New command --check-programs for gpgconf.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 193fce8..ec605c9 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,7 +1,8 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
-#
-# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
+# Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
+# Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
 # ===================================================
 # This a completely revised and extended translation.
 #
 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
-# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
+# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
 #
 # $Id$
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-12-10 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
-"Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-28 19:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: cipher/primegen.c:120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
-
-#: cipher/primegen.c:311
+#: agent/call-pinentry.c:196
 #, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:163
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:438
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+"Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
+"sessionen"
 
-#: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
-#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
-#: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3227 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
-#: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
-#: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
-#: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
-#: g10/tdbio.c:600
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:441
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
+"Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#: cipher/random.c:391
+#: agent/call-pinentry.c:489
 #, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: cipher/random.c:396
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
+#: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
+msgid "PIN too long"
+msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: cipher/random.c:401
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
+#: agent/call-pinentry.c:510
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: cipher/random.c:407
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
+#: agent/call-pinentry.c:518
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: cipher/random.c:415
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:523
+msgid "PIN too short"
+msgstr "PIN-kod för kort"
+
+# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
+#: agent/call-pinentry.c:535
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "Felaktig PIN-kod"
+
+#: agent/call-pinentry.c:536
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: cipher/random.c:453
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
+#: agent/call-pinentry.c:572
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
 
-#: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
-#: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
-#: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: agent/command-ssh.c:529
+#, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
+#: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:480
+#: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
+#: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
+#: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
+#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
+#: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:483
+#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:728
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619
+#, c-format
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:729
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
-"få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
-"stark slumptalsgenerator!\n"
-"\n"
-"ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1624
+#, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:204
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
-"det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
-"på entropin.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1644
+#, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:1694
+#, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:1709
+#, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:2014
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: cipher/rndlinux.c:134
+#: agent/command-ssh.c:2349
 #, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"\n"
-"Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
-"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
-"(Behöver %d fler byte)\n"
+"Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
+"gpg-agents nyckellager"
 
-#: g10/app-openpgp.c:539
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2850
+#, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+#: agent/divert-scd.c:217
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
+#: agent/divert-scd.c:275
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#: agent/divert-scd.c:278
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#: agent/divert-scd.c:290
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
+#: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
+#: sm/import.c:550
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
-#: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
+#, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:828
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
+#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
 
-#: g10/app-openpgp.c:845
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
+#: agent/genkey.c:165
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Ta den här ändå"
 
-#: g10/app-openpgp.c:851
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/genkey.c:185
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
+"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
+"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+
+#: agent/genkey.c:202
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
+msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
+"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
+"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+
+#: agent/genkey.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
 msgstr ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
+"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
 
-#: g10/app-openpgp.c:858
+#: agent/genkey.c:238
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:865
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/genkey.c:240
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1021
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/genkey.c:246
+msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1021
-msgid "|N|New PIN"
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: agent/genkey.c:290
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
+
+#: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "Ange denna lösenfras igen"
+
+#: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
+#: tools/symcryptrun.c:456
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
+
+#: agent/genkey.c:412
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:104
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Flaggor:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1025
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
-#, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
-#, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
+#: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
+msgid "verbose"
+msgstr "utförlig"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1107
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "var något tystare"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1111
-msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
+msgid "sh-style command output"
+msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1113
-#, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
+msgid "csh-style command output"
+msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1123
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1138
-#, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1141
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
+#: tools/symcryptrun.c:166
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:135
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:138
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1198
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:141
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1359
-#, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1367
-#, c-format
-msgid "PIN [sigs done: %lu]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
-#, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1734
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting serial number: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1829
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:168
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1871
-#, fuzzy
-msgid "reading the key failed\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+# Antar att värdet inte ska översättas.
+#: agent/gpg-agent.c:170
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: g10/armor.c:317
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII-skal: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:172
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: g10/armor.c:346
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:173
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: g10/armor.c:353
-msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+#: agent/gpg-agent.c:175
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: g10/armor.c:364
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
+#: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
+#: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: g10/armor.c:416
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
+#: agent/gpg-agent.c:276
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/armor.c:551
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "oväntat ASCII-skal:"
+#: agent/gpg-agent.c:278
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
+"Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:563
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+#: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
+#: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:758
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/armor.c:792
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
+#: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/armor.c:800
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+#: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
-#, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+#: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
+#: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:824
+#: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
+#, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
 #, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: g10/armor.c:828
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "fel i avslutande rad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
+#, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1115
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
+#, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1120
+#: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:1124
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
+#, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
-#, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+#: agent/gpg-agent.c:1434
+#, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:63
+#: agent/gpg-agent.c:1438
 #, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1288 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
-#: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1549
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
-#: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
-#: g10/keygen.c:1363
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Vad väljer du? "
+#: agent/gpg-agent.c:1554
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1571
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: g10/card-util.c:378
-#, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+#: agent/gpg-agent.c:1576
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: g10/card-util.c:379
-#, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+#: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
+#, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: g10/card-util.c:379
-#, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+#: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
+#, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: g10/card-util.c:406
-#, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "inte behandlade"
+#: agent/gpg-agent.c:1809
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: g10/card-util.c:406
-msgid "forced"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
+#: tools/gpg-connect-agent.c:756
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: g10/card-util.c:458
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
+#: tools/gpg-connect-agent.c:767
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
+
+# KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
+#: agent/preset-passphrase.c:98
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr ""
+"Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
-#: g10/card-util.c:460
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+#: agent/preset-passphrase.c:101
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
+"Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: g10/card-util.c:462
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+#: agent/protect-tool.c:149
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:151
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
+"Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: g10/card-util.c:479
-msgid "Cardholder's surname: "
+#: agent/protect-tool.c:1210
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
+
+#: agent/protect-tool.c:1213
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
+
+#: agent/protect-tool.c:1216
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: g10/card-util.c:481
-msgid "Cardholder's given name: "
+#: agent/protect-tool.c:1221
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
 msgstr ""
+"Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
+"behövs för att färdigställa denna åtgärd."
+
+#: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Lösenfras:"
 
-#: g10/card-util.c:499
+#: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:521
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+#: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
 
-#: g10/card-util.c:529
+#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
+#: agent/trustlist.c:147
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:630
-msgid "Login data (account name): "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/card-util.c:640
+#: agent/trustlist.c:181
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: g10/card-util.c:699
-msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:709
+#: agent/trustlist.c:216
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/card-util.c:729
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "uppdaterat inställningar"
+#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/card-util.c:737
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+#: agent/trustlist.c:283
+#, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:746
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
-#: g10/card-util.c:767
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:539
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:551
+msgid "Correct"
+msgstr "Korrekt"
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:574
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
+"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
+"användarcertifikat?"
 
-#: g10/card-util.c:781
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:802
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/card-util.c:825
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:873
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:874
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
-
-#: g10/card-util.c:883
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:966
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:583
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
 
-#: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:583
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
 
-#: g10/card-util.c:1008
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+#: agent/findkey.c:158
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1017
+#: agent/findkey.c:174
 #, c-format
 msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1056
+#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
 #, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
-msgid "   (1) Signature key\n"
+#: agent/findkey.c:196
+msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
-#, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: common/exechelp.c:327 common/exechelp.c:415
+#, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+# se förra kommentaren
+#: common/exechelp.c:391 common/exechelp.c:448
+#, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
-#: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Felaktigt val.\n"
+#: common/exechelp.c:427 common/exechelp.c:555 common/exechelp.c:771
+#, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1135
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: common/exechelp.c:596 common/exechelp.c:640
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1170
-#, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+#: common/exechelp.c:604
+#, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1175
-#, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#: common/exechelp.c:610 common/exechelp.c:651
+#, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: g10/card-util.c:1180
-#, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: common/exechelp.c:646
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
-msgid "quit"
-msgstr "avsluta"
+#: common/exechelp.c:657
+#, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
-msgid "quit this menu"
-msgstr "avsluta denna meny"
+#: common/http.c:1625
+#, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1251 g10/keyedit.c:1246
-msgid "q"
-msgstr "q"
+#: common/http.c:1669
+msgid "host not found"
+msgstr "värden hittades inte"
 
-#: g10/card-util.c:1252
-msgid "admin"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:315
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: g10/card-util.c:1252
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: common/simple-pwquery.c:373
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
-msgid "help"
-msgstr "help"
+#: common/simple-pwquery.c:384
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
-msgid "show this help"
-msgstr "visa denna hjälp"
+#: common/simple-pwquery.c:394
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: g10/card-util.c:1255 g10/keyedit.c:1251
-msgid "list"
-msgstr "visa en lista"
+#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/card-util.c:1255
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem med agenten\n"
 
-# ???
-#: g10/card-util.c:1256 g10/keyedit.c:1252
-msgid "l"
-msgstr "l"
+#: common/sysutils.c:103
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1257 g10/keyedit.c:1263
-msgid "debug"
-msgstr "avlusa"
+#: common/sysutils.c:198
+#, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1258
-#, fuzzy
-msgid "name"
-msgstr "enable"
+# Extension är vad? FIXME
+#: common/sysutils.c:230
+#, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1258
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/card-util.c:1259
-msgid "url"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
 
-#: g10/card-util.c:1259
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: g10/card-util.c:1260
-msgid "fetch"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/card-util.c:1261
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:72
+msgid "quit"
+msgstr "avsluta"
 
-#: g10/card-util.c:1262
-#, fuzzy
-msgid "login"
-msgstr "lsign"
+#: common/yesno.c:75
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
 
-#: g10/card-util.c:1262
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:109
+msgid "okay|okay"
+msgstr "okay|okej|ok"
 
-#: g10/card-util.c:1263
-msgid "lang"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr "avbryt|stoppa"
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1263
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: common/yesno.c:112
+msgid "oO"
+msgstr "oO"
 
-#: g10/card-util.c:1264
-msgid "sex"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cC"
+msgstr "aAsS"
 
-#: g10/card-util.c:1264
-msgid "change card holder's sex"
-msgstr ""
+#: common/miscellaneous.c:71
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 
-# skall dessa översättas?
-#: g10/card-util.c:1265
-#, fuzzy
-msgid "cafpr"
-msgstr "fpr"
+#: common/miscellaneous.c:74
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: g10/card-util.c:1265
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+#: g10/armor.c:366
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1266
-#, fuzzy
-msgid "forcesig"
-msgstr "revsig"
+#: g10/armor.c:405
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/card-util.c:1267
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:416
+msgid "armor header: "
+msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/card-util.c:1268
-#, fuzzy
-msgid "generate"
-msgstr "allmänt fel"
+#: g10/armor.c:427
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/card-util.c:1269
-#, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+#: g10/armor.c:479
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/card-util.c:1270 g10/keyedit.c:1287
-msgid "passwd"
-msgstr "passwd"
+#: g10/armor.c:614
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "oväntat skal: "
 
-#: g10/card-util.c:1270
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
+#: g10/armor.c:626
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
-#: g10/card-util.c:1272
-msgid "privatedo"
-msgstr ""
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
-#: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1397
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
+#: g10/armor.c:823
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1371
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/armor.c:857
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1387
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:865
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/card-util.c:1389
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
+#, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/card-util.c:1458 g10/keyedit.c:1864
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
+#: g10/armor.c:889
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:287
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:893
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "fel i avslutande rad\n"
+
+#: g10/armor.c:1204
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/cardglue.c:371
+#: g10/armor.c:1209
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+
+#: g10/armor.c:1213
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
+"detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
+"använts\n"
 
-#: g10/cardglue.c:379
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
+"sluta med ett \"'=\"\n"
 
-#: g10/cardglue.c:687
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
 
-#: g10/cardglue.c:688
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:994
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 
-#: g10/cardglue.c:689
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
-#: g10/cardglue.c:690
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/cardglue.c:704
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/cardglue.c:718
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3577 g10/keyring.c:376
-#: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
+#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
+#: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2918 g10/keyserver.c:1414
-#: g10/revoke.c:226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
+#: g10/keygen.c:1644
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
-#: g10/revoke.c:439
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
+msgid "[not set]"
+msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
+#: g10/card-util.c:415
+msgid "male"
+msgstr "man"
 
