* gpgkeys_hkp.c, gpgkeys_oldhkp.c: Add support for HKP servers that
[gnupg.git] / keyserver / ksutil.h
2005-05-31 Werner KochUpdated FSF street address and preparations for a relea...
2005-05-04 David Shaw* ksutil.h, ksutil.c: #ifdef so we can build without...
2005-05-02 David Shaw* gpgkeys_hkp.c, gpgkeys_oldhkp.c, ksutil.h: Some minor...
2005-04-17 David Shaw* ksutil.h, ksutil.c (curl_writer), gpgkeys_curl.c...
2005-04-16 David Shaw* gpgkeys_curl.c (main): If the http-proxy option is...
2005-03-22 David Shaw* gpgkeys_ldap.c, ksutil.h, ksutil.c (print_nocr):...
2005-03-17 David Shaw* gpgkeys_curl.c, gpgkeys_finger.c, gpgkeys_ldap.c...
2005-03-16 David Shaw* ksutil.h, ksutil.c (ks_action_to_string): New. (free_...
2005-03-16 David Shaw* ksutil.h, ksutil.c (init_ks_options, free_ks_options,
2005-02-01 David Shaw* ksutil.h: Up the default timeout to two minutes.
2005-01-18 Werner Koch* gpgkeys_curl.c: s/MAX_PATH/URLMAX_PATH/g to avoid...
2005-01-13 David Shaw* ksutil.h, gpgkeys_curl.c, gpgkeys_hkp.c, gpgkeys_ldap.c,
2004-10-13 David Shaw* gpgkeys_ldap.c (main), gpgkeys_hkp.c (main), gpgkeys_...