speedo: "make clean-gnupg" may not remove the source.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 91c22ab..782bda5 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999-2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
+# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
@@ -24,8 +24,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-14 17:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-12 16:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,12 +32,29 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:223
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:592
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalitet:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
+"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
+"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
+"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
+"man anger säkra lösenfraser."
+
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
@@ -46,131 +62,83 @@ msgstr ""
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:595
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:630
-#, fuzzy
-msgid "Quality:"
-msgstr "giltighet: %s"
-
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:653
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
-
-#: agent/call-pinentry.c:695
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:715 agent/call-pinentry.c:727
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:716
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:724
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:729
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:741
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:742
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:778
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
-#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
 #, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
-#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
-#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
-#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
-#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1972
-#: sm/gpgsm.c:2009 sm/gpgsm.c:2047 sm/qualified.c:66
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1624
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1644
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1694
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1709
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2014
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
-#: agent/protect-tool.c:1197
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2363
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -179,53 +147,74 @@ msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
-#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2885
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:278
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
-#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "Ange ny lösenfras"
 
-#: agent/genkey.c:165
 msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Ta den här ändå"
 
-#: agent/genkey.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
@@ -240,7 +229,6 @@ msgstr[1] ""
 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
 "vara minst %u tecken lång."
 
-#: agent/genkey.c:212
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
@@ -255,22 +243,19 @@ msgstr[1] ""
 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 
-#: agent/genkey.c:235
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
 "a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%0AEn lösenfras får "
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
 
-#: agent/genkey.c:251
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
 
-#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
@@ -279,23 +264,18 @@ msgstr ""
 "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
 "0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
 
-#: agent/genkey.c:262
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: agent/genkey.c:306
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
-#: agent/genkey.c:429
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -303,109 +283,83 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:343 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:344
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:170
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:572 tools/gpg-connect-agent.c:171
-#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
-msgid "Please report bugs to <"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:286
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:288
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -413,157 +367,119 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:734
 #, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:878 sm/gpgsm.c:881 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:969
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgid "NOTE: no default option file '%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
-#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:980
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
-#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
 #, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1346
 #, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1366
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 
 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
-#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
 #, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
 #, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
+msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
 #, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1485
 #, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1624
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1629
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1649
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1654
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1907
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329 common/asshelp.c:324
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1953
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341 common/asshelp.c:336
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1964
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
-#: agent/preset-passphrase.c:98
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr ""
 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
@@ -571,11 +487,26 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
+
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -583,22 +514,18 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1188
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1191
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1194
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1199
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -606,55 +533,44 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
+
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "avbruten\n"
-
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
 #, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
 #, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
 #, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
 #, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
 #, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
 #, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
@@ -664,34 +580,8 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:539
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
-"fingeravtrycket:%%0A  %s"
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:551
-msgid "Correct"
-msgstr "Korrekt"
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:574
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
@@ -700,22 +590,43 @@ msgstr ""
 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
 "användarcertifikat?"
 
-#: agent/trustlist.c:583
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: agent/trustlist.c:583
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: agent/findkey.c:158
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr "Korrekt"
+
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
 "nu."
 
-#: agent/findkey.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
@@ -724,378 +635,309 @@ msgstr ""
 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
 "den nu."
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "ändra lösenfras"
 
-#: agent/findkey.c:196
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1338
-#: tools/gpgconf-comp.c:1661
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:661
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
 #, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:712
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: common/exechelp.c:725
 #, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: common/http.c:1625
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: common/http.c:1669
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
-#: common/simple-pwquery.c:315
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:373
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:384
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:394
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
-#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:200
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: common/sysutils.c:232
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: common/yesno.c:75
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: common/yesno.c:112
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:113
 msgid "cC"
 msgstr "aAsS"
 
-#: common/miscellaneous.c:71
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 
-#: common/miscellaneous.c:74
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: common/asshelp.c:242
-#, fuzzy
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
+msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-#: common/asshelp.c:347
-#, fuzzy
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
+msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
+
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
 
-#: common/audit.c:682
 #, fuzzy
-msgid "Certificate chain available"
-msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "importera certifikat"
 
-#: common/audit.c:689
 #, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "importera certifikat"
+
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
+
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
+msgstr "rotcertifikatet saknas"
 
-#: common/audit.c:715
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datakryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "lista allt tillgängligt data"
+msgstr "Data tillgängligt"
 
-#: common/audit.c:723
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+msgstr "Sessionsnyckel skapad"
 
-#: common/audit.c:728
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "giltighet: %s"
+msgstr "algoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Algoritmer som stöds:\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#: common/audit.c:734
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
+msgstr "verkar inte vara krypterat"
 
-#: common/audit.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Number of recipients"
-msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
+msgstr "Antal mottagare"
 