-#: g10/delkey.c:127
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
+#: g10/card-util.c:416
+msgid "female"
+msgstr "kvinna"
 
-#: g10/delkey.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
+#: g10/card-util.c:416
+msgid "unspecified"
+msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
+#: g10/card-util.c:443
+msgid "not forced"
+msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/delkey.c:157
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: g10/card-util.c:443
+msgid "forced"
+msgstr "tvingad"
 
-#: g10/delkey.c:167
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "raderat information om ägartillit\n"
+#: g10/card-util.c:521
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/delkey.c:195
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
+#: g10/card-util.c:523
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/delkey.c:197
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+#: g10/card-util.c:525
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
+
+#: g10/card-util.c:542
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
+
+#: g10/card-util.c:544
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
+
+#: g10/card-util.c:562
+#, c-format
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#: g10/card-util.c:583
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
+
+#: g10/card-util.c:591
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
+#, c-format
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:697
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
+
+#: g10/card-util.c:707
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
+
+#: g10/card-util.c:766
+msgid "Private DO data: "
+msgstr "Privat DO-data: "
+
+#: g10/card-util.c:776
+#, c-format
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
+
+#: g10/card-util.c:796
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "Språkinställningar: "
+
+#: g10/card-util.c:804
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
+
+#: g10/card-util.c:813
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
+
+#: g10/card-util.c:834
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
+
+#: g10/card-util.c:848
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
+
+#: g10/card-util.c:869
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "CA-fingeravtryck: "
+
+#: g10/card-util.c:892
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
+
+#: g10/card-util.c:940
+#, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:941
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
+
+#: g10/card-util.c:950
+#, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1034
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
+
+#: g10/card-util.c:1075
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1084
+#, c-format
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
+"Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
+"   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
+"Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
+
+#: g10/card-util.c:1118
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
+
+#: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
+
+#: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
+
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
+
+#: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ogiltigt val.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1194
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
+
+#: g10/card-util.c:1229
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
+
+#: g10/card-util.c:1234
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1239
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+
+#: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
+msgid "quit this menu"
+msgstr "avsluta denna meny"
+
+#: g10/card-util.c:1309
+msgid "show admin commands"
+msgstr "visa administratörskommandon"
+
+#: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
+msgid "show this help"
+msgstr "visa denna hjälp"
+
+#: g10/card-util.c:1312
+msgid "list all available data"
+msgstr "lista allt tillgängligt data"
+
+#: g10/card-util.c:1315
+msgid "change card holder's name"
+msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
+
+#: g10/card-util.c:1316
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
+
+#: g10/card-util.c:1317
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
+
+#: g10/card-util.c:1318
+msgid "change the login name"
+msgstr "ändra inloggningsnamnet"
+
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/card-util.c:1319
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "ändra språkinställningarna"
+
+#: g10/card-util.c:1320
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
+
+#: g10/card-util.c:1321
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
+
+# den låter skum
+#: g10/card-util.c:1322
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
+
+#: g10/card-util.c:1323
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generera nya nycklar"
+
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
+
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
+
+#: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
+msgid "Command> "
+msgstr "Kommando> "
+
+#: g10/card-util.c:1483
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
+
+#: g10/card-util.c:1514
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
+
+#: g10/card-util.c:1516
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
+
+#: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
+
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
+
+# se förra kommentaren
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
+#: g10/revoke.c:226
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
+
+#: g10/delkey.c:133
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
+
+#: g10/delkey.c:145
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
+
+#: g10/delkey.c:153
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
+
+#: g10/delkey.c:163
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:173
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "raderat information om ägartillit\n"
+
+#: g10/delkey.c:204
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
+
+#: g10/delkey.c:206
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:215
+#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:228
+#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgstr "använder chiffret %s\n"
 
-#: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:472
+#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
+"du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
 "pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:530
+#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
+msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:540
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/encode.c:559
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+"VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
-"inställningar\n"
+"VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:735
+#: g10/encode.c:765
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+"tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
+#: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/encode.c:832
+#: g10/encode.c:862
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
+msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
+#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:92
+#: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
 "i den symmetriska krypteringen.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:103
+#: g10/encr-data.c:144
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:48
+#: g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
-
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:325
+#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
+"anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:355
-#, fuzzy
+#: g10/exec.c:343
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
+msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:433
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/exec.c:421
+#, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:436
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/exec.c:424
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521
+#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
+#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:547
+#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:563
+#: g10/exec.c:552
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
+#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:621
+#: g10/exec.c:609
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/export.c:182
-#, fuzzy
+#: g10/export.c:61
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
+
+#: g10/export.c:63
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
+
+#: g10/export.c:65
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
+
+#: g10/export.c:67
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
+
+#: g10/export.c:69
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
+
+#: g10/export.c:71
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
+
+#: g10/export.c:73
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
+
+#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/export.c:211
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/export.c:367
+#, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:219
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/export.c:375
+#, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:384
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/export.c:386
+#, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
+
+#: g10/export.c:537
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
+
+#: g10/export.c:560
+#, c-format
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
+
+#: g10/export.c:584
+#, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/export.c:416
+#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
+msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
+
+#: g10/getkey.c:151
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
+
+#: g10/getkey.c:174
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
+
+#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
+#: g10/getkey.c:1002
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1834
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
+#, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
+
+#: g10/getkey.c:2622
+#, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/g10.c:358
+#: g10/getkey.c:2669
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
+
+#: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1038,130 +1548,134 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:360
+#: g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/g10.c:361
+#: g10/gpg.c:371
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/g10.c:362
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/g10.c:363
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/g10.c:365
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/g10.c:367
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/g10.c:369
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
 msgid "verify a signature"
-msgstr "verifiera en signatur"
+msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/g10.c:371
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list keys"
-msgstr "visa en lista på nycklar"
+msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/g10.c:373
+#: g10/gpg.c:383
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
+msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/g10.c:374
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
+msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/g10.c:375
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
+msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/g10.c:376
+#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list secret keys"
-msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/g10.c:377
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/g10.c:378
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/g10.c:380
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/g10.c:381
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/g10.c:382
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/g10.c:385
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/g10.c:386
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/g10.c:388
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/g10.c:389
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/g10.c:390
+#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/g10.c:392
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/g10.c:394
+#: g10/gpg.c:402
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/g10.c:397
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importera/slå ihop nycklar"
+msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/g10.c:400
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "print the card status"
-msgstr ""
+msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/g10.c:401
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/g10.c:402
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/g10.c:410
+#: g10/gpg.c:420
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/g10.c:417
+#: g10/gpg.c:427
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
+msgstr "kör i serverläge"
+
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
+#: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
+#: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1171,61 +1685,57 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/g10.c:423
+#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/g10.c:425
+#: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/g10.c:436
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/g10.c:437
+#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
+msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/g10.c:442
+#: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/g10.c:452
+#: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
-msgid "verbose"
-msgstr "utförlig"
-
-#: g10/g10.c:465
+#: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/g10.c:466
+#: g10/gpg.c:481
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "Fråga före ersättning"
+msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/g10.c:507
+#: g10/gpg.c:523
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/g10.c:508
+#: g10/gpg.c:524
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/g10.c:533
+#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
+"(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/g10.c:536
+#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1239,24 +1749,24 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Exempel:\n"
 "\n"
-"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
+"-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
+#: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
-"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
-#: g10/g10.c:733
+#: g10/gpg.c:767
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/g10.c:736
+#: g10/gpg.c:770
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1264,580 +1774,607 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
-"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
+"standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/g10.c:747
+#: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Stödda algoritmer:\n"
+"Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/g10.c:750
+#: g10/gpg.c:784
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "öppen nyckel: "
+msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1901
+#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/g10.c:762
+#: g10/gpg.c:798
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1947
+#: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/g10.c:851
+#: g10/gpg.c:875
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/g10.c:999
+#: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/g10.c:1017
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1063
+#, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1214
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1260
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1217
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1263
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1220
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1266
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1226
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1272
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1229
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1275
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1232
-#, fuzzy, c-format
+# Extension är vad? FIXME
+#: g10/gpg.c:1278
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1238
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1284
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1241
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1287
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
+"s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1244
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1290
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1250
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1296
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1253
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1299
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
+"\"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1256
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1302
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1397
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:1445
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
+msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:1797
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+#: g10/gpg.c:1540
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/g10.c:1839
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
+#: g10/gpg.c:1542
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1544
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1546
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1550
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/g10.c:1843
+#: g10/gpg.c:1552
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1554
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
+
+#: g10/gpg.c:1556
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1558
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1560
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1562
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1825
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/g10.c:1850
+#: g10/gpg.c:1981
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
+#: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/g10.c:2079
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
+#: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/g10.c:2293
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:2493
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3434
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/g10.c:2318
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:2528
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/g10.c:2321
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/g10.c:2328
+#: g10/gpg.c:2538
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/g10.c:2331
+#: g10/gpg.c:2541
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/g10.c:2338
+#: g10/gpg.c:2548
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/g10.c:2341
+#: g10/gpg.c:2551
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/g10.c:2348
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:2558
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/g10.c:2351
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:2561
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/g10.c:2373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/gpg.c:2569
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2571
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2573
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2575
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2579
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2581
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2583
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2585
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/g10.c:2376
+#: g10/gpg.c:2587
 #, fuzzy
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2589
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr "validera signaturer med PKA-data"
+
+#: g10/gpg.c:2591
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
+
+#: g10/gpg.c:2598
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
+
+#: g10/gpg.c:2601
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/g10.c:2383
+#: g10/gpg.c:2608
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
+msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2782
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
+
+#: g10/gpg.c:2785
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/g10.c:2573
+#: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
+msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/g10.c:2577
+#: g10/gpg.c:2875
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2586
+#: g10/gpg.c:2884
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:2589
+#: g10/gpg.c:2887
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/g10.c:2610
+#: g10/gpg.c:2902
+#, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:2916
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/g10.c:2616
+#: g10/gpg.c:2922
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/g10.c:2622
+#: g10/gpg.c:2928
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/g10.c:2635
+#: g10/gpg.c:2941
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/g10.c:2705 g10/g10.c:2729
+#: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
+#: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/g10.c:2717
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:3019
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/g10.c:2723
+#: g10/gpg.c:3025
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/g10.c:2738
+#: g10/gpg.c:3040
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/g10.c:2740
+#: g10/gpg.c:3042
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/g10.c:2742
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:3044
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/g10.c:2744
+#: g10/gpg.c:3046
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+"ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/g10.c:2746
+#: g10/gpg.c:3048
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/g10.c:2749
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/g10.c:2753
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/g10.c:2760
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/g10.c:2769
+#: g10/gpg.c:3071
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
 
-#: g10/g10.c:2773
+#: g10/gpg.c:3075
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/g10.c:2777
+#: g10/gpg.c:3079
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/g10.c:2810
+#: g10/gpg.c:3112
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2857
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3159
+#, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/g10.c:2862
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3164
+#, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+msgstr ""
+"du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/g10.c:2867
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3169
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
-"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+"du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/g10.c:2963
+#: g10/gpg.c:3261
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:2974
+#: g10/gpg.c:3272
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+"VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/g10.c:2985
+#: g10/gpg.c:3293
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:2992
+#: g10/gpg.c:3300
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:2994
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3302
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3004
+#: g10/gpg.c:3312
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3017
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:3325
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3019
+#: g10/gpg.c:3327
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/g10.c:3022
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3330
+#, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/g10.c:3040
+#: g10/gpg.c:3348
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3053
+#: g10/gpg.c:3361
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3068
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:3376
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3070
+#: g10/gpg.c:3378
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/g10.c:3073
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/gpg.c:3381
+#, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr ""
+"du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/g10.c:3093
+#: g10/gpg.c:3401
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3102
+#: g10/gpg.c:3410
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3127
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3135
+#: g10/gpg.c:3443
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/g10.c:3139
+#: g10/gpg.c:3447
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/g10.c:3143
-msgid "--nrsign-key user-id"
-msgstr "--nrsign-key användaridentitet"
-
-#: g10/g10.c:3147
-msgid "--nrlsign-key user-id"
-msgstr "--nrlsign-key användaridentitet"
-
-#: g10/g10.c:3171
+#: g10/gpg.c:3468
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/g10.c:3242
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
-
-#: g10/g10.c:3279
+#: g10/gpg.c:3553
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3281
+#: g10/gpg.c:3555
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3283
+#: g10/gpg.c:3557
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3294
+#: g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3304
+#: g10/gpg.c:3578
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3345
+#: g10/gpg.c:3629
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3353
+#: g10/gpg.c:3637
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/g10.c:3440
+#: g10/gpg.c:3727
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
+msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/g10.c:3563
+#: g10/gpg.c:3844
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/g10.c:3567
+#: g10/gpg.c:3848
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/g10.c:3857
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
-msgstr ""
-"ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
-"understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
-
-# user notation name??
-# Werner:
-# That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
-#: g10/g10.c:3865
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
-
-#: g10/g10.c:3875
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
-
-#: g10/g10.c:3909
+#: g10/gpg.c:4160
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/g10.c:3911
+#: g10/gpg.c:4162
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/g10.c:3944
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:4195
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
-
-#: g10/getkey.c:150
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
-
-#: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
-
-#: g10/getkey.c:1639
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
-
-#: g10/getkey.c:2189
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
-"- hoppar över\n"
-
-#: g10/getkey.c:2420
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2467
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
-
-#: g10/gpgv.c:68
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "var något tystare"
+msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:69
+#: g10/gpgv.c:72
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpgv.c:74
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:72
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpgv.c:99
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/gpgv.c:102
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
 
-#: g10/helptext.c:48
+#: g10/helptext.c:49
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1845,10 +2382,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
+"\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
 "nätet av certifikat."
 
