Various changes
[gnupg.git] / po / sv.po
index 0b0870c..a3bf2d1 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -22,8 +22,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-06 19:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@@ -31,2018 +31,2410 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
-
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:356
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-# se förra kommentaren
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+#: agent/call-pinentry.c:359
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: agent/call-pinentry.c:424 agent/call-pinentry.c:436
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "raden är för lång\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
-#: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
-#: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:425
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:433
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:438
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
+# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
+#: agent/call-pinentry.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "felaktig MPI"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
+#: agent/call-pinentry.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "felaktig lösenmening"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "felaktig lösenmening"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
-#: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
+#: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
+#: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
-
-#: cipher/random.c:569
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
-
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
-"få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
-"stark slumptalsgenerator!\n"
-"\n"
-"ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
-"\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
-"det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
-"på entropin.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
-"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
-"(Behöver %d fler byte)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1628
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1648
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/command-ssh.c:2353
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
+"\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:484
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+msgid "verbose"
+msgstr "utförlig"
+
+#: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "var något tystare"
+
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
+
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:123
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:184
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:126
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:130
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:133
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:154
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr ""
+"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:241
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:300
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:303
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1053
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII-skal: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
+#: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
+#: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
+#: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:566
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "oväntat ASCII-skal:"
+#: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+#: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
 
-# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog skapad\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1324
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/armor.c:839
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "fel i avslutande rad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1427
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1152
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: agent/gpg-agent.c:1446
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1161
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1451
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
+#: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
 #, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
-#: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: agent/gpg-agent.c:1650
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
-#: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
-#: g10/keygen.c:1357
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Vad väljer du? "
+#: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:412
+#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: agent/protect-tool.c:146
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: agent/protect-tool.c:1206
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/card-util.c:440
+#: agent/protect-tool.c:1209
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "inte behandlade"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/card-util.c:440
-msgid "forced"
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:518
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/card-util.c:520
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "felaktig lösenmening"
 
-#: g10/card-util.c:522
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:539
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/card-util.c:541
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:559
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:580
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "läsfel:  %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:588
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:694
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:704
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:763
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:773
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:494
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:793
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "uppdaterat inställningar"
-
-#: g10/card-util.c:801
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
-
-#: g10/card-util.c:810
+#: agent/trustlist.c:500
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/card-util.c:831
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/trustlist.c:500
+msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:845
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:866
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/card-util.c:889
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:937
+#: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:947
+#: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1032
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
+#: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:446
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1074
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1083
+#: common/exechelp.c:487
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1122
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+#: common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr ""
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
+#: common/http.c:1666
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
-#: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Felaktigt val.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1202
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
 
-#: g10/card-util.c:1237
+#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1242
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/card-util.c:1247
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
-msgid "quit this menu"
-msgstr "avsluta denna meny"
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1320
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
-msgid "show this help"
-msgstr "visa denna hjälp"
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1323
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/card-util.c:1326
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
 
-#: g10/card-util.c:1327
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: g10/card-util.c:1328
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/card-util.c:1329
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "avsluta"
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "change card holder's sex"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: common/yesno.c:115
 #, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
-
-#: g10/card-util.c:1335
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+msgid "cC"
+msgstr "c"
 
-#: g10/card-util.c:1336
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/card-util.c:1494
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "rad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/card-util.c:1525
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/card-util.c:1527
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
+#: g10/armor.c:568
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "oväntat ASCII-skal:"
 
-#: g10/cardglue.c:435
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+
+# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:843
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "fel i avslutande rad\n"
+
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/cardglue.c:572
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
+"använts\n"
 
-#: g10/cardglue.c:580
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:944
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
+"understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
 
-#: g10/cardglue.c:915
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr ""
+# user notation name??
+# Werner:
+# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
+#: g10/build-packet.c:956
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
 
-#: g10/cardglue.c:916
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr ""
+# user notation name??
+# Werner:
+# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
+#: g10/build-packet.c:962
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
 
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:980
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+msgid "not human readable"
+msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
 
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter PIN: "
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:935
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:950
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
-#: g10/revoke.c:228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
+#: g10/card-util.c:414
+#, fuzzy
+msgid "male"
+msgstr "enable"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
+msgid "female"
+msgstr "enable"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
+msgid "unspecified"
+msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
+msgid "not forced"
+msgstr "inte behandlade"
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:442
+msgid "forced"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "raderat information om ägartillit\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
+#: g10/card-util.c:522
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
+#: g10/card-util.c:524
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+#: g10/card-util.c:541
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:218
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
+#: g10/card-util.c:543
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: g10/card-util.c:582
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
-
-#: g10/encode.c:470
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "läser från \"%s\"\n"
-
-#: g10/encode.c:522
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/encode.c:532
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: g10/card-util.c:696
+msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
+#: g10/card-util.c:706
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
-"inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:729
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: g10/card-util.c:765
+msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:826
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "uppdaterat inställningar"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
+#: g10/card-util.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
+#: g10/card-util.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
-# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: g10/card-util.c:833
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
-"i den symmetriska krypteringen.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
+#: g10/card-util.c:847
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "visa fingeravtryck"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+#: g10/card-util.c:891
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:314
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
-"inställningsfilen\n"
+#: g10/card-util.c:939
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
-
-#: g10/exec.c:422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:536
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+#: g10/card-util.c:1076
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/exec.c:610
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Felaktigt val.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+msgid "quit this menu"
+msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "show admin commands"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
-#: g10/export.c:354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+msgid "show this help"
+msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/export.c:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/export.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
 
-#: g10/export.c:521
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+#: g10/card-util.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "ändra utgångsdatum"
 
-#: g10/export.c:598
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/card-util.c:1328
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/gpg.c:372
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1329
+msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:374
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+#: g10/card-util.c:1330
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "visa fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:375
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+#: g10/card-util.c:1331
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:376
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "skapa signatur i en separat fil"
+#: g10/card-util.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:377
-msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptera data"
+#: g10/card-util.c:1333
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:379
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "endast symmetrisk kryptering"
+#: g10/card-util.c:1334
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
-# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:381
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptera data (standard)"
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
+msgid "Command> "
+msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/gpg.c:383
-msgid "verify a signature"
-msgstr "verifiera en signatur"
+#: g10/card-util.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
-#: g10/gpg.c:385
-msgid "list keys"
-msgstr "visa en lista på nycklar"
+#: g10/card-util.c:1523
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:387
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
+#: g10/card-util.c:1525
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:388
-#, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
 
-#: g10/gpg.c:389
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "list secret keys"
-msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+# se förra kommentaren
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
+#: g10/revoke.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
+#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "sign a key"
-msgstr "signera en nyckel"
+#: g10/delkey.c:135
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signera en nyckel lokalt"
+#: g10/delkey.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signera eller redigera en nyckel"
+#: g10/delkey.c:155
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
 
-#: g10/gpg.c:398
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generera ett spärrcertifikat"
+#: g10/delkey.c:165
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "export keys"
-msgstr "exportera nycklar"
+#: g10/delkey.c:175
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
+#: g10/delkey.c:206
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
+#: g10/delkey.c:208
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/gpg.c:404
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
+#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:406
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
+#: g10/encode.c:227
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:410
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importera/slå ihop nycklar"
+#: g10/encode.c:241
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "använderchiffer %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:413
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/gpg.c:414
-msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/gpg.c:415
-msgid "change a card's PIN"
+#: g10/encode.c:466
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
+"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
+"pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:423
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+#: g10/encode.c:491
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
+#: g10/encode.c:519
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/encode.c:529
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
+"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
+"inställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:436
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
+#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
+"inställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:438
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+#: g10/encode.c:725
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
+"inställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:449
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
+#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:450
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
+#: g10/encode.c:822
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:455
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s krypterad data\n"
 
-#: g10/gpg.c:469
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "utförlig"
+# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
+"i den symmetriska krypteringen.\n"
 
-#: g10/gpg.c:482
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "gör inga ändringar"
+#: g10/encr-data.c:122
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/gpg.c:483
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "Fråga före ersättning"
+#: g10/exec.c:51
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
+#: g10/exec.c:315
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
+"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
+"inställningsfilen\n"
 
