Tweak for some opaque S/MIME messages.
[gpgol.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation for GPGol.
2 # Copyright (C) 2006 Free Software Foundation
3 # This file is distributed under the same license as the gpgol package.
4 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: GPGol\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-gpgol@g10code.com\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-26 12:47+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-12-12 23:52+0100\n"
12 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/attached-file-events.cpp:58
19 #, fuzzy
20 msgid "Error creating file for attachment."
21 msgstr ""
22 "Fel vid skapande av fil\n"
23 "Välj en annan"
24
25 #: src/attached-file-events.cpp:71
26 msgid "Error reading attachment."
27 msgstr ""
28
29 #: src/attached-file-events.cpp:82 src/attached-file-events.cpp:95
30 #, fuzzy
31 msgid "Error writing attachment."
32 msgstr "Fel vid skrivning av fil"
33
34 #: src/attached-file-events.cpp:216
35 msgid ""
36 "Sorry, we are not able to decrypt this attachment.\n"
37 "\n"
38 "Please use the decrypt/verify button to decrypt the\n"
39 "entire message again.  Then open this attachment."
40 msgstr ""
41
42 #: src/common.c:215
43 #, fuzzy
44 msgid "GpgOL - Save decrypted attachment"
45 msgstr "GPG - Spara dekrypterad bilaga"
46
47 #: src/config-dialog.c:270
48 msgid "Path to certificate manager binary"
49 msgstr ""
50
51 #: src/config-dialog.c:271
52 msgid "Debug output (for analysing problems)"
53 msgstr ""
54
55 #: src/config-dialog.c:307
56 #, fuzzy
57 msgid "Select Certificate Manager"
58 msgstr "GPG-nyckel&hanterare"
59
60 #: src/engine.c:365
61 msgid ""
62 "The user interface server is not available or does not work.  Using an "
63 "internal user interface.\n"
64 "\n"
65 "This is limited to the PGP/MIME protocol and thus S/MIME protected message "
66 "are not readable."
67 msgstr ""
68
69 #: src/engine.c:369 src/ext-commands.cpp:683 src/main.c:603 src/main.c:609
70 #: src/message.cpp:326
71 msgid "GpgOL"
72 msgstr ""
73
74 #: src/engine-gpgme.c:354
75 #, fuzzy
76 msgid ""
77 "The configured default encryption certificate is not available or does not "
78 "unambigiously specify one. Please fix this in the option dialog.\n"
79 "\n"
80 "This message won't be be encrypted to this certificate!"
81 msgstr ""
82 "Den konfigurerade standardkrypteringsnyckeln är inte tillgänglig eller anger "
83 "inte uttryckligen en nyckel. Rätta till det här i inställningarna.\n"
84 "\n"
85 "Det här meddelandet kommer inte att krypteras med den här nyckeln!"
86
87 #: src/engine-gpgme.c:358
88 msgid "Encryption"
89 msgstr "Kryptering"
90
91 #: src/engine-gpgme.c:764
92 msgid "Fingerprint: "
93 msgstr "Fingeravtryck: "
94
95 #: src/engine-gpgme.c:821
96 msgid "This signature is valid\n"
97 msgstr "Den här signaturen är giltig\n"
98
99 #: src/engine-gpgme.c:823
100 msgid "signature state is \"green\"\n"
101 msgstr "signaturens tillstånd är \"grön\"\n"
102
103 #: src/engine-gpgme.c:825
104 msgid "signature state is \"red\"\n"
105 msgstr "signaturens tillstånd är \"röd\"\n"
106
107 #: src/engine-gpgme.c:829
108 #, fuzzy
109 msgid "Warning: One of the certificates has been revoked\n"
110 msgstr "Varning: En av nycklarna har spärrats\n"
111
112 #: src/engine-gpgme.c:839
113 #, fuzzy
