Various changes
[gnupg.git] / po / sv.po
index dba998c..a3bf2d1 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -22,8 +22,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-06-20 19:04+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-06 19:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@@ -31,6209 +31,8198 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+#: agent/call-pinentry.c:356
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:164
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:359
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
 
-#: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
-#: g10/g10.c:971 g10/g10.c:3262 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
-#: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
-#: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:601
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:424 agent/call-pinentry.c:436
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "raden är för lång\n"
 
 
-#: cipher/random.c:392
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:425
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
 
 
-#: cipher/random.c:397
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:433
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
 
-#: cipher/random.c:402
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
+#: agent/call-pinentry.c:438
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:408
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
+# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
+#: agent/call-pinentry.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "felaktig MPI"
 
 
-#: cipher/random.c:416
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "felaktig lösenmening"
 
 
-#: cipher/random.c:454
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "felaktig lösenmening"
+
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
 
-#: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:970 g10/keygen.c:2731
-#: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
+#: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:481
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
-
-#: cipher/random.c:484
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
+#: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
-
-#: cipher/random.c:729
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
-
-#: cipher/random.c:730
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
-"få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
-"stark slumptalsgenerator!\n"
-"\n"
-"ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
-"\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
 
-#: cipher/rndegd.c:205
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
-"det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
-"på entropin.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
 
-#: cipher/rndlinux.c:135
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
-"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
-"(Behöver %d fler byte)\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1628
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1648
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1698
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/command-ssh.c:2353
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:484
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
 msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+msgid "verbose"
+msgstr "utförlig"
+
+#: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "var något tystare"
+
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
+
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:123
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:184
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:126
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:130
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:133
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr ""
+"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:241
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2130
+#: agent/gpg-agent.c:300
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2138
+#: agent/gpg-agent.c:303
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2399
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1053
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII-skal: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
 
-#: g10/armor.c:347
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
+#: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:354
-msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/armor.c:365
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
+#: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:417
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
+#: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:552
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "oväntat ASCII-skal:"
+#: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
 
-# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:564
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+#: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
+#: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
 
 
-# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:759
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:793
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/armor.c:801
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: katalog skapad\n"
 
 
-#: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
+#: agent/gpg-agent.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:825
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:829
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "fel i avslutande rad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1427
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1138
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1143
+#: agent/gpg-agent.c:1446
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1147
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1451
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
+#: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
-#: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
+#: agent/gpg-agent.c:1650
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
-#: g10/keygen.c:1355
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Vad väljer du? "
+#: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:410
+#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/card-util.c:411
+#: agent/protect-tool.c:146
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 
-#: g10/card-util.c:411
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1206
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:438
+#: agent/protect-tool.c:1209
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "inte behandlade"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:438
-msgid "forced"
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:516
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:518
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "felaktig lösenmening"
 
 
-#: g10/card-util.c:520
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:537
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Avbryt"
 
 
-#: g10/card-util.c:539
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:557
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:578
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "läsfel:  %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:586
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:692
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:702
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:761
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:771
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:494
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:791
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "uppdaterat inställningar"
-
-#: g10/card-util.c:799
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
-
-#: g10/card-util.c:808
+#: agent/trustlist.c:500
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
 
 
-#: g10/card-util.c:829
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/trustlist.c:500
+msgid "No"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:843
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:864
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/card-util.c:887
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:935
+#: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:936
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
+# fixa en patch?
+#: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fil: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:945
+#: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1030
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
+#: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:446
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1072
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1081
+#: common/exechelp.c:487
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1120
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+#: common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr ""
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: common/http.c:1666
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
 
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
-#: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Felaktigt val.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1200
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
-msgid "quit this menu"
-msgstr "avsluta denna meny"
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1318
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
-msgid "show this help"
-msgstr "visa denna hjälp"
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
 
-#: g10/card-util.c:1324
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
 
 
-#: g10/card-util.c:1325
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
 
-#: g10/card-util.c:1326
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
 
-#: g10/card-util.c:1327
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "avsluta"
 
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1328
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
 
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "change card holder's sex"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: common/yesno.c:115
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgid "cC"
+msgstr "c"
 
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "rad i ASCII-skalet: "
 
 
-#: g10/card-util.c:1492
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1523
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1525
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:568
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "oväntat ASCII-skal:"
 
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
+# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
 
 
-#: g10/cardglue.c:431
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+
+# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:843
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "fel i avslutande rad\n"
+
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
 
-#: g10/cardglue.c:554
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
+"använts\n"
 
 
-#: g10/cardglue.c:562
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:944
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
+"understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
 
 
-#: g10/cardglue.c:887
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr ""
+# user notation name??
+# Werner:
+# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
+#: g10/build-packet.c:956
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
 
 
-#: g10/cardglue.c:888
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr ""
+# user notation name??
+# Werner:
+# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
+#: g10/build-packet.c:962
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
 
 
-#: g10/cardglue.c:889
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:980
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+msgid "not human readable"
+msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
 
 
-#: g10/cardglue.c:890
-msgid "Enter PIN: "
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:907
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/cardglue.c:921
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3612 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:175 g10/keyedit.c:3355 g10/keyserver.c:1541
-#: g10/revoke.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Vad väljer du? "
 
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:205 g10/import.c:2333 g10/keyserver.c:1555
-#: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
+#: g10/card-util.c:414
+#, fuzzy
+msgid "male"
+msgstr "enable"
 
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
+msgid "female"
+msgstr "enable"
 
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
+msgid "unspecified"
+msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
+msgid "not forced"
+msgstr "inte behandlade"
 
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:442
+msgid "forced"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "raderat information om ägartillit\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
+#: g10/card-util.c:522
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
+#: g10/card-util.c:524
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+#: g10/card-util.c:541
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encode.c:216
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
+#: g10/card-util.c:543
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encode.c:229
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: g10/card-util.c:582
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
-
-#: g10/encode.c:466
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
 
 
-#: g10/encode.c:488
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "läser från \"%s\"\n"
-
-#: g10/encode.c:517
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:527
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: g10/card-util.c:696
+msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
 
 
-#: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
+#: g10/card-util.c:706
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
-"inställningar\n"
 
 
-#: g10/encode.c:722
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: g10/card-util.c:765
+msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
 
 
-#: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/encode.c:819
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "uppdaterat inställningar"
 
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
+#: g10/card-util.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
+#: g10/card-util.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
 
-# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: g10/card-util.c:833
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
-"i den symmetriska krypteringen.\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
+#: g10/card-util.c:847
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "visa fingeravtryck"
 
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+#: g10/card-util.c:891
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
 
 
-# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:314
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
-"inställningsfilen\n"
+#: g10/card-util.c:939
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
-
-#: g10/exec.c:422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:510
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:536
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+#: g10/card-util.c:1076
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
 
-#: g10/exec.c:610
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/export.c:189
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
 
-#: g10/export.c:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/export.c:226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Felaktigt val.\n"
 
 
-#: g10/export.c:404
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+#: g10/card-util.c:1200
+#, fuzzy
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
 
