libdns: Fix for non-FQDN hostname.
[gnupg.git] / po / pl.po
index 4bf61fa..801cf2e 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg-2.0.20\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-22 16:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:41+0100\n"
 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -362,9 +362,6 @@ msgstr "|PLIK|odczyt opcji z PLIKU"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "nie odczepianie od konsoli"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "nie przechwytywanie klawiatury i myszy"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "użycie pliku loga dla serwera"
 
@@ -416,6 +413,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr ""
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr ""
 
@@ -446,6 +446,9 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "podano błędny poziom diagnostyki ,,%s''\n"
 
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomości jest niepoprawny\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -491,10 +494,6 @@ msgstr "błąd podczas przypisywania gniazda do ,,%s'': %s\n"
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
 msgstr "Ostrzeżenie: niebezpieczne prawa dostępu do %s ,,%s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() nie powiodło się: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -1311,6 +1310,19 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "OSTRZEŻENIE: %s powoduje obejście %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Najpierw trzeba użyć polecenia \"przeł\".\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s jeszcze nie działa z %s!\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "Karta OpenPGP niedostępna: %s\n"
@@ -1371,10 +1383,6 @@ msgstr "Błąd: pełne personalia zbyt długie (limit to %d znaków).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "URL do odczytania klucza publicznego: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Błąd: URL zbyt długi (limit to %d znaków).\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1388,17 +1396,9 @@ msgstr "błąd zapisu ,,%s'': %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Dane logowania (nazwa konta): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Błąd: dane logowania zbyt długie (limit to %d znaków).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Prywatne dane DO: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Błąd: prywatne DO zbyt długie (limit to %d znaków).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Preferowane języki: "
 
@@ -1434,11 +1434,6 @@ msgstr "błąd podczas odczytu aktualnych informacji o kluczu: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Zastąpić istniejący klucz? (t/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1449,16 +1444,8 @@ msgstr ""
 "       dokumentację karty, aby poznać dozwolone rozmiary.\n"
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Jakiej długości klucz do podpisywania wygenerować? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Jakiej długości klucz do szyfrowania wygenerować? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Jakiej długości klucz do uwierzytelniania wygenerować? (%u) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakiej długości klucz wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1468,14 +1455,63 @@ msgstr "zaokrąglono do %u bitów\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "Rozmiary kluczy %s muszą być z przedziału %u-%u\n"
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (1) Signature key\n"
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "   (1) Klucz do podpisów\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Klucz do szyfrowania\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Klucz do uwierzytelniania\n"
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA i Elgamala\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Niewłaściwy wybór.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr "Karta zostanie przekonfigurowana do tworzenia klucza %u-bitowego\n"
 
-#, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr "Karta zostanie przekonfigurowana do tworzenia klucza %u-bitowego\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
 msgstr "błąd podczas zmiany rozmiaru klucza %d na %u bitów: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "błąd podczas odczytu aktualnych informacji o kluczu: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "To polecenie nie jest dostępne w trybie %s.\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Stworzyć poza kartą kopię zapasową klucza szyfrującego? (T/n) "
 
@@ -1513,9 +1549,6 @@ msgstr "   (2) Klucz do szyfrowania\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Klucz do uwierzytelniania\n"
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Niewłaściwy wybór.\n"
-
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Proszę wybrać gdzie zapisać klucz:\n"
 
@@ -1525,11 +1558,6 @@ msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "odczyt nie powiódł się: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "To polecenie nie jest dostępne w trybie %s.\n"
-
-#, fuzzy
 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgstr "UWAGA: klucze są już zapisane na karcie!\n"
@@ -1542,6 +1570,11 @@ msgstr "Podpisać go? (t/N) "
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "błąd zamykania %s: %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "wyjście z tego menu"
 
@@ -1593,6 +1626,14 @@ msgstr "odblokowanie PIN-u przy użyciu kodu resetującego"
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "zmiana zaufania właściciela"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/karta> "
 
@@ -1702,6 +1743,16 @@ msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: wymuszone użycie szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami "
 "adresata\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą opcją - nie ma efektu\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1718,8 +1769,9 @@ msgstr "wymuszone użycie szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami adresata\n"
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "%s nie jest dostępne w trybie %s\n"
 
 #, c-format
@@ -1894,6 +1946,11 @@ msgstr ""
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "używany jest podklucz %s zamiast klucza głównego %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "złożenie podpisu"
 
@@ -2270,11 +2327,6 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "pokazywanie dat wygaśnięcia przy wypisywaniu podpisów"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "valid values for option '%s':\n"
-msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unknown option `%s'\n"
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
@@ -2283,11 +2335,6 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "invalid value for option '%s'\n"
-msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "UWAGA: stary domyślny plik opcji ,,%s'' został zignorowany\n"
@@ -2313,6 +2360,11 @@ msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "niewłaściwy kod kraju w ,,%s'', w linii %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest poprawną nazwą zestawu znaków\n"
@@ -2432,9 +2484,6 @@ msgstr "nie zadziała z niebezpieczną pamięcią z powodu %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm szyfrujący jest niepoprawny\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomości jest niepoprawny\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "wybrany algorytm kompresji jest niepoprawny\n"
 
@@ -2483,18 +2532,13 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s jeszcze nie działa z %s!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostępna w trybie %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2512,15 +2556,17 @@ msgstr "szyfrowanie symetryczne ,,%s'' nie powiodło się: %s\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nie można użyć --symmetric --encrypt wraz z --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "nie można użyć --symmetric --encrypt w trybie %s\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nie można użyć --symmetric --sign --encrypt wraz z --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "nie można użyć --symmetric --sign --encrypt w trybie %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2651,6 +2697,11 @@ msgstr ""
 msgid "assume the GnuPG key backup format"
 msgstr "przyjęcie wejścia w formacie binarnym"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "okazanie odcisku klucza"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d zostaje pominięty\n"
@@ -2808,14 +2859,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klucz %s: nie zgadza się z lokalną kopią\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %s: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klucz %s: nie można odczytać oryginalnego bloku klucza: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy identyfikator użytkownika\n"
 
@@ -2906,6 +2949,14 @@ msgstr ""
 "              unieważnienia\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %s: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "klucz %s: nie można odczytać oryginalnego bloku klucza: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klucz %s: niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s - odrzucony\n"
 
@@ -3051,70 +3102,6 @@ msgstr "[unieważnienie]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "błąd przydzielania wystarczającej ilości pamięci: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "klucz %s: nieobsługiwany algorytm asymetryczny\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "karta nie obsługuje algorytmu skrótu %s\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Good signature from"
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "Poprawny podpis złożony przez"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "pominięty ,,%s'': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
-msgstr[1] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
-msgstr[2] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
-msgstr[1] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
-msgstr[2] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
-msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
-msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Good signature from"
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "Poprawny podpis złożony przez"
-msgstr[1] "Poprawny podpis złożony przez"
-msgstr[2] "Poprawny podpis złożony przez"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3446,6 +3433,11 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Dostępny jest klucz tajny.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Dostępny jest klucz tajny.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
 
@@ -3471,14 +3463,14 @@ msgstr ""
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klucz unieważniony."
 
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Czy na pewno podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika? (t/N) "
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
 msgstr "Czy na pewno podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika? (t/N) "
 
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Czy na pewno podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika? (t/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Podpowiedź: wybierz identyfikatory użytkownika do podpisania.\n"
 
@@ -3627,6 +3619,16 @@ msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %s\n"
 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
 msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym czasem wygaśnięcia podpisu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "niewłaściwy odcisk"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Skrót: "
 
@@ -3831,6 +3833,16 @@ msgstr "Zmiana daty ważności głównego klucza.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nie można zmienić daty ważności klucza w wersji 3.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "Zmiana daty ważności podklucza.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "Zmiana daty ważności głównego klucza.\n"
+
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "podklucz podpisujący %s jest już skrośnie podpisany\n"
@@ -3957,6 +3969,11 @@ msgstr ""
 "%d).\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "brak argumentu dla opcji ,,%.50s''\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "ustawienie ,,%s'' powtarza się\n"
@@ -4046,9 +4063,6 @@ msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości uwierzytelniania\n"
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Zakończenie\n"
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
-
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) RSA i RSA (domyślne)\n"
@@ -4129,10 +4143,6 @@ msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Jakiej długości podklucz wygenerować? (%u) "
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakiej długości klucz wygenerować? (%u) "
-
-#, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Żądana długość klucza to %u bitów.\n"
 
@@ -4455,6 +4465,22 @@ msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
 msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[1] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+msgstr[2] "%d niepoprawnych podpisów\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[1] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+msgstr[2] "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
@@ -4739,6 +4765,11 @@ msgstr "[niepewne]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                        alias ,,%s''"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "OSTRZEŻENIE: Ten klucz nie jest poświadczony zaufanym podpisem!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Ważność podpisu wygasła %s.\n"
@@ -4919,16 +4950,6 @@ msgstr "zapisywanie na wyjście standardowe\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "przyjęto obecność podpisanych danych w '%s'\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "nowy plik ustawień ,,%s'' został utworzony\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "OSTRZEŻENIE: opcje w ,,%s'' nie są jeszcze uwzględnione.\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nie można obsłużyć tego algorytmu klucza publicznego: %d\n"
@@ -5323,6 +5344,11 @@ msgstr "nie można otworzyć podpisanego pliku ,,%s''\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "nie można otworzyć podpisanych danych z fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certyfikat nie nadaje się do szyfrowania\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "adresat anonimowy; sprawdzanie klucza tajnego %s...\n"
@@ -5505,6 +5531,11 @@ msgstr "Klucz DSA %s wymaga %u-bitowego lub większego skrótu\n"
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "OSTRZEŻENIE: konflikt skrótów podpisów w wiadomości\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "%s nie jest dostępne w trybie %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "OSTRZEŻENIE: podklucz podpisujący %s nie jest skrośnie podpisany\n"
@@ -5577,6 +5608,11 @@ msgstr "UWAGA: klucz podpisujący %s przekroczył datę ważności %s\n"
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "UWAGA: klucz podpisujący %s został unieważniony\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
+
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
@@ -5916,9 +5952,6 @@ msgstr[2] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
-msgid ", "
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
@@ -7023,10 +7056,6 @@ msgstr ""
 "utworzonego klucza.\n"
 
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA\n"
-
-#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) Istniejący klucz\n"
 
@@ -7980,36 +8009,19 @@ msgstr "odbieranie linii nie powiodło się: %s\n"
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "%s: błąd zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "too many cipher preferences\n"
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "zbyt wiele ustawień szyfru\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
 msgstr "błąd odtwarzania ,,%s'' poprzez %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': kod wyjścia %d\n"
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgstr "%s: błąd zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
@@ -8492,6 +8504,16 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': kod wyjścia %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "błąd przydzielania wystarczającej ilości pamięci: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "błąd zapisu do %s: %s\n"
@@ -8501,11 +8523,6 @@ msgstr "błąd zapisu do %s: %s\n"
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "błąd odczytu z %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "pth_select nie powiodło się: %s - czekanie 1s\n"
-
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
 msgstr ""
@@ -8528,15 +8545,6 @@ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "odczyt klucza publicznego nie powiódł się: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr ""
 
@@ -8613,10 +8621,14 @@ msgstr "błąd zapisu do ,,%s'': %s\n"
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "błąd odczytu z %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': kod wyjścia %d\n"
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "too many cipher preferences\n"
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "zbyt wiele ustawień szyfru\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
@@ -9294,6 +9306,93 @@ msgstr ""
 "Sprawdzanie hasła ze standardowego wejścia względem pliku wzorców\n"
 
 #, fuzzy
+#~| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "błąd uruchamiania ,,%s'': kod wyjścia %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "pth_select nie powiodło się: %s - czekanie 1s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "reading public key failed: %s\n"
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "odczyt klucza publicznego nie powiódł się: %s\n"
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Jakiej długości klucz do podpisywania wygenerować? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Jakiej długości klucz do szyfrowania wygenerować? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr "Jakiej długości klucz do uwierzytelniania wygenerować? (%u) "
+
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() nie powiodło się: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "nie przechwytywanie klawiatury i myszy"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Błąd: URL zbyt długi (limit to %d znaków).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Błąd: dane logowania zbyt długie (limit to %d znaków).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Błąd: prywatne DO zbyt długie (limit to %d znaków).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "klucz %s: nieobsługiwany algorytm asymetryczny\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "karta nie obsługuje algorytmu skrótu %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Poprawny podpis złożony przez"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "pominięty ,,%s'': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+#~ msgstr[1] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+#~ msgstr[2] "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis wyczyszczony\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Poprawny podpis złożony przez"
+#~ msgstr[1] "Poprawny podpis złożony przez"
+#~ msgstr[2] "Poprawny podpis złożony przez"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "nowy plik ustawień ,,%s'' został utworzony\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr "OSTRZEŻENIE: opcje w ,,%s'' nie są jeszcze uwzględnione.\n"
+
+#, fuzzy
 #~| msgid "Key generation failed: %s\n"
 #~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
 #~ msgstr "Generacja klucza nie powiodła się: %s\n"
@@ -9562,9 +9661,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "przełączenie pomiędzy listami kluczy tajnych i publicznych"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Najpierw trzeba użyć polecenia \"przeł\".\n"
-
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Hasło"