Various changes
[gnupg.git] / po / sv.po
index ea4f70d..a3bf2d1 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -23,7 +23,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-10-04 11:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-06 19:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@@ -49,37 +49,37 @@ msgid ""
 "this session"
 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:417 agent/call-pinentry.c:429
+#: agent/call-pinentry.c:424 agent/call-pinentry.c:436
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "raden är för lång\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:418
+#: agent/call-pinentry.c:425
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:426
+#: agent/call-pinentry.c:433
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:431
+#: agent/call-pinentry.c:438
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:443
+#: agent/call-pinentry.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "felaktig MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:444
+#: agent/call-pinentry.c:451
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "felaktig lösenmening"
 
-#: agent/call-pinentry.c:484
+#: agent/call-pinentry.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "felaktig lösenmening"
@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "felaktig lösenmening"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1014 g10/keygen.c:3045
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
 #: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
-#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1015 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
@@ -157,21 +157,21 @@ msgstr ""
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
+#: agent/divert-scd.c:219
 msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:275
+#: agent/divert-scd.c:277
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
 
-#: agent/divert-scd.c:278
+#: agent/divert-scd.c:280
 #, fuzzy
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
 
-#: agent/divert-scd.c:290
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr ""
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:463 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
 msgid "verbose"
@@ -345,30 +345,30 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:921 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1781
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
 #: tools/symcryptrun.c:1053
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1980 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1984
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
 #: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1991 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
@@ -461,12 +461,12 @@ msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
 #: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: g10/passphrase.c:326 sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
 #: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: g10/passphrase.c:345 sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
@@ -669,11 +669,11 @@ msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 msgid "host not found"
 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
 
-#: common/simple-pwquery.c:310 g10/passphrase.c:310
+#: common/simple-pwquery.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:368 g10/passphrase.c:362
+#: common/simple-pwquery.c:368
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
@@ -1195,7 +1195,7 @@ msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3802 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
@@ -1512,7 +1512,7 @@ msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
 
-#: g10/gpg.c:364 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
+#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1520,130 +1520,130 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:366
+#: g10/gpg.c:365
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:367
+#: g10/gpg.c:366
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:246
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifiera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list keys"
 msgstr "visa en lista på nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:378
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:379
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list secret keys"
 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:257
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:257
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:383
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:259
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:260
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:422
+#: g10/gpg.c:421
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:426 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1654,49 +1654,49 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:428 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:290
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:326
+#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:329
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:461 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/gpg.c:474 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:475
+#: g10/gpg.c:474
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "Fråga före ersättning"
 
-#: g10/gpg.c:517
+#: g10/gpg.c:516
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:518
+#: g10/gpg.c:517
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:546 sm/gpgsm.c:392
+#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1704,7 +1704,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1724,18 +1724,18 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:741 g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:758
+#: g10/gpg.c:756
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:761
+#: g10/gpg.c:759
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1745,7 +1745,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
-#: g10/gpg.c:772 sm/gpgsm.c:530
+#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1753,567 +1753,567 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Stödda algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:775
+#: g10/gpg.c:773
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "öppen nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:782 g10/keyedit.c:2311
+#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2311
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:789
+#: g10/gpg.c:787
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:796 g10/keyedit.c:2357
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2357
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:880
+#: g10/gpg.c:878
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1050 sm/gpgsm.c:682
+#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1068
+#: g10/gpg.c:1066
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1265
+#: g10/gpg.c:1263
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1268
+#: g10/gpg.c:1266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1271
+#: g10/gpg.c:1269
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1277
+#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1280
+#: g10/gpg.c:1278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: g10/gpg.c:1281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1289
+#: g10/gpg.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1292
+#: g10/gpg.c:1290
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1295
+#: g10/gpg.c:1293
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1301
+#: g10/gpg.c:1299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1304
+#: g10/gpg.c:1302
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1307
+#: g10/gpg.c:1305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1450
+#: g10/gpg.c:1448
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1541
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1543
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1545
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1557
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: g10/gpg.c:1563
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1938
+#: g10/gpg.c:1936
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2196 g10/gpg.c:2839 g10/gpg.c:2851
+#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2209
+#: g10/gpg.c:2194
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
 