 
-#: g10/export.c:436
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
+#: g10/card-util.c:1235
+#, fuzzy
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
 
 
-#: g10/g10.c:362
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1240
+#, fuzzy
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
 
-#: g10/g10.c:364
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+#: g10/card-util.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
 
-#: g10/g10.c:365
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+msgid "quit this menu"
+msgstr "avsluta denna meny"
 
 
-#: g10/g10.c:366
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "skapa signatur i en separat fil"
+#: g10/card-util.c:1318
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 
-#: g10/g10.c:367
-msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptera data"
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+msgid "show this help"
+msgstr "visa denna hjälp"
 
 
-#: g10/g10.c:369
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "endast symmetrisk kryptering"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
 
-# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/g10.c:371
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptera data (standard)"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "change card holder's name"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:373
-msgid "verify a signature"
-msgstr "verifiera en signatur"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:375
-msgid "list keys"
-msgstr "visa en lista på nycklar"
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:377
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
+#: g10/card-util.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "ändra utgångsdatum"
 
 
-#: g10/g10.c:378
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
 
-#: g10/g10.c:379
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
+#: g10/card-util.c:1329
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:380
-msgid "list secret keys"
-msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+#: g10/card-util.c:1330
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "visa fingeravtryck"
 
 
-#: g10/g10.c:381
-msgid "generate a new key pair"
+#: g10/card-util.c:1331
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/g10.c:382
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+#: g10/card-util.c:1333
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:384
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
+#: g10/card-util.c:1334
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:385
-msgid "sign a key"
-msgstr "signera en nyckel"
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
+msgid "Command> "
+msgstr "Kommando> "
 
 
-#: g10/g10.c:386
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signera en nyckel lokalt"
+#: g10/card-util.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 
-#: g10/g10.c:387
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signera eller redigera en nyckel"
+#: g10/card-util.c:1523
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:388
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generera ett spärrcertifikat"
+#: g10/card-util.c:1525
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:390
-msgid "export keys"
-msgstr "exportera nycklar"
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
 
 
-#: g10/g10.c:391
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 
-#: g10/g10.c:392
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
+# se förra kommentaren
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:394
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
+#: g10/revoke.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:396
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:399
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importera/slå ihop nycklar"
+#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
 
-#: g10/g10.c:402
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:135
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:403
-msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
 
 
-#: g10/g10.c:404
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/delkey.c:155
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
 
 
-#: g10/g10.c:412
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+#: g10/delkey.c:165
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:419
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
+#: g10/delkey.c:175
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
+#: g10/delkey.c:206
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
 
 
-#: g10/g10.c:425
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
+#: g10/delkey.c:208
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
 
-#: g10/g10.c:427
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:438
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
+#: g10/encode.c:227
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
 
-#: g10/g10.c:439
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
+#: g10/encode.c:241
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "använderchiffer %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:444
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
+#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
 
 
-#: g10/g10.c:458
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
 
-#: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "utförlig"
+#: g10/encode.c:466
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
+"pgp2-läge\n"
 
 
-#: g10/g10.c:471
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "gör inga ändringar"
+#: g10/encode.c:491
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:472
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "Fråga före ersättning"
+#: g10/encode.c:519
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
 
-#: g10/g10.c:513
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+#: g10/encode.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
+"inställningar\n"
 
 
-#: g10/g10.c:514
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
+"inställningar\n"
 
 
-# inställningar istället för flaggor?
-# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/g10.c:542
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+#: g10/encode.c:725
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"@\n"
-"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
+"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
+"inställningar\n"
+
+#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/encode.c:822
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
+
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s krypterad data\n"
+
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 
-#: g10/g10.c:545
+# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"@\n"
-"Exempel:\n"
-"\n"
-"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
-"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
-"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
-"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
-"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
+"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
+"i den symmetriska krypteringen.\n"
 
 
-#: g10/g10.c:725 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+#: g10/encr-data.c:122
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
 
-#: g10/g10.c:742
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#: g10/exec.c:51
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 
-# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/g10.c:745
+# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
-"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
+"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
+"inställningsfilen\n"
 
 
-#: g10/g10.c:756
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
+#: g10/exec.c:345
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
+
+#: g10/exec.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/exec.c:426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/exec.c:511
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+
+#: g10/exec.c:537
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+
+#: g10/exec.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
+
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+
+#: g10/export.c:63
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Stödda algoritmer:\n"
+"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:759
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "öppen nyckel: "
+#: g10/export.c:65
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:2252
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Chiffer: "
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
 
 
-#: g10/g10.c:771
-msgid "Hash: "
-msgstr "Kontrollsumma: "
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "spärra en undernyckel"
 
 
-#: g10/g10.c:777 g10/keyedit.c:2298
-msgid "Compression: "
-msgstr "Komprimering: "
+#: g10/export.c:71
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
 
 
-#: g10/g10.c:860
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "användning: gpg [flaggor] "
+#: g10/export.c:73
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:1008
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
 
 
-# Vad betyder detta?
-#: g10/g10.c:1026
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:339
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1223
+#: g10/export.c:368
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1226
+#: g10/export.c:376
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1229
+#: g10/export.c:387
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
+"signaturen\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1235
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:538
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:1238
+#: g10/export.c:561
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1241
+#: g10/export.c:582
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1247
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:631
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1250
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
 
 
-#: g10/g10.c:1259
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
+#: g10/getkey.c:1000
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:1262
+#: g10/getkey.c:1827
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1265
+#: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr ""
+"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
+"- hoppar över\n"
 
 
-#: g10/g10.c:1406
+#: g10/getkey.c:2612
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
-
-#: g10/g10.c:1803
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
-
-#: g10/g10.c:1845
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
-
-#: g10/g10.c:1849
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/g10.c:1856
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
-
-#: g10/g10.c:2070 g10/g10.c:2618 g10/g10.c:2637
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
 
 
-#: g10/g10.c:2083
+#: g10/getkey.c:2659
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
 
 
-#: g10/g10.c:2237 g10/g10.c:2249
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
 
 
-#: g10/g10.c:2322
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/gpg.c:365
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
 
-#: g10/g10.c:2341 g10/keyedit.c:3871
-#, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/gpg.c:366
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
 
-#: g10/g10.c:2347
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:246
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
 
-#: g10/g10.c:2350
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:247
+msgid "encrypt data"
+msgstr "kryptera data"
 
 
-#: g10/g10.c:2357
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:248
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 
-#: g10/g10.c:2360
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "dekryptera data (standard)"
 
 
-#: g10/g10.c:2367
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+msgid "verify a signature"
+msgstr "verifiera en signatur"
 
 
-#: g10/g10.c:2370
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
+msgid "list keys"
+msgstr "visa en lista på nycklar"
 
 
-#: g10/g10.c:2377
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:378
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
 
 
-#: g10/g10.c:2380
+#: g10/gpg.c:379
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
-
-#: g10/g10.c:2402
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
 