-#: g10/gpg.c:525
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/exec.c:345
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
 
-# inställningar istället för flaggor?
-# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:553
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
+#: g10/exec.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"Exempel:\n"
-"\n"
-"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
-"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
-"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
-"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
-"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
+#: g10/exec.c:426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+#: g10/exec.c:511
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:763
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
 
-# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:766
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
-"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
+#: g10/exec.c:537
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
+#: g10/exec.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+
+#: g10/export.c:63
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
-"Stödda algoritmer:\n"
+"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
+"\n"
 
-#: g10/gpg.c:780
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "öppen nyckel: "
+#: g10/export.c:65
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Chiffer: "
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:792
-msgid "Hash: "
-msgstr "Kontrollsumma: "
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "spärra en undernyckel"
 
-#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
-msgid "Compression: "
-msgstr "Komprimering: "
+#: g10/export.c:71
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:881
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "användning: gpg [flaggor] "
+#: g10/export.c:73
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1029
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
 
-# Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1047
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:339
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1244
+#: g10/export.c:368
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
 
-#: g10/gpg.c:1247
+#: g10/export.c:376
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
 
-#: g10/gpg.c:1250
+#: g10/export.c:387
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
+"signaturen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1256
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:538
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1259
+#: g10/export.c:561
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1262
+#: g10/export.c:582
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/gpg.c:1268
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:631
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
 
-#: g10/gpg.c:1271
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
 
-#: g10/gpg.c:1274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+
+#: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
+#: g10/getkey.c:1000
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1280
+#: g10/getkey.c:1827
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr ""
+"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
+"- hoppar över\n"
 
-#: g10/gpg.c:1286
+#: g10/getkey.c:2612
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/gpg.c:1427
+#: g10/getkey.c:2659
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
 
-#: g10/gpg.c:1521
-msgid "display photo IDs during key listings"
+#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:1523
-msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:365
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:1525
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/gpg.c:366
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: g10/gpg.c:1527
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:246
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:1531
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:247
+msgid "encrypt data"
+msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:1533
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:248
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
-#: g10/gpg.c:1535
-msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:1537
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+msgid "verify a signature"
+msgstr "verifiera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:1539
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
+msgid "list keys"
+msgstr "visa en lista på nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:1541
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
+#: g10/gpg.c:378
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:379
 #, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
-
-#: g10/gpg.c:1874
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:1916
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:1920
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+msgid "list secret keys"
+msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:1927
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:257
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
+#: g10/gpg.c:383
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:2158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:386
+msgid "sign a key"
+msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:2400
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:387
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
-#, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/gpg.c:388
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:2428
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:2431
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:391
+msgid "export keys"
+msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:2438
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:259
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:2441
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:260
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:2448
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:2451
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:397
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:2458
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:401
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importera/slå ihop nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:2461
-#, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2469
-msgid "display photo IDs during signature verification"
+#: g10/gpg.c:405
+msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2471
-msgid "show policy URLs during signature verification"
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2473
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:414
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:2475
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:421
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:2479
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:2481
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:280
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:2483
-#, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:290
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:2485
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:326
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:2492
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:329
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
 
-#: g10/gpg.c:2495
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:331
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:2502
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
+#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+msgid "use as output file"
+msgstr "använd som fil för utdata"
 
-# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2705
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
+#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:2709
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
+#: g10/gpg.c:474
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "Fråga före ersättning"
 
-#: g10/gpg.c:2718
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+#: g10/gpg.c:516
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2721
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
+#: g10/gpg.c:517
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2728
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+# inställningar istället för flaggor?
+# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
+#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:392
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2743
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:395
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Exempel:\n"
+"\n"
+"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
+"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
+"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
+"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
+"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:2757
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
-"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
-"i --pgp2-läge\n"
+"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2763
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
+#: g10/gpg.c:756
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpg.c:2769
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
+# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#: g10/gpg.c:759
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
+"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
-# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2782
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
-"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+"\n"
+"Stödda algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:773
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "öppen nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2311
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:2861
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:787
+msgid "Hash: "
+msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:2867
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2357
+msgid "Compression: "
+msgstr "Komprimering: "
 
-# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2882
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
+#: g10/gpg.c:878
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2884
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
+#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:682
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
-# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:2886
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+# Vad betyder detta?
+#: g10/gpg.c:1066
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2888
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+#: g10/gpg.c:1263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2890
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+#: g10/gpg.c:1266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:2893
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
+#: g10/gpg.c:1269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2897
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+#: g10/gpg.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2904
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:1278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:2913
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:1281
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2917
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:1287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2921
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:1290
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2954
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+#: g10/gpg.c:1293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3001
+#: g10/gpg.c:1299
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:1302
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:1305
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3107
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1448
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3118
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+#: g10/gpg.c:1541
+msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
 
-#: g10/gpg.c:3129
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1543
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3136
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1545
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1547
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3148
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1551
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3161
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3163
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/gpg.c:1555
+msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3166
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#: g10/gpg.c:1557
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3184
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1559
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3197
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1561
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
 
-#: g10/gpg.c:3212
+#: g10/gpg.c:1563
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3214
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:1936
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+
+#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:2194
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:3246
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:2439
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:3271
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4065
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:3279
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
-
-#: g10/gpg.c:3283
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key användaridentitet"
-
-#: g10/gpg.c:3304
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
-
-#: g10/gpg.c:3375
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
+#: g10/gpg.c:2474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3412
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2477
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3414
+#: g10/gpg.c:2484
 #, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2487
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3427
+#: g10/gpg.c:2494
 #, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3437
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2497
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3488
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3496
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2507
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3583
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+#: g10/gpg.c:2515
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3706
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnamn]"
+#: g10/gpg.c:2517
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3710
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
+#: g10/gpg.c:2519
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:4000
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: g10/gpg.c:2521
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
-"ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
-"understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
 
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#: g10/gpg.c:4008
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
+#: g10/gpg.c:2525
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
 
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#: g10/gpg.c:4013
+#: g10/gpg.c:2527
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4024
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
+#: g10/gpg.c:2529
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:4058
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:2531
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:4060
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:2533
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:4093
-#, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:2535
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
+#: g10/gpg.c:2542
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
+#: g10/gpg.c:2545
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
+#: g10/gpg.c:2552
 #, c-format
-msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1769
+#: g10/gpg.c:2726
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/getkey.c:2323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+#: g10/gpg.c:2729
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
-"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
-"- hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2554
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
+# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
+#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1235
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
 
-#: g10/getkey.c:2601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
+#: g10/gpg.c:2814
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "var något tystare"
+#: g10/gpg.c:2823
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+#: g10/gpg.c:2826
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
-# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
-# Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+#: g10/gpg.c:2841
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+#: g10/gpg.c:2855
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
+"i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#: g10/gpg.c:2861
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+#: g10/gpg.c:2867
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
+#: g10/gpg.c:2880
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
-"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
-"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
-"nätet av certifikat."
+"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
-"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
-"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
-"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
+#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1278
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1286
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+#: g10/gpg.c:2958
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:2964
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
-"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:2979
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:2981
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
+#: g10/gpg.c:2983
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:2985
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
-"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
-"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
-"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
+"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:2987
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/helptext.c:122
+# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
+#: g10/gpg.c:2990
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
+
+#: g10/gpg.c:2994
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3001
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+
+# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
+#: g10/gpg.c:3010
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3014
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3018
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3051
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3098
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3197
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3208
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+
+#: g10/gpg.c:3219
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3226
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3238
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3251
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3253
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3274
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3287
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3302
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3304
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3327
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3336
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3361
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3369
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3373
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3394
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+
+#: g10/gpg.c:3479
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3481
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3483
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3494
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3504
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3555
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3563
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3653
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+
+#: g10/gpg.c:3770
+msgid "[filename]"
+msgstr "[filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3774
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4085
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4087
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4120
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+
+# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
+# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
+# Krav från RIPE.
+#: g10/gpgv.c:75
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+
+#: g10/gpgv.c:100
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: g10/gpgv.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+
+#: g10/helptext.c:51
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
+"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
+"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
+"nätet av certifikat."
+
+#: g10/helptext.c:57
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
+"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
+"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
+"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
+
+#: g10/helptext.c:64
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+
+#: g10/helptext.c:68
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+
+#: g10/helptext.c:72
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:86
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
+"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
+"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+
+#: g10/helptext.c:93
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+
+#: g10/helptext.c:107
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
+"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
+"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
+"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
+
+#: g10/helptext.c:119
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2056,11 +2448,11 @@ msgstr ""
 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2142,12 +2534,12 @@ msgstr ""
 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
 
 # felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2155,11 +2547,11 @@ msgstr ""
 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2170,7 +2562,7 @@ msgstr ""
 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
 "certifierad av denna nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2182,7 +2574,7 @@ msgstr ""
 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2191,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 "din nyckelring."
 
