po: Auto-update translations
[gnupg.git] / po / tr.po
index 3ab774a..6e661b5 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -397,7 +397,7 @@ msgstr "istemcilerin anahtarları \"güvenilir\" olarak imlemesine izin verilir"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "anahtar parolasının önceden atanmasına izin verilir"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr ""
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -483,6 +483,11 @@ msgstr "soket için tuz alınırken hata\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "soket `%s'e bağlanırken hata: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "UYARI: %s üzerinde izinler güvensiz: \"%s\"\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "soket dinleme başarısız: %s\n"
@@ -742,6 +747,10 @@ msgstr "%s anahtarı, güvensiz bir çittirim (%u bitlik) kullanıyor\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "%u bitlik çittirim %u bitlik %s anahtarı için geçersiz\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "oluşturulan imzanın denetimi başarısız: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "gizli anahtar parçaları kullanım dışı\n"
 
@@ -773,8 +782,9 @@ msgstr "boru oluşturulurken hata: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "süreç çatallanırken hata: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "süreç %d sonlanacak diye beklerken başarısızlık: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -796,6 +806,10 @@ msgstr "`%s' çalışırken hata: sonlandırıldı\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "süreç %d çıkış kodu alınırken hata: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "süreç %d sonlanacak diye beklerken başarısızlık: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
@@ -813,6 +827,11 @@ msgstr "kullanıcı tarafından iptal edildi\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "aracı ile sorun var\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "aracı ile sorun var: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "\"core\" oluşumu iptal edilemedi: %s\n"
@@ -869,6 +888,10 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "%lu bayt ayrılırken nüve dışına çıkıldı"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "yeterli bellek ayrılırken hata: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: eskimiş seçenek \"%s\" - artık etkisiz\n"
 
@@ -1125,10 +1148,6 @@ msgstr "nüve dışında\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "geçersiz seçenekler \"%.50s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "bir yazılım hatası buldunuz ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1234,6 +1253,11 @@ msgstr ""
 "zırh içinde uluslararası karakterler - büyük olasılıkla hatalı bir e-posta "
 "sunucusu kullanılmış\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "insan okuyabilir değil"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1250,12 +1274,23 @@ msgstr "bir simgelem isminin birden fazla '@' karakteri içermemesi gerekir\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "bir simgelem değerinde kontrol karakterleri kullanılamaz\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "bir simgelem isminin birden fazla '@' karakteri içermemesi gerekir\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"bir simgelem ismi sadece harfler, rakamlar ve altçizgiler içerebilir ve "
+"sonuna bir '=' gelir.\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "UYARI: geçersiz simgelem verisi bulundu\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "insan okuyabilir değil"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr ""
@@ -1265,6 +1300,20 @@ msgstr ""
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Anahtar parolasını giriniz\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "`%s' anahtarlığı oluşturulurken hata: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "UYARI: %s %s'i aşıyor\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP anahtarı kullanılabilir değil: %s\n"
@@ -1329,10 +1378,6 @@ msgstr "genel anahtarın alınacağı URL: "
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Hata: URL çok uzun (sınır: %d karakter).\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "yeterli bellek ayrılırken hata: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1571,6 +1616,11 @@ msgstr "anahtar \"%s\" yok: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "anahtar bloğu okunurken hata: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "anahtar \"%s\" yok: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(anahtarı parmak izi ile belirtmedikçe)\n"
 
@@ -1657,14 +1707,14 @@ msgstr ""
 "alıcının tercihleriyle çelişen %s (%d) simetrik şifre kullanımı zorlanıyor\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanılamayabilir.\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s \"%s\" için şifrelendi\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanılamayabilir.\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s şifreli veri\n"
 
