Removed some trash
[gnupg.git] / po /
1998-10-12 Werner Kochbackup
1998-10-07 Werner Kocha new release V0-4-1
1998-10-06 Werner Kochwindoze version works again
1998-10-01 Werner Koch*** empty log message ***
1998-09-28 Werner Koch*** empty log message ***
1998-09-18 Werner Koch. V0-4-0
1998-09-14 Werner KochUpdates
1998-09-08 Werner KochChnages.
1998-09-07 Werner Kochnew
1998-08-11 Werner Kochbug fix release V0-3-4
1998-08-08 Werner Kochready for a new release
1998-08-08 Werner Kochnew
1998-07-29 Werner Kochedit-key is now complete
1998-07-14 Werner Kochsync
1998-07-09 Werner Kochfixed types, added new translations.
1998-07-09 Werner Kochfixed severe exploit V0-3-2
1998-07-08 Werner Kochfixed clearsig stuff
1998-06-29 Werner Kochtextual changes
1998-06-26 Werner Kochbug fixes
1998-06-25 Werner Kochnearly ready for 0.3.0
1998-05-29 Werner Koch*** empty log message *** V0-2-19
1998-05-15 Werner Kochnew release V0-2-18
1998-04-14 Werner Kochapplied Mathews typo and grammar fixes
1998-04-09 Werner Kochnew release V0-2-15
1998-04-02 Werner Kochrelease 0.2.14
1998-03-19 Werner Kochsome cleanups
1998-02-26 Werner Kochrelease 0.2.9
1998-02-24 Werner KochRenamed to GNUPG V-0-2-8
1998-02-13 Werner Kochadded option export V0-2-6
1998-02-11 Werner Kocha couple of changes; but some parts are now broken
1998-02-09 Werner Kochrelease 0.2.3
1998-01-28 Werner Koch version 0.2.1
1998-01-26 Werner Kochadded initial i18n stuff