 
-#: g10/g10.c:2405
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
 
 
-#: g10/g10.c:2412
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+msgid "list secret keys"
+msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
 
 
-# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/g10.c:2607
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:257
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
 
-#: g10/g10.c:2611
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
+#: g10/gpg.c:383
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
 
 
-#: g10/g10.c:2620
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
 
-#: g10/g10.c:2623
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
+#: g10/gpg.c:386
+msgid "sign a key"
+msgstr "signera en nyckel"
 
 
-#: g10/g10.c:2630
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+#: g10/gpg.c:387
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
 
-#: g10/g10.c:2645
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:388
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
 
-#: g10/g10.c:2659
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
-"i --pgp2-läge\n"
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
 
-#: g10/g10.c:2665
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
+#: g10/gpg.c:391
+msgid "export keys"
+msgstr "exportera nycklar"
 
 
-#: g10/g10.c:2671
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
+#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:259
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
 
-# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/g10.c:2684
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:260
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
 
-#: g10/g10.c:2751 g10/g10.c:2775
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
 
-#: g10/g10.c:2757 g10/g10.c:2781
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:397
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
 
-#: g10/g10.c:2763
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:401
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importera/slå ihop nycklar"
 
 
-#: g10/g10.c:2769
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "print the card status"
+msgstr ""
 
 
-# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/g10.c:2784
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
+#: g10/gpg.c:405
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
 
 
-# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/g10.c:2786
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
 
 
-# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/g10.c:2788
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+#: g10/gpg.c:414
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/g10.c:2790
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+#: g10/gpg.c:421
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/g10.c:2792
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
-
-# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/g10.c:2795
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
 
 
-#: g10/g10.c:2799
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:280
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
 
-#: g10/g10.c:2806
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:290
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
 
-# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/g10.c:2815
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:326
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
 
-#: g10/g10.c:2819
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:329
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
 
 
-#: g10/g10.c:2823
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:331
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
 
-#: g10/g10.c:2856
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+msgid "use as output file"
+msgstr "använd som fil för utdata"
 
 
-#: g10/g10.c:2903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "gör inga ändringar"
 
 
-#: g10/g10.c:2908
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+#: g10/gpg.c:474
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "Fråga före ersättning"
 
 
-#: g10/g10.c:2913
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#: g10/gpg.c:516
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3009
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/g10.c:3020
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+#: g10/gpg.c:517
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3031
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnamn]"
+# inställningar istället för flaggor?
+# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
+#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:392
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3038
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:395
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Exempel:\n"
+"\n"
+"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
+"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
+"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
+"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
+"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3040
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr ""
+"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3050
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:756
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 
-#: g10/g10.c:3063
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#: g10/gpg.c:759
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
+"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3065
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"\n"
+"Stödda algoritmer:\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3068
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#: g10/gpg.c:773
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "öppen nyckel: "
 
 
-#: g10/g10.c:3086
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2311
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Chiffer: "
 
 
-#: g10/g10.c:3099
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:787
+msgid "Hash: "
+msgstr "Kontrollsumma: "
 
 
-#: g10/g10.c:3114
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2357
+msgid "Compression: "
+msgstr "Komprimering: "
 
 
-#: g10/g10.c:3116
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:878
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
 
-#: g10/g10.c:3119
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:682
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3139
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+# Vad betyder detta?
+#: g10/gpg.c:1066
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3148
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3173
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3181
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
+#: g10/gpg.c:1269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3185
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+#: g10/gpg.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3206
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+#: g10/gpg.c:1278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3277
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
+#: g10/gpg.c:1281
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3314
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3316
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1290
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3318
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1293
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3329
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3339
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1302
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3380
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3388
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1448
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3475
-#, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+#: g10/gpg.c:1541
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:3598
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnamn]"
+#: g10/gpg.c:1543
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:3602
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
+#: g10/gpg.c:1545
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3892
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: g10/gpg.c:1547
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
-"understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
 
 
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#: g10/g10.c:3900
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
+#: g10/gpg.c:1551
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
 
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#: g10/g10.c:3905
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
 
-#: g10/g10.c:3916
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
+#: g10/gpg.c:1555
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:3950
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:1557
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:3952
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/gpg.c:1559
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/g10.c:3985
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
-
-#: g10/getkey.c:151
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
 
 
-#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
+#: g10/gpg.c:1563
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:1683
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#: g10/gpg.c:1936
+#, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+
+#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
+#, c-format
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2237
+#: g10/gpg.c:2194
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
-"- hoppar över\n"
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2468
+#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2515
+#: g10/gpg.c:2439
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "var något tystare"
+#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4065
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+#: g10/gpg.c:2474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
 
-# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
-# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
-# Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+#: g10/gpg.c:2477
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+#: g10/gpg.c:2484
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
-
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+#: g10/gpg.c:2487
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
-"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
-"nätet av certifikat."
+#: g10/gpg.c:2494
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
-"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
-"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
-"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
+#: g10/gpg.c:2497
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+#: g10/gpg.c:2504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+#: g10/gpg.c:2507
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+#: g10/gpg.c:2515
+msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
+#: g10/gpg.c:2517
+msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
-"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
 
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Ange storleken på nyckeln"
-
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+#: g10/gpg.c:2519
+#, fuzzy
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
+#: g10/gpg.c:2521
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
-"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
-"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
-"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
 
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+#: g10/gpg.c:2525
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
+#: g10/gpg.c:2527
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
+#: g10/gpg.c:2529
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
+#: g10/gpg.c:2531
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"N  för att ändra namnet.\n"
-"C  för att ändra kommentaren.\n"
-"E  för att ändra e-postadressen.\n"
-"O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
-"Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
+#: g10/gpg.c:2533
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+#: g10/gpg.c:2535
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
-"nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
-"andra att\n"
-"få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
-"\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
-"kontrolleratnyckeln.\n"
-"\n"
-"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
-"det\n"
-"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
-"användbartför\n"
-"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
-"pseudonym.\n"
-"\n"
-"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
-"att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
-"nyckeln\n"
-"    mot en fotolegitimation.\n"
-"\n"
-"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
-"nyckelinnehavaren\n"
-"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
-"identitetsdokument\n"
-"a\n"
-"    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
-"(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
-"\n"
-"Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
-"Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
-"betyder när du signerar andras nycklar.\n"
-"\n"
-"Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
 
 
-# felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/gpg.c:2542
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+
+#: g10/gpg.c:2545
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
-"Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
+#: g10/gpg.c:2552
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
+#: g10/gpg.c:2726
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
+#: g10/gpg.c:2729
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
-"ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
-"en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
-"certifierad av denna nyckel."
 