114 msgid "Warning: The certificate used to create the signature expired at: "
115 msgstr "Varning: Nyckeln som användes för att skapa signaturen gick ut den: "
116
117 #: src/engine-gpgme.c:845
118 #, fuzzy
119 msgid "Warning: At least one certification certificate has expired\n"
120 msgstr "Varning: Åtminstone en certifieringsnyckel har gått ut\n"
121
122 #: src/engine-gpgme.c:851
123 msgid "Warning: The signature expired at: "
124 msgstr "Varning: Signaturen gick ut den: "
125
126 #: src/engine-gpgme.c:857
127 #, fuzzy
128 msgid "Can't verify due to a missing certificate\n"
129 msgstr "Kan inte validera på grund av en saknad nyckel eller certifikat\n"
130
131 #: src/engine-gpgme.c:861
132 msgid "The CRL is not available\n"
133 msgstr "Spärrlistan är inte tillgänglig\n"
134
135 #: src/engine-gpgme.c:867
136 msgid "Available CRL is too old\n"
137 msgstr "Tillgänglig spärrlista är för gammal\n"
138
139 #: src/engine-gpgme.c:872
140 msgid "A policy requirement was not met\n"
141 msgstr "Ett policykrav matchades inte\n"
142
143 #: src/engine-gpgme.c:878
144 msgid "A system error occured"
145 msgstr "Ett systemfel inträffade"
146
147 #: src/engine-gpgme.c:915
148 #, fuzzy
149 msgid ""
150 "WARNING: We have NO indication whether this certificate belongs to the "
151 "person named as shown above\n"
152 msgstr ""
153 "VARNING: Vi har INGA indikationer på huruvida nyckeln tillhör personen vars "
154 "namn visas ovanför\n"
155
156 #: src/engine-gpgme.c:922
157 #, fuzzy
158 msgid ""
159 "WARNING: The certificate does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
160 msgstr "VARNING: Nyckeln TILLHÖR INTE personen vars namn visas ovanför\n"
161
162 #: src/engine-gpgme.c:926
163 #, fuzzy
164 msgid ""
165 "WARNING: It is NOT certain that the certificate belongs to the person named "
166 "as shown above\n"
167 msgstr ""
168 "VARNING: Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den person vars namn visas "
169 "ovanför\n"
170
171 #: src/engine-gpgme.c:959
172 msgid "Verification started at: "
173 msgstr "Validering startad: "
174
175 #: src/engine-gpgme.c:964
176 msgid "Verification result for: "
177 msgstr "Valideringsresultat för: "
178
179 #: src/engine-gpgme.c:965
180 msgid "[unnamed part]"
181 msgstr "[ej namngiven del]"
182
183 #: src/engine-gpgme.c:983 src/engine-gpgme.c:1013
184 msgid "Good signature from: "
185 msgstr "Korrekt signatur från: "
186
187 #: src/engine-gpgme.c:990
188 msgid "                aka: "
189 msgstr "även känd som:"
190
191 #: src/engine-gpgme.c:994 src/engine-gpgme.c:1016
192 msgid "            created: "
193 msgstr "             skapad: "
194
195 #: src/engine-gpgme.c:1003
196 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
197 msgstr "*FELAKTIG* signatur hävdades komma från: "
198
199 #: src/engine-gpgme.c:1026
200 msgid "Error checking signature"
201 msgstr "Fel vid kontroll av signatur"
202
203 #: src/engine-gpgme.c:1042
204 msgid "*** Begin Notation (signature by: "
205 msgstr "*** Notation start (signatur av: "
206
207 #: src/engine-gpgme.c:1062
208 msgid "*** End Notation ***\n"
209 msgstr "*** Notation slut ***\n"
210
211 #: src/ext-commands.cpp:442
212 msgid "&Decrypt and verify message"
213 msgstr "&Dekryptera och validera meddelandet"
214
215 #: src/ext-commands.cpp:443
216 #, fuzzy
217 msgid "&Verify signature"
218 msgstr "FELAKTIG signatur!"
