libdns: Fix for non-FQDN hostname.
[gnupg.git] / po / sv.po
index adb198e..2f85206 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,8 +1,8 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
+# Copyright (C) 1999-2011 Free Software Foundation, Inc.
 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2011.
 #
 # ===================================================
 # This a completely revised and extended translation.
@@ -24,9 +24,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:41+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -36,6 +37,49 @@ msgstr ""
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "_OK"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr "PIN-kod:"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter new passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -68,10 +112,25 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Lösenfras:"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
+
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
+msgid "Repeat:"
+msgstr ""
+
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
@@ -91,21 +150,20 @@ msgstr "Felaktig PIN-kod"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
-
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
@@ -116,49 +174,56 @@ msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgid "Allow"
+msgstr ""
+
+msgid "Deny"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-msgid "does not match - try again"
-msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
-
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Mata in kortet med serienummer"
 
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort det aktuella kortet och mata in det med serienummer"
 
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
@@ -166,33 +231,30 @@ msgstr "Admin PIN-kod"
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK-kod"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Nollställ kod"
 
-#, c-format
-msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0AAnvänd läsarens knappsats för inmatning."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+msgstr "Upprepa denna nollställningskod"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+msgstr "Upprepa denna PUK-kod"
 
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+msgstr "Nollställningskoden repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+msgstr "PUK-koden repeterades inte korrekt; försök igen"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
@@ -217,25 +279,37 @@ msgstr "Ta den här ändå"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"vara minst %u tecken lång."
-msgstr[1] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
-"vara minst %u tecken lång."
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!"
+"%0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ja, skydd behövs inte"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
+msgstr[1] "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+#| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+#| msgid_plural ""
+#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+#| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
@@ -243,33 +317,31 @@ msgstr[1] ""
 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
+#| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
 
-#, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+#| "be at least %u character long."
+#| msgid_plural ""
+#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+#| "be at least %u characters long."
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
 msgstr ""
-"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
-"0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
-
-msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr "Ja, skydd behövs inte"
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
 msgid "Please enter the new passphrase"
@@ -283,11 +355,16 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
+
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "kör i serverläge"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
@@ -307,15 +384,9 @@ msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "använd en standardplats för uttaget"
-
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
@@ -325,6 +396,11 @@ msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
@@ -337,73 +413,96 @@ msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
+
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+#, fuzzy
+#| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgid "enable ssh support"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
+msgid "enable putty support"
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "Rapportera fel till <"
+msgstr ""
+"Rapportera fel till <@EMAIL@>.\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
 
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+#| "Secret key management for GnuPG\n"
 msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "option file `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading options from `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
-
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
@@ -413,28 +512,40 @@ msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
+# Extension är vad? FIXME
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "directory `%s' created\n"
+msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
 #, c-format
@@ -457,8 +568,9 @@ msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
 #, c-format
@@ -468,13 +580,6 @@ msgstr "%s %s stoppad\n"
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
-
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
-
 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr ""
@@ -533,9 +638,6 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Lösenfras:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "avbruten\n"
 
@@ -543,32 +645,39 @@ msgstr "avbruten\n"
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
@@ -619,7 +728,7 @@ msgid "Correct"
 msgstr "Korrekt"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Fel"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
@@ -641,14 +750,65 @@ msgstr "ändra lösenfras"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "enable key"
+msgid "Delete key"
+msgstr "aktivera nyckel"
+
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
+
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
-# se förra kommentaren
-#, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
@@ -658,48 +818,38 @@ msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
-msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
-
-#, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-msgid "host not found"
-msgstr "värden hittades inte"
-
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
-
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "avbruten av användaren\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problem med agenten\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
@@ -713,6 +863,16 @@ msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -756,33 +916,87 @@ msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
+
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Bra"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Dålig"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Stöds inte"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Inget certifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "importera certifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Inte aktiverat"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Fel"
+
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "|audit-log-result|Används inte"
+
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "|audit-log-result|Okej"
+
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "|audit-log-result|Hoppades över"
+
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "|audit-log-result|Några"
 
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
@@ -820,21 +1034,36 @@ msgstr "Mottagare %d"
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Datasignering lyckades"
 
+#, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "hashalgoritm för data: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Signerare %d"
+
+#, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "hashalgoritm för attr: %s"
+
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "Krypteringsalgoritmen stöds"
+
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Datavalidering lyckades"
 
 msgid "Signature available"
 msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Tolkning av data lyckades"
 
 #, c-format
-msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "felaktig hashalgoritm för data: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
@@ -870,8 +1099,9 @@ msgstr "Gpg-Agent användbar"
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr användbar"
 
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No help available for `%s'."
+msgid "No help available for '%s'."
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 
 msgid "ignoring garbage line"
@@ -880,6 +1110,120 @@ msgstr "ignorerar skräprad"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+# överhoppad eller hoppades över?
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
+
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument förväntades inte"
+
+msgid "read error"
+msgstr "läsfel"
+
+msgid "keyword too long"
+msgstr "nyckelordet är för långt"
+
+msgid "missing argument"
+msgstr "argument saknas"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "invalid argument"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
+
+msgid "invalid command"
+msgstr "ogiltigt kommando"
+
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ogiltig aliasdefinition"
+
+msgid "out of core"
+msgstr "slut på minne"
+
+msgid "invalid option"
+msgstr "ogiltig flagga"
+
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
+
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
+
+msgid "out of core\n"
+msgstr "slut på minne\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
+
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(dödläge?) "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "väntar på låset %s...\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
@@ -946,6 +1290,11 @@ msgstr ""
 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
 "använts\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "inte läsbart"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -962,11 +1311,58 @@ msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
+"sluta med ett \"'=\"\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "inte läsbart"
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter passphrase\n"
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Ange lösenfrasen\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
@@ -979,13 +1375,11 @@ msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+msgstr "Detta kommando är endast tillgängligt för kort av version 2\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
+msgstr "Återställningskoden är inte tillgänglig längre\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
@@ -1030,36 +1424,22 @@ msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
-
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error writing `%s': %s\n"
+#| msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgid "error writing '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
@@ -1096,21 +1476,17 @@ msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
 msgid ""
-"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"OBSERVERA: Det finns ingen garanti för att kortet har stöd för den\n"
+"      begärda storleken. Om nyckelgenereringen inte lyckas så bör du\n"
+"      kontrollera dokumentationen för ditt kort för att se vilka storlekar\n"
+"      som tillåts.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
 #, c-format
@@ -1121,28 +1497,86 @@ msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (1) Signature key\n"
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ogiltigt val.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
+"Kortet kommer nu att konfigureras om för att generera en nyckel med %u "
+"bitar\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+"Kortet kommer nu att konfigureras om för att generera en nyckel med %u "
+"bitar\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
+msgstr "fel vid ändring av storlek för nyckel %d till %u bitar: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+#| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "OBSERVERA: nycklar har redan lagrats på kortet!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+#| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+#| "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
@@ -1161,24 +1595,31 @@ msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ogiltigt val.\n"
-
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read failed: %s\n"
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "OBSERVERA: nycklar har redan lagrats på kortet!\n"
 