 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2205,7 +2597,7 @@ msgstr ""
 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2217,24 +2609,24 @@ msgstr ""
 "påverkade\n"
 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
 
 # # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2242,7 +2634,7 @@ msgstr ""
 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
 "(som anges i hakparenteser) att användas."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2272,7 +2664,7 @@ msgstr ""
 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
 "     är ogiltig.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2283,429 +2675,426 @@ msgstr ""
 "och koncis.\n"
 "En tom rad avslutar texten.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:95
+#: g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:97
+#: g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:99
+#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/import.c:101
+#: g10/import.c:102
 #, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/import.c:103
+#: g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:105
+#: g10/import.c:106
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
 
-#: g10/import.c:107
+#: g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:262
+#: g10/import.c:268
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:271
+#: g10/import.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:293
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:295
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                      importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:301
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:303
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:325
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:327
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:562
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:564
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
-
-#: g10/import.c:601
+#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:613
+#: g10/import.c:618
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/import.c:625
+#: g10/import.c:630
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:638
+#: g10/import.c:643
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:640
+#: g10/import.c:645
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:664
+#: g10/import.c:669
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:741
+#: g10/import.c:748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:756
+#: g10/import.c:763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
 
-#: g10/import.c:762
+#: g10/import.c:769
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:764
+#: g10/import.c:771
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:780
+#: g10/import.c:787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
 
-#: g10/import.c:789
+#: g10/import.c:796
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
-#: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:817
+#: g10/import.c:824
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:848
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:903
+#: g10/import.c:910
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:906
+#: g10/import.c:913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:909
+#: g10/import.c:916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:912
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:915
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:918
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:921
+#: g10/import.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:924
+#: g10/import.c:931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:927
+#: g10/import.c:934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:930
+#: g10/import.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:953
+#: g10/import.c:960
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1098
+#: g10/import.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
 "över den\n"
 
-#: g10/import.c:1109
+#: g10/import.c:1134
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#: g10/import.c:1162
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
 
-#: g10/import.c:1166
+#: g10/import.c:1192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1176
+#: g10/import.c:1202
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1206
+#: g10/import.c:1232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
 "spärrcertifikatet\n"
 
-#: g10/import.c:1249
+#: g10/import.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1281
+#: g10/import.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1347
+#: g10/import.c:1373
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1362
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
 "\"\n"
 
-#: g10/import.c:1364
+#: g10/import.c:1390
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1408
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1395
+#: g10/import.c:1421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1410
+#: g10/import.c:1436
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1432
+#: g10/import.c:1458
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
 
-#: g10/import.c:1445
+#: g10/import.c:1471
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1460
+#: g10/import.c:1486
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1502
+#: g10/import.c:1528
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
 
-#: g10/import.c:1523
+#: g10/import.c:1549
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/import.c:1576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
 
-#: g10/import.c:1560
+#: g10/import.c:1586
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/import.c:1603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
 
-#: g10/import.c:1591
+#: g10/import.c:1617
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
@@ -2713,118 +3102,118 @@ msgstr ""
 "signaturen\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
 
-#: g10/import.c:1699
+#: g10/import.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
 
-#: g10/import.c:1761
+#: g10/import.c:1787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1775
+#: g10/import.c:1801
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1834
+#: g10/import.c:1860
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1868
+#: g10/import.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2257
+#: g10/import.c:2283
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2291
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/import.c:2267
+#: g10/import.c:2293
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:264
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[spärrad]"
 
-#: g10/keyedit.c:265
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egensignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2838,63 +3227,63 @@ msgstr ""
 "källor...)?\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
 
-#: g10/keyedit.c:437
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:453
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:597
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
 
-#: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
-#: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
-#: g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1749
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:625
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
 
-#: g10/keyedit.c:653
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
 
-#: g10/keyedit.c:681
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:686
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera? "
 
-#: g10/keyedit.c:705
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2903,11 +3292,11 @@ msgstr ""
 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:714
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:728
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2916,13 +3305,13 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:732
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
 "n) "
 
-#: g10/keyedit.c:753
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2931,44 +3320,44 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:757
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:778
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:781
+#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:786
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:808
+#: g10/keyedit.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:823
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:841
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:847
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:887
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2976,11 +3365,11 @@ msgstr ""
 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
 "läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:914
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2989,33 +3378,33 @@ msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:919
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr ""
 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+#: g10/keyedit.c:934
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:955
+#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3024,14 +3413,14 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
 "med din nyckel: \""
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:965
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:968
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
@@ -3039,7 +3428,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:976
+#: g10/keyedit.c:979
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -3047,7 +3436,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:986
+#: g10/keyedit.c:989
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
@@ -3055,7 +3444,7 @@ msgstr ""
 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:993
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
@@ -3063,65 +3452,65 @@ msgstr ""
 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1000
+#: g10/keyedit.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1005
+#: g10/keyedit.c:1008
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1010
+#: g10/keyedit.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1020
+#: g10/keyedit.c:1023
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera? "
 
-#: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
-#: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
+#: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1130
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1177
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3129,11 +3518,11 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1197
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3141,204 +3530,210 @@ msgstr ""
 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1200
+#: g10/keyedit.c:1203
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
 
-#: g10/keyedit.c:1271
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1356
+#: g10/keyedit.c:1360
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1363
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1360
+#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "select user ID N"
 msgstr "välj användaridentitet N"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1367
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "välj användaridentitet N"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1368
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "återkalla signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1373
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:1378
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signera nyckeln lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1375
+#: g10/keyedit.c:1380
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1383
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1390
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "ta bort en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
+#: g10/keyedit.c:1395
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1396
+#: g10/keyedit.c:1401
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1407
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "ta bort en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1404
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1411
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1415
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1420
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1424
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
-#: g10/keyedit.c:1424
+#: g10/keyedit.c:1429
 #, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
+#: g10/keyedit.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ändra lösenmening"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1439
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:1434
+#: g10/keyedit.c:1441
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "spärra en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: g10/keyedit.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "spärra en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "aktivera en nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
+#: g10/keyedit.c:1448
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "stäng av en nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1442
+#: g10/keyedit.c:1449
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "visa foto-ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1444
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1564
+#: g10/keyedit.c:1571
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1582
+#: g10/keyedit.c:1589
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1663
+#: g10/keyedit.c:1670
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1671
+#: g10/keyedit.c:1678
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1690
+#: g10/keyedit.c:1697
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3346,238 +3741,243 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1730
+#: g10/keyedit.c:1737
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1749
+#: g10/keyedit.c:1756
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:1756
+#: g10/keyedit.c:1763
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1765
+#: g10/keyedit.c:1772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "okänd signaturklass"
 
-#: g10/keyedit.c:1788
+#: g10/keyedit.c:1795
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
+#: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1812
+#: g10/keyedit.c:1819
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1814
+#: g10/keyedit.c:1821
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:1815
+#: g10/keyedit.c:1822
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
 
-#: g10/keyedit.c:1865
+#: g10/keyedit.c:1872
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1877
+#: g10/keyedit.c:1884
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1905
+#: g10/keyedit.c:1912
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1919
+#: g10/keyedit.c:1926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1936
+#: g10/keyedit.c:1943
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1960
+#: g10/keyedit.c:1967
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1963
+#: g10/keyedit.c:1970
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
 
-#: g10/keyedit.c:1964
+#: g10/keyedit.c:1971
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
 
-#: g10/keyedit.c:1999
+#: g10/keyedit.c:2006
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2007
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
 
