* keyserver.c (parse_keyserver_uri): Force the keyserver URI scheme to
authorDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Mon, 30 Sep 2002 03:28:41 +0000 (03:28 +0000)
committerDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Mon, 30 Sep 2002 03:28:41 +0000 (03:28 +0000)
commit383ff96bea03c604814ec83472dfd10280d01205
tree4db3e54b25640ff8e17a3ffe10b6d36c551a243d
parent9380f80b14b1eb2ad1e62803b2905595ad66f57a
* keyserver.c (parse_keyserver_uri): Force the keyserver URI scheme to
lowercase to be case-insensitive.
g10/ChangeLog
g10/keyserver.c