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Sign it? (y/N) "
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
@@ -1228,10 +1669,24 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr "lås upp PIN-koden med en nollställningskod"
+
+msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
+
+# originalet borde ha ett value
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+
+msgid "gpg/card> "
+msgstr "gpg/kort> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
@@ -1249,8 +1704,9 @@ msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
 #, c-format
@@ -1261,6 +1717,11 @@ msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
@@ -1273,6 +1734,19 @@ msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+msgid "key"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Pubkey: "
+msgid "subkey"
+msgstr "Publik nyckel: "
+
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
@@ -1298,27 +1772,21 @@ msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "använder %s-chiffer\n"
 
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' already compressed\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
-
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
-
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1326,6 +1794,16 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1340,13 +1818,14 @@ msgstr ""
 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s-krypterad data\n"
@@ -1378,12 +1857,14 @@ msgstr ""
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
@@ -1400,12 +1881,14 @@ msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
@@ -1417,88 +1900,116 @@ msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
-
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
-
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
-
-#, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
 
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Inget fingeravtryck"
 
 #, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
 msgstr ""
-"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+msgstr "skapa en signatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
+msgstr "skapa en klartextsignatur"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
@@ -1534,12 +2045,48 @@ msgstr "lista hemliga nycklar"
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
+msgid "full featured key pair generation"
+msgstr ""
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
+
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key"
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "signera en nyckel"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "sign a key locally"
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
+
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
@@ -1549,19 +2096,19 @@ msgstr "signera en nyckel lokalt"
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generera ett spärrcertifikat"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "ändra en lösenfras"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1582,25 +2129,24 @@ msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
+msgstr "skriv ut kontrollsummor"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|kryptera för ANVÄNDAR-ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|använd ANVÄNDAR-ID för att signera eller dekryptera"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
@@ -1628,12 +2174,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -1642,19 +2198,26 @@ msgstr ""
 "Exempel:\n"
 "\n"
 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
-"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
+"--clear-sign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
+#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
+#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
@@ -1679,83 +2242,107 @@ msgstr "Kontrollsumma: "
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "användning: gpg [flaggor] "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
-"s\"\n"
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
+"\"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
+#| "%s'\n"
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show user ID validity during key listings"
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
+
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
@@ -1786,24 +2373,47 @@ msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
@@ -1823,6 +2433,11 @@ msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
@@ -1904,31 +2519,16 @@ msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
+
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
-"i --pgp2-läge\n"
-
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
-
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
-
-# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
-
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
@@ -1957,7 +2557,9 @@ msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
@@ -1980,17 +2582,15 @@ msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
-
-#, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
@@ -2002,64 +2602,28 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnamn]"
-
-#, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnamn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnamn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnamn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key användaridentitet"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
@@ -2072,8 +2636,13 @@ msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2088,12 +2657,22 @@ msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnamn]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
@@ -2107,9 +2686,8 @@ msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+msgstr "|FIL|ta nycklarna från nyckelringen FIL "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
@@ -2120,22 +2698,25 @@ msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
+"Syntax: gpgv [flaggor] [filer]\n"
+"Kontrollera signaturer mot kända, pålitliga nycklar\n"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No help available for `%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
@@ -2144,11 +2725,18 @@ msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "do not update the trustdb after import"
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
+
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
@@ -2159,6 +2747,19 @@ msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
@@ -2171,6 +2772,11 @@ msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
@@ -2264,6 +2870,14 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr ""
+
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
@@ -2293,12 +2907,9 @@ msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "skriver till \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
@@ -2311,14 +2922,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
@@ -2363,31 +2966,56 @@ msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
@@ -2413,14 +3041,18 @@ msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig direkt nyckelsignatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
@@ -2491,28 +3123,36 @@ msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr ""
-"OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
-
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
-
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keybox `%s' created\n"
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keyring `%s' created\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
@@ -2523,34 +3163,6 @@ msgstr "[spärr]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 felaktig signatur\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -2583,6 +3195,10 @@ msgstr ""
 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
@@ -2669,16 +3285,6 @@ msgstr ""
 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
 msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
-
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
-
-msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
@@ -2702,7 +3308,9 @@ msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+#, fuzzy
+#| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
 #, c-format
@@ -2749,44 +3357,10 @@ msgstr ""
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
-
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
-
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
-
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
-
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
-"\n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
-"\n"
-
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
@@ -2794,6 +3368,11 @@ msgstr "spara och avsluta"
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter the keygrip: "
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Ange nyckelhashen: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
@@ -2855,9 +3434,6 @@ msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
@@ -2909,23 +3485,28 @@ msgstr ""
 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
 "nyckeln"
 
-#, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
-
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
-
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+#| "(lsign),\n"
+#| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
+#| "signatures\n"
+#| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
@@ -2937,14 +3518,20 @@ msgstr ""
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
+
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
 #, c-format
@@ -2954,6 +3541,10 @@ msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
@@ -2974,12 +3565,14 @@ msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
@@ -3032,13 +3625,64 @@ msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
-
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "No such user ID.\n"
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
@@ -3060,8 +3704,8 @@ msgstr ""
 "typ.\n"
 