@@ -1742,8 +1792,19 @@ msgstr "ihraç sırasında anahtardan kullanışsız parçalar kaldırılır"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ihraç sırasında anahtardan mümkün olduğunca çok şey kaldırılır"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "anahtarları bir S ifadesine dayalı biçimde ihraceder"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: atlandı: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "\"%s\"e yazıyor\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "anahtar %s: anahtar malzemesi kartta - atlandı\n"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "gizli anahtarların ihracına izin verilmez\n"
@@ -1752,22 +1813,37 @@ msgstr "gizli anahtarların ihracına izin verilmez\n"
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "anahtar %s: PGP 2.x tarzı bir anahtar - atlandı\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "anahtar %s: anahtar malzemesi kartta - atlandı\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: atlandı: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "UYARI: hiçbir şey dışarı aktarılmadı\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "`%s' oluşturulurken hata: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Kullanıcı kimliği yok]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "\"%.50s\" seçeneği için değiştirge eksik\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "%s kapanırken hata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "`%s' anahtarlığı oluşturulurken hata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "`%s' %s üzerinden özdevinimli olarak alındı\n"
@@ -1781,6 +1857,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Parmak izi yok"
 
 #, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "gizli anahtar \"%s\" yok: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|İSİM|öntanımlı gizli anahtar olarak İSİM kullanılır"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|İSİM|öntanımlı gizli anahtar olarak İSİM kullanılır"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Geçersiz %s anahtarı --allow-non-selfsigned-uid kullanılarak geçerli oldu\n"
@@ -1838,6 +1932,11 @@ msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1875,13 +1974,13 @@ msgstr "anahtar parolası değiştirir"
 msgid "export keys"
 msgstr "anahtarları gönderir"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusuna gönderir"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusundan indirir"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "bir anahtar sunucusunda anahtarları arar"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1908,6 +2007,9 @@ msgstr "ileti özetlerini gösterir"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "sunucu kipinde çalışır"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "ascii zırhlı çıktı oluşturur"
 
@@ -2127,6 +2229,23 @@ msgstr "anahtar zinciri ismini anahtar listelerinde gösterir"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "imza listelemesi sırasında zamanaşımı tarihleri gösterilir"
 
+#, fuzzy
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "anahtarı iptal eder"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "`%s' seçeneği bilinmiyor\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "komut `%s' bilinmiyor\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
@@ -2173,6 +2292,11 @@ msgstr "%s:%d: geçersiz içselleştirme seçenekleri\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "içselleştirme seçenekleri geçersiz\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "liste seçenekleri geçersiz\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d geçersiz dışsallaştırma seçenekleri\n"
@@ -2412,6 +2536,11 @@ msgstr "anahtar sunucusundan alım başarısızlığa uğradı: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "anahtar ihracı başarısızlığa uğradı: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "anahtar ihracı başarısızlığa uğradı: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "anahtar sunucusunda arama başarısız: %s\n"
@@ -2433,6 +2562,15 @@ msgstr "zırhlama başarısız: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "`%s' çittirim algoritması geçersiz\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "serifika saklanırken hata: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[dosyaismi]"
 
@@ -2457,6 +2595,9 @@ msgstr "zaman damgası çelişkilerini uyarı olarak bildirir"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|durum bilgisini bu FD'ye yazar"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Kullanımı: gpgv [seçenekler] [dosyalar] (yardım için -h)"
 
@@ -2490,6 +2631,11 @@ msgstr "ithalat sonrası güvence veritabanını güncellemez"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "ithalat sonrası güvence veritabanını güncellemez"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "parmakizini gösterir"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "güncellemeleri sadece mevcut anahtarlar için kabul eder"
 
