libdns: Fix for non-FQDN hostname.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 5c364f8..2f85206 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-12 14:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:41+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -183,6 +183,11 @@ msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
@@ -379,9 +384,6 @@ msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
@@ -436,6 +438,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr ""
 
@@ -468,6 +473,9 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -515,10 +523,6 @@ msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -1106,6 +1110,11 @@ msgstr "ignorerar skräprad"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+# överhoppad eller hoppades över?
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument förväntades inte"
 
@@ -1342,6 +1351,19 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
@@ -1402,10 +1424,6 @@ msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1419,17 +1437,9 @@ msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
@@ -1465,11 +1475,6 @@ msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1481,16 +1486,8 @@ msgstr ""
 "      som tillåts.\n"
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för signaturnyckeln? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för krypteringsnyckeln? (%u) "
-
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för autentiseringsnyckeln? (%u) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1500,16 +1497,67 @@ msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (1) Signature key\n"
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ogiltigt val.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 "Kortet kommer nu att konfigureras om för att generera en nyckel med %u "
 "bitar\n"
 
-#, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+"Kortet kommer nu att konfigureras om för att generera en nyckel med %u "
+"bitar\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
 msgstr "fel vid ändring av storlek för nyckel %d till %u bitar: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
@@ -1547,9 +1595,6 @@ msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ogiltigt val.\n"
-
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
@@ -1559,11 +1604,6 @@ msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
-
-#, fuzzy
 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgstr "OBSERVERA: nycklar har redan lagrats på kortet!\n"
@@ -1576,6 +1616,11 @@ msgstr "Signera den? (j/N) "
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
@@ -1629,6 +1674,17 @@ msgstr "lås upp PIN-koden med en nollställningskod"
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
+
+# originalet borde ha ett value
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/kort> "
 
@@ -1738,6 +1794,16 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1755,8 +1821,9 @@ msgstr ""
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
@@ -1839,6 +1906,9 @@ msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
@@ -1930,6 +2000,11 @@ msgstr ""
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "skapa en signatur"
 
@@ -1985,6 +2060,11 @@ msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -2094,12 +2174,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2284,11 +2374,6 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "valid values for option '%s':\n"
-msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unknown option `%s'\n"
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
@@ -2297,11 +2382,6 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "invalid value for option '%s'\n"
-msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
@@ -2327,6 +2407,11 @@ msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
@@ -2444,9 +2529,6 @@ msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
@@ -2501,19 +2583,14 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
@@ -2525,68 +2602,28 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnamn]"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnamn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
-
-msgid "--clear-sign [filename]"
-msgstr "--clear-sign [filnamn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnamn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key användaridentitet"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <användaridentitet>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
@@ -2634,8 +2671,8 @@ msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnamn]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
@@ -2713,6 +2750,16 @@ msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
@@ -2875,14 +2922,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
@@ -2971,6 +3010,14 @@ msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
@@ -3116,66 +3163,6 @@ msgstr "[spärr]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Good signature from"
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "Korrekt signatur från"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
-msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
-msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
-msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Good signature from"
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "Korrekt signatur från"
-msgstr[1] "Korrekt signatur från"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3501,6 +3488,11 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
@@ -3526,14 +3518,14 @@ msgstr ""
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
@@ -3636,10 +3628,20 @@ msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
@@ -3666,6 +3668,21 @@ msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
@@ -3874,6 +3891,16 @@ msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
+
 # Vad betyder det?
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
@@ -3983,6 +4010,11 @@ msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
@@ -3996,6 +4028,11 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
@@ -4089,9 +4126,6 @@ msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
-
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) RSA och RSA (standard)\n"
@@ -4172,10 +4206,6 @@ msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för undernyckeln? (%u) "
 
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
-
-#, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
@@ -4499,6 +4529,20 @@ msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
 msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
+msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
@@ -4785,6 +4829,11 @@ msgstr "[osäkert]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
@@ -4963,17 +5012,6 @@ msgstr "skriver till standard ut\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
@@ -5114,7 +5152,7 @@ msgstr "spärrningskommentar: "
 #. q = quit
 #.
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImHhAsS"
+msgstr "iIhHaAsS"
 