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Följande nyckel blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3090,6 +3734,9 @@ msgstr "går ut: %s"
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
+msgid "card-no: "
+msgstr "kortnummer: "
+
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
@@ -3101,9 +3748,6 @@ msgstr "giltighet: %s"
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-msgid "card-no: "
-msgstr "kortnummer: "
-
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3125,6 +3769,14 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3139,6 +3791,9 @@ msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "En sådan användaridentitet finns redan på denna nyckel!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
@@ -3152,13 +3807,12 @@ msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Raderade %d signatur.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Raderade %d signatur.\n"
+msgstr[1] "Raderade %d signatur.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
@@ -3170,13 +3824,12 @@ msgstr "ogiltigt"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3219,11 +3872,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
-
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
+# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
@@ -3234,8 +3891,15 @@ msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
 # Vad betyder det?
 #, c-format
@@ -3278,6 +3942,11 @@ msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
@@ -3305,7 +3974,7 @@ msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Inte signerad av dig.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
@@ -3328,6 +3997,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
@@ -3337,6 +4010,11 @@ msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
@@ -3349,8 +4027,14 @@ msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
@@ -3362,8 +4046,9 @@ msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
@@ -3441,16 +4126,13 @@ msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA och RSA (standard)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3476,22 +4158,62 @@ msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
+
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Ange nyckelhashen: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr "Inte en giltig nyckelhash (förväntade 40 hexadecimala siffror)\n"
+
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Ingen nyckel med denna nyckelhash\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
-
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för undernyckeln? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3595,6 +4317,10 @@ msgstr "Namn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
@@ -3613,8 +4339,9 @@ msgstr "Kommentar: "
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
@@ -3623,16 +4350,13 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du valde följande användaridentitet:\n"
+"Du valde följande ANVÄNDAR-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
-
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3654,38 +4378,18 @@ msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Rätta först felet\n"
-
-# fel kapitalisering i originalet?
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
-"\n"
-
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
-"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Rätta först felet\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -3698,37 +4402,66 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
-
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
+msgid ""
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key already exists\n"
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "nyckeln finns redan\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generating new key\n"
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
-
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
@@ -3741,10 +4474,6 @@ msgstr ""
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
-
 # c-format behövs inte i singularis
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3760,23 +4489,19 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
-
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
@@ -3796,6 +4521,40 @@ msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
+msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
+msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
@@ -3805,7 +4564,7 @@ msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
@@ -3819,53 +4578,46 @@ msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
-
-# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s är den oförändrade\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s är den nya\n"
-
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
-
-#, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
+msgstr[1] "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 felaktig signatur\n"
+msgstr[1] "1 felaktig signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
 msgstr ""
-"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
@@ -3876,11 +4628,6 @@ msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
@@ -3892,12 +4639,30 @@ msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
 #, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
+msgstr[1] "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
@@ -3906,93 +4671,29 @@ msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "söker efter namn från %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
-
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
-
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
-
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
-
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
-
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
-
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
-
-#, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
@@ -4046,26 +4747,24 @@ msgstr ""
 "IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
 "istället\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
-
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
 #, c-format
@@ -4083,6 +4782,18 @@ msgstr ""
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
+
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
+
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
+
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
@@ -4101,21 +4812,14 @@ msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "      även känd som \"%s\""
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
-
-#, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
-
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
-
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
 msgid "[uncertain]"
@@ -4125,6 +4829,11 @@ msgstr "[osäkert]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
@@ -4133,8 +4842,9 @@ msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
 msgid "binary"
@@ -4146,6 +4856,15 @@ msgstr "textläge"
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "algorithm: %s"
+msgid ", key algorithm "
+msgstr "algoritm: %s"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
@@ -4166,11 +4885,9 @@ msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
-
-#, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
 #, c-format
@@ -4196,12 +4913,23 @@ msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "se %s för mer information\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
@@ -4219,12 +4947,15 @@ msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
 msgid "Uncompressed"
@@ -4238,16 +4969,29 @@ msgstr "okomprimerad|ingen"
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown option '%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
+#, fuzzy
+#| msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "File `%s' exists. "
+msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
@@ -4263,20 +5007,12 @@ msgstr "Ange nytt filnamn"
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
@@ -4288,22 +5024,8 @@ msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
 #, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (primära nyckelns id %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
-"certifikatet:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
-"skapad %s%s.\n"
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
@@ -4312,24 +5034,48 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 #, c-format
-msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "problem med agenten: %s\n"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
-"nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
+#, fuzzy
+#| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4347,8 +5093,9 @@ msgstr ""
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
@@ -4359,8 +5106,9 @@ msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
@@ -4393,8 +5141,18 @@ msgid "revocation comment: "
 msgstr "spärrningskommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImHhAsS"
+msgstr "iIhHaAsS"
 
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
@@ -4463,6 +5221,25 @@ msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den namngivna personen i\n"
+"användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
+"ja på nästkommande fråga.\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -4496,12 +5273,14 @@ msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
 msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
@@ -4540,11 +5319,30 @@ msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
+
 # överhoppad?
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
@@ -4575,10 +5373,6 @@ msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
-
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
@@ -4609,8 +5403,9 @@ msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
@@ -4618,6 +5413,11 @@ msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
@@ -4637,11 +5437,14 @@ msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-msgid "NOTE: key has been revoked"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgid "Note: key has been revoked"
 msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
@@ -4659,6 +5462,11 @@ msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -4682,26 +5490,56 @@ msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
 
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
-
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
-
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -4742,35 +5580,6 @@ msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
-
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
-
-# Skyddssammandraget låter underligt
-# Kontrollsumma?
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
-
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
-
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
-
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
-
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
@@ -4780,62 +5589,98 @@ msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer;\n"
 "försökte %d gånger!\n"
 
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
-
-#, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
+msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
+
 # Vad betyder det?
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
+#, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "se %s för mer information\n"
+
 # cross-certification?
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr[1] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+# behövs verkligen c-format här?
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr[1] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
+msgstr[1] ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
-"felinställd klocka)\n"
+# c-format behövs inte i singularis
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
+msgstr[1] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
+
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
@@ -4871,18 +5716,9 @@ msgstr ""
 "stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
-
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -4893,11 +5729,6 @@ msgstr ""
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
@@ -4912,10 +5743,6 @@ msgstr ""
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
-
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
@@ -4935,8 +5762,9 @@ msgstr ""
 "# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
 "# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error in '%s': %s\n"
 msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
 msgid "line too long"
@@ -4951,18 +5779,31 @@ msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
 msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
+
+# se förra kommentaren
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't lock `%s'\n"
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
+
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
@@ -4975,21 +5816,13 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
-
-# se förra kommentaren
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -5003,7 +5836,9 @@ msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
 msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
 #, c-format
@@ -5062,9 +5897,8 @@ msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
+msgstr "Fel: Tillitsdatabasen är skadad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
@@ -5074,276 +5908,540 @@ msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-# trusted??
 #, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
-# nyckeln?
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-# req står för request
-# kollat med Werner. Per
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
 msgstr ""
-"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-# Denna måste testas.
-# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
-#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
-#    make attractive information listings where columns line up
-#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
-#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
-#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
-#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
-#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr "15"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[   spärrad   ]"
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
 
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[   utgånget  ]"
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[    okänt    ]"
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
 
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[ odefinierad ]"
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
 
-msgid "[marginal]"
-msgstr "[  marginell  ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-msgid "[  full  ]"
-msgstr "[ fullständig ]"
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-msgid "[ultimate]"
-msgstr "[förbehållslös]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "giltighet: %s"
 
-msgid "undefined"
-msgstr "odefinierad"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
 
-msgid "never"
-msgstr "aldrig"
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-msgid "marginal"
-msgstr "marginell"
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
 
-msgid "full"
-msgstr "fullständig"
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "lista nycklar"
 
-msgid "ultimate"
-msgstr "förbehållslös"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+msgstr[1] "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
-
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
-
-# originalet borde ha ett value
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-# Vad är detta!?
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
-
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
-"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
-"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
-"misslyckades: %s\n"
 
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"signaturen kunde inte valideras.\n"
-"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
-"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "skriv ut kontrollsummor"
 
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-msgid "argument not expected"
-msgstr "argument förväntades inte"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-msgid "read error"
-msgstr "läsfel"
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
 
-msgid "keyword too long"
-msgstr "nyckelordet är för långt"
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
 