-#: g10/keyedit.c:2018
+#: g10/keyedit.c:2025
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
 
-#: g10/keyedit.c:2029
+#: g10/keyedit.c:2036
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
 
-#: g10/keyedit.c:2031
+#: g10/keyedit.c:2038
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
 
-#: g10/keyedit.c:2081
+#: g10/keyedit.c:2088
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2123
+#: g10/keyedit.c:2130
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "ange inställningslista"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2136
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
-#: g10/keyedit.c:2131
+#: g10/keyedit.c:2138
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
 
-#: g10/keyedit.c:2189
+#: g10/keyedit.c:2206
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringarna? "
 
-#: g10/keyedit.c:2192
+#: g10/keyedit.c:2209
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? "
 
-#: g10/keyedit.c:2202
+#: g10/keyedit.c:2219
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2209
+#: g10/keyedit.c:2226
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2216
+#: g10/keyedit.c:2233
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2289
+#: g10/keyedit.c:2334
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2341
+#: g10/keyedit.c:2386
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2352
+#: g10/keyedit.c:2397
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2579
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notering: "
+
+#: g10/keyedit.c:2631
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2638
+#: g10/keyedit.c:2690
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2659
+#: g10/keyedit.c:2711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2665
+#: g10/keyedit.c:2717
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
+#: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
+#: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[spärrad]"
 
-#: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "[går ut: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
-#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "[går ut: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2690
+#: g10/keyedit.c:2742
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2705
+#: g10/keyedit.c:2757
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " tillit: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2709
+#: g10/keyedit.c:2761
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2768
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2768
+#: g10/keyedit.c:2820
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3585,19 +3985,19 @@ msgstr ""
 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "om du inte startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
-#: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
+#: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[spärrad]"
 
-#: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
-#: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2899
+#: g10/keyedit.c:2951
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3606,7 +4006,7 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
 "vara huvudidentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2960
+#: g10/keyedit.c:3012
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3616,56 +4016,56 @@ msgstr ""
 "vissa versioner\n"
 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2971
+#: g10/keyedit.c:3023
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3111
+#: g10/keyedit.c:3163
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3121
+#: g10/keyedit.c:3173
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3125
+#: g10/keyedit.c:3177
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3131
+#: g10/keyedit.c:3183
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3145
+#: g10/keyedit.c:3197
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3146
+#: g10/keyedit.c:3198
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3149
+#: g10/keyedit.c:3201
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
+#: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "felaktigt skal"
 
-#: g10/keyedit.c:3198
+#: g10/keyedit.c:3250
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3290
+#: g10/keyedit.c:3342
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3674,33 +4074,33 @@ msgstr ""
 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3301
+#: g10/keyedit.c:3353
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3321
+#: g10/keyedit.c:3373
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3398
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3361
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3383
+#: g10/keyedit.c:3435
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3402
+#: g10/keyedit.c:3454
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3408
+#: g10/keyedit.c:3460
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
@@ -3708,325 +4108,352 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
 "N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3469
+#: g10/keyedit.c:3521
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3475
+#: g10/keyedit.c:3527
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3479
+#: g10/keyedit.c:3531
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3528
+#: g10/keyedit.c:3580
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3544
+#: g10/keyedit.c:3596
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3769
+# Vad betyder det?
+#: g10/keyedit.c:3669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3675
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3837
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
+#: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3979
+#: g10/keyedit.c:4047
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4059
+#: g10/keyedit.c:4127
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4060
+#: g10/keyedit.c:4128
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
-#: g10/keyedit.c:4122
+#: g10/keyedit.c:4190
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Signaturnotering: "
+
+#: g10/keyedit.c:4339
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Skriv över (j/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4403
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4207
+#: g10/keyedit.c:4488
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4342
+#: g10/keyedit.c:4623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
+#: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4351
+#: g10/keyedit.c:4632
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4355
+#: g10/keyedit.c:4636
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4359
+#: g10/keyedit.c:4640
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4386
+#: g10/keyedit.c:4667
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4412
+#: g10/keyedit.c:4693
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4419
+#: g10/keyedit.c:4700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4441
+#: g10/keyedit.c:4722
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4461
+#: g10/keyedit.c:4742
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4491
+#: g10/keyedit.c:4772
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4561
+#: g10/keyedit.c:4842
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4578
+#: g10/keyedit.c:4859
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4642
+#: g10/keyedit.c:4923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4704
+#: g10/keyedit.c:4985
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4799
+#: g10/keyedit.c:5080
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:815
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:854
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver egensignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:905
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2931
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1232
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1235
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1238
+#: g10/keygen.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/keygen.c:1241
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1249
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1268
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1272
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1277
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1280
+#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1283
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1286
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1342
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1344
+#: g10/keygen.c:1604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1345
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1347
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1349
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1350
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1352
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1354
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1433
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1440
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1454
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1460
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4043,7 +4470,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1530
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4059,40 +4486,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1553
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1558
+#: g10/keygen.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1576
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "felaktigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1583
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1589
+#: g10/keygen.c:1849
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1590
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1596
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4100,12 +4527,12 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1601
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1624
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4122,44 +4549,44 @@ msgstr ""
 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1637
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1647
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1649
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1657
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1663
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1671
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1677
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1700
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4170,7 +4597,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1711
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
@@ -4186,24 +4613,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1727
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1737
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1738
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1757
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1797
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4211,12 +4638,12 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4227,7 +4654,7 @@ msgstr ""
 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:1835
+#: g10/keygen.c:2094
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4239,50 +4666,50 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2597
+#: g10/keygen.c:2876
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
+#: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
+#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2929
+#: g10/keygen.c:3222
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2935
+#: g10/keygen.c:3228
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2953
+#: g10/keygen.c:3246
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2960
+#: g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2983
+#: g10/keygen.c:3276
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2994
+#: g10/keygen.c:3287
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4292,13 +4719,13 @@ msgstr ""
 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
 "undernyckel för detta syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
+#: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
+#: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4306,7 +4733,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4314,31 +4741,31 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
+#: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
 
