po: Auto-update
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 26 Jan 2016 12:48:26 +0000 (13:48 +0100)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Tue, 26 Jan 2016 12:48:26 +0000 (13:48 +0100)
--

25 files changed:
po/ca.po
po/cs.po
po/da.po
po/el.po
po/eo.po
po/es.po
po/et.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/nb.po
po/pl.po
po/pt.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sk.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index 8f35c3b..e70ad36 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1302,6 +1302,22 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduïu la contrasenya: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+# FIXME: preferència? jm
+# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
@@ -1816,6 +1832,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: es descarta: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
@@ -1829,19 +1850,36 @@ msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: es descarta: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
@@ -1858,14 +1896,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
@@ -2238,28 +2281,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2469,14 +2490,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
@@ -2552,6 +2565,11 @@ msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
@@ -3056,33 +3074,33 @@ msgstr "[revocació]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+msgstr[1] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3740,14 +3758,12 @@ msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
-
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+msgstr[1] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
@@ -3761,11 +3777,9 @@ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgstr[1] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4311,37 +4325,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
-"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
-"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4388,6 +4371,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
@@ -4445,18 +4436,6 @@ msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr ""
-
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
@@ -4475,19 +4454,18 @@ msgstr "Notació de signatura crítica: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
@@ -4518,20 +4496,28 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgstr[1] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu clau actualitzades\n"
+msgstr[1] "\t%lu clau actualitzades\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 signatura errònia\n"
+msgstr[1] "1 signatura errònia\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
@@ -4577,18 +4563,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgstr[1] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
@@ -4607,9 +4591,10 @@ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4836,6 +4821,17 @@ msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
@@ -5266,6 +5262,19 @@ msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
@@ -5309,11 +5318,6 @@ msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
 # Indi? ivb
 # Em pense que no. jm
 msgid "Detached signature.\n"
@@ -5408,19 +5412,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
@@ -5431,6 +5447,11 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
@@ -5514,26 +5535,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5776,6 +5810,242 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Política: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "llista claus"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
@@ -5841,19 +6111,24 @@ msgstr ""
 "no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+msgstr[1] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+msgstr[1] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
@@ -5864,10 +6139,6 @@ msgstr ""
 "no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -6067,8 +6338,11 @@ msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -6159,8 +6433,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgstr[1] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -8404,6 +8680,9 @@ msgstr "|N|usa el mode de contrasenya especificat"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
@@ -8700,6 +8979,91 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
+#~ "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
+#~ "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+#~ "amb el rellotge)\n"
+
 #, fuzzy
 #~| msgid "can't open the keyring"
 #~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
@@ -8964,11 +9328,6 @@ msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "error de servidor de claus"
-
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "error de servidor de claus"
 
@@ -10073,9 +10432,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 #~ msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Política: "
-
 #~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 #~ msgstr "No hauríeu d'usar algoritmes experimentals!\n"
 
@@ -10426,9 +10782,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus públiques\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
-#~ msgstr "\t%lu clau actualitzades\n"
-
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Ooops, no hi ha claus\n"
 
index f1f93dd..6ebfe07 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -677,9 +677,8 @@ msgstr "Změním jej později"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr 
-"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C"
-"%%0A?"
+msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 msgid "Delete key"
 msgstr "Smazat klíč"
@@ -1198,6 +1197,20 @@ msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Vložte heslo: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
@@ -1663,6 +1676,9 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
@@ -1674,16 +1690,40 @@ msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-msgid " - skipped"
-msgstr " – přeskočeno"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 #, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
@@ -1698,14 +1738,20 @@ msgstr "Chybí otisk"
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 # c-format
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1828,8 +1874,8 @@ msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
 msgstr ""
-"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], "
-"bad [špatný], ask [zeptat se], auto)"
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
@@ -2050,29 +2096,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
-"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
-
-#, c-format
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
@@ -2269,14 +2292,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-#, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
-
-#, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [jméno souboru]"
 
@@ -2349,6 +2364,11 @@ msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
@@ -2827,33 +2847,40 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] ""
+"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr[1] ""
+"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr[2] ""
+"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3426,13 +3453,13 @@ msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
@@ -3444,13 +3471,13 @@ msgstr "neplatný"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3494,8 +3521,7 @@ msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 msgid ""
 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
 "N) "
-msgstr ""
-"Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
@@ -3961,38 +3987,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
-"klíče."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
-"tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4039,6 +4033,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
@@ -4086,18 +4088,6 @@ msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
@@ -4116,16 +4106,21 @@ msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 dobrý podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d dobrých podpisů\n"
-
-#, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
@@ -4155,20 +4150,32 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
 #, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
-
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4209,19 +4216,19 @@ msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
@@ -4239,9 +4246,10 @@ msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4459,6 +4467,19 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
@@ -4847,6 +4868,19 @@ msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
@@ -4892,10 +4926,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
@@ -4979,24 +5009,47 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
 "lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 "Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
 "vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
 "tuto dvojtečku textovým editorem."
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
@@ -5008,6 +5061,10 @@ msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
 
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
@@ -5084,25 +5141,52 @@ msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
-
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
-
-#, c-format
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
@@ -5333,6 +5417,260 @@ msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
@@ -5391,19 +5729,27 @@ msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
@@ -5413,10 +5759,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5618,9 +5960,16 @@ msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5698,9 +6047,13 @@ msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
@@ -7809,6 +8162,11 @@ msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
@@ -8096,6 +8454,89 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
+
+#~ msgid "'%s' matches at least:\n"
+#~ msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového "
+#~ "šifrovacího klíče."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+#~ "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
+
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+#~ "je problém se systémovým časem)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
+
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Heslo"
 
@@ -8717,9 +9158,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
@@ -9412,9 +9850,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "CHYBA: "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "VAROVÁNÍ: "
-
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 #~ msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"
 
index dc74dff..4e2680a 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1277,6 +1277,20 @@ msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1773,6 +1787,11 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: udelod: %s\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
 
@@ -1784,18 +1803,37 @@ msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: udelod: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
@@ -1813,16 +1851,20 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
 #, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
@@ -2191,29 +2233,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
 
@@ -2415,16 +2434,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
@@ -2498,6 +2507,11 @@ msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
@@ -2996,33 +3010,33 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
+msgstr[1] "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3633,13 +3647,12 @@ msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettede %d underskrift.\n"
+msgstr[1] "Slettede %d underskrift.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Intet slettet.\n"
@@ -3651,13 +3664,12 @@ msgstr "ugyldig"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4195,38 +4207,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
-"uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
-"Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
-"ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
-"»--edit-key«.\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4274,6 +4254,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
@@ -4326,20 +4316,6 @@ msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig    "
 
@@ -4358,19 +4334,18 @@ msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Underskriftsnotation: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøglering"
@@ -4400,22 +4375,29 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "   Serielnr. for kort ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
+msgstr[1] "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 ugyldig underskrift\n"
+msgstr[1] "1 ugyldig underskrift\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4456,19 +4438,18 @@ msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
+msgstr[1] "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
 
@@ -4486,9 +4467,10 @@ msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4709,6 +4691,19 @@ msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "læsefejl i »%s«: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
@@ -5133,6 +5128,21 @@ msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er slået fra\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede til stede\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ikke et bruger-id. (du kan bruge »-r«)\n"
 
@@ -5176,11 +5186,6 @@ msgstr "Bemærk: nøgle %s har ingen præference for %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data ej gemt; brug tilvalg »--output« for at gemme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved oprettelse af »%s«: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Frakoblet underskrift.\n"
 
@@ -5272,19 +5277,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Tilbagekaldscertifikat oprettet.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
@@ -5296,6 +5313,11 @@ msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne nøgle? (j/N) "
 
@@ -5373,27 +5395,46 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s har en ugyldig krydscertificering\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
+msgstr[1] "offentlig nøgle %s er %lu sekund nyere end underskrift\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
 "nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
 "problem med uret)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning eller "
-"et problem med uret)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøgle %s blev oprettet %lu sekund inde i fremtiden (tidsforskydning eller et "
+"problem med uret)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5630,6 +5671,246 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "inddatalinje er længere end %d tegn\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af standardtilvalg: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af hemmelig nøglering »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "validitet: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vis nøgler"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt nøgle-id\n"
@@ -5692,19 +5973,25 @@ msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "intet behov for en opdatering af trustdb med troværdighedsmodellen »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "offentlig nøgle %s blev ikke fundet: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "udfør venligst en --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerer trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+msgstr[1] "     %lu-nøgler behandlet\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
+msgstr[1] "%d nøgler behandlet (%d validiteter ryddet)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "ingen ultimativ troværdige nøgler fundet\n"
@@ -5714,10 +6001,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "offentlig nøgle for ultimativ troværdig nøgle %s blev ikke fundet\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5923,9 +6206,13 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
+msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -6004,9 +6291,12 @@ msgstr "vent venligst mens nøglen bliver oprettet ...\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "oprettelse af nøgle mislykkedes\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nøgleoprettelse færdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur for OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -8392,6 +8682,11 @@ msgstr "|N|giv adgangsfrasen udløb efter N dage"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillad ikke genbrug af gamle adgangsfraser"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for PIN-mellemlager til N sekunder"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAME|brug NAVN som hemmelig standardnøgle"
 