-msgid "missing argument"
-msgstr "argument saknas"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-msgid "invalid command"
-msgstr "ogiltigt kommando"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ogiltig aliasdefinition"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "out of core"
-msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+#, c-format
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-msgid "invalid option"
-msgstr "ogiltig flagga"
+#, c-format
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
 #, fuzzy
-msgid "out of core\n"
-msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "giltighet: %s"
+
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
 
+# trusted??
 #, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
-msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
+# nyckeln?
 #, c-format
-msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
 
+# req står för request
+# kollat med Werner. Per
 #, c-format
-msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing to `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr "Du kan försöka att skapa tillitsdatabasen igen med dessa kommandon:\n"
+
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr "Referera till handboken om detta inte fungerar för dig\n"
 
 #, c-format
-msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 
-msgid " - probably dead - removing lock"
-msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-msgid "(deadlock?) "
-msgstr "(dödläge?) "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid "lock `%s' not made: %s\n"
-msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
+
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
+
+# originalet borde ha ett value
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
+msgstr[1] "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
+
+# Vad är detta!?
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+msgstr[1] "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "väntar på låset %s...\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr ""
+"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
+"misslyckades: %s\n"
+
+msgid "undefined"
+msgstr "odefinierad"
+
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginell"
+
+msgid "full"
+msgstr "fullständig"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "förbehållslös"
+
+# Denna måste testas.
+# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
+#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#    make attractive information listings where columns line up
+#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "15"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    okänt    ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ odefinierad ]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  marginell  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[förbehållslös]"
+
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"signaturen kunde inte valideras.\n"
+"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
+"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
@@ -5354,9 +6452,13 @@ msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+#| "list, export, import Keybox data\n"
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"list, export, import Keybox data\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
@@ -5376,37 +6478,38 @@ msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+msgstr "|N|Ange en ny PIN-kod för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+msgstr "||Ange PIN-koden för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "|NP|Ange en ny upplåsningskod (PUK-kod) för standardnycklarna."
 
-#, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "|P|Ange upplåsningskoden (PUK-kod) för standardnycklarna."
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
+"|N|Ange en ny PIN-kod för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+msgstr "||Ange PIN-koden för nyckeln att skapa kvalificerade signaturer med."
 
 msgid ""
 "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|NP|Ange en ny upplåsningskod (PUK-kod) för nyckeln att skapa kvalificerade "
+"signaturer med."
 
 msgid ""
 "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|P|Ange upplåsningskoden (PUK-koden) för nyckeln att skapa kvalificerade "
+"signaturer med."
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
@@ -5420,12 +6523,8 @@ msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
@@ -5433,6 +6532,35 @@ msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
@@ -5443,13 +6571,10 @@ msgstr ""
 "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
 "ytterligare standardanvändning\n"
 
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
-
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
+msgstr "||Ange PIN-koden"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5459,41 +6584,42 @@ msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
-
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
 #, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr ""
-"|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
-"försök: %d]"
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
+msgstr[1] ""
+"%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#, fuzzy
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+msgstr "||Ange nollställningskoden för kortet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
+msgstr "Nollställningskoden är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Ny nollställningskod"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
@@ -5501,6 +6627,16 @@ msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden"
+
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
@@ -5516,9 +6652,8 @@ msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "genererar ny nyckel\n"
+msgstr "skriver ny nyckel\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
@@ -5531,15 +6666,23 @@ msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -5565,7 +6708,9 @@ msgstr ""
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
 msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
@@ -5580,9 +6725,8 @@ msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
+msgstr "|FIL|skriv en logg till FIL"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
@@ -5597,26 +6741,39 @@ msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|koppla från kortet efter N sekunder inaktivitet"
 
-msgid "do not use a reader's keypad"
+#, fuzzy
+#| msgid "do not use a reader's keypad"
+msgid "do not use a reader's pinpad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
+msgstr "neka användning av administratörskommandon för kort"
+
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr ""
 
-msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+#| "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
-"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+"Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
 #, c-format
@@ -5627,28 +6784,10 @@ msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
-
-#, c-format
-msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
-
-#, c-format
-msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
-
-msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -5670,11 +6809,14 @@ msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "kritisk markerad policy utan konfigurerade policier"
 
-#, c-format
-msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
 
-msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+#, fuzzy
+#| msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr "observera: icke-kritisk certifikatpolicy tillåts inte"
 
 msgid "certificate policy not allowed"
@@ -5698,7 +6840,7 @@ msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
 
-msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
 msgid "certificate has been revoked"
@@ -5827,10 +6969,6 @@ msgid "validation model used: %s"
 msgstr "valideringsmodell använd: %s"
 
 #, c-format
-msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
-
-#, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
 
@@ -5873,16 +7011,24 @@ msgstr "ingen nyckelanvändning angiven - antar alla användningsområden\n"
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nyckelanvändningsinformation: %s\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för certifiering\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för kryptering\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
 
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
@@ -5903,26 +7049,77 @@ msgstr "rad %d: ogiltig nyckellängd %u (giltiga är %d till %d)\n"
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
 
-#, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
 msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
 
-#, c-format
-msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "line %d: invalid serial number\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+# keygrip (i.e. a hash over the public key
+# parameters) formatted as a hex string.
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
+msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid läsning av nyckeln \"%s\" från kortet: %s\n"
 
 # keygrip (i.e. a hash over the public key
 # parameters) formatted as a hex string.
-#, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
@@ -5933,10 +7130,8 @@ msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA\n"
+"Ange lösenfrasen en gång till för nyckeln som du just skapade för att "
+"färdigställa denna certifikatbegäran.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
@@ -5946,28 +7141,16 @@ msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr "   (%d) Befintlig nyckel från kort\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Ange notationen: "
-
-msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av kortet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+msgstr "Serienummer för kortet: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "inaktivera nyckel"
+msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
@@ -5991,8 +7174,9 @@ msgstr "Ange ämnesnamn för X.509: "
 msgid "No subject name given\n"
 msgstr "Inget ämnesnamn angivet\n"
 
-#, c-format
-msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
 msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
@@ -6000,8 +7184,9 @@ msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, c-format
-msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
 msgstr "Ogiltigt ämnesnamn \"%s\"\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
@@ -6022,19 +7207,36 @@ msgstr " (valfritt: avsluta med en tom rad:\n"
 msgid "Enter URIs"
 msgstr "Ange URI:er"
 
-msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr "Parametrar som ska användas för denna certifikatbegäran:\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
+
+msgid "These parameters are used:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
-msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+msgid "Now creating certificate request.  "
 msgstr "Skapar nu en certifikatbegäran.  Det kan ta en stund ...\n"
 