219
220 #: src/ext-commands.cpp:444
221 msgid "&Display crypto information"
222 msgstr ""
223
224 #: src/ext-commands.cpp:454
225 msgid ">GnuPG protocol"
226 msgstr ""
227
228 #: src/ext-commands.cpp:455
229 msgid "auto"
230 msgstr ""
231
232 #: src/ext-commands.cpp:456
233 #, fuzzy
234 msgid "PGP/MIME"
235 msgstr "[PGP/MIME-meddelande]"
236
237 #: src/ext-commands.cpp:457
238 msgid "S/MIME"
239 msgstr ""
240
241 #: src/ext-commands.cpp:459
242 #, fuzzy
243 msgid "&encrypt message with GnuPG"
244 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
245
246 #: src/ext-commands.cpp:460
247 #, fuzzy
248 msgid "&sign message with GnuPG"
249 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
250
251 #: src/ext-commands.cpp:464 src/ext-commands.cpp:861
252 #, fuzzy
253 msgid "Encrypt message with GnuPG"
254 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
255
256 #: src/ext-commands.cpp:465 src/ext-commands.cpp:871
257 #, fuzzy
258 msgid "Sign message with GnuPG"
259 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
260
261 #: src/ext-commands.cpp:500
262 #, fuzzy
263 msgid "GnuPG Certificate &Manager"
264 msgstr "GPG-nyckel&hanterare"
265
266 #: src/ext-commands.cpp:504
267 msgid "Open the certificate manager"
268 msgstr ""
269
270 #: src/ext-commands.cpp:682
271 #, fuzzy
272 msgid "Could not start certificate manager"
273 msgstr "Kunde inte starta nyckelhanteraren"
274
275 #: src/ext-commands.cpp:745
276 #, fuzzy
277 msgid "Select this option to decrypt and verify the message."
278 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
279
280 #: src/ext-commands.cpp:752
281 #, fuzzy
282 msgid "Select this option to show information on the crypto status"
283 msgstr "Välj det här alternativet för att signera meddelandet."
284
285 #: src/ext-commands.cpp:760 src/ext-commands.cpp:841
286 msgid "Check the signature now and display the result"
287 msgstr ""
288
289 #: src/ext-commands.cpp:767
290 #, fuzzy
291 msgid "Select this option to automatically select the protocol."
292 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
293
294 #: src/ext-commands.cpp:774
295 #, fuzzy
296 msgid "Select this option to select the PGP/MIME protocol."
297 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
298
299 #: src/ext-commands.cpp:781
300 #, fuzzy
301 msgid "Select this option to select the S/MIME protocol."
302 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
303
304 #: src/ext-commands.cpp:788
305 msgid "Select this option to encrypt the message."
306 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
307
308 #: src/ext-commands.cpp:795
309 msgid "Select this option to sign the message."
310 msgstr "Välj det här alternativet för att signera meddelandet."
311
312 #: src/ext-commands.cpp:802
313 #, fuzzy
314 msgid "Select this option to open the certificate manager"
315 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
316
317 #: src/ext-commands.cpp:831
318 msgid "Show S/MIME status info"
319 msgstr ""
320
321 #: src/ext-commands.cpp:851
322 msgid "Use S/MIME for sign/encrypt"
323 msgstr ""
324
325 #: src/ext-commands.cpp:881
326 msgid "Open the GpgOL certificate manager"
327 msgstr ""
328
329 #: src/main.c:602
330 #, c-format
331 msgid "Note: Using compatibility flags: %s"
332 msgstr ""
333
334 #: src/main.c:608
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "Note: Writing debug logs to\n"
338 "\n"
339 "\"%s\""
340 msgstr ""
341
342 #: src/mapihelp.cpp:1516
343 msgid ""
344 "[The content of this message is not visible because it has been decrypted by "
345 "another Outlook session.  Use the \"decrypt/verify\" command to make it "
346 "visible]"
347 msgstr ""
348
349 #: src/mapihelp.cpp:2257
350 msgid ""
351 "[The content of this message is not visible due to an processing error in "
352 "GpgOL.]"
353 msgstr ""
354
355 # A bit unclear in the original text
356 #: src/message-events.cpp:220
357 msgid ""
358 "Sorry, we can only encrypt plain text messages and\n"
359 "no RTF messages. Please make sure that only the text\n"
360 "format has been selected."