-#: g10/keygen.c:3391
+#: g10/keygen.c:3688
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3438
+#: g10/keygen.c:3736
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3464
+#: g10/keygen.c:3762
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
@@ -4354,2159 +4781,3436 @@ msgstr "Signaturpolicy: "
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Viktig signaturnotation: "
+
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Signaturnotering: "
+
+#: g10/keylist.c:471
+msgid "Keyring"
+msgstr "Nyckelring"
+
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+
+#: g10/keylist.c:1508
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+
+#: g10/keylist.c:1517
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
+
+#: g10/keylist.c:1592
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+
+# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
+#: g10/keyring.c:1256
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
+
+#: g10/keyring.c:1258
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s är den oförändrade\n"
+
+#: g10/keyring.c:1259
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s är den nya\n"
+
+#: g10/keyring.c:1260
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
+
+#: g10/keyring.c:1382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+
+#: g10/keyring.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+
+#: g10/keyring.c:1440
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+
+#: g10/keyring.c:1512
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+
+#: g10/keyserver.c:66
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:67
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:69
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:77
+#, fuzzy
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+
+#: g10/keyserver.c:528
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
+
+#: g10/keyserver.c:729
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
+#, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:913
+#, fuzzy
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
+
+#: g10/keyserver.c:1438
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1447
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1515
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1527
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1532
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1540
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1547
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
+
+#: g10/keyserver.c:1552
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
+
+#: g10/keyserver.c:1561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1879
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1959
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1965
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:210
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:263
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+
+#: g10/mainproc.c:273
+#, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
+
+#: g10/mainproc.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
+
+# Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
+#: g10/mainproc.c:411
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
+
+#: g10/mainproc.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
+
+# Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
+#: g10/mainproc.c:466
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:480
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
+
+#: g10/mainproc.c:482
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
+
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "antar att %s krypterade data\n"
+
+#: g10/mainproc.c:522
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
+"istället\n"
+
+#: g10/mainproc.c:555
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
+# Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
+#: g10/mainproc.c:559
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
+
+# Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
+#: g10/mainproc.c:572
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
+
+#: g10/mainproc.c:578
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:597
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
+
+#: g10/mainproc.c:599
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
+
+#: g10/mainproc.c:805
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+"fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
+"att applicera\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1154
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Korrekt signatur från \""
+
+#: g10/mainproc.c:1392
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "signaturen verifierades inte\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "      även känd som \""
+
+#: g10/mainproc.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1528
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \""
+
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
+
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Korrekt signatur från \""
+
+# Visas vid ogiltig signatur:
+# Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
+#: g10/mainproc.c:1715
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[osäkert]"
+
+#: g10/mainproc.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "      även känd som \""
+
+#: g10/mainproc.c:1844
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1849
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1852
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1853
+msgid "binary"
+msgstr "binär"
+
+#: g10/mainproc.c:1854
+msgid "textmode"
+msgstr "textläge"
+
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
+
+#: g10/mainproc.c:1874
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1989
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
+"kontrolleras.\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1997
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
+
+#: g10/mainproc.c:2056
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
+
+#: g10/mainproc.c:2066
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
+
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
+#, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+
+#: g10/misc.c:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+
+#: g10/misc.c:351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+
+#: g10/misc.c:366
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+
+#: g10/misc.c:371
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+
+#: g10/misc.c:486
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = visa mer information\n"
+
+#: g10/misc.c:722
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+
+#: g10/misc.c:726
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+
+#: g10/misc.c:728
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
+
+#: g10/misc.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+
+#: g10/misc.c:796
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Okomprimerad"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Okomprimerad"
+
+#: g10/misc.c:931
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
+
+#: g10/misc.c:1106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+
+#: g10/misc.c:1131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+
+#: g10/openfile.c:87
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Filen \"%s\" finns. "
+
+#: g10/openfile.c:91
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Skriv över (j/N)? "
+
+#: g10/openfile.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: okänt suffix\n"
+
+#: g10/openfile.c:146
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Ange nytt filnamn"
+
+#: g10/openfile.c:191
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "skriver till standard ut\n"
+
+#: g10/openfile.c:306
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+
+#: g10/openfile.c:385
+#, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
+
+#: g10/openfile.c:387
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:192
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:762
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:1211
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
+
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
+
+#: g10/passphrase.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
+"användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
+
+#: g10/passphrase.c:349
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
+
+#: g10/passphrase.c:351
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Ange lösenmening\n"
+
+#: g10/passphrase.c:375
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
+
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
+
+#: g10/passphrase.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
+"användaren: \""
+
+#: g10/passphrase.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
+
+#: g10/passphrase.c:581
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:74
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
+"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
+"en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
+"Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
+
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+
+#: g10/photoid.c:117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/photoid.c:128
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
+
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/photoid.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+
+#: g10/photoid.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
+
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
+
+#: g10/photoid.c:370
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ingen anledning har angivits"
+
+# tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
+# känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Nyckeln är ersatt"
+
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
+
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Nyckeln används inte längre"
+
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
+
+#: g10/pkclist.c:74
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "anledning till spärren: "
+
+#: g10/pkclist.c:91
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "spärrkommentar: "
+
+# ej kristallklart vad förkortningarna står för
+#: g10/pkclist.c:206
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMaAsS"
+
+#: g10/pkclist.c:214
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr ""
+"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
+
+#: g10/pkclist.c:246
+#, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:256
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = Vet inte\n"
+
+#: g10/pkclist.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
+
+#: g10/pkclist.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
+
+#: g10/pkclist.c:285
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+
+#: g10/pkclist.c:288
+#, fuzzy
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
+
+#: g10/pkclist.c:289
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr "a = avsluta\n"
+
+#: g10/pkclist.c:293
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Vad väljer du? "
+
+#: g10/pkclist.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
+
+#: g10/pkclist.c:334
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:430
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+
+#: g10/pkclist.c:435
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
+
+#: g10/pkclist.c:461
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
+"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
+"\n"
+
+#: g10/pkclist.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
+
+#: g10/pkclist.c:502
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:509
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:518
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:521
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:522
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:553
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:560
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:604
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:621
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
+"tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
+
+# överhoppad?
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/pkclist.c:885
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr ""
+"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
+
+#: g10/pkclist.c:909
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:935
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
+
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
+
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1034
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1092
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
+
+# plural av adressee
+# dvs. den som meddelandet är adresserat till.
+# Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "inga giltiga adressater\n"
+
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
+
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
+
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Ange namnet på datafilen: "
+
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "läser från standard in ...\n"
+
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "ingen signerad data\n"
+
+# se förra kommentaren
+#: g10/plaintext.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:247
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:285
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
+
+# Vad?
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Att spärras av:\n"
+
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
+
+#: g10/revoke.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+
+# --force översatt med:
+# genomdriv (använd alltid?)
+# -do-not-force översatt med:
+# genomdriv inte
+# I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
-#: g10/keylist.c:373
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Viktig signaturnotation: "
+# Vad menas???
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:375
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/keylist.c:386
-msgid "not human readable"
-msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
+#: g10/revoke.c:413
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
 
-#: g10/keylist.c:487
-msgid "Keyring"
-msgstr "Nyckelring"
+#: g10/revoke.c:471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1521
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:500
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1523
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1530
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:518
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
 
-#: g10/keylist.c:1532
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
 
-#: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/keylist.c:1607
-msgid "      Card serial no. ="
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Spärrcertifikat skapat.\n"
+"\n"
+"Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
+"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
+"media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
+"din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
 
-# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s är den oförändrade\n"
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s är den nya\n"
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/revoke.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Är detta OK?"
 
-#: g10/keyring.c:1434
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/seckey-cert.c:63
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: g10/seckey-cert.c:74
+#, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/keyserver.c:78
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
 
-#: g10/keyserver.c:81
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+#: g10/seckey-cert.c:294
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/keyserver.c:83
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:87
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
+"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
+"nyckeln\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
-msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
-msgstr ""
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:91
-msgid "automatically retrieve keys from DNS"
+#: g10/seskey.c:67
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
+"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
+"%d gånger!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:95
-#, fuzzy
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
-
-#: g10/keyserver.c:139
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
-
-#: g10/keyserver.c:483
-#, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:684
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: g10/seskey.c:243
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
+#: g10/seskey.c:255
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:865
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:867
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1092
+# Vad betyder det?
+#: g10/sig-check.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1096
+# cross-certification?
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1120
+# behövs verkligen c-format här?
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1123
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1271
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1275
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1318
+#: g10/sig-check.c:215
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "OBS: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1321
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
-
-#: g10/keyserver.c:1376
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1385
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
+"antar att signaturen gjord med nyckel %08lX är felaktig eftersom en okänd "
+"kritisk bit är satt\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1446
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+#: g10/sig-check.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel till paket för spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1452
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: g10/sig-check.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr ""
+"nyckel %08lX: ingen undernyckel till signatur för bindning av undernyckel\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1464
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+# notation data?
+#: g10/sign.c:86
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
+"kan inte lägga till noteringar i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
+"(PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1469
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#: g10/sign.c:94
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 msgstr ""
+"kan inte lägga till noteringar i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
+"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1477
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
+"expansion.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1484
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: g10/sign.c:125
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1489
-#, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: g10/sign.c:133
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
+"2.x-typ)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1498
+#: g10/sign.c:146
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
-#, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
+"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
+"expansion.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1814
+#: g10/sign.c:174
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
+"expansion.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1836
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/sign.c:347
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1838
+#: g10/sign.c:356
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/sign.c:790
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1909
+#: g10/sign.c:866
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens inst?"
+"llningar\n"
 
-#: g10/mainproc.c:253
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
+#: g10/sign.c:993
+msgid "signing:"
+msgstr "signerar:"
 
-#: g10/mainproc.c:304
-#, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+#: g10/sign.c:1105
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/mainproc.c:314
+#: g10/sign.c:1285
 #, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
-#: g10/mainproc.c:395
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
+# Slumptalsgenerator: Random Number Generator
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
+"fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-# Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:450
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
+#: g10/skclist.c:182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppade över  `%s': %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
-#, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr ""
+#: g10/skclist.c:195
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/mainproc.c:491
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
+#: g10/skclist.c:210
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"hoppade över  `%s': detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
+"som inte är säker för signaturer!\n"
 
-# Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:505
+#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:519
+#: g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
+"# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:521
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
+#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "antar att %s krypterade data\n"
+#: g10/tdbdump.c:160
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "raden är för lång\n"
 
-#: g10/mainproc.c:557
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+#: g10/tdbdump.c:168
+msgid "colon missing"
 msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
-"istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:589
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+#: g10/tdbdump.c:174
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-# Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:593
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
+#: g10/tdbdump.c:179
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
 
-# Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:606
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
+#: g10/tdbdump.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:612
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "läsfel:  %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:631
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
+#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:633
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:822
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
-"fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
-"att applicera\n"
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1168
-#, fuzzy
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+#: g10/tdbio.c:247
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1418
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturen verifierades inte\n"
+#: g10/tdbio.c:500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+#: g10/tdbio.c:515
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1480
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1481
+# se förra kommentaren
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
 #, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "      även känd som \""
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1485
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
+#: g10/tdbio.c:553
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/mainproc.c:1505
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "FELAKTIG signatur från \""
+#: g10/tdbio.c:560
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
+#: g10/tdbio.c:602
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+#: g10/tdbio.c:610
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-# Visas vid ogiltig signatur:
-# Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1695
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[osäkert]"
+#: g10/tdbio.c:642
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1727
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "      även känd som \""
+#: g10/tdbio.c:650
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1824
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:726
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1829
+#: g10/tdbio.c:1166
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1832
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1833
-msgid "binary"
-msgstr "binär"
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
-msgid "textmode"
-msgstr "textläge"
+#: g10/tdbio.c:1196
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
+#: g10/tdbio.c:1214
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1854
+#: g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
+#: g10/tdbio.c:1404
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1965
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
-"kontrolleras.\n"
+#: g10/tdbio.c:1412
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1973
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2030
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
+#: g10/tdbio.c:1452
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2040
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
+#: g10/tdbio.c:1497
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
-#: g10/misc.c:122
+#: g10/textfilter.c:149
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/misc.c:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+#: g10/trustdb.c:227
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+# trusted??
+#: g10/trustdb.c:258
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nyckel %08lX: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/trustdb.c:296
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nyckel %08lX förekommer mer än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/misc.c:346
+# nyckeln?
+#: g10/trustdb.c:311
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande öppen nyckel - överhoppad\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/trustdb.c:321
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
-
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "Nyckeln har förbehållslöst förtroende.\n"
 
-#: g10/misc.c:448
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+# req står för request
+# kollat med Werner. Per
+#: g10/trustdb.c:345
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/trustdb.c:351
 #, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/trustdb.c:447
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/trustdb.c:453
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:694
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Okomprimerad"
+#: g10/trustdb.c:507
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[spärrad]"
 
-#: g10/misc.c:732
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
 #, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Okomprimerad"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[Giltighetstiden har gått ut]"
 
-#: g10/misc.c:842
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "okänd"
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:86
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Filen \"%s\" finns. "
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:88
+#: g10/trustdb.c:534
 #, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
 
-#: g10/openfile.c:121
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: okänt suffix\n"
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:143
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Ange nytt filnamn"
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:188
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "skriver till standard ut\n"
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:303
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/openfile.c:382
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
-#, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/openfile.c:416
+#: g10/trustdb.c:607
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog skapad\n"
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "hittade inte den öppna nyckeln %08lX :%s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
+
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+# Vad är detta!?
+#: g10/trustdb.c:2095
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
+#: g10/trustdb.c:2174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr ""
+"Hittar inte den öppna nyckeln tillhörande den förbehållslöst betrodda "
+"nyckeln %08lX \n"
 
-#: g10/passphrase.c:345
+#: g10/trustdb.c:2197
 #, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:362
+#: g10/trustdb.c:2283
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/trustdb.c:2358
 #, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:546
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/verify.c:118
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
-
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Ange lösenmening\n"
+"signaturen kunde inte verifieras.\n"
+"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
+"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "avbruten av användaren\n"
+#: g10/verify.c:195
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
+#: jnlib/logging.c:619
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Ange lösenmening: "
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:895
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: jnlib/utf8conv.c:79
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \""
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:910
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:73
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
 msgstr ""
-"\n"
-"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
-"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
-"en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
-"Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
+"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/photoid.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
+#: kbx/kbxutil.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/photoid.c:127
-#, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+#: kbx/kbxutil.c:115
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: scd/app-openpgp.c:596
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
+#: scd/app-openpgp.c:609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:369
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1004
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+#: scd/app-openpgp.c:1012 scd/app-openpgp.c:1948
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-# tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
-# känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nyckeln är ersatt"
+#: scd/app-openpgp.c:1020 scd/app-openpgp.c:1956
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
+#: scd/app-openpgp.c:1029 scd/app-openpgp.c:1966
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nyckeln används inte längre"
+#: scd/app-openpgp.c:1297 scd/app-openpgp.c:1385 scd/app-openpgp.c:2202
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
+#: scd/app-openpgp.c:1303 scd/app-openpgp.c:1391 scd/app-openpgp.c:2208
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "anledning till spärren: "
+#: scd/app-openpgp.c:1312 scd/app-openpgp.c:1326 scd/app-openpgp.c:1401
+#: scd/app-openpgp.c:2217 scd/app-openpgp.c:2231
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "spärrkommentar: "
+#: scd/app-openpgp.c:1349
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
 
-# ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMaAsS"
+#: scd/app-openpgp.c:1364 scd/app-openpgp.c:2441
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:214
-#, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1370 scd/app-openpgp.c:2450
+msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
-"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: scd/app-openpgp.c:1375
 #, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:256
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1382
+msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Vet inte\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:273
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: scd/app-openpgp.c:1535
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: scd/app-openpgp.c:1585 scd/app-openpgp.c:2034
 #, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: scd/app-openpgp.c:1591 scd/app-openpgp.c:2041
 #, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: scd/app-openpgp.c:1601
 #, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr "a = avsluta\n"
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
-#, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1605
+msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Vad väljer du? "
-
-#: g10/pkclist.c:320
+#: scd/app-openpgp.c:1607
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1774
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1781
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1788
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1796 scd/app-openpgp.c:1803
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1866
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1925
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
-"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
-"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
-"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: scd/app-openpgp.c:1939
 #, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
-
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
-#, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1999
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: scd/app-openpgp.c:2190
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2455
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2528 scd/app-openpgp.c:2538
+#, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
+#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+#: scd/scdaemon.c:121
+msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
-"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
+#: scd/scdaemon.c:122
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
+#: scd/scdaemon.c:123
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
 
-#: g10/pkclist.c:621
+#: scd/scdaemon.c:126
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "använd inte terminalen alls"
+
+#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:132
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: scd/scdaemon.c:193
 msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
-"tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
+#: scd/scdaemon.c:667
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: scd/scdaemon.c:1008
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-# överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: scd/scdaemon.c:1013
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
-
-#: g10/pkclist.c:885
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
-msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: sm/base64.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
 
-#: g10/pkclist.c:935
-msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+#: sm/call-dirmngr.c:182
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+#: sm/certchain.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: sm/certchain.c:153
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:191
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:201
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
+#: sm/certchain.c:208 sm/certchain.c:237
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-# plural av adressee
-# dvs. den som meddelandet är adresserat till.
-# Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "inga giltiga adressater\n"
+#: sm/certchain.c:212 sm/certchain.c:241
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
+#: sm/certchain.c:352
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
+#: sm/certchain.c:372
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:447
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
+#: sm/certchain.c:525 sm/certchain.c:689 sm/certchain.c:1192 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:325 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:453
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Ange namnet på datafilen: "
+#: sm/certchain.c:616
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
 
-#: g10/plaintext.c:485
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "läser från standard in ...\n"
+#: sm/certchain.c:625
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "felaktigt certifikat"
 
-#: g10/plaintext.c:519
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "ingen signerad data\n"
+#: sm/certchain.c:629
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:533
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+#: sm/certchain.c:631
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: sm/certchain.c:636
 #, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
+#: sm/certchain.c:714
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: sm/certchain.c:741
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+#: sm/certchain.c:770
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
+#: sm/certchain.c:813
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-# Vad?
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
+#: sm/certchain.c:881
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: sm/certchain.c:892
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "visa fingeravtryck"
 