@@ -2499,6 +2645,9 @@ msgstr "ithalat sonrası anahtardan kullanışsız parçaları kaldırır"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ithalat sonrası anahtardan mümkün olduğunca çok şey kaldırır"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "%d türündeki blok atlanıyor\n"
@@ -2647,11 +2796,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "yazılabilir bir anahtar zinciri yok: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "\"%s\"e yazıyor\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "\"%s\" anahtarlığına yazarken hata oluştu: %s\n"
@@ -2742,6 +2886,20 @@ msgstr "gizli anahtarı alımına izin verilmez\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "anahtar %s: geçersiz şifreli (%d) gizli anahtar - atlandı\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2881,6 +3039,11 @@ msgstr "`%s' anahtarlığı oluşturuldu\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "anahtar bloku özkaynağı `%s': %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "'%s' açılırken hata: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "anahtar zinciri önbelleği yeniden oluşturulurken hata: %s\n"
@@ -2891,33 +3054,60 @@ msgstr "[yürürlükten kaldırma]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[öz-imza]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 kötü imza\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "anahtar %s: genel anahtar algoritması desteklenmiyor\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d kötü imza\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "kart %s özet algoritmasını desteklemiyor\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Buradaki imzeler iyi:"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "\"%s\" atlandı: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
+msgstr[1] "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+msgstr[1] "1 imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d imza hatalardan dolayı kontrol edilmedi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d kötü imza\n"
+msgstr[1] "%d kötü imza\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Buradaki imzeler iyi:"
+msgstr[1] "Buradaki imzeler iyi:"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2950,6 +3140,10 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr "Bu imzayı kısıtlayacak bir etki alanı girin, yoksa <enter> tuşlayın.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\" yürürlükten kaldırıldı."
 
@@ -3117,9 +3311,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "anahtar parolası oluşturulurken hata: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "bir anahtar imzası doğru yere taşınıyor\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "kaydet ve çık"
 
@@ -3275,6 +3466,11 @@ msgstr "Anahtar yürürlükten kaldırıldı."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Tüm kullanıcı kimlikler gerçekten imzalanacak mı? (e/H ya da y/N)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Tüm kullanıcı kimlikler gerçekten imzalanacak mı? (e/H ya da y/N)"
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "İpucu: İmzalamak için bir kullanıcı kimliği seçiniz\n"
 
@@ -3290,6 +3486,10 @@ msgstr "%s kipindeyken bu komut kullanılamaz.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "En az bir kullanıcı kimliği seçmelisiniz.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Son kullanıcı kimliğini silemezsiniz!\n"
 
@@ -3383,9 +3583,10 @@ msgstr "güncelleme başarısız: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Güncelleme gereği olmadığından anahtar değişmedi.\n"
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "gizli anahtar \"%s\" yok: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Anahtar üretimi başarısızlığa uğradı: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
@@ -3397,6 +3598,11 @@ msgstr "parmakizi geçersiz"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "parmakizinin alınması başarısız oldu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "değer hatalı\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3531,13 +3737,12 @@ msgstr "Bu bilinmeyen imza silinsin mi? (e/H/k veya y/N/k)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Bu öz-imza gerçekten silinecek mi? (e/H veya y/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d imza silindi.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d imza silindi.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d imza silindi.\n"
+msgstr[1] "%d imza silindi.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Hiçbir şey silinmedi.\n"
@@ -3549,13 +3754,12 @@ msgstr "geçersiz"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "kullanıcı kimliği \"%s\" yoğun: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
+msgstr[1] "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3607,8 +3811,15 @@ msgstr ""
 "Bu anahtarın, yürürlükten kaldıran anahtar olmasını istediğinizden emin "
 "misiniz? (e/H ya da y/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Lütfen en fazla bir yardımcı anahtar seçin.\n"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Bu anahtarın, yürürlükten kaldıran anahtar olmasını istediğinizden emin "
+"misiniz? (e/H ya da y/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Bir yardımcı anahtar için son kullanma tarihi değiştiriliyor.\n"
@@ -3659,6 +3870,11 @@ msgstr "%d endeksine sahip kullanıcı kimliği yok\n"
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "%s çittirmeli kullanıcı kimliği yok\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "%d indisli bir yardımcı anahtar yok\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "%d indisli bir yardımcı anahtar yok\n"
@@ -3712,6 +3928,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "gizli anahtar yok\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "kullanıcı kimliği \"%s\" zaten iptal edilmişti\n"
 
@@ -3893,6 +4113,11 @@ msgstr ""
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "%d indisli bir yardımcı anahtar yok\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "%u bite yuvarlandı\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s anahtarları %u bit ile %u bit arasında olmalı.\n"
@@ -3909,11 +4134,6 @@ msgstr "İstediğiniz anahtar uzunluğu nedir? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "İstenen anahtar uzunluğu: %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "%u bite yuvarlandı\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -4018,6 +4238,10 @@ msgstr "Adınız ve Soyadınız: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ad ve soyadınızda geçersiz karakter var\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Ad ve soyadınız bir rakamla başlamamalı\n"
 