-#: g10/helptext.c:54
+#: g10/helptext.c:55
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1860,16 +2397,17 @@ msgstr ""
 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
 
-#: g10/helptext.c:61
+#: g10/helptext.c:62
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
-#: g10/helptext.c:65
+#: g10/helptext.c:66
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+msgstr ""
+"Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
 
-#: g10/helptext.c:69
+#: g10/helptext.c:70
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1882,8 +2420,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
+"Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
+"\n"
+"DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
+"användas för signaturer.\n"
+"\n"
+"Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
+"\n"
+"RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
+"\n"
+"Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
+"signera."
 
-#: g10/helptext.c:83
+#: g10/helptext.c:84
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -1891,18 +2440,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
 
-#: g10/helptext.c:90
+#: g10/helptext.c:91
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
 
-#: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
-#: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
+#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
+#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
 
-#: g10/helptext.c:104
+#: g10/helptext.c:105
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -1914,19 +2463,19 @@ msgstr ""
 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
 
-#: g10/helptext.c:116
+#: g10/helptext.c:117
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
 
-#: g10/helptext.c:121
+#: g10/helptext.c:122
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
 
-#: g10/helptext.c:125
+#: g10/helptext.c:126
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
 
-#: g10/helptext.c:130
+#: g10/helptext.c:131
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -1940,11 +2489,11 @@ msgstr ""
 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
-#: g10/helptext.c:139
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
-#: g10/helptext.c:147
+#: g10/helptext.c:148
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -1984,14 +2533,14 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 msgstr ""
-"När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
-"nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
-"andra att\n"
+"När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
+"kontrollera att nyckeln\n"
+"verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
+"viktigt för andra att\n"
 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
 "\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
-"kontrolleratnyckeln.\n"
+"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
+"nyckeln.\n"
 "\n"
 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
 "det\n"
@@ -2002,36 +2551,36 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
 "att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
-"nyckeln\n"
+"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
+"för nyckeln\n"
 "    mot en fotolegitimation.\n"
 "\n"
 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
+"Detta kan\n"
+"    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
 "nyckelinnehavaren\n"
 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
 "identitetsdokument\n"
 "a\n"
-"    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
-"(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
+"    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
+"    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
+"kontrollerade att\n"
+"    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
+"tillhör\n"
+"    nyckelinnehavaren.\n"
 "\n"
-"Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
+"Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
 "\n"
 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
 
 # felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:185
-#, fuzzy
+#: g10/helptext.c:186
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
 
-#: g10/helptext.c:189
+#: g10/helptext.c:190
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2039,11 +2588,11 @@ msgstr ""
 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
 
-#: g10/helptext.c:194
+#: g10/helptext.c:195
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
 
-#: g10/helptext.c:199
+#: g10/helptext.c:200
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2054,19 +2603,19 @@ msgstr ""
 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
 "certifierad av denna nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:204
+#: g10/helptext.c:205
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 "know which key was used because this signing key might establish\n"
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
-"Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
+"Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:210
+#: g10/helptext.c:211
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2075,7 +2624,7 @@ msgstr ""
 "din nyckelring."
 
 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:214
+#: g10/helptext.c:215
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2086,39 +2635,39 @@ msgstr ""
 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-"mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
+"mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
 
-#: g10/helptext.c:222
+#: g10/helptext.c:223
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
-"Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
+"Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
 "valda)\n"
 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
 "påverkade\n"
-"egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
+"självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
 
-#: g10/helptext.c:229
+#: g10/helptext.c:230
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
+msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
 
-#: g10/helptext.c:235
+#: g10/helptext.c:236
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
+msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
 
 # # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:239
+#: g10/helptext.c:240
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
 
-#: g10/helptext.c:244
+#: g10/helptext.c:245
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
+msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
 
-#: g10/helptext.c:249
+#: g10/helptext.c:250
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2126,7 +2675,7 @@ msgstr ""
 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
 "(som anges i hakparenteser) att användas."
 
-#: g10/helptext.c:255
+#: g10/helptext.c:256
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2141,10 +2690,10 @@ msgid ""
 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
-"Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
+"Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
+"     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
 "personer\n"
 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
@@ -2156,7 +2705,7 @@ msgstr ""
 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
 "     är ogiltig.\n"
 
-#: g10/helptext.c:271
+#: g10/helptext.c:272
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2167,539 +2716,617 @@ msgstr ""
 "och koncis.\n"
 "En tom rad avslutar texten.\n"
 
-#: g10/helptext.c:286
+#: g10/helptext.c:287
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:294
+#: g10/helptext.c:295
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:249
+#: g10/import.c:94
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
+
+#: g10/import.c:100
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
+
+#: g10/import.c:102
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
+
+#: g10/import.c:106
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
+
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:258
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:278
+#, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:277
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:280
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:282
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                      importerade: %lu"
+msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
+msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:298
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:304
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
+msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:545
+#: g10/import.c:326
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:547
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+#: g10/import.c:328
+#, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:584
+#: g10/import.c:569
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
+"VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
+"algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/import.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:610
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
+
+#: g10/import.c:625
+#, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:608
+#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:621
+#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/import.c:623
+#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
+"och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
+"med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/import.c:647
+#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
+"du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:715
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:755
+#, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
+msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:730
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:770
+#, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:736
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:776
+#, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
+msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:738
+#: g10/import.c:778
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
+msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
+#, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:754
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:794
+#, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:803
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
+#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
+#: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:793
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:831
+#, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/import.c:817
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:855
+#, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
+msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
+#, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
+#, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:874
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:917
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:877
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:920
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:880
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:923
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:883
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:926
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:886
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:929
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:889
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:932
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:910
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:935
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
+
+#: g10/import.c:938
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
+
+#: g10/import.c:941
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
+
+#: g10/import.c:944
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
+
+#: g10/import.c:967
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1055
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1130
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
-"över den\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1066
-#, fuzzy
+#: g10/import.c:1141
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1083
+#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1094
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1169
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/import.c:1123
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1199
+#, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
+msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1133
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1209
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1163
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1239
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
-"spärrcertifikatet\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1206
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1282
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1238
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1314
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1303
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1380
+#, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1318
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1395
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
-"\"\n"
+"nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
+"användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1320
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1397
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1338
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1415
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
+#, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1351
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1428
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1366
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1443
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/import.c:1388
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1465
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/import.c:1401
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1478
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1416
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1493
+#, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1458
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1535
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1479
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1556
+#, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1506
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1583
+#, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
+msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1516
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1593
+#, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
+msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1533
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1610
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1547
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1624
+#, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1555
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1632
+#, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
+msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1655
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1732
+#, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
+"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
-#: g10/import.c:1717
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1794
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1731
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1808
+#, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1790
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1867
+#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1824
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:1901
+#, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
+msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/keydb.c:167
-#, c-format
+#: g10/import.c:2290
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr ""
+"OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
+
+#: g10/import.c:2298
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
+
+#: g10/import.c:2300
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
+
+#: g10/keydb.c:168
+#, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
 #: g10/keydb.c:174
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:685
+#: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
+#, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:697
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:253
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "[spärr]"
 
-#: g10/keyedit.c:254
+#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[egensignatur]"
+msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:344
+#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346
+#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
+msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
-"när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
-"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
-"källor...)?\n"
-"\n"
+"Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
+"korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
+"undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
+msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
+msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
+"Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
+"skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:442
+#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
+"Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
-#: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
-#: g10/keyedit.c:1492
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1759
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:610
+#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
+msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
 
-#: g10/keyedit.c:636
+#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
+
+#: g10/keyedit.c:682
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
+
+#: g10/keyedit.c:684
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:675
+#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Egensignaturen på \"%s\"\n"
+"Självsignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
+msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:698
+#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2708,13 +3335,13 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:702
+#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
 "n) "
 
-#: g10/keyedit.c:723
+#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2723,44 +3350,44 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:727
+#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:748
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:779
+#, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:751
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:782
+#, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:756
+#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:809
+#, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
+msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:793
+#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:813
+#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:817
+#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -2768,11 +3395,11 @@ msgstr ""
 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
 "läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:852
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:877
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2781,1100 +3408,1029 @@ msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:882
+#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr ""
-"     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
+msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:884
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
+msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:886
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
+msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:888
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
+msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:894
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
+msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:918
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:956
+#, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
-"med din nyckel: \""
+"med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Detta kommer att bli en egensignatur\n"
+msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:931
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
-"\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:939
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
-"\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:949
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
-"\n"
+msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:956
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:963
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
+msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:968
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
+msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:973
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
+msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:983
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3882 g10/keyedit.c:3973 g10/keyedit.c:4046
-#: g10/sign.c:369
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
+#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1084
+#: g10/keyedit.c:1131
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+"Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
+"att ändra.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1088
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1092
+#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1112
+#: g10/keyedit.c:1178
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1118
+#: g10/keyedit.c:1184
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
+"Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1204
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
+"Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1135
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1207
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
+msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1201
+#: g10/keyedit.c:1278
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1247
-msgid "save"
-msgstr "save"
-
-#: g10/keyedit.c:1247
+#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-# skall dessa översättas?
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "fpr"
-msgstr "fpr"
-
-#: g10/keyedit.c:1250
-msgid "show fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+#: g10/keyedit.c:1367
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1251
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
+msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1253
-msgid "uid"
-msgstr "uid"
-
-#: g10/keyedit.c:1253
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "select user ID N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
-
-#: g10/keyedit.c:1254
-msgid "key"
-msgstr "key"
+msgstr "välj användaridentiteten N"
 