361 msgstr ""
362 "Tyvärr, vi kan endast kryptera vanliga textmeddelanden\n"
363 "och inte RTF-meddelanden. Se till att endast textformatet\n"
364 "har valts i inställningarna."
365
366 #: src/message.cpp:171
367 msgid "[Crypto operation failed - can't show the body of the message]"
368 msgstr ""
369
370 #: src/message.cpp:306
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "Signature status: %s\n"
374 "Message class ..: %s\n"
375 "MIME structure .:\n"
376 "%s"
377 msgstr ""
378
379 #: src/message.cpp:314
380 msgid "GpgOL - Message Information"
381 msgstr ""
382
383 #: src/message.cpp:538
384 msgid "Signature verification of an encrypted message is not possible."
385 msgstr ""
386
387 #: src/message.cpp:549
388 msgid "Signature verification of this message class is not possible."
389 msgstr ""
390
391 #: src/message.cpp:552
392 msgid ""
393 "Signature verification of this S/MIME message is not possible.  Please check "
394 "that S/MIME processing has been enabled."
395 msgstr ""
396
397 #: src/message.cpp:556
398 #, fuzzy
399 msgid "This message has no signature."
400 msgstr "Dekryptera meddelandet och validera signaturen"
401
402 #: src/message.cpp:856
403 msgid "This message is not encrypted."
404 msgstr ""
405
406 #: src/message.cpp:1080
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid ""
409 "Decryption failed\n"
410 "(%s)"
411 msgstr "Kryptering misslyckades"
412
413 #: src/message.cpp:1208
414 msgid "No recipients to encrypt to are given"
415 msgstr ""
416
417 #: src/message.cpp:1224
418 #, fuzzy, c-format
419 msgid "Encryption failed (%s)"
420 msgstr "Kryptering misslyckades"
421
422 #: src/message.cpp:1245
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "Signing failed (%s)"
425 msgstr "Signering misslyckades"
426
427 #: src/mimeparser.c:1072
428 #, fuzzy
429 msgid "Error writing to stream"
430 msgstr "Fel vid skrivning av fil"
431
432 #: src/mimeparser.c:1073
433 msgid "I/O-Error"
434 msgstr "In-/Ut-fel"
435
436 #: src/olflange-dlgs.cpp:45
437 #, fuzzy
438 msgid "&Encrypt new messages by default"
439 msgstr "Kryptera meddelandet med GPG"
440
441 #: src/olflange-dlgs.cpp:46
442 msgid "&Sign new messages by default"
443 msgstr ""
444
445 #: src/olflange-dlgs.cpp:47
446 msgid "Use PGP/MIME by default"
447 msgstr ""
448
449 #: src/olflange-dlgs.cpp:48
450 msgid "Use S/MIME by default"
451 msgstr ""
452
453 #: src/olflange-dlgs.cpp:49
454 msgid "Enable the S/MIME support"
455 msgstr ""
456
457 #: src/olflange-dlgs.cpp:52
458 msgid "Also decrypt in preview window"
459 msgstr ""
460
461 #: src/olflange-dlgs.cpp:53
462 msgid "Show HTML view if possible"
463 msgstr ""
464
465 #: src/olflange-dlgs.cpp:55
466 msgid "Passphrase"
467 msgstr ""
468
469 #: src/olflange-dlgs.cpp:56
470 msgid "Cache &passphrase for"
471 msgstr ""
472
473 #: src/olflange-dlgs.cpp:57
474 msgid "minutes"
475 msgstr ""
476
477 #: src/olflange-dlgs.cpp:59
478 msgid "Ad&vanced.."
479 msgstr ""
480
481 #: src/olflange-dlgs.cpp:280
482 msgid ""
483 "You have enabled GpgOL's support for the S/MIME protocol.\n"
484 "\n"
485 "New S/MIME messages are thus only viewable with GpgOL and not anymore with "
486 "Outlook's internal S/MIME support.  Those message will even be unreadable by "
487 "Outlook after GpgOL has been deinstalled.  A tool to mitigate this problem "
488 "will be provided when GpgOL arrives at production quality status."