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Att spärras av:\n"
+#: sm/certchain.c:897
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
+#: sm/certchain.c:912
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: sm/certchain.c:939 sm/import.c:158
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:951
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:984
 #, fuzzy
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "verifiera en signatur"
 
-# --force översatt med:
-# genomdriv (använd alltid?)
-# -do-not-force översatt med:
-# genomdriv inte
-# I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
+#: sm/certchain.c:1014
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-# Vad menas???
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: sm/certchain.c:1065
 #, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:500
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nej"
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+#: sm/certdump.c:156
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "okänd"
 
-#: g10/revoke.c:518
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
 #, fuzzy
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:594
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+
+#: sm/certdump.c:758
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
 msgstr ""
-"Spärrcertifikat skapat.\n"
-"\n"
-"Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
-"Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
-"media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
-"din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
+"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
+"användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: sm/certlist.c:123
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: sm/certlist.c:133 sm/keylist.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:647
-#, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
+#: sm/certlist.c:143
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
+#: sm/certlist.c:155
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:716
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:723
-#, fuzzy
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Är detta OK?"
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+#: sm/certreqgen.c:466
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
 
-# Skyddssammandraget låter underligt
-# Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: sm/certreqgen.c:479
 #, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
+#: sm/certreqgen.c:493
 #, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
-
-#: g10/seskey.c:53
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:58
+#: sm/certreqgen.c:501
 #, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
-"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
-"%d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:214
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
+#: sm/certreqgen.c:504
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
+#: sm/certreqgen.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-# Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:105
+#: sm/certreqgen.c:532
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-# cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:111
+#: sm/certreqgen.c:547
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
-"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
 
-# behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:179
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:180
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
 
-# c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:191
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1384 sm/keydb.c:1477
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:193
+#: sm/delete.c:134
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: sm/delete.c:136
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "OBS: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/sig-check.c:286
+#: sm/delete.c:166
 #, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"antar att signaturen gjord med nyckel %08lX är felaktig eftersom en okänd "
-"kritisk bit är satt\n"
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:543
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel till paket för spärr av undernyckel\n"
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:569
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:245
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:253
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+
+#: sm/gpgsm.c:255
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "felaktigt certifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:258
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "felaktigt certifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "felaktigt certifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: ingen undernyckel till signatur för bindning av undernyckel\n"
 
-# notation data?
-#: g10/sign.c:86
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
-"(PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:94
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
-"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:113
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:139
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
+#: sm/gpgsm.c:268
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
 
-#: g10/sign.c:147
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
-"2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:160
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:188
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:365
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s signatur från: \"%s\"\n"
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:767
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
-"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:836
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens inst?"
-"llningar\n"
 
-#: g10/sign.c:934
-msgid "signing:"
-msgstr "signerar:"
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1046
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
-"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1224
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
+
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "använd standardnyckeln som förvald mottagare"
+
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "använd inte terminalen alls"
+
+# Alltså även för V4-nycklar. För att vara PGP-kompatibel.
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "använd alltid v3-signaturer"
+
+# Framtvingar användning av mdc även vid äldre chiffer. Ej kompatibelt med pgp.
+# Cast-5 används som standard  vid symmetrisk kryptering. Detta kommando integritetskyddar då den krypterade filen. Onödigt om nyare chiffer angivits med --personal-cipher-preferences
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "använd alltid en MDC vid kryptering"
+
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
+
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
+
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
+
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
+
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN"
+
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
 
-# Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: sm/gpgsm.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
-"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
+"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
+#: sm/gpgsm.c:698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppade över  `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:186
-#, fuzzy
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#: sm/gpgsm.c:1252
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
-"hoppade över  `%s': detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
-"som inte är säker för signaturer!\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: sm/gpgsm.c:1317
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
-#, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+#: sm/gpgsm.c:1335
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1519
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
-"# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
-"# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: sm/import.c:110
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: sm/import.c:227
 #, fuzzy
-msgid "line too long"
-msgstr "raden är för lång\n"
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-#, fuzzy
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-#, fuzzy
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: sm/keydb.c:190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde: %s\n"
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:198
 #, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "läsfel:  %s\n"
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1304 sm/keydb.c:1370
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1311 sm/keydb.c:1377
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: sm/keydb.c:1332
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
+#: sm/keydb.c:1340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
+#: sm/keydb.c:1348
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
+# betydelse?
+#: sm/keydb.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "rev? problem vid kontroll av spärren: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
+#: sm/keydb.c:1401 sm/keydb.c:1489
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
+#: sm/keydb.c:1410 sm/keydb.c:1500
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:555
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: sm/qualified.c:131
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
-
-#: g10/tdbio.c:602
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: sm/qualified.c:224
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:651
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:659
+#: sm/qualified.c:321
 #, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+#: sm/sign.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1174
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1182
+#: sm/verify.c:393
 #, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgid " using certificate ID %08lX\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1203
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
+#: sm/verify.c:506
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Korrekt signatur från \""
 
-#: g10/tdbio.c:1221
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
+#: sm/verify.c:507
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "      även känd som \""
 
-#: g10/tdbio.c:1226
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:183
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "avsluta"
 
-#: g10/tdbio.c:1411
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1419
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1429
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1504
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/textfilter.c:148
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:245
+#: tools/gpg-connect-agent.c:324
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: tools/gpg-connect-agent.c:333
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-# trusted??
-#: g10/trustdb.c:258
+#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "raden är för lång\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nyckel %08lX: accepterad som betrodd nyckel\n"
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "nyckel %08lX förekommer mer än en gång i tillitsdatabasen\n"
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-# nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:311
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande öppen nyckel - överhoppad\n"
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
+#: tools/gpg-connect-agent.c:746
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "Nyckeln har förbehållslöst förtroende.\n"
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
 
-# req står för request
-# kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:693
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:716
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:723
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:731
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:601
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:606
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:706
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:752
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:763
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:351
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:805
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:454
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:456
-msgid "PKA verification is allowed to leverage trust to full\n"
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:510
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:512
+#: tools/gpgconf.c:89
 #, fuzzy
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[spärrad]"
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/trustdb.c:514 g10/trustdb.c:519
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:176
 #, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[Giltighetstiden har gått ut]"
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: tools/gpgconf.c:178
+msgid "Need one component argument"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:187
 #, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "okänd"
+msgid "Component not found"
+msgstr "hittade inte den öppna nyckeln"
 
-#: g10/trustdb.c:520
-msgid "[  undef ]"
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:170
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
 
-#: g10/trustdb.c:521
-msgid "[marginal]"
+#: tools/symcryptrun.c:172
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:173
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:177
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:522
-msgid "[  full  ]"
+#: tools/symcryptrun.c:178
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [filnamn]"
+
+#: tools/symcryptrun.c:180
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:523
-msgid "[ultimate]"
+#: tools/symcryptrun.c:181
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:538
-msgid "undefined"
+#: tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: tools/symcryptrun.c:228
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:539
+#: tools/symcryptrun.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:317
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: tools/symcryptrun.c:383 tools/symcryptrun.c:400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:411
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:418
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:425 tools/symcryptrun.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:542
 #, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "aldrig"
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/trustdb.c:540
-msgid "marginal"
+#: tools/symcryptrun.c:548
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:541
-msgid "full"
+#: tools/symcryptrun.c:554
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:542
-msgid "ultimate"
+#: tools/symcryptrun.c:565
+msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:582
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+#: tools/symcryptrun.c:583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:590
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:588 g10/trustdb.c:2357
+#: tools/symcryptrun.c:606
 #, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:597
+#: tools/symcryptrun.c:634
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:612
+#: tools/symcryptrun.c:663
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:844 g10/trustdb.c:1282
+#: tools/symcryptrun.c:680
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln %08lX :%s\n"
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1039
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
+#: tools/symcryptrun.c:732
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1043
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+#: tools/symcryptrun.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-# Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2100
+#: tools/symcryptrun.c:798
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2165
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: tools/symcryptrun.c:853
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2179
+#: tools/symcryptrun.c:866
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
-"Hittar inte den öppna nyckeln tillhörande den förbehållslöst betrodda "
-"nyckeln %08lX \n"
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2202
+#: tools/symcryptrun.c:1041
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2288
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1061
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2363
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: tools/symcryptrun.c:1068
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/verify.c:117
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"signaturen kunde inte verifieras.\n"
-"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
-"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
 