-#: g10/keyedit.c:1254
-msgid "select secondary key N"
+#: g10/keyedit.c:1371
+msgid "select subkey N"
 msgstr "välj undernyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "check"
-msgstr "check"
-
-#: g10/keyedit.c:1255
-msgid "list signatures"
-msgstr "visa en lista på signaturer"
-
-#: g10/keyedit.c:1256
-msgid "c"
-msgstr "c"
-
-#: g10/keyedit.c:1257
-msgid "sign"
-msgstr "sign"
-
-#: g10/keyedit.c:1257
-msgid "sign the key"
-msgstr "signera nyckeln"
-
-#: g10/keyedit.c:1258
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: g10/keyedit.c:1259
-#, fuzzy
-msgid "tsign"
-msgstr "sign"
-
-#: g10/keyedit.c:1259
-#, fuzzy
-msgid "make a trust signature"
-msgstr "skapa signatur i en separat fil"
-
-#: g10/keyedit.c:1260
-msgid "lsign"
-msgstr "lsign"
-
-#: g10/keyedit.c:1260
-msgid "sign the key locally"
-msgstr "signera nyckeln lokalt"
+#: g10/keyedit.c:1372
+msgid "check signatures"
+msgstr "kontrollera signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "nrsign"
-msgstr "nrsign"
-
-#: g10/keyedit.c:1261
-msgid "sign the key non-revocably"
-msgstr "signera nyckeln utan möjlighet att återkalla signaturen"
+#: g10/keyedit.c:1377
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+"signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "nrlsign"
-msgstr "nrlsign"
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1262
-msgid "sign the key locally and non-revocably"
-msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
+#: g10/keyedit.c:1384
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
-msgid "adduid"
-msgstr "adduid"
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1264
+#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1265
-msgid "addphoto"
-msgstr "addphoto"
-
-#: g10/keyedit.c:1265
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
-
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "deluid"
-msgstr "deluid"
+msgstr "lägg till ett foto-id"
 
-#: g10/keyedit.c:1266
-msgid "delete user ID"
-msgstr "ta bort en användaridentitet"
+#: g10/keyedit.c:1394
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1268
-msgid "delphoto"
-msgstr "delphoto"
-
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "addkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1269
-msgid "add a secondary key"
+#: g10/keyedit.c:1399
+msgid "add a subkey"
 msgstr "lägg till en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-#, fuzzy
-msgid "addcardkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1271
+#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:1272
-msgid "keytocard"
-msgstr ""
+msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1272
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "delkey"
-msgstr "delkey"
+#: g10/keyedit.c:1407
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1274
-msgid "delete a secondary key"
-msgstr "ta bort en undernyckel"
+#: g10/keyedit.c:1411
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "ta bort valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1275
-msgid "addrevoker"
-msgstr "addrevoker"
-
-#: g10/keyedit.c:1275
+#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "delsig"
-msgstr "delsig"
-
-#: g10/keyedit.c:1276
-msgid "delete signatures"
-msgstr "ta bort signaturer"
-
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "expire"
-msgstr "expire"
-
-#: g10/keyedit.c:1277
-msgid "change the expire date"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
-
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "primary"
-msgstr "primary"
-
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "flag user ID as primary"
-msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
-
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "toggle"
-msgstr "toggle"
+#: g10/keyedit.c:1415
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1279
-msgid "toggle between secret and public key listing"
-msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
+#: g10/keyedit.c:1417
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1281
-msgid "t"
-msgstr "t"
+#: g10/keyedit.c:1419
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-#: g10/keyedit.c:1282
-msgid "pref"
-msgstr "pref"
+#: g10/keyedit.c:1421
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1282
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
-
-#: g10/keyedit.c:1283
-msgid "showpref"
-msgstr "showpref"
+msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1283
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
-
-#: g10/keyedit.c:1284
-msgid "setpref"
-msgstr "setpref"
-
-#: g10/keyedit.c:1284
-msgid "set preference list"
-msgstr "ange inställningslista"
+msgstr "lista inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1285
-msgid "updpref"
-msgstr "updpref"
+#: g10/keyedit.c:1428
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1285
-msgid "updated preferences"
-msgstr "uppdaterat inställningar"
-
-#: g10/keyedit.c:1286
-#, fuzzy
-msgid "keyserver"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1286
-#, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/keyedit.c:1435
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1287
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "ändra lösenmening"
-
-#: g10/keyedit.c:1288
-msgid "trust"
-msgstr "trust"
+msgstr "ändra lösenfrasen"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1288
+#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1289
-msgid "revsig"
-msgstr "revsig"
-
-#: g10/keyedit.c:1289
-msgid "revoke signatures"
-msgstr "återkalla signaturer"
-
-# ska detta översättas? Verkar vara ett kommando.
-#: g10/keyedit.c:1290
-msgid "revuid"
-msgstr "revuid"
-
-#: g10/keyedit.c:1290
-msgid "revoke a user ID"
-msgstr "spärra en användaridentitet"
+#: g10/keyedit.c:1443
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1291
-msgid "revkey"
-msgstr "revkey"
+#: g10/keyedit.c:1445
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "spärra valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1291
-msgid "revoke a secondary key"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+#: g10/keyedit.c:1450
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
-msgid "disable"
-msgstr "disable"
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "enable key"
+msgstr "aktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1292
-msgid "disable key"
-msgstr "stäng av en nyckel"
+#: g10/keyedit.c:1452
+msgid "disable key"
+msgstr "inaktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1293
-msgid "enable"
-msgstr "enable"
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "visa valda foto-id:n"
 
-#: g10/keyedit.c:1293
-msgid "enable a key"
-msgstr "aktivera en nyckel"
-
-#: g10/keyedit.c:1294
-msgid "showphoto"
-msgstr "showphoto"
+#: g10/keyedit.c:1455
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
+"signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1294
-msgid "show photo ID"
-msgstr "visa foto-ID"
+#: g10/keyedit.c:1457
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
+"nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1347
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:1579
+#, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1597
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1427
+#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1688
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1480
+#: g10/keyedit.c:1707
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
+"signaturer\n"
+"  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1747
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1500
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1766
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1502
+#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1527
+#: g10/keyedit.c:1782
+#, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
+#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1551
+#: g10/keyedit.c:1829
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1553
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1831
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1554
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1832
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
+msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1604
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1882
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1616
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1894
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1922
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1936
+#, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1953
+#, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
+#: g10/keyedit.c:1977
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1639
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1980
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1640
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1981
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1675
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2016
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1676
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2017
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
+msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1695
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
+#: g10/keyedit.c:2035
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1696
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+#: g10/keyedit.c:2046
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1735
+#: g10/keyedit.c:2048
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2098
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
+"Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
+"tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1767
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ange inställningslista"
+msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1773
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2146
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+"Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
+"(j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1775
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2148
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1825
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Spara ändringarna? "
+msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1828
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2219
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avsluta utan att spara? "
+msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1838
+#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1845
+#: g10/keyedit.c:2236
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:2243
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1924
+#: g10/keyedit.c:2343
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:1976
+#: g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:1987
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
 msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr "Föredragen nyckelserver: "
+
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notationer: "
+
+#: g10/keyedit.c:2639
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
+"Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
+"typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2245
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2698
+#, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2719
+#, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2251
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2725
 msgid "(sensitive)"
-msgstr " (känsligt)"
+msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2267 g10/keyedit.c:2323 g10/keyedit.c:2435 g10/keyedit.c:2450
-#: g10/keyserver.c:366
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
+#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
+#, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
+msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2270 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
+#, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2272 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
+#, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2274 g10/keyedit.c:2325 g10/keyedit.c:2437 g10/keyedit.c:2452
-#: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
-#: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
+#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
+#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
+#, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2276
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr ""
+msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2291
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:2765
+#, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr " tillit: %c/%c"
+msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2295
+#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2302
+#: g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2330
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2397
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2405
+#: g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
-"om du inte startar om programmet.\n"
+"Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
+"såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2469 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
-#: g10/trustdb.c:1162
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
+#: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
 msgid "revoked"
-msgstr "[spärrad]"
+msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2471 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
-#: g10/trustdb.c:529
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
+#: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
 msgid "expired"
-msgstr "expire"
+msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2536
+#: g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
-"Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
-"vara huvudidentitet.\n"
+"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
+"Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
+"vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2596
+#: g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
-"vissa versioner\n"
-"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
+"         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2601 g10/keyedit.c:2879
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2607
+#: g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
+msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2747
+#: g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:2757
+#: g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:2761
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:2781
+#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2782
+#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2785
+#: g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2874
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
+msgid "invalid"
+msgstr "ogiltigt"
+
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
-"nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
+"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
+"denna\n"
+"         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2885
+#: g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
+msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2905
+#: g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
+msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:2928
+#: g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
+msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2943
+#: g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
+msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2965
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2984
+#: g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VARNING: det gÃ¥r aldrig att Ã¤ndra om du utser en spärrnyckel!\n"
+msgstr "VARNING: det gÃ¥r aldrig att Ã¥ngra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:2990
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
-"N): "
+"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3051
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3057
-msgid "Please select at most one secondary key.\n"
-msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
+#: g10/keyedit.c:3540
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3061
-msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
+#: g10/keyedit.c:3544
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3064
+#: g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3110
+#: g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3126
+#: g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
+# Vad betyder det?
+#: g10/keyedit.c:3687
+#, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3693
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3856
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
+msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3245 g10/keyedit.c:3355 g10/keyedit.c:3474
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
+#, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3416
+#: g10/keyedit.c:4066
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:3495
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:4146
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:3496
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:4147
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4209
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:3558
+#: g10/keyedit.c:4358
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Fortsätt? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4422
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3604
+#: g10/keyedit.c:4480
 #, c-format
-msgid "No secondary key with index %d\n"
-msgstr "Ingen undernyckel med index %d\n"
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:4507
+#, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4642
+#, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "användaridentitet: \""
+msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3724 g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3831
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
+#, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
+msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3726 g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3833
+#: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:3730
+#: g10/keyedit.c:4651
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:3734
+#: g10/keyedit.c:4655
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
+msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3738
+#: g10/keyedit.c:4659
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3765
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:4686
+#, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3791
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:4712
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
+msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:3798
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:4719
+#, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
+msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3820
+#: g10/keyedit.c:4741
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
+msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3840
+#: g10/keyedit.c:4761
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3870
+#: g10/keyedit.c:4791
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3940
+#: g10/keyedit.c:4861
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3957
+#: g10/keyedit.c:4878
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
+"VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4126
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:4942
+#, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5004
+#, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5099
+#, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:293
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:268
+#, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
+msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:300
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:275
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:302
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:277
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:304
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:279
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:401
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:404
+#, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:827
+#: g10/keygen.c:884
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:866
+#: g10/keygen.c:926
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver egensignatur\n"
+msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:912
+#: g10/keygen.c:983
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
+#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
+#: g10/keygen.c:3016
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
+msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
+#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1247
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1299
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+"VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
+"sammandragsstorleken\n"
+
+#: g10/keygen.c:1519
 msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1250
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1522
+msgid "Certify"
+msgstr "Certifiera"
+
+#: g10/keygen.c:1525
 msgid "Encrypt"
-msgstr "kryptera data"
+msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1253
+#: g10/keygen.c:1528
 msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisera"
 