-#: common/audit.c:748
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Mottagare %d"
 
-#: common/audit.c:776
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datasignering lyckades"
 
-#: common/audit.c:796
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:821
-#, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
+msgstr "Datavalidering lyckades"
 
-#: common/audit.c:830
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Signatur gjord "
+msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-#: common/audit.c:835
-#, fuzzy
 msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "ingen signatur hittades\n"
+msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
 
-#: common/audit.c:840
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
+msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:855
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Signatur gjord "
+msgstr "Signatur %d"
 
-#: common/audit.c:871
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
 
-#: common/audit.c:882
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
+msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
 
-#: common/audit.c:892
-#, fuzzy
-msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
 
-#: common/audit.c:909
-#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
+
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
+
 msgid "Included certificates"
-msgstr "exportera certifikat"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
 
-#: common/audit.c:968
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Inga poster i granskningslogg."
 
-#: common/audit.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
+msgstr "Okänd åtgärd"
 
-#: common/audit.c:1035
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent användbar"
 
-#: common/audit.c:1045
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr användbar"
 
-#: common/audit.c:1081
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
+#, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 
-#: common/helpfile.c:80
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "fel i avslutande rad\n"
+msgstr "ignorerar skräprad"
+
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
 
-#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
 msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:455
 msgid "unknown armor header: "
 msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
 
-#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "oväntat skal: "
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:918
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -1104,7 +946,6 @@ msgstr ""
 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
 "använts\n"
 
-#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1112,183 +953,192 @@ msgstr ""
 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
 "sluta med ett \"'=\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:994
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
-#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
-#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
+
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:417
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:418
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:418
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:445
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:445
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:523
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:525
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:527
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:544
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:546
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:564
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:585
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:593
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:699
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:709
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:768
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:778
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:798
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:806
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:815
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:836
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:850
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:871
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:894
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:942
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:943
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:952
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1036
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1077
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1299,222 +1149,176 @@ msgstr ""
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1120
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1196
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1231
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1236
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1241
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1311
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1314
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1317
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1318
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1319
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1320
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1321
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1322
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1323
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
-#: g10/card-util.c:1324
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1325
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1326
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1327
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1485
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1516
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1518
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
-#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "använder %s-chiffer\n"
 
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
 "pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:510
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1522,7 +1326,6 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1531,387 +1334,293 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
 "i det symmetriska chiffret.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:343
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:421
 #, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
 #, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:552
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
 
-#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 
-#: g10/export.c:65
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-#: g10/export.c:67
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-#: g10/export.c:69
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:73
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
 
-#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/export.c:367
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:386
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-#: g10/export.c:560
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#: g10/export.c:584
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
-#: g10/getkey.c:151
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-#: g10/getkey.c:174
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
-#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
-#: g10/getkey.c:1002
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1834
+#, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
+
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Inget fingeravtryck"
+
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2622
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2669
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:245 tools/gpgconf.c:56
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:369
-msgid "|[file]|make a signature"
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:370
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:249
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:250
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:251
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:253
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:382
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:383
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:259
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:257
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:386
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:395
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:262
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:263
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:399
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:408
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:409
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:410
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:419
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:267
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:282
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:284
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:296
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:334
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:337
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:339
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:342
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
+msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:353 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:480
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:523
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
-
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:402
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1919,7 +1628,6 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:405
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1939,18 +1647,10 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-
-#: g10/gpg.c:770
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:773
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1960,7 +1660,6 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:585
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1968,78 +1667,59 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:787
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:801
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:605
-msgid "Used libraries:"
-msgstr "Använda bibliotek:"
-
-#: g10/gpg.c:923
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:770
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1111
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1308
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1311
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1314
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1320
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1323
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1326
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1332
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1335
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -2047,19 +1727,16 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1338
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1344
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1347
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -2067,623 +1744,489 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1350
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1529
 #, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1624
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1626
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1628
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1630
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1634
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1636
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1638
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1640
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1642
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1644
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1646
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1805
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "NOTE: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1896
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2550
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2588
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2595
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2598
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2608
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2615
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2618
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2626
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2628
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2630
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2632
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2636
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2638
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2640
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2642
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2644
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2646
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2648
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2655
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2658
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2665
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2840
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2843
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1369
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2943
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2952
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2955
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2970
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2984
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2990
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2996
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:3009
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1441
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1449 sm/gpgsm.c:1455
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3087
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3093
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3108
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3110
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3112
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3114
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3116
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3119
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3130
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3139
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3143
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3147
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3180
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3227
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3232
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
 #, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3329
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3340
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3361
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3368
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3370
 #, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3393
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3395
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3398
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3429
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3444
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3446
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3449
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3469
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3478
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3503
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3511
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3515
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3536
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3621
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3623
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3625
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3636
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3646
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3697
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3705
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3795
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3912
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3916
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4228
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4230
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4263
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:74
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:376
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:99
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
 