489 msgstr ""
490
491 #. TRANSLATORS: See the source for the full english text.
492 #: src/olflange-dlgs.cpp:329
493 msgid "-#GpgOLFullHelpText#-"
494 msgstr ""
495
496 #: src/olflange-dlgs.cpp:335
497 #, c-format
498 msgid "This is GpgOL version %s"
499 msgstr ""
500
501 #: src/olflange.cpp:482
502 msgid ""
503 "This version of Outlook is too old!\n"
504 "\n"
505 "At least versions of Outlook 2003 older than SP2 exhibit crashes when "
506 "sending messages and messages might get stuck in the outgoing queue.\n"
507 "\n"
508 "Please update at least to SP2 before trying to send a message"
509 msgstr ""
510 "Den här versionen av Outlook är för gammal!\n"
511 "\n"
512 "Åtminstone versioner av Outlook 2003 äldre än SP2 kraschar när meddelanden "
513 "skickas och meddelanden kan fastna i utgående postkö.\n"
514 "\n"
515 "Uppdatera åtminstone till SP2 innan du försöker skicka ett meddelande"
516
517 #: src/passphrase-dialog.c:85
518 #, fuzzy
519 msgid "No certificate hint given."
520 msgstr "Inget nyckeltips angivet."
521
522 #: src/passphrase-dialog.c:313 src/passphrase-dialog.c:464
523 msgid "Enter passphrase to unlock the secret key"
524 msgstr ""
525
526 #: src/passphrase-dialog.c:314 src/passphrase-dialog.c:465
527 msgid "Hide typing"
528 msgstr ""
529
530 #: src/passphrase-dialog.c:315 src/passphrase-dialog.c:466
531 #: src/recipient-dialog.c:385
532 msgid "&Cancel"
533 msgstr ""
534
535 #: src/passphrase-dialog.c:350 src/passphrase-dialog.c:499
536 msgid "Invalid passphrase; please try again..."
537 msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen..."
538
539 #: src/passphrase-dialog.c:379
540 msgid "Select Signing Key"
541 msgstr "Välj signeringsnyckel"
542
543 #: src/passphrase-dialog.c:463
544 msgid "Encrypted to the following certificates:"
545 msgstr ""
546
547 #: src/recipient-dialog.c:88
548 msgid "Name"
549 msgstr "Namn"
550
551 #: src/recipient-dialog.c:93
552 msgid "E-Mail"
553 msgstr "E-post"
554
555 #: src/recipient-dialog.c:98
556 msgid "Key-Info"
557 msgstr "Nyckelinfo"
558
559 #: src/recipient-dialog.c:103
560 msgid "Key ID"
561 msgstr "Nyckel-id"
562
563 #: src/recipient-dialog.c:108
564 msgid "Validity"
565 msgstr "Giltighet"
566
567 #: src/recipient-dialog.c:383
568 msgid "Selected recipients:"
569 msgstr ""
570
571 #: src/recipient-dialog.c:384
572 msgid "Recipient which were NOT found"
573 msgstr ""
574
575 #: src/recipient-dialog.c:444
576 #, fuzzy
577 msgid "Please select at least one recipient certificate."
578 msgstr "Välj åtminstone en mottagarnyckel."
579
580 #: src/recipient-dialog.c:445
581 msgid "Recipient Dialog"
582 msgstr "Mottagardialog"
583
584 #: src/verify-dialog.c:124
585 msgid "BAD signature!"
586 msgstr "FELAKTIG signatur!"