-#: g10/keygen.c:1261
+# S = Signera
+# K = Kryptera
+# A = Authentisera
+# Q = Avsluta
+#: g10/keygen.c:1536
 msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1276
+#: g10/keygen.c:1555
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1280
+#: g10/keygen.c:1559
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1285
+#: g10/keygen.c:1564
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1288
+#: g10/keygen.c:1567
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1291
+#: g10/keygen.c:1570
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1294
+#: g10/keygen.c:1573
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1348
+#: g10/keygen.c:1629
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1350
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1631
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1351
+#: g10/keygen.c:1632
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1353
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1634
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1355
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1636
+#, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1356
+#: g10/keygen.c:1637
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1358
+#: g10/keygen.c:1639
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1360
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1641
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1710
+#, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
+msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1439
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1446
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:1727
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1460
+#: g10/keygen.c:1741
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
-#: g10/keygen.c:1466
+#: g10/keygen.c:1747
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
+#: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1826
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3891,7 +4447,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1537
+#: g10/keygen.c:1837
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3907,29 +4463,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1559
+#: g10/keygen.c:1860
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1561
-msgid "Signature is valid for? (0) "
-msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
+#: g10/keygen.c:1865
+#, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1566
+#: g10/keygen.c:1883
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "felaktigt värde\n"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
+
+#: g10/keygen.c:1890
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1571
+#: g10/keygen.c:1891
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1896
 #, c-format
-msgid "%s does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1578
+#: g10/keygen.c:1897
 #, c-format
-msgid "%s expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/keygen.c:1901
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -3937,13 +4502,11 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1589
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1908
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
+msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1632
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -3953,50 +4516,52 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
-"enligt följande form: \n"
-"     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
+"programvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
+"postadress\n"
+"enligt följande format: \n"
+"    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1644
+#: g10/keygen.c:1944
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1652
+#: g10/keygen.c:1952
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
+#: g10/keygen.c:1954
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1656
+#: g10/keygen.c:1956
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1664
+#: g10/keygen.c:1964
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1675
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
+#: g10/keygen.c:1978
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1689
+#: g10/keygen.c:1984
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:2006
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
+msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1718
+#: g10/keygen.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4007,53 +4572,65 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1723
+#: g10/keygen.c:2017
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
-#: g10/keygen.c:1739
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:2033
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:2043
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1750
+#: g10/keygen.c:2044
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1769
+#: g10/keygen.c:2063
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1809
+#: g10/keygen.c:2102
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
+"Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1099
+#: g10/keygen.c:2117
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1825
+#: g10/keygen.c:2123
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
+"Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
+"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1847
+#: g10/keygen.c:2147
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4063,67 +4640,68 @@ msgstr ""
 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2571
+#: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
+#: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
+msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
+#, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
+#: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2885
+#: g10/keygen.c:3342
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2891
+#: g10/keygen.c:3349
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909
+#: g10/keygen.c:3369
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2916
+#: g10/keygen.c:3377
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2939
+#: g10/keygen.c:3404
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
+msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2950
+# Flagga.. inte kommando
+#: g10/keygen.c:3415
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
-"kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
-"undernyckel för detta syfte.\n"
+"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
+"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
+"syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
+#: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
+#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4131,7 +4709,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
+#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4139,757 +4717,719 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
+#: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa? "
+msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3327
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:3843
+#, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3374
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keygen.c:3891
+#, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3397
+#: g10/keygen.c:3917
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keygen.c:3464
-#, c-format
-msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keygen.c:3470
-msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
-#, c-format
-msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
+#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:201
+#: g10/keylist.c:263
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:203
+#: g10/keylist.c:265
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:242
+#: g10/keylist.c:304
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
-
-#: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VARNING: ogiltig noteringsdata hittades\n"
+msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:309
+#: g10/keylist.c:357
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Viktig signaturnotation: "
+msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:311
+#: g10/keylist.c:359
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:322
-msgid "not human readable"
-msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
-
-#: g10/keylist.c:423
+#: g10/keylist.c:469
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:729
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s)"
-msgstr "[går ut: %s]"
-
-#: g10/keylist.c:1425
+#: g10/keylist.c:1504
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1427
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1434
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1513
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1436
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
-#, fuzzy
+#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1511
+#: g10/keylist.c:1590
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr ""
+msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1245
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyring.c:1249
+#, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1251
+#: g10/keyring.c:1254
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1253
+#: g10/keyring.c:1256
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1257
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1258
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1375
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyring.c:1380
+#, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1421
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyring.c:1426
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1433
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyring.c:1438
+#, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1504
+#: g10/keyring.c:1510
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
+
+#: g10/keyserver.c:72
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
+
+#: g10/keyserver.c:74
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
+"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
+
+#: g10/keyserver.c:76
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
+
+#: g10/keyserver.c:80
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
+
+#: g10/keyserver.c:82
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
+
+#: g10/keyserver.c:84
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
+
+#: g10/keyserver.c:150
+#, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:378
-#, fuzzy
+#: g10/keyserver.c:533
 msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:579
+#: g10/keyserver.c:734
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
+#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:916
+#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:754
-#, fuzzy
+#: g10/keyserver.c:918
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:896
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1159
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:900
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1163
+#, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1045
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1187
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1190
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1343
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1049
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1347
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1092
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1390
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1095
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1393
+#, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
-#, fuzzy
+#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1150
+#: g10/keyserver.c:1448
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1159
+#: g10/keyserver.c:1457
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1218
+#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1224
+#: g10/keyserver.c:1525
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1236
+#: g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1241
+#: g10/keyserver.c:1542
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1249
+#: g10/keyserver.c:1550
 #, c-format
-msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1254
-#, fuzzy
+#: g10/keyserver.c:1557
 msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1259
-#, fuzzy
+#: g10/keyserver.c:1562
 msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1268
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1571
+#, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
+#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1578
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1889
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1600
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1911
+#, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1602
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyserver.c:1913
+#, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:248
+#: g10/keyserver.c:1969
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:262
+#: g10/keyserver.c:1975
 #, c-format
-msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
-msgstr "Fel lösenmening eller okänd krypteringsalgoritm (%d)\n"
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:231
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:299
+#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:309
+#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
+msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:373
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:360
+#, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
+msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:428
+#: g10/mainproc.c:417
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
+msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:461
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:450
+#, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
+msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
+#: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:469
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:458
+#, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
+msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:483
+#: g10/mainproc.c:472
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
+msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:497
+#: g10/mainproc.c:486
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
+msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:499
+#: g10/mainproc.c:488
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
+msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:535
+#: g10/mainproc.c:528
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
 "istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:567
+#: g10/mainproc.c:561
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:571
+#: g10/mainproc.c:565
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:584
+#: g10/mainproc.c:578
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
+#: g10/mainproc.c:584
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:610
+#: g10/mainproc.c:605
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:612
+#: g10/mainproc.c:607
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:784
+#: g10/mainproc.c:695
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:836
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
-"att applicera\n"
+"att verkställa\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1189 g10/mainproc.c:1226
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1288
+#: g10/mainproc.c:1464
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturen verifierades inte\n"
+msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+#: g10/mainproc.c:1573
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1350
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1584
+#, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1351
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1585
+#, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "      även känd som \""
+msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1355
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1589
+#, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
+msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1375
+#: g10/mainproc.c:1609
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "FELAKTIG signatur från \""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
+msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1536
+#: g10/mainproc.c:1796
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1568
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/mainproc.c:1828
+#, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "      även känd som \""
+msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1662
+#: g10/mainproc.c:1926
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1667
+#: g10/mainproc.c:1931
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1670
+#: g10/mainproc.c:1934
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1671
+#: g10/mainproc.c:1935
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1672
+#: g10/mainproc.c:1936
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:528
+#: g10/mainproc.c:1936 g10/trustdb.c:525
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1692
+#: g10/mainproc.c:1956
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
+msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
+#: g10/mainproc.c:2040 g10/mainproc.c:2056 g10/mainproc.c:2152
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1803
+#: g10/mainproc.c:2083
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1811
+#: g10/mainproc.c:2091
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: g10/mainproc.c:2156
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1878
+#: g10/mainproc.c:2166
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
-
-#: g10/misc.c:105
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
+msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:190
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:174
+#, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:299
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:288
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:314
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:303
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:329
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:318
+#, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:334
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:323
+#, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:430
+#: g10/misc.c:416
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+msgstr "insticksmodul för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:431
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
+#: g10/misc.c:417 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:664
+#: g10/misc.c:652
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:668
+#: g10/misc.c:656
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:670
+#: g10/misc.c:658
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:665
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
+
+#: g10/misc.c:675
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
+
+#: g10/misc.c:678
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
+
+#: g10/misc.c:739
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
-#: g10/misc.c:706
-#, fuzzy
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:764
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Okomprimerad"
+msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:816
+#: g10/misc.c:874
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:973
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:1049
+#, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:998
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:1074
+#, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:84
+#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
-#: g10/openfile.c:86
-#, fuzzy
+#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:119
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:141
+#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:184
+#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:296
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:375
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:377
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
-
-#: g10/openfile.c:409
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog skapad\n"
+"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:119
+#: g10/parse-packet.c:191
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:688
+#: g10/parse-packet.c:796
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1112
+#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:475 g10/passphrase.c:522
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
-
-# vad är detta?
-#: g10/passphrase.c:483
-msgid "can't set client pid for the agent\n"
-msgstr "kan inte ange pid för GPG-Agent\n"
-
-# FD?
-#: g10/passphrase.c:491
-msgid "can't get server read FD for the agent\n"
-msgstr "kan inte få server-läs FD för GPG-Agent\n"
-
-#: g10/passphrase.c:498
-msgid "can't get server write FD for the agent\n"
-msgstr "kan inte få server-skriv FD för GPG-Agent\n"
-
-#: g10/passphrase.c:531
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
-
-#: g10/passphrase.c:544
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
-
-#: g10/passphrase.c:565
+#: g10/passphrase.c:313 g10/passphrase.c:603
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:587
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problem vid kommunikation med GPG-Agent\n"
-
-#: g10/passphrase.c:594 g10/passphrase.c:930 g10/passphrase.c:1042
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
-
-#: g10/passphrase.c:698 g10/passphrase.c:1203
-#, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
+msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:712
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/passphrase.c:327
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
+"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+"nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:737
+#: g10/passphrase.c:352
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
+msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:739
+#: g10/passphrase.c:354
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Ange lösenmening\n"
-
-#: g10/passphrase.c:777
-msgid "passphrase too long\n"
-msgstr "lösenmeningen är för lång\n"
-
-#: g10/passphrase.c:790
-msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr "felaktigt svar från GPG-Agent\n"
+msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:924
+#: g10/passphrase.c:378
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:1013
+#: g10/passphrase.c:384 g10/passphrase.c:450
 #, c-format
-msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent: programmet svarar 0x%lx\n"
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:1094 g10/passphrase.c:1256
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
-
-#: g10/passphrase.c:1101 g10/passphrase.c:1261
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Ange lösenmening: "
-
-#: g10/passphrase.c:1184
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/passphrase.c:582
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \""
+"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+"nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:1190
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/passphrase.c:590
+#, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
+msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:1199
+#: g10/passphrase.c:599
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:1265
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/photoid.c:66
+#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -4898,451 +5438,466 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
-"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
+"Välj en bild att använda som ditt foto-id. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
+"Kom ihåg att bilden sparas inuti din publika nyckel: Om du väljer\n"
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:80
+#: g10/photoid.c:94
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:94
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/photoid.c:115
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
+msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:102
+#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:104
-#, fuzzy
+#: g10/photoid.c:128
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/photoid.c:145
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:136
+#: g10/photoid.c:164
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:338
+#: g10/photoid.c:368
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
+msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är ersatt"
 
-#: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
 
-#: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:73
+#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "anledning till spärren: "
+msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/pkclist.c:90
+#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "spärrkommentar: "
+msgstr "spärrningskommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:205
+#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMaAsS"
+msgstr "iImHhAsS"
 