-#: g10/import.c:98
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
-#: g10/import.c:100
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
 
-#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
 
-#: g10/import.c:104
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
@@ -2692,403 +2235,322 @@ msgstr ""
 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:755
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:770
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:776
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:778
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:803
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
-#: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:831
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/import.c:855
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:917
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
 
-#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
 
-#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
 
-#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 
-#: g10/import.c:967
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1130
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1141
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1169
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/import.c:1199
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1209
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1239
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1282
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1314
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1380
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1395
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1397
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1415
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1428
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1443
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/import.c:1465
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/import.c:1478
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1493
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1535
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1556
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1583
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1593
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1610
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1624
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1632
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1744
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
-#: g10/import.c:1806
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1820
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1879
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1913
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2302
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
-#: g10/import.c:2310
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/import.c:2312
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
 #, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:710
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[spärr]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3099,17 +2561,14 @@ msgstr ""
 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
@@ -3119,46 +2578,35 @@ msgstr ""
 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1759
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
 
-#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
 
-#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
 
-#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3167,11 +2615,9 @@ msgstr ""
 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3180,13 +2626,11 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
 "n) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3195,44 +2639,35 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -3240,11 +2675,9 @@ msgstr ""
 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
 "läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -3253,31 +2686,25 @@ msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3286,76 +2713,58 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
-#: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1178
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1184
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3363,11 +2772,9 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1204
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3375,191 +2782,146 @@ msgstr ""
 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1278
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "select user ID N"
 msgstr "välj användaridentiteten N"
 
-#: g10/keyedit.c:1371
 msgid "select subkey N"
 msgstr "välj undernyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrollera signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "lägg till ett foto-id"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a subkey"
 msgstr "lägg till en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "ta bort valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ändra lösenfrasen"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "enable key"
 msgstr "aktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
 msgid "disable key"
 msgstr "inaktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "visa valda foto-id:n"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
 "signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
 "nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1579
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1597
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1688
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1707
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3572,227 +2934,176 @@ msgstr ""
 "signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1747
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1766
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1782
 #, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1832
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1882
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1894
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1922
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1936
 #, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
 #, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1977
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1980
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1981
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2016
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2017
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2048
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2098
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
 "tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2146
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
 "(j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2148
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2219
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2236
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2243
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2344
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2395
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2406
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2640
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
 "typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2699
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2720
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2726
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
-#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
-#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
-#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2751
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2766
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2770
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2777
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2829
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3800,17 +3111,12 @@ msgstr ""
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
-#: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
-#: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2960
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3819,7 +3125,6 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3021
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3828,75 +3133,59 @@ msgstr ""
 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3032
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3186
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3192
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3207
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3210
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
-#: g10/keyedit.c:3245
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3261
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3262
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3906,264 +3195,209 @@ msgstr ""
 "denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3367
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3387
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3412
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3427
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3468
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3474
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3535
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3541
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3545
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3548
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3610
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3688
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3694
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3857
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4067
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4147
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4148
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4210
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4359
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4423
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4481
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4508
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4643
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4652
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4656
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4660
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4687
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4762
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4792
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4862
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4879
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4943
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5005
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5100
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
 #, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:275
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:277
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:279
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:404
 #, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:926
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:983
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
-#: g10/keygen.c:3030
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1299
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
 "sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keygen.c:1519
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1522
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1525
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1528
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
@@ -4181,110 +3415,84 @@ msgstr "Autentisera"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1546
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1569
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1573
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1578
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1581
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1587
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1646
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1648
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1651
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1653
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1724
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1734
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1840
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4301,7 +3509,6 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1851
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4317,38 +3524,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1874
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1879
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1897
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1910
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1911
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1915
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4356,11 +3555,23 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1922
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1945
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
+"nyckel.\n"
+"\n"
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4378,44 +3589,34 @@ msgstr ""
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1966
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1968
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1978
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1984
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1992
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1998
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:2020
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4426,10 +3627,12 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2031
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4442,24 +3645,19 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2047
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:2057
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2058
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2077
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:2116
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4467,12 +3665,17 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2131
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2137
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4484,7 +3687,6 @@ msgstr ""
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2161
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4496,51 +3698,41 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgid "writing secret key stub to '%s'\n"
 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgid "writing secret key to '%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3356
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3363
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3391
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing secret keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3418
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
-#: g10/keygen.c:3429
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4549,13 +3741,11 @@ msgstr ""
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4563,7 +3753,6 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4571,705 +3760,561 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3857
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3905
 #, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3931
 #, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "NOTE: backup of card key saved to '%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:263
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:265
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:304
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:357
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:359
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:469
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:1504
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1506
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1515
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1590
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1249
 #, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1254
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1257
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1380
 #, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1426
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1438
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1510
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:72
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:74
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:76
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:80
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:82
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:84
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:150
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:533
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:734
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:916
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:918
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1159
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1163
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1187
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1190
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1343
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1347
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1390
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1393
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1448
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1457
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1525
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "no handler for keyserver scheme '%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1542
 #, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "action '%s' not supported with keyserver scheme '%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1550
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1557
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1562
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1571
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1889
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1911
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1913
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1975
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:456
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
 "istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:567
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
-#: g10/mainproc.c:842
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1470
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1579
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1595
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1615
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1802
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1932
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1937
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1942 g10/trustdb.c:525
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1962
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2046 g10/mainproc.c:2062 g10/mainproc.c:2158
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2089
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2097
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2162
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2172
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:174
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:288
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:294
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: Elgamal-nycklar för kryptering/signering är föråldrade\n"
 