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
@@ -5194,7 +5232,7 @@ msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 #| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 #| "you may answer the next question with yes.\n"
 msgid ""
-"This key has is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
 "*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
 "question with yes.\n"
 msgstr ""
@@ -5375,6 +5413,11 @@ msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
@@ -5559,6 +5602,11 @@ msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
+
 # Vad betyder det?
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
@@ -5628,6 +5676,11 @@ msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
+
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
@@ -5874,6 +5927,14 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
@@ -5889,6 +5950,15 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
@@ -5904,8 +5974,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
-msgstr ""
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
@@ -5946,9 +6018,6 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
-msgid ", "
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
@@ -5956,38 +6025,77 @@ msgstr "lista nycklar"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %d message"
-msgid_plural "Verified %d messages"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+msgstr[1] "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
 msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
 msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
 #, c-format
-msgid "Encrypted %d message"
-msgid_plural "Encrypted %d messages"
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past day."
-msgid_plural " over the past %d days."
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past month."
-msgid_plural " over the past %d months."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past year."
-msgid_plural " over the past %d years."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-msgid " in the past."
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "skriv ut kontrollsummor"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -6003,7 +6111,7 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
-msgid "Defaulting to unknown."
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "TOFU db corruption detected.\n"
@@ -6016,7 +6124,7 @@ msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error storing flags: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -6024,72 +6132,81 @@ msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: "
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgid "Verified %ld signatures"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld signature in the past %s"
-msgid_plural "Verified %ld signatures in the past %s"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
 msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
 msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, fuzzy
 #| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgid ", and encrypted %ld messages"
+msgid "Encrypted 0 messages."
 msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid ", and encrypted %ld message in the past %s"
-msgid_plural ", and encrypted %ld messages in the past %s"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
 msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
 msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "giltighet: %s"
+
 msgid ""
 "Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
@@ -6126,7 +6243,7 @@ msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has nonon-revoked user ids.\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -6406,6 +6523,9 @@ msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
+
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
@@ -6424,6 +6544,23 @@ msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
@@ -6434,11 +6571,9 @@ msgstr ""
 "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
 "ytterligare standardanvändning\n"
 
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
-
-msgid "||Please enter the PIN"
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "||Ange PIN-koden"
 
 #, c-format
@@ -6449,9 +6584,6 @@ msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
@@ -6466,17 +6598,16 @@ msgstr[1] ""
 "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod%%0A[återstående försök: %d]"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Ange nollställningskoden för kortet"
 
@@ -6653,11 +6784,6 @@ msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
@@ -7008,10 +7134,6 @@ msgstr ""
 "färdigställa denna certifikatbegäran.\n"
 
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA\n"
-
-#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
 
@@ -7491,6 +7613,11 @@ msgstr "Inkluderade certifikat"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "  (certificate created at "
 msgid "certificate already cached\n"
@@ -7961,36 +8088,19 @@ msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "too many cipher preferences\n"
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "för många chifferinställningar\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
@@ -8476,6 +8586,16 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
@@ -8485,11 +8605,6 @@ msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
-
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
 msgstr ""
@@ -8512,15 +8627,6 @@ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr ""
 
@@ -8597,10 +8703,14 @@ msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "too many cipher preferences\n"
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
@@ -8813,9 +8923,6 @@ msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "certifikatet är korrekt\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
@@ -9037,6 +9144,16 @@ msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
@@ -9056,6 +9173,11 @@ msgid "apply global default values"
 msgstr "tillämpa globala standardvärden"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
@@ -9264,6 +9386,149 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
 "Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "reading public key failed: %s\n"
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för signaturnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för krypteringsnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilken nyckelstorlek vill du använda för autentiseringsnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Korrekt signatur från"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+#~ msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Korrekt signatur från"
+#~ msgstr[1] "Korrekt signatur från"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod%%0A[återstående försök: %d]"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnamn]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <användaridentitet>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnamn]"
+
 #~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 #~ msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
@@ -9473,9 +9738,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
-
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Lösenfras"