-#: g10/pkclist.c:213
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:245
+#: g10/pkclist.c:244
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:255
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:254
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+"Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:270
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:269
+#, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Vet inte\n"
+msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/pkclist.c:272
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:271
+#, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
+msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/pkclist.c:278
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:277
+#, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
+msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/pkclist.c:284
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:283
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+msgstr "  h = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:286
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
+msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr "a = avsluta\n"
+msgstr "  a = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:292
+#: g10/pkclist.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
+"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
+#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:319
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:318
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
+msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:333
+#: g10/pkclist.c:332
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:418
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:417
+#, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+"%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:423
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:422
+#, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+"%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna "
+"användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:429
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:428
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:434
+#: g10/pkclist.c:433
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:460
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:459
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
-"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
-"\n"
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den namngivna personen i\n"
+"användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
+"ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:467
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:478
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
+msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:501
+#: g10/pkclist.c:512
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:508
+#: g10/pkclist.c:519
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
+msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:517
+#: g10/pkclist.c:528
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:520
+#: g10/pkclist.c:531
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:532
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
+msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:527
+#: g10/pkclist.c:538
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
+#: g10/pkclist.c:543
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:537
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
+#: g10/pkclist.c:563
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
+
+#: g10/pkclist.c:570
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
+
+#: g10/pkclist.c:582
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:548
+#: g10/pkclist.c:590
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
+
+#: g10/pkclist.c:601
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:550
+#: g10/pkclist.c:614
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:558
+#: g10/pkclist.c:622
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:559
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:567
+#: g10/pkclist.c:631
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:569
+#: g10/pkclist.c:633
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
+#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 # överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
+#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
+msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:786
+#: g10/pkclist.c:895
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr ""
-"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
+msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:802
+#: g10/pkclist.c:919
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:828
+#: g10/pkclist.c:945
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
+"Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:844
+#: g10/pkclist.c:970
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
+msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:849 g10/pkclist.c:911
+#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
+msgstr ""
+"hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:867
+#: g10/pkclist.c:1000
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
+msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:874
+#: g10/pkclist.c:1009
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:903
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pkclist.c:1044
+#, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:948
+#: g10/pkclist.c:1102
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
+msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1003
+#: g10/pkclist.c:1164
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/plaintext.c:90
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
+#: g10/pkclist.c:1478
+#, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen %s-förmåga\n"
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
+#: g10/pkclist.c:1503
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
+
+#: g10/plaintext.c:95
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:446
+#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:450
+#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:478
+#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:512
+#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:526
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/plaintext.c:565
+#, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:103
-#, fuzzy, c-format
+# se förra kommentaren
+#: g10/plaintext.c:599
+#, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:105
+#, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
+msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:119
+#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+msgstr "ok, vi är den anonyma mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:207
+#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:228
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
+msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:266
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pubkey-enc.c:284
+#, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+msgstr ""
+"VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/pubkey-enc.c:304
+#, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:292
+#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
+msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
-#: g10/revoke.c:103 g10/revoke.c:117 g10/revoke.c:129 g10/revoke.c:175
-#: g10/revoke.c:187 g10/revoke.c:545
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:146
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/revoke.c:145
+#, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+msgstr "nyckeln %s har inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/revoke.c:272
+#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Att spärras av:\n"
+msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/revoke.c:276
+#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/revoke.c:280
-#, fuzzy
+#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
 # --force översatt med:
 # genomdriv (använd alltid?)
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:293 g10/revoke.c:511
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:307 g10/revoke.c:525
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:370
+#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/revoke.c:376
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/revoke.c:411
+#, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:432
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/revoke.c:470
+#, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:461
+#: g10/revoke.c:499
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:472
+#: g10/revoke.c:510
 msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:479
-#, fuzzy
+#: g10/revoke.c:517
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:496
+#: g10/revoke.c:534
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: g10/revoke.c:542
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:551
+#: g10/revoke.c:593
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5355,1399 +5910,2211 @@ msgstr ""
 "Spärrcertifikat skapat.\n"
 "\n"
 "Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
 "Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:592
+#: g10/revoke.c:635
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:602
+#: g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:604
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:673
+#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
+msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:675
+#: g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:680
-#, fuzzy
+#: g10/revoke.c:723
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Är detta OK?"
+msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:54
+#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:60
+#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:71
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:250
+#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
+msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:251
+#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 # För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:311
+#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
+msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:349
+#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
 "nyckeln\n"
 
-#: g10/seskey.c:52
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:57
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
 "%d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:213
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
+
+#: g10/seskey.c:240
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+
+#: g10/seskey.c:252
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/sig-check.c:75
+#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:99
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:105
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
 # cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:117
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr ""
-"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
+msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:168
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:189
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:169
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:190
+#, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:180
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:201
+#, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:182
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:203
+#, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
+"felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:213
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "OBS: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:275
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:296
+#, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"antar att signaturen gjord med nyckel %08lX är felaktig eftersom en okänd "
-"kritisk bit är satt\n"
+"antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:532
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:561
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel till paket för spärr av undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:558
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sig-check.c:588
+#, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: ingen undernyckel till signatur för bindning av undernyckel\n"
+msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
 # notation data?
-#: g10/sign.c:85
+#: g10/sign.c:82
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
+"kan inte lägga till notationer i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
 "(PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:93
+#: g10/sign.c:90
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
+"kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
 "v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:112
+#: g10/sign.c:104
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
 "expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
+#: g10/sign.c:121
 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
 
-#: g10/sign.c:146
+#: g10/sign.c:129
 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
 "2.x-typ)\n"
 
-#: g10/sign.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sign.c:142
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+"VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
+"oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/sign.c:170
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
-"expansion.\n"
+"VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
+"stor).  Använder oexpanderad.\n"
+
+#: g10/sign.c:343
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/sign.c:352
+#, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
+
+#: g10/sign.c:788
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
+
+#: g10/sign.c:864
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
+
+#: g10/sign.c:991
+msgid "signing:"
+msgstr "signerar:"
+
+#: g10/sign.c:1106
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
+
+#: g10/sign.c:1290
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
+
+# Slumptalsgenerator: Random Number Generator
+#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
+"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+
+#: g10/skclist.c:180
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
+
+#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:193
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/skclist.c:208
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
+
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:103
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
+"# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
+#, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:158
+msgid "line too long"
+msgstr "raden är för lång"
+
+#: g10/tdbdump.c:166
+msgid "colon missing"
+msgstr "kolon saknas"
+
+#: g10/tdbdump.c:172
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
+
+#: g10/tdbdump.c:177
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "värde för ägartillit saknas"
+
+#: g10/tdbdump.c:213
+#, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:217
+#, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1437
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1444
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:245
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
+
+#: g10/tdbio.c:498
+#, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:513
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
+
+#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:587 sm/keydb.c:221
+#, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
+
+# se förra kommentaren
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:590
+#, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
+
+#: g10/tdbio.c:551
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
+
+#: g10/tdbio.c:555
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
+
+#: g10/tdbio.c:558
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
+
+#: g10/tdbio.c:600
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
+
+#: g10/tdbio.c:608
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
+
+#: g10/tdbio.c:640
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:648
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
+#: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1369 g10/tdbio.c:1396
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:724
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1164
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1173
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1194
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1212
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1217
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1402
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1410
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1420
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1450
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1495
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#: g10/textfilter.c:147
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
+
+#: g10/textfilter.c:247
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
+
+#: g10/trustdb.c:221
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
+
+# trusted??
+#: g10/trustdb.c:252
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
+
+#: g10/trustdb.c:290
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
+
+# nyckeln?
+#: g10/trustdb.c:305
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
+
+#: g10/trustdb.c:315
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
+
+# req står för request
+# kollat med Werner. Per
+#: g10/trustdb.c:339
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:345
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+
+#: g10/trustdb.c:441
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
+
+# Denna måste testas.
+# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
+#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#    make attractive information listings where columns line up
+#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
+#: g10/trustdb.c:499
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "15"
+
+#: g10/trustdb.c:501
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
+
+#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
+
+#: g10/trustdb.c:507
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    okänt    ]"
+
+#: g10/trustdb.c:509
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ odefinierad ]"
+
+#: g10/trustdb.c:510
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  marginell  ]"
+
+#: g10/trustdb.c:511
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
+
+#: g10/trustdb.c:512
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[förbehållslös]"
+
+#: g10/trustdb.c:527
+msgid "undefined"
+msgstr "odefinierad"
+
+#: g10/trustdb.c:528
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+#: g10/trustdb.c:529
+msgid "marginal"
+msgstr "marginell"
+
+#: g10/trustdb.c:530
+msgid "full"
+msgstr "fullständig"
+
+#: g10/trustdb.c:531
+msgid "ultimate"
+msgstr "förbehållslös"
+
+#: g10/trustdb.c:571
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+
+#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2346
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:586
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+
+#: g10/trustdb.c:601
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
+
+#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1028
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
+
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/trustdb.c:1032
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+
+# Vad är detta!?
+#: g10/trustdb.c:2089
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2154
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2168
+#, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2191
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2277
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr ""
+"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
+"misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"signaturen kunde inte valideras.\n"
+"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
+"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/sign.c:364
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/sign.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s signatur från: \"%s\"\n"
+#: g10/verify.c:250
+#, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:741
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
+#: jnlib/logging.c:624
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/sign.c:808
+#: jnlib/utf8conv.c:86
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens inst?"
-"llningar\n"
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/sign.c:900
-msgid "signing:"
-msgstr "signerar:"
+#: jnlib/utf8conv.c:124
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: g10/sign.c:1007
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
-"när du är i --pgp2-läge\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:132
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:1180
+#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
 #, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-# Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:126 g10/skclist.c:190
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
-"fejkad slumptalsgenerator!\n"
+#: kbx/kbxutil.c:92
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 
-#: g10/skclist.c:157
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
+#: kbx/kbxutil.c:93
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: g10/skclist.c:165 g10/skclist.c:175 g10/skclist.c:184
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppade över  `%s': %s\n"
+#: kbx/kbxutil.c:114
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Rapportera fel till "
 
-#: g10/skclist.c:170
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: kbx/kbxutil.c:118
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/skclist.c:185
-#, fuzzy
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#: kbx/kbxutil.c:121
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
-"hoppade över  `%s': detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
-"som inte är säker för signaturer!\n"
+"Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
+"lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:59 g10/trustdb.c:365
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: g10/tdbdump.c:104
+#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
+#: scd/app-openpgp.c:1483
 #, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
-msgstr ""
-"# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
-"# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:159 g10/tdbdump.c:167 g10/tdbdump.c:172 g10/tdbdump.c:177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+#: scd/app-nks.c:378
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:159
-#, fuzzy
-msgid "line too long"
-msgstr "raden är för lång\n"
+#: scd/app-openpgp.c:599
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:167
-msgid "colon missing"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:612
+#, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:173
-#, fuzzy
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1007
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:178
-#, fuzzy
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
+#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2047
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:214
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2055
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "läsfel:  %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2065
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:227 g10/trustdb.c:380
+#: scd/app-openpgp.c:1314
 #, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1440
+#: scd/app-openpgp.c:1348
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1447
+#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1489
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:244
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1499
+#: scd/app-openpgp.c:2318
+#, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:497
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1447
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1462 scd/app-openpgp.c:2528
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2537
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "kortet är permanent låst!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:512
+#: scd/app-openpgp.c:1473
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:545 g10/tdbio.c:588
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1480
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr "|A|Admin PIN-kod"
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:591
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: g10/tdbio.c:550
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: g10/tdbio.c:554
+#: scd/app-openpgp.c:1633
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:557
-#, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1683 scd/app-openpgp.c:2133
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: g10/tdbio.c:597
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1689 scd/app-openpgp.c:2140
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1699
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "nyckeln finns redan\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1703
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1705
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1872
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:614
+#: scd/app-openpgp.c:1879
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:646
+#: scd/app-openpgp.c:1886
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: g10/tdbio.c:654
+#: scd/app-openpgp.c:1894 scd/app-openpgp.c:1901
 #, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:691 g10/tdbio.c:707 g10/tdbio.c:721
-#: g10/tdbio.c:751 g10/tdbio.c:1373 g10/tdbio.c:1400
+#: scd/app-openpgp.c:1964
 #, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2024
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2038
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: g10/tdbio.c:730
+#: scd/app-openpgp.c:2041
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1169
+#: scd/app-openpgp.c:2098
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2148
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2236
 #, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1177
+#: scd/app-openpgp.c:2297
 #, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1198
+#: scd/app-openpgp.c:2542
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
+"validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
+"kommando\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2615 scd/app-openpgp.c:2625
 #, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
+
+#: scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:361
+msgid "read options from file"
+msgstr "läs inställningar från fil"
 
-#: g10/tdbio.c:1216
+#: scd/scdaemon.c:124
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
+
+#: scd/scdaemon.c:125
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
+
+#: scd/scdaemon.c:126
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
+
+#: scd/scdaemon.c:129
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
+
+#: scd/scdaemon.c:134
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr "använd inte läsarens knappsats"
+
+#: scd/scdaemon.c:135
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
+
+#: scd/scdaemon.c:209
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
+
+#: scd/scdaemon.c:211
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
+"Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
+"Smartkortsdemon för GnuPG\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:658
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:1006
 #, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1221
+#: scd/scdaemon.c:1011
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1406
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: sm/base64.c:325
 #, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1414
+#: sm/call-dirmngr.c:187
 #, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1424
+#: sm/call-dirmngr.c:220
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:232
 #, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:252
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1454
+#: sm/certchain.c:194
 #, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1499
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1631
+msgid "chain"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1631
+msgid "shell"
+msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:143
+#: sm/certchain.c:241
 #, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "kritiska certifikattillägget %s stöds inte"
+
+#: sm/certchain.c:279
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
+
+#: sm/certchain.c:317
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr "kritisk markerad policy utan konfigurerade policier"
 