@@ -4091,51 +4315,16 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Lütfen önce hatayı düzeltin\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Gizli anahtarınızı korumak için bir Anahtar Parolanız olmalı.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Lütfen GnuPG sistemine ithal edilen nesneyi koruyacak anahtar parolasını "
-"giriniz."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr ""
-"ikinci kez yazdığınız anahtar parolası ilkiyle aynı değil; işlem "
-"tekrarlanacak"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Bir anahtar parolası istemediniz - bu *kötü* bir fikir!\n"
-"Nasıl isterseniz. Anahtar parolanızı bu programı \"--edit-key\"\n"
-"seçeneği ile kullanarak her zaman değiştirebilirsiniz.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
-msgstr ""
-"Bir miktar rasgele bayt üretilmesi gerekiyor. İlk üretim sırasında biraz\n"
-"hareket (klavyeyi kullanmak, fareyi hareket ettirmek, disklerden "
-"yararlanmak)\n"
-"iyi olacaktır; bu yeterli rasgele bayt kazanmak için rasgele sayı\n"
-"üretecine yardımcı olur. \n"
+"Bir miktar rasgele bayt üretilmesi gerekiyor. İlk üretim sırasında biraz\n"
+"hareket (klavyeyi kullanmak, fareyi hareket ettirmek, disklerden "
+"yararlanmak)\n"
+"iyi olacaktır; bu yeterli rasgele bayt kazanmak için rasgele sayı\n"
+"üretecine yardımcı olur. \n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
@@ -4174,6 +4363,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Anahtar üretimi durduruldu.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "'%s' yedek dosyası oluşturulamıyor: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "BİLGİ: kart anahtarının yedeklemesi '%s' e kaydedildi\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "genel anahtarı `%s'e yazıyor\n"
@@ -4225,20 +4424,6 @@ msgstr "Asıl anahtarın gizli parçaları kart üzerinde saklı.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Gerçekten oluşturulsun mu? (e/H ya da y/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "anahtarın kart üzerinde saklanması başarısız: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "'%s' yedek dosyası oluşturulamıyor: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "BİLGİ: kart anahtarının yedeklemesi '%s' e kaydedildi\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "asla    "
 
@@ -4257,19 +4442,25 @@ msgstr "Kritik imza simgelemi: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "imza simgelemi: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 kötü imza\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d kötü imza\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d kötü imza\n"
+msgstr[1] "%d kötü imza\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
+msgstr[1] "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anahtar zinciri"
@@ -4295,22 +4486,29 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Kart seri no. ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "`%s' > `%s' isim değişikliği başarısız: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "`%s' anahtar zinciri önbellekleniyor\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "şimdiye kadar %lu anahtar arabelleklendi (%lu imza)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "şimdiye kadar %lu anahtar arabelleklendi (%lu imza)\n"
+msgstr[1] "şimdiye kadar %lu anahtar arabelleklendi (%lu imza)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu anahtar arabelleklendi (%lu imza)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 kötü imza\n"
+msgstr[1] "1 kötü imza\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4352,28 +4550,27 @@ msgstr "anahtar sunucu protokolü geçersiz (bizimki %d!=eylemci %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" bir anahtar kimliği değil: atlanıyor\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "1 anahtar %s adresinden tazeleniyor\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "%d anahtar %s adresinden tazeleniyor\n"
+msgstr[1] "%d anahtar %s adresinden tazeleniyor\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "UYARI: %s anahtarı %s üzerinden tazelenemiyor: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "%d anahtar %s adresinden tazeleniyor\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "bilinen bir anahtar sunucusu yok (--keyserver seçeneğini kullanın)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "anahtar \"%s\" anahtar sunucusunda yok\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "anahtar, anahtar sunucusunda yok\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "bilinen bir anahtar sunucusu yok (--keyserver seçeneğini kullanın)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "%1$s anahtarı %3$s sunucusunun %2$s adresinden isteniyor\n"
@@ -4382,15 +4579,16 @@ msgstr "%1$s anahtarı %3$s sunucusunun %2$s adresinden isteniyor\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "%s anahtarı %s adresinden isteniyor\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "bir anahtar sunucusu eylemi yok!\n"
+
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "\"%s\" atlandı: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "anahtar %1$s, %3$s sunucusunun %2$s adresine gönderiliyor\n"
-
-#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "%s anahtarı %s adresine gönderiliyor\n"
 