+msgid "This may take a while ...\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Ready.\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
 "Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr "resursproblem: out or core\n"
+msgstr "resursproblem: slut på minne\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
@@ -6042,20 +7244,23 @@ msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#, c-format
-msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
 msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#, c-format
-msgid "certificate `%s' deleted\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgid "certificate '%s' deleted\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
 #, c-format
@@ -6086,9 +7291,6 @@ msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-msgid "change a passphrase"
-msgstr "ändra en lösenfras"
-
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
@@ -6101,9 +7303,6 @@ msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-msgid "use system's dirmngr if available"
-msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
-
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
@@ -6140,13 +7339,11 @@ msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
+msgstr "|FIL|lägg till nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+msgstr "|ANVÄNDAR-ID|använd ANVÄNDAR-ID som förvald hemlig nyckel"
 
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|SPEC|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
@@ -6155,30 +7352,36 @@ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
+msgstr "|NAMN|använd algoritmen NAMN för kontrollsummor"
 
-msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+#| "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
-"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpgsm [flaggor] [filer]\n"
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-msgid "usage: gpgsm [options] "
-msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
-
-#, c-format
-msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: kommer inte att kunna kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "unknown validation model `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgid "unknown validation model '%s'\n"
 msgstr "okänd valideringsmodell \"%s\"\n"
 
 #, c-format
@@ -6196,15 +7399,14 @@ msgstr "%s:%u: hoppar över denna rad\n"
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver\n"
 
-msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
-
-#, c-format
-msgid "importing common certificates `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgid "importing common certificates '%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgid "can't sign using '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
@@ -6220,9 +7422,6 @@ msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
-
 #, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
@@ -6235,17 +7434,6 @@ msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
-
-msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
-msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
-
-#, c-format
-msgid "keybox `%s' created\n"
-msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
-
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
@@ -6276,12 +7464,14 @@ msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
 #, c-format
@@ -6343,7 +7533,7 @@ msgstr " använder certifikat-id 0x%08lX\n"
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
-"ogiltig signatur: meddelandesammandragsattribut matchar inte den beräknade\n"
+"ogiltig signatur: attribut för kontrollsumma matchar inte den beräknade\n"
 
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
@@ -6354,377 +7544,2524 @@ msgstr "      även känd som"
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Det här är en kvalificerad signatur\n"
 
-msgid "quiet"
-msgstr "tyst"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
+msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-msgid "print data out hex encoded"
-msgstr "skriv ut data hexkodat"
+#, c-format
+msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr ""
 
-msgid "decode received data lines"
-msgstr "avkoda mottagna datarader"
+#, c-format
+msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr ""
 
-msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
-msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "problem vid sökandet efter befintligt certifikat: %s\n"
 
-msgid "run the Assuan server given on the command line"
-msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
+msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
+msgstr "slår upp utfärdare från Dirmngr-cachen\n"
 
-msgid "do not use extended connect mode"
-msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgid "certificate '%s' already cached\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-msgid "run /subst on startup"
-msgstr "kör /subst vid uppstart"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
+msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgid "certificate '%s' loaded\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
-"Connect to a running agent and send commands\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "fingerprint=%s\n"
+msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
+msgstr "fingeravtryck=%s\n"
+
+msgid "   issuer ="
 msgstr ""
-"Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
-"Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#, c-format
-msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
+msgid "  subject ="
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
-msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Included certificates"
+msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
 
-msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
+msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 
-msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
-msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "unknown command `%s'\n"
-msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "  (certificate created at "
+msgid "certificate already cached\n"
+msgstr "  (certifikat skapat "
 
-#, c-format
-msgid "sending line failed: %s\n"
-msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate is good\n"
+msgid "certificate cached\n"
+msgstr "certifikatet är korrekt\n"
 