-#: g10/misc.c:307
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:322
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:327
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:479
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:480 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:715
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:719
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:721
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:728
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:738
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:741
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:802
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:827
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:954
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1129
 #, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1154
 #, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown option '%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
+msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
-#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgid "new configuration file '%s' created\n"
 msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:796
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:309
 #, c-format
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
-"nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:334
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
+"certifikatet:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
+"skapad %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:336
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:363
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:369 g10/passphrase.c:428
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:560
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5278,17 +4323,14 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:568
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:577
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5302,116 +4344,91 @@ msgstr ""
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:94
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:115
 #, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:128
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:145
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:164
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:368
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "spärrningskommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImHhAsS"
 
-#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:244
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:254
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
 "Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:269
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/pkclist.c:277
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  h = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/pkclist.c:286
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  a = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
@@ -5420,40 +4437,32 @@ msgstr ""
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:318
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:332
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:422
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna "
 "användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:428
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:433
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:459
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5463,109 +4472,85 @@ msgstr ""
 "användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
 "ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:478
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:512
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:519
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:531
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:538
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:543
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
 msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:570
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:601
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:622
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:631
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 # överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:895
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:919
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:945
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5573,29 +4558,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:970
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1000
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1009
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1044
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
@@ -5603,106 +4582,83 @@ msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1164
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1478
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen %s-förmåga\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1503
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:599
 #, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ok, vi är den anonyma mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "chifferalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
-#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "nyckeln %s har inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -5711,52 +4667,41 @@ msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:534
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5774,126 +4719,101 @@ msgstr ""
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
+msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 # För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
 "nyckeln\n"
 
-#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer;\n"
 "försökte %d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
 
-#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
 # cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:189
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:201
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5901,7 +4821,6 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5909,35 +4828,33 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
 "felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:296
+#, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
+
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:561
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:588
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
-#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
 "expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -5945,7 +4862,6 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
 "oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -5954,23 +4870,19 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
 "stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:760
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:836
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -5978,53 +4890,43 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/sign.c:963
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1078
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1262
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
 "fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:180
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:193
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
-#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6033,227 +4935,188 @@ msgstr ""
 "# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
 "# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
 #, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error in '%s': %s\n"
 msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158
 msgid "line too long"
 msgstr "raden är för lång"
 
-#: g10/tdbdump.c:166
 msgid "colon missing"
 msgstr "kolon saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:172
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 
-#: g10/tdbdump.c:177
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:213
 #, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:217
 #, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
 msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1448
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1455
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
 #, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
 msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
+msgid "can't lock '%s'\n"
 msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
 
-#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:611
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1380 g10/tdbio.c:1407
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1184
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1205
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1223
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1413
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1421
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1431
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1461
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1506
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
 
 # trusted??
-#: g10/trustdb.c:252
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/trustdb.c:290
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
 # nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:305
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/trustdb.c:315
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
 msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
 
 # req står för request
 # kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
@@ -6267,128 +5130,101 @@ msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#: g10/trustdb.c:499
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr "15"
 
-#: g10/trustdb.c:501
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:507
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:509
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:510
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:511
 msgid "[  full  ]"
 msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/trustdb.c:512
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:527
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:528
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:529
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:530
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:531
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:571
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2423
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:586
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1028
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1032
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2166
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2231
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2245
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2268
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2354
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2429
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
 "misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:118
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -6398,116 +5234,126 @@ msgstr ""
 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/verify.c:205
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/verify.c:250
 #, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:176
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument förväntades inte"
 
-#: jnlib/argparse.c:178
 msgid "read error"
 msgstr "läsfel"
 
