random: Update jitterentropy to 2.1.0.
[libgcrypt.git] / random / jitterentropy.h
2017-06-23 Werner Kochrandom: Update jitterentropy to 2.1.0.
2017-06-14 Werner Kochrandom: Changes to original Jitter RNG implementation
2017-06-13 Stephan Muellerrandom: Add original Jitter RNG implementation