-#, c-format
-msgid "error sending %s command: %s\n"
-msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error caching certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error sending standard options: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "no issuer found in certificate"
+msgid "no issuer found in certificate\n"
+msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "creating directory '%s'\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgid "error creating directory '%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "ignoring garbage line"
+msgid "ignoring database dir '%s'\n"
+msgstr "ignorerar skräprad"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgid "error reading directory '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgid "removing cache file '%s'\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgid "not removing file '%s'\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing cache file: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgid "new cache dir file '%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "first record of '%s' is not the version\n"
+msgstr ""
+
+msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
+msgstr ""
+
+msgid "old version of cache directory - giving up\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "extra field detected in crl record of '%s' line %u\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
+msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
+msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
+msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
+msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
+msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
+msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
+
+msgid "detected errors in cache dir file\n"
+msgstr ""
+
+msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't hash '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error hashing '%s': %s\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
+msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
+
+msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "sending line failed: %s\n"
+msgid "opening cache file '%s'\n"
+msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
+msgstr ""
+
+msgid "calling unlock_db_file on an unlocked file\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No help available for `%s'"
+msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
+
+#, c-format
+msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
+"required\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
+msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "S/N %s is valid, it is not listed in the CRL\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting data from cache file: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgid "converting S-expression failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgid "creating S-expression failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+# Vad?
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
+msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "nextUpdate not given; assuming a validity period of one day\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error getting CRL item: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no issuer found in certificate"
+msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
+msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
+
+msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "signature verification suppressed\n"
+msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
+msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "select failed: %s\n"
+msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read failed: %s\n"
+msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
+msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "update secret failed: %s\n"
+msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "unknown critical CRL extension %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading input: %s\n"
+msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "creating cache file '%s'\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+msgid ""
+"updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
+"program start\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
+"update!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
+msgstr ""
+
+msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
+msgstr ""
+
+msgid " ERROR: This cached CRL may have been tampered with!\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading the card: %s\n"
+msgid "problem reading cache record: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av kortet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgid "problem reading cache key: %s\n"
+msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
+
+msgid "End CRL dump\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read failed: %s\n"
+msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
+msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgid "error retrieving '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+msgid "use OCSP instead of CRLs"
+msgstr ""
+
+msgid "check whether a dirmngr is running"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "  (certificate created at "
+msgid "add a certificate to the cache"
+msgstr "  (certifikat skapat "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Included certificates"
+msgid "validate a certificate"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Included certificates"
+msgid "lookup a certificate"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Included certificates"
+msgid "lookup only locally stored certificates"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
+
+msgid "expect an URL for --lookup"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgid "load a CRL into the dirmngr"
+msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
+
+msgid "special mode for use by Squid"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "export certificates"
+msgid "expect certificates in PEM format"
+msgstr "exportera certifikat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgid "force the use of the default OCSP responder"
+msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
+"Test an X.509 certificate against a CRL or do an OCSP check\n"
+"The process returns 0 if the certificate is valid, 1 if it is\n"
+"not valid and other error codes for general failures\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+msgid "certificate too large to make any sense\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "update failed: %s\n"
+msgid "lookup failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgid "validation of certificate failed: %s\n"
+msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate is good\n"
+msgid "certificate is valid\n"
+msgstr "certifikatet är korrekt\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate has been revoked"
+msgid "certificate has been revoked\n"
+msgstr "certifikatet har spärrats"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgid "certificate check failed: %s\n"
+msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "got status: '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
+
+msgid "absolute file name expected\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "looking up '%s'\n"
+msgstr ""
+
+msgid "list the contents of the CRL cache"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
+msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
+
+msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgid "shutdown the dirmngr"
+msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
+
+msgid "flush the cache"
+msgstr ""
+
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgid "run without asking a user"
+msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
+
+msgid "force loading of outdated CRLs"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgid "allow sending OCSP requests"
+msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
+
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
+msgid "inhibit the use of HTTP"
+msgstr ""
+
+msgid "inhibit the use of LDAP"
+msgstr ""
+
+msgid "ignore HTTP CRL distribution points"
+msgstr ""
+
+msgid "ignore LDAP CRL distribution points"
+msgstr ""
+
+msgid "ignore certificate contained OCSP service URLs"
+msgstr ""
+
+msgid "|URL|redirect all HTTP requests to URL"
+msgstr ""
+
+msgid "|HOST|use HOST for LDAP queries"
+msgstr ""
+
+msgid "do not use fallback hosts with --ldap-proxy"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
+msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
+
+msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
+msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
+
+msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
+msgstr ""
+
+msgid "|N|do not return more than N items in one query"
+msgstr ""
+
+msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
+msgstr ""
+
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
+# inställningar istället för flaggor?
+# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
+"options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+#| "Secret key management for GnuPG\n"
+msgid ""
+"Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
+"Keyserver, CRL, and OCSP access for @GNUPG@\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
+"Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "valid debug levels are: %s\n"
+msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgid "usage: %s [options] "
+msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
+
+#, fuzzy
+#| msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line too long - skipped\n"
+msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
+msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
+msgstr ""
+
+msgid "SIGHUP received - re-reading configuration and flushing caches\n"
+msgstr ""
+
+msgid "SIGUSR2 received - no action defined\n"
+msgstr ""
+
+msgid "SIGTERM received - shutting down ...\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "SIGTERM received - still %d active connections\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "not forced"
+msgid "shutdown forced\n"
+msgstr "inte tvingad"
+
+msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "signal %d received - no action defined\n"
+msgstr ""
+
+msgid "return all values in a record oriented format"
+msgstr ""
+
+msgid "|NAME|ignore host part and connect through NAME"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|NAME|connect to host NAME"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgid "|N|connect to port N"
+msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
+
+msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
+msgstr ""
+
+msgid "take password from $DIRMNGR_LDAP_PASS"
+msgstr ""
+
+msgid "|STRING|query DN STRING"
+msgstr ""
+
+msgid "|STRING|use STRING as filter expression"
+msgstr ""
+
+msgid "|STRING|return the attribute STRING"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
+"Internal LDAP helper for Dirmngr\n"
+"Interface and options may change without notice\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid import options\n"
+msgid "invalid port number %d\n"
+msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
+
+#, c-format
+msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgid "error writing to stdout: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "          available attribute '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "attribute '%s' not found\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "found attribute '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "processing url '%s'\n"
+msgstr "läser från \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgid "          user '%s'\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "          pass '%s'\n"
+msgstr "      även känd som \"%s\""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgid "          host '%s'\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "          not imported: %lu\n"
+msgid "          port %d\n"
+msgstr "               inte importerade: %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "            DN '%s'\n"
+msgstr "      även känd som \"%s\""
+
+#, c-format
+msgid "        filter '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "          attr '%s'\n"
+msgstr "      även känd som \"%s\""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgid "no host name in '%s'\n"
+msgstr "%s:%u: inget värdnamn angivet\n"
+
+#, c-format
+msgid "no attribute given for query '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgid "WARNING: using first attribute only\n"
+msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgid "searching '%s' failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgid "error printing log line: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready: timeout\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready: exitcode=%d\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "select failed: %s\n"
+msgid "malloc failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
+msgstr ""
+
+msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgid "invalid canonical S-expression found\n"
+msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "update secret failed: %s\n"
+msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
+
+msgid "bad URL encoding detected\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgid "error reading from responder: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
+msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgid "error building OCSP request: %s\n"
+msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgid "error connecting to '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "too many cipher preferences\n"
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "för många chifferinställningar\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
+
+msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
+msgstr ""
+
+msgid "only SHA-1 is supported for OCSP responses\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgid "allocating list item failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgid "no suitable certificate found to verify the OCSP response\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "issuer certificate not found"
+msgid "issuer certificate not found: %s\n"
+msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgid "caller did not return the target certificate\n"
+msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "error storing certificate\n"
+msgid "caller did not return the issuing certificate\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgid "failed to allocate OCSP context: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
+
+msgid "no default OCSP responder defined\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgid "no default OCSP signer defined\n"
+msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
+msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using cipher %s\n"
+msgid "using OCSP responder '%s'\n"
+msgstr "använder %s-chiffer\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "certificate status is: %s  (this=%s  next=%s)\n"
+msgstr ""
+
+msgid "good"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate has been revoked"
+msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
+msgstr "certifikatet har spärrats"
+
+msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
+msgstr ""
+
+msgid "OCSP responder returned a non-current status\n"
+msgstr ""
+
+msgid "OCSP responder returned an too old status\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "sending line failed: %s\n"
+msgid "assuan_inquire(%s) failed: %s\n"
+msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
+
+msgid "ldapserver missing"
+msgstr ""
+
+msgid "serialno missing in cert ID"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "sending line failed: %s\n"
+msgid "assuan_inquire failed: %s\n"
+msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "select failed: %s\n"
+msgid "fetch_cert_by_url failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error sending data: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "select failed: %s\n"
+msgid "start_cert_fetch failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "select failed: %s\n"
+msgid "fetch_next_cert failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "max_replies %d exceeded\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgid "can't allocate control structure: %s\n"
+msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgid "failed to initialize the server: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Assuan accept problem: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "signing failed: %s\n"
+msgid "Assuan processing failed: %s\n"
+msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgid "accepting root CA not marked as a CA"
+msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
+
+# originalet borde ha ett value
+#, fuzzy
+#| msgid "checking the trustdb\n"
+msgid "CRL checking too deeply nested\n"
+msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+
+msgid "not checking CRL for"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgid "checking CRL for"
+msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
+msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
+msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate is good\n"
+msgid "certificate chain is good\n"
+msgstr "certifikatet är korrekt\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
+
+msgid "quiet"
+msgstr "tyst"
+
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr "skriv ut data hexkodat"
+
+msgid "decode received data lines"
+msgstr "avkoda mottagna datarader"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgid "connect to the dirmngr"
+msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
+
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|ADDR|connect to Assuan server at ADDR"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
+
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
+
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
+
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr "kör /subst vid uppstart"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+#| "Connect to a running agent and send commands\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
+"Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
+
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown command '%s'\n"
+msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-msgid "Options controlling the diagnostic output"
-msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
+
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
+
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
+
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
+
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade SSH-nycklar gå ut efter N sekunder"
+
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
+
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
+
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
+msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
+
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr "|N|ställ in minimal nödvändig längd för nya lösenfraser till N"
+
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr "|N|kräv minst N icke-alfabetiska tecken för en ny lösenfras"
+
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr "|FIL|kontrollera nya lösenfraser mot mönster i FIL"
+
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
+
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAMN|kryptera även till användaridentiteten NAMN"
+
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr "|SPEC|ange e-postalias (ett eller flera)"
+
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
+
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
+
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
+
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr "|MEKANISMER|använd MEKANISMER för att hitta nycklar efter e-postadress"
+
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr "inaktivera all åtkomst till dirmngr"
+
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr "|NAMN|använd kodningen NAMN för PKCS#12-lösenfraser"
+
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
+
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
+
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
+
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
+
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
+
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
+
+msgid "LDAP server list"
+msgstr "LDAP-serverlista"
+
+msgid "Configuration for OCSP"
+msgstr "Konfiguration för OCSP"
+
+msgid "OpenPGP"
+msgstr ""
+
+msgid "Private Keys"
+msgstr ""
+
+msgid "Smartcards"
+msgstr ""
+
+msgid "S/MIME"
+msgstr ""
+
+msgid "Network"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Bad Passphrase"
+msgid "Passphrase Entry"
+msgstr "Felaktig lösenfras"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Component not found"
+msgid "Component not suitable for launching"
+msgstr "Komponenten hittades inte"
+
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
+
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
+
+msgid "list all components"
+msgstr "lista alla komponenter"
+
+msgid "check all programs"
+msgstr "kontrollera alla program"
+
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
+
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
+
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr "|KOMPONENT|kontrollera flaggor"
+
+msgid "apply global default values"
+msgstr "tillämpa globala standardvärden"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
+msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
+
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "lista global konfigurationsfil"
+
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list all components"
+msgid "reload all or a given component"
+msgstr "lista alla komponenter"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list all components"
+msgid "launch a given component"
+msgstr "lista alla komponenter"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list all components"
+msgid "kill a given component"
+msgstr "lista alla komponenter"
+
+msgid "use as output file"
+msgstr "använd som fil för utdata"
+
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgid "Usage: @GPGCONF@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Syntax: gpgconf [options]\n"
+#| "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPGCONF@ [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the @GNUPG@ system\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
+"Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
+
+msgid "Need one component argument"
+msgstr "Behöver ett komponentargument"
+
+msgid "Component not found"
+msgstr "Komponenten hittades inte"
+
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Inget argument tillåts"
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Kommandon:\n"
+" "
+
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekrypteringsmodus"
+
+msgid "encryption modus"
+msgstr "krypteringsmodus"
+
+msgid "tool class (confucius)"
+msgstr "verktygsklass (confucius)"
+
+msgid "program filename"
+msgstr "programfilnamn"
+
+msgid "secret key file (required)"
+msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
+
+msgid "input file name (default stdin)"
+msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
+
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+msgstr ""
+"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL "
+"[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
+"Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
+
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
+msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
+
+msgid "no --keyfile option provided\n"
+msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
+
+msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
+
+#, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "execv misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "val misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "child aborted with status %i\n"
+msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
+
+#, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "either %s or %s must be given\n"
+msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
+
+msgid "no class provided\n"
+msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
+
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "klassen %s stöds inte\n"
+
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil (-h för hjälp)\n"
+
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
+"Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "reading public key failed: %s\n"
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för signaturnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du använda för krypteringsnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilken nyckelstorlek vill du använda för autentiseringsnyckeln? (%u) "
+
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Korrekt signatur från"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+#~ msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Korrekt signatur från"
+#~ msgstr[1] "Korrekt signatur från"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod%%0A[återstående försök: %d]"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnamn]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnamn]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <användaridentitet>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnamn]"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Available keys:\n"
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+#~ msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "avbruten av användaren\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problem med agenten\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "unknown command `%s'\n"
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
+#~ "certifikatet:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
+#~ "skapad %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+#~ "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "run in daemon mode (background)"
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+#~ msgstr[1] "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+# fel kapitalisering i originalet?
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange en lösenfras för att skydda säkerhetskopian av den nya "
+#~ "krypteringsnyckeln."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
+#~ "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
+#~ "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 felaktig signatur\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
+#~ "felinställd klocka)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "tömde mellanlagrad lösenfras med ID: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-msgid "Options controlling the configuration"
-msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
 