@@ -8700,6 +8995,94 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien "
+#~ "fortaget uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
+#~ "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
+#~ "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
+#~ "»--edit-key«.\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "offentlig nøgle %s er %lu sekunder nyere end underskrift\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nøgle %s blev oprettet %lu sekunder inde i fremtiden (tidsforskydning "
+#~ "eller et problem med uret)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginaler krævet, %d færdiggjorte krævet, %s troværdighedsmodel\n"
+
 #~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 #~ msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
 
@@ -8957,9 +9340,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "søger efter »%s« fra %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ingen nøgleserverhandling!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "ADVARSEL: nøgleserverhåndtering fra en anden version af GnuPG (%s)\n"
index 6c79f4c..ed66200 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1241,6 +1241,20 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
 
@@ -1751,6 +1765,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
 
@@ -1763,19 +1782,36 @@ msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
 
@@ -1792,14 +1828,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
@@ -2161,28 +2202,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2393,14 +2412,6 @@ msgstr ""
 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
 
@@ -2476,6 +2487,11 @@ msgstr "keyserver 
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
@@ -2972,33 +2988,33 @@ msgstr "[
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
+msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
+msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[1] "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3639,13 +3655,12 @@ msgstr "
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
+msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
@@ -3660,11 +3675,9 @@ msgstr "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4210,37 +4223,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
-"Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
-"üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4285,6 +4267,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
@@ -4343,18 +4333,6 @@ msgstr "
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "ðïôÝ     "
 
@@ -4373,19 +4351,18 @@ msgstr "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
+msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
@@ -4416,20 +4393,27 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4473,18 +4457,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+msgstr[1] "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
@@ -4503,9 +4485,9 @@ msgstr "
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4733,6 +4715,17 @@ msgstr ""
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
@@ -5146,6 +5139,19 @@ msgstr "%s: 
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
 
@@ -5190,11 +5196,6 @@ msgstr "
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "äåäïìÝíá äåí áðïèçêåýôçêáí. ÁðïèÞêåõóç ìå ôçí åðéëïãÞ \"--output\"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "ÁðïêïììÝíç õðïãñáöÞ.\n"
 
@@ -5285,19 +5286,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò äçìéïõñãÞèçêå.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
 
@@ -5308,6 +5321,11 @@ msgstr "
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôü ôï êëåéäß; "
@@ -5392,26 +5410,41 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr ""
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] ""
 "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôï íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgstr[1] ""
 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+"áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+msgstr[1] ""
+"ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5647,6 +5680,237 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "ãñáììÞ åéóüäïõ ìåãáëýôåñç áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: óöÜëìá óôçí åããñáöÞ ôçò åããñáöÞò dir : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr[1] "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "`%s' äåí åßíáé Ýãêõñï ìáêñý keyID\n"
@@ -5706,19 +5970,24 @@ msgstr "
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷åé áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôçò trustdb\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "ðáñáêáëþ êÜíôå Ýíá --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "Ýëåã÷ïò ôçò trustdb\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+msgstr[1] "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
+msgstr[1] "%d êëåéäéÜ åðåîåñãÜóôçêáí (%d ìåôñÞóåéò åããõñüôçôáò ðÝñáóáí)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "äå âñÝèçêáí áðüëõôá åìðéóôåýóéìá êëåéäéÜ\n"
@@ -5729,10 +5998,6 @@ msgstr ""
 "äå âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß ôïõ áðüëõôá åìðéóôåýóéìïõ êëåéäéïý %08lX\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5931,8 +6196,11 @@ msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -6022,8 +6290,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
+msgstr[1] "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -8226,6 +8496,9 @@ msgstr "|N|
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
 
@@ -8522,6 +8795,90 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
+#~ "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
+#~ "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX åßíáé %lu äåõôåñüëåðôá íåüôåñï áðü ôçí õðïãñáöÞ\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
+#~ "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
+
 #, fuzzy
 #~| msgid "can't open the keyring"
 #~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
@@ -8782,10 +9139,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
 
@@ -9992,9 +10345,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 #~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  äçìéïõñãßá: %s ëÞîç: %s"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "ÐïëéôéêÞ: "
-
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ôïõ êëåéäéïý áðü ôï äéáêïìéóôÞ: %s\n"
 
index 5439825..f6e30db 100644 (file)
--- a/po/eo.po
+++ b/po/eo.po
@@ -1248,6 +1248,20 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Donu pasfrazon: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de þlosilaro '%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "AVERTO: %s nuligas %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "sekreta þlosilo ne havebla"
 
@@ -1742,6 +1756,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: ignorita: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "skribas sekretan þlosilon al '%s'\n"
 
@@ -1753,19 +1772,36 @@ msgstr "
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "þlosilo %08lX: revokatestilo en maløusta loko - ignorita\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: ignorita: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVERTO: nenio estis eksportita\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de '%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Uzantidentigilo ne trovita]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "nevalida kiraso"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "eraro dum legado de '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "eraro dum kreado de þlosilaro '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "eraro dum kreado de '%s': %s\n"
 
@@ -1782,14 +1818,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "þlosilo '%s' ne trovita: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "nevalida kiraso"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOMO|uzi NOMOn kiel la implicitan sekretan þlosilon"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NOMO|uzi NOMOn kiel la implicitan sekretan þlosilon"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Nevalida þlosilo %08lX validigita per --always-trust\n"
@@ -2147,28 +2188,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTO: mankas implicita opcio-dosiero '%s'\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "eraro dum kreado de þlosilaro '%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2382,14 +2401,6 @@ msgstr "malsukcesis doni komencajn valorojn al fido-datenaro: %s\n"
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "nevalida kompendi-metodo '%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "nevalida kompendi-metodo '%s'\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [dosiero]"
 
@@ -2466,6 +2477,10 @@ msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "Kreado de þlosiloj malsukcesis: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "Kreado de þlosiloj malsukcesis: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "get_dir_record: search_record malsukcesis: %s\n"
 
@@ -2951,33 +2966,33 @@ msgstr "[revoko]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[mem-subskribo]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 malbona subskribo\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d malbonaj subskriboj\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 subskribo ne kontrolita pro manko de þlosilo\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d subskriboj ne kontrolitaj pro manko de þlosiloj\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 subskribo ne kontrolita pro eraro\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d malbonaj subskriboj\n"
+msgstr[1] "%d malbonaj subskriboj\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d subskriboj ne kontrolitaj pro eraroj\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 subskribo ne kontrolita pro manko de þlosilo\n"
+msgstr[1] "1 subskribo ne kontrolita pro manko de þlosilo\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 uzantidentigilo sen valida mem-subskribo estis trovita\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 subskribo ne kontrolita pro eraro\n"
+msgstr[1] "1 subskribo ne kontrolita pro eraro\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d uzantidentigiloj sen valida mem-subskribo estis trovitaj\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "%d uzantidentigiloj sen valida mem-subskribo estis trovitaj\n"
+msgstr[1] "%d uzantidentigiloj sen valida mem-subskribo estis trovitaj\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3627,13 +3642,12 @@ msgstr "
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Æu vere forviþi æi tiun mem-subskribon? (j/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Forviþis %d subskribon.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Forviþis %d subskribojn.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Forviþis %d subskribon.\n"
+msgstr[1] "Forviþis %d subskribon.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nenio estis forviþita.\n"
@@ -3647,11 +3661,9 @@ msgstr "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
+msgstr[1] "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4189,37 +4201,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Bonvolu korekti la eraron unue\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vi bezonas pasfrazon por protekti vian sekretan þlosilon.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Bonvolu doni la pasfrazon; tio estas sekreta frazo \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la pasfrazo ne estis øuste ripetita; provu denove"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vi ne deziras pasfrazon; tio verþajne estas *malbona* ideo!\n"
-"Mi tamen faros tiel. Vi povos æiam ajn þanøi vian pasfrazon,\n"
-"uzante æi tiun programon kun la opcio \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4264,6 +4245,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Kreado de þlosiloj nuligita.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "ne povas krei '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "NOTO: sekreta þlosilo %08lX eksvalidiøis je %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skribas publikan þlosilon al '%s'\n"
@@ -4318,18 +4307,6 @@ msgstr "Sekretaj partoj de 
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Æu vere krei? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "forviþo de þlosilbloko malsukcesis: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "ne povas krei '%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "NOTO: sekreta þlosilo %08lX eksvalidiøis je %s\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr ""
 
