tests: Improve handling of Windows newlines.
[gnupg.git] / tests / openpgp / verify.scm
2016-09-17 Daniel Kahn GillmorFix more spelling
2016-08-25 Werner Kochgpg: Fix false negatives in Ed25519 signature verification.
2016-07-13 Werner KochMerge branch 'master' into STABLE-BRANCH-2-2
2016-06-17 Justus Wintertests/openpgp: Reimplement tests in Scheme.