-msgid "Options useful for debugging"
-msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
 
-msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
 
-msgid "Options controlling the security"
-msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
-msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
-msgstr "|N|låt mellanlagrade SSH-nycklar gå ut efter N sekunder"
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
 
-msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
-msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Lösenfras"
 
-msgid "Options enforcing a passphrase policy"
-msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr ""
+#~ "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
-msgstr "|N|ställ in minimal nödvändig längd för nya lösenfraser till N"
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
-msgstr "|N|kräv minst N icke-alfabetiska tecken för en ny lösenfras"
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr "|FIL|kontrollera nya lösenfraser mot mönster i FIL"
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
+#~ msgid "use a standard location for the socket"
+#~ msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
+#~ msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+#~ msgstr "|FIL|skriv även miljöinställningar till FIL"
 
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+#~ msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|NAMN|kryptera även till användaridentiteten NAMN"
+#~ msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+#~ msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-msgid "|SPEC|set up email aliases"
-msgstr "|SPEC|ange e-postalias (ett eller flera)"
+#~ msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-msgid "Configuration for Keyservers"
-msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
+# se förra kommentaren
+#~ msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+#~ msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
+#~ msgid "error creating socket: %s\n"
+#~ msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
-msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
+#~ msgid "host not found"
+#~ msgstr "värden hittades inte"
 
-msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
-msgstr "|MEKANISMER|använd MEKANISMER för att hitta nycklar efter e-postadress"
+#~ msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+#~ msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
-msgid "disable all access to the dirmngr"
-msgstr "inaktivera all åtkomst till dirmngr"
+#~ msgid "unknown key protection algorithm\n"
+#~ msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr "|NAMN|använd kodningen NAMN för PKCS#12-lösenfraser"
+#~ msgid "secret parts of key are not available\n"
+#~ msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-msgid "do not check CRLs for root certificates"
-msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
+#~ msgid "secret key already stored on a card\n"
+#~ msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-msgid "Options controlling the format of the output"
-msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
+#~ msgid "error writing key to card: %s\n"
+#~ msgstr "fel vid skrivning av nyckel till kort: %s\n"
 
-msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
-msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
+#~ msgid ""
+#~ "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
+#~ "pgp2-läge\n"
 