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
-"motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
-"vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
-"en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
+# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
+#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1235
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-"Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
-"din nyckelring."
+#: g10/gpg.c:2814
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
 
-# borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
-"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
-"och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-"mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
-"ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
+#: g10/gpg.c:2823
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:223
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:2826
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
+
+#: g10/gpg.c:2841
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+
+#: g10/gpg.c:2855
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
+"i --pgp2-läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:2861
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:2867
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
+
+# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
+#: g10/gpg.c:2880
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr ""
+"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+
+#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1278
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1286
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:2958
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:2964
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+
+# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:2979
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
+
+# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:2981
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
+
+# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
+#: g10/gpg.c:2983
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:2985
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:2987
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr ""
+"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+
+# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
+#: g10/gpg.c:2990
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
+
+#: g10/gpg.c:2994
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3001
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+
+# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
+#: g10/gpg.c:3010
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3014
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3018
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+
+#: g10/gpg.c:3051
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3098
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3197
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3208
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+
+#: g10/gpg.c:3219
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3226
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3238
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3251
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3253
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3274
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3287
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3302
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3304
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+
+#: g10/gpg.c:3327
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3336
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3361
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3369
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3373
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3394
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+
+#: g10/gpg.c:3479
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3481
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3483
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3494
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3504
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3555
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3563
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3653
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+
+#: g10/gpg.c:3770
+msgid "[filename]"
+msgstr "[filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3774
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4085
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4087
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4120
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+
+# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
+# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
+# Krav från RIPE.
+#: g10/gpgv.c:75
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+
+#: g10/gpgv.c:100
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: g10/gpgv.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+
+#: g10/helptext.c:51
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
+"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
+"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
+"nätet av certifikat."
+
+#: g10/helptext.c:57
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
+"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
+"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
+"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
+
+#: g10/helptext.c:64
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+
+#: g10/helptext.c:68
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+
+#: g10/helptext.c:72
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:86
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
+"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
+"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+
+#: g10/helptext.c:93
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+
+#: g10/helptext.c:107
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
+"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
+"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
+"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
+
+#: g10/helptext.c:119
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+
+#: g10/helptext.c:124
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
+
+#: g10/helptext.c:128
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
+
+#: g10/helptext.c:133
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N  för att ändra namnet.\n"
+"C  för att ändra kommentaren.\n"
+"E  för att ändra e-postadressen.\n"
+"O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
+"Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
+
+#: g10/helptext.c:142
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
+
+#: g10/helptext.c:150
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
+"nyckeln\n"
+"verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
+"andra att\n"
+"få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
+"\n"
+"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
+"kontrolleratnyckeln.\n"
+"\n"
+"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
+"det\n"
+"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
+"användbartför\n"
+"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
+"pseudonym.\n"
+"\n"
+"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
+"att\n"
+"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
+"nyckeln\n"
+"    mot en fotolegitimation.\n"
+"\n"
+"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
+"Detta kan t.ex.\n"
+"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
+"nyckelinnehavaren\n"
+"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
+"identitetsdokument\n"
+"a\n"
+"    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
+"    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
+"(genom att utväxla\n"
+"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
+"nyckelinnehavaren.\n"
+"\n"
+"Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
+"Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
+"betyder när du signerar andras nycklar.\n"
+"\n"
+"Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
+
+# felstavat original meddelat till Werner.
+#: g10/helptext.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
+
+#: g10/helptext.c:192
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
+"Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
+
+#: g10/helptext.c:197
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
+
+#: g10/helptext.c:202
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgstr ""
+"Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
+"ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
+"en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
+"certifierad av denna nyckel."
+
+#: g10/helptext.c:207
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
+"motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
+"vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
+"en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
+
+#: g10/helptext.c:213
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr ""
+"Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
+"din nyckelring."
+
+# borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
+#: g10/helptext.c:217
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
+"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
+"och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
+"mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
+"ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
+
+#: g10/helptext.c:225
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
 "valda)\n"
 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
 "påverkade\n"
 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
 "valda)\n"
 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
 "påverkade\n"
 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
+#: g10/helptext.c:232
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
+
+#: g10/helptext.c:238
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
+
+# # felstavat/ologiskt original
+#: g10/helptext.c:242
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
+
+#: g10/helptext.c:247
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
+
+#: g10/helptext.c:252
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
+"Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
+"(som anges i hakparenteser) att användas."
+
+#: g10/helptext.c:258
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+"Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
+"har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
+"  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
+"     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
+"personer\n"
+"     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
+"  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
+"     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
+"  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
+"     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
+"  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
+"     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
+"     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
+"     är ogiltig.\n"
+
+#: g10/helptext.c:274
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+"Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
+"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
+"och koncis.\n"
+"En tom rad avslutar texten.\n"
+
+#: g10/helptext.c:289
+msgid "No help available"
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
+
+#: g10/helptext.c:297
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+
+#: g10/import.c:102
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:106
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+
+#: g10/import.c:108
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:268
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
+
+#: g10/import.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+
+#: g10/import.c:294
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:296
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:299
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "                      importerade: %lu"
+
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:309
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:311
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:313
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:315
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:568
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:606
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:618
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+
+#: g10/import.c:630
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:643
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:645
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:669
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+
+# Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
+#: g10/import.c:748
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
+
+# vad innebär fnutten i slutet?
+#: g10/import.c:763
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
+
+#: g10/import.c:769
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
+
+#: g10/import.c:771
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
+
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
+
+#: g10/import.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
+
+#: g10/import.c:796
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "skriver till \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+# fixme: I appended the %s -wk
+#: g10/import.c:824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:848
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
+
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+
+#: g10/import.c:910
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
+
+#: g10/import.c:913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+
+#: g10/import.c:916
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
+
+#: g10/import.c:919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+
+#: g10/import.c:922
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
+
+#: g10/import.c:925
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
+
+#: g10/import.c:928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+
+#: g10/import.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+
+#: g10/import.c:934
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+
+#: g10/import.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+
+#: g10/import.c:960
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
+
+#: g10/import.c:1123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
+"över den\n"
+
+#: g10/import.c:1134
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
+
+#: g10/import.c:1192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
+
+#: g10/import.c:1202
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
+"spärrcertifikatet\n"
+
+#: g10/import.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
+
+#: g10/import.c:1307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+
+#: g10/import.c:1373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
+
+# fixme: I appended the %s -wk
+#: g10/import.c:1388
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
+"\"\n"
+
+#: g10/import.c:1390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
+
+#: g10/import.c:1421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+
+#: g10/import.c:1436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
+
+#: g10/import.c:1458
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
+
+#: g10/import.c:1471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
+
+#: g10/import.c:1486
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
+
+#: g10/import.c:1528
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
+
+#: g10/import.c:1549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
+
+#: g10/import.c:1576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
+
+#: g10/import.c:1586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
+
+# nyckeln eller certifikatet??
+#: g10/import.c:1603
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
+
+#: g10/import.c:1617
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
+"signaturen\n"
+
+# nyckeln eller klassen?
+#: g10/import.c:1625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
+
+#: g10/import.c:1725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr ""
+"nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
+
+#: g10/import.c:1787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
+
+#: g10/import.c:1801
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
+
+#: g10/import.c:1860
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+
+#: g10/import.c:1894
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
+
+#: g10/import.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+
+#: g10/import.c:2291
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/import.c:2293
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/keydb.c:170
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:176
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:699
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:267
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[spärrad]"
+
+#: g10/keyedit.c:268
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[egensignatur]"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 felaktig signatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:360
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
+"när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
+"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
+"källor...)?\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
+
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
+
+#: g10/keyedit.c:440
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:456
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:600
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
+
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1749
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Kan inte signera.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:628
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
+
+#: g10/keyedit.c:656
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+
+#: g10/keyedit.c:686
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen signera? "
+
+#: g10/keyedit.c:708
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Egensignaturen på \"%s\"\n"
+"är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:717
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:731
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
+"har gått ut.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:735
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr ""
+"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
+"n) "
+
+#: g10/keyedit.c:756
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
+"är en lokal signatur.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:760
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:781
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:789
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:826
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
+
+#: g10/keyedit.c:844
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:850
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
+"läge\n"
+
+#: g10/keyedit.c:892
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
+"personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr ""
+"     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:928
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
+
+#: g10/keyedit.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
+"med din nyckel: \""
+
+#: g10/keyedit.c:965
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Detta kommer att bli en egensignatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:971
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:979
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:989
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:996
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1003
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1008
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1013
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1023
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen signera? "
+
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
+#: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1133
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1180
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1186
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+
+#: g10/keyedit.c:1200
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
+
+#: g10/keyedit.c:1274
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "save and quit"
+msgstr "spara och avsluta"
+
+#: g10/keyedit.c:1363
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "visa fingeravtryck"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1366
+msgid "select user ID N"
+msgstr "välj användaridentitet N"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "välj användaridentitet N"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "återkalla signaturer"
+
+#: g10/keyedit.c:1373
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signera nyckeln lokalt"
+
+#: g10/keyedit.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "add a user ID"
+msgstr "lägg till en användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "ta bort en användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1395
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1401
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1407
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "ta bort en undernyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1409
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "lägg till en spärrnyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+
+#: g10/keyedit.c:1413
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
+
+#: g10/keyedit.c:1420
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
+
+#: g10/keyedit.c:1422
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+
+#: g10/keyedit.c:1429
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "ändra lösenmening"
+
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+
+#: g10/keyedit.c:1439
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "spärra en användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1446
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "spärra en undernyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "aktivera en nyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1448
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "stäng av en nyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1449
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "visa foto-ID"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1571
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1589
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1670
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1678
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1697
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1737
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Nyckeln är spärrad."
+
+#: g10/keyedit.c:1756
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
+
+#: g10/keyedit.c:1763
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1772
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "okänd signaturklass"
+
+#: g10/keyedit.c:1795
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1819
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1821
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+
+#: g10/keyedit.c:1822
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
+
+#: g10/keyedit.c:1872
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:1884
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1912
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1967
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1970
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
+
+#: g10/keyedit.c:1971
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+
+#: g10/keyedit.c:2006
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
 