@@ -4350,19 +4327,18 @@ msgstr "Subskribo-notacio: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Subskribo-notacio: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 malbona subskribo\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d malbonaj subskriboj\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d malbonaj subskriboj\n"
+msgstr[1] "%d malbonaj subskriboj\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Þlosilaro"
@@ -4397,20 +4373,28 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "enkirasigo malsukcesis: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "kontrolas þlosilaron '%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu þlosiloj kontrolitaj (%lu subskriboj)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu þlosiloj kontrolitaj (%lu subskriboj)\n"
+msgstr[1] "%lu þlosiloj kontrolitaj (%lu subskriboj)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu þlosiloj kontrolitaj (%lu subskriboj)\n"
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu þlosiloj aktualigitaj\n"
+msgstr[1] "\t%lu þlosiloj aktualigitaj\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 malbona subskribo\n"
+msgstr[1] "1 malbona subskribo\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4454,18 +4438,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: ne valida þlosilidentigilo\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
+msgstr[1] "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "Averto: malsekura posedeco sur %s \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "þlosilo '%s' ne trovita: %s\n"
 
@@ -4484,9 +4466,9 @@ msgstr "petas la 
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "seræas pri \"%s\" æe HKP-servilo %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "nevalida þlosilaro"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4711,6 +4693,17 @@ msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s-subskribo de: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "kiraso: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "kiraso: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "AVERTO: '%s' estas malplena dosiero\n"
 
@@ -5115,6 +5108,19 @@ msgstr "%s: ignorita: publika 
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ignorita: publika þlosilo jam æeestas\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "ne povas konektiøi al '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "nevalida kompendi-metodo '%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "nevalida kompendi-metodo '%s'\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Vi ne specifis uzantidentigilon. (Vi povas uzi \"-r\")\n"
 
@@ -5158,11 +5164,6 @@ msgstr "
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "datenoj ne savitaj; uzu la opcion \"--output\" por savi ilin\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "eraro dum kreado de '%s': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Aparta subskribo.\n"
 
@@ -5253,19 +5254,30 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Æu krei revokatestilon por æi tiu subskribo? (j/N)"
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "þlosilo %08lX: revokatestilo aldonita\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "þlosilo '%s' ne trovita: %s\n"
 
@@ -5276,6 +5288,11 @@ msgstr "
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de þlosilaro '%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Æu krei revokatestilon por æi tiu subskribo? (j/N)"
@@ -5351,24 +5368,37 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la publika þlosilo estas %lu sekundon pli nova ol la subskribo\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la publika þlosilo estas %lu sekundon pli nova ol la subskribo\n"
+msgstr[1] "la publika þlosilo estas %lu sekundon pli nova ol la subskribo\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la publika þlosilo estas %lu sekundojn pli nova ol la subskribo\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la publika þlosilo estas %lu sekundon pli nova ol la subskribo\n"
+msgstr[1] "la publika þlosilo estas %lu sekundon pli nova ol la subskribo\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"þlosilo estis kreita %lu sekundon en la estonteco (tempotordo aý "
+"horloøeraro)\n"
+msgstr[1] ""
 "þlosilo estis kreita %lu sekundon en la estonteco (tempotordo aý "
 "horloøeraro)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"þlosilo estis kreita %lu sekundojn en la estonteco (tempotordo aý "
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"þlosilo estis kreita %lu sekundon en la estonteco (tempotordo aý "
+"horloøeraro)\n"
+msgstr[1] ""
+"þlosilo estis kreita %lu sekundon en la estonteco (tempotordo aý "
 "horloøeraro)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5599,6 +5629,237 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "enigata linio pli longa ol %d signojn\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "eraro dum sendo al '%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Realigitaj metodoj:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "eraro dum sendo al '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "eraro dum skribado de sekreta þlosilaro '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: eraro dum skribo de dosieruja registro: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "eraro dum legado de '%s': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "eraro dum sendo al '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "publika þlosilo %08lX ne trovita: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "eraro dum legado de '%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de pasfrazo: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Gvidlinio: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de pasfrazo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "listigi þlosilojn"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|metodo [dosieroj]|presi mesaøo-kompendiojn"
+msgstr[1] "|metodo [dosieroj]|presi mesaøo-kompendiojn"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "eraro dum kreado de pasfrazo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "eraro dum sendo al '%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "'%s' ne estas valida longa þlosilidentigilo\n"
@@ -5656,19 +5917,23 @@ msgstr "kontrolo de fido-datenaro ne estas bezonata\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "kontrolo de fido-datenaro ne estas bezonata\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "publika þlosilo %08lX ne trovita: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr ""
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrolas la fido-datenaron\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu þlosiloj jam traktitaj\n"
+msgstr[1] "%lu þlosiloj jam traktitaj\n"
+
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr ""
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
@@ -5679,10 +5944,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publika þlosilo de absolute fidata þlosilo %08lX ne trovita\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5880,8 +6141,11 @@ msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -5971,8 +6235,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "forviþo de þlosilbloko malsukcesis: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Kreado de þlosiloj malsukcesis: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Kreado de þlosiloj malsukcesis: %s\n"
+msgstr[1] "Kreado de þlosiloj malsukcesis: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -8177,6 +8443,9 @@ msgstr "|N|uzi pasfraz-re
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "eraro dum kreado de pasfrazo: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOMO|uzi NOMOn kiel la implicitan sekretan þlosilon"
 
@@ -8472,6 +8741,89 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d subskriboj ne kontrolitaj pro manko de þlosiloj\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d subskriboj ne kontrolitaj pro eraroj\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 uzantidentigilo sen valida mem-subskribo estis trovita\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Forviþis %d subskribojn.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uzantidentigilo \"%s\" estas revokita.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi bezonas pasfrazon por protekti vian sekretan þlosilon.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Bonvolu doni la pasfrazon; tio estas sekreta frazo \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "la pasfrazo ne estis øuste ripetita; provu denove"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vi ne deziras pasfrazon; tio verþajne estas *malbona* ideo!\n"
+#~ "Mi tamen faros tiel. Vi povos æiam ajn þanøi vian pasfrazon,\n"
+#~ "uzante æi tiun programon kun la opcio \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "forviþo de þlosilbloko malsukcesis: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 malbona subskribo\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "enkirasigo malsukcesis: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu þlosiloj kontrolitaj (%lu subskriboj)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "petas la þlosilon %08lX de HKP-þlosilservilo %s ...\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "seræas pri \"%s\" æe HKP-servilo %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "la publika þlosilo estas %lu sekundojn pli nova ol la subskribo\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "þlosilo estis kreita %lu sekundojn en la estonteco (tempotordo aý "
+#~ "horloøeraro)\n"
+
 #, fuzzy
 #~| msgid "can't open the keyring"
 #~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
@@ -8705,10 +9057,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "seræas pri \"%s\" æe HKP-servilo %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "nevalida þlosilaro"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "þlosilservila eraro"
 
@@ -9814,9 +10162,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 #~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  kreita: %s eksvalidiøos: %s"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Gvidlinio: "
-
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "ne povas akiri þlosilon de þlosilservilo: %s\n"
 
@@ -10095,9 +10440,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\t%lu pro novaj publikaj þlosiloj\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
-#~ msgstr "\t%lu þlosiloj aktualigitaj\n"
-
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Hu, mankas þlosiloj\n"
 
index 532323b..d1915dc 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -1295,6 +1295,20 @@ msgstr "fallo al hacer la petici
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduzca frase contraseña: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "error escribiendo anillo `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ATENCION: "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "tarjeta OpenPGP no disponible: %s\n"
@@ -1792,6 +1806,11 @@ msgstr "borrar partes inutilizables de la clave al exportar"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "borrar tanto como sea posible de la clave al exportar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: omitido: %s\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "no se permite exportar claves secretas\n"
 
@@ -1803,18 +1822,37 @@ msgstr "clave %s: clave estilo PGP 2.x - omitida\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "clave %s: material de la clave en la tarjeta - omitida\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: omitido: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ATENCIÓN: no se ha exportado nada\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "error creando `%s': %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID de usuario no encontrado]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "falta parámetro para la opción \"%.50s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "error cerrando %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "error escribiendo anillo `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "recuperado automáticamente `%s' vía %s\n"
@@ -1832,16 +1870,20 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "clave secreta \"%s\" no encontrada: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "falta parámetro para la opción \"%.50s\"\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOMBRE|usa NOMBRE como clave secreta por defecto"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NOMBRE|usa NOMBRE como clave secreta por defecto"
 
 #, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Clave %s inválida hecha válida mediante --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
@@ -2217,29 +2259,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: se ignora el antiguo fichero de opciones predefinidas `%s'\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "la opción \"%.50s\" es ambigua\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "error escribiendo anillo `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt demasiado antigua (necesito %s, tengo %s)\n"
 
@@ -2440,16 +2459,6 @@ msgstr "inicializaci
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr "AVISO: se indicaron receptores (-r) sin clave pública de cifrado\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "línea %d: algoritmo inválido\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "línea %d: algoritmo inválido\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nombre_fichero]"
 