@@ -4456,20 +4654,16 @@ msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "IDEA şifre kullanışsız, iyimserlikle yerine %s kullanılmaya çalışılıyor\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "Şifre çözme tamam\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "UYARI: ileti bütünlük korumalı değildi\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "Şifre çözme tamam\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "UYARI: şifreli ileti tahrip edilmiş!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "şifre çözme başarısız: %s\n"
 
@@ -4614,6 +4808,19 @@ msgstr "UYARI: %s özet algoritması artık önerilmiyor.\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s imzası, %s özet algoritması\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "`%s' için okuma hatası: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "`%s' için okuma hatası: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: \"%s\" seçeneği kullanımdan kaldırılmak üzere.\n"
@@ -4668,6 +4875,11 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA sekizin katlarında bir çittirim uzunluğu gerektirir\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "imza türü `%s' bilinmiyor\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "\"%s\" dosyası var. "
@@ -5028,6 +5240,21 @@ msgstr "%s: atlandı: genel anahtar iptal edildi\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: atlandı: genel anahtar zaten var\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "\"%s\" sunucusuna bağlanılamadı: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "`%d. satır: algoritma geçersiz\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "`%d. satır: algoritma geçersiz\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Bir kullanıcı kimliği belirtmediniz. (\"-r\" kullanabilirsiniz)\n"
 
@@ -5071,11 +5298,6 @@ msgstr "Bilginize: anahtar %s %s için bir tercihe sahip değil\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "veri kaydedilmedi; kaydetmek için \"--output\" seçeneğini kullanın\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "`%s' oluşturulurken hata: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Bağımsız imza.\n"
 
@@ -5139,6 +5361,11 @@ msgstr "Yürürlükten kaldıran:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Bu bir duyarlı yürürlükten kaldırma anahtarı)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Gizli anahtar mevcut.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr ""
 "Bu imza için bir yürürlükten kaldırma sertifikası oluşturulsun mu? (e/H ya "
@@ -5166,18 +5393,47 @@ msgstr ""
 "ya da y/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Yürürlükten kaldırma sertifikası üretildi.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "gizli anahtar \"%s\" yok: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "`%s' anahtarlığı oluşturulurken hata: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr ""
 "Bu anahtar için bir yürürlükten kaldırma sertifikası oluşturulsun mu? (e/H "
@@ -5259,26 +5515,42 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "UYARI: yardımcı imzalama anahtarı %s geçersiz çapraz sertifikalamaya sahip\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni\n"
+msgstr[1] "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni\n"
+msgstr[1] "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"anahtar %s %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
+msgstr[1] ""
 "anahtar %s %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"anahtar %s bundan %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat "
-"problemi)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"anahtar %s %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
+msgstr[1] ""
+"anahtar %s %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5328,10 +5600,6 @@ msgstr ""
 "(çok büyük). Uzatılmadan kullanılıyor.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "oluşturulan imzanın denetimi başarısız: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s imza: \"%s\" den\n"
 
@@ -5426,16 +5694,16 @@ msgstr "güvence veritabanı %lu kaydı: yazma başarısız (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "güvence veritabanı işlemi çok uzun\n"
 
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: dizin yok!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgid "can't access '%s': %s\n"
 msgstr "'%s' erişilemiyor: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: dizin yok!\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: sürüm kaydı oluşturmada başarısız: %s"
 