 
-# # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
+#: g10/keyedit.c:2007
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
 
 
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
+#: g10/keyedit.c:2025
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
 
 
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
-"(som anges i hakparenteser) att användas."
+#: g10/keyedit.c:2036
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
 
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
-"har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
-"  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
-"personer\n"
-"     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
-"  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
-"     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
-"  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
-"     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
-"  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
-"     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
-"     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
-"     är ogiltig.\n"
+#: g10/keyedit.c:2038
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
 
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/keyedit.c:2088
 msgid ""
 msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
+"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
-"och koncis.\n"
-"En tom rad avslutar texten.\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
+#: g10/keyedit.c:2130
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "ange inställningslista"
 
 
-#: g10/helptext.c:295
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
+#: g10/keyedit.c:2136
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
 
-#: g10/import.c:254
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
+#: g10/keyedit.c:2138
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
 
 
-#: g10/import.c:263
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+#: g10/keyedit.c:2206
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Spara ändringarna? "
 
 
-#: g10/import.c:280
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2209
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Avsluta utan att spara? "
 
 
-#: g10/import.c:282
+#: g10/keyedit.c:2219
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:285
+#: g10/keyedit.c:2226
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:287
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                      importerade: %lu"
+#: g10/keyedit.c:2233
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
 
-#: g10/import.c:293
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2334
+msgid "Digest: "
+msgstr "Sammandrag: "
 
 
-#: g10/import.c:295
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2386
+msgid "Features: "
+msgstr "Funktioner: "
 
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2397
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:299
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:301
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notering: "
 
 
-#: g10/import.c:303
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2631
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr ""
+"Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
 
 
-#: g10/import.c:305
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
 
 
-#: g10/import.c:307
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
 
 
-#: g10/import.c:309
-#, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2717
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (känsligt)"
 
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgid "created: %s"
+msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[spärrad]"
 
 
-#: g10/import.c:554
-#, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr "[går ut: %s]"
 
 
-#: g10/import.c:556
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr "[går ut: %s]"
 
 
-#: g10/import.c:593
+#: g10/keyedit.c:2742
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:605
+#: g10/keyedit.c:2757
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgid "trust: %s"
+msgstr " tillit: %c/%c"
 
 
-#: g10/import.c:617
+#: g10/keyedit.c:2761
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:630
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2768
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
 
-#: g10/import.c:632
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+#: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
+msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:656
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+#: g10/keyedit.c:2820
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
+"om du inte startar om programmet.\n"
 
 
-#: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+#: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[spärrad]"
 
 
-# Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
 
 
-# vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:763
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+#: g10/keyedit.c:2951
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
+"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
+"Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
+"vara huvudidentitet.\n"
 
 
-#: g10/import.c:769
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
+#: g10/keyedit.c:3012
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
+"vissa versioner\n"
+"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
 
-#: g10/import.c:771
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
+#: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3023
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
 
-#: g10/import.c:787
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
+#: g10/keyedit.c:3163
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3173
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3177
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3183
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
 
 
-#: g10/import.c:796
+# skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
+#: g10/keyedit.c:3197
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
+#: g10/keyedit.c:3198
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "skriver till \"%s\"\n"
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
 
-#: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
-#: g10/import.c:2347 g10/import.c:2369
-#, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3201
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
 
-# fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
+#: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "felaktigt skal"
 
 
-#: g10/import.c:850
+#: g10/keyedit.c:3250
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 
-#: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3342
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
+"nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3353
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
 
 
-#: g10/import.c:915
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
+#: g10/keyedit.c:3373
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
 
 
-#: g10/import.c:918
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/keyedit.c:3398
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
 
 
-#: g10/import.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
+#: g10/keyedit.c:3413
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
 
-#: g10/import.c:924
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/keyedit.c:3435
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
 
-#: g10/import.c:927
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
+#: g10/keyedit.c:3454
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 
-#: g10/import.c:930
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
+# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
+#: g10/keyedit.c:3460
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
+"N): "
 
 
-#: g10/import.c:933
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/keyedit.c:3521
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
 
-#: g10/import.c:936
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/keyedit.c:3527
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
 
 
-#: g10/import.c:939
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/keyedit.c:3531
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
 