@@ -2523,6 +2532,11 @@ msgstr "recepci
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "exportación de clave fallida: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "exportación de clave fallida: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "búsqueda del servidor de claves fallida: %s\n"
@@ -3025,33 +3039,33 @@ msgstr "[revocaci
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autofirma]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 firma incorrecta\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d firmas incorrectas\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 firma no comprobada por falta de clave\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d firmas no comprobadas por falta de clave\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 firma no comprobada por causa de un error\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d firmas incorrectas\n"
+msgstr[1] "%d firmas incorrectas\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d firmas no comprobadas por errores\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 firma no comprobada por falta de clave\n"
+msgstr[1] "1 firma no comprobada por falta de clave\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Detectado 1 identificador de usuario sin autofirma válida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 firma no comprobada por causa de un error\n"
+msgstr[1] "1 firma no comprobada por causa de un error\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Detectados %d identificadores de usuario sin autofirma válida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "Detectados %d identificadores de usuario sin autofirma válida\n"
+msgstr[1] "Detectados %d identificadores de usuario sin autofirma válida\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3644,13 +3658,12 @@ msgstr "
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "¿Borrar realmente esta autofirma? (s/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d firmas borradas.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d firmas borradas\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d firmas borradas.\n"
+msgstr[1] "%d firmas borradas.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No se borró nada\n"
@@ -3662,13 +3675,12 @@ msgstr "inv
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "ID de usuario \"%s\" compactado: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "ID de usuario \"%s\": %d firma borrada\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "ID de usuario \"%s\": %d firmas borradas\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "ID de usuario \"%s\": %d firma borrada\n"
+msgstr[1] "ID de usuario \"%s\": %d firma borrada\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4194,38 +4206,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Por favor corrija primero el error.\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Necesita una frase contraseña para proteger su clave secreta.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Introduzca la frase contraseña para proteger la copia de seguridadde la "
-"clave externamente a la tarjeta."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "frase contraseña repetida incorrectamente; inténtelo de nuevo"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No ha especificado contraseña. Esto es probablemente una *mala* idea.\n"
-"Si más tarde quiere añadir una, puede hacerlo usando este programa con\n"
-"la opción \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4274,6 +4254,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Creación de claves cancelada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "no se puede crear fichero de respaldo `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "NOTA: copia de seguridad de la clave guardada en `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "escribiendo clave pública en `%s'\n"
@@ -4325,20 +4315,6 @@ msgstr "Las partes secretas de la clave primaria se guardan en la tarjeta.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "¿Crear de verdad? (s/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "almacenado de clave en la tarjeta fallido: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "no se puede crear fichero de respaldo `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "NOTA: copia de seguridad de la clave guardada en `%s'\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nunca     "
 
@@ -4357,19 +4333,18 @@ msgstr "Notaci
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notación de firma: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 firma incorrecta\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d firmas incorrectas\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d firmas incorrectas\n"
+msgstr[1] "%d firmas incorrectas\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anillo de claves"
@@ -4399,22 +4374,30 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Número de serie de la tarjeta ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "renombrando `%s' en `%s' fallo: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "memorizando anillo `%s'\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu claves memorizadas hasta ahora (%lu firmas)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu claves memorizadas hasta ahora (%lu firmas)\n"
+msgstr[1] "%lu claves memorizadas hasta ahora (%lu firmas)\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu claves memorizadas (%lu firmas)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu claves actualizadas\n"
+msgstr[1] "\t%lu claves actualizadas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 firma incorrecta\n"
+msgstr[1] "1 firma incorrecta\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4455,19 +4438,18 @@ msgstr "protocolo del servidor de claves inv
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" no es un identificador de clave válido: omitido\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "renovando 1 clave de %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "renovando %d claves desde %s\n"
+msgstr[1] "renovando %d claves desde %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVISO: no se puede renovar la clave %s a traves de %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "renovando %d claves desde %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "clave \"%s\" no encontrada en el servidor\n"
 
@@ -4485,9 +4467,10 @@ msgstr "solicitando clave %s de %s servidor %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "solicitando clave %s de %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "enviando clave %s a %s servidor %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "¡no se solicita ninguna acción al servidor de claves!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4706,6 +4689,19 @@ msgstr "AVISO: el algoritmo de resumen %s est
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "firma %s, algoritmo de resumen %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "error de lectura `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "error de lectura `%s': %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: opción obsoleta \"%s\"\n"
@@ -5124,6 +5120,21 @@ msgstr "%s: omitida: clave p
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: omitida: clave pública ya presente\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "no se puede conectar con `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "línea %d: algoritmo inválido\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "línea %d: algoritmo inválido\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No ha especificado un ID de usuario (puede usar \"-r\")\n"
 
@@ -5167,11 +5178,6 @@ msgstr "Nota: clave %s no tiene preferencias para %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "datos no grabados; use la opción \"--output\" para grabarlos\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "error creando `%s': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Firma separada.\n"
 
@@ -5263,19 +5269,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta clave? (s/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Certificado de revocación creado.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "clave secreta \"%s\" no encontrada: %s\n"
@@ -5287,6 +5305,11 @@ msgstr "clave secreta \"%s\" no encontrada: %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "error escribiendo anillo `%s': %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta clave? (s/N) "
 
@@ -5366,26 +5389,45 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "AVISO: la subclave de cifrado %s tiene un certificado cruzado inválido\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
+msgstr[1] "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
+msgstr[1] "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clave %s fue creada %lu segundo en el futuro (viaje en el tiempo\n"
+"o problemas con el reloj)\n"
+msgstr[1] ""
 "la clave %s fue creada %lu segundo en el futuro (viaje en el tiempo\n"
 "o problemas con el reloj)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clave %s fue creada %lu segundos en el futuro (salto en el tiempo\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clave %s fue creada %lu segundo en el futuro (viaje en el tiempo\n"
+"o problemas con el reloj)\n"
+msgstr[1] ""
+"la clave %s fue creada %lu segundo en el futuro (viaje en el tiempo\n"
 "o problemas con el reloj)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5622,6 +5664,247 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "línea de longitud superior a %d caracteres\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "error enviando opciones estándar: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "algoritmo no disponible: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "error enviando orden %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "error escribiendo anillo privado `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: error escribiendo registro de directorio: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "error abriendo `%s': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "error enviando orden %s: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "clave pública %s no encontrada: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "error almacenando parámetros: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "error obteniendo nuevo PIN: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Política: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "error obteniendo parámetros almacenados: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "lista claves"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "imprime resúmenes de mensaje"
+msgstr[1] "imprime resúmenes de mensaje"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "error creando tubería: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "second"
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] "segundo"
+msgstr[1] "segundo"
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "error enviando orden %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "'%s' no es un identificador largo de clave válido\n"
@@ -5686,19 +5969,25 @@ msgstr ""
 "no es necesario comprobar la base de datos de confianza\n"
 "con el modelo `%s'\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "clave pública %s no encontrada: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "por favor haga un --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "comprobando base de datos de confianza\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d claves procesadas (%d validaciones superadas)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu claves procesadas hasta ahora\n"
+msgstr[1] "%lu claves procesadas hasta ahora\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d claves procesadas (%d validaciones superadas)\n"
+msgstr[1] "%d claves procesadas (%d validaciones superadas)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "no se encuentran claves absolutamente fiables\n"
@@ -5708,12 +5997,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "clave pública de la clave absolutamente fiable %s no encontrada\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-"%d dudosa(s) necesarias, %d completa(s) necesarias,\n"
-"modelo de confianza %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5919,9 +6202,15 @@ msgstr "error recuperando el estatus CHV de la tarjeta\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "¡la tarjeta está bloqueada permanentemente!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"%d intentos quedan para PIN de administrador antes de "
+"bloquearpermanentemente la clave\n"
+msgstr[1] ""
 "%d intentos quedan para PIN de administrador antes de "
 "bloquearpermanentemente la clave\n"
 
@@ -6006,9 +6295,12 @@ msgstr "por favor, espere mientras se genera la clave ...\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "la generación de la clave falló\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generación de clave completada (%d segundos)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generación de clave completada (%d segundos)\n"
+msgstr[1] "generación de clave completada (%d segundos)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "estructura de la tarjeta OpenPGP inválida (DO 0x93)\n"
@@ -8416,6 +8708,11 @@ msgstr "|N|frase contrase
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "no permite reusar antiguas frases contraseña"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|establecer vida máxima del caché de PIN en N segundos"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOMBRE|usa NOMBRE como clave secreta por defecto"
 
@@ -8739,6 +9036,94 @@ msgstr ""
 "Compara frase contraseña dada en entrada estándar con un fichero de "
 "patrones\n"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "la opción \"%.50s\" es ambigua\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d firmas no comprobadas por falta de clave\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d firmas no comprobadas por errores\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "Detectado 1 identificador de usuario sin autofirma válida\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d firmas borradas\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "ID de usuario \"%s\": %d firmas borradas\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Necesita una frase contraseña para proteger su clave secreta.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Introduzca la frase contraseña para proteger la copia de seguridadde la "
+#~ "clave externamente a la tarjeta."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "frase contraseña repetida incorrectamente; inténtelo de nuevo"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No ha especificado contraseña. Esto es probablemente una *mala* idea.\n"
+#~ "Si más tarde quiere añadir una, puede hacerlo usando este programa con\n"
+#~ "la opción \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "almacenado de clave en la tarjeta fallido: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 firma incorrecta\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "renombrando `%s' en `%s' fallo: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu claves memorizadas (%lu firmas)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "renovando 1 clave de %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "enviando clave %s a %s servidor %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "la clave pública %s es %lu segundos más nueva que la firma\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clave %s fue creada %lu segundos en el futuro (salto en el tiempo\n"
+#~ "o problemas con el reloj)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d dudosa(s) necesarias, %d completa(s) necesarias,\n"
+#~ "modelo de confianza %s\n"
+
 #~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 #~ msgstr "borrada frase de paso en caché con ID: %s\n"
 