587
588 #: src/verify-dialog.c:126
589 msgid "Good signature"
590 msgstr "Korrekt signatur"
591
592 #: src/verify-dialog.c:128
593 #, fuzzy
594 msgid "Good signature from revoked certificate"
595 msgstr "Korrekt signatur från spärrad nyckel"
596
597 #: src/verify-dialog.c:130
598 #, fuzzy
599 msgid "Good signature from expired certificate"
600 msgstr "Korrekt signatur från utgången nyckel"
601
602 #: src/verify-dialog.c:132
603 msgid "Good expired signature"
604 msgstr "Korrekt utgången signatur"
605
606 #: src/verify-dialog.c:135
607 #, fuzzy
608 msgid "Could not check signature: missing certificate"
609 msgstr "Kunde inte kontrollera signaturen: saknar nyckel"
610
611 #: src/verify-dialog.c:139
612 msgid "Verification error"
613 msgstr "Valideringsfel"
614
615 #: src/verify-dialog.c:156
616 msgid "User-ID not found"
617 msgstr "Användaridentiteten hittades inte"
618
619 #: src/verify-dialog.c:168
620 msgid "This may be due to a wrong option setting"
621 msgstr "Det här kan bero på en felaktig inställning"
622
623 #: src/verify-dialog.c:174
624 #, c-format
625 msgid "Signature expired on %s"
626 msgstr "Signaturen gick ut den %s"
627
628 #: src/verify-dialog.c:186
629 #, fuzzy
630 msgid "Signature issued by a certificate we do NOT trust."
631 msgstr "Signaturen utfärdad av en nyckel som vi INTE litar på."
632
633 #: src/verify-dialog.c:193
634 #, fuzzy
635 msgid "Signature issued by a non-valid certificate."
636 msgstr "Signaturen utfärdad av en icke-giltig nyckel."
637
638 #: src/verify-dialog.c:209
639 msgid "Signature made"
640 msgstr ""
641
642 #: src/verify-dialog.c:210
643 msgid "using"
644 msgstr ""
645
646 #: src/verify-dialog.c:211
647 msgid "cert-ID"
648 msgstr ""
649
650 #: src/verify-dialog.c:212
651 msgid "from"
652 msgstr ""
653
654 #: src/verify-dialog.c:213
655 msgid "also known as"
656 msgstr ""
657
658 #: src/verify-dialog.c:244
659 #, fuzzy
660 msgid "PGP/MIME Verification Result"
661 msgstr "Resultat från validering"
662
663 #: src/verify-dialog.c:247
664 #, fuzzy
665 msgid "S/MIME Verification Result"
666 msgstr "Resultat från validering"
667
668 #, fuzzy
669 #~ msgid "Also encrypt message with the default certificate"
670 #~ msgstr "Kryptera meddelandet med GPG"
671
672 #, fuzzy
673 #~ msgid "The default certificate may not contain any spaces."
674 #~ msgstr "Standardnyckeln får inte innehålla några blanksteg."
675
676 #~ msgid "Select GPG Key Manager"
677 #~ msgstr "Välj GPG-nyckelhanterare"
678
679 #, fuzzy
680 #~ msgid "Encrypt message with GPG"
681 #~ msgstr "Signera meddelandet med GPG"
682
683 #~ msgid "Sign message with GPG"
684 #~ msgstr "Signera meddelandet med GPG"
685
686 #, fuzzy
687 #~ msgid "Select this option to select the OpenPGP protocol."
688 #~ msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
689
690 #, fuzzy
691 #~ msgid "OpenPGP Verification Result"
692 #~ msgstr "Resultat från validering"
693
694 #~ msgid "No valid OpenPGP data found."
695 #~ msgstr "Inget giltigt OpenPGP-data hittades."
696
697 #~ msgid "Decryption"
698 #~ msgstr "Dekryptering"
699
700 #~ msgid ""
701 #~ "[This is a PGP/MIME message]\r\n"
702 #~ "\r\n"
703 #~ "[Use the \"Decrypt\" button in the message window to show its content.]"
704 #~ msgstr ""
705 #~ "[Det här är ett PGP/MIME-meddelande]\r\n"
706 #~ "\r\n"
707 #~ "[Använd knappen \"Dekryptera\" i meddelandefönstret för att visa "
708 #~ "innehållet.]"