 
-#: g10/import.c:942
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/keyedit.c:3534
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
 
 
-#: g10/import.c:965
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
+#: g10/keyedit.c:3580
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
 
-#: g10/import.c:1110
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
-"över den\n"
+#: g10/keyedit.c:3596
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1121
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+# Vad betyder det?
+#: g10/keyedit.c:3669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
 
 
-#: g10/import.c:1138 g10/import.c:2362
+#: g10/keyedit.c:3675
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
-
-#: g10/import.c:1149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/import.c:1178
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/keyedit.c:3837
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1188
+#: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/import.c:1218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+#: g10/keyedit.c:4047
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
-"spärrcertifikatet\n"
 
 
-#: g10/import.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/keyedit.c:4127
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
 
-#: g10/import.c:1293
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/keyedit.c:4128
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
 
-#: g10/import.c:1358
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
+#: g10/keyedit.c:4190
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Signaturnotering: "
 
 
-# fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
-"\"\n"
+#: g10/keyedit.c:4339
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Skriv över (j/N)? "
 
 
-#: g10/import.c:1375
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+#: g10/keyedit.c:4403
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
 
-#: g10/import.c:1393
+#: g10/keyedit.c:4461
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
 
-#: g10/import.c:1404 g10/import.c:1454
+#: g10/keyedit.c:4488
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
 
-#: g10/import.c:1406
+#: g10/keyedit.c:4623
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "användaridentitet: \""
 
 
-#: g10/import.c:1421
+#: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1443
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr "  (icke exporterbar)"
 
 
-#: g10/import.c:1456
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
+#: g10/keyedit.c:4632
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1471
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
+# nyckel? signatur?
+#: g10/keyedit.c:4636
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
 
 
-#: g10/import.c:1513
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
+#: g10/keyedit.c:4640
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
 
-#: g10/import.c:1534
+#: g10/keyedit.c:4667
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
 
 
-#: g10/import.c:1561
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
+#: g10/keyedit.c:4693
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr "  (icke exporterbar)"
 
 
-#: g10/import.c:1571
+#: g10/keyedit.c:4700
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
 
 
-# nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1588
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
+#: g10/keyedit.c:4722
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
 
 
-#: g10/import.c:1602
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+#: g10/keyedit.c:4742
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
 
 
-# nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1610
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
+#: g10/keyedit.c:4772
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4842
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 
-#: g10/import.c:1710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+#: g10/keyedit.c:4859
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
+"VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
+"framtiden\n"
 
 
-#: g10/import.c:1772
+#: g10/keyedit.c:4923
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 
-#: g10/import.c:1786
+#: g10/keyedit.c:4985
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 
-#: g10/import.c:1845
+#: g10/keyedit.c:5080
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 
-#: g10/import.c:1879
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
 
 
-#: g10/import.c:2268
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
 
-#: g10/import.c:2276
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
 
-#: g10/import.c:2278
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
-
-#: g10/keydb.c:168
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:175
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:698
-#, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:261
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[spärrad]"
-
-#: g10/keyedit.c:262
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[egensignatur]"
-
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 felaktig signatur\n"
-
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+#: g10/keygen.c:875
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "skriver egensignatur\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+#: g10/keygen.c:964
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2931
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
-
-#: g10/keyedit.c:352
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:354
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1276
 msgid ""
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
-"när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
-"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
-"källor...)?\n"
-"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
+#: g10/keygen.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
 
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
+#: g10/keygen.c:1495
+msgid "Certify"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:434
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+#: g10/keygen.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "kryptera data"
+
+#: g10/keygen.c:1501
+msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:450
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#: g10/keygen.c:1509
+msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
-
-#: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
-#: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1729
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:1735
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kan inte signera.\n"
+#: g10/keygen.c:1532
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:622
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:650
+#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
-
-#: g10/keyedit.c:678
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
-
-#: g10/keyedit.c:680
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:702
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Egensignaturen på \"%s\"\n"
-"är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:711
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:725
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
+msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
-"har gått ut.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:729
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
-"n) "
+#: g10/keygen.c:1602
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:750
-#, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
-"är en lokal signatur.\n"
+#: g10/keygen.c:1604
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:754
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+#: g10/keygen.c:1605
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:775
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:778
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:783
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
+#: g10/keygen.c:1610
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1612
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:805
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:820
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
+#: g10/keygen.c:1683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:840
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:844
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:882
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+#: g10/keygen.c:1700
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
+
+#: g10/keygen.c:1714
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:884
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
+#: g10/keygen.c:1720
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
+
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:909
+# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
-"personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
+"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
+"         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
+"      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
+"      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
+"      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
+"      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:914
-#, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
+#: g10/keygen.c:1790
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
+"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
+"         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
+"      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
+"      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
+"      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
+"      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:916
-#, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1813
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:918
-#, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1818
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:920
-#, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1836
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "felaktigt värde\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1844
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1849
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:950
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
-"med din nyckel: \""
+"Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
+"Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Detta kommer att bli en egensignatur\n"
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:963
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
+msgid ""
 "\n"
 "\n"
-"VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 "\n"
-
-#: g10/keyedit.c:971
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
+"enligt följande form: \n"
+"     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:981
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
-"\n"
+#: g10/keygen.c:1897
+msgid "Real name: "
+msgstr "Namn: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:988
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+#: g10/keygen.c:1905
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:995
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
+#: g10/keygen.c:1907
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1000
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
+#: g10/keygen.c:1909
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1005
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
+#: g10/keygen.c:1917
+msgid "Email address: "
+msgstr "E-postadress: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1015
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+#: g10/keygen.c:1923
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
+
+#: g10/keygen.c:1931
+msgid "Comment: "
+msgstr "Kommentar: "
+
+#: g10/keygen.c:1937
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4359 g10/keyedit.c:4450 g10/keyedit.c:4514
-#: g10/keyedit.c:4575 g10/sign.c:370
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1125
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+#: g10/keygen.c:1965
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Du valde följande användaridentitet:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+# Ej solklart vad förkortningarna står för
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1986
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnKkEeOoAa"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#: g10/keygen.c:1996
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+#: g10/keygen.c:1997
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1172
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
+#: g10/keygen.c:2016
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Rätta först felet\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1178
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
 msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
-"Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
+"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: g10/keygen.c:2066
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1192
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1195
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
-
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1351
-msgid "save and quit"
-msgstr "spara och avsluta"
-
-#: g10/keyedit.c:1354
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/keyedit.c:1355
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
+"Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
+"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
+"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1357
-msgid "select user ID N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+#: g10/keygen.c:2094
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
+"att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
+"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1358
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+#: g10/keygen.c:2876
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1359
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "återkalla signaturer"
+#: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signera nyckeln lokalt"
+#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1369
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+#: g10/keygen.c:3222
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1371
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3228
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1375
-msgid "add a user ID"
-msgstr "lägg till en användaridentitet"
+#: g10/keygen.c:3246
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
+#: g10/keygen.c:3253
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1379
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "ta bort en användaridentitet"
+#: g10/keygen.c:3276
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#: g10/keygen.c:3287
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1388
-msgid "add a key to a smartcard"
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
+"kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
+"undernyckel för detta syfte.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1390
-msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1392
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1396
-#, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "ta bort en undernyckel"
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "lägg till en spärrnyckel"
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen skapa? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-#, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+#: g10/keygen.c:3688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1404
-#, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
+#: g10/keygen.c:3736
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
+#: g10/keygen.c:3762
+#, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1409
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
+msgid "never     "
+msgstr "aldrig"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1411
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1413
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+#: g10/keylist.c:267
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Signaturpolicy: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1418
-#, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/keylist.c:306
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1420
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "ändra lösenmening"
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Viktig signaturnotation: "
 