@@ -5521,6 +5789,254 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "girdi satırı %d karakterden daha uzun\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "standart seçenekler gönderilirken hata: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "desteklenmeyen algoritma: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s komutu gönderilirken hata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "`%s' gizli anahtarlığa yazılırken hata oluştu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: dizin kaydını yazma hatası: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "'%s' açılırken hata: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s komutu gönderilirken hata: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "yeni PIN alınırken hata: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "geçerliliği: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "saklanmış bayraklar alınırken hata: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "anahtarları listeler"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "ileti özetlerini gösterir"
+msgstr[1] "ileti özetlerini gösterir"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "bayraklar saklanırken hata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "boru oluşturulurken hata: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "ileti özetlerini gösterir"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s komutu gönderilirken hata: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "`%s' geçerli bir anahtar kimliği değil\n"
@@ -5592,9 +6108,19 @@ msgstr "lütfen bir --check-trustdb yapın\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "güvence veritabanı denetleniyor\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d anahtar işlendi (%d doğrulama temizlendi)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "şu ana kadar %lu anahtar işlendi\n"
+msgstr[1] "şu ana kadar %lu anahtar işlendi\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d anahtar işlendi (%d doğrulama temizlendi)\n"
+msgstr[1] "%d anahtar işlendi (%d doğrulama temizlendi)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "son derece güvenli bir anahtar yok\n"
@@ -5604,10 +6130,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "son derece güvenli %s için genel anahtar yok\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d şöyle böyle gerekli, %d tamamen gerekli, %s güvence modeli\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5619,6 +6141,60 @@ msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 "güvence veritabanının sürüm kaydı güncellenemedi: yazma başarısız: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "tanımsız"
+
+msgid "never"
+msgstr "asla    "
+
+msgid "marginal"
+msgstr "şöyle böyle"
+
+msgid "full"
+msgstr "tamamen"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "son derece"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "20 translator seen trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[yürürlükten kalktı]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[  süresi  doldu  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    bilinmeyen   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[     tanımsız    ]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "asla    "
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[   şöyle böyle   ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[     tamamen     ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[   son  derece   ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5764,9 +6340,14 @@ msgstr "karttan CHV durumu alınırken hata\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kart kalıcı olarak kilitli!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"kart kalıcı olarak kilitlenmeden önce %d Yönetici PIN kalmasına çalışılıyor\n"
+msgstr[1] ""
 "kart kalıcı olarak kilitlenmeden önce %d Yönetici PIN kalmasına çalışılıyor\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5853,9 +6434,12 @@ msgstr "anahtar üretilene kadar lütfen bekleyiniz ....\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "anahtar üretimi başarısızlığa uğradı\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "anahtar üretimi tamamlandı (%d saniye)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "anahtar üretimi tamamlandı (%d saniye)\n"
+msgstr[1] "anahtar üretimi tamamlandı (%d saniye)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "OpenPGP kartının yapısı geçersiz (DO 0x93)\n"
@@ -7295,6 +7879,11 @@ msgstr "`%s' %s üzerinden alınırken hata: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "`%s' çalışırken hata: çıkış durumu: %d\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "sertifika \"%s\" yok: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7374,6 +7963,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "\"%s\" sunucusuna bağlanılamadı: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "güncelleme başarısız: %s\n"
@@ -7416,36 +8010,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "`%s' gizli anahtarlığa yazılırken hata oluştu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "sokette akım oluşturulamadı: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "çalışan dirmngr yok - `%s' başlatılıyor\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "DIRMNGR_INFO ortam değişkeni hatalı\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "dirmngr protokolünün %d. sürümü desteklenmiyor\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "dirmngr'a bağlanılamıyor - son çareye başvuruluyor\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "\"%s\" sunucusuna bağlanılamadı: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "desteklenmeyen algoritma: %s"
@@ -7548,6 +8112,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7893,6 +8460,11 @@ msgstr "%s okunurken hata: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "Hata: Özel DO çok uzun (sınır: %d karakter).\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "sertifika \"%s\" yok: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -8075,6 +8647,11 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "dosya dışı dizge ayrılamıyor: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "sokette akım oluşturulamadı: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabanı başlangıç aşamasında başarısız: %s\n"
@@ -8261,6 +8838,11 @@ msgstr "|N|anahtar parolası N gün sonra zaman aşımına uğrar"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "eski anahtar parolalarının yeniden kullanılmasına izin vermez"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|azami PIN önbelleği ömrü N saniyeye ayarlanır"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|İSİM|öntanımlı gizli anahtar olarak İSİM kullanılır"
 
