikoen\n"
-
-#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-#~ msgstr "%lu nøkler hurtiglagret (%lu signaturer)\n"
-
-#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-#~ msgstr ""
-#~ "bruk midlertidige filer for å overføre data til nøkkeltjener-hjelpere"
-
-#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
-#~ msgstr "ikke slett midlertidige filer etter å ha brukt dem"
-
-#~ msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#~ "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+#~ "all signatures.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "ADVARSEL: nøkkeltjener-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
+#~ "Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å "
+#~ "kontrollere alle signaturer.\n"
 
-#~ msgid "searching for names from %s server %s\n"
-#~ msgstr "søker etter navn fra %s tjener %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "oppheving av bruker-ID mislyktes: %s\n"
 
-#~ msgid "searching for names from %s\n"
-#~ msgstr "søker etter navn fra %s\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny oppsettsfil «%s» opprettet\n"
 
-#~ msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-#~ msgstr "søker etter «%s» fra %s tjener %s\n"
-
-#~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-#~ msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
-
-#~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "ADVARSEL: nøkkeltjener-behandler er av en annen GnuPG-versjon (%s)\n"
-
-#~ msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-#~ msgstr "nøkkeltjener sendte ikke «VERSION»\n"
-
-#~ msgid "keyserver communications error: %s\n"
-#~ msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkeltjener: %s\n"
-
-#~ msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "eksterne nøkkeltjener-kall støttes ikke av denne programinstallasjonen\n"
-
-#~ msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-#~ msgstr "ingen behandler for nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
+#~ "ADVARSEL: valgene i «%s» trer ikke i kraft for gjeldende programøkt\n"
 
-#~ msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-#~ msgstr "handlinga «%s» støttes ikke med nøkkeltjener-skjema «%s»\n"
+#~ msgid ""
+#~ msgstr ""
 
-#~ msgid "%s does not support handler version %d\n"
-#~ msgstr "%s støtter ikke behandlerversjon %d\n"
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Skriv inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#~ msgid "keyserver timed out\n"
-#~ msgstr "tidsavbrudd for nøkkeltjener\n"
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN%%0A[gjenstående forsøk: %d]"
 
-#~ msgid "keyserver internal error\n"
-#~ msgstr "intern feil på nøkkeltjener\n"
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA krever kontrollsum på 160 bit\n"
 
-#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-#~ msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+#~ msgid "Defaulting to unknown."
+#~ msgstr "Bruker standardverdi (ukjent)."
 
-#~ msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å tolke adressen %s\n"
+#~ msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids.\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: %s har ingen bruker-id-er som ikke er tilbakekalt.\n"
 
-#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-#~ msgstr "fant ugyldig rotpakke i proc_tree()\n"
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnavn]"
 
-#~ msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
-#~ msgstr "MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i %s\n"
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#~ msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-#~ msgstr "miljøvariabelen «GPG_AGENT_INFO» er feilformatert\n"
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#~ msgid "Repeat passphrase\n"
-#~ msgstr "Gjenta passordfrase\n"
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
-#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-#~ msgstr "du kan ikke spørre om passordfrase i buntmodus\n"
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnavn]"
 
-#~ msgid "Repeat passphrase: "
-#~ msgstr "Gjenta passordfrase: "
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#~ msgid "no photo viewer set\n"
-#~ msgstr "ingen bildefremviser valgt\n"
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
-#~ msgid "no corresponding public key: %s\n"
-#~ msgstr "ingen motsvarende offentlig nøkkel: %s\n"
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
-#~ msgid "public key does not match secret key!\n"
-#~ msgstr "offentlig nøkkel samsvarer ikke med hemmelig nøkkel.\n"
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnavn]"
 
-#~ msgid "unknown protection algorithm\n"
-#~ msgstr "ukjent beskyttelsesalgoritme\n"
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
-#~ msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-#~ msgstr "MERK: denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key bruker-ID"
 
-#~ msgid "Invalid passphrase; please try again"
-#~ msgstr "Ugyldig passordfrase. Prøv igjen"
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key bruker-ID"
 