-#: g10/gpg.c:2361 g10/gpg.c:2373
+#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2455
+#: g10/gpg.c:2439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2478 g10/gpg.c:2671 g10/keyedit.c:4065
+#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4065
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:2490
+#: g10/gpg.c:2474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2493
+#: g10/gpg.c:2477
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2500
+#: g10/gpg.c:2484
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2503
+#: g10/gpg.c:2487
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2510
+#: g10/gpg.c:2494
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2513
+#: g10/gpg.c:2497
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2520
+#: g10/gpg.c:2504
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2523
+#: g10/gpg.c:2507
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2515
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2533
+#: g10/gpg.c:2517
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2535
+#: g10/gpg.c:2519
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: g10/gpg.c:2521
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2525
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2543
+#: g10/gpg.c:2527
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2545
+#: g10/gpg.c:2529
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2533
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2551
+#: g10/gpg.c:2535
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2558
+#: g10/gpg.c:2542
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2561
+#: g10/gpg.c:2545
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: g10/gpg.c:2552
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2742
+#: g10/gpg.c:2726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2745
+#: g10/gpg.c:2729
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2828 sm/gpgsm.c:1235
+#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1235
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2832
+#: g10/gpg.c:2814
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2841
+#: g10/gpg.c:2823
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2844
+#: g10/gpg.c:2826
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:2841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2873
+#: g10/gpg.c:2855
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2879
+#: g10/gpg.c:2861
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2885
+#: g10/gpg.c:2867
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:2880
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
 
-#: g10/gpg.c:2964 g10/gpg.c:2988 sm/gpgsm.c:1278
+#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1278
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2970 g10/gpg.c:2994 sm/gpgsm.c:1286
+#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1286
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2976
+#: g10/gpg.c:2958
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2982
+#: g10/gpg.c:2964
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:2979
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2999
+#: g10/gpg.c:2981
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3001
+#: g10/gpg.c:2983
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3003
+#: g10/gpg.c:2985
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3005
+#: g10/gpg.c:2987
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3008
+#: g10/gpg.c:2990
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:2994
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3001
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3028
+#: g10/gpg.c:3010
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3032
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3036
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:3069
+#: g10/gpg.c:3051
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3116
+#: g10/gpg.c:3098
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3103
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3126
+#: g10/gpg.c:3108
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3215
+#: g10/gpg.c:3197
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3226
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3219
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3244
+#: g10/gpg.c:3226
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3246
+#: g10/gpg.c:3228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3256
+#: g10/gpg.c:3238
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3269
+#: g10/gpg.c:3251
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3271
+#: g10/gpg.c:3253
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3292
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3305
+#: g10/gpg.c:3287
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3320
+#: g10/gpg.c:3302
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3322
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3325
+#: g10/gpg.c:3307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3345
+#: g10/gpg.c:3327
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3354
+#: g10/gpg.c:3336
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3379
+#: g10/gpg.c:3361
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: g10/gpg.c:3369
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3391
+#: g10/gpg.c:3373
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:3394
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3497
+#: g10/gpg.c:3479
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3499
+#: g10/gpg.c:3481
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3483
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3512
+#: g10/gpg.c:3494
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3573
+#: g10/gpg.c:3555
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3581
+#: g10/gpg.c:3563
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3671
+#: g10/gpg.c:3653
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3788
+#: g10/gpg.c:3770
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3792
+#: g10/gpg.c:3774
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4103
+#: g10/gpg.c:4085
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4105
+#: g10/gpg.c:4087
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4138
+#: g10/gpg.c:4120
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
@@ -4638,7 +4638,7 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2066 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
@@ -5398,16 +5398,12 @@ msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5418,28 +5414,24 @@ msgstr ""
 "användaren: \"%.*s\"\n"
 "%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenmening\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Ange lösenmening: "
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:564
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5449,20 +5441,16 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
 "användaren: \""
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:572
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
-
 #: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
@@ -7050,7 +7038,7 @@ msgstr ""
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
 
-#: sm/certcheck.c:175 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
@@ -7945,6 +7933,19 @@ msgstr ""
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
+
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Ange lösenmening: "
+
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+
 #~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 #~ msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"