* keyserver.c (parse_preferred_keyserver): Force preferred keyserver
authorDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Sun, 12 Dec 2004 05:10:22 +0000 (05:10 +0000)
committerDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Sun, 12 Dec 2004 05:10:22 +0000 (05:10 +0000)
commit4c2bacac99cc67f8d3008fc817c3363a9387d8e7
tree108882678db531c53011923cadd0378cf2b85147
parentbf5d013bc8de0ec5eaeb14d93da32f5167856f22
* keyserver.c (parse_preferred_keyserver): Force preferred keyserver
subpackets to have a URI scheme specified.
g10/ChangeLog
g10/keyserver.c