709
710 #, fuzzy
711 #~ msgid ""
712 #~ "Note: This is a PGP/MIME signed message.  The GpgOL plugin is not always "
713 #~ "able to verify such a message due to missing support in Outlook.\n"
714 #~ "\n"
715 #~ "(This message will be shown only once per session)"
716 #~ msgstr ""
717 #~ "Observera: Det här är ett PGP/MIME-signerat meddelande.  Insticksmodulen "
718 #~ "GPGol kan inte alltid validera ett sådant meddelande på grund av att stöd "
719 #~ "saknas i Outlook.\n"
720 #~ "\n"
721 #~ "(Det här meddelandet kommer endast att visas en gång per session)"
722
723 #~ msgid "Verification"
724 #~ msgstr "Validering"
725
726 #~ msgid "[This is a PGP/MIME message]"
727 #~ msgstr "[Det här är ett PGP/MIME-meddelande]"
728
729 #~ msgid "Problem decrypting PGP/MIME message"
730 #~ msgstr "Problem vid dekryptering av PGP/MIME-meddelande"
731
732 #~ msgid "Verification Failure"
733 #~ msgstr "Validering misslyckades"
734
735 #~ msgid "Decryption Failure"
736 #~ msgstr "Dekryptering misslyckades"
737
738 #~ msgid ""
739 #~ "The message text cannot be displayed.\n"
740 #~ "You have to save the decrypted message to view it.\n"
741 #~ "Then you need to re-open the message.\n"
742 #~ "\n"
743 #~ "Do you want to save the decrypted message?"
744 #~ msgstr ""
745 #~ "Meddelandetexten kan inte visas.\n"
746 #~ "Du måste spara det dekrypterade meddelandet\n"
747 #~ "för att visa det. Sedan måste du öppna det igen.\n"
748 #~ "\n"
749 #~ "Vill du spara det dekrypterade meddelandet?"
750
751 #~ msgid ""
752 #~ "Signed attachments found.\n"
753 #~ "\n"
754 #~ "@LIST@\n"
755 #~ "Do you want to verify the signatures?"
756 #~ msgstr ""
757 #~ "Signerade bilagor hittades.\n"
758 #~ "\n"
759 #~ "@LIST@\n"
760 #~ "Vill du validera signaturerna?"
761
762 #~ msgid "Attachment Verification"
763 #~ msgstr "Validering av bilaga"
764
765 #~ msgid ""
766 #~ "Encrypted attachments found.\n"
767 #~ "\n"
768 #~ "@LIST@\n"
769 #~ "Do you want to decrypt and save them?"
770 #~ msgstr ""
771 #~ "Krypterade bilagor hittades.\n"
772 #~ "\n"
773 #~ "@LIST@\n"
774 #~ "Vill du dekryptera och spara dem?"
775
776 #~ msgid "Attachment Decryption"
777 #~ msgstr "Dekryptering av bilaga"
778
779 #~ msgid "Attachment Encryption Failure"
780 #~ msgstr "Kryptering av bilaga misslyckades"
781
782 #~ msgid "Attachment Verification Failure"
783 #~ msgstr "Validering av bilaga misslyckades"
784
785 #~ msgid "Attachment Decryption Failure"
786 #~ msgstr "Dekryptering av bilaga misslyckades"
787
788 #~ msgid "Attachment Signing Failure"
789 #~ msgstr "Signering av bilaga misslyckades"
790
791 #~ msgid "[PGP/MIME message without plain text body]"
792 #~ msgstr "[PGP/MIME-meddelande utan vanlig meddelandetext]"
793
794 #~ msgid "[PGP/MIME signed message without a plain text body]"
795 #~ msgstr "[PGP/MIME-signerat meddelande utan vanlig meddelandetext]"
796
797 #~ msgid "[PGP/MIME signature]"
798 #~ msgstr "[PGP/MIME-signatur]"
799
800 #~ msgid "GPG &encrypt message"
801 #~ msgstr "GPG-&kryptera meddelandet"
802
803 #~ msgid "GPG &sign message"
804 #~ msgstr "GPG-&signera meddelandet"
805
806 #~ msgid "Decrypt and verify the message."
807 #~ msgstr "Dekryptera och validera meddelandet."
808
809 #~ msgid "Open GPG Key Manager"
810 #~ msgstr "Öppna GPG-nyckelhanteraren"