-#: jnlib/argparse.c:180
 msgid "keyword too long"
 msgstr "nyckelordet är för långt"
 
-#: jnlib/argparse.c:182
 msgid "missing argument"
 msgstr "argument saknas"
 
-#: jnlib/argparse.c:184
 msgid "invalid command"
 msgstr "ogiltigt kommando"
 
-#: jnlib/argparse.c:186
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
-#: jnlib/argparse.c:188
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+
 msgid "invalid option"
 msgstr "ogiltig flagga"
 
-#: jnlib/argparse.c:196
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:198
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:201
 #, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:203
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:205
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:207
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
-#: jnlib/logging.c:624
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:86
 #, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgid "error loading '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:124
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:132
 #, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:92
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
+
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(dödläge?) "
+
+#, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "väntar på låset %s...\n"
+
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 
-#: kbx/kbxutil.c:93
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "Rapportera fel till "
-
-#: kbx/kbxutil.c:118
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6515,232 +5361,254 @@ msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
+
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
-#: scd/app-openpgp.c:1483 scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:378
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:599
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:612
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1007
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2047
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2055
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2065
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1314
 #, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+"misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
+"ytterligare standardanvändning\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1348
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1489
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1499
-#: scd/app-openpgp.c:2318
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1447
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1462 scd/app-openpgp.c:2569
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2578
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1473
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1480
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr ""
+"|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
+"försök: %d]"
+
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
+
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1629
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1629
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1633
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1683 scd/app-openpgp.c:2133
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1689 scd/app-openpgp.c:2140
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1699
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1703
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1705
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1872
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
+
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1879
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1886
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1894 scd/app-openpgp.c:1901
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1964
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2024
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2038
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2041
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2098
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2148
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2236
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2297
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2583
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
 "kommando\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2656 scd/app-openpgp.c:2666
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr "|N|Initial PIN-kod"
+
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:365
-msgid "read options from file"
-msgstr "läs inställningar från fil"
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
+
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
-#: scd/scdaemon.c:121
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:122
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:132
-msgid "allow the use of admin card commands"
+#, fuzzy
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:210
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:212
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6748,736 +5616,551 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:670
-msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1024
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: sm/base64.c:325
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: sm/call-agent.c:136
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:209
 #, c-format
-msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgid "no running dirmngr - starting '%s'\n"
 msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:254
 #, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:274
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: sm/certchain.c:194
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
 
-#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1732
 msgid "chain"
 msgstr "kedja"
 
-#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1732
 msgid "shell"
 msgstr "skal"
 
-#: sm/certchain.c:241
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "kritiska certifikattillägget %s stöds inte"
 
-#: sm/certchain.c:280
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
 
-#: sm/certchain.c:318
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "kritisk markerad policy utan konfigurerade policier"
 
-#: sm/certchain.c:328
 #, c-format
-msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:335 sm/certchain.c:364
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr "observera: icke-kritisk certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:339 sm/certchain.c:368
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:480
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
 
-#: sm/certchain.c:499
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "antal utfärdare som matchar: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:541
-#, fuzzy
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
+msgstr "slår upp utfärdare från Dirmngr-cachen\n"
 
-#: sm/certchain.c:565
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
+msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:567
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
+msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:735 sm/certchain.c:1153 sm/certchain.c:1760 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/certchain.c:826
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-#: sm/certchain.c:836
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
-
-#: sm/certchain.c:841
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
-#: sm/certchain.c:846
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
-
-#: sm/certchain.c:848
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
-#: sm/certchain.c:854
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: sm/certchain.c:883 sm/certchain.c:951
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
-#: sm/certchain.c:898 sm/certchain.c:983
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:899 sm/certchain.c:984
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:900 sm/certchain.c:985
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:913
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:914
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:915
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:957
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
 
-#: sm/certchain.c:966
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
 
-#: sm/certchain.c:1003
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1005
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1006
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1010
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "  (  signatur skapad "
 
-#: sm/certchain.c:1011
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "  (certifikat skapat "
 
-#: sm/certchain.c:1014
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "  (certifikat giltigt från "
 
-#: sm/certchain.c:1015
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "  (     utfärdare giltig från "
 
-#: sm/certchain.c:1045
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1054
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
-#: sm/certchain.c:1067
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:1073
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
-#: sm/certchain.c:1130
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 "VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
-#: sm/certchain.c:1194
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
 
-#: sm/certchain.c:1270
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1339
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
-#: sm/certchain.c:1352
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1381 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: sm/certchain.c:1393
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: sm/certchain.c:1426
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1457
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 
-#: sm/certchain.c:1508
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
 
-#: sm/certchain.c:1548 sm/certchain.c:1831
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "certifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1549
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "tillfälligt certifikat är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1550
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1721
 msgid "switching to chain model"
 msgstr "växlar till kedjemodell"
 