-#: g10/textfilter.c:240
+#: sm/certchain.c:327
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:334 sm/certchain.c:363
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr "observera: icke-kritisk certifikatpolicy tillåts inte"
+
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: g10/trustdb.c:226
+#: sm/certchain.c:478
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
+
+#: sm/certchain.c:498
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr "antal utfärdare som matchar: %d\n"
 
-# trusted??
-#: g10/trustdb.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nyckel %08lX: accepterad som betrodd nyckel\n"
+#: sm/certchain.c:651 sm/certchain.c:1069 sm/certchain.c:1659 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:341 sm/sign.c:327 sm/verify.c:105
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: g10/trustdb.c:295
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "nyckel %08lX förekommer mer än en gång i tillitsdatabasen\n"
+#: sm/certchain.c:742
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-# nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:310
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande öppen nyckel - överhoppad\n"
+#: sm/certchain.c:752
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
 
-#: g10/trustdb.c:320
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "Nyckeln har förbehållslöst förtroende.\n"
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr ""
 
-# req står för request
-# kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:344
+#: sm/certchain.c:762
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
+
+#: sm/certchain.c:764
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
+
+#: sm/certchain.c:770
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: g10/trustdb.c:350
+#: sm/certchain.c:799 sm/certchain.c:867
 #, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
+
+#: sm/certchain.c:814 sm/certchain.c:899
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+
+#: sm/certchain.c:815 sm/certchain.c:900
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: g10/trustdb.c:446
+#: sm/certchain.c:816 sm/certchain.c:901
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+
+#: sm/certchain.c:829
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "certifikatet har gått ut"
+
+#: sm/certchain.c:830
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "certifikatet har gått ut"
+
+#: sm/certchain.c:831
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "certifikatet har gått ut"
+
+#: sm/certchain.c:873
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:882
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
+
+#: sm/certchain.c:919
+#, fuzzy
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
+
+#: sm/certchain.c:921
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:922
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
+
+#: sm/certchain.c:927
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+
+#: sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+
+#: sm/certchain.c:931
+#, fuzzy
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr "       Kortets serienr ="
+
+#: sm/certchain.c:961
+#, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "fingeravtryck=%s\n"
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
+
+#: sm/certchain.c:983
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
+
+#: sm/certchain.c:989
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
+
+#: sm/certchain.c:1046
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:452
+#: sm/certchain.c:1110
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
+
+#: sm/certchain.c:1184
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
+
+#: sm/certchain.c:1253
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
+
+#: sm/certchain.c:1266
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:503
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr ""
+#: sm/certchain.c:1295 sm/import.c:158
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
+
+#: sm/certchain.c:1307
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: g10/trustdb.c:505
+#: sm/certchain.c:1340
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
+
+#: sm/certchain.c:1371
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
+
+#: sm/certchain.c:1422
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
+
+#: sm/certchain.c:1462 sm/certchain.c:1730
 #, fuzzy
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[spärrad]"
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: sm/certchain.c:1463
 #, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[Giltighetstiden har gått ut]"
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: sm/certchain.c:1464
 #, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "okänd"
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
-#: g10/trustdb.c:512
-msgid "[  undef ]"
+#: sm/certchain.c:1620
+msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:513
-msgid "[marginal]"
+#: sm/certchain.c:1629
+#, c-format
+msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:514
-msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+#: sm/certcheck.c:101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[ultimate]"
+#: sm/certcheck.c:111
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:530
-msgid "undefined"
-msgstr ""
+#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:187
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:531
-#, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "aldrig"
+#: sm/certdump.c:66 sm/certdump.c:149
+msgid "none"
+msgstr "ingen"
 
-#: g10/trustdb.c:532
-msgid "marginal"
-msgstr ""
+#: sm/certdump.c:160
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "full"
-msgstr ""
+#: sm/certdump.c:550 sm/certdump.c:595 sm/certdump.c:660 sm/certdump.c:713
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: g10/trustdb.c:534
-msgid "ultimate"
+#: sm/certdump.c:558 sm/certdump.c:603
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+
+#: sm/certdump.c:640 sm/certdump.c:696
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr "[Fel - Inget namn]"
+
+#: sm/certdump.c:665 sm/certdump.c:719
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
+
+#: sm/certdump.c:936
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX, created %s"
 msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Serienummer %s, id %08lX, skapad %s"
 
-#: g10/trustdb.c:574
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+#: sm/certlist.c:121
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr "ingen nyckelanvändning angiven - antar alla användningsområden\n"
 
-#: g10/trustdb.c:580 g10/trustdb.c:2141
+#: sm/certlist.c:131 sm/keylist.c:258
 #, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av nyckelanvändningsinformation: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:589
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+#: sm/certlist.c:141
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för certifiering\n"
 
-#: g10/trustdb.c:604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
+#: sm/certlist.c:153
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
 
-#: g10/trustdb.c:822 g10/trustdb.c:1260
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln %08lX :%s\n"
+#: sm/certlist.c:164
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för kryptering\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1017
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
+#: sm/certlist.c:165
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1021
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
 
-# Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:1885
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr "certifikatet är inte användbart för signering\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:474
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1949
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
+#: sm/certreqgen.c:487
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig nyckellängd %u (giltiga är %d till %d)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1963
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
-"Hittar inte den öppna nyckeln tillhörande den förbehållslöst betrodda "
-"nyckeln %08lX \n"
+#: sm/certreqgen.c:505
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1986
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2072
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
+#: sm/certreqgen.c:534
+#, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
 
-#: g10/verify.c:116
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"signaturen kunde inte verifieras.\n"
-"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
-"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
+#: sm/certreqgen.c:546
+#, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "rad %d: fel vid läsning av nyckeln \"%s\" från kortet: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:189
+# keygrip (i.e. a hash over the public key
+# parameters) formatted as a hex string.
+#: sm/certreqgen.c:558
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:54
-msgid "general error"
-msgstr "allmänt fel"
+#: sm/certreqgen.c:574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s\n"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "okänd pakettyp"
+#: sm/decrypt.c:324
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown version"
-msgstr "okänd version"
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
+#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
+#, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "okänd algoritm för beräkning av sammandrag"
+#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
+#, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "bad public key"
-msgstr "felaktig öppen nyckel"
+#: sm/delete.c:132
+#, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad secret key"
-msgstr "felaktig hemlig nyckel"
+#: sm/delete.c:134
+#, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad signature"
-msgstr "felaktig signatur"
+#: sm/delete.c:164
+#, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "checksum error"
-msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
+#: sm/encrypt.c:332
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "felaktig lösenmening"
+#: sm/gpgsm.c:244
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "public key not found"
-msgstr "hittade inte den öppna nyckeln"
+#: sm/gpgsm.c:245
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
+#: sm/gpgsm.c:253
+msgid "list external keys"
+msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
+#: sm/gpgsm.c:255
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "invalid packet"
-msgstr "felaktigt paket"
+#: sm/gpgsm.c:258
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid armor"
-msgstr "felaktigt skal"
+#: sm/gpgsm.c:261
+msgid "import certificates"
+msgstr "importera certifikat"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "no such user id"
-msgstr "okänd användaridentitet"
+#: sm/gpgsm.c:262
+msgid "export certificates"
+msgstr "exportera certifikat"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "secret key not available"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "register a smartcard"
+msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "not supported"
-msgstr "inte stödd"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "bad key"
-msgstr "felaktig nyckel"
+#: sm/gpgsm.c:268
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "file read error"
-msgstr "fel vid läsning av fil"
+#: sm/gpgsm.c:283
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file write error"
-msgstr "fel vid skrivning av fil"
+#: sm/gpgsm.c:287
+msgid "assume input is in PEM format"
+msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
+#: sm/gpgsm.c:289
+msgid "assume input is in base-64 format"
+msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "file open error"
-msgstr "fel vid öppnande av fil"
+#: sm/gpgsm.c:291
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file create error"
-msgstr "fel vid skapande av fil"
+#: sm/gpgsm.c:296
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "fel lösenmening"
+#: sm/gpgsm.c:297
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "algoritmen för publik nyckel är inte införd"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
+#: sm/gpgsm.c:309
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "okänd signaturklass"
+#: sm/gpgsm.c:312
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "trust database error"
-msgstr "fel i tillitsdatabasen"
+#: sm/gpgsm.c:315
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: util/errors.c:84
-msgid "bad MPI"
-msgstr "felaktig MPI"
+#: sm/gpgsm.c:319
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "resource limit"
-msgstr "resursbegränsning"
+#: sm/gpgsm.c:323
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "felaktig nyckelring"
+#: sm/gpgsm.c:325
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "bad certificate"
-msgstr "felaktigt certifikat"
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "malformed user id"
-msgstr "felformaterad användaridentitet"
+#: sm/gpgsm.c:346
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "tvinga v3-signaturer"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "file close error"
-msgstr "fel vid stängning av fil"
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file rename error"
-msgstr "fel vid namnbyte av fil"
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file delete error"
-msgstr "fel vid borttagande av fil"
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "unexpected data"
-msgstr "oväntad data"
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
+#: sm/gpgsm.c:356
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
+#: sm/gpgsm.c:357
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "file exists"
-msgstr "filen finns"
+#: sm/gpgsm.c:358 tools/gpgconf-comp.c:635 tools/gpgconf-comp.c:697
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "weak key"
-msgstr "svag nyckel"
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|VÄRD|använd den här nyckelservern för att slå upp nycklar"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "invalid argument"
-msgstr "felaktigt argument"
+#: sm/gpgsm.c:360
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "bad URI"
-msgstr "felaktig URI"
+#: sm/gpgsm.c:364
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "denna URI stöds inte"
+#: sm/gpgsm.c:379
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "network error"
-msgstr "nätverksfel"
+#: sm/gpgsm.c:385
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: util/errors.c:102
-msgid "not encrypted"
-msgstr "inte krypterad"
+#: sm/gpgsm.c:387
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not processed"
-msgstr "inte behandlade"
+#: sm/gpgsm.c:389
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
 
-#: util/errors.c:105
-msgid "unusable public key"
-msgstr "oanvändbar öppen nyckel"
+#: sm/gpgsm.c:568
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#: sm/gpgsm.c:571
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpgsm [flaggor] [filer]\n"
+"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
+"standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "keyserver error"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: sm/gpgsm.c:650
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: util/errors.c:108
-#, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Avbryt"
+#: sm/gpgsm.c:748
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: util/errors.c:109
-#, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "inte krypterad"
+#: sm/gpgsm.c:759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: util/logger.c:157
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#: sm/gpgsm.c:1315
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: util/logger.c:160
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#: sm/gpgsm.c:1411
+#, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: util/logger.c:223
+#: sm/gpgsm.c:1429
 #, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: util/logger.c:229
+#: sm/gpgsm.c:1612
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
+msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
+
+#: sm/import.c:109
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "totalt antal behandlade: %lu\n"
 
-#: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#: sm/import.c:227
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 
-#: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
+msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-#: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
-msgid "no"
-msgstr "nej"
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:374
+#, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:351
-msgid "qQ"
-msgstr "aA"
+#: sm/keydb.c:188
+#, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: util/miscutil.c:384
-msgid "okay|okay"
-msgstr ""
+#: sm/keydb.c:191
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
 
-#: util/miscutil.c:386
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
+#: sm/keydb.c:196
+#, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
 
-#: util/miscutil.c:387
-msgid "oO"
-msgstr ""
+#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
-#: util/miscutil.c:388
-#, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "c"
+#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: util/secmem.c:90
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
+#: sm/keydb.c:1338
+#, c-format
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr "problem vid sökandet efter befintligt certifikat: %s\n"
 
-#: util/secmem.c:91
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "se http://www.gnupg.org/faq.html för mer information\n"
+#: sm/keydb.c:1346
+#, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "fel vid sökning efter skrivbar keyDB: %s\n"
 
-#: util/secmem.c:340
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operationen är inte möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
+#: sm/keydb.c:1354
+#, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#: util/secmem.c:341
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
+#: sm/keydb.c:1406
+#, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
 
-#~ msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr "sammandragsalgoritmen `%s' kan endast läsas i denna programutgåva\n"
+#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
+#, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "WARNING: digest `%s' is not part of OpenPGP.  Use at your own risk!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "VARNING: sammandraget `%s' ingår inte i OpenPGP. Användes på din egen "
-#~ "risk!\n"
+#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
+#, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-#~ msgid "|[files]|encrypt files"
-#~ msgstr "|[filer]|kryptera filer"
+#: sm/misc.c:55
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
+"GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#~ msgid "store only"
-#~ msgstr "endast lagring"
+#: sm/qualified.c:111
+#, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#~ msgid "|[files]|decrypt files"
-#~ msgstr "|[files]|dekryptera filer"
+#: sm/qualified.c:129
+#, c-format
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
-#~ msgid "sign a key non-revocably"
-#~ msgstr "signera en nyckel utan möjlighet till återkallelse"
+#: sm/qualified.c:225
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
+"Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Det här kommer att skapa en kvalificerad signatur som kan likställas med en "
+"handskriven signatur.\n"
+"\n"
+"%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-#~ msgid "sign a key locally and non-revocably"
-#~ msgstr "signera en nyckel lokalt utan möjlighet till återkallelse"
+#: sm/qualified.c:234 sm/verify.c:536
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
+"Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
+"eller validera sådana signaturer.\n"
 
-#~ msgid "list only the sequence of packets"
-#~ msgstr "visa endast paketsekvensen"
+#: sm/qualified.c:327
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
+"Du är på väg att skapa en signatur med ditt certifikat:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
+"signatur!"
 