@@ -9019,9 +9404,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "buscando \"%s\" de %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "¡no se solicita ninguna acción al servidor de claves!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "AVISO: el manejo de claves procede de una versión diferente de GnuPG "
@@ -9794,9 +10176,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "ERROR: "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "ATENCION: "
-
 # bicho :-)
 # ¿Error simplemente?
 # Uf, preferiría bug, si leo "error" voy a pensar en otra cosa distinta...
@@ -10188,9 +10567,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 #~ msgstr "   firmada por %08lX el %s%s\n"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Política: "
-
 #~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 #~ msgstr "¡No se deberían usar algoritmos experimentales!\n"
 
@@ -10546,9 +10922,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\t%lu debido a las nuevas claves públicas\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
-#~ msgstr "\t%lu claves actualizadas\n"
-
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Oh oh, no hay claves\n"
 
@@ -10734,8 +11107,5 @@ msgstr ""
 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
 #~ msgstr "no se usó clave primaria para insert_trust_record()\n"
 
-#~ msgid "second"
-#~ msgstr "segundo"
-
 #~ msgid "seconds"
 #~ msgstr "segundos"
index 3a883d6..49df7cc 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1238,6 +1238,20 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Sisestage parool: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "HOIATUS: %s määrab üle %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "salajane võti ei ole kättesaadav"
 
@@ -1744,6 +1758,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: jätsin vahele: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
@@ -1755,19 +1774,36 @@ msgstr "v
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: alamvõtme allkiri on vales kohas - jätan vahele\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: jätsin vahele: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "HOIATUS: midagi ei eksporditud\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Kasutaja id puudub]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "vigased impordi võtmed\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
 
@@ -1784,14 +1820,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "vigased impordi võtmed\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NIMI|kasuta NIME vaikimisi salajase võtmena"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NIMI|kasuta NIME vaikimisi salajase võtmena"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
@@ -2151,28 +2192,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "MÄRKUS: ignoreerin vana vaikimisi võtmete faili `%s'\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2378,14 +2397,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: määrati saajad (-r) aga ei kasutata avaliku võtme krüptograafiat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [failinimi]"
 
@@ -2461,6 +2472,11 @@ msgstr "v
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "võtme eksport ebaõnnestus: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "võtme eksport ebaõnnestus: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserveri otsing ebaõnnestus: %s\n"
@@ -2951,33 +2967,33 @@ msgstr "[t
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[iseenda allkiri]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 halb allkiri\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d halba allkirja\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 allkiri jäi testimata, kuna võti puudub\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d allkirja jäi testimata, kuna võtmed puuduvad\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 allkiri jäi vea tõttu kontrollimata\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d halba allkirja\n"
+msgstr[1] "%d halba allkirja\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d allkirja jäi vigade tõttu kontrollimata\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 allkiri jäi testimata, kuna võti puudub\n"
+msgstr[1] "1 allkiri jäi testimata, kuna võti puudub\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "tuvastasin ühe kehtiva iseenda allkirjata kasutaja ID\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 allkiri jäi vea tõttu kontrollimata\n"
+msgstr[1] "1 allkiri jäi vea tõttu kontrollimata\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "tuvastasin %d kehtiva iseenda allkirjata kasutaja IDd\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "tuvastasin %d kehtiva iseenda allkirjata kasutaja IDd\n"
+msgstr[1] "tuvastasin %d kehtiva iseenda allkirjata kasutaja IDd\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3612,13 +3628,12 @@ msgstr "Kustutan selle tundmatu allkirja? (j/E/v)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Kas tõesti kustutan selle iseenda allkirja? (j/E)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Kustutatud %d allkiri.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Kustutatud %d allkirja.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Kustutatud %d allkiri.\n"
+msgstr[1] "Kustutatud %d allkiri.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Midagi ei kustutatud.\n"
@@ -3633,11 +3648,9 @@ msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on t
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
+msgstr[1] "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4170,37 +4183,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Palun parandage kõigepealt viga\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Te vajate oma salajase võtme kaitsmiseks parooli.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Palun sisestage parool; see on salajane tekst \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Te ei soovi parooli - see on tõenäoliselt *halb* idee!\n"
-"Ma siiski täidan teie soovi. Te saate oma parooli alati muuta,\n"
-"kasutades seda programmi võtmega \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4245,6 +4227,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Võtme genereerimine katkestati.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "kirjutan avaliku võtme faili `%s'\n"
@@ -4296,18 +4286,6 @@ msgstr "Primaarse v
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Loon tõesti? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "mitte kunagi"
 
@@ -4326,19 +4304,18 @@ msgstr "Kriitiline allkirja noteerimine: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Allkirja noteerimine: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 halb allkiri\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d halba allkirja\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d halba allkirja\n"
+msgstr[1] "%d halba allkirja\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Võtmehoidla"
@@ -4369,20 +4346,27 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "kontrollin võtmehoidlat `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+msgstr[1] "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 halb allkiri\n"
+msgstr[1] "1 halb allkiri\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4426,18 +4410,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
+msgstr[1] "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
@@ -4456,9 +4438,9 @@ msgstr "k
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4681,6 +4663,17 @@ msgstr ""
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "viga lugemisel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "viga lugemisel: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: ebasoovitav võti \"%s\"\n"
@@ -5086,6 +5079,19 @@ msgstr "%s: j
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "ei õnnestu luua ühendust serveriga `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Te ei määranud kasutaja IDd. (võite kasutada võtit \"-r\")\n"
 
@@ -5129,11 +5135,6 @@ msgstr "v
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "andmeid ei salvestatud; salvestamiseks kasutage võtit \"--output\"\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Eraldiseisev allkiri.\n"
 
@@ -5226,19 +5227,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Tühistamise sertifikaat on loodud.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
 
@@ -5249,6 +5262,11 @@ msgstr "salajast v
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
@@ -5331,21 +5349,30 @@ msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamv
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
+msgstr[1] "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekundit uuem, kui allkiri\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
+msgstr[1] "avalik võti %08lX on %lu sekund uuem, kui allkiri\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgstr[1] "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+msgstr[1] "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
@@ -5578,6 +5605,237 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "sisendrida on pikem, kui %d sümbolit\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "viga teate saatmisel serverile `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Toetatud algoritmid:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "viga teate saatmisel serverile `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "viga salajase võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: viga kataloogikirje kirjutamisel: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "viga teate saatmisel serverile `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "ei leia avalikku võtit %08lX: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "viga `%s' lugemisel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Poliis: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "näita võtmeid"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|algo [failid]|trüki teatelühendid"
+msgstr[1] "|algo [failid]|trüki teatelühendid"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "viga teate saatmisel serverile `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "`%s' ei ole kehtiv pikk võtmeID\n"
@@ -5635,19 +5893,24 @@ msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "trustdb kontrolliks puudub vajadus\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "ei leia avalikku võtit %08lX: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "palun tehke --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollin trustdb faili\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d võtit töödeldud (%d kehtivust puhastatud)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu võtit on seni töödeldud\n"
+msgstr[1] "%lu võtit on seni töödeldud\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d võtit töödeldud (%d kehtivust puhastatud)\n"
+msgstr[1] "%d võtit töödeldud (%d kehtivust puhastatud)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "absoluutselt usaldatavaid võtmeid pole\n"
@@ -5657,10 +5920,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "puudub absoluutselt usaldatava võtme %08lX avalik võti\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5859,8 +6118,11 @@ msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -5950,8 +6212,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
+msgstr[1] "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -8149,6 +8413,9 @@ msgstr "|N|kasuta parooli moodi N"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NIMI|kasuta NIME vaikimisi salajase võtmena"
 
@@ -8445,6 +8712,87 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d allkirja jäi testimata, kuna võtmed puuduvad\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d allkirja jäi vigade tõttu kontrollimata\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "tuvastasin ühe kehtiva iseenda allkirjata kasutaja ID\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Kustutatud %d allkirja.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Te vajate oma salajase võtme kaitsmiseks parooli.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Palun sisestage parool; see on salajane tekst \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Te ei soovi parooli - see on tõenäoliselt *halb* idee!\n"
+#~ "Ma siiski täidan teie soovi. Te saate oma parooli alati muuta,\n"
+#~ "kasutades seda programmi võtmega \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 halb allkiri\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "kontrollitud %lu võtit (%lu allkirja)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "avalik võti %08lX on %lu sekundit uuem, kui allkiri\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
+
 #, fuzzy
 #~| msgid "can't open the keyring"
 #~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
@@ -8694,10 +9042,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "võtmeserveri viga"
 
@@ -9866,9 +10210,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 #~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  loodud: %s aegub: %s"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Poliis: "
-
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "võtmeserverist ei saa võtit: %s\n"
 
index c3a6688..681d891 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -1257,6 +1257,20 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Syötä salasana: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "salaista avainta ei löydy"
 
@@ -1759,6 +1773,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
@@ -1770,19 +1789,36 @@ msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
 