-#: sm/certchain.c:1730
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr "valideringsmodell använd: %s"
 
-#: sm/certcheck.c:101
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
 
-#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/certdump.c:66 sm/certdump.c:149
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#: sm/certdump.c:160
-msgid "[none]"
-msgstr "[ingen]"
-
-#: sm/certdump.c:583 sm/certdump.c:628 sm/certdump.c:693 sm/certdump.c:746
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: sm/certdump.c:591 sm/certdump.c:636
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: sm/certdump.c:673 sm/certdump.c:729
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Fel - Inget namn]"
 
-#: sm/certdump.c:698 sm/certdump.c:752
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
-#: sm/certdump.c:946
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"S/N %s, ID 0x%08lX, created %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för:\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för X.509-"
+"certifikatet:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Serienummer %s, id 0x%08lX, skapad %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"skapad %s, går ut %s.\n"
 
-#: sm/certlist.c:121
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr "ingen nyckelanvändning angiven - antar alla användningsområden\n"
 
-#: sm/certlist.c:131 sm/keylist.c:258
 #, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nyckelanvändningsinformation: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:141
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för certifiering\n"
 
-#: sm/certlist.c:153
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
 
-#: sm/certlist.c:164
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
 
-#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för signering\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:474
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig nyckellängd %u (giltiga är %d till %d)\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
 msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:534
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:546
 #, c-format
-msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid läsning av nyckeln \"%s\" från kortet: %s\n"
 
 # keygrip (i.e. a hash over the public key
 # parameters) formatted as a hex string.
-#: sm/certreqgen.c:558
 #, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:574
 #, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s <%s>\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:122
-#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
+msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:124
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr "   (%d) Befintlig nyckel från kort\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Ange notationen: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:176
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:177
 #, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "inaktivera nyckel"
+
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel:\n"
+
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+msgstr "   (%d) signering, kryptering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:178
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+msgstr "   (%d) signering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:179
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) kryptering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:203
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange ämnesnamn för X.509: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:207
-#, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
+msgstr "Inget ämnesnamn angivet\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:211
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:220
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
+msgstr "Ogiltigt ämnesnamn \"%s\"\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:222
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "20"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:234
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "E-postadress: "
+msgstr "Ange e-postadresser"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:235
-#, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
+msgstr " (avsluta med en tom rad):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Ange nytt filnamn"
+msgstr "Ange DNS-namn"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
-#, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
+msgstr " (valfritt: avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:244
 msgid "Enter URIs"
-msgstr ""
+msgstr "Ange URI:er"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:271
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Parametrar som ska användas för denna certifikatbegäran:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:289
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skapar nu en certifikatbegäran.  Det kan ta en stund ...\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:298
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
+"Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:303
-msgid "resource problem: out or core\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr "resursproblem: out or core\n"
 
-#: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/decrypt.c:326
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
 #, c-format
-msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:132
 #, c-format
-msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
 msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: sm/delete.c:134
 #, c-format
-msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgid "certificate '%s' deleted\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-#: sm/delete.c:164
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:335
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:247
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:248
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:256
 msgid "list external keys"
 msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:258
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
-
-#: sm/gpgsm.c:264
 msgid "import certificates"
 msgstr "importera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: sm/gpgsm.c:268
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:271
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: sm/gpgsm.c:286
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: sm/gpgsm.c:299
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: sm/gpgsm.c:300
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: sm/gpgsm.c:307
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:312
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: sm/gpgsm.c:315
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:318
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-#: sm/gpgsm.c:322
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:326
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
-
-#: sm/gpgsm.c:328
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
-
-#: sm/gpgsm.c:345
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: sm/gpgsm.c:346
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
+msgstr "|FIL|skriv en serverlägeslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:348
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
-
-#: sm/gpgsm.c:350
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "tvinga v3-signaturer"
-
-#: sm/gpgsm.c:351
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
+msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:356
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: sm/gpgsm.c:357
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:358
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:360
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: sm/gpgsm.c:361
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
-
-#: sm/gpgsm.c:362 tools/gpgconf-comp.c:645 tools/gpgconf-comp.c:707
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: sm/gpgsm.c:363
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|VÄRD|använd den här nyckelservern för att slå upp nycklar"
-
-#: sm/gpgsm.c:364
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
-
-#: sm/gpgsm.c:368
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
-
-#: sm/gpgsm.c:383
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|SPEC|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:389
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:391
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:394
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
-
-#: sm/gpgsm.c:575
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: sm/gpgsm.c:578
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7487,129 +6170,120 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:705
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: sm/gpgsm.c:803
 #, c-format
-msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: kommer inte att kunna kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:814
 #, c-format
-msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgid "unknown validation model '%s'\n"
 msgstr "okänd valideringsmodell \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1386
+#, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "%s:%u: inget värdnamn angivet\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
+msgstr "%s:%u: lösenord angivet utan användare\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr "%s:%u: hoppar över denna rad\n"
+
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "kunde inte tolka nyckelserver\n"
+
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1488
 #, c-format
-msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgid "importing common certificates '%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1526
 #, c-format
-msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgid "can't sign using '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1710
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
-msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr "ogiltigt kommando (det finns inget implicit kommando)\n"
 