-#~ msgid "export the ownertrust values"
-#~ msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
+#: sm/sign.c:445
+#, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-#~ msgid "unattended trust database update"
-#~ msgstr "uppdaterar tillitsdatabasen utan mänsklig tillsyn"
+#: sm/verify.c:388
+msgid "Signature made "
+msgstr "Signatur gjord "
 
-#~ msgid "fix a corrupted trust database"
-#~ msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr "[datum inte angivet]"
 
-#~ msgid "De-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Skala av en fil eller standard in"
+#: sm/verify.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr " använder certificate-id %08lX\n"
 
-#~ msgid "En-Armor a file or stdin"
-#~ msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
+#: sm/verify.c:514
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald mottagare"
+#: sm/verify.c:515
+msgid "                aka"
+msgstr "      även känd som"
 
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "använd standardnyckeln som förvald mottagare"
+#: sm/verify.c:533
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#~ msgid "don't use the terminal at all"
-#~ msgstr "använd inte terminalen alls"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:59 tools/gpgconf.c:68 tools/symcryptrun.c:165
+msgid "quiet"
+msgstr "tyst"
 
-# Alltså även för V4-nycklar. För att vara PGP-kompatibel.
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "använd alltid v3-signaturer"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr "skriv ut data hexkodat"
 
-# motsatsen översatt med:
-# använd alltid v3-signaturer
-#~ msgid "do not force v3 signatures"
-#~ msgstr "genomdriv inte användning av v3-signaturer"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "decode received data lines"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "force v4 key signatures"
-#~ msgstr "använd alltid v4-nyckelsignaturer"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
 
-#~ msgid "do not force v4 key signatures"
-#~ msgstr "genomdriv inte användning av v4-nyckelsignaturer"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
 
-# Framtvingar användning av mdc även vid äldre chiffer. Ej kompatibelt med pgp.
-# Cast-5 används som standard  vid symmetrisk kryptering. Detta kommando integritetskyddar då den krypterade filen. Onödigt om nyare chiffer angivits med --personal-cipher-preferences
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "använd alltid en MDC vid kryptering"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
 
-# mdc är standard för de nyare algoritmerna AES, TWOFISH
-#~ msgid "never use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "använd aldrig en MDC vid kryptering"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:127
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-# syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
-#~ msgid "use the gpg-agent"
-#~ msgstr "använd GPG-Agent"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:130
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
+"Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#~ msgid "batch mode: never ask"
-#~ msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:314
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
 
-#~ msgid "assume yes on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:323
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
 
-#~ msgid "assume no on most questions"
-#~ msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:381
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
 
-#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-#~ msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:385
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
 
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#~ msgid "show which keyring a listed key is on"
-#~ msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
 
-#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-#~ msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:789
+#, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:798
+#, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-#~ msgid "read options from file"
-#~ msgstr "läs inställningar från fil"
+#: tools/gpgconf-comp.c:449 tools/gpgconf-comp.c:553 tools/gpgconf-comp.c:620
+#: tools/gpgconf-comp.c:682 tools/gpgconf-comp.c:763
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
 
-#~ msgid "|[file]|write status info to file"
-#~ msgstr "|[fil]|skriv statusinformation till fil"
+#: tools/gpgconf-comp.c:462 tools/gpgconf-comp.c:566 tools/gpgconf-comp.c:633
+#: tools/gpgconf-comp.c:695 tools/gpgconf-comp.c:786
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
 
-#~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
-#~ msgstr "|NYCKELID|lita förbehållslöst på denna nyckel"
+#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:591 tools/gpgconf-comp.c:646
+#: tools/gpgconf-comp.c:714 tools/gpgconf-comp.c:793
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
 
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
+#: tools/gpgconf-comp.c:477 tools/gpgconf-comp.c:596 tools/gpgconf-comp.c:651
+#: tools/gpgconf-comp.c:719 tools/gpgconf-comp.c:801
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
 
-#~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
-#~ msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
+#: tools/gpgconf-comp.c:485 tools/gpgconf-comp.c:601 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
 
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
-#~ msgstr ""
-#~ "ändra inställningarna för paket, krypteringsalgoritm och kontrollsumma så "
-#~ "att gpg följer OpenPGP-standarden"
+#: tools/gpgconf-comp.c:492
+#, fuzzy
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#~ msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
-#~ msgstr ""
-#~ "ändra inställningarna för paket, krypteringsalgoritm och kontrollsumma så "
-#~ "att gpg härmar PGP 2.x-beteende"
+#: tools/gpgconf-comp.c:496
+#, fuzzy
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#~ msgid "|N|use passphrase mode N"
-#~ msgstr "|N|använd lösenmeningsläget N"
+#: tools/gpgconf-comp.c:500
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenmeningar"
+#: tools/gpgconf-comp.c:514
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
-#~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN för lösenmeningar"
+#: tools/gpgconf-comp.c:517
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd krypteringsalgoritmen NAMN"
+#: tools/gpgconf-comp.c:521
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
+#: tools/gpgconf-comp.c:525
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
+#: tools/gpgconf-comp.c:529
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
-#~ msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
+#: tools/gpgconf-comp.c:533
+#, fuzzy
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#~ msgid "Show Photo IDs"
-#~ msgstr "Visa foto-ID:n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:537
+#, fuzzy
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#~ msgid "Don't show Photo IDs"
-#~ msgstr "Visa inte foto-ID:n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:638 tools/gpgconf-comp.c:700
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-# Här anges alltså med vilket program som ska visa foto-ID:n
-#~ msgid "Set command line to view Photo IDs"
-#~ msgstr "Ange kommandoraden för att visa foto-ID:n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:659
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
 
-#~ msgid "compress algorithm `%s' is read-only in this release\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "komprimeringsalgoritmen `%s' kan endast läsas i denna programutgåva\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:664
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
-#~ msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
-#~ msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:709
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr ""
 
-# Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
-# fixa en patch?
-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:732
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
 
-#~ msgid " i = please show me more information\n"
-#~ msgstr " i = visa mer information\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:776
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 
-#~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har spärrats!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
-#~ msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
-#~ msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har spärrats!\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:822
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
-#~ msgid "%08lX: key has expired\n"
-#~ msgstr "%08lX:giltighetstiden har gått ut för nyckeln\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:833
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
 
-#~ msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
-#~ msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:838
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
 
-#~ msgid ""
-#~ "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
-#~ "but it is accepted anyway\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
-#~ "men den accepteras trots detta\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:875
+msgid "Configuration for OCSP"
+msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-#~ msgid "preference %c%lu is not valid\n"
-#~ msgstr "inställningen %c%lu är inte giltig\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:2706
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-#~ msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
+msgstr "lista alla komponenter"
 
-#~ msgid ""
-#~ "About to generate a new %s keypair.\n"
-#~ "              minimum keysize is  768 bits\n"
-#~ "              default keysize is 1024 bits\n"
-#~ "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
-#~ "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
-#~ "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
-#~ "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#~ msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
-#~ msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
-#~ msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för "
-#~ "RSA.\n"
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid "apply global default values"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-#~ msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
+#: tools/gpgconf.c:62
+#, fuzzy
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#~ msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
-#~ msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
+#: tools/gpgconf.c:70
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
-#~ "computations take REALLY long!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
-#~ "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#~ msgid "Are you sure that you want this keysize? "
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
+#: tools/gpgconf.c:95
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
+"Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also "
-#~ "very vulnerable to attacks!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
-#~ "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
+#: tools/gpgconf.c:168 tools/gpgconf.c:201
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#~ msgid "%s: can't open: %s\n"
-#~ msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:170
+msgid "Need one component argument"
+msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#~ msgid "%s: WARNING: empty file\n"
-#~ msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
+#: tools/gpgconf.c:179
+msgid "Component not found"
+msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#~ msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
-#~ msgstr "hoppade över nyckeln %08lX - den följer inte standarden RFC2440\n"
+#: tools/gpgconf.c:203
+#, fuzzy
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "NOTE: Elgamal primary key detected - this may take some time to import\n"
-#~ msgstr "OBS: Elgamal-huvdnyckel upptäckt- denna kan ta tid att importera\n"
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
-#~ msgid " (default)"
-#~ msgstr " (standard)"
+#: tools/symcryptrun.c:152
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Kommandon:\n"
+" "
 
-#~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
-#~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  skapad: %s går ut: %s"
+#: tools/symcryptrun.c:154
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekrypteringsmodus"
 
-#~ msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
-#~ msgstr "rev! undernyckeln har spärrats: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:155
+msgid "encryption modus"
+msgstr "krypteringsmodus"
 
-#~ msgid "rev- faked revocation found\n"
-#~ msgstr "rev- hittade förfalskad spärr av nyckeln\n"
+#: tools/symcryptrun.c:159
+msgid "tool class (confucius)"
+msgstr "verktygsklass (confucius)"
 
-# betydelse?
-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-#~ msgstr "rev? problem vid kontroll av spärren: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:160
+msgid "program filename"
+msgstr "programfilnamn"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\"\n"
-#~ "locally signed with your key %08lX at %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"\n"
-#~ "lokalt signerad med din nyckel %08lX vid %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:162
+msgid "secret key file (required)"
+msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
 
-#~ msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
-#~ msgstr "   signerad av %08lX den %s%s%s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:163
+msgid "input file name (default stdin)"
+msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
 
-#~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
-#~ msgstr "  signerad av %08lX at %s%s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:207
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#~ msgid "Notation: "
-#~ msgstr "Notering: "
+#: tools/symcryptrun.c:210
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+msgstr ""
+"Syntax: symcryptrun --class KLASS --program PROGRAM --keyfile NYCKELFIL "
+"[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
+"Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
 
-# finns det någon bra svensk översättning av policy?
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Policy: "
+#: tools/symcryptrun.c:279
+#, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
 
-#~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
-#~ msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
+#: tools/symcryptrun.c:286
+#, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
 
-#~ msgid ""
-#~ "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "denna krypteringsalgoritm är föråldrad, använd istället en mer normal "
-#~ "algoritm!\n"
+#: tools/symcryptrun.c:312
+#, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
 
-#~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
-#~ msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
+#, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
 
-#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
-#~ msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:380
+#, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
 
-#~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
-#~ msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
+#: tools/symcryptrun.c:387
+#, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#~ msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
-#~ msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
+#, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#~ msgid "this keyserver does not support --search-keys\n"