@@ -1799,14 +1835,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NIMI|käytä oletusarvoisesti salaista avainta NIMI"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NIMI|käytä oletusarvoisesti salaista avainta NIMI"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
@@ -2166,28 +2207,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2394,14 +2413,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [tiedostonimi]"
 
@@ -2477,6 +2488,11 @@ msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
@@ -2970,33 +2986,34 @@ msgstr "[mitätöinti]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d väärää allekirjoitusta\n"
+msgstr[1] "%d väärää allekirjoitusta\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
+msgstr[1] "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
+msgstr[1] "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] ""
+"havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+msgstr[1] ""
 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
 
 #, fuzzy
@@ -3633,13 +3650,12 @@ msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d allekirjoitus poistettu.\n"
+msgstr[1] "%d allekirjoitus poistettu.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
@@ -3654,11 +3670,9 @@ msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
+msgstr[1] "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4198,37 +4212,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
-"Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
-"tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4273,6 +4256,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
@@ -4327,18 +4318,6 @@ msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "ei koskaan"
 
@@ -4357,19 +4336,18 @@ msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d väärää allekirjoitusta\n"
+msgstr[1] "%d väärää allekirjoitusta\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Avainrengas"
@@ -4400,20 +4378,27 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+msgstr[1] "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 väärä allekirjoitus\n"
+msgstr[1] "1 väärä allekirjoitus\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4457,18 +4442,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+msgstr[1] "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
@@ -4487,9 +4470,9 @@ msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4720,6 +4703,17 @@ msgstr ""
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "lukuvirhe: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "lukuvirhe: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
@@ -5134,6 +5128,19 @@ msgstr "%s ohitettu: julkinen avain on poistettu käytöstä\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: ohitettu: julkinen avain on jo olemassa\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Et määritellyt käyttäjätunnusta. (voit käyttää valitsinta \"-r\")\n"
 
@@ -5178,11 +5185,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "dataa ei ole tallennettu, käytä valitsinta \"--output\" tallentaaksesi\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Erillinen allekirjoitus.\n"
 
@@ -5273,19 +5275,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Mitätöintivarmenne luotu.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
@@ -5296,6 +5310,11 @@ msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
@@ -5378,24 +5397,37 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+msgstr[1] "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+msgstr[1] "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
+msgstr[1] ""
 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
+msgstr[1] ""
+"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5632,6 +5664,237 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "syöterivi on yli %d merkkiä pitkä\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tuetut algoritmit:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa hakemistotietuetta: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "julkista avainta %08lX ei löydy: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Käytäntö: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "näytä avaimet"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
+msgstr[1] "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "\"%s\" ei kelpaa pitkänä avaintunnuksena\n"
@@ -5690,19 +5953,24 @@ msgstr "trustdb:n tarkistusta ei tarvita\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "trustdb:n tarkistusta ei tarvita\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "julkista avainta %08lX ei löydy: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "tee --check-trustdb, kiitos\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "tarkistetaan trustdb:tä\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d avainta käsitelty (%d kelpoisuuslaskuria tyhjätty)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
+msgstr[1] "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d avainta käsitelty (%d kelpoisuuslaskuria tyhjätty)\n"
+msgstr[1] "%d avainta käsitelty (%d kelpoisuuslaskuria tyhjätty)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "ehdottomasti luotettavia avaimia ei löytynyt\n"
@@ -5712,10 +5980,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "ehdottomasti luotettu julkinen avain %08lX ei löytynyt\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5914,8 +6178,11 @@ msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -6005,8 +6272,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+msgstr[1] "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -8208,6 +8477,9 @@ msgstr "|N|käytä salasanoissa toimintatapaa N"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NIMI|käytä oletusarvoisesti salaista avainta NIMI"
 
@@ -8504,6 +8776,91 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
+#~ "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
+#~ "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+#~ "kellon kanssa on ongelmia)\n"
+
 #, fuzzy
 #~| msgid "can't open the keyring"
 #~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
@@ -8760,10 +9117,6 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "avainpalvelinvirhe"
 
@@ -9961,9 +10314,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
 #~ msgstr "%s%c %4u%c/%08lX luotu: %s vanhenee: %s"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Käytäntö: "
-
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "avainpalvelimelta ei saa avainta: %s\n"
 
index 079a06d..b5fce4f 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -1208,6 +1208,20 @@ msgstr "échec de transfert de la demande %s au client\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Entrez la phrase secrète : "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "erreur de création du porte-clefs « %s » : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "Attention : "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la carte OpenPGP n'est pas disponible : %s\n"
@@ -1693,6 +1707,9 @@ msgstr "supprimer les parties inutilisables de la clef pendant l'exportation"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "supprimer autant que possible de la clef pendant l'exportation"
 
+msgid " - skipped"
+msgstr " — ignoré"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "il est interdit d'exporter les clefs secrètes\n"
 
@@ -1704,15 +1721,35 @@ msgstr "clef %s : clef de type PGP 2.x — ignorée\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "clef %s : matériel de clef sur la carte — ignorée\n"
 
-msgid " - skipped"
-msgstr " — ignoré"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "Attention : rien n'a été exporté\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "erreur de création de « %s » : %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[identité introuvable]"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "argument manquant pour l'option « %.50s »\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "erreur de fermeture de %s : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "erreur de création du porte-clefs « %s » : %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "« %s » automatiquement récupéré par %s\n"
@@ -1729,16 +1766,20 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "clef secrète « %s » introuvable : %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "argument manquant pour l'option « %.50s »\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOM|utiliser le NOM comme clef secrète par défaut"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NOM|utiliser le NOM comme clef secrète par défaut"
 
 #, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "La clef incorrecte %s a été rendue valable par\n"
@@ -2102,29 +2143,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Remarque : l'ancien fichier d'options par défaut « %s » a été ignoré\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr "l'option « %.50s » est ambiguë\n"
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "erreur de création du porte-clefs « %s » : %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt est trop ancienne (nécessaire : %s, utilisé : %s)\n"
 
@@ -2321,16 +2339,6 @@ msgstr ""
 "Attention : les destinataires (-r) indiqués n'utilisent pas\n"
 "            de clef publique pour le chiffrement\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "ligne %d : date donnée incorrect\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "ligne %d : date donnée incorrect\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [fichier]"
 
@@ -2403,6 +2411,11 @@ msgstr "échec de réception depuis le serveur de clefs : %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "échec d'exportation de la clef : %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "échec d'exportation de la clef : %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "échec de recherche au sein du serveur de clefs : %s\n"
@@ -2889,33 +2902,33 @@ msgstr "[révocation]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignature]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 mauvaise signature\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d mauvaises signatures\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signature non vérifiée à cause d'une clef manquante\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures non vérifiées à cause de clefs manquantes\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signature non vérifiée à cause d'une erreur\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d mauvaises signatures\n"
+msgstr[1] "%d mauvaises signatures\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures non vérifiées à cause d'erreurs\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signature non vérifiée à cause d'une clef manquante\n"
+msgstr[1] "1 signature non vérifiée à cause d'une clef manquante\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 identité sans autosignature valable détecté\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signature non vérifiée à cause d'une erreur\n"
+msgstr[1] "1 signature non vérifiée à cause d'une erreur\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d identités sans autosignature valable détecté\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "%d identités sans autosignature valable détecté\n"
+msgstr[1] "%d identités sans autosignature valable détecté\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3501,13 +3514,12 @@ msgstr "Supprimer cette signature inconnue ? (o/N/q)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Faut-il vraiment supprimer cette autosignature ? (o/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d signature supprimée.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d signatures supprimées\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "%d signature supprimée.\n"
+msgstr[1] "%d signature supprimée.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Rien n'a été supprimé.\n"
@@ -3519,13 +3531,12 @@ msgstr "incorrecte"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Identité « %s » compactée : %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Identité « %s » : %d signature supprimée\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Identité « %s » : %d signatures supprimées\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Identité « %s » : %d signature supprimée\n"
+msgstr[1] "Identité « %s » : %d signature supprimée\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4058,39 +4069,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Veuillez d'abord corriger l'erreur\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Une phrase secrète est nécessaire pour protéger votre clef secrète.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Veuillez entrer une phrase secrète pour protéger la sauvegarde hors carte de "
-"la nouvelle clef de chiffrement."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr ""
-"la phrase secrète n'a pas été correctement répétée ; veuillez réessayer"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vous ne voulez pas de phrase secrète — c'est sans doute une *mauvaise*\n"
-"idée. C'est possible quand même. Vous pouvez modifier la phrase secrète\n"
-"à tout moment en utilisant ce programme avec l'option « --edit-key ».\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4138,6 +4116,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La génération de clef a été annulée.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "impossible de créer le fichier de sauvegarde « %s » : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Remarque : sauvegarde de la clef de la carte dans « %s »\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "écriture de la clef publique dans « %s »\n"
 
@@ -4189,18 +4175,6 @@ msgstr ""
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Faut-il vraiment la créer ? (o/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "impossible de stocker la clef sur la carte : %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "impossible de créer le fichier de sauvegarde « %s » : %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "Remarque : sauvegarde de la clef de la carte dans « %s »\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "jamais    "
 