-#: sm/import.c:109
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "totalt antal behandlade: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 
-#: sm/import.c:235
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
+
+#, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:1274
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:188
 #, c-format
-msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
 msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:191
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
 
-#: sm/keydb.c:196
 #, c-format
-msgid "keybox `%s' created\n"
+msgid "keybox '%s' created\n"
 msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
 
-#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
-#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
-
-#: sm/keydb.c:1338
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid sökandet efter befintligt certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1346
 #, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "fel vid sökning efter skrivbar keyDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1354
 #, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1406
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
-#, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
 #, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-#: sm/misc.c:55
+msgid "Error - "
+msgstr "Fel - "
+
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#: sm/qualified.c:105
 #, c-format
-msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
-msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7626,7 +6300,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:604
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
@@ -7634,7 +6307,6 @@ msgstr ""
 "Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
 "eller validera sådana signaturer.\n"
 
-#: sm/qualified.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7646,73 +6318,69 @@ msgstr ""
 "Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
 "signatur!"
 
-#: sm/sign.c:445
+#, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr "hashalgoritm %d (%s) för signerare %d stöds inte; använder %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr "hashalgoritm som används för signerare %d: %s (%s)\n"
+
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:447
 msgid "Signature made "
 msgstr "Signatur gjord "
 
-#: sm/verify.c:451
 msgid "[date not given]"
 msgstr "[datum inte angivet]"
 
-#: sm/verify.c:452
 #, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " använder certifikat-id 0x%08lX\n"
 
-#: sm/verify.c:582
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+"ogiltig signatur: meddelandesammandragsattribut matchar inte den beräknade\n"
+
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#: sm/verify.c:583
 msgid "                aka"
 msgstr "      även känd som"
 
-#: sm/verify.c:601
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Det här är en kvalificerad signatur\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:73 tools/symcryptrun.c:165
 msgid "quiet"
 msgstr "tyst"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:68
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr "skriv ut data hexkodat"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:69
 msgid "decode received data lines"
 msgstr "avkoda mottagna datarader"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:73
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
 msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:75
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr "kör /subst vid uppstart"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:174
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:177
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
@@ -7720,210 +6388,179 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
 "Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1155
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1164
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1219 tools/gpg-connect-agent.c:1645
 #, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
 msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1299
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1303
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1619
 #, c-format
-msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown command '%s'\n"
 msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1637
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1986
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1995
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:563 tools/gpgconf-comp.c:630
-#: tools/gpgconf-comp.c:692 tools/gpgconf-comp.c:773
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
-#: tools/gpgconf-comp.c:705 tools/gpgconf-comp.c:796
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:482 tools/gpgconf-comp.c:601 tools/gpgconf-comp.c:656
-#: tools/gpgconf-comp.c:724 tools/gpgconf-comp.c:803
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:487 tools/gpgconf-comp.c:606 tools/gpgconf-comp.c:661
-#: tools/gpgconf-comp.c:729 tools/gpgconf-comp.c:811
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:611 tools/gpgconf-comp.c:737
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:502
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrade SSH-nycklar gå ut efter N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:506
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:510
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:527
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:531
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr "|N|ställ in minimal nödvändig längd för nya lösenfraser till N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:535
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr "|N|kräv minst N icke-alfabetiska tecken för en ny lösenfras"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:539
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr "|FIL|kontrollera nya lösenfraser mot mönster i FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:543
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:547
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:648 tools/gpgconf-comp.c:710
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|NAMN|kryptera även till användaridentiteten NAMN"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:669
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr "|SPEC|ange e-postalias (ett eller flera)"
+
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:671
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
 msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:674
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:719
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr "|MEKANISMER|använd MEKANISMER för att hitta nycklar efter e-postadress"
+
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr "inaktivera all åtkomst till dirmngr"
+
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|NAMN|använd kodningen NAMN för PKCS#12-lösenfraser"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:742
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:786
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:832
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:843
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:877
 msgid "LDAP server list"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP-serverlista"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:885
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3037
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
+
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:58
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
-#: tools/gpgconf.c:59
 msgid "check all programs"
 msgstr "kontrollera alla program"
 