-msgid "Configuration for HTTP servers"
-msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
+#~ msgid ""
+#~ "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+#~ msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-msgid "use system's HTTP proxy setting"
-msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
+#~ msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+#~ msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-msgid "Configuration of LDAP servers to use"
-msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
+#~ msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+#~ msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-msgid "LDAP server list"
-msgstr "LDAP-serverlista"
+#~ msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+#~ msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-msgid "Configuration for OCSP"
-msgstr "Konfiguration för OCSP"
+#~ msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "External verification of component %s failed"
-msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
+#~ msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+#~ msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-msgid "Note that group specifications are ignored\n"
-msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
+#~ msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+#~ msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-msgid "list all components"
-msgstr "lista alla komponenter"
+#~ msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-msgid "check all programs"
-msgstr "kontrollera alla program"
+#~ msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+#~ msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-msgid "|COMPONENT|list options"
-msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
+#~ msgid "usage: gpg [options] "
+#~ msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-msgid "|COMPONENT|change options"
-msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
+#~ msgid ""
+#~ "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
+#~ "i --pgp2-läge\n"
 
-msgid "|COMPONENT|check options"
-msgstr "|KOMPONENT|kontrollera flaggor"
+#~ msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+#~ msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-msgid "apply global default values"
-msgstr "tillämpa globala standardvärden"
+#~ msgid ""
+#~ "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+#~ msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
-msgid "get the configuration directories for gpgconf"
-msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
+# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
+#~ msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+#~ msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-msgid "list global configuration file"
-msgstr "lista global konfigurationsfil"
+#~ msgid "create a public key when importing a secret key"
+#~ msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
 
-msgid "check global configuration file"
-msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
+#~ msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+#~ msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#~ msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-msgid "activate changes at runtime, if possible"
-msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
+#~ msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets "
+#~ "serienummer\n"
 
-msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
+#~ msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+#~ msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpgconf [options]\n"
-"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
-"Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
+#~ msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+#~ msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-msgid "usage: gpgconf [options] "
-msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
+#~ msgid ""
+#~ "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+#~ "mode.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --"
+#~ "pgp2-läge\n"
 
-msgid "Need one component argument"
-msgstr "Behöver ett komponentargument"
+#~ msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+#~ msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-msgid "Component not found"
-msgstr "Komponenten hittades inte"
+#~ msgid "This key is not protected.\n"
+#~ msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-msgid "No argument allowed"
-msgstr "Inget argument tillåts"
+#~ msgid "Key is protected.\n"
+#~ msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-msgid ""
-"@\n"
-"Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Kommandon:\n"
-" "
+#~ msgid "Can't edit this key: %s\n"
+#~ msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-msgid "decryption modus"
-msgstr "dekrypteringsmodus"
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
+#~ "\n"
 
-msgid "encryption modus"
-msgstr "krypteringsmodus"
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
+#~ "\n"
 
-msgid "tool class (confucius)"
-msgstr "verktygsklass (confucius)"
+#~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+#~ msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-msgid "program filename"
-msgstr "programfilnamn"
+#~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+#~ msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-msgid "secret key file (required)"
-msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
+#~ msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+#~ msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-msgid "input file name (default stdin)"
-msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
+#~ msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+#~ msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
+#~ msgid "writing secret key to `%s'\n"
+#~ msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
-"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
-"Call a simple symmetric encryption tool\n"
-msgstr ""
-"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL "
-"[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
-"Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
+#~ msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+#~ msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
-msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
+# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
+#~ msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+#~ msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s on %s failed with status %i\n"
-msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
+#~ msgid "%s is the unchanged one\n"
+#~ msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "%s is the new one\n"
+#~ msgstr "%s är den nya\n"
 
-#, c-format
-msgid "could not open %s for writing: %s\n"
-msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
+#~ msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+#~ msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#, c-format
-msgid "error writing to %s: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
+#~ msgid "searching for names from %s server %s\n"
+#~ msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error reading from %s: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
+#~ msgid "searching for names from %s\n"
+#~ msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error closing %s: %s\n"
-msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+#~ msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+#~ msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-msgid "no --program option provided\n"
-msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
+#~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+#~ msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
-msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-msgid "no --keyfile option provided\n"
-msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
+#~ msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+#~ msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-msgid "cannot allocate args vector\n"
-msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
+#~ msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#~ msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#, c-format
-msgid "could not create pipe: %s\n"
-msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
+#~ msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+#~ msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "could not create pty: %s\n"
-msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
+#~ msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#~ msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "could not fork: %s\n"
-msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
+#~ msgid "%s does not support handler version %d\n"
+#~ msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#, c-format
-msgid "execv failed: %s\n"
-msgstr "execv misslyckades: %s\n"
+#~ msgid "keyserver timed out\n"
+#~ msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#, c-format
-msgid "select failed: %s\n"
-msgstr "val misslyckades: %s\n"
+#~ msgid "keyserver internal error\n"
+#~ msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#, c-format
-msgid "read failed: %s\n"
-msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
+#~ msgid "keyserver communications error: %s\n"
+#~ msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "pty read failed: %s\n"
-msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
+#~ msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+#~ msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waitpid failed: %s\n"
-msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
+#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+#~ msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#, c-format
-msgid "child aborted with status %i\n"
-msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
+#~ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+#~ msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#, c-format
-msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
-msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
+#~ msgid "no corresponding public key: %s\n"
+#~ msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
-msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
+#~ msgid "public key does not match secret key!\n"
+#~ msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#, c-format
-msgid "either %s or %s must be given\n"
-msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
+#~ msgid "unknown protection algorithm\n"
+#~ msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-msgid "no class provided\n"
-msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
+#~ msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+#~ msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#, c-format
-msgid "class %s is not supported\n"
-msgstr "klassen %s stöds inte\n"
+#~ msgid "protection digest %d is not supported\n"
+#~ msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Användning: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil (-h för hjälp)\n"
+#~ msgid "Invalid passphrase; please try again"
+#~ msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
-"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
-"Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
+#~ msgid "%s ...\n"
+#~ msgstr "%s ...\n"
+
+# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
+#~ msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+#~ msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
+#~ "nyckeln\n"
+
+#~ msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+#~ msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
+#~ "när du är i --pgp2-läge\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
+#~ "när du är i --pgp2-läge\n"
+
+#~ msgid " - probably dead - removing lock"
+#~ msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
+
+#~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+#~ msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+#~ msgstr "Parametrar som ska användas för denna certifikatbegäran:\n"
+
+#~ msgid "use system's dirmngr if available"
+#~ msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
+
+#~ msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+#~ msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#~ msgid "usage: gpgconf [options] "
+#~ msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
+
+#~ msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+#~ msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
+
+#~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
+
+#~ msgid "Command> "
+#~ msgstr "Kommando> "
 
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
@@ -6768,9 +10105,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 #~ msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
-
 #~ msgid "use the default key as default recipient"
 #~ msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"