@@ -4219,19 +4193,19 @@ msgstr "Notation de signature critique : "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notation de signature : "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 mauvaise signature\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d mauvaises signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d mauvaises signatures\n"
+msgstr[1] "%d mauvaises signatures\n"
 
-#, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr "Attention : %lu clefs ignorées en raison de leur grande taille\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Attention : %lu clefs ignorées en raison de leur grande taille\n"
+msgstr[1] "Attention : %lu clefs ignorées en raison de leur grande taille\n"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Porte-clefs"
@@ -4261,20 +4235,29 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr " Nº de série de carte ="
 
 #, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "impossible de renommer « %s » en « %s » : %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mise en cache du porte-clefs « %s »\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu clefs mises en cache pour l'instant (%lu signatures)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu clefs mises en cache pour l'instant (%lu signatures)\n"
+msgstr[1] "%lu clefs mises en cache pour l'instant (%lu signatures)\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu clefs mises en cache (%lu signatures)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vider le cache"
+msgstr[1] "vider le cache"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 mauvaise signature\n"
+msgstr[1] "1 mauvaise signature\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4317,9 +4300,12 @@ msgstr "protocole de serveur de clefs incorrect (nous %d!=gestionnaire %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "« %s » n'est pas un identifiant de clef : ignoré\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "rafraîchissement d'une clef à partir de %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "rafraîchissement de %d clefs à partir de %s\n"
+msgstr[1] "rafraîchissement de %d clefs à partir de %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
@@ -4328,10 +4314,6 @@ msgstr ""
 "            avec %s : %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "rafraîchissement de %d clefs à partir de %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "clef « %s » introuvable sur le serveur de clefs\n"
 
@@ -4349,9 +4331,10 @@ msgstr "demande de la clef %s sur le serveur %s %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "requête de la clef %s sur %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "envoi de la clef %s au serveur %s %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "pas d'action pour le serveur de clefs.\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4571,6 +4554,19 @@ msgstr "Attention : l'algorithme de hachage %s est déconseillé\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "Remarque : les signatures utilisant l’algorithme %s sont rejetées\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s : %u : erreur de lecture : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "erreur de lecture dans « %s » : %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s : %d : option « %s » déconseillée\n"
@@ -4991,6 +4987,21 @@ msgstr "%s : ignoré : la clef publique est désactivée\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s : ignoré : clef publique déjà présente\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "impossible de se connecter à « %s » : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "ligne %d : date donnée incorrect\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "ligne %d : date donnée incorrect\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Vous n'avez pas indiqué d'identité (vous pouvez utiliser « -r »).\n"
 
@@ -5037,10 +5048,6 @@ msgstr ""
 "les données ne sont pas enregistrées ; utilisez l'option « --output » pour\n"
 "les enregistrer\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "erreur de création de « %s » : %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signature détachée.\n"
 
@@ -5130,20 +5137,38 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Ceci est un certificat de révocation pour la clef OpenPGP :"
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Utilisez-le pour révoquer cette clef en cas de compromis ou de\n"
 "perte de la clef secrète. Cependant, si la clef secrète est\n"
 "encore accessible, créer un nouveau certificat de révocation\n"
 "est préférable afin d’indiquer la cause de révocation."
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 "Pour éviter une utilisation accidentelle de ce fichier, un\n"
 "deux-points a été inséré avant les cinq tirets suivants.\n"
@@ -5151,6 +5176,11 @@ msgstr ""
 "d’utiliser ce certificat de révocation."
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Certificat de révocation créé.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "clef secrète « %s » introuvable : %s\n"
@@ -5162,6 +5192,11 @@ msgstr "clef secrète « %s » introuvable : %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "erreur de création du porte-clefs « %s » : %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Faut-il créer un certificat de révocation pour cette clef ? (o/N) "
 
@@ -5244,27 +5279,49 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "Attention : la sous-clef de signature %s a un certificat croisé incorrect\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clef publique %s est plus récente de %lu seconde que la signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"la clef publique %s est plus récente de %lu seconde que la signature\n"
+msgstr[1] ""
+"la clef publique %s est plus récente de %lu seconde que la signature\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
-"la clef publique %s est plus récente de %lu secondes que la signature\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] ""
+"la clef publique %s est plus récente de %lu seconde que la signature\n"
+msgstr[1] ""
+"la clef publique %s est plus récente de %lu seconde que la signature\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clef %s a été créée %lu seconde dans le futur\n"
+"(faille temporelle ou problème d'horloge)\n"
+msgstr[1] ""
 "la clef %s a été créée %lu seconde dans le futur\n"
 "(faille temporelle ou problème d'horloge)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clef %s a été créée %lu secondes dans le futur\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clef %s a été créée %lu seconde dans le futur\n"
+"(faille temporelle ou problème d'horloge)\n"
+msgstr[1] ""
+"la clef %s a été créée %lu seconde dans le futur\n"
 "(faille temporelle ou problème d'horloge)\n"
 
 #, c-format
@@ -5499,6 +5556,246 @@ msgstr "impossible de traiter les lignes plus longues que %d caractères\n"
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "la ligne d'entrée est plus longue que %d caractères\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "erreur d'envoi d'options standards : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "algorithme non pris en charge : %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "erreur d'envoi de données : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "erreur d'écriture en encodage base64 : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "erreur d'initialisation de l'objet lecteur : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "erreur d'ouverture de « %s » : %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "erreur d'envoi de données : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "clef publique %s introuvable : %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "erreur de configuration de la cible OCSP : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "erreur de lecture de l'identifiant de répondeur : %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "validité : %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "erreur de lecture des options stockées : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "afficher les clefs"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "indiquer les fonctions de hachage"
+msgstr[1] "indiquer les fonctions de hachage"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "erreur de création d'un tube : %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "erreur d'envoi de données : %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "« %s » n'est pas un identifiant valable de clef longue\n"
@@ -5564,19 +5861,25 @@ msgstr ""
 "inutile de mettre à jour la base de confiance avec le modèle de\n"
 "     confiance « %s »\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "clef publique %s introuvable : %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "veuillez faire un --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "vérification de la base de confiance\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d clefs traitées (%d comptes de validité réinitialisés)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu clefs traitées jusqu'à présent\n"
+msgstr[1] "%lu clefs traitées jusqu'à présent\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d clefs traitées (%d comptes de validité réinitialisés)\n"
+msgstr[1] "%d clefs traitées (%d comptes de validité réinitialisés)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "aucune clef de confiance ultime n'a été trouvée\n"
@@ -5586,12 +5889,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "la clef publique de la clef de confiance ultime %s est introuvable\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-"%d marginale(s) nécessaire(s), %d complète(s) nécessaire(s),\n"
-"     modèle de confiance %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5802,9 +6099,15 @@ msgstr "erreur de récupération de l'état CHV de la carte\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "la carte est irrémédiablement bloquée.\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"il reste %d tentatives de code personnel d'administration\n"
+"avant que la carte ne soit irrémédiablement bloquée\n"
+msgstr[1] ""
 "il reste %d tentatives de code personnel d'administration\n"
 "avant que la carte ne soit irrémédiablement bloquée\n"
 
@@ -5893,9 +6196,12 @@ msgstr "veuillez patienter pendant la génération de la clef…\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "échec de génération de la clef\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "la génération de clef est terminé (%d secondes)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "la génération de clef est terminé (%d secondes)\n"
+msgstr[1] "la génération de clef est terminé (%d secondes)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "structure de carte OpenPGP incorrecte (DO 0x93)\n"
@@ -8096,6 +8402,11 @@ msgstr "|N|la phrase secrète expire après N jours"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "ne pas autoriser la réutilisation d'anciennes phrases secrètes"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|définir le temps d'expiration de LDAP à N secondes"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOM|utiliser le NOM comme clef secrète par défaut"
 
@@ -8386,6 +8697,94 @@ msgstr ""
 "Vérifier une phrase secrète donnée sur l'entrée standard par rapport à "
 "ficmotif\n"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "l'option « %.50s » est ambiguë\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signatures non vérifiées à cause de clefs manquantes\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signatures non vérifiées à cause d'erreurs\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 identité sans autosignature valable détecté\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "%d signatures supprimées\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Identité « %s » : %d signatures supprimées\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Une phrase secrète est nécessaire pour protéger votre clef secrète.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veuillez entrer une phrase secrète pour protéger la sauvegarde hors carte "
+#~ "de la nouvelle clef de chiffrement."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr ""
+#~ "la phrase secrète n'a pas été correctement répétée ; veuillez réessayer"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vous ne voulez pas de phrase secrète — c'est sans doute une *mauvaise*\n"
+#~ "idée. C'est possible quand même. Vous pouvez modifier la phrase secrète\n"
+#~ "à tout moment en utilisant ce programme avec l'option « --edit-key ».\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "impossible de stocker la clef sur la carte : %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 mauvaise signature\n"
+
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "impossible de renommer « %s » en « %s » : %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu clefs mises en cache (%lu signatures)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "rafraîchissement d'une clef à partir de %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "envoi de la clef %s au serveur %s %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clef publique %s est plus récente de %lu secondes que la signature\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clef %s a été créée %lu secondes dans le futur\n"
+#~ "(faille temporelle ou problème d'horloge)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginale(s) nécessaire(s), %d complète(s) nécessaire(s),\n"
+#~ "     modèle de confiance %s\n"
+
 #~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 #~ msgstr "phrase secrète effacée mise en cache avec l'identifiant : %s\n"
 