-#: tools/gpgconf.c:60
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:61
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:63
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr "|KOMPONENT|kontrollera flaggor"
+
 msgid "apply global default values"
 msgstr "tillämpa globala standardvärden"
 
-#: tools/gpgconf.c:65
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
+
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "lista global konfigurationsfil"
 
-#: tools/gpgconf.c:67
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
 
-#: tools/gpgconf.c:71
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: tools/gpgconf.c:75
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#: tools/gpgconf.c:97
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:100
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -7931,28 +6568,18 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
 "Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:202 tools/gpgconf.c:240
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#: tools/gpgconf.c:204
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#: tools/gpgconf.c:213
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#: tools/gpgconf.c:242
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "Inget argument tillåts"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
-
-#: tools/symcryptrun.c:152
 msgid ""
 "@\n"
 "Commands:\n"
@@ -7962,35 +6589,27 @@ msgstr ""
 "Kommandon:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:154
 msgid "decryption modus"
 msgstr "dekrypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:155
 msgid "encryption modus"
 msgstr "krypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:159
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr "verktygsklass (confucius)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:160
 msgid "program filename"
 msgstr "programfilnamn"
 
-#: tools/symcryptrun.c:162
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:163
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:207
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:210
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
@@ -8000,138 +6619,181 @@ msgstr ""
 "[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
 "Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:279
 #, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:286
 #, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:312
 #, c-format
-msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:380
 #, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:387
 #, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
 #, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:486
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:492
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:498
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:509
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:527
 #, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:534
 #, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:550
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:578
 #, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "execv misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:607
 #, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "val misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:624
 #, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:676
 #, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:728
 #, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:797
 #, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:985
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1012
 msgid "no class provided\n"
 msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: tools/symcryptrun.c:1021
 #, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "klassen %s stöds inte\n"
 
-#: tools/gpg-check-pattern.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
+msgstr "Användning: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil (-h för hjälp)\n"
 
-#: tools/gpg-check-pattern.c:148
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
+"Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
+
+#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#~ "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "Rapportera fel till "
+
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+
+#~ msgid "this command has not yet been implemented\n"
+#~ msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
+
+#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr ""
+#~ "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Admin PIN"
+#~ msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "läs inställningar från fil"
+
+#~ msgid "Used libraries:"
+#~ msgstr "Använda bibliotek:"
+
+#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#~ msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
+
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
+
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
+
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
+
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
+
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "tvinga v3-signaturer"
+
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
+
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
+
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
+
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
+
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
+
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
 
 #~ msgid ""
 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
@@ -8326,131 +6988,3 @@ msgstr ""
 #~ "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
-
-# felstavat original meddelat till Werner.
-#~ msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-#~ msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-#~ "All certificates are then also lost!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
-#~ "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-#~ msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-#~ "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-#~ "trust connection to the key or another key certified by this key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
-#~ "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
-#~ "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
-#~ "certifierad av denna nyckel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This signature can't be checked because you don't have the\n"
-#~ "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-#~ "know which key was used because this signing key might establish\n"
-#~ "a trust connection through another already certified key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
-#~ "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
-#~ "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
-#~ "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-#~ "your keyring."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
-#~ "din nyckelring."
-
-# borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#~ msgid ""
-#~ "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-#~ "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-#~ "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-#~ "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-#~ "a second one is available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
-#~ "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
-#~ "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-#~ "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
-#~ "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-#~ "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-#~ "self-signatures will be advanced by one second.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
-#~ "valda)\n"
-#~ "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
-#~ "påverkade\n"
-#~ "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
-
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-#~ msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-#~ msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
-
-# # felstavat/ologiskt original
-#~ msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-#~ msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
-
-#~ msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-#~ msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-#~ "file (which is shown in brackets) will be used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
-#~ "(som anges i hakparenteser) att användas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-#~ "context you have the ability to choose from this list:\n"
-#~ "  \"Key has been compromised\"\n"
-#~ "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-#~ "      got access to your secret key.\n"
-#~ "  \"Key is superseded\"\n"
-#~ "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-#~ "  \"Key is no longer used\"\n"
-#~ "      Use this if you have retired this key.\n"
-#~ "  \"User ID is no longer valid\"\n"
-#~ "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-#~ "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
-#~ "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
-#~ "  \"Nyckeln har blivit komprometterad\"\n"
-#~ "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
-#~ "personer\n"
-#~ "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
-#~ "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
-#~ "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
-#~ "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
-#~ "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
-#~ "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
-#~ "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
-#~ "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-"
-#~ "postadress\n"
-#~ "     är ogiltig.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-#~ "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-#~ "An empty line ends the text.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-#~ "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten "
-#~ "kort och koncis.\n"
-#~ "En tom rad avslutar texten.\n"