See ChangeLog: Fri Nov 27 15:30:24 CET 1998 Werner Koch
[gnupg.git] / scripts / mkdiff
1998-11-20 Werner KochExpiration time works (I hope so)
1998-05-04 Werner Kochnew release V0-2-17
1998-02-24 Werner KochRenamed to GNUPG V-0-2-8
1998-02-18 Werner Kochrel 0.2.7 mit kleines Korrekturen
1998-02-13 Werner Kochadded option export V0-2-6
1998-01-27 Werner KochUtility to make a pacth file