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1424
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Signaturnotering: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1426
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+#: g10/keylist.c:471
+msgid "Keyring"
+msgstr "Nyckelring"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "spärra en användaridentitet"
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1433
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+#: g10/keylist.c:1508
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1434
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "aktivera en nyckel"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1435
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "stäng av en nyckel"
+#: g10/keylist.c:1517
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "visa foto-ID"
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-#, fuzzy
-msgid "clean unusable parts from key"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+#: g10/keylist.c:1592
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1557
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1575
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
+#: g10/keyring.c:1256
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1656
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
+#: g10/keyring.c:1258
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1664
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+#: g10/keyring.c:1259
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s är den nya\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1683
-msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyring.c:1260
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1723
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nyckeln är spärrad."
+#: g10/keyring.c:1382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1742
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
+#: g10/keyring.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "okänd signaturklass"
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1778
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1800 g10/keyedit.c:1820 g10/keyedit.c:1986
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
+#: g10/keyserver.c:66
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1802
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+#: g10/keyserver.c:67
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1804
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+#: g10/keyserver.c:69
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1805
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1855
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1867
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1895
-msgid "Command expects a filename argument\n"
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1909
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1926
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+#: g10/keyserver.c:528
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1950
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+#: g10/keyserver.c:729
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1953
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
+#, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:1954
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+#: g10/keyserver.c:911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1989
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1990
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
+#: g10/keyserver.c:1185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2008
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+#: g10/keyserver.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2019
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2021
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+#: g10/keyserver.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2062
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyserver.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2094
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ange inställningslista"
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2100
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+#: g10/keyserver.c:1438
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2102
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
+#: g10/keyserver.c:1447
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2175
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Spara ändringarna? "
+#: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2178
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avsluta utan att spara? "
+#: g10/keyserver.c:1515
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2188
+#: g10/keyserver.c:1527
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2195
+#: g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2202
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
+#: g10/keyserver.c:1540
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:2275
-msgid "Digest: "
-msgstr "Sammandrag: "
+#: g10/keyserver.c:1547
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2327
-msgid "Features: "
-msgstr "Funktioner: "
+#: g10/keyserver.c:1552
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "nyckelserverfel"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2338
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#: g10/keyserver.c:1561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
+#: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2585
+#: g10/keyserver.c:1879
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2606
+#: g10/keyserver.c:1901
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
-
-#: g10/keyedit.c:2612
-#, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (känsligt)"
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
+#: g10/keyserver.c:1903
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
+#: g10/keyserver.c:1959
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[spärrad]"
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
+#: g10/keyserver.c:1965
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
-#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+#: g10/mainproc.c:210
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2637
+#: g10/mainproc.c:263
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+
+#: g10/mainproc.c:273
+#, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2652
+#: g10/mainproc.c:354
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " tillit: %c/%c"
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2656
-#, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+# Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
+#: g10/mainproc.c:411
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2663
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denna nyckel har stängts av"
+#: g10/mainproc.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2759
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
+#: g10/mainproc.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
-"om du inte startar om programmet.\n"
+# Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
+#: g10/mainproc.c:466
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3208 g10/keyserver.c:431
-#: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1698
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[spärrad]"
+#: g10/mainproc.c:480
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3210 g10/keyserver.c:435
-#: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1700
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+#: g10/mainproc.c:482
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2898
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
-"Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
-"vara huvudidentitet.\n"
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2958
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+#: g10/mainproc.c:522
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
-"vissa versioner\n"
-"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3316
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
+"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
+"istället\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2969
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
+#: g10/mainproc.c:555
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3109
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
+# Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
+#: g10/mainproc.c:559
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3119
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
+# Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
+#: g10/mainproc.c:572
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3123
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
+#: g10/mainproc.c:578
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3129
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+#: g10/mainproc.c:597
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
 
-# skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3143
+#: g10/mainproc.c:599
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Raderade %d signatur.\n"
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3144
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+#: g10/mainproc.c:805
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+"fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
+"att applicera\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3147
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ingenting raderat.\n"
+#: g10/mainproc.c:1154
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Korrekt signatur från \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3178
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+#: g10/mainproc.c:1392
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "signaturen verifierades inte\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3212 g10/trustdb.c:1702
+#: g10/mainproc.c:1492
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "felaktigt skal"
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3311
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
-"nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
+#: g10/mainproc.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3322
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
+#: g10/mainproc.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "      även känd som \""
+
+#: g10/mainproc.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3342
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
+#: g10/mainproc.c:1528
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3365
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3380
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3402
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Korrekt signatur från \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3421
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
+# Visas vid ogiltig signatur:
+# Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
+#: g10/mainproc.c:1715
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[osäkert]"
 
 
-# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3427
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
-"N): "
+#: g10/mainproc.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "      även känd som \""
 
 
-#: g10/keyedit.c:3488
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
+#: g10/mainproc.c:1844
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3494
-#, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
+#: g10/mainproc.c:1849
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3498
-#, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
+#: g10/mainproc.c:1852
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3501
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
+#: g10/mainproc.c:1853
+msgid "binary"
+msgstr "binär"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3547
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+#: g10/mainproc.c:1854
+msgid "textmode"
+msgstr "textläge"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3563
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3643
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
+#: g10/mainproc.c:1874
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3682 g10/keyedit.c:3792 g10/keyedit.c:3912
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3853
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+#: g10/mainproc.c:1989
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
+"kontrolleras.\n"
 
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:3933
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: g10/mainproc.c:1997
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:3934
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: g10/mainproc.c:2056
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
+
+#: g10/mainproc.c:2066
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3996
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyedit.c:4054
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4081
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4198
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "användaridentitet: \""
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4201 g10/keyedit.c:4265 g10/keyedit.c:4308
+#: g10/misc.c:366
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4203 g10/keyedit.c:4267 g10/keyedit.c:4310
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
-
-#: g10/keyedit.c:4207
-#, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
-
-# nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4211
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
-
-#: g10/keyedit.c:4215
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4242
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4268
-#, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
+#: g10/misc.c:486
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4275
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4297
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = visa mer information\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4317
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:4347
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
+#: g10/misc.c:722
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4417
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4434
+#: g10/misc.c:728
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
-"framtiden\n"
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4498
+#: g10/misc.c:735
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+#: g10/misc.c:796
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Okomprimerad"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "Okomprimerad"
+
+#: g10/misc.c:931
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4655
+#: g10/misc.c:1106
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:258
+#: g10/misc.c:1131
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:265
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+#: g10/openfile.c:87
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
 