-#: g10/verify.c:192
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "allmänt fel"
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Ange lösenmening: "
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "okänd pakettyp"
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Repetera lösenmeningen: "
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "okänd version"
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "okänd algoritm för beräkning av sammandrag"
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "felaktig öppen nyckel"
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "felaktig hemlig nyckel"
+# se förra kommentaren
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "felaktig signatur"
+#, fuzzy
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "felaktig lösenmening"
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "felaktigt paket"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "felaktigt skal"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "okänd användaridentitet"
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
+#~ "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
+#~ "stark slumptalsgenerator!\n"
+#~ "\n"
+#~ "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
-msgstr "inte stödd"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
+#~ "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
+#~ "på entropin.\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "felaktig nyckel"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
+#~ "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
+#~ "(Behöver %d fler byte)\n"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "fel vid läsning av fil"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "fel vid skrivning av fil"
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
+#~ msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "fel vid öppnande av fil"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "allmänt fel"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "fel vid skapande av fil"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "okänd pakettyp"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "fel lösenmening"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "okänd version"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algoritmen för publik nyckel är inte införd"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "okänd algoritm för beräkning av sammandrag"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "okänd signaturklass"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "felaktig öppen nyckel"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "fel i tillitsdatabasen"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "felaktig hemlig nyckel"
 
-# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "felaktig MPI"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "felaktig signatur"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "resursbegränsning"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "felaktig nyckelring"
+#~ msgid "unknown cipher algorithm"
+#~ msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "felaktigt certifikat"
+#~ msgid "can't open the keyring"
+#~ msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "felformaterad användaridentitet"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "felaktigt paket"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "fel vid stängning av fil"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "felaktigt skal"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "fel vid namnbyte av fil"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "okänd användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "fel vid borttagande av fil"
+#~ msgid "secret key not available"
+#~ msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "oväntad data"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
+#~ msgid "not supported"
+#~ msgstr "inte stödd"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "felaktig nyckel"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "filen finns"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "fel vid läsning av fil"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "svag nyckel"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "fel vid skrivning av fil"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "felaktigt argument"
+#~ msgid "unknown compress algorithm"
+#~ msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "felaktig URI"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "fel vid öppnande av fil"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "denna URI stöds inte"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "fel vid skapande av fil"
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "nätverksfel"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "fel lösenmening"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "inte krypterad"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "algoritmen för publik nyckel är inte införd"
 
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "inte behandlade"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "oanvändbar öppen nyckel"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "okänd signaturklass"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "fel i tillitsdatabasen"
 
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "resursbegränsning"
 
-#: util/errors.c:109
-#, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Avbryt"
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "felaktig nyckelring"
 
-#: util/errors.c:110
-#, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "inte krypterad"
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "felformaterad användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:111
-#, fuzzy
-msgid "no data"
-msgstr "ingen signerad data\n"
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "fel vid stängning av fil"
 
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "fel vid namnbyte av fil"
 
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "fel vid borttagande av fil"
 
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "oväntad data"
 
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
 
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "filen finns"
 
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "nej"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "svag nyckel"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "felaktigt argument"
 
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "avsluta"
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "felaktig URI"
 
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "aA"
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "denna URI stöds inte"
 
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr ""
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "nätverksfel"
 
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "inte krypterad"
 
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr ""
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "inte behandlade"
+
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "oanvändbar öppen nyckel"
+
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "nyckelserverfel"
 
-#: util/miscutil.c:411
 #, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "c"
+#~ msgid "no card"
+#~ msgstr "inte krypterad"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "ingen signerad data\n"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "se http://www.gnupg.org/faq.html för mer information\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
 
-#: util/secmem.c:350
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operationen är inte möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
+#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#~ msgstr "se http://www.gnupg.org/faq.html för mer information\n"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "operationen är inte möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
+
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+#~ msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "all export-clean-* options from above"
@@ -6546,10 +8250,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "No user IDs are removable.\n"
 #~ msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error getting serial number: %s\n"
-#~ msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
-
 #~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
 #~ msgstr "Fel lösenmening eller okänd krypteringsalgoritm (%d)\n"
 
@@ -6564,18 +8264,9 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "can't get server write FD for the agent\n"
 #~ msgstr "kan inte få server-skriv FD för GPG-Agent\n"
 
-#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-#~ msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
-
-#~ msgid "passphrase too long\n"
-#~ msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
-
 #~ msgid "invalid response from agent\n"
 #~ msgstr "felaktigt svar från GPG-Agent\n"
 
-#~ msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-#~ msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
-
 #~ msgid "select secondary key N"
 #~ msgstr "välj undernyckel N"
 
@@ -6814,19 +8505,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "En-Armor a file or stdin"
 #~ msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "använd standardnyckeln som förvald mottagare"
-
-#~ msgid "don't use the terminal at all"
-#~ msgstr "använd inte terminalen alls"
-
-# Alltså även för V4-nycklar. För att vara PGP-kompatibel.
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "använd alltid v3-signaturer"
-
 # motsatsen översatt med:
 # använd alltid v3-signaturer
 #~ msgid "do not force v3 signatures"
@@ -6838,11 +8516,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "do not force v4 key signatures"
 #~ msgstr "genomdriv inte användning av v4-nyckelsignaturer"
 
-# Framtvingar användning av mdc även vid äldre chiffer. Ej kompatibelt med pgp.
-# Cast-5 används som standard  vid symmetrisk kryptering. Detta kommando integritetskyddar då den krypterade filen. Onödigt om nyare chiffer angivits med --personal-cipher-preferences
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "använd alltid en MDC vid kryptering"
-
 # mdc är standard för de nyare algoritmerna AES, TWOFISH
 #~ msgid "never use a MDC for encryption"
 #~ msgstr "använd aldrig en MDC vid kryptering"
@@ -6851,39 +8524,12 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "use the gpg-agent"
 #~ msgstr "använd GPG-Agent"
 
-#~ msgid "batch mode: never ask"
-#~ msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
-
-#~ msgid "assume yes on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
-
-#~ msgid "assume no on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
-
-#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-#~ msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
-
-#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-#~ msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
-
 #~ msgid "|[file]|write status info to file"
 #~ msgstr "|[fil]|skriv statusinformation till fil"
 
 #~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 #~ msgstr "|NYCKELID|lita förbehållslöst på denna nyckel"
 
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
-
 #~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 #~ msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
 
@@ -6906,15 +8552,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 #~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN för lösenmeningar"
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
-
 #~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 #~ msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
 
@@ -6935,14 +8572,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 #~ msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
 
-# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
-# fixa en patch?
-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
-
-#~ msgid " i = please show me more information\n"
-#~ msgstr " i = visa mer information\n"
-
 #~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 #~ msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har spärrats!\n"
 
@@ -7035,10 +8664,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "rev- faked revocation found\n"
 #~ msgstr "rev- hittade förfalskad spärr av nyckeln\n"
 
-# betydelse?
-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-#~ msgstr "rev? problem vid kontroll av spärren: %s\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\"\n"
 #~ "locally signed with your key %08lX at %s\n"
@@ -7052,9 +8677,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 #~ msgstr "  signerad av %08lX at %s%s\n"
 
-#~ msgid "Notation: "
-#~ msgstr "Notering: "
-
 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
 #~ msgid "Policy: "
 #~ msgstr "Policy: "
@@ -7071,9 +8693,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
 
-#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
-#~ msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
-
 #~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 #~ msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
 
@@ -7138,9 +8757,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "kontrollerar vid djupet %d signerad=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
 
-#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
-
 #~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 #~ msgstr "Om du vill använda denna spärrade nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
@@ -7214,11 +8830,6 @@ msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
 #~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
 #~ msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
 
-# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
-# fixa en patch?
-#~ msgid "can't open file: %s\n"
-#~ msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
-
 # Det ska vara ett kolon på denna plats, men det saknas!
 #~ msgid "error: missing colon\n"
 #~ msgstr "fel: kolonet saknas\n"