@@ -8755,9 +9154,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "recherche de « %s » sur %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "pas d'action pour le serveur de clefs.\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Attention : le gestionnaire de serveurs de clefs provient d'une\n"
@@ -9388,9 +9784,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "Erreur : "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "Attention : "
-
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 #~ msgstr "… c'est un bogue (%s : %d : %s)\n"
 
index f797ee2..49ba220 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -1247,6 +1247,20 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduza o contrasinal: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "AVISO: %s fai que se ignore %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "a chave secreta non está dispoñible"
 
@@ -1753,6 +1767,11 @@ msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: omitido: %s\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "gravando a chave secreta en `%s'\n"
 
@@ -1764,19 +1783,36 @@ msgstr "chave %08lX: chave estilo PGP 2.x - omitida\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "chave %08lX: sinatura da sub-chave nun lugar incorrecto - omitida\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: omitido: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVISO: non se exportou nada\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "erro ao crear `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Non se atopou o id de usuario]"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "erro ao crear `%s': %s\n"
 
@@ -1793,14 +1829,19 @@ msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "non se atopou a chave secreta `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "(check argument of option '%s')\n"
-msgstr "opcións de importación non válidas\n"
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOME|empregar NOME coma chave secreta por defecto"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
 msgstr "|NOME|empregar NOME coma chave secreta por defecto"
 
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
@@ -2159,28 +2200,6 @@ msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: ignórase o antigo ficheiro de opcións por defecto `%s'\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
-"fingerprint\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
-#. for example has been given at the command line.  Two
-#. lines with fingerprints are printed after this message.
-#, c-format
-msgid "'%s' matches at least:\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgid "error searching the keyring: %s\n"
-msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2388,14 +2407,6 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVISO: deronse destinatarios (-r) sen empregar cifrado de chave pública\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
-msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
-
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [ficheiro]"
 
@@ -2471,6 +2482,11 @@ msgstr "a recepci
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "a exportación da chave fallou: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "a busca no servidor de chaves fallou fallou: %s\n"
@@ -2972,33 +2988,33 @@ msgstr "[revocaci
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[auto-sinatura]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 sinatura errónea\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d sinaturas erróneas\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 sinatura non verificada debido a unha chave que falta\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d sinaturas non verificadas debido a chaves que faltan\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 sinatura non verificada debido a un erro\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d sinaturas non verificadas debido a erros\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 sinatura non verificada debido a unha chave que falta\n"
+msgstr[1] "1 sinatura non verificada debido a unha chave que falta\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "detectado 1 ID de usuario sin auto-sinatura válida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 sinatura non verificada debido a un erro\n"
+msgstr[1] "1 sinatura non verificada debido a un erro\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr[0] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
+msgstr[1] "detectados %d IDs de usuario sin auto-sinatura válida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -3640,13 +3656,12 @@ msgstr "
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "¿Realmente quere borrar esta auto-sinatura? (s/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Borrada %d sinatura.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Borradas %d sinaturas.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Borrada %d sinatura.\n"
+msgstr[1] "Borrada %d sinatura.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Non se borrou nada.\n"
@@ -3661,11 +3676,9 @@ msgstr "O ID de usuario \"%s\" est
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
+msgstr[1] "O ID de usuario \"%s\" está revocado."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -4209,37 +4222,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Por favor, corrixa antes o erro\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Necesita un contrasinal para protexe-la súa chave secreta.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Por favor, introduza o contrasinal; esta é unha frase secreta \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "o contrasinal non se repetiu correctamente; ténteo de novo"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Non quere empregar un contrasinal - ¡é unha idea *moi* mala!\n"
-"Hase facer así de tódolos xeitos; pode cambia-lo contrasinal en calquera\n"
-"momento, empregando este programa coa opción \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4286,6 +4268,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Cancelouse a xeración de chaves.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "non se pode crear `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX caducou o %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "gravando a chave pública en `%s'\n"
@@ -4341,18 +4331,6 @@ msgstr "as partes secretas da chave primaria non est
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "¿Crear realmente? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "fallou o borrado do bloque de chaves: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "non se pode crear `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "NOTA: a chave secreta %08lX caducou o %s\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nunca     "
 
@@ -4371,19 +4349,18 @@ msgstr "Notaci
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notación de sinaturas: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 sinatura errónea\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d sinaturas erróneas\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d sinaturas erróneas\n"
+msgstr[1] "%d sinaturas erróneas\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Chaveiro"
@@ -4414,20 +4391,28 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "non se puido poñe-la armadura: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "comprobando o chaveiro `%s'\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu chaves comprobadas (%lu sinaturas)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu chaves comprobadas (%lu sinaturas)\n"
+msgstr[1] "%lu chaves comprobadas (%lu sinaturas)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu chaves comprobadas (%lu sinaturas)\n"
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu chaves actualizadas\n"
+msgstr[1] "\t%lu chaves actualizadas\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 sinatura errónea\n"
+msgstr[1] "1 sinatura errónea\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
@@ -4471,18 +4456,16 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: non é un ID de chave válido\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "solicitando a chave %08lX de %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "solicitando a chave %08lX de %s\n"
+msgstr[1] "solicitando a chave %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVISO: non se puido borra-lo ficheiro temporal (%s) `%s': %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "solicitando a chave %08lX de %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "non se atopou a chave `%s': %s\n"
 
@@ -4502,9 +4485,9 @@ msgstr "solicitando a chave %08lX de %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "solicitando a chave %08lX de %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "buscando \"%s\" no servidor HKP %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "opcións de exportación non válidas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4730,6 +4713,17 @@ msgstr ""
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "Sinatura %s, algoritmo de resumo %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "erro de lectura: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "erro de lectura: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: opción a extinguir \"%s\"\n"
@@ -5141,6 +5135,19 @@ msgstr "%s: omitido: a chave p
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: omitido: a chave pública xa está presente\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "non se puido conectar a `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "algoritmo de hash non válido `%s'\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Non especificou un ID de usuario. (pode empregar \"-r\")\n"
 
@@ -5185,11 +5192,6 @@ msgstr "chave %08lX: non hai ID de usuario\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "os datos non foron gardados; use a opción \"--output\" para gardalos\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "erro ao crear `%s': %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Sinatura non adxunta.\n"
 
@@ -5280,19 +5282,31 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Creouse o certificado de revocación.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "non se atopou a chave secreta `%s': %s\n"
 
@@ -5303,6 +5317,11 @@ msgstr "non se atopou a chave secreta `%s': %s\n"
 msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo chaveiro `%s': %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "¿Crear un certificado de revocación para esta sinatura? "
@@ -5384,24 +5403,37 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "a chave pública %08lX é %lu segundos máis nova cá sinatura\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
+msgstr[1] "a chave pública %08lX é %lu segundo máis nova cá sinatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"creouse a chave %lu segundo no futuro (salto no tempo ou problemas co "
+"reloxo)\n"
+msgstr[1] ""
 "creouse a chave %lu segundo no futuro (salto no tempo ou problemas co "
 "reloxo)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"creouse a chave %lu segundos no futuro (salto no tempo ou problemas co "
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"creouse a chave %lu segundo no futuro (salto no tempo ou problemas co "
+"reloxo)\n"
+msgstr[1] ""
+"creouse a chave %lu segundo no futuro (salto no tempo ou problemas co "
 "reloxo)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5637,6 +5669,237 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "a liña de entrada contén máis de %d caracteres\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmos soportados:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "erro escribindo no chaveiro secreto `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: erro ao escribi-lo rexistro de directorios: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "erro lendo `%s': %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
+"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Normativa: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "ve-la lista de chaves"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+msgstr[1] "|algo [ficheiros]|visualizar resumos de mensaxes"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. file below.  We don't directly internationalize that text
+#. so that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "erro ao crea-lo contrasinal: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d year"
+msgid_plural "%d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d month"
+msgid_plural "%d months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d day"
+msgid_plural "%d days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
+#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
+#. directly internationalize that text so that we can
+#. tweak it without breaking translations.
+#, c-format
+msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
+msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "erro ao enviar a `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "`%s' non é un ID longo de chave válido\n"
@@ -5695,19 +5958,24 @@ msgstr "non se precisa comproba-la base de datos de confianza\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "non se precisa comproba-la base de datos de confianza\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "non se atopou a chave pública %08lX: %s\n"
-
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "por favor, execute con --check-trustdb\n"
 
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "comprobando a base de datos de confianza\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu chaves procesadas hasta polo momento\n"
+msgstr[1] "%lu chaves procesadas hasta polo momento\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
+msgstr[1] "procesáronse %d chaves (marcáronse %d contas de validez)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "non se atoparon chaves de confianza absoluta\n"
@@ -5717,10 +5985,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "non se atopou a chave pública da clave de confianza absoluta %08lX\n"
 
 #, c-format
-msgid&n