-#: g10/keygen.c:267
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Skriv över (j/N)? "
 
 
-#: g10/keygen.c:269
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+#: g10/openfile.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:394
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+#: g10/openfile.c:146
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Ange nytt filnamn"
 
 
-#: g10/keygen.c:822
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "skriver direkt signatur\n"
+#: g10/openfile.c:191
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "skriver till standard ut\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:861
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver egensignatur\n"
+#: g10/openfile.c:306
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:912
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
+#: g10/openfile.c:385
+#, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:762
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:1211
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
+
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
+
+#: g10/passphrase.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
+"användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1239
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+#: g10/passphrase.c:349
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1242
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "kryptera data"
+#: g10/passphrase.c:351
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Ange lösenmening\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1245
-msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:375
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1253
-msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1268
-#, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
+#: g10/passphrase.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"\n"
+"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
+"användaren: \""
 
 
-#: g10/keygen.c:1272
-msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
 
 
-#: g10/keygen.c:1277
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1280
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+#: g10/photoid.c:74
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"\n"
+"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
+"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
+"en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
+"Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1283
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+
+#: g10/photoid.c:117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1286
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1340
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/photoid.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
 
-#: g10/keygen.c:1342
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1343
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
 
-#: g10/keygen.c:1345
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+#: g10/photoid.c:370
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1347
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 
-#: g10/keygen.c:1348
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
+# tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
+# känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Nyckeln är ersatt"
 
 
-#: g10/keygen.c:1350
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
 
 
-#: g10/keygen.c:1352
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
 
-#: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
 
-#: g10/keygen.c:1431
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:74
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "anledning till spärren: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
+#: g10/pkclist.c:91
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "spärrkommentar: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1452
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+# ej kristallklart vad förkortningarna står för
+#: g10/pkclist.c:206
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMaAsS"
 
 
-#: g10/keygen.c:1458
-#, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
+#: g10/pkclist.c:214
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr ""
+"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
 
-#: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
+#: g10/pkclist.c:246
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
-# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1515
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
-"         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
-"      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
-"      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
-"      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
-"      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 
-# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1526
+#: g10/pkclist.c:256
+#, fuzzy
 msgid ""
 msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
-"         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
-"      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
-"      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
-"      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
-"      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1549
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
+#: g10/pkclist.c:271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = Vet inte\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1554
+#: g10/pkclist.c:273
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1572
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "felaktigt värde\n"
+#: g10/pkclist.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/pkclist.c:285
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1580
+#: g10/pkclist.c:288
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
-
-#: g10/keygen.c:1585
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1586
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+#: g10/pkclist.c:289
+#, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr "a = avsluta\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1592
+#: g10/pkclist.c:293
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
-"Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1597
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Vad väljer du? "
+
+#: g10/pkclist.c:320
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
 
 
-#: g10/keygen.c:1641
+#: g10/pkclist.c:334
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
+"ägaren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:430
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+
+#: g10/pkclist.c:435
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
+
+#: g10/pkclist.c:461
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
-"enligt följande form: \n"
-"     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
+"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
-msgid "Real name: "
-msgstr "Namn: "
+#: g10/pkclist.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
 
 
-#: g10/keygen.c:1662
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
+#: g10/pkclist.c:502
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1664
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
+#: g10/pkclist.c:509
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1666
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
+#: g10/pkclist.c:518
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1674
-msgid "Email address: "
-msgstr "E-postadress: "
+#: g10/pkclist.c:521
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1685
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
+#: g10/pkclist.c:522
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1693
-msgid "Comment: "
-msgstr "Kommentar: "
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1699
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1722
+#: g10/pkclist.c:553
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:1728
+#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Du valde följande användaridentitet:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1733
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
 
 
-# Ej solklart vad förkortningarna står för
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1749
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnKkEeOoAa"
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keygen.c:1759
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1760
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1779
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Rätta först felet\n"
+#: g10/pkclist.c:604
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
 
-# fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1819
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:621
 msgid ""
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
-"\n"
+"VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
+"tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:779
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1835
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+# överhoppad?
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/pkclist.c:885
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr ""
+"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
+
+#: g10/pkclist.c:909
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
-"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1857
+#: g10/pkclist.c:935
 msgid ""
 msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
-"att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
-"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
+"\n"
+"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
 
 
-#: g10/keygen.c:2575
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
+
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1034
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
+#: g10/pkclist.c:1092
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2907
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
+# plural av adressee
+# dvs. den som meddelandet är adresserat till.
+# Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2913
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2931
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2938
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
 
-#: g10/keygen.c:2961
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "läser från standard in ...\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2972
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
-msgstr ""
-"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
-"kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
-"undernyckel för detta syfte.\n"
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "ingen signerad data\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+# se förra kommentaren
+#: g10/plaintext.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
 
-# c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
-#, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa? "
+#: g10/pubkey-enc.c:247
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3363
+#: g10/pubkey-enc.c:285
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3410
+#: g10/pubkey-enc.c:305
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3436
-#, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr ""
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
 
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
-msgstr "aldrig"
+# Vad?
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Viktig signaturpolicy: "
+#: g10/revoke.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Signaturpolicy: "
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Att spärras av:\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
+#: g10/revoke.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
 
 
-#: g10/keylist.c:373
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Viktig signaturnotation: "
+# --force översatt med:
+# genomdriv (använd alltid?)
+# -do-not-force översatt med:
+# genomdriv inte
+# I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:375
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+# Vad menas???
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:386
-msgid "not human readable"
-msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:487
-msgid "Keyring"
-msgstr "Nyckelring"
+#: g10/revoke.c:413
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:793
+#: g10/revoke.c:471
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s)"
-msgstr "[går ut: %s]"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:1489
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:500
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:1491
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1498
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:518
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
 
 
-#: g10/keylist.c:1500
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
 
-#: g10/keylist.c:1575
-msgid "      Card serial no. ="
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Spärrcertifikat skapat.\n"
+"\n"
+"Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
+"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
+"media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
+"din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
 
 
-# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
 
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s är den oförändrade\n"
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
+
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s är den nya\n"
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+#: g10/revoke.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Är detta OK?"
 
 
-#: g10/keyring.c:1422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1434
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/seckey-cert.c:63
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1505
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: g10/seckey-cert.c:74
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:105
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
+
+#: g10/seckey-cert.c:294
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
+
+# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
+"nyckeln\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:433
-#, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:634
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: g10/seskey.c:67
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
+"%d gånger!\n"
+
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
+#: g10/seskey.c:243
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:815
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/seskey.c:255
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/keyserver.c:817
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1014
+# Vad betyder det?
+#: g10/sig-check.c:107
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1018
+# cross-certification?
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1170
+# behövs verkligen c-format här?
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1174
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1217
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1220
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format