-#~ msgid "%s ...\n"
-#~ msgstr "%s …\n"
-
-#~ msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-#~ msgstr "ADVARSEL: Oppdaget svak nøkkel. Du bør endre passordfrasen igjen.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "lager utgått 16-bit-kontrollsum for beskyttelse av hemmelig nøkkel\n"
-
-#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-#~ msgstr "offentlig nøkkel %s er %lu sekunder nyere enn signaturen\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
-#~ "problem)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
-#~ "klokkeproblem)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "du må bruke «--pgp2»-modus for å signere adskilt med PGP 2.x-nøkler\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "du må bruke «--pgp2»-modus for å signere i klartekst med PGP 2.x-nøkler\n"
-
-#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%d marginal(er) nødvendig, %d fullstendig(e) nødvendig, tillitsmodell %s\n"
-
-#~ msgid "general error"
-#~ msgstr "generell feil"
-
-#~ msgid "unknown packet type"
-#~ msgstr "ukjent pakketype"
-
-#~ msgid "unknown digest algorithm"
-#~ msgstr "ukjent kontrollsum-algoritme"
-
-#~ msgid "bad public key"
-#~ msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
-
-#~ msgid "bad secret key"
-#~ msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
-
-#~ msgid "bad signature"
-#~ msgstr "ugyldig signatur"
-
-#~ msgid "checksum error"
-#~ msgstr "sjekksumfeil"
-
-#~ msgid "can't open the keyring"
-#~ msgstr "klarte ikke å åpne nøkkelknippe"
-
-#~ msgid "invalid packet"
-#~ msgstr "ugyldig pakke"
-
-#~ msgid "invalid armor"
-#~ msgstr "ugyldig beskyttelse"
-
-#~ msgid "no such user id"
-#~ msgstr "bruker-id-en finnes ikke"
-
-#~ msgid "wrong secret key used"
-#~ msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
-
-#~ msgid "file write error"
-#~ msgstr "feil under skriving av fil"
-
-#~ msgid "unknown compress algorithm"
-#~ msgstr "ukjent komprimeringsalgoritme"
-
-#~ msgid "file open error"
-#~ msgstr "feil under åpning av fil"
-
-#~ msgid "file create error"
-#~ msgstr "feil under opprettelse av fil"
-
-#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-#~ msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
-
-#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
-#~ msgstr "uimplementert krypteringsalgoritme"
-
-#~ msgid "unknown signature class"
-#~ msgstr "ukjent signaturklasse"
-
-#~ msgid "trust database error"
-#~ msgstr "feil med tillitsdatabase"
-
-#~ msgid "resource limit"
-#~ msgstr "ressursgrense"
-
-#~ msgid "invalid keyring"
-#~ msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
-
-#~ msgid "malformed user id"
-#~ msgstr "feilformatert bruker-ID"
-
-#~ msgid "file close error"
-#~ msgstr "feil under lukking av fil"
-
-#~ msgid "file rename error"
-#~ msgstr "feil under fil-navnebytte"
-
-#~ msgid "file delete error"
-#~ msgstr "feil under sletting av fil"
-
-#~ msgid "unexpected data"
-#~ msgstr "uforventet data"
-
-#~ msgid "timestamp conflict"
-#~ msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
-
-#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
-#~ msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
-
-#~ msgid "file exists"
-#~ msgstr "fila finnes fra før av"
-
-#~ msgid "weak key"
-#~ msgstr "svak nøkkel"
-
-#~ msgid "bad URI"
-#~ msgstr "ugyldig URI"
-
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "nettverksfeil"
-
-#~ msgid "not processed"
-#~ msgstr "ikke behandlet"
-
-#~ msgid "unusable public key"
-#~ msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
-
-#~ msgid "unusable secret key"
-#~ msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
-
-#~ msgid "keyserver error"
-#~ msgstr "feil på nøkkeltjener"
-
-#~ msgid "no card"
-#~ msgstr "ingen kort"
-
-#~ msgid "no data"
-#~ msgstr "ingen data"
-
-#~ msgid "ERROR: "
-#~ msgstr "FEIL: "
-
-#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-#~ msgstr "… dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "please see http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for more "
-#~ "information\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "se http://www.gnupg.org/documentation/faqs.html for mer informasjon\n"
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
 
-#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-#~ msgstr "handlinga kan ikke utføres uten sikkert minne\n"
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <bruker-id>"
 
-#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-#~ msgstr "(du kan ha brukt feil program til denne oppgaven)\n"
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnavn]"