Updating gnupg to version 2.2.0
[gpg4win.git] / src / desktopshellrun.cpp
2017-05-03 Andre HeineckeFix desktopshellrun against mingw 5
2016-04-05 Andre HeineckeMerge branch 'gpg4win-2'
2016-04-05 Andre HeineckeMerge branch 'gpg4win-2'
2016-03-03 Andre HeineckeRemove parameter handling in Destkopshellrun
2016-02-29 Andre HeineckeAdd simple KillProc function
2016-02-29 Andre HeineckeAdd RunAsUser implementation.