171908668169b4bbafbd23195e3c955d9bdd9814
[gpg4win.git] / po / no.po
1 # Portuguese translations for Gpg4win package.
2 # Copyright (C) 2010 g10 Code GmbH
3 # This file is distributed under the same license as the gpg4win package.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gpg4win 1.1.1-svn417\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gpg4win-devel@wald.intevation.org\n"
9 "PO-Revision-Date: 2016-06-26 20:57+0200\n"
10 "Last-Translator: Asbjørn Stokka <asstokka@online.no>\n"
11 "Language-Team: Norsk <asstokka@online.no>\n"
12 "Language: nb_NO\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=windows-1252\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
17 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
18
19 msgctxt "T_AlreadyRunning"
20 msgid "An instance of this installer is already running."
21 msgstr "En forekomst av denne installasjonen kjører allerede."
22
23 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4win"
24 msgid "Welcome to the installation of Gpg4win"
25 msgstr "Velkommen til installasjon av Gpg4win"
26
27 msgctxt "T_AboutGpg4win"
28 msgid ""
29 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
30 "using the core component GnuPG for Windows. Both relevant cryptography "
31 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
32 "included with Gpg4win are Free Software."
33 msgstr ""
34 "Gpg4win er en installasjonspakke for Windows for Epost og filkryptering med "
35 "bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er stø"
36 "ttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er fri "
37 "programvare."
38
39 msgctxt "T_AboutGpg4winVersion"
40 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
41 msgstr "Dette er Gpg4win versjon ${VERSION}"
42
43 msgctxt "T_AboutGpg4winFileVersion"
44 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
45 msgstr "filversjon ${PROD_VERSION}"
46
47 msgctxt "T_AboutGpg4winReleaseDate"
48 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
49 msgstr "utgivelsesdato ${_BUILD_ISODATE}"
50
51 msgctxt "T_WelcomeTitleGpg4winSrc"
52 msgid "Welcome to the installation of the Gpg4win sources"
53 msgstr "Velkommen til installasjonen av Gpg4win kildekode"
54
55 msgctxt "T_AboutGpg4winSrc"
56 msgid ""
57 "Gpg4win is a installer package for Windows for EMail and file encryption "
58 "using the core component GnuPG for Windows. Both relevant cryptography "
59 "standards are supported, OpenPGP and S/MIME. Gpg4win and the software "
60 "included with Gpg4win are Free Software."
61 msgstr ""
62 "Gpg4win er en installasjonspakke for Windows for Epost og filkryptering med "
63 "bruk av GnuPG for Windows. Begge de to vanlige krypteringsstandardene er stø"
64 "ttet, OpenPGP og S/MIME. Gpg4win og programvaren inkludert i Gpg4win er fri "
65 "programvare."
66
67 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcVersion"
68 msgid "This is Gpg4win version ${VERSION}"
69 msgstr "Dette er Gpg4win versjon ${VERSION}"
70
71 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcFileVersion"
72 msgid "file version ${PROD_VERSION}"
73 msgstr "filversjon ${PROD_VERSION}"
74
75 msgctxt "T_AboutGpg4winSrcReleaseDate"
76 msgid "release date ${_BUILD_ISODATE}"
77 msgstr "utgivelsesdato ${_BUILD_ISODATE}"
78
79 msgctxt "T_RunKleopatra"
80 msgid "Run Kleopatra"
81 msgstr "Kjør Kleopatra"
82
83 msgctxt "T_RunGPA"
84 msgid "Run GPA"
85 msgstr "Kjør GPA"
86
87 msgctxt "T_LangCode"
88 msgid "en"
89 msgstr "no"
90
91 msgctxt "T_GPLHeader"
92 msgid ""
93 "This software is licensed under the terms of the GNU General Public License "
94 "(GPL)."
95 msgstr ""
96 "Denne programvaren er lisensiert under vilkårene i GNU General Public "
97 "License (GPL)"
98
99 msgctxt "T_GPLShort"
100 msgid ""
101 "In short: You are allowed to run this software for any purpose. You may "
102 "distribute it as long as you give the recipients the same rights you have "
103 "received."
104 msgstr ""
105 "Kort fortalt: Du kan kjøre denne programvaren for all type bruk. Du kan dele "
106 "den videre så lenge mottakerne får same rettighetene til den som du har fått."
107
108 msgctxt "T_MoreInfo"
109 msgid "Click here for the project's homepage"
110 msgstr "Trykk her for prosjektets hjemmeside"
111
112 msgctxt "T_MoreInfoURL"
113 msgid "https://www.gpg4win.org"
114 msgstr "https://www.gpg4win.org"
115
116 msgctxt "T_ShowReadme"
117 msgid "Show the README file"
118 msgstr "Vis README filen"
119
120 msgctxt "T_NoKeyManager"
121 msgid "No key manager has been installed, thus we can't run one now."
122 msgstr ""
123 "Ingen nøkkelhåndterer er installert, det er derfor ikkje mulig å kjøre en nå."
124
125 msgctxt "DESC_Menu_manuals"
126 msgid "Documentation"
127 msgstr "Dokumentasjon"
128
129 msgctxt "DESC_Menu_uninstall"
130 msgid "Uninstall"
131 msgstr "Avinstaller"
132
133 msgctxt "DESC_Desktop_manuals"
134 msgid "Gpg4win Documentation"
135 msgstr "Gpg4win dokumentasjon"
136
137 msgctxt "T_InstallOptions"
138 msgid "Install Options"
139 msgstr "Installasjonsvalg"
140
141 msgctxt "T_InstallOptLinks"
142 msgid "Start links"
143 msgstr "Snarveier"
144
145 msgctxt "T_InstOptLabelA"
146 msgid "Please select where Gpg4win shall install links:"
147 msgstr "Velg hvor Gpg4win skal lage snarveier"
148
149 msgctxt "T_InstOptLabelB"
150 msgid "(Only programs will be linked into the quick launch bar.)"
151 msgstr "(Kun program vil få snarveier i hurtigstartslinjen)"
152
153 msgctxt "T_InstOptFieldA"
154 msgid "Start Menu"
155 msgstr "Startmeny"
156
157 msgctxt "T_InstOptFieldB"
158 msgid "Desktop"
159 msgstr "Skrivebord"
160
161 msgctxt "T_InstOptFieldC"
162 msgid "Quick Launch Bar"
163 msgstr "Hurtigstartslinje"
164
165 msgctxt "T_FoundExistingVersion"
166 msgid ""
167 "Version $R1 has already been installed.\n"
168 "Do you want to overwrite it with version ${VERSION}?"
169 msgstr ""
170 "Versjon $R1 er allerede installert.\n"
171 "Vil du overskrive med versjon ${VERSION}?"
172
173 msgctxt "T_FoundExistingOldVersion"
174 msgid ""
175 "An old version $R1 has already been installed.  It is strongly recommended "
176 "to deinstall previous versions on major upgrades.\n"
177 "Do you want to continue installing Gpg4win ${VERSION} anyway?"
178 msgstr ""
179 "En gammel versjon $R1 er allerede installert. Det er anbefalt å fjerne den fø"
180 "r oppgradering til en vesentlig nyere versjon.\n"
181 "Vil du installere Gpg4win ${VERSION} likevel?"
182
183 msgctxt "T_UninstallingOldVersion"
184 msgid "Uninstalling Gpg4win-"
185 msgstr "Avinstallerer Gpg4win-"
186
187 msgctxt "T_FoundOldSeeManual"
188 msgid ""
189 "Please see the Gpg4win user manual to learn how to migrate existing keys "
190 "from other GnuPG based installations to Gpg4win."
191 msgstr ""
192 "Les Gpg4win brukerhåndboken for å lære hvordan en tar med eksisterende nø"
193 "kler fra en annen GnuPG-basert installasjon til Gpg4win."
194
195 msgctxt "T_FoundOldGnuPP"
196 msgid ""
197 "An old installation of GnuPP (GNU Privacy Project) has been been detected.  "
198 "That software is not maintained anymore and thus should be removed.\n"
199 "\n"
200 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
201 "installation later?"
202 msgstr ""
203 "En gammel GnuPP (GNU Privacy prosjekt)-installasjon har blitt oppdaget. Den "
204 "programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
205 "\n"
206 "Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win og håndtere den gamle "
207 "installasjonen senere?"
208
209 msgctxt "T_FoundOldGnuPT"
210 msgid ""
211 "An installation of GnuPT has been been detected.  This may cause problems "
212 "when used along with Gpg4win.\n"
213 "\n"
214 "Do you want to continue installing Gpg4win?"
215 msgstr ""
216 "En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake problemer "
217 "når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
218 "\n"
219 "Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win?"
220
221 msgctxt "T_FoundOldWinPTSF"
222 msgid ""
223 "An old installation of the Sourceforge hosted WinPT has been been detected.  "
224 "That software is not maintained anymore and should be removed.\n"
225 "\n"
226 "Do you want to continue installing Gpg4win and take care of the old "
227 "installation later?"
228 msgstr ""
229 "En gammel installasjon av WinPT (fra Sourceforge) har blitt oppdaget. "
230 "Programvaren blir ikke lenger vedlikeholdt og bør derfor fjernes.\n"
231 "\n"
232 "Vil du fortsette å installere Gpg4win og håndtere den gamle installasjonen "
233 "senere?"
234
235 msgctxt "T_FoundOldGnuPack"
236 msgid ""
237 "An installation of GnuPG-Pack has been been detected. You need to uninstall "
238 "it before you can continue with Gpg4win installation.\n"
239 "\n"
240 "The installation will be aborted now!"
241 msgstr ""
242 "En installasjon av GnuPG-Pack har blitt oppdaget. Du må avinstallere denne fø"
243 "r du kan fortsette med installasjonen av Gpg4win.\n"
244 "\n"
245 "Installasjonen avbrytes."
246
247 msgctxt "T_BetaWarning"
248 msgid ""
249 "Note: This is a BETA version of Gpg4win.\n"
250 "\n"
251 "Beta versions are only intended for testing and shall not be used in a "
252 "production environment."
253 msgstr ""
254 "NB: Dette er en BETA-versjon av Gpg4win.\n"
255 "\n"
256 "Beta versjons er beregnet på testmiljø og bør ikke brukes i produksjonsmiljø"
257 "er."
258
259 msgctxt "T_AdminWanted"
260 msgid ""
261 "Warning: It is recommended to install Gpg4win system-wide with administrator "
262 "rights.\n"
263 "\n"
264 "Do you want to continue installing Gpg4win without administrator rights?"
265 msgstr ""
266
267 msgctxt "T_CloseOtherApps"
268 msgid ""
269 "Please make sure that other applications are not running. In particular you "
270 "should close Outlook and all Explorer windows.  Gpg4win will try to install "
271 "anyway but a reboot will be required then."
272 msgstr ""
273 "Kontroller at det ikke kjøres andre programmer. Viktig at du lukker Outlook "
274 "og alle Explorer-vinduer.  Gpg4win vil prøve å installere uansett men en "
275 "omstart vil da være nødvendig."
276
277 msgctxt "T_ShuttingDownWinPT"
278 msgid "Trying to shutdown a possible running instance of WinPT."
279 msgstr "Avslutter mulig kjørende utgaver av WinPT"
280
281 msgctxt "T_FoundOldClaws"
282 msgid ""
283 "An old version of Claws Mail was found in your Installation directory.\n"
284 "Please note that Claws Mail is no longer bundled with Gpg4win and is now "
285 "available as a standalone package.\n"
286 "You should uninstall Claws Mail now, and if you wish to continue to use it, "
287 "install an up-to-date version from:\n"
288 "http://www.claws-mail.org/win32\n"
289 "\n"
290 "Uninstall Claws Mail from Gpg4win now?"
291 msgstr ""
292 "En gammel versjon av 'Claws Mail' ble funnet i installasjonsmappen.\n"
293 "Merk at 'Claws Mail' ikke lenger er sammen med Gpg4win og nå er tilgjengelig "
294 "som en frittstående pakke.\n"
295 "Du bør avinstallere 'Claws Mail' nå, og hvis du vil fortsette å bruke det, "
296 "installere en oppdatert versjon fra: http://www.claws-mail.org/win32 Vil du "
297 "avinstallere 'Claws Mail' fra Gpg4win nå?"
298
299 msgctxt "T_XPisDeprecated"
300 msgid ""
301 "Windows Versions before Windows Vista are no longer maintained by Gpg4win.\n"
302 "Support for them may be removed in a future version."
303 msgstr ""
304
305 msgctxt "T_Installing_GnuPG"
306 msgid "Installing GnuPG"
307 msgstr "Installerer GnuPG"
308
309 #, fuzzy
310 msgctxt "DESC_SEC_gnupg_w32"
311 msgid "GNU Privacy Guard"
312 msgstr "GNU Privacy Guard"
313
314 msgctxt "DESC_SEC_gpa"
315 msgid "GNU Privacy Assistant"
316 msgstr "GNU Privacy Assistant"
317
318 msgctxt "DESC_Menu_gpa"
319 msgid "Run the GNU Privacy Assistant key management tool."
320 msgstr "Kjør GNU Privacy Assistant nøkkelhåndteringsverktøyet"
321
322 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_readme"
323 msgid "General information on Gpg4win"
324 msgstr "Generell informasjon om Gpg4win"
325
326 msgctxt "DESC_Menu_gpg4win_howtosmime"
327 msgid "Instruction to configure S/MIME"
328 msgstr "Instruksjoner for å sette oppp S/MIME"
329
330 msgctxt "DESC_Menu_gnupg_faq"
331 msgid "Show the Frequently Asked Questions document for GnuPG"
332 msgstr "Vis dokument med vanlige spørsmål om GnuPG"
333
334 msgctxt "T_GpgEX_RegFailed"
335 msgid "Warning: Registration of the GpgEX plugin failed."
336 msgstr "Advarsel: Registrering av GpgEX tillegg feilet."
337
338 msgctxt "DESC_SEC_gpgex"
339 msgid "GnuPG Shell Extension"
340 msgstr "GnuPG skallutvidelse"
341
342 msgctxt "T_GpgOL_RegFailed"
343 msgid "Warning: Registration of the GpgOL Outlook pluginfailed."
344 msgstr "Advarsel: Registrering av GpgOL Outlook tillegg feilet."
345
346 msgctxt "DESC_SEC_gpgol"
347 msgid "GnuPG for Outlook"
348 msgstr "GnuPG for Outlook"
349
350 msgctxt "DESC_SEC_kleopatra"
351 msgid "Keymanager for OpenPGP and X.509 and common crypto dialogs."
352 msgstr "Nøkkelhåndterer for OpenPGP og X.509 og vanlige krypto dialoger."
353
354 msgctxt "DESC_Menu_kleopatra"
355 msgid "Run the Kleopatra key management tool."
356 msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
357
358 msgctxt "DESC_Name_compendium"
359 msgid "Gpg4win Compendium"
360 msgstr "Gpg4win Compendium"
361
362 msgctxt "DESC_SEC_compendium"
363 msgid "The Gpg4win documentation (English and German)"
364 msgstr "Gpg4win dokumentasjon (Engelsk og Tysk)"
365
366 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_pdf"
367 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, German)"
368 msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
369
370 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_pdf"
371 msgid "Gpg4win Compendium (pdf, English)"
372 msgstr "Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
373
374 msgctxt "DESC_Name_compendium_de_html"
375 msgid "Gpg4win Compendium (html, German)"
376 msgstr "Gpg4win Compendium (html, Tysk)"
377
378 msgctxt "DESC_Name_compendium_en_html"
379 msgid "Gpg4win Compendium (html, English)"
380 msgstr "Gpg4win Compendium (html, Engelsk)"
381
382 msgctxt "DESC_Menu_compendium_de_pdf"
383 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, German)"
384 msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Tysk)"
385
386 msgctxt "DESC_Menu_compendium_en_pdf"
387 msgid "Show the Gpg4win Compendium (pdf, English)"
388 msgstr "Vis Gpg4win Compendium (pdf, Engelsk)"
389
390 #~ msgctxt "T_AdminNeeded"
391 #~ msgid ""
392 #~ "Warning: Administrator permissions required for a successful installation"
393 #~ msgstr ""
394 #~ "Advarsel: Administratorrettigheter kreves for å fullføre installasjonen"
395
396 #, fuzzy
397 #~ msgctxt "T_RunKeyManager"
398 #~ msgid "Run the key manager"
399 #~ msgstr "Kjør Kleopatra nøkkelhåndteringsverktøy."
400
401 #, fuzzy
402 #~ msgctxt "T_FoundExistingVersionB"
403 #~ msgid ""
404 #~ "A version of Gpg4Win has already been installed on the system. There will "
405 #~ "be no problem installing and thus overwriting this Version.\n"
406 #~ "\n"
407 #~ "Do you want to continue installing Gpg4win?"
408 #~ msgstr ""
409 #~ "En installasjon av GnuPT har blitt oppdaget.  Dette kan forårsake "
410 #~ "problemer når det brukes sammen med Gpg4win.\n"
411 #~ "\n"
412 #~ "Vil du fortsette installasjonen av Gpg4win?"