@@ -8299,6 +8881,11 @@ msgstr "Çıktı biçimini denetleyen seçenekler"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Etkileşimliliği ve zorlamayı denetleyen seçenekler"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Güvenliği denetleyen seçenekler"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "HTTP sunucuları için yapılandırma"
 
@@ -8326,7 +8913,7 @@ msgstr ""
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Key Acquirer"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
@@ -8568,6 +9155,145 @@ msgstr ""
 "Standart girdiden verilen anahtar parolasını örüntü dosyasıyla "
 "karşılaştırır\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "bir yazılım hatası buldunuz ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+#~ msgstr[1] "%d öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "bir anahtar imzası doğru yere taşınıyor\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "\"%.50s\" seçeneği belirsiz\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d imza hatalardan dolayı kontrol edilmedi\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d imza silindi.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\": %d imza temizlendi\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gizli anahtarınızı korumak için bir Anahtar Parolanız olmalı.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lütfen GnuPG sistemine ithal edilen nesneyi koruyacak anahtar parolasını "
+#~ "giriniz."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr ""
+#~ "ikinci kez yazdığınız anahtar parolası ilkiyle aynı değil; işlem "
+#~ "tekrarlanacak"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Bir anahtar parolası istemediniz - bu *kötü* bir fikir!\n"
+#~ "Nasıl isterseniz. Anahtar parolanızı bu programı \"--edit-key\"\n"
+#~ "seçeneği ile kullanarak her zaman değiştirebilirsiniz.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "anahtarın kart üzerinde saklanması başarısız: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 kötü imza\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "`%s' > `%s' isim değişikliği başarısız: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu anahtar arabelleklendi (%lu imza)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "1 anahtar %s adresinden tazeleniyor\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "anahtar %1$s, %3$s sunucusunun %2$s adresine gönderiliyor\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "genel anahtar %s imzadan %lu saniye daha yeni.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "anahtar %s bundan %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat "
+#~ "problemi)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "%d şöyle böyle gerekli, %d tamamen gerekli, %s güvence modeli\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "anahtarın saklanması başarısız: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "`%s' açılamadı: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "gizli anahtar bloğu \"%s\" okunurken hata oluştu: %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Lütfen en fazla bir yardımcı anahtar seçin.\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "çalışan dirmngr yok - `%s' başlatılıyor\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "DIRMNGR_INFO ortam değişkeni hatalı\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "dirmngr protokolünün %d. sürümü desteklenmiyor\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "dirmngr'a bağlanılamıyor - son çareye başvuruluyor\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "anahtarları bir S ifadesine dayalı biçimde ihraceder"
+
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "genel ve gizli anahtar listeleri arasında yer değiştirir"
 
@@ -8743,9 +9469,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? (e/H ya da y/N) "
 
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "gizli anahtar bloğu \"%s\" okunurken hata oluştu: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Lütfen gizli anahtarlardan seçilenleri silin.\n"
 
@@ -8785,9 +9508,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "%2$s adresinde \"%1$s\" aranıyor\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "bir anahtar sunucusu eylemi yok!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "UYARI: GnuPG'nin başka bir sürümünün anahtar sunucusu eylemcisi (%s)\n"
@@ -8872,45 +9592,6 @@ msgstr ""
 #~ "--pgp2 kipinde sadece PGP 2.x tarzı anahtarlarla açık imzalama "
 #~ "yapabilirsiniz\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr "20 translator seen trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[yürürlükten kalktı]"
-
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[  süresi  doldu  ]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[    bilinmeyen   ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[     tanımsız    ]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[   şöyle böyle   ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[     tamamen     ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[   son  derece   ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "tanımsız"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "asla    "
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "şöyle böyle"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "tamamen"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "son derece"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " - muhtemelen ölü - kilit siliniyor"