gpg,sm: New option --with-key-screening.
[gnupg.git] / po / sk.po
index ae53979..d8b898c 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -155,6 +155,10 @@ msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kľúčov `%s': %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "nenájdený zapisovateľný súbor tajných kľúčov (secring): %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
@@ -334,9 +338,6 @@ msgstr "|SÚBOR|nahrať rozširujúci modul SÚBOR"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "vyhľadať kľúče na serveri kľúčov"
@@ -390,6 +391,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "nepodporované"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "not supported"
 msgid "enable putty support"
@@ -417,6 +421,9 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -1039,6 +1046,10 @@ msgstr "chyba v pätičke\n"
 msgid "[none]"
 msgstr "neznáme"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskočený\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "argument not expected"
 msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
@@ -1274,6 +1285,19 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "VAROVANIE: %s prepíše %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Prosím, najskôr použite príkaz \"toggle\" (prepnúť).\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s ešte nepracuje s %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "tajný kľúč nie je dostupný"
@@ -1342,10 +1366,6 @@ msgstr ""
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "žiadny zodpovedajúci verejný kľúč: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1358,17 +1378,9 @@ msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "aktualizovať predvoľby"
@@ -1672,6 +1684,14 @@ msgid ""
 msgstr "vyžiadaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "nemôžete použiť šifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: použitie parametra \"%s\" sa neodporúča\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
@@ -1686,8 +1706,9 @@ msgstr "vyžiadaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje predvoľbám príjemcu
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pre: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
 "použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
@@ -1774,6 +1795,9 @@ msgstr "nepoužiteľný tajný kľúč"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
@@ -1865,6 +1889,10 @@ msgstr ""
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "používam sekundárny kľúč %08lX namiesto primárneho kľúča %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgstr "vytvoriť podpis oddelený od dokumentu"
@@ -1922,6 +1950,11 @@ msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "vytvoriť nový pár kľúčov"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -2040,12 +2073,22 @@ msgstr ""
 "(Použite manuálové stránky pre kompletný zoznam všetkých príkazov a "
 "možností)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2207,10 +2250,6 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "V súbore tajných kľúčov chýba zodpovedajúci podpis\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "valid values for option '%s':\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
 msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
 
@@ -2218,10 +2257,6 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid value for option '%s'\n"
-msgstr "neplatný parameter pre import\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s možnosťami `%s ignorovaný'\n"
@@ -2366,9 +2401,6 @@ msgstr "zapisujem tajný kľúč do `%s'\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
@@ -2417,15 +2449,11 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s ešte nepracuje s %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "nemôžete použiť šifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "nemôžete použiť hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "nemôžete použiť kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2436,73 +2464,28 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez použitia šifrovania s verejným kľúčom\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [meno súboru]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [meno súboru]"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "dešifrovanie zlyhalo: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [meno súboru]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
 "použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [meno súboru]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
 "použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
 "\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
-
-msgid "--clear-sign [filename]"
-msgstr "--clear-sign [meno súboru]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [meno súboru]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id užívateľa"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id užívateľa"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id užívateľa [príkazy]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id užívateľa"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo poslať kľúč na server: %s\n"
@@ -2549,8 +2532,8 @@ msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[meno súboru]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Začnite písať svoju správu ...\n"
@@ -2628,6 +2611,13 @@ msgstr ""
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "vypísať fingerprint"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d bol preskočený\n"
@@ -3020,59 +3010,6 @@ msgstr "[revokácia]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis kľúča ním samým]"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "kľúč %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kľúča\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
-
-#, fuzzy
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "Dobrý podpis od \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "preskočený `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
-msgstr[1] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
-msgstr[1] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d zlých podpisov\n"
-msgstr[1] "%d zlých podpisov\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "Dobrý podpis od \""
-msgstr[1] "Dobrý podpis od \""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3564,10 +3501,18 @@ msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "kľúč nebol zmenený, takže nie je potrebné ho aktualizovať.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Nemôžete zmazať posledné id užívateľa!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
@@ -3591,6 +3536,18 @@ msgstr "Takýto identifikátor užívateľa neexistuje.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Nič na podpísanie kľúčom %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "chyba: neplatný odtlačok\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "kľúč `%s' nebol nájdený: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
 
@@ -3903,6 +3860,11 @@ msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "VAROVANIE: podpis použivateľkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Nemôžete zmazať posledné id užívateľa!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "užívateľské ID \"%s\" je už revokované\n"
@@ -3917,6 +3879,10 @@ msgstr ""
 "Zobrazujem %s fotografické ID s veľkosťou %ld pre kľúč 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "neplatný parameter pre import\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
@@ -4406,6 +4372,20 @@ msgstr[0] "%d zlých podpisov\n"
 msgstr[1] "%d zlých podpisov\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d zlých podpisov\n"
+msgstr[1] "%d zlých podpisov\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neoverený, pretože chýba kľúč\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
@@ -4691,6 +4671,11 @@ msgstr "[neistý]  "
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                alias \""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "VAROVANIE: Tento kľúč nie certifikovaný dôveryhodným podpisom!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Platnosť podpisu vypršala %s\n"
@@ -4862,16 +4847,6 @@ msgstr "zapisujem na štandardný výstup (stdout)\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "vytvorený nový konfiguračný súbor `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' ešte nie je aktívne\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nemôžem pracovať s algoritmom verejného kľúča %d\n"
@@ -5082,7 +5057,7 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid ""
-"This key has is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
 "*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
 "question with yes.\n"
 msgstr ""
@@ -5259,6 +5234,10 @@ msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "nemôžem otvoriť podpísané dáta '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "kľúč %08lX: chyba identifikátor užívateľa\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonymný adresát; skúšam tajný kľúč %08lX ...\n"
 
@@ -5433,6 +5412,13 @@ msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VAROVANIE: konflikt hashu podpisu v správe\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"použitie %s nie je v móde %s dovolené\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkľúč %08lX nie je krížovo certifikovaný\n"
 
@@ -5734,6 +5720,13 @@ msgstr ""
 "Podporované algoritmy:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
@@ -5748,6 +5741,14 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "%s: chyba pri zápise adresárového záznamu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
@@ -5761,8 +5762,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
-msgstr ""
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
@@ -5801,47 +5804,80 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
-msgid ", "
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
 msgstr "vypísať zoznam kľúčov"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Verified %d message"
-msgid_plural "Verified %d messages"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "zašifrované s %lu heslami\n"
+msgstr[1] "zašifrované s %lu heslami\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
 msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 
 #, c-format
-msgid "Encrypted %d message"
-msgid_plural "Encrypted %d messages"
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past day."
-msgid_plural " over the past %d days."
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past month."
-msgid_plural " over the past %d months."
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past year."
-msgid_plural " over the past %d years."
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-msgid " in the past."
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|algo [súbory]|vypíš hash"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5857,7 +5893,7 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
-msgid "Defaulting to unknown."
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "TOFU db corruption detected.\n"
@@ -5868,77 +5904,86 @@ msgid "resetting keydb: %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: "
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgid "Verified %ld signatures"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Verified %ld signature in the past %s"
-msgid_plural "Verified %ld signatures in the past %s"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
 msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, fuzzy
 #| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgid ", and encrypted %ld messages"
+msgid "Encrypted 0 messages."
 msgstr "zašifrované s %lu heslami\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ", and encrypted %ld message in the past %s"
-msgid_plural ", and encrypted %ld messages in the past %s"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
 msgstr[0] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 msgstr[1] "|algo [súbory]|vypíš hash"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Politika: "
+
 msgid ""
 "Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
@@ -5974,7 +6019,7 @@ msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has nonon-revoked user ids.\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -6227,6 +6272,9 @@ msgstr "nemôžem inicializovať databázu dôvery: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kľúčov: %s\n"
 
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
+
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
@@ -6245,20 +6293,33 @@ msgstr ""
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "zmeniť heslo"
 
 #, c-format
@@ -6269,9 +6330,6 @@ msgstr ""
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "nepodarilo poslať kľúč na server: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
@@ -6283,11 +6341,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "zmeniť heslo"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "zmeniť heslo"
@@ -6296,6 +6350,10 @@ msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "zmeniť heslo"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
 
@@ -6465,10 +6523,6 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskočený\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
@@ -7276,6 +7330,10 @@ msgstr "nesprávny certifikát"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
 msgstr "Revokačný certifikát bol vytvorený.\n"
@@ -8151,6 +8209,14 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "chyba pri vytváraní súboru kľúčov (keyring)`%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "chyba pri zápise súboru kľúčov (keyring)  `%s': %s\n"
 
@@ -8258,10 +8324,6 @@ msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
 msgstr "chyba pri posielaní na `%s': %s\n"
 
@@ -8442,9 +8504,6 @@ msgstr "kontrola vytvoreného podpisu sa nepodarila: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "duplicita predvoľby %c%lu\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA požaduje použitie 160 bitového hashovacieho algoritmu\n"
-
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr ""
 
@@ -8656,6 +8715,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "chyba pri čítaní `%s': %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
@@ -8674,6 +8741,9 @@ msgstr ""
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr ""
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr ""
 
@@ -8871,6 +8941,106 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "kľúč %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kľúča\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Dobrý podpis od \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "preskočený `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+#~ msgstr[1] "Užívateľské ID \"%s\" je revokované."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Dobrý podpis od \""
+#~ msgstr[1] "Dobrý podpis od \""
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "vytvorený nový konfiguračný súbor `%s'\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' ešte nie je aktívne\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Vytvorenie kľúča sa nepodarilo: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "zmeniť heslo"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA požaduje použitie 160 bitového hashovacieho algoritmu\n"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [meno súboru]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [meno súboru]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id užívateľa [príkazy]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--sign-key id užívateľa"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[meno súboru]"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 #~ msgstr "zmazanie bloku kľúča sa nepodarilo:  %s\n"
 
@@ -9054,9 +9224,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "prepnúť medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kľúčov"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Prosím, najskôr použite príkaz \"toggle\" (prepnúť).